Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)"

Transkriptio

1 1 PROJEKTIN TUNNUSMERKIT Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

2 2 PROJEKTIN SUUNNITTELU Työn suunnittelu: Mitä tehdään ja miten? Lopputuloksen suunnittelu: Mikä ja minkälainen tulos? (Lähde: Stenlund 1999, 65)

3 3 PROJEKTISSA Käsitykset tuloksista ja tavoitteista täsmentyvät työn edetessä. Projekti on eräällä tavalla oppimisen i ja omaksumisen prosessi. (Lähde: Stenlund 1999, 14)

4 Projektin hallinnan tehtävänä on 4 saavuttaa projektille asetetut tehtävät PROJEKTIN HALLINTA TAVOITE (Lähde: Prodictor)

5 5 PROJEKTIN RUNKO Kuka tekee, mitä, milloin, millä resursseilla ja miksi? Ideointi Visiointi Taustaselvitykset Tavoitteiden määrittely Perustaminen Suunnittelu Toteutus Tulosten siirto Päättäminen (Lähde: Rissanen 2002, 16, 57)

6 6 YLEINEN SUUNNITELMA TIEDOTTAMINEN -Raportit, katsaukset VAIKUTTAVUUS -Projektin vaikuttavuuden arviointi TAVOITTEET - Mihin tähdätään? ORGANISOINTI - Kuka tekee, mitä tekee? OSITTAMINEN -Työnjako, osaprojekteihin jako AIKATAULUTUS KUSTANNUKSET - Pääaikataulu, osaprojektien aikataulut jne. - Kustannusbudjetti RESURSSIT - Laskelmat työmäärästä, kuormittavuudesta, materiaaleista jne. (ks. esim. Rissanen 2002, Pelin 1999)

7 7 OPERATIIVINEN SUUNNITELMA Tehtävät Vastuut Toimijat HANKKEEN TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU Aikataulutus Välitavoitteet ja -arviointi Kustannukset (ks. esim. Stenlund 1999)

8 8 KEHITTÄMISTOIMINNAN VAIHEITA T I E D O T T A M I N E N Analyysi Ehdotukset kehitystoimenpiteiksi Kehitystoimenpiteiden toteutus Arviointiprosessi (Lähde: Peltokorpi 2001, 36)

9 Esimerkki projektisuunnitelman 9 sisällysluettelosta 1. TAUSTA 5. PROJEKTI- - nykytilanne ORGANISAATIO - tehtävät ja vastuut 2. TEHTÄVÄ JA TAVOITE - projektin tehtävä 6. TYÖMÄÄRÄT JA - projektin tavoite KUSTANNUKSET (Lähde: Stenlund , 67) 3. LOPPUTULOKSEN 7. MUUT ASIAT KUVAUS - dokumentointi - hyödyt ja vaikutukset - tiedottaminen - väliraportit! 4. AIKATAULUT - loppuraportti

10 PROJEKTIN PÄÄTTÄMISEN 10 TOIMENPITEITÄ Tulosten siirron varmistaminen Loppuraportin laatiminen Dokumenttien säilytyssuunnitelma (Lähde: Rissanen 2002, 171)

11 11 PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1. Projektin yleiskuvaus 2. Projektin henkilöstö ja organisaatio 3. Projektin sisällöllinen ja ajallinen onnistuminen 4. Ideat, menestykset ja haasteet 5. Jälkivalvonta 6. Projektin päättäminen 7. Muut selvitykset t ja liitteett (Lähde: Rissanen 2002, 210; Pelin 1999, 393)

12 PROJEKTIN VETÄJÄN 12 OMINAISUUKSIA Sitouttaja Motivoija Ymmärtävä Imun luoja Selkeä (Kuva: acatiimi) Rohkea, talonpoikaisjärjellä varustettu, avoin, kekseliäs, rehti (Lähde: Stenlund 1999, 77)

13 13 VIESTINTÄMUODOT F2F-vuorovaikutus Sähköinen viestintä Pienryhmäpalaverit Isot ryhmäkokoukset Kirjallinen viestintä Kahvipöytäkeskustelut Puhelin, sähköposti, intra Muistiot, tiedotteet, raportit Henkilökohtainen viestintä Koulutustilaisuudet, tietoiskut (Lähde: Prodictor)

14 Lähteet ja kirjallisuus: 14 projektinhallinta 1/3 Jalava, Urpo Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Helsinki: Tammi. Jalava, Urpo & Virtanen, Petri Laatu, innovaatio ja projekti: Hyvinvointipalvelujen kehittämisen ydinkysymyksiä. Helsinki: Kirjayhtymä. Osaamisen johtaminen. Kehittämishankkeen loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita y 6/2001. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Luettavissa: yhmamuistiot/4064/4065_fi.pdf Pelin, Risto Projektihallinnan käsikirja. Espoo: Projektijohtaminen Oy..

15 Lähteet ja kirjallisuus: 15 projektinhallinta 2/3 Peltokorpi, Marjatta Esimiestyö. Teoksessa: Siivoustyön johdon käsikirja. Helsinki: Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja. Prodictor: Ruuska, Kai. Projektin hallinta ja johtaminen. Luettavissa: ppt#1 Rissanen, Tapio Projektilla tulokseen. Projektin suunnittelu, toteutus, motivointi ja seuranta. Jyväskylä: Pohjantähti. Silfverberg, Paul Ideasta projektiksi: projektisuunnittelun käsikirja. Helsinki: Edita. Luettavissa:http://www.mol.fi/esr/fi/ yleiset/pvopas.pdf Stenlund, Heikki Projektijohtamisen perusteet. Espoo: Promanet. Vartiainen Pirkko: Näkökulmia projektiarviointiin: Tasapainottelua taloudellisessa, hallinnollisessa ja sosiaalisessa kontekstissa Tampere: Finnpublishers.

16 Lähteet ja kirjallisuus: 16 KATSO MYÖS: projektinhallinta 3/3 Projektin johdon pätevyys. Luettavissa: Osaamisen kehittäminen pk-yrityksissä. Luettavissa:http://www.mol.fi/esr/fi/ yleiset/pkosaaminen.pdf

17 17 Työpaikkaohjaaja-materiaalia 1/2 Antila, Pekka; Frisk, Tarja & Hätönen, Heljä Työpaikkaohjaajien hyviä käytänteitä: Eskola, Seija Erilaiset oppijat näytöissä &file= ppt Frisk, Tarja Työssäoppimisen käytäntöjä: Hannula, Mirja. (toim.) Työssäoppimisen opas työpaikoille: t/fi /t t2004 df Mykrä, Tarja Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä:

18 18 Työpaikkaohjaaja-materiaalia 2/2 Onnismaa, Jussi Osaaminen, ohjaus ja johtaminen yrityksessä: Onnismaa.doc#_Toc Pohjonen, Petri Työssäoppiminen tarkasteltuna ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämän näkökulmasta: Sorvi & pulpetti Opettajat ja työpaikkaohjaajat työssäoppimisen kehittäjinä: Työpaikkaohjaaja-linkkejä:

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 28.8.2007 Kurssilla käsiteltäviä asioita Luento 1: Kurssin esittely ja aloitus Tuotantoprojektin

Lisätiedot

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Kansallismuseon auditorio 1.6.2010 Kay Grahn Yrittäjien koulutuskeskus 1 Hyvä projektisuunnitelma

Lisätiedot

Hanke- ja koordinaatioosaaminen

Hanke- ja koordinaatioosaaminen Hanke- ja koordinaatioosaaminen Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Johanna Heimonen ja Mirva Alakoskela Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS OHJE KEHITTÄMISHANKKEEN (10 OP) LAADINTAAN Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutukseen kuuluu koulutuksen näyttönä toimiva kehittämishanke. Kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.9.2009 Työpajan teemat Projektiorganisaatio Mm. projektin hallinnoija, ohjausryhmä,

Lisätiedot

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) 2900050 PROJEKTINHALLINTA Mika Ojala mika.ojala@tut.fi FB109 p. 3115 3250 1 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 Konstruktiivinen tutkimus ja toimintatutkimus...1 Toimintatutkimus...2 Konstruktiivinen tutkimus...3 Projektin hallinta ja johtaminen...6 Kehittämisen menetelmät...8

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKE Tavoite 1-ohjelman hankkeen hallinta ja raportointi Joensuu 13.11.2002 Reijo Keränen Laadukas hanke 2002 Hankkeen hallinta

KEHITTÄMISHANKE Tavoite 1-ohjelman hankkeen hallinta ja raportointi Joensuu 13.11.2002 Reijo Keränen Laadukas hanke 2002 Hankkeen hallinta KEHITTÄMISHANKE Tavoite 1-ohjelman hankkeen hallinta ja raportointi Joensuu 13.11.2002 Reijo Keränen Laadukas hanke 2002 Hankkeen hallinta 1 Hankkeen kokonaiskuva Hankkeen hallinnon ja toteutuksen näkemysvaatimus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta LATTE -hankkeen päätösseminaari 9.12.2010 Rovaniemellä City Hotel, Joiku-kabinetti, Pekankatu 9 96200 Rovaniemi Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Opintomateriaalin tekijänoikeudet

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot