Osaaminen ja vastuut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaaminen ja vastuut"

Transkriptio

1 Resurssointi Mitä osaamista projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Oma henkilöstö, ulkopuoliset asiantuntijat, asiakkaat? Mitä välineitä, tarvikkeita, ohjelmia projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Mitkä ovat projektin vaatimat taloudelliset resurssit?

2

3 Osaaminen ja vastuut Mitä osaamista projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Minkälainen osaaminen projektihenkilöstöllä on? Nykytilanteen kartoitus Osaamisanalyysi

4 Projek'n toteutus

5 Projek'n seuranta ja hallinta

6 Projektihallinta Linjaorganisaatio Projektien lähtötiedot Suunnittelu - resurssit Projektiorganisaatio Käynnistäminen Vaatimusmäärittely Suunnittelu Ohjaus Raportointi Toteutus Dokumentaatio Loppuraportti Päättäminen Tuotos

7 Projektijohtamisen prosessi Projektin hallinnan prosessi Aloitus Suunnittelu Seuranta ja ohjaus Päättäminen WBS Toteutus Tulokset Projektin toteuttamisen prosessi

8 Projektijohtaminen Johtamisen lähtökohtana on yrityksen olemassaolon tarkoitus/perustehtävä ja sen menestyksen varmistaminen johtamisen työkalut: missio, visio, strategia ja arvot; johtamisen eri alueet, prosessit, toimintamallit ja -ohjeet

9 Projektijohtaminen

10 Projektijohtaminen Yhteistyön sujuvuus projektissa Organisointi, oikeat henkilöt tehtäviin Osaamisen hyödyntäminen, motivointi Töiden priorisointi ja jakaminen Tavoitteiden, roolien ja vastuiden selkeys Kommunikointi ja raportointi Sisäinen ja ulkoinen Ryhmätyön hyödyntäminen Projektipäällikkö johtaa projektia Asioita ja ihmisiä

11 Projek'työ Projek'työn selviämisvälineitä ovat mm. seuraavat: * puhuminen ja vuorovaikutus * seuranta * oman ajan ja tapojen hallinta * eteneminen avoimin silmin ja harkiten * vastuun o:aminen omista päätöksistä * oikeus onneen * suunni:elu. Vuorikiipeilijöiden K2- strategia on monille tu:ua, mu:a unohde:ua: * päämäärä pidetään jatkuvas' mielessä * edetään lyhyin askelin * valmistaudutaan ja varmistetaan huolto matkalla * hankitaan taustajoukot * muistetaan, e:ä kyse on 'imistä ja 'imityöstä * säilytetään luo:amus * osataan myös luopua ja yri:ää uudestaan.

12 Projek'työ Samuel Becket: Ever tried, Ever failed, No ma:er, Try again, Fail again, Fail be:er Miksi projek' kääntyy selviytymiseksi? Vastauksia voisivat olla: * juoni:elu ja lehmänkäännökset * usko markkinoiden lupauksiin * yl'öpäinen op'mismi * ensimmäinen kerta ja kokema:omuus * vuorokaudessa on vain 24 tun'a * todellisuus muu:uu olete:ua nopeammin * katastrofit, tapahtuma, johon ei voida etukäteen varautua

13 Muutostenhallinta Projekti elää -> tulee ongelmia/muutostarpeita Muutostenhallinta tulee olla systemaattinen ja dokumentoitu prosessi, jonka avulla muutosvaatimukset arvioidaan ja hyväksytään Käytännön tehtävät, päätöksenteon ja eskaloinnin tasot ja niihin liittyvät toimenpiteet Muutoksen käsittelyn ja vaikutusten dokumentointi Muutoksesta tiedottaminen

14 Dokumentointisuunnitelma Laaditaan selkeät tavoitteet dokumentoinnille Lista tuotettavista dokumenteista Luokitellaan dokumentit Viralliset Toimintaa ohjaavat Sidosryhmien tarpeisiin Suunnitelmaa seurataan ja päivitetään

15 Liikesalaisuus Sopimukset Tuotevastuu Hankintalaki Työlainsäädäntö Työsuojelulaki IPR Tekijänoikeus Patentti Tavaramerkki Mallisuoja prh.fi Juridinen näkökulma

16 Laadunvarmistus ja -mittaus Laadun arviointikriteerit riippuvat tilanteesta ja asetetuista tavoitteista Kohderyhmän ja sidosryhmien odotukset voivat muuttua projektin kuluessa -> laatua ei voida määritellä etukäteen täydellisesti Laatu on todettua yhdenmukaisuutta vaatimusten kanssa Projekteissa laatu tarkoittaa tulosten vastaavuutta tavoitteisiin projektin kaikissa vaiheissa Laatua voidaan tarkastella sekä projektin tuloksen laadulla ja projektinhallinnan laadulla Projektinhallinnan laatu liittyy projektin suunnitelman toteutumiseen ja etenemiseen Rahoittaja, päämies, tilaaja suorittaa laadun tarkastelua auditoinnilla Voi olla ennakoitu tai yllättävä. Auditoinnin osa-alueita voivat olla projektin tulokset, työtavat, ongelmat ja suunnitelmat

17 Laadunvarmistus ja -mittaus Yksi laadun varmistuksen tärkeä osa-alue on budjetissa pitäytyminen. Projektipäällikkö on vastuussa siitä, että projektisuunnitelmassa luodut raamit sille, mitä projektin puitteissa tehdään, tulevat täytetyiksi budjettia noudattaen. Laadukas projektityö Aikataulussa ja budjetissa pysyminen Hyvä projektisuunnitelma Mittarit Auditit Katselmoinnit

18 Valvonta ja ohjaus

19 Valvonta ja ohjaus

20 Seuranta ja ohjauskäytännöt Projektin pitäminen kurssissa Jatkuvaa suunnittelua, priorisointia, seurantaa ja korjaustoimenpiteitä Edetäänkö suunnitelman mukaan Vastaako välitulokset meidän ja projektin asettajan käsityksiä? Olemmeko aikataulussa? Pysymmekö budjetissa? Ovatko resurssiarviot pitäneet?

21 Seuranta ja ohjauskäytännöt Ennakointi - tulemmeko saavuttamaan tavoitteen suunnitelman mukaisesti? Tehtävät, resurssit, budjetti, aikataulu? Mitä pitää erityisesti seurata ja varmistaa? Onko tapahtunut muutoksia jatkamisen edellytyksissä? Potentiaalisia ongelmia? Tarvitaanko oikaisuliikkeitä?

22 Earned Value Management Mi:aa projek'n etenemistä Osoi:aa kuinka suuren osan budje'sta pitäisi olla käyte:ynä suhteessa tehdyn työn määrään. h:p://www.ece.vt.edu/swe/lwa/memo/lwa0066.pdf EarnedValueAnalysis.xlsx

23 Seuranta ja ohjauskäytännöt

24 Projek'n budjev Perustuu suunniteltuihin tehtävien työmääriin sekä erilaisiin hankintoihin Hankintojen osalta on yleensä pyyde:y tarjouksia tai hinta'etoja sekä maksuaikatauluja Budjetoinnin tarkoituksena ei ole arvioida kokonaiskustannuksia vaan tehdä aikaan ja tapahtumiin sido:u projek'budjev

25 Projek'n kustannuksia Työvoimakustannukset Yleiskustannukset (vuokrat, puhelin, ) Alihankinta Kalusto- ja 'lajärjestelyt Koulutus, kirjallisuus ja 'edonhankinta Palkitseminen Projek'ryhmän huolto ja edustus Matkakustannukset Lai:eet ja pääomakustannukset

26 Liiketoiminnan ymmärtäminen

27 Liiketoiminnan ymmärtäminen Välilliset kustannukset Lähes liikevaihdosta riippumattomia Kiinteitä kuluja Välittömät kustannukset Liikevaihdosta riippuvia Materiaaliikulut, palkat jne Kriittinen piste Silloin liikevaihto = välilliset + välittömät kustannukset Ylimenevä liikevaihto = tulos ennen veroja

28 Liiketoiminnan ymmärtäminen

29 Liiketoiminnan ymmärtäminen Toiminnan tunnusluvut https://www.asiakastieto.fi/help/fi/ ohje_tunnusluvut.htm

30 Projek'n pää:äminen

31 Projektin päättäminen Projektin sisäinen loppukatselmointi Projektin onnistuminen alkuperäiseen tavoitteeseen ja tarkoitukseen nähden Päätöskriteerien varmistaminen, määritellyt tehtävät suoritettu Asiakkaan/tilaajan hyväksyntä, tuotosten luovutus Aineisto, ohjelmisto, raportti, dokumentaatio.. Koulutus Oppimisnäkökulma Miten siirretään kokemukset ja hyvät käytännöt seuraaville projekteille Oma oppiminen ja sen hyödyntäminen Projektin päätösraportti

32 Projek'n pää:äminen

33 Projektijohtamisen haasteet Onko projektin johtaminen todellisuudessa projektipäälliköllä Resurssien käyttö (ei otoja ) Projektihallinnan, -seurannan ja -ohjauksen osaaminen Suunnitelman vs. toteutuksen valvonta, mittarit ja kriteerit puutteellisia Tilannekatsaukset, katselmoinnit ja päätöksenteko puutteellisia Organisaation johtamisjärjestelmät, projektikokemus, prosessit ja ohjeistukset puutteellisia

34 Projektitoimisto strategisessa Artikkeli roolissa

35 ISO 9001:2008 Projek'käsikirja / Laatukäsikirja Opera'on Manual htm

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Kansallismuseon auditorio 1.6.2010 Kay Grahn Yrittäjien koulutuskeskus 1 Hyvä projektisuunnitelma

Lisätiedot

Hanke- ja koordinaatioosaaminen

Hanke- ja koordinaatioosaaminen Hanke- ja koordinaatioosaaminen Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Johanna Heimonen ja Mirva Alakoskela Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 28.8.2007 Kurssilla käsiteltäviä asioita Luento 1: Kurssin esittely ja aloitus Tuotantoprojektin

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.9.2009 Työpajan teemat Projektiorganisaatio Mm. projektin hallinnoija, ohjausryhmä,

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.2.2006 Luennon teemat Luento: Projektipäällikön tehtävät Projektin taloushallinta

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Jäälinoja, Sari 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Sari Jäälinoja Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKE Tavoite 1-ohjelman hankkeen hallinta ja raportointi Joensuu 13.11.2002 Reijo Keränen Laadukas hanke 2002 Hankkeen hallinta

KEHITTÄMISHANKE Tavoite 1-ohjelman hankkeen hallinta ja raportointi Joensuu 13.11.2002 Reijo Keränen Laadukas hanke 2002 Hankkeen hallinta KEHITTÄMISHANKE Tavoite 1-ohjelman hankkeen hallinta ja raportointi Joensuu 13.11.2002 Reijo Keränen Laadukas hanke 2002 Hankkeen hallinta 1 Hankkeen kokonaiskuva Hankkeen hallinnon ja toteutuksen näkemysvaatimus

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Systemaattinen rakennustyömaan riskien ja mahdollisuuksien hallinta Kalle Kähkönen, PhD, DI Johtava tutkija, VTT kalle.kahkonen@vtt.

Systemaattinen rakennustyömaan riskien ja mahdollisuuksien hallinta Kalle Kähkönen, PhD, DI Johtava tutkija, VTT kalle.kahkonen@vtt. Systemaattinen rakennustyömaan riskien ja mahdollisuuksien hallinta Kalle Kähkönen, PhD, DI Johtava tutkija, VTT kalle.kahkonen@vtt.fi 334 Rakennustyömaan riskit realisoituvat ongelmina, jotka pienimmillään

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot