Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (+) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (+) Helminen Sari (-) Kela Hartikainen Kauko (+) Savolainen Tuija (-) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (+) Räikkönen Outi (-) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (-) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (+) Vinkanharju Anne (-) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (-) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (-) Lukander Maisa (+) HUS Kälviä Minna (-) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (+) Kallio Leea (-) Helsingin kaupunki Lindgren Marina (-) Toivola Kari (+) Kanta-palveluyksikkö, Kela Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (+) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (+) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Siponen Tiina (+) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (+) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (+) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (+) Andtbacka Marjo (-) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Eerola Johanna (+) THL Honkio Terhi (-) THL Härkönen Mikko, siht. (+) THL Kalliokuusi Virpi (+) THL Lehtonen Jari (+) THL Lehtonen Santeri (+) THL Lehtovirta Jukka (-) THL Mäkelä-Bengs Päivi (+) THL Peltonen Veli-Pekka (+) THL Esittelijät Vuokko Riikka (+) THL

2 Pöytäkirja 8/2013 2(15) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. THL/Lomake -Kuolinsyyluokituslomakkeet Hyväksyttiin THL/ Lomake Kuolinsyyluokituslomakkeet julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Asia 3. Suun terveydenhuollon uudet luokitukset Hyväksyttiin THL Suun terveydenhuollon uusien luokitusten avaus valmisteluun koodistopalvelimella julkaisemista varten. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esiin tulleet asiat hammasstatuksen suhteesta ICD-10-luokitukseen sekä implanttirekisteriin. Asia 4. THL Lääkkeen laji THL Lääkkeenlaji hyväksyttiin avattavaksi hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 5. THL Reseptin laji Hyväksyttiin THL- Reseptin laji avattavaksi hankevalmisteluun. Sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 6. THL Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy Hyväksyttiin THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 7. THL Annosyksikkö Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata THL- Annosyksikkö hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 8. Fimea - Lääkemuoto Hyväksyttiin Fimea - Lääkemuoto avattavaksi koodistopalvelun valmisteluhankkeeksi ja sen kiireellisyysluokka on 2.

3 Pöytäkirja 8/2013 3(15) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin läpi osallistujat. Asialistan käsittelyjärjestykseen ehdotettiin muutoksia: Asiakohta 9 Tiedoksi Lääkityksen tietosisältö ja lääkityslista käsitellään ensimmäiseksi ja sen jälkeen avattavaksi tarkoitetut asiakohdat 4-8. Jäsenet olivat saaneet osan kokousmateriaalista vasta tänä aamuna, joten nämä asiat voidaan jättää käsittelemättä, mikäli joku jäsenistä niin vaatii. Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Pöytäkirja voidaan julkaista thl.fi-sivustolla. 2. Hyväksyttäväksi: THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet Esittelijänä Heikki Virkkunen THL Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet. Asia on avattu hankevalmisteluun koodistopalvelun johtoryhmässä ja lomakerakennetta on valmisteltu yhteistyössä THL:n OIKE-yksikön kanssa sekä myös koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä syyskuussa Vaiheistusasetuksen mukaan kuolintodistukset ovat viimeistään Kantaarkistoon tallennettavia todistuksia ja lomakkeita. Rakenteessa on kuvattu sekä alle 28 vuorokauden ikäisenä kuolleen sekä sitä vanhemman kuolintodistukset, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Lisäksi lomakerakenne koostuu neljästä erillisestä eri tahoille lähetettävistä lomakkeesta (Kuolintodistus, VRK-ilmoitus, Hautauslupa sekä ilmoitus Kansaneläkelaitokselle). Kyseessä on koodistopalvelussa täysin uusi lomakerakennemalli, missä jokaisella lomakkeella on osittain samoja tietokenttiä ja tämän lisäksi vain kyseisen lomakkeen tietoja. Sisällöllisesti varsinainen kuolintodistus sisältää kaiken tiedon ja muut lomakkeet ovat osakopioita siitä. Lomakerakenteen ylläpitovastuu on THL:n Oikeuslääkintäyksiköllä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Esittelyssä viitattiin johtoryhmälle etukäteen jaettuun kokousmateriaaliin. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, onko tarkempaa tietoa ministeriön kannanotosta, jotta uudenmukainen määrittelypohja on käytössä. Vastauksena todettiin, että joitakin teknisluonteisia tarkistuksia on tehty kesän jälkeen, mutta ei toiminnallisia tai sisällöllisiä muutoksia. Uusi sisältö on vahvistettu STM:n toimesta. - Todettiin, että esityksen lomakerakenteet sisältävät paljon päällekkäistä tietoa, tiedusteltiin, miten tieto siirtyy eri tiedon käyttäjille. - Tiedusteltiin ICD-10-luokituksesta: voiko hyödyntää kertakirjaamisen periaatteella? Kyllä voi. Kertomuksessa olevia diagnooseja voi käyttää lähtökohtana kuolintodistuksen diagnooseille. Lääkärin on kuitenkin tarkistettava

4 Pöytäkirja 8/2013 4(15) diagnoosien merkitys kuolemansyynä, koska kuolintodistuksessa diagnoosit kirjataan kolmea eri asiaa varten. Ohjelmisto joutuu jakamaan diagnoosit eri paikkaan: perus-, välivaiheen ja välittömään kuolinsyyhyn. Todettiin, että WHO on julkaissut perusteellisen ohjeistuksen, mikä on peruskuolinsyy. Lääkärin kirjoittama diagnoosia ei päädy ilman tarkistusta rekistereihin sillä sen tarkistavat ja korjaavat ensin oikeuslääkäri ja sitten tilastoviranomainen. On olemassa kansainvälisesti kehitetty tietojärjestelmä tarkistamaan tietojen oikeellisuus. Prosessi on laaja ja hyvin vaikea käyttää ilman sääntöihin perehtymistä. Lomakkeella siirretään tieto kentältä organisaatioihin ja on sen mukainen mitä STM on vahvistanut. - Todettiin, että Suomi on harvoja maita, joka käyttää WHO:n määritelmää alle 28 vrk:n kuolleiden tietosisällöstä. Se on vähän erilainen kuin vanhemman kuolinsyylomake. Tässä lomakkeessa se on lisätty samaan rakenteeseen. Lomakkeelle täytettävä tietosisältö määrittyy kuitenkin kuoleman hetkisen iän mukaisesti. Lapsen merkittävin vamma vastaa aikuisilla peruskuolinsyytä. Eli lapsella on ensimmäinen kuolinsyy, A, ja aikuisella viimeinen kuolinsyy, C. - Todettiin, että teknisesti tämä eroaa muista lomakerakenteista, koska lomakerakenne on ensimmäinen, missä eri tarkoituksiin koottavien / lähetettävien tietojen päättely tulee eri saraketietona. Merkinnällä tulee ylimääräisiä kenttiä ja sisäkkäisiä, samansisältöisiä ehtoja, jotka kuitenkin tulevat kunkin osassisällön mukaan automaattisesti. Kun tätä sovelletaan tietojärjestelmiin, tietojärjestelmän kehittäjä tarvitsee lisäksi selventäviä toiminnallisia ohjeita. - Todettiin, että on hyvä, että lomake on paremmin sisällä elektronisessa maailmassa. - Tiedusteltiin, onko tarkoitus, että visuaalinen näkymä määritellään tietojärjestelmän puolella. Tämä antaa vapaat mahdollisuudet tietojärjestelmän toimittajille luoda toisistaan erilaisia näkymiä. - Todettiin, että OIKE-yksikön tulee antaa tarvittaessa ohjausta lomakkeen käytössä. - Tiedusteltiin lomakkeen sähköisiä ominaisuuksia: hautauslupa pitää tulostaa paperille, meneekö muut sähköisesti? Todettiin, että alussa tulostetaan, mutta OIKE-yksikköön rakennetaan sähköinen vastaanotto sähköiselle lomakkeelle. - Todettiin, että Description-kenttä on vaatimaton, mutta long_name täyttöohje sisältää enemmän tekstiä. Asiaa ei ole tarkistettu teknisesti. Tietotyypit tulee tarkistaa, long_name tulostuu lomakkeelle, joten täyttöohje tarvitaan. - Todettiin eroavaisuuksia voimassaolopäivästä. Kaikkien voimassaolopäivämäärä päättyy Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet hyväksytään, mutta sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Päätös:

5 Pöytäkirja 8/2013 5(15) Hyväksyttiin THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. 3. Avattavaksi hankevalmisteluun suun terveydenhuollon uudet luokitukset Esittelijä Heikki Virkkunen THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli suun terveydenhuollon uudet luokitukset avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti suun terveydenhuollon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. Suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja rakenteiden määrittelyiden tarkentaminen ja kansallisten vaadittavien tietosisältöjen vaatimusten määrittely on avattu Koodistopalvelun johtoryhmässä Siihen liittyen arvioitiin tarvittavan myös uusia luokituksia (osa avattiin hankkeeksi ) Suun terveydenhuollon vanhoissa luokituksissa on havaittu ongelmia. Vuonna 2011 tuotettiin koodistopalvelimelle julkaistut luokitukset STH1 STH23 (paitsi STH20). STH20 ja STH25 ovat lisäksi tulleet Koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiksi, mutta ei laaturyhmän ja STH24 on ollut Koodistopalvelun käsittelyssä mutta ei hyväksytty avattiin seuraavat luokitukset valmisteluun: STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Suun terveydenhuollon tietosisältö- ja rakennemäärityksiä on työstetty kesän / syksyn aikana ja STH-luokitukset käyty läpi ja todettu niissä ongelmia: Luokituksilla yritetty kuvata tietosisältöä. Yhteen luokitukseen on sisällytetty useita eri asioita. Suun terveydenhuollon luokitusten päivittäminen: Koodistopalvelimella julkaistuihin luokituksiin STH1 STH23 on tehty laajoja (teknisiä) päivityksiä Osa tiedoista on siirretty tietosisältömäärittelyyn Laajoja luokituksia on purettu useaksi pieneksi luokitukseksi Tietoja on ryhmitelty uudelleen Luokituksia on poistettu

6 Pöytäkirja 8/2013 6(15) Uusia luokituksia on määritelty Luokitusten nimiä on tarkennettu Luokitusten ja luokkien määritelmiä ja terminologiaa on osittain tarkennettu. Vaatii edelleen työstämistä Päivitysten valmistelu: Päivityksiä on valmisteltu THL-asiantuntijoiden ja konsultin kanssa. Määrityksiä on käyty läpi THL Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmässä, sekä tietojärjestelmätoimittajatyöpajassa. Lisäksi määritysten linjauksia on käyty läpi STM:n Suuntaohjausryhmässä. Tietosisältömääritysten tuottamisella ja luokitusten päivittämisellä on kiire. Ne ovat edellytys Suun terveydenhuollon käyttöönottopilottien käynnistämiselle (Q1/2015) ja lain edellyttämän käyttöönottoaikataulun pitämiselle. Määrittelyiden aikataulusuunnitelma on esitetty koodistopalvelun johtoryhmässä: Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 6/2013 ja 9/2013 Tietorakenteiden hyväksyminen 10/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 10/2013 (osittain, 2016 tietosisältöjen osalta) Osa luokituksista jää vuodelle 2014, kunhan tietosisältöjen vaiheistus vahvistuu. Esitys 1. Avataan hanke suun terveydenhuollon uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. 2. STH luokitusten päivityksestä syntyvät uudet luokitukset käsitellään luokitusten päivityksinä koodistopalveluprosessissa a. esitellään Koodistopalvelun johtoryhmälle kokonaisuutena uusien luokitusten avauksen yhteydessä b. jos Koodistopalvelun johtoryhmä katsoo kuitenkin luokitusten tarvitsevan erityisiä huomioita, tuodaan ne hyväksymiskäsittelyyn uusien luokitusten kanssa. Esitys 1. Uusien luokitusten avaus STH5A Hampaan karieslöydökset STH9A Ientaskun syvyys STH9B Ientaskun mittauspisteet STH10B Hampaan juurennäyte materiaali STH13B Rakenteen hammastyyppi STH27A Implanttikruunun tyyppi STH27B Ien implantin ympärillä STH27C Luun määrä implantin ympärillä STH27D Implantin liikkuvuus STH15B Lihasten koko STH16B Kudoksen koko STH17A Löydöksen koko

7 Pöytäkirja 8/2013 7(15) STH19D Huulisulun syyt STH21L Ulkoinen purentakorkeus STH26A Hammaskohtainen purentalöydös STH30 Sylkirauhaset STH30A Sylkirauhasen aukon virtaus STH34 Hampaiston sekstantti STH35 Harjauskertojen määrä STH40 Oikomiskojeet Esitys 2. Koodistopalvelimella olevien koodistojen päivittäminen. Päivityksissä syntyy uusia luokituksia myös vanhoista luokituksista sisältöä siirtämällä uusiin luokituksiin. Koska nämä pääsääntöisesti vain vanhan sisällön uutta järjestelyä, eikä varsinaisia uusia luokituksia, esitettiin näin syntyvien luokitusten käsittelyä luokituspäivitysten tapaan, ei uusina luokituksina. STH2 Hammas, hampaan tai sen osan puutos tai hampaan korvaava rakenne (päivitys: STH2 Hammas, hampaan osan tai hampaan korvaava rakenne) STH2A Hampaan tai sen osan puutos (siirto toisesta luokituksesta) STH3 Hampaan pinnat (päivitys) STH4 Hampaan kudokset (päivitys: STH4 Hampaan kudokset / Hammaskarieksen sijainti) STH5 Hampaassa havaittu muutos (päivitys: STH5 Hampaan löydökset) STH5B Karieksen aktiivisuus (siirto toisesta luokituksesta) STH6 Hampaassa näkyvän materiaalin funktio (päivitys: STH6 Hampaassa olevan materiaalin funktio) STH7 Hampaaseen lisätty materiaali (päivitys: STH7 Hampaaseen lisätyn materiaalin laatu) STH8 Hampaan pinnalla oleva biologinen materiaali (poisto) STH9 Ikenen havainnot (päivitys) STH10 Hampaan sisällä oleva materiaali (päivitys: STH10 Hampaan juurikanavassa oleva materiaali) STH10A Hampaan juurentäyte mitta (siirto toisesta luokituksesta) STH11 Hampaan ja parodontiumin hammaspaikanteisia löydöksiä (päivitys: STH11 Hampaan ja parodontiumin löydöksiä) STH12 Hampaan kehitysaste (päivitys) STH12A Hampaan kehityshäiriöt (siirto toisesta luokituksesta) STH13 Proteettinen rakenne (päivitys) STH13A Osaproteesin rakenne (siirto toisesta luokituksesta) STH13C Leuka (siirto toisesta luokituksesta) STH27 Hammaskohtainen proteettinen rakenne (siirto toisesta luokituksesta) STH14 Leukanivelen tila (poisto) STH14A Leukanivelen tila / Attribuutit (päivitys: STH14A Leukanivelen oire) STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe (siirto toisesta luokituksesta) STH15 Kasvolihasten arkuus (päivitys: STH 15 Purentalihakset) STH15A Kasvolihasten arkuus / Attribuutit (poisto)

8 Pöytäkirja 8/2013 8(15) STH16 Ei-hammassidonnainen paikannus (päivitys: STH16 Löydös muussa kudoksessa kuin hampaassa) STH16 Ei-hammassidonnainen paikannus / Attribuutit (päivitys: STH16A Löydöksen/havainnon puolisuus) STH17 Limakalvolöydös (päivitys) STH18 Suun kova- tai pehmytkudoksen laaja löydös (poisto) STH18D Hampaistoikä (siirto toisesta luokituksesta) STH18A Alveolikorkeus (siirto toisesta luokituksesta) STH18B Alveolin muoto (siirto toisesta luokituksesta) STH18C Suulaen muoto (siirto toisesta luokituksesta) STH19 Huulten asento-ominaisuudet (päivitys: STH19 Huulet) STH19 Huulten asento-ominaisuudet / Attribuutit (päivitys: STH 19A Huulen pituus) STH19B Huulen asento (siirto toisesta luokituksesta) STH19C Huulisulun avoimuus (siirto toisesta luokituksesta) STH20 Syljen mittaukset (poisto) STH20 Syljen mittaukset/ Attribuutit (päivitys: STH20 Sylkinäytteen laatu) STH21 Purentastatus (poisto) STH21D Ylähammaskaaren purentataso suhteessa pupillitasoon (siirto toisesta luokituksesta) STH21E Alahammaskaaren kasvusuunta (siirto toisesta luokituksesta) STH21F Alahammaskaaren liuku (siirto toisesta luokituksesta) STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi (siirto toisesta luokituksesta) STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21 Purentastatus / Attribuutit (poisto) STH21A Kallistumissuunta (siirto toisesta luokituksesta) STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys (siirto toisesta luokituksesta) STH21C Hampaat suhteessa leukaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21I Deviaation vaihe (siirto toisesta luokituksesta) STH21J Kaarenmuoto (siirto toisesta luokituksesta) STH21K Kaarenmuoto (siirto toisesta luokituksesta) STH21M Suhde kasvojen keskiviivaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21N Deviaation puoleisuus (siirto toisesta luokituksesta) STH22 Oraaliset tavat (päivitys) STH23 Imusolmukkeiden tila (päivitys: STH23 Imusolmukkeet) STH23 Imusolmukkeiden tila / Attribuutit (päivitys: STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila) STH24 Omahoitokyky ja yksilöllisen hoitovälin tarpeen määrittely (päivitys: STH24 Omahoitokyky) STH24A Omahoitositoutuminen (siirto toisesta luokituksesta) STH25 Arvio suun terveyteen vaikuttavista riskeistä (päivitys) STH25 Arvio suun terveyteen vaikuttavista riskeistä (attr) (päivitys: STH25 Suun th riskin arvio)

9 Pöytäkirja 8/2013 9(15) STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet (siirto toisesta luokituksesta) STH28 Kasvojen profiili (siirto toisesta luokituksesta) STH29 Nasolabiaalikulman suuruus (siirto toisesta luokituksesta) STH31 Kita- ja nielurisojen tila (siirto toisesta luokituksesta) STH32 Sisä-/ ulkopuoli (siirto toisesta luokituksesta) STH33 Oikea/ vasen (siirto toisesta luokituksesta) STH28 Oikomishoito (päivitys: STH40 Oikomiskojeet) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tarkoituksena on avata uudet luokitukset. Kesällä tapahtuneen valmistelun jälkeen on tullut tarve uusille luokituksille. Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmä kokoontuu valmistelemaan asiaa. - Todettiin, että yksityiskohtia käytiin esittelyn yhteydessä läpi. - Todettiin, että tulee vahvasti kiinnittää huomiota siihen, että osa on yleisterveydenhuoltoa, tarvitsee linkin ICD-10 -luokitukseen. Diagnoosi tulisi suoraan järjestelmän diagnoosijärjestelmän kanssa. Todettiin, että se tarvitsee siltauksen. - Tiedusteltiin, voisiko sylkirauhasen aukon virtaus toteuttaa boolean -kentällä? Vastauksena todettiin, että merkinnän puuttuessa se tulkitaan normaaliksi. Varmistetaan asia vielä suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmältä - Tiedusteltiin, onko hammasimplanttirekisterin harmonisointia ja yhteentoimivuutta tarkasteltu tässä? Todettiin, että tämä asia tulee selvittää. - Tiedusteltiin, onko tämä tarkoitettu käytettäväksi ylläpidettävänä lomakkeena? Vastauksena todettiin, että tämä asia ei liity suoranaisesti uusien luokitusten avaushankkeeseen ja asiaa esitellään paremmin tietosisältöjen hyväksymisen yhteydessä. - Tiedusteltiin, että toimenpiteen yhteyteen tulisi saada tieto, mihin hampaaseen ja pintaan toimenpide on kohdistunut. Vastauksena todettiin, että tästä tulisi ylläpidettävä asiakirja jolloin vanhaa pohjaa täydennetään statustilanteena. Toimenpiteet ovat yksi olennainen osa, joka pitäisi päivittää. - Tiedusteltiin esittelijältä, tuoko hän johtoryhmän käsittelyyn myös poistetut luokitukset. Vastauksena todettiin, että poistetut luokitukset tuodaan koodistopalvelun hyväksymiskäsittelyyn. - Pyydettiin huomioimaan valmistelussa, että luokitusten nimet tulisi olla riittävän ymmärrettävät. - Tiedusteltiin koodistojen päivityksistä: hyväksyykö koodistopalvelun johtoryhmä, että myös uudet luokitukset, jotka syntyvät vanhan luokituksen jakamisesta kahteen tai useampaan luokitukseen, käsitellään koodistopalveluprosessissa luokituspäivityksinä? - Todettiin, että hyväksytään päivityksenä ja tuodaan kokonaisuutena johtoryhmän tietoon. - Tiedusteltiin, mikä on aikaisemmin avattujen koodistojen tulevaisuus?

10 Pöytäkirja 8/ (15) - Todettiin, että tämä on huomioitu valmistelussa, esim. STH20 ei tule mukaan, omahoitokyky on tulossa hyväksyttäväksi. Käsitellään hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. - Todettiin, että linkki tautiluokitukseen tulee olla huomioituna seuraavassa käsittelyssä. - Tiedusteltiin, voidaanko lähteä liikkeelle ilman sitä, mutta tuodaan parin vuoden sisällä. Tämä otetaan huomioon jatkovalmistelussa. - Todettiin, että vaiheistusasetuksessa vuonna 2016 käyttöönotettaviin asioihin liittyvät luokitukset ovat kiireellisyysluokkaa 1, muut ovat kiireellisyysluokkaa 2-3. Tietosisältöjen vaiheistus tarkentuu THL Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmässä ja tuodaan sen mukaisesti hyväksymiskäsittelyyn 10/2013 tai Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että Suun terveydenhuollon uudet luokitukset hyväksytään avaushankkeeksi. Todetaan, että keskustelussa puolletaan avaushankkeita, mutta tulisi katsoa mikä on hammasstatuksen suhde ICD-10 luokitukseen ja implanttirekisteriin. Toivotaan valmistelun etenemisestä lisää väliaikatietoa ylläpidettävän asiakirjan hyväksymisen yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin THL Suun terveydenhuollon uusien luokitusten avaus valmisteluun koodistopalvelimella julkaisemista varten. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esiin tulleet asiat hammasstatuksen suhteesta ICD-10-luokitukseen sekä implanttirekisteriin. 4. Avattavaksi hankevalmisteluun THL Lääkkeen laji Esittelijä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli THL - Lääkkeen laji -koodiston hyväksyttäväksi avaushankkeeksi koodistopalvelimelle. Kiireellisyysluokka 1 Lääkkeen laji 1= Myyntiluvallinen lääkevalmiste 2= Lääketietokannassa oleva perusvoide 3= Kliininen ravintovalmiste 4= Määräaikainen erityislupavalmiste 5= Rekisteröity lääkevalmiste 6= Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste

11 Pöytäkirja 8/ (15) 7= Apteekissa valmistettava lääke 8=Tutkimuslääke 9= Vaikuttavan aineen nimellä määrätty lääke Lääkkeestä tai lääkeaineesta tulee sähköisessä lääkemääräyksessä olla Lääketietokannan tai merkinnän edellyttämät tiedot, joiden peruste määräytyy luokituksella. Vastaavuudet löytyvät Lääketietokannan luokituksesta. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: ei kysymyksiä Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL Lääkkeen laji voidaan avata hankkeena ja sen kiireellisyysluokka on 1. Päätös: THL Lääkkeen laji hyväksyttiin avattavaksi hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi hankevalmisteluun THL - Reseptin laji Esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli THL - Reseptin laji -luokituksen avattavaksi koodistopalvelimen hankevalmisteluun. Reseptin laji Käyttötarkoituksena sairaala-apteekkireseptin tietosisällön erottaminen esim. sähköisen lääkemääräyksen tietosisällöstä Resepti Sairaala-apteekkiresepti Ulkomaan resepti (tarve arvioitava valmistelussa) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, miten ulkomaan resepti on ajateltu toteuttaa? Todettiin, että tämä riippuu tulevasta laista. Lakiehdotuksessa on, että sähköinen lääkemääräys

12 Pöytäkirja 8/ (15) voidaan tulostaa ja se allekirjoitetaan. Samalla ulkomaan reseptin toimittaminen Suomessa estetään teknisesti. - Todettiin, että epsos-hankkeessa on tulossa sähköisen reseptin pilotointi Ruotsin kanssa. Todettiin, että sähköinen resepti välittyy, mutta tulostettava resepti koskee tätä. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Reseptin laji avataan koodistopalvelun hankevalmisteluun. Päätös: Hyväksyttiin THL- Reseptin laji avattavaksi hankevalmisteluun. Sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen THL Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Kyseisen koodiston käyttötarkoituskuvaus on lääkkeen määrääjän tekemä ja lääkitysmerkintään sisältyvä perustelu reseptin uudistamiskiellolle tai korjaukselle luokituksena. Käyttötarkoituksena perustelu reseptin uudistamiskiellolle tai korjaamiselle osaksi lääkitysmerkintää Hoidollinen syy Haittavaikutus Muu hoidollinen syy Tekninen syy Potilaasta johtuva syy Tällä hetkellä vapaa tekstikenttä reseptillä Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy otetaan koodistopalvelun hankevalmisteluun. Kiireellisyysluokka on 1. Päätös: Hyväksyttiin THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1.

13 Pöytäkirja 8/ (15) 7. Avattavaksi hankevalmisteluun THL - Annosyksikkö Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen THL-Annosyksikkö avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Annosyksikkö Lääkitysmerkintään sisältyvän rakenteisen annoskirjauksen kirjaamisessa käytettävä annosyksikkö luokituksena. Rakenteinen annostus toteutetaan myös lääkemääräykseen tarvittavilta osilta. Annosten kirjaamisen halutulla tarkkuudella Yhdistelmäluokitus, jossa piirteitä lääkemuodosta (EDQM) ja lisäksi kansainvälisiä yksiköitä (UCUM) Esim tabletti, suihke, tippa Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL -Annosyksikkö otetaan hankevalmisteluun koodistopalvelimelle ja sen kiireellisyysluokka on 1. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata THL- Annosyksikkö hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi hankevalmisteluun Fimea-Lääkemuoto Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 2 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen Fimea-Lääkemuoto avattavaksi koodistopalveluun hankevalmisteluun. Lääkemuoto Valmistelu on aloitettu viranomaisyhteistyönä Fimean ja Lääketietokannan edustajien kanssa. Lääkkeestä tai lääkeaineesta tulee olla merkinnän edellyttämät tiedot lääkemuodosta. Vastaavuudet löytyvät Fimean perusrekisteristä ja Lääketietokannan luokituksesta. Osa Lääketietokannan ja Fimean kehittämishankkeita, vuoden 2014 aikana EDQM

14 Pöytäkirja 8/ (15) AR/LÄÄKITYS Lääkkeenantoreitti luokituksen päivitys myös tästä riippuvainen. Esittelijän ehdotus kiireellisyysluokaksi: 2 Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Fimealta on saatu tietoa heidän projektistaan tämän koodiston kehittämisestä. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että avataan Fimea - Lääkemuoto hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 2. Päätös: Hyväksyttiin Fimea - Lääkemuoto avattavaksi koodistopalvelun valmisteluhankkeeksi ja sen kiireellisyysluokka on Tiedoksi THP Lääkityksen tietosisältö ja lääkityslista Esittelijä Päivi Mäkelä-Bengs THL Asia esiteltiin kokouksessa ennen hankeavauksia. Tämä oli tilannekatsaus valmisteluun. Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että lääkitys tarkistetaan tiedonhallintapalvelun lääkityslistasta siinä vaiheessa, kun potilas kirjataan ulos vuodeosastolta. Tiedusteltiin, määrätäänkö lääke milligrammoina? Todettiin, että tästä on tullut esille kaksi erilaista näkökulmaa. Molemmat tulisi olla mahdollisia kirjaamismuotoja, silloin kun on tarpeellista. Annosjakelun tarpeet on hyvä huomioida. Lääkkeen vahvuus ja annostus on tulossa rakenteisesti, kun siihen on tulossa mahdollisuus. 10. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun ajankohtaisia asioita. Ajankohtaiskatsaus jaettiin pöydälle. 11. Koodistopalvelun latausjono tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun latausjonon. 12. Ennakkokatsaus seuraavaan johtoryhmän kokouksen sisältöön Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita. Kuntoutussuunnitelma KU207, vaiheistusasetuksen mukaan talletettavat Ensihoidon tietosisältömäärittelyt ja

15 Pöytäkirja 8/ (15) kuvaluokitusasiat, ICF-luokitus, avuntarpeen itsearviointilomakerakenteet ja tietosisällöt. Lisäksi tiedoksi on tulossa Palveluluokituksen tilannekatsaus. 13. Muut asiat Ei muita asioita. 14. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Kokouspaikka on Saunakabinetti, Paciuksenkatu 21, 8. kerros. Vuoden 2013 muut kokoukset ovat ja Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen puheenjohtaja Mikko Härkönen sihteeri

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs., Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous (hyväksytty 27.8.2013) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) 1/6 Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 27.9.2013 klo 14:45 KP:n julkaisutoimikunnan (LAATU) hyväksymät, teknisessä viimeistelyssä olevat koodistot AR/LABRA - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit,

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2015 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 27.4.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone, Mannerheimintie 166, Helsinki Kokoukseen voi osallistua myös videoneuvotteluteitse.

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2012 1(22) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 6/2015 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous kokous Aika Tiistai 27.8.2013 klo 12.30 16.00 Pöytäkirja 7/2013 1(13) Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8. krs., Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (-)THL

Lisätiedot

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1. 27.3.2015 1 (6) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.2015 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 2/2013 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergialiiton kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 15.09.2016 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 Kirjaamisprosessi / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 erikoissuunnittelija Sari Koskinen-Kivilahti HUS /Konsernihallinto Kirjaamistyöryhmä Sari Koskinen-Kivilahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 10.11.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2012 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015 Tampere -talo Lasse Ilkka/STM/THL Markku Saarinen/STM Ensihoitokertomus on osa uutta viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää Turvallisuusviranomaisille

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2013 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Saunakabinetti 8. krs, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2013 1(26) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 23.02.2015 klo 09:00-12:40 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 EDELLISEN

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 24.03.2015, klo 18.00 18.16 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN AVAUS 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2012 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM SÄHKÖINEN RESEPTI Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo Matti Kataja STM Sähköreseptikokeilu Tavoite: Kokeillaan, toimivatko sähköreseptityöryhmän kirjaamat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (9) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (9) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 16.11.2015 klo 9:06-11:19 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 90 EDELLISTEN

Lisätiedot

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt 1 (6) Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KH Ensimmäinen julkaistu versio 2 (6) 1

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (11) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 18.3.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 2/2014 1(26) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous 7/2014 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL Saunakabinetti, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Päivi Palotie-Heino Tiina

Lisätiedot