Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (+) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (+) Helminen Sari (-) Kela Hartikainen Kauko (+) Savolainen Tuija (-) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (+) Räikkönen Outi (-) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (-) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (+) Vinkanharju Anne (-) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (-) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (-) Lukander Maisa (+) HUS Kälviä Minna (-) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (+) Kallio Leea (-) Helsingin kaupunki Lindgren Marina (-) Toivola Kari (+) Kanta-palveluyksikkö, Kela Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (+) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (+) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Siponen Tiina (+) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (+) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (+) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (+) Andtbacka Marjo (-) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Eerola Johanna (+) THL Honkio Terhi (-) THL Härkönen Mikko, siht. (+) THL Kalliokuusi Virpi (+) THL Lehtonen Jari (+) THL Lehtonen Santeri (+) THL Lehtovirta Jukka (-) THL Mäkelä-Bengs Päivi (+) THL Peltonen Veli-Pekka (+) THL Esittelijät Vuokko Riikka (+) THL

2 Pöytäkirja 8/2013 2(15) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. THL/Lomake -Kuolinsyyluokituslomakkeet Hyväksyttiin THL/ Lomake Kuolinsyyluokituslomakkeet julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Asia 3. Suun terveydenhuollon uudet luokitukset Hyväksyttiin THL Suun terveydenhuollon uusien luokitusten avaus valmisteluun koodistopalvelimella julkaisemista varten. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esiin tulleet asiat hammasstatuksen suhteesta ICD-10-luokitukseen sekä implanttirekisteriin. Asia 4. THL Lääkkeen laji THL Lääkkeenlaji hyväksyttiin avattavaksi hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 5. THL Reseptin laji Hyväksyttiin THL- Reseptin laji avattavaksi hankevalmisteluun. Sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 6. THL Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy Hyväksyttiin THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 7. THL Annosyksikkö Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata THL- Annosyksikkö hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 8. Fimea - Lääkemuoto Hyväksyttiin Fimea - Lääkemuoto avattavaksi koodistopalvelun valmisteluhankkeeksi ja sen kiireellisyysluokka on 2.

3 Pöytäkirja 8/2013 3(15) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin läpi osallistujat. Asialistan käsittelyjärjestykseen ehdotettiin muutoksia: Asiakohta 9 Tiedoksi Lääkityksen tietosisältö ja lääkityslista käsitellään ensimmäiseksi ja sen jälkeen avattavaksi tarkoitetut asiakohdat 4-8. Jäsenet olivat saaneet osan kokousmateriaalista vasta tänä aamuna, joten nämä asiat voidaan jättää käsittelemättä, mikäli joku jäsenistä niin vaatii. Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Pöytäkirja voidaan julkaista thl.fi-sivustolla. 2. Hyväksyttäväksi: THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet Esittelijänä Heikki Virkkunen THL Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet. Asia on avattu hankevalmisteluun koodistopalvelun johtoryhmässä ja lomakerakennetta on valmisteltu yhteistyössä THL:n OIKE-yksikön kanssa sekä myös koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä syyskuussa Vaiheistusasetuksen mukaan kuolintodistukset ovat viimeistään Kantaarkistoon tallennettavia todistuksia ja lomakkeita. Rakenteessa on kuvattu sekä alle 28 vuorokauden ikäisenä kuolleen sekä sitä vanhemman kuolintodistukset, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Lisäksi lomakerakenne koostuu neljästä erillisestä eri tahoille lähetettävistä lomakkeesta (Kuolintodistus, VRK-ilmoitus, Hautauslupa sekä ilmoitus Kansaneläkelaitokselle). Kyseessä on koodistopalvelussa täysin uusi lomakerakennemalli, missä jokaisella lomakkeella on osittain samoja tietokenttiä ja tämän lisäksi vain kyseisen lomakkeen tietoja. Sisällöllisesti varsinainen kuolintodistus sisältää kaiken tiedon ja muut lomakkeet ovat osakopioita siitä. Lomakerakenteen ylläpitovastuu on THL:n Oikeuslääkintäyksiköllä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Esittelyssä viitattiin johtoryhmälle etukäteen jaettuun kokousmateriaaliin. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, onko tarkempaa tietoa ministeriön kannanotosta, jotta uudenmukainen määrittelypohja on käytössä. Vastauksena todettiin, että joitakin teknisluonteisia tarkistuksia on tehty kesän jälkeen, mutta ei toiminnallisia tai sisällöllisiä muutoksia. Uusi sisältö on vahvistettu STM:n toimesta. - Todettiin, että esityksen lomakerakenteet sisältävät paljon päällekkäistä tietoa, tiedusteltiin, miten tieto siirtyy eri tiedon käyttäjille. - Tiedusteltiin ICD-10-luokituksesta: voiko hyödyntää kertakirjaamisen periaatteella? Kyllä voi. Kertomuksessa olevia diagnooseja voi käyttää lähtökohtana kuolintodistuksen diagnooseille. Lääkärin on kuitenkin tarkistettava

4 Pöytäkirja 8/2013 4(15) diagnoosien merkitys kuolemansyynä, koska kuolintodistuksessa diagnoosit kirjataan kolmea eri asiaa varten. Ohjelmisto joutuu jakamaan diagnoosit eri paikkaan: perus-, välivaiheen ja välittömään kuolinsyyhyn. Todettiin, että WHO on julkaissut perusteellisen ohjeistuksen, mikä on peruskuolinsyy. Lääkärin kirjoittama diagnoosia ei päädy ilman tarkistusta rekistereihin sillä sen tarkistavat ja korjaavat ensin oikeuslääkäri ja sitten tilastoviranomainen. On olemassa kansainvälisesti kehitetty tietojärjestelmä tarkistamaan tietojen oikeellisuus. Prosessi on laaja ja hyvin vaikea käyttää ilman sääntöihin perehtymistä. Lomakkeella siirretään tieto kentältä organisaatioihin ja on sen mukainen mitä STM on vahvistanut. - Todettiin, että Suomi on harvoja maita, joka käyttää WHO:n määritelmää alle 28 vrk:n kuolleiden tietosisällöstä. Se on vähän erilainen kuin vanhemman kuolinsyylomake. Tässä lomakkeessa se on lisätty samaan rakenteeseen. Lomakkeelle täytettävä tietosisältö määrittyy kuitenkin kuoleman hetkisen iän mukaisesti. Lapsen merkittävin vamma vastaa aikuisilla peruskuolinsyytä. Eli lapsella on ensimmäinen kuolinsyy, A, ja aikuisella viimeinen kuolinsyy, C. - Todettiin, että teknisesti tämä eroaa muista lomakerakenteista, koska lomakerakenne on ensimmäinen, missä eri tarkoituksiin koottavien / lähetettävien tietojen päättely tulee eri saraketietona. Merkinnällä tulee ylimääräisiä kenttiä ja sisäkkäisiä, samansisältöisiä ehtoja, jotka kuitenkin tulevat kunkin osassisällön mukaan automaattisesti. Kun tätä sovelletaan tietojärjestelmiin, tietojärjestelmän kehittäjä tarvitsee lisäksi selventäviä toiminnallisia ohjeita. - Todettiin, että on hyvä, että lomake on paremmin sisällä elektronisessa maailmassa. - Tiedusteltiin, onko tarkoitus, että visuaalinen näkymä määritellään tietojärjestelmän puolella. Tämä antaa vapaat mahdollisuudet tietojärjestelmän toimittajille luoda toisistaan erilaisia näkymiä. - Todettiin, että OIKE-yksikön tulee antaa tarvittaessa ohjausta lomakkeen käytössä. - Tiedusteltiin lomakkeen sähköisiä ominaisuuksia: hautauslupa pitää tulostaa paperille, meneekö muut sähköisesti? Todettiin, että alussa tulostetaan, mutta OIKE-yksikköön rakennetaan sähköinen vastaanotto sähköiselle lomakkeelle. - Todettiin, että Description-kenttä on vaatimaton, mutta long_name täyttöohje sisältää enemmän tekstiä. Asiaa ei ole tarkistettu teknisesti. Tietotyypit tulee tarkistaa, long_name tulostuu lomakkeelle, joten täyttöohje tarvitaan. - Todettiin eroavaisuuksia voimassaolopäivästä. Kaikkien voimassaolopäivämäärä päättyy Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet hyväksytään, mutta sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Päätös:

5 Pöytäkirja 8/2013 5(15) Hyväksyttiin THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. 3. Avattavaksi hankevalmisteluun suun terveydenhuollon uudet luokitukset Esittelijä Heikki Virkkunen THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli suun terveydenhuollon uudet luokitukset avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti suun terveydenhuollon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. Suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja rakenteiden määrittelyiden tarkentaminen ja kansallisten vaadittavien tietosisältöjen vaatimusten määrittely on avattu Koodistopalvelun johtoryhmässä Siihen liittyen arvioitiin tarvittavan myös uusia luokituksia (osa avattiin hankkeeksi ) Suun terveydenhuollon vanhoissa luokituksissa on havaittu ongelmia. Vuonna 2011 tuotettiin koodistopalvelimelle julkaistut luokitukset STH1 STH23 (paitsi STH20). STH20 ja STH25 ovat lisäksi tulleet Koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiksi, mutta ei laaturyhmän ja STH24 on ollut Koodistopalvelun käsittelyssä mutta ei hyväksytty avattiin seuraavat luokitukset valmisteluun: STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Suun terveydenhuollon tietosisältö- ja rakennemäärityksiä on työstetty kesän / syksyn aikana ja STH-luokitukset käyty läpi ja todettu niissä ongelmia: Luokituksilla yritetty kuvata tietosisältöä. Yhteen luokitukseen on sisällytetty useita eri asioita. Suun terveydenhuollon luokitusten päivittäminen: Koodistopalvelimella julkaistuihin luokituksiin STH1 STH23 on tehty laajoja (teknisiä) päivityksiä Osa tiedoista on siirretty tietosisältömäärittelyyn Laajoja luokituksia on purettu useaksi pieneksi luokitukseksi Tietoja on ryhmitelty uudelleen Luokituksia on poistettu

6 Pöytäkirja 8/2013 6(15) Uusia luokituksia on määritelty Luokitusten nimiä on tarkennettu Luokitusten ja luokkien määritelmiä ja terminologiaa on osittain tarkennettu. Vaatii edelleen työstämistä Päivitysten valmistelu: Päivityksiä on valmisteltu THL-asiantuntijoiden ja konsultin kanssa. Määrityksiä on käyty läpi THL Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmässä, sekä tietojärjestelmätoimittajatyöpajassa. Lisäksi määritysten linjauksia on käyty läpi STM:n Suuntaohjausryhmässä. Tietosisältömääritysten tuottamisella ja luokitusten päivittämisellä on kiire. Ne ovat edellytys Suun terveydenhuollon käyttöönottopilottien käynnistämiselle (Q1/2015) ja lain edellyttämän käyttöönottoaikataulun pitämiselle. Määrittelyiden aikataulusuunnitelma on esitetty koodistopalvelun johtoryhmässä: Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 6/2013 ja 9/2013 Tietorakenteiden hyväksyminen 10/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 10/2013 (osittain, 2016 tietosisältöjen osalta) Osa luokituksista jää vuodelle 2014, kunhan tietosisältöjen vaiheistus vahvistuu. Esitys 1. Avataan hanke suun terveydenhuollon uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. 2. STH luokitusten päivityksestä syntyvät uudet luokitukset käsitellään luokitusten päivityksinä koodistopalveluprosessissa a. esitellään Koodistopalvelun johtoryhmälle kokonaisuutena uusien luokitusten avauksen yhteydessä b. jos Koodistopalvelun johtoryhmä katsoo kuitenkin luokitusten tarvitsevan erityisiä huomioita, tuodaan ne hyväksymiskäsittelyyn uusien luokitusten kanssa. Esitys 1. Uusien luokitusten avaus STH5A Hampaan karieslöydökset STH9A Ientaskun syvyys STH9B Ientaskun mittauspisteet STH10B Hampaan juurennäyte materiaali STH13B Rakenteen hammastyyppi STH27A Implanttikruunun tyyppi STH27B Ien implantin ympärillä STH27C Luun määrä implantin ympärillä STH27D Implantin liikkuvuus STH15B Lihasten koko STH16B Kudoksen koko STH17A Löydöksen koko

7 Pöytäkirja 8/2013 7(15) STH19D Huulisulun syyt STH21L Ulkoinen purentakorkeus STH26A Hammaskohtainen purentalöydös STH30 Sylkirauhaset STH30A Sylkirauhasen aukon virtaus STH34 Hampaiston sekstantti STH35 Harjauskertojen määrä STH40 Oikomiskojeet Esitys 2. Koodistopalvelimella olevien koodistojen päivittäminen. Päivityksissä syntyy uusia luokituksia myös vanhoista luokituksista sisältöä siirtämällä uusiin luokituksiin. Koska nämä pääsääntöisesti vain vanhan sisällön uutta järjestelyä, eikä varsinaisia uusia luokituksia, esitettiin näin syntyvien luokitusten käsittelyä luokituspäivitysten tapaan, ei uusina luokituksina. STH2 Hammas, hampaan tai sen osan puutos tai hampaan korvaava rakenne (päivitys: STH2 Hammas, hampaan osan tai hampaan korvaava rakenne) STH2A Hampaan tai sen osan puutos (siirto toisesta luokituksesta) STH3 Hampaan pinnat (päivitys) STH4 Hampaan kudokset (päivitys: STH4 Hampaan kudokset / Hammaskarieksen sijainti) STH5 Hampaassa havaittu muutos (päivitys: STH5 Hampaan löydökset) STH5B Karieksen aktiivisuus (siirto toisesta luokituksesta) STH6 Hampaassa näkyvän materiaalin funktio (päivitys: STH6 Hampaassa olevan materiaalin funktio) STH7 Hampaaseen lisätty materiaali (päivitys: STH7 Hampaaseen lisätyn materiaalin laatu) STH8 Hampaan pinnalla oleva biologinen materiaali (poisto) STH9 Ikenen havainnot (päivitys) STH10 Hampaan sisällä oleva materiaali (päivitys: STH10 Hampaan juurikanavassa oleva materiaali) STH10A Hampaan juurentäyte mitta (siirto toisesta luokituksesta) STH11 Hampaan ja parodontiumin hammaspaikanteisia löydöksiä (päivitys: STH11 Hampaan ja parodontiumin löydöksiä) STH12 Hampaan kehitysaste (päivitys) STH12A Hampaan kehityshäiriöt (siirto toisesta luokituksesta) STH13 Proteettinen rakenne (päivitys) STH13A Osaproteesin rakenne (siirto toisesta luokituksesta) STH13C Leuka (siirto toisesta luokituksesta) STH27 Hammaskohtainen proteettinen rakenne (siirto toisesta luokituksesta) STH14 Leukanivelen tila (poisto) STH14A Leukanivelen tila / Attribuutit (päivitys: STH14A Leukanivelen oire) STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe (siirto toisesta luokituksesta) STH15 Kasvolihasten arkuus (päivitys: STH 15 Purentalihakset) STH15A Kasvolihasten arkuus / Attribuutit (poisto)

8 Pöytäkirja 8/2013 8(15) STH16 Ei-hammassidonnainen paikannus (päivitys: STH16 Löydös muussa kudoksessa kuin hampaassa) STH16 Ei-hammassidonnainen paikannus / Attribuutit (päivitys: STH16A Löydöksen/havainnon puolisuus) STH17 Limakalvolöydös (päivitys) STH18 Suun kova- tai pehmytkudoksen laaja löydös (poisto) STH18D Hampaistoikä (siirto toisesta luokituksesta) STH18A Alveolikorkeus (siirto toisesta luokituksesta) STH18B Alveolin muoto (siirto toisesta luokituksesta) STH18C Suulaen muoto (siirto toisesta luokituksesta) STH19 Huulten asento-ominaisuudet (päivitys: STH19 Huulet) STH19 Huulten asento-ominaisuudet / Attribuutit (päivitys: STH 19A Huulen pituus) STH19B Huulen asento (siirto toisesta luokituksesta) STH19C Huulisulun avoimuus (siirto toisesta luokituksesta) STH20 Syljen mittaukset (poisto) STH20 Syljen mittaukset/ Attribuutit (päivitys: STH20 Sylkinäytteen laatu) STH21 Purentastatus (poisto) STH21D Ylähammaskaaren purentataso suhteessa pupillitasoon (siirto toisesta luokituksesta) STH21E Alahammaskaaren kasvusuunta (siirto toisesta luokituksesta) STH21F Alahammaskaaren liuku (siirto toisesta luokituksesta) STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi (siirto toisesta luokituksesta) STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21 Purentastatus / Attribuutit (poisto) STH21A Kallistumissuunta (siirto toisesta luokituksesta) STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys (siirto toisesta luokituksesta) STH21C Hampaat suhteessa leukaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21I Deviaation vaihe (siirto toisesta luokituksesta) STH21J Kaarenmuoto (siirto toisesta luokituksesta) STH21K Kaarenmuoto (siirto toisesta luokituksesta) STH21M Suhde kasvojen keskiviivaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21N Deviaation puoleisuus (siirto toisesta luokituksesta) STH22 Oraaliset tavat (päivitys) STH23 Imusolmukkeiden tila (päivitys: STH23 Imusolmukkeet) STH23 Imusolmukkeiden tila / Attribuutit (päivitys: STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila) STH24 Omahoitokyky ja yksilöllisen hoitovälin tarpeen määrittely (päivitys: STH24 Omahoitokyky) STH24A Omahoitositoutuminen (siirto toisesta luokituksesta) STH25 Arvio suun terveyteen vaikuttavista riskeistä (päivitys) STH25 Arvio suun terveyteen vaikuttavista riskeistä (attr) (päivitys: STH25 Suun th riskin arvio)

9 Pöytäkirja 8/2013 9(15) STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet (siirto toisesta luokituksesta) STH28 Kasvojen profiili (siirto toisesta luokituksesta) STH29 Nasolabiaalikulman suuruus (siirto toisesta luokituksesta) STH31 Kita- ja nielurisojen tila (siirto toisesta luokituksesta) STH32 Sisä-/ ulkopuoli (siirto toisesta luokituksesta) STH33 Oikea/ vasen (siirto toisesta luokituksesta) STH28 Oikomishoito (päivitys: STH40 Oikomiskojeet) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tarkoituksena on avata uudet luokitukset. Kesällä tapahtuneen valmistelun jälkeen on tullut tarve uusille luokituksille. Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmä kokoontuu valmistelemaan asiaa. - Todettiin, että yksityiskohtia käytiin esittelyn yhteydessä läpi. - Todettiin, että tulee vahvasti kiinnittää huomiota siihen, että osa on yleisterveydenhuoltoa, tarvitsee linkin ICD-10 -luokitukseen. Diagnoosi tulisi suoraan järjestelmän diagnoosijärjestelmän kanssa. Todettiin, että se tarvitsee siltauksen. - Tiedusteltiin, voisiko sylkirauhasen aukon virtaus toteuttaa boolean -kentällä? Vastauksena todettiin, että merkinnän puuttuessa se tulkitaan normaaliksi. Varmistetaan asia vielä suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmältä - Tiedusteltiin, onko hammasimplanttirekisterin harmonisointia ja yhteentoimivuutta tarkasteltu tässä? Todettiin, että tämä asia tulee selvittää. - Tiedusteltiin, onko tämä tarkoitettu käytettäväksi ylläpidettävänä lomakkeena? Vastauksena todettiin, että tämä asia ei liity suoranaisesti uusien luokitusten avaushankkeeseen ja asiaa esitellään paremmin tietosisältöjen hyväksymisen yhteydessä. - Tiedusteltiin, että toimenpiteen yhteyteen tulisi saada tieto, mihin hampaaseen ja pintaan toimenpide on kohdistunut. Vastauksena todettiin, että tästä tulisi ylläpidettävä asiakirja jolloin vanhaa pohjaa täydennetään statustilanteena. Toimenpiteet ovat yksi olennainen osa, joka pitäisi päivittää. - Tiedusteltiin esittelijältä, tuoko hän johtoryhmän käsittelyyn myös poistetut luokitukset. Vastauksena todettiin, että poistetut luokitukset tuodaan koodistopalvelun hyväksymiskäsittelyyn. - Pyydettiin huomioimaan valmistelussa, että luokitusten nimet tulisi olla riittävän ymmärrettävät. - Tiedusteltiin koodistojen päivityksistä: hyväksyykö koodistopalvelun johtoryhmä, että myös uudet luokitukset, jotka syntyvät vanhan luokituksen jakamisesta kahteen tai useampaan luokitukseen, käsitellään koodistopalveluprosessissa luokituspäivityksinä? - Todettiin, että hyväksytään päivityksenä ja tuodaan kokonaisuutena johtoryhmän tietoon. - Tiedusteltiin, mikä on aikaisemmin avattujen koodistojen tulevaisuus?

10 Pöytäkirja 8/ (15) - Todettiin, että tämä on huomioitu valmistelussa, esim. STH20 ei tule mukaan, omahoitokyky on tulossa hyväksyttäväksi. Käsitellään hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. - Todettiin, että linkki tautiluokitukseen tulee olla huomioituna seuraavassa käsittelyssä. - Tiedusteltiin, voidaanko lähteä liikkeelle ilman sitä, mutta tuodaan parin vuoden sisällä. Tämä otetaan huomioon jatkovalmistelussa. - Todettiin, että vaiheistusasetuksessa vuonna 2016 käyttöönotettaviin asioihin liittyvät luokitukset ovat kiireellisyysluokkaa 1, muut ovat kiireellisyysluokkaa 2-3. Tietosisältöjen vaiheistus tarkentuu THL Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmässä ja tuodaan sen mukaisesti hyväksymiskäsittelyyn 10/2013 tai Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että Suun terveydenhuollon uudet luokitukset hyväksytään avaushankkeeksi. Todetaan, että keskustelussa puolletaan avaushankkeita, mutta tulisi katsoa mikä on hammasstatuksen suhde ICD-10 luokitukseen ja implanttirekisteriin. Toivotaan valmistelun etenemisestä lisää väliaikatietoa ylläpidettävän asiakirjan hyväksymisen yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin THL Suun terveydenhuollon uusien luokitusten avaus valmisteluun koodistopalvelimella julkaisemista varten. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esiin tulleet asiat hammasstatuksen suhteesta ICD-10-luokitukseen sekä implanttirekisteriin. 4. Avattavaksi hankevalmisteluun THL Lääkkeen laji Esittelijä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli THL - Lääkkeen laji -koodiston hyväksyttäväksi avaushankkeeksi koodistopalvelimelle. Kiireellisyysluokka 1 Lääkkeen laji 1= Myyntiluvallinen lääkevalmiste 2= Lääketietokannassa oleva perusvoide 3= Kliininen ravintovalmiste 4= Määräaikainen erityislupavalmiste 5= Rekisteröity lääkevalmiste 6= Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste

11 Pöytäkirja 8/ (15) 7= Apteekissa valmistettava lääke 8=Tutkimuslääke 9= Vaikuttavan aineen nimellä määrätty lääke Lääkkeestä tai lääkeaineesta tulee sähköisessä lääkemääräyksessä olla Lääketietokannan tai merkinnän edellyttämät tiedot, joiden peruste määräytyy luokituksella. Vastaavuudet löytyvät Lääketietokannan luokituksesta. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: ei kysymyksiä Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL Lääkkeen laji voidaan avata hankkeena ja sen kiireellisyysluokka on 1. Päätös: THL Lääkkeen laji hyväksyttiin avattavaksi hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi hankevalmisteluun THL - Reseptin laji Esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli THL - Reseptin laji -luokituksen avattavaksi koodistopalvelimen hankevalmisteluun. Reseptin laji Käyttötarkoituksena sairaala-apteekkireseptin tietosisällön erottaminen esim. sähköisen lääkemääräyksen tietosisällöstä Resepti Sairaala-apteekkiresepti Ulkomaan resepti (tarve arvioitava valmistelussa) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, miten ulkomaan resepti on ajateltu toteuttaa? Todettiin, että tämä riippuu tulevasta laista. Lakiehdotuksessa on, että sähköinen lääkemääräys

12 Pöytäkirja 8/ (15) voidaan tulostaa ja se allekirjoitetaan. Samalla ulkomaan reseptin toimittaminen Suomessa estetään teknisesti. - Todettiin, että epsos-hankkeessa on tulossa sähköisen reseptin pilotointi Ruotsin kanssa. Todettiin, että sähköinen resepti välittyy, mutta tulostettava resepti koskee tätä. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Reseptin laji avataan koodistopalvelun hankevalmisteluun. Päätös: Hyväksyttiin THL- Reseptin laji avattavaksi hankevalmisteluun. Sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen THL Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Kyseisen koodiston käyttötarkoituskuvaus on lääkkeen määrääjän tekemä ja lääkitysmerkintään sisältyvä perustelu reseptin uudistamiskiellolle tai korjaukselle luokituksena. Käyttötarkoituksena perustelu reseptin uudistamiskiellolle tai korjaamiselle osaksi lääkitysmerkintää Hoidollinen syy Haittavaikutus Muu hoidollinen syy Tekninen syy Potilaasta johtuva syy Tällä hetkellä vapaa tekstikenttä reseptillä Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy otetaan koodistopalvelun hankevalmisteluun. Kiireellisyysluokka on 1. Päätös: Hyväksyttiin THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1.

13 Pöytäkirja 8/ (15) 7. Avattavaksi hankevalmisteluun THL - Annosyksikkö Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen THL-Annosyksikkö avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Annosyksikkö Lääkitysmerkintään sisältyvän rakenteisen annoskirjauksen kirjaamisessa käytettävä annosyksikkö luokituksena. Rakenteinen annostus toteutetaan myös lääkemääräykseen tarvittavilta osilta. Annosten kirjaamisen halutulla tarkkuudella Yhdistelmäluokitus, jossa piirteitä lääkemuodosta (EDQM) ja lisäksi kansainvälisiä yksiköitä (UCUM) Esim tabletti, suihke, tippa Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL -Annosyksikkö otetaan hankevalmisteluun koodistopalvelimelle ja sen kiireellisyysluokka on 1. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata THL- Annosyksikkö hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi hankevalmisteluun Fimea-Lääkemuoto Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 2 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen Fimea-Lääkemuoto avattavaksi koodistopalveluun hankevalmisteluun. Lääkemuoto Valmistelu on aloitettu viranomaisyhteistyönä Fimean ja Lääketietokannan edustajien kanssa. Lääkkeestä tai lääkeaineesta tulee olla merkinnän edellyttämät tiedot lääkemuodosta. Vastaavuudet löytyvät Fimean perusrekisteristä ja Lääketietokannan luokituksesta. Osa Lääketietokannan ja Fimean kehittämishankkeita, vuoden 2014 aikana EDQM

14 Pöytäkirja 8/ (15) AR/LÄÄKITYS Lääkkeenantoreitti luokituksen päivitys myös tästä riippuvainen. Esittelijän ehdotus kiireellisyysluokaksi: 2 Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Fimealta on saatu tietoa heidän projektistaan tämän koodiston kehittämisestä. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että avataan Fimea - Lääkemuoto hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 2. Päätös: Hyväksyttiin Fimea - Lääkemuoto avattavaksi koodistopalvelun valmisteluhankkeeksi ja sen kiireellisyysluokka on Tiedoksi THP Lääkityksen tietosisältö ja lääkityslista Esittelijä Päivi Mäkelä-Bengs THL Asia esiteltiin kokouksessa ennen hankeavauksia. Tämä oli tilannekatsaus valmisteluun. Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että lääkitys tarkistetaan tiedonhallintapalvelun lääkityslistasta siinä vaiheessa, kun potilas kirjataan ulos vuodeosastolta. Tiedusteltiin, määrätäänkö lääke milligrammoina? Todettiin, että tästä on tullut esille kaksi erilaista näkökulmaa. Molemmat tulisi olla mahdollisia kirjaamismuotoja, silloin kun on tarpeellista. Annosjakelun tarpeet on hyvä huomioida. Lääkkeen vahvuus ja annostus on tulossa rakenteisesti, kun siihen on tulossa mahdollisuus. 10. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun ajankohtaisia asioita. Ajankohtaiskatsaus jaettiin pöydälle. 11. Koodistopalvelun latausjono tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun latausjonon. 12. Ennakkokatsaus seuraavaan johtoryhmän kokouksen sisältöön Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita. Kuntoutussuunnitelma KU207, vaiheistusasetuksen mukaan talletettavat Ensihoidon tietosisältömäärittelyt ja

15 Pöytäkirja 8/ (15) kuvaluokitusasiat, ICF-luokitus, avuntarpeen itsearviointilomakerakenteet ja tietosisällöt. Lisäksi tiedoksi on tulossa Palveluluokituksen tilannekatsaus. 13. Muut asiat Ei muita asioita. 14. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Kokouspaikka on Saunakabinetti, Paciuksenkatu 21, 8. kerros. Vuoden 2013 muut kokoukset ovat ja Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen puheenjohtaja Mikko Härkönen sihteeri

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 24.03.2015, klo 18.00 18.16 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN AVAUS 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti. Asia Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti. Asia Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Tarkastuslautakunta 15.2.2016, LIITE 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 18.01.2016 klo 9:01-11:08 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 EDELLISEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2013 1(26) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 20.01.2015 klo 09:30-10:15 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 13:30-16:00 (Huom. kokousajan siirtyminen puolella tunnilla.)

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 13:30-16:00 (Huom. kokousajan siirtyminen puolella tunnilla.) Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka kello 13:30-16:00 (Huom. kokousajan siirtyminen puolella tunnilla.) Juvan kunnantalo, valtuustosali, Juvantie13, 51900 Juva Asialista: 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 30.9.2016 klo 13.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Jäsenet: Mikkeli:

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 n kokous II Kokousaika kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231

Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231 Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Työsuojelutoimikunta 17.05.2016 Aika 17.05.2016 klo 13:09-13:40 Paikka Kotka B1019, Kouvola 150, Mikkeli H208, Savonlinna 231 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot