Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (+) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (+) Helminen Sari (-) Kela Hartikainen Kauko (+) Savolainen Tuija (-) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (+) Räikkönen Outi (-) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (-) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (+) Vinkanharju Anne (-) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (-) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (-) Lukander Maisa (+) HUS Kälviä Minna (-) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (+) Kallio Leea (-) Helsingin kaupunki Lindgren Marina (-) Toivola Kari (+) Kanta-palveluyksikkö, Kela Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (+) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (+) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Siponen Tiina (+) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (+) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (+) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (+) Andtbacka Marjo (-) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Eerola Johanna (+) THL Honkio Terhi (-) THL Härkönen Mikko, siht. (+) THL Kalliokuusi Virpi (+) THL Lehtonen Jari (+) THL Lehtonen Santeri (+) THL Lehtovirta Jukka (-) THL Mäkelä-Bengs Päivi (+) THL Peltonen Veli-Pekka (+) THL Esittelijät Vuokko Riikka (+) THL

2 Pöytäkirja 8/2013 2(15) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. THL/Lomake -Kuolinsyyluokituslomakkeet Hyväksyttiin THL/ Lomake Kuolinsyyluokituslomakkeet julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Asia 3. Suun terveydenhuollon uudet luokitukset Hyväksyttiin THL Suun terveydenhuollon uusien luokitusten avaus valmisteluun koodistopalvelimella julkaisemista varten. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esiin tulleet asiat hammasstatuksen suhteesta ICD-10-luokitukseen sekä implanttirekisteriin. Asia 4. THL Lääkkeen laji THL Lääkkeenlaji hyväksyttiin avattavaksi hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 5. THL Reseptin laji Hyväksyttiin THL- Reseptin laji avattavaksi hankevalmisteluun. Sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 6. THL Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy Hyväksyttiin THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 7. THL Annosyksikkö Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata THL- Annosyksikkö hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1. Asia 8. Fimea - Lääkemuoto Hyväksyttiin Fimea - Lääkemuoto avattavaksi koodistopalvelun valmisteluhankkeeksi ja sen kiireellisyysluokka on 2.

3 Pöytäkirja 8/2013 3(15) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin läpi osallistujat. Asialistan käsittelyjärjestykseen ehdotettiin muutoksia: Asiakohta 9 Tiedoksi Lääkityksen tietosisältö ja lääkityslista käsitellään ensimmäiseksi ja sen jälkeen avattavaksi tarkoitetut asiakohdat 4-8. Jäsenet olivat saaneet osan kokousmateriaalista vasta tänä aamuna, joten nämä asiat voidaan jättää käsittelemättä, mikäli joku jäsenistä niin vaatii. Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Pöytäkirja voidaan julkaista thl.fi-sivustolla. 2. Hyväksyttäväksi: THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet Esittelijänä Heikki Virkkunen THL Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet. Asia on avattu hankevalmisteluun koodistopalvelun johtoryhmässä ja lomakerakennetta on valmisteltu yhteistyössä THL:n OIKE-yksikön kanssa sekä myös koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä syyskuussa Vaiheistusasetuksen mukaan kuolintodistukset ovat viimeistään Kantaarkistoon tallennettavia todistuksia ja lomakkeita. Rakenteessa on kuvattu sekä alle 28 vuorokauden ikäisenä kuolleen sekä sitä vanhemman kuolintodistukset, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Lisäksi lomakerakenne koostuu neljästä erillisestä eri tahoille lähetettävistä lomakkeesta (Kuolintodistus, VRK-ilmoitus, Hautauslupa sekä ilmoitus Kansaneläkelaitokselle). Kyseessä on koodistopalvelussa täysin uusi lomakerakennemalli, missä jokaisella lomakkeella on osittain samoja tietokenttiä ja tämän lisäksi vain kyseisen lomakkeen tietoja. Sisällöllisesti varsinainen kuolintodistus sisältää kaiken tiedon ja muut lomakkeet ovat osakopioita siitä. Lomakerakenteen ylläpitovastuu on THL:n Oikeuslääkintäyksiköllä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Esittelyssä viitattiin johtoryhmälle etukäteen jaettuun kokousmateriaaliin. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, onko tarkempaa tietoa ministeriön kannanotosta, jotta uudenmukainen määrittelypohja on käytössä. Vastauksena todettiin, että joitakin teknisluonteisia tarkistuksia on tehty kesän jälkeen, mutta ei toiminnallisia tai sisällöllisiä muutoksia. Uusi sisältö on vahvistettu STM:n toimesta. - Todettiin, että esityksen lomakerakenteet sisältävät paljon päällekkäistä tietoa, tiedusteltiin, miten tieto siirtyy eri tiedon käyttäjille. - Tiedusteltiin ICD-10-luokituksesta: voiko hyödyntää kertakirjaamisen periaatteella? Kyllä voi. Kertomuksessa olevia diagnooseja voi käyttää lähtökohtana kuolintodistuksen diagnooseille. Lääkärin on kuitenkin tarkistettava

4 Pöytäkirja 8/2013 4(15) diagnoosien merkitys kuolemansyynä, koska kuolintodistuksessa diagnoosit kirjataan kolmea eri asiaa varten. Ohjelmisto joutuu jakamaan diagnoosit eri paikkaan: perus-, välivaiheen ja välittömään kuolinsyyhyn. Todettiin, että WHO on julkaissut perusteellisen ohjeistuksen, mikä on peruskuolinsyy. Lääkärin kirjoittama diagnoosia ei päädy ilman tarkistusta rekistereihin sillä sen tarkistavat ja korjaavat ensin oikeuslääkäri ja sitten tilastoviranomainen. On olemassa kansainvälisesti kehitetty tietojärjestelmä tarkistamaan tietojen oikeellisuus. Prosessi on laaja ja hyvin vaikea käyttää ilman sääntöihin perehtymistä. Lomakkeella siirretään tieto kentältä organisaatioihin ja on sen mukainen mitä STM on vahvistanut. - Todettiin, että Suomi on harvoja maita, joka käyttää WHO:n määritelmää alle 28 vrk:n kuolleiden tietosisällöstä. Se on vähän erilainen kuin vanhemman kuolinsyylomake. Tässä lomakkeessa se on lisätty samaan rakenteeseen. Lomakkeelle täytettävä tietosisältö määrittyy kuitenkin kuoleman hetkisen iän mukaisesti. Lapsen merkittävin vamma vastaa aikuisilla peruskuolinsyytä. Eli lapsella on ensimmäinen kuolinsyy, A, ja aikuisella viimeinen kuolinsyy, C. - Todettiin, että teknisesti tämä eroaa muista lomakerakenteista, koska lomakerakenne on ensimmäinen, missä eri tarkoituksiin koottavien / lähetettävien tietojen päättely tulee eri saraketietona. Merkinnällä tulee ylimääräisiä kenttiä ja sisäkkäisiä, samansisältöisiä ehtoja, jotka kuitenkin tulevat kunkin osassisällön mukaan automaattisesti. Kun tätä sovelletaan tietojärjestelmiin, tietojärjestelmän kehittäjä tarvitsee lisäksi selventäviä toiminnallisia ohjeita. - Todettiin, että on hyvä, että lomake on paremmin sisällä elektronisessa maailmassa. - Tiedusteltiin, onko tarkoitus, että visuaalinen näkymä määritellään tietojärjestelmän puolella. Tämä antaa vapaat mahdollisuudet tietojärjestelmän toimittajille luoda toisistaan erilaisia näkymiä. - Todettiin, että OIKE-yksikön tulee antaa tarvittaessa ohjausta lomakkeen käytössä. - Tiedusteltiin lomakkeen sähköisiä ominaisuuksia: hautauslupa pitää tulostaa paperille, meneekö muut sähköisesti? Todettiin, että alussa tulostetaan, mutta OIKE-yksikköön rakennetaan sähköinen vastaanotto sähköiselle lomakkeelle. - Todettiin, että Description-kenttä on vaatimaton, mutta long_name täyttöohje sisältää enemmän tekstiä. Asiaa ei ole tarkistettu teknisesti. Tietotyypit tulee tarkistaa, long_name tulostuu lomakkeelle, joten täyttöohje tarvitaan. - Todettiin eroavaisuuksia voimassaolopäivästä. Kaikkien voimassaolopäivämäärä päättyy Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet hyväksytään, mutta sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Päätös:

5 Pöytäkirja 8/2013 5(15) Hyväksyttiin THL/ Lomake - Kuolinsyyluokituslomakkeet julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sisältö tarvitsee huolellisen teknisen tarkastuksen (mm. tietotyypit, voimassaolon päivämäärä) ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. 3. Avattavaksi hankevalmisteluun suun terveydenhuollon uudet luokitukset Esittelijä Heikki Virkkunen THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli suun terveydenhuollon uudet luokitukset avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti suun terveydenhuollon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. Suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja rakenteiden määrittelyiden tarkentaminen ja kansallisten vaadittavien tietosisältöjen vaatimusten määrittely on avattu Koodistopalvelun johtoryhmässä Siihen liittyen arvioitiin tarvittavan myös uusia luokituksia (osa avattiin hankkeeksi ) Suun terveydenhuollon vanhoissa luokituksissa on havaittu ongelmia. Vuonna 2011 tuotettiin koodistopalvelimelle julkaistut luokitukset STH1 STH23 (paitsi STH20). STH20 ja STH25 ovat lisäksi tulleet Koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiksi, mutta ei laaturyhmän ja STH24 on ollut Koodistopalvelun käsittelyssä mutta ei hyväksytty avattiin seuraavat luokitukset valmisteluun: STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Suun terveydenhuollon tietosisältö- ja rakennemäärityksiä on työstetty kesän / syksyn aikana ja STH-luokitukset käyty läpi ja todettu niissä ongelmia: Luokituksilla yritetty kuvata tietosisältöä. Yhteen luokitukseen on sisällytetty useita eri asioita. Suun terveydenhuollon luokitusten päivittäminen: Koodistopalvelimella julkaistuihin luokituksiin STH1 STH23 on tehty laajoja (teknisiä) päivityksiä Osa tiedoista on siirretty tietosisältömäärittelyyn Laajoja luokituksia on purettu useaksi pieneksi luokitukseksi Tietoja on ryhmitelty uudelleen Luokituksia on poistettu

6 Pöytäkirja 8/2013 6(15) Uusia luokituksia on määritelty Luokitusten nimiä on tarkennettu Luokitusten ja luokkien määritelmiä ja terminologiaa on osittain tarkennettu. Vaatii edelleen työstämistä Päivitysten valmistelu: Päivityksiä on valmisteltu THL-asiantuntijoiden ja konsultin kanssa. Määrityksiä on käyty läpi THL Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmässä, sekä tietojärjestelmätoimittajatyöpajassa. Lisäksi määritysten linjauksia on käyty läpi STM:n Suuntaohjausryhmässä. Tietosisältömääritysten tuottamisella ja luokitusten päivittämisellä on kiire. Ne ovat edellytys Suun terveydenhuollon käyttöönottopilottien käynnistämiselle (Q1/2015) ja lain edellyttämän käyttöönottoaikataulun pitämiselle. Määrittelyiden aikataulusuunnitelma on esitetty koodistopalvelun johtoryhmässä: Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 6/2013 ja 9/2013 Tietorakenteiden hyväksyminen 10/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 10/2013 (osittain, 2016 tietosisältöjen osalta) Osa luokituksista jää vuodelle 2014, kunhan tietosisältöjen vaiheistus vahvistuu. Esitys 1. Avataan hanke suun terveydenhuollon uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. 2. STH luokitusten päivityksestä syntyvät uudet luokitukset käsitellään luokitusten päivityksinä koodistopalveluprosessissa a. esitellään Koodistopalvelun johtoryhmälle kokonaisuutena uusien luokitusten avauksen yhteydessä b. jos Koodistopalvelun johtoryhmä katsoo kuitenkin luokitusten tarvitsevan erityisiä huomioita, tuodaan ne hyväksymiskäsittelyyn uusien luokitusten kanssa. Esitys 1. Uusien luokitusten avaus STH5A Hampaan karieslöydökset STH9A Ientaskun syvyys STH9B Ientaskun mittauspisteet STH10B Hampaan juurennäyte materiaali STH13B Rakenteen hammastyyppi STH27A Implanttikruunun tyyppi STH27B Ien implantin ympärillä STH27C Luun määrä implantin ympärillä STH27D Implantin liikkuvuus STH15B Lihasten koko STH16B Kudoksen koko STH17A Löydöksen koko

7 Pöytäkirja 8/2013 7(15) STH19D Huulisulun syyt STH21L Ulkoinen purentakorkeus STH26A Hammaskohtainen purentalöydös STH30 Sylkirauhaset STH30A Sylkirauhasen aukon virtaus STH34 Hampaiston sekstantti STH35 Harjauskertojen määrä STH40 Oikomiskojeet Esitys 2. Koodistopalvelimella olevien koodistojen päivittäminen. Päivityksissä syntyy uusia luokituksia myös vanhoista luokituksista sisältöä siirtämällä uusiin luokituksiin. Koska nämä pääsääntöisesti vain vanhan sisällön uutta järjestelyä, eikä varsinaisia uusia luokituksia, esitettiin näin syntyvien luokitusten käsittelyä luokituspäivitysten tapaan, ei uusina luokituksina. STH2 Hammas, hampaan tai sen osan puutos tai hampaan korvaava rakenne (päivitys: STH2 Hammas, hampaan osan tai hampaan korvaava rakenne) STH2A Hampaan tai sen osan puutos (siirto toisesta luokituksesta) STH3 Hampaan pinnat (päivitys) STH4 Hampaan kudokset (päivitys: STH4 Hampaan kudokset / Hammaskarieksen sijainti) STH5 Hampaassa havaittu muutos (päivitys: STH5 Hampaan löydökset) STH5B Karieksen aktiivisuus (siirto toisesta luokituksesta) STH6 Hampaassa näkyvän materiaalin funktio (päivitys: STH6 Hampaassa olevan materiaalin funktio) STH7 Hampaaseen lisätty materiaali (päivitys: STH7 Hampaaseen lisätyn materiaalin laatu) STH8 Hampaan pinnalla oleva biologinen materiaali (poisto) STH9 Ikenen havainnot (päivitys) STH10 Hampaan sisällä oleva materiaali (päivitys: STH10 Hampaan juurikanavassa oleva materiaali) STH10A Hampaan juurentäyte mitta (siirto toisesta luokituksesta) STH11 Hampaan ja parodontiumin hammaspaikanteisia löydöksiä (päivitys: STH11 Hampaan ja parodontiumin löydöksiä) STH12 Hampaan kehitysaste (päivitys) STH12A Hampaan kehityshäiriöt (siirto toisesta luokituksesta) STH13 Proteettinen rakenne (päivitys) STH13A Osaproteesin rakenne (siirto toisesta luokituksesta) STH13C Leuka (siirto toisesta luokituksesta) STH27 Hammaskohtainen proteettinen rakenne (siirto toisesta luokituksesta) STH14 Leukanivelen tila (poisto) STH14A Leukanivelen tila / Attribuutit (päivitys: STH14A Leukanivelen oire) STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe (siirto toisesta luokituksesta) STH15 Kasvolihasten arkuus (päivitys: STH 15 Purentalihakset) STH15A Kasvolihasten arkuus / Attribuutit (poisto)

8 Pöytäkirja 8/2013 8(15) STH16 Ei-hammassidonnainen paikannus (päivitys: STH16 Löydös muussa kudoksessa kuin hampaassa) STH16 Ei-hammassidonnainen paikannus / Attribuutit (päivitys: STH16A Löydöksen/havainnon puolisuus) STH17 Limakalvolöydös (päivitys) STH18 Suun kova- tai pehmytkudoksen laaja löydös (poisto) STH18D Hampaistoikä (siirto toisesta luokituksesta) STH18A Alveolikorkeus (siirto toisesta luokituksesta) STH18B Alveolin muoto (siirto toisesta luokituksesta) STH18C Suulaen muoto (siirto toisesta luokituksesta) STH19 Huulten asento-ominaisuudet (päivitys: STH19 Huulet) STH19 Huulten asento-ominaisuudet / Attribuutit (päivitys: STH 19A Huulen pituus) STH19B Huulen asento (siirto toisesta luokituksesta) STH19C Huulisulun avoimuus (siirto toisesta luokituksesta) STH20 Syljen mittaukset (poisto) STH20 Syljen mittaukset/ Attribuutit (päivitys: STH20 Sylkinäytteen laatu) STH21 Purentastatus (poisto) STH21D Ylähammaskaaren purentataso suhteessa pupillitasoon (siirto toisesta luokituksesta) STH21E Alahammaskaaren kasvusuunta (siirto toisesta luokituksesta) STH21F Alahammaskaaren liuku (siirto toisesta luokituksesta) STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi (siirto toisesta luokituksesta) STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21 Purentastatus / Attribuutit (poisto) STH21A Kallistumissuunta (siirto toisesta luokituksesta) STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys (siirto toisesta luokituksesta) STH21C Hampaat suhteessa leukaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21I Deviaation vaihe (siirto toisesta luokituksesta) STH21J Kaarenmuoto (siirto toisesta luokituksesta) STH21K Kaarenmuoto (siirto toisesta luokituksesta) STH21M Suhde kasvojen keskiviivaan (siirto toisesta luokituksesta) STH21N Deviaation puoleisuus (siirto toisesta luokituksesta) STH22 Oraaliset tavat (päivitys) STH23 Imusolmukkeiden tila (päivitys: STH23 Imusolmukkeet) STH23 Imusolmukkeiden tila / Attribuutit (päivitys: STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila) STH24 Omahoitokyky ja yksilöllisen hoitovälin tarpeen määrittely (päivitys: STH24 Omahoitokyky) STH24A Omahoitositoutuminen (siirto toisesta luokituksesta) STH25 Arvio suun terveyteen vaikuttavista riskeistä (päivitys) STH25 Arvio suun terveyteen vaikuttavista riskeistä (attr) (päivitys: STH25 Suun th riskin arvio)

9 Pöytäkirja 8/2013 9(15) STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet (siirto toisesta luokituksesta) STH28 Kasvojen profiili (siirto toisesta luokituksesta) STH29 Nasolabiaalikulman suuruus (siirto toisesta luokituksesta) STH31 Kita- ja nielurisojen tila (siirto toisesta luokituksesta) STH32 Sisä-/ ulkopuoli (siirto toisesta luokituksesta) STH33 Oikea/ vasen (siirto toisesta luokituksesta) STH28 Oikomishoito (päivitys: STH40 Oikomiskojeet) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tarkoituksena on avata uudet luokitukset. Kesällä tapahtuneen valmistelun jälkeen on tullut tarve uusille luokituksille. Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmä kokoontuu valmistelemaan asiaa. - Todettiin, että yksityiskohtia käytiin esittelyn yhteydessä läpi. - Todettiin, että tulee vahvasti kiinnittää huomiota siihen, että osa on yleisterveydenhuoltoa, tarvitsee linkin ICD-10 -luokitukseen. Diagnoosi tulisi suoraan järjestelmän diagnoosijärjestelmän kanssa. Todettiin, että se tarvitsee siltauksen. - Tiedusteltiin, voisiko sylkirauhasen aukon virtaus toteuttaa boolean -kentällä? Vastauksena todettiin, että merkinnän puuttuessa se tulkitaan normaaliksi. Varmistetaan asia vielä suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmältä - Tiedusteltiin, onko hammasimplanttirekisterin harmonisointia ja yhteentoimivuutta tarkasteltu tässä? Todettiin, että tämä asia tulee selvittää. - Tiedusteltiin, onko tämä tarkoitettu käytettäväksi ylläpidettävänä lomakkeena? Vastauksena todettiin, että tämä asia ei liity suoranaisesti uusien luokitusten avaushankkeeseen ja asiaa esitellään paremmin tietosisältöjen hyväksymisen yhteydessä. - Tiedusteltiin, että toimenpiteen yhteyteen tulisi saada tieto, mihin hampaaseen ja pintaan toimenpide on kohdistunut. Vastauksena todettiin, että tästä tulisi ylläpidettävä asiakirja jolloin vanhaa pohjaa täydennetään statustilanteena. Toimenpiteet ovat yksi olennainen osa, joka pitäisi päivittää. - Tiedusteltiin esittelijältä, tuoko hän johtoryhmän käsittelyyn myös poistetut luokitukset. Vastauksena todettiin, että poistetut luokitukset tuodaan koodistopalvelun hyväksymiskäsittelyyn. - Pyydettiin huomioimaan valmistelussa, että luokitusten nimet tulisi olla riittävän ymmärrettävät. - Tiedusteltiin koodistojen päivityksistä: hyväksyykö koodistopalvelun johtoryhmä, että myös uudet luokitukset, jotka syntyvät vanhan luokituksen jakamisesta kahteen tai useampaan luokitukseen, käsitellään koodistopalveluprosessissa luokituspäivityksinä? - Todettiin, että hyväksytään päivityksenä ja tuodaan kokonaisuutena johtoryhmän tietoon. - Tiedusteltiin, mikä on aikaisemmin avattujen koodistojen tulevaisuus?

10 Pöytäkirja 8/ (15) - Todettiin, että tämä on huomioitu valmistelussa, esim. STH20 ei tule mukaan, omahoitokyky on tulossa hyväksyttäväksi. Käsitellään hyväksymiskäsittelyn yhteydessä. - Todettiin, että linkki tautiluokitukseen tulee olla huomioituna seuraavassa käsittelyssä. - Tiedusteltiin, voidaanko lähteä liikkeelle ilman sitä, mutta tuodaan parin vuoden sisällä. Tämä otetaan huomioon jatkovalmistelussa. - Todettiin, että vaiheistusasetuksessa vuonna 2016 käyttöönotettaviin asioihin liittyvät luokitukset ovat kiireellisyysluokkaa 1, muut ovat kiireellisyysluokkaa 2-3. Tietosisältöjen vaiheistus tarkentuu THL Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmässä ja tuodaan sen mukaisesti hyväksymiskäsittelyyn 10/2013 tai Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että Suun terveydenhuollon uudet luokitukset hyväksytään avaushankkeeksi. Todetaan, että keskustelussa puolletaan avaushankkeita, mutta tulisi katsoa mikä on hammasstatuksen suhde ICD-10 luokitukseen ja implanttirekisteriin. Toivotaan valmistelun etenemisestä lisää väliaikatietoa ylläpidettävän asiakirjan hyväksymisen yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin THL Suun terveydenhuollon uusien luokitusten avaus valmisteluun koodistopalvelimella julkaisemista varten. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esiin tulleet asiat hammasstatuksen suhteesta ICD-10-luokitukseen sekä implanttirekisteriin. 4. Avattavaksi hankevalmisteluun THL Lääkkeen laji Esittelijä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli THL - Lääkkeen laji -koodiston hyväksyttäväksi avaushankkeeksi koodistopalvelimelle. Kiireellisyysluokka 1 Lääkkeen laji 1= Myyntiluvallinen lääkevalmiste 2= Lääketietokannassa oleva perusvoide 3= Kliininen ravintovalmiste 4= Määräaikainen erityislupavalmiste 5= Rekisteröity lääkevalmiste 6= Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste

11 Pöytäkirja 8/ (15) 7= Apteekissa valmistettava lääke 8=Tutkimuslääke 9= Vaikuttavan aineen nimellä määrätty lääke Lääkkeestä tai lääkeaineesta tulee sähköisessä lääkemääräyksessä olla Lääketietokannan tai merkinnän edellyttämät tiedot, joiden peruste määräytyy luokituksella. Vastaavuudet löytyvät Lääketietokannan luokituksesta. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: ei kysymyksiä Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL Lääkkeen laji voidaan avata hankkeena ja sen kiireellisyysluokka on 1. Päätös: THL Lääkkeen laji hyväksyttiin avattavaksi hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi hankevalmisteluun THL - Reseptin laji Esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Kiireellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli THL - Reseptin laji -luokituksen avattavaksi koodistopalvelimen hankevalmisteluun. Reseptin laji Käyttötarkoituksena sairaala-apteekkireseptin tietosisällön erottaminen esim. sähköisen lääkemääräyksen tietosisällöstä Resepti Sairaala-apteekkiresepti Ulkomaan resepti (tarve arvioitava valmistelussa) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, miten ulkomaan resepti on ajateltu toteuttaa? Todettiin, että tämä riippuu tulevasta laista. Lakiehdotuksessa on, että sähköinen lääkemääräys

12 Pöytäkirja 8/ (15) voidaan tulostaa ja se allekirjoitetaan. Samalla ulkomaan reseptin toimittaminen Suomessa estetään teknisesti. - Todettiin, että epsos-hankkeessa on tulossa sähköisen reseptin pilotointi Ruotsin kanssa. Todettiin, että sähköinen resepti välittyy, mutta tulostettava resepti koskee tätä. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Reseptin laji avataan koodistopalvelun hankevalmisteluun. Päätös: Hyväksyttiin THL- Reseptin laji avattavaksi hankevalmisteluun. Sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen THL Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Kyseisen koodiston käyttötarkoituskuvaus on lääkkeen määrääjän tekemä ja lääkitysmerkintään sisältyvä perustelu reseptin uudistamiskiellolle tai korjaukselle luokituksena. Käyttötarkoituksena perustelu reseptin uudistamiskiellolle tai korjaamiselle osaksi lääkitysmerkintää Hoidollinen syy Haittavaikutus Muu hoidollinen syy Tekninen syy Potilaasta johtuva syy Tällä hetkellä vapaa tekstikenttä reseptillä Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy otetaan koodistopalvelun hankevalmisteluun. Kiireellisyysluokka on 1. Päätös: Hyväksyttiin THL - Reseptin uudistamiskiellon tai korjauksen syy hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 1.

13 Pöytäkirja 8/ (15) 7. Avattavaksi hankevalmisteluun THL - Annosyksikkö Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 1 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen THL-Annosyksikkö avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun. Annosyksikkö Lääkitysmerkintään sisältyvän rakenteisen annoskirjauksen kirjaamisessa käytettävä annosyksikkö luokituksena. Rakenteinen annostus toteutetaan myös lääkemääräykseen tarvittavilta osilta. Annosten kirjaamisen halutulla tarkkuudella Yhdistelmäluokitus, jossa piirteitä lääkemuodosta (EDQM) ja lisäksi kansainvälisiä yksiköitä (UCUM) Esim tabletti, suihke, tippa Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että THL -Annosyksikkö otetaan hankevalmisteluun koodistopalvelimelle ja sen kiireellisyysluokka on 1. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata THL- Annosyksikkö hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on Avattavaksi hankevalmisteluun Fimea-Lääkemuoto Esittelijä Riikka Vuokko, THL Kiirellisyysluokka: 2 Esittely: Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esitteli luokituksen Fimea-Lääkemuoto avattavaksi koodistopalveluun hankevalmisteluun. Lääkemuoto Valmistelu on aloitettu viranomaisyhteistyönä Fimean ja Lääketietokannan edustajien kanssa. Lääkkeestä tai lääkeaineesta tulee olla merkinnän edellyttämät tiedot lääkemuodosta. Vastaavuudet löytyvät Fimean perusrekisteristä ja Lääketietokannan luokituksesta. Osa Lääketietokannan ja Fimean kehittämishankkeita, vuoden 2014 aikana EDQM

14 Pöytäkirja 8/ (15) AR/LÄÄKITYS Lääkkeenantoreitti luokituksen päivitys myös tästä riippuvainen. Esittelijän ehdotus kiireellisyysluokaksi: 2 Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Fimealta on saatu tietoa heidän projektistaan tämän koodiston kehittämisestä. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että avataan Fimea - Lääkemuoto hankevalmisteluun ja sen kiireellisyysluokka on 2. Päätös: Hyväksyttiin Fimea - Lääkemuoto avattavaksi koodistopalvelun valmisteluhankkeeksi ja sen kiireellisyysluokka on Tiedoksi THP Lääkityksen tietosisältö ja lääkityslista Esittelijä Päivi Mäkelä-Bengs THL Asia esiteltiin kokouksessa ennen hankeavauksia. Tämä oli tilannekatsaus valmisteluun. Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että lääkitys tarkistetaan tiedonhallintapalvelun lääkityslistasta siinä vaiheessa, kun potilas kirjataan ulos vuodeosastolta. Tiedusteltiin, määrätäänkö lääke milligrammoina? Todettiin, että tästä on tullut esille kaksi erilaista näkökulmaa. Molemmat tulisi olla mahdollisia kirjaamismuotoja, silloin kun on tarpeellista. Annosjakelun tarpeet on hyvä huomioida. Lääkkeen vahvuus ja annostus on tulossa rakenteisesti, kun siihen on tulossa mahdollisuus. 10. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun ajankohtaisia asioita. Ajankohtaiskatsaus jaettiin pöydälle. 11. Koodistopalvelun latausjono tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun latausjonon. 12. Ennakkokatsaus seuraavaan johtoryhmän kokouksen sisältöön Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita. Kuntoutussuunnitelma KU207, vaiheistusasetuksen mukaan talletettavat Ensihoidon tietosisältömäärittelyt ja

15 Pöytäkirja 8/ (15) kuvaluokitusasiat, ICF-luokitus, avuntarpeen itsearviointilomakerakenteet ja tietosisällöt. Lisäksi tiedoksi on tulossa Palveluluokituksen tilannekatsaus. 13. Muut asiat Ei muita asioita. 14. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Kokouspaikka on Saunakabinetti, Paciuksenkatu 21, 8. kerros. Vuoden 2013 muut kokoukset ovat ja Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen puheenjohtaja Mikko Härkönen sihteeri

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS 26.11.2001 KELA Kansaneläkelaitokselle Projektin organisointi Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 15.6.2001 päivätyssä kirjeessään, että Kela asettaisi yhteistyössä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot