Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen Erkki Aho Maijaliisa (-) ei sijaista Ahonen Hanna (-) ei sijaista Eronen Marianne Hartikainen Kauko Ikonen Martti Junttila Kristiina Kauppinen Sari (-) sijainen Pirjo Tuomola Korhonen Maritta Koskela Juha Kunnamo Ilkka asiakohtaan 4 saakka Leinonen Kirsiliina Ripatti Sinikka Sahala Heli Strang Stefan Tarhonen Timo Vartiainen Erkki (-) ei sijaista Virtanen Martti Koodistopalvelutiimi Hakala Timo Komulainen Jorma Lehtonen Jari Palojoki Sari, sihteeri Peltonen Veli-Pekka Esittelijät Mäkelä Matti, THL, asiakohdat 1-11 Rinne Pekka, Kela, asiakohta 2 = läsnä, (-) =poissa 1 Osallistujat, edellisen kokouksen pöytäkirja ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:33. Todettiin läsnäolijat. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) edustajana kokouksessa oli Maritta Korhonen. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) todettiin hyväksytyksi sähköpostimenettelyllä ja se on saatavilla koodistopalvelun verkkosivuilla. Asialista toimitettiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta ja hyväksyttiin muutoksitta.

2 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 2(7) 2 Kansaneläkelaitoksen (Kela) aineisto päätettäväksi ATK-suunnittelija Pekka Rinne (Kela) toi johtoryhmän käsiteltäväksi kaksi asiaa: KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset -koodiston päivityskokonaisuus ja KanTa-koodistojen tilanne. Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. a) KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset-koodiston päivityskokonaisuus - Koodiston käyttötarkoitus: Luokituksen arvo ilmaisee virhetilanteessa Kanta-palvelun palauttaman virhetai huomautuskoodiarvon perusjärjestelmille. - Kyseessä on luokitus, johon kerätään kaikki virhekoodit, jotka KanTa-järjestelmä voi palauttaa perusjärjestelmälle (eresepti ja earkisto). - Sisältää tällä hetkellä 44 koodiarvoa. - Virhekoodien avulla perusjärjestelmät voivat varautua erilaisiin virhetilanteisiin ja niiden käsittelyyn. - Virheen vakavuus ilmaistaan koodiarvossa numerolla. - Virhekoodit erotellaan Luokka-koodilla. - Koodisto on tekninen ja se päivittyy KanTa-palveluiden toteutuksen edetessä. - Esimerkkejä koodiston päivittymistarpeen ilmenemiseen: Tarvitaan hienojakoisempia ja täten informatiivisempia virhekoodeja KanTa-palveluita käyttäviä järjestelmiä varten, etenkin, jos virhe on tapahtunut lähetetyn sanoman tai asiakirjan sisältövirheen vuoksi. Uusia ominaisuuksia tulee käyttöön. Virhekoodien on oltava ajan tasalla, sillä esim. ereseptin asiakastestaus on käynnissä. - Tällä hetkellä on tiedossa yhteensä n. 60 uutta virhekoodia Tietoturvapalvelu ja viestinvälitys: noin 10 kpl tiedossa (tulossa lähiaikoina) earkiston ulkoiset virhekoodit puuttuvat vielä kokonaan, tällä hetkellä tunnistettu n. 50 kpl (tarkentuvat myöhemmin) - Koodistoon on odotettavissa ainakin 2 isoa päivitystä vuoden 2009 aikana. Kelan edustaja esitti johtoryhmälle päivitysten käsittelyyn liittyen seuraavat kysymykset: Miten koodiston päivitykset tulisi käsitellä johtoryhmässä? Riittävätkö virheiden hyvä dokumentointi ja muutosten ilmoitus tiedoksiantona / sähköpostihyväksyntä? Tuleeko kaikki uudet virheskenaariot käydä erikseen läpi johtoryhmässä? - Kun joku uusi koodisto käsitellään ensimmäisen kerran johtoryhmässä, johtoryhmä voisi tehdä päätöksen siitä, onko kyseessä sellainen koodisto, jonka päivttämisessä riittää Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan käsittely. -Prosessin joustavuus on tärkeää. Aikataulu muodostuu haasteeksi, mikäli tämäntyyppiset koodistopäivitykset käsitellään johtoryhmässä. - Johtoryhmän tehtävänä on päättää suurista linjoista. - Mikä on n ja Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan toimivalta? Puheenjohtaja kertasi johtoryhmälle Koodistopalvelun hallintomenettelyn pääperiaatteet: koodistosta vastaava asiantuntijaryhmä valmistelee esittelyn sekä lle että Koodistopalvelun julkaisutoimikunnalle. Johtoryhmä käsittelee asioita periaatteellisella tasolla, mutta sillä on mahdollisuus käsitellä niin halutessaan myös yksityiskohtia. Julkaisutoimikunta puolestaan käsittelee koodistoa hyvin yksityiskohtaisella tasolla, mutta sillä ei ole lupaa muuttaa koodistoa periaatteellisella tasolla.

3 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 3(7) Julkaisutoimikunta tarkistuttaa ehdottamansa muutokset koodistosta vastaavalla asiantuntijaryhmällä, joka vahvistaa hyväksyvänsä muutoksen, ja sen että koodiston sisällöllinen merkitys ei muutu. Mikäli julkaisutoimikunnan käsittelyssä ilmenee puutteita tai muutostarvetta sisällöllisissä kysymyksissä, koodisto palautetaan asiantuntijaryhmän valmisteluun. Jos hyväksymisprosessissa ilmenee periaatteellisia asioita, jotka eivät noudata koodistopalvelun johtoryhmän linjauksia kyseisen koodiston kohdalla, se palautetaan johtoryhmään uuteen käsittelyyn. Koodiston julkaisu tapahtuu aina viranomaispäätökseen perustuen. Puheenjohtaja esitti, että Kelan KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset-koodiston päivitysten suhteen riittää hyvä dokumentointi ja tiedoksianto johtoryhmälle. Koodistopalvelun Julkaisutoimikunta käsittelee päivitykset. Puheenjohtaja esitti, että Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan (Laaturyhmä) asialistat toimitetaan lle tiedoksi. Asialistat toimitetaan johtoryhmän sisäiseen käyttöön Julkaisutoimikunnan seuraavasta kokouksesta alkaen. b) KanTa-koodistojen tilanne Pekka Rinne kertoi Kelan KanTa-koodistojen tilanteesta. earkiston osalta on vielä hyväksymättä 2 kpl kiireellisesti julkaistavia koodistoja, jotka ovat KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan potilasrekisteritunnus ja earkisto - Luovutuksen peruste. Muokattu rekisterinpitäjärekisterin tietomalli tuodaan johtoryhmäesittelyyn keväällä Lisäksi on olemassa earkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji-koodisto, jota käytetään potilashallinnon varmistusasiakirjassa. Koodisto ei ole toistaiseksi kiireellinen. Sähköisen lääkemääräyksen koodistoihin saattaa myös tulla pieniä muutoksia, mutta niistä tiedotetaan myöhemmin. Kanta-koodistojen tilanteeseen liittyen ei tehty päätöksiä. Uudet koodistot tuodaan johtoryhmään, päivitykset annetaan johtoryhmälle tiedoksi ja käsitellään julkaisutoimikunnassa. 3 THL:n Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) päätettäväksi THL:n ylilääkäri Matti Mäkelä esitteli Suomalaisen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Luokituksen taustan osalta viitataan johtoryhmän kokouskäsittelyihin ja Em. kokousmuistiot ovat saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. Johtoryhmä palautti SPAT-luokituksen takaisin valmisteluun kokouksessaan ja edellytti luokituksen asiantuntijaryhmää tuottamaan johtoryhmälle seuraavat selvitykset: Luokituksen asiantuntijaryhmän tulee kuulla ainakin terveyskeskusten, sairaaloiden ja Kelan näkemykset muuttuneesta luokituksesta. Oikeudelliset kysymykset tulee selvittää. Tietojärjestelmätoimittajien valmius luokituksen käyttöönottoon tulee selvittää. Suhde olemassaoleviin luokituksiin tulee selvittää tarkemmin ja esittää ehdotus päivitysprosessien yhteensovittamisesta. - Mäkelä esitteli terveyskeskusten ja sairaaloiden näkemykset muuttuneesta luokituksesta. - Oikeudellisista kysymyksistä tuotettiin seuraavat tiedot: Lakia terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä tultaneen muuttamaan niin, että yksi ko. rekistereistä on "Avo- ja laitoshuollon" hoitoilmoitusrekisteri. Diagnoosit, toimenpiteet ja jatkohoidon suunnitelma kuuluvat keskeisimpiin

4 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 4(7) potilaskertomuksen rakenteisiin ydintietoihin, joilla on lukuisia käyttötarkoituksia. Tiedot tulee kirjata potilaskertomukseen riippumatta siitä, kerätäänkö valtakunnallisesti avohoidon HILMOa vai ei. - Tietojärjestelmätoimittajien valmiuksiin liittyen oli toimitettu seuraavat lisäselvitykset: Kaikissa perusterveydenhuollon tietojärjestelmissä kirjataan jo nyt luokiteltuja toimenpiteitä. Toimenpiteitä kuvaavat tietokentät ovat olleet koko ajan mukana tilastotietojen tietuekuvauksessa. Kaikki järjestelmätoimittajat voivat integroida SPAT:n (ja sen VES-yhteyden) 2009 aikana. Helppokäyttöisyyselementit (haut, yhteydet saman käynnin diagnooseihin, päättelysäännöt) vaativat pidemmän kehityksen. Kytkennät luokitusten välillä (mm. FinLOINC-kirjauksen, lääkemääräyksen tuottama tekninen SPAT-kirjaus tai diagnoosiperustainen toimenpidevalikoima) edellyttävät, että tiedon saa koodistopalvelusta luokituksen myötä. -SPAT:n ja emoluokitusten suhteesta toimitettiin seuraava lisäselvitys: Emoluokitusten toimenpideluokat kuvautuvat tyhjentävästi SPAT:iin. Käynnillä ammattilainen kirjaa oman toimintonsa joko yleiseen toimintokenttään SPAT-koodilla tai ammattikohtaiseen toimintokenttään emoluokituksen mukaisesti. Tietojärjestelmän edellytetään tulkitsevan emoluokituksin kirjatut toiminnot tilastointia varten SPATkoodiksi. Jokaiselle perusterveydenhuollon avohoidon käynnille ilmoitetaan SPAT-luokitettu toiminto/toiminnot. SPAT kattaa kaikki lääkärien palkkiolliset toimenpiteet. - Lisäselvitykset ovat hyvin valmistellut. - Luokitus on selkeä. - Luokitus on nyt irrallaan THL:n Toimenpideluokituksesta, mutta yhteensovittaminen siihen tulee tehdä myöhemmässä vaiheessa. - Tuplakoodeja ei saa olla käytössä. Kelan korvaustaksa perustuu yhden koodin mukaiseen maksatukseen. - Luokituspäivitysten toteutus on haasteellista. Yhteistyöjärjestelmä on rakennettava. Kun emoluokitus päivittyy, SPAT päivittyy emoluokituksista liikkeelle lähtien. - Luokitus on saatava koekäyttöön, koska avoterveydenhuollon tilastouudistus käynnistyy Luokituksen käyttötarkoituksena on avoterveydenhuollon tilastokäyttö. Kantaa ei ole otettu siihen onko luokitus kliinisessä käytössä. Puheenjohtaja esitti SPAT-luokituksen julkaisemista koodistopalvelimen testipalvelimella. Koekäytön tulokset tulee antaa johtoryhmälle tiedoksi viimeistään siinä vaiheessa, kun tehdään päätös luokituksen liittämisestä THL:n Toimenpideluokitukseen. Johtoryhmä edellyttää, että SPAT-luokitus liitetään riittävän koekäytön jälkeen THL:n Toimenpideluokitukseen. Tietojärjestelmätoimittajia on tiedotettava luokitukseen liittyvissä asioissa. Emoluokitusten päivitykset ohjaavat SPAT:n päivitysprosessia. 4 THL Palvelukokonaisuusluokitus päätettäväksi THL:n ylilääkäri Jorma Komulainen esitteli THL Palvelukokonaisuusluokituksen julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Luokituksen taustan osalta viitataan johtoryhmän kokouskäsittelyyn (asiakohta Muut asiat). Em. kokousmuistio on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. Komulainen esitteli muutokset, jotka nyt hyväksyttävänä olevaan luokitusversioon 0.2 oli tehty esittelyn jälkeen. Luokituksen hierarkisuus varmistaa luokituksen laajennusmahdollisuuden myöhemmin. Luokituksen ICD-10-tautiluokitus -sidonnaisuus mahdollistaa sen, että palvelukokonaisuus voidaan rakentaa tietokoneen avulla. Luokituksen rakenteessa on tällä hetkellä lisäksi 7 palvelukokonaisuusluokkaa, jotka eivät ole ICD-10-sidonnaisia.

5 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 5(7) - Luokitus on kehittynyt edellisestä versiosta. - ICD-10-sidonnaisuus on hyvä asia. - Luokituksen hierarkisuus on hyvä ratkaisu. - Luokituksen koekäyttö on tärkeää, koska sen avulla saadaan käytännön kokemusta suostumuksen käsittelystä. - Palvelukokonaisuusluokitus ja Palvelukokonaisuuden muodostaminen ovat kaksi eri asiaa. Luokitus on apuväline palvelukokonaisuuden muodostamiseen. - Eräiden palvelukokonaisuusluokkien nimet saattavat vaatia ilmaisujen muuttamista kansalaisen kannalta ymmärrettävimmiksi. - Yksittäisinä, Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan (Laaturyhmä) käsittelyssä huomioitavina asioina todettiin seuraavaa: termi opiskelijaterveydenhuolto on virheellinen (tulisi olla opiskeluterveydenhuolto) ja CodeID:ssä on välilyöntejä. Puheenjohtaja esitti Palvelukokonaisuusluokituksen julkaisemista koodistopalvelimen testipalvelimella. Todettiin, että luokitus ei ole vielä valmis tuotantokäyttöön, vaan se vaatii jatkokehittämistä. Ennen kuin luokitusta työstetään eteenpäin, pilottikokemukset tulee esitellä johtoryhmälle. 5 THL:n Opas CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon tiedoksi ja keskustelu jatkotoimista THL:n ATK-suunnittelija Jari Lehtonen esitteli oppaan lausuntokierroskoosteen ja lausuntojen perusteella korjatun oppaan. Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Johtoryhmä kävi keskustelun oppaaseen liittyvistä jatkotoimista. Puheenjohtaja tiedusteli johtoryhmän näkemystä siitä onko opas valmis hyväksyttäväksi. Opas on tarkoitus julkaista laajemman sähköisiä lomakkeita koskevan oppaan liitteenä, mutta voidaan laittaa sähköisenä saataville jo aiemmin. Kukaan ei vastustanut oppaan julkaisemista. Puheenjohtaja esitti oppaan julkaisemista. 6 THL:n luonnos Oppaaksi sähköisten lomakkeiden valmistamisesta ja käytöstä terveydenhuollossa tiedoksi THL:n ATK-suunnittelija Jari Lehtonen esitteli opasluonnoksen (versio 0.17) "Opas sähköisten lomakkeiden valmistamisesta ja käytöstä terveydenhuollossa". Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Oppaan laatimisen taustasta todettiin, että STM oli esittänyt tämän laajemman oppaan laatimista, minkä vuoksi THL käynnisti oppaan kirjoittamisen viime syksynä. Opasluonnos on valmisteltu yhteistyössä Salivirta Oy:n konsulttien kanssa. Ennen kuin opas julkaistaan, se käsitellään THL:n käytäntöjen mukaisesti painotuotteita käsittelevässä Tieto-osaston Julkaisutoimikunnassa, mitä edeltää asiantuntijoiden esilukukierros. - Opas sisältää paljon yleistä asiaa. - On myönteistä, että opas on saatu aikaan. - Laaja, kansallinen lausuntokierros ei ole tarpeellinen.

6 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 6(7) Puheenjohtaja esitti oppaan valmistelua eteenpäin. Johtoryhmälle tarjotaan mahdollisuus kommentoida opasta saakka. Kommentit toimitetaan suoraan Jari Lehtoselle THL järjestää suppean lausuntokierroksen, jolla kuullaan ainakin STM:n näkemykset oppaasta. Opas toimitetaan tiedoksi johtoryhmälle ennen sen hyväksymistä julkaistavaksi. 7 Palveluyksikkörekisteriohjeen tilanne tiedoksi ja jatkotoimet päätettäväksi THL esitteli Palveluyksikkörekisteri (PYR) -työryhmän tuottaman ehdotuksen THL:n Palveluyksikkörekisteriohjeeksi. Esittelyaineisto, joka sisälsi oppaan version 0.95, oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja totesi, että johtoryhmällä on nyt käytössään se versio oppaasta, jonka Palveluyksikkörekisterityöryhmä on THL:lle luovuttanut. Ennen oppaan hyväksymistä tulee käydä läpi linjauskysymyksiä oppaan sisältöön liittyen. Puheenjohtaja esitti kysymyksen siitä, mikä on THL:n ja mikä puolestaan STM:n mandaatti ohjeistuksen antamisessa. Puheenjohtaja esitti, että Koodistopalvelutiimi valmistelee Palveluyksikkörekisteri-rakenteen esittelyn lle. Em. rakenne julkaistaan johtoryhmän hyväksynnän jälkeen koodistopalvelimella. Samaan aikaan rakenteen esittelyn kanssa esitellään opas julkaistavaksi. Oppaaseen liittyvät linjauskysymykset käydään läpi yhdessä STM:n kanssa ennen johtoryhmäkäsittelyä, siten että esiteltävä opas on ennen hyväksymiskäsittelyä jo hyväksytty STM:ssä. 8 Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja esitteli koosteen Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Koosteessa tuotiin tiedoksi koodistopalvelimella julkaistut koodistot edellisen johtoryhmäkokouksen jälkeen. Koodistotiedotteet ovat saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. Asiantuntijaryhmät, joiden toimikausi päättyi , tullaan asettamaan uudelle toimikaudelle sen jälkeen, kun THL:n Tieto-osastosta vastaava ylijohtaja on astunut virkaansa. Suurimman uudelleen asetettavien ryhmien kokonaisuuden muodostavat THL Toimenpideluokituksen asiantuntijatyöryhmät. Osa asiantuntijaryhmien toiminnasta muotoutuu uudelleen, esim. nykyinen Avoimet rajapinnat (AR)- asiantuntijatyöryhmä jakautuu kahdeksi eri työryhmäksi, jotka ovat AR Kliininen ryhmä ja AR Tekninen ryhmä. Ne ryhmät, joilla on voimassaoleva asettamispäätös, jatkavat toimintaansa nykyisen asettamispäätöksen mukaisesti. Puheenjohtaja tiedotti johtoryhmää Koodistopalvelun solmimista uusista sopimuksista. Lomakehankkeeseen liittyvä sopimus pyritään allekirjoittamaan helmikuun 2009 aikana. Koodistopalvelutoiminnasta vastaava, THL:n Tietorakenteet ja luokitukset -yksikön päällikkö Päivi Hämäläinen on valittu Tieto-osaston osastojohtajaksi. Päivi Hämäläinen jatkaa koodistopalvelun johtoryhmän puheenjohtajana. Koodistopalvelun määräaikaisena suunnittelijana alkuvuonna 2009 toimii Timo Hakala.

7 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 7(7) 9 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Seuraavassa johtoryhmässä käsitellään Valvira-koodistot, Tehtäväluokka-luokitus ja Kelan rekisteritunnuskoodisto. Kelan Lääkärintodistus A ja C koodistopalvelinmuoto tuodaan esiteltäviksi. Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan KanTa-palvelut/ earkisto/ e-resepti - valmisteluihin liittyvää aineistoa sekä muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 10 Muut asiat a) THL:n Ylilääkäri Jorma Komulainen esitteli AR-Diagnoosin tila koodiston poiston koodistopalvelimelta Avoimet rajapinnat työryhmän puolesta ja AR-ryhmän puheenjohtaja Kauko Hartikainen vahvisti poistopyynnön. Perusteluna poistoesitykselle on se, että koodisto on tarpeeton. Puheenjohtaja esitti AR-Diagnoosin tila koodiston poistoa koodistopalvelimelta. b) Komulainen tiedotti tulossa olevista luokituspäivityksistä: AR/Ydin Hoitoproessin vaihe-koodistoon ja AR/Ydin Lääkärin funktio/rooli-koodistoon on tulossa päivitykset. FinLoinc-koodiston sisältämiä kuvauksia päivitetään. c) n HUS-edustaja Sinikka Ripatti on valittu toimintansa aloittavan hanketoimiston johtoon. Toimiston viralliseksi nimeksi tulee KUNTO. Toimistoon on tähän mnnessä rekrytoitu kolme työntekijää. Puheenjohtaja esitti, että Sinikka Ripatti jatkaa n asiantuntijajäsenenä alkaen. Sinikka Ripatti ilmoitti, että HUS:in varajäsen Kyösti Kopra siirtyy koodistopalvelun johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi. d) Johtoryhmälle annettiin tiedoksi Koodistopalvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (yleinen osa). Koodistokohtaiset suunnitelmat ovat työn alla, mutta niitä ei voida esittää ennen budjetin vahvistamista, koska resurssit tulevat vaikuttamaan kehittämispainotuksiin. 11 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 12:30-16:00 THL:n Lintulahden toimipaikassa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25. Yksikön päällikkö Puheenjohtaja Päivi Hämäläinen Kehittämispäällikkö Sihteeri Sari Palojoki

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 12.5.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 5.12.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 4.12.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(9) n kokous Aika 12.5.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 6/2009 1(6 n kokous Aika Perjantai 28.8.2009 klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Auditorio, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(7) n kokous Aika 11.6.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 6/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2011 1(11) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 9/2009 1(8 n kokous Aika Perjantai klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi B, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) - kokous 3/2015 Aika Torstai 24.9.2015 kello 9:00-11:30 Paikka Liikennevirasto, Pasila Osallistujat Pirjo Kuula, TTY, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä

Palveluverkkotyöryhmä Palveluverkkotyöryhmä Aika: Keskiviikko 2.4.2014 klo 14.30 16.37 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. kokoustila Vellamo Läsnä: Raila Lindholm, Kärkölä, puheenjohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe kohde Yhteisrekisterin suostumuksenhallinta Potilastiedon arkisto (earkisto) Osa. Käyttöönottokoesuunnitelma (Liittyjä täyttää) Nimi (SOTE-organisaatiorekisterin mukainen lyhyt nimi) Liittyvä organisaatio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 30.9.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Ote pöytäkirjasta Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id7741694 1 (3) Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Aika 15.2.2013 klo 14.15 15.15 18.2.2013 Paikka Jäsenet Eduskunta, hallituksen iso huone Nimi Läsnä

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Siun soten -neuvottelukunta Aika 21.06.2017 klo 16:15-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen kooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 31.8.2015 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 5 - Väestörekisterikeskus - Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Pöytäkirja VM140:00/2013 1 (5) 18.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Aika torstai 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka Osallistujat valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO TARJOUS Pegasos potilastietojärjestelmä TARJOUS 56021 29.9.2010 Turun kaupunki Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ TILASTOUUDISTUS - AVOHILMO Kiitämme tarjouspyynnöstä.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 10.4.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 23 ILMOITUSASIAT 2 24 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat 13.5.2015 Pia-Liisa Heiliö STM Esityksen sisältö Jo toteutunutta lainsäädäntöä Sote-palvelurakenneuudistus vaihtoehtoja ja reunaehtoja Kanta, Kansa ja

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika 28.04.2017 kello 9:00 11:05 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot