Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (x) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (-) Helminen Sari (-) Kela, Terveysosasto Hartikainen Kauko (-) Savolainen Tuija (x) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (-) Räikkönen Outi (x) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (x) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (-) Vinkanharju Anne (x) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (x) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (x) Lukander Maisa (-) HUS Kälviä Minna (x) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (-) Kallio Leea (-) Helsingin kaupunki, terv.huolto Lindgren Marina (-) Toivola Kari (x) Kela, Kanta-palveluyksikkö Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (x) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (x) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupunki, sosiaalihuolto Siponen Tiina (x) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (x) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (x) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (x) Andtbacka Marjo (-) Kokkolan sos.- ja terveystoimi Ylönen Saija (x) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Eerola Johanna (-) THL Härkönen Mikko (x) THL Kalliokuusi Virpi (x) THL Kärki Jarmo (-) THL Lehtonen Jari (x) THL Lehtonen Santeri (-) THL Mäkelä-Bengs Päivi (-) THL Peltonen Veli-Pekka (x) THL Vuokko Riikka (-) THL Esittelijät Alava Pia Kela Anttila Heidi THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

2 Pöytäkirja 4/2014 2(26) Hyväksytty Mäkelä Matti Suurnäkki Anu THL THL Tiivistelmä kokouksen päätöksistä Asiakohta 2. Hyväksyttäväksi Kela-Lääkärintodistus D Hyväksyttiin esitys, että Kela-Lääkärintodistus D:n uusi lomakerakenne hyväksytään johtoryhmässä ja viedään normaalisti koodistopalveluprosessissa eteenpäin. THL:n asettama koodistotekninen asiantuntijaryhmä tukee jatkovalmistelua. Asiakohta 4. Hyväksyttäväksi Toimintakyvyn mittareiden rakennekoodisto sisältönään WHODAS 2.0, masennuskysely BDI-21 ja AUDIT (avattu ) Hyväksyttiin esitys, että kaikkien esiteltyjen testirakenteiden valmistelua viedään eteenpäin. Jatkovalmistelun aikana selvitetään eri mittareiden sisältöasiantuntijat ja ylläpitovastuut. Viitaten edellä Sade-käsittelyyn, tulee sisältöasiantuntijan olla läsnä, kun mittaria hyväksytään johtoryhmässä. Toimintakyvyn asiantuntijaryhmän vastuulla on WHODAS 2.0-mittari, joka voidaan viedä laaturyhmän käsittelyyn, kun käyttöoikeusasia on valmis. Koodistotekninen asiantuntijaryhmä tarkastaa koodistoteknisen rakenteen ennen sen käsittelyä julkaisutoimikunnassa. Asiakohta 5. Hyväksyttäväksi THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) (avattu ) Hyväksyttiin esitys, että THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) voidaan viedä koodistopalveluprosessissa eteenpäin. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esille tulleet asiat. Asiakohta 7. Avattavaksi Tiedonhallintapalvelun uudet luokitukset: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata koodistopalvelun hankevalmisteluun neljä uutta koodistoa: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

3 Pöytäkirja 4/2014 3(26) Hyväksytty Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja voidaan julkaista thl.fi sivuilla. Hyväksyttiin asialista. 2. Hyväksyttäväksi Kela-Lääkärintodistus D Esittely: Pia Alava Kelasta esitteli Kela-Lääkärintodistus D:n uuden lomakerakenteen. Taustaa: Laki velvoittaa lääkärintodistuksen antamiseen (Sairausvakuutuslaki /1224). Lääkärintodistus D on Kelan omistama ja ylläpitämä lomakerakenne. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-tietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012) säätävät Lääkärintodistus D:n vaiheistusasetuksen mukaisesti arkistoitavaksi Käyttötarkoitus: Todistuksen antaa lääkäri lapsen vanhemmille erityishoitorahan hakemista varten. Edellytyksenä on vaikeasti sairas tai vammainen lapsi ja vanhempi, joka on lapsen sairauden takia estynyt lyhytaikaisesti työstä. Hoidon tulee olla annettu sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, erityishuoltopiirin poliklinikalla tai sen tulee olla niihin liittyvää kotihoitoa. Todistusta ei täytetä käynneistä yksityisellä lääkäriasemalla tai terveyskeskuksessa. Lomakkeen edellistä versiota on käsitelty THL:n Koodistopalvelun johtoryhmässä. Ote Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelystä : Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Ei keskustelua. Päätösesitys: Lääkärintodistus D:tä esitettiin hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi koodistopalvelimella. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Lomakkeen CDA-rakenne viedään ensin HL7 TC:hen lausuttavaksi ja sen jälkeen koodistopalvelun julkaisutoimikuntaan käsiteltäväksi. Lääkärintodistus D hyväksyttiin HL 7 TC:ssa Nyt on käsiteltävänä uusi lomakeversio: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

4 Pöytäkirja 4/2014 4(26) Hyväksytty Sisällölliset kysymykset on käsitelty moniammatillisissa työpajoissa ja katselmoitu yliopistosairaalapaikkakunnilla lomakkeita täyttävien lääkäreiden toimesta. Näiden käsittelyjen ja katselmointien pohjalta on suunniteltu lomakkeen sisältö. Tavoitteena oli lomake, jonka tulostusasulla ei ole merkitystä, vaan ainoastaan sisällöllä siten, että lääkäriltä kysytään vain Kelan etuusasian ratkaisemiseksi tarvittava riittävä tieto kerralla, ja lomake voidaan täyttää nopeasti sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Potilastietojärjestelmien kehittäjiää ohjeistetaan lomakkeen toteuttamiseen potilastietojärjestelmissä. Koodistopalvelinmäärittelyissä on ollut haasteita ja siksi esittelijä ehdottaa lomakkeen käsittelyä THL:n koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä. Lomakkeen toteutus-ohje Lomakkeen koodistomääritys Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

5 Pöytäkirja 4/2014 5(26) Hyväksytty Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että taustana on ollut jo laaturyhmässä käsitelty lomakerakenne, mutta Kelasta ilmoitettiin, että lomakkeen uudistustyö on käynnissä. - Kuntoutussuunnitelma oli jo aikaisemmin käsiteltävänä ja siinä ehdotettiin Boolean-kenttien muuttamista sisäiseksi luokitukseksi. - Todettiin, että tämä on Kelan ylläpitämä ja vastuulla oleva lomake. - Tiedusteltiin toimipaikkakäsitteestä, mitä sillä tarkoitetaan. Vastauksena todettiin, että kyseessä on SOTE-organisaatiorekisterin palveluyksikkö. - Todettiin, että aikaisemmin johtoryhmässä hyväksytty kuntoutussuunnitelma (KU207) on käsitelty koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä, mutta kaikkia lomakerakenteita ei tarvitse tuoda kyseisen asiantuntijaryhmän käsittelyyn. - Todettiin, että sisäisen luokituksen käyttöperiaate on, että sitä käytetään vain yhdellä lomakkeella. Mikäli luokitusta halutaan käyttää laajemmin muualla, se voidaan nostaa yleiseksi luokitukseksi. Todettiin, että tätä lomakerakennetta ei tarvitse käsitellä koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä. - Todettiin, että erityisiä teknisiä kysymyksiä ei tullut keskustelussa esille, joten tätä ei tarvitse käsitellä koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä vaan jatkovalmistelu tapahtuu julkaisutoimikunnassa. Puheenjohtajan esitys: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

6 Pöytäkirja 4/2014 6(26) Hyväksytty Puheenjohtaja esitti, että Kela-Lääkärintodistus D:n uusi lomakerakenne hyväksytään johtoryhmässä ja viedään normaalisti koodistopalveluprosessissa eteenpäin. THL:n asettama koodistotekninen asiantuntijaryhmä tukee jatkovalmistelua. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 3. Tiedoksi SADe-SoTe-hankkeen Kansalaisen omahoitopolut ja testit Esittely: Projektipäällikkö Anu Suurnäkki THL:stä esitti katsauksen SADe-SoTe-hankkeen aikana valtakunnalliseen ja kansalaisen käyttöön tulevista avuntarpeen itsearvioinnin työkaluista osana omahoitopolku -palvelun kehittämistä. Katso ystävällisesti liite 1. Mistä Omahoitopolku -palvelussa on kyse? Palvelun avulla on mahdollista tukea ja edistää kansalaisen aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä helpottaa alueellista asiointia. THL:n verkkosivustolle kootaan ohjaavaksi paketiksi luotettavaa tietoa ja itsearviointityökaluja, testejä aluksi neljästä aihepiiristä: 1. Lapsiperheiden terveys ja hyvinvointi 2. Mielenterveyden edistäminen ja päihdeongelmien ehkäisy 3. Valtimosairauksien ehkäisy 4. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito Itsearviointityökalu on polun keskiössä. 1. Valintaperusteet: lähtökohtaisesti luotettava (olemassa oleva) ja kansalliseen käyttöön soveltuva. 2. SADe-SoTe-klusteriryhmä on hyväksynyt työkalut , kun projektisuunnitelma hyväksyttiin. Testin tulosten perusteella on mahdollisuus saada personoidusti (liikennevalo-tyyppisesti) tietoa esimerkiksi sopivista itsehoito-ohjeista, palveluista ja tarvittaessa ohjeistusta ottaa yhteyttä ammattilaiseen (yhteys alueelliseen asiointipolkuun). Testin tulokset voi tallentaa itselleen ja alueellisiin järjestelmiin, joiden kautta tulokset voidaan tarvittaessa välittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Olennaista on yhteys alueellisiin sähköisiin asiointipolkuihin, joihin testitulokset on voitava siirtää sähköisesti. Itsearviointityökalut tulee olla koodistopalvelimella ladattavissa. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että mikäli testit näyttävät kansalaisella olevan liikaa riskejä, se ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan saamaan ohjausta. Testitulokset ilmaisevat, ketkä tarvitsevat ajanvarausta välittömästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

7 Pöytäkirja 4/2014 7(26) Hyväksytty Todettiin, että tässä palvelussa ei luoda kansalaisen tunnistautumista. Tämä ottaa huomioon valinnanvapauden, jolloin tulevan palveluhakemiston kautta voi hakea palvelua myös muista kuin oman alueen palveluyksiköistä. - Tiedusteltiin, miten testi kuvaa rakenteen, miten toimitaan. - Tiedusteltiin tilannetta, kun tuodaan koodistopalvelimelta testi ja siinä hyödynnetään Kantapalveluita. Todettiin, että on olemassa opas siirrettävistä tiedoista. Kuka tekee rajapinnan, jolla testirakenteesta saadaan eri tietojärjestelmien välillä siirrettävä muoto. Tämä asia kuuluu selvittää SADe-hankkeen puolella. - HYVIS-alueella on käytössä liikennevalolinja ja testien tulee arvioida, milloin liikenteen valo vaihtuu. Todettiin, että koodistopalvelimelta saadaan tekninen ratkaisu siihen, miten tieto viedään siirtotiedostoksi (XML-tieto). - Tiedusteltiin, kuka ja missä tekee teknisen määrittelyn. Vastauksena todettiin, että tämä jää haasteeksi. Pohdittiin, miten standardoidaan rakenne, jota ei ole koodistopalvelimella vielä käytössä. Kanta-palveluissa käytetään CDA R2-kertomus ja lomakkeet - julkaisua. Tämä testirakenne ei kuulu Kanta-palveluihin, vaan tuottaa tietoja kansalaisen omasta terveydentiulasta. - Todettiin, että takana on yhteiskäyttöisyysratkaisu ja sillan tekeminen on tulossa. - Todettiin, että tekninen määrittely tehdään osana STM:n verkkopalvelun kilpailutuksen kautta. Verkkopalvelun teknisen toimittajan tulee tehdä myös tekninen määrittely. Toinen asia on alueellisen palvelun kehittäminen. - Todettiin, että tämä on kansalaisen lisätietoja ja tämä ei kuulu suoraan potilaskertomukseen. - Tiedusteltiin SADe-hankkeen aikataulusta. - Todettiin, että Kanta-palveluiden vuoden 2016 käyttöönottoja valmistellaan parhaillaan Koodistopalvelussa. Koska tämä ei kuulu lakisääteiseen vaiheistusasetukseen, ei testirakenteiden julkaisemista voida valmistella Kanta-palveluiden kanssa yhdessä tässä vaiheessa. Tulevaisuudessa voi olla tarvetta kansalaisen oman tiedon tallentamiseen ja tätä on jo alueellisesti käytössä. - Todettiin, että SADe-hanke vie yhteistyössä kehittäjäkumppaneiden kanssa asiaa eteenpäin. - Todettiin, että tämä on erittäin hyvää työtä, koska kaikkien ei tarvitse tehdä yksin testien rakenteistamiseen liittyvää työtä, vaan jatkossa testien käyttöönotossa voidaan hyödyntää yhtenäisiä rakenteita. On kaikkien eduksi, että käytetään samoja rakenteita. - Todettiin, että Koodistopalvelun hankevalmistelussa on avattuna kehittämishankkeina Finriskitesti (Finriski-testi on suunnitteilla tuoda toukokuussa koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiskäsittelyyn), dementia-testi ja masennuskysely BDI-21sekä WHODAS Toivottiin, että sisältöasiantuntijan näkemykset ja tekninen rakennepohja tulee olla mukana, kun asiat tulevat Koodistopalvelun johtoryhmään hyväksyttäväksi. Todettiin, että AUDIT kuulunee HUS/ Mielenterveystalon vastuualueelle. Todettiin, että johtoryhmä on saanut asian tiedoksi. Testimittarin tekninen rakennepohja sekä sisältöasiantuntijan tulee olla läsnä esittelemässä aineiston hyväksymistä Koodistopalvelimelle. 4. Hyväksyttäväksi Toimintakyvyn mittareiden rakennekoodisto sisältönään WHODAS 2.0, masennuskysely BDI-21 ja AUDIT (avattu ) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

8 Pöytäkirja 4/2014 8(26) Hyväksytty Esittely: Ylilääkäri Matti Mäkelä THL:stä esitteli SADe-hankkeen puolesta Toimintakyvyn mittareiden rakennekoodiston sisältönään WHODAS 2.0, masennuskysely BDI-21 ja AUDIT hyväksyttäväksi Koodistopalvelimelle. Etukäteen oli johtoryhmän jäsenille jaettu esityslomake, toimintamittariston Word-dokumentti, mitä on täydennetty mallinnuksella sekä Excel-tiedostolla lähes koodistopalvelimen edellyttämässä teknisessä muodossa. Esittely lähetettiin jäsenille kokouspäivänä maanantaina. Ks. liite 2. Ote Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmän kokouspöytäkirjasta : Koodiston tulisi olla yhteiskäyttöinen yli tietojärjestelmärajojen. Tämän asiantuntijaryhmän vastuulla on vastata mittarin rakenteesta, että se on oikea ja oikein määritelty. Itse mittarin sisältö on määritelty muualla. Samoin erilaisten mittarien sisällön ylläpitäminen kuuluu muille tahoille. SADe-hankkeen kannalta on tarkoituksenmukaista valmistella myös riskimittareita (Finnriskitesti, diabetesriskitesti, dementiariskitesti), ja siksi ne ovat nyt mukana mittarikoodistoa koskevassa esityksessä. Lähtökohtana tälle on, että riskimittarit on paljon käytössä eri puolilla, mutta tietorakenteet ovat erilaisia, eikä yhteiskäyttö ole mahdollista. TOIMIA-tietokannassa on arvioitu paljon toimintakykymittareita. ICFluokitus luo hyvän pohjan mittereiden tietosisältöjen yhtenäiselle kuvaamiselle. Analogiana mittarikoodiston kehittämiselle voidaan käyttää esim. laboratoriotutkimusnimikkeistöä tai lomakerakenteita. Näistä Koodistopalvelun mukainen lomakemalli on liian raskas, monimutkainen ja isotöinen toimintamalli mittarien sähköistämiseksi, ja laboratoriotutkimusnimikkeistö ei tue mittarien rakenteen kuvaamista. Mittarikoodisto ei sisällä tietoa, joka on muualla, esim. TOIMIA-tietokannassa, ei myöskään tulkintoja, jotka voivat olla erilaisia eri tilanteissa. Toisaalta on mittareita, joihin on vakiintuneet tulkinnat olemassa. Perusideana on, että ko. tieto on olemassa jossain muualla ja sieltä löydettävissä. Pelkkä mittarikoodisto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan tietomalli siitä, miten mittaritulokset esitetään. Se voitaisiin kuvata esim. samankaltaisella tietomallilla kuin diagnoosi-tietomalli. Nyt tehtävä mittarikoodisto ei vielä ole tietomalli, vaan vain mittarin rakenne. Mittarikoodiston käsitemalli on yksinkertainen ja sillä on yhteys ICF-luokitukseen. Sillä on useita käyttötarkoituksia ja yhteyksiä muihin koodistoihin. Mittarikoodisto mahdollistaa asiakaskäynnillä toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen koodistoon sisältyvillä mittareilla. Asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja seuraamisessa käytetyt mittarit olisivat tunnistettavissa yli organisaatio- ja sektorirajojen. ICF-käsitesiltauksen kautta myös saman käsitteen arvioimiseksi tehdyt mittaukset olisivat löydettävissä, vaikka olisi käytetty eri mittareita. Laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen käytännöt voidaan myös yhtenäistää paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti, jos mittarikoodisto mahdollistaa yhteisen mittauskielen. Ensimmäiset mittarit esitettäväksi mittarikoodistossa ovat: nikotiiniriippuvuustesti, WHODAS 2.0, BDI-21, Audit sekä riskimittarit. Näistä BDI-21 ja Audit on hyväksytty TOIMIA:ssa. Tällä hetkellä WHODAS toimintakykymittaria ei vielä ole arvioitu TOIMIA-prosessissa. Mittarin pätevyysarvio tulisi tehdä ja hyväksyä TOIMIA:n ikääntyvien asiantuntijaryhmässä. Ehdotetaan, että tehdään nyt ehdollinen ratkaisu, jotta WHODAS saadaan mukaan mittarikoodistoon. Keskusteltiin, millaisella käsittelytavalla nyt ja jatkossa hyväksytään mittarit mittarikoodistoon. Keskusteltiin käytännöllisemmän näkökulman tarpeesta, mutta siinäkin olisi sovittava, miten määritellään pätevyys ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

9 Pöytäkirja 4/2014 9(26) Hyväksytty luotettavuus kevyillä versiolla. Heli Valkeinen muistutti, että TOIMIAn käsittelytapa on todettu varsin päteväksi, eivätkä asiantuntijat ole tähän mennessä pystyneet esittämään mittarien arvioinnille mitään vaihtoehtoista kevyempää käsittelytapaa. Puheenjohtaja ehdotti, että asiantuntijaryhmä voi valita käytännössä kahden vaihtoehdon välillä: a) kaikille mittarikoodistoon tuotaville mittareille tarvitaan ensin TOIMIA-verkoston pätevyysarvio ja vähintään keltainen liikennevalo (johonkin käyttötarkoitukseen), tai b) hyväksytään myös mittareita, joista tiedetään, että pätevyysarviot ovat jossain olemassa. Hän muistutti, että ryhmän vastuulla ei ole arvioida mittarien pätevyyttä. Matti Mäkelä esitteli tämänhetkisen tietorakenteen WHODAS 2.0 mittarille. Esittelyn, perusteluiden ja keskustelun perusteella toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmä hyväksyi mittarikoodiston Koodistopalvelun jatkokäsittelyyn supistettuna. Tässä vaiheessa mittarikoodistoon ei oteta mukaan nikotiiniriippuvuutestiä tai riskimittareita, vaan pelkästään toimintakykymittarit, jotka ovat sillattavissa ICF-luokitukseen. WHODAS-mittari hyväksytään sillä ehdolla, että kuvaus tulee TOIMIA-verkostoon. Todettiin, että TOIMIA-verkoston käsittelyjärjestys ei saa estää asioiden edistymistä Koodistopalvelun johtoryhmässä. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että tässä johtoryhmän kokouksessa käsitellään vain WHODAS. - Esittelijä pyysi lisäämään pöytäkirjaan huomautuksen, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmälle annetussa tehtäväksiannossa ei ole kyse pelkästään yhden toimintakykymittarin rakenteesta vaan usean toimintakykymittarin tietomallin rakenteistamista. - Todettiin, että mikäli esittelyssä on pelkkä WHODAS, tulee Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmän käsitellä asiaa uudestaan. - Tiedusteltiin, onko WHODAS-testistä otettu vain osa. Todettiin, että tässä on koko WHODAS mukana. Käyttöoikeuden selvittämistä koskeva käsittely on vielä kesken, mutta käyttöä halutaan WHO:n puolelta tukea. Ehdotus olisi, että WHODAS julkaistaan sen jälkeen, kun lupa julkaisemiselle on varmistunut WHO:sta. - Todettiin, että esiteltävä aineisto noudattaa Koodistopalvelimella olevaa Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestiä, mutta tässä on yritetty niputtaa usea testi samaan rakenteeseen. - Todettiin, että Koodistopalvelun julkaisutoimikunta käy tarkemmin läpi teknisen rakenteen. - Ehdotettiin, että mikäli nyt hyväksytään vain WHODAS, olisi hyvä hyväksyä myös muut valmistellut rakenteet. - Todettiin, että ylläpitovastuut tulee olla selvitettynä ja muut yhteistyötahot tulee saada mukaan. - Ehdotettiin, että kaikki testit käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

10 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Todettiin, että sisäinen koodisto on purettu, joten se pidentää lomakkeen rakennetta. Tämä esitysmuoto tekee siitä pitkän muodon. Vastauksena todettiin, että sisäisessä koodistossa jokaiselle arvolle tulee erillinen tulos, joka vaikuttaa testin yhteissummaan. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmässä on lähdetty siitä, että luodaan geneerinen rakenne. - Yleisön pyynnöstä käsitellään kaikki muutkin valmistellut testiosiot samassa käsittelyssä. - Käytiin läpi myös muut valmistellut testimittarit: Masennuskysely BDI-21 ja AUDIT. - Tiedusteltiin AUDIT-testistä, onko kentällä käytössä kolme lyhyttä mittaria. Vastauksena todettiin, että pääsääntö on se, että rakennekoodisto ei sisällä tulkintoja. Mutta jos HUS Mielenterveystalo sallii eri-ikäisten kohdalla tulkintoja, niin se voidaan tehdä. Tietorakennemalli ei tässä muodossa sisällä tulkintoja. Jos tulkinnat katsotaan tarpeellisiksi, siitä kannattaa keskustella HUS Mielenterveystalon edustajien kanssa. Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmä on valmis ottamaan haasteen vastaan. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvausta on tarpeen täsmentää: mikä on koodiston koodistopalvelumuodon käyttötarkoitus niissä asioissa, joissa testimittarilla on tosiasiallista käyttöä. - Todettiin, että esiteltävät testimittarit kuuluvat osaksi SADe-hankkeen kokonaisuutta, mutta AUDITin kohdalla on pitkään keskusteltu siitä, että näitä käytettäisiin myös osana potilaskertomusrakenteita. Joten periaatteessa AUDITin pitäisi olla mukana myös potilaskertomusrakenteissa. - Todettiin, että toimintakyvyn mittarien rakennekoodiston käyttötarkoituskuvauksessa tulisi lukea, että tieto tulisi olla rakenteena mukana. Olemassa olevan käytön kannalta tulee käyttötarkoituskuvauksia täsmentää. - Todettiin, että käyttö voi olla määriteltynä etukäteen. Ehdotettiin käytettäväksi termiä voidaan käyttää käytetään-sanan tilalla. - Todettiin, että tilastotuotannossa käytettävään luokituksen käyttötarkoituskuvaukseen lisätään tieto siitä, että sitä käytetään alueellisessa tai paikallisessa tilastotuotannossa. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä on lähtenyt liikkeelle niin, että näitä käytetään myös tietojärjestelmissä. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä on tulkinnut tehtäväksiantoaan niin, että vain kehittämishankkeita varten luodaan testimittaristoja. Tietojen yhteiskäyttö vaatii yhtenäisen tietorakenteen. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvauksessa voidaan mainita myös tieto sähköisistä järjestelmistä. - Ehdotettiin, että toimintakyky tulisi olla mukana tulevassa uudessa vaiheistusasetuksessa. - Todettiin, että koodistoteknisen asiantuntijaryhmän tulee käsitellä testimittarien koodistotekninen rakenne ennen julkaisutoimikunnan lopullista hyväksymistä. - Todettiin, että käydyssä keskustelussa ei tuotu esille sisällöllisiä muutoksia. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä on katsonut, että mukaan tulee synkronoidusti useita toimintakyvyn tietorakenteita. Puheenjohtajan esitys: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

11 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Puheenjohtaja esitti, että kaikkien esiteltyjen testirakenteiden valmistelua viedään eteenpäin. Jatkovalmistelun aikana selvitetään eri mittareiden sisältöasiantuntijat ja ylläpitovastuut. Viitaten edellä Sade-käsittelyyn, tulee sisältöasiantuntijan olla läsnä, kun mittaria hyväksytään johtoryhmässä. Toimintakyvyn asiantuntijaryhmän vastuulla on WHODAS 2.0-mittari, joka voidaan viedä laaturyhmän käsittelyyn, kun käyttöoikeusasia on valmis. Koodistotekninen asiantuntijaryhmä tarkastaa koodistoteknisen rakenteen ennen sen käsittelyä julkaisutoimikunnassa. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 5. Hyväksyttäväksi THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) (avattu ) Esittely: Erikoistutkija Heidi Anttila THL:stä esitteli ICF-toimintakyvyn käsiteluokituksen hyväksymistä koodistopalvelimelle. Katso ystävällisesti Liite 3. Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmän kokous 1/2014, Ote asiakohdasta 3: WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokituksen (ICF) esittely ja päättäminen viemisestä Koodistopalvelun hyväksymiskäsittelyyn. Heidi Anttila esitteli ICF:n ja perusteet sen hyväksymiselle. Tarkasteltiin ICF-luokituksen tämänhetkistä excelversiota ICF:n käsitteistä ja niiden hierarkkisesta järjestyksestä, joka on jo valmis tietorakenne. Ohjeistusta luokituksen käytössä on mm. THL:llä tietopakettina, koulutuksessa, ICF-verkostossa ja TOIMIA-verkostossa. Heidi Anttila on sähköpostitse selvittänyt WHO:sta ja saanut vastauksen, että THL:llä on voimassaoleva lupa WHO:lta luokituksen julkaisemiseen. Todettiin, että vielä pitää valmistella tarkennettu käyttötarkoituskuvaus siihen muotoon, että se voidaan viedä Koodistopalvelimelle. Yksi ICF:n käyttötarkoitus on kuvata, mitä toimintakykymittarit mittaavat, mikä tukee mittareiden käyttöä. Käyttötarkoitus on kuvattava myös niin, että ei viedä liian nopealla aikataululla kliinisen kuvauksen pakolliseksi rakenteeksi, eli että ei ole liian velvoittava, vaan että tukee ICF:n käsiteluokkien lisäksi tarvitaan myös tarkenneluokat. Tässä valmistelussa on huolehdittava harmonisoinnista sosiaalihuollon samaa asia koskevien luokitusten kanssa. Mikko Härkönen toi esille, että myös SAKKE-projekti ja SOCOM Etelä- Karjalassa valmistelee toimintakykyasteikkoa. Asia on parhaillaan valmistelussa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa käytettävistä luokituksista, joten yhteistyökumppanit ovat selvillä. Mikko Julin toi esiin, että lisäksi kontekstitiedot tulee ottaa huomioon, eli missä ympäristössä (kotona, koulussa, työssä) yksilöllä on ko. toimintakyvyn rajoitteet. Todettiin, että ICF-luokituksessa on jo varattu tila ympäristötekijöille. Toinen mahdollinen luokitus kuvaaman tätä on esteettömyysluokitus. Heikki Palomäki sanoi, että tälle asialle on hyvin suuri tilaus yhteiskunnassa esim. työkykyarvioissa. Jos asia saataisiin arviointien kautta paremmin implementoitua niin asia menisi eteenpäin. Asiantuntijaryhmän päätös: Esittelyjen ja keskustelun perusteella päätettiin, että ICF:n käsiteluokitus viedään sellaisenaan Koodistopalvelun jatkokäsittelyyn, ja että käyttötarkoituskuvaus toteutetaan sähköpostivalmisteluna. ICF:n tarkenneluokituksia valmistellaan ja ne tuodaan asiantuntijaryhmän käsittelyyn myöhemmin. Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmä on tarkastellut, missä tosiasiallisissa tapauksissa luokitusta käytetään ja laatinut tarkennetun käyttötarkoituskuvauksen. THL:n Koodistopalvelussa on jo valmis tietorakenne ICF:n käsitteistä. Ohjeistusta luokituksen käyttöön on laadittu ja jaetaan mm. THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

12 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty verkosivuilla tietopakettina, lisäksi ohjeistusta jaetaan ICF-verkostossa, TOIMIA-verkostossa sekä kansallisissa ICF-koulutuksissa, jotka laajennetaan ICF-kouluttajaverkostossa eri paikkakunnille. WHO:sta on saatu vastaus, että THL:llä on voimassaoleva lupa WHO:lta luokitukseen sähköiseen julkaisemiseen. Päivitysten suomennokset laaditaan WHO:n ohjeistuksen mukaisesti. ICF:n päivitystyö on organisoitu vuosikellon mukaiseksi prosessiksi, jonka lopuksi päivitysehdotukset eri tahojen kommentoinnin jälkeen päätyvät WHO-FIC neuvoston vuosikokouksen hyväksyttäväksi lokakuussa. WHO on hyväksynyt jo neljänä vuotena vuosittain 7-25 (kaikkiaan 69) päivitysehdotusta. Päivitykset voivat olla suuria (major), jolloin luokitukseen on lisätty täysin uusia koodeja tai pienempiä (minor), jolloin jo olemassa olevien koodien selitteitä on muokattu, tarkennettu, lisätty tai poistettu. Päivityksiä ei ole vielä suomennettu tai ruotsinnettu. ICF-luokituksen yhteydet toimintakyvyn mittarikoodistoon pilotoidaan SADE sote-hankkeessa THL:n ICF-verkosto ohjeistaa ja tukee toimintakyvyn rakenteisen kuvaamisen pilotointia Innokylässä. THL (aiemmin Stakes) on sopinut sekä printti että sähköisestä julkaisuoikeudesta ICF-luokitukselle suomeksi (TR/02/049 TR/02/050). Sopimuksessa sanotaan, että The Publisher is further authorized to develop, or to sublicense others to develop, softwares and other computer applications incorporating the ICF codes for noncommercial distribution to hospitals and other medical institutions. This agreement excludes the right to use, or to sublicense others to use, the ICF codes in commercial softwares or electronic tools. WHO:n yhteyshenkilö ABOU MRAD, Carla toteaa lisäksi The rights for developing a software application are covered under the existing agreement and we certainly have no objection to that. We would like to know however whether the health information system will be used within the Institute only, or also licenced for public sector use (public hospitals ) and non-public sector uses. This will allow us to determine whether a separate licence agreement is required or not. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että nyt esiteltävä asia on tarvittava tukirakenne edellisessä asiakohdassa käytettäville tietorakenteille. - Todettiin, että tämä on jo olemassa oleva kansainvälinen luokitus. - Todettiin, että ICF on ollut hetken aikaa koodistopalvelimella vuonna 2006, mutta se poistettiin, koska silloin ei ollut varmuutta sähköisestä julkaisuluvasta. - Todettiin, että ICF ei sellaisenaan ole hyvä luokitus. Todettiin, että tämä on merkittävä panos käsitemalliin. Esitettiin, että on huono ajatus, että toimintakykyvajauksia luokitellaan. Tämä on kuitenkin asennekysymys, jossa on kaksi puolta: kuvataanko vain rajoituksia, vai nähdäänkö kuvaus asiakkaan tarpeiden kuvauksena. - Todettiin, että perusideana on käsitteistö, joka katsoo ihmistä, ja että käsitteistön avulla kuvataan yhteisiä mitattavia asioita. Lisäarvo on, että yhdellä tietorakenteella voidaan linkittää usealla eri mittarilla mitattua tietoa. Erimielisyyttä voi syntyä, jos toinen mittarin käyttäjä ei tiedä aiemmin tehtyä tulosta. Edellisen asiakohdan esityksessä on taustalla yhteinen rakenne, joihin poimitaan eri mittareita ja niiden osioita ja linkitetään yhteen ICFluokituksen avulla, tämä synnyttää arvoa käyttöön. - Vastauksena todettiin, että kaikissa tällä hetkellä TOIMIA-tietokannassa kuvatuissa 80 toimintakykyä mittaavassa mittarissa mukana on päällekkäisyyttä ja puuttuvia osia, kun niitä tarkastellaan ICF-luokituksesta käsin. Mittareilla mitatun tiedon lisäksi tietoa asiakkaan toimintakyvystä voidaan kerätä sanallisesti tieto niistä asioista, josta ei saada tietoa nykyisillä mittareilla mittaamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

13 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Todettiin, että tämä on pelkkä käsitemalli. Tarkenneasteikot tuodaan käsittelyyn myöhemmin. - Ehdotettiin, että valmistelua viedään eteenpäin koodistopalvelimelle. Käyttötarkoituskuvaukseen tulee arvioida ensisijaiset käyttötarkoitukset, tilastotuotanto jätetään tässä pois. Käyttötarkoituskuvauksessa tulee olla maininta, että tämä ei kuulu Kanta-palveluissa käytettäviin rakenteisiin. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) voidaan viedä koodistopalveluprosessissa eteenpäin. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esille tulleet asiat. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 6. Tiedoksi Tiedonhallintapalvelun muutoksia (Diagnoosi, Riskitiedot, Toimenpide, Kuvantamistutkimukset, Laboratoriotutkimukset, Fysiologiset mittaukset, Rokotus, Lääkitys, Terveys- ja hoitosuunnitelma, Henkilötiedot) Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli Tiedonhallintapalvelun muutoksia. Yleisiä muutoksia kaikkiin sisältöihin Tiedon näyttö tekstissä: Määritellään tietosisältöön, mitä tietoja jatkuvan kertomuksen tekstissä pitää vähintään näyttää (kaikki tiedot, nähtävissä rakenteisessa tiedon näytössä) Diagnoosista esim. (sisältöjä ei vielä määritelty) Dg / Ksyy, DG-koodi, Dg nimi Esim. Diagnoosi: M16.9, Arthrosis coxae Esim. Käyntisyy: E11.9, Aikuistyypin diabetes Terminologisia tarkennuksia Pakollisuuksien tarkennuksia Diagnoosi - käyntisyy lisätään Diagnoosin rinnalle o uusi kenttä: Diagnoosi vai käyntisyy sisäinen luokitus:1= Diagnoosi, 2=Käyntisyy o käytetään hoitoon hakeutumiseen syyn kirjaamisessa otsikolla Hoidon syy (tulosyy) käyntisyy: TH ammattihenkilön kirjaama (ICD/ICPC) Käyntidg: lääkärin kirjaama kun dg on varma - Liikuntamuoto, jossa tapaturma tapahtunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

14 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty o UKK-instituutti Liikuntalajiluokitus (avattu KP-joryssa ) Diagnoosi - Diagnoosi puretaan; o Dg-syykoodi (ICD/ICPC) o Dg-oirekoodi (ICD) o Kasvaimen aiheuttama endokrinologinen häiriön koodi (ICD) o Tilan aiheuttajana olevan lääkkeen koodi (ATC) - AR/YDIN Terveystiedon päättymisen syy: o PAR/1 = Parantanut, TAR/2 = Tarkentunut, VIR/3 = Virhekirjaus, MUU/4 = Muu syy, MÄÄ/5 = Määräaikainen Riskitiedot Lisätään: Määräaikaisen riskin arvioitu kesto Voidaan kirjata kun päättymisaika ei varma Jos kirjataan päättymispvm -> Riski poistetaan Jos Arvioitu esto -> Käyttäjältä kysytään keston jälkeen Lopeta riski (voi ottaa kantaa loppupvm:ään) Jatka riskiä xx pv (uusi kysymys jatkoajan jälkeen) Älä ota kantaa (kysytään seuraavalta käyttäjältä) AR/YDIN Riskitiedon tyyppi päivitys E1: Moniresistentti kantajuus tai epäily jaetaan -> E5: Eristystä vaativa moniresistentin mikrobin kantajuus; kriittinen / pysyvä E6: Eristystä vaativa moniresistentin mikrobin altistus; kriittinen / määräaik. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

15 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty E7: Hoidossa huomioitava moniresistentin mikrobin kantajuus; HH / pysyvä E8: Hoidossa huomioitava moniresistentin mikrobin altistus; HH / määräaik. Toimenpide Lisätään hammas- ja pintakohtainen kirjausmahdollisuus Hammas (+ylilukuinen). Hampaanpinta (+Ienrajapinta) Tmp-luokitukseen lisätieto hammas- ja pintakohtaisista toimenpiteistä AR/YDIN Toimenpiteen rooli luokituksen päivitys Lisätään: Suun Toimenpide Toimeenpiteeseen osallistujien (ja roolin) kirjaaminen Tai Toimenpiteen tekijä toisteiseksi (Pää- / sivu) Käsittely kesken Uusi luokitus: THL Toimenpiteeseen osallistujan rooli AR/YDIN Toimenpiteen tyyppi Lisätietona THL- toimenpidekoodistoon Tyyppi kirjautuu automaattisesti TMP-koodin perusteella Ei kerätä / näytetä Muita suoritteita ja kuvantamistutkimuksia (määrittely kesken) SPAT luokitus käyttöön toimenpiteiden kirjaukseen Riippuu SPAT-koodiston päivityksen käyttöönotosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

16 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Edellytys: Linkitys Toimenpiteen tyyppiin Kuvantamistutkimukset Lisätään: Tutkimuksen puolisuus Säteilyannos tekstinä Poistetaan: Mittayksikkö Säteilyannos, muutetaan mittayksikön sisältäväksi tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

17 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Laboratoriotutkimukset Lisätään: Tutkimuksen lisätieto (teksti kenttä) Uusi luokitus: THL Mittauksen tekotapa 1 = Laboratorio, 2 = Vierimittaus, 3 = Omamittaus Ollut sisäisenä luokituksena Keskusteltavaa vielä: Mikrobilöydösten kirjaaminen Tutkimuksen tuottajan tiedot (tuottajan tunnistenumero ja tyyppi) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

18 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Fysiologiset mittaukset Lisätään: Tutkimuksen lisätieto (teksti kenttä) Uusi luokitus: THL Mittauksen tekotapa 1 = Laboratorio, 2 = Vierimittaus, 3 = Omamittaus Ollut sisäisenä luokituksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

19 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Rokotus Poistetaan: Rokotuksen haittavaikutuksen ulkoinen syy (teksti) Sisällytetään Lisätieto kenttään Lisätään: Rokotuksen haittavaikutuksen ulkoinen syy Lääketietokannan versio Rokotuskohde (määrittelytyö vielä kesken) Uudet luokitukset: THL Rokotteet THL Rokotuskohde Jompikumpi tai molemmat THL ROTU- yksikkö ylläpitänyt listaa rokotteista Listan muoto ja käyttötapa keskustelut käynnissä ROTU-ykikön kanssa HUOM! esityksen listat ovat keskeneräisiä työversioita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

20 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

21 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Lääkitys Lääkemerkinnän toiminnallinen määrittely on julkaistu THL:n Julkarissa Lääkemerkinnän tietosisältömäärittely KP-laaturyhmässä Tiedonhallintapalvelun lääkityslistan toiminnalliset määrittelyt työn alla Tulossa ennen kesälomia erikseen käsittelyyn Terveys- ja hoitosuunnitelma Koodistopalvelimella ollut lomakemäärittely päivitetään tietosisältömäärittelyksi CDA-määrittelyt olleet alun perin jo tietosisältömäärittelyiden mukaisia Lisäys: Ammattihenkilön tunniste (Hetu:n lisäksi) Tarvitaan tunniste, joka voidaan myös näyttää potilaalle (ja muillekin) Terhikkitunnus / sv-tunnus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

22 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Henkilötiedot Muutokset työn alla Monen ylläpitopaikan hallinta (VRK, Kanta, PTJ) käytännössä mahdoton hallita mm. Turvakielto asiat vaikeita toteuttaa lain kirjaimen mukaan (lain hengen mukaisesti olisi helpompaa) Pyritään työstämään viranomaisyhteistyönä toimivaa toimintamallia Väliaikaisen yksilöintitunnuksen muodostaminen työn alla viranomaisyhteistyönä Ehdotus kommentointi kierroksella Kehitystoiveita ja ehdotuksia otetaan vastaan Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että esitetty muutos on hyvä asia. - Todettiin, että asia on saatu tiedoksi. Tiedusteltiin jäseniltä, haluavatko ottaa tarkempaan käsittelyyn? - Tiedusteltiin, mitä vähintään tulee olla kirjattuna sairauskertomuksissa. - Vastauksena todettiin, että kun on merkitty kentän pakollisuus P, ne asiat tulee kirjata. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

23 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Tiedusteltiin tilannetta, kun perusterveydenhuollossa toimivat lääkärit tekevät paljon kirjaamista, miten arvioidaan tämän vaikutusta kirjaamisen nopeutumiseen. - Vastauksena todettiin, että käytännössä tämä ei lisää kirjaamiseen menevää aikaa. Valmistelussa on lähdetty liikkeelle niin, että kirjaajalle tulee mahdollisimman vähän lisäkirjausta. - Tiedusteltiin riskitiedoista, kenelle määräaikaisen riskin kysymys tulee näkymään. Todettiin, että periaatteessa kaikille, koska käyttäjäoikeuksien kautta on hankalaa rajata. tämä näkyy siis kertomuksen puolella. - Todettiin, että infektioiden osalta on tullut palautetta siitä, että on vaikea tehdä rajausta kenelle rajataan tiedon näkyminen. Myös hoitohenkilökunnan tulee nähdä ja ne jotka aidosti tekevät työtä potilaan kanssa. - Todettiin, että avauksena on tulossa uusi luokitus: THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli. Tämä käsitellään asiakohdassa 7. - Tiedusteltiin toimenpiteiden eroista: vaativat toimenpiteet, pientoimenpiteet, kuvantamistoimenpiteet ja muut toimenpiteet, Vastauksena todettiin, että tähän lisätään suun toimenpide. - Tiedusteltiin, millä työvoimalla nämä päivitykset tehdään. Vastauksena todettiin, että tähän tullaan ostamaan konsulttityötä. Todettiin, että tämä tulisi mukaan toimenpideluokitukseen. - Todettiin, että potilaskertomukseen on haastavaa saada kirjattua toimenpiteeseen osallistujat. Anestesiatietojärjestelmissä ja potilashallinnon leikkaussuunnitteluohjelmistoissa nämä tiedot ovat olemassa. - Todettiin, että suun toimenpide voi olla iso, mutta tässä tarkoitetaan hampaisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Termi täytyy vielä tarkentaa suun th asiantuntijan kanssa ennen luokituksen päivittämistä. - Todettiin, että THL:n hammaslääkäri on tarkistanut toimenpiteet. - Todettiin, että SPAT-laaja päivitys ei vastaa kaikkia odotuksia, eikä sitä nyt tehdä. Erikseen pitää valmistella linkitys toimenpideluokitukseen ja tulee sopia avohilmon ja perusterveydenhuollon ja työterveydenhuollon asiantuntijaryhmien kanssa, mitkä koodit ovat nyt vain SPATissa, mutta on syytä olla myös toimenpideluokituksessa. SPAT päivitetään nyt pienemmillä päivityksillä ja myöhemmässä vaiheessa tulee laajempi päivitys. - Tiedusteltiin, mikä on tekijää yksilöivä tieto, nimi vai jokin muu. Vastauksena todettiin, että asiaa on valmisteltu niin, että sekä tunniste että nimi ovat mukana, mutta varsinaisesti tunniste on se tieto, joka yksilöi tekijän. - Tiedusteltiin mittaustapaa, onko tullut tarve selvittää, miten monitorin tuottama tieto kuuluu tähän sisältöön. Todettiin, että tästä ei ole käyty keskustelua. - Tiedusteltiin, saako suoraan monitorista tuottamaa tietoa olla mukana. Vastauksena todettiin, että tästä ei ole tässä vaiheessa keskusteltu. Asia voi olla tarpeen päivittää myöhemmin. - Todettiin, että on kannatettava ajatus, että rokotukset kirjataan kahdella tiedolla, rekisterimerkintä tulisi automaattisesti järjestelmästä. Lääketietokannasta haetaan valmiste, millä rokotetaan. - Todettiin, että epsos-prosessissa on käsitelty samoja asioita. Ainoa mahdollinen lähde on ollut valmiste, jos tämä onnistuu, niin tätä voidaan hyödyntää epsos-prosessin jatkossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

24 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Todettiin, että Julkari.fi-sivuilla on julkaistu Lääkemerkinnän tekeminen ja tietosisältö Toiminnallinen määrittely (linkki julkaisuun: - Tiedusteltiin terveys- ja hoitosuunnitelmasta kohtaa, missä käytetään itsenäisten ammatinharjoittajien tietoja. Kyseisessä paikassa viitataan Valvira- itsenäiset ammatinharjoittajat koodistoon, missä käytetään Terhikki-tunnusta. Esityksessä ollut viittaus SV-numeroon, jäänyt alkuvaiheen valmistelusta ja on virheellinen. - Todettiin henkilötiedoista, että esimerkiksi silloin, kun potilaalla on turvakielto, tietoa ei saada näyttää. Mikäli turvakielto ei päivity Kantaan, niin kuka tahansa voi katsoa tietoja. - Todettiin laskutuksen hankaluus, että kuinka toteutetaan, että asiakkaan laskut ja tiedot voidaan tulostaa. - Todettiin ongelmaksi se, että joissakin sairaanhoitopiireissä on käytössä VRK:sta saatu osoitetieto, mutta sitä ei voida näyttää toisessa organisaatiossa, mikäli on turvakielto. - Todettiin, että käytännössä on määritelty kansallinen muoto, millä muodolla tuotetaan. Kanta-palveluissa olisi käytössä rekisteri minkä mukaan tiedot voidaan yhdistää. - Tiedusteltiin yksilöintitunnuksen kommenttikierrosta. Vastauksena todettiin, että se on tällä hetkellä viranomaiskommenteilla. Toivotaan, että kentän toimijoita kuullaan jatkovalmistelussa. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmä on saanut tiedoksi päivitykset THL/Tietosisällöt: Diagnoosi, Riskitiedot, Toimenpide, Kuvantamistutkimukset, Laboratoriotutkimukset, Fysiologiset mittaukset, Rokotus, Lääkitys, Terveys- ja hoitosuunnitelma, Henkilötiedot). Päätös: Hyväksyttiin esitys. 7. Avattavaksi Tiedonhallintapalvelun uudet luokitukset: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde Heikki Virkkunen THL esittelee Tiedonhallintapalvelun uusia luokituksia. Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti koodistopalvelun johtoryhmälle avattavaksi neljää uutta luokitusta. Esittelyssä viitattiin kokouksen edelliseen asiakohtaan. Ehdotus KP-jorylle Tiedoksi on annettu Tiedonhallintapalvelun määrittelyiden päivityksen tilanne Hyväksytään avattavaksi uudet luokitukset: THL Mittauksen tekotapa THL Toimenpiteeseen osallistujan rooli Määrittelyt vielä kesken Mahdollisuus, että koodistoa ei tarvita (toistaiseksi) THL Rokotteet THL Rokotuskohde Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

25 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Määrittelyt vielä kesken Tarvitaan jompikumpi tai molemmat Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua avattavaksi esiteltävistä koodistoista. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että hyväksytään avattavaksi näin. Jatkovalmistelussa esille tulevat asiat käsitellään hyväksymiskäsittelyssä. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata koodistopalvelun hankevalmisteluun neljä uutta koodistoa: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde. 8. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelussa ajankohtaisia asioita. 9. Koodistojen tilannekatsaus tiedoksi THL esitteli koodistojen tilannekatsauksen. 10. Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Seuraavaan Koodistopalvelun johtoryhmän kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita: Kela SV97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta, THP Lääkityksen tietosisältö, THP Lääkitykseen liittyviä koodistoja ja sosiaalihuollon koodistoja. 11. Muut asiat Johtoryhmässä käytiin yleiskeskustelua SPAT-luokituksen laajasta päivityksestä. 12. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään Paikka varmistuu myöhemmin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen Osastojohtaja Puheenjohtaja Mikko Härkönen Kehittämispäällikkö Sihteeri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

26 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Liitteet Liite 1 SADe-SoTe-hankkeen Kansalaisen omahoitopolut ja testit Liite 2 WHODAS 2.0 mittaristokoodisto Liite 3 THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

27 Kansalaisen omahoitopolut ja testit Esitys Koodistopalvelun johtoryhmässä Projektipäällikkö Anu Suurnäkki 1 Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä KP-jory / Anu Suurnäkki 2 1

28 SADe Sosiaalija terveysalan palvelukokonaisuus KP-jory / Anu Suurnäkki 3 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus ( ) Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma) 7 eri ministeriöiden alaista hanketta. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitetään kansalaisille suunnattuja yhtenäisiä sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) toimenpide 11 Vahvistetaan sähköistä asiointia toteutetaan osana sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuutta (erillinen VM SADerahoitus). Palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa STM ja operatiivisesta toimeenpanosta THL. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Kuntaliiton ja kuntatoimijoiden kanssa KP-jory / Anu Suurnäkki 4 2

29 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Palveluiden käyttöönotto vuoden 2015 aikana. Kansallisen palvelut Kansalliset määrittelyt THL Palveluhakemisto Valtionavustusta saavat alueelliset yhteistyöprojektit Turvallinen viestinvälitys Kehittäjäkumppanit Palautepalvelut Yleinen sote-tieto ja avuntarpeen itsearviointi Mielenterveystalo Hyvis Terveyskansio (yhteentoimivuus määritykset) Ajanvaraus Kuntaliitto ja THL PSOP Spontaani palaute Alueellisen kehitystyön tuki Tukipalvelut: sanastotyö, arkkitehtuuri, arviointi, viestintä ja lainsäädäntö KP-jory / Anu Suurnäkki 5 Kansalaisen omahoitopolut ja testit KP-jory / Anu Suurnäkki 6 3

30 Palvelu sote-alan ammattilaisen näkökulmasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen prosessissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Seuranta tarvetta tarkempaan ohjaukseen Palveluun/ hoitoon ohjautuminen Palvelu-/hoitoprosessissa ja omahoito Omien terveystietoj en seuranta, mittaukset ja tallennus Yleisen terveys- ja hoitotiedo n/ riskitestien hakemine n Yleise n tervey s- ja hoitoti edon tietova rannot, riskite stit Avuntarp een itsearvioi nti Riskitesti t Arvio jatkotoimen piteistä palautteen perusteella Palvelu-/hoito- ja omahoitoprosessi Yleisen sotetiedon ja riskitestien tuottamine n ja ylläpito Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisprosessi KP-jory / Anu Suurnäkki 7 Mistä Omahoitopolku -palvelussa on kyse? Palvelun avulla on mahdollista tukea ja edistää kansalaisen aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä helpottaa alueellista asiointia. THL:n verkkosivustolle kootaan ohjaavaksi paketiksi luotettavaa tietoa ja itsearviointityökaluja, testejä aluksi neljästä aihepiiristä: 1. Lapsiperheiden terveys ja hyvinvointi 2. Mielenterveyden edistäminen ja päihdeongelmien ehkäisy 3. Valtimosairauksien ehkäisy 4. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito Polun keskiössä itsearviointityökalu Valintaperusteet: lähtökohtaisesti luotettava (olemassa oleva) ja kansalliseen käyttöön soveltuva. SADe SoTe klusteriryhmä hyväksynyt työkalut , kun projektisuunnitelma hyväksyttiin. Testin tulosten perusteella saa personoidusti (liikennevalo-tyyppisesti) tietoa esimerkiksi sopivista itsehoito-ohjeista, palveluista ja tarvittaessa ohjeistusta ottaa yhteyttä ammattilaiseen (yhteys alueelliseen asiointipolkuun). Testin tulokset voi tallentaa itselleen ja alueellisiin järjestelmiin, joiden kautta tulokset voidaan tarvittaessa välittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Olennaista yhteys alueellisiin sähköisiin asiointipolkuihin, johon testitulokset on voitava siirtää sähköisesti. Itsearviointityökalut tulee olla koodistopalvelussa KP-jory / Anu Suurnäkki 8 4

31 Projektin aikana mukaan tulevat avuntarpeen itsearviointityökalut (Hyväksytty SADe SoTe klusterissa 8/2013) Asiakaspainopistealue Työkalu (ja vastuutaho) Lasten painoindeksi, iso BMI (THL) Yhdistetty valtimosairauksien riskitesti: Finriski-laskuri, diabetes- ja dementiariskitestit (THL) Lapsiperheet: lasten lihavuuden ehkäisy Valtimosairauksien ehkäisy Päihde- ja mielenterveys Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ( ) ( ) Mielenterveystalossa Oirenavigaatio (HUS) - - ( ) Mielenterveystalossa BDI-21 masennuskysely (HUS) Mielenterveystalossa: AUDIT alkoholin käytön riskit (HUS) - - ( ) - - WHODAStoimintakykymittari (THL) - ( ) tunnistaminen KP-jory / Anu Suurnäkki 9 Esimerkkinä ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidon omahoitopolku : Case Pekka KP-jory / Anu Suurnäkki 10 5

32 Pekka asuu Vantaalla ja hänen Mikkelissä asuvat ikääntyneet vanhempansa tarvitsevat tukea kotona asumiseen. => Pekka löytää palveluun nopeasti esim. hakukoneen tai Vantaan kaupungin verkkosivujen kautta. Palvelusta hän saa kätevästi luotettavaa tietoa ikääntyneiden toimintakykyyn liittyvistä asioista ja palveluista sekä voi tehdä toimintakykytestin (WHODAS). => Testin avulla Pekka voi arvioida vanhempiensa toimintakykyä. => Testin tulosten perusteella Pekka saa tietoa esimerkiksi vanhemmilleen sopivista lähialueen palveluista, joiden avulla voidaan tukea kotona asumista KP-jory / Anu Suurnäkki 11 Asiakaspainopistekohtaisen omahoitopolun aloitussivu Testin tulossivulta tarvittaessa jatkumo alueelliseen palveluun (jos alueella on käytössä sähköinen asiointi) Testin tuloksen perusteella personoitu tietosivu Yhteys palveluhakemistoon Mahdollisuus etsiä alueellisia palveluja Esimerkkikuva omahoitopolusta Huom. rautalankoja, ei vielä kuvaa todellista palvelunäkymää. 6

33 Projektin etenemisen aikataulu Projektisuunnittelu, projektisuunnitelma hyväksytty Projektinhallinta ja johtaminen Projektin arviointi ja päättäminen 1. Määrittely 1.1 Omahoitopolkujen mallinnus ja konseptointi (konsepti kommenteilla) 1.3 Hallintamallin määrittely (käynnistyy, kun on päätös polkujen paikasta) 2. Hankinta ja toteutus 2.1 Omahoitopolkujen ja työkalujen sisältö (käynnistynyt) 1.2 Itsearviointityökalujen vaatimusmäärittely (valmistumassa) 2.2 Itsearviointityökalujen teknisen toteutuksen hankinta (osana STM:n puitesopimusta) 2.3 Itsearviointityökalujen tekninen toteutus ja testaus (syksy 2014) 3. Käyttöönotto 3.1 Käyttöönoton ja levittämisen suunnittelu 3.2. Käyttöönotto ja levittäminen Esityksen nimi / Tekijä 13 7

34 THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodisto Koodistopalvelun johtoryhmä THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 1 Koodiston avaushanke Koodiston avaaminen käsitelty kp-joryssa Esitelty otsikolla Terveys-, hyvinvointi-, toimintakyky- ja riskimittarikoodisto Hanke avattu, valmisteluvastuu THL/PAKE ja IIPA, tukena SADE-palvelutarpeen itsearviointivälineet-hanke ja THL/TILU. Tueksi perustettu asiantuntijaryhmä Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä Tehtävänä (mm.) valmistella toimintakykyluokitus koodistopalvelimella julkaistavaksi (seuraava asiakohta) WHODAS 2.0 toimintakykymittari koodistopalvelimella julkaistavaksi THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 2 1

35 Lähtökohtia Hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja riskimittareita on käytössä sekä potilas- ja asiakastietojärjestelmissä että erilaisissa avoimissa palveluissa. Tietorakenteita ei ole yhteisesti määritetty. Yhteiskäyttöisyys on olematonta Palvelutarpeen itsearviointia on tarkoitus tukea SADe-ohjelmassa kehitettävällä palvelulla; tässä tarvitaan useita hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja riskimittareita Toimintakykytiedon tietomalli ja rakenne ovat epäselviä TOIMIA-verkosto on luonut puitteet toimintakyvyn mittaamisen välineiden arvioimiselle. Toimintakykyä ei voida typistää yksiulotteiseksi, reaalimaailmassa tarvitaan monia mittareita. ICF muodostaa perustellun käsiterakenteen, johon eri toimintakykymittarit sijoittuvat THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 3 Toimintakyvyn mittarien rakennekoodisto Ei vain yksi toimintakykymittari, vaan koodisto erilaisten toimintakykymittarien rakenteille (eri ICF-käsitteitä, eri käyttötilanteissa, eri kohderyhmille, erilaisia mittarirakenteita) SADe-avuntarpeen itsearvioinnin välineissä tarvittavat toimintakykymittarit ensimmäisinä malleina WHODAS 2.0 (WHO, THL) Beck Depression Inventory (TOIMIA, HUS Mielenterveystalo) AUDIT (WHO, TOIMIA, HUS Mielenterveystalo) Asiantuntijaryhmä hyväksynyt koodistoehdotuksen kokouksessaan 11.4 THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 4 2

36 Mittarikoodisto ei sisällä kaikkea mittaritietoa Ei kattava mittaristo, vaan pragmaattinen, täydentyvä valikoima Ei käyttöohjeita Paitsi se, mikä sisältyy kysymyksiin suoraan Vain rajallisesti tulkintaohjeita Taustatiedot TOIMIA-tietokannassa Käytön edellytykset Luotettavuus Käyttökelpoisuus Ym. THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 5 Käyttötarkoitus 1 THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodistoa käytetään sähköisissä järjestelmissä kuten potilas- ja asiakastietojärjestelmissä ja kansalaisille tarkoitetuissa toimintakyvyn itsearviointijärjestelmissä yksilöimään toimintakyvyn mittareita ja muita arviointivälineitä, eri mittarien tietoelementtejä ja tietoelementtien välisiä suhteita, sekä mittarien ja niiden elementtien ilmaisemia toimintakykykäsitteitä (ICF-käsitteitä). THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 6 3

37 Käyttötarkoitus (jatkuu) THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodiston mukainen tietorakenne tukee toimintakykytiedon yhteiskäyttöisyyttä järjestelmärajojen yli koodistoon sisältyvien mittarien ja niiden ilmaisemien ICFkäsitteiden osalta. Tämä auttaa kehittämään myös toimintakykytietoa hyödyntäviä lisäpalveluita, kuten kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmia, päätöksentukipalveluita ja hoitokäytäntökuvauksia. THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 7 Käyttötarkoitus jatkuu THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodiston mukaisesti kirjattava toimintakykytieto mahdollistaa toimintakyvyn paikallisen ja kansallisen tilastoinnin ja laadun seurannan koodistoon sisältyvien mittarien ja niiden ilmaisemien ICFkäsitteiden osalta. THL - Toimintakyvyn arviointimenetelmien rakennekoodisto ei kuvaa mittarien yleisiä ominaisuuksia kuten luotettavuutta, käyttökelpoisuutta, tulkintaa tai viitearvoja. Näiden tietojen osalta rakennekoodisto tukeutuu toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston tietovarantoon (TOIMIA-tietokanta). THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 8 4

38 Ehdotettu rakenneratkaisu mittarin tunniste mittarin osiot/kysymykset, niiden keskinäiset suheet (mm. hierarkia), tietotyypit ja arvoalueet mittarin laskennallisten kenttien muodostussäännöt ja niiden mahdollisesti tarvitsemat apukentät tulosskaalojen yhteys ICF ja ICD-10 ja muihin luokituksiin ja käsitteistöihin (osion merkityksellinen käsite ja ICF-koodit, puhekielen termit) viittaus mittarin käyttökuvaus-, käytettävyys- ja luotettavuustietoihin, mm. TOIMIA-tietokannassa Tieto mittarin ylläpitäjätahosta ja tekijänoikeudesta Millä perusteella voidaan julkaista THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 9 Edellytykset toimintakykymittarin sisällyttämiseksi rakennekoodiston Immateriaalioikeudet sallivat julkaisemisen Tunnistettava, luotettava ylläpitäjätaho Taustatiedot TOIMIA-tietokannassa TOIMIA-prosessissa hyväksytty ainakin yhteen käyttötarkoitukseen (vähintään keltainen liikennevalo) Asiantuntijaryhmän hyväksyntä Rakenteen kuvaus rakennekoodiston tietomallilla ja käsitteillä THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 10 5

39 WHODAS 2.0 WHODAS 2.0 Terveyden ja toimintarajoitteiden arviointiväline selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia erilaisissa toiminnoissa. Terveydentilalla tarkoitetaan sairauksia, tauteja ja muita lyhyt- tai pitkäaikaisia terveysongelmia, vammoja sekä mielenterveys-, tunne-elämän, alkoholi-, huume- tai lääkkeenkäytön ongelmia. Copyright WHO, käännösoikeus suomen kielelle Jyväskylän AMK/Jaana Paltamaa, lupaa pyydetty THL:lle julkaista suomenkielinen käännös sähköisenä versiona. Rakennetiedon ylläpito: THL/PAKE THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 11 WHODAS 2.0 jatkuu Ehdotettu rakenne yhdistää 12-osioisen ja 24-osioisen kyselyn Luotettavuustutkimukset: WHO TOIMIA-käsittely kesken THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 12 6

40 Beck Depression Inventory BDI on tarkoitettu kuvaamaan henkilön mielialaa. 21-osioinen kysely Taustatiedot julkaistu TOIMIA-tietokannassa Käyttökelpoisuus: sopii kliiniseen käyttöön depression seulontaan, masennusoireiden vaikeusasteen arviointiin sekä hoitovasteen seurantaan. Rakennetiedon ylläpito: HUS Mielenterveystalo THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 13 AUDIT Alkoholin riskikäytön tunnistamiseen kehitetty mittari. Soveltuu myös toimintakyvyn arviointiin kuvaamalla alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia ja seurauksia. Mittaa ajankohtaista alkoholin kulutusta. Soveltuu käytettäväksi eri kulttuureissa. Taustatiedot TOIMIA-tietokannassa 10-osioinen kysely Rakennetiedon ylläpito: HUS Mielenterveystalo THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 14 7

41 Pelkkä mittarikoodisto ei riitä Hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja riskimittaritiedon rakenteinen kirjaaminen ei ole vain käytetyn mittarin kirjaamista Tarvitaan tietomalli mittareiden tuottaman tiedon esittämiselle Esimerkiksi tietosisältö-formaatti Tietolähde Mittauskohtainen (ei mittarikohtaisena) tieto THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 15 Esimerkki: toimintakykyhavainto THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 16 8

42 THL ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus Koodistopalvelun johtoryhmä Kokous ICF-esittely/ Heidi Anttila 1 ICF Integroiva biopsykososiaalinen malli toimintakyvystä ja toimintarajoitteista Lääketieteellinen Nivelreuma, ICD M05 terveydentila Takin napittaminen, lapsenlapsen hoitaminen Kehon toiminnot Kehon rakenteet Suoritukset Osallistuminen Nivelkipu Lääkitys Ympäristötekijät Yksilötekijät Elementtien välillä vallitsee dynaaminen vuorovaikutus: muutokset yhdessä elementissä saattavat vaikuttaa myös yhteen tai useampaan muuhun elementtiin. 2 1

43 ICF-luokituksen rakenne ja koodit ICF-luokitus perustuu integroivaan biopsykososiaaliseen malliin toimintakyvystä ja toimintarajoitteista. ICF-mallin eri osa-alueiden alle on ryhmitelty suuri joukko tekijöitä (pois lukien yksilötekijät). Lääketieteellinen terveydentila ICDtautiluokitus Kehon toiminnot/ Kehon rakenteet 310 Suoritukset Osallistuminen Kehon toiminnot Kehon rakenteet Suoritukset ja osallistuminen Ympäristötekijät Ympäristötekijät 253 Yksilötekijät 0 3 ICF-luokituksen rakenne ja koodit ICF Toimintakyky ja toimintarajoitteet Osat Osa-alueet Aihealueet Toinen luokitusporras Kolmas luokitusporras Neljäs luokitusporras Kontekstuaaliset tekijät Kehon toiminnot ja kehon rakenteet Suoritukset ja osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät Kehon toiminnot Kehon rakenteet b1 b8 s1 s8 d1 d9 e1 e5 b110 - b899 s110 - s899 d110 - d999 e110 - e599 Ei vielä luokiteltu! b b7809 s s8309 d d9309 e e5959 b b51059 s s76009 b 110 s d 4401 e ICF-koodi = Etuliitteet + Numerokoodit + ICF-tarkenteet 2

44 SADE ja TOIMIA Kansalaisen itsearviointimittareita sähköistetään kansalaisen palveluväylään TOIMIA:ssa: 20 käyttötarkoitussuositusta, 80 mittarista pätevyysarvio Mittarien tietosisällön kuvaus ICF-luokituksen avulla Esityksen nimi / Tekijä 5 THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus käyttötarkoituskuvaus THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitusta käytetään ilmaisemaan toimintakyvyn kuvauskohteita, joita mitataan erilaisilla toimintakyvyn arviointimenetelmillä. THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus on tukirakenne kansalaisen palveluväylässä sähköistettäville toimintakyvyn itsearviointimenetelmille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palvelujen tarpeiden arvioinnissa ja seurannassa käyttämille arviointimenetelmille. THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitusta voidaan käyttää toimintakykytiedon jäsentämisessä rakenteiseen muotoon sähköisissä tietojärjestelmissä sekä tilastotuotannossa Esityksen nimi / Tekijä 6 3

45 Ohjeistus monta väylää TOIMIA-verkoston käsiteryhmä: ICF-mittari -siltauspajat Tietopaketti, jatkossa osaksi uuden THL.fi verkkopalvelun Toimintakyky-aihesivustoa Innokylän ICF-verkosto, sähköpostilista, TOIMIAverkosto: keskustelu ja verkostoituminen Kelan ja THL:n kansalliset ICF-koulutukset (kevät 2014), jatkossa ICF-kouluttajaverkostossa eri paikkakunnille. ICF elearningtool valmis ja tulossa suomeksi WHO:n selaimelle VATA (vaikuttavat tavat -hanke): AMK:t yhteistyössä THL, ammattiliitot, Duodecim & sote-työelämätahot laativat Toimintakyky-suosituksen ja ICF-verkkokurssin (MOOC) Esityksen nimi / Tekijä 7 Sopimus vuonna 2002: WHO-Stakes TR/02/049 TR/02/050. WHO has granted to the Publisher [THL] a non-exclusive licence to translate the Work [the ICF] (TR/02/049) and also granted a non-exclusive sublicensable worldwide licence to publish in electronic format (CD- ROM, ebook, website) market, distribute and sell the translated Work during the whole term of copyrigth. (TR/02/050) The Publisher is further authorized to develop, or to sublicense others to develop, softwares and other computer applications incorporating the ICF codes for non-commercial distribution to hospitals and other medical institutions. This agreement excludes the right to use, or to sublicense others to use, the ICF codes in commercial softwares or electronic tools. (TR/02/050) Esityksen nimi / Tekijä 8 4

46 Lisäksi Käyttöä helpottavia uusia työkaluja ICF-ydinlistat ICF ekuvauslomake prototyyppi ICF toimintakykyprofiili ICF intenventiotaulukko Missä ICF-pohjainen rakenteinen toimintakyvyn jäsentäminen on jo käytössä Suomessa? Esityksen nimi / Tekijä

47 Toimintakykyprofiili 11 Toimintakykyprofiili 6

48 Käyttöönotto HUS selkäydinvammaklinikka Alkoi elokuussa 2013 ICF-pohjainen arviointi perustana muokattu lyhyt ICF-ydinlista selkäydinvamma Käytössä asiakaskeskustelussa ja moniammatillisessa yhteistyössä Saanut myönteistä palautetta asiakkailta ja henkilökunnalta Ajantarve min/käynti Suunnitteilla sähköinen versio Esityksen nimi / Tekijä Esityksen nimi / Tekijä 14 7

49 Esityksen nimi / Tekijä 15 VAT Valmennuksen arvioinnin tuki -työkalu Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Esityksen nimi / Tekijä 16 8

50 ICF ARJEN TYÖKALUNA Mari Jokitalo-Trebs Kuntoutusohjaana, Fysioterapeuttit Ruskiksen oppilaiden toimintakyvyn kuvaus moniammatilisesti ICF-CY:n avulla Yhteinen kuva monitarpeisesta oppilaasta? WHO: ICF jäsentää tietoa toimintakyvystä mielekkäällä tavalla 9

51 OPPIMISVALMIUDET PÄIVITTÄIN TOISTUVAT TEHTÄVÄT JA VAATEET Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet (d2) AISTITOIMINNOT Aistitoiminnot ja kipu(b2) Havaintotoiminnot (b156) Mielentoiminnot (b1) Oppiminen ja tiedon soveltaminen (d1) TIEDON SOVELTAMINEN VUOROVAIKUTUS Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (d7) Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (d9) KOMMUNIKOINTI Kommunikointi (d3) Ääni- ja puhetoiminnot (b3) LIIKKUMINEN JA KÄSIEN KÄYTTÖ Liikkuminen (d4) ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN Itsestä huolehtiminen (d5) Lasten ja nuorten ICF, ICF-CY Children & Youth Version Sama rakenne kuin ICF Sisältää kaikki samat koodit kuin ICF Määrittelyjä muokattu Uusia koodeja Muokatut sisältää/ei sisällä kriteerit Laajennettu tarkenneasteikko, jolla voidaan esittää kehityksestä johtuva viivästyminen tai puute Esityksen nimi / Tekijä 20 10

52 ICF:n ja ICF-CY:n yhdistäminen WHO suunnittelee yhdistämistä entistä relevantimpi kaikenikäiselle väestölle Aikataulua ei ole asetettu Esityksen nimi / Tekijä 21 ICF mukana ICD-11 kehittämisessä Toimintakykyominaisuudet (Functioning properties) osana ICD sisältömallia Ne ovat joukko ICFkuvauskohteita, jotka sisältyvät ICD:n sairauskokonaisuuksiin. Diagnoosi + Toimintakyky Laajempi ja merkityksellisempi kuva yksilöistä ja väestöstä Voidaan käyttää monien päätösten apuna Esityksen nimi / Tekijä 22 11

53 ICD-11 kehittäminen Esityksen nimi / Tekijä 23 12

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

MH 30.5.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmä ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koodistopalvelun

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2012 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1. 27.3.2015 1 (6) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.2015 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergialiiton kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys)

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) PROJEKTIN ESITTELY 9.12.2015 Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta-palveluiden toimintaympäristö Kansalainen Kanta-palvelut Terveyskeskus

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous 7/2014 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL Saunakabinetti, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Päivi Palotie-Heino Tiina

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

Sote-palveluluokitukset ja nimikkeistöt esiselvitys ja jatkosuunnitelmat Juha Mykkänen, Jarmo Kärki, Niina Peränen + valmisteluryhmä, THL

Sote-palveluluokitukset ja nimikkeistöt esiselvitys ja jatkosuunnitelmat Juha Mykkänen, Jarmo Kärki, Niina Peränen + valmisteluryhmä, THL Sote-palveluluokitukset ja nimikkeistöt esiselvitys ja jatkosuunnitelmat 7.11.2017 Juha Mykkänen, Jarmo Kärki, Niina Peränen + valmisteluryhmä, THL 1 Taustaa ja lähtökohtia THL vastaa asiakastietolain

Lisätiedot

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO TARJOUS Pegasos potilastietojärjestelmä TARJOUS 56021 29.9.2010 Turun kaupunki Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ TILASTOUUDISTUS - AVOHILMO Kiitämme tarjouspyynnöstä.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Mitä uutta on tulossa?

Mitä uutta on tulossa? Mitä uutta on tulossa? SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitettävät kansalliset palvelut ja määrittelyt Hankepäällikkö Minna Angeria 8.10.2013 Minna Angeria/Tulevaisuuden

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2012 1(22) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä Koulutustapahtuma Helsinki Congress Paasitorni 27.11.2015 27.11.2015 Koodistopalvelu 1 Ohjelma 9.30- Tervetuloa tutustumaan uuteen SOTE-käyttöliittymään!

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 15.09.2016 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2012 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen:

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: TOIMIA-asiantuntijaverkosto ja tietokanta Päivi Sainio, projektipäällikkö TOIMIA-seminaari 28.1.2011 Toimintakyky-yksikkö THL 2 Väestön toimintakyvyn

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Mittaamisen hyödyt. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen hyödyt. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen hyödyt Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori TOIMIA-verkosto ja TOIMIA-tietokanta Kansallinen TOImintakyvyn MIttaamisen ja Arvioinnin asiantuntijaverkoston tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Asiakirjat, kirjaaminen ja itsemäärämisoikeus 18.1.2017 Niina Häkälä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon

Lisätiedot

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS Pirkko Kortekangas LT, kir el, neukir el VSSHP atk palvelut, alueellinen tiedonhallinta hanke 8.6.2006 Esityksen sisältö Hoitoketjun tekeminen on mielekästä Käytön

Lisätiedot

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, SosKanta-hanke Kaisa Pesonen & Jaana Taina SOSKANTA-HANKE Eksote

Lisätiedot

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI 10.-11.11.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Seminaaripäivien tavoitteena on tarkastella lasten ja

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 10.11.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous (hyväksytty 27.8.2013) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot