Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (x) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (-) Helminen Sari (-) Kela, Terveysosasto Hartikainen Kauko (-) Savolainen Tuija (x) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (-) Räikkönen Outi (x) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (x) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (-) Vinkanharju Anne (x) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (x) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (x) Lukander Maisa (-) HUS Kälviä Minna (x) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (-) Kallio Leea (-) Helsingin kaupunki, terv.huolto Lindgren Marina (-) Toivola Kari (x) Kela, Kanta-palveluyksikkö Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (x) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (x) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupunki, sosiaalihuolto Siponen Tiina (x) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (x) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (x) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (x) Andtbacka Marjo (-) Kokkolan sos.- ja terveystoimi Ylönen Saija (x) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Eerola Johanna (-) THL Härkönen Mikko (x) THL Kalliokuusi Virpi (x) THL Kärki Jarmo (-) THL Lehtonen Jari (x) THL Lehtonen Santeri (-) THL Mäkelä-Bengs Päivi (-) THL Peltonen Veli-Pekka (x) THL Vuokko Riikka (-) THL Esittelijät Alava Pia Kela Anttila Heidi THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

2 Pöytäkirja 4/2014 2(26) Hyväksytty Mäkelä Matti Suurnäkki Anu THL THL Tiivistelmä kokouksen päätöksistä Asiakohta 2. Hyväksyttäväksi Kela-Lääkärintodistus D Hyväksyttiin esitys, että Kela-Lääkärintodistus D:n uusi lomakerakenne hyväksytään johtoryhmässä ja viedään normaalisti koodistopalveluprosessissa eteenpäin. THL:n asettama koodistotekninen asiantuntijaryhmä tukee jatkovalmistelua. Asiakohta 4. Hyväksyttäväksi Toimintakyvyn mittareiden rakennekoodisto sisältönään WHODAS 2.0, masennuskysely BDI-21 ja AUDIT (avattu ) Hyväksyttiin esitys, että kaikkien esiteltyjen testirakenteiden valmistelua viedään eteenpäin. Jatkovalmistelun aikana selvitetään eri mittareiden sisältöasiantuntijat ja ylläpitovastuut. Viitaten edellä Sade-käsittelyyn, tulee sisältöasiantuntijan olla läsnä, kun mittaria hyväksytään johtoryhmässä. Toimintakyvyn asiantuntijaryhmän vastuulla on WHODAS 2.0-mittari, joka voidaan viedä laaturyhmän käsittelyyn, kun käyttöoikeusasia on valmis. Koodistotekninen asiantuntijaryhmä tarkastaa koodistoteknisen rakenteen ennen sen käsittelyä julkaisutoimikunnassa. Asiakohta 5. Hyväksyttäväksi THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) (avattu ) Hyväksyttiin esitys, että THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) voidaan viedä koodistopalveluprosessissa eteenpäin. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esille tulleet asiat. Asiakohta 7. Avattavaksi Tiedonhallintapalvelun uudet luokitukset: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata koodistopalvelun hankevalmisteluun neljä uutta koodistoa: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

3 Pöytäkirja 4/2014 3(26) Hyväksytty Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja voidaan julkaista thl.fi sivuilla. Hyväksyttiin asialista. 2. Hyväksyttäväksi Kela-Lääkärintodistus D Esittely: Pia Alava Kelasta esitteli Kela-Lääkärintodistus D:n uuden lomakerakenteen. Taustaa: Laki velvoittaa lääkärintodistuksen antamiseen (Sairausvakuutuslaki /1224). Lääkärintodistus D on Kelan omistama ja ylläpitämä lomakerakenne. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-tietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012) säätävät Lääkärintodistus D:n vaiheistusasetuksen mukaisesti arkistoitavaksi Käyttötarkoitus: Todistuksen antaa lääkäri lapsen vanhemmille erityishoitorahan hakemista varten. Edellytyksenä on vaikeasti sairas tai vammainen lapsi ja vanhempi, joka on lapsen sairauden takia estynyt lyhytaikaisesti työstä. Hoidon tulee olla annettu sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, erityishuoltopiirin poliklinikalla tai sen tulee olla niihin liittyvää kotihoitoa. Todistusta ei täytetä käynneistä yksityisellä lääkäriasemalla tai terveyskeskuksessa. Lomakkeen edellistä versiota on käsitelty THL:n Koodistopalvelun johtoryhmässä. Ote Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelystä : Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Ei keskustelua. Päätösesitys: Lääkärintodistus D:tä esitettiin hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi koodistopalvelimella. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Lomakkeen CDA-rakenne viedään ensin HL7 TC:hen lausuttavaksi ja sen jälkeen koodistopalvelun julkaisutoimikuntaan käsiteltäväksi. Lääkärintodistus D hyväksyttiin HL 7 TC:ssa Nyt on käsiteltävänä uusi lomakeversio: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

4 Pöytäkirja 4/2014 4(26) Hyväksytty Sisällölliset kysymykset on käsitelty moniammatillisissa työpajoissa ja katselmoitu yliopistosairaalapaikkakunnilla lomakkeita täyttävien lääkäreiden toimesta. Näiden käsittelyjen ja katselmointien pohjalta on suunniteltu lomakkeen sisältö. Tavoitteena oli lomake, jonka tulostusasulla ei ole merkitystä, vaan ainoastaan sisällöllä siten, että lääkäriltä kysytään vain Kelan etuusasian ratkaisemiseksi tarvittava riittävä tieto kerralla, ja lomake voidaan täyttää nopeasti sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Potilastietojärjestelmien kehittäjiää ohjeistetaan lomakkeen toteuttamiseen potilastietojärjestelmissä. Koodistopalvelinmäärittelyissä on ollut haasteita ja siksi esittelijä ehdottaa lomakkeen käsittelyä THL:n koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä. Lomakkeen toteutus-ohje Lomakkeen koodistomääritys Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

5 Pöytäkirja 4/2014 5(26) Hyväksytty Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että taustana on ollut jo laaturyhmässä käsitelty lomakerakenne, mutta Kelasta ilmoitettiin, että lomakkeen uudistustyö on käynnissä. - Kuntoutussuunnitelma oli jo aikaisemmin käsiteltävänä ja siinä ehdotettiin Boolean-kenttien muuttamista sisäiseksi luokitukseksi. - Todettiin, että tämä on Kelan ylläpitämä ja vastuulla oleva lomake. - Tiedusteltiin toimipaikkakäsitteestä, mitä sillä tarkoitetaan. Vastauksena todettiin, että kyseessä on SOTE-organisaatiorekisterin palveluyksikkö. - Todettiin, että aikaisemmin johtoryhmässä hyväksytty kuntoutussuunnitelma (KU207) on käsitelty koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä, mutta kaikkia lomakerakenteita ei tarvitse tuoda kyseisen asiantuntijaryhmän käsittelyyn. - Todettiin, että sisäisen luokituksen käyttöperiaate on, että sitä käytetään vain yhdellä lomakkeella. Mikäli luokitusta halutaan käyttää laajemmin muualla, se voidaan nostaa yleiseksi luokitukseksi. Todettiin, että tätä lomakerakennetta ei tarvitse käsitellä koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä. - Todettiin, että erityisiä teknisiä kysymyksiä ei tullut keskustelussa esille, joten tätä ei tarvitse käsitellä koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä vaan jatkovalmistelu tapahtuu julkaisutoimikunnassa. Puheenjohtajan esitys: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

6 Pöytäkirja 4/2014 6(26) Hyväksytty Puheenjohtaja esitti, että Kela-Lääkärintodistus D:n uusi lomakerakenne hyväksytään johtoryhmässä ja viedään normaalisti koodistopalveluprosessissa eteenpäin. THL:n asettama koodistotekninen asiantuntijaryhmä tukee jatkovalmistelua. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 3. Tiedoksi SADe-SoTe-hankkeen Kansalaisen omahoitopolut ja testit Esittely: Projektipäällikkö Anu Suurnäkki THL:stä esitti katsauksen SADe-SoTe-hankkeen aikana valtakunnalliseen ja kansalaisen käyttöön tulevista avuntarpeen itsearvioinnin työkaluista osana omahoitopolku -palvelun kehittämistä. Katso ystävällisesti liite 1. Mistä Omahoitopolku -palvelussa on kyse? Palvelun avulla on mahdollista tukea ja edistää kansalaisen aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä helpottaa alueellista asiointia. THL:n verkkosivustolle kootaan ohjaavaksi paketiksi luotettavaa tietoa ja itsearviointityökaluja, testejä aluksi neljästä aihepiiristä: 1. Lapsiperheiden terveys ja hyvinvointi 2. Mielenterveyden edistäminen ja päihdeongelmien ehkäisy 3. Valtimosairauksien ehkäisy 4. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito Itsearviointityökalu on polun keskiössä. 1. Valintaperusteet: lähtökohtaisesti luotettava (olemassa oleva) ja kansalliseen käyttöön soveltuva. 2. SADe-SoTe-klusteriryhmä on hyväksynyt työkalut , kun projektisuunnitelma hyväksyttiin. Testin tulosten perusteella on mahdollisuus saada personoidusti (liikennevalo-tyyppisesti) tietoa esimerkiksi sopivista itsehoito-ohjeista, palveluista ja tarvittaessa ohjeistusta ottaa yhteyttä ammattilaiseen (yhteys alueelliseen asiointipolkuun). Testin tulokset voi tallentaa itselleen ja alueellisiin järjestelmiin, joiden kautta tulokset voidaan tarvittaessa välittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Olennaista on yhteys alueellisiin sähköisiin asiointipolkuihin, joihin testitulokset on voitava siirtää sähköisesti. Itsearviointityökalut tulee olla koodistopalvelimella ladattavissa. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että mikäli testit näyttävät kansalaisella olevan liikaa riskejä, se ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan saamaan ohjausta. Testitulokset ilmaisevat, ketkä tarvitsevat ajanvarausta välittömästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

7 Pöytäkirja 4/2014 7(26) Hyväksytty Todettiin, että tässä palvelussa ei luoda kansalaisen tunnistautumista. Tämä ottaa huomioon valinnanvapauden, jolloin tulevan palveluhakemiston kautta voi hakea palvelua myös muista kuin oman alueen palveluyksiköistä. - Tiedusteltiin, miten testi kuvaa rakenteen, miten toimitaan. - Tiedusteltiin tilannetta, kun tuodaan koodistopalvelimelta testi ja siinä hyödynnetään Kantapalveluita. Todettiin, että on olemassa opas siirrettävistä tiedoista. Kuka tekee rajapinnan, jolla testirakenteesta saadaan eri tietojärjestelmien välillä siirrettävä muoto. Tämä asia kuuluu selvittää SADe-hankkeen puolella. - HYVIS-alueella on käytössä liikennevalolinja ja testien tulee arvioida, milloin liikenteen valo vaihtuu. Todettiin, että koodistopalvelimelta saadaan tekninen ratkaisu siihen, miten tieto viedään siirtotiedostoksi (XML-tieto). - Tiedusteltiin, kuka ja missä tekee teknisen määrittelyn. Vastauksena todettiin, että tämä jää haasteeksi. Pohdittiin, miten standardoidaan rakenne, jota ei ole koodistopalvelimella vielä käytössä. Kanta-palveluissa käytetään CDA R2-kertomus ja lomakkeet - julkaisua. Tämä testirakenne ei kuulu Kanta-palveluihin, vaan tuottaa tietoja kansalaisen omasta terveydentiulasta. - Todettiin, että takana on yhteiskäyttöisyysratkaisu ja sillan tekeminen on tulossa. - Todettiin, että tekninen määrittely tehdään osana STM:n verkkopalvelun kilpailutuksen kautta. Verkkopalvelun teknisen toimittajan tulee tehdä myös tekninen määrittely. Toinen asia on alueellisen palvelun kehittäminen. - Todettiin, että tämä on kansalaisen lisätietoja ja tämä ei kuulu suoraan potilaskertomukseen. - Tiedusteltiin SADe-hankkeen aikataulusta. - Todettiin, että Kanta-palveluiden vuoden 2016 käyttöönottoja valmistellaan parhaillaan Koodistopalvelussa. Koska tämä ei kuulu lakisääteiseen vaiheistusasetukseen, ei testirakenteiden julkaisemista voida valmistella Kanta-palveluiden kanssa yhdessä tässä vaiheessa. Tulevaisuudessa voi olla tarvetta kansalaisen oman tiedon tallentamiseen ja tätä on jo alueellisesti käytössä. - Todettiin, että SADe-hanke vie yhteistyössä kehittäjäkumppaneiden kanssa asiaa eteenpäin. - Todettiin, että tämä on erittäin hyvää työtä, koska kaikkien ei tarvitse tehdä yksin testien rakenteistamiseen liittyvää työtä, vaan jatkossa testien käyttöönotossa voidaan hyödyntää yhtenäisiä rakenteita. On kaikkien eduksi, että käytetään samoja rakenteita. - Todettiin, että Koodistopalvelun hankevalmistelussa on avattuna kehittämishankkeina Finriskitesti (Finriski-testi on suunnitteilla tuoda toukokuussa koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiskäsittelyyn), dementia-testi ja masennuskysely BDI-21sekä WHODAS Toivottiin, että sisältöasiantuntijan näkemykset ja tekninen rakennepohja tulee olla mukana, kun asiat tulevat Koodistopalvelun johtoryhmään hyväksyttäväksi. Todettiin, että AUDIT kuulunee HUS/ Mielenterveystalon vastuualueelle. Todettiin, että johtoryhmä on saanut asian tiedoksi. Testimittarin tekninen rakennepohja sekä sisältöasiantuntijan tulee olla läsnä esittelemässä aineiston hyväksymistä Koodistopalvelimelle. 4. Hyväksyttäväksi Toimintakyvyn mittareiden rakennekoodisto sisältönään WHODAS 2.0, masennuskysely BDI-21 ja AUDIT (avattu ) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

8 Pöytäkirja 4/2014 8(26) Hyväksytty Esittely: Ylilääkäri Matti Mäkelä THL:stä esitteli SADe-hankkeen puolesta Toimintakyvyn mittareiden rakennekoodiston sisältönään WHODAS 2.0, masennuskysely BDI-21 ja AUDIT hyväksyttäväksi Koodistopalvelimelle. Etukäteen oli johtoryhmän jäsenille jaettu esityslomake, toimintamittariston Word-dokumentti, mitä on täydennetty mallinnuksella sekä Excel-tiedostolla lähes koodistopalvelimen edellyttämässä teknisessä muodossa. Esittely lähetettiin jäsenille kokouspäivänä maanantaina. Ks. liite 2. Ote Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmän kokouspöytäkirjasta : Koodiston tulisi olla yhteiskäyttöinen yli tietojärjestelmärajojen. Tämän asiantuntijaryhmän vastuulla on vastata mittarin rakenteesta, että se on oikea ja oikein määritelty. Itse mittarin sisältö on määritelty muualla. Samoin erilaisten mittarien sisällön ylläpitäminen kuuluu muille tahoille. SADe-hankkeen kannalta on tarkoituksenmukaista valmistella myös riskimittareita (Finnriskitesti, diabetesriskitesti, dementiariskitesti), ja siksi ne ovat nyt mukana mittarikoodistoa koskevassa esityksessä. Lähtökohtana tälle on, että riskimittarit on paljon käytössä eri puolilla, mutta tietorakenteet ovat erilaisia, eikä yhteiskäyttö ole mahdollista. TOIMIA-tietokannassa on arvioitu paljon toimintakykymittareita. ICFluokitus luo hyvän pohjan mittereiden tietosisältöjen yhtenäiselle kuvaamiselle. Analogiana mittarikoodiston kehittämiselle voidaan käyttää esim. laboratoriotutkimusnimikkeistöä tai lomakerakenteita. Näistä Koodistopalvelun mukainen lomakemalli on liian raskas, monimutkainen ja isotöinen toimintamalli mittarien sähköistämiseksi, ja laboratoriotutkimusnimikkeistö ei tue mittarien rakenteen kuvaamista. Mittarikoodisto ei sisällä tietoa, joka on muualla, esim. TOIMIA-tietokannassa, ei myöskään tulkintoja, jotka voivat olla erilaisia eri tilanteissa. Toisaalta on mittareita, joihin on vakiintuneet tulkinnat olemassa. Perusideana on, että ko. tieto on olemassa jossain muualla ja sieltä löydettävissä. Pelkkä mittarikoodisto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan tietomalli siitä, miten mittaritulokset esitetään. Se voitaisiin kuvata esim. samankaltaisella tietomallilla kuin diagnoosi-tietomalli. Nyt tehtävä mittarikoodisto ei vielä ole tietomalli, vaan vain mittarin rakenne. Mittarikoodiston käsitemalli on yksinkertainen ja sillä on yhteys ICF-luokitukseen. Sillä on useita käyttötarkoituksia ja yhteyksiä muihin koodistoihin. Mittarikoodisto mahdollistaa asiakaskäynnillä toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen koodistoon sisältyvillä mittareilla. Asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja seuraamisessa käytetyt mittarit olisivat tunnistettavissa yli organisaatio- ja sektorirajojen. ICF-käsitesiltauksen kautta myös saman käsitteen arvioimiseksi tehdyt mittaukset olisivat löydettävissä, vaikka olisi käytetty eri mittareita. Laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen käytännöt voidaan myös yhtenäistää paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti, jos mittarikoodisto mahdollistaa yhteisen mittauskielen. Ensimmäiset mittarit esitettäväksi mittarikoodistossa ovat: nikotiiniriippuvuustesti, WHODAS 2.0, BDI-21, Audit sekä riskimittarit. Näistä BDI-21 ja Audit on hyväksytty TOIMIA:ssa. Tällä hetkellä WHODAS toimintakykymittaria ei vielä ole arvioitu TOIMIA-prosessissa. Mittarin pätevyysarvio tulisi tehdä ja hyväksyä TOIMIA:n ikääntyvien asiantuntijaryhmässä. Ehdotetaan, että tehdään nyt ehdollinen ratkaisu, jotta WHODAS saadaan mukaan mittarikoodistoon. Keskusteltiin, millaisella käsittelytavalla nyt ja jatkossa hyväksytään mittarit mittarikoodistoon. Keskusteltiin käytännöllisemmän näkökulman tarpeesta, mutta siinäkin olisi sovittava, miten määritellään pätevyys ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

9 Pöytäkirja 4/2014 9(26) Hyväksytty luotettavuus kevyillä versiolla. Heli Valkeinen muistutti, että TOIMIAn käsittelytapa on todettu varsin päteväksi, eivätkä asiantuntijat ole tähän mennessä pystyneet esittämään mittarien arvioinnille mitään vaihtoehtoista kevyempää käsittelytapaa. Puheenjohtaja ehdotti, että asiantuntijaryhmä voi valita käytännössä kahden vaihtoehdon välillä: a) kaikille mittarikoodistoon tuotaville mittareille tarvitaan ensin TOIMIA-verkoston pätevyysarvio ja vähintään keltainen liikennevalo (johonkin käyttötarkoitukseen), tai b) hyväksytään myös mittareita, joista tiedetään, että pätevyysarviot ovat jossain olemassa. Hän muistutti, että ryhmän vastuulla ei ole arvioida mittarien pätevyyttä. Matti Mäkelä esitteli tämänhetkisen tietorakenteen WHODAS 2.0 mittarille. Esittelyn, perusteluiden ja keskustelun perusteella toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmä hyväksyi mittarikoodiston Koodistopalvelun jatkokäsittelyyn supistettuna. Tässä vaiheessa mittarikoodistoon ei oteta mukaan nikotiiniriippuvuutestiä tai riskimittareita, vaan pelkästään toimintakykymittarit, jotka ovat sillattavissa ICF-luokitukseen. WHODAS-mittari hyväksytään sillä ehdolla, että kuvaus tulee TOIMIA-verkostoon. Todettiin, että TOIMIA-verkoston käsittelyjärjestys ei saa estää asioiden edistymistä Koodistopalvelun johtoryhmässä. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että tässä johtoryhmän kokouksessa käsitellään vain WHODAS. - Esittelijä pyysi lisäämään pöytäkirjaan huomautuksen, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmälle annetussa tehtäväksiannossa ei ole kyse pelkästään yhden toimintakykymittarin rakenteesta vaan usean toimintakykymittarin tietomallin rakenteistamista. - Todettiin, että mikäli esittelyssä on pelkkä WHODAS, tulee Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmän käsitellä asiaa uudestaan. - Tiedusteltiin, onko WHODAS-testistä otettu vain osa. Todettiin, että tässä on koko WHODAS mukana. Käyttöoikeuden selvittämistä koskeva käsittely on vielä kesken, mutta käyttöä halutaan WHO:n puolelta tukea. Ehdotus olisi, että WHODAS julkaistaan sen jälkeen, kun lupa julkaisemiselle on varmistunut WHO:sta. - Todettiin, että esiteltävä aineisto noudattaa Koodistopalvelimella olevaa Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestiä, mutta tässä on yritetty niputtaa usea testi samaan rakenteeseen. - Todettiin, että Koodistopalvelun julkaisutoimikunta käy tarkemmin läpi teknisen rakenteen. - Ehdotettiin, että mikäli nyt hyväksytään vain WHODAS, olisi hyvä hyväksyä myös muut valmistellut rakenteet. - Todettiin, että ylläpitovastuut tulee olla selvitettynä ja muut yhteistyötahot tulee saada mukaan. - Ehdotettiin, että kaikki testit käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

10 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Todettiin, että sisäinen koodisto on purettu, joten se pidentää lomakkeen rakennetta. Tämä esitysmuoto tekee siitä pitkän muodon. Vastauksena todettiin, että sisäisessä koodistossa jokaiselle arvolle tulee erillinen tulos, joka vaikuttaa testin yhteissummaan. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmässä on lähdetty siitä, että luodaan geneerinen rakenne. - Yleisön pyynnöstä käsitellään kaikki muutkin valmistellut testiosiot samassa käsittelyssä. - Käytiin läpi myös muut valmistellut testimittarit: Masennuskysely BDI-21 ja AUDIT. - Tiedusteltiin AUDIT-testistä, onko kentällä käytössä kolme lyhyttä mittaria. Vastauksena todettiin, että pääsääntö on se, että rakennekoodisto ei sisällä tulkintoja. Mutta jos HUS Mielenterveystalo sallii eri-ikäisten kohdalla tulkintoja, niin se voidaan tehdä. Tietorakennemalli ei tässä muodossa sisällä tulkintoja. Jos tulkinnat katsotaan tarpeellisiksi, siitä kannattaa keskustella HUS Mielenterveystalon edustajien kanssa. Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmä on valmis ottamaan haasteen vastaan. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvausta on tarpeen täsmentää: mikä on koodiston koodistopalvelumuodon käyttötarkoitus niissä asioissa, joissa testimittarilla on tosiasiallista käyttöä. - Todettiin, että esiteltävät testimittarit kuuluvat osaksi SADe-hankkeen kokonaisuutta, mutta AUDITin kohdalla on pitkään keskusteltu siitä, että näitä käytettäisiin myös osana potilaskertomusrakenteita. Joten periaatteessa AUDITin pitäisi olla mukana myös potilaskertomusrakenteissa. - Todettiin, että toimintakyvyn mittarien rakennekoodiston käyttötarkoituskuvauksessa tulisi lukea, että tieto tulisi olla rakenteena mukana. Olemassa olevan käytön kannalta tulee käyttötarkoituskuvauksia täsmentää. - Todettiin, että käyttö voi olla määriteltynä etukäteen. Ehdotettiin käytettäväksi termiä voidaan käyttää käytetään-sanan tilalla. - Todettiin, että tilastotuotannossa käytettävään luokituksen käyttötarkoituskuvaukseen lisätään tieto siitä, että sitä käytetään alueellisessa tai paikallisessa tilastotuotannossa. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä on lähtenyt liikkeelle niin, että näitä käytetään myös tietojärjestelmissä. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä on tulkinnut tehtäväksiantoaan niin, että vain kehittämishankkeita varten luodaan testimittaristoja. Tietojen yhteiskäyttö vaatii yhtenäisen tietorakenteen. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvauksessa voidaan mainita myös tieto sähköisistä järjestelmistä. - Ehdotettiin, että toimintakyky tulisi olla mukana tulevassa uudessa vaiheistusasetuksessa. - Todettiin, että koodistoteknisen asiantuntijaryhmän tulee käsitellä testimittarien koodistotekninen rakenne ennen julkaisutoimikunnan lopullista hyväksymistä. - Todettiin, että käydyssä keskustelussa ei tuotu esille sisällöllisiä muutoksia. - Todettiin, että Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä on katsonut, että mukaan tulee synkronoidusti useita toimintakyvyn tietorakenteita. Puheenjohtajan esitys: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

11 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Puheenjohtaja esitti, että kaikkien esiteltyjen testirakenteiden valmistelua viedään eteenpäin. Jatkovalmistelun aikana selvitetään eri mittareiden sisältöasiantuntijat ja ylläpitovastuut. Viitaten edellä Sade-käsittelyyn, tulee sisältöasiantuntijan olla läsnä, kun mittaria hyväksytään johtoryhmässä. Toimintakyvyn asiantuntijaryhmän vastuulla on WHODAS 2.0-mittari, joka voidaan viedä laaturyhmän käsittelyyn, kun käyttöoikeusasia on valmis. Koodistotekninen asiantuntijaryhmä tarkastaa koodistoteknisen rakenteen ennen sen käsittelyä julkaisutoimikunnassa. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 5. Hyväksyttäväksi THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) (avattu ) Esittely: Erikoistutkija Heidi Anttila THL:stä esitteli ICF-toimintakyvyn käsiteluokituksen hyväksymistä koodistopalvelimelle. Katso ystävällisesti Liite 3. Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmän kokous 1/2014, Ote asiakohdasta 3: WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokituksen (ICF) esittely ja päättäminen viemisestä Koodistopalvelun hyväksymiskäsittelyyn. Heidi Anttila esitteli ICF:n ja perusteet sen hyväksymiselle. Tarkasteltiin ICF-luokituksen tämänhetkistä excelversiota ICF:n käsitteistä ja niiden hierarkkisesta järjestyksestä, joka on jo valmis tietorakenne. Ohjeistusta luokituksen käytössä on mm. THL:llä tietopakettina, koulutuksessa, ICF-verkostossa ja TOIMIA-verkostossa. Heidi Anttila on sähköpostitse selvittänyt WHO:sta ja saanut vastauksen, että THL:llä on voimassaoleva lupa WHO:lta luokituksen julkaisemiseen. Todettiin, että vielä pitää valmistella tarkennettu käyttötarkoituskuvaus siihen muotoon, että se voidaan viedä Koodistopalvelimelle. Yksi ICF:n käyttötarkoitus on kuvata, mitä toimintakykymittarit mittaavat, mikä tukee mittareiden käyttöä. Käyttötarkoitus on kuvattava myös niin, että ei viedä liian nopealla aikataululla kliinisen kuvauksen pakolliseksi rakenteeksi, eli että ei ole liian velvoittava, vaan että tukee ICF:n käsiteluokkien lisäksi tarvitaan myös tarkenneluokat. Tässä valmistelussa on huolehdittava harmonisoinnista sosiaalihuollon samaa asia koskevien luokitusten kanssa. Mikko Härkönen toi esille, että myös SAKKE-projekti ja SOCOM Etelä- Karjalassa valmistelee toimintakykyasteikkoa. Asia on parhaillaan valmistelussa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa käytettävistä luokituksista, joten yhteistyökumppanit ovat selvillä. Mikko Julin toi esiin, että lisäksi kontekstitiedot tulee ottaa huomioon, eli missä ympäristössä (kotona, koulussa, työssä) yksilöllä on ko. toimintakyvyn rajoitteet. Todettiin, että ICF-luokituksessa on jo varattu tila ympäristötekijöille. Toinen mahdollinen luokitus kuvaaman tätä on esteettömyysluokitus. Heikki Palomäki sanoi, että tälle asialle on hyvin suuri tilaus yhteiskunnassa esim. työkykyarvioissa. Jos asia saataisiin arviointien kautta paremmin implementoitua niin asia menisi eteenpäin. Asiantuntijaryhmän päätös: Esittelyjen ja keskustelun perusteella päätettiin, että ICF:n käsiteluokitus viedään sellaisenaan Koodistopalvelun jatkokäsittelyyn, ja että käyttötarkoituskuvaus toteutetaan sähköpostivalmisteluna. ICF:n tarkenneluokituksia valmistellaan ja ne tuodaan asiantuntijaryhmän käsittelyyn myöhemmin. Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittarin asiantuntijaryhmä on tarkastellut, missä tosiasiallisissa tapauksissa luokitusta käytetään ja laatinut tarkennetun käyttötarkoituskuvauksen. THL:n Koodistopalvelussa on jo valmis tietorakenne ICF:n käsitteistä. Ohjeistusta luokituksen käyttöön on laadittu ja jaetaan mm. THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

12 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty verkosivuilla tietopakettina, lisäksi ohjeistusta jaetaan ICF-verkostossa, TOIMIA-verkostossa sekä kansallisissa ICF-koulutuksissa, jotka laajennetaan ICF-kouluttajaverkostossa eri paikkakunnille. WHO:sta on saatu vastaus, että THL:llä on voimassaoleva lupa WHO:lta luokitukseen sähköiseen julkaisemiseen. Päivitysten suomennokset laaditaan WHO:n ohjeistuksen mukaisesti. ICF:n päivitystyö on organisoitu vuosikellon mukaiseksi prosessiksi, jonka lopuksi päivitysehdotukset eri tahojen kommentoinnin jälkeen päätyvät WHO-FIC neuvoston vuosikokouksen hyväksyttäväksi lokakuussa. WHO on hyväksynyt jo neljänä vuotena vuosittain 7-25 (kaikkiaan 69) päivitysehdotusta. Päivitykset voivat olla suuria (major), jolloin luokitukseen on lisätty täysin uusia koodeja tai pienempiä (minor), jolloin jo olemassa olevien koodien selitteitä on muokattu, tarkennettu, lisätty tai poistettu. Päivityksiä ei ole vielä suomennettu tai ruotsinnettu. ICF-luokituksen yhteydet toimintakyvyn mittarikoodistoon pilotoidaan SADE sote-hankkeessa THL:n ICF-verkosto ohjeistaa ja tukee toimintakyvyn rakenteisen kuvaamisen pilotointia Innokylässä. THL (aiemmin Stakes) on sopinut sekä printti että sähköisestä julkaisuoikeudesta ICF-luokitukselle suomeksi (TR/02/049 TR/02/050). Sopimuksessa sanotaan, että The Publisher is further authorized to develop, or to sublicense others to develop, softwares and other computer applications incorporating the ICF codes for noncommercial distribution to hospitals and other medical institutions. This agreement excludes the right to use, or to sublicense others to use, the ICF codes in commercial softwares or electronic tools. WHO:n yhteyshenkilö ABOU MRAD, Carla toteaa lisäksi The rights for developing a software application are covered under the existing agreement and we certainly have no objection to that. We would like to know however whether the health information system will be used within the Institute only, or also licenced for public sector use (public hospitals ) and non-public sector uses. This will allow us to determine whether a separate licence agreement is required or not. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että nyt esiteltävä asia on tarvittava tukirakenne edellisessä asiakohdassa käytettäville tietorakenteille. - Todettiin, että tämä on jo olemassa oleva kansainvälinen luokitus. - Todettiin, että ICF on ollut hetken aikaa koodistopalvelimella vuonna 2006, mutta se poistettiin, koska silloin ei ollut varmuutta sähköisestä julkaisuluvasta. - Todettiin, että ICF ei sellaisenaan ole hyvä luokitus. Todettiin, että tämä on merkittävä panos käsitemalliin. Esitettiin, että on huono ajatus, että toimintakykyvajauksia luokitellaan. Tämä on kuitenkin asennekysymys, jossa on kaksi puolta: kuvataanko vain rajoituksia, vai nähdäänkö kuvaus asiakkaan tarpeiden kuvauksena. - Todettiin, että perusideana on käsitteistö, joka katsoo ihmistä, ja että käsitteistön avulla kuvataan yhteisiä mitattavia asioita. Lisäarvo on, että yhdellä tietorakenteella voidaan linkittää usealla eri mittarilla mitattua tietoa. Erimielisyyttä voi syntyä, jos toinen mittarin käyttäjä ei tiedä aiemmin tehtyä tulosta. Edellisen asiakohdan esityksessä on taustalla yhteinen rakenne, joihin poimitaan eri mittareita ja niiden osioita ja linkitetään yhteen ICFluokituksen avulla, tämä synnyttää arvoa käyttöön. - Vastauksena todettiin, että kaikissa tällä hetkellä TOIMIA-tietokannassa kuvatuissa 80 toimintakykyä mittaavassa mittarissa mukana on päällekkäisyyttä ja puuttuvia osia, kun niitä tarkastellaan ICF-luokituksesta käsin. Mittareilla mitatun tiedon lisäksi tietoa asiakkaan toimintakyvystä voidaan kerätä sanallisesti tieto niistä asioista, josta ei saada tietoa nykyisillä mittareilla mittaamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

13 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Todettiin, että tämä on pelkkä käsitemalli. Tarkenneasteikot tuodaan käsittelyyn myöhemmin. - Ehdotettiin, että valmistelua viedään eteenpäin koodistopalvelimelle. Käyttötarkoituskuvaukseen tulee arvioida ensisijaiset käyttötarkoitukset, tilastotuotanto jätetään tässä pois. Käyttötarkoituskuvauksessa tulee olla maininta, että tämä ei kuulu Kanta-palveluissa käytettäviin rakenteisiin. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) voidaan viedä koodistopalveluprosessissa eteenpäin. Jatkovalmistelussa tulee huomioida keskustelun aikana esille tulleet asiat. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 6. Tiedoksi Tiedonhallintapalvelun muutoksia (Diagnoosi, Riskitiedot, Toimenpide, Kuvantamistutkimukset, Laboratoriotutkimukset, Fysiologiset mittaukset, Rokotus, Lääkitys, Terveys- ja hoitosuunnitelma, Henkilötiedot) Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli Tiedonhallintapalvelun muutoksia. Yleisiä muutoksia kaikkiin sisältöihin Tiedon näyttö tekstissä: Määritellään tietosisältöön, mitä tietoja jatkuvan kertomuksen tekstissä pitää vähintään näyttää (kaikki tiedot, nähtävissä rakenteisessa tiedon näytössä) Diagnoosista esim. (sisältöjä ei vielä määritelty) Dg / Ksyy, DG-koodi, Dg nimi Esim. Diagnoosi: M16.9, Arthrosis coxae Esim. Käyntisyy: E11.9, Aikuistyypin diabetes Terminologisia tarkennuksia Pakollisuuksien tarkennuksia Diagnoosi - käyntisyy lisätään Diagnoosin rinnalle o uusi kenttä: Diagnoosi vai käyntisyy sisäinen luokitus:1= Diagnoosi, 2=Käyntisyy o käytetään hoitoon hakeutumiseen syyn kirjaamisessa otsikolla Hoidon syy (tulosyy) käyntisyy: TH ammattihenkilön kirjaama (ICD/ICPC) Käyntidg: lääkärin kirjaama kun dg on varma - Liikuntamuoto, jossa tapaturma tapahtunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

14 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty o UKK-instituutti Liikuntalajiluokitus (avattu KP-joryssa ) Diagnoosi - Diagnoosi puretaan; o Dg-syykoodi (ICD/ICPC) o Dg-oirekoodi (ICD) o Kasvaimen aiheuttama endokrinologinen häiriön koodi (ICD) o Tilan aiheuttajana olevan lääkkeen koodi (ATC) - AR/YDIN Terveystiedon päättymisen syy: o PAR/1 = Parantanut, TAR/2 = Tarkentunut, VIR/3 = Virhekirjaus, MUU/4 = Muu syy, MÄÄ/5 = Määräaikainen Riskitiedot Lisätään: Määräaikaisen riskin arvioitu kesto Voidaan kirjata kun päättymisaika ei varma Jos kirjataan päättymispvm -> Riski poistetaan Jos Arvioitu esto -> Käyttäjältä kysytään keston jälkeen Lopeta riski (voi ottaa kantaa loppupvm:ään) Jatka riskiä xx pv (uusi kysymys jatkoajan jälkeen) Älä ota kantaa (kysytään seuraavalta käyttäjältä) AR/YDIN Riskitiedon tyyppi päivitys E1: Moniresistentti kantajuus tai epäily jaetaan -> E5: Eristystä vaativa moniresistentin mikrobin kantajuus; kriittinen / pysyvä E6: Eristystä vaativa moniresistentin mikrobin altistus; kriittinen / määräaik. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

15 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty E7: Hoidossa huomioitava moniresistentin mikrobin kantajuus; HH / pysyvä E8: Hoidossa huomioitava moniresistentin mikrobin altistus; HH / määräaik. Toimenpide Lisätään hammas- ja pintakohtainen kirjausmahdollisuus Hammas (+ylilukuinen). Hampaanpinta (+Ienrajapinta) Tmp-luokitukseen lisätieto hammas- ja pintakohtaisista toimenpiteistä AR/YDIN Toimenpiteen rooli luokituksen päivitys Lisätään: Suun Toimenpide Toimeenpiteeseen osallistujien (ja roolin) kirjaaminen Tai Toimenpiteen tekijä toisteiseksi (Pää- / sivu) Käsittely kesken Uusi luokitus: THL Toimenpiteeseen osallistujan rooli AR/YDIN Toimenpiteen tyyppi Lisätietona THL- toimenpidekoodistoon Tyyppi kirjautuu automaattisesti TMP-koodin perusteella Ei kerätä / näytetä Muita suoritteita ja kuvantamistutkimuksia (määrittely kesken) SPAT luokitus käyttöön toimenpiteiden kirjaukseen Riippuu SPAT-koodiston päivityksen käyttöönotosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

16 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Edellytys: Linkitys Toimenpiteen tyyppiin Kuvantamistutkimukset Lisätään: Tutkimuksen puolisuus Säteilyannos tekstinä Poistetaan: Mittayksikkö Säteilyannos, muutetaan mittayksikön sisältäväksi tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

17 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Laboratoriotutkimukset Lisätään: Tutkimuksen lisätieto (teksti kenttä) Uusi luokitus: THL Mittauksen tekotapa 1 = Laboratorio, 2 = Vierimittaus, 3 = Omamittaus Ollut sisäisenä luokituksena Keskusteltavaa vielä: Mikrobilöydösten kirjaaminen Tutkimuksen tuottajan tiedot (tuottajan tunnistenumero ja tyyppi) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

18 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Fysiologiset mittaukset Lisätään: Tutkimuksen lisätieto (teksti kenttä) Uusi luokitus: THL Mittauksen tekotapa 1 = Laboratorio, 2 = Vierimittaus, 3 = Omamittaus Ollut sisäisenä luokituksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

19 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Rokotus Poistetaan: Rokotuksen haittavaikutuksen ulkoinen syy (teksti) Sisällytetään Lisätieto kenttään Lisätään: Rokotuksen haittavaikutuksen ulkoinen syy Lääketietokannan versio Rokotuskohde (määrittelytyö vielä kesken) Uudet luokitukset: THL Rokotteet THL Rokotuskohde Jompikumpi tai molemmat THL ROTU- yksikkö ylläpitänyt listaa rokotteista Listan muoto ja käyttötapa keskustelut käynnissä ROTU-ykikön kanssa HUOM! esityksen listat ovat keskeneräisiä työversioita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

20 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

21 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Lääkitys Lääkemerkinnän toiminnallinen määrittely on julkaistu THL:n Julkarissa Lääkemerkinnän tietosisältömäärittely KP-laaturyhmässä Tiedonhallintapalvelun lääkityslistan toiminnalliset määrittelyt työn alla Tulossa ennen kesälomia erikseen käsittelyyn Terveys- ja hoitosuunnitelma Koodistopalvelimella ollut lomakemäärittely päivitetään tietosisältömäärittelyksi CDA-määrittelyt olleet alun perin jo tietosisältömäärittelyiden mukaisia Lisäys: Ammattihenkilön tunniste (Hetu:n lisäksi) Tarvitaan tunniste, joka voidaan myös näyttää potilaalle (ja muillekin) Terhikkitunnus / sv-tunnus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

22 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Henkilötiedot Muutokset työn alla Monen ylläpitopaikan hallinta (VRK, Kanta, PTJ) käytännössä mahdoton hallita mm. Turvakielto asiat vaikeita toteuttaa lain kirjaimen mukaan (lain hengen mukaisesti olisi helpompaa) Pyritään työstämään viranomaisyhteistyönä toimivaa toimintamallia Väliaikaisen yksilöintitunnuksen muodostaminen työn alla viranomaisyhteistyönä Ehdotus kommentointi kierroksella Kehitystoiveita ja ehdotuksia otetaan vastaan Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että esitetty muutos on hyvä asia. - Todettiin, että asia on saatu tiedoksi. Tiedusteltiin jäseniltä, haluavatko ottaa tarkempaan käsittelyyn? - Tiedusteltiin, mitä vähintään tulee olla kirjattuna sairauskertomuksissa. - Vastauksena todettiin, että kun on merkitty kentän pakollisuus P, ne asiat tulee kirjata. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

23 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Tiedusteltiin tilannetta, kun perusterveydenhuollossa toimivat lääkärit tekevät paljon kirjaamista, miten arvioidaan tämän vaikutusta kirjaamisen nopeutumiseen. - Vastauksena todettiin, että käytännössä tämä ei lisää kirjaamiseen menevää aikaa. Valmistelussa on lähdetty liikkeelle niin, että kirjaajalle tulee mahdollisimman vähän lisäkirjausta. - Tiedusteltiin riskitiedoista, kenelle määräaikaisen riskin kysymys tulee näkymään. Todettiin, että periaatteessa kaikille, koska käyttäjäoikeuksien kautta on hankalaa rajata. tämä näkyy siis kertomuksen puolella. - Todettiin, että infektioiden osalta on tullut palautetta siitä, että on vaikea tehdä rajausta kenelle rajataan tiedon näkyminen. Myös hoitohenkilökunnan tulee nähdä ja ne jotka aidosti tekevät työtä potilaan kanssa. - Todettiin, että avauksena on tulossa uusi luokitus: THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli. Tämä käsitellään asiakohdassa 7. - Tiedusteltiin toimenpiteiden eroista: vaativat toimenpiteet, pientoimenpiteet, kuvantamistoimenpiteet ja muut toimenpiteet, Vastauksena todettiin, että tähän lisätään suun toimenpide. - Tiedusteltiin, millä työvoimalla nämä päivitykset tehdään. Vastauksena todettiin, että tähän tullaan ostamaan konsulttityötä. Todettiin, että tämä tulisi mukaan toimenpideluokitukseen. - Todettiin, että potilaskertomukseen on haastavaa saada kirjattua toimenpiteeseen osallistujat. Anestesiatietojärjestelmissä ja potilashallinnon leikkaussuunnitteluohjelmistoissa nämä tiedot ovat olemassa. - Todettiin, että suun toimenpide voi olla iso, mutta tässä tarkoitetaan hampaisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Termi täytyy vielä tarkentaa suun th asiantuntijan kanssa ennen luokituksen päivittämistä. - Todettiin, että THL:n hammaslääkäri on tarkistanut toimenpiteet. - Todettiin, että SPAT-laaja päivitys ei vastaa kaikkia odotuksia, eikä sitä nyt tehdä. Erikseen pitää valmistella linkitys toimenpideluokitukseen ja tulee sopia avohilmon ja perusterveydenhuollon ja työterveydenhuollon asiantuntijaryhmien kanssa, mitkä koodit ovat nyt vain SPATissa, mutta on syytä olla myös toimenpideluokituksessa. SPAT päivitetään nyt pienemmillä päivityksillä ja myöhemmässä vaiheessa tulee laajempi päivitys. - Tiedusteltiin, mikä on tekijää yksilöivä tieto, nimi vai jokin muu. Vastauksena todettiin, että asiaa on valmisteltu niin, että sekä tunniste että nimi ovat mukana, mutta varsinaisesti tunniste on se tieto, joka yksilöi tekijän. - Tiedusteltiin mittaustapaa, onko tullut tarve selvittää, miten monitorin tuottama tieto kuuluu tähän sisältöön. Todettiin, että tästä ei ole käyty keskustelua. - Tiedusteltiin, saako suoraan monitorista tuottamaa tietoa olla mukana. Vastauksena todettiin, että tästä ei ole tässä vaiheessa keskusteltu. Asia voi olla tarpeen päivittää myöhemmin. - Todettiin, että on kannatettava ajatus, että rokotukset kirjataan kahdella tiedolla, rekisterimerkintä tulisi automaattisesti järjestelmästä. Lääketietokannasta haetaan valmiste, millä rokotetaan. - Todettiin, että epsos-prosessissa on käsitelty samoja asioita. Ainoa mahdollinen lähde on ollut valmiste, jos tämä onnistuu, niin tätä voidaan hyödyntää epsos-prosessin jatkossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

24 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Todettiin, että Julkari.fi-sivuilla on julkaistu Lääkemerkinnän tekeminen ja tietosisältö Toiminnallinen määrittely (linkki julkaisuun: - Tiedusteltiin terveys- ja hoitosuunnitelmasta kohtaa, missä käytetään itsenäisten ammatinharjoittajien tietoja. Kyseisessä paikassa viitataan Valvira- itsenäiset ammatinharjoittajat koodistoon, missä käytetään Terhikki-tunnusta. Esityksessä ollut viittaus SV-numeroon, jäänyt alkuvaiheen valmistelusta ja on virheellinen. - Todettiin henkilötiedoista, että esimerkiksi silloin, kun potilaalla on turvakielto, tietoa ei saada näyttää. Mikäli turvakielto ei päivity Kantaan, niin kuka tahansa voi katsoa tietoja. - Todettiin laskutuksen hankaluus, että kuinka toteutetaan, että asiakkaan laskut ja tiedot voidaan tulostaa. - Todettiin ongelmaksi se, että joissakin sairaanhoitopiireissä on käytössä VRK:sta saatu osoitetieto, mutta sitä ei voida näyttää toisessa organisaatiossa, mikäli on turvakielto. - Todettiin, että käytännössä on määritelty kansallinen muoto, millä muodolla tuotetaan. Kanta-palveluissa olisi käytössä rekisteri minkä mukaan tiedot voidaan yhdistää. - Tiedusteltiin yksilöintitunnuksen kommenttikierrosta. Vastauksena todettiin, että se on tällä hetkellä viranomaiskommenteilla. Toivotaan, että kentän toimijoita kuullaan jatkovalmistelussa. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmä on saanut tiedoksi päivitykset THL/Tietosisällöt: Diagnoosi, Riskitiedot, Toimenpide, Kuvantamistutkimukset, Laboratoriotutkimukset, Fysiologiset mittaukset, Rokotus, Lääkitys, Terveys- ja hoitosuunnitelma, Henkilötiedot). Päätös: Hyväksyttiin esitys. 7. Avattavaksi Tiedonhallintapalvelun uudet luokitukset: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde Heikki Virkkunen THL esittelee Tiedonhallintapalvelun uusia luokituksia. Esittely: Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti koodistopalvelun johtoryhmälle avattavaksi neljää uutta luokitusta. Esittelyssä viitattiin kokouksen edelliseen asiakohtaan. Ehdotus KP-jorylle Tiedoksi on annettu Tiedonhallintapalvelun määrittelyiden päivityksen tilanne Hyväksytään avattavaksi uudet luokitukset: THL Mittauksen tekotapa THL Toimenpiteeseen osallistujan rooli Määrittelyt vielä kesken Mahdollisuus, että koodistoa ei tarvita (toistaiseksi) THL Rokotteet THL Rokotuskohde Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

25 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Määrittelyt vielä kesken Tarvitaan jompikumpi tai molemmat Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - ei keskustelua avattavaksi esiteltävistä koodistoista. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että hyväksytään avattavaksi näin. Jatkovalmistelussa esille tulevat asiat käsitellään hyväksymiskäsittelyssä. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys avata koodistopalvelun hankevalmisteluun neljä uutta koodistoa: THL- Mittauksen tekotapa, THL- Toimenpiteeseen osallistujan rooli, THL- Rokotteet, THL- Rokotuskohde. 8. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelussa ajankohtaisia asioita. 9. Koodistojen tilannekatsaus tiedoksi THL esitteli koodistojen tilannekatsauksen. 10. Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Seuraavaan Koodistopalvelun johtoryhmän kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita: Kela SV97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta, THP Lääkityksen tietosisältö, THP Lääkitykseen liittyviä koodistoja ja sosiaalihuollon koodistoja. 11. Muut asiat Johtoryhmässä käytiin yleiskeskustelua SPAT-luokituksen laajasta päivityksestä. 12. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään Paikka varmistuu myöhemmin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen Osastojohtaja Puheenjohtaja Mikko Härkönen Kehittämispäällikkö Sihteeri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

26 Pöytäkirja 4/ (26) Hyväksytty Liitteet Liite 1 SADe-SoTe-hankkeen Kansalaisen omahoitopolut ja testit Liite 2 WHODAS 2.0 mittaristokoodisto Liite 3 THL WHO Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden käsiteluokitus (ICF) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet för hälsa och välfärd National Institute for Health and Welfare Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI Helsinki, puh/tel

27 Kansalaisen omahoitopolut ja testit Esitys Koodistopalvelun johtoryhmässä Projektipäällikkö Anu Suurnäkki 1 Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä KP-jory / Anu Suurnäkki 2 1

28 SADe Sosiaalija terveysalan palvelukokonaisuus KP-jory / Anu Suurnäkki 3 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus ( ) Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma) 7 eri ministeriöiden alaista hanketta. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitetään kansalaisille suunnattuja yhtenäisiä sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) toimenpide 11 Vahvistetaan sähköistä asiointia toteutetaan osana sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuutta (erillinen VM SADerahoitus). Palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa STM ja operatiivisesta toimeenpanosta THL. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Kuntaliiton ja kuntatoimijoiden kanssa KP-jory / Anu Suurnäkki 4 2

29 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Palveluiden käyttöönotto vuoden 2015 aikana. Kansallisen palvelut Kansalliset määrittelyt THL Palveluhakemisto Valtionavustusta saavat alueelliset yhteistyöprojektit Turvallinen viestinvälitys Kehittäjäkumppanit Palautepalvelut Yleinen sote-tieto ja avuntarpeen itsearviointi Mielenterveystalo Hyvis Terveyskansio (yhteentoimivuus määritykset) Ajanvaraus Kuntaliitto ja THL PSOP Spontaani palaute Alueellisen kehitystyön tuki Tukipalvelut: sanastotyö, arkkitehtuuri, arviointi, viestintä ja lainsäädäntö KP-jory / Anu Suurnäkki 5 Kansalaisen omahoitopolut ja testit KP-jory / Anu Suurnäkki 6 3

30 Palvelu sote-alan ammattilaisen näkökulmasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen prosessissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Seuranta tarvetta tarkempaan ohjaukseen Palveluun/ hoitoon ohjautuminen Palvelu-/hoitoprosessissa ja omahoito Omien terveystietoj en seuranta, mittaukset ja tallennus Yleisen terveys- ja hoitotiedo n/ riskitestien hakemine n Yleise n tervey s- ja hoitoti edon tietova rannot, riskite stit Avuntarp een itsearvioi nti Riskitesti t Arvio jatkotoimen piteistä palautteen perusteella Palvelu-/hoito- ja omahoitoprosessi Yleisen sotetiedon ja riskitestien tuottamine n ja ylläpito Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisprosessi KP-jory / Anu Suurnäkki 7 Mistä Omahoitopolku -palvelussa on kyse? Palvelun avulla on mahdollista tukea ja edistää kansalaisen aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä helpottaa alueellista asiointia. THL:n verkkosivustolle kootaan ohjaavaksi paketiksi luotettavaa tietoa ja itsearviointityökaluja, testejä aluksi neljästä aihepiiristä: 1. Lapsiperheiden terveys ja hyvinvointi 2. Mielenterveyden edistäminen ja päihdeongelmien ehkäisy 3. Valtimosairauksien ehkäisy 4. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito Polun keskiössä itsearviointityökalu Valintaperusteet: lähtökohtaisesti luotettava (olemassa oleva) ja kansalliseen käyttöön soveltuva. SADe SoTe klusteriryhmä hyväksynyt työkalut , kun projektisuunnitelma hyväksyttiin. Testin tulosten perusteella saa personoidusti (liikennevalo-tyyppisesti) tietoa esimerkiksi sopivista itsehoito-ohjeista, palveluista ja tarvittaessa ohjeistusta ottaa yhteyttä ammattilaiseen (yhteys alueelliseen asiointipolkuun). Testin tulokset voi tallentaa itselleen ja alueellisiin järjestelmiin, joiden kautta tulokset voidaan tarvittaessa välittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Olennaista yhteys alueellisiin sähköisiin asiointipolkuihin, johon testitulokset on voitava siirtää sähköisesti. Itsearviointityökalut tulee olla koodistopalvelussa KP-jory / Anu Suurnäkki 8 4

31 Projektin aikana mukaan tulevat avuntarpeen itsearviointityökalut (Hyväksytty SADe SoTe klusterissa 8/2013) Asiakaspainopistealue Työkalu (ja vastuutaho) Lasten painoindeksi, iso BMI (THL) Yhdistetty valtimosairauksien riskitesti: Finriski-laskuri, diabetes- ja dementiariskitestit (THL) Lapsiperheet: lasten lihavuuden ehkäisy Valtimosairauksien ehkäisy Päihde- ja mielenterveys Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ( ) ( ) Mielenterveystalossa Oirenavigaatio (HUS) - - ( ) Mielenterveystalossa BDI-21 masennuskysely (HUS) Mielenterveystalossa: AUDIT alkoholin käytön riskit (HUS) - - ( ) - - WHODAStoimintakykymittari (THL) - ( ) tunnistaminen KP-jory / Anu Suurnäkki 9 Esimerkkinä ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidon omahoitopolku : Case Pekka KP-jory / Anu Suurnäkki 10 5

32 Pekka asuu Vantaalla ja hänen Mikkelissä asuvat ikääntyneet vanhempansa tarvitsevat tukea kotona asumiseen. => Pekka löytää palveluun nopeasti esim. hakukoneen tai Vantaan kaupungin verkkosivujen kautta. Palvelusta hän saa kätevästi luotettavaa tietoa ikääntyneiden toimintakykyyn liittyvistä asioista ja palveluista sekä voi tehdä toimintakykytestin (WHODAS). => Testin avulla Pekka voi arvioida vanhempiensa toimintakykyä. => Testin tulosten perusteella Pekka saa tietoa esimerkiksi vanhemmilleen sopivista lähialueen palveluista, joiden avulla voidaan tukea kotona asumista KP-jory / Anu Suurnäkki 11 Asiakaspainopistekohtaisen omahoitopolun aloitussivu Testin tulossivulta tarvittaessa jatkumo alueelliseen palveluun (jos alueella on käytössä sähköinen asiointi) Testin tuloksen perusteella personoitu tietosivu Yhteys palveluhakemistoon Mahdollisuus etsiä alueellisia palveluja Esimerkkikuva omahoitopolusta Huom. rautalankoja, ei vielä kuvaa todellista palvelunäkymää. 6

33 Projektin etenemisen aikataulu Projektisuunnittelu, projektisuunnitelma hyväksytty Projektinhallinta ja johtaminen Projektin arviointi ja päättäminen 1. Määrittely 1.1 Omahoitopolkujen mallinnus ja konseptointi (konsepti kommenteilla) 1.3 Hallintamallin määrittely (käynnistyy, kun on päätös polkujen paikasta) 2. Hankinta ja toteutus 2.1 Omahoitopolkujen ja työkalujen sisältö (käynnistynyt) 1.2 Itsearviointityökalujen vaatimusmäärittely (valmistumassa) 2.2 Itsearviointityökalujen teknisen toteutuksen hankinta (osana STM:n puitesopimusta) 2.3 Itsearviointityökalujen tekninen toteutus ja testaus (syksy 2014) 3. Käyttöönotto 3.1 Käyttöönoton ja levittämisen suunnittelu 3.2. Käyttöönotto ja levittäminen Esityksen nimi / Tekijä 13 7

34 THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodisto Koodistopalvelun johtoryhmä THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 1 Koodiston avaushanke Koodiston avaaminen käsitelty kp-joryssa Esitelty otsikolla Terveys-, hyvinvointi-, toimintakyky- ja riskimittarikoodisto Hanke avattu, valmisteluvastuu THL/PAKE ja IIPA, tukena SADE-palvelutarpeen itsearviointivälineet-hanke ja THL/TILU. Tueksi perustettu asiantuntijaryhmä Toimintakykyluokituksen ja toimintakykymittareiden tietorakenteiden asiantuntijaryhmä Tehtävänä (mm.) valmistella toimintakykyluokitus koodistopalvelimella julkaistavaksi (seuraava asiakohta) WHODAS 2.0 toimintakykymittari koodistopalvelimella julkaistavaksi THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 2 1

35 Lähtökohtia Hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja riskimittareita on käytössä sekä potilas- ja asiakastietojärjestelmissä että erilaisissa avoimissa palveluissa. Tietorakenteita ei ole yhteisesti määritetty. Yhteiskäyttöisyys on olematonta Palvelutarpeen itsearviointia on tarkoitus tukea SADe-ohjelmassa kehitettävällä palvelulla; tässä tarvitaan useita hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja riskimittareita Toimintakykytiedon tietomalli ja rakenne ovat epäselviä TOIMIA-verkosto on luonut puitteet toimintakyvyn mittaamisen välineiden arvioimiselle. Toimintakykyä ei voida typistää yksiulotteiseksi, reaalimaailmassa tarvitaan monia mittareita. ICF muodostaa perustellun käsiterakenteen, johon eri toimintakykymittarit sijoittuvat THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 3 Toimintakyvyn mittarien rakennekoodisto Ei vain yksi toimintakykymittari, vaan koodisto erilaisten toimintakykymittarien rakenteille (eri ICF-käsitteitä, eri käyttötilanteissa, eri kohderyhmille, erilaisia mittarirakenteita) SADe-avuntarpeen itsearvioinnin välineissä tarvittavat toimintakykymittarit ensimmäisinä malleina WHODAS 2.0 (WHO, THL) Beck Depression Inventory (TOIMIA, HUS Mielenterveystalo) AUDIT (WHO, TOIMIA, HUS Mielenterveystalo) Asiantuntijaryhmä hyväksynyt koodistoehdotuksen kokouksessaan 11.4 THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 4 2

36 Mittarikoodisto ei sisällä kaikkea mittaritietoa Ei kattava mittaristo, vaan pragmaattinen, täydentyvä valikoima Ei käyttöohjeita Paitsi se, mikä sisältyy kysymyksiin suoraan Vain rajallisesti tulkintaohjeita Taustatiedot TOIMIA-tietokannassa Käytön edellytykset Luotettavuus Käyttökelpoisuus Ym. THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 5 Käyttötarkoitus 1 THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodistoa käytetään sähköisissä järjestelmissä kuten potilas- ja asiakastietojärjestelmissä ja kansalaisille tarkoitetuissa toimintakyvyn itsearviointijärjestelmissä yksilöimään toimintakyvyn mittareita ja muita arviointivälineitä, eri mittarien tietoelementtejä ja tietoelementtien välisiä suhteita, sekä mittarien ja niiden elementtien ilmaisemia toimintakykykäsitteitä (ICF-käsitteitä). THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 6 3

37 Käyttötarkoitus (jatkuu) THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodiston mukainen tietorakenne tukee toimintakykytiedon yhteiskäyttöisyyttä järjestelmärajojen yli koodistoon sisältyvien mittarien ja niiden ilmaisemien ICFkäsitteiden osalta. Tämä auttaa kehittämään myös toimintakykytietoa hyödyntäviä lisäpalveluita, kuten kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmia, päätöksentukipalveluita ja hoitokäytäntökuvauksia. THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 7 Käyttötarkoitus jatkuu THL - Toimintakyvyn mittarien rakennekoodiston mukaisesti kirjattava toimintakykytieto mahdollistaa toimintakyvyn paikallisen ja kansallisen tilastoinnin ja laadun seurannan koodistoon sisältyvien mittarien ja niiden ilmaisemien ICFkäsitteiden osalta. THL - Toimintakyvyn arviointimenetelmien rakennekoodisto ei kuvaa mittarien yleisiä ominaisuuksia kuten luotettavuutta, käyttökelpoisuutta, tulkintaa tai viitearvoja. Näiden tietojen osalta rakennekoodisto tukeutuu toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston tietovarantoon (TOIMIA-tietokanta). THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 8 4

38 Ehdotettu rakenneratkaisu mittarin tunniste mittarin osiot/kysymykset, niiden keskinäiset suheet (mm. hierarkia), tietotyypit ja arvoalueet mittarin laskennallisten kenttien muodostussäännöt ja niiden mahdollisesti tarvitsemat apukentät tulosskaalojen yhteys ICF ja ICD-10 ja muihin luokituksiin ja käsitteistöihin (osion merkityksellinen käsite ja ICF-koodit, puhekielen termit) viittaus mittarin käyttökuvaus-, käytettävyys- ja luotettavuustietoihin, mm. TOIMIA-tietokannassa Tieto mittarin ylläpitäjätahosta ja tekijänoikeudesta Millä perusteella voidaan julkaista THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 9 Edellytykset toimintakykymittarin sisällyttämiseksi rakennekoodiston Immateriaalioikeudet sallivat julkaisemisen Tunnistettava, luotettava ylläpitäjätaho Taustatiedot TOIMIA-tietokannassa TOIMIA-prosessissa hyväksytty ainakin yhteen käyttötarkoitukseen (vähintään keltainen liikennevalo) Asiantuntijaryhmän hyväksyntä Rakenteen kuvaus rakennekoodiston tietomallilla ja käsitteillä THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 10 5

39 WHODAS 2.0 WHODAS 2.0 Terveyden ja toimintarajoitteiden arviointiväline selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia erilaisissa toiminnoissa. Terveydentilalla tarkoitetaan sairauksia, tauteja ja muita lyhyt- tai pitkäaikaisia terveysongelmia, vammoja sekä mielenterveys-, tunne-elämän, alkoholi-, huume- tai lääkkeenkäytön ongelmia. Copyright WHO, käännösoikeus suomen kielelle Jyväskylän AMK/Jaana Paltamaa, lupaa pyydetty THL:lle julkaista suomenkielinen käännös sähköisenä versiona. Rakennetiedon ylläpito: THL/PAKE THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 11 WHODAS 2.0 jatkuu Ehdotettu rakenne yhdistää 12-osioisen ja 24-osioisen kyselyn Luotettavuustutkimukset: WHO TOIMIA-käsittely kesken THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 12 6

40 Beck Depression Inventory BDI on tarkoitettu kuvaamaan henkilön mielialaa. 21-osioinen kysely Taustatiedot julkaistu TOIMIA-tietokannassa Käyttökelpoisuus: sopii kliiniseen käyttöön depression seulontaan, masennusoireiden vaikeusasteen arviointiin sekä hoitovasteen seurantaan. Rakennetiedon ylläpito: HUS Mielenterveystalo THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 13 AUDIT Alkoholin riskikäytön tunnistamiseen kehitetty mittari. Soveltuu myös toimintakyvyn arviointiin kuvaamalla alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia ja seurauksia. Mittaa ajankohtaista alkoholin kulutusta. Soveltuu käytettäväksi eri kulttuureissa. Taustatiedot TOIMIA-tietokannassa 10-osioinen kysely Rakennetiedon ylläpito: HUS Mielenterveystalo THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 14 7

41 Pelkkä mittarikoodisto ei riitä Hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja riskimittaritiedon rakenteinen kirjaaminen ei ole vain käytetyn mittarin kirjaamista Tarvitaan tietomalli mittareiden tuottaman tiedon esittämiselle Esimerkiksi tietosisältö-formaatti Tietolähde Mittauskohtainen (ei mittarikohtaisena) tieto THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 15 Esimerkki: toimintakykyhavainto THL-mittarikoodisto / Matti Mäkelä 16 8

42 THL ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus Koodistopalvelun johtoryhmä Kokous ICF-esittely/ Heidi Anttila 1 ICF Integroiva biopsykososiaalinen malli toimintakyvystä ja toimintarajoitteista Lääketieteellinen Nivelreuma, ICD M05 terveydentila Takin napittaminen, lapsenlapsen hoitaminen Kehon toiminnot Kehon rakenteet Suoritukset Osallistuminen Nivelkipu Lääkitys Ympäristötekijät Yksilötekijät Elementtien välillä vallitsee dynaaminen vuorovaikutus: muutokset yhdessä elementissä saattavat vaikuttaa myös yhteen tai useampaan muuhun elementtiin. 2 1

43 ICF-luokituksen rakenne ja koodit ICF-luokitus perustuu integroivaan biopsykososiaaliseen malliin toimintakyvystä ja toimintarajoitteista. ICF-mallin eri osa-alueiden alle on ryhmitelty suuri joukko tekijöitä (pois lukien yksilötekijät). Lääketieteellinen terveydentila ICDtautiluokitus Kehon toiminnot/ Kehon rakenteet 310 Suoritukset Osallistuminen Kehon toiminnot Kehon rakenteet Suoritukset ja osallistuminen Ympäristötekijät Ympäristötekijät 253 Yksilötekijät 0 3 ICF-luokituksen rakenne ja koodit ICF Toimintakyky ja toimintarajoitteet Osat Osa-alueet Aihealueet Toinen luokitusporras Kolmas luokitusporras Neljäs luokitusporras Kontekstuaaliset tekijät Kehon toiminnot ja kehon rakenteet Suoritukset ja osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät Kehon toiminnot Kehon rakenteet b1 b8 s1 s8 d1 d9 e1 e5 b110 - b899 s110 - s899 d110 - d999 e110 - e599 Ei vielä luokiteltu! b b7809 s s8309 d d9309 e e5959 b b51059 s s76009 b 110 s d 4401 e ICF-koodi = Etuliitteet + Numerokoodit + ICF-tarkenteet 2

44 SADE ja TOIMIA Kansalaisen itsearviointimittareita sähköistetään kansalaisen palveluväylään TOIMIA:ssa: 20 käyttötarkoitussuositusta, 80 mittarista pätevyysarvio Mittarien tietosisällön kuvaus ICF-luokituksen avulla Esityksen nimi / Tekijä 5 THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus käyttötarkoituskuvaus THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitusta käytetään ilmaisemaan toimintakyvyn kuvauskohteita, joita mitataan erilaisilla toimintakyvyn arviointimenetelmillä. THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus on tukirakenne kansalaisen palveluväylässä sähköistettäville toimintakyvyn itsearviointimenetelmille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palvelujen tarpeiden arvioinnissa ja seurannassa käyttämille arviointimenetelmille. THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitusta voidaan käyttää toimintakykytiedon jäsentämisessä rakenteiseen muotoon sähköisissä tietojärjestelmissä sekä tilastotuotannossa Esityksen nimi / Tekijä 6 3

45 Ohjeistus monta väylää TOIMIA-verkoston käsiteryhmä: ICF-mittari -siltauspajat Tietopaketti, jatkossa osaksi uuden THL.fi verkkopalvelun Toimintakyky-aihesivustoa Innokylän ICF-verkosto, sähköpostilista, TOIMIAverkosto: keskustelu ja verkostoituminen Kelan ja THL:n kansalliset ICF-koulutukset (kevät 2014), jatkossa ICF-kouluttajaverkostossa eri paikkakunnille. ICF elearningtool valmis ja tulossa suomeksi WHO:n selaimelle VATA (vaikuttavat tavat -hanke): AMK:t yhteistyössä THL, ammattiliitot, Duodecim & sote-työelämätahot laativat Toimintakyky-suosituksen ja ICF-verkkokurssin (MOOC) Esityksen nimi / Tekijä 7 Sopimus vuonna 2002: WHO-Stakes TR/02/049 TR/02/050. WHO has granted to the Publisher [THL] a non-exclusive licence to translate the Work [the ICF] (TR/02/049) and also granted a non-exclusive sublicensable worldwide licence to publish in electronic format (CD- ROM, ebook, website) market, distribute and sell the translated Work during the whole term of copyrigth. (TR/02/050) The Publisher is further authorized to develop, or to sublicense others to develop, softwares and other computer applications incorporating the ICF codes for non-commercial distribution to hospitals and other medical institutions. This agreement excludes the right to use, or to sublicense others to use, the ICF codes in commercial softwares or electronic tools. (TR/02/050) Esityksen nimi / Tekijä 8 4

46 Lisäksi Käyttöä helpottavia uusia työkaluja ICF-ydinlistat ICF ekuvauslomake prototyyppi ICF toimintakykyprofiili ICF intenventiotaulukko Missä ICF-pohjainen rakenteinen toimintakyvyn jäsentäminen on jo käytössä Suomessa? Esityksen nimi / Tekijä

47 Toimintakykyprofiili 11 Toimintakykyprofiili 6

48 Käyttöönotto HUS selkäydinvammaklinikka Alkoi elokuussa 2013 ICF-pohjainen arviointi perustana muokattu lyhyt ICF-ydinlista selkäydinvamma Käytössä asiakaskeskustelussa ja moniammatillisessa yhteistyössä Saanut myönteistä palautetta asiakkailta ja henkilökunnalta Ajantarve min/käynti Suunnitteilla sähköinen versio Esityksen nimi / Tekijä Esityksen nimi / Tekijä 14 7

49 Esityksen nimi / Tekijä 15 VAT Valmennuksen arvioinnin tuki -työkalu Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Esityksen nimi / Tekijä 16 8

50 ICF ARJEN TYÖKALUNA Mari Jokitalo-Trebs Kuntoutusohjaana, Fysioterapeuttit Ruskiksen oppilaiden toimintakyvyn kuvaus moniammatilisesti ICF-CY:n avulla Yhteinen kuva monitarpeisesta oppilaasta? WHO: ICF jäsentää tietoa toimintakyvystä mielekkäällä tavalla 9

51 OPPIMISVALMIUDET PÄIVITTÄIN TOISTUVAT TEHTÄVÄT JA VAATEET Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet (d2) AISTITOIMINNOT Aistitoiminnot ja kipu(b2) Havaintotoiminnot (b156) Mielentoiminnot (b1) Oppiminen ja tiedon soveltaminen (d1) TIEDON SOVELTAMINEN VUOROVAIKUTUS Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (d7) Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (d9) KOMMUNIKOINTI Kommunikointi (d3) Ääni- ja puhetoiminnot (b3) LIIKKUMINEN JA KÄSIEN KÄYTTÖ Liikkuminen (d4) ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN Itsestä huolehtiminen (d5) Lasten ja nuorten ICF, ICF-CY Children & Youth Version Sama rakenne kuin ICF Sisältää kaikki samat koodit kuin ICF Määrittelyjä muokattu Uusia koodeja Muokatut sisältää/ei sisällä kriteerit Laajennettu tarkenneasteikko, jolla voidaan esittää kehityksestä johtuva viivästyminen tai puute Esityksen nimi / Tekijä 20 10

52 ICF:n ja ICF-CY:n yhdistäminen WHO suunnittelee yhdistämistä entistä relevantimpi kaikenikäiselle väestölle Aikataulua ei ole asetettu Esityksen nimi / Tekijä 21 ICF mukana ICD-11 kehittämisessä Toimintakykyominaisuudet (Functioning properties) osana ICD sisältömallia Ne ovat joukko ICFkuvauskohteita, jotka sisältyvät ICD:n sairauskokonaisuuksiin. Diagnoosi + Toimintakyky Laajempi ja merkityksellisempi kuva yksilöistä ja väestöstä Voidaan käyttää monien päätösten apuna Esityksen nimi / Tekijä 22 11

53 ICD-11 kehittäminen Esityksen nimi / Tekijä 23 12

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 25.08.2015 klo 10:00-12:15 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

SADe-SoTe Palveluhakemisto

SADe-SoTe Palveluhakemisto SADe-SoTe Palveluhakemisto Virve Jokiranta Kevätseminaari 23.4.2013 23.4.2013 Palveluhakemisto / Virve Jokiranta 1 Terve, täällä X X. Isällä ollut useamman päivän voimakasta huimausta ja nyt alkoi verenvuoto

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI

RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI RAKENNETAAN SOVINTOA LASTEN JA NUORTEN RIKOS- JA RIITA- ASIOIDEN SOVITTELU-SEMINAARI 10.-11.11.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Seminaaripäivien tavoitteena on tarkastella lasten ja

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehnyt: Johtava konsultti Timo Siira, Salivirta & Partners Tietojärjestelmien valmiuksien kartoitus Eri järjestelmien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä Niina Kilpelä, arkkitehti Kynnys ry Esteettömyysluokitustyö Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Kuntamarkkinat 11.9.2014 Maija Paukkala Kehittämispäällikkö HyvisSADe projektijohtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Käsitteet Omahoito on potilaan

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli Kokoustiedot Aika tiistai klo 16.00 17.20 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SOTE-valmisteluryhmä. Pia Wik. Gun Kapténs. Pia Wik. Pöytäkirja sivu 1(5) nro 5/2016. Elin:

SOTE-valmisteluryhmä. Pia Wik. Gun Kapténs. Pia Wik. Pöytäkirja sivu 1(5) nro 5/2016. Elin: Pöytäkirja sivu 1(5) nro 5/2016 Elin: SOTE-valmisteluryhmä Aika: 22.06.2016 klo 9 Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone Karikukko Y-3 Läsnäolijat: Gun Kapténs Stefan Svenfors Gösta Willman Kristina

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot