Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) ei sijaista Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) ei sijaista Härkönen Sampo Lääkärikeskus-Yhtymä (x) Ikonen Martti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (-) sij.anne Vinkanharju Kopra Kyösti HUS (-) ei sijaista Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (-) ei sijaista Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (x) klo 15:35 saakka Laatikainen Tiina THL (x) Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (x) Lindgren Marina Kela (-) ei sijaista Porrasmaa Jari STM (x) klo 15:40 saakka Ripatti Sinikka Kuntaliiton hanketoimisto (x) Sij. Tellervo Alanärä Räsänen Maija Pietarsaaren kaupunki (x) Sahala Heli Tikesos-hanke (x) Tarhonen Timo HL7 Finland ry. (x) Toiviainen Hanna Valvira (x) klo 15:30 saakka Tuomola Pirjo THL, Tilastot (-)sij. Sannamari Saukkonen Virtanen Martti Nordic Casemix Center (x) Koodistopalvelu- Komulainen Jorma THL (x) klo 15:10 asti Tiimi Kajander Ani THL (x) klo 12:55 alkaen Lehto Hanna THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Meriläinen Outi THL (-) Mäkelä Matti THL (x) Palojoki Sari, siht. THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) klo 14:25 saakka Esittelijät Kapanen Marja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (x) Asiakohdat 1-2 Ojanen Juhani, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (x) Asiakohdat 1-2

2 Pöytäkirja 4/2010 2(13) 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:31. Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) todettiin tarkistetuksi sähköpostimenettelyllä. Valvira toimitti pöytäkirjaan täydennysehdotukset tarkastuksen aikana, minkä jälkeen pöytäkirja lähetettiin johtoryhmälle uudelleen käsiteltäväksi. Pöytäkirja hyväksyttiin kokouksessa ja se julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2 THL Lomakehankkeeseen sisältyvät lomakkeet: Psykiatrian erityisten rajoittamistoimien lomakerakenne, julkaisuesitys päätettäväksi Lääninlääkäri Marja Kapanen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), ylilääkäri Juhani Ojanen (Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) ja ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esittelivät Psykiatrian erityisten rajoittamistoimien lomakerakenteen julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle Esittelyn taustan osalta viitataan Koodistopalvelun johtoryhmän kokouspöytäkirjaan Pöytäkirja on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla osoitteessa Yleisesittely: - Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyi Psykiatrian erityistoimenpidekoodiston kehittämistyön aloitettavaksi. Johtoryhmä edellytti, että valmistelussa tulee selvittää mahdollisuudet integroida Psykiatrian erityistoimenpidekoodisto osaksi THL:n Toimenpideluokitusta. - Valmistelu tapahtui Proxit-hankkeen ja Koodistopalvelutiimin toimesta Valmistelun aikana päädyttiin ratkaisuun, jossa rajoitutaan Psykiatrian erityisissä rajoitustoimissa tarvittaviin tietomäärittelyihin. Tässä tarkoituksessa toimenpideluokituksen luokat eivät osoittautuneet järkeviksi, vaan tarvittavat luokitukset todettiin aiheelliseksi muodostaa Mielenterveyslain perusteella. Määritysten muodoksi valittiin lomakerakenne, ja tarvittavat luokitukset otettiin käytössä olevista Etelä-Suomen lääninhallituksen ohjeistamista luokituksista. - Proxit-hankkeen kanssa tehdyn valmistelutyön valmistuttua THL järjesti asiantuntijakokouksen, jossa käytiin läpi työn tulokset. Kokouksen jälkeen lääninlääkäri Marja Kapanen laati konsultoituaan asiassa Valviran ja aluehallintovirastojen MIEPÄasiantuntijaryhmää määrittelyt käytettävissä luokituksissa esiintyville luokituksille, ja THL:n koodistopalvelutiimi viimeisteli lomakerakenteen kokouksen tulosten perusteella. Lomakerakennetta käytetään psykiatrian erityisten rajoittamistoimien yhteydessä sähköiseen tiedonkeruuseen ja tietojen arkistoimiseen. Lomakkeen tiedoista koostetaan lain säätämät aluehallintovirastoille menevät ilmoitukset. - Yhdestä toimenpiteestä tehdään tällä hetkellä lukuisia kirjauksia. Toiveena on, että monista kirjaamisista päästäisiin eroon. - Lomake sisältää 31 tietokenttää: organisaatiotiedot, henkilötiedot, toimenpidetiedot, kaksi luokitusta, jotka perustuvat mielenterveyslakiin ja vallitsevaan ohjeistukseen sekä seurantatiedot. - Rajoittamistoimenpiteen peruste -luokitus:

3 Pöytäkirja 4/2010 3(13) Käyttäytyminen ja/tai uhkaus viittaa vaaraan vahingoittaa itseä Tällä voidaan perustella rajoittamiskeinoa 500 (sitominen) ja rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). Käyttäytyminen Tällä voidaan perustella rajoittamiskeinoa 500 (sitominen) ja ja/tai uhkaus viittaa vaaraan rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). vahingoittaa muita Vakavasti vaarantaa omaa Tällä voidaan perustella vain rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). turvallisuuttaan Vakavasti vaikeuttaa muiden Tällä voidaan perustella vain rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). potilaiden hoitoa Todennäköisesti Tällä voidaan perustella vain rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). vahingoittaa omaisuutta merkittävästi Vesijuoppous Tällä voidaan perustella vain rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). Muu erittäin painava hoidollinen syy Tällä voidaan perustella vain rajoittamiskeinoa 400 (eristäminen). Tämä vaatii aina erillisen, kirjallisen selvityksen aluehallintovirastolle, jos tätä käytetään ensisijaisena perusteena. - Rajoittamiskeino-luokitus Tahdonvastaisesti toteutettu Potilaaseen kohdistetaan hänen tahdostaan riippumatta lain mukaisin hoitotoimenpide ja / tai perustein hoitotoimenpide hänen somaattisen tai psykiatrisen sairautensa tutkimus hoitamiseksi. Liikkumisvapauden rajoittaminen Hoidollinen kiiinnipitäminen Eristäminen Potilasta lain mukaisin perustein kielletään poistumasta sairaalan alueelta tai tietyn hoitoyksikön tiloista. Lain mukaisin perustein estetään potilaan fyysinen väkivaltainen käyttäytyminen pitämällä häntä fyysisesti kiinni rajaamalla hallitusti ja kivuttomasti potilaan luonnollisia liikeratoja. Psykiatrinen tehohoitotoimenpide, jossa potilas lain mukaisin perustein suljetaan ulkoapäin lukittuun huoneeseen, joko omaan huoneeseensa tai muuhun erikseen kyseistä hoitotoimenpidettä varten tarkoitettuun turvalliseksi varustettuun huoneeseen. Sitominen Psykiatrinen tehohoitotoimenpide, jossa potilas lain mukaisin perustein sidotaan sänkyyn nahkavyöllä tai muulla vastaavalla tavalla muista potilaista eristettynä. Omaisuuden haltuunotto Mielenterveyslaissa määritellyt esineet, aineet tai rahat otetaan lain mukaisin perustein hoidon ajaksi toimintayksikön haltuun. Päätös rajoitustoimesta on tehtävä erillisenä lääkärin päätöksenä, joka annetaan potilaalle tiedoksi ja on valituskelpoinen hallinto-oikeudelle. Potilaan omaisuuden ja Potilaan käytössä olevat tilat tai hänen hallussaan oleva omaisuus lähetysten tarkistaminen tarkastetaan lain mukaisin perustein, kirjeen sisältö tarkastetaan kirjettä lukematta. Henkilöntarkastus ja -Henkilöntarkastuksessa potilaan päällä olevat vaatteet tai muuten hänen katsastus yllään olevat esineet tarkastetaan lain mukaisin perustein sen selvittämiseksi, ettei potilaalla ole hallussaan mielenterveyslain pykälässä 22 g tarkoitettuja aineita tai esineitä. Henkilönkatsastuksessa potilaan ruumis (keho) lain mukaisin perustein tarkastetaan tai otetaan puhalluskoe, veri-, virtsa- tai sylkinäyte sen selvittämiseksi, onko potilas

4 Pöytäkirja 4/2010 4(13) Yhteydenpidon rajoittaminen päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen tai onko hänellä mielenterveyslain pykälässä 22 g tarkoitettuja aineita tai esineitä kehossaan. Lain mukaisin perustein rajoitetaan potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa yhteydenpitoa käyttämällä puhelinta, lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai muita luottamuksellisia viestejä ja lähetyksiä sekä vastaanottamalla vieraita. Lain mukaisin perustein kirje saadaan lukea ja pidättää. Yhteydenpitoon käytetyt välineet ja laitteet saadaan ottaa haltuun tai niiden käyttöä rajoittaa. Päätös rajoitustoimesta on tehtävä erillisenä ylilääkärin päätöksenä, joka annetaan potilaalle tiedoksi ja on valituskelpoinen hallinto-oikeudelle. - Esittelyssä käytiin läpi Koodistopalvelun lomakerakenne (PSYE/Lomake - Psykiatrian erityiset rajoitukset). Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja ja annettiin seuraavaa lisätietoa: a) Keskustelu PSYE/Lomake - Psykiatrian erityiset rajoitukset lomakerakenteesta - Ehdotukset lomakerakenteen jatkovalmistelua varten: Organisaation suorituspaikka : käsite pitää yhtenäistää THL SOTE- Organisaatiorekisterin käsitteistön kanssa. Käsite SV-numero : tulee tarkistaa Valviralta mitä termiä käytetään. Sihteeristön lisäys pöytäkirjaan: Valvirasta on saatu vastaus, jonka mukaan vakiintunut termi tulee varmennepalveluista (SV-numero ei ole enää yksilöintitunnus). Lomakkeen yksilöintitunnus : Aiheuttaa päivitystarpeen AR/YDIN Näkymäkoodistoon. Toimenpiteen kesto : Tietotyyppi puuttuu. Todettiin, että toimenpiteen kestolle on olemassa tietty hälytysraja viranomaisvalvonnassa. Tarvitaan tieto päivämäärästä, tunneista ja minuuteista. HL7 Tekninen komitea (TC) valmistelee tietotyypin valintaa. b) Keskustelu Rajoittamistoimenpiteen peruste luokituksesta - Luokituksen sisältö perustuu lainsäädäntöön. Sisältöön ei ole huomautettavaa. Luokitus on hyväksyttävissä. c) Keskustelu Rajoittamiskeino-luokituksesta: - Samoja tietoja on myös THL HILMO Psykiatrian lisälehdellä. Rajoittamiskeino-luokitusta ja HILMO Psykiatrian lisälehteä tulisi harmonisoida keskenään. - Voidaanko luopua kokonaan THL HILMO Psykiatrian lisälehdestä? Jos käytössä olisivat vastaavat toimenpidekoodit, voitaisiinko lisälehdestä luopua (vrt. sähkösokkihoito, joka on koodina Toimenpideluokituksessa)? Todettiin, että tieto tahdonvastaisesta hoidosta ei sisälly tähän lomakerakenteeseen. - Näiden koodien pitäisi olla yhteensopivia Toimenpideluokituskoodien kanssa. Eri käyttötarkoituksiin tulevat luokitukset pitäisi laatia samalla rakenteella. Todettiin, että luokituksen koodiarvot ( ) on määritelty asetuksessa. Koodeja voidaan muuntaa eri koodeiksi sairauskertomusjärjestelmissä. - Tässä yhteydessä tiedusteltiin miten psykiatrian alan kirjaaminen laajemmin toteutetaan. Puheenjohtaja vastasi, että sähköisen potilaskertomuksen kehittyessä ja THL:n rakenteiden päivittämistyön edistyessä asia selkiytyy.

5 Pöytäkirja 4/2010 5(13) Yhteenveto/ jatkotoimenpiteet: - Keskustelu kohdassa (kohta a) olevat ehdotukset Psykiatrian erityiset rajoitukset - lomakerakenteen jatkovalmistelua varten ovat perusteltuja ja ne pitää ottaa huomioon jatkovalmistelussa. - Luokitusten koodiarvojen, THL HILMO-Psykiatrian lisälehden ja Toimenpideluokituksen koodien suhde tulee selvittää ja luokituksia tulee pyrkiä harmonisoimaan. Ratkaisut tulee antaa tiedoksi Koodistopalvelun johtoryhmälle. - THL voi hallinnoida Psykiatrian erityisten rajoittamistoimien lomaketta. Lomakkeen ylläpidolle pitää perustaa asiantuntijaryhmä, joka perehtyy psykiatrian kirjaamiseen laajemmin. THL nimittää ryhmän. Päätösesitys: Esitettiin luokitusten hyväksymistä ja lomakerakenteen julkaisemista koodistopalvelimella testistatuksella lomakerakenteiden hyväksymismenettelyn vaiheiden, mukaan lukien HL7-teknisen komitean käsittely, läpikäymisen jälkeen. Johtoryhmä velvoittaa ottamaan jatkovalmistelussa huomioon Yhteenveto/jatkotoimet kohdassa esitetyt asiat. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. 3 AR/YDIN Tupakointistatus-luokitus, julkaisuesitys päätettäväksi Avoimet rajapinnat Kliinisen ryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esitteli AR/YDIN Tupakointistatus luokituksen julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle Esittelyn taustan osalta viitataan Koodistopalvelun johtoryhmän kokouspöytäkirjoihin ja Pöytäkirjat ovat saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla osoitteessa Yleisesittely: - Koodistopalvelun johtoryhmä ei ole hyväksynyt luokitusta, jossa kuvataan sekä nykyistä että aiempaa tupakointia. - Avoimet Rajapinnat Kliininen ryhmä ei puolestaan hyväksy tilannetta, jossa aiempaa tupakointia ei voida kuvata rakenteisesti. - Ratkaisuehdotus: Tupakointistatus luokituksella kuvataan vain nykyistä tilannetta. Potilaskertomuksen ydintietoihin liitetään rakenteinen tieto aiemmasta tupakoinnista. Lisäksi käytössä tupakoinnin määrä (savukkeita/pv sekä askivuodet) ja nikotiiniriippuvuus (Fagerström). Keskustelu: - Ratkaisu on harmoninen. - Ratkaisu on kannatettava eikä siinä ole huomautettavaa. Päätösesitys: Esitettiin luokituksen hyväksymistä ja julkaisemista koodistopalvelimella testistatuksella. Johtoryhmä toteaa, että aiempi tupakointi toteutetaan ydinrakenteen laajennuksena. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. 4 PTHAVO -Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) päivitys ja luokituksen siltaus THL ICD-10 -tautiluokitukseen, päätettäväksi

6 Pöytäkirja 4/2010 6(13) THL PTHAVO -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli PTHAVO -Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) päivitysesityksen ja luokituksen siltauksen THL ICD-10 -tautiluokitukseen julkaistaviksi koodistopalvelimella testistatuksella. Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) hyväksyttiin Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyssä Koodistopalvelun julkaisutoimikunta käsitteli luokitusta kokouksissaan ja ja hyväksyi luokituksen julkaistavaksi koodistopalvelimella. Ennakkoaineisto koskien SPAT päivitysesitystä ja luokituksen siltausta THL ICD-10 -tautiluokitukseen toimitettiin johtoryhmälle Todettiin erikseen, että siltausta WONCA ICPC-2 luokitukseen ei oltu toimitettu ennakkoaineistossa, mutta se on mukana esittelyssä. Yleisesittely: a) SPAT-päivitys - Päivitys perustuu asiantuntijaryhmän käsittelyyn. - Valmistelua on edistänyt luokkien ruotsinnostyö, joka on johtanut käsitteiden täsmentymiseen. - Työhön on osallistunut Akateemisen Terveyskeskuksen työpaja ja sen osanottajat. - Päivitysprosessissa on tunnistettu 14 välttämättä luokitettavaa toimintoa, joille aiemmin ei ole ollut SPAT-luokkaa. - Suurempi ryhmä SPAT-koodeja on arvioitu voitavan poistaa, joko yhdistämällä toimintoja yhteisiin luokkiin tai siten, että toiminto on sen verran harvinainen perusterveydenhuollossa. b) SPAT-siltaus ICD-10 tautiluokituksen kanssa - Perusterveydenhuollon toimintaprosessissa on välttämätöntä tukea ammattihenkilöä toimintojensa kuvaamisessa. - Tuki voi koostua siitä, että tietojärjestelmät tarjoavat ensisijaisia toimintoluokkia toimintakontekstin mukaisesti. - Toimintakontekstin keskeinen määrittäjä on käynnin syy, luontevimmin diagnoosiluokka. - Diagnoosi, jos se on käynnille jo kirjattu, voi siis ohjata ammattihenkilölle tarjottavia ensisijaisia SPAT-luokkia. c) SPAT-siltaus ICPC-2 luokitukseen - Johtoryhmälle tuotiin tiedoksi kokouksessa, että SPAT-siltaus ICPC-2 luokitukseen on myös toteutettu. Asiaa ei voida käsitellä päätöskäsittelyssä, koska ennakkoaineisto ei ollut valmistunut ja toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja ja annettiin seuraavaa lisätietoa: a) SPAT-päivitys - Jos SPAT yhdistetään myöhemmin osaksi esim. THL Toimenpideluokitusta, onko koodin tunnisteella jokin merkitys tässä yhteydessä? Vastaus: Todettiin, että esim. Suun terveydenhuollon toimenpidekoodit ovat jo osa THL Toimenpideluokitusta. Nykyinen SPATkoodi ei kelpaa sellaisenaan osaksi Toimenpideluokitukseen, vaan tulee tehdä uusi koodi, josta on siltaus alkuperäiseen SPAT-koodiin. Tietty koodien erilaisuus on hyväkin ominaisuus, koska se vähentää koodien sekoittumisen riskiä. Tuotiin esille, että joissakin tietojärjestelmäratkaisuissa Toimenpideluokituskoodit on sidottu tiettyyn merkkirajaan saakka. - Hoidon suunnittelu-/jatkohoidon suunnittelu-luokka: Tuotiin esiin, että kotisairaanhoito-koodi puuttuu. On käytetty Ohjaus muulle työntekijälle/hoitajalle/terapeutille koodia tällaisessa tapauksessa. Tiedotettiin, että rakenteisen potilaskertomuksen jatkohoidon suunnitelma on kehitteillä.

7 Pöytäkirja 4/2010 7(13) b) SPAT-siltaus ICD-10 tautiluokituksen kanssa - Todettiin, että siltaustaulukko ei ole koodistopalvelimen julkaismuodossa. - Mitä siltaus tarkoittaa? Onko tässä lainkaan kyse siltauksesta? Kyse ei ole mäppäyksestä (engl. mäpping). Mäpping on funktio. Voisiko tässä käyttä siltauksen sijaan termiä kartta? Asia tulee kuvata julkaisun käyttötarkoituskuvauksessa. c) SPAT-siltaus ICPC-2 luokitukseen - Onko olemassa ICD 10 ICPC2 mäppäys? Eikö tätä voi käyttää? Em. mäppäyksessä ei ole sisällytettynä SPAT:ia, jolloin tarvitaan erikseen ICPC2-SPAT siltaus. - Onko käytettävyydestä tulossa selvitys? Vastaus: käytettävyyden arvioinnissa kuluu arviolta pari vuotta. - Keskusteltiin ICPC- 2 hemodialyysi- ja peritoneaalidialyysi-koodista. Todettiin, että koodit ovat peräisin kansainvälisestä alkuperäisluokituksesta. d) Keskustelu koskien molempia siltauksia - Ovatko siltaukset työläitä ylläpidettäviä? - Siltaukset ovat arvokkaita käyttöönottotilanteissa. - Puheenjohtaja linjasi, että Koodistopalvelun johtoryhmä on elin, joka standardoi luokituksia valtakunnalliseen käyttöön. Tässä on kyse nk. parhaat käytännöt (best practices)- asiasta. Päätösesitykset: a) SPAT-päivitys: Johtoryhmä on saanut SPAT-päivityksen tiedoksi. Johtoryhmä ei katsonut aiheelliseksi ottaa SPAT-päivitystä erikseen käsittelyynsä. Esitettiin SPAT-luokituksen päivityksen, joka sisältää luokkien selitteet, luokat ja niiden selitteiden ruotsinnokset, julkaisemista koodistopalvelimella testistatuksella koodistopalvelumenettelyä noudattaen. Johtoryhmän aiempi päätös koskien SPAT-koekäyttötulosten raportointia on edelleen voimassa. Jatkokehittämistarpeena tulee ottaa huomioon arviointi SPAT-luokituksen päivittämisestä kotisairaanhoito-koodilla. Rakenteisen potilaskertomuksen jatkohoitosuunnitelma ja SPAT:n yhteys tulee arvioida ennen kuin ratkaisuja jatkohoidonsuunnitelman suhteen tehdään. b) SPAT-"siltaus" ICD-10 tautiluokituksen kanssa: Johtoryhmä valtuuttaa asiantuntijaryhmän valmistelemaan eteenpäin SPAT-"siltausta" ICD-10 tautiluokituksen kanssa. Julkaisun käyttötarkoituskuvauksen tulee olla selkeä. Koodistopalvelutiimi (Koodistopalvelun terminologit) tarkistaa siltaus-termin merkityksen tässä käyttötarkoituksessa. c) SPAT-"siltaus" ICPC-2 luokitukseen: Palautetaan asia takaisin valmisteluun asiantuntijaryhmälle. Asiantuntijaryhmä voi tuoda asian uudelleen päätöskäsittelyyn toimittamalla etukäteisaineiston johtoryhmäkäytäntöä noudattaen. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitykset. 5 THL Välittäjätahorekisterin valmisteluhankkeen avaus, päätettäväksi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli THL Välittäjätahorekisterin valmisteluhankkeen avausesityksen. Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle Yleisesittely: - eresepti- ja earkistopalveluun liittyvä organisaatio liittyy KanTa-järjestelmään teknisesti ns. KanTa-liityntäpisteen kautta. Tekninen liityntäpiste voi olla suoraan liittyjän hallinnassa tai

8 Pöytäkirja 4/2010 8(13) ulkoistettu. Ulkoistettua palvelua tarjoavat erilaiset palveluntuottajat esim. toinen terveydenhuollon organisaatio, sairaanhoitopiiri, terveydenhuollon organisaatioiden yhteenliittymä tai niiden omistama yritys tai puhtaasti kaupallinen yritys. Apteekeille vastaavaa palvelua on tarjonnut Suomen Apteekkariliiton apteekkiverkko. Kiinnostus tällaisten palvelujen käyttöön on kasvamassa niin, että valtaosa liittyjistä tullee järjestämään tekniset yhteytensä KanTaan ns. kokoomaliityntäpisteiden kautta. Ratkaisu nähdään liittyjien puolella sekä liittymisen, kustannusten, toimintavarmuuden ja tukitarpeiden kannalta järkevänä ja tavoiteltavana. Samoja hyötyjä ratkaisusta on nähtävissä myös KanTa-palveluja tuottavien tahojen kuten Kelan ja Valviran kannalta. - KanTa-järjestelmän toiminta edellyttää, että liittymään velvoitettu organisaatio on rekisteröity THL:n ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorekisteriin jossa sillä on yksilöidä OID-tunnus ja sen käyttämä tekninen liityntäpiste on rekisteröity KanTaosoiterekisteriin. Liityntäpiste yksilöidään OID-koodilla ja sillä pitää olla Valviran (jatkossa mahdollisesti Väestörekisterikeskus) myöntämä palvelinvarmenne. Liityntäpisteen OID määräytyy liityntäpisteen hallinnoijan mukaan. Lain mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hoitaa terveydenhuollon palvelujen antajien sekä näiden palvelujen antamiseen osallistuvien henkilöiden ja tietoteknisten laitteiden varmennepalvelua, johon kuuluvat tunnistamisessa ja todentamisessa sekä sähköisessä allekirjoittamisessa tarvittavat varmenteet ja näihin liittyvät palvelut. Laista ei löydy tukea alussa kuvattujen ulkoisten palveluntuottajien ja niiden ylläpitämien liityntäpisteiden erilliseen varmentamiseen. Valviran kanssa käydyissa keskusteluissa on todettu, että varmenteen myöntäminen tällaisille palveluntuottajille nykytilanteessa edellyttäisi 1) valtuutusta joltakin lain mukaan liittymään velvoitetulta taholta 2) palveluntuottajan yksilöimistä OID-tunnuksella ja 3) palveluntuottajan rekisteröimistä. - Tällä hetkellä em. palveluntuottajia ei rekisteröidä mitenkään lukuun ottamatta tilanteita, joissa palveluja tuottava taho on terveydenhuollon organisaatio tai apteekki. Rekisteröinnin ja yksilöintitunnusten antamisen toteuttamisesta pitäisi sopia ja rekisteröinti toteuttaa mahdollisimman pian. Asia on tärkeä, koska KanTaan liittyvät organisaatiot suunnittelevat ulkoistettujen välityspalveluiden laajaa käyttöönottoa. Ratkaisut vaikuttavat oleellisesti sekä liittyjien että KanTa-palveluja tuottavien tahojen käyttöönotto- ja ylläpitosuunnitelmiin ja prosesseihin, joten ratkaisuja tarvitaan nopealla aikataululla. - Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunnan koordinaatiojaoston selvitysten mukaan käyttökelpoisin ratkaisu perustaa KanTa-liittymien välitystahojen rekisteri THL:n koodistopalveluun. Rekisteri olisi yksi osa koodistopalvelun organisaatiorekistereistä, ja siinä rekisteröitäisiin Valviran (jatkossa mahdollisesti VRK) varmennepalvelua varten välitystahot, jotka eivät itse ole terveydenhuollon toimintayksiköitä tai apteekkeja. Rekisteri ei toimi välitystoimeksiantojen tai valtuutusten rekisterinä. Välittäjätahojen rekisteröinnin ja varmenteen myöntämisen prosessi olisi seuraava: 1. Palveluntuottaja pyytää rekisteröintiä vain siinä tapauksessa, että se ei itse ole terveydenhuollon organisaatio tai apteekki. 2. THL:n koodistopalvelussa tarkistetaan seuraavat tiedot: Välittäjätahon kuuluminen yhteisörekisteriin, ennakonperintärekisteriin ja alv-rekisteriin Sen, että välittäjätaholla on ainakin yhden terveydenhuollon organisaation valtuutus toimia KanTa-liittymän välittäjänä 3. THL tekee päätöksen välittäjätahon rekisteröimisestä välitystahorekisteriin 4. Välittäjätaho rekisteröidään välittäjätahorekisteriin

9 Pöytäkirja 4/2010 9(13) 5. Palveluntuottaja hakee Valviralta (jatkossa mahdollisesti VRK:lta) varmenteen; varmenteen myöntäjä tarkistaa, että palveluntuottaja on rekisterissä. 6. Varmenne mahdollistaa palveluntuottajan liittymisen KanTa-palveluihin Rekisterin tietosisältö: Palveluntuottajan yksilöinti (OID, nimi, lyhyt nimi, osoite, Y-tunnus) Yhden palveluntuottajalle välitysvaltuutuksen antaneen terveydenhuollon organisaation tunniste (SOTE-organisaatiorekisteriin tai apteekkirekisteriin sisältyvä OID) Voimassaolon alkupäivä ja päättymispäivä Rekisteriin ottamispäätöksen päivämäärä ja yksilöinti Keskustelu: - Keskusteltiin rekisterin nimestä. Todettiin, että auditointikriteereissä on käytetty termiä välittäjätaho. Päätösesitys: Esitettiin Välittäjätahorekisterin valmistelua avattavaksi Koodistopalvelun valmisteluhankkeena. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys 6 AR/LOMAKE Henkilötietolomakkeen päivitysesitys johtoryhmälle tiedoksi ATK-asiantuntija Jari Lehtonen (THL) esitteli koodistopalvelimella julkaistuna olevan AR/LOMAKE Henkilötietolomakkeen päivitysesityksen johtoryhmälle AR Teknisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Sinikka Ripatin (Kuntaliitto, KunTo) valtuuttamana. Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle Yleisesittely: - Koodistopalvelimella julkaistuna olevasta AR/LOMAKE - Henkilötietolomake (HEN) - lomakerakenteesta on tuotettu AR Teknisen asiantuntijaryhmän esityksestä uusi versioesitys. - Uusi versio nimetään Perushenkilötietolomakkeeksi. Perushenkilötietolomakerakenne on koodistopalvelun lomakerakennemuodossa (vrt. opas HL7 CDA R2 -lomakkeiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon ). - Perushenkilötietolomakeella on vain ne henkilötiedot, jotka AR Tekninen asiantuntijaryhmä on tunnistanut perushenkilötiedoiksi. - Muut henkilötiedot kootaan myöhemmin omiksi näkymä/erikoisala kohtaisiksi lisähenkilötiedoiksi. - Perushenkilötietolomakkeen kuvaus: Perushenkilötietolomakkeella kuvataan henkilötiedot, jotka ovat yhteisiä kaikille terveydenhuollon erikoisaloille. Perushenkilötietoja käytetään potilaan tunnistamiseen, yhteydenpitoon ja hoidon järjestämiseen. Perushenkilötietolomake sidotaan henkilöön. Perushenkilötietolomakkeen lisäksi potilaalla voi olla yksi tai useita palvelutapahtumaan sidottuja lisähenkilötietolomakkeita. - Perushenkilötiedot: Henkilön yksilöintitiedot Henkilötunnus

10 Pöytäkirja 4/ (13) Väliaikainen henkilötunnus Sukunimi, etunimet Entinen sukunimi, etunimet Syntymäaika Kuolinaika Sukupuoli Henkilön yhteystiedot Osoite Kotikunta Puhelin, fax ja sähköposti Ammatti Äidinkieli Asiointikieli Tulkin tarve Kansalaisuus Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sukunimi, etunimet Yhteyshenkilön osoite Yhteyshenkilön puhelin, fax ja sähköposti Yhteyshenkilön sukulaisuus Yhteyshenkilön ensisijaisuus Huoltaja/laillinen edustaja Huoltajien välinen tehtävien jako Huoltajuussuhteen voimassaolo Edunvalvoja Edunvalvonnan voimassaolo Edunvalvonnan tehtävien jako Edunvalvontatieto Vakuutusyhtiötiedot Vakuutusyhtiö Turvakielto Turvakiellon voimassaolo Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja ja annettiin seuraavaa lisätietoa: - Saako turvakieltotiedon Väestörekisterikeskuksen kautta? Käytännön sosiaalihuoltotyössä on tullut esiin, että tietoa ei ole saatu. - Lomakerakenteessa yhteyshenkilöiden tietojen toistuvuus ei ole uusi asia. Voi olla useita yhteyshenkilöitä. - Onko yhteyshenkilön sukulaisuus koodissa vaihtoehtoa ei sukulainen. Vastaus: On olemassa muu -koodi, jota voidaan käyttää tällaisessa tilanteessa. - Mistä vakuutusyhtiötiedot saadaan? Miten pystytään ohjeistamaan mistä vakuutusyhtiöstä on kyse (esim. työtapaturma)? Vakuutusyhtiötiedot jakaantuvat eri yhtiöille ja on haasteellista saada oikea tieto kirjatuksi. - Onko vakuutusyhtiötieto pakollinen kenttä ja tarvitaanko sitä? Vastaus: Kyseessä ei ole pakollinen tieto. On tullut palautetta, että vakuutusyhtiötieto tarvitaan. - Vakuutusyhtiötieto ei ole perushenkilötieto.

11 Pöytäkirja 4/ (13) - Henkilö voi olla eri tilanteita varten vakuutettu eri vakuutusyhtiöihin, jolloin esim. laskutuksessa voi tulla virheitä. - Miten sukupuoli-tieto kirjataan sukupuolenvaihdos-tapauksissa? Onko tarpeen, että sukupuolenvaihdos näkyy perushenkilötiedoissa? Tieto löytyy potilaskertomuksesta. On syytä ottaa asia käsittelyyn Henkilötietolomakkeen seuraavassa päivityksessä. - Päivitysesityksessä ei ole ristiriitaa sosiaalihuollon tietojen kanssa. Yhteenveto/ jatkotoimepiteet: Päätösesitys: Esitettiin, että päivitysesitys palautetaan valmisteluun Avoimet rajapinnat tekniselle asiantuntijaryhmälle. Asia käsitellään seuraavassa Koodistopalvelun johtoryhmässä päätösesityksenä. Esityksen pitää sisältää perustelu Vakuutusyhtiö-kentän sisällyttämisestä Henkilötietolomakkeeseen. Sukupuoli-tiedon kirjaaminen sukupuolenvaihdosten kohdalla tulee ottaa käsittelyyn, kun Henkilötietolomaketta päivitetään seuraavan kerran. Perushenkilötietolomaketta tulee kehittää yhteneväisesti sosiaalihuollon perushenkilötietojen kirjaamisen kanssa. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys 7 Kuntaliitto Palvelunimikkeistökokonaisuuteen kuuluvan Musiikkiterapianimikkeistön lausunnot, johtoryhmälle tiedoksi Kuntaliitto Palvelunimikkeistökokonaisuuteen kuuluvan Musiikkiterapianimikkeistön julkaisemisesta pyydettiin kirjallisesti lausunnot Kelalta, STM:ltä ja Valviralta Koodistopalvelun johtoryhmän päätöksen mukaisesti (Päätösesitys : Esitettiin, että Musiikkiterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella, mikäli STM ja Valvira puoltavat hyväksyntää. Kelasta pyydetään lisäksi Koodistopalvelun johtoryhmäedustusta laajempi kannanotto.) Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli lausuntokoosteen. Asiaan liittyen ei toimitettu ennakkoaineistoa Koodistopalvelun johtoryhmän pöytäkirjanotetta lukuunottamatta. Yleisesittely: - Esitettiin Kelan ja Valviran antamat lausunnot Musiikkiterapianimikkeistöstä. Kumpikaan taho ei vastustanut lausunnoissaan nimikkeistön julkaisemista koodistopalvelimella. - Todettiin, että STM ei ole vielä toimittanut lausuntoa (sihteeristön lisäys: Erillinen pyyntö johtoryhmäpöytäkirjan lisäksi lähetetty STM:ään sähköpostitse). Pyydettiin STM:n edustajalta kannanottoa asiaan. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja ja annettiin seuraavaa lisätietoa: - Ei keskustelua. Päätösesitys: Esitettiin Musiikkiterapianimikkeistön julkaisemista koodistopalvelimella testistatuksella sillä ehdolla, että STM ei vastusta julkaisemista mennessä. Mikäli STM ei toimita asiaan liittyvää kieltävää lausuntoa määräaikaan mennessä, asia tulkitaan hyväksytyksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. 8 Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi

12 Pöytäkirja 4/ (13) THL esitteli koosteen Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Kooste julkaistaan Koodistopalvelun www-sivuilla yhtä aikaa hyväksytyn pöytäkirjan kanssa. Puheenjohtaja totesi, että dokumentti ei kuulu pöytäkirjan hyväksymismenettelyn piiriin, vaan kyse on Koodistopalvelutiimin antamasta tilannekatsauksesta. Johtoryhmälle tarjottiin mahdollisuus esittää kysymyksiä koodistopalvelutiimille. Tiedusteltiin mikä SOTE-organisaatiorekisterin päivitysvalmiuksien tilanne on? Ominaisuutta kehitetään yhteistyössä Kelan kanssa. Esitettiin kysymys koodistopalvelimen testi- ja tuotantopalvelimeen liittyen. Puheenjohtaja tiedotti, että testi- ja tuotantopalvelin kysymystä on käsitelty aiemmin Koodistopalvelun johtoryhmässä. Yksi mahdollinen tulevaisuuden lähestymistapa on siirtyminen yhden palvelimen ratkaisuun. Asia tuodaan Koodistopalvelun johtoryhmäesittelyyn syyskaudella. Tiedotettiin, että THL on pitänyt yhteistyökokouksen Valviran Ysteri-tietojen tuottamisesta koodistopalvelinjakeluun. Kehittämispäällikkö Sari Palojoki siirtyy Tietorakenteet ja luokitukset yksikön yksikköpäälliköksi alkaen. Ylilääkäri Matti Mäkelä vapautetaan RPK-hankkeen asiantuntijatehtäviin. Siirrolla pyritään varmistamaan Koodistopalvelutoiminnan häiriötön jatkuminen Rakenteinen potilaskertomus-hankkeen rinnalla. 9 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Puheenjohtaja esitteli listan asioista, joita valmistellaan käsiteltäväksi seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. Seuraavassa kokouksessa käsitellään - Liikkumislajiluokituksen valmisteluhankkeen avaus - Terveydenhuollon tehtäväluokitus ja muut siihen liittyvät koodistot ja ohjeistus päätettäväksi - Tikesos Sosiaalipalvelujen luokituksen valmisteluhankkeen avaus - THL LAPS-lomakerakenteen valmisteluhankkeen avaus - THL Esteettömyysluokituksen statuksen esittely ja jatkotoimista päättäminen. - Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan KanTa-palvelut-/ earkisto-/ eresepti -valmisteluihin liittyvää aineistoa ja muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 10 Muut asiat Ei muita asioita. 11 Seuraava kokous, syyskauden kokousaikataulu ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 12: Syyskauden ensimmäinen kokous päätettiin pidettäväksi keskiviikkona klo 12: Ehdotukset syyskauden kokousaikatauluksi vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

13 Pöytäkirja 4/ (13) klo 10:00-13: klo 12:30-16: klo 12:30-16: klo 12:30-16:00 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45. Osastojohtaja Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Päivi Hämäläinen Sari Palojoki

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 6/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 12.5.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 6/2009 1(6 n kokous Aika Perjantai 28.8.2009 klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Auditorio, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 5.12.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 4.12.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 30.9.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 9/2009 1(8 n kokous Aika Perjantai klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) 1/6 Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 27.9.2013 klo 14:45 KP:n julkaisutoimikunnan (LAATU) hyväksymät, teknisessä viimeistelyssä olevat koodistot AR/LABRA - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2011 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai 23.9.2011 klo 9.00 12.30 Paikka (HUOM!) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilkanmäki Kokoushuone A3, A-talo, 3.krs, Mannerheimintie

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(7) n kokous Aika 11.6.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2011 1(12) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 26.4.2011 klo 12:30-15:40 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2011 1(11) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi B, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(9) n kokous Aika 12.5.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin TOIMINTAOHJE 1(6) Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - SOTE-organisaatiorekisteriä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Psykiatrinen rajoittaminen. LT, emba Hanna-Mari Alanen Projektiylilääkäri TAYS

Psykiatrinen rajoittaminen. LT, emba Hanna-Mari Alanen Projektiylilääkäri TAYS Psykiatrinen rajoittaminen LT, emba Hanna-Mari Alanen Projektiylilääkäri TAYS Potilaan oikeuksiin liittyviä rajoittamispäätöksiä Tarkkailuun asettaminen M2-lausunto M3- lausunto M3- jatkamislausunto Eristäminen

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana?

Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana? Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana? 9.11.2012 ylilääkäri Hanna Rautiainen, THL Tieto-osasto 1 Sidonnaisuudet: Kainuun keskussairaala

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen SOSKANTA-HANKE Eksote pilotoi THL:n rahoituksella sosiaalihuollon Kanta-palveluihin

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (8) 191 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi Pöydälle HEL 2013-000105 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS Pirkko Kortekangas LT, kir el, neukir el VSSHP atk palvelut, alueellinen tiedonhallinta hanke 8.6.2006 Esityksen sisältö Hoitoketjun tekeminen on mielekästä Käytön

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Varjo-tiedote 3/2012 13.3.2012 Hilkka Miettinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Varjo-tiedote 3/2012 13.3.2012 Hilkka Miettinen Apteekeista jo 94 % on valmiina eresepti-toimituksiin 1(3) Sähköisiä lääkemääräyksiä toimitetaan jo tasaisesti ympäri Suomen. Ennusteena on, että tusinan verran apteekkeja liittyy takarajan eli maaliskuun

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä Koulutustapahtuma Helsinki Congress Paasitorni 27.11.2015 27.11.2015 Koodistopalvelu 1 Ohjelma 9.30- Tervetuloa tutustumaan uuteen SOTE-käyttöliittymään!

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Infostruktuuri. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: - pohja kuntoon https://www.innokyla.fi/web/verkosto Kori 5

Infostruktuuri. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: - pohja kuntoon https://www.innokyla.fi/web/verkosto Kori 5 https://www.innokyla.fi/web/verkosto1249796 Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: Infostruktuuri - pohja kuntoon 16.9.2016 Juha Mykkänen, THL Jari Porrasmaa, STM Kori 5 Infostruktuuri - Pohja kuntoon 2 20.9.2016

Lisätiedot

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan 1 Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan Raportti Jorma Komulainen 28.12.2015 Sisällys Taustaa... 2 Mikä on terveys- ja hoitosuunnitelma?... 2 Mitä

Lisätiedot

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Terveydenhuollon 29. atk-päivät Antero Ensio, Ensitieto Oy Jyväskylä 26.5.2003 1 Esityksen sisältö oid-tunnus organisaatiotunnus

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b krs., Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b krs., Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2014 1 Työsuojelutoimikunta 18.06.2014 Aika 18.06.2014 klo 12:15-13:00 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b krs., Kiviharjuntie

Lisätiedot