Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (x) Sij. Helminen Sari () Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (x) Sij. Savolainen Tuija () Häkkinen Pirjo THL (x) Sij. Räikkönen Outi () Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (-) Sij. Vinkanharju Anne (-) Kaskinen Timo HL7 Finland ry. (-) Kopra Kyösti HUS (-) Sij. Lukander Maisa (-) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (x) Sij. Marttinen Paula (-) Leinonen Kirsiliina Helsingin sos.terv.v./terv.h. (-) Sij. Kallio Leea (-) Lindgren Marina Kela (-) Sij. Toivola Kari (-) Mettovaara Vesa Valvira (-) Sij. Toiviainen Hanna (-) Porrasmaa Jari STM (-) Sij. Mäntyranta Taina (-) Pouta Anneli THL (-) Sij. Salo Jarmo (-) Räsänen Maija Vaasan sairaanhoitopiiri (-) Siipola Anne Helsingin sos.terv.v./sos.h. (x) Sij. Väinälä Anna () Siponen Tiina PSSHP (x) Virkkunen Heikki THL (x) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (-) Sij. Lukander Maisa (-) Witick Tanja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi (x) Sij. Andtbacka Marjo () Ylönen Saija Tilastokeskus (x) Sij. Kaukonen Essi (-) KP-tiimi Eerola Johanna THL (-) Härkönen Mikko THL (-) Kajander Ani THL, sihteeri (x) Kalliokuusi Virpi THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtonen Santeri THL (x) Lehtovirta Jukka THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Aalto Satu konsultti (x) Suhonen Jari THL (x)

2 Pöytäkirja 4/2013 2(15) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. Avattavaksi ja epsos informointi- ja suostumuslomake Päätös Lomakkeen tietosisältö hyväksyttiin. Lähes vastaava lomake on ollut jo aiemmin KanTalomakkeiden käsittelyssä hyväksyttävänä, joten rakenne on johtoryhmälle tuttu. Sillä perusteella ja kiireellisen aikataulun vuoksi asian avaus- ja hyväksymiskäsittelyt voitiin yhdistää. Laatukäsittelyssä tarkistetaan miten ohjetyyppiset kuvaukset käsitellään. Asia 3. Hyväksyttäväksi päivityksiä toimenpideluokituksiin (THL-Toimenpideluokitus, Kuntaliitto- Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus, THL-Suun terveyden toimenpideluokitus) Päätös Todettiin, että Koodistopalvelun johtoryhmä on saanut päivitykset tiedoksi, eikä ole katsonut tarpeelliseksi ottaa päivityksiä erikseen tarkempaan käsittelyyn. Kaikkien kolmen luokituksen muutosten (lisäykset, poistot ja tekstimuutokset) katsotaan olevan koodistopalvelun johtoryhmän puolesta hyväksyttyjä ja niiden käsittely siirtyy Koodistopalvelun laaturyhmään. Suun terveyden toimenpideluokituksesta tulee laatukäsittelyssä esittää täsmällisesti mihin muutokset kohdistuvat. Tarvittavat tarkistukset ja käännökset hoidetaan mahdollisimman nopeasti, jotta päivitetyt luokitukset olisivat toimijoiden käytettävissä

3 Pöytäkirja 4/2013 3(15) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin asialista. Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja. Pöytäkirja julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2. Avattavaksi ja epsos informointi- ja suostumuslomake Esittelijä projektipäällikkö Jari Suhonen THL Esittely epsos - Smart Open Services for European Patients on vuosina toteutettava EU:n CIP-ohjelman alainen hanke, jonka tavoitteena on kehittää palveluinfrastruktuuria, joka mahdollistaa terveydenhuoltopalvelujen turvallisen ja tehokkaan käytön EUmaiden välillä. Hankkeella valmistaudutaan mm. potilaiden liikkuvuusdirektiivin toimeenpanoon. epsos-hankkeen keskeisimpiä palveluja ovat - potilastietojen yhteenveto (Patient Summary) - sähköinen lääkemääräys (eprescription) - sähköinen lääketoimitus (edispensation) Suomi on liittynyt mukaan hankkeen toiseen vaiheeseen Kelalla on yhteistyösopimus kansallisen yhteyspisteen (NCP) toteuttamisesta ja sähköisen lääkemääräyksen pilotoinnista Ruotsin kanssa. Pilotointi tapahtuu Tornionjokilaaksossa epsos-hankekauden aikana (- 2013). Siinä kokeillaan sähköisen lääkemääräyksen toimittamista Ruotsin epsos-kokeilun osapuolten kanssa. epsos-suostumus Kansalainen antaa nimenomaisen suostumuksen epsos-kokeiluun. Suostumus koskee lääkemääräystietojen luovuttamista reseptikeskuksesta vuoden loppuun kestävässä pilotissa, jossa lääkemääräystietoja vaihdetaan Ruotsin kanssa. Suostumus annetaan Omien tietojen katselun kautta ja se tulee antaa ennen asiointia ruotsalaisessa apteekissa. Lääkemääräystietoja katsellaan epsos-portaalin kautta. epsos-suostumusprosessi Kansalaisen suostumus lääkemääräystietojen välittämiseen voi olla seuraavissa tiloissa: - Kansalainen ei ole antanut suostumusta. - Kansalainen on antanut suostumuksen. - Kansalainen on peruuttanut aiemmin annetun suostumuksen. Hyväksyttäväksi esitetään lomake Informointi ja suostumus tai suostumuksen peruutus reseptikeskukseen tallennettujen tietojen luovuttamiseen ulkomaisille apteekeille, jota käytetään epsoslääkemääräyspalvelun toteutuksessa. Lomake on tarkoitettu reseptikeskukseen tallennettujen tietojen luovuttamista koskevan informoinnin ja suostumuksen kirjaamiseen. Samaa lomaketta voidaan käyttää myös suostumuksen peruuttamisen kirjaamiseen. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

4 Pöytäkirja 4/2013 4(15) - epsos-hankkeessa on myös potilastietoja koskeva osuus, miksi Suomi ei ole siinä mukana? Suomella ei ollut edellytyksiä osallistua ennen Tiedonhallintapalvelun valmistumista. Suomi on kuitenkin ollut aktiivinen määrittelytyössä. - Pohjoismailla ministeritasolla on ilmaistu strateginen tavoite saada pysyvä järjestely, jolla sähköiset reseptit siirtyvät Pohjoismaasta toiseen. Paperireseptit ovat olleet jo pitkään voimassa koko Pohjolassa. - Mitä tapahtuu, jos toisessa maassa ei ole vastaavaa lääkettä saatavilla? Tällaisia ongelmia selvitetään pilotissa, tämä on erityisesti Fimean mietittävänä. - Miten epsos-suostumus eroaa aiemmin käsitellystä KanTa-suostumuksesta? Informaatiotieto sisältyy epsos-lomakkeeseen, KanTa:ssa se on erillinen asiakirja. epsos-lomake sisältää myös maakoodin. - Lomakkeen kuvauksissa on erikoisuuksia, esimerkiksi logojen tulostusta koskevia ohjeita. Logiikka ei ilmeisesti ole sama kuin muissa luokituksissa? - Laaturyhmässä ja prosessin loppuvaiheessa pitää ottaa huomioon miten paljon toiminnanohjausta tarvitaan koodistojulkaisun sisään. - epsos-hankekausi on päättymässä vuoden lopussa, siksi pilotti pitäisi saada käyntiin mahdollisimman pian, käytännössä syyskuussa. Päätösesitys Lähes vastaava lomake on ollut jo aiemmin KanTa-lomakkeiden käsittelyssä hyväksyttävänä, joten rakenne on johtoryhmälle tuttu. Puheenjohtaja esitti, että kiireellisen aikataulun vuoksi asian avaus- ja hyväksymiskäsittelyt voidaan yhdistää ja että hyväksytään lomakkeen tietosisältö. Laatukäsittelyssä tarkistetaan miten ohjetyyppiset kuvaukset käsitellään. Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 3. Hyväksyttäväksi päivityksiä toimenpideluokituksiin Esittelijät ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs THL, ylilääkäri Jukka Lehtovirta THL ja hammaslääkäri Satu Aalto (suun terveyden asiantuntijaryhmä) Esittely Toimenpideluokitukset THL-Toimenpideluokitus THL-Suun terveyden toimenpideluokitus Kuntaliitto-Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus päivitetään vuosittain niin, että päivitetyt luokitukset ruotsinnoksineen ovat toimijoiden käytettävissä mennessä. Toimenpideluokitus 2014 muutosehdotukset on käsitelty eri alojen asiantuntijaryhmissä (13 THL:n ryhmää ja 1 Kuntaliiton ryhmä) ja asiantuntijaryhmien esitykset on käsitelty THL:n Koordinoivassa ryhmässä. Toimenpideluokitus 2014 ehdotetut muutokset: 1. kliinisten asiantuntijaryhmien ja koordinoivan ryhmän esitykset 44 uutta 3 poistoa 32 tekstimuutosta 2. Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmän esitykset

5 Pöytäkirja 4/2013 5(15) 51 uutta koodiehdotusta 36 poistoa 25 nimimuutosta 3. Radiologian asiantuntijaryhmän esitykset 84 uutta 12 nimimuutosta 1 poisto Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Keskustelu käytiin luokituksittain. THL-Toimenpideluokitus - Muutokset käydään vielä läpi terminologin kanssa, sitten ruotsinnettavaksi. Tavoitteena on käsitellä päivitys Laaturyhmässä Mikä suhde päivityksillä on pohjoismaiseen toimenpideluokitukseen? Päivitykset tehdään kansallisen intressin mukaan ja ruotsinnokset lähetetään Pohjoismaiseen luokituskeskukseen tiedoksi. Kuluneena vuonna ei pohjoismaisia koodiehdotuksia ole tuotu Suomeen käsiteltäväksi. - Ei katsottu tarpeelliseksi luokitusmuutosten yksityiskohtaista hyväksymiskäsittelyä. Kuntaliitto-Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus - Radiologian luokituksessa on runsaasti lisäyksiä uusien menetelmien ja laitteiden vuoksi. - Ruotsinnoksen tilanne ja aikataulu? Osa on jo käännetty, muut helppoja kääntää. Saadaan kuukauden kuluessa. - Ei katsottu tarpeelliseksi luokitusmuutosten yksityiskohtaista hyväksymiskäsittelyä. THL-Suun terveyden toimenpideluokitus - Paljon uusia luokkia, koska monia toimenpiteitä on ositettu. - Sisältää sekä koodien nimien muutoksia että sisällön kuvauksen muutoksia. - Terminologinen tarkastus pitää tehdä ennen ruotsinnosta. - Luokitus julkaistaan aiempaan tapaan kirjana syyskuussa. - Muutosten arviointi ja käsittely on hankalaa, kun aineistosta ei näy mitä on muutettu. Käsittelyssä pitäisi aina olla rinnakkain nykyinen versio ja ehdotus niin, että muutokset on merkitty. Taulukko, jossa muutokset näkyvät, toimitetaan Laaturyhmän käsittelyyn. - Ei katsottu tarpeelliseksi luokitusmuutosten yksityiskohtaista hyväksymiskäsittelyä. Puheenjohtaja ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että kaikki kolme luokitusta on saatu käsittelyyn samanaikaisesti. Aikatauluun olisi kuitenkin hyvä kiinnittää jatkossa huomiota: jos johonkin koodistoon on tulossa paljon muutoksia, tekniseen, terminologiseen ja kielelliseen tarkistukseen ja ruotsinnokseen on varattava riittävästi aikaa ennen koodiston julkaisemista. Päätösesitys Puheenjohtaja totesi, että Koodistopalvelun johtoryhmä on saanut päivitykset tiedoksi, eikä ole katsonut tarpeelliseksi ottaa päivityksiä erikseen tarkempaan käsittelyyn. Kaikkien kolmen luokituksen muutosten (lisäykset, poistot ja tekstimuutokset) katsotaan olevan koodistopalvelun johtoryhmän puolesta hyväksyttyjä ja niiden käsittely siirtyy Koodistopalvelun laaturyhmään. Suun terveyden toimenpideluokituksesta tulee

6 Pöytäkirja 4/2013 6(15) laatukäsittelyssä esittää täsmällisesti mihin muutokset kohdistuvat. Tarvittavat tarkistukset ja käännökset hoidetaan mahdollisimman nopeasti, jotta päivitetyt luokitukset olisivat toimijoiden käytettävissä Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 4. Tiedoksi Vaiheistusasetuksen vuoden 2014 määrittelyjen tilanne Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Kela on tuottanut runsaasti KanTa-palveluiden määrittelyitä jo ennen kuin vastuu niistä säädettiin THL:lle. Määrittelyt on julkaistu sivustolla. Koodistopalvelimella on perinteisesti ollut käytetyt luokitukset ja lomakkeiden tietosisältömäärittelyt. Kertomuksen rakenteisten tietojen tietosisältömääritykset ovat uusi aluelisäys määrittelyiden tilanne Liityttäessä vaadittavat Jatkuva kertomus (lukuisia näkymiä) Noudattaa CDA-potilaskertomusrakennetta Ei (toistaiseksi) KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella Liite 1 Merkinnän rakenne ja kuvailutiedot KanTa earkiston CDA R2 Header v4.55 KanTa earkiston Kertomus ja lomakkeet v4.61 Lähete (LÄH) Noudattaa CDA-potilaskertomusrakennetta Itsenäinen lomake Ei (toistaiseksi) KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v5.03 Hoitopalaute (PAL) Noudattaa CDA-potilaskertomusrakennetta Ei (toistaiseksi) KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v5.03 Informointi (INFO), Suostumus (SUO), Kiellot (KIE) Määrittelyt julkaistu KP:lla (päivitetty: 10/2012) Luovutusilmoitusasiakirja (LILM) KP-joryssa (tavoite: KP:lle 6/2013) Potilashallinnon varmistusasiakirja (PHVAR) Poistuu kokonaan Erillinen asiakirja (ERAS) Vain lisänäkymä normaalissa kertomusmerkinnässä Merkintä aina myös oma itsenäinen asiakirja Yhteenveto (YHT) Vain lisänäkymä normaalissa kertomusmerkinnässä Riskitiedot (RIS) (vaaditaan liityttäessä) / Riskitietokooste (KRIS) (vaaditaan ) THP-määritysten mukaisesti (julkaistu KP:lla 1/2013) Rokotuslista (RKT) (vaaditaan liityttäessä)

7 Pöytäkirja 4/2013 7(15) Ei julkaista KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Rokotustiedot v1.10 Kun toteutetaan rokotuskooste, ei tarvita erikseen rokotuslistaa Rokotuskooste (RKTK) (vaaditaan ) Lääkitys (VLÄÄ + LÄÄ) Ei julkaista KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Lääkityksen CDA R2 rakenne v4.30 Kun toteutetaan lääkityskooste, ei tarvita erikseen lääkityslistoja kts vaadittavat Viimeistään vaadittavat Henkilötiedot (HEN) 2014 vaatimukset julkaistu KP:lla (päivitetty 11/2011) 2016 tulossa tarkennuksia THP määrittelyiden mukaisesti (tavoite: KP:lla 10/2013) Elinluovutustahto (ELIN), Hoitotahto (TAH) KP-joryssa ( ) (tavoite: KP:lle 6/2013) Kuntoutussuunnitelma (KU207) Määrittelyt tulossa Kelalta yhdessä sisältömuutosten kanssa (2013) Diagnoosit (DG / DGK), Toimenpiteet (TMPK), Riskitietokooste (KRIS) THP-määritysten mukaisesti (julkaistu KP:lla 1/2013) Laboratorio (LAB/LABK), Kuvantamistutkimukset (RTG/RTGK) Terveys- ja hoitosuunnitelma (YHOS) 2014 vaatimukset KP:lla (päivitetty 10/2012) 2016 vaatimuksiin tulossa pieniä tarkennuksia (tavoite: KP:lla 10/2013) 2018 (?) laajempaa jatkokehitystä 2016 määrittelyiden tilanne Viimeistään vaadittavat Fysiologiset mittaukset (FMK) Rokotuskooste (RKTK) Lääkitys (KLÄÄ) Tarkennuksia tulossa (tavoite: KP:lle 9-10/2013) Suun th asiakirjat (SUU) Määrittelyiden tarkennus käynnistynyt Tavoite: KP:lle 10-11/2013 Ensihoito Määrittelytyö käynnistynyt Tavoite: KP:lle 11-12/2013 Todistuksen ja lausunnot Useita A-todistus: päivitys tulossa KP:lle (kevät/2013) C-todistus: KP:llä vanha versio, päivitettävä? (2013) Loput määrittelyt vaiheittain yhdessä sisältömuutosten kanssa (tavoite: KP:lle ) Mielenterveyslain asiakirjat

8 Pöytäkirja 4/2013 8(15) M1, M2, M3, Yhteydenpidon rajoittamien Tulossa kuten todistukset ja lausunnot Ostopalvelut KP-määrittelyt tulossa 2013? Rekisteröinti-ilmoitus asiakirja (REK) KP-määrittelyt tulossa 2013? 2016 jälkeisten määrittelyiden tilanne Myöhemmin säädettävät Erikoisalakohtaiset ja toimintokohtaiset rakenteiset asiakirjat Tutkimusaineistot (mm. kuvat) Hoitotyön päivittäiskirjaukset (HOKE) Rekisteri-ilmoitukset ja muita mm. ELPK, LREA, PAIK, FL, KU117, KU108, ABORT, IMP, NÄK, AMM, PRO, SYÖ, LASY, TAA, TAB Näihin palataan > 2014 määrittelyiden edellyttämien luokitusten tilanne vaadittavien asiakirjojen määrittelyt käyty läpi Koottu niissä luetellut luokitukset asiakirjoittain Luokitukset katsottu läpi ja arvioitu niiden tila Osa luokituksista ajantasalla (ok) Osa päivitysprosessissa (pä / uusi) Osa edellyttää toimenpiteitä tai lisäarviointia (ekp) Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Jo olemassa olevia määrityksiä ei nyt muuteta vaan hyödynnetään CDA-määrityksiä, vaikka niissä osittain ovatkin tekniset osiot ja sisältömääritykset sekaisin. Muokkaamiseen ei ole resursseja. Osasta uusi versio on kuitenkin tulossa pian. - Johtoryhmän käsiteltäväksi on syksyllä 2013 tulossa luokituksia. Ainakin Kuntoutussuunnitelma (KU207) on niin kiireinen, että se on syytä tuoda yhdistettyyn avaus- ja hyväksymiskäsittelyyn. - Koosteiden nimitykset epäyhtenäisiä, yleensä koosteissa K on lopussa, mutta lääkityksen (LÄÄ) ja riskien (RIS) koosteissa alussa, miksi? - Koska loppuun lisättäessä muodostuisi RISK ja LÄÄK, jotka ovat liian samankaltaisia alkusanaan verrattuna eivätkä kerro, että kyseessä on kooste. - Vuoden 2014 asiakirjojen luokituksista todettiin, että sama luokitus voi olla käytössä eri asiakirjoissa. Kun tällaista luokitusta päivitetään, pitää varmistaa, että koodipäivitys sopii kaikkiin niihin asiakirjoihin, joissa luokitus on käytössä. Päätös Merkittiin tiedoksi. 5. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi

9 Pöytäkirja 4/2013 9(15) THL esitteli Koodistopalvelun ajankohtaiskatsauksen, joka jaettiin kokouksessa ja julkaistaan koodistopalvelun verkkosivuilla. Kokouksessa nostettiin esiin perusteilla olevan Suun terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen työryhmän toimikauden päättymisaika , mikä on puoli vuotta aikaisempi kuin työryhmän tehtävälle asetettu määräaika. 6. Ennakkokatsaus johtoryhmän seuraavan kokouksen sisältöön Seuraavaan kokoukseen on tulossa avauskäsittelyyn Vaiheistusasetuksen vuoden 2016 määrittelyjä (suun terveys ja ensihoito sekä todistuksia ja lausuntoja), syöpäilmoitusmäärityksiä (4 kpl), ICD-10 päivityksiä sekä THP-Lääkityksen Lääkkeenantopaikka päivitettäväksi. Kokouksessa sovitaan myös syksyn kokousaikataulu. 7. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään maanantaina klo Paciuksenkatu 21 saunakabinetissa. Osastojohtaja Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Päivi Hämäläinen Ani Kajander Liitteet 5 kpl

10 Pöytäkirja 4/ (15) LIITTEET LIITE 1a Asia 2: epsos informointi- ja suostumuslomake tietomäärittelyt epsos - Smart Open Services for European Patients EU:n CIP-ohjelman alainen hanke Tavoitteena kehittää palveluinfrastruktuuria, joka mahdollistaa terveydenhuoltopalvelujen turvallisen ja tehokkaan käytön EU-maiden välillä Hankkeen taustalla mm. potilaiden liikkuvuusdirektiiviin varautuminen epsos-hankkeen keskeisimpinä palveluina - potilastietojen yhteenveto (Patient Summary) - sähköinen lääkemääräys (eprescription) - sähköinen lääketoimitus (edispensation) Suomi on liittynyt mukaan hankkeen toiseen vaiheeseen Yhteistyösopimus Kelan kanssa kansallisen yhteyspisteen (NCP) toteuttamisesta ja sähköisen lääkemääräyksen pilotoinnista Ruotsin kanssa Pilotointi Tornionjokilaaksossa epsos-hankekauden aikana (- 2013) - Suomen epsos-kokeilussa pilotoidaan sähköisen lääkemääräyksen toimittamista Ruotsin epsos-kokeilun osapuolten kanssa. epsos-suostumus Kansalainen antaa nimenomaisen suostumuksen epsos-kokeiluun - Suostumus vuoden loppuun kestävään pilottiin osallistumisesta, jossa lääkemääräystietoja vaihdetaan Ruotsin kanssa - Suostumus on mahdollista perua - Ruotsissa vastaava käytäntö Suostumus annetaan Omien tietojen katselun kautta Lääkemääräystietoja katsellaan epsos-portaalin kautta - Pyyntö kansallisten yhteyspisteiden kautta - Suomalaiset lääkemääräystiedot saatavissa Ruotsissa portaalin kautta vain, jos kansalainen on antanut suostumuksen epsos-suostumusprosessi Kansalaisen suostumus lääkemääräystietojen välittämiseen voi olla seuraavissa tiloissa: - Kansalainen ei ole antanut suostumusta. - Kansalainen on antanut suostumuksen. - Kansalainen on peruuttanut aiemmin annetun suostumuksen.

11 Pöytäkirja 4/ (15) LIITE 1b Asia 2 Informointi ja suostumus Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen luovuttaminen ruotsalaisille apteekeille Olen saanut tässä asiakirjassa olevat tiedot epsos-palveluista, lääkemääräysteni käsittelystä ja luovuttamisesta sekä suostumuksen antamisesta. Annan suostumukseni siihen, että Reseptikeskukseen minusta tallennettuja tietoja saa luovuttaa ruotsalaisille apteekeille lääkkeiden toimittamista varten. Tiedot luovutetaan epsos-yhteyspisteiden kautta. Suostumus kattaa kaikki tiedot, jotka minusta on tallennettu Reseptikeskukseen. Lisäksi suostumus kattaa tiedot, jotka tallennetaan suostumuksen antamisen jälkeen. Suostumus on voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin epsos-kokeilu on käynnissä. Voin halutessani peruuttaa suostumukseni Omien tietojen katselu -verkkopalvelussa (www.kanta.fi). Suostumuksen antajan allekirjoitus Aika. LIITE 2 Asia 3: TOIMENPIDELUOKITUKSEN 2014 PÄIVITYSEHDOTUKSET TOIMENPIDELUOKITUS 2014 EHDOTETTUJEN MUUTOSTEN KÄSITTELY Muutosehdotukset on käsitelty eri alojen asiantuntijaryhmissä ( 13 THL:n ryhmää ja 1 Kuntaliiton ryhmä) Ryhmien esitykset on käsitelty THL:n Koordinoivassa ryhmässä ja seuraavat muutokset esitetään v päivitykseen: TOIMENPIDELUOKITUS 2014 EHDOTETUT MUUTOKSET 1. kliinisten asiantuntijaryhmien ja koordinoivan ryhmän esitykset 44 uutta 3 poistoa 32 tekstimuutosta 2. Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmän esitykset 51 uutta koodiehdotusta 36 poistoa 25 nimimuutosta

12 Pöytäkirja 4/ (15) 3. Radiologian asiantuntijaryhmän esitykset 84 uutta 12 nimimuutos 1 poisto LIITE 3 Asia 4: 2014 (ja 2016) määrittelyiden tilanne koodistopalvelimella Taustaa: Kela tuottanut runsaasti KanTa-palveluiden määrittelyitä (jo ennen kuin vastuu säädettiin THL:lle) Määrittelyt julkaistu sivustolla Osa pääasiassa arkistoinnin ja sanomaliikenteen teknisiä määrittelyitä Osassa myös selkeästi sisältömäärityksiä (teknisten joukossa) Tärkeimpiä yleisiä määrittelyitä: KanTa earkiston Kertomus ja lomakkeet V4.61 KanTa earkiston Medical Records V1.90 KanTa earkiston CDA R2 Header V4.53 Taustaa: Koodistopalvelin Koodistopalvelimella ollut perinteisesti Käytetyt luokitukset / koodistot Lomakkeiden tietosisältö-määrittelyt Kertomuksen rakenteisten tietojen tietosisältömääritykset uusi aluelisäys Tiedonhallintapalvelun määrittelyt ensimmäiset Pieniä tietopaketteja 2014 määrittelyt koodistopalvelimelle toistaiseksi vain osittain Osasta mietittävä, mikä on paras julkaisumuoto 2016 tulossa suuria kokonaisuuksia Mm. Suun th, ensihoito Määrittelyiden julkaisumuoto vielä avoin 2014 määrittelyiden tilanne Liityttäessä vaadittavat Jatkuva kertomus (lukuisia näkymiä) Noudattaa CDA-potilaskertomusrakennetta Ei (toistaiseksi) KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella Liite 1 Merkinnän rakenne ja kuvailutiedot KanTa earkiston CDA R2 Header v4.55 KanTa earkiston Kertomus ja lomakkeet v4.61 Lähete (LÄH) Noudattaa CDA-potilaskertomusrakennetta Itsenäinen lomake Ei (toistaiseksi) KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella

13 Pöytäkirja 4/ (15) KanTa Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v5.03 Hoitopalaute (PAL) Noudattaa CDA-potilaskertomusrakennetta Ei (toistaiseksi) KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v5.03 Informointi (INFO), Suostumus (SUO), Kiellot (KIE) Määrittelyt julkaistu KP:lla (päivitetty: 10/2012) Luovutusilmoitusasiakirja (LILM) KP-joryssa (tavoite: KP:lle 6/2013) Potilashallinnon varmistusasiakirja (PHVAR) Poistuu kokonaan Erillinen asiakirja (ERAS) Vain lisänäkymä normaalissa kertomusmerkinnässä Merkintä aina myös oma itsenäinen asiakirja Yhteenveto (YHT) Vain lisänäkymä normaalissa kertomusmerkinnässä Riskitiedot (RIS) (vaaditaan liityttäessä) / Riskitietokooste (KRIS) (vaaditaan ) THP-määritysten mukaisesti (julkaistu KP:lla 1/2013) Rokotuslista (RKT) (vaaditaan liityttäessä) Ei julkaista KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Rokotustiedot v1.10 Kun toteutetaan rokotuskooste, ei tarvita erikseen rokotuslistaa Rokotuskooste (RKTK) (vaaditaan ) Lääkitys (VLÄÄ + LÄÄ) Ei julkaista KP:lla, toteutus CDA-määrittelyiden perusteella KanTa Lääkityksen CDA R2 rakenne v4.30 Kun toteutetaan lääkityskooste, ei tarvita erikseen lääkityslistoja kts vaadittavat Viimeistään vaadittavat Henkilötiedot (HEN) 2014 vaatimukset julkaistu KP:lla (päivitetty 11/2011) 2016 tulossa tarkennuksia THP määrittelyiden mukaisesti (tavoite: KP:lla 10/2013) Elinluovutustahto (ELIN), Hoitotahto (TAH) KP-joryssa ( ) (tavoite: KP:lle 6/2013) Kuntoutussuunnitelma (KU207) Määrittelyt tulossa Kelalta yhdessä sisältömuutosten kanssa (2013) Viimeistään vaadittavat (THP) Diagnoosit (DG / DGK), Toimenpiteet (TMPK), Riskitietokooste (KRIS) THP-määritysten mukaisesti (julkaistu KP:lla 1/2013) Laboratorio (LAB/LABK), Kuvantamistutkimukset (RTG/RTGK)

14 Pöytäkirja 4/ (15) Terveys- ja hoitosuunnitelma (YHOS) 2014 vaatimukset KP:lla (päivitetty 10/2012) 2016 vaatimuksiin tulossa pieniä tarkennuksia (tavoite: KP:lla 10/2013) 2018 (?) laajempaa jatkokehitystä 2016 määrittelyiden tilanne Viimeistään vaadittavat Fysiologiset mittaukset (FMK) Rokotuskooste (RKTK) Lääkitys (KLÄÄ) Tarkennuksia tulossa (tavoite: KP:lle 9-10/2013) Suun th asiakirjat (SUU) Määrittelyiden tarkennus käynnistynyt Tavoite: KP:lle 10-11/2013 Ensihoito Määrittelytyö käynnistynyt Tavoite: KP:lle 11-12/2013 Todistuksen ja lausunnot Useita A-todistus: päivitys tulossa KP:lle (kevät/2013) C-todistus: KP:llä vanha versio, päivitettävä? (2013) Loput määrittelyt vaiheittain yhdessä sisältömuutosten kanssa (tavoite: KP:lle ) Mielenterveyslain asiakirjat M1, M2, M3, Yhteydenpidon rajoittamien Tulossa kuten todistukset ja lausunnot Ostopalvelut KP-määrittelyt tulossa 2013? Rekisteröinti-ilmoitus asiakirja (REK) KP-määrittelyt tulossa 2013? 2016 jälkeisten määrittelyiden tilanne Myöhemmin säädettävät Erikoisalakohtaiset ja toimintokohtaiset rakenteiset asiakirjat Tutkimusaineistot (mm. kuvat) Hoitotyön päivittäiskirjaukset (HOKE) Rekisteri-ilmoitukset ja muita mm. ELPK, LREA, PAIK, FL, KU117, KU108, ABORT, IMP, NÄK, AMM, PRO, SYÖ, LASY, TAA, TAB Näihin palataan >

15 Pöytäkirja 4/ (15) 2014 määrittelyiden edellyttämien luokitusten tilanne 2014 asiakirjojen luokitukset vaadittavien asiakirjojen määrittelyt käyty läpi* Koottu niissä luetellut luokitukset asiakirjoittain* Luokitukset katsottu läpi ja arvioitu niiden tila** Osa luokituksista ajantasalla (ok) Osa päivitysprosessissa (pä / uusi) Osa edellyttää toimenpiteitä tai lisäarviointia (ekp) Liitteenä luokituslista (2014_Luokituksia_ xlsx) *Sofigate Oy **Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko, (Heikki Virkkunen)

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 2/2013 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous (hyväksytty 27.8.2013) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Apuvälineisiin ja kuntoutukseen liittyvän tiedon rakenteinen kirjaaminen

Apuvälineisiin ja kuntoutukseen liittyvän tiedon rakenteinen kirjaaminen Apuvälineisiin ja kuntoutukseen liittyvän tiedon rakenteinen kirjaaminen Tuija Savolainen Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysyksikkö, Tieto- ja taloustiimi Apuvälinealan foorumi 16.4.2015 / THL Sisältö

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2013 1(26) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1. 27.3.2015 1 (6) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.2015 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 1 (16) KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 24.01.2012 Pekka Rinne Vuoden 2012 KanTa HL7 HelpDesk dokumentti luotu. Vuoden

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2012 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 DRG-käyttäjäpäivät Lahti 3.12.2015 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 3.12.2015 Hilmo uudistuu 2017/ P. Häkkinen 1 Mikä on HILMO? Hoitoilmoitus

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM SÄHKÖINEN RESEPTI Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo Matti Kataja STM Sähköreseptikokeilu Tavoite: Kokeillaan, toimivatko sähköreseptityöryhmän kirjaamat

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä

Palveluverkkotyöryhmä Palveluverkkotyöryhmä Aika: Keskiviikko 2.4.2014 klo 14.30 16.37 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. kokoustila Vellamo Läsnä: Raila Lindholm, Kärkölä, puheenjohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b krs., Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b krs., Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2014 1 Työsuojelutoimikunta 18.06.2014 Aika 18.06.2014 klo 12:15-13:00 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b krs., Kiviharjuntie

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2012 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Jukka Lehtovirta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.

KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 16.4.2013 OPER / Jari Suhonen 1 Sisältö 1. Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015 Portaali www.sote.pietarsaari.fi Asiakas- ja potilasopas Päivystys Alueet Kohderyhmät Eri palvelut Ajankohtaista Pikalinkit

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot