Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 (hyväksytty ) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) Sij. Helminen Sari (-) Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) Sij. Savolainen Tuija (x) Häkkinen Pirjo THL (x) Sij. Räikkönen Outi () Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Sij. Vinkanharju Anne (-) Kaskinen Timo HL7 Finland ry. (x) Sij. Juha Mykkänen (-) Kopra Kyösti HUS (x) Sij. Lukander Maisa (-) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (x) Sij. Marttinen Paula (-) Leinonen Kirsiliina Helsingin sos.terv.v./terv.h. (-) Sij. Kallio Leea (x) Lindgren Marina Kela (-) Sij. Toivola Kari (x) Mettovaara Vesa Valvira (-) Sij. Toiviainen Hanna (x) Porrasmaa Jari STM (-) Sij. Pouta Anneli THL (-) Sij. Salo Jarmo (x) Räsänen Maija Vaasan sairaanhoitopiiri (-) Sij. Christian Kantola (x) Siipola Anne Helsingin sos.terv.v./sos.h. (x) Sij. Väinälä Anna (-) Siponen Tiina PSSHP (x) Virkkunen Heikki THL (x) Sij. Maarit Laaksonen (-) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (-) Sij. Lukander Maisa (-) Witick Tanja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi (x) Sij. Andtbacka Marjo () Ylönen Saija Tilastokeskus (x) Sij. Kaukonen Essi (-) KP-tiimi Eerola Johanna THL (-) Härkönen Mikko THL, sihteeri (x) Kalliokuusi Virpi THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtonen Santeri THL (x) Lehtovirta Jukka THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (-) Peltonen Veli-Pekka THL (x)

2 (hyväksytty ) 6/2013 2(23) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. Avattavaksi ja hyväksyttäväksi Kuntoutussuunnitelma (KU207) Päätös Hyväksyttiin avattavaksi avaushankkeena. Sisältö ei vielä ollut valmis hyväksyttäväksi. Päätösesityksessä ja keskustelussa todetut asiat huomioidaan valmistelussa. Kelan asiantuntija pyydetään mukaan seuraavaan hyväksymiskäsittelyyn keskustelemaan nyt avoimeksi jääneistä kysymyksistä. Asia 3. Avattavaksi Suun terveydenhuollon tietosisältömäärittely Päätös Hyväksyttiin avaushankkeeksi suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle sekä hanke suun terveydenhuollon tietorakenteiden edellyttämien uusien luokitusten (STH26 Hampaan löydökset, STH27 Hammashoidon indeksit ja STH28 Oikomishoito) määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle. Samalla todettiin, että keskeneräiset luokitukset tulee valmistelun yhteydessä myös saattaa kuntoon. Asia 4. Avattavaksi Ensihoidon tietosisältömäärittely Päätös Hyväksyttiin uudelleen avaushankkeeksi hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitellään tarvittaessa omana hankkeen avauksena myöhemmässä vaiheessa.

3 (hyväksytty ) 6/2013 3(23) Asia 5. Avattavaksi Todistukset ja lausunnot lomakemäärittelyt Päätös Hyväksyttiin esitys niiden edellä mainittujen todistusten ja lomakkeiden avaushankkeeksi, joita ei ole aikaisemmin avattu valmisteluun. Muiden mainittujen osalta viimeistellään aikaisemmin avattu valmistelutyö. Sairaanhoitajan antaman todistuksen valmistelu hyväksytään myös tässä yhteydessä valmisteluun, kuitenkin siten, että valmistelu toteutetaan 2016 velvoitettujen lomakkeiden yhteydessä vain, mikäli ne on tässä aikataulussa velvoitettu käyttöön otettavaksi. Muussa tapauksessa valmistelu tehdään 2018 käyttöön otettavien rakenteiden aikataulussa. Esittelijä informoi koodistopalvelun johtoryhmää aikataulusta kun asia on selvitetty. Asia 6. Hyväksyttäväksi Hoidon rajauksen aste-luokitus Päätös Hoidon rajauksen aste luokitus on hyväksytty ladattavaksi koodistopalvelimelle edellyttäen lastenneurologian ja lasten syöpähoitojen näkökulmien kysymistä määrittelyjen tarkentamiseksi. Luokituksen käyttöä seurataan ja päivitetään tarvittaessa.

4 (hyväksytty ) 6/2013 4(23) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtaja totesi Koodistopalvelun johtoryhmän jäsenmuutosten asettamispäätöksen olevan vielä valmistelussa. VM on ilmoittanut valmiutensa siirtyä tarkkailijajäsenestä varsinaiseksi osallistuvaksi jäseneksi ja ilmoittaa nimet jäsenelle ja varajäsenelle lähiaikoina. 2. Avattavaksi ja hyväksyttäväksi Kuntoutussuunnitelma (KU207) Esittelijä erityissuunnittelija Jari Lehtonen, THL Esittely Erityissuunnittelija Jari Lehtonen esitteli Kelan pyynnöstä avattavaksi ja hyväksyttäväksi Kuntoutussuunnitelman. Lomakerakenne on vaiheistusasetuksen mukaan otettava käyttöön Käyttötarkoitus on kuntoutuksen suunnittelu: kuvataan henkilön sairaudet, toimintakyky, kuntoutuksen tarve, tavoite ja suunnitelma. Käyttötarve perustuu asiakkaan tarpeen ja tavoitteen mukaiseen kuntoutuksen suunnitteluun ja kuntoutumisen etenemiseen (Laki Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)). Käyttäjäryhmänä on asiakas, lääkärit ja kuntoutuksen ammattihenkilöt, Kelan käsittelijät ja asiantuntijalääkärit ja kuntoutuksen toteuttajat. Kuntoutussuunnitelma (KU207) samoin kuin Kelan kaikki lääkärintodistukset ja lausunnot uudistetaan Lääkärinlausuntojen uudistaminen hankkeessa (LLAUS). Kuntoutussuunnitelman uudistaminen on kesken ja siitä on käytettävissä vasta luonnosversio. Luonnosta työstetään vielä työpajoissa ja lääkäreille suunnatussa katselmoinnissa. Uusitun KU207-lomakkeen hyväksyntä on Kelassa CDA-lomakerakennemäärittelyt valmistuvat samassa aikataulussa. KU207 ja muut Kelan lomakkeet uudistetaan siten, että tietoja tarkennetaan etuuskäsittelyn täsmennettyjen tarpeiden mukaan, lomake tehdään mahdollisimman rakenteiseksi ja suunnitellaan ensisijaisesti sähköisen välityksen näkökulmasta. Toimintaprosessin erityispiirteet uusituissa lomakkeissa ovat: uusittujen Kelan lomakkeiden täyttämistä ohjaavat tietojen keskinäiset riippuvuudet, ehdolliset riippuvuudet, jotka määritellään lomakerakenteissa, järjestelmässä täytetyn lomakkeen paperitulosteeseen on tarkoitus tulla yhteenveto vain niistä kohdista, jotka lomakepohjaan on täytetty, ei kaikkia lomakkeen kohtia. Tulostuksen määrittelystä on sovittava erikseen. KU207-lomakkeen erityispiirre on, että lomake on rakennettu niin, että se voidaan täyttää moniammatillisesti, jos järjestelmässä on välitallennusmahdollisuus. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - voidaanko tämä käsitellä avaushankkeena ja hyväksymiskäsittelyssä kun lomake on vielä valmistelussa? - toimenpidenimikkeistössä on terapiakoodeja. viitataanko tässä niihin? - Vastaus: ei ole mukana - ammattinimikkeistöluokituksia on käytössä koodistopalvelimella, onko nämä lomakkeen sisäisiä tietorakenteita? - Vastaus: Malli on vielä keskeneräinen, joten ei ole mallissa mukana

5 (hyväksytty ) 6/2013 5(23) - kohdassa 4 liikkumisen apuvälineet ja aistitoiminnoissa käytettäviä asioita ei ole huomioitu voimassa olevia koodistopalvelun koodistoja ja luokituksia - sallitut vaihtoehdot tulisi olla lueteltuina esimerkiksi CodeValue kentässä. - pyritään harmonisoimaan käytössä olevia luokituksia - mikäli luokat ovat osittain yhteneväisiä käytössä oleviin luokituksiin, niin tulisi tarkastella näitä luokituksia hyödyntäen - Miten lomakerakenne suhtautuu ICF-luokitukseen? Tämä tulee huomioida osana lomakerakenteen kehittämistä - Mukana on suuri joukko erilaisia terapioita vaihtoehtona. vaihtoehdoista puuttuu muu, mikä? - Todettiin, että vaihtoehto Muu tarvitaan, koska terapiamuodot elävät ja muutoksia tulee - Avautuu, kun kohde rastittaa - mitä se tarkoittaa? onko sisällä palveluluokitus vai mikä? - Todettiin kohta keskeneräiseksi - Alkuperäinen 4 sivua, nyt 19 sivua. Vastaus: lomake on tarkoitettu potilastietojärjestelmien käytettäväksi eikä enää perinteiseksi paperimuotoiseksi. Sitä suuremmalla syyllä on kiinnitettävä huomiota harmonisointiin. - tarkoitus käyttää sähköistä täyttämistä jolloin voidaan hyödyntää sähköistä käyttöä - valikkotoimintoina saadaan hyödynnettyä toiminnallisuuksia - aikataulullisesti pitäisi ottaa käyttöön tulisi kertoa, miksi käytössä olevia luokituksia ei voida hyödyntää Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti lomakerakenteen avaamisen hyväksymistä. Valmistelussa kiinnitetään huomiota olemassa olevien luokitusten käyttömahdollisuuksiin ja syntyykö ristiriitoja voimassa oleviin luokituksiin. Tulee tehdä huolellinen harmonisointiprosessi. Jatkossa toivotaan esittelijäksi henkilöitä, jotka ovat olleet valmistelemassa lomaketta. Lomakerakenne ei ole vielä sisällöllisesti valmis. Päätös Hyväksyttiin avattavaksi avaushankkeena. Sisältö ei vielä ollut valmis hyväksyttäväksi. Päätösesityksessä ja keskustelussa todetut asiat huomioidaan valmistelussa. Kelan asiantuntija pyydetään mukaan seuraavaan hyväksymiskäsittelyyn keskustelemaan nyt avoimeksi jääneistä kysymyksistä. 3. Avattavaksi Suun terveydenhuollon tietosisältömäärittely Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitteli suun terveydenhuollon tietosisältömäärittelyt. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti suun terveydenhuollon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. Suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja rakenteiden määrittelyiden tarkentaminen ja kansallisten vaadittavien

6 (hyväksytty ) 6/2013 6(23) tietosisältöjen vaatimusten määrittely on THL:ssä suunniteltu tehtävän vuoden 2013 aikana, jotta niiden toteuttaminen potilastietojärjestelmiin ja valtakunnallinen käyttöönotto pystytään toteuttamaan lain vaatimassa aikataulussa. Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden tuottaminen: Suun terveydenhuollon tietosisältö- ja rakennemäärityksiä on tehty jo aiemmin. Niitä on kuvattu Suomen Kuntaliiton johdolla valmistellussa oppaassa ( Ydintieto-opas ; Hartikainen ym. 2009). Tietosisällöt eivät kuitenkaan enää täysin vastaa ajantasaisia tarpeita vaan niitä täytyy päivittää. Samalla asiakirjojen toiminnallisten tarpeiden paremman märittelyn mahdollistamiseksi ja tietosisältöjen helpompaa ylläpitämistä varten kertomusasiakirjoista, tuotetaan koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa esitellyn määrittelyprosessin mukaisesti kertomusasiakirjojen tietomäärittelyt, joissa kuvataan asiakirjan tietosisällöt, tietorakenteet ja käytettävät luokitukset / koodistot, joihin jatkossa myös CDA R2 määritykset perustuvat. Suun terveydenhuollon luokitusten päivittäminen: Suun terveydenhuollon kertomusasiakirjoihin liittyvistä luokituksista pääosa on julkaistuna koodistopalvelimella. Lisäksi suun terveydenhuollon toimenpideluokitukset on julkaistu myös luokituskirjana. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukset ovat osa THL:n kansallisia toimenpideluokituksia ja ne päivitetään vuosittain THL-Toimenpideluokituksen päivitysten yhteydessä. Muista suun terveydenhuollon luokituksista suurin osa on tuotettu koodistopalvelimelle Työssä vuonna 2011 tuotettiin koodistopalvelimella julkaistuna olevat luokitukset STH1 STH23. Kaikkia tarvittavia luokituksia ei kuitenkaan ehditty tuottaa. STH 20, STH 24 ja STH 25 jäivät keskeneräisiksi. Lisäksi uudet puuttuvat luokitukset tuotetaan nyt koodistopalvelimelle: STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Samalla tarkistetaan julkaistujen luokitusten ajantasaisuus, ja päivitetään niitä tarvittaessa. Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden työryhmät: Määrittelytyössä hyödynnetään THL:n Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmän sekä Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten asiantuntijaryhmän suun terveydenhuollon alaryhmän asiantuntijoita. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä STM:n vetämän Suun terveydenhuollon toimeenpanon strategisen selvityksen hankkeen (SUUNTA) ohjausryhmän kanssa. Määrittelyiden alustava aikataulusuunnitelma koodistopalvelun johtoryhmässä Suun th tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 6/2013 Tietorakenteiden hyväksyminen 10/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 10/2013

7 (hyväksytty ) 6/2013 7(23) Esitys 1. Avataan hanke suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle 2. Avataan hanke suun terveydenhuollon tietorakenteiden edellyttämien uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoja: - Aikaisemmin käsitellyistä hammasstatus-luokituksista kolme on vielä kesken, yksi jäi vaille hyväksyntää KP-johtoryhmässä ja kaksi palautettiin valmisteluun KP-laaturyhmässä. Näiden osalta valmistelu on seissyt. - Hammasstatus, hammastoimenpide mitä tietorakenne on? onko se suun rakenteisen potilaskertomus vai mistä on kysymys? Vastaus: osa rakenteista potilaskertomusta. Toimenpideluokitus on olemassa. Suunnitelma on jatkokehitystä, ehkä osana terveys- ja hoitosuunnitelmaa. - Otetaanko tähän mukaan suun alueen kirurgiset rajaukset? Leukakirurgia kuulunee tähän? Vastaus: kuuluu kyllä toimenpideluokitukseen, sama yhteinen koordinoiva ryhmä ja suun toimenpiteet ovat samassa paketissa - Kun tulee hyväksymiskäsittelyyn, niin sisältöasiantuntijan on tarve olla mukana Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että hanke hyväksytään avaushankkeeksi. Koodistopalvelun johtoryhmän toiseen käsittelyyn eli hyväksymiskäsittelyyn pyydetään mukaan valmisteleva sisällöllinen asiantuntija. Päätös Hyväksyttiin avaushankkeeksi suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle sekä hanke suun terveydenhuollon tietorakenteiden edellyttämien uusien luokitusten (STH26 Hampaan löydökset, STH27 Hammashoidon indeksit ja STH28 Oikomishoito) määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle. Samalla todettiin, että keskeneräiset luokitukset tulee valmistelun yhteydessä myös saattaa kuntoon. (Kokouksen jälkeen tehty tarkennus pöytäkirjaan, THL STH 24 Itsehoitokyky ja yksilöllisen hoitovälin tarpeen määrittely, on käsitelty johtoryhmässä ja palautettu valmisteluun. THL STH 25 Arvio suun terveydenhoitoon vaikuttavista riskeistä ja THL STH 25 Arvio suun terveydenhoitoon vaikuttavista riskeistä/atribuutit, ja THL STH 20 Syljen mittaukset ja STH - STH20 Syljen mittaukset / attribuutit Hyväksytty johtoryhmässä , käsitelty laaturyhmässä ja palautetu valmisteluun.)

8 (hyväksytty ) 6/2013 8(23) 4. Avattavaksi Ensihoidon tietosisältömäärittely Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli avattavaksi ensihoidon tietosisältömäärittelyn hankkeen. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti ensihoidon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. THL:n tehtävänä on määrittää valtakunnalliseen arkistointipalvelun edellyttämät ensihoidon tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet. Samanaikaisesti valtakunnallisen arkistointipalvelun käyttöönoton kanssa valtion kenttäjärjestelmien määrittelyprojektissa (KEJO) on suunniteltu yhtenäisen valtakunnallisen ensihoitokertomuksen hankkimista. Työtä valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdolla. Ensihoidon tietomäärittelyt Ensihoidon tietosisältöjä on kuvattu Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt dokumentissa ( Ydintieto-opas ; Hartikainen ym. 2009) sekä Potilaskertomuksen ydintiedot dokumentissa (2009). Niiden lisäksi ensihoidon tietosisällöistä on kansallisesti määritelty vain Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta (SV210), joka painottuu selkeästi kustannusten korvausnäkökulmasta. Ensihoito on kuitenkin sairaankuljetuksen korvaushakemusta laajempi kokonaisuus ja edellyttää hoidollisen tiedon nykyistä laajempaa kirjaamista ja hyödyntämistä. Ensihoidon tietosisältötarpeista on ydintietomäärittelyiden lisäksi tehty aiemmin myös muita selvityksiä (mm. STM:n toimeksiannosta Pappinen ym., 2009), mutta valtakunnallisia määrittelyitä ei ole toistaiseksi tuotettu. Ensihoidon tietosisältöjen määrittely on avattu koodistopalvelun johtoryhmässä valmisteluhankkeeksi mutta valmistelijatahon puuttumisen vuoksi työssä ei syntynyt sisältöjä. Ensihoidon määritysten tuottaminen vaatii vielä merkittävää kehitystyötä olemassa oleviin määrityksiin ja selvityksiin. Ominaisuuksien toteuttamiseen potilastietojärjestelmiin on varattava riittävästi aikaa ja siksi ensihoidon määritykset tulee valmistua vuoden 2013 aikana. Ensihoidon tietomäärittelyiden työryhmät Määrittelytyötä vetämään on hankittu projektipäälliköksi ensihoidon kliininen asiantuntija LL Lasse Ilkka. Määrittelytyössä hyödynnetään projektiin nimettyä projektiryhmää, jossa on edustajat STM:stä, THL:stä ja Kelasta, sekä yliopistosairaaloiden ensihoidon ylilääkärit (ja heille nimetyt varahenkilöt). Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä STM:n vetämän ensihoidon tietojärjestelmäjaoksen kanssa. Määrittelyiden alustava aikataulusuunnitelma koodistopalvelun johtoryhmässä Ensihoidon tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 10/2013

9 (hyväksytty ) 6/2013 9(23) Tietorakenteiden hyväksyminen 11/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 2/2014 Esitys on avata hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitellään tarvittaessa omana hankkeen avauksena myöhemmässä vaiheessa. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoja: - Todetaan, että ensihoidon valmisteluhanke on avattu 2008 (koodistopalvelun johtoryhmän kokous ), mutta ei edennyt, koska valmisteluresursseja ei silloin ollut. - Kyseessä on siis uudelleen avaamishanke - Kuinka pitkälle on katsottu toimintaprosessi ja eri vaiheessa välitettävän tiedon sisältö? Keskeisessä roolissa on hälytyskeskuslaitos, joka käynnistää ensihoidon prosessin. - Erittäin merkittävä toimija on ensihoidon palveluntuottajat, jotka tekevät valtaosan ensihoidon tapahtumien kirjaamisesta. - Minkälaiseen prosessikäsitykseen työskentely nojaa? Vastaus: Ensihoito on osa kenttäjohtamista (ensihoitokertomus kuitenkin korkeintaan hyvin pieneltä osin), hälytysluokkien käyttö/ huomiointi on tiedostettu. Suunnitteilla on ICPC-luokituksen pohjalta päivystyksen hälytyksen syy luokitus - Keskustelun aikana tuotiin esille, että ensihoito on osa mm. EKSOTEn omaa toimintaa, siellä 112 välittää hälytystehtävän, organisaatio itse määrittelee kiireellisyyden. Hälytyskeskusten rooli on muuttunut radikaalisti. - Pyydetään hyväksymiskäsittelyyn ensihoidon valmisteleva asiantuntija. - Tiedonkulut eri yksiköiden välillä pitää huomioida ja varmistaa. - Todettiin, että ensihoidossa on ollut käytössä omia luokituksia. - Miten palveluntuottajat otetaan mukaan hankevalmisteluun? Vastaus: asiaa on ollut keskustelussa, valmisteleva työ on erikoislääkärivetoinen, syksyllä tarkoitus järjestää kenttäkeskustelut ERVA-alueilla (työpajatyyppinen ja kommentointikierrokset ovat parhaat tavat) - Kelan maksamat korvaukset vähentyneet, koska hoitoa tehdään asiakkaan kotona ilman kuljetusta hoitopaikkaan. - Onko mukana ensivastetoiminta? Vastaus: ensivasteet eivät ole th-ammattilaisia, ei ollut varmuutta kirjataanko potilasasiakirjoihin. - Maa jakautunut erilaisiin toimintakulttuureihin, tämä aiheuttaa omat haasteensa hanketyössä. - Tiedoksi: VALVIRAlla on tulossopimuksessa STM:n kanssa valvontaohjelman laatiminen sekä ensihoidon ja päivystyksen tietojenkeruuta ja valvontaa. Tieto kulkee, koska samoja henkilöitä on molemmissa hankkeissa mukana. - STM:n Ensihoidon tietojaoksessa on kenttäjohtajien ja muiden vastaavien edustajia on mukana johtotasolta.

10 (hyväksytty ) 6/ (23) Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että valmisteluhanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle avataan uudestaan koodistopalvelun valmisteluun ja sen käsittelyyn varataan hyväksymisvaiheessa riittävästi aikaa. Huomioidaan poikkihallinnollinen toimintatapa hanketyöskentelyssä. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitetään valmisteltaviksi omana hankkeena myöhemmin. Päätös Hyväksyttiin uudelleen avaushankkeeksi hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitellään tarvittaessa omana hankkeen avauksena myöhemmässä vaiheessa. 5. Avattavaksi Todistukset ja lausunnot lomakemäärittelyt Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli lomakemäärittelyistä todistukset ja lausunnot. Taustaa Todistuksista ja lausunnoista vain A-todistuksesta (päivitetty ) ja C-todistuksesta (päivitetty 2011) on lomakemäärittelyt koodistopalvelimella. Muiden todistusten ja lausuntojen sekä mielenterveyslain mukaisten asiakirjojen sisällöt on määritelty paperista asiakirjaa ajatellen. Viimeistään alkaen todistukset ja lausunnot sekä mielenterveyslain mukaiset asiakirjat tulee tallentaa sähköisesti KanTa-arkistoon. Toisaalta tavoitteena on myös näiden asiakirjojen sähköinen siirto (potilaan suostumuksella) asiakirjojen vastaanottajataholle (mm. Kelalle). Todistuksissa ja lausunnoissa (jotka ovat pääosin Kelan ylläpitämiä) on todettu myös sisällöllistä kehittämistarvetta, esimerkiksi B1- ja B2- todistusten yhdistämistä on suunniteltu. Järkevää onkin tuottaa ensin sisällölliset muutokset ja vasta sen jälkeen tuottaa määrittelyt lomakkeiden sähköistä tallennusta ja välitystä varten. Todistusten ja lausuntojen lomakemäärittelyiden tuottaminen Vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään vaadittavat todistukset ja lausunnot sekä mielenterveyden asiakirjat on lueteltu liitteessä 1. A-todistuksen lomakemäärittelyt on päivitetty koodistopalvelimelle ja sen tallentamisesta KanTaan sekä välittämisestä Kelalle ollaan käynnistämässä Pilottia. Lääkärintodistus A toimii näin mallina tiedonvälityksen edellyttämille rakenteille. Muiden todistusten sisältömäärittelyitä tuotetaan samanaikaisesti ja sisältömäärittelyiden valmistuttua tuotetaan niistä lomakemäärittelyt koodistopalvelimelle. Kuolintodistusten lomakemäärittelyt tulevat erikseen Koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiskäsittelyyn. Niiden rakenteet vielä tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään KanTa-tallennusta ja sähköistä välitystä tukevaksi.

11 (hyväksytty ) 6/ (23) Määrittelyiden alustava aikataulusuunnitelma koodistopalvelun johtoryhmässä Lomakemäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Lomakemäärittelyiden hyväksyminen 1.vaihe 8/2013 Lomakemäärittelyiden hyväksyminen 2.vaihe 3/2014 Lomakemäärittelyiden hyväksyminen 3.vaihe 8/2014 Esitys: Avataan hanke vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään vaadittavien todistusten ja lausuntojen sekä mielenterveyden asiakirjojen lomakemäärittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Kyseessä ovat seuraavat lomakkeet: 2016 A Lääkärintodistus A Sairauslomatodistus B1 Lääkärintodistus B1 Yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimustuloksista, ennusteesta, mahdollisista suunnitelluista jatkotoimista, kuntoutuksen tarpeesta ja lääkehoidosta. Todistuksella haetaan yleensä jotain etuutta esim. erityiskorvausta lääkkeisiin, kuntoutusta, eläkettä, veroetuutta, invaliditeettiastetta tai päivärahakorvausta. B2 Lääkärintodistus B2 B2 on laajennettu B1-lomake. C Lääkärintodistus C Todistuksella selvitetään tuenhakijan sairauden laatu ja sen vaikutus selviytymiseen ja avun tarpeeseen tai lapsen sairauden aiheuttamat erityisongelmat. Todistuksella haetaan etuutta esim. eläkkeensaajan hoitotukea tai sairaan lapsen hoitotukea varten. D Lääkärintodistus D Todistus lasten vanhempien erityishoitorahaa varten. E Lääkärintodistus E Lääkärintodistus E:llä selvitetään yleensä tapaturmien ja vastaavien sattumusten tutkimukset, vammat ja hoito vakuutusyhtiölle. Lääkärin lausunto terveydentilasta T Lääkärin lausunto terveydentilasta NT Nuorison terveystodistus Erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuva nuoren henkilön terveystodistus TOD Lääkärin todistus Lääkärin vapaamuotoinen todistus AIHO AJO SV 97 SV75 SV210 MATKA Todistus ammattiihotaudista Lääkärinlausunto ajokyvystä Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta Raskaus- tai jälkitarkastustodistus Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta Palvelutuottajan todistus matkakorvausta varten Todetuista ammatti-ihotaudeista tehtävä todistus Ajokortin hakemista tai uusimista varten laadittu lääkärintodistus Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta Raskaus- tai jälkitarkastustodistus Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta Matkakorvausta varten laadittu todistus

12 (hyväksytty ) 6/ (23) SYT Syntymätodistus Henkilön syntymästä laadittu asiakirja. KUO Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta KUO28 Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta Yli 28 vrk:n ikäisenä kuolleen henkilön kuolemasta laadittu asiakirja. Alle 28 vrk kuolleen henkilön kuolemasta laadittu asiakirja M I Tarkkailulähete MI Psykiatrista hoitoa varten laadittu lähete M II Tarkkailulausunto MII Psykiatrista hoitoa varten laadittu lausunto M III Hoitoonmääräämispäätös Psykiatrista hoitoa varten laadittu päätös Yhteydenpidon Yhteydenpidon rajoittamisesta tehty päätös rajoittaminen Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - Toivottu listaa uusista lomakkeista ja listaa niistä jotka ovat prosessissa jo menossa. - Mitkä lomakkeet tulee olla olemassa 2016? Lomakkeista on lista esittelymuistion liitteenä. - Todetaan, että seuraavat lomakkeet ovat olleet hyväksymiskäsittelyssä: o Lääkärintodistus A (julkaistuna koodistopalvelimella) o Kuolintodistuslomakkeet (KUO ja KUO28), avattu KP-johtoryhmässä valmisteluun ja tulevat elokuussa 2013 hyväksyttäväksi o B-lomakekokonaisuus ollut esittelyssä, ei ole vielä hyväksytty avaushankkeeksi o C-todistus on julkaistuna koodistopalvelimelle, päivitystarvetta on. o D-todistus ollut KP-johtoryhmässä ja laaturyhmässä, julkaisua ei ole kiirehditty, koska tulossa on päivitysversio Halutaanko päivitys käsitellä johtoryhmässä vai päivitysprosessina eteenpäin? Esitetty että ei käsitellä uudelleen johtoryhmässä hyväksyttiin, että katsotaan vain normaalina päivitysprosessina laaturyhmässä. o E-todistus: ei ole avattu valmisteluhankkeena. o T-todistus (Lääkärin lausunto terveydentilasta) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o NT (Nuorison terveystodistus) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o TOD (Lääkärin todistus) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o AIHO (Todistus ammatti-ihotaudista) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o AJO (Lääkärintodistus ajokyvystä) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o SV97 (Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o SV75 (Raskaus- tai jälkitarkastustodistus) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o SV210 ei ole avattu valmisteluhankkeena. o MATKA, KP-johtoryhmä hyväksyi julkaistavaksi , voidaan vielä uudistettuna tarvittaessa esitellä KP-johtoryhmälle. o Syntymätodistus, ei ole avattu valmisteluhankkeena. o M1-MIII ei ole avattu valmisteluhankkeeksi aikaisemmin.

13 (hyväksytty ) 6/ (23) o Lisäksi KP-johtoryhmä on hyväksynyt julkaistavaksi Kela: Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV 3FM), jota ei ole vielä käsitelty julkaisutoimikunnassa, eikä ole nyt käsiteltävässä listassa. - Miksi hoitajien todistusta ei ole mukana, todistus lyhytaikaisesta sairauspoissaolosta? Vastaus: todetaan, että ne puuttuvat listasta ja pyydetään lomakevastaavan selvittävän kuuluvatko ne 2016 listaan vai 2018 listaan. o (HV tarkennus kokouksen jälkeen: Todistus ei ole lueteltu vaiheistusasetuksen liitteen mukaisessa 2016 vaadittavassa tietosisällössä Todistusten / lausuntojen luettelossa ). - Yhteydenpidon rajoittaminen: onko tarkoitus yhdistää yhdeksi lomakkeeksi? Psykiatrian rajoittamistoimenpiteet: PSYE rajoittamistoimenpiteiden lomakerakenne hyväksytty on hyväksytty KP-johtoryhmässä Tarkistettava sisältääkö tämä yhteydenpidon rajoittamisen, vai tarvitaanko sille erillinen lomake. - Kommentti: STM:ssä on itsemääräämistyöryhmän työskentely kesken, VALVIRA on ollut mukana tuottamassa raporttia tästä asiasta. - Tietorakenteet tulee tehdä voimassaolevan lain mukaiseksi. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että todistukset ja lomakkeet avataan avaushankkeeksi, huomioidaan keskustelun aikana esitetyt kommentit ja kysymykset. Ne jotka on aikaisemmin hyväksytty, hankevalmistelu jatkuu, tarkistetaan yhteydenpidon rajoittamisasiat, ja hoitajien todistusten pakettiaikataulu. Mikäli on mainittu, niin ne kuuluvat tähän listaan. Päätös Hyväksyttiin esitys niiden edellä mainittujen todistusten ja lomakkeiden avaushankkeeksi, joita ei ole aikaisemmin avattu valmisteluun. Muiden mainittujen osalta viimeistellään aikaisemmin avattu valmistelutyö. Sairaanhoitajan antaman todistuksen valmistelu hyväksytään myös tässä yhteydessä valmisteluun, kuitenkin siten, että valmistelu toteutetaan 2016 velvoitettujen lomakkeiden yhteydessä vain, mikäli ne on tässä aikataulussa velvoitettu käyttöön otettavaksi. Muussa tapauksessa valmistelu tehdään 2018 käyttöön otettavien rakenteiden aikataulussa. Esittelijä informoi koodistopalvelun johtoryhmää aikataulusta kun asia on selvitetty. o HV tarkennus kokouksen jälkeen: Todistus (TOD) ei ole lueteltu vaiheistusasetuksen liitteen mukaisessa vaadittavassa tietosisällössä (Todistusten / lausuntojen luettelossa) eli velvoittavuus on vasta vuoden 2016 jälkeen. 6. Hyväksyttäväksi Hoidon rajauksen aste-luokitus Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli hoidon rajauksen aste-luokituksen hyväksymistä. Lähtökohtana on kliininen kirjaaminen, ei niinkään tilastollinen käyttö.

14 (hyväksytty ) 6/ (23) Hoidon rajauksen aste THL Koodistopalvelimella julkaistava uusi koodisto AR/YDIN Hoidon rajauksen aste Käyttö terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellisin perustein tekemien hoidonrajausten rakenteiseen kirjaamiseen Luo yhtenäisen paikan (potilasyhteenvedon riskitiedot) tiedon helpolle löytämiselle hoitotilanteessa Luo yhtenäisen nykyistä tapaa ( DNR tms.) selkeämmän tavan kirjata hoidon rajoituksia Lähtökohtana ensisijaisesti kliininen kirjaaminen Taustaa Tiedot hoidon rajauksista kootaan earkiston Tiedonhallintapalvelun koostamaan potilaskeskeisen potilasyhteenvedon hoidossa huomioitavien riskitietojen listaan. Koskee potilaan itsensä tekemiä hoitotahtoa ja elinluovutustahtoa sekä muita tahdonilmaisuja sekä terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellisin perustein tekemiä hoidon rajauksia. Tiedot koostetaan potilaan suostumuksella kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden tiedoista ja potilaan omien tietojen katselun kautta itse tekemistä tahdonilmaisuista. Potilaan riskitiedot on hyväksytty uutena luokituksena koodistopalvelun johtoryhmässä Määrittelyprosessi Luokituksen tarve on todettu Tiedonhallintapalvelun riskitietojen kirjausten määrittelytyössä (2012). Luokitus on koottu eri organisaatioissa (/järjestelmissä) käytettyjen luokitusten pohjalta. Erilaisia näkemyksiä huomioitu mm. Ei elvytystä luokan sisällöstä ja jakamisesta Saattohoito- luokan tarpeellisuudesta Ehdotukseen on päädytty eri vaihtoehtojen pohjalta synteesinä työryhmän yhteisymmärryksessä. Ollut kommentoitavana THL kliinisissä asiantuntijaryhmissä (12), niitä koordinoivassa ryhmässä ja THL:n Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten asiantuntijaryhmässä (KAYRA) sekä Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisen avoimessa yhteistyöryhmässä (VIILA-paja) Lisäksi ollut liitteenä myös THP-määrittelyiden avoimessa kommentoinnissa (syksy 2012) Koodistopalvelun johtoryhmän antamassa palautteessa oli huomioitava valmistelussa: Oireenmukainen hoito ja saattohoito on esityksen mukaisesti hyvä erottaa toisistaan., Toteutettu OK

15 (hyväksytty ) 6/ (23) Esitys pitäisi lähettää vielä ETENElle kommentoitavaksi. Lausuntokierros ei ole tarpeen, koska luokitus on ollut jo mukana THP-määrittelyiden avoimessa kommentoinnissa ja käytetty kaikissa kliinisissä ryhmissä. Esitelty ETENE:lle Laitettava mukaan RPK:n ohjeistukseen. Huomioidaan julkaistavassa Rakenteisen kirjaamisen oppaassa, muita ohjeistuksia arvioidaan myöhemmin. Potilaan ja omaisten osallistuminen on normaali käytäntö, jos potilas pystyy ja omaisia on. Kuuleminen ei aina tuota yhteisymmärrystä - miten kirjataan, jos omaisilla on epärealistiset odotukset? Kirjataan varsinaiseen kertomustekstiin, johon riskikirjauksesta linkki. Jatkovalmistelussa on tarpeen vielä kiinnittää huomiota luokkien suhteisiin, päällekkäisyyden välttämiseen sekä luokan Muu hoidon rajaus ohjeistamiseen. Kliininen käyttö tärkeämpää kuin tilastollinen luokittelu ja se vaikuttaa päällekkäisyyksiin. ETENE: kokouksen palaute Hoidon rajauksen aste Näkemys rakenteisen koodiston soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön Termit saattavat poiketa vakiintuneesta käytöstä esim. oireenmukainen / palliatiivinen / saattohoito Kokonaisuutena kuitenkin varsin onnistunut Konkreettisia muutosehdotuksia luokitukseen Terminä Hoidon linjaus parempi? ( Hoidon rajaus voimakas, negatiivissävytteinen) Terminä olisiko Sallitaan luonnollinen kuolema (=ei elvytetä HV: hylätty työryhmässä) Ehdotuksia valmistelussa vielä kuultaviksi tahoiksi Muiden asiantuntijoiden palaute Lähetetty kommentoitavaksi Ritva Halila (mm. ent. ETENE pääsihteeri) ja Samuli Saarni (lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan pj) Puhelimitse keskusteltu lyhyesti Hoitotahto-keskustelun yhteydessä ja lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi Ei kommentteja Tiina Saarto (HUS palliatiivisen hoidon prof.) Lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi Sähköpostitse arvokasta keskustelua palliatiivisen hoidon näkökulmasta Syöpätautien hoidossa erotetaan hoitolinjoina Parantava eli kuratiivinen hoitolinja Syövän etenemistä jarruttava hoitolinja Oireenmukainen eli palliatiivinen hoitolinja Saattohoito Hoidon rajauksen koodit säilytettiin silti ennallaan Määritelmiä tarkennettiin

16 (hyväksytty ) 6/ (23) Erityisesti Oireenmukaisen hoidon määritelmää Hoidon rajauksen aste AR/YDIN Hoidon rajauksen aste AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste -koodistoa käytetään kuvaamaan, missä määrin potilaan hoitoa rajoitetaan hoitotilanteissa. Koodistoa käytettäessä tulee huomioida potilaan tilanne kokonaisuutena. Potilaan tilanteen muuttuessa hoidon rajausta tulee arvioida uudelleen. Hoidon rajaukset tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Koodit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia eikä koodisto ole myöskään puhtaasti hierarkisesti laajeneva. Koodeja voidaan käyttää täydentämään toisiaan. Hoidon rajaus kuvataan osana potilaan (hoidossa huomioitavia) riskitietoja, jolloin se on helposti havaittavissa potilaskertomuksissa Koodiston käyttö ei poista tarvetta/velvollisuutta kirjata hoitoon liittyviä hoitolinjauksia ja niiden perusteluja osaksi kirjallista potilaskertomusta Riskitieto on mahdollista linkittää varsinaiseen tekstiin Hoidon rajauksen aste koodit AR/YDIN Hoidon rajauksen aste - koodit Ei elvytystä Hoidon kajoavuutta ei lisätä Oireenmukainen hoito Saattohoito Muu hoidon rajaus Koodien selitteet: Ei elvytystä hoidon rajaus, jossa potilaan hengityksen ja verenkierron toimintoja ei yritetä elvyttää hengityksen tai sydämen toiminnan pysähdyttyä Huom. Päätös koskee sekä perus- että tehoelvytystä (painantaelvytys, elvytyslääkkeet, sähköinen rytminsiirto). Muita hoitomuotoja ei rajoiteta. Hoidon kajoavuutta ei lisätä hoidon rajaus, jossa aktiivista hoitoa jatketaan, mukaan lukien käytössä olevat invasiiviset (kajoavat) hoidot, mutta jossa ei elvytetä eikä aloiteta elintoimintoja ylläpitäviä uusia invasiivisia hoitoja, tehohoitoa eikä leikkaushoitoja, ellei hoito ole välttämätöntä hyvän elämänlaadun saavuttamiseksi Oireenmukainen hoito hoidon rajaus, jossa luovutaan paranemiseen tähtäävästä, sairauden etenemistä jarruttavasta tai ennusteeseen vaikuttavasta hoidosta ja pidetään tavoitteena hyvää loppuelämää, eikä elintoimintoja ylläpitäviä invasiivisia (kajoavia) hoitoja, tehohoitoa tai leikkaushoitoja aloiteta, ellei hoito ole perusteltua tilapäisestä syystä johtuvan potilaan tilan huononemisen vuoksi, hyvän elämänlaadun saavuttamiseksi tai oireiden lievittämiseksi

17 (hyväksytty ) 6/ (23) Saattohoito hoidon rajaus, jossa kuolevan potilaan hoidon tavoitteena on oireiden lievittäminen ja hyvä kuolema ja jossa hoito on oireenmukaista, potilasta ei elvytetä eikä potilaalle tehdä elintoimintoja ylläpitäviä tai invasiivisia (kajoavia) toimenpiteitä, ellei toimenpiteillä tähdätä oireiden välittömään lieventämiseen, esimerkiksi spinaalinen kivunhoito tai palliatiivinen sedaatio Muu hoidon rajaus hoidon rajaus, jossa erillisessä selitteessä kuvattuja hoitoja ei anneta mutta muita hoitoja ei rajoiteta, esimerkiksi keuhkoahtaumapotilaan hengityksen tukemisen rajaaminen noninvasiiviseen (maski-) ventilaatioon, vaikka hoito muuten olisi aktiivista Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - Keskustelun aikana todettiin, että siitä puuttuu kohta, jossa luovutaan parantavasta, mutta jatketaan taudin etenemistä jarruttavaa hoitoa. Sairauden etenemistä rajoittava hoito ei ole oireenmukaista hoitoa, koska oireiden helpotus ei ole tavoitteena. Vastauksena tähän todettiin, että ei puutu, oireenmukainen hoito kohdassa on sana tai, ei tarvitse luopua kaikesta hoidosta. Todettiin, että tämä kohta tarvitsee tarkemman kuvauksen. - Nimi on täsmennetty luokituksesta koodistoksi. - Todettiin, että valmistelun aikana on tehty huolellinen ja monipuolinen valmistelutyö. - Hoidon kajoavuutta ei lisätä: annetaan jatkohoitoa esim. sytostaatein. - Tiedusteltiin sitä, ilmaiseeko potilas tahtonsa rakenteisesti. Vastaus: ei, potilas ilmaisee tahtonsa vapaana tekstinä. - Miten potilas ilmaiseen tahtonsa, tarvitsee ammattilaisen apua? Vastaus: ETENEn juristi esitti jopa tulkinnan, ettei potilaan kanssa edes saisi keskustella, koska se ei sitten ole enää potilaan oma tahto. - Tiedusteltiin sitä, meneekö potilaan tahto yli ammattilaisen tahdon. Vastaus: kyllä, potilasta hoidetaan potilaan tahdon mukaisesti hyväksyttyjen hoitomenetelmien puitteissa. - Potilaan oma tahto käsiteltiin aiemmin johtoryhmässä. Sitä ei silloin hyväksytty sellaisenaan vaan se vaatii lisävalmistelua. Se on sittemmin käynyt mm. ETENEssä ja todettu paremmaksi käyttää vapaata tekstiä tahdonilmaisussa. Potilas voi itse kirjoittaa KanTaan tai se voidaan viedä sinne ammattilaisten toimesta esim. skannattuna. - Ovatko koodit mukana hoidon tahto-luokituksessa? Vastaus: käytössä vain ammattilaisen tekemässä kirjauksessa. - Lauseet pitkiä ja hankalia voiko yksinkertaistaa? Vastaus: terminologin kanssa on käyty nämä läpi ja on vaikea tehdä kovin yksinkertaista versioista. Asiaa pohditaan vielä terminologin kanssa. - Tai sanalla on yhdistetty oireenmukaisen hoidon käsitteitä, nämä liittyvät toisiinsa kiinteästi. - Esitys on että luokitus lukitaan, valmistelun aikana ei ole tapahtunut luokkien välillä muutoksia. Koodien (erityisesti Oireenmukainen hoito koodin) määritelmiä tarkistetaan. Päätösesitys:

18 (hyväksytty ) 6/ (23) Puheenjohtaja esitti, että Hoidon rajauksen aste-luokitus hyväksytään ladattavaksi koodistopalvelimelle, edellyttäen, että kysytään vielä näkemystä lastenneurologian ja lasten syöpähoitojen näkökulmasta. Käyttöä seurataan ja päivitetään tarvittaessa. Tarkistetaan vielä ennen laaturyhmän käsittelyä. Määritelmät tarkistetaan laaturyhmän valmistelussa. Päätös Hoidon rajauksen aste luokitus on hyväksytty ladattavaksi koodistopalvelimelle edellyttäen lastenneurologian ja lasten syöpähoitojen näkökulmien kysymistä määrittelyjen tarkentamiseksi. Luokituksen käyttöä seurataan ja päivitetään tarvittaessa. 7. Päätettäväksi KanTa-arkiston ensimmäisen vaiheen tiedonhallintapalveluun kuulumattomien määrittelyiden koodistopalvelusta puuttuvien rakenteiden ja luokitusten määrittelyhankkeen päätös avaus Esittelijä Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli niiden, vielä koodistopalvelusta puuttuvien, KanTa-arkistoon vietävien tietorakenteiden, jotka eivät sisälly ensimmäisen vaiheen tiedonhallintapalveluun kuuluviin määrittelyihin, valmisteluhankeen päättämistä. Hankkeessa varmistettiin, että viimeistään tarvittavista määrittelyistä on olemassa tarvittavat CDA-määrittelyt, ja arvioitiin mitkä asiakirjat vaativat tietomäärittelyt koodistopalvelimelle ja tuotettiin tarvittavat tietomäärittelyt, tarkistettiin asiakirjoihin liittyvien luokitusten / koodistojen ajantasaisuus sekä tarvittaessa esitettiin päivittäväksi luokitukset / koodistot ja tarvittaessa tuotettiin puuttuvat luokitukset / koodistot, sekä määriteltiin määrittelyiden, luokitusten ja koodistojen ylläpito- ja päivitysprosessit. Koodistopalvelun avauskäsittely oli ja esittely Koodistopalvelun johtoryhmässä A) Arkistopalveluun liityttäessä ( jälkeen) vaadittavat tietosisällöt Jatkuvan kertomuksen näkymien tietosisällöt Yleiset asiakirjojen tietosisällöt ja rakenteet merkinnän kuvailutiedot asiakirjan kuvailutiedot palvelutapahtuman kuvailutiedot Noudattavat CDA-potilaskertomusrakennetta, ei (toistaiseksi) tuoteta tietosisältömäärittelyitä koodistopalvelimelle. Toteutus tehdään CDA-määrittelyiden perusteella. Erilliset asiakirjat: Lähete (LÄH) ja hoitopalaute (PAL): Ei (toistaiseksi) tuoteta tietosisältömäärittelyitä koodistopalvelimelle. Toteutus CDA-määrittelyiden perusteella; KanTa Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v5.03. RIS, Riskitiedot: Toteutus tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti. RKT, Rokotus, Toteutus 2014 CDA-määrittelyiden perusteella. KanTa Rokotustiedot v1.10. Toteutus 2016 tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti

19 (hyväksytty ) 6/ (23) VLÄÄ, Voimassa oleva lääkitys, Toteutus 2014 CDA-määrittelyiden perusteella. KanTa Lääkityksen CDA R2 rakenne v4.30. Toteutus 2016 tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti. Teknisluonteiset asiakirjat LILM Luovutusilmoitusasiakirja, hyväksytty KP-johtoryhmässä , odottaa julkaisua PHVAR Potilashallinnon varmistusasiakirja, poistuu kokonaan ERAS Erillinen asiakirja (3. osapuolen tietoja) ja, YHT Yhteenvetonäkymä, vain lisänäkymiä normaalissa kertomusmerkinnässä (ERAS: merkintä aina oma itsenäinen asiakirja) Informointi, suostumus ja kiellot INFO Informointiasiakirja, julkaistu koodistopalvelimella SUO Suostumus, julkaistu koodistopalvelimella KIE Potilastietojen luovutuskielto, julkaistu koodistopalvelimella (päivitetty 10/2012) 1B) Viimeistään mennessä käyttöön otettavat tiedonhallintapalveluun kuulumattomat tietosisällöt LAB Laboratorio, toteutus tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti RTG Radiologia (kuvantamistutkimukset), toteutus tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti KU207 Kuntoutussuunnitelma: Toteutetaan osana todistusten ja lausuntojen hanketta (avaus ) Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot: Toteutus tiedonhallintapalvelun Terveys- ja hoitosuunnitelman määrittelyiden mukaisesti. 2) Koodistopalvelimelle tuotetut tietosisällöt Tietomäärittelyiden tuottamisesta koodistopalvelimelle tässä vaiheessa pääosin luovuttiin. Osa määrittelyistä oli pääosin tiedon tallentamiseen tai välittämiseen liittyviä teknisluoteisia määrittelyitä, joista ei katsottu tarvittavan koodistopalvelimella julkaistavia tietosisältömäärittelyitä. Osassa määrittelyitä todettiin, että aikataulut määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle olivat liian kireät käyttöönottoaikataulut huomioiden. Lisäksi määrittelyiden tuottaminen aiemmasta (CDA_määrittelyistä) poikkeavaan muotoon saattaa kiireisten aikataulujen vuoksi aiheuttaa sekaannusta. Siksi päädyttiin tässä vaiheessa toteutusten tuottamiseen jo julkaistujen CDAmäärittelyiden pohjalta ja tietosisältömäärittelyiden tuottamisesta koodistopalvelimelle tarvittavalta osin myöhemmässä vaiheessa määrittelyiden päivittämisen yhteydessä. Seuraavista asiakirjoista tuotettiin määrittelyt koodistopalvelimelle: INFO Informointiasiakirja SUO Suostumus KIE Potilastietojen luovutuskielto

20 (hyväksytty ) 6/ (23) julkaistu koodistopalvelimella (päivitetty 10/2012) LILM Luovutusilmoitusasiakirja käsitelty Koodistopalvelun johtoryhmässä , odottaa julkaisua 3) Määrittelyissä läpi käydyt luokitukset vaadittavien asiakirjojen määrittelyt käytiin läpi, niissä luetellut lukitukset koottiin asiakirjoittain ja niiden tilaa arvioitiin. Suuri osa luokituksista on ajan tasalla Osa luokituksista (pääosin tiedonhallintapalveluun liittyvät luokitukset) on koodistopalvelun päivitysprosessissa. Osa edellyttää lisäarviointia. Pääosin luokitukset ovat ajan tasalla tai vaativat päivityksiä olemassa oleviin luokituksiin (ja ovat pääosin päivitetty tai päivitysprosessissa tulossa julkaisuun). Lisäarviointia edellyttävistä luokituksista mahdolliset uudet tarvittavat luokitukset tuodaan tarvittaessa koodistopalvelimelle omina hankkeen avauksina. Esittelijä esittää, että vaiheistusasetuksen viimeistään Kanta-arkistoon tallennettavaksi vaatimien määrittelyiden hanke koodistopalvelussa voidaan katsoa tässä vaiheessa suoritetuksi ja päättää se. Jatkossa tarvittavien määrittelyiden ja luokitusten tuottamiset avataan omina hankkeinaan koodistopalveluun. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - Muutetaan asialistan otsikko Tiedoksi muotoon päätettäväksi, esitys on että tällaisena hankkeena ei jatku. - erillisistä asiakirjoista lähete ja hoitopalaute CDA R2-rakenne v5.03: onko R2 valmis? Onko tarkoitus ottaa käyttöön ? Kyllä, on tarkoitus ottaa käyttöön Todettu, että lähetteessä on epätarkkuuksia. Niitä tarkennetaan yhteistyössä Kelan kanssa. Pidemmällä aikataululla on suunnitteilla tarkennuksia ja tarve tuottaa tietorakenteet koodistopalveluun. - Todetaan, että määrittelyhanke on valmistunut ja voidaan valmisteluhankkeena päättää - Rakenteet ja luokitukset tulevat jatkossa omina hankkeinaan ja päivityksinään johtoryhmän ja laaturyhmän käsittelyyn. Päätös Lopetettiin avattu määrittelyhanke. Puuttuvat rakenteet ja luokitukset tulevat jatkossa omina hankkeinaan ja päivityksinään johtoryhmän ja laaturyhmän käsittelyyn. 8. Tiedoksi Tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyt ja niihin liittyvien luokitusten päivittäminen hankkeen päätös avaus Esittelijä Heikki Virkkunen THL Esittely

21 (hyväksytty ) 6/ (23) Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyt ja niihin liittyvien luokitusten päättämisen. Tiedonhallintapalvelun tietomäärittelyiden ja niihin liittyvien luokitusten päivittämisen hanke: OPER käynnisti projektin tiedonhallintapalvelun periaatteiden ja toiminnallisten määrittelyjen 2. vaiheen asiakirjojen määrittelemiseksi sekä 1. vaiheen asiakirjoista tehtyjen määrittelyiden tarkentamiseksi. Projektiin liittyi tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle sekä asiakirjoihin liittyvien luokitusten ja koodistojen ajantasaisuuden tarkistaminen sekä tarvittaessa niiden päivitysehdotusten ja tarvittavien uusien luokitusten ehdotusten tuottaminen. Koodistopalvelun johtoryhmän avauskäsittely oli Tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyt: Ensimmäisen vaiheen määrittelyt KP-jory Julkaisu Terveys- ja hoitosuunnitelma Diagnoosilista (diagnoosit) Toimenpiteet (toimenpiteet) Riskitiedot (riskitiedot) Kuvantamistutkimukset (tutkimukset) Laboratoriotutkimukset (tutkimukset) Toisen vaiheen määrittelyt KP-jory Julkaisu Fysiologiset mittaukset (fysiol.mitt.) Rokotukset (preventio) Lääkitys (lääkehoito) Henkilötiedot (perustiedot) (päivitys KPjtk ) * Tahdonilmaisut Elinluovutustahto * Hoitotahto * *odottaa julkaisua Tiedonhallintapalvelun asiakirjoihin liittyvät luokitukset: KP:ssa hyväksytyt uudet luokitukset KP-jory Julkaisu THL Lääkehoidon pysyvyys ** THL Lääkehoidon muutoksen syy AR/YDIN Toimenpiteen tyyppi AR/YDIN Terveystiedon voimassaolon päättymisen syy * THL Lääkehoidon tyyppi * AR/YDIN Hoidon rajauksen aste *

22 (hyväksytty ) 6/ (23) KP:ssa hyväksytyt päivitykset KP-jory Julkaisu AR/YDIN Riskitiedon tyyppi * *odottaa julkaisua **päädytty päivittämään Lääkkeen rooli luokitusta Tiedonhallintapalvelun tietomäärittelyiden ja niihin liittyvien luokitusten päivittämisen hankkeen päättäminen: Tiedonhallintapalvelun hankkeen tietosisällöt ja uudet luokitukset on tuotettu ja hyväksytty koodistopalvelun johtoryhmässä ja hanke voidaan päättää seuraavin tarkennuksin: Lääkityksen luokituksia on vielä tarpeen tarkentaa ja se tehdään omassa Lääkityksen rakenteisen kirjaamisen projektissa ja ne tuodaan omana hankkeena koodistopalveluun. Tiedonhallintapalvelun avauksen yhteydessä esitellyt ICPC-ICD-siltaukset, Riskiluokituksiin liittyvät siltaukset ja Diagnoosin pysyvyyssiltaukset avattiin omina hankkeina ja niiden loppuun saattaminen toteutetaan siten Tiedonhallintapalvelun hankkeesta erillisinä. Esitys, että tiedonhallintapalvelun hanke koodistopalvelussa voidaan katsoa loppuun suoritetuksi ja hanke voidaan päättää. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - ei keskustelua Päätös: Tiedonhallintapalvelun tietomäärittelyiden ja niihin liittyvien luokitusten päivittämisen hanke voidaan katsoa päättyneeksi. Esityksessä mainitut valmisteluprosessit saatetaan loppuun ja mahdolliset uudet asiat tuodaan tavanomaiseen tapaan koodistopalveluprosessiin käsiteltäväksi. 9. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat sekä koodiston valmisteluvaihe tiedoksi Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat sekä Koodiston valmisteluvaihe-lista jaettiin pöydälle. 10. Muut asiat Jari Lehtonen kertoi, että VALVER:ista tehtiin SOTE-organisaatiorekisteriin kevään aikana poiminta ja päivityksiä. Syksyllä olisi tarkoitus päästä automaattisiin päivityksiin poimintojen osalta. Koodistopalvelun prosessikuvaus on tulossa sähköisenä ja painettuna elokuussa jaettavaksi jäsenille. Seuraavaan koodistopalvelun johtoryhmän kokoukseen on tulossa mm. ICPC2-päivitys, kuolintodistus, huumehoidon Pompidou tiedonkeruu. 11. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 30.9.2016 1 Omakanta-palveluun kirjautumiset ja eri kävijät kuukausittain 01/2010 04/2016 800 000 700 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 749 317 Kirjautumiset

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 8/2011 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen Vaiheistusasetusta ja julkaisun virallista hyväksymistä odottava Luonnosversio Kirjoittajat ja Terveyden ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Jukka Lehtovirta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

KANSALLISTEN MÄÄRITYSTEN HYÖDYNTÄMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMISSÄ Pegasos - hanke

KANSALLISTEN MÄÄRITYSTEN HYÖDYNTÄMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMISSÄ Pegasos - hanke KANSALLISTEN MÄÄRITYSTEN HYÖDYNTÄMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMISSÄ Pegasos - hanke Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29.-30.5.2006 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 20.01.2015 klo 09:30-10:15 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Mikko Kaidesoja Tuotepäällikkö Tieto, Healthcare & Welfare mikko.kaidesoja@tieto.com Mistä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen OPER Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen Vesa Jormanainen Yksikön päällikkö, THL / Tieto-osasto / OPER Terveydenhuollon atk-päivät Sessio 1: Kansallisten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

STM ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA

STM ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA STO/AHE/Järvinen MUISTIO 1(13) 11.4.2012 STM ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA 1. Yleistä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUS OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄN KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 19.9.2016 kello 10.30-12.00 Paikka: Kutsutut: Sokos hotel Lappeen kokoustilat osallistujat erillisen listan mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 96/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta Eteva kuntayhtymä Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus 25.11.2016 2 KELA hylkää haetun kuntoutuksen tilastoa 3 KELA hylkää haetun kuntoutuksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika 12.12.2016 klo 9-11 Paikka Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Asiat 1. Avaus Puheenjohtaja Anne Mikkonen avasi kokouksen.todettiin kokouksen läsnäolijat: Anne Mikkonen,

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Lingsoft. Tiedon hallinnan sanastotyö - asiantuntijoiden infotilaisuus. Täyden palvelun kielitalo. Katri Haverinen,

Lingsoft. Tiedon hallinnan sanastotyö - asiantuntijoiden infotilaisuus. Täyden palvelun kielitalo. Katri Haverinen, Lingsoft Täyden palvelun kielitalo Tiedon hallinnan sanastotyö - asiantuntijoiden infotilaisuus Katri Haverinen, 12.1.2017 Lingsoft Oy Taustaa Tavoitteita Prosessin mukainen tapa toteuttaa sanastotyötä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot