Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 (hyväksytty ) 6/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka Monitoimi A THL, Lintulahden toimipiste Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) Sij. Helminen Sari (-) Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) Sij. Savolainen Tuija (x) Häkkinen Pirjo THL (x) Sij. Räikkönen Outi () Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Sij. Vinkanharju Anne (-) Kaskinen Timo HL7 Finland ry. (x) Sij. Juha Mykkänen (-) Kopra Kyösti HUS (x) Sij. Lukander Maisa (-) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (x) Sij. Marttinen Paula (-) Leinonen Kirsiliina Helsingin sos.terv.v./terv.h. (-) Sij. Kallio Leea (x) Lindgren Marina Kela (-) Sij. Toivola Kari (x) Mettovaara Vesa Valvira (-) Sij. Toiviainen Hanna (x) Porrasmaa Jari STM (-) Sij. Pouta Anneli THL (-) Sij. Salo Jarmo (x) Räsänen Maija Vaasan sairaanhoitopiiri (-) Sij. Christian Kantola (x) Siipola Anne Helsingin sos.terv.v./sos.h. (x) Sij. Väinälä Anna (-) Siponen Tiina PSSHP (x) Virkkunen Heikki THL (x) Sij. Maarit Laaksonen (-) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (-) Sij. Lukander Maisa (-) Witick Tanja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi (x) Sij. Andtbacka Marjo () Ylönen Saija Tilastokeskus (x) Sij. Kaukonen Essi (-) KP-tiimi Eerola Johanna THL (-) Härkönen Mikko THL, sihteeri (x) Kalliokuusi Virpi THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtonen Santeri THL (x) Lehtovirta Jukka THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (-) Peltonen Veli-Pekka THL (x)

2 (hyväksytty ) 6/2013 2(23) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. Avattavaksi ja hyväksyttäväksi Kuntoutussuunnitelma (KU207) Päätös Hyväksyttiin avattavaksi avaushankkeena. Sisältö ei vielä ollut valmis hyväksyttäväksi. Päätösesityksessä ja keskustelussa todetut asiat huomioidaan valmistelussa. Kelan asiantuntija pyydetään mukaan seuraavaan hyväksymiskäsittelyyn keskustelemaan nyt avoimeksi jääneistä kysymyksistä. Asia 3. Avattavaksi Suun terveydenhuollon tietosisältömäärittely Päätös Hyväksyttiin avaushankkeeksi suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle sekä hanke suun terveydenhuollon tietorakenteiden edellyttämien uusien luokitusten (STH26 Hampaan löydökset, STH27 Hammashoidon indeksit ja STH28 Oikomishoito) määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle. Samalla todettiin, että keskeneräiset luokitukset tulee valmistelun yhteydessä myös saattaa kuntoon. Asia 4. Avattavaksi Ensihoidon tietosisältömäärittely Päätös Hyväksyttiin uudelleen avaushankkeeksi hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitellään tarvittaessa omana hankkeen avauksena myöhemmässä vaiheessa.

3 (hyväksytty ) 6/2013 3(23) Asia 5. Avattavaksi Todistukset ja lausunnot lomakemäärittelyt Päätös Hyväksyttiin esitys niiden edellä mainittujen todistusten ja lomakkeiden avaushankkeeksi, joita ei ole aikaisemmin avattu valmisteluun. Muiden mainittujen osalta viimeistellään aikaisemmin avattu valmistelutyö. Sairaanhoitajan antaman todistuksen valmistelu hyväksytään myös tässä yhteydessä valmisteluun, kuitenkin siten, että valmistelu toteutetaan 2016 velvoitettujen lomakkeiden yhteydessä vain, mikäli ne on tässä aikataulussa velvoitettu käyttöön otettavaksi. Muussa tapauksessa valmistelu tehdään 2018 käyttöön otettavien rakenteiden aikataulussa. Esittelijä informoi koodistopalvelun johtoryhmää aikataulusta kun asia on selvitetty. Asia 6. Hyväksyttäväksi Hoidon rajauksen aste-luokitus Päätös Hoidon rajauksen aste luokitus on hyväksytty ladattavaksi koodistopalvelimelle edellyttäen lastenneurologian ja lasten syöpähoitojen näkökulmien kysymistä määrittelyjen tarkentamiseksi. Luokituksen käyttöä seurataan ja päivitetään tarvittaessa.

4 (hyväksytty ) 6/2013 4(23) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtaja totesi Koodistopalvelun johtoryhmän jäsenmuutosten asettamispäätöksen olevan vielä valmistelussa. VM on ilmoittanut valmiutensa siirtyä tarkkailijajäsenestä varsinaiseksi osallistuvaksi jäseneksi ja ilmoittaa nimet jäsenelle ja varajäsenelle lähiaikoina. 2. Avattavaksi ja hyväksyttäväksi Kuntoutussuunnitelma (KU207) Esittelijä erityissuunnittelija Jari Lehtonen, THL Esittely Erityissuunnittelija Jari Lehtonen esitteli Kelan pyynnöstä avattavaksi ja hyväksyttäväksi Kuntoutussuunnitelman. Lomakerakenne on vaiheistusasetuksen mukaan otettava käyttöön Käyttötarkoitus on kuntoutuksen suunnittelu: kuvataan henkilön sairaudet, toimintakyky, kuntoutuksen tarve, tavoite ja suunnitelma. Käyttötarve perustuu asiakkaan tarpeen ja tavoitteen mukaiseen kuntoutuksen suunnitteluun ja kuntoutumisen etenemiseen (Laki Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)). Käyttäjäryhmänä on asiakas, lääkärit ja kuntoutuksen ammattihenkilöt, Kelan käsittelijät ja asiantuntijalääkärit ja kuntoutuksen toteuttajat. Kuntoutussuunnitelma (KU207) samoin kuin Kelan kaikki lääkärintodistukset ja lausunnot uudistetaan Lääkärinlausuntojen uudistaminen hankkeessa (LLAUS). Kuntoutussuunnitelman uudistaminen on kesken ja siitä on käytettävissä vasta luonnosversio. Luonnosta työstetään vielä työpajoissa ja lääkäreille suunnatussa katselmoinnissa. Uusitun KU207-lomakkeen hyväksyntä on Kelassa CDA-lomakerakennemäärittelyt valmistuvat samassa aikataulussa. KU207 ja muut Kelan lomakkeet uudistetaan siten, että tietoja tarkennetaan etuuskäsittelyn täsmennettyjen tarpeiden mukaan, lomake tehdään mahdollisimman rakenteiseksi ja suunnitellaan ensisijaisesti sähköisen välityksen näkökulmasta. Toimintaprosessin erityispiirteet uusituissa lomakkeissa ovat: uusittujen Kelan lomakkeiden täyttämistä ohjaavat tietojen keskinäiset riippuvuudet, ehdolliset riippuvuudet, jotka määritellään lomakerakenteissa, järjestelmässä täytetyn lomakkeen paperitulosteeseen on tarkoitus tulla yhteenveto vain niistä kohdista, jotka lomakepohjaan on täytetty, ei kaikkia lomakkeen kohtia. Tulostuksen määrittelystä on sovittava erikseen. KU207-lomakkeen erityispiirre on, että lomake on rakennettu niin, että se voidaan täyttää moniammatillisesti, jos järjestelmässä on välitallennusmahdollisuus. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - voidaanko tämä käsitellä avaushankkeena ja hyväksymiskäsittelyssä kun lomake on vielä valmistelussa? - toimenpidenimikkeistössä on terapiakoodeja. viitataanko tässä niihin? - Vastaus: ei ole mukana - ammattinimikkeistöluokituksia on käytössä koodistopalvelimella, onko nämä lomakkeen sisäisiä tietorakenteita? - Vastaus: Malli on vielä keskeneräinen, joten ei ole mallissa mukana

5 (hyväksytty ) 6/2013 5(23) - kohdassa 4 liikkumisen apuvälineet ja aistitoiminnoissa käytettäviä asioita ei ole huomioitu voimassa olevia koodistopalvelun koodistoja ja luokituksia - sallitut vaihtoehdot tulisi olla lueteltuina esimerkiksi CodeValue kentässä. - pyritään harmonisoimaan käytössä olevia luokituksia - mikäli luokat ovat osittain yhteneväisiä käytössä oleviin luokituksiin, niin tulisi tarkastella näitä luokituksia hyödyntäen - Miten lomakerakenne suhtautuu ICF-luokitukseen? Tämä tulee huomioida osana lomakerakenteen kehittämistä - Mukana on suuri joukko erilaisia terapioita vaihtoehtona. vaihtoehdoista puuttuu muu, mikä? - Todettiin, että vaihtoehto Muu tarvitaan, koska terapiamuodot elävät ja muutoksia tulee - Avautuu, kun kohde rastittaa - mitä se tarkoittaa? onko sisällä palveluluokitus vai mikä? - Todettiin kohta keskeneräiseksi - Alkuperäinen 4 sivua, nyt 19 sivua. Vastaus: lomake on tarkoitettu potilastietojärjestelmien käytettäväksi eikä enää perinteiseksi paperimuotoiseksi. Sitä suuremmalla syyllä on kiinnitettävä huomiota harmonisointiin. - tarkoitus käyttää sähköistä täyttämistä jolloin voidaan hyödyntää sähköistä käyttöä - valikkotoimintoina saadaan hyödynnettyä toiminnallisuuksia - aikataulullisesti pitäisi ottaa käyttöön tulisi kertoa, miksi käytössä olevia luokituksia ei voida hyödyntää Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti lomakerakenteen avaamisen hyväksymistä. Valmistelussa kiinnitetään huomiota olemassa olevien luokitusten käyttömahdollisuuksiin ja syntyykö ristiriitoja voimassa oleviin luokituksiin. Tulee tehdä huolellinen harmonisointiprosessi. Jatkossa toivotaan esittelijäksi henkilöitä, jotka ovat olleet valmistelemassa lomaketta. Lomakerakenne ei ole vielä sisällöllisesti valmis. Päätös Hyväksyttiin avattavaksi avaushankkeena. Sisältö ei vielä ollut valmis hyväksyttäväksi. Päätösesityksessä ja keskustelussa todetut asiat huomioidaan valmistelussa. Kelan asiantuntija pyydetään mukaan seuraavaan hyväksymiskäsittelyyn keskustelemaan nyt avoimeksi jääneistä kysymyksistä. 3. Avattavaksi Suun terveydenhuollon tietosisältömäärittely Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitteli suun terveydenhuollon tietosisältömäärittelyt. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti suun terveydenhuollon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. Suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja rakenteiden määrittelyiden tarkentaminen ja kansallisten vaadittavien

6 (hyväksytty ) 6/2013 6(23) tietosisältöjen vaatimusten määrittely on THL:ssä suunniteltu tehtävän vuoden 2013 aikana, jotta niiden toteuttaminen potilastietojärjestelmiin ja valtakunnallinen käyttöönotto pystytään toteuttamaan lain vaatimassa aikataulussa. Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden tuottaminen: Suun terveydenhuollon tietosisältö- ja rakennemäärityksiä on tehty jo aiemmin. Niitä on kuvattu Suomen Kuntaliiton johdolla valmistellussa oppaassa ( Ydintieto-opas ; Hartikainen ym. 2009). Tietosisällöt eivät kuitenkaan enää täysin vastaa ajantasaisia tarpeita vaan niitä täytyy päivittää. Samalla asiakirjojen toiminnallisten tarpeiden paremman märittelyn mahdollistamiseksi ja tietosisältöjen helpompaa ylläpitämistä varten kertomusasiakirjoista, tuotetaan koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa esitellyn määrittelyprosessin mukaisesti kertomusasiakirjojen tietomäärittelyt, joissa kuvataan asiakirjan tietosisällöt, tietorakenteet ja käytettävät luokitukset / koodistot, joihin jatkossa myös CDA R2 määritykset perustuvat. Suun terveydenhuollon luokitusten päivittäminen: Suun terveydenhuollon kertomusasiakirjoihin liittyvistä luokituksista pääosa on julkaistuna koodistopalvelimella. Lisäksi suun terveydenhuollon toimenpideluokitukset on julkaistu myös luokituskirjana. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukset ovat osa THL:n kansallisia toimenpideluokituksia ja ne päivitetään vuosittain THL-Toimenpideluokituksen päivitysten yhteydessä. Muista suun terveydenhuollon luokituksista suurin osa on tuotettu koodistopalvelimelle Työssä vuonna 2011 tuotettiin koodistopalvelimella julkaistuna olevat luokitukset STH1 STH23. Kaikkia tarvittavia luokituksia ei kuitenkaan ehditty tuottaa. STH 20, STH 24 ja STH 25 jäivät keskeneräisiksi. Lisäksi uudet puuttuvat luokitukset tuotetaan nyt koodistopalvelimelle: STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Samalla tarkistetaan julkaistujen luokitusten ajantasaisuus, ja päivitetään niitä tarvittaessa. Suun terveydenhuollon tietomäärittelyiden työryhmät: Määrittelytyössä hyödynnetään THL:n Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmän sekä Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten asiantuntijaryhmän suun terveydenhuollon alaryhmän asiantuntijoita. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä STM:n vetämän Suun terveydenhuollon toimeenpanon strategisen selvityksen hankkeen (SUUNTA) ohjausryhmän kanssa. Määrittelyiden alustava aikataulusuunnitelma koodistopalvelun johtoryhmässä Suun th tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 6/2013 Tietorakenteiden hyväksyminen 10/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 10/2013

7 (hyväksytty ) 6/2013 7(23) Esitys 1. Avataan hanke suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle 2. Avataan hanke suun terveydenhuollon tietorakenteiden edellyttämien uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle STH26 Hampaan löydökset (siirretty osittain sisältöä aiemmista luokituksista) STH27 Hammashoidon indeksit (kokonaan uusi luokitus) STH28 Oikomishoito (kokonaan uusi luokitus) Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoja: - Aikaisemmin käsitellyistä hammasstatus-luokituksista kolme on vielä kesken, yksi jäi vaille hyväksyntää KP-johtoryhmässä ja kaksi palautettiin valmisteluun KP-laaturyhmässä. Näiden osalta valmistelu on seissyt. - Hammasstatus, hammastoimenpide mitä tietorakenne on? onko se suun rakenteisen potilaskertomus vai mistä on kysymys? Vastaus: osa rakenteista potilaskertomusta. Toimenpideluokitus on olemassa. Suunnitelma on jatkokehitystä, ehkä osana terveys- ja hoitosuunnitelmaa. - Otetaanko tähän mukaan suun alueen kirurgiset rajaukset? Leukakirurgia kuulunee tähän? Vastaus: kuuluu kyllä toimenpideluokitukseen, sama yhteinen koordinoiva ryhmä ja suun toimenpiteet ovat samassa paketissa - Kun tulee hyväksymiskäsittelyyn, niin sisältöasiantuntijan on tarve olla mukana Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että hanke hyväksytään avaushankkeeksi. Koodistopalvelun johtoryhmän toiseen käsittelyyn eli hyväksymiskäsittelyyn pyydetään mukaan valmisteleva sisällöllinen asiantuntija. Päätös Hyväksyttiin avaushankkeeksi suun terveydenhuollon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle sekä hanke suun terveydenhuollon tietorakenteiden edellyttämien uusien luokitusten (STH26 Hampaan löydökset, STH27 Hammashoidon indeksit ja STH28 Oikomishoito) määrittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle. Samalla todettiin, että keskeneräiset luokitukset tulee valmistelun yhteydessä myös saattaa kuntoon. (Kokouksen jälkeen tehty tarkennus pöytäkirjaan, THL STH 24 Itsehoitokyky ja yksilöllisen hoitovälin tarpeen määrittely, on käsitelty johtoryhmässä ja palautettu valmisteluun. THL STH 25 Arvio suun terveydenhoitoon vaikuttavista riskeistä ja THL STH 25 Arvio suun terveydenhoitoon vaikuttavista riskeistä/atribuutit, ja THL STH 20 Syljen mittaukset ja STH - STH20 Syljen mittaukset / attribuutit Hyväksytty johtoryhmässä , käsitelty laaturyhmässä ja palautetu valmisteluun.)

8 (hyväksytty ) 6/2013 8(23) 4. Avattavaksi Ensihoidon tietosisältömäärittely Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli avattavaksi ensihoidon tietosisältömäärittelyn hankkeen. Taustaa Vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaisesti ensihoidon asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun viimeistään mennessä. THL:n tehtävänä on määrittää valtakunnalliseen arkistointipalvelun edellyttämät ensihoidon tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet. Samanaikaisesti valtakunnallisen arkistointipalvelun käyttöönoton kanssa valtion kenttäjärjestelmien määrittelyprojektissa (KEJO) on suunniteltu yhtenäisen valtakunnallisen ensihoitokertomuksen hankkimista. Työtä valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdolla. Ensihoidon tietomäärittelyt Ensihoidon tietosisältöjä on kuvattu Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt dokumentissa ( Ydintieto-opas ; Hartikainen ym. 2009) sekä Potilaskertomuksen ydintiedot dokumentissa (2009). Niiden lisäksi ensihoidon tietosisällöistä on kansallisesti määritelty vain Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta (SV210), joka painottuu selkeästi kustannusten korvausnäkökulmasta. Ensihoito on kuitenkin sairaankuljetuksen korvaushakemusta laajempi kokonaisuus ja edellyttää hoidollisen tiedon nykyistä laajempaa kirjaamista ja hyödyntämistä. Ensihoidon tietosisältötarpeista on ydintietomäärittelyiden lisäksi tehty aiemmin myös muita selvityksiä (mm. STM:n toimeksiannosta Pappinen ym., 2009), mutta valtakunnallisia määrittelyitä ei ole toistaiseksi tuotettu. Ensihoidon tietosisältöjen määrittely on avattu koodistopalvelun johtoryhmässä valmisteluhankkeeksi mutta valmistelijatahon puuttumisen vuoksi työssä ei syntynyt sisältöjä. Ensihoidon määritysten tuottaminen vaatii vielä merkittävää kehitystyötä olemassa oleviin määrityksiin ja selvityksiin. Ominaisuuksien toteuttamiseen potilastietojärjestelmiin on varattava riittävästi aikaa ja siksi ensihoidon määritykset tulee valmistua vuoden 2013 aikana. Ensihoidon tietomäärittelyiden työryhmät Määrittelytyötä vetämään on hankittu projektipäälliköksi ensihoidon kliininen asiantuntija LL Lasse Ilkka. Määrittelytyössä hyödynnetään projektiin nimettyä projektiryhmää, jossa on edustajat STM:stä, THL:stä ja Kelasta, sekä yliopistosairaaloiden ensihoidon ylilääkärit (ja heille nimetyt varahenkilöt). Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä STM:n vetämän ensihoidon tietojärjestelmäjaoksen kanssa. Määrittelyiden alustava aikataulusuunnitelma koodistopalvelun johtoryhmässä Ensihoidon tietomäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten avaus 10/2013

9 (hyväksytty ) 6/2013 9(23) Tietorakenteiden hyväksyminen 11/2013 Tietorakenteisiin liittyvien uusien luokitusten hyväksymien 2/2014 Esitys on avata hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitellään tarvittaessa omana hankkeen avauksena myöhemmässä vaiheessa. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoja: - Todetaan, että ensihoidon valmisteluhanke on avattu 2008 (koodistopalvelun johtoryhmän kokous ), mutta ei edennyt, koska valmisteluresursseja ei silloin ollut. - Kyseessä on siis uudelleen avaamishanke - Kuinka pitkälle on katsottu toimintaprosessi ja eri vaiheessa välitettävän tiedon sisältö? Keskeisessä roolissa on hälytyskeskuslaitos, joka käynnistää ensihoidon prosessin. - Erittäin merkittävä toimija on ensihoidon palveluntuottajat, jotka tekevät valtaosan ensihoidon tapahtumien kirjaamisesta. - Minkälaiseen prosessikäsitykseen työskentely nojaa? Vastaus: Ensihoito on osa kenttäjohtamista (ensihoitokertomus kuitenkin korkeintaan hyvin pieneltä osin), hälytysluokkien käyttö/ huomiointi on tiedostettu. Suunnitteilla on ICPC-luokituksen pohjalta päivystyksen hälytyksen syy luokitus - Keskustelun aikana tuotiin esille, että ensihoito on osa mm. EKSOTEn omaa toimintaa, siellä 112 välittää hälytystehtävän, organisaatio itse määrittelee kiireellisyyden. Hälytyskeskusten rooli on muuttunut radikaalisti. - Pyydetään hyväksymiskäsittelyyn ensihoidon valmisteleva asiantuntija. - Tiedonkulut eri yksiköiden välillä pitää huomioida ja varmistaa. - Todettiin, että ensihoidossa on ollut käytössä omia luokituksia. - Miten palveluntuottajat otetaan mukaan hankevalmisteluun? Vastaus: asiaa on ollut keskustelussa, valmisteleva työ on erikoislääkärivetoinen, syksyllä tarkoitus järjestää kenttäkeskustelut ERVA-alueilla (työpajatyyppinen ja kommentointikierrokset ovat parhaat tavat) - Kelan maksamat korvaukset vähentyneet, koska hoitoa tehdään asiakkaan kotona ilman kuljetusta hoitopaikkaan. - Onko mukana ensivastetoiminta? Vastaus: ensivasteet eivät ole th-ammattilaisia, ei ollut varmuutta kirjataanko potilasasiakirjoihin. - Maa jakautunut erilaisiin toimintakulttuureihin, tämä aiheuttaa omat haasteensa hanketyössä. - Tiedoksi: VALVIRAlla on tulossopimuksessa STM:n kanssa valvontaohjelman laatiminen sekä ensihoidon ja päivystyksen tietojenkeruuta ja valvontaa. Tieto kulkee, koska samoja henkilöitä on molemmissa hankkeissa mukana. - STM:n Ensihoidon tietojaoksessa on kenttäjohtajien ja muiden vastaavien edustajia on mukana johtotasolta.

10 (hyväksytty ) 6/ (23) Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että valmisteluhanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle avataan uudestaan koodistopalvelun valmisteluun ja sen käsittelyyn varataan hyväksymisvaiheessa riittävästi aikaa. Huomioidaan poikkihallinnollinen toimintatapa hanketyöskentelyssä. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitetään valmisteltaviksi omana hankkeena myöhemmin. Päätös Hyväksyttiin uudelleen avaushankkeeksi hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämät mahdolliset uudet luokitukset esitellään tarvittaessa omana hankkeen avauksena myöhemmässä vaiheessa. 5. Avattavaksi Todistukset ja lausunnot lomakemäärittelyt Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli lomakemäärittelyistä todistukset ja lausunnot. Taustaa Todistuksista ja lausunnoista vain A-todistuksesta (päivitetty ) ja C-todistuksesta (päivitetty 2011) on lomakemäärittelyt koodistopalvelimella. Muiden todistusten ja lausuntojen sekä mielenterveyslain mukaisten asiakirjojen sisällöt on määritelty paperista asiakirjaa ajatellen. Viimeistään alkaen todistukset ja lausunnot sekä mielenterveyslain mukaiset asiakirjat tulee tallentaa sähköisesti KanTa-arkistoon. Toisaalta tavoitteena on myös näiden asiakirjojen sähköinen siirto (potilaan suostumuksella) asiakirjojen vastaanottajataholle (mm. Kelalle). Todistuksissa ja lausunnoissa (jotka ovat pääosin Kelan ylläpitämiä) on todettu myös sisällöllistä kehittämistarvetta, esimerkiksi B1- ja B2- todistusten yhdistämistä on suunniteltu. Järkevää onkin tuottaa ensin sisällölliset muutokset ja vasta sen jälkeen tuottaa määrittelyt lomakkeiden sähköistä tallennusta ja välitystä varten. Todistusten ja lausuntojen lomakemäärittelyiden tuottaminen Vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään vaadittavat todistukset ja lausunnot sekä mielenterveyden asiakirjat on lueteltu liitteessä 1. A-todistuksen lomakemäärittelyt on päivitetty koodistopalvelimelle ja sen tallentamisesta KanTaan sekä välittämisestä Kelalle ollaan käynnistämässä Pilottia. Lääkärintodistus A toimii näin mallina tiedonvälityksen edellyttämille rakenteille. Muiden todistusten sisältömäärittelyitä tuotetaan samanaikaisesti ja sisältömäärittelyiden valmistuttua tuotetaan niistä lomakemäärittelyt koodistopalvelimelle. Kuolintodistusten lomakemäärittelyt tulevat erikseen Koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymiskäsittelyyn. Niiden rakenteet vielä tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään KanTa-tallennusta ja sähköistä välitystä tukevaksi.

11 (hyväksytty ) 6/ (23) Määrittelyiden alustava aikataulusuunnitelma koodistopalvelun johtoryhmässä Lomakemäärittelyiden hankkeen avaus 6/2013 Lomakemäärittelyiden hyväksyminen 1.vaihe 8/2013 Lomakemäärittelyiden hyväksyminen 2.vaihe 3/2014 Lomakemäärittelyiden hyväksyminen 3.vaihe 8/2014 Esitys: Avataan hanke vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään vaadittavien todistusten ja lausuntojen sekä mielenterveyden asiakirjojen lomakemäärittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Kyseessä ovat seuraavat lomakkeet: 2016 A Lääkärintodistus A Sairauslomatodistus B1 Lääkärintodistus B1 Yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimustuloksista, ennusteesta, mahdollisista suunnitelluista jatkotoimista, kuntoutuksen tarpeesta ja lääkehoidosta. Todistuksella haetaan yleensä jotain etuutta esim. erityiskorvausta lääkkeisiin, kuntoutusta, eläkettä, veroetuutta, invaliditeettiastetta tai päivärahakorvausta. B2 Lääkärintodistus B2 B2 on laajennettu B1-lomake. C Lääkärintodistus C Todistuksella selvitetään tuenhakijan sairauden laatu ja sen vaikutus selviytymiseen ja avun tarpeeseen tai lapsen sairauden aiheuttamat erityisongelmat. Todistuksella haetaan etuutta esim. eläkkeensaajan hoitotukea tai sairaan lapsen hoitotukea varten. D Lääkärintodistus D Todistus lasten vanhempien erityishoitorahaa varten. E Lääkärintodistus E Lääkärintodistus E:llä selvitetään yleensä tapaturmien ja vastaavien sattumusten tutkimukset, vammat ja hoito vakuutusyhtiölle. Lääkärin lausunto terveydentilasta T Lääkärin lausunto terveydentilasta NT Nuorison terveystodistus Erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuva nuoren henkilön terveystodistus TOD Lääkärin todistus Lääkärin vapaamuotoinen todistus AIHO AJO SV 97 SV75 SV210 MATKA Todistus ammattiihotaudista Lääkärinlausunto ajokyvystä Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta Raskaus- tai jälkitarkastustodistus Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta Palvelutuottajan todistus matkakorvausta varten Todetuista ammatti-ihotaudeista tehtävä todistus Ajokortin hakemista tai uusimista varten laadittu lääkärintodistus Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta Raskaus- tai jälkitarkastustodistus Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta Matkakorvausta varten laadittu todistus

12 (hyväksytty ) 6/ (23) SYT Syntymätodistus Henkilön syntymästä laadittu asiakirja. KUO Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta KUO28 Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta Yli 28 vrk:n ikäisenä kuolleen henkilön kuolemasta laadittu asiakirja. Alle 28 vrk kuolleen henkilön kuolemasta laadittu asiakirja M I Tarkkailulähete MI Psykiatrista hoitoa varten laadittu lähete M II Tarkkailulausunto MII Psykiatrista hoitoa varten laadittu lausunto M III Hoitoonmääräämispäätös Psykiatrista hoitoa varten laadittu päätös Yhteydenpidon Yhteydenpidon rajoittamisesta tehty päätös rajoittaminen Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - Toivottu listaa uusista lomakkeista ja listaa niistä jotka ovat prosessissa jo menossa. - Mitkä lomakkeet tulee olla olemassa 2016? Lomakkeista on lista esittelymuistion liitteenä. - Todetaan, että seuraavat lomakkeet ovat olleet hyväksymiskäsittelyssä: o Lääkärintodistus A (julkaistuna koodistopalvelimella) o Kuolintodistuslomakkeet (KUO ja KUO28), avattu KP-johtoryhmässä valmisteluun ja tulevat elokuussa 2013 hyväksyttäväksi o B-lomakekokonaisuus ollut esittelyssä, ei ole vielä hyväksytty avaushankkeeksi o C-todistus on julkaistuna koodistopalvelimelle, päivitystarvetta on. o D-todistus ollut KP-johtoryhmässä ja laaturyhmässä, julkaisua ei ole kiirehditty, koska tulossa on päivitysversio Halutaanko päivitys käsitellä johtoryhmässä vai päivitysprosessina eteenpäin? Esitetty että ei käsitellä uudelleen johtoryhmässä hyväksyttiin, että katsotaan vain normaalina päivitysprosessina laaturyhmässä. o E-todistus: ei ole avattu valmisteluhankkeena. o T-todistus (Lääkärin lausunto terveydentilasta) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o NT (Nuorison terveystodistus) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o TOD (Lääkärin todistus) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o AIHO (Todistus ammatti-ihotaudista) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o AJO (Lääkärintodistus ajokyvystä) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o SV97 (Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o SV75 (Raskaus- tai jälkitarkastustodistus) ei ole avattu valmisteluhankkeena. o SV210 ei ole avattu valmisteluhankkeena. o MATKA, KP-johtoryhmä hyväksyi julkaistavaksi , voidaan vielä uudistettuna tarvittaessa esitellä KP-johtoryhmälle. o Syntymätodistus, ei ole avattu valmisteluhankkeena. o M1-MIII ei ole avattu valmisteluhankkeeksi aikaisemmin.

13 (hyväksytty ) 6/ (23) o Lisäksi KP-johtoryhmä on hyväksynyt julkaistavaksi Kela: Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV 3FM), jota ei ole vielä käsitelty julkaisutoimikunnassa, eikä ole nyt käsiteltävässä listassa. - Miksi hoitajien todistusta ei ole mukana, todistus lyhytaikaisesta sairauspoissaolosta? Vastaus: todetaan, että ne puuttuvat listasta ja pyydetään lomakevastaavan selvittävän kuuluvatko ne 2016 listaan vai 2018 listaan. o (HV tarkennus kokouksen jälkeen: Todistus ei ole lueteltu vaiheistusasetuksen liitteen mukaisessa 2016 vaadittavassa tietosisällössä Todistusten / lausuntojen luettelossa ). - Yhteydenpidon rajoittaminen: onko tarkoitus yhdistää yhdeksi lomakkeeksi? Psykiatrian rajoittamistoimenpiteet: PSYE rajoittamistoimenpiteiden lomakerakenne hyväksytty on hyväksytty KP-johtoryhmässä Tarkistettava sisältääkö tämä yhteydenpidon rajoittamisen, vai tarvitaanko sille erillinen lomake. - Kommentti: STM:ssä on itsemääräämistyöryhmän työskentely kesken, VALVIRA on ollut mukana tuottamassa raporttia tästä asiasta. - Tietorakenteet tulee tehdä voimassaolevan lain mukaiseksi. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että todistukset ja lomakkeet avataan avaushankkeeksi, huomioidaan keskustelun aikana esitetyt kommentit ja kysymykset. Ne jotka on aikaisemmin hyväksytty, hankevalmistelu jatkuu, tarkistetaan yhteydenpidon rajoittamisasiat, ja hoitajien todistusten pakettiaikataulu. Mikäli on mainittu, niin ne kuuluvat tähän listaan. Päätös Hyväksyttiin esitys niiden edellä mainittujen todistusten ja lomakkeiden avaushankkeeksi, joita ei ole aikaisemmin avattu valmisteluun. Muiden mainittujen osalta viimeistellään aikaisemmin avattu valmistelutyö. Sairaanhoitajan antaman todistuksen valmistelu hyväksytään myös tässä yhteydessä valmisteluun, kuitenkin siten, että valmistelu toteutetaan 2016 velvoitettujen lomakkeiden yhteydessä vain, mikäli ne on tässä aikataulussa velvoitettu käyttöön otettavaksi. Muussa tapauksessa valmistelu tehdään 2018 käyttöön otettavien rakenteiden aikataulussa. Esittelijä informoi koodistopalvelun johtoryhmää aikataulusta kun asia on selvitetty. o HV tarkennus kokouksen jälkeen: Todistus (TOD) ei ole lueteltu vaiheistusasetuksen liitteen mukaisessa vaadittavassa tietosisällössä (Todistusten / lausuntojen luettelossa) eli velvoittavuus on vasta vuoden 2016 jälkeen. 6. Hyväksyttäväksi Hoidon rajauksen aste-luokitus Esittelijä ylilääkäri Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli hoidon rajauksen aste-luokituksen hyväksymistä. Lähtökohtana on kliininen kirjaaminen, ei niinkään tilastollinen käyttö.

14 (hyväksytty ) 6/ (23) Hoidon rajauksen aste THL Koodistopalvelimella julkaistava uusi koodisto AR/YDIN Hoidon rajauksen aste Käyttö terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellisin perustein tekemien hoidonrajausten rakenteiseen kirjaamiseen Luo yhtenäisen paikan (potilasyhteenvedon riskitiedot) tiedon helpolle löytämiselle hoitotilanteessa Luo yhtenäisen nykyistä tapaa ( DNR tms.) selkeämmän tavan kirjata hoidon rajoituksia Lähtökohtana ensisijaisesti kliininen kirjaaminen Taustaa Tiedot hoidon rajauksista kootaan earkiston Tiedonhallintapalvelun koostamaan potilaskeskeisen potilasyhteenvedon hoidossa huomioitavien riskitietojen listaan. Koskee potilaan itsensä tekemiä hoitotahtoa ja elinluovutustahtoa sekä muita tahdonilmaisuja sekä terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellisin perustein tekemiä hoidon rajauksia. Tiedot koostetaan potilaan suostumuksella kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden tiedoista ja potilaan omien tietojen katselun kautta itse tekemistä tahdonilmaisuista. Potilaan riskitiedot on hyväksytty uutena luokituksena koodistopalvelun johtoryhmässä Määrittelyprosessi Luokituksen tarve on todettu Tiedonhallintapalvelun riskitietojen kirjausten määrittelytyössä (2012). Luokitus on koottu eri organisaatioissa (/järjestelmissä) käytettyjen luokitusten pohjalta. Erilaisia näkemyksiä huomioitu mm. Ei elvytystä luokan sisällöstä ja jakamisesta Saattohoito- luokan tarpeellisuudesta Ehdotukseen on päädytty eri vaihtoehtojen pohjalta synteesinä työryhmän yhteisymmärryksessä. Ollut kommentoitavana THL kliinisissä asiantuntijaryhmissä (12), niitä koordinoivassa ryhmässä ja THL:n Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten asiantuntijaryhmässä (KAYRA) sekä Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisen avoimessa yhteistyöryhmässä (VIILA-paja) Lisäksi ollut liitteenä myös THP-määrittelyiden avoimessa kommentoinnissa (syksy 2012) Koodistopalvelun johtoryhmän antamassa palautteessa oli huomioitava valmistelussa: Oireenmukainen hoito ja saattohoito on esityksen mukaisesti hyvä erottaa toisistaan., Toteutettu OK

15 (hyväksytty ) 6/ (23) Esitys pitäisi lähettää vielä ETENElle kommentoitavaksi. Lausuntokierros ei ole tarpeen, koska luokitus on ollut jo mukana THP-määrittelyiden avoimessa kommentoinnissa ja käytetty kaikissa kliinisissä ryhmissä. Esitelty ETENE:lle Laitettava mukaan RPK:n ohjeistukseen. Huomioidaan julkaistavassa Rakenteisen kirjaamisen oppaassa, muita ohjeistuksia arvioidaan myöhemmin. Potilaan ja omaisten osallistuminen on normaali käytäntö, jos potilas pystyy ja omaisia on. Kuuleminen ei aina tuota yhteisymmärrystä - miten kirjataan, jos omaisilla on epärealistiset odotukset? Kirjataan varsinaiseen kertomustekstiin, johon riskikirjauksesta linkki. Jatkovalmistelussa on tarpeen vielä kiinnittää huomiota luokkien suhteisiin, päällekkäisyyden välttämiseen sekä luokan Muu hoidon rajaus ohjeistamiseen. Kliininen käyttö tärkeämpää kuin tilastollinen luokittelu ja se vaikuttaa päällekkäisyyksiin. ETENE: kokouksen palaute Hoidon rajauksen aste Näkemys rakenteisen koodiston soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön Termit saattavat poiketa vakiintuneesta käytöstä esim. oireenmukainen / palliatiivinen / saattohoito Kokonaisuutena kuitenkin varsin onnistunut Konkreettisia muutosehdotuksia luokitukseen Terminä Hoidon linjaus parempi? ( Hoidon rajaus voimakas, negatiivissävytteinen) Terminä olisiko Sallitaan luonnollinen kuolema (=ei elvytetä HV: hylätty työryhmässä) Ehdotuksia valmistelussa vielä kuultaviksi tahoiksi Muiden asiantuntijoiden palaute Lähetetty kommentoitavaksi Ritva Halila (mm. ent. ETENE pääsihteeri) ja Samuli Saarni (lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan pj) Puhelimitse keskusteltu lyhyesti Hoitotahto-keskustelun yhteydessä ja lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi Ei kommentteja Tiina Saarto (HUS palliatiivisen hoidon prof.) Lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi Sähköpostitse arvokasta keskustelua palliatiivisen hoidon näkökulmasta Syöpätautien hoidossa erotetaan hoitolinjoina Parantava eli kuratiivinen hoitolinja Syövän etenemistä jarruttava hoitolinja Oireenmukainen eli palliatiivinen hoitolinja Saattohoito Hoidon rajauksen koodit säilytettiin silti ennallaan Määritelmiä tarkennettiin

16 (hyväksytty ) 6/ (23) Erityisesti Oireenmukaisen hoidon määritelmää Hoidon rajauksen aste AR/YDIN Hoidon rajauksen aste AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste -koodistoa käytetään kuvaamaan, missä määrin potilaan hoitoa rajoitetaan hoitotilanteissa. Koodistoa käytettäessä tulee huomioida potilaan tilanne kokonaisuutena. Potilaan tilanteen muuttuessa hoidon rajausta tulee arvioida uudelleen. Hoidon rajaukset tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Koodit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia eikä koodisto ole myöskään puhtaasti hierarkisesti laajeneva. Koodeja voidaan käyttää täydentämään toisiaan. Hoidon rajaus kuvataan osana potilaan (hoidossa huomioitavia) riskitietoja, jolloin se on helposti havaittavissa potilaskertomuksissa Koodiston käyttö ei poista tarvetta/velvollisuutta kirjata hoitoon liittyviä hoitolinjauksia ja niiden perusteluja osaksi kirjallista potilaskertomusta Riskitieto on mahdollista linkittää varsinaiseen tekstiin Hoidon rajauksen aste koodit AR/YDIN Hoidon rajauksen aste - koodit Ei elvytystä Hoidon kajoavuutta ei lisätä Oireenmukainen hoito Saattohoito Muu hoidon rajaus Koodien selitteet: Ei elvytystä hoidon rajaus, jossa potilaan hengityksen ja verenkierron toimintoja ei yritetä elvyttää hengityksen tai sydämen toiminnan pysähdyttyä Huom. Päätös koskee sekä perus- että tehoelvytystä (painantaelvytys, elvytyslääkkeet, sähköinen rytminsiirto). Muita hoitomuotoja ei rajoiteta. Hoidon kajoavuutta ei lisätä hoidon rajaus, jossa aktiivista hoitoa jatketaan, mukaan lukien käytössä olevat invasiiviset (kajoavat) hoidot, mutta jossa ei elvytetä eikä aloiteta elintoimintoja ylläpitäviä uusia invasiivisia hoitoja, tehohoitoa eikä leikkaushoitoja, ellei hoito ole välttämätöntä hyvän elämänlaadun saavuttamiseksi Oireenmukainen hoito hoidon rajaus, jossa luovutaan paranemiseen tähtäävästä, sairauden etenemistä jarruttavasta tai ennusteeseen vaikuttavasta hoidosta ja pidetään tavoitteena hyvää loppuelämää, eikä elintoimintoja ylläpitäviä invasiivisia (kajoavia) hoitoja, tehohoitoa tai leikkaushoitoja aloiteta, ellei hoito ole perusteltua tilapäisestä syystä johtuvan potilaan tilan huononemisen vuoksi, hyvän elämänlaadun saavuttamiseksi tai oireiden lievittämiseksi

17 (hyväksytty ) 6/ (23) Saattohoito hoidon rajaus, jossa kuolevan potilaan hoidon tavoitteena on oireiden lievittäminen ja hyvä kuolema ja jossa hoito on oireenmukaista, potilasta ei elvytetä eikä potilaalle tehdä elintoimintoja ylläpitäviä tai invasiivisia (kajoavia) toimenpiteitä, ellei toimenpiteillä tähdätä oireiden välittömään lieventämiseen, esimerkiksi spinaalinen kivunhoito tai palliatiivinen sedaatio Muu hoidon rajaus hoidon rajaus, jossa erillisessä selitteessä kuvattuja hoitoja ei anneta mutta muita hoitoja ei rajoiteta, esimerkiksi keuhkoahtaumapotilaan hengityksen tukemisen rajaaminen noninvasiiviseen (maski-) ventilaatioon, vaikka hoito muuten olisi aktiivista Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - Keskustelun aikana todettiin, että siitä puuttuu kohta, jossa luovutaan parantavasta, mutta jatketaan taudin etenemistä jarruttavaa hoitoa. Sairauden etenemistä rajoittava hoito ei ole oireenmukaista hoitoa, koska oireiden helpotus ei ole tavoitteena. Vastauksena tähän todettiin, että ei puutu, oireenmukainen hoito kohdassa on sana tai, ei tarvitse luopua kaikesta hoidosta. Todettiin, että tämä kohta tarvitsee tarkemman kuvauksen. - Nimi on täsmennetty luokituksesta koodistoksi. - Todettiin, että valmistelun aikana on tehty huolellinen ja monipuolinen valmistelutyö. - Hoidon kajoavuutta ei lisätä: annetaan jatkohoitoa esim. sytostaatein. - Tiedusteltiin sitä, ilmaiseeko potilas tahtonsa rakenteisesti. Vastaus: ei, potilas ilmaisee tahtonsa vapaana tekstinä. - Miten potilas ilmaiseen tahtonsa, tarvitsee ammattilaisen apua? Vastaus: ETENEn juristi esitti jopa tulkinnan, ettei potilaan kanssa edes saisi keskustella, koska se ei sitten ole enää potilaan oma tahto. - Tiedusteltiin sitä, meneekö potilaan tahto yli ammattilaisen tahdon. Vastaus: kyllä, potilasta hoidetaan potilaan tahdon mukaisesti hyväksyttyjen hoitomenetelmien puitteissa. - Potilaan oma tahto käsiteltiin aiemmin johtoryhmässä. Sitä ei silloin hyväksytty sellaisenaan vaan se vaatii lisävalmistelua. Se on sittemmin käynyt mm. ETENEssä ja todettu paremmaksi käyttää vapaata tekstiä tahdonilmaisussa. Potilas voi itse kirjoittaa KanTaan tai se voidaan viedä sinne ammattilaisten toimesta esim. skannattuna. - Ovatko koodit mukana hoidon tahto-luokituksessa? Vastaus: käytössä vain ammattilaisen tekemässä kirjauksessa. - Lauseet pitkiä ja hankalia voiko yksinkertaistaa? Vastaus: terminologin kanssa on käyty nämä läpi ja on vaikea tehdä kovin yksinkertaista versioista. Asiaa pohditaan vielä terminologin kanssa. - Tai sanalla on yhdistetty oireenmukaisen hoidon käsitteitä, nämä liittyvät toisiinsa kiinteästi. - Esitys on että luokitus lukitaan, valmistelun aikana ei ole tapahtunut luokkien välillä muutoksia. Koodien (erityisesti Oireenmukainen hoito koodin) määritelmiä tarkistetaan. Päätösesitys:

18 (hyväksytty ) 6/ (23) Puheenjohtaja esitti, että Hoidon rajauksen aste-luokitus hyväksytään ladattavaksi koodistopalvelimelle, edellyttäen, että kysytään vielä näkemystä lastenneurologian ja lasten syöpähoitojen näkökulmasta. Käyttöä seurataan ja päivitetään tarvittaessa. Tarkistetaan vielä ennen laaturyhmän käsittelyä. Määritelmät tarkistetaan laaturyhmän valmistelussa. Päätös Hoidon rajauksen aste luokitus on hyväksytty ladattavaksi koodistopalvelimelle edellyttäen lastenneurologian ja lasten syöpähoitojen näkökulmien kysymistä määrittelyjen tarkentamiseksi. Luokituksen käyttöä seurataan ja päivitetään tarvittaessa. 7. Päätettäväksi KanTa-arkiston ensimmäisen vaiheen tiedonhallintapalveluun kuulumattomien määrittelyiden koodistopalvelusta puuttuvien rakenteiden ja luokitusten määrittelyhankkeen päätös avaus Esittelijä Heikki Virkkunen THL Esittely Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli niiden, vielä koodistopalvelusta puuttuvien, KanTa-arkistoon vietävien tietorakenteiden, jotka eivät sisälly ensimmäisen vaiheen tiedonhallintapalveluun kuuluviin määrittelyihin, valmisteluhankeen päättämistä. Hankkeessa varmistettiin, että viimeistään tarvittavista määrittelyistä on olemassa tarvittavat CDA-määrittelyt, ja arvioitiin mitkä asiakirjat vaativat tietomäärittelyt koodistopalvelimelle ja tuotettiin tarvittavat tietomäärittelyt, tarkistettiin asiakirjoihin liittyvien luokitusten / koodistojen ajantasaisuus sekä tarvittaessa esitettiin päivittäväksi luokitukset / koodistot ja tarvittaessa tuotettiin puuttuvat luokitukset / koodistot, sekä määriteltiin määrittelyiden, luokitusten ja koodistojen ylläpito- ja päivitysprosessit. Koodistopalvelun avauskäsittely oli ja esittely Koodistopalvelun johtoryhmässä A) Arkistopalveluun liityttäessä ( jälkeen) vaadittavat tietosisällöt Jatkuvan kertomuksen näkymien tietosisällöt Yleiset asiakirjojen tietosisällöt ja rakenteet merkinnän kuvailutiedot asiakirjan kuvailutiedot palvelutapahtuman kuvailutiedot Noudattavat CDA-potilaskertomusrakennetta, ei (toistaiseksi) tuoteta tietosisältömäärittelyitä koodistopalvelimelle. Toteutus tehdään CDA-määrittelyiden perusteella. Erilliset asiakirjat: Lähete (LÄH) ja hoitopalaute (PAL): Ei (toistaiseksi) tuoteta tietosisältömäärittelyitä koodistopalvelimelle. Toteutus CDA-määrittelyiden perusteella; KanTa Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v5.03. RIS, Riskitiedot: Toteutus tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti. RKT, Rokotus, Toteutus 2014 CDA-määrittelyiden perusteella. KanTa Rokotustiedot v1.10. Toteutus 2016 tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti

19 (hyväksytty ) 6/ (23) VLÄÄ, Voimassa oleva lääkitys, Toteutus 2014 CDA-määrittelyiden perusteella. KanTa Lääkityksen CDA R2 rakenne v4.30. Toteutus 2016 tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti. Teknisluonteiset asiakirjat LILM Luovutusilmoitusasiakirja, hyväksytty KP-johtoryhmässä , odottaa julkaisua PHVAR Potilashallinnon varmistusasiakirja, poistuu kokonaan ERAS Erillinen asiakirja (3. osapuolen tietoja) ja, YHT Yhteenvetonäkymä, vain lisänäkymiä normaalissa kertomusmerkinnässä (ERAS: merkintä aina oma itsenäinen asiakirja) Informointi, suostumus ja kiellot INFO Informointiasiakirja, julkaistu koodistopalvelimella SUO Suostumus, julkaistu koodistopalvelimella KIE Potilastietojen luovutuskielto, julkaistu koodistopalvelimella (päivitetty 10/2012) 1B) Viimeistään mennessä käyttöön otettavat tiedonhallintapalveluun kuulumattomat tietosisällöt LAB Laboratorio, toteutus tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti RTG Radiologia (kuvantamistutkimukset), toteutus tiedonhallintapalvelun määrittelyiden mukaisesti KU207 Kuntoutussuunnitelma: Toteutetaan osana todistusten ja lausuntojen hanketta (avaus ) Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot: Toteutus tiedonhallintapalvelun Terveys- ja hoitosuunnitelman määrittelyiden mukaisesti. 2) Koodistopalvelimelle tuotetut tietosisällöt Tietomäärittelyiden tuottamisesta koodistopalvelimelle tässä vaiheessa pääosin luovuttiin. Osa määrittelyistä oli pääosin tiedon tallentamiseen tai välittämiseen liittyviä teknisluoteisia määrittelyitä, joista ei katsottu tarvittavan koodistopalvelimella julkaistavia tietosisältömäärittelyitä. Osassa määrittelyitä todettiin, että aikataulut määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle olivat liian kireät käyttöönottoaikataulut huomioiden. Lisäksi määrittelyiden tuottaminen aiemmasta (CDA_määrittelyistä) poikkeavaan muotoon saattaa kiireisten aikataulujen vuoksi aiheuttaa sekaannusta. Siksi päädyttiin tässä vaiheessa toteutusten tuottamiseen jo julkaistujen CDAmäärittelyiden pohjalta ja tietosisältömäärittelyiden tuottamisesta koodistopalvelimelle tarvittavalta osin myöhemmässä vaiheessa määrittelyiden päivittämisen yhteydessä. Seuraavista asiakirjoista tuotettiin määrittelyt koodistopalvelimelle: INFO Informointiasiakirja SUO Suostumus KIE Potilastietojen luovutuskielto

20 (hyväksytty ) 6/ (23) julkaistu koodistopalvelimella (päivitetty 10/2012) LILM Luovutusilmoitusasiakirja käsitelty Koodistopalvelun johtoryhmässä , odottaa julkaisua 3) Määrittelyissä läpi käydyt luokitukset vaadittavien asiakirjojen määrittelyt käytiin läpi, niissä luetellut lukitukset koottiin asiakirjoittain ja niiden tilaa arvioitiin. Suuri osa luokituksista on ajan tasalla Osa luokituksista (pääosin tiedonhallintapalveluun liittyvät luokitukset) on koodistopalvelun päivitysprosessissa. Osa edellyttää lisäarviointia. Pääosin luokitukset ovat ajan tasalla tai vaativat päivityksiä olemassa oleviin luokituksiin (ja ovat pääosin päivitetty tai päivitysprosessissa tulossa julkaisuun). Lisäarviointia edellyttävistä luokituksista mahdolliset uudet tarvittavat luokitukset tuodaan tarvittaessa koodistopalvelimelle omina hankkeen avauksina. Esittelijä esittää, että vaiheistusasetuksen viimeistään Kanta-arkistoon tallennettavaksi vaatimien määrittelyiden hanke koodistopalvelussa voidaan katsoa tässä vaiheessa suoritetuksi ja päättää se. Jatkossa tarvittavien määrittelyiden ja luokitusten tuottamiset avataan omina hankkeinaan koodistopalveluun. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - Muutetaan asialistan otsikko Tiedoksi muotoon päätettäväksi, esitys on että tällaisena hankkeena ei jatku. - erillisistä asiakirjoista lähete ja hoitopalaute CDA R2-rakenne v5.03: onko R2 valmis? Onko tarkoitus ottaa käyttöön ? Kyllä, on tarkoitus ottaa käyttöön Todettu, että lähetteessä on epätarkkuuksia. Niitä tarkennetaan yhteistyössä Kelan kanssa. Pidemmällä aikataululla on suunnitteilla tarkennuksia ja tarve tuottaa tietorakenteet koodistopalveluun. - Todetaan, että määrittelyhanke on valmistunut ja voidaan valmisteluhankkeena päättää - Rakenteet ja luokitukset tulevat jatkossa omina hankkeinaan ja päivityksinään johtoryhmän ja laaturyhmän käsittelyyn. Päätös Lopetettiin avattu määrittelyhanke. Puuttuvat rakenteet ja luokitukset tulevat jatkossa omina hankkeinaan ja päivityksinään johtoryhmän ja laaturyhmän käsittelyyn. 8. Tiedoksi Tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyt ja niihin liittyvien luokitusten päivittäminen hankkeen päätös avaus Esittelijä Heikki Virkkunen THL Esittely

21 (hyväksytty ) 6/ (23) Ylilääkäri Heikki Virkkunen esitteli tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyt ja niihin liittyvien luokitusten päättämisen. Tiedonhallintapalvelun tietomäärittelyiden ja niihin liittyvien luokitusten päivittämisen hanke: OPER käynnisti projektin tiedonhallintapalvelun periaatteiden ja toiminnallisten määrittelyjen 2. vaiheen asiakirjojen määrittelemiseksi sekä 1. vaiheen asiakirjoista tehtyjen määrittelyiden tarkentamiseksi. Projektiin liittyi tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyiden tuottaminen koodistopalvelimelle sekä asiakirjoihin liittyvien luokitusten ja koodistojen ajantasaisuuden tarkistaminen sekä tarvittaessa niiden päivitysehdotusten ja tarvittavien uusien luokitusten ehdotusten tuottaminen. Koodistopalvelun johtoryhmän avauskäsittely oli Tiedonhallintapalvelun asiakirjojen tietomäärittelyt: Ensimmäisen vaiheen määrittelyt KP-jory Julkaisu Terveys- ja hoitosuunnitelma Diagnoosilista (diagnoosit) Toimenpiteet (toimenpiteet) Riskitiedot (riskitiedot) Kuvantamistutkimukset (tutkimukset) Laboratoriotutkimukset (tutkimukset) Toisen vaiheen määrittelyt KP-jory Julkaisu Fysiologiset mittaukset (fysiol.mitt.) Rokotukset (preventio) Lääkitys (lääkehoito) Henkilötiedot (perustiedot) (päivitys KPjtk ) * Tahdonilmaisut Elinluovutustahto * Hoitotahto * *odottaa julkaisua Tiedonhallintapalvelun asiakirjoihin liittyvät luokitukset: KP:ssa hyväksytyt uudet luokitukset KP-jory Julkaisu THL Lääkehoidon pysyvyys ** THL Lääkehoidon muutoksen syy AR/YDIN Toimenpiteen tyyppi AR/YDIN Terveystiedon voimassaolon päättymisen syy * THL Lääkehoidon tyyppi * AR/YDIN Hoidon rajauksen aste *

22 (hyväksytty ) 6/ (23) KP:ssa hyväksytyt päivitykset KP-jory Julkaisu AR/YDIN Riskitiedon tyyppi * *odottaa julkaisua **päädytty päivittämään Lääkkeen rooli luokitusta Tiedonhallintapalvelun tietomäärittelyiden ja niihin liittyvien luokitusten päivittämisen hankkeen päättäminen: Tiedonhallintapalvelun hankkeen tietosisällöt ja uudet luokitukset on tuotettu ja hyväksytty koodistopalvelun johtoryhmässä ja hanke voidaan päättää seuraavin tarkennuksin: Lääkityksen luokituksia on vielä tarpeen tarkentaa ja se tehdään omassa Lääkityksen rakenteisen kirjaamisen projektissa ja ne tuodaan omana hankkeena koodistopalveluun. Tiedonhallintapalvelun avauksen yhteydessä esitellyt ICPC-ICD-siltaukset, Riskiluokituksiin liittyvät siltaukset ja Diagnoosin pysyvyyssiltaukset avattiin omina hankkeina ja niiden loppuun saattaminen toteutetaan siten Tiedonhallintapalvelun hankkeesta erillisinä. Esitys, että tiedonhallintapalvelun hanke koodistopalvelussa voidaan katsoa loppuun suoritetuksi ja hanke voidaan päättää. Keskustelu Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavia lisätietoa: - ei keskustelua Päätös: Tiedonhallintapalvelun tietomäärittelyiden ja niihin liittyvien luokitusten päivittämisen hanke voidaan katsoa päättyneeksi. Esityksessä mainitut valmisteluprosessit saatetaan loppuun ja mahdolliset uudet asiat tuodaan tavanomaiseen tapaan koodistopalveluprosessiin käsiteltäväksi. 9. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat sekä koodiston valmisteluvaihe tiedoksi Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat sekä Koodiston valmisteluvaihe-lista jaettiin pöydälle. 10. Muut asiat Jari Lehtonen kertoi, että VALVER:ista tehtiin SOTE-organisaatiorekisteriin kevään aikana poiminta ja päivityksiä. Syksyllä olisi tarkoitus päästä automaattisiin päivityksiin poimintojen osalta. Koodistopalvelun prosessikuvaus on tulossa sähköisenä ja painettuna elokuussa jaettavaksi jäsenille. Seuraavaan koodistopalvelun johtoryhmän kokoukseen on tulossa mm. ICPC2-päivitys, kuolintodistus, huumehoidon Pompidou tiedonkeruu. 11. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) 1/6 Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 27.9.2013 klo 14:45 KP:n julkaisutoimikunnan (LAATU) hyväksymät, teknisessä viimeistelyssä olevat koodistot AR/LABRA - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit,

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 10.11.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 15.09.2016 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2012 1(22) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1. 27.3.2015 1 (6) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.2015 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015 Tampere -talo Lasse Ilkka/STM/THL Markku Saarinen/STM Ensihoitokertomus on osa uutta viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää Turvallisuusviranomaisille

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Ritva Halila dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sitoumukset: ei kaupallisia sidonnaisuuksia

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2013 1(26) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Perustelumuistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA

Perustelumuistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA 1 Perustelumuistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISISTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUISTA 1. Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 14.11.13 Eeva Rahko LT, el Sisältö PPSHP hoitoketjuohjeet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2012 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys)

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) PROJEKTIN ESITTELY 9.12.2015 Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta-palveluiden toimintaympäristö Kansalainen Kanta-palvelut Terveyskeskus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen 12.5.2014 12.5.2014 OPER / Jari Suhonen 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut

Lisätiedot

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 30.9.2016 1 Omakanta-palveluun kirjautumiset ja eri kävijät kuukausittain 01/2010 04/2016 800 000 700 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 749 317 Kirjautumiset

Lisätiedot

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen Uusien temppujen yksikön rehtori Seppo Karhunen CGI Group Inc. 2015 1.10.2015 Lyhyt katsaus aikaisempiin versioihin Versiot 3.1 3.2 3.3 4.1

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Reija Klemetti, Anna Heino, Kaisa Mölläri, Anja Mursu, Riitta Konttinen Workshop, THL 29.8.2017 29.8.2017 1 Mihin perustuvat ja mistä lähdettiin? 29.8.2017

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Kehittämispäällikkö Sinikka Ripatti HUS Tieto- ja lääkintätekniikan tulosalue Kehittämis- ja sovelluspalvelut Osapuolet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut, PÄIVITYS LAATU Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä, PÄIVITYS LAATU

Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut, PÄIVITYS LAATU Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä, PÄIVITYS LAATU Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 22.08.2014 klo 15:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalve-

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Asiakirjat, kirjaaminen ja itsemäärämisoikeus 18.1.2017 Niina Häkälä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon

Lisätiedot

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 HOITOTAHTO VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 1 VT PAULA KOKKONEN 3.2.2014 Mikä on hoitotahto / hoitotestamentti? Tahdonilmaisu, jolla tavoitellaan hyvää kuolemaa Miksi sitä tarvitaan? Lääketieteen

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 2/2013 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YMMÄRTÄÄKSEEN NYKYISYYTTÄ ON TUNNETTAVA HISTORIA Lähtökohdat Ensimmäinen työskentelykausi Toinen

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 DRG-käyttäjäpäivät Lahti 3.12.2015 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 3.12.2015 Hilmo uudistuu 2017/ P. Häkkinen 1 Mikä on HILMO? Hoitoilmoitus

Lisätiedot

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt 1 (6) Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KH Ensimmäinen julkaistu versio 2 (6) 1

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 8/2011 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen Vaiheistusasetusta ja julkaisun virallista hyväksymistä odottava Luonnosversio Kirjoittajat ja Terveyden ja

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot