Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä"

Transkriptio

1 Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1

2 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut: Reseptikeskus ja reseptiarkisto; sähköinen resepti Potilastiedon arkisto; terveydenhuollon keskitetty potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu Omakanta; Potilaan käyttöliittymä, sisältömäärittelyt tulossa Reseptikeskus Omakanta Kanta Potilastiedon arkisto THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 2

3 Lääkityslistan toiminnallisuus toimijatasolla Kanta-palvelut Potilastiedon arkisto Lääkemerkintä POTILASTIETO- JÄRJESTELMÄ Lääkemerkintä ja resepti: PIN Spesicor 1x2 ja Rec TIEDONHALLINTA- PALVELU Lääkityslista - Panadol 1x3 - Spesicor 1x2 Webliittymä Lääkityslista - Panadol 1x3 - Spesicor 1x2 Reseptikeskus Rec: Spesicor 1x2 Omakanta Potilasohje ja reseptiyhteenveto - Panadol 1x3 - Spesicor 1x2 Apteekkijärjestelmä Rec: Spesicor 1x THL / OPER - Heikki Virkkunen / TILU Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 3

4 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 4

5 Tiedonhallintapalvelu Kokoaa yhteen Terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot, jotka näytetään potilastietojärjestelmissä yhteenvetonäytöllä Riippumatta palveluntuottajasta Ajantasainen tieto ilman erillistä ylläpitoa koostetietojen osalta ( Diagnoosit, toimenpiteet, riskit, rokotukset, fysiologiset mittaukset, kuvantaminen, laboratoriotutkimukset ja lääkitys) Koosteiden lisäksi ylläpidettäviä asiakirjoja ( henkilötiedot, terveys- ja hoitosuunnitelma) Huomioiden potilaan kiellot ja suostumukset THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 5

6 Ammattilaisen Potilasyhteenveto THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 6

7 Valtakunnallinen lääkityslista ja potilasturvallisuus yksi yhteinen valtakunnallinen lääkityslista, joka näkyy sisällöltään samanlaisena kaikille* Myös potilaalle itselleen Omakannassa jota kaikki hoitoon osallistuvat päivittävät Lista paremmin ajantasainen joka ei vaadi käyttäjältä erillistä ylläpitoa Päivittyy kertomuksen lääkemerkinnöistä ja reseptin toimitustiedoista sekä tarkastusmerkinnöistä josta saadaan (mahdollisimman) ajantasainen* ja kattava* kuva potilaan kokonaislääkityksestä * Paitsi kieltojen alaiset tiedot THL / OPER - Heikki Virkkunen / TILU Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 7

8 Valtakunnallisen lääkityslistan sisältö Tiedot koostetaan kaikista Potilastiedon arkistoon tallennetuista rakenteisista lääkemerkinnöistä Lääkkeen määräysmerkinnät ja antomerkinnät Reseptitiedot, kun lääkkeen määräämiseen liittyy reseptin tekeminen Reseptin ja toimituksen kuvailutiedot koostetaan lääkemerkinnän lisäksi Sairaala-apteekista toimitettavat lääkkeet Ilman reseptiä määrättävät lääkkeet Itsehoitolääkkeet (potilaan ilmoittamat käyttötiedot) keskeiset sairaalalääkkeet Määräys- ja antomerkintöjen tiedot Lääkityksen tarkastusmerkintöjen tiedot Asiantasaisuus ja asianmukaisuus THL / OPER - Heikki Virkkunen / TILU Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 8

9 TIEDONHALLINTAPALVELUN LÄÄKITYSLISTAN TOTEUTUS Kertomustiedon koostaminen potilasyhteenvedolla näytettäväksi Täydennetään reseptin ja lääkkeen toimituksen kuvailutiedoilla Reseptikeskuksesta Lääkelista mahdollistaa toiminnallisesti: 1. Potilaan tietyn hetken lääkityksen näyttämisen 2. Yksittäisen lääkkeen koko historian näyttämisen 3. Tarkat hoitotiedot per yksittäinen merkintä (hoitotapahtuma) 4. Potilaan kertomusmerkintöihin sisältyvän lääkitystiedon palauttaminen (aikarajauksella) Oletuksena: palauttaa lääkemerkinnöistä kaiken ja toimitustiedoista viimeisimmän THL / OPER - Heikki Virkkunen / TILU Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 9

10 LÄÄKEMERKINTÄ -hoitoprosessin näkökulmasta THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 10

11 LÄÄKEMERKINTÄ tietosisältö hierarkia THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 11

12 Apteekit Apteekkijärjeste lmät Kanta-Palvelut Osana potilastiedon kokonaisuutta Reseptikeskus ja reseptiarkisto Käyttöliittymäpalvelu Kansalainen (Potilas) Terveydenhuollon ammattilainen Tunnistautuminen Potiaan omat terveyskansiot Potiaan omat terveyskansiot Potiaan omat terveyskansiot Omakanta (potilaan käyttöliittymä) Käyttöliittymäpalvelu ammattilaisille (2016?) earkisto Arkistopalvelu Organisaatiokohtaiset tietovarastot -Org A -Org B -Org c Tiedonhallintapalvelu Yksityinen terveyden huolto Potilaskertomusjärjestelmät Potilasyhteenveto Terveyskes kukset Paikalliset potilaskertomukset Käyttöliittymät Suostumus ja kiellot Tahdonilmaisut Sairaalat KANTA-palveluita käytetään monella tapaa THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 12

13 THP - Lääkityslista ( hahmotelma) Lääkityslistalla voidaan näyttää lääkityksen viimeisimmät resepti- ja toimitustiedot Tiedoista voi päätellä myös lääkkeen käyttöä THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 13

14 LÄÄKITYKSEN SISÄLTÖ V (1) Lääkemerkintä, antomerkintä, osastohoidon ja avohoidon aikainen lääkitys kirjataan samalla rakenteella yhtenäinen rakenne, jossa tekniset luokitukset ja pakollisuudet helpottavat ohjaamalla kirjaamista Lääkemerkinnän rakenteisuutta lisätty ja tietosisältö yhtenäistetty sähköisen reseptin kanssa Käyttäjäystävällisyys paranee, kun monikertainen kirjaaminen vähenee Hyödynnetään kirjaamisen tietoteknisessä toteutuksessa oletusarvoina THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 14

15 LÄÄKITYKSEN SISÄLTÖ V (2) Terminologian yhtenäistäminen lääkemerkinnän, sähköisen reseptin ja Lääketietokannan osalta Annostus rakenteisena niin että mahdollistaa myös muuttavien annostuksien kirjaamisen sekä annosjakelun automaattisen toteuttamisen Valvottu koodi suosituksena Mahdollistaa päätöksenteon tuen järjestelmien käytön Kertakirjaaminen vähentää annostusvirheitä THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 15

16 LÄÄKITYKSEN SISÄLTÖ V (3) Synkronointimerkintä; yhdistää tiedot Reseptikeskuksesta ( sosiaalihuollon ja arkistoon liittymättömien toimijoiden tiedot) ja arkistosta ja näyttää ristiriidat Lääkkeen yksilöivä tunniste; sama lääke yhdeksi rivitiedoksi Lääkkeen tuplakäyttö näyttömuotoon Lääkityksen ajantasaisuuden ja asianmukaisuuden tarkastusmerkinnät Ammattilaisen tarkastusmerkintä voidaan tehdä koko listalle tai lääkeryhmille Itsehoitolääkkeiden kirjaaminen Mahdollistaa potilaan kertoman lääkkeen käytön kirjaamisen rakenteiseen muotoon ja eroavaisuuksien näyttämisen THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 16

17 LÄÄKITYKSEN SISÄLTÖ V (4) Haittavaikutuksen kirjaaminen yhtenäistetty diagnoosikirjaamiseen ja mahdollistaa haittavaikutusilmoituksen esitäytön mm ATC-koodin ja diagnoosien osalta edistää ilmoitusten tekemistä THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 17

18 LÄÄKITYKSEN SISÄLTÖ V (5) KELAN ylläpitämän Lääketietokannan kehittämisprojektissa huomioidaan Lääkityslistan vaatimukset Lääketietokannan tiedon rakenteisuutta lisätty mm: Lääkemuoto, vahvuus rakenteisena tietona Lääketietokannasta, käyttäjä ei saa muuttaa Vähentää väärän annostuksen mahdollisuutta Edesauttaa oikean tiedon käyttöä ( Vaikuttava aine ja apuaineet rakenteisesti luokituksen avulla, ei vielä 2016!) THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 18

19 LÄÄKITYS tietovirtoina tietovarannoissa THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 19

20 THP Valtakunnallinen Lääkityslista - Perusnäkymä (hahmotelma) Yksi valtakunnallinen lääkityslista Näytetään PTJ:ssä PTJ sääntöjen perusteella Käyttää hyväkseen THP tietosisältöä kattavampi kuin pelkkä oman PTJ sisältö Lääkityslistalla näytetään kunkin lääkkeen uusin merkintä = Voimassa oleva lääkitys» Tärkeimmät tiedot heti näkyvillä THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 20

21 THP Valtakunnallinen Lääkityslista - Historiatiedot 2 (hahmotelma) Lääkkeen historiatietojen osalta voi seurata myös Voimassaolevien lääkkeiden muutoshistoria Tietyn hetken lääkitys (ei kuvassa) THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 21

22 YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN! kehittämisehdotukset ja muutostoiveet osoitteeseen Lääkemerkinnän tekeminen ja tietosisältö THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 22

23 KIITOS THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 23

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas OHJAUS kirjaamisen opas Keskeisten kertomusrakenteiden kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen OSA 1 Jukka Lehtovirta Riikka Vuokko (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi 1 2014 OHJAUS

Lisätiedot

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut?

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Mitä kansallinen arkisto tarkoittaa hoivatalon arjessa? Hoivapalvelut uuteen aikaan, workshp4, Kajaani Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, Tieto-osasto/Oper,

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys lääkehoidon tiedonhallinnan toimintamalleissa ja välineissä

Asiakaslähtöisyys lääkehoidon tiedonhallinnan toimintamalleissa ja välineissä Asiakaslähtöisyys lääkehoidon tiedonhallinnan toimintamalleissa ja välineissä Terveydenhuollon atk-päivät 2015 Tampere Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sisältö Hankkeen kuvaus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Yksilöllisen lääkehoidon tiedonhallinnan välineet, toimintamallit ja kotihoitolähtöinen

Yksilöllisen lääkehoidon tiedonhallinnan välineet, toimintamallit ja kotihoitolähtöinen Yksilöllisen lääkehoidon tiedonhallinnan välineet, toimintamallit ja kotihoitolähtöinen analyysi YLÄVÄT- hankkeen tulosraportti 2015 Juha Mykkänen a, Teija Norri-Sederholm b, Irmeli Luukkonen a, Eija Kivekäs

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Päätöksentuen järjestelmät (EBMeDS)

Päätöksentuen järjestelmät (EBMeDS) Päätöksentuen järjestelmät (EBMeDS) Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea Duodecimin hankkeessa, Lääkärin tietokantojen toimittaja, Käypä hoito

Lisätiedot

SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI

SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI 1 SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI Sosiaali ja terveysministeriö Kansaneläkelaitos Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2014 1(30) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL:n kokoustila Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot