Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (+) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (-) Helminen Sari (+) Kela Hartikainen Kauko (-) Savolainen Tuija (+) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (+) Räikkönen Outi (-) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (-) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (+) Vinkanharju Anne (-) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (+) Mykkänen Juha (-) HUS Kälviä Minna (+) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (-) Kallio Leea (-) Helsingin kaupunki, terv.huolto Lindgren Marina (-) Toivola Kari (+) Kela, Kanta-palveluyksikkö Mettovaara Vesa (+) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/LAPO Räsänen Maija (-) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (+) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupunki, sosiaalihuolto Siponen Tiina (+) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (+) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (+) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (+) Andtbacka Marjo (-) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi (-) Ailio Erja THL (x) Eerola Johanna THL (x) Härkönen Mikko THL (x) Kalliokuusi Virpi THL (-) Kärki Jarmo THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtonen Santeri THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (-) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Vuokko Riikka THL Esittelijät Heino Anna THL (asiakohdan 8 ajan) Mölläri Kaisa THL (asiakohta 7) Lisäksi Köli Katriina Kela, Kanta-palveluyksikkö

2 Pöytäkirja 1/2014 2(17) YHTEEENVETO KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ Asiakohta 2. Hyväksyttäväksi THL - Lääkemerkinnän tietosisältö Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL Lääkitysmerkinnän tietosisältö hyväksytään sillä ehdolla, että Annosjakelun tarkenninta tarkennetaan vielä. Jatkovalmistelussa huomioidaan Kelan ja muut keskustelun aikana esille tulleet kommentit ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Jatkovalmistelussa viimeistelty versio tulee hyväksyttää Kelan edustajilla. Lääkemerkintään sisältyvien luokitusten valmistelu jatkuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Sähköisen reseptin tietosisältö on avattu valmisteluun ja käsitellään erikseen. Valmisteluun hyväksyttyjä ovat myös uudet luokitukset: THL-Lääkemerkinnän tyyppi, THL-Lääkemerkinnän synkronointi, THL- Annosyksikkö (UCUM+lääkemuoto), Fimea-Vahvuuden yksikkö, Fimea-Lääkemuoto, Fimea- Vaikuttava aine, THL-Annosjakelun tarkenne, Fimea-Säilytysastia, Fimea-Laite, Fimea- Pakkauskoon yksikkö. Asiakohta 3. Hyväksyttäväksi THL - Lääkkeen laji, UUSI LUOKITUS Päätös: Hyväksyttiin THL Lääkkeen laji-koodisto julkaistavaksi koodistopalvelimella sillä ehdolla, että tarkistetaan koodien 6-10 kuvaukset ja pyydetään Kelan hyväksyminen ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. Asiakohta 4. Hyväksyttäväksi THL - Reseptin laji, UUSI Päätös: Hyväksyttiin THL Reseptin laji julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sitä ennen tulee käyttötarkoitusta tarkentaa Kelan ehdottamalla tavalla. Asiakohta 5. Tiedoksi THP - Lääkehoidon muutoksen syy (OID: ), PÄIVITYS Todettiin, että johtoryhmä on saanut päivityksen tiedoksi, kuvaukset tulee tarkistaa ennen laaturyhmää eikä nähnyt tarvetta päivityksen tarkemmalle käsittelylle. Asiakohta 6. Tiedoksi THL - Lääkkeen tyyppi, MUUTOS AIKAISEMPAAN ESITYKSEEN Todettiin, että johtoryhmä on saanut asian tiedoksi eikä asiaa katsottu tarpeelliseksi käsitellä. Asiakohta 7. Hyväksyttäväksi Suomalaisen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) laaja päivitys Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että SPAT-luokituksen laaja päivitys palautetaan valmisteluun ja jatkovalmistelun aikana selkiytetään luokituksen käyttötarkoitus ja otetaan huomioon KANTAn kehitys. Päivitys voidaan tuoda uudelleen johtoryhmän hyväksyttäväksi. Asiakohta 8. Hyväksyttäväksi Raskauden keskeyttämis- ja steriloimislomakkeet (ABST) Päätös: Hyväksyttiin ABST-lomakerakenteiden julkaisu koodistopalvelimelle. Ennen julkaisua lomakerakenteet tulee hyväksyttää koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä sekä julkaisutoimikunnassa.

3 Pöytäkirja 1/2014 3(17) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hyväksyttiin asialista muutoksitta. Edellinen pöytäkirja oli jaettu jäsenille aikaisemmin lähetetyssä materiaalissa. Pöytäkirja hyväksyttiin ja se voidaan julkaista thl.fi sivuilla. 2. Hyväksyttäväksi THL - Lääkemerkinnän tietosisältö esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko sekä Heikki Virkkunen THL Esittely: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs, erikoissuunnittelija Riikka Vuokko ja ylilääkäri Heikki Virkkunen esittivät hyväksyttäväksi THL Lääkitysmerkinnän tietosisällön. Katso liite 1. Lääkemerkinnän tietosisältö. THL-Lääkemerkinnän tietosisältö on avattu koodistopalvelun hankkeeksi nimellä THL-Lääkitysmerkinnän tietosisältö. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin lääkkeen rakenteisesta annostuksesta, että jokainen annos kirjataan erikseen, ja jos annos vaihtuu, jokaisesta jaksosta voidaan tehdä erillinen kirjaus annoskirjaukseen. - Todettiin, että lääkemerkinnästä koostetaan automaattisesti lääkityslista. - Tiedusteltiin annosjakelun osoittimesta ja tarkenteesta. Kelan edustaja totesi, että ne eivät sovi sähköisen reseptin käyttöön Kelan korvausperusteiden näkökulmasta. Apteekki voi jakaa lääkkeet koneellisesti tai manuaalisesti. Todettiin, että annosjakelun tarkenne ei ole tarkoitettu yksistään sähköisen reseptin käyttöön. Todettiin, että tämä asia lisättiin edellisen Kela-THL lääkemerkintäpalaverin jälkeen,joten tämä on vielä avoin kysymys. Todettiin, että käytettävä luokitus on vielä valmistelussa. Annosjakelumerkintä voidaan tehdä vaikka potilaan käytössä on vain yksi lääke. Annosjakelutiedolla on laajempi myös hoidollinen tarve kuin rajoitettu Kelan korvattavuusperute. Annosjakelun osoitin sisältyy sähköiseen reseptiin, mutta Annosjakelun tarkenne on tarkoitettu kertomuskäyttöön ja sen tarve reseptillä on vielä harkittava asia. - Todettiin, että annosjakelua käytetään myös esimerkiksi avohoidossa kotihoidon asiakkailla. - Todettiin, että potilas voi valita apteekin, jossa hän asioi. Apteekki voi valita, tehdäänkö annosjakelu manuaalisesti vai koneellisesti. Koneelliseen annosjakeluun ei ole pakko liittyä, eikä kaikkia lääkkeitä voida annosjaella koneellisesti. - Todettiin, että tietosisällössä on epäloogisuuksia pakollisuuksien osalta, esim. miten tallennetaan jatkuvan lääkkeen lopetuspäivä. Tähän todettiin, että päättymisäivämäärät ym:t on kuvattu lääkemerkintää koskevassa julkaisuissa ja tietosisältöä ei ole vielä tarkastettu KP-julkaisutoimikunnan käsittelyä varten. - Todettiin, että tiedonhallintapalvelun ensisijaiseksi tiedon lähteeksi on kaikkien tietojen osalta merkitty kertomus. Vastauksena todettiin, että joka kenttään on kuvattu pakollisuudet, mutta asiaa ei ole avattu johtoryhmässä.

4 Pöytäkirja 1/2014 4(17) - Tiedusteltiin tarkennuksia koodistojen ylläpitäjän vastuutahoon. Todettiin, että kokousmateriaalin liitteessä olevaan exeliin ei ole päivitetty koodistojen vastuutahoja. Sarake täydennetään jatkovalmistelussa ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä, kun asiasta on ensin keskusteltu Lääketietokannan ja Fimean edustajien kanssa. - Tiedusteltiin sitä, miksi joidenkin olemassa olevien koodistojen OIDit on luotu koodiston OID-sarakkeessa, osan ei. Osa koodiston OID:sta on kirjattu virheellisesti.vastauksena todettiin, että, OID-saraketta ei ole myöskään viimeistelty. Sarake täydennetään jatkovalmistelussa ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. - Todettiin, että lääketietokannan kehittämisprojektin tietosisältömäärittely on vielä kesken. Esimerkiksi valmisteen lääkemuoto on tietosisältötaulukossa esitetty toistuvana tietona. Koska tietosisältömäärittely on vielä kesken, ei voida tietää, tuleeko tieto jatkossa olemaan lääketietokannassa toisteisena. - Todettiin,että Kelan edustajien esittämät kommentit ovat luonteeltaan teknisiä kommentteja, eikä periaatteellisia tietosisältöön liittyviä asioita, joten ne toimitetaan valmistelijoille käsiteltäväksi. - Tiedusteltiiin, miksi kaikilla lapsilla pitää olla paino kirjattuna. Toivottiin, että alle 12 kg painoisilta kirjaamisen pakollisuus pitäisi poistaa ja kirjaamisen pakollisuus riippuisi määrättävästä lääkkeestä. Todettiin, että poistaminen edellyttää lääkkeenmääräämisasetuksen muuttamista. - Tiedusteltiin esimerkkinä, jos lääkkeen määrääjä tekee esimerkiksi väärän vahvuuden sisältävän lääkemääräyksen, jonka hän haluaisi korjata saman tien virheen huomatessaan. Näissä tapauksissa korjaaminen tulisi olla mahdollista omassa järjestelmässä ennen potilaan tietojen lopullista päättämistä. - Todettiin, että paikallista määrittelyitä emme kansallisesti voi tehdä, mutta tämä asia voi olla käytettävyysongelma. - Tiedusteltiin lääkkeen antamiseen liittyvää antokirjausta. Todettiin, että lääkkeen antajan tunniste on pakollinen tieto, kun kyseessä on omassa organisaatiossa tehty kirjaus. Mikäli potilas voi myöhemmin kirjata lääkkeitään, potilaan ilmoittamien tietojen kohdalla ei kirjaukseen sisällytetä lääkkeen antajan tietoja. - Todettiin että osa lääkemerkinnän luokituksista on vielä valmistelussa. Tässä esitellään hyväksyttäväksi kertomuksen lääkemerkinnän tietosisältö. Sähköisen lääkemääräyksen eli reseptin tietosisältö todettiin samalla avatuksi valmisteluun. Sähköisen reseptin tietosisältö kuvataan osana lääkemerkinnän tietosisältöä ja THP:n lääkityslistaa, mutta siitä tehdään myös oma erillinen tietosisältömäärittely. - Todettiin, että lääkemerkinnän tietosisällön määrittelyä ja siihen liittyvää toiminnallisuutta kuvataan Lääkemerkintä 2016 julkaisussa, joka julkaistaan THL:n Ohjaus-sarjassa keväällä Tiedusteltiin, muuttuuko sähköisen reseptin tietosisältö nykyisestä. Todettiin, että muutama uusi kenttä tulee reseptin tietosisältöön (kuvattu lääkemerkinnän excelissä omissa sarakkeissaan) ja reseptisanomamäärittelyä tulee päivittää näiltä osin. Aikataulullisesti nämä tulisivat voimaan vuonna Todettiin, että nykyinen sähköisen reseptin toteutuksen sanomanrakenne ei ole käyttäjän näkökulmasta hyvä, koska se aiheuttaa kohtuuttomia viiveitä. Nykyisin lääkkeen määrääjä

5 Pöytäkirja 1/2014 5(17) joutuu odottelemaan teknistä kuittausta per jokainen sanoma eli per jokainen yksittäinen uusi resepti tai korjaus tai mitätöinti tai uudistaminen. - Todettiin, että sähköisen reseptin sanomapäivitykset kuuluvat Kelan toimintaan, siitä on sovitu HL7Finlandin kanssa. HL7 tuottaa lääkemerkinnän CDA-määrittelyn ja päivittää vuoden 2014 lääkitysmerkinnän CDA-määrittelyä. Kelan kokousedustajat eivät halunneet kommentoida teknistä toteutusta. - Tiedusteltiin, miten vuonna 2016 voimaan tuleva lääkemerkintä vaikuttaa muihin terveydenhuollon prosesseihin. Todettiin, että tavoitteena olisi päästä yhdellä ja vähäisemmällä kirjauksella, jolloin esimerkiksi kertomusmerkinnästä voisi tarvittaessa suoraan tuottaa sähköisen reseptin. - Todettiin, että osa kuvatuista tiedoista on pakollisia lain ja asetuksen vaatimia tietoja joko kertomuksessa tai reseptillä ja uusi tietosisältö vahvistaa kirjaamisen laillisuutta sekä siten potilasturvallisuutta. - Todettiin, että tässä tulee enemmän tietoja kirjattavaksi ja järjestelmä tekee osan taustalla automaattisesti. Toisaalta tulee vaatimuksia, että annostus pitää kirjata rakenteisesti, esim. paino. - Tiedusteltiin sairaalalääkitykseen liittyvää kirjaamista: sairaalassaolon aikana on paljon lääkitystä, missä ei ole yhteyttä reseptiin. Todettiin, että lääkemerkintä ottaa huomioon osastohoidon aikaisen lääkityksen kirjaamisen ja sen erot avohoitolääkkeen kirjaamiseen. - Tiedusteltiin, miten lääkemääräys on annettu. Todettin, että luokitus; lääkemerkinnän tyyppi vastaa tähän tietoon. - Tiedusteltiin, ottaako tämä huomioon myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten, jolla on lääkkeenmääräämisoikeus, lääkemääräykset. Todettiin, että kyllä ottaa, lääkkeen määrääjä tieto on pakollinen. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL Lääkitysmerkinnän tietosisältö hyväksytään ja jatkovalmistelussa huomioidaan Kelan ja muut keskustelun aikana esille tulleet kommentit ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Jatkovalmistelussa viimeistelty versio tulee olla hyväksyttää Kelan edustajilla. Annosmäärittelyn valmistelu jatkuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa (mm. Kela, Fimea, Valvira). Puheenjohtaja esitti avatuksi sähköisen lääkemääräyksen tietosisällön valmisteluun. Puheenjohtaja esitti myös, että THL Lääkitysmerkinnän tietosisältöön liittyvät uudet luokitukset THL Lääkemerkinnän tyyppi, THL-Lääkemerkinnän synkronointi, THL-Annosyksikkö (UCUM+lääkemuoto) (avattu ), Fimea-Vahvuuden yksikkö, Fimea Lääkemuoto (avattu ), lisäksi Fimea Vaikuttava aine, THL-Annosjakelun tarkenne, Fimea-Säilytysastia, Fimea-Laite ja Fimea-Pakkauskoon yksikkö avataan tällä päätöksellä hankevalmisteluun. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL Lääkitysmerkinnän tietosisältö hyväksytään sillä ehdolla, että Annosjakelun tarkenninta tarkennetaan vielä. Jatkovalmistelussa huomioidaan Kelan ja muut keskustelun aikana esille tulleet kommentit ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Jatkovalmistelussa viimeistelty versio tulee hyväksyttää Kelan edustajilla. Lääkemerkintään sisältyvien luokitusten valmistelu jatkuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Sähköisen

6 Pöytäkirja 1/2014 6(17) reseptin tietosisältö on avattu valmisteluun ja käsitellään erikseen. Valmisteluun hyväksyttyjä ovat myös uudet luokitukset: THL-Lääkemerkinnän tyyppi, THL-Lääkemerkinnän synkronointi, THL- Annosyksikkö (UCUM+lääkemuoto), Fimea-Vahvuuden yksikkö, Fimea-Lääkemuoto, Fimea- Vaikuttava aine, THL-Annosjakelun tarkenne, Fimea-Säilytysastia, Fimea-Laite, Fimea- Pakkauskoon yksikkö. 3. Hyväksyttäväksi THP - Lääkkeen laji, UUSI LUOKITUS esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Esittely: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs ja erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esittelivät hyväksyttäväksi THL Lääkkeen laji luokituksen koodistopalvelimelle. THL-Lääkkeen laji on avatttu valmisteluun KP-joryssa. Asiantuntijaryhmäkäsittely: THL:n lääkitystyöpajat 4+1 kertaa THL Kela työpajat Lääketietokannan kehittämisprojektin työpajat KAYRA:n lääkitysmerkinnän käsittely Viila-käsittelyt, joista viimeisin Koodistoteknisen asiantuntijaryhmän käsittely tulossa Käyttötarkoitus: THL - Lääkkeen laji -luokitusta käytetään ilmaisemaan lääkkeen määräämisperuste. Lääkkeen laji on luonteeltaan tekninen luokitus ja sen luokat 1-5 ovat käytössä valtakunnallisessa Lääketietokannassa. 1 Myyntiluvallinen lääkevalmiste 2 Lääketietokannassa oleva perusvoide 3 Lääketietokannassa oleva kliininen ravintovalmiste 4 Määräaikainen erityislupavalmiste 5 Lääketietokannassa oleva rekisteröity lääkevalmiste 6 Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste 7 Apteekissa valmistettava lääke 8 Tutkimuslääke 9 Vaikuttavan aineen nimellä määrätty lääke 10 Hoitotarvike Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, miten käytännössä hoitotarvike ja lääketietokannan ulkopuolinen valmiste erotetaan toisistaan. Miten lääkkeen määrääjä tietää, kumpaa vaihtoehtoa kuuluu käyttää?

7 Pöytäkirja 1/2014 7(17) - Tiedusteltiin, lääketietokannan ulkopuolinen valmisteen Descriptionin (kuvailun) mukaan luokka sisältää lääkevalmisteet, jotka eivät sisälly lääketietokantaan. Käytännössä tämä tarkoittaa vain erityislupavalmisteita Kelan edustajan mukaan. Valmistelijat tarkensivat, että lääketietokannan ulkopuoliset valmisteet kattavat erityislupavalmisteiden lisäksi muut lääkinnälliset valmisteet. - Tiedusteltiin, määrätäänkö kaikki muut valmisteet hoitotarvikkeina, esim. CE-merkityt valmisteet. - Todettiin, että hoitotarvikkeille on lisätty oma koodi, jotta hoitotarvikkeet voidaan suodattaa pois potilasyhteenvedon näkymästä (THP:n lääkityslista). Voiko tässä jäädä potilaan hoidon kannalta oleellista tietoa näkemättä? Tällä hetkellä lääketietokannan ulkopuolisia valmisteita ei erotella tarkemmin. - Todettiin, että Kelan edustaja toimittaa tarkemmat kommentit valmistelijoille jatkovalmistelun tueksi. - Tiedusteltiin, onko luokituksen koodeissa päällekkäisyyttä. Todettiin, että apteeekissa valmistettavat lääkkeet ovat ex tempore lääkkeitä. Tutkimuslääkkeestä voidaan syöttää tutkimusnumero, mikäli on tutkimuslääke. Apteekissa valmistettava lääke tehdään apteekissa. - Todettiin, että jatkovalmistelussa tulee tarkentaa description kenttiä. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL Lääkkeen laji-koodisto hyväksytään sillä ehdolla, että kuvaukset 6-10 käydään läpi ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä, sitä ennen Lääkkeen laji-koodistoon pyydetään Kelan edustajien hyväksyminen. Päätös: Hyväksyttiin THL Lääkkeen laji-koodisto julkaistavaksi koodistopalvelimella sillä ehdolla, että tarkistetaan koodien 6-10 kuvaukset ja pyydetään Kelan hyväksyminen ennen Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyä. 4. Hyväksyttäväksi THL - Reseptin laji, UUSI esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Esittely: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs ja erikoissuunnittelija Riikka Vuokko THL Reseptin laji koodiston hyväksymistä koodistopalvelmelle. Koodisto on avattu hankevalmisteluun Sitä on valmisteltu THL:n lääkitystyöpajoissa, THL-Kela työpajoissa ja osana KAYRA:n lääkemerkinnän käsittelyä Koodistotekninen asiantuntijaryhmä käsittelee asiaa THL Reseptin laji luokituksen käyttötarkoituksena on sairaala-apteekkireseptin tietosisällön erottaminen esimerkiksi sähköisen lääkemääräyksen tietosisällöstä ts. missä toimintaympäristössä resepti on tehty. Luokituksella on kolme koodia: 1. Resepti 2. Sairaala-apteekkiresepti 3. Ulkomaan resepti

8 Pöytäkirja 1/2014 8(17) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, onko ulkomaan resepti voimassa. Todettiin, että se on tällä hetkellä paperisena. Uusinta lakiperustaista määritystä ulkomaan reseptistä ei ole vielä tiedossa. - Tiedusteltiin, kirjaako apteekkijärjestelmä ulkomailla hankitun reseptin. Todettiin, että apteekin velvollisuus koskee Suomessa määrättyjä paperireseptejä esimerkiksi poikkeustilanteissa eikä koske siis ulkomaan respetien määräyksiä. - Tiedusteltiin, miten kirjataan potilaan asiakirjoihin tieto, että hän haluaa ostaa reseptilääkkeen ulkomailta. Todettiin, että lääkäri merkitsee tiedon ulkomaan reseptistä ja tulostaa sen potilaalle paperisena. - Tiedusteltiiin menekö ulkomaan reseptitieto tiedonhallintapalveluun. Todettiin, että lääkkeenmääräytieto menee tiedonhallintapalveluun. Resepti määräys- tai toimitustieto ei mene. - Todettiin, että käyttötarkoitus tulee tarkentaa kuvauksella mistä lääke toimitetaan. - Tiedusteltiin onko sairaala-apteekki yksiselitteinen käsite. Tartuntatautiasetuksen mukaisesti määritellään sairaala-apteekin määräämät lääkkeet. - Todettiin, että tämä on terminologinen kysymys: lääkkeen määrääminen sisältää aina lääkemerkinnän (lakiperustainen), mutta lääkemääräys ei välttämättä edellytä reseptin tekemistä (esimerkiksi osastohoidossa). - Todettiin, että koodiston käyttötarkoitus (THL - Reseptin laji -luokitusta käytetään ilmoittamaan reseptille ilmoitetut toimitustiedot) on epäselvästi ilmaistu. Koodistoa käytetään määräysmerkinnässä, ei toimituksissa. Koodistolla erotetaan apteekista ja sairaala-apteekista toimitettavat reseptit sekä ulkomailla tapahtuvaa ostoa varten laaditut reseptit. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että hyväksytään THL-Reseptin laji -luokitus, niin että käyttötarkoitusta tarkennetaan Kelan ehdottamalla tavalla. Päätös: Hyväksyttiin THL Reseptin laji julkaistavaksi koodistopalvelimella. Sitä ennen tulee käyttötarkoitusta tarkentaa Kelan ehdottamalla tavalla. 5. Tiedoksi THP - Lääkehoidon muutos (OID: ), PÄIVITYS esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Esittely: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs ja erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esittivät hyväksyttäväksi THL Lääkehoidon muutos koodiston päivityksen. Luokitukseen on tehty terminologisia tarkennuksia ja lisätty yksi luokka. Uutena luokkana tulee mukaan lääkkeen käyttöön vaikuttava muu terveydentilan muutos.

9 Pöytäkirja 1/2014 9(17) Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tarkennetaan esitystä sillä, että koodiin 4 lääkkeen/ annostelun muutos tulee korjaus. - Tiedusteltiin, ovatko kaikki luokat poissulkevia. Todettiin, että kyllä ovat. Määräaikainen lääke on tarkoitettu tilanteeseen, jossa potilaan lääkkeen tarve päätty ennalta suunniteltuna ajankohtana. - Todettiin, että Description kenttiä tulee tarkentaa. Todettiin, että johtoryhmä on saanut päivityksen tiedoksi, kuvaukset tulee tarkistaa ennen laaturyhmää eikä nähnyt tarvetta päivityksen tarkemmalle käsittelylle. 6. Tiedoksi THL - Lääkkeen tyyppi, MUUTOS AIKAISEMPAAN ESITYKSEEN esittelijänä Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko THL Esittely: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs ja erikoissuunnittelija Riikka Vuokko esittivät hyväksyttäväksi THL Lääkkeen tyypin päivityksen. THL-Lääkkeen tyyppi on avattu Lääkehoidon tyyppi-nimisenä avaushankkeens ja käsitelty myös Koodistopalvelun johtoryhmässä Lääkkeen tyyppi-luokitus on osa THL/Tietosisältö-Lääkemerkintää ja lääkemerkinnän perustietoja. Se sisältää tiedon siitä, onko lääke avohoito-, osastohoito- tai itsehoitolääke. Muutosesitys: - luokituksen nimi päivitetään THL-Lääkkeen tyyppi-luokitukseksi - luokituksesta poistetaan koodi 4 Hoitotarvike Keskustelu: Päivityksestä ei noussut keskustelua. Todettiin, että johtoryhmä on saanut asian tiedoksi eikä asiaa katsottu tarpeelliseksi käsitellä. 7. Hyväksyttäväksi PTHAVO- Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) laaja päivitys (OID: ) esittelijänä Kaisa Mölläri THL Esittely: Kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri THL:sta esitti hyväksyttäväksi Suomalaisen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) laajan päivityksen koodistopalvelimelle. Miksi SPAT-luokitusta muutetaan? SPAT nykytilan yhteenveto

10 Pöytäkirja 1/ (17) AvoHILMO -kritiikki kohdistuu SPAT-luokitukseen Ei kuvaa perusterveydenhuollon työtä Luokitusta pidetty sekavana, liian hienojakoisena Kirjaaminen työlästä ja sopivan luokan löytäminen hankalaa Toimivan tietotuotannon mahdollisuudet suuret! - mutta: SPAT:in (AvoHILMOn) edut eivät ole vakiintuneet käytännön työtä tekeville ja/tai vastuutahoille - Tietotarpeet valtakunnallisella tasolla: mm. VNA 338/2011 valvonta (+ laajemmin hoitoon pääsy, rokotusrekisteri, infektioseuranta jne) - Tietotarpeet alueellisella tasolla: väestön terveystiedot, palveluiden käyttö ja toiminnan sisältö (SPAT) sekä oikea kohdentaminen yms. (esimerkiksi sairaanhoitopiirien PTH:n yksiköt) - Tietotarpeet organisaatiotasolla: väestön terveydellisen tilan ja palveluiden käytön seuranta, laatu ja potilasturvallisuus seurannan kehittäminen, johtaminen ja kehittäminen (esim. Helsinki, Turku, Tre..) - Muut tietotarpeet: esim. tutkimuskäyttö vasta avautumassa (tutkimusluvat) SPAT:n jatkovalmistelun tueksi tehtiin käyttäjäkysely: Kysely toteutettiin marraskuussa 2013 Kohdejoukko: lääkärit, sh/th, vastuuhenkilöt + muut, n = 80, vastausprosentti > 100% Tärkeänä pidettiin Kirjausten hyödyntämistä potilastyössä (Kanta) Tietojärjestelmien käytettävyyttä Motivoivaa ja hyödynnettävää raportointia SPAT-luokituksen laajan päivityksen 2014 valmistelu: Luokituksen päivitystä on käsitelty kuudessa eri perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmän kokouksessa vuonna 2013 Perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmä hyväksyi SPATpäivityksen kokouksessaan. Johtoryhmän kokousmateriaalina toimitetussa Excel-taulukossa muutokset punaisella fontilla, vanhat poistetut vihreällä huomiolla ja keltaisella uudet poistettavat Koodistopalvelu johtoryhmän käsittely on nyt suunnitellusti Muutetun SPAT-luokituksen käyttöönottoa on suunniteltu vuoden 2015 alkuun. Päivityksessä esitettävät muutokset SPAT-luokitukseen: SPAT-luokituksen selkeyttäminen SPAT-luokitus /raportointimahdollisuuksien lisääminen Hierarkian rakentaminen SPAT-luokitukseen Lakisääteisten SPAT-koodien tarkentaminen ja lisääminen Muutettu SPAT-luokitus sisältää

11 Pöytäkirja 1/ (17) Ylätaso hieman muutettu / selkeytetty (0-taso) Terminologia tarkistettu Luokkia yhdistetty, lisätty uusi luokka (mielenterveys- ja päihdetyö) Kaikkiaan 15 ylätason luokkaa Uutena välitason SPAT-luokat (1 2 -luokat) Selkeyttävät kirjaamista 1-tason kirjaaminen velvoittavaa, 2-tason velvoittavat lakisääteiset seurattavat (esim. neuvola-asetuksen seuranta) Nykyiset SPAT:t säilyvät pohjana Järjestelty uusien välitason otsikoiden alle Mitä hyötyä uudesta SPAT-luokituksesta? Hierarkkisuus (0, 1 ja 2 tasot) Uusi karkeampi 1 taso 0 ja 2 tasot päivitetty Välitaso velvoittavampi (1-taso) Helpommin motivoitavissa käyttämään, Rautalankamalli Toiminnan yhdenmukainen kuvaaminen valtakunnallisesti > yleisempi, mutta kattavampi kuva perusterveydenhuollosta Mahdollisuus yksityiskohtaiseen kirjaamiseen säilyy Organisaatioiden tarpeet erilaisia Lakisääteisten tms. asioiden seuranta tarkemmalla 2 tasolla (velvoittava kirjaaminen/tilastointi) Mahdollisuus kehittää raportteja Jatkotoimenpiteet SPAT-luokituksen kehitetään edelleen, kun saadaan enemmän eri SPAT-koodien käyttäjäkokemusta ja raportteja Tarpeettomien SPAT-koodien poisto luokituksesta Esh:n toimenpiteiden poisto ja tarvittaessa poiminta toimenpideluokituksesta, tai SPAT integroidaan toimenpideluokitukseen Raportoidaan jatkossa eri koodien käyttöä organisaatioissa ajantasaisesti THL:n verkossa (AvoHILMOn pikaraportit) Kysymyksiä SPAT-luokituksesta - Todettiin, etttä neuvola-asetuksen raportointia kehitetään tällä hetkellä. - Kysymys palvelurakenneuudistusta, käytetäänkö eriksoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voi olla, että ei ole kaukana aika, jolloin nämä ovat samaa organisaatiota. Erikoislääkärin vastaanotto voi kuitenkin jatkossa säilyä ja toimintamallit voivat muuttua tulevaisuudessa. Kirjaamisen pitäisi kulkea tässä maailmassa. Suomalaisen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen asiantuntijaryhmä esittää päivitetyn SPAT-luokituksen hyväksymistä:

12 Pöytäkirja 1/ (17) - Esitys on, että Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyy STM:n edellyttämän ja valmistelutyön aikana tutkittuun tietoon perustuvan SPAT-luokituksen päivityksen ladattavaksi koodistopalvelimelle. - SPAT-luokitus muuttuu hierarkiseksi luokitukseksi, jolloin sen käytettävyys on parempaa. - SPAT-luokitukseen on lisätty STM:n lakisääteisiä seurattavia toimintoja. Olemassa olevien SPAT-koodien käyttötarkoitusta on tarkennettu lainsäädännön mukaisesti. - SPAT-luokitukselle on laadittu kehittämissuunnitelma, missä huomioidaan käyttötarkoituksen laajennus ja kentän tarpeet luokituksen käytölle. - Tämä esitetty luokitus on välivaihe SPAT-luokituksen kehityksessä. Jatkossa suunnitellaan SPAT-luokituksen integrointi toimenpideluokituksen kanssa sekä muiden koodistojen kanssa koodistopalvelimella oleva mäppäys päivitetään (esim. ICD-10, ICPC-2). Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että SPAT-luokitukseen liittyy kolme asiaa: 1) luokituksen velvoittavuus (mm. neuvola-asetuksen seuranta- ja valvontavelvoitteen toteuttamiseksi), 2) miten käytetään potilasasiakirjan kirjaamisessa sekä 3) miten luokitusta hyödynnetään tilastoinnissa ja mitä tietoja tilastotuotannossa tuotetaan SPAT-luokituksella. - Todettiin, että suhde palveluluokitukseen on epäselvä. - Todettiin, että ovat samalla tasolla palveluluokituksen kanssa ja kuvaavat samoja toimintoja. - Todettiin, että yleisesti ottaen sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon ammattiryhmiä ja heillä kaikilla omat luokituksensa. Vastauksena todettiin, että SPAT on kaikille yhteinen, ammattiryhmäkohtaiset luokitukset ovat tarkemmalla tasolla. SPATista on olemassa mäppäykset muihin ammattiryhmäluokituksiin. - Todettiin tiedonkeruun velvoittavuudesta, että organisaatioissa menee tämä kuluva vuosi Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyviin koulutuksiin. - Todettiin, että velvoite ilman valvontaa on kuollut kirjain. Jos SPAT-luokituksessa on erityisvelvoitteen sisältäviä erityisasioita, erikoissairaanhoidon toimenpideluokitus voitaisiin yhdistää. Vastauksena todettiin, että perusterveydenhuollon ja erityisesti asetuksen mukaisen toiminnan valvonnan on tarkoitus perustua AvoHILMOon ja erityisesti SPAT:iin, ilman sitä valvonta tarvitsee säännöllisiä kyselyjä/ selvityksiä valvonnan tarvitseman tiedon saamiseksi. Erilliskyselyt kuormittavat organisaatioita, eivätkä anna systemaattista, luotettavaa ja yksityiskohtaista tietoa / vrt. hoitoon pääsy. - Tiedusteltiin, miten SPAT näyttäytyy kotihoidon näkökulmasta, sieltä tulee eniten kirjauksia.vastauksena todettiin, että organisaatiot voivat itse seurata ja kehittää kotihoidon toteutumista/sisältöjä SPAT:en avulla, mäppäykset on tehty myös hoitotyön toimintoluokitukseen. - Todettiin, että SPAT syntyi sillon, kun hoidon saatavuuden seurantaa kehiteltiin. SPAT katsottiin tuolloin tarpeelliseksi. SPAT-luokituksen tarkoituksena ei ollut käyttää sitä potilastiedon kirjaamisessa,vaan se on täynnä mäppäyksiä eri luokituksiin, mm. ICD-10 ja hoitotyön luokitukseen. SPAT voidaan tuottaa näistä siltauksista. Palkkiot olisi tarkoitus

13 Pöytäkirja 1/ (17) sisällyttää tähän, mutta sitä ei ole koodistopalvelimella. Luokituksen ei pitäisi olla kirjattava, mutta järjestelmän tulisi ohjata muiden käyttöön. - Tiedusteltiin, mikä on potilasasiakirjan kirjaaminen ja suhde SPATiin. SPATissa on mukana paljon toimenpiteitä, jotka löytyvät toimenpideluokituksesta määrittelyissä tämä voisi olla toimenpideluokituksen rinnalla, mutta edellytyksenä on toimenpideluokituksen mäppäys. Kaksoiskirjaus voidaan tuottaa, jos kirjaa SPATilla ja saadaan samalla kertaa toimenpideluokituksen koodi. - Todettiin, että jatkovalmistelun toimintamalli voisi olla niin, että SPATia käytettäessä ohjelma tuottaisi automaattisesti toimenpideluokituksen koodin. Jatkovalmistelussa pitäisi myös potilaskertomukseen kirjattaessa miettiä mikä on kirjamisen taso. Potilaan hoidon kannalta ei-merkityksellisiä toimenpiteitä ei pitäisi kirjata, vaan mäppäys toimenpiteen tyyppi-luokitukseen tulisi tehdä tännekin. Tämän jälkeen SPAT voitaisiin rinnastaa toimenpiteiden kirjaamisessa. Se kuuluisi 2016 vaiheistuksen mukaisiin luokituksiin. - Todettiin, että mikäli erikoislääkärit voivat käyttää toimenpideluokitusta ja SPAT olisi rinnasteinen icpc:n ja toimenpideluokituksen kanssa. - Tiedusteltiin, mihin käyttötarkoitukseen tätä päädytään käyttämään ja kokonaisuus pitäisi miettiä kokonaisuutena. - Todettiin, että pitäisi olla sama koodi samalla toimenpiteellä joten SPAT:n yhdistäminen toimenpideluokituksen kanssa tarvitaan. - Todettiin, että esiteltävä luokitus sisältää velvoittavuus-luokituksen. Jatkossa Koodistopalvelu tuottaa luokituksen velvoittavuuden ja tuntuu oudolta, että luokituksen sisällä on oma velvoittavuustieto. - Todettiin, että varsinaiseen toimenpideluokitukseen tulisi lisätä kaikki perusterveydenhuollon toimenpiteet ja siitä voidaan suodattaa perusterveydenhuollon käytössä olevat toimenpidekoodit. - Tiedusteltiin luokituksen tarkoitusta, onko tarkoitus kuvata väestön terveyttä, sairastavuutta vai resursseja. Todettiin, että toimenpideluokitus on resurssien käyttöön liittyvä. - Todettiin, että tämä jättää yksityisen terveydenhuollon sivuun, koska sitä ei käytetä siellä. Toivomus, että olisi vain yksi toimenpideluokitusta päivittävä asiantuntijaryhmä. - Todettiin, että SPAT-luokitus on tarkoitettu eri luokitusten mäppäykseen. - Todettiin, että kaikkia ei viedä toimenpideluokitukseen, koska täällä on paljon tietoa, mitä ei tarvita potilaan hoidossa. Jatkovalmistelussa tulisi miettiä, mitä tarvitaan mihinkin ja tämä tieto tulisi automaattisesti. - Todettiin, että taustaselvityksiä on tehty, että lääkärin toimenpideluokitusta ei ole käytetty. Jatkotieto ei ole hyödynnettävissä. Toimenpideluokituksessa ei ole kattavasti perusterveydenhuollon tietoja, joita tarvitaan. - Todettiin, että tämänhetkinen SPAT-luokitus ei ole saavuttanut laajaa suosiota. - Todettiin, että luokituksen käyttötarkoitusta tulee vielä työstää. - Tiedusteltiin, tuleeko SPAT Kanta-järjestelmään. Todettiin, että ei nouse sinne. Ratkaisu olisi, että toimenpideluokitukseen merkitään perusterveydenhuollossa tarvittavat koodit ja täydennetään toimenpideluokitusta niillä koodeilla, jotka perusterveydenhuollon kannalta puuttuu. - Todettiin, että tarvitaan tieto siitä, mitä tilastonäkökulmasta halutaan tilastoida ja raportoida. Paljon on tietoa, mitä ei tilastoida ja joillekin on kansallinen velvoite seurata ja

14 Pöytäkirja 1/ (17) tilastoida, esimerkiksi rokotuksissa ja neuvolatoiminnassa on tällä hetkellä velvoite tilastoida. - Todettiin, että THL tilastoviranomaisena on oikeus antaa määräys mitä tilastotietoja annetaan. Määräämisen valmistelussa on tiedontuottajan kuulemisvelvoite ja oltava perustelu kerättävälle tiedolle. - Todettiin, että erilliset kirjattavat toimenpiteet on järjestelmä, joka on epätasa-arvoinen eikä vastaa todellisuutta. Kirjattavien tietojen pitäisi perustua niihin toimenpiteisiin, jotka ovat toimenpideluokituksessa. Ainoa oikea tapa on, että on vain yksi lista toimenpiteistä. - Johtoryhmän varajäsen Jani Heikkinen ja jäsen Kirsiliina Leinonen olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen, mutta he olivat kommentoineet asiakohtaa. Asiakohtaan 7 olisi kommentti/kysymys: Kuntatasolla tehtävässä eri luokituksia kokoavassa työssä ei ole mielekästä (jatkossa) erottaa erikoissairaanhoitoa tai perusterveydenhuoltoa toisistaan palvelukuvauksen käsitteellisellä tasolla (varsinkin ylemmillä palveluluokituksen hierarkiatasoilla). Onko tuossa käsiteltävässä luokituksessa itse asiassa niin, että nyt luokitellut toimenpiteet eivät ole päällekkäisiä erikoisalojen avohoidon toimenpideluokitusten kanssa? Eli onko tämän toimenpideluokituksen soveltamisala uniikki suhteessa muihin terveydenhuollon toimenpideluokituksiin? - Todettiin, että jatkovalmistelun aikana selvitetään, mikä on luokituksen käyttötarkoitus ja missä sitä käytetään. - Todettiin, että luokitus on ollut ongelmallinen jo alusta lähtien. Tarvitaan informointia kentälle,mitä tämä asenteellisesti tuottaa. - Todettiin, että luokituksen käytöstä voidaan antaa kirjaamisohjeet, miten kirjataan rokotukset ja neuvolatoiminta. Jatkovalmistelussa voidaan tuoda esiin toimenpideluokituksen vastine ja voidaan käyttää myös SPAT-luokitusta. Muilta osin päivitetään toimenpideluokitusta. Osa koodeista voivat olla hyödyllisiä myös erikoissairaanhoidossa ja yksityisellä puolella. - Todettiin, että toimenpideluokitusta käytetään joillakin paikkakunnilla paikalliseen tuotteistukseen. - Todettiin, että halutaan jatkaa rakenteisen kirjaamisen yhtenäistämistä. - Jatkovalmistelussa näkökulmat pitäisi katsoa läpi, jotta kunnat voisivat potilaan vapaan valinnan yhteydessä laskuttaa toisia kuntia. - Jatkovalmistelun vaiheiksi ehdotettiin, että SPAT-luokitus pitää integroida yleiseen toimenpideluokitukseen ja siltaukset laajennettuun toimenpideluokitukseen. Toinen mahdollisuus on, että nyt esiteltävä ehdotus olisi kevyt uudistus, jolla saadaan lisää myönteisyyttä luokituksen käyttöön ja valmisteluprosessi voi edetä. - Todettiin, että SPTA-luokituksella ei kirjata mitään potilastietoja ja että tämä on johdannaisluokitus joka ei näy käyttäjälle. - Ehdotettiin, että valmistelu voi edetä niin, että yhdistetään toimenpideluokitukseen. Jatkovalmistelua pitäisi laajentaa esimerkiksi rakenteisen kirjaamisen näkökulmasta ja tuotteistuksen näkökulmasta. - Todettiin, jos on välttämätön tehdä luokitukseen korjauksia vuonna 2015, joka on hyvin lähellä tätä esitystä, niin se voidaan tehdä.

15 Pöytäkirja 1/ (17) - Todettiin, että SPAT-luokituksen käyttötarkoitus on tilastokäyttö. - Todettiin, että käyttötarkoitusta tulisi selvittää. Jos käyttötarkoituksen pystyy tekemään kenttäkohtaisesti, niin se voidaan tehdä. - Todettiin, että jatkovalmistelussa tulisi huomioida, että tämä ei ole eheä, luokituksen koodit eivät ole toisia poissulkevia. - Jatkovalmistelussa sisältöjen käyttötarkoitukset tulisi arvioida. - Jatkovalmistelussa katsotaan kaikki muutkin kentät, siltaukset muihin koodistoihin. - Todettiin, että ICPC-SPAT siltaus tulee myös tarkistaa jatkovalmistelussa. Puheenjohtajan esitys: Vilkkaan keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, että PTHAVO-Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksen (SPAT) laaja päivitys otetaan Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn. Puheenjohtaja esitti, että luokitus palautetaan valmisteluun ja jatkovalmistelun aikana käsitellään keskustelun aikana esille nousseet asiat. Toivotaan selkeitä ehdotuksia kehittämislinjoiksi, mikä linja valitaan. Luokituksen päivitys voidaan tuoda uudelleen johtoryhmän käsittelyyn ja hyväksyttäväksi. Jatkovalmistelussa tulee selkiyttää luokituksen käyttötarkoitus ja ottaa huomioon KANTAn kehitys. Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että SPAT-luokituksen laaja päivitys palautetaan valmisteluun ja jatkovalmistelun aikana selkiytetään luokituksen käyttötarkoitus ja otetaan huomioon KANTAn kehitys. Päivitys voidaan tuoda uudelleen johtoryhmän hyväksyttäväksi. 8. Hyväksyttäväksi Raskauden keskeyttämis- ja steriloimislomakkeet (ABST) esittelijänä Anna Heino THL, Jari Lehtonen THL Esittely: Erikoissuunnittelijat Anna Heino ja Jari Lehtonen THL:sta esittivät hyväksyttäväksi ABST- Raskauden keskeyttämis- ja steriloimislomakkeet koodistopalvelimelle. Aineistomateriaali oli jaettu jäsenille etukäteen tutustuttavaksi. Lomakkeiden avaushankekäsittely oli Raskauden keskeyttämis- ja steriloimislomakkeet (ABST-lomakkeet) sisältävät yhteensä 6 lomakerakennetta: Raskauden keskeyttäminen (AB1), Selvitys naisen ja hänen perheensä elämänoloista (AB2, Liite lomakkeeseen AB1), Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella (AB3, Liite lomakkeeseen AB1), Raskauden keskeyttämistä koskeva AB4-lomake, Steriloimista koskeva ST1-lomake sekä Steriloimista koskeva ST2-lomake. Lomake AB 1 on peruslomake, joka täytetään aina haettaessa lupaa raskauden keskeyttämiseen. Se sisältää raskauden keskeyttämistä koskevan lääkärinlausunnon, keskeyttämislupahakemuksen ja lausunnonantaja- ja suorittajalääkärien päätökset. Lomake AB 1 toimii samalla myös lähetteenä keskeyttämissairaalaan. Lomaketta AB 2 käytetään lomakkeen AB 1 liitteenä aina haettaessa 12+0 raskausviikon päättymisen jälkeen (12+0 rvk < raskauden kesto 20+0 rvk) keskeyttämislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, kun hakemuksen perusteena ovat sosiaaliset syyt eli hakijan elämänoloista aiheutuva huomattava rasitus. Alle 17-vuotiaista (raskaaksi saatettaessa eli hedelmöityspäivänä < 17 v) ei lomaketta AB 2 kuitenkaan tarvitse täyttää. Kun lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan sosiaalisella perusteella viimeistään 12+0 raskausviikolla ( 12+0 rvk)

16 Pöytäkirja 1/ (17) (kahden (2) lääkärin päätös), lomaketta AB 2 käytetään tarvittaessa, lausunnonantajalääkärin harkinnan mukaan, lomakkeen AB 1 liitteenä. Lomaketta AB 3 taas käytetään lomakkeen AB 1 liitteenä aina, kun raskauden keskeyttämislupaa haetaan sikiöperusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Lomaketta AB 4 + ST 2 voidaan käyttää vain ilmoituksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Jokaisesta Suomessa raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla suoritetusta raskauden keskeyttämisestä ja steriloimislain nojalla suoritetusta steriloimisesta on tehtävä ilmoitus lomakkeella AB4 + ST 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhden (1) kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta. Lomake ST 1 on peruslomake, joka täytetään aina haettaessa lupaa steriloimiseen. Se sisältää steriloimista koskevan lääkärinlausunnon, steriloimislupahakemuksen ja lääkärien päätökset. Lomake ST 1 toimii samalla myös lähetteenä steriloimisen suorittavaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Haettaessa steriloimislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, alkuperäisen lomakkeen ST 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Esityksen aikana todettiin, että esiteltävät lomakerakenteet ovat STM:n vastuulla ja lomakkeisiin voi tehdä muutoksia ilman lain muuttamista ja onkin tehty (edellinen lomakeuudistus 2009). Vuoden 2013 aikana on käyty keskusteluja STM:n ja THL:n välillä päivitysvastuun siirtämistä THL:n vastuulle,mutta varsinaisia päätöksiä ei ole tehty. Tämä helpottaisi lomakkeiden hallintaa. - Todettiin, että nämä ovat mukana vuoden 2016 vaaatimusmäärittelyissä, jatkovalmistelun aikana voidaan tehdä koodistopalvelumuotoiseen lomakerakenteeseen teknisiä korjauksia. - Tiedusteltiin johtoryhmän jäseniltä hyväksymistä sille, että lomakerakenteet valmistellaan teknisesti siihen muotoon, että voidaan julkaista Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittelyn jälkeen koodistopalvelimelle. - Todettiin, että jäsenet ovat saaneet kaikki excel-muotoiset lomakerakenteet ja johtoryhmän käsittelyn jälkeen tehdään tekninen täydennys. Tämä menee koodistopalveluprosessin mukaiseen luokitusteknisen asiantuntijaryhmän tarkistettavaksi. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että ABST-lomakerakenteet hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Ennen sitä koodistotekninen asiantuntijaryhmä sekä julkaisutoimikunta tarkistavat lomakerakenteen teknisen muodon. Päätös: Hyväksyttiin ABST-lomakerakenteiden julkaisu koodistopalvelimelle. Ennen julkaisua lomakerakenteet tulee hyväksyttää koodistoteknisessä asiantuntijaryhmässä sekä julkaisutoimikunnassa. 9. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esittelee Koodistopalvelussa ajankohtaisia asioita.

17 Pöytäkirja 1/ (17) - Todettiin, että Koodistopalvelun johtoryhmä on saanut Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi. 10. Koodistojen tilannekatsaus tiedoksi THL esittelee koodistojen tilannekatsauksen. - Todettiin, että Koodistopalvelun johtoryhmä on saanut koodistojen tilannekatsauksen tiedoksi eikä nähnyt tarvetta ottaa asiaa käsittelyyn. 11. Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Alustavasti seuraavaan johtoryhmän kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita: Avattavaksi VALVIRA-Yksityiset ammatinharjoittajat, UUSI, SOTE-organisaatiorekisterin päivittäminen sekä THL Liikkumislajiluokitus. Hyväksymiskäsittelyyn on suunniteltu sosiaalihuollon luokituksia, ensihoidon tietosisältömäärittelyt ja UKK-Instituutti Liikkumisresepti. 12. Muut asiat Sote-rekisterin päivitykseen liittyvä huomio: Vuodenvaihteen organisaatiomuutokset eivät muutaman tiedon osalta olleet päivittyneet oikea-aikaisesti, mistä oli vuoden alussa seurauksena häiriö sähköisen reseptin toimittamisessa. Tuotiin esiin, että toimintavarmuuden pitäisi olla niin hyvä, että ongelmia ei synny. Sähköinen resepti ei saa lopettaa toimimasta missään tilanteessa. 13. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava johtoryhmän kokous pidetään maanantaina klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen puheenjohtaja Mikko Härkönen sihteeri Liitteet Liite 1. Asiakohta 2. Lääkemerkinnän tietosisältö

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Reija Klemetti, Anna Heino, Kaisa Mölläri, Anja Mursu, Riitta Konttinen Workshop, THL 29.8.2017 29.8.2017 1 Mihin perustuvat ja mistä lähdettiin? 29.8.2017

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) 1/6 Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 27.9.2013 klo 14:45 KP:n julkaisutoimikunnan (LAATU) hyväksymät, teknisessä viimeistelyssä olevat koodistot AR/LABRA - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit,

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA 1.1.2017 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi (010) 680 1424 2.11.2016 Iiro Salonen

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2012 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015 Tampere -talo Lasse Ilkka/STM/THL Markku Saarinen/STM Ensihoitokertomus on osa uutta viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää Turvallisuusviranomaisille

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 12.5.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 6/2015 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista MÄÄRÄYS 2/2016 1(12) Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista Valtuutussäännökset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa

Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa Yleislääkäripäivät 23.11. 2017 LT Päivi Hämäläinen, hankejohtaja STM Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri 1 23.11.2017 Päivi Hämäläinen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM SÄHKÖINEN RESEPTI Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo Matti Kataja STM Sähköreseptikokeilu Tavoite: Kokeillaan, toimivatko sähköreseptityöryhmän kirjaamat

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 30.10.2015 Versio 2.8 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot