Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi THL 1. Varapuheenjohtaja (-) Kärki Jarmo THL Jäsen Varajäsen Organisaatio (x) Eronen Marianne (-) Helminen Sari Kela (-) Hartikainen Kauko (-) Savolainen Tuija Suomen Kuntaliitto (x) Häkkinen Pirjo (-) Forsell Martta THL/Tietopalvelut-osasto (-) Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (x) Junttila Kristiina (-) Vinkanharju Anne HUS, Hoitotyö (x) Kantola Christian (video) (-) Räsänen Maija Vaasan sairaanhoitopiiri (-) Kaskinen Timo (-) Mykkänen Juha HL7 Finland ry. (-) Nylander Olli (-) Toiviainen Hanna Valvira (x) Lukander Maisa (-) Herlevi Vuokko HUS (x) Koskinen Seppo Koponen Päivikki THL/ Terveys-osasto (x) Kälviä Minna (video) (-) Marttinen Paula Eksote, Sosiaalityö (x) Leinonen Kirsiliina Kallio Leea Helsingin kaupunki, terv. huolto (-) Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani VM (-) Salo Jarmo (x) Mäkelä Matti THL/ Hyvinvointi-osasto (-) Siipola Anne (-) Väinälä Anna Helsingin kaupunki, sos.huolto (x) Siponen Tiina (video) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Toivola Kari (-) Lindgren Marina Kela, Kanta-palveluyksikkö (x) Virkkunen Heikki (-) Laaksonen Maarit THL/OPER (-) Virtanen Martti (x) Lukander Maisa Nordic Casemix Center (-) Witick Tanja (x) Andtbacka Marjo (video) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi (x) Väänänen Anne (-) Ylönen Seija Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Härkönen Mikko THL Lehikoinen Tero THL Lehtonen Jari THL Mäkelä-Bengs Päivi THL Peltonen Veli-Pekka THL Esittelijät Koivisto Annika Kela Nenonen Juha-Pekka Fimea Heino Anna THL Mykkänen Juha Itä-Suomen yliopisto

2 Pöytäkirja 4/2015 2(17) TIIVISTELMÄ KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 3. Tiedoksi THL- ICD-10 Tautiluokituksen sekä THL-Toimenpideluokituksen, THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen, Kuntaliitto-Radiologinen tutkimus- ja toimenpidenimikkeistön koodipäivitykset vuodelle 2016 Johtoryhmä on saanut THL-Tautiluokitus ICD-10, THL-Toimenpideluokituksen, THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen sekä radiologian tutkimus- ja toimenpideluokituksen päivitykset tiedoksi. Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen osalta pyydetään lausunnot vaativuusluokan käytöstä ja perusteista Kuntaliitolta, Kelalta ja Suomen Hammaslääkäriliitosta. 4. Hyväksyttäväksi Fimea-Lääkeaine Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että Fimea-Lääkeaine koodisto voidaan julkaista koodistopalvelimella. Ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä tulee käyttötarkoituskuvausta tarkentaa niin, että se eroaa ATCluokituksen käyttötarkoituskuvauksesta. Jatkokehittämisen tarpeena toivottiin hierarkista luokitusta. 5. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Fimea-Määräämisehto Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että Fimea-Määräämisehto luokitus voidaan samassa käsittelyssä hyväksyä avaushankkeena ja hyväksymiskäsittelynä. Jatkovalmistelun aikana tulee mahdollisuuksien mukaan korjata LongName ja lyhenteet sekä koodistotekninen muoto oikeaksi. Koodistopalvelutiimi avustaa teknisessä tietorakenteessa. Kiireellisyysluokka: 1 6. Hyväksyttäväksi Fimea-Lääkemuoto (avattu hankevalmisteluun ) Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus siitä, että Fimea-Lääkemuoto luokitus voidaan julkaista koodistopalvelimella. Kuvaukset tulee täydentää joko ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä tai sen jälkeen päivityksenä myöhemmin. Jatkokehittämistä ehdotettiin hierarkisuudella ja mäppäysmahdollisuuksien etsimisellä. Nämä voidaan tuoda johtoryhmälle tiedoksi myöhemmässä vaiheessa. 7. Avattavaksi hankevalmisteluun THL/Tietosisältö-Hoitotyön päivittäismerkintä Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL/Tietosisältö-Hoitotyön päivittäismerkintä voidaan avata hankevalmisteluun. Jatkovalmistelua voidaan jatkaa ja tarvittaessa informoida johtoryhmää syksyn aikana. Jatkovalmistelun aikana huomioidaan johtoryhmässä käyty keskustelu. Hyväksymiskäsittelyyn voidaan sisällyttää ehdotus tarvittavasta jatkotuesta. Kiireellisyysluokka: 3 8. Hyväksyttäväksi THL/Tietosisältö-Ilmoitus lapsen syntymästä (Syntymärekisteri) (avattu ) Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL/Tietosisältö-Syntymärekisteri palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa tulee tarkistaa rakenteen ehdolliset pakollisuudet ja käydä keskustelut Hilmo- ja Avohilmo-asiantuntijoiden kanssa, jotta yhteneväisyys varmistetaan. 9. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi THL-Muistutuksen tapa

3 Pöytäkirja 4/2015 3(17) Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL-Muistutuksen tapa-luokitus voidaan sekä avaus- että hyväksymiskäsittelynä valmistella koodistopalvelimella julkaistavaksi koodistoksi. Jatkovalmistelun aikana tulee luokituksen nimi korjata sekä käyttötarkoituskuvaus olla mukana. Tulee myös harkita kuvausten joustavaa käyttöä. Samoin koodia muu pyydetään muokkaamaan muotoon muu, kuten esim. Kiireellisyysluokka: 1

4 Pöytäkirja 4/2015 4(17) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Asialistan ja edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin asialista. Edellinen pöytäkirja oli toimitettu vasta su yhteiskantaan sekä sähköpostitse. Todettiin, että edellinen pöytäkirja voidaan todeta hyväksytyksi myöhäisestä toimitusajasta huolimatta. Kuitenkin, jos johtoryhmän jäsenet huomaavat korjattavaa, niin sen voi ilmoittaa sihteerille, niin asia voidaan tarkistaa. Hyväksytty pöytäkirja voidaan julkaista thl.fi sivuilla. 3. Tiedoksi THL- Tautiluokitus ICD-10 sekä THL-Toimenpideluokituksen, THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen, Kuntaliitto-Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokituksen koodipäivitykset vuodelle 2016 Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs THL:stä esitti johtoryhmälle tiedoksi asiantuntijaryhmien ehdottamat koodipäivitykset vuodelle Luokituksien päivitykset vuodelle 2016 Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen päivitysehdotukset v Ei uusia koodiehdotuksia, Tekstimuutokset (lisätään alla lihavoituna esitetty teksti): WZC05 Erikoisalakohtainen konsultaatio Hammaslääkärin tai lääkärin lähetteeseen perustuva erikoisalakohtainen konsultaatio WZC10 Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio Hammaslääkärin tai lääkärin lähetteeseen perustuva laaja erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen päivitykset Käyttötarkoituskuvauksen päivitys: Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kliinisiä luokituksia koordinoiva ryhmä (myöh. Koordinoiva ryhmä) teki yhteisen ehdotuksen toimenpideluokituksen käyttötarkoituskuvauksen päivittämiseksi Muuta: Koordinoiva ryhmä esittää vaativuusluokan poistamista toimenpideluokituksesta. Radiologian toimenpideluokituksen päivitysehdotukset v Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmältä on tullut 78 uutta koodiehdotusta 31 nimenmuutosehdotusta, 3 uudelleen aktivointiehdotusta 2 poistoehdotusta Koordinoiva ryhmä hyväksyi radiologian ryhmän kanssa käydyn sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen 74 uutta koodia, sekä nimenmuutokset, uudelleen aktivoidut ja poistetut koodit. Toimenpideluokituksen päivitysehdotukset v. 2016

5 Pöytäkirja 4/2015 5(17) Kardiologian sekä sydän-, rintaelin- ja verisuonikirurgian valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kliinisten kysymysten asiantuntijaryhmä on päivittänyt toimenpidekoodeja osana Hilmon sydänlisälehden kehitystä Eri erikoisalojen asiantuntijaryhmältä on tullut 53 uutta koodia 15 nimenmuutosta 1 uudelleen aktivointi 16 poistoa. Toimenpideluokituksen käyttötarkoituskuvauspäivitys Päivitetty käyttötarkoituskuvaus: THL - Toimenpideluokitusta käytetään yksilöimään terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemät toimenpiteet. Luokitusta käytetään osana potilaskertomuksen keskeisiä terveystietoja ja lisäksi hoitoilmoitusten tiedonkeruussa, hallinnollisissa prosesseissa ja tilastotoimessa sekä kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut määräyksen (1995:81) liittyen sairauden hoidon kulusta tehtäviin potilasasiakirjoihin tehtäviin merkintöihin. Siinä on määritelty toimenpideluokituksen käyttö. Toimenpideluokitus pohjautuu pohjoismaiseen kirurgiseen luokitukseen (NCSP Nordic Classification of Surgical Procedures), joka on julkaistu ensimmäisen kerran v NCSP-luokitusta ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) ja sen tekijänoikeudet ovat NOMESKO:lla. THL-Tautiluokitus ICD-10 osalta Psykiatrian luokituskäsikirjan päivitykset v Uudet kuvaukset koodeille F80, F80.1 ja F80.2 Käsitelty korvatautien ja psykiatrian asiantuntijaryhmässä ennen koordinoivan ryhmän ehdotusta Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin sitä, onko tarvetta kommentoida tai keskustella johtoryhmässä lisää. Koordinoiva ryhmä on hylännyt kolme ehdotusta. Tämä asiakohta tulee tiedoksi johtoryhmälle. - Ehdotettiin, että tässä vaiheessa todetaan, että asia on johtoryhmässä saatu tiedoksi ja päivitykset voivat mennä näin eteenpäin. Keskustelu voi asiantuntijaryhmissä jatkua ja tarvittaessa seuraavan päivityksen yhteydessä valmistella uudelleen käsiteltäväksi. Käyttötarkoituskeskustelua voi käydä seuraavassa kierroksessa. - Todettiin, että koordinoivan ryhmän pj ei päässyt nyt johtoryhmään paikalle, mutta asioiden yhdenvertainen käsittely olisi helpompaa, jos koordinoivan ryhmän kokouksissa olisi kaikkien päivitettävien luokituksien asiantuntijaryhmien puheenjohtajat paikalla. - Todettiin, että Hilmo-asiantuntijaryhmä on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä kardiologiryhmän kanssa. Vaativan sydänpotilaan lisätietolehti supistuu päivitysehdotuksen pohjalta erittäin paljon ja yhteensovitetaan toimenpideluokituksen kanssa. - Tiedusteltiin eristystä vaativan potilaan toimenpiteestä. Vastauksena todettiin, että se ei ole varsinainen toimenpide vaan enemmän tilastollinen ja hallinnollinen, esim. leikkaussalissa. Todettiin myös, että se on toimenpiteen lisätieto ja on merkitty luokituksessa Z-koodilla ja eikä se riitä yksinään omaksi koodiksi. Todettiin, että invasiivisesta toimenpiteestä pitäisi laittaa tietoa myös puhtausluokasta. - Todettiin, että koodistopalvelun johtoryhmä on saanut asian tietoonsa ja syntyi keskustelua, mikä on käyttötarve eristyksessä vaativan potilaan toimenpidekoodille. Johtoryhmä lähettää terveiset koordinoivalle ryhmälle siitä, että he voivat keskustella esim. tarpeesta jakaa koodi kahteen osaan. - Todettiin, että koepalan otto hedelmöityshoitoa varten vaatii erilliset välineet ja on vähemmän invasiivinen. Vastauksena todettiin, että tässä on eri indikaatio, mistä syystä tämä toimenpide on tarpeellinen.

6 Pöytäkirja 4/2015 6(17) - Todettiin, että konsultaatio ei ole toimenpide vaan potilaan hoidon järjestämiseen liittyvä asia. Todettiin, että toimenpideluokitus on täynnä myös hallinnollisia toimenpiteitä. Todettiin, että pitäisi periaatteellisemmalla tasolla katsoa luokitusta ja kansainväliset luokitukset tulee katsoa suhteessa suomalaiseen luokitukseen. Hallintotoimien mukanaolo sotkee filosofiaa, siitä mikä on potilaalle tehty toimenpide. - Ehdotettiin, että luotaisiin valtakunnallisesti hallinnolliselle tiedolle oma luokituksensa. - Tiedonhallintapalvelun kautta tuleva toimenpideluokituksen lisätietona olisi hallinnollinen koodi merkittynä. - Todettiin, että suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa käytettävästä vaativuusluokasta on keskusteltu koordinoivassa ryhmässä ja Koordinoiva ryhmä esittää, että vaativuusluokka poistettaisiin suun toimenpideluokituksesta. Todettiin, että nämä ovat Kelan korvattavuuteen,, hammaslääkäreiden palkkiomaksuun ja asiakasmaksuihin liittyviä asioita ja siinä mielessä vaativuusluokitus ei kuulu THL:n toimivaltaan, vaikka vaativuusluokkaa ylläpidetään THL:n luokituksen yhteydessä. Ylläpitoa tulee miettiä ja valmistella yhdessä luokituksen käyttäjien kanssa. Vaativuusluokan määrittämiselle ei ole määritelty julkaistuja kriteerejä. - Todettiin, että yksi analogia on, että esim. DRG-luokitusta, joka käyttää toimenpideluokitusta ei ylläpidä THL vaan joku muu. Vaativuusluokituksesta ei ole julkaistua dokumentaatiota, miten se muodostetaan.vaativuusluokituksen ylläpitovastuu ja jakelu voisi olla jossain muuallakin. - Ehdotettiin, että asiasta pyydetään lausunnot Kelalta, Kuntaliitosta ja Suomen Hammaslääkäriliitosta. - Todettiin, THL-Tautiluokitus ICD-10:een liittyen: Psykiatrian luokitusten kuvausten päivitykset on saatu johtoryhmälle tiedoksi ja olemme tyytyväisiä, että on löytynyt aktiivisia valmistelijoita, jotka vie asiaa eteenpäin. Johtoryhmä on saanut THL-Tautiluokitus ICD-10, THL-Toimenpideluokituksen, THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen sekä Radiologian tutkimus- ja toimenpideluokituksen päivitykset tiedoksi. Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen osalta vaativuusluokkia ei poisteta vuoden 2016 päivityksestä vaan pyydetään jatkovalmistelujen tueksi lausunnot vaativuusluokan käytöstä ja perusteista Kuntaliitolta, Kelalta ja Suomen Hammaslääkäriliitosta. 4. Hyväksyttäväksi Fimea-Lääkeaine (avattu nimellä Vaikuttava aine) Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista ja tietohallintojohtaja Juha-Pekka Nenonen Fimeasta esittivät hyväksyttäväksi Fimea-Lääkeaine luokituksen. Taustaa Sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007, muutoksineen) säädetään sähköisen lääkemääräyksen laadinnassa ja toimittamisessa käytettävästä lääketietokannasta ja sen ylläpidosta. Lain 3 :n, sellaisena kuin se on laissa 251/2014, mukaan lääketietokannalla tarkoitetaan tietokantaa, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritellyistä muista valmisteryhmistä. Lain 22 :n mukaan lääketietokantaa ylläpitää Kansaneläkelaitos (Kela). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) tulee toimittaa Kansaneläkelaitokselle lääkevalmisteen yksiselitteiseksi tunnistamiseksi tarvittavat tiedot myyntiluvallisista ja rekisteröidyistä lääkevalmisteista sekä lääkelain 21 e :ssä tarkoitetuista ja 21 f :n mukaisista potilasryhmälle tai väestölle tarkoitetuista erityisluvallisista lääkevalmisteista.

7 Pöytäkirja 4/2015 7(17) Lääketietokannassa olevien lääkkeiden ja määräaikaisten erityislupavalmisteiden lääkeaine-, määräämisehto- ja lääkemuototiedot perustuvat Fimean perusrekisterin tietoihin. Kyseisiä tietoja käytetään terveydenhuollossa, apteekeissa, erilaisten lääketietoa ylläpitävien organisaatioiden tietojärjestelmissä, viranomaistahoilla ja mm. kansalaisille suunnatuissa hakupalveluissa. Lääketietokannan kehitystyö Lääketietokannan jatkokehitystyö on parhaillaan meneillään ja uudet määrittelyt valmistuivat elokuussa Neljän vuoden aikana saadun kokemuksen ja Lääketietokannan kehittämistarpeita kartoittaneen laajan valtakunnallisen kyselyn myötä kävi ilmi, että Lääketietokannan tiedon laatua tulisi parantaa erityisesti lisäämällä siihen sisältyvän tiedon rakenteisuutta. Rakenteita kehitetään yhtenäisten kansallisten ja kansainvälisten koodistojen käyttöönotolla. Tavoitteena on entisestään parantaa tietojen käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä eri tietojärjestelmissä ja organisaatioissa, mikä osaltaan tukee rationaalista ja turvallista lääkehoitoa. Tietojen koodittaminen koskee myös Lääketietokannassa käytettäviä Fimean tuottamia lääkeaine-, määräämisehto- ja lääkemuototietoja, jotka viedään Lääketietokantaan sisältyville valmisteille pakkauskohtaisesti. Lisätietoa Lääketietokannan kehittämisestä: Kiireellisyysluokitus Lääketietokannan välittäjät ja järjestelmävalmistajat aloittavat uuden määrittelyn mukaisen Lääketietokannan testaamisen syksyllä Jotta tämä aikataulu toteutuu, tulisi koodistojen olla julkaistu Koodistopalvelussa mahdollisimman pian. Fimean tuottamat koodistot tulisi täten käsitellä ensimmäisessä kiireellisyysluokassa. Fimean tuottamien koodistojen ylläpito ja päivittäminen Koodistopalvelimelle Potilas- ja apteekkitietojärjestelmävalmistajat saavat Lääketietokannassa olevien valmisteiden osalta koodistot joko suoraan Lääketietokannasta tai Koodistopalvelimelta. Lääketietokannan ulkopuolista valmistetta (potilaskohtaiset erityislupavalmisteet, sairaalavalmisteet, apteekissa valmistettavat lääkkeet) määrätessään tiedot haetaan Koodistopalvelimelta. Fimea ylläpitää lääkeaine-, määräämisehto- ja lääkemuotokoodistoja. Kelan toimeksiannosta Lääketietokannan teknisenä ylläpitäjänä toimiva Lääketietokeskus varmistaa, että heidän Kelalle toimittamassaan Lääketietokannan xml-tiedostossa olevat lääkettä tai määräaikaista erityislupavalmistetta koskevat tiedot vastaavat pakkaustasoisesti Fimean perusrekisterin tietoja. Laadunvarmistus tehdään vastaavuuden osalta lisäksi Kelassa. Näin varmistetaan, että Lääketietokannassa olevat tiedot vastaavat lain mukaisesti Fimean tietoja. Fimea ja Kela ovat keskenään sopineet, että Kela päivittää koodistot Koodistopalvelimelle ainakin toistaiseksi järjestelmäteknisistä syistä. Fimea ja Kela esittävät, että Kela päivittäisi Lääketietokannassa olevat lääkeaine-, määräämisehto- ja lääkemuotokoodistot Koodistopalvelimelle samana ajankohtana, kun Lääketietokanta lähtee Kelasta tuotantojakeluun eli 3. Kelan työpäivänä ennen kunkin kuukauden 1. ja 15 päivää. Fimea ja Kela päätyivät tähän vaihtoehtoon sen vuoksi, että tämä on realistisin, nopein ja kustannustehokkain vaihtoehto varmistaa Tiedonhallintapalvelun lääkityslistan ja lääkemerkinnän toteutus suunnitellussa aikataulussa. Hyväksyttäväksi esitettävä Fimean koodisto: Fimea-Lääkeaine. Esitetään nimenmuutosta ja koodiston hyväksymistä. Lääkeaine-tietoa käytetään ilmaisemaan lääkevalmisteen vaikuttava aine. Lääkeaineita on tällä hetkellä 1381 kpl. Lääkeainekoodi sisältää 2-5 numeroa.

8 Pöytäkirja 4/2015 8(17) Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin luokituksen suhdetta ATC-koodistoon.Vastauksena todettiin, että ATC-koodi on vain noin 90 % käyttökelpoinen vaikuttavien aineiden yksilöintiin, koska yhdistelmävalmisteita ei voi yksilöidä ATC-koodilla. - Tiedusteltiin, onko tarkoitus ylläpitää luokituksen yhteyttä ATC-luokitukseen. Mitkä vaikuttavat aineet kuuluvat mihin ATC-koodistoon? Vastauksena todettiin, että yhteyttä ei ole silllattu. - Todettiin, että rajat ylittävät hoidon yhteydessä on asiasta kansainvälisessä tasolla keskusteltu. ATCkoodisto on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. - Tiedusteltiin, olisiko hyötyä ATC-koodiston mäppäyksestä. Vastauksena todettiin, että voi olla, että näiden luokitusten välillä ei ole linkkiä vaan se kulkisi vaikuttavan aineen tasolla. Tässä luokituksessa asia on kuvattu tarkemmalla tasolla kuin ATC-luokituksessa. - Tiedusteltiin sitä, että perustuuko tämä kansainväliseen hankkeeseen, jossa kuvataan vaikuttavia aineita. Vastauksena todettiin, että on menossa kansainvälinen hanke ja sen nimi on GInAS. Sen mukainen lääkeaineiden koodaus ja kuvaukset on tarkoitus ottaa käyttöön Euroopassakin. - Toiveissa on, että testiin saadaan tietoa myös eurooppalaisesta tietokannasta. Miten on ajatus, että saadaan käyttöön yhtenäinen kansainvälinen luokitus. Voiko eurooppalaiset koodit yhteinäistää tähän vähitellen? Vastauksena edelliseen todettiin, että osa lääkkeistä korvataan tänä vuonna. Ei ole yksityiskohtaista suunnitelmaa siitä vaihtuuko koodisto yhtenä päivänä toiseksi ja miten tämä tapahtuu. Lääkeaineiden nykyiset tiedot eivät ole miltään osin korvautumassa GInAS-tiedoilla tänä vuonna. Aikataulu ei ole tässä vaiheessa tiedossa, ja keskustelussa todettiin, että mitä ilmeisimmin koodistojen vaihtuminen ei tule tapahtumaan kerralla. - Tiedusteltiin sisältyykö tähän luokitukseen rokotteiden vaikuttavat aineet. Vastauksena todettiin, että kaikkien rokotteiden vaikuttavat aineet eivät välttämättä sisälly tähän koodistoon. Toki rokotteilla on vaikuttavat aineet mutta ei välttämättä tässä puhutusta koodistosta löytyvät. - Todettiin, että luokitus kuuluu lääkityksen tietosisällössä viitattaviin luokituksiin. - Tiedusteltiin luokituskuvauksesta, että sen tulee olla itse luokituksen käyttötarkoituskuvaus, mihin suuntaan se tulee jatkovalmistelussa päivittää. Jatkovalmistelussa täytyy varmistaa, että käyttötarkoituskuvaus eroaa ATC-luokituksen käyttötarkoituskuvauksesta. - Tiedusteltiin, kuinka usein tämä luokitus päivittyy. Vastauksena todettiin, että kahden viikon välein. - Tiedusteltiin suolatasosta kummalla tasolla se on tässä mukana. Vastauksena todettiin, että tässä on molemmat tasot mukana. Tavoitteena on, että mennään hierarkiaan ja seuraavassa kehitysvaihessa tulee mukaan hierarkiatasot. - Todettiin, että ATC-luokituksen kohdalla on tilastollinen käyttötarkoitus mukana. Tiedusteltiin, mikä on ATC-koodiston käyttötarkoitus potilaan lääkitystiedon kirjaamisessa. Vastauksena todettiin, että esimerkiksi HUS käyttää ATC-luokituksen koodin viittä viimeistä merkkiä toimenpiteenä, ei siis koko koodia. HUS:ssa merkitään antotapa+5 viimeistä koodia. - Tiedusteltiin, onko ATC-luokiktuksella mitään roolia lääkitystiedoissa, se on tällä hetkellä ainoa käytössä oleva lääkeaineen koodisto. Vastauksena todettiin, että kun saadaan vaikuttava aine koodisto julkaistua, se korvaa vaikuttavien aineiden yksilöinnissä pitemmällä aikavälillä ATCluokituksen. Lääkeainekoodisto ei korvaa ATC-luokitusta, vaan kummallakin on oma paikkansa. - Todettiin, että tälle esiteltävänä olevalle koodistolle on jo varattu Lääkemerkinnän tietosisällössä oma paikkansa. - Todettiin, että ATC-koodistossa on tietoa, jota myös tarvitaan. Yhdistelmävalmisteilla tarvitaan molempia koodeja, ATC-luokituksen että vaikuttavan aineen koodeja. - Ehdotettiin, että käyttötarkoituskuvausta tulee täsmentää ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. - Ehdotettiin, että tämä hyväksytään näillä keskusteluilla.

9 Pöytäkirja 4/2015 9(17) Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että Fimea-Lääkeaine koodisto voidaan julkaista koodistopalvelimella. Ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä tulee käyttötarkoituskuvausta tarkentaa niin, että se eroaa ATCluokituksen käyttötarkoituskuvauksesta. Jatkokehittämisen tarpeena toivottiin hierarkista luokitusta. 5. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi Fimea-Määräämisehto Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista ja tietohallintojohtaja Juha-Pekka Nenonen Fimeasta esittivät avattavaksi hankevalmisteluun ja mahdollisesti samassa kokouksesa hyväksyttäväksi Fimea- Määräämisehto luokituksen. Yleisen esittelyn osalta viitataan asiakohtaan 4. Fimea Määräämisehto esitetään avattavaksi ja hyväksyttäväksi. Määräämisehtotietoa käytetään ilmaisemaan lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyvä ehto. Määräämisehtoja on tällä hetkellä 237 kpl. Määräämisehtokoodi sisältää 1-2 kirjainta ja 1-3 numeroa. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, tämä on jo olemassaoleva koodisto, jota potilas- ja apteekkitietojärjestelmät ovat tähän asti hyödyntäneet suoraan Lääketietokannassa. - Ehdotettiin, että tämä voidaan hyväksyä julkaistavaksi koodistopalvelimella. Käyttötarkoituskuvausta tulisi muokata niin, että siinä selkeästi ilmaistaan, mikä on käyttötarkoitus. - Todettiin, että tämä on Lääketietokannassa ja kansallisessa käytössä oleva koodisto. Sitä käytetään myös lääketietokannan tietosisällöissä ja lääkitysmerkinnällä muitakin otsikkotasolla käytettävissä paikoissa. - Ehdotettiin, että asia avataan ja hyväksytään samassa käsittelyssä. - Tiedusteltiin, onko koodistolle olemassa automaattinen päivityssiltaus. Vastauksena todettiin, että kyllä on. Asiasta on sovittu Kelan lääketietokannan ja Koodistopalvelun välillä. - Jatkovalmistelussa tulisi huomioida shortname ja lyhenne kentät, koska ne esitetyssä materiaalissa ovat liian pitkiä. Jatkovalmistelussa pitää täydentää pitkät nimikentät ja lyhenteet ja katsoa koodistoteknisesti luokkien nimet ja lyhenteet. - Todettiin, että määräämisehdon LongNamet ovat mitä ovat ja niitä on todennäköisesti mahdoton lyhentää. Koodistopalvelutiimi voi avustaa teknisesti tässä asiassa. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että Fimea-Määräämisehto luokitus voidaan samassa käsittelyssä hyväksyä avaushankkeena ja hyväksymiskäsittelynä. Jatkovalmistelun aikana tulee mahdollisuuksien mukaan korjata LongName ja lyhenteet sekä koodistotekninen muoto oikeaksi. Koodistopalvelutiimi avustaa teknisessä tietorakenteessa. Luokituskuvaus tulee tarkentaa. Kiireellisyysluokka: 1 6. Hyväksyttäväksi Fimea-Lääkemuoto (avattu hankevalmisteluun ja valmisteluhanke uudestaan todettu johtoryhmässä ) Proviisori Annika Koivisto Kelan Kanta-palveluista ja tietohallintojohtaja Juha-Pekka Nenonen Fimeasta esittivät hyväksyttäväksi Fimea-Lääkemuoto luokituksen. Taustan ja yleisen esittelyn osalta viitataan asiakohtaan 4. Lääkemuototietoa käytetään ilmaisemaan, missä muodossa lääke annostellaan ihmiselle. Lääkemuodot perustuvat Euroopan farmakopeakomission hyväksymään Standard terms -luetteloon. Lääkemuotoja on tällä hetkellä 216 kpl. Lääkemuotokoodi sisältää 1-3 numeroa, mutta tulee varautua 4 numeroon.

10 Pöytäkirja 4/ (17) Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Kysyttiin, onko Fimea-Lääkemuoto jo olemassa vanhana toisella nimellä koodistopalvelimella. Vastauksena todettiin, että tämä korvataan kokonaan tällä uudella koodistolla. - Todettiin, että aikaisemmin on avaushankkeena käsitelty kahdesti. - Todettiin, että esiteltävä luokitus parhaimmillaan arjen käytössä olla osaamisen varmistamisen välineitä. - Todettiin, että Description-kenttä ei kerro mitään ja siihen toivottiin tarkennuksia. - Vastauksena edelliseen todettiin, että kuvausten määritelmät löytyvät muualta ja tuodaan laaturyhmän käsiteltäväksi. - Todettiin, että esiteltävä luokitus on ilman hierarkiarakennetta. Se toimii näin Lääketietokannassa, mutta ei toimi käyttäjän tekemässä kirjaamisessa. - Todettiin, että EDQM:ssä on ryhmitelty lääkemuodot tai shortname. Ehdotettiin, että tästä pitäisi saada hierarkinen luokitus. Yksi vaihtoehto on suosikkilista tai rakennetaan hierarkia tai erillinen luokitus, mikä mäpätään tähän. - Kannatettiin ehdotusta kehittää luokitusta eteenpäin. Kun hakee lääkeaineita, jotka haluaa antaa per rectum, niin ne muodot olisivat listattuina. Jatkokehittämisen osalta ehdotettiin hierarkista luokitusta, uutta erillistä luokitusta ja sen mäppäystä tähän luokitukseen. - Ehdotettiin, että tämä hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa kuvaukset tulee täydentää ja jos tämä tulee valmiiksi ennen laaturyhmän käsittelyä, niin täydennetyt kuvaukset voidaan käsitellä samassa yhteydessä. Jos kuvaukset ei ehdi mukaan, niin ne voidaan lisätä luokituksen päivityksenä myöhemmin. Toinen jatkokehitys on hierarkisuuden ja mäppäysmahdollisuuksien etsiminen. Jatkokehitys tehdään luokituksen päivityksinä, jotka voi tuoda jorylle tiedoksi, mutta ei edellytetä ensimmäiseen julkaisuun. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus siitä, että Fimea-Lääkemuoto luokitus voidaan julkaista koodistopalvelimella. Kuvaukset tulee täydentää joko ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä tai sen jälkeen päivityksenä myöhemmin. Jatkokehittämistä ehdotettiin hierarkisuudella ja mäppäysmahdollisuuksien etsimisellä. Nämä voidaan tuoda johtoryhmälle tiedoksi myöhemmässä vaiheessa. 7. Avattavaksi hankevalmisteluun THL/Tietosisältö-Hoitotyön päivittäismerkintä Kehittämispäällikkö Kristiina Junttila HUS:sta esitti KAYRAN Hoitotyön alaryhmän puolesta avattavaksi hankevalmisteluun THL/Tietosisältö-Hoitotyön päivittäismerkinnän. Työnimi avaushankkeelle: THL/Tietosisältö-Hoitotyön päivittäismerkintä, valmistelija: THL:n asettama Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten asiantuntijaryhmän Hoitotyön alaryhmä Taustaa: THL:n pääjohtaja on asettanut asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on mm. tehdä esitys kansallisesti yhdenmukaisista keskeisistä potilaskertomusten tietorakenteiksi hoitotyön osalta sekä tehdä ehdotus siitä, miltä osin hoitotyön FinCC-luokitusta käytetään kansallisessa potilaskertomuksen tietorakenteissa ja sisällöissä Tietosisällön käyttötarve: Esiteltävä tietosisältörakenne mahdollistaa hoitotyön päivittäismerkintöjen tallentamisen Potilastiedon arkistoon. Tällä hetkellä päivittäismerkintöjä ei tallenneta Kanta-arkistoon ollenkaan, vain hoitotyön yhteenveto tallentuu. Toimintaympäristö:

11 Pöytäkirja 4/ (17) Tietorakennetta tullaan käyttämään laajasti eri terveydenhuollon organisaatioissa käsittäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon. Tietorakennetta voidaan hyödyntää myös moniammatillisessa kirjaamisessa, koska se pohjautuu hoidolliseen päätöksentekoprosessiin. Valmisteltavan koodiston suhde muihin koodistoihin: tietosisällössä tullaan hyödyntämään laajasti koodistopalvelimella olevia koodistoja, luokituksia ja testimittareita (esim. THL-Toimenpideluokitus, Hoitotyön luokitukset, AR/YDIN-Otsikot, AR/YDIN-Näkymät, ICD-10 Tautiluokitus ja eräät ensihoidon luokitukset, MUST-, NRS2002-testimittarit, SADe-hankkeen aikana tuotetut kansalaisen omahoitoon liittyvät testimittaristot, FinLOINC Alustava aikataulu: tietorakennetta on valmisteltu asiantuntijatyönä kesästä 2013 lähtien, alustava tietosisältökuvaus on esityksen liitteenä. Toimikauden päätyttyä esitys tulisi olla valmiina. Alustava ylläpitosuunnitelma: Ehdotetaan uutta toimikautta asiantuntijaryhmälle tai ylläpitovastuu selvitetään jatkovalmistelun aikana (virtuaalinen verkostomainen ratkaisu ylläpidolle?). Asiantuntijaryhmä esittää, että Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyy tietosisällön valmistelun avaushankkeena. Ehdotetaan kiireellisyysluokkaa: 3 (aikataulua ei ole määritelty voimassaolevassa vaiheistusasetuksessa) Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin aikataulunäkymistä, milloin päivittäismerkinnät olisivat mukana tiedonhallintapalvelussa. - Vastauksena aikataulunäkymiin todettiin, että karkealla tasolla ajateltuna Kanta olisi valmis , tämä tietosisältörakenne määriteltynä ja siitä 2-3 vuotta voisi olla käytettävissä eri potilastietojärjestelmissä. Hoitotyö ei ole yksi erikoisala, vaan osa laajempaa kokonaisuutta. Tulee tiettyjä vaiheita, perusrakenteet tulisi olla kaikille yhtenäiset. - Todettiin, että tietosisältömäärittelyt ovat hyvin edenneet. Siihen liittyy tehtävää tietosisältömäärittelyissä, miten tämä suhtautuu FinCC-luokituksiin. Tämä vaatii FinCCluokituksiinkin muutoksia ja niiden päivittämisen. - Todettiin, että FinCC-asiantuntijaryhmä pitää lokakuussa työseminaarin, missä luokitusta katsotaan sillä tasolla, että mitkä voidaan rakenteisesti käyttää. - Todettiin, miten tärkeää on saada hoitotyön suositus kirjaamisen kielelle, mutta tähän asiaan asiantuntijaryhmä tarvitsee lisäasiantuntemusta. - Tiedusteltiin kuinka paljon resursseja selvittely ja muu tutkiminen vaatii ja kuinka paljon vaatii resurssia kehittää rakenne pysyvästi ylläpidettävänä tietosisältönä. Mitä resurssipanosta visoidaan tulevaisuudessa? Vastauksena todettiin, että karkealla tasolla tietorakenne on jo olemassa ja FinCCasiantuntijaryhmä voi tarkistaa luokitusta. Kirjaamista tulisi edistää niin, että Nursing Sensitive-asiat ja potilaan ohjaukset tulisi tämän kautta rakenteiseksi, jos kirjaamisille löytyy näyttöön perustuva suositus. Ei pyritä siihen, että kaikkialla voidaan kirjata samalla tavalla vaan hoitotyön suositusten mukaisesti. - Todettiin, mitä tässä ei olla tekemässä. Päivittäiset kirjaukset kirjataan avopuolella näkymälle. Onko tulossa luokitusta? Vastauksena todettiin, että ei tule uutta rakennetta, mutta hoitotyössä hyödynnetään kansallisia otsikoita. Esimerkiksi kivun arviointiin kirjataan kansallisesti samalla tavalla ja se muuttaa kokonaiskirjaamista pieni pala kerralla. - Todettiin, että vuodeosastolla käytetään FinCC-luokitusta. Tällä hetkellä siellä on 17 komponenttia ja sen mukaan kirjattaisiin avohoidossa. - Tiedusteltiin, kuinka paljon tarvitaan työpanosta ensimmäisen vaiheen valmistelussa. - Todettiin käyttötarkoitukseen liittyen: entistä enemmän potilas on aktiivinen toimija ja miten paljon potilas voi kirjata tietoja tänne.

12 Pöytäkirja 4/ (17) - Tiedusteltiin, onko valmistelussa huomioitu vuorovaikutus potilaan ja omaisten suuntaan. Vastauksena kahteen edelliseen kommenttiin todettiin, että asiakas tiedon tuottajana voidaan hyödyntää hoidon suunnittelussa. Ajatus on, että kirjataan potilaan hoitoa ja karkeamman tason tulisi olla asennevapaata. Se mahdollistaa myös moniammatillisen kirjaamisen ja päästäisiin potilaan hoitokertomukseen. - Ehdotettiin, että hankevalmistelu avataan ja kiireellisyysluokka on 3. Käyty yleiskeskustelu tulee huomioitavaksi valmistelun aikana. Toinen asia on, että ensimmäinen versio jolla voidaan aloittaa ei olisi vielä valmis vuoden lopussa. Vastauksena todettiin, että jos menee hyvälllä draivilla eteenpäin, tietosisältörakenteen pitäisi olla valmis tämän vuoden puolella. FinCC-luokituksen osalta työtä jatketaan. - Todettiin, että asiantuntijaryhmä voi informoida johtoryhmää syyskaudella ja jos tietosisältörakenne tulee valmiiksi tämän vuoden puolella se voidaan ottaa hyväksyttäväksi. - Suositetaan, että harvemmalla aikataululla voidaan jatkaa eteenpäin. Koodistopalvelun hallinnollisessa prosessissa voidaan arvioida, miten tämä jatkuu. Hyväksymiskäsittelyn esittelyyn voi sisältyä ajatus ehdotukseksi tarvittavalle jatkotuelle. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL/Tietosisältö-Hoitotyön päivittäismerkintä voidaan avata hankevalmisteluun. Jatkovalmistelua voidaan jatkaa ja tarvittaessa informoida johtoryhmää syksyn aikana. Jatkovalmistelun aikana huomioidaan johtoryhmässä käyty keskustelu. Hyväksymiskäsittelyyn voidaan sisällyttää ehdotus tarvittavasta jatkotuesta. Kiireellisyysluokka: 3 8. Hyväksyttäväksi THL/Tietosisältö-Ilmoitus lapsen syntymästä (Syntymärekisteri) (avattu ) Erikoissuunnittelija Anna Heino ja suunnittelija Eija Vuori THL:stä esittivät hyväksyttäväksi THL/Tietosisältö- Ilmoitus lapsen syntymästä (Syntymärekisteri). Hyväksymiskäsittely: THL/Tietosisältö-Ilmoitus lapsen syntymästä (Syntymärekisteri) Anna Heino, THL Avauskäsittely Valmisteluvastuutaho: THL/TIPO/TITI THL:n syntyneiden lasten rekisteri (syntymärekisteri) Kyseessä on lakisääteinen rekisteri (Laki terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereistä 556/1989) Rekisteri sisältää tietoja kaikista Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista 7 vrk:n ikään asti. Vuodesta 2004 lähtien kerätty myös erikseen tietoja pienistä keskosista erillisellä tiedonkeruulomakkeella. Nyt esiteltävä uudistus EI koske tätä osaa. Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoja äitiyshuollon, synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden hoidon tutkimusta ja kehittämistä sekä järjestämistä varten. Uusi tietosisältö on valmisteltu ja tulee rekisteritoiminnassa voimaan vuoden 2017 alusta. Rekisterin tietosisällön uudistus on valmisteltu THL:n nimittämässä lisääntymisaineistojen asiantuntijaryhmässä. Ryhmä on kokoontunut yhteensä 5 kertaa tämän lomakeuudistuksen osalta. Tiedonkeruun ohjeistusta on valmisteltu kokousten lisäksi myös sähköpostitse yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijaryhmän jäsenet: Aittomäki Kristiina, ylilääkäri, Suomen perinnöllisyyslääkärit Suomen Lääkäriliiton alajaosto Jokimaa Varpu, erikoislääkäri, Suomen Fertiliteettiyhdistys SFY ry Knuuti Eila, ylilääkäri, Länsi-Pohjan keskussairaala Liede Sandra, ylitarkastaja, Valvira (varajäsen Pennanen Pirjo, lääkintöneuvos) Sankilampi Ulla, erikoislääkäri, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry, Suomen Perinatologinen Seura ry, Suomen Neonatologit -alajaos

13 Pöytäkirja 4/ (17) Tapper Anna-Maija, erikoislääkäri, HUS Ulander Veli-Matti, osastonylilääkäri, Suomen Gynekologiyhdistys ry Uotila Jukka, ylilääkäri, TAYS Virtanen Terhi, puheenjohtaja, Suomen Kätilöliitto ry Gissler Mika, tutkimusprofessori, TIPA/TITO (pj.) Heino Anna, erikoissuunnittelija, TIPA/TITO (siht.) Ritvanen Annukka, ylilääkäri, TIPA/TITO Vuori Eija, suunnittelija, TIPA/TITO Mäkelä-Bengs Päivi, ylilääkäri, TIPA/TIRA Klemetti Reija, erikoistutkija, HYVO/HYLA Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria, projektipäällikkö, TIPA/TITO Muutokset tietosisällössä 2017 alkaen Äidin asuinkunta -> kotikunta Raskaudenaikainen tupakointi (luokituksen muutos) Foolihapon käyttö (uusi muuttuja) Hedelmöityshoidot (aikaisempaa tarkempi jaottelu) Sikiöseulonnat (uusi muuttuja) Seulontatuloksia (uusi muuttuja) Alkuraskauden infektioseula ja GBS-seula (uusia muuttujia) Raskauteen liittyviä riskitekijöitä ja toimenpiteitä (vanhan luokituksen muokkaus) Synnytyskivun lievitys (vanhan luokituksen muokkaus) Muita synnytykseen liittyviä toimenpiteitä (vanhan luokituksen muokkaus) Arvioitu vuoden määrä synnytyksessä (uusi muuttuja) Kaksosuuden tyyppi (uusi muuttuja) Lapsen välitön alkuhoito (uusi muuttuja) Lapsen hoitotoimenpiteitä (vanhan luokituksen muokkaus) Lapsen saama ravinto ja lisämaito sairaalassa (uusia muuttujia) Äidin sovittu seurantakäynti (uusi muuttuja) Äidin kansalaisuus (vanha muuttuja -> poistetaan) Äidin hoito sairaalan osastolla raskauden aikana (vanha muuttuja -> poistetaan) Yhteistyö AvoHILMOn kanssa Jatkossa AvoHILMOn kautta toivotaan saatavan AUDIT- ja EPDS-pisteet, raskauden aikaisen painon kehittyminen sekä vertailua varten AvoHILMOn tupakointi ja foolihappotiedot. Tarkoituksena, että muutokset mukana AvoHILMOn 2017 tietosisällössä Yhteistyö äitiysneuvolakortin kehittämisen kanssa THL uudistaa tällä hetkellä paperisen äitiysneuvolakortin sisältöä ja osana tätä työtä on tarkoitus myös määritellä sähköisen neuvolakortin sisältö. Syntymärekisterin uudistus otettu huomioon tässä työssä ja erityisesti sähköisen kortin kehittämisessä pyritään yhtenäisiin luokituksiin. Käännös: ei vielä käännetty, käännetään talon sisällä syksyllä 2015 Ylläpitovastuu: THL/TIPA/TITO Päivityssykli: ei määriteltyä päivityssykliä, tarpeen mukaan. Yksittäisiä muuttujia voidaan päivittää useammin kuin koko tietosisältöä laajemmin. (8 tarvittaessa) Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

14 Pöytäkirja 4/ (17) - Todettiin, että perushilmon kanssa yhteentoimivuudesta ei ole keskusteltu. Hilmosta voisi saada paljon tietoja myös tämän rekisterin osalta. Hilmon reaaliaikaisuutta suunnitellaan otettavaksi käyttöön Ehdotettiin, että tässä tehtäisiin yhteistyötä. - Vastauksena todettiin, että osana valmistelutyötä tehtiin diagnoositietojen kirjaamisen poimintaa. Tässä on mukana kysymyksiä, jotka eivät löydy Hilmo-tiedoista. Jatkossa päivitys koskee myös sitä, kun arvioidaan tarvetta. Se on valmistelijoiden päämäärä että Hilmon kautta voitaisiin luotettavasti saada tietoja tähän synytmärekisteriin. Yhden kirjaamisen periaate ei ole vielä valmis, jotta saadaan syntymärekisteriin riittävän laadukasta kirjaamista. - Todettiin, että on meneillään terveydenhuollon henkilörekisterin lainsäädännön uudistus, jotta yhteen tietovarastoon saataisiin aiheenpiirin mukainen tieto koottuna. Tällä hetkellä ei ole lakisääteisesti yksiselitteistä lain suomaa pohjaa. Vastauksena kommenttiin todettiin, että syntymärekisterissä on mukana tietoja, joita ei kerätä muulla tavoin, esim. AUDIT-pisteet. Tarkoitus on, että AUDIT-pisteet saadaan avohilmon kautta, mutta eivät ainakaan tässä vaiheessa ole virallinen osa ko. syntymärekisteriä. Tätä tietoa olisi tarkoitus hyödyntää raportoinnissa. - Tiedusteltiin, että äitiysneuvolakortti, jota myös kehitetään pitää sisällään osan näistä tiedoista. Voiko se sisältää kaikki tiedot? Vastauksena todettiin, että sähköinen äitiysneuvolakortti on laajempi. - Todettiin, että voimassa olevan lain mukaan omia tietoja ei saa syntymärekisteristä. - Tiedusteltiin, miten rekisteritiedot on ajateltu toimitettavan. Vastauksena todettiin, että tällä hetkellä tämä tieto toimitetaan sairaaloista sähköisesti. Jatkokysymyksenä esitetiin, kuka tiedot täyttää tällä hetkellä. Se täytetään synnytyssairaalassa ja tehdään poimintana. Tiedusteltiin, miten sairaala poimii neuvolatietoja. Vastauksena todettiin, että sairaala ei itse poimi näitä tietoja vaan tiedot siirtyvät neuvolasta sairaalaan neuvolakortissa, josta sairaala syöttää ne rekisteriin. Tämä ongelma on tiedossa ja tarkoitus on yhdenmukaistaa äititysneuvolakortilla. - Tiedusteltiin, miten sähköinen neuvolakortti ja kanta ovat yhteensopivia. Vastauksena todettiin, että se tulee myöhemmässä vaiheessa Kanta-yhteensopivaksi. Yksityisen firman laatima sähköinen äitysneuvolakortti on pilotissa Tampereella IPANA-järjestelmässä, mutta eivät ole hankkineet sitä itselleen. Tähän toivottiin kansallista määrittelyä. - Todettiin, että sikiön epämuodostumat ja keskeytykset ovat olennaista tietoa. Niistä on erilliset rekisterit. Tähän tietosisältörakenteeseen on lisätty uusi muuttuja sikiön seulonnan poikkeavuudet. Todettiin, että tämä on erittäin tärkeä tieto tutkimuksen kannalta. - Tiedusteltiin, kun tämä rekisteri tulee käyttöön, niin synnytyssairaalasta tieto toimitetaan rekisteriin. Entä jos seulonta on tehty sairaalan ulkopuolella, neuvolakortin varassa on se, tuleeko tänne tietoa. Vastauksena todettiin, että tämä asia on tiedossa ja tämä on paras mahdollinen, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä. - Todettiin, että seulontarekisteriä eikä resursseja sen valmisteluun ei ole. - Tiedusteltiin, tuleeko niskaturvotus mukaan Avohilmoon. Vastauksena todettiin, että ei ole tiedossa. Tätä voidaan tehdä useammassa paikassa ja tutkimus on järjestetty eri tavoin eri puolella maata. - Todettiin tietosisältörakenteesta, että descriptionit tulisi lisätä ennen jatkovalmistelua. Kun ohjeistus saadaan valmiiksi, niin sieltä descriptionit saadaan aikaiseksi. - Todettiin, että esiteltävä rakenne noudattaa vanhaa lomakerakennetta. Tiedusteltiin, että olisiko parempi tietosisältönä tai lomakkeena. Rakenteisessa kirjaamisessa tätä tarvitaan tietosisältömäärittelyinä. Kysymys on siitä, mistä tieto poimitaan nyt, mistä tulevaisuudessa ja miten yhdistetään eri tavoin kerättyä tietoa. - Todettiin, että tämä on tietosisältö, missä kuvataan tilastoilmoituksessa toimitettava tieto. Se on riippumaton, eikä tarvitse mennä Kannan kautta vaan suoraan. - Todettiin koodistopalvelun johtoryhmän muodostama yhteinen linjaus, että tietosisällöt viedään koodistopalvelimelle ja ovat sieltä hyödynnettävissä. - Keskustelun pohjalta ehdotettiin, että tästä tietosisältökuvauksesta käydään vielä keskustelua (onko lomakerakenne vai tietosisältö), Hilmoasiantuntijat pyydetään varmistamaan yhtenäiset rakenteet. - Ehdotettiin, että esitys palautettaisiin valmisteluun ja kun kaikki keskustelut on käyty, voidaan ottaa uudelleen johtoryhmän käsittelyyn.

15 Pöytäkirja 4/ (17) - Ehdotettiin, että tehdään vielä valmistelutyötä, jotta se on optimaalinen rakenne, ehdolliset pakollisuudet tarkistetaan ja käydään keskustelut Hilmo- ja Avohilmon edustajien kanssa, missä vaiheessa samoja tietoja voidaan yhteensovittaa. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL/Tietosisältö-Syntymärekisteri palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa tulee tarkistaa rakenteen ehdolliset pakollisuudet, selvittää tehdäänkö lomake vai tietosisältörakenne, täydentää kuvaukset ja käydä keskustelut Hilmo- ja Avohilmo-asiantuntijoiden kanssa, jotta yhteneväisyys varmistetaan. 9. Avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi THL-Muistutuksen tapa Tutkimusjohtaja Juha Mykkänen Itä-Suomen yliopistosta esittää SADe-hankkeen puolesta avattavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi THL-Muistutuksen tapa-luokitusta. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden ajanvarauspalvelujen tukikoodistot: Muistutuksen tapa; Koodistopalvelun johtoryhmälle Valmistelijat: Juha Mykkänen, Itä-Suomen yliopisto Pirkko Kortekangas, Varsinais-Suomen shp Pekka Värmälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taustaa Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyi Ajanvarausasiakirjan tietosisältömäärittelyn julkaistavaksi koodistopalvelimella maaliskuussa 2015 Ajanvarausasiakirjan tukikoodistoista hyväksyttiin samassa kokouksessa myös Ajanvarauksen tila ja Yhteyshenkilön tyyppi koodistot Ajanvarausasiakirjan kolmas tukikoodisto on Muistutuksen tapa Koodisto kuvaa viestintäkanavaa, jota käytetään asiakkaan muistuttamiseen tehdystä ajanvarauksesta Valmistelu Aiemmissa ajanvarausasiakirjan määrittelyissä (useita aiempia projekteja, joiden tuloksia hyödynnetty SADeohjelman sote-palvelukokonaisuudessa) ollut mukana vastaavana tietona Muistutuspyynnön tapa. Muistutuksen tapa kuvaa kuitenkin käyttötarkoitusta paremmin. Koodistoluonnoksen aiempia sisältöjä on täydennetty Hyvis-SADe projektin ja SADe-ohjelman sote-palvelukokonaisuuden ajanvarauksen tukiprojektin projektiryhmän työskentelyssä. Valmistelussa on huomioitu myös ajanvarausasiakirjan hyväksymisen jälkeen koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa ajanvarausasiakirjan käsittelyssä esiin nousseita huomioita. Nyt käsiteltävä koodistoehdotus on sisällöllisesti yhteensopiva julkaisutoimikunnan kommenttien pohjalta valmisteltavan koodistopalvelimelle vietävän ajanvarausasiakirja-määrittelyn kanssa. Rahoitus, ylläpitokuvaus ja sote-hyödyntäminen Hyödyntäminen sekä sosiaali- että terveyspalveluissa Myös sosiaalihuollon palvelut luokitusten sisältöinä Ajanvaraustietojen hyödyntäminen myös varattavissa sosiaalihuollon palveluissa Koodisto- ja tietosisältömäärittelyjen valmistelu on osa SADe-ohjelman Sote-palvelukokonaisuutta Valmistelu osa SADe Sote ajanvarauksen tukiprojektia / sopimus Itä-Suomen yliopisto + Varsinais-Suomen shp Linkittyminen SADe ajanvaraus-pilottiin ja toteutuksiin (SADe-Hyvis) SADe-ohjelman kautta tapahtuva tiedotus, kommentointi jne. Valmistelurahoitus THL:n kautta SADe-ohjelmasta

16 Pöytäkirja 4/ (17) Tavoiteaikataulu: SADe-ohjelman aikana 11/2015 loppuun mennessä Ylläpito / omistaja: THL, Pekka Värmälä Esitys Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyy avaushankkeena ja koodistopalvelimella julkaistavaksi Muistutuksen tapa koodiston tarvittaessa Koodistopalvelun johtoryhmästä tai julkaisutoimikunnasta nousevat kommentit huomioiden Kiireellisyysluokkaehdotus: 1 (< 12 kk) Lisä- ja pohjamateriaalia SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveysalan ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelma, 2013 SADe Ajanvaraus-esiselvitys Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat, 2008 Valtakunnallisen sähköisen kansalaisajanvarauksen toiminta- ja organisointimalli, 2008 Julkisen hallinnon sähköiset ajanvarausjärjestelmät, 2009 Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, muu viestin välitys ja muu tulisi kuvata tarkemmin. Ehdotettiin, että voisi olla muotoa: muu, kuten esim. - Todettiin, että koodiston sisältö antaa ymmärtää, että kyseessä on aina asiakkaalle menevä muistutus, vaikka sinällään muistutus voi mennä myös esimerkiksi asiakkaan valtuuttamalle yhteyshenkilölle. Vastauksena todettiin, että asia on juuri näin, ja että koodiston sisällöt voidaan muuttaa muotoon, jossa selitteissä ei toistu termi asiakas. Asiasta ei ole keskusteltu valmistelun aikana ja asiakas on yleisimpänä muistutuksen vastaanottajana jäänyt koodiarvoihin. - Todettiin, että koodiston nimi voisi olla ajanvarauksen muistutuksen tapa. - Ehdotettiin, että vähemmän selittäminen voisi tehdä luokituksesta helpomman. - Todettiin, että luokituksen käyttötarkoituskuvaus puuttuu esitysmateriaalista. Se oli osana koodistoehdotuslomaketta ja lisätään jatkovalmistelun aikana. Käyttötarkoituskuvaus käytiin läpi: Muistutuksen tapa kuvaa viestintäkanavan, jonka kautta asiakkaalle tai hänen yhteyshenkilölleen toimitetaan muistutus tehdystä ajanvarauksesta. Koodiston hyödyntäminen on mahdollista myös ajanvarauskehotusten toimittamisessa tai sellaisten ajanvarausvahvistusten toimittamisessa, joita ei toimiteta välittömästi sitä asiointikanavaa pitkin, jolla ajanvaraus on tehty. Koodiston arvot kuvaavat muistutuksissa käytettävää viestintäkanavaa asiakkaan, ei palveluntuottajan, näkökulmasta. - Todettiin, että viestinvälityskanava on toimialariippumaton ilmiö ja samoja koodeja saattaisi olla poikkihallinnollisessa yhteistyössä SADe-ohjelmassa ja esimerkiksi JUHTA-työssä, samat kanavat koskee kaikkea viestintää. Vastauksena todettiin, että tässä valmistelusaa asiaa on tarkasteltu SADe-Sote-palvelukokonaisuuden sisällä eikä ole ratkaistu jossakin muussa SADe-palvelussa käytettäviä koodistoja. - Todettiin, että ratkaisu on, että ajanvarauksen tietosisältö hyväksyttiin pilottikäyttöön, jolloin sitä käyttökokemuksen myötä voidaan vakioida. Tämä harmonisointi poikkihallinnollisesti voidaan katsoa myöhemmin ja pilottikäytön jälkeen. - Todettiin, että ylläpidon osalta esityksessä on mukana Hanke ja henkilön nimi. Hanke ei sovellu ylläpitäjäksi ja siihen pitäisi laittaa THL ja joskus yksikkönimi. - Tiedusteltiin aikataulusta: periaatepäätös on tehty, että SADe-hankkeen päättymisen jälkeen THL ylläpitää tietoja. Päivittäminen vaatii jatkossa resursseja. - Ehdotettiin, että koodiston nimessä tulisi selvästi esille asiakkaan muistutuksen tapa. - Ehdotettiin hyväksyttäväksi yhdellä käsittelyllä. Valmistelussa tulee luokituksen nimi muuttaa ajanvarauksen muistutuksen tavaksi ja käyttötarkoituskuvaus tulisi olla maukana. Tulee harkita

17 Pöytäkirja 4/ (17) kuvauksia niin, että asiakas jätetään pois, sen käyttö olisi joustavampaa. Koodisto on osa ajanvarausasiakirjan tietosisältöä, joka on pilottikäytössä. - Kiireellisyysluokka: 1 Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että THL-Muistutuksen tapa-luokitus voidaan sekä avaus- että hyväksymiskäsittelynä valmistella koodistopalvelimella julkaistavaksi koodistoksi pilottikäyttöön. Jatkovalmistelun aikana tulee luokituksen nimi korjata sekä käyttötarkoituskuvaus olla mukana. Tulee myös harkita kuvausten joustavaa käyttöä. Samoin koodia muu pyydetään muokkaamaan muotoon muu, kuten esim. Kiireellisyysluokka: Tiedoksi Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat Annettiin johtoryhmälle tiedoksi Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat. 11. Tiedoksi Koodistopalvelun käsittelyjono Annettiin johtoryhmälle tiedoksi Koodistopalvelun käsittelyjono. 12. Tiedoksi seuraavan johtoryhmän kokouksen asialistan asiat a. Seuraavaan kokoukseen on suunnitteilla seuraavia asioita: i. Avattavaksi: selkäkirurgian tietosisältö, ii. Hyväksyttäväksi: THL-Asiointitapa Koodistopalvelutiimi katsoo toukokuun loppuun mennessä, jos on tulossa muita asioita. Johtoryhmää informoidaan toukokuun loppuun mennessä, mikäli kesäkuulle varattu kokous perutaan ja asiat siirtyvät syksyn ensimmäiseen kokoukseen. 13. Muut asiat b. Hyväksyttiin syksyn 2015 kokouspäivät: i. ma ii. ma iii. ma iv. ma v. ma Kokoukset alkavat klo ja päättyy klo Kokouksiin on mahdollista osallistua videoneuvotteluteitse. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Päivi Hämäläinen Koodistopalvelun johtoryhmän puheenjohtaja Mikko Härkönen sihteeri

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Reija Klemetti, Anna Heino, Kaisa Mölläri, Anja Mursu, Riitta Konttinen Workshop, THL 29.8.2017 29.8.2017 1 Mihin perustuvat ja mistä lähdettiin? 29.8.2017

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Kela. Lääketietokanta-ohje

Kela. Lääketietokanta-ohje Lääketietokanta 1 (5) Kela Lääketietokanta-ohje Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä Kela Lääketietokanta 2 (5) Sisällys 1 Lääketietokanta... 3 2 Lääketietokannan

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.

1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1. 27.3.2015 1 (6) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 1. Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 26.1.2015 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt Ajankohtaista sähköisestä dokumentoinnista 1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt 4. Lakimuutokset ja aikataulut 5. Käyttöoikeudet, oikeus

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2015 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 27.4.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone, Mannerheimintie 166, Helsinki Kokoukseen voi osallistua myös videoneuvotteluteitse.

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 30.9.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 6/2015 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot

Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu )

Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu ) Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu ) Miika Alonen miika.alonen@csc.fi Petri Roponen petri.roponen@vrk.fi Kansallinen koodistopalvelutyöpaja Kick off 29.5.2017 Väestörekisterikeskus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa

Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa Yleislääkäripäivät 23.11. 2017 LT Päivi Hämäläinen, hankejohtaja STM Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri 1 23.11.2017 Päivi Hämäläinen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Hoitotyön kirjaamisen kansallisista määrittelyistä

Hoitotyön kirjaamisen kansallisista määrittelyistä Hoitotyön kirjaamisen kansallisista määrittelyistä Kristiina Junttila Kehittämispäällikkö, HUS hoitotyön johto THL:n Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten asiantuntijaryhmän (KAYRA)

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2014 1(26) Hyväksytty 26.5.2014 Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla

Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Neuvolan laajoihin terveystarkastuksiin valmistautuminen esitietolomakkeiden avulla Tuovi Hakulinen Tutkimuspäällikkö, Dosentti (Terveyden edistäminen) 9.11.2017 Tuovi Hakulinen 1 Laajat terveystarkastukset

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin TOIMINTAOHJE 1(6) Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - SOTE-organisaatiorekisteriä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 1 Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Lääkelaitos, Kela ja Stakes Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 2 Lääkehoito ja raskaus -hankkeen

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys)

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) PROJEKTIN ESITTELY 9.12.2015 Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta-palveluiden toimintaympäristö Kansalainen Kanta-palvelut Terveyskeskus

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2012 1(22) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot