Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (-) Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) Sij. Helminen Sari () Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) Sij. Savolainen Tuija (x) Häkkinen Pirjo THL (x) Sij. Räikkönen Outi () Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Sij. Vinkanharju Anne () Kaskinen Timo HL7 Finland ry. (x) Kopra Kyösti HUS (x) Sij. Lukander Maisa () Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö () Sij. Marttinen Paula () Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-) Sij. Kallio Leea (x) Lindgren Marina Kela (-) Sij. Toivola Kari (x) Mettovaara Vesa Valvira (x) Sij. Toiviainen Hanna () Porrasmaa Jari STM (-) Sij. Mäntyranta Taina () Pouta Anneli THL () Sij. Salo Jarmo (x) Räsänen Maija Vaasan sairaanhoitopiiri (x) Siipola Anne Helsingin Kaupunki (-) Sij. Tikanoja Minna (x) Siponen Tiina PSSHP (x) Virkkunen Heikki THL (x) Sij. Saario Minna (-) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (x) Sij. Lukander Maisa (-) Witick Tanja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi () Sij. Andtbacka Marjo (x) Ylönen Saija Tilastokeskus (x) Sij. Kaukonen Essi () KP-tiimi Alasaarela Mervi THL (x) Eerola Johanna THL (x) Honkio Terhi THL (-) Kajander Ani THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtovirta Jukka THL (x) Meriläinen Outi THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Lehtonen Jari THL Asiakohta (4) Mäkelä-Bengs Päivi THL Asiakohdat (3 ja 5) Vuokko Riikka THL Asiakohdat (2 ja 5)

2 Pöytäkirja 8/2012 2(21) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. Hyväksyttäväksi: Luovutusilmoitusasiakirjan käyttämät luovutukset 1. Luovutuksen peruste 2. Suostumuksen tyyppi Päätös: 1. Luovutuksen peruste Hyväksytään, mutta määritelmiä on vielä tarkennettava. Luokkien kohdat 2-4 yhdistetään, lisätään uusi luokka alaikäisen huoltajalle tai holhoojalle. Lisäksi pyydetään THL:n juristilta linjausta siitä, mitä tarkoittaa tietojen luovutus ja onko kyse tietojen luovutuksesta, kun alaikäisen lapsen tiedot annetaan vanhemmalle ja lapsen iän vaikutuksesta tähän. 2. Suostumuksen tyyppi Hyväksytään, mutta korjataan luokituksen termi Kirjattu suostumus muotoon Kirjallinen suostumus ja lisätään tarkennus, ettei sisällä skannattua suostumusta. Samoin lisätään uusi luokka Suullinen suostumus. Asia 4. Yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin: Päätös: Hyväksyttiin Yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin poiminnassa käytetty toimintamalli.

3 Pöytäkirja 8/2012 3(21) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirja julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2. Hyväksyttäväksi: Luovutusilmoitusasiakirjan käyttämät luovutukset: 1. Luovutuksen peruste 2. Suostumuksen tyyppi Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko THL:sta esitteli hyväksyttäväksi luovutusilmoitusasiakirjan käyttämiä luovutuksia: Luovutuksen peruste ja Suostumuksen tyyppi. Taustaa Lomaketyö on käynnistetty keväällä 2011, jolloin asia esiteltiin valmisteluhankkeen avauksena koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa Tuosta ajankohdasta määritykset ovat muuttuneet siten, että enää ei ole erillisten suostumuksen peruutuslomaketta, vaan suostumuksen voi peruuttaa samalla lomakkeella mihin suostumus on kirjattu. Lomakkeita tarvitaan valtakunnallisten palvelujen (KanTa - earkisto) tietojen luovuttamisen ja tietojen luovuttamisen kieltojen kontrolloinnissa em. lakien mukaisesti. Potilas voi antaa suostumuksen joko terveydenhuollon palvelujen antajalla tai tiedonhallintapalvelussa KanTa:n Omien tietojen katselu -liittymästä. Palvelujen antajalla suostumus tulostetaan, allekirjoitetaan, paperiversio arkistoidaan ja suostumuksesta lähetetään tieto KanTa:an lomakerakenteella. Potilas voi perua antamansa suostumuksen terveydenhuollon palvelujen antajalla tai tiedonhallintapalvelussa. Potilas voi tehdä myös kiellon terveydenhuollon palvelujen antajalla tai tiedonhallintapalvelussa. Potilaan edunvalvoja voi perua voimassa olevia kieltoja, muttei tehdä uusia. Lomakkeiden tietosisältöjä ja käyttötapauksia on työstetty yhdessä Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden kanssa, lisäksi kommentteja on saatu Kuopion kaupungin terveydenhuollon edustajilta. Lomaketyön tekninen osuus tehdään Salivirta Oy:n konsulttiavun ja Kelan voimin. Lomakkeiden ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston KanTa-ryhmän asiantuntijat. 1. Luovutuksen peruste Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Haluttiin tietää, että mikä vaikutus näillä lomakkeilla on käytettäessä potilastietojärjestelmiä ja ylipäänsä kuinka moneen järjestelmään nämä on jo koodattu?

4 Pöytäkirja 8/2012 4(21) - Vastauksena edelliseen todettiin, että kyse on luovutuksen perusteesta ja liittyy näin ollen luovutuslokiin ja todettiin myös, että tämä on lakiin perustuvaa toimintaa. Kahdessa käytössä olevassa tietojärjestelmässä ei kerätä nyt ehdotettavia luokkia 7 ja 8. - Kysyttiin, että miten alaikäisen tietojen luovutuksen kuuluu mennä tämän perusteella? Todettiin, että nyt kyseessä oleva Luovutuksen peruste on tehty luovutusilmoitusta varten. - Todettiin, että tällä hetkellä alaikäisen tietojen luovutuksesta lähiomaiselle tehdään merkintä sairauskertomukseen. Tämän oletetaan jatkuvan edelleen samalla tavalla. - Todettiin, että ongelmalliseksi tilanteen tekee luovutuksen peruste silloin, kun kyseessä on holhoojan tiedonsaanti. - Todettiin myös, että käsitteitä mitä milläkin termillä tarkoitetaan, pitäisi avata enemmän. Ehdotettiin, että tehtäisiin käyttötapauskuvauksia, jossa näitä asioita avataan. - Todettiin, että luokitusten pitää olla itsestään selviä, jotta kentällä osataan toimia oikein. - Kysyttiin myös, tuleeko kirjata tietojenluovutus potilaalle itselleen Päätösesitys: Ehdotettiin, että Luovutuksen peruste palautetaan valmisteluun siten, että määritelmiä on tarkennettava, käytännön näkökulma otettava mukaan, luokkien kohdat 2-4 yhdistetään lain perusteella sekä pyydetään juristilta lausunto sitä, onko kyse tietojen luovutuksesta, kun alaikäisen lapset tiedot annetaan vanhemmalle ja lapsen iän vaikutuksesta tähän. Päätös: Hyväksytään, mutta määritelmiä on vielä tarkennettava. Luokkien kohdat 2-4 yhdistetään, lisätään uusi luokka alaikäisen huoltajalle tai holhoojalle. Lisäksi pyydetään THL:n juristilta linjausta siitä, mitä tarkoittaa tietojen luovutus ja onko kyse tietojen luovutuksesta, kun alaikäisen lapsen tiedot annetaan vanhemmalle ja lapsen iän vaikutuksesta tähän. 2. Suostumuksen tyyppi Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että suullisen suostumuksen tyyppi puuttuu ja on lisättävä tähän. - Todettiin, että rakenne on myös epälooginen, koska luovutus ja suostumus vaikuttavat nyt sekoittuneina termeinä. - Kysyttiin, että miksi käytetään termiä Kirjattu suostumus, pitäisikö olla Kirjallinen suostumus ja pitääkö skannattu eritellä? - Vastattiin, että toimintatapa on erilainen ja kyseessä on asiakastietolain mukainen suostumus. Päätösesitys: Ehdotettiin, että korjataan luokituksen termi Kirjattu suostumus muotoon Kirjallinen suostumus ja lisätään tarkennus ettei sisällä skannattua suostumusta. Samoin lisätään uusi luokka Suullinen suostumus.

5 Pöytäkirja 8/2012 5(21) Päätös: Hyväksytään, mutta korjataan luokituksen termi Kirjattu suostumus muotoon Kirjallinen suostumus ja lisätään tarkennus, ettei sisällä skannattua suostumusta. Samoin lisätään uusi luokka Suullinen suostumus. 3. Tiedoksi: Kansallinen lääkityslista Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs THL:sta, esitteli Kansallisen lääkityslistan tämän hetkistä tilannetta. Taustaa - Osa KanTa-palveluiden tiedonhallintapalvelua - Koostetietona potilasyhteenvedolla - On tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön (potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot). - Tietosisältö pohjaa lääkityksen merkinnän CDA R2-rakenteeseen ( ) ja sähköisen lääkemääräyksen tietomäärittelyihin - Sähköisen lääkemääräystä ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö on huomioitu. Toimintaperiaatteita Koostaa potilaan voimassa olevan kokonaislääkityksen, joka on nähtävissä terveydenhuollon ammattilaiselle yhdellä silmäyksellä. Listaa ylläpitävät kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ja sitä hallinnoidaan tiedonhallintapalvelun kautta. Suomessa tehdään vuosittain n. 50 miljoonaa lääkemääräystä apteekkiin. Näistä jokainen päivittäisi kansallista lääkityslistaa. Myös jokaisen apteekista noudetun reseptilääkevalmisteen tiedot päivittyisivät lääkityslistalle. Lisäksi reseptittömät lääkemääräykset, sairaalalääkitys ja itsehoitolääkitys voidaan koostaa lääkityslistalle sen mukaan, mitä niistä on tallennettu KanTaan Ammattilaisen kannalta on tärkeää, että potilaan kokonaislääkitys ja/tai lääkityshistoria saadaan näkymään yhdellä napin painalluksella ja ilman odottamista. Lääkityshistoriasta voidaan katsella joko yksittäisen lääkkeen muutoshistoriaa tai potilaan tietyn ajankohdan kokonaislääkitystä Käytössä vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään Tietosisältö valmistelu neljässä asiantuntijatyöpajassa: KAYRA 29.11, Kela-THL tekninen ryhmä ja koodistotekninen asiantuntijaryhmä 3.12., Muut lausunnot ja kansallinen kommentointikierros (Viila, THP:n avoin työpaja, Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Duodecim, KYS tietohallinto). Tarkempi esittely kansallisesta lääkityslistasta on liitteessä 1. KP jory II-käsittely joko joulukuussa tai tammikuussa.

6 Pöytäkirja 8/2012 6(21) Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että hoitohenkilökuntaa opetetaan kirjaamaan niin, että käytetään vaikuttavan aineen mukaan olevia lääketietoja. Tämä tulee huomioida kun suunnitellaan lääkityksen kokonaisnäkymää. - Sairaalalääkityksen osalta todettiin, että silloin kun potilas on osastohoidossa, lääkitystiedot arkistoidaan ja ne ovat erikseen pyydettäessä haettavissa. 4. Yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTEorganisaatiorekisteriin: Erikoissuunnittelija Jari Lehtonen THL:sta esitteli tilanteen liittyen yksityisten terveyspalveluyritysten tietojen tuonti Valviran VALVERI:sta THL:n SOTEorganisaatiorekisteriin. Taustaa Valverista poimitaan yksityiset terveydenhuollon yrityksistä palveluntuottajat (terveydenhuollon toimintayksiköt) ja niiden toimipaikat (palveluyksiköt). Yksityisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä on 4946 ja niillä palveluyksikköä eli Sote-organisaatiorekisteriin tuodaan yksityistä organisaatioyksikköä. Poimintaa on valmisteltu useammalla koepoiminnalla ja tiedot muutettu Valverista Sote-organisaatiorekisterin tietomuotoon. Aikataulu - SOTE-organisaatiorekisterin asiantuntijaryhmässä Koodistopalvelun johtoryhmässä - Koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa Julkaisulupa ja tuonti koodistopalvelimelle 1/ Tietojen siirron automatisointi Valverista koodistopalvelimelle THL Soteorganisaatiorekisteriin 2/ Ensimmäiset yksityiset liittyvät reseptikeskukseen 3/2013. Tarkempi esittely aiheesta löytyy liitteestä 2. Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että aikataulu on tiukka. Poiminnassa on tällä hetkellä terveydenhuollon luvanhaltijat. Päätösesitys: Ehdotettiin, että yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTEorganisaatiorekisteriin poiminnassa käytetty toimintamalli hyväksytään.

7 Pöytäkirja 8/2012 7(21) Päätös: Hyväksyttiin yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTEorganisaatiorekisteriin poiminnassa käytetty toimintamalli. 5. Koodistopalvelun prosessikuvaus: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs ja erikoissuunnittelija Riikka Vuokko THL:sta esittelivät koodistopalvelun uuden prosessikuvauksen. Tavoitteena on koodistopalvelun aikataulujen, töiden ja prosessin nykyistä parempi hallinta. Asiantuntijaryhmistä ja verkostoista on noussut tarve seurata aikatauluja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja kirkastaa asiantuntijaryhmien roolia. Kuuluu osana tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä. Kuvaus on tehty JHS 152 suositusten mukaisesti. Prosessikuvaus on esitelty tarkemmin liitteessä 3. Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että ns. kiireellisyyskaistaan tarvitaan kriteerit siitä, millä perusteella päädytään valitsemaan käsiteltävälle asialle ko. kiireellisyyskaista. - Todettiin myös, että koodiston poisto ja lopettamispäätös tulee tuoda Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn, koska poistettavasta koodistosta on tehtävä viranomaispäätös. - Keskusteltiin siitä, mikä on miniaika kun koodisto on tuotu johtoryhmän käsittelyyn. Tästä todettiin, että minimiaika pitää pystyä arvioimaan. - Pyydettiin johtoryhmältä parannus- ja korjausehdotuksia nyt esitellylle koodistopalvelun prosessimallille. Erillisessä zip-tiedostossa (Prosessikuvaus ja lomakemallit) on lomakemalliehdotukset KP-joryn avaus- ja hyväksymiskäsittelyä varten ja näihin toivottiin myös KP-joryn jäsenten kommentteja. Niitä voi toimittaa Päivi Mäkelä-Bengsille tammikuuhun 2013 saakka. - Terminologinen valmistelu on koodiston omistajan vastuulla, mutta THL on julkaisemassa terminologiset ohjeet koodistopalvelutoimintaan liittyen. 6. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun ajankohtaisia asioita. Ajankohtaiset asiat on koottu erilliseen liitteeseen (2 sivua), joka jaettiin kokouksessa jokaisen pöydälle. Ajankohtaiset asiat -liite julkaistaan myös koodistopalvelun verkkosivulla. 7. Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Varapuheenjohtaja esitteli syksyn seuraavan kokouksen sisältöä, johon on tulossa sosiaalihuollon luokituksia ja LAPO-lomakkeet käsiteltäväksi.

8 Pöytäkirja 8/2012 8(21) 8. Muut asiat Keskusteltiin mahdollisuudesta viedä kaikki johtoryhmän kokouksiin tulevat asiat verkkosivuille lisättynä merkinnällä LUONNOS tai vaihtoehtoisesti perustaa extranet, jossa kaikki dokumentit olisivat. Kokouskutsut toimitetaan jatkossa edelleen 2 viikkoa ennen kokousta ja itse materiaali yhtenä toimituksena viikko ennen kokousta, jotta jäsenille jää tarpeeksi valmisteluaikaa. Hoitotyön ja moniammatillisen kirjaamisen työryhmän ehdotuksista pyydetyistä lausunnoista on valmistumassa yhteenveto, jonka tulokset esitellään joko joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Syksyn seuraava kokous pidetään maanantaina klo Kevään alustavat kokousajat ovat: ma klo ti klo ti klo ma klo ma klo ma klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Yksikön päällikkö Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Tiina Palotie-Heino Mervi Alasaarela Liitteet 3 kpl

9 Pöytäkirja 8/2012 9(21) Liite 1 Toimintaympäristökuvaus Osa KanTa-palveluiden tiedonhallintapalvelua Koostetietona potilasyhteenvedolla Tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön (potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot) Tietosisältö pohjaa lääkityksen merkinnän CDA R2-rakenteeseen ( ) ja sähköisen lääkemääräyksen tietomäärittelyihin Sähköisen lääkemääräystä ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö on huomioitu. K A N T A P A L V E L U T earkisto Arkistopalvelu Omien tietojen katselu Tahdonhallinta Katselu Potilas Tiedonhallintapalvelu PTJ Informointi Suostumus Kiellot Tahdonilmaukset Hoidon kannalta keskeiset tiedot Tiedonhallinta Ammattilaisen katselu TH ammattilainen Reseptikeskus Apteekki Kansallisen lääkityslista, Toimintaperiaatteita I

10 Pöytäkirja 8/ (21) Koostaa potilaan voimassa olevan kokonaislääkityk-sen, joka on nähtävissä terveydenhuollon ammattilaiselle yhdellä silmäyksellä. Listaa ylläpitävät kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ja sitä hallinnoidaan tiedonhallintapalvelun kautta. Suomessa tehdään vuosittain n. 50 miljoonaa lääkemääräystä apteekkiin. Näistä jokainen päivittäisi kansallista lääkityslistaa. Myös jokaisen apteekista noudetun reseptilääkevalmisteen tiedot päivittyisivät lääkityslistalle. Lisäksi reseptittömät lääkemääräykset, sairaalalääkitys ja itsehoitolääkitys voidaan koostaa lääkityslistalle sen mukaan, mitä niistä on tallennettu KanTaan Kansallinen lääkityslista, Toimintaperiaatteita II Ammattilaisen kannalta on tärkeää, että potilaan kokonaislääkitys ja/tai lääkityshistoria saadaan näkymään yhdellä napin painalluksella ja ilman odottamista. Lääkityshistoriasta voidaan katsella joko yksittäisen lääkkeen muutoshistoriaa tai potilaan tietyn ajankohdan kokonaislääkitystä Käytössä vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään Lääkityslistan koostetietojen muodostaminen KanTa earkisto Potilastietojärjestelmä Tiedonhallintapalvelu Kansallinen lääkityslista erec: Spesicor 1x2 erec: Ketorin 1x3 erec: Spesicor 1x2 Toim: Spesicor 1x2 erec: Ketorin 1x3 Toim: Ketorin 1x3 Reseptikeskus Apteekki erec: Spesicor 1x2 Toim: Spesicor 1x2 Toim: Spesicor 1x2 Toim: Ketorin 1x3 erec: Ketorin 1x3 Toim: Ketorin 1x3

11 Pöytäkirja 8/ (21) Tietosisällön valmistelu I Asiantuntijatyöpajat: valmistelu (4 kertaa) Kommentit ja lausunnot: Asiantuntijaryhmät; KAYRA 29.11, Kela-THL tekninen ryhmä ja koodistotekninen asiantuntijaryhmä 3.12., KP jory II-käsittely suunniteltu Muut lausunnot ja kansallinen kommentointikierros (Viila, THP:n avoin työpaja, Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Duodecim, KYS tietohallinto) Tietosisällön valmistelu II Kansalliselta kierrokselta 223 kommenttia, jotka koskivat sekä tietosisältöä, että thpmääritysdokumenttia 24 kpl tietosisältöön 14 kpl lääkityksen luokituksiin 29 kpl lääkityslistan toiminnallisuuteen 18 kpl lääkityslistan tarkastusmerkintöihin 17 kpl sairaalalääkityksen kirjaamiseen 11 kpl yhteenvetonäytön kehittämiseen 10 kpl yleisesti kuvauksessa esitettyihin vaatimuksiin 22 kpl yleisesti lääkityslistan tai THP:n toteuttamista 6 kpl terminologiaan 8 kpl lääkkeen annostuksen rakenteista kirjaamista 8 kpl kieltojen vaikutuksia tiedon näyttämiseen ja loput koskivat lääkityksen kirjaamiseen ja ylipäätään lääkitykseen liittyvää periaatteellista pohdintaa tai jatkokehitysehdotuksia sekä dokumentin stilisointia Lääkityslistan tietosisältö Tietosisältö pohjaa lääkityksen merkinnän CDA R2-rakenteeseen ( ) ja sähköisen lääkemääräyksen tietomäärittelyihin Lääkityslistan tietosisältö on näitä suppeammaksi kokonaisuudeksi potilasyhteenvedon tarpeiden perusteella Uutena tietokenttänä lääkkeen yksilöivä tunnus Tietosisältö mahdollistaa uuden lääkemääräyksen tekemisen kansallisen lääkityslistan pohjalta Tietosisällön pakollisuudet

12 Pöytäkirja 8/ (21) I Lääkityslistan luokitukset KanTa P2: lakeihin perustuvat pakollisuudet Lääkityksen ja rokotusten kirjaukset earkistossa ja reseptikeskuksessa P4: KanTa-toteutukseen liittyvät tekniset pakollisuudet P3: toiminnallisuudesta syntyvät pakollisuudet (esim. sähköinen lääkemääräys, rokotusrekisteri-ilmoitus) P1: tiedonhallintapalvelun yhteenvedosta syntyvät pakollisuudet Potilasyhteenvetonäyttö tiedonhallintapalvelussa 21 kpl 4 uutta luokitusta 2 kpl koodistopalvelussa julkaistulle luokitukselle päivityksiä Lääketietokannan ja Fimean luokitusten käytöstä vielä neuvoteltava Lääkkeen annostelun rakenteinen kirjaaminen ja siinä käytettävä koodisto valmistelussa (Duodecimtapaaminen 4.12.)

13 Pöytäkirja 8/ (21) Liite 2. Valverista poimittua Valverista poimitaan yksityiset terveydenhuollon yrityksistä palveluntuottajat (terveydenhuollon toimintayksiköt) ja niiden toimipaikat (palveluyksiköt) Tuloksena terveydenhuollon toimintayksiköita 4946 ja niillä palveluyksikköä eli yhteensä Sote-organisaatiorekisteriin tuodaan organisaatioyksikköä. Valmistelu Yksityisten terveysyritysten poimintaa valmisteltu useammalla koepoiminnalla Valverista Sote-organisaatiorekisterin tietomuotoon. THL/TILU, Valvira ja Fujitsu Aikataulu SOTE-organisaatiorekisterin asiantuntijaryhmässä Koodistopalvelun johtoryhmässä Koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa Julkaisuluoa ja tuonti koodistopalvelimelle 1/2013 Tietojen siirron automatisointi Valverista koodistopalvelimelle THL Soteorganisaatiorekisteriin 2/2013 Ensimmäiset yksityiset liittyvät reseptikeskukseen 3/2013

14 Pöytäkirja 8/ (21) Liite 3. Koodistopalvelun asianhallinta ja siihen liittyvät prosessit VALMISTELU 6/2012 aloituspalaveri Oper: Heikki Virkkunen, Pati: Hanna Rautiainen, Tilu: Jarmo Kärki, Erja Ailio, Tiina Palotie-Heino 8/2012 ja 9/2012 jatkopalaverit Ed. lisäksi Jukka Lehtovirta, Ani Kajander, V-P Peltonen, Johanna Eerola, Mikko Huovila Esittelyt: KP tiimi, Koodistotekninen ryhmä KA työn valmisteleva ryhmä Tito-jory LÄHTÖKOHTA Osa THL:n prosessikuvausta Aikataulujen hallinta Työpaineen hallinta; omien töiden hallinta Osa Tieto-osaston prosessikuvausta Asiantuntijaryhmistä ja verkostoista noussut tarve Aikataulujen seurantaan Toiminnan läpinäkyvyyteen Asiantuntijaryhmien roolin kirkastaminen Kuuluu osana tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Kuvaus tehty JHS 152 suositusten mukaisesti

15 Pöytäkirja 8/ (21) Kokonaisarkkitehtuurikehys Ulkoinen tavoite Koodistopalvelun ydintehtävän hallinta Asiakkuuksien hallinta Asiakkaiden tunnistaminen Asiakastarpeen tunnistaminen ja siihen vastaaminen Asiakkaan ohjaus ja neuvonta Toiminnan laatu: yhdenmukainen palvelu Läpinäkyvyys asiakkaille Sisäinen tavoite Koodistopalvelun oman toiminnan kehittäminen, ydintehtävän kirkastaminen

16 Pöytäkirja 8/ (21) Muutoksen hallinta (ad hoc -muutokset ja toiminnan tavoitteellinen kehittäminen), resurssointi ja sitouttaminen Koodistopalveluprosessin kehittäminen ja tehostaminen, prosessikriteerit Laatu, aikataulutus, mittaaminen Asiantuntijaryhmien tehtävien ja vastuiden kuvaaminen Prosessikartta Tieto-osaston strateginen johtaminen ja ohjaus Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet THL:n arvot, visio ja strategia YDINPROSESSI 1: Kehittää terveys- ja sosiaalialan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia YDINPROSESSI 2: Ylläpitää terveys- ja sosiaalialan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Tukiprosessit Palautteeseen ja toiminnan sisäiseen arviointiin liittyvä jatkuva parantaminen

17 Pöytäkirja 8/ (21) Toimintamalli Koodistopalvelun toimintamalli Koodistopalvelu Koodistojen ja luokitusten tuottaminen Rakenteiden ja terminologian harmonisointi Koodistojen ja luokitusten julkaiseminen Koodistojen ja luokitusten ylläpito Asiantuntijaryhmätyöskentely Sidosryhmätoiminta, asiantuntijatyöskentely Tavoitearvot ja mittarit

18 Pöytäkirja 8/ (21) Toimintamallikaavio Koodistopalvelun toimintamalli ja prosessin ohjauspisteet Luonnos PMB & RV / Tilu Valmisteleva taho Hankkeen avausehdotus: Avausmuistio I JORY-käsittelyyn (kts Hankeavauksen käsittely) Palautus valmisteluun tai avauksen hylkäys Koodistoehdotuksen valmistelu: -Tietorakenteet määritelty -Tietotyyppien attribuutit -Käyttäjäryhmien palautteet Koodistoehdotus hyväksytään tai palautetaan valmisteluun Koodistoehdotus hyväksytään tai palautetaan valmisteluun Koodisto julkaistaan; Tarvittaessa julkaisusopimus THL:n asiantuntijaryhmät Asiantuntijaryhmä avustaa tarvittaessa Asiantuntijaryhmät ja koordinoiva ryhmä kommentoivat koodistoehdotuksen Mahdollisen pilotointivaiheen kommentit Koodistopalvelu / viranomaistoiminta Ehdotukselle on nimetty yhdyshenkilö Palaute Hankeavauksen käsittely JORYssä -Tarvekriteerit: -Koodiston käyttötarkoitus ja käyttötarve -Käyttäjäryhmä -Suhteet muihin koodistoihin -Valmisteluhankkeen aikataulu ja kustannus -Valmistelijan nimeäminen -Omistajaehdotus -Julkaisusopimuksen tarve, immateriaalioikeudet Hanke on avattu, I JORY-käsittely Palaute Koodistoehdotuksen hyväksymiskäsittely JORYssä: Päätös: -Tietosisältö hyväksytään -Ylläpitoprosessin kuvaus hyväksytään -Nimetään vastuullinen asiantuntijaryhmä/omistaja -Käyttettävyysarvioinnin tarpeesta Laaturyhmä (KP julkaisutoimikunta) hyväksyntä: -Koodiston tekninen tarkistaminen -Julkaisun viimeistely -Päätös ruotsinnoksesta -Esitys osastonjohtajalle Valmistelu on hyväksytty, II JORY-käsittely Palaute Laaturyhmä hyväksynyt julkaistavaksi Palaute Viranomaispäätös julkaisusta ja tarvittaessa julkaisusopimus Julkaisu koodistopalvelimella Koodisto tai luokitus on julkaistu KAISTA 1 Max.aika 12 kk Max 3 kk Hankkeen avaus Max 5 kk Valmistelu Max 2 kk Hyväksyntä Max 2 kk Julkaiseminen KAISTA 2 Max.aika 19 kk KAISTA 3 Max.aika 3 v, minkä jälkeen uusi tarvearvio Max 3 kk Hankkeen avaus Hankkeen avaus Max 10 5 kk Max 3 kk Max 3 kk Valmistelu Hyväksyntä Julkaiseminen Valmistelu Hyväksyntä Julkaiseminen

19 Pöytäkirja 8/ (21) Koodiston valmistelu Koodistopalvelu: Uuden koodiston valmistelu Tilu/rv Luonnos Organisaatio/ toimija Ehdotus Hankkeen avausesityksen valmistelu KP jory HANKKEEN AVAUS: Tarvekriteerien arviointi, omistajaehdotus, aikatauluperutelu Hyväksytään Koodiston HYVÄKSYMIS- KÄSITTELY ja asiantuntijaryhmän nimeäminen Palautetaan valmisteluun KAYRA ja koordinoiva asiantuntijaryhmä Tekninen ryhmä hyväksyy ennen joryn kakkoskäsittelyä Hyväksyy sisällöllisesti Palautetaan valmisteluun Asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmien kommentit KP tiimi Nimeää yhteyshenkilön, avustaa ehdotuksen valmistelussa ja esiselvityksessä, Sisällöllinen, tekninen ja terminologinen käsittely Kansallinen hyväksyntä ennen KP joryä Koodiston tekninen, sisällöllinen ja terminologinen tarkistaminen Julkaisusopimus tarvittaessa KOODISTO- EHDOTUS: KP muoto (excel), luokkakaavio, koodiston omistaja ja elinkaaritiedot Suoraan KP joryyn Valmistelutiimi Valmistelu: sisältö, tekninen, terminologinen Ruotsinnoksen tilaaminen ja tarkastaminen omistajan vastuulla KP laatu Palautetaan valmisteluun KP muodon käsittely Hyväksytään Hyväksytään, edellyttää sopimusta ulkoisen toimijan kanssa TITO päällikkö Viranomaispäätös Koodistopalvelin Koodisto julkaistaan koodistopalvelimella

20 Pöytäkirja 8/ (21) Ylläpito ja päivittäminen KOODISTOPALVELU: julkaistun koodiston päivittäminen Ylläpitovaihe // luonnos PMB, RV Kenttä Asiantuntija-ryhmät Päivitystarve Palaute Päivitys julkaistaan Koodistopalvelutiimi Yhteyshenkilö vastaanottaa päivitystarpeen Vähäinen päivitystarve, esim. tekninen korjaus, kielenhuolto Päivitystarpeen arviointi Suurempi päivitystarve, esim. uuden tietokentän lisääminen, vanhan tietokentän poistaminen, koodiston käyttötarkoituksen muuttaminen Muokkaaminen Muokkaaminen Tiedoksi KP julkaisutoimikuntaan Tarvittaessa asiantuntijalausunnot Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittely: julkaisulupa Päivitystarve hylätään tai päivitys aikataulutetaan koodiston jatkokehitykseen

21 Pöytäkirja 8/ (21) Asianhallinta Ohjeistaminen Osallistujien vastuut ja tehtävät Prosessin sisäiset kriteerien kuvaaminen osana laadunseurantaa ja palveluiden yhtenäistämistä Valmisteluprosessin aikainen tuki Kirjanpito ja laadunvarmistus, dokumentoinnin kehittäminen Julkaisujen harmonisointi Avoimuus, läpinäkyvyys Asianhallinnan lomakkeet ja ohjeet Avaushankelomake (KP jory I käsittely) Käsittelylomake (KP jory II käsittely) Asiantuntijaryhmän metatietolomake Julkaistun koodiston metatietolomake JATKOTYÖ Asiantuntijaryhmien tehtävien ja päätöshierarkian kuvaaminen Prosessin kriteerit Mittareiden tunnistaminen Vuosikello Tarkastuspisteet Viimeistely Pilotointi Käyttöönotto Vastuuhenkilöiden nimeäminen Hyväksymisprosessin kirkastaminen Asianhallintajärjestelmän tarpeenarviointi

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilkan Viuhka, Mannerheimintie 164a, 2. krs, kokoustila 2 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 2/2013 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

KIRJAAMISEN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ. 08.12.2013 TILU/Päivi Mäkelä-Bengs

KIRJAAMISEN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ. 08.12.2013 TILU/Päivi Mäkelä-Bengs KIRJAAMISEN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ 08.12.2013 TILU/Päivi Mäkelä-Bengs 1 Potilasasiakirjat* Muodostuu potilaskertomuksesta, siihen liittyvistä potilastiedoista ja asiakirjoista Viranomaisen asiakirjoja,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2012 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2012 1(22) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2012 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys)

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) PROJEKTIN ESITTELY 9.12.2015 Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta-palveluiden toimintaympäristö Kansalainen Kanta-palvelut Terveyskeskus

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2011 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai 23.9.2011 klo 9.00 12.30 Paikka (HUOM!) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilkanmäki Kokoushuone A3, A-talo, 3.krs, Mannerheimintie

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen OPER Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen Vesa Jormanainen Yksikön päällikkö, THL / Tieto-osasto / OPER Terveydenhuollon atk-päivät Sessio 1: Kansallisten

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2013 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21 Saunakabinetti 8krs., Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous kokous Aika Tiistai 27.8.2013 klo 12.30 16.00 Pöytäkirja 7/2013 1(13) Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8. krs., Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (-)THL

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 Kirjaamisprosessi / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 erikoissuunnittelija Sari Koskinen-Kivilahti HUS /Konsernihallinto Kirjaamistyöryhmä Sari Koskinen-Kivilahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2014 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Saunakabinetti, 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (+) THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika 28.04.2017 kello 9:00 11:05 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2012 1(19) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot