Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (-) Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) Sij. Helminen Sari () Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) Sij. Savolainen Tuija (x) Häkkinen Pirjo THL (x) Sij. Räikkönen Outi () Härkönen Sampo Lääkärikeskus Aava Oy (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Sij. Vinkanharju Anne () Kaskinen Timo HL7 Finland ry. (x) Kopra Kyösti HUS (x) Sij. Lukander Maisa () Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö () Sij. Marttinen Paula () Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-) Sij. Kallio Leea (x) Lindgren Marina Kela (-) Sij. Toivola Kari (x) Mettovaara Vesa Valvira (x) Sij. Toiviainen Hanna () Porrasmaa Jari STM (-) Sij. Mäntyranta Taina () Pouta Anneli THL () Sij. Salo Jarmo (x) Räsänen Maija Vaasan sairaanhoitopiiri (x) Siipola Anne Helsingin Kaupunki (-) Sij. Tikanoja Minna (x) Siponen Tiina PSSHP (x) Virkkunen Heikki THL (x) Sij. Saario Minna (-) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (x) Sij. Lukander Maisa (-) Witick Tanja Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi () Sij. Andtbacka Marjo (x) Ylönen Saija Tilastokeskus (x) Sij. Kaukonen Essi () KP-tiimi Alasaarela Mervi THL (x) Eerola Johanna THL (x) Honkio Terhi THL (-) Kajander Ani THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtovirta Jukka THL (x) Meriläinen Outi THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Lehtonen Jari THL Asiakohta (4) Mäkelä-Bengs Päivi THL Asiakohdat (3 ja 5) Vuokko Riikka THL Asiakohdat (2 ja 5)

2 Pöytäkirja 8/2012 2(21) Yhteenveto kokouksen päätöksistä Asia 2. Hyväksyttäväksi: Luovutusilmoitusasiakirjan käyttämät luovutukset 1. Luovutuksen peruste 2. Suostumuksen tyyppi Päätös: 1. Luovutuksen peruste Hyväksytään, mutta määritelmiä on vielä tarkennettava. Luokkien kohdat 2-4 yhdistetään, lisätään uusi luokka alaikäisen huoltajalle tai holhoojalle. Lisäksi pyydetään THL:n juristilta linjausta siitä, mitä tarkoittaa tietojen luovutus ja onko kyse tietojen luovutuksesta, kun alaikäisen lapsen tiedot annetaan vanhemmalle ja lapsen iän vaikutuksesta tähän. 2. Suostumuksen tyyppi Hyväksytään, mutta korjataan luokituksen termi Kirjattu suostumus muotoon Kirjallinen suostumus ja lisätään tarkennus, ettei sisällä skannattua suostumusta. Samoin lisätään uusi luokka Suullinen suostumus. Asia 4. Yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin: Päätös: Hyväksyttiin Yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin poiminnassa käytetty toimintamalli.

3 Pöytäkirja 8/2012 3(21) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirja julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2. Hyväksyttäväksi: Luovutusilmoitusasiakirjan käyttämät luovutukset: 1. Luovutuksen peruste 2. Suostumuksen tyyppi Erikoissuunnittelija Riikka Vuokko THL:sta esitteli hyväksyttäväksi luovutusilmoitusasiakirjan käyttämiä luovutuksia: Luovutuksen peruste ja Suostumuksen tyyppi. Taustaa Lomaketyö on käynnistetty keväällä 2011, jolloin asia esiteltiin valmisteluhankkeen avauksena koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa Tuosta ajankohdasta määritykset ovat muuttuneet siten, että enää ei ole erillisten suostumuksen peruutuslomaketta, vaan suostumuksen voi peruuttaa samalla lomakkeella mihin suostumus on kirjattu. Lomakkeita tarvitaan valtakunnallisten palvelujen (KanTa - earkisto) tietojen luovuttamisen ja tietojen luovuttamisen kieltojen kontrolloinnissa em. lakien mukaisesti. Potilas voi antaa suostumuksen joko terveydenhuollon palvelujen antajalla tai tiedonhallintapalvelussa KanTa:n Omien tietojen katselu -liittymästä. Palvelujen antajalla suostumus tulostetaan, allekirjoitetaan, paperiversio arkistoidaan ja suostumuksesta lähetetään tieto KanTa:an lomakerakenteella. Potilas voi perua antamansa suostumuksen terveydenhuollon palvelujen antajalla tai tiedonhallintapalvelussa. Potilas voi tehdä myös kiellon terveydenhuollon palvelujen antajalla tai tiedonhallintapalvelussa. Potilaan edunvalvoja voi perua voimassa olevia kieltoja, muttei tehdä uusia. Lomakkeiden tietosisältöjä ja käyttötapauksia on työstetty yhdessä Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden kanssa, lisäksi kommentteja on saatu Kuopion kaupungin terveydenhuollon edustajilta. Lomaketyön tekninen osuus tehdään Salivirta Oy:n konsulttiavun ja Kelan voimin. Lomakkeiden ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston KanTa-ryhmän asiantuntijat. 1. Luovutuksen peruste Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Haluttiin tietää, että mikä vaikutus näillä lomakkeilla on käytettäessä potilastietojärjestelmiä ja ylipäänsä kuinka moneen järjestelmään nämä on jo koodattu?

4 Pöytäkirja 8/2012 4(21) - Vastauksena edelliseen todettiin, että kyse on luovutuksen perusteesta ja liittyy näin ollen luovutuslokiin ja todettiin myös, että tämä on lakiin perustuvaa toimintaa. Kahdessa käytössä olevassa tietojärjestelmässä ei kerätä nyt ehdotettavia luokkia 7 ja 8. - Kysyttiin, että miten alaikäisen tietojen luovutuksen kuuluu mennä tämän perusteella? Todettiin, että nyt kyseessä oleva Luovutuksen peruste on tehty luovutusilmoitusta varten. - Todettiin, että tällä hetkellä alaikäisen tietojen luovutuksesta lähiomaiselle tehdään merkintä sairauskertomukseen. Tämän oletetaan jatkuvan edelleen samalla tavalla. - Todettiin, että ongelmalliseksi tilanteen tekee luovutuksen peruste silloin, kun kyseessä on holhoojan tiedonsaanti. - Todettiin myös, että käsitteitä mitä milläkin termillä tarkoitetaan, pitäisi avata enemmän. Ehdotettiin, että tehtäisiin käyttötapauskuvauksia, jossa näitä asioita avataan. - Todettiin, että luokitusten pitää olla itsestään selviä, jotta kentällä osataan toimia oikein. - Kysyttiin myös, tuleeko kirjata tietojenluovutus potilaalle itselleen Päätösesitys: Ehdotettiin, että Luovutuksen peruste palautetaan valmisteluun siten, että määritelmiä on tarkennettava, käytännön näkökulma otettava mukaan, luokkien kohdat 2-4 yhdistetään lain perusteella sekä pyydetään juristilta lausunto sitä, onko kyse tietojen luovutuksesta, kun alaikäisen lapset tiedot annetaan vanhemmalle ja lapsen iän vaikutuksesta tähän. Päätös: Hyväksytään, mutta määritelmiä on vielä tarkennettava. Luokkien kohdat 2-4 yhdistetään, lisätään uusi luokka alaikäisen huoltajalle tai holhoojalle. Lisäksi pyydetään THL:n juristilta linjausta siitä, mitä tarkoittaa tietojen luovutus ja onko kyse tietojen luovutuksesta, kun alaikäisen lapsen tiedot annetaan vanhemmalle ja lapsen iän vaikutuksesta tähän. 2. Suostumuksen tyyppi Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että suullisen suostumuksen tyyppi puuttuu ja on lisättävä tähän. - Todettiin, että rakenne on myös epälooginen, koska luovutus ja suostumus vaikuttavat nyt sekoittuneina termeinä. - Kysyttiin, että miksi käytetään termiä Kirjattu suostumus, pitäisikö olla Kirjallinen suostumus ja pitääkö skannattu eritellä? - Vastattiin, että toimintatapa on erilainen ja kyseessä on asiakastietolain mukainen suostumus. Päätösesitys: Ehdotettiin, että korjataan luokituksen termi Kirjattu suostumus muotoon Kirjallinen suostumus ja lisätään tarkennus ettei sisällä skannattua suostumusta. Samoin lisätään uusi luokka Suullinen suostumus.

5 Pöytäkirja 8/2012 5(21) Päätös: Hyväksytään, mutta korjataan luokituksen termi Kirjattu suostumus muotoon Kirjallinen suostumus ja lisätään tarkennus, ettei sisällä skannattua suostumusta. Samoin lisätään uusi luokka Suullinen suostumus. 3. Tiedoksi: Kansallinen lääkityslista Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs THL:sta, esitteli Kansallisen lääkityslistan tämän hetkistä tilannetta. Taustaa - Osa KanTa-palveluiden tiedonhallintapalvelua - Koostetietona potilasyhteenvedolla - On tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön (potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot). - Tietosisältö pohjaa lääkityksen merkinnän CDA R2-rakenteeseen ( ) ja sähköisen lääkemääräyksen tietomäärittelyihin - Sähköisen lääkemääräystä ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö on huomioitu. Toimintaperiaatteita Koostaa potilaan voimassa olevan kokonaislääkityksen, joka on nähtävissä terveydenhuollon ammattilaiselle yhdellä silmäyksellä. Listaa ylläpitävät kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ja sitä hallinnoidaan tiedonhallintapalvelun kautta. Suomessa tehdään vuosittain n. 50 miljoonaa lääkemääräystä apteekkiin. Näistä jokainen päivittäisi kansallista lääkityslistaa. Myös jokaisen apteekista noudetun reseptilääkevalmisteen tiedot päivittyisivät lääkityslistalle. Lisäksi reseptittömät lääkemääräykset, sairaalalääkitys ja itsehoitolääkitys voidaan koostaa lääkityslistalle sen mukaan, mitä niistä on tallennettu KanTaan Ammattilaisen kannalta on tärkeää, että potilaan kokonaislääkitys ja/tai lääkityshistoria saadaan näkymään yhdellä napin painalluksella ja ilman odottamista. Lääkityshistoriasta voidaan katsella joko yksittäisen lääkkeen muutoshistoriaa tai potilaan tietyn ajankohdan kokonaislääkitystä Käytössä vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään Tietosisältö valmistelu neljässä asiantuntijatyöpajassa: KAYRA 29.11, Kela-THL tekninen ryhmä ja koodistotekninen asiantuntijaryhmä 3.12., Muut lausunnot ja kansallinen kommentointikierros (Viila, THP:n avoin työpaja, Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Duodecim, KYS tietohallinto). Tarkempi esittely kansallisesta lääkityslistasta on liitteessä 1. KP jory II-käsittely joko joulukuussa tai tammikuussa.

6 Pöytäkirja 8/2012 6(21) Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että hoitohenkilökuntaa opetetaan kirjaamaan niin, että käytetään vaikuttavan aineen mukaan olevia lääketietoja. Tämä tulee huomioida kun suunnitellaan lääkityksen kokonaisnäkymää. - Sairaalalääkityksen osalta todettiin, että silloin kun potilas on osastohoidossa, lääkitystiedot arkistoidaan ja ne ovat erikseen pyydettäessä haettavissa. 4. Yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTEorganisaatiorekisteriin: Erikoissuunnittelija Jari Lehtonen THL:sta esitteli tilanteen liittyen yksityisten terveyspalveluyritysten tietojen tuonti Valviran VALVERI:sta THL:n SOTEorganisaatiorekisteriin. Taustaa Valverista poimitaan yksityiset terveydenhuollon yrityksistä palveluntuottajat (terveydenhuollon toimintayksiköt) ja niiden toimipaikat (palveluyksiköt). Yksityisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä on 4946 ja niillä palveluyksikköä eli Sote-organisaatiorekisteriin tuodaan yksityistä organisaatioyksikköä. Poimintaa on valmisteltu useammalla koepoiminnalla ja tiedot muutettu Valverista Sote-organisaatiorekisterin tietomuotoon. Aikataulu - SOTE-organisaatiorekisterin asiantuntijaryhmässä Koodistopalvelun johtoryhmässä - Koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa Julkaisulupa ja tuonti koodistopalvelimelle 1/ Tietojen siirron automatisointi Valverista koodistopalvelimelle THL Soteorganisaatiorekisteriin 2/ Ensimmäiset yksityiset liittyvät reseptikeskukseen 3/2013. Tarkempi esittely aiheesta löytyy liitteestä 2. Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että aikataulu on tiukka. Poiminnassa on tällä hetkellä terveydenhuollon luvanhaltijat. Päätösesitys: Ehdotettiin, että yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTEorganisaatiorekisteriin poiminnassa käytetty toimintamalli hyväksytään.

7 Pöytäkirja 8/2012 7(21) Päätös: Hyväksyttiin yksityisten terveyspalveluyritysten tuonti Valviran VALVERI:sta SOTEorganisaatiorekisteriin poiminnassa käytetty toimintamalli. 5. Koodistopalvelun prosessikuvaus: Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs ja erikoissuunnittelija Riikka Vuokko THL:sta esittelivät koodistopalvelun uuden prosessikuvauksen. Tavoitteena on koodistopalvelun aikataulujen, töiden ja prosessin nykyistä parempi hallinta. Asiantuntijaryhmistä ja verkostoista on noussut tarve seurata aikatauluja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja kirkastaa asiantuntijaryhmien roolia. Kuuluu osana tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä. Kuvaus on tehty JHS 152 suositusten mukaisesti. Prosessikuvaus on esitelty tarkemmin liitteessä 3. Keskustelu. Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että ns. kiireellisyyskaistaan tarvitaan kriteerit siitä, millä perusteella päädytään valitsemaan käsiteltävälle asialle ko. kiireellisyyskaista. - Todettiin myös, että koodiston poisto ja lopettamispäätös tulee tuoda Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn, koska poistettavasta koodistosta on tehtävä viranomaispäätös. - Keskusteltiin siitä, mikä on miniaika kun koodisto on tuotu johtoryhmän käsittelyyn. Tästä todettiin, että minimiaika pitää pystyä arvioimaan. - Pyydettiin johtoryhmältä parannus- ja korjausehdotuksia nyt esitellylle koodistopalvelun prosessimallille. Erillisessä zip-tiedostossa (Prosessikuvaus ja lomakemallit) on lomakemalliehdotukset KP-joryn avaus- ja hyväksymiskäsittelyä varten ja näihin toivottiin myös KP-joryn jäsenten kommentteja. Niitä voi toimittaa Päivi Mäkelä-Bengsille tammikuuhun 2013 saakka. - Terminologinen valmistelu on koodiston omistajan vastuulla, mutta THL on julkaisemassa terminologiset ohjeet koodistopalvelutoimintaan liittyen. 6. Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi THL esitteli Koodistopalvelun ajankohtaisia asioita. Ajankohtaiset asiat on koottu erilliseen liitteeseen (2 sivua), joka jaettiin kokouksessa jokaisen pöydälle. Ajankohtaiset asiat -liite julkaistaan myös koodistopalvelun verkkosivulla. 7. Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Varapuheenjohtaja esitteli syksyn seuraavan kokouksen sisältöä, johon on tulossa sosiaalihuollon luokituksia ja LAPO-lomakkeet käsiteltäväksi.

8 Pöytäkirja 8/2012 8(21) 8. Muut asiat Keskusteltiin mahdollisuudesta viedä kaikki johtoryhmän kokouksiin tulevat asiat verkkosivuille lisättynä merkinnällä LUONNOS tai vaihtoehtoisesti perustaa extranet, jossa kaikki dokumentit olisivat. Kokouskutsut toimitetaan jatkossa edelleen 2 viikkoa ennen kokousta ja itse materiaali yhtenä toimituksena viikko ennen kokousta, jotta jäsenille jää tarpeeksi valmisteluaikaa. Hoitotyön ja moniammatillisen kirjaamisen työryhmän ehdotuksista pyydetyistä lausunnoista on valmistumassa yhteenveto, jonka tulokset esitellään joko joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Syksyn seuraava kokous pidetään maanantaina klo Kevään alustavat kokousajat ovat: ma klo ti klo ti klo ma klo ma klo ma klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Yksikön päällikkö Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Tiina Palotie-Heino Mervi Alasaarela Liitteet 3 kpl

9 Pöytäkirja 8/2012 9(21) Liite 1 Toimintaympäristökuvaus Osa KanTa-palveluiden tiedonhallintapalvelua Koostetietona potilasyhteenvedolla Tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön (potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot) Tietosisältö pohjaa lääkityksen merkinnän CDA R2-rakenteeseen ( ) ja sähköisen lääkemääräyksen tietomäärittelyihin Sähköisen lääkemääräystä ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva lainsäädäntö on huomioitu. K A N T A P A L V E L U T earkisto Arkistopalvelu Omien tietojen katselu Tahdonhallinta Katselu Potilas Tiedonhallintapalvelu PTJ Informointi Suostumus Kiellot Tahdonilmaukset Hoidon kannalta keskeiset tiedot Tiedonhallinta Ammattilaisen katselu TH ammattilainen Reseptikeskus Apteekki Kansallisen lääkityslista, Toimintaperiaatteita I

10 Pöytäkirja 8/ (21) Koostaa potilaan voimassa olevan kokonaislääkityk-sen, joka on nähtävissä terveydenhuollon ammattilaiselle yhdellä silmäyksellä. Listaa ylläpitävät kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ja sitä hallinnoidaan tiedonhallintapalvelun kautta. Suomessa tehdään vuosittain n. 50 miljoonaa lääkemääräystä apteekkiin. Näistä jokainen päivittäisi kansallista lääkityslistaa. Myös jokaisen apteekista noudetun reseptilääkevalmisteen tiedot päivittyisivät lääkityslistalle. Lisäksi reseptittömät lääkemääräykset, sairaalalääkitys ja itsehoitolääkitys voidaan koostaa lääkityslistalle sen mukaan, mitä niistä on tallennettu KanTaan Kansallinen lääkityslista, Toimintaperiaatteita II Ammattilaisen kannalta on tärkeää, että potilaan kokonaislääkitys ja/tai lääkityshistoria saadaan näkymään yhdellä napin painalluksella ja ilman odottamista. Lääkityshistoriasta voidaan katsella joko yksittäisen lääkkeen muutoshistoriaa tai potilaan tietyn ajankohdan kokonaislääkitystä Käytössä vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään Lääkityslistan koostetietojen muodostaminen KanTa earkisto Potilastietojärjestelmä Tiedonhallintapalvelu Kansallinen lääkityslista erec: Spesicor 1x2 erec: Ketorin 1x3 erec: Spesicor 1x2 Toim: Spesicor 1x2 erec: Ketorin 1x3 Toim: Ketorin 1x3 Reseptikeskus Apteekki erec: Spesicor 1x2 Toim: Spesicor 1x2 Toim: Spesicor 1x2 Toim: Ketorin 1x3 erec: Ketorin 1x3 Toim: Ketorin 1x3

11 Pöytäkirja 8/ (21) Tietosisällön valmistelu I Asiantuntijatyöpajat: valmistelu (4 kertaa) Kommentit ja lausunnot: Asiantuntijaryhmät; KAYRA 29.11, Kela-THL tekninen ryhmä ja koodistotekninen asiantuntijaryhmä 3.12., KP jory II-käsittely suunniteltu Muut lausunnot ja kansallinen kommentointikierros (Viila, THP:n avoin työpaja, Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Duodecim, KYS tietohallinto) Tietosisällön valmistelu II Kansalliselta kierrokselta 223 kommenttia, jotka koskivat sekä tietosisältöä, että thpmääritysdokumenttia 24 kpl tietosisältöön 14 kpl lääkityksen luokituksiin 29 kpl lääkityslistan toiminnallisuuteen 18 kpl lääkityslistan tarkastusmerkintöihin 17 kpl sairaalalääkityksen kirjaamiseen 11 kpl yhteenvetonäytön kehittämiseen 10 kpl yleisesti kuvauksessa esitettyihin vaatimuksiin 22 kpl yleisesti lääkityslistan tai THP:n toteuttamista 6 kpl terminologiaan 8 kpl lääkkeen annostuksen rakenteista kirjaamista 8 kpl kieltojen vaikutuksia tiedon näyttämiseen ja loput koskivat lääkityksen kirjaamiseen ja ylipäätään lääkitykseen liittyvää periaatteellista pohdintaa tai jatkokehitysehdotuksia sekä dokumentin stilisointia Lääkityslistan tietosisältö Tietosisältö pohjaa lääkityksen merkinnän CDA R2-rakenteeseen ( ) ja sähköisen lääkemääräyksen tietomäärittelyihin Lääkityslistan tietosisältö on näitä suppeammaksi kokonaisuudeksi potilasyhteenvedon tarpeiden perusteella Uutena tietokenttänä lääkkeen yksilöivä tunnus Tietosisältö mahdollistaa uuden lääkemääräyksen tekemisen kansallisen lääkityslistan pohjalta Tietosisällön pakollisuudet

12 Pöytäkirja 8/ (21) I Lääkityslistan luokitukset KanTa P2: lakeihin perustuvat pakollisuudet Lääkityksen ja rokotusten kirjaukset earkistossa ja reseptikeskuksessa P4: KanTa-toteutukseen liittyvät tekniset pakollisuudet P3: toiminnallisuudesta syntyvät pakollisuudet (esim. sähköinen lääkemääräys, rokotusrekisteri-ilmoitus) P1: tiedonhallintapalvelun yhteenvedosta syntyvät pakollisuudet Potilasyhteenvetonäyttö tiedonhallintapalvelussa 21 kpl 4 uutta luokitusta 2 kpl koodistopalvelussa julkaistulle luokitukselle päivityksiä Lääketietokannan ja Fimean luokitusten käytöstä vielä neuvoteltava Lääkkeen annostelun rakenteinen kirjaaminen ja siinä käytettävä koodisto valmistelussa (Duodecimtapaaminen 4.12.)

13 Pöytäkirja 8/ (21) Liite 2. Valverista poimittua Valverista poimitaan yksityiset terveydenhuollon yrityksistä palveluntuottajat (terveydenhuollon toimintayksiköt) ja niiden toimipaikat (palveluyksiköt) Tuloksena terveydenhuollon toimintayksiköita 4946 ja niillä palveluyksikköä eli yhteensä Sote-organisaatiorekisteriin tuodaan organisaatioyksikköä. Valmistelu Yksityisten terveysyritysten poimintaa valmisteltu useammalla koepoiminnalla Valverista Sote-organisaatiorekisterin tietomuotoon. THL/TILU, Valvira ja Fujitsu Aikataulu SOTE-organisaatiorekisterin asiantuntijaryhmässä Koodistopalvelun johtoryhmässä Koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa Julkaisuluoa ja tuonti koodistopalvelimelle 1/2013 Tietojen siirron automatisointi Valverista koodistopalvelimelle THL Soteorganisaatiorekisteriin 2/2013 Ensimmäiset yksityiset liittyvät reseptikeskukseen 3/2013

14 Pöytäkirja 8/ (21) Liite 3. Koodistopalvelun asianhallinta ja siihen liittyvät prosessit VALMISTELU 6/2012 aloituspalaveri Oper: Heikki Virkkunen, Pati: Hanna Rautiainen, Tilu: Jarmo Kärki, Erja Ailio, Tiina Palotie-Heino 8/2012 ja 9/2012 jatkopalaverit Ed. lisäksi Jukka Lehtovirta, Ani Kajander, V-P Peltonen, Johanna Eerola, Mikko Huovila Esittelyt: KP tiimi, Koodistotekninen ryhmä KA työn valmisteleva ryhmä Tito-jory LÄHTÖKOHTA Osa THL:n prosessikuvausta Aikataulujen hallinta Työpaineen hallinta; omien töiden hallinta Osa Tieto-osaston prosessikuvausta Asiantuntijaryhmistä ja verkostoista noussut tarve Aikataulujen seurantaan Toiminnan läpinäkyvyyteen Asiantuntijaryhmien roolin kirkastaminen Kuuluu osana tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Kuvaus tehty JHS 152 suositusten mukaisesti

15 Pöytäkirja 8/ (21) Kokonaisarkkitehtuurikehys Ulkoinen tavoite Koodistopalvelun ydintehtävän hallinta Asiakkuuksien hallinta Asiakkaiden tunnistaminen Asiakastarpeen tunnistaminen ja siihen vastaaminen Asiakkaan ohjaus ja neuvonta Toiminnan laatu: yhdenmukainen palvelu Läpinäkyvyys asiakkaille Sisäinen tavoite Koodistopalvelun oman toiminnan kehittäminen, ydintehtävän kirkastaminen

16 Pöytäkirja 8/ (21) Muutoksen hallinta (ad hoc -muutokset ja toiminnan tavoitteellinen kehittäminen), resurssointi ja sitouttaminen Koodistopalveluprosessin kehittäminen ja tehostaminen, prosessikriteerit Laatu, aikataulutus, mittaaminen Asiantuntijaryhmien tehtävien ja vastuiden kuvaaminen Prosessikartta Tieto-osaston strateginen johtaminen ja ohjaus Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet THL:n arvot, visio ja strategia YDINPROSESSI 1: Kehittää terveys- ja sosiaalialan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia YDINPROSESSI 2: Ylläpitää terveys- ja sosiaalialan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Tukiprosessit Palautteeseen ja toiminnan sisäiseen arviointiin liittyvä jatkuva parantaminen

17 Pöytäkirja 8/ (21) Toimintamalli Koodistopalvelun toimintamalli Koodistopalvelu Koodistojen ja luokitusten tuottaminen Rakenteiden ja terminologian harmonisointi Koodistojen ja luokitusten julkaiseminen Koodistojen ja luokitusten ylläpito Asiantuntijaryhmätyöskentely Sidosryhmätoiminta, asiantuntijatyöskentely Tavoitearvot ja mittarit

18 Pöytäkirja 8/ (21) Toimintamallikaavio Koodistopalvelun toimintamalli ja prosessin ohjauspisteet Luonnos PMB & RV / Tilu Valmisteleva taho Hankkeen avausehdotus: Avausmuistio I JORY-käsittelyyn (kts Hankeavauksen käsittely) Palautus valmisteluun tai avauksen hylkäys Koodistoehdotuksen valmistelu: -Tietorakenteet määritelty -Tietotyyppien attribuutit -Käyttäjäryhmien palautteet Koodistoehdotus hyväksytään tai palautetaan valmisteluun Koodistoehdotus hyväksytään tai palautetaan valmisteluun Koodisto julkaistaan; Tarvittaessa julkaisusopimus THL:n asiantuntijaryhmät Asiantuntijaryhmä avustaa tarvittaessa Asiantuntijaryhmät ja koordinoiva ryhmä kommentoivat koodistoehdotuksen Mahdollisen pilotointivaiheen kommentit Koodistopalvelu / viranomaistoiminta Ehdotukselle on nimetty yhdyshenkilö Palaute Hankeavauksen käsittely JORYssä -Tarvekriteerit: -Koodiston käyttötarkoitus ja käyttötarve -Käyttäjäryhmä -Suhteet muihin koodistoihin -Valmisteluhankkeen aikataulu ja kustannus -Valmistelijan nimeäminen -Omistajaehdotus -Julkaisusopimuksen tarve, immateriaalioikeudet Hanke on avattu, I JORY-käsittely Palaute Koodistoehdotuksen hyväksymiskäsittely JORYssä: Päätös: -Tietosisältö hyväksytään -Ylläpitoprosessin kuvaus hyväksytään -Nimetään vastuullinen asiantuntijaryhmä/omistaja -Käyttettävyysarvioinnin tarpeesta Laaturyhmä (KP julkaisutoimikunta) hyväksyntä: -Koodiston tekninen tarkistaminen -Julkaisun viimeistely -Päätös ruotsinnoksesta -Esitys osastonjohtajalle Valmistelu on hyväksytty, II JORY-käsittely Palaute Laaturyhmä hyväksynyt julkaistavaksi Palaute Viranomaispäätös julkaisusta ja tarvittaessa julkaisusopimus Julkaisu koodistopalvelimella Koodisto tai luokitus on julkaistu KAISTA 1 Max.aika 12 kk Max 3 kk Hankkeen avaus Max 5 kk Valmistelu Max 2 kk Hyväksyntä Max 2 kk Julkaiseminen KAISTA 2 Max.aika 19 kk KAISTA 3 Max.aika 3 v, minkä jälkeen uusi tarvearvio Max 3 kk Hankkeen avaus Hankkeen avaus Max 10 5 kk Max 3 kk Max 3 kk Valmistelu Hyväksyntä Julkaiseminen Valmistelu Hyväksyntä Julkaiseminen

19 Pöytäkirja 8/ (21) Koodiston valmistelu Koodistopalvelu: Uuden koodiston valmistelu Tilu/rv Luonnos Organisaatio/ toimija Ehdotus Hankkeen avausesityksen valmistelu KP jory HANKKEEN AVAUS: Tarvekriteerien arviointi, omistajaehdotus, aikatauluperutelu Hyväksytään Koodiston HYVÄKSYMIS- KÄSITTELY ja asiantuntijaryhmän nimeäminen Palautetaan valmisteluun KAYRA ja koordinoiva asiantuntijaryhmä Tekninen ryhmä hyväksyy ennen joryn kakkoskäsittelyä Hyväksyy sisällöllisesti Palautetaan valmisteluun Asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmien kommentit KP tiimi Nimeää yhteyshenkilön, avustaa ehdotuksen valmistelussa ja esiselvityksessä, Sisällöllinen, tekninen ja terminologinen käsittely Kansallinen hyväksyntä ennen KP joryä Koodiston tekninen, sisällöllinen ja terminologinen tarkistaminen Julkaisusopimus tarvittaessa KOODISTO- EHDOTUS: KP muoto (excel), luokkakaavio, koodiston omistaja ja elinkaaritiedot Suoraan KP joryyn Valmistelutiimi Valmistelu: sisältö, tekninen, terminologinen Ruotsinnoksen tilaaminen ja tarkastaminen omistajan vastuulla KP laatu Palautetaan valmisteluun KP muodon käsittely Hyväksytään Hyväksytään, edellyttää sopimusta ulkoisen toimijan kanssa TITO päällikkö Viranomaispäätös Koodistopalvelin Koodisto julkaistaan koodistopalvelimella

20 Pöytäkirja 8/ (21) Ylläpito ja päivittäminen KOODISTOPALVELU: julkaistun koodiston päivittäminen Ylläpitovaihe // luonnos PMB, RV Kenttä Asiantuntija-ryhmät Päivitystarve Palaute Päivitys julkaistaan Koodistopalvelutiimi Yhteyshenkilö vastaanottaa päivitystarpeen Vähäinen päivitystarve, esim. tekninen korjaus, kielenhuolto Päivitystarpeen arviointi Suurempi päivitystarve, esim. uuden tietokentän lisääminen, vanhan tietokentän poistaminen, koodiston käyttötarkoituksen muuttaminen Muokkaaminen Muokkaaminen Tiedoksi KP julkaisutoimikuntaan Tarvittaessa asiantuntijalausunnot Koodistopalvelun julkaisutoimikunnan käsittely: julkaisulupa Päivitystarve hylätään tai päivitys aikataulutetaan koodiston jatkokehitykseen

21 Pöytäkirja 8/ (21) Asianhallinta Ohjeistaminen Osallistujien vastuut ja tehtävät Prosessin sisäiset kriteerien kuvaaminen osana laadunseurantaa ja palveluiden yhtenäistämistä Valmisteluprosessin aikainen tuki Kirjanpito ja laadunvarmistus, dokumentoinnin kehittäminen Julkaisujen harmonisointi Avoimuus, läpinäkyvyys Asianhallinnan lomakkeet ja ohjeet Avaushankelomake (KP jory I käsittely) Käsittelylomake (KP jory II käsittely) Asiantuntijaryhmän metatietolomake Julkaistun koodiston metatietolomake JATKOTYÖ Asiantuntijaryhmien tehtävien ja päätöshierarkian kuvaaminen Prosessin kriteerit Mittareiden tunnistaminen Vuosikello Tarkastuspisteet Viimeistely Pilotointi Käyttöönotto Vastuuhenkilöiden nimeäminen Hyväksymisprosessin kirkastaminen Asianhallintajärjestelmän tarpeenarviointi

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2011 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai 23.9.2011 klo 9.00 12.30 Paikka (HUOM!) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilkanmäki Kokoushuone A3, A-talo, 3.krs, Mannerheimintie

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen OPER Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen Vesa Jormanainen Yksikön päällikkö, THL / Tieto-osasto / OPER Terveydenhuollon atk-päivät Sessio 1: Kansallisten

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuire Mikola Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004 Esityksen sisältö Tavoitteet ja rajaus Suostumus ja luovutusten

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa

Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa Annukka Paasivirta, kehittämispäällikkö, Apotti Susanna Kaisla, kehittämispäällikkö, Apotti 16.2.2017, sosiaalityön tutkimuksen päivät,

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 02/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 24.03.2015, klo 18.00 18.16 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN AVAUS 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 1.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot