Lääkelista ja lääkitys OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkelista ja lääkitys OHJE"

Transkriptio

1 Lääkelista ja lääkitys OHJE

2 Sisällysluettelo: Johdanto Terminologia Lääkelista Voimassa oleva lääkitys Lääkelista Lääkelista kertomukselta Lääkemerkinnän tiedot Sähköiset lääkemääräykset kertomukselta Lääkityksen kirjaaminen Lääkemerkintä reseptin perusteella Reseptin teko lääkelistalta Lääkityksen kirjaaminen ilman reseptiä Lääkemerkinnän näyttäminen istunnolla Lääkityksen tietojen muuttaminen tai korjaaminen Muutokset sähköisen lääkemääräyksen perusteella Muutokset ilman reseptiä Lääkityksen päättäminen Päättäminen sähköisen lääkemääräyksen perusteella Päättäminen ilman reseptiä Uusimispyynnöt Sisäisen uusimispyynnön tekeminen Uusimispyyntöjen käsittely Reseptien uudistaminen Samalle päivälle ei ole istuntoa ao. käyttäjälle Samalle päivälle on istunto ao. käyttäjälle Poikkeukset Uusimispyyntöjen haku ja ohjaus lääkkeen määrääjille

3 Johdanto Dokumentissa kuvataan vastaanotolla annetun lääkityksen kirjaaminen, lääkemerkinnän voimassaolo (ja voimassa olevan lääkityksen tarkistaminen*) sekä reseptin linkittyminen lääkemerkintään. * toteutetaan myöhemmin Terminologia Lääkelista Lääkelista sisältää potilaan lääkemääräykset, itsehoitolääkkeet ja reseptit. Voimassa oleva lääkitys Lääkelista rajattuna vain voimassa oleviin tietoihin. Lääkelista Lääkitys koostuu lääkehoidosta ja lääkemääräyksistä. Lääkelista sisältää asiakkaalle reseptillä määrätyt lääkkeet, vastaanotolla tai osastolla annetun lääkityksen tai käsikauppalääkkeet. Oletuksena listalla näytetään voimassa olevat lääkkeet mutta myös päättyneitä voi tarkastella. Voimassa oleva lääkitys luetaan lääkemerkinnöistä. Lääkitys on voimassa jos päättymispäivää ei ole tai päättymispäivä ei ole vielä kulunut tarkasteluhetkellä. Reseptejä ei erikseen listata, vaan resepti linkittyy mukaan lääkemerkinnän kautta. Saman lääkkeen ketjusta näytetään vain viimeisin. Lääkelistan voi avata kertomukselta istunnolta eresepti kertomusalkiolta Lääkelista avautuu paneelina sivun, josta se avataan, päälle. Listan saa suljettua oikean yläkulman X kuvakkeesta tai ESC painikkeella näppäimistöltä.

4 Lääkelista kertomukselta Lääkelistalla näytetään potilaan lääkemerkinnät, oletuksena listataan voimassaolevat. Kun hakuehtona on kaikki saadaan myös päättyneet näkyviin. Kun lääkelistaa tarkastellaan koko leveydeltään näytetään Kuvakkeina tiedot sisältyykö lääkemerkintään resepti (eresepti vai paperinen) ja onko kyseessä pysyvä lääkitys onko lääke tauolla onko lääke päättynyt (jos hakuehtona on kaikki) Lääkityksen aloituspäivä Määräyspäivä Lääkkeen nimi tai vaikuttava aine Lääkkeen vahvuus ja sen yksikkö Annostusohje Käyttötarkoitus Lääkkeen määrääjän nimi Jos lääkelistalla näytetään myös päättyneet lääkemerkinnät, näytetään rivin edessä kuvake osoittamaan päättymistä. Kuvake näytetään samassa sarakkeessa kuin tauotus merkintä. Kun listalta valitaan rivi, näytetään oikeassa reunassa valitun lääkemerkinnän tiedot. Kertomuksen kautta tietoja ei voi muuttaa, muutokset tehdään aina istunnon kautta. Jos lääkemerkintään kuuluu resepti, avautuu Avaa resepti painikkeesta reseptin tiedot eresepti avaa reseptikeskus näkymän jossa ao. resepti on haettuna

5 Paperinen resepti avaa kertomusalkion, josta määrättyä lääkettä voi tarkastella Lääkemerkinnän tiedot Kun lääkelistalta valitaan rivi, avataan merkinnän tiedot jaettuun näkymään. Prosessivaihe, johon merkintä on tehty. Reseptin myötä merkintä syntyy aina toteutus vaiheeseen. Jos lääkitystä halutaan suunnitella, lisätään pelkkä lääkemerkintä suunnitteluvaiheeseen. Lääkkeen tyyppi on oletuksena Avohoito (itsehoito, avohoito tai sairaalahoitolääke) Lääkkeen aloituspäivä, Lääkkeen alkuperäinen aloituspäivä kertoo milloin lääke on aloitettu ensimmäisen kerran. Aloituspäivä pysyy samana samaan ketjuun kuuluvilla lääkemerkinnöillä. Ketjutus syntyy kun merkinnän perusteella luodaan uusi merkintä tai resepti. Lääkkeen määräyspäivä, oletuksena on kuluva päivä kun lisätään uusi lääkemerkintä. Jos merkintä perustuu reseptiin, periytyy määräyspäivä reseptiltä. Valmisteen laji esim. Myyntiluvallinen lääkevalmiste, perusvoide, vaikuttavalla aineella. Tieto periytyy reseptiltä, kun lääkemerkintä syntyy reseptin perusteella Veri ja plasmaperäiset valmisteet, kyllä/ei tyyppinen tieto, oletuksena ei. Käyttäjä valitsee jos kyseessä on veri tai plasmaperäinen lääke Annostus ylittää ohjearvot (SIC merkintä). Jos lääkemerkintä perustuu reseptiin, tieto periytyy reseptiltä. Jatkuvan lääkkeen osoitin. Kun lääkemerkintä syntyy reseptin perusteella, tieto periytyy reseptiltä. Lisäseurantaa vaativa lääke. Lääke on tauolla. Tauolle asettaminen näkyy lääkelistalla mutta reseptille sillä ei ole vaikutusta. Annostus, käyttäjä kirjoittaa annostuksen. Jos lääkemerkintä perustuu reseptiin, annostus periytyy reseptiltä. Lääkkeen käyttötarkoitus, jos lääkemerkintä perustuu reseptiin, käyttötarkoitus periytyy reseptiltä. Lisätieto, lääkemerkinnälle kirjattu tieto. Lääkkeen määrääjä ja määräys yksikkö. Itsehoitolääkkeillä määrääjä tieto jää tyhjäksi. Jos lääkemerkintä syntyy reseptin perusteella, periytyy määrääjä reseptiltä. Tiedon lähde valinnalla kerrotaan mistä lääkemerkinnän tiedot ovat peräisin. Lääkkeen päättymispäivä ja lopettamisen syy. Sähköiset lääkemääräykset kertomukselta Sähköisiä lääkemääräyksiä (ereseptejä) pääsee hakemaan kertomuksen kuvakkeesta. Linkki reseptikeskus näkymään on siirtynyt yläpalkista kertomukseen ja istuntoon.

6 Kertomuksen kautta haetulle reseptille voi lisätä uuden sisäisen uusimispyynnön, mikäli reseptillä on toimituksia ja hylätä tai palauttaa reseptiin kohdistuvan uusimispyynnön. Sisäisen uusimispyynnön voi hylätä mutta ei palauttaa. Lääkityksen kirjaaminen Lääkemerkinnät syntyvät sille istunnolle jonka mukaisella käynnillä lääkitystä muutetaan. Jos lääkitys päätetään tai sitä muutetaan, syntyy siitä uusi lääkemerkintä, joka linkittyy alkuperäiseen merkintään. Lääkityksen muutokset tehdään istunnon kautta vastaavasti kuin Riskitiedot. Kertomuksesta lääkelistan voi avata ja tarkastella lääkitystä, mutta muutoksia ei voi tehdä. Lääkemerkintä reseptin perusteella Resepti kirjataan eresepti kertomusalkion avulla istunnolle, reseptit voivat olla sähköisiä lääkemääräyksiä tai paperisia. Samalla eresepti kertomusalkiolla voi olla useita lääkkeitä, jolloin kustakin syntyy lääkemerkintä.

7 Kun käyttäjä lisää eresepti kertomusalkiolle muun tyyppisen reseptin kuin Hoitotarvike, lisätään istunnolle otsikko Lääkehoito prosessivaiheeseen toteutus (resepti tarkoittaa lääkehoidon toteutusta). Otsikon alle viedään tiedot jokaisesta Lääkkeestä, poislukien hoitotarvike, oma rivinsä. Tiedot saadaan oletuksena reseptiltä, mutta lääkemerkinnälle voidaan antaa tietoja, joita ei ole reseptillä esim. asettaa tauolle.

8 Reseptiltä kopioidaan lääkemerkinnälle: Lääkkeen määräyspäivä, reseptin määräyspäivä, yleensä kuluva päivä Jatkuvan lääkkeen osoitin, näytetään jos reseptillä on valittu jatkuva lääke Lääkevalmisteen nimi tai ATC koodi ja koodin mukainen nimi on reseptille valittu valmiste Lääkkeen vahvuus ja yksikkö, on reseptille valitun valmisteen mukainen Annostus, reseptille kirjoitettu annostus Lääkkeen käyttötarkoitus, reseptille kirjoitettu käyttötarkoitus Määrääjä ja kirjautumisyksikön perusteella Lisäksi lääke merkinnälle tulee valituksi lääkkeen tyyppi, joka on Avohoito kun lääkemerkintä syntyy reseptin myötä.

9 Lääkemerkintä avaa lääkelistan ao. lääke avattuna. Lääkityksen tietoja voidaan täydentää ja lisätä tietoja. Muutetut tiedot eivät mene reseptille vaan jäävät lääkemerkinnälle. Kun lääkemerkintä perustuu reseptiin, ei merkinnällä voi muuttaa prosessivaihetta määräyspäivää valmisteen lajia määrääjää ja määrääjän yksikköä tiedon lähdettä Reseptin teko lääkelistalta eresepti kertomusalkiolla voi avata Lääkelistan ja valita listalta lääkkeen josta halutaan tehdä resepti. Kopioi reseptille painike vie lääkkeen reseptille ja sulkee lääkelistan. Reseptillä avautuu suoraan lääkkeen tiedot, jolloin pakkausten määrää, ohjetta jne. pääsee heti muuttamaan. Lääkemerkinnän tietoihin Lääkkeen aloituspäiväksi tallennetaan ketjun ensimmäisen kirjauksen aloituspäivä. Ne lääkemerkinnät, jotka on ketjutettu tunnisteella, voidaan yhdistää samaksi lääkkeeksi (eli on käytetty uuden pohjana olemassa olevaa merkintää). Jos resepti muodostetaan lääkemerkinnän pohjalta, johon ei aiemmin kuulunut reseptiä, käyttäjä täydentää puuttuvat tiedot. Jos lääkemerkintään kuului resepti, täydennetään uuden reseptin tiedot sen pohjalta.

10 Lääkityksen kirjaaminen ilman reseptiä Lääkemääräys voidaan kirjata ilman reseptin syntymistä, esimerkiksi kun kirjataan itsehoitolääkkeitä. Uusi lääkemerkintä aloitetaan joko Istunnon Lääkehoito otsikon alta Lisää uusi painikkeella tai yläreunan kuvakkeesta avataan Lääkelista ja Lisää uusi painike Uuden lisääminen avaa tyhjän lääkemerkinnän. Lääkemerkinnästä ei synny reseptiä. Lääkemerkinnälle valitaan prosessivaihe, jonka mukaisesta merkinnästä on kyse. Kun lääkemerkintä tallennetaan, syntyy sille rivi istunnolle Lääkehoito otsikon alle. Lääkkeen tyyppi on oletuksena Avohoito (itsehoito, avohoito tai sairaalahoitolääke) Lääkkeen aloituspäivä, Lääkkeen alkuperäinen aloituspäivä kertoo milloin lääke on aloitettu ensimmäisen kerran. Aloituspäivä pysyy samana samaan ketjuun kuuluvilla lääkemerkinnöillä. Ketjutus syntyy kun vanhan merkinnän perusteella luodaan uusi merkintä tai resepti. Oletuksena on kuluva päivä. Lääkkeen määräyspäivä, oletuksena on kuluva päivä kun lisätään uusi lääkemerkintä. Valmisteen laji esim. Myyntiluvallinen lääkevalmiste, perusvoide, vaikuttavalla aineella. Valinta vaikuttaa lääkkeen hakuun lääkerekisteristä. Apteekissa valmistettavaa lääkettä ei voi valita. Lääke haetaan lääkerekisteristä kuten reseptille Lääketietokannan ulkopuoliselle valmisteelle tai potilaskohtaiselle erityislupavalmisteelle kirjoitetaan nimi tekstikenttään. Veri ja plasmaperäiset valmisteet, kyllä/ei tyyppinen tieto, oletuksena ei. Käyttäjä valitsee jos kyseessä on veri tai plasmaperäinen lääke Annostus ylittää ohjearvot (SIC merkintä), kyllä/ei tyyppinen tieto, oletuksena ei. Jatkuvan lääkkeen osoitin, kyllä/ei tyyppinen tieto, oletuksena ei. Lisäseurantaa vaativa lääke, kyllä/ei tyyppinen tieto, oletuksena ei. Lääke on tauolla. Tauolle asettaminen näkyy lääkelistalla mutta reseptille sillä ei ole vaikutusta. Kyllä/ei tyyppinen tieto, oletuksena ei. Annostus, käyttäjä kirjoittaa annostuksen. Lääkkeen käyttötarkoitus, käyttäjä kirjoittaa käyttötarkoituksen. Lisätieto, käyttäjä kirjoittaa lisätiedot. Lääkkeen määrääjä ja määräys yksikkö. Itsehoitolääkkeillä määrääjä tieto jää tyhjäksi. Tiedon lähde valinnalla kerrotaan mistä lääkemerkinnän tiedot ovat peräisin. Oletuksena avo ja osastohoitolääkkeillä on Hoitava organisaatio ja itsehoitolääkkeillä Potilas. Huom: Kun se istunto, jolla lääkemerkintä on lisätty, on kesken, voidaan lääkemerkintä poistaa rivin perässä olevasta punaisesta x merkistä. Poistaminen tässä tilanteessa ei kysy vahvistusta.

11 Lääkemerkinnän näyttäminen istunnolla Istunnolla Lääkehoito otsikon alla näytetään per lääke seuraavat tiedot. Lääkkeen tyyppi Lääkkeen määräyspäivä Jatkuvan lääkkeen osoitin Lääkevalmisteen nimi tai ATC koodi ja koodin mukainen nimi Lääkkeen vahvuus ja yksikkö Annostus Lääkkeen käyttötarkoitus Kun istunto on vielä kesken, lääkemerkintä voidaan poistaa, jos merkintään ei liity reseptiä (paperinen tai sähköinen). Jos merkintään liittyy resepti, pitää se mitätöidä ensin Lääkityksen tietojen muuttaminen tai korjaaminen Lääkitystä voidaan muuttaa reseptin kautta tai lääkemerkinnän kautta. Muutokset periytyvät reseptiltä lääkemerkinnälle mutta eivät päinvastoin. Esim. lääkärin määräyksestä hoitajan kirjaamat lääkityksen muutokset eivät mene resepteille. Muutokset sähköisen lääkemääräyksen perusteella Sähköisen lääkemääräyksen viimeisin versio haetaan reseptikeskuksesta. Haun voi tehdä joko avaamalla istunnolla reseptikeskusnäkymän ja hakemalla reseptit listaan lääkelistan ja valitsemalla listalta halutun lääkemerkinnän ja siitä resepti painikkeen. Molemmissa tapauksissa reseptin viimeisin versio haetaan ja avataan reseptikeskus näkymässä. Tietojen korjauksessa syntyy uusi eresepti kertomusalkio ja istunnolle lääkettä vastaava rivi Lääkehoito otsikon alle. Muutokset ilman reseptiä Suoraan lääkemerkintään muutetut tiedot eivät periydy reseptille. Toimintatapaa käytetään kun käyttäjällä ei ole oikeutta reseptin kirjoittamiseen tai lääkityksestä ei synny reseptiä. Vanha lääkemerkintä haetaan lääkelistalta uuden kirjauksen pohjaksi ja korjataan tiedot. Paperisen reseptin korjaukset tehdään päättämällä lääkitys lääkemerkinnän kautta ja muodostamalla uusi resepti ajanmukaisin tiedoin. Toiminta on sama kuin muutokset ilman reseptiä. Lääkityksen päättäminen Lääkitystä voidaan muuttaa reseptin kautta tai lääkemerkinnän kautta. Muutokset periytyvät reseptiltä lääkemerkinnälle mutta eivät päinvastoin.

12 Päättäminen sähköisen lääkemääräyksen perusteella Sähköinen lääkemääräys voidaan päättää mitätöimällä, jolloin myös siihen kuuluva lääkemerkintä asetetaan päättyneeksi. Viimeisin versio haetaan reseptikeskuksesta kuten korjauksessakin. Istuntoon ei synny uutta eresepti kertomusalkiota mutta vastaava lääkemerkintä syntyy Lääkehoito otsikon alle. Jos Sähköinen resepti on jo kokonaan toimitettu, ei sitä voida mitätöidä. Tällöin tehdään reseptiin korjaus ja annetaan reseptille uudistamiskielto. Paperisen reseptin mitätöinti tehdään päättämällä lääkitys lääkemerkinnän kautta, reseptille ei tehdä mitään. Päättäminen ilman reseptiä Vanha lääkemerkintä haetaan lääkelistalta uuden kirjauksen pohjaksi ja annetaan päättymispäivä ja syy. Uusimispyynnöt Sisäisen uusimispyynnön tekeminen Lääkelistalta voi tehdä sisäisen uusimispyynnön lääkemerkinnälle, johon kuuluu resepti (eresepti tai paperinen). Lääkelistalta avataan lääkemerkintä, jossa on toiminto sisäisen uusimispyynnön lisäämiselle. Uusimispyyntöön annetaan tai näytetään seuraavat tiedot Lääkemääräyksen valmiste tai vaikuttava aine. Tietoa ei voi muuttaa. Tieto onko muiden sähköisten lääkemääräysten katsominen sallittua (kyllä/ei tyyppinen valinta) Kenttä muistiinpanoille Tieto, lähetetäänkö uusimispyynnön käsittelyn tulos tekstiviestinä ja puhelinnumero (paperireseptiin tehtävästä uusimispyynnöstä ei lähetetä tekstiviestiä koska ne eivät mene reseptikeskukseen) Käyttäjä, jolle uusimispyyntö kohdistetaan. Oletuksena ohjelma ehdottaa lääkkeen määrääjää, mutta kohteen voi valita käyttäjistä joilla on lääkkeen määräämiseen oikeudet. Uusimispyynnöt näkyvät uusimispyyntöjen käsittely listalla. Kertomuksella Lääkelista kuvakkeen vieressä näkyvästä ereseptikuvakkeesta voidaan siirtyä reseptikeskukseen, jossa voi tehdä uusimispyynnön ereseptille. Reseptikeskusnäkymässä voidaan listata potilaan Voimassa oleva lääkitys Kaikki lääkemääräykset Omat lääkemääräykset Yksi lääkemääräys (tarvitaan lääkemääräyksen OID koodi) Ennen kuin haku voidaan tehdä valitaan Syy ja suostumus miksi haku tehdään.

13 Listatuista lääkemääräyksistä valitaan se jolle uusimispyyntö halutaan tehdä. Uusimispyyntö voidaan tehdä jos lääke on osittain tai kokonaan toimitettu. Uusimispyyntöjen käsittely Käyttäjän työpöydällä on lääkkeen määrääjien käyttöön uusimispyyntöjen käsittelyn toiminnot. Uusimispyynnöt listalta voi palauttaa tai hylätä uusimispyynnön tai uudistaa reseptin pyynnön perusteella. Listalta voi valita useita uusimispyyntöjä uusittavaksi, mutta yhden asiakkaan uusimispyyntöjä kerrallaan. Käyttäjälle, reseptien uusijalle, osoitetut uusimispyynnöt listataan Käyttäjän työpöydän laatikossa. Laatikossa näkyvät uusittavien reseptien lukumäärä eri asiakkaiden lukumäärä Kun laatikko valitaan, avautuu listaan käsittelemättömät uusimispyynnöt. Uusimispyynnöstä näytetään Potilaan henkilötunnus Potilaan nimi sukunimi, etunimet Kuvaus eli lääkkeen nimi Lääkkeen alkuperäinen määrääjä sukunimi, etunimi Uusimispyynnön voimassaolo Tieto, liittyykö uusimispyyntöön eresepti vai paperinen resepti. Sisäisissä uusimispyynnöissä voi olla paperinen resepti. Uusimispyynnöt järjestetään asiakkaittain, uusimispyynnön voimassaolon vanhimmasta uusimpaan. Tällöin yhden asiakkaan kaikki uusimispyynnöt näytetään allekkain. Listalta voidaan valita uusimispyyntö kerrallaan tai saman asiakkaan pyynnöt yhdellä kertaa.

14 Uusimispyynnöt voidaan hylätä, palauttaa tai aloittaa reseptin uudistaminen. Reseptien uudistaminen Kun uusimispyyntö on käsitelty, poistuu se käyttäjän työlistalta. Samalle päivälle ei ole istuntoa ao. käyttäjälle Kun listalta valitaan uusiminen, järjestelmä valitsee asiakkaan fokukseen ja avaa hoitosuhteen varmistus sivun. Hoitotilanteen syyn valinnan jälkeen luodaan uusi palvelutapahtuma ja istunto. Istunto luodaan oletusasetuksin. Ohjelma luo automaattisesti eresepti tapahtuman jokaiselle uudistettavalle reseptille (per tapahtuma on yksi resepti). Käyttäjä lähettää reseptit yksitellen (myöhemmin lisätään toiminto, jolla kaikki saa lähetettyä yhdellä PIN2 antamisella). Jos alkuperäinen resepti oli paperinen, voidaan siitä uudistettaessa muodostaa sähköinen lääkemääräys. Samalle päivälle on istunto ao. käyttäjälle Listalta voidaan valita, että käytetään olemassa olevaa istuntoa. Ohjelma avaa ao. istunnon ja luo eresepti tapahtuman jokaiselle uudistettavalle reseptille. Kts. lähetys edellisestä kohdasta. Poikkeukset Jos uudistettavan reseptin perusteella ei saada kaikkia sähköisellä lääkemääräyksellä tarvittavia tietoja, annetaan käyttäjälle siitä ilmoitus ettei reseptiä voitu muodostaa. Tällöin käyttäjä lisää ereseptin käsin. Uusimispyyntöjen haku ja ohjaus lääkkeen määrääjille Aiemmin käytössä ollut Uusimispyyntöjen käsittely sivu on edelleen käytössä niillä käyttäjillä, jotka hakevat uusimispyynnöt ja ohjaavat ne edelleen lääkkeen määrääjälle. Sivulta ei kuitenkaan enää pääse hakemaan lääkemääräystä reseptikeskuksesta.

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset ACUTE eresepti Muutokset ja korjaukset Sisällysluettelo Johdanto Resepti Lääkkeen tiedot Ulkomaanresepti Sähköinen lääkemääräys ilman henkilötunnusta Reseptin korjaus Reseptin mitätöinti Uusimispyyntöjen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto eresepti asiakkaan informointi Lääkkeen määrääminen eresepti Lääkkeen hakeminen...

Sisällysluettelo 1 Johdanto eresepti asiakkaan informointi Lääkkeen määrääminen eresepti Lääkkeen hakeminen... ACUTE eresepti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 eresepti asiakkaan informointi... 1 3 Lääkkeen määrääminen... 1 3.1 eresepti... 2 3.2 Lääkkeen hakeminen... 3 3.2.1 Pikahaku... 3 3.2.2 Lääkehaku... 4

Lisätiedot

ACUTE OHJE Riskitietojen kirjaaminen ja tarkastelu

ACUTE OHJE Riskitietojen kirjaaminen ja tarkastelu ACUTE OHJE Riskitietojen kirjaaminen ja tarkastelu Sisällysluettelo Johdanto Riskitiedot Star of life Riskitietojen tarkastelu Lisäys ja muokkaus Uuden riskin lisääminen ICD10 koodin valinta riskille Aiemmin

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 2: Reseptien Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti

Lisätiedot

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA VAIHE 1: RESEPTIN RAKENTEISUUDEN LAAJENNUS JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Potilastietojärjestelmien prosessit v. 0.8 Luonnos 26.3.2018 1 Lääkkeen määrääminen Ohjaa käsittelyyn

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

ACUTE OHJE. Käyttäjän työpöytä

ACUTE OHJE. Käyttäjän työpöytä ACUTE OHJE Käyttäjän työpöytä Sisällysluettelo Käyttäjän työpöytä Työpöydän ylläpito tila Työpöydän laatikot Vastaanotolla tänään Omat tai sijaistetun varaukset Viikko tai päivä näkymä Voimassa olevat

Lisätiedot

ACUTE. Laboratoriotoiminnot OHJE

ACUTE. Laboratoriotoiminnot OHJE ACUTE Laboratoriotoiminnot OHJE Sisällysluettelo Laboratoriotutkimusten määrääminen Kestolähete Tuloksen kuittaaminen käyttäjän työpöytä Listan toiminnot Omat tai sijaistetun määräämät tutkimukset Listan

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila ei hoitava 1,14 lääketieteen

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 3: Reseptien Reseptikeskuksesta / Apteekkijärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden

Lisätiedot

Atostek era eresepti-palvelun käyttöohje v.1.7

Atostek era eresepti-palvelun käyttöohje v.1.7 Atostek era eresepti-palvelun käyttöohje v.1.7 Sisällysluettelo 1. ATOSTEK ERA ERESEPTI-PALVELU 4 1.1. Loppukäyttäjän käyttöohje 4 1.2. Muistutus järjestelmiin jäävistä lokimerkinnöistä 4 2. SISÄÄN- JA

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

ACUTE OHJE. Istunto ja kertomus 1/17

ACUTE OHJE. Istunto ja kertomus 1/17 ACUTE OHJE Istunto ja kertomus 1/17 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Potilaskertomus 2.1. Kertomustiedot 2.1.1. Valinnat 2.2. Tapahtumat 3. Uusi istunto 3.1. Uuden istunnon lisääminen 3.2. Istunnon toiminnot

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA 1.1.2017 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi (010) 680 1424 2.11.2016 Iiro Salonen

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016

Lääkitysmäärittelyt 2016 Lääkitysmäärittelyt 2016 v. 0.2 1(19) Lääkitysmäärittelyt 2016 Prosessikuvaukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hkki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Riikka Suvanto Versio 0.2 (23.5.2016) Lääkitysmäärittelyt

Lisätiedot

sivu 1 (9) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93

sivu 1 (9) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93 sivu 1 (9) Sähköinen vaatimusmäärittely 25.6.2019 versio 2.93 LIITE 3: Reseptien Reseptikeskuksesta / Apteekkijärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti

Lisätiedot

Opus Dental. Atostek era palvelu E-reseptin käyttöohje

Opus Dental. Atostek era palvelu E-reseptin käyttöohje Opus Dental Atostek era palvelu E-reseptin käyttöohje 12/2016 Sisältö Atostek era-palvelu...3 1.1 era-palvelun eri käyttöohjeet... 4 1.2 Muistutus järjestelmiin jäävistä lokimerkinnöistä... 4 1.3 Toiminta

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Hoitopolkumallin lisääminen

Hoitopolkumallin lisääminen 1 Hoitopolkumallin lisääminen Hoitopolku muodostaa pohjan samaan hoitosarjaan liittyville käynneille. Hoitopolkujen ylläpidossa voidaan luoda uusi polku tai muokata olemassa olevaa. Hoitopolkujen avulla

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot Pirjo Ikävalko 27.02.2018 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä

Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä Resepti ja Omakanta Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä 2 Omakannassa kansalainen voi Katsella sähköisiä reseptejään Nähdä resepteistä

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM

Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Perustiedot - välilehti... 5 4 Tila (vapaassa tekstikentässä edellisellä sivulla annettu nimi) - välilehti... 6 5 Vasemman

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu Palvelukuvaus 1 (6) on Kansaneläkelaitoksen (jäljempänä Kela) Kanta-palvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, joka käsittää Reseptikeskuksen ylläpidon reseptien tallentamista ja toimittamista

Lisätiedot

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ ROKOTUKSEN TILASTOINTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT KOTIHOIDON TYÖASEMAN KAUTTA ROKOTUKSEN TILASTOINTI

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

MUSTALINJA II KÄYTTÖOHJE MUSTALINJA.FI

MUSTALINJA II KÄYTTÖOHJE MUSTALINJA.FI MUSTALINJA II KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHELIMEN PERUSNÄYTTÖ JA KUVAKKEIDEN MERKITYKSET... 3 2. SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 4 3. ASETUKSET ULOSPÄIN NÄKYVÄN NUMERON VALINTA... 5 4. ASETUKSET JONOJEN

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Ohje - Palkansaajien hallinta efinassa

Ohje - Palkansaajien hallinta efinassa Ohje - Palkansaajien hallinta efinassa efinan Palkat - Palkansaajat -osiossa käyttäjä voi luoda uusia palkansaajia ja työsuhteita, päivittää palkansaajien tietoja sekä päättää työsuhteita. Uuden palkansaajan

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Koripallon Live Score

Koripallon Live Score Koripallon Live Score Tässä ohjeessa neuvotaan TorneoPal Live Scoren käyttäminen koripalloturnauksissa. Kirjautuminen Kirjaudu järjestelmään osoitteessa https://extranet.torneopal.fi Järjestelmä kysyy

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Omakanta-palvelun käyttöohje

Omakanta-palvelun käyttöohje Omakanta-palvelun käyttöohje 1. Palvelun käytön aloitus Palvelu käynnistetään osoitteesta: www.omakanta.fi Palveluun kirjaudutaan käyttäen VETUMA (SAML) -tunnistamista. Tunnistaminen tapahtuu pankkitunnisteilla,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Työryhmän jäsenen käyttöohje - RUMA-mobiilisovellus. 1. Sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen

Työryhmän jäsenen käyttöohje - RUMA-mobiilisovellus. 1. Sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen Työryhmän jäsenen käyttöohje - RUMA-mobiilisovellus Sisällys 1. Sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen... 1 2. Päävalikko... 2 3. Työkartta-näkymä... 3 4. Liittyminen työryhmään... 4 5. Poistuminen työryhmästä...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Kokonaislääkehoidon määrittelyt: Vaihe 1: Reseptin muutokset

Kokonaislääkehoidon määrittelyt: Vaihe 1: Reseptin muutokset Kokonaislääkehoidon määrittelyt: Vaihe 1: Reseptin muutokset INFO-tilasuus PTJ-toimittajille 10.4.2018 10.4.2018 THL / OPER - Heikki Virkkunen 1 LÄÄKITYSMUUTOSTEN YLEISTILANNE 10.4.2018 THL / OPER - Heikki

Lisätiedot

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit Linkit Kanta http://www.kanta.fi/ http://www.vantaa.fi/eterveyspalvelut Pankkeja (yleisimmät) http://www.danskebank.fi/ http://www.nordea.fi/

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Uudistuvat lääkehuollon tietojärjestelmät. Marjo Uusitalo Projektipäällikkö YTM, erikoisfarmaseutti

Uudistuvat lääkehuollon tietojärjestelmät. Marjo Uusitalo Projektipäällikkö YTM, erikoisfarmaseutti Uudistuvat lääkehuollon tietojärjestelmät Marjo Uusitalo Projektipäällikkö YTM, erikoisfarmaseutti Taysin hoitoyksiköiden lääkehuollon automatisointi (1) o Taysin Uudistamisohjelma 2020: kymmenen vuoden

Lisätiedot

Huoltajan ohje Helmi Mukana CGI All rights reserved Karvaamokuja 2, PL38, Helsinki Finland

Huoltajan ohje Helmi Mukana CGI All rights reserved Karvaamokuja 2, PL38, Helsinki Finland TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS Tämä asiakirja sisältää CGI:n omistamaa aineistoa, joka on luottamuksellista ja tekijänoikeudella suojattua. Asiakirjaa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen johon CGI on asiakirjan

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

ACUTE Muutokset ja korjaukset

ACUTE Muutokset ja korjaukset ACUTE 5.2.15 5.2.17 Muutokset ja korjaukset Versiointi Ver sio Päivämäärä Muokkaaja Muutoksen kuvaus Tila 0.1 4.5.2016 Anita van Gils Ensimmäinen versio, 5.2.15 muutokset Luonnos 0.2 6.5.2016 Anita van

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä)

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Sihti Oy aloitti siirtymisen sähköisen tuntikirjauksen käyttöön syksyllä 2013. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada halutessaan

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Versiot Muutokset ja korjaukset

Versiot Muutokset ja korjaukset Versiot 5.1.30 31 Muutokset ja korjaukset Versiointi Vers io Päivämäärä Muokkaaja Muutoksen kuvaus Tila 0.1 26.4.2016 Anita van Gils 5.1.30 muutokset Luonnos 0.2 26.4.2016 Anita van Gils 5.1.31 muutokset

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot