Lupahakemuksen laatiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupahakemuksen laatiminen"

Transkriptio

1

2 Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta vuonna Finavialla on lainsäädännön muutoksen vuoksi meneillään useiden lentoasemien lupaprosesseja. Lupapäätöksiä on annettu mm. Tampere- Pirkkalaan, Helsinki-Malmille, Joensuuhun ja Ouluun. Helsinki-Vantaan aiemmat luvat Kolmannen kiitotien sijoituslupa (Vantaan kaupunki 1992) Valumavesien johtaminen vesistöön (vesioikeus 1998), tarkistamista haettava 2007 lopussa Lainsäädännön muutoksen vuoksi vesienjohtamisluvan asemasta käsitellään nyt YSL:n mukainen toiminnan ympäristölupa.

3 Lupahakemuksen laatiminen Ympäristölupahakemuksien tiedot perustuvat lentoasemien ympäristöseurantaan ja raportointiin sekä Finavian tai muiden asiantuntijoiden selvityksiin. 2x 2x

4 Perustehtävämme on luoda turvallisilla, laadukkailla ja kustannustehokkailla lentoliikenteen palveluilla ja infrastruktuurilla keskeiset edellytykset suomalaisten, suomalaisen yhteiskunnan ja alueiden kilpailukyvylle, liikkumiselle ja kansainvälisyydelle.

5 Yleistä lentoasemasta Helsinki-Vantaaseen liittyy suoraan noin työpaikkaa Lentoasema on noin sadanneksi suurin maailmassa, pienin Pohjoismaiden keskusasemista. Finavian, lento- ja maahuolintayhtiöiden sekä muiden yritysten palveluksessa on noin työntekijää. Suomen BKT:stä lentoaseman vaikutus on 3,2 %. Lentoonlähtöjen ja laskeutumisten yhteismäärä on 2006 oli Finavian investoinnit lentoaseman palvelukyvyn turvaamiseen ovat lähivuosina luokkaa 70 miljoonaa euroa vuodessa.

6 Yleistä lentoasemasta - liikenne Liikennepalvelujen kysyntä vaihtelee eri tunteina. Lentoyhtiöt myös pyrkivät matkaketjujen luomiseen vaihtoyhteyksien aikataulutuksella. Vilkkaat liikennetilanteet vaativat tehokasta ilmatilan ja kiitoteiden käytön hallintaa. 5

7 Lentoasemaa ympäröi asutus usealta puolelta, mikä on otettu lentoliikenteen ohjaamisessa huomioon. 7

8 Asutus 3D-esityksenä katsottuna Klaukkalan takaa kohti lentoasemaa 7

9 Lentokonemelun Lden> 55 db alue on pienentynyt ja suuntautuu vähemmän asutuille alueille. Violetti 1990 Musta

10 Ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Uusien lentokonetyyppien hetkelliset melutasot ovat pienentyneet voimakkaasti. Hetkellinen äänitaso Lmax 80 db Violetti DC9-50 Vihreä Airbus 320 7

11 Kiitoteitä on käytettävä turvallisella tavalla. Lentoreitit on suunniteltu asuinalueet huomioon ottaen. Lentoonlähtevää ja laskeutuvaa liikennettä on samanaikaisesti. Nämä syyt määräävät monet liikenteen ohjaamisen toimintatavat. 7

12 Kiitotien numerokoodi tulee sen ilmansuunnasta jaettuna kymmenellä, esim. kiitotien 33 suunta on 330 astetta. Samansuuntaiset kiitotiet tunnistetaan L(eft) ja R(ight) kirjaimilla.

13 Kiitoteiden käyttötapoja on lukuisia. Käytettäviin kiitoteihin vaikuttavat tuuliolosuhteet, liikennetilanne ja liikenteen määrä sekä monet turvallisuusseikat, kuten ylösvetosektoreiden suojaaminen. 7

14 Kiitoteiden käyttötapoja on lukuisia. Käytettäviin kiitoteihin vaikuttavat tuuliolosuhteet, liikennetilanne ja liikenteen määrä sekä monet muut turvallisuusseikat, kuten ylösvetosektoreiden suojaaminen. 7

15 Kiitoteiden käyttötapoja on lukuisia. Käytettäviin kiitoteihin vaikuttavat tuuliolosuhteet, liikennetilanne ja liikenteen määrä sekä monet muut turvallisuusseikat, kuten ylösvetosektoreiden suojaaminen. 7

16 Kiitoteiden kokonaiskäyttösuhteet vuoden aikana muodostuvat lukuisten käyttötapojen yhdistelmänä. Vuosittain remontit ovat vaikuttaneet kiitoteiden käyttöön

17 Liikenne tulee tai suuntautuu lähestymislennonjohtoalueen (TMA) porteilta/porteille 7

18 22L

19 22R

20 22R 22L

21

22

23 Laskeutuvien koneiden melun suuntautuminen riippuu laskukiitotiestä. Lentoonlähtevien koneiden melun suuntautuminen riippuu sekä kiitotiestä että lentoonlähtöreiteistä. Lentoonlähtöreitit on suunniteltu asutus huolellisesti huomioon ottaen. 7

24 Ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Lden-melualueen laajuus riippuu koneiden määrästä, niiden meluisuudesta, ja lentojen vuorokauden ajasta. Melualueen muoto riippuu kiitoteiden käyttösuhteista ja ajasta sekä lentoreiteistä. Remonteista johtuvat kiitotiesulkemiset vaikuttavat vuosittain melualueeseen. Lden > 55 db melualue yhdistelmä, vuodet 2006 ja

25 Finavia on kiinnittänyt huomiota Keravan esittämiin seikkoihin lennoista Keravan alueiden yli. Laskeutumiskorkeuden nostaminen välilähestymiskorkeus kiitotielle 22L 2000 jalkaa ja kiitotielle 22R nykyisin 3000 jalkaa keskustan yllä koneet m korkeammalla välilähestymiskorkeudet eivät voi olla samat rinnakkaiskäytön vuoksi

26 3000 ft Laskeutumis -korkeuden nostaminen 2000 ft

27 Finavia on kiinnittänyt huomiota Keravan esittämiin seikkoihin lennoista Keravan alueiden yli. Jatkuvan liu un lähestymisten (CDA) lisääminen monivuotinen projekti on käynnissä yhdessä lentoyhtiöiden kanssa ensitavoite lisätä CDA-lähestymisiä yöaikana, nyt noin 20 % lähestyminen tyhjäkäynnillä ilman vaakalentovaihetta ja optimaalista reittiä pitkin olisi paras ratkaisu

28 Finavia on kiinnittänyt huomiota Keravan esittämiin seikkoihin lennoista Keravan alueiden yli. Laskeutumiskulman jyrkentäminen lentokoneiden tekninen rakenne on suunniteltu 3 asteen lähestymiskulmaa varten 3 astetta on globaali standardi, josta voidaan poiketa vain erikoisolosuhteissa maasto-olosuhteiden vuoksi, eikä se sovellu kaikelle kalustolle 3 asteen liuku vastaa 52 m korkeuden muutosta kilometrin matkalla ICAO PANS-OPS: Descent gradients steeper than the optimum should not be used unless all other means to avoid obstacles have been attempted since these steeper descent gradients may result in rates of descent which exceed the recommended limits for some aircraft on final approach.

29 Finavia on kiinnittänyt huomiota Keravan esittämiin seikkoihin lennoista Keravan alueiden yli. Laskeutumisten ohjaaminen muille kiitoteille tuulet aiheuttavat kiitoteiden käytön vaihtelua jo nyt maankäytön suunnittelu riippuu pitkän aikavälin melualueista ympäristölupa: yöaikana laskeutumiset kiitotielle 15, kun mahdollista entä jos laskeutumisia siirrettäisiin heti kiitotieltä 22L kiitotielle 22R? 22R pääasiallinen lentoonlähtökiitotie kapasiteettiongelma liikenne maassa, kiitotien ylitykset ja rullausmatkat kiitotien 22L lentoonlähtöjen suunta olisi kohti asutusta mielipiteet 22R:n jatkeella? tulevaisuudessa kiitoteiden välialueen rakentaminen vaikuttaa kiitoteiden rinnakkaiskäyttöä lisäävästi oletus vuodelle 2025: laskeutumisia kiitotielle 22L ja 22R yhtä paljon

30 Finavia on kiinnittänyt huomiota Keravan esittämiin seikkoihin lennoista Keravan alueiden yli. Lentoonlähtöjen ohjaaminen muille kiitoteille tuulet aiheuttavat kiitoteiden käytön vaihtelua jo nyt maankäytön suunnittelu riippuu pitkän aikavälin melualueista entä jos lentoonlähtöjä siirrettäisiin heti kiitotieltä 04R kiitotielle 04L? lännestä laskeuduttaessa painotetaan kiitotietä 04L (Martinlaakso Myyrmäki) lentoonlähdöt samalla kiitotielle - kapasiteettiongelma liikenne maassa, kiitotien ylitykset ja rullausmatkat laskeutumiset 04R:lle tulevaisuudessa kiitoteiden välialueen rakentaminen vaikuttaa kiitoteiden rinnakkaiskäyttöä lisäävästi oletus vuodelle 2025: lentoonlähtöjä kiitotiellä 04L enemmän kuin kiitotiellä 04R

31 Finavia on kiinnittänyt huomiota Keravan esittämiin seikkoihin lennoista Keravan alueiden yli. Remonttien aikaisten kiitotiesulkemisten vaikutukset vuoden 2008 ja 2009 kesinä kiitotie 2 on töiden vuoksi kiinni laskeutumiset Keravan suunnasta lisääntyvät sulkemisaikaa on voitu lyhentää töiden aiempaa tarkemmalla suunnittelulla tämä kesänä kesto vain 2 kk aiempaa tehokkaampi tiedottaminen

32

33 Finavia on vuodesta 1992 lähtien perustanut lentokoneiden melunhallintaa ympäristöluvan ja kuntien maankäytön suunnittelun antamiiin linjauksiin. Tulevaisuudessakin kiitoteitä tulee öisin käyttää 7 nykyisellä tavalla. Päivisin on liikenne hoidettava kysynnän mukaan, huomioiden maankäyttö.

34 Finavialla on käytössään Suomen ainoa jatkuvatoiminen yhdyskuntamelun mittausjärjestelmä. Lisäksi seurataan lentoreittejä tutkasta. Tulokset raportoidaan 3 kk välein päivätasolla 7

35 Finavialla on käytössään Suomen ainoa jatkuvatoiminen yhdyskuntamelun mittausjärjestelmä. Lisäksi seurataan lentoreittejä tutkasta. Lentoreittien tiheyskuvat raportoidaan 3 kk välein kuukausitasolla. 7

36 Finavian ympäristöpalautejärjestelmä: Tulokset raportoidaan osana meluraportointia. Helsinki-Vantaa 7

37 Tulevaisuuden näkymät Infran kehittyminen Lentoaseman infra kehittyy vain kysyntää vastaavalla tavalla ja sen aikataulussa. 7

38 Tulevaisuuden näkymät Liikenteen kehittyminen - määrä Lentoliikenteen kysynnän odotetaan kasvavan maltillisesti. Liikennemäärien ennusteissa ei ole suuria muutoksia. Operaatiot (tuhansia) 7

39 Tulevaisuuden näkymät Liikenteen kehittyminen - konetyypit Noin vuonna 2025 arvioimme neljäsosan koneista oleva tekniikkaa, joka tänään on vasta suunnittelupöydällä. Ennusteet liikennemääristä ja konekalustosta perustuvat viimeisimpiin lähtökohtiin.

40 Tulevaisuuden näkymät Lentokonemelu kehittyminen Lentokonemelun laskentamenetelmää on muutettu kv. suositusten mukaisesti. Tämä ja uuden ohjelmiston käyttöönotto vaikeuttavat aiempien selvitysten vertaamista uusiin. Katkoviiva ns. verhokäyrä Vihreä sama laskettuna uudella menetelmällä ja ohjelmalla samoin lähtötiedoin 7

41 Tulevaisuuden näkymät Lentokonemelu kehittyminen Arvio melualueesta kehitystilanteessa vuonna 2025 on linjassa ennen kolmannen kiitotien käyttöönottoa tehtyjen lyhyempien ennusteiden kanssa, vaikka laskentamenetelmä ja -ohjelma ovat uudistuneet ja kaikki lähtötiedot on arvioitu uudestaan. Kiitoteiden käyttö pyritään säilyttämään aiemmin ilmoitetun mukaisena, vähäisin muutostarpein. 7

42 Finavia lyhentää etäisyyksiä kaikkialle maailmaan

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTIEDOT... 5 2.1 Luvan hakija

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista 3 LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj, v1.0, Vantaa 12.12.2014,

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011).

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011). 1 Finavia Oyj HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toimintaympäristö Toimialalla vuonna 2012 jatkuneet kustannuspaineet ja heikkenevät kysyntänäkymät aiheuttivat poikkeuksellisen paljon muutoksia

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin Ilmailulaitoksen vuosikertomus A j a s sa e te e npäin 2 2000 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Ilmailulaitoksen arvot 8 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 9 Ilmailulaitos vuonna

Lisätiedot

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771 1 (14) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Ilmailulaitos on valtion omistama liikelaitos. Ilmailulaitos ja sen omistamat tytäryhtiöt muodostavat Ilmailulaitos-konsernin. Ilmailulaitos käyttää aputoiminimenä

Lisätiedot

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Antti Saikkonen Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä Diplomityö,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 17.8.2010

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot