Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4."

Transkriptio

1 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa

2 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Leskelä T., Linnanto T., Viinikainen M., Pesu M., Routama S. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia, A3/2008, Vantaa s. + liitekartat 6 s. TIIVISTELMÄ Ilmailulaitos Finavia laati vuosina Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun ennusteita jaksolle Ennusteet perustuivat arvioihin kolmen kiitotien järjestelmän tulevasta käytöstä, liikennemäärien kasvusta ja konekannan kehittymisestä. Sittemmin kolmannen kiitotien käyttö on vakiintunut ja liikenne-ennusteiden sekä lentokoneiden kehitysnäkymät ovat muuttuneet aiemmista arvioista. Lisäksi lentokonemelun laskentamenetelmä on muuttunut, ja tämä vaikuttaa tuloksiin. Ympäristölupamenettelyn myötä on ajankohtaista päivittää aiemmat lentokonemelun kehittymisennusteet. Helsinki-Vantaan lentoasemalla muutamat merkittävimmät lentoyhtiöt vastaavat yli 80 % koko lentoliikenteestä. Tässä raportissa käytetty liikenteen kysynnästä ulottuu lähes 10 vuotta pidemmälle kuin lentoyhtiöiden omat ennusteet. Ennusteen kannalta merkittävimmät muutokset ovat laajarunkokoneiden operaatiomäärien kasvu, Airbus 320 -sarjan korvaaminen Airbusin uuden sukupolven kapearunkokoneilla ja kotimaan liikenteen lyhyempien reittien suihkukoneiden vaihtuminen potkuriturbiinikoneisiin. MD90- ja Avro RJ 85- ja 100 koneet arvioidaan korvattaviksi Boeingin uuden sukupolven kapearunkokoneilla. Yleisimpiä käytössä olevia lentokoneita koskevat lähtötiedot on laadittu pohjautuen Helsinki- Vantaan lentoaseman lentokoneiden melun- ja reittienseurantajärjestelmän tietoihin. Muiden koneiden lähtötiedot perustuvat laskentaohjelman tietokannan tietoihin ja niiden muokkaamiseen tarvittavin osin. Tulevaisuuden lentokoneet on kuvattu arvioimalla niiden ominaisuuksia nykyisen konekannan ja kansainvälisen aineiston tietopohjalta. Ennustetilanteen lentoreitit on laadittu nykytilanteen pohjalta vuoden 2025 liikenteeseen ja koneisiin sovitettuna. Reittien käytön painottumiseen vaikuttavat kotimaan liikenteen väheneminen ja liikenteen suuntautuminen voimakkaammin itään. Kiitoteiden käyttötavat pysyvät pitkälti vuosina tehtyjen arvioiden kaltaisena. Laskentamenetelmän uudistumisesta aiheutuva tulosten muuttuminen aiheuttaa katkoksen lentokonemelun kehittymistä kuvaavien aikasarjojen tarkasteluun. SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA KÄYTETYT METODOLOGIAT JA OHJELMISTOT ECAC Doc 29 versio 3 ja INM GEMS ArcGIS Taulukko- ja tietokantasovellukset LENTOKONETYYPPIEN MUUTTUMINEN KOHTI KEHITYSTILANNETTA Arvion lähtökohdat Lentokonetyyppi- tai lentoyhtiökohtaisia arvioita ILMA-ALUKSIA KOSKEVAT TIEDOT OPERAATIOMÄÄRÄ JA -JAKAUMA LIIKENTEEN REITTI- JA KIITOTIEJAKAUMA LASKENTAOHJELMAN SOVELTAMINEN Reittien muodostaminen Laskennan parametrit LASKENTATULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Tulokset L den -tulosten tarkastelu LIITEKARTAT

3 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) 1 TAUSTAA Ilmailulaitos Finavia laati vuosina ennusteita lentokoneiden melun kehittymisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Meluhallintasuunnitelma julkaistiin joulukuussa ja sen täydennysversio kuntien kommenttien pohjalta joulukuussa Tarkastelu ulottui noin vuoteen 2020 saakka ja perustui ennakkokäsityksiin kolmen kiitotien järjestelmän tulevasta käytöstä. Kolmas kiitotie otettiin käyttöön marraskuussa Ilmailulaitos Finavia on laatinut uuden arvion lentoliikenteen kysynnästä ja sen muutoksesta ulottaen tarkastelun muutaman vuoden aiempaa pidemmälle. Tämän vuoksi tarkastelua kuvataan noin vuoden 2025 tilanteen arvioksi. Arvio on haluttu tehdä meneillään olevan lentoaseman ympäristölupaprosessin tueksi, sekä toisaalta siksi, että lentoyhtiöiden toimintaa tulevaisuudessa koskevat oletukset ovat muuttuneet. Samalla myös kokemukset kolmen kiitotien järjestelmän käytön turvallisuusvaatimuksista ovat konkretisoituneet ja nämä vaatimukset koskevat myös liikenteen ohjaamista jatkossa. Lisäksi on haluttu arvioida kansainvälisen lentokoneiden melun laskentaa koskevan metodologian muutoksen vaikutusta laskentatuloksiin. Lentokoneiden melun leviämisen arvioiminen ennustetilanteessa lähes kahden vuosikymmenen päässä on lähtötietojen kokoamisen kannalta vaativa tehtävä. Operaatiomäärien, 1 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Ilmailulaitos A19/2001, Vantaa s. + liitteet, 67 s. Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta (Ilmailulaitos A19/2001) korjattu aineisto. Muistio s. + 4 liitekarttaa. Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. Ilmailulaitos A14/2002. Vantaa s. + 4 liitekarttaa. ilma-aluskaluston ja erityisesti niiden teknisten ominaisuuksien arvioiminen on vaatinut suuren työpanoksen. Keskustelut lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien edustajien kanssa ovat tuoneet arvokasta tietoa. Tehty melua koskeva arvio on käytännössä aloitettu puhtaalta pöydältä ja laadittu kokonaisuudessaan uudestaan muuttuneilla työvälineillä. Vuosien numeraalisesta lähtöaineistosta ei ole voitu käyttää hyväksi juuri mitään. Varsinainen melualueiden laskenta on kuitenkin nykyisin Finavian käytössä olevilla tietokoneohjelmistoilla selvästi joustavampaa kuin aiemmin. Työn lähtötietojen kokoamista varten on laadittu merkittäviä taulukkolaskenta- ja tietokantasovelluksia automatisointeineen. Lentokonemelun arvioinnin tueksi on kokemuksia vaihdettu myös kansainvälisesti. Työn kuluessa on käyty keskusteluja englantilaisten ja pohjoismaisten asiantuntijoiden kanssa. Laskentaohjelmaa koskevissa kysymyksissä on oltu yhteydessä ohjelmiston ylläpitäjään Yhdysvaltoihin. Tämä raportti korvaa saman nimisen muistion (päivätty ). Työn ovat laatineet pääasiassa ympäristöinsinööri Tuomo Leskelä, suunnittelija Tuomo Linnanto sekä ympäristöjohtaja Mikko Viinikainen. 2 KÄYTETYT METODOLOGIAT JA OHJELMISTOT 2.1 ECAC Doc 29 versio 3 ja INM 7.0 Lentokonemelualueiden laskennassa on käytetty Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen (FAA) kehittämää ja ylläpitämää laskentaohjelmaa INM 7.0 (Integrated Noise Model). Ohjelma on virallisesti julkaistu INM 7.0:n sisältämä laskentametodologia on Euroopan siviiliilmailukonferenssin vuonna 2005 julkaiseman ECAC Doc 29 version 3 mukainen. Laskentametodologiaa ja sen vaikutusta on tarkasteltu erillisessä muistiossa (Vuosien lentokonemelun verhokäyrän laskenta ECAC:in uudella menetelmällä, Finavia ) sekä ympäristölupahakemuksen kappaleessa 5. INM on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty lentokonemelualueiden laskentasovellus. 2.2 GEMS Laskentamalliin on saatu tarkentavia lähtötietoja Helsinki-Vantaalle asennetusta GEMSjärjestelmästä (Global Environment Monitoring System). Järjestelmä tallentaa tutkatiedon (ilma-alusten nopeus, korkeus, sijainti) lisäksi seitsemän kiinteän ja kahden siirrettävän melumittausaseman tiedot. GEMSjärjestelmän tuottama tieto tarkentaa lähtötietoja. Suurin hyöty saadaan ilma-alusten lentoonlähtö- ja laskeutumisprofiilien tarkentamisessa Helsinki-Vantaan olosuhteita vastaaviksi verrattuna laskentamallin oletuksiin. GEMS-järjestelmän kuvaus on hakemusraportin kohdassa ArcGIS Tulosten arvioinnissa ja esittämisessä on käytetty ArcGIS-paikkatietosovellusta. Sovelluksella on laskettu mm. melualueiden asukasmäärät. 2.4 Taulukko- ja tietokantasovellukset Liikennelähtötietojen tuottaminen laskentamallin edellyttämiin taulukkomuotoihin on tehty Microsoft Excel- ja Access-sovelluksilla. 3 LENTOKONETYYPPIEN MUUTTUMINEN KOHTI KEHITYSTILANNETTA 3.1 Arvion lähtökohdat Vuoden 2006 kokonaisoperaatiomäärästä Finnair Oyj ja Aero Oy edustivat 50 %, SAS yhdessä Blue1:n kanssa 15 % ja FinnComm Airlines yhdessä Golden Airin kanssa 11 %. Lufthansan osuus oli 3 %. Neljän ns. low-cost -lentoyhtiön osuus oli yhteensä 3 %. Näiden toimijoiden kokonaisvolyymi oli siis jo 82 %. Mainittujen toimijoiden konekaluston laadun ja käytön oikea arvioiminen on ratkaisevaa liikenteen kehittymisen arvioinnissa. Ennustettaessa lentokonekalustoa vuodelle 2025 on hyvin paljon muuttuneita lähtökohtia verrattuna vuosina tehtyyn arviointityöhön. Vuosien 2000 ja 2007 välillä on Finnair Oyj:n liiketoimintastrategia voimakkaasti muuttunut ja yhtiö on hankkinut uudentyyppistä kapearunkokalustoa sekä laajentanut voimakkaasti laajarunkokoneilla operoimista. Yhtiö on myös tilannut vasta suunnitteluvaiheessa olevia laajarunkokoneita, joiden oletetaan tulevan liikenteeseen vuonna Vuosien kuluessa myös pääasiassa kotimaan liikenteessä Finnairin partnerina toimiva FinnComm Airlines on uusinut kalustonsa nykyaikaisiin ATR ja ATR potkurikoneisiin. Lentokonekalustoa ja sen käyttöä eri vuorokauden aikoina koskevat ennusteet perustuvat osittain keskusteluihin tärkeimpien operaattoreiden kanssa. Liikenne-ennuste ulottuu lähes 10 vuotta pidemmälle verrattuna minkään operaattorin omiin varsinaisiin analyyseihin tulevasta kehityksestä. Siksi operaatioennusteissa on olennaisena osana mukana Finavian tekemiä oletuksia liikenteen kehittymisestä, eivätkä kehitysennusteet suoraan perustu yhdenkään operaattorin antamiin tietoihin. 3

4 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) Melunhallintasuunnitelman ennuste sisälsi 23 konetyyppiä, joita käytettiin melulaskentojen tekemisessä. Käytetyn konetyyppimäärän voidaan arvioida olleen tarpeettoman suuri, sillä vain yleisimmät tai meluisimmat koneet ratkaisevat lentokonemelualueen laajuuden. Tämän vuoksi melulaskentoja varten laadittavassa kehitys ennusteessa on pyritty optimoimaan käyttävien konetyyppien määrä, jotta lähtöaineiston käsittely laskennoissa ei muodostu tarpeettoman monimutkaiseksi. 3.2 Lentokonetyyppi- tai lentoyhtiökohtaisia arvioita Finnair Oyj tulee lisäämään laajarunkokalustoa sekä syöttöliikennettä erityisesti Eurooppaan hoitavaa kapearunkoista suihkukonekalustoa. Oletuksena on, että laajarunkokalusto kasvaa tasaisesti vuoteen 2025 saakka. Tällöin A330- ja A350 -koneet muodostavat puoliksi reittiliikenteen laajarunkokaluston. Nykyisen Embraer-laivaston laajenemien on jo tiedossa, ja oletetaan, että sen tekniikka pysyy nykyisenä. Airbus 320-sarja on vuoden 2020 tienoilla tulossa osin uudistettavaksi. Tehdyn oletuksen mukaan nykytekniikkaa edustavien A319- ja A320 -koneiden operaatiomäärä on suunnilleen sama kuin nykyisin, mutta erityisesti A321-koneet sekä muu tämän laivaston kasvu on korvautunut Airbusin NGNBkoneella (Next Generation Narrow-Body). Lomaliikenne, joka nykyisin käyttää pääosin B757-kalustoa, käyttäisi pitkillä matkoilla sopivaa A350-versiota ja lyhyillä matkoilla sopivaa Airbusin NGNB-versiota. Ennustetilanteessa arvioidaan kotimaan liikenteessä olevan eri operaattoreilla käytössä potkuriturbiinikoneita, jotka korvaavat suihkukoneita lyhyemmillä kotimaan lennoilla. Voidaan arvioida, että ATR koneet, jotka aiemmin ovat olleet jopa yleisin Helsinki- Vantaalla operoinut konetyyppi, ei enää ennustetilanteessa ole, vaan kaikki ATR-koneet ovat vähintään nykyisen sarjan kaltaisia ympäristöominaisuuksiltaan. Samalla voidaan tehdä konservatiivinen oletus, että kaikki ATR-koneet ovat vähintään ATR72- kokoluokkaa. Vuonna 2006 käytettiin ATRkoneiden lisäksi merkittävässä määrin Saab 340- ja Saab potkurikoneita, sekä F50- ja L410 -koneita. Näiden kaikkien valmistus on jo lopetettu. Meluennusteessa nämä kaikki koneet on arvioitu korvattavan ATR koneella. SAS:n laivastossa oletetaan tapahtuvan voimakas muutos vuoteen 2025 mennessä, sillä yhtiö on toistaiseksi ilmoittanut jatkavansa operoimista MD80-koneilla odottaessaan uuden sukupolven kapearunkokoneita markkinoille. Oletuksena on, että ennustetilanteessa SAS:n väreissä olevat suihkukoneet ovat kokonaisuudessaan Boeing n NGNB-koneita. Blue1 operoi nykyisin merkittävää Avro RJ85- ja RJ100 -laivastoa, eikä sillä vuoden 2007 syksyllä ole lainkaan väreissään potkurikoneita. Avro-konetyypin voidaan arvioida tulevan käyttöikänsä loppuun ennustekauden aikana ja tulevan pääosin korvatuksi BNGNBkoneella ja joltakin osin potkuriturbiinikoneella, jota saattaisi ominaisuuksiltaan edustaa ATR kone. Nykyisin B737-koneita käyttävät Helsinki- Vantaalla monet yhtiöt. Vuonna 2006 näiden operaatiomäärä on yhteensä noin Versioiden -300, -400, -500 ja -800 kunkin määrät olivat muiden versioiden ollessa vähemmän. Näistä kolmen ensimmäisen version valmistus on lopetettu vuonna Ennusteessa on konservatiivisesti arvioitu, että muiden yhtiöiden kuin SAS ja Blue1 käyttämät B737-sarjan koneet ovat nykyisin käytössä olevaa 800-sarjaa. Reittiliikenteessä käytetään nykyisin merkittävässä määrin Embraer 145-suihkukoneita. Tämän konetyypin oletetaan säilyvän teknisesti muuttumattomana. Muut suihkukoneet edustivat vuonna 2006 noin 9000 operaatiota. Tämä koneryhmä edustaa kymmeniä eri tyyppejä, joista suurin osa on pieniä ns. business-jettejä, kuten Falcon 20 ja hieman suurempia tyyppejä kuten Challenger 600-sarja. Yleisin muista suihkukoneista oli vuonna 2006 Fokker 100, jota ei enää valmisteta. Tämän konetyyppiryhmän ennustaminen olisi tehtävissä monella tavalla. Koska F100 on suuruusluokaltaan tästä ryhmästä suurimpia matkustajareittiliikenteessä käytettäviä, on tätä ryhmää kuvattu ennusteessa suunnilleen puoliksi F100-koneella ja CL601-koneella huolimatta siitä, että F100- kone tuskin on käytössä ennustetilanteessa. Näiden koneiden ominaisuudet ovat kuten nykyisin. Erikoisrahtikäytössä yhtiöt käyttävät nykyisin A300-koneita, B757-koneita ja vähemmän kuin kerran päivässä B747-koneita. Rahtikoneiden valikoima tullee olemaan ennustetilanteessa kirjava, vaikka rahtikoneiden erityistä kasvua ei Helsinki-Vantaan lentoasemalla ole näköpiirissä. Suurten rahtisuihkukoneiden oletetaan jatkossa pääosin vastaavan melultaan edelleen nykyisiä A300-tyypin koneita, mutta joukossa on myös nykyistä B tekniikkaa vastaavia koneita. Rahtitoiminnassa saatetaan jatkossa käyttää myös suuria potkurikoneita, jotka perustuvat nykyisin käytettävään tekniikkaan tai ovat kokonaan uusia konetyyppejä. Tämän vuoksi ennusteessa oletetaan käytettävän myös suuria potkukoneita, joiden edustajana on C130 Hercules. Hercules edustaa vanhaa tekniikkaa, mutta se on jouduttu valitsemaan, koska meluteknisiä tietoja ei muille suurille potkurikoneille ole saatavilla. Herculeksen melua on tästä syystä laskennoissa vähennetty viidellä desibelillä lentoonlähdöissä ja laskeutumisissa. Yksimoottoriset potkurikoneet ja helikopterit on jätetty laskelmien ulkopuolelle, sillä niiden operaatioilla ei ole merkitystä melualueiden laajuuteen. 4 ILMA-ALUKSIA KOSKEVAT TIEDOT INM-laskentaohjelman jakeluversiot sisältävät yleisimpien käytettävien ilma-alusten lentoprofiili- ja melutietoja. Pääasiassa on käytetty ohjelmiston viimeisimmän version INM 7.0:n tietokannan tietoja, kuitenkin niitä on tarvittaessa tarkennettu mikäli GEMS-järjestelmästä saadut tiedot ovat poikenneet olennaisesti tietokannan ja ohjelmistoversion tuottamista tunnusluvuista. Laskentaan on sisällytetty myös ilma-aluksia, jotka eivät ole vielä tuotannossa tai eivät vielä operoi Helsinki- Vantaalla. Näiden ilma-alusten kohdalla on tehty arvioita tulevista suoritusarvoista ja melutiedoista. Ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: 1. Keskeisimmille EFHK:lla vuonna 2007 sekä ennustetilanteessa 2025 operoiville konetyypeille luotiin profiilit ja tietokannan tarjoamia lähtöarvoja tarkennettiin perustuen GEMS-järjestelmän tuottamaan informaatioon. Koneille, joiden kuvausta ei tietokannoista löydy, luotiin substituutit lähinnä vastaavasta koneesta ja kone sovitettiin GEMS:n tuottamaan informaatioon. Näin toimittiin laskennan koneiden A319, A320, ATR72, E190 ja B738 osalta. 2. Koneet, jotka eivät olleet tarkastelussa keskeisimpiä ja jotka löytyvät INM7.0:n tietokannasta käytettiin sellaisenaan ja niiden profiileiksi valittiin oletettavaa käytettävää reitinpituutta vastaavat profiilit. Lähestymisprofiileita modifioitiin vastaamaan EFHK:lla lennonjohdon antaman ohjauksen mukaisia lentomenetelmiä. Näin toimittiin laskennan koneiden A330, DCH8, E145, F100, CL601, B744 ja A300 osalta. Lähestymisissä käytettiin kaikille kiitoteille samoja lähestymisprofiileja. 3. Koneet, joita ei työtä laadittaessa ollut olemassa, mallinnettiin käytössä olevaan tietoon perustuen modifioimalla kohdan 1 mukaisesti mallinnettuja koneita, tai modifioimalla lähinnä vastaavaa INM7.0 tietokannan konetta. Tulevaisuuden koneiden valmistajilta saatuihin suoriin tai epäsuoriin arvioihin suunnitelmatasolla olevista koneista suhtauduttiin konservatiivisesti. Lähestymisprofiileita modifioitiin vastaamaan EFHK:lla lennonjohdon antaman ohjauksen mukaisia lentomenetelmiä. Näin toimittiin koneiden ANGNB, ANGNBL, BNGNB, C130, A350 ja A350L osalta. 4

5 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia, LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN ENNUSTETILANTEESSA (7) 5 OPERAATIOMÄÄRÄ JA -JAKAUMA Taulukossa 1 on esitetty arvioitu konekalusto noin vuoden 2025 tilanteessa. Aineistoa on käsitelty myös hakemusraportin kohdassa Laskennoissa käytetyille ilma-aluksille on arvioitu keskimääräiset eri vuorokaudenaikojen (den) operaatiomäärät (taulukko 2). Operaatiot ovat vuosikeskiarvoista laskettuja. Operaatiomääräarviosta on luotu taulukkolaskentaohjelmassa oletetun kiitoteiden käyttösuhteen mukainen taulukko. Kunkin ilmaaluksen liikennemäärä on siten saatu jaoteltua eri kiitoteille vuorokaudenajoittain. 6 LIIKENTEEN REITTI- JA KIITOTIEJAKAUMA Liikenteen jakautumisessa eri reiteille on huomioitu arvioidut muutokset nykytilanteesta vuoden 2025 liikenteeseen. Esimerkiksi kotimaan liikenteen väheneminen ja itään suuntautuvan liikenteen kasvu on huomioitu kyseisten ulosmeno- ja tuloporttien liikenteen muutoksina. Liikenteen jaottelua on hallittu MS Excel-taulukoilla ja niiden tietoja on yhdistetty MS Access-sovelluksella ilmaaluskohtaisiin liikennemääriin ja niiden käyttämiin profiilitietoihin. Kuvassa 1 olevalla Access-haulla muodostuu INMlaskentaohjelman käyttämä taulukko lentoonlähtevien ilma-alusten melun laskemiseksi. Taulukko 1. Kehitystilanteen (noin vuosi 2025) lentokonemeluarviossa käytetyt ilma-alukset ja niiden operaatiomäärät. Operaatiomäärät ovat vuosikeskiarvoja. Konetyyppi Oper/vrk Osuus % ATR72, keskikokoiset potkuriturbiinikoneet % E190, Embraer % A320, Airbus % A319, Airbus % BNGNB, Boeing Next Generation Narrow Body 90 10% ANGNB, Airbus Next Generation Narrow Body 70 8% F100, Fokker 100, keskikokoinen suihkumatkustajakone 60 7% B738, Boeing % DHC8, pienehköt potkuriturbiinikoneet 40 4% CL601, Canadair Challenger 600, pieni suihkumatkustajakone (business) 40 4% A330, Airbus 330 (laajarunko) 30 3% E145, Embraer 145, pieni suihkumatkustajakone 30 3% A350, Airbus 350 (laajarunko) 26 3% ANGNBL, Airbus Next Generation Narrow Body lomalennot 20 2% A300, Airbus 300 (laajarunko) (rahti) 12 1% C130, suuret potkuriturbiinikoneet (rahti) 10 1% A350L, Airbus 350 lomalennot (laajarunko) 10 1% B744, Boeing , (laajarunko), (rahti) 6 1% Yhteensä % Taulukko 2. Laskennoissa käytettävät operaatiomäärät vuorokaudessa päivä-, ilta- (klo 19 22) ja yöaikana (klo 22 07). Operaatiomäärät ovat vuosikeskiarvoja. Day Evening Night Yhteensä Lentoonlähtöjä Laskeutumisia Taulukossa 2025 AC_RWY_DEN on lentoonlähtevien ilma-alusten liikennemäärät kiitoteittäin ja vuorokaudenajoittain (den). Taulu 2025 Reitti_Exit_osuus_crosstbl sisältää tiedot kunkin kiitotien reiteistä ja siitä kuinka liikenne jakaantuu eri reiteille samalta kiitotieltä samaan ulosmenoporttiin päätyvillä reiteillä. Tässä taulukossa määritetään laajarunkoisten- (WB), kapearunkoisten- (NB) ja turboprop-ilma-alusten (TP) jakaantuminen omille reiteilleen Exit_acgroup_kerroin - taulukossa määritellään ulosmenoportin prosenttiosuus kiitotien liikenteestä. Lisäksi haussa lisätään taulukon 2025 AC_profiles tiedot, jossa on ilma-aluksille luodut tai INMtietokannan lentoonlähtöprofiilin nimi. Profiilin yksityiskohtaisia tietoja hallinnoidaan INMohjelmassa. Vastaavat taulukot ja accesshaku on tehty laskeutuvalle liikenteelle. Muodostuva taulukko Ops-flt.dbf on INM:n lähtötiedoiksi soveltuva taulukko. Noin vuoden 2025 tilanteen lentokonemelualueiden lähtötietoina on käytetty kuvan 2 ja taulukoiden 1-4 tietoja. 7 LASKENTAOHJELMAN SOVELTAMINEN Helsinki-Vantaan lentokonemelualueiden laskemiseksi INM-laskentaohjelmaan on määritelty vakioiksi kiitoteiden sijainnit, lentoonlähtö- ja laskeutumisreitit, sääolosuhteet, laskennassa käytetyt ilma-alukset ja niiden profiilit. Ilma-absorptio vastaa INM-ohjelmiston käyttämässä meluaineistossa referenssitilannetta (ECAC, 1997). Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu ECAC:n Doc 29 3rd edition -menetelmän mukaisesti (kuvattu myös luonnoksessa standardiksi SAE AIR- 5662). Laskenta-alueen maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu huomioon. Kuva 1. Eri tietolähteiden yhdistäminen INM-laskentaohjelman käyttämäksi taulukoksi

6 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia, LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN ENNUSTETILANTEESSA (7) Taulukko 3. Lentoonlähdöt kiitoteittäin vuositasolla vuorokaudessa Lentoonlähdöt kiitotie D E N SUM 04L R L R SUM Taulukko 4. Laskeutumiset kiitoteittäin vuositasolla vuorokaudessa Laskeutumiset kiitotie D E N SUM 04L R L R SUM Kuva 3. Laskennassa käytettyjen lentoonlähtöjen (siniset) ja laskeutumisten mediaanireitit (punaiset) Kuva 2. Kiitoteiden käyttösuhteet melulaskennoissa. Ylemmät kuvat: koko vuorokausi, alemmat kuvat yöaika klo Keskiarvo vuositasolla. Kuva 4. Kiitotien 22R lentoonlähtöreitit ja niiden alireitit (esimerkki) 7.1 Reittien muodostaminen Laskennassa käytetyt reitit on pääasiassa laadittu vuoden 2006 ja 2007 liikenteen toteutuneiden reittien perusteella. Jokaiselta kiitotieltä jokaiselle TMA:n (lähestymislennonjohtoalueen) ulosmenoportille ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä omaa reittiään, vaan läheisten ulosmenoporttien liikenne on yhdistetty yhdelle reitille. Samaa menettelyä on käytetty lähestyvän liikenteen reittien määrittämisissä. Samalta kiitotieltä kahdelle lähekkäiselle ulosmenoportille suuntautunut liikenne usein eriytyy kaukana laskettavien melualueiden ulkopuolella, eikä liikennemäärien yhdistämisellä siten ole merkitystä laskentatulokseen. Kiitoteiden 22R, 04R ja 04L joillakin reiteillä on välittömästi lentoonlähdön jälkeen nopea kaarros, eivätkä kaikki konetyypit kykene kaartamaan samalla tavalla. Tällöin on tarvittaessa luotu eri reitit laajarunkoisille-, kapearunkoisille- ja turboprop-ilma-aluksille, jolloin yhdeltä kiitotieltä voi olla kolme eri reittiä yhdelle ulosmenoportille. Laskeutuvien ilma-alusten kohdalla ei ole tarvetta tehdä erillisiä reittejä eri ilma-alustyypeille. Laskennassa käytetyt reitit on viety laskentasovellukseen, jossa niistä on muodostettu mediaanireitit ja niiden alireitit. Alireitit kuvaavat ns. reittien hajontaa. Alireitit ovat mediaanireitin rinnakkaisreittejä, joille voidaan määrittää haluttu osa reitin kokonaisliikenteestä (ns. hajonta). Alireittien määrä ja etäisyys mediaanireitistä voidaan määrittää INM:ssä. Kuvassa 3 on esitetty laskentaan määritetyt reitit ja kuvassa 4 vastaavasti esimerkkinä kiitotien 22R lentoonlähtöreitit ja niiden alireitit. Reitit

7 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) päättyvät TMA:n rajalla sijaitsevaan ulosmeno- tai tuloporttiin. Melulaskentoja varten kullekin mediaanilentoreitille on määritelty hajonta. Lähtökohtana ennustetilanteen reiteissä on aluenavigointi (esim. satelliittiteknologiaan perustuva RNAV) ja sen antamat mahdollisuudet entistä tarkemmalle reittien seuraamiselle normaalitilanteessa. RNAV-reittien julkaiseminen edellyttää ilma-aluksilta riittävää navigoinnin varustelutasoa, joka toteutunee jo selvästi ennen vuotta Ennustetilanteissa lentoreittien hajonnan on siten oletettu olevan pienempää kuin nykytilanteessa. Lähestymisten osalta hajonnan määrittelyä on täydennetty tekemällä laskentoja varten ns. näkölähestymisreittejä sekä vektorointiin perustuvia reittejä, joille melulaskentoja varten on oletettu osan liikenteestä sijoittuvan. Lähestymisreittien hajonnan määrittelyssä on hyödynnetty saatuja kokemuksia nykytilanteen toiminnasta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty lentoonlähtö- ja laskeutumisreitit ArcGIS-tulosteena yleiskarttapohjilla. 7.2 Laskennan parametrit Kussakin tietokoneajossa on määritetty mm. laskettavat melusuureet, laskenta-alueen koko ja laskentapisteiden tiheys. Merkittävin muutos aiempaan laskentametodologiaan on sivuttaisvaimennuksen laskenta. Uudella laskentamenetelmällä (SAE-AIR- 5662) melualue laajenee sivusuuntaan aiempaa laajemmalle (siipimoottoriset koneet). Hakemusraportin kohdassa on esimerkkejä yksittäisen lentoonlähdön melujalanjäljesta uudella ja vanhalla laskentametodologialla laskettuna. INM 7.0 on ensimmäinen INM:n versio, jossa otetaan huomioon myös ilma-aluksen kaarroksen geometria ja sen vaikutus melun leviämiseen kaarroksen aikana. 8 LASKENTATULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 8.1 Tulokset Liitekartoissa 3-5 on esitetty melualueet eri melutasosuureilla ilmoitettuna kehitystilanteessa, joka vastaa noin vuoden 2025 tilannetta. Liitteessä 6 on esitetty kehitystilanteen 2025 sekä aiemman ns. verhokäyrän yhdistelmä. Laskentatulosten tarkastelu ja esittäminen on tehty ArcGIS-sovelluksella. Sovelluksella on laskettu myös melualueen sisään jäävien asukkaiden määrä. ArcGIS:stä on voitu tulostaa lopputulokset suoraan Adobe Acrobat-muodossa. 8.2 L den -tulosten tarkastelu Tuloksiin vaikuttavat osaltaan kaikki laskennassa käytetyt lähtötiedot, oletukset ja menetelmät. Vuoden 2006 asukasmääräaineistolla arvioituna L den yli 55 db alueen asukasmäärä olisi noin L den -tunnusluvun kohdalla kiitotien 22R lentoonlähdöistä aiheutuva melualue on melunhallintasuunnitelmassa (ks Johdanto) esitettyjä aiempia arvioita lievästi leveämpi kiitotien pohjois- ja länsipuolella. Tähän vaikuttaa osaltaan uusi laskentamenetelmä ja sen sivuttaisvaimennusten muutos sekä laskennassa käytetyt lentoonlähtöprofiilit. Kiitotien 22L eteläpuolella melualue muuttuu jonkin verran ollen verhokäyrää kapeampi kiitotien sivulla ja ulottuen Silvolan tekojärven kohdalla ulommas. Muutos johtuu lentoonlähtöreittien realistisemmasta kuvaamisesta verrattuna vuosina laadittuihin selvityksiin sekä oletuksesta, että kiitotien 22L lentoonlähdöt tehtäisiin pääosin kiitoteiden 1 ja 2 risteyksestä. Näitä vasemmalle kääntyviä reittejä käytetään suihkukoneille vain päiväaikaan. Yöaikana reittiä käyttäisi tulevaisuudessa vain vähäinen määrä potkurikoneita. Suoraan kiitotien sivulla on myös moottorijarrutuksen erilainen käsittely INM-ohjelmistossa vaikuttanut melukäyrän yksityiskohtiin. L den -arvoilla kiitotien 22R laskeutumislinjan melualueen muutos aiempiin arvioihin nähden johtuu lähinnä parin ilta-ajan tunnin laskeutuvan liikenteen oletetusta ohjaamisesta rinnakkaiskiitoteille kiitotien 15 asemasta sekä yöajan laskeutumisten tasaantumisesta 22- suunnan kiitoteille. Ilta- ja yöajan liikenteen voimakas painotus L den -tunnusluvussa näkyy melualueen laajuudessa, vaikka kyse on varsin vähäisistä liikennemuutoksista verrattuna aiempiin arvioihin. Koska laskentamenetelmä olettaa melun leviävän aiempaa leveämmälle reittien sivusuunnassa, tästä seuraa, että tuloksissa rinnakkaisten kiitoteiden laskeutumisten piikkimäiset melualueet kiitoteiden välillä osin yhdistyvät ja melualueet pitenevät. Samalla laskeutumissektorin melualueen yleismuoto muuttuu ja melualueen teoreettinen pinta-ala kasvaa. Tämä on laskentatuloksissa havaittavissa myös kiitoteiden 04L/R välisellä alueella. Melualue kiitoteiden 22L/R laskeutumissektorissa muuttuu lievästi myös laskeutuvien koneiden lentomenetelmien uudenlaisen arvioimisen vuoksi. 9 LIITEKARTAT 1. Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, lentoonlähdöt. 2. Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, laskeutumiset 3. Kehitystilanne Lentokonemelu, L den 55, 60 db 4. Kehitystilanne Lentokonemelu, L n 50, 55 db 5. Kehitystilanne Lentokonemelu, L Aeq(7-22) 55, 60 db 6. Kehitystilanne 2025 sekä verhokäyrä (Ilmailulaitos A14/2002), lentokonemelualueiden L den 55 ja 60 db yhdistelmä 7

8 Kilometriä Ilmailulaitos Finavia Helsinki-Vantaan lentoasema Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, lentoonlähdöt Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 1

9 Kilometriä Ilmailulaitos Finavia Helsinki-Vantaan lentoasema Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, laskeutumiset Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 2

10 Nummenpää Kassakumpu Mikkolanmäki Nurmijärvi Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Terrisuo Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Tapiola Perttula 55 Siippoo Nummi Tuusulanjärvi Ristinummi Paipis Paippinen Brusas Gästerby Pyykorpi Helkku Sahamäki Numlahti Valkjärvi Nummimäki Talvisto Klaukkalan Lepsämä Metsäkylä Mäntysalo Palsi Jukola Klaukkala Jokipelto Lintumetsä Syrjälä Kuonomäki Skogby Harjula Lakisto Snäckens ToivolaToivala Reuna Riipilä Palojoki Rusutjärvi Nahkela 60 Lahela Metsäkylä Koivikko Ruotsinkylä Myllykylä Tuusula Tuomala Kytömaa Hyrylä Savio Koivikko Korso Blekdal Byända Kaskela Tallmo Talma Ahjo Kerava Johanneberg Svartböle Södra Paipis Nickby Hertsby Nikkilä Sibbo Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Ketunkorpi Takkula Luukki Kalajärvi Röylä Simola Lahnus Keimola Vestra Petas Odilampi 55 Vantaankoski 60 Kivistö Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Helsinki-Vantaan Lentoasema Vantaa Hanala Maantiekylä Rekola Koivukylä Tikkurila Viirilä Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärä Henkilöä / 100 x 100m Lilljofs Hindsby Immersby Sipoo Pigby Gästerby Pakankylä Kauniainen Askisto Vanda Martinlaakso Kaskela Massby Vantaanlaakso Kunnarla Puotinen Haltiala Nybygget Vaakkola Puistola Kilometriä Bodom Hakunila Kalmari Hämeenkylä Puistola Kaivoksela Kalmar Sotunki Vanhakartano Bodominjärvi Vapaala Västerskog Brobacka Pähkinärinne Pakila Ilmailulaitos Finavia Etelä-Kaarela Tapanila Nupuri Oittaa Malmi Helsinki-Vantaan lentoasema Gumbostrand Laaksolahti RajakyläKehitystilanne Lintuvaara Björnsö Vesala Östersundom Konala Bemböle Karakallio Lentokonemelu, L den 55, 60 Husö db Viherlaakso Pirkkola Pihlajamäki Haaga Mellunkylä Viikki Oulunkylä Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 3

11 Nummenpää Kassakumpu Mikkolanmäki Nurmijärvi Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Terrisuo Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Tapiola Gästerby Pyykorpi Perttula Helkku Sahamäki Numlahti Valkjärvi Nummimäki Talvisto Klaukkalan Lepsämä Metsäkylä Mäntysalo Palsi Jukola Klaukkala Jokipelto Lintumetsä Syrjälä Kuonomäki Skogby Harjula Lakisto Snäckens 50 ToivolaToivala Reuna Riipilä Siippoo Nummi Palojoki Rusutjärvi Nahkela Lahela 55 Metsäkylä Koivikko Ruotsinkylä Myllykylä Ristinummi Tuusulanjärvi Tuusula Tuomala Kytömaa Hyrylä Savio Koivikko Korso Paipis Paippinen Blekdal Byända Kaskela Tallmo Talma Ahjo Kerava Johanneberg Svartböle Brusas Södra Paipis Nickby Hertsby Nikkilä Sibbo Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Ketunkorpi Takkula Luukki Kalajärvi Röylä Simola Lahnus Keimola Vestra Petas Odilampi 50 Vantaankoski Kivistö 55 Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Helsinki-Vantaan Lentoasema Vantaa Hanala Maantiekylä Rekola Koivukylä Tikkurila Viirilä Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärä Henkilöä / 100 x 100m Lilljofs Hindsby Immersby Sipoo Pigby Gästerby Pakankylä Kauniainen Askisto Vanda Martinlaakso Kaskela Massby Vantaanlaakso Kunnarla Puotinen Haltiala Nybygget Vaakkola Puistola Kilometriä Bodom Hakunila Kalmari Hämeenkylä Puistola Kaivoksela Kalmar Sotunki Vanhakartano Bodominjärvi Vapaala Västerskog Brobacka Pähkinärinne Pakila Ilmailulaitos Finavia Etelä-Kaarela Tapanila Nupuri Oittaa Malmi Helsinki-Vantaan lentoasema Gumbostrand Laaksolahti RajakyläKehitystilanne Lintuvaara Björnsö Vesala Östersundom Konala Bemböle Karakallio Lentokonemelu, L n 50, 55 db Husö Viherlaakso Pirkkola Pihlajamäki Haaga Mellunkylä Viikki Oulunkylä Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 4

12 Nummenpää Kassakumpu Mikkolanmäki Nurmijärvi Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Terrisuo Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Tapiola Perttula Siippoo Nummi Tuusulanjärvi Ristinummi Paipis Paippinen Brusas Gästerby Pyykorpi Helkku Sahamäki Numlahti Valkjärvi Nummimäki Talvisto Klaukkalan Lepsämä Metsäkylä Mäntysalo Palsi Jukola Klaukkala Jokipelto Lintumetsä Syrjälä Kuonomäki Skogby Harjula Lakisto Snäckens ToivolaToivala Reuna Riipilä Palojoki Rusutjärvi Nahkela Lahela 55 Metsäkylä Koivikko Myllykylä 60 Ruotsinkylä Tuusula Tuomala Kytömaa Hyrylä Savio Koivikko Korso Blekdal Byända Kaskela Tallmo Talma Ahjo Kerava Johanneberg Svartböle Södra Paipis Nickby Hertsby Nikkilä Sibbo Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Ketunkorpi Takkula Luukki Kalajärvi Röylä Simola Lahnus Kivistö Keimola Vestra Petas Odilampi Vantaankoski Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Helsinki-Vantaan Lentoasema Vantaa Hanala Maantiekylä Rekola Koivukylä Tikkurila Viirilä Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärä Henkilöä / 100 x 100m Lilljofs Hindsby Immersby Sipoo Pigby Gästerby Pakankylä Kauniainen Askisto Vanda Martinlaakso Kaskela Massby Vantaanlaakso Kunnarla Puotinen Haltiala Nybygget Vaakkola Puistola Kilometriä Bodom Hakunila Kalmari Hämeenkylä Puistola Kaivoksela Kalmar Sotunki Vanhakartano Bodominjärvi Vapaala Västerskog Brobacka Pähkinärinne Pakila Ilmailulaitos Finavia Etelä-Kaarela Tapanila Nupuri Helsinki-Vantaan lentoasema Oittaa Malmi Gumbostrand Laaksolahti RajakyläKehitystilanne Björnsö Lintuvaara Vesala Östersundom Konala Bemböle Karakallio Lentokonemelu, L Aeq(7-22) 55, Husö 60 db Viherlaakso Pirkkola Pihlajamäki Haaga Mellunkylä Viikki Oulunkylä Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 5

13

14 Finavian julkaisusarja A A 3/2005 Asfalttipäällysteiden jäänsulatuskestävyys Rovaniemen lentokentän kokeet A 5/2005 Lentoliikennetilasto 2004 A 6/2005 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, vuosi 2004 A 7/2005 A 1/2006 Vol. 12 A 2/2006 Vol. 12 A 3/2006 Vol. 4 A 1/2007 Vol. 12 A 2/2007 Vol. 12 A 3/2007 A 4/2007 A 5/2007 Vol. 3 A5/2007 Vol. 4 A 1/2008 A 2/2008 A 3/2008 Lentoreittimaksut EUROCONTROL laskutusjärjestelmässä Laajennetun komission päätökset 2005 Liikenneraportti Liikennetilastoja 2006, Helsinki-Vantaan lentoasema Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, loka-joulukuu 2006 Liikenneraportti Liikennetilastoja 2007, Helsinki-Vantaan lentoasema Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, loka-joulukuu 2007 Jyväskylän lentoasema, Lentomeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos, Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemelun laskenta Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitystilanteessa noin vuonna 2025 Tämä julkaisu on saatavissa: Finavia

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö Ilmailulaitos Finavia LÄHETE () Ympäristö 7.5..28 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26 (Ilmailulaitos Finavia A4/27)

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Finavia Oyj A1/211 Vantaa 21.3.211 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 Ilmailulaitos Finavia, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 Ilmailulaitos Finavia A3/27 Vantaa 27.6.27 Ilmailulaitos Finavia,, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 (9) Ilmailulaitos

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj 17.7.2012 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2009 Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.2010 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010 Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Operaatioita vuorokaudessa

Operaatioita vuorokaudessa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, Ilmailulaitos, 4.12.2002 LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN JA HALLINTA 2003-2020. VUODEN 2020 TILANTEEN UUDELLEENARVIOINTI. 1(3) Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melun

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 2 Vantaa 13.7.27 Lentokonemelukatsaus 2/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia A4/2007 Vantaa 27.6.2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 4 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 21 Lentokonemelukatsaus 4/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009 Ilmailulaitos Finavia A1/29, Vol 2 Vantaa 31.7.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 29 Lentokonemelukatsaus 2/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

11 / Sivu 1 / 7

11 / Sivu 1 / 7 Espoo min min min 211 Otaniemi 15 25 35 212 Otaniemi metro 213 Tapiola 15 25 35 214 Tapiontori 215 Westend 15 25 35 216 Westend bussias. 217 Keilaniemi 15 25 35 218 Keilaniementie 221 Haukilahti 15 25

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8. Ilmailulaitos, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Vantaa 8.8.2005 , Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004., Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Mäkelä

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Ilmailulaitos, A 7/2004 Vantaa, 30.6.2004 Helsinki-Malmin lentoasema, Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1

Lisätiedot

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 104 / 2007 Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Toni Keskitalo Jyväskylä 2007 1. JOHDANTO Raportissa on laadittu

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

0 7,5 15 RIIHIMÄKI. Silmäkeneva. Teijola Mannila Ridasjärvi. Noppo Herunen. Isokallio Matku Rajamäki. Kumpula Hynnänkorpi Ojala. Palojoki.

0 7,5 15 RIIHIMÄKI. Silmäkeneva. Teijola Mannila Ridasjärvi. Noppo Herunen. Isokallio Matku Rajamäki. Kumpula Hynnänkorpi Ojala. Palojoki. Vantaan vesistöalue 21 Alueen pinta-ala (²): pinta-ala (²): pinta-alan osuus : 1685,9 133,5 7,9 0 7,5 15 RIIHIMÄKI Silmäkeneva Päiväkivi Mustasuo Teijola Mannila Vantaan yläosa Ridasjärvi Läyliäinen Mustajoki

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos Finavia A2/2008 Vantaa 30.4.2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki- Vantaan lentoasemalla HEL 2011-001908

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 3 Vantaa 29.1.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 21 Lentokonemelukatsaus 3/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 3215/11.01.04/2012 64 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi) Finavia Oyj:n hakemuksesta koskien meluun liittyviä toimintarajoituksia Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 423/11.01.00/2015 15 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevista valituksista Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Muistio, v. 1.0 19.10.2009 Konsernihallinto, Ympäristö Siviililentoliikenteen

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 14.2.2013 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Lentokonemelukatsaus 4/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 2012

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 22-23.3.2017 Petteri Puputti, kaavasuunnittelija 23.3.2017 1 Tuusula Tuusula on kunta Uudenmaan maakunnassa Naapurikunnat:

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet 22.12.2016 1 Ennusteiden taustat ja analyysit 2 Yleistä Tuusulan liikennemallilla on tuotettu yleiskaavaehdotuksen mukainen ennuste vuodelle 2040 Yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day 6.12.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (8) 838 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Pöydälle HEL 2013-007470 T 11 00 01 Viite:

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Elisa xdsl-liittymä. Hinnasto 1.11.2008. Ethernet 1Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä Liittymismaksu 1 140

Elisa xdsl-liittymä. Hinnasto 1.11.2008. Ethernet 1Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä Liittymismaksu 1 140 1 (5) Elisa xdsl-liittymä Ethernet 1Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä Liittymismaksu 1 140 Kuukausimaksu 520 /kk Liittymä ei sisällä mahdollista siirtoyhteyttä Elisan Ethrnet-solmulta asiakkaan tiloihin.

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

PERKKOONKATU 1 AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE

PERKKOONKATU 1 AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE Vastaanottaja T2H Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.1.2017 PERKKOONKATU 1 AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS MULTISILLAN AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot