Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson."

Transkriptio

1 1 (9) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden ansioista matkustajamäärä oli edelleen hieman suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni, samoin kokonaistulos Liiketoiminnan rahavirta vahvistui hieman Omavaraisuusaste parani Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuodesta Konsernissa on käynnissä toiminnan tehostamisohjelma ja kuluvan vuoden tulos tullee ylittämään viime vuoden tuloksen AVAINLUVUT Q Q Muutos - % Q1-Q Q1-Q Muutos - % Q1-Q Matkustajamäärän kasvu % -2,7 14,5 1,8 16,8 16,1 Liikevaihto m 84,6 89,0-4,9 269,2 272,7-1,3 364,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä m 16,9 15,8 6,7 37,4 40,0-6,5 39,4 -% liikevaihdosta % 19,9 17,8 13,9 14,7 10,8 Katsauskauden tulos m 6,4 9,7-33,8 29,3 30,6-4,2 3,2 -% liikevaihdosta % 7,6 10,9 10,9 11,2 Investoinnit m 11,2 9,1 22,3 35,3 29,7 18,9 43,2 Liiketoiminnan rahavirta m 19,1 12,3 55,7 48,4 48,1 0,7 68,4 Oman pääoman tuotto % 7,5 11,3 11,8 12,2 8 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,6 6,6 7,5 7,6 1,7 Omavaraisuusaste % 48,7 47,5 48,7 47,5 44,4 Taseen loppusumma m 709,6 724,1-2,0 709,6 724,1-2,0 713,6 Taloudellinen tulos katsauskaudelta Finavian liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 84,6 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 89,0). Liikevaihdon laskun taustalla on sekä matkustaja- että laskeutumismäärien väheneminen. Tästä huolimatta liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vahvistui edellisestä vuodesta ja oli 16,9 miljoonaa yhteensä (15,8). Katsauskauden kokonaistulos oli 6,4 (9,7) miljoonaa euroa ja siihen sisältyy kertaluonteisia kuluja 1,4 miljoonan euron edestä. Tästä 0,8 miljoonaa euroa liittyy yt neuvottelujen tuloksena tehtyihin

2 2 (9) muutosturva- ja irtisanomiskorvauksiin. Lisäksi kertaluonteisena kuluna on kirjattu 0,6 miljoonan euron suunnittelukulu liittyen rakennushankkeeseen, jonka toteutus on lykätty. Konsernin kulut alenivat 7,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja olivat 59,0 miljoonaa euroa (64,0). Henkilöstökulut vähenivät 5,3 prosenttia eli 1,7 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden alusta vähensi kolmannen vuosineljänneksen henkilöstökuluja 2,4 miljoonaa euroa. Kirjauskäytännön muutoksesta johtuva ero tulee tasaantumaan vuoden aikana. Edellä mainittu varaus eliminoituna henkilöstömenoissa on kasvua viime vuoteen verrattuna 0,6 prosenttia. Materiaali- ja palveluostot vähenivät 5 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ero johtuu osin erilaisesta kulujen jakautumisesta vuoden aikana sekä vähentyneistä alihankintaostoista. Taloudellinen tulos Finavian liikevaihto oli tammi-syyskuussa 269,2 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 272,7). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 37,4 miljoonaa euroa (40,0). Katsauskauden tulos oli 29,3 miljoonaa euroa (30,6). Konsernin kulut ovat alkuvuoden aikana alentuneet 0,7 prosentilla ja olivat 204,3 miljoonaa euroa (205,7). Liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liiketulos Miljoonaa euroa Liikevaihto 2012 Q Q3 Muutos% 2012 Q1-Q Q1-Q3 Muutos% Lentoasema 60,6 63,3-4,4 % 187,4 189,5-1,1 % Lennonvarmistus 15,8 15,1 4,2 % 49,3 46,2 6,8 % Kiinteistöliiketoiminta 3,6 4,3-17,1 % 11,4 13,0-12,3 % Airpro alakonserni 10,4 11,0-5,7 % 37,9 39,3-3,5 % Muu toiminta 0,9 0,8 4,2 % 2,9 2,5 13,2 % Eliminoinnit -6,6-5,7 16,6 % -19,7-17,8 10,6 % KONSERNI YHTEENSÄ 84,6 89,0-4,9 % 269,2 272,7-1,3 % Liiketulos Lentoasema * 19,6 20,7 55,0 53,0 Lennonvarmistus 1,2-0,3 1,0-1,7 Kiinteistöliiketoiminta ** 1,4 1,2 7,9 10,9 Airpro alakonserni -0,2-0,1 0,3 1,9 Muu toiminta -5,9-9,6-19,7-20,5 Eliminoinnit 0,0 4,1 0,2 3,6 KONSERNI YHTEENSÄ 16,0 15,9 44,7 47,2 Liiketoiminta-alueiden kehitys Vuoden alusta tulivat voimaan uudet lentoliikenteen palveluehdot. Ne vaikuttavat Finavian lentoasema- ja lennonvarmistussegmenttien keskinäiseen tuottojen jakaumaan, mutta yhtiötasolla niillä ei ole merkittävää vaikutusta liikevaihtoon.

3 3 (9) Lentoasema - segmentti Segmentin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä selvästi viime vuotta alhaisempi ja kumulatiivinen liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan tason. Matkustajille tarjotuista palveluista saatu liikevaihto kasvoi edelleen. Lentoliikenteen tuoma liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Tähän vaikutti heikko volyymikehitys ja toteutettu maksurakenneuudistus. Erityisesti laskeutumisten määrän huomattava väheneminen alensi liikevaihtoa, mutta myös yhä alenevat matkustajamäärät pienensivät liikevaihtoa. Maksurakenneuudistuksessa matkustaja- ja laskeutumisperusteisia maksuja alennettiin, kun taas lentoreitti- ja lentoaseman lennonvarmistusmaksuja korotettiin EU-säädösten suosiman rakenteen mukaisesti. Lennonvarmistus - segmentti Lennonvarmistus-segmentin liikevaihdon kasvun taustalla on yllä mainittu maksurakenneuudistus, jossa lennonvarmistuksen maksuja korotettiin. Lennonvarmistuksen suoritteet, operaatiot ja lentoreittien määrää mittaavat yksiköt ovat vähentyneet selvästi viime vuoden vastaavasta jaksosta. Ylilentojen volyymi sen sijaan kasvoi alkuvuoden aikana. Kiinteistöliiketoiminta Vertailuluvuissa näkyy kiinteistöliiketoimintaan sisältynyt IP - Kiinteistöt Oy, joka siirrettiin Suomen valtiolle Konsernin kiinteistöliiketoiminnan täyttöaste säilyi hyvänä ja vuokratuotot kasvoivat. Tammisyyskuun tulokseen on kirjattu 3,7 miljoonan euron myyntituotto. Vuoden 2011 vertailuluvuissa on vastaavasti 7,0 miljoonan euron myyntivoitto. Airpro - liiketoiminta Airpro liiketoiminnan ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulos painui selvästi alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tuloksen. Erityisen haastava toinen kvartaali vaikutti tähän merkittävästi. Syynä tuloksen heikentymiseen olivat liikenneilmailun operaatioiden vähentyminen, eräiden asiakassopimusten loppuminen. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 709,6 miljoonaa euroa (724,1). Omavaraisuusaste vahvistui hieman ja oli 48,7 % (47,5). Liiketoiminnan rahavirta oli 48,4 miljoonaa euroa (48,1) ja se riitti katsauskauden investointimenoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 53,5 miljoonaa euroa (62,2). Finavian taseessa on koroton lyhytaikainen 36,6 miljoonan euron velka. Velka liittyy Kehäradan rahoittamisen kustannuksiin. Kuluvan vuoden aikana velkaa ei ole lyhennetty. Konsernin korollisten lainojen määrä aleni ja oli 234,7 miljoonaa euroa (267,8). Konsernilla on 45 miljoonan euron allekirjoitettu lainasopimus Kehäradan rahoitusvastuun kattamiseksi. Konsernin rahoituskulut alenivat edelliseen vuoteen verrattuna johtuen sekä pienemmästä lainapääomasta että etenkin alentuneesta korkotasosta. Tammi-syyskuun rahoituskulut olivat 3,4 miljoonaa euroa (4,9). Investoinnit

4 4 (9) Konsernin investointiohjelman mukaan kuluvan vuoden investointimenoihin on varattu yhteensä 40 miljoonaa euroa. Nämä ovat lähinnä korvausinvestointeja. Tammi-syyskuun toteutuneet investointimenot olivat 35,3 (29,7) miljoonaa euroa. Suurin tänä vuonna toteutettava investointihanke on Helsinki-Vantaan kiitotie 3:n peruskorjaus. Remontti toteutettiin huhti kesäkuussa. Katsauskauden aikana valmistui siihen liittyvä asematason korjausurakka. Lentoliikenteen kehitys Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan (ACI/AEA) Euroopan lentoasemien matkustajaliikenne kasvoi tammi-syyskuussa 2,1 prosenttia. Samalla jaksolla rahtiliikenteen volyymi laski 2,7 prosentilla. Lentoliikenteen operaatiomäärät vähenivät 1,5 prosentilla. Pohjoismaiden päälentoasemilla matkustajamäärät ovat kasvaneet tammi syyskuussa enemmän kuin muualla Euroopassa. Poikkeuksena tästä on Helsinki, jossa alkuvuoden kumulatiivinen kasvu oli vain 0,7 prosenttia. Oslossa kasvu oli 5,1 prosenttia, Tukholmassa 4,2 prosenttia ja Kööpenhaminassa 3,1 prosenttia. Suomen lentoliikenteessä kolmas neljännes oli kuluvan vuoden heikoin neljännes. Kansainvälinen liikenne väheni 1,4 prosenttia, kotimaan liikenne 6,6 prosenttia ja kokonaisliikenne 2,7 prosenttia. Hyvän ensimmäisen neljänneksen ansiosta kumulatiiviset luvut ovat kuitenkin vielä positiiviset. Kansainvälisen liikenteen kehitys näyttää vielä 1,1 prosentin kasvua, kotimaa 3,6 prosentin kasvua ja kokonaisliikenne 1,8 prosentin lisäystä. Tammi-syyskuun aikana kaupallisen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät kotimaan liikenteessä 15,7 prosenttia ja kansainvälisessä liikenteessä 6,0 prosenttia. Kokonaisliikenteessä tämä tarkoittaa 10,2 prosentin vähennystä verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Laskeutuvien tonnien osalta pudotus oli hieman pienempi eli 7,6 prosenttia, joten tonneissa ilmaistu keskimääräinen konekoko kasvoi kaupallisessa liikenteessä 2,9 prosenttia. Suomen ilmatilassa tapahtuvat ylilennot kasvoivat. Kolmannen neljänneksen kasvu oli 10,6 prosenttia ja tammi-syyskuu jaksolla kumulatiivinen kasvu oli 14,4 prosenttia.

5 Liikenteen kehitys Q3/ (9)

6 6 (9) Yhtiön hallinto Heinäkuun alussa Ville Haapasaari aloitti Helsinki Vantaan lentoaseman johtajana ja Juha- Pekka Pystynen nimitettiin konsernin riskienhallintajohtajaksi, vastuullaan myös valtion ilmailu. Näkymät loppuvuodelle 2012 Finavia ennakoi liikennemäärien jatkavan laskuaan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden matkustajamäärän arvioidaan päätyvän viime vuoden tasolle tai hieman alle. Laskeutumisten määrä tulee olemaan viime vuotta huomattavasti alhaisempi. Tuloksen ja tasaisen kassavirran riittävyyden turvaamiseksi yhtiö keskittyy toimenpiteisiin, joilla toimintaa tehostetaan ja kannattavuus säilytetään. Kuluvan vuoden liikevaihto tullee päätymään hieman edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta konsernin tuloksen ennakoidaan olevan parempi kuin viime vuonna. Vantaalla 5.marraskuuta 2012 Finavia Oyj Hallitus Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kari Savolainen p ja talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu p Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

7 7 (9)

8 8 (9)

9 9 (9) Finavia konserni RAHAVIRTALASKELMA, FAS Eur Syyskuu/2012 Syyskuu/2011 Joulukuu/2011 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut , , ,91 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle , , ,38 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , ,53 Maksetut korot liiketoiminnasta , , ,46 Saadut osingot liiketoiminnasta 624,64 372,50 372,50 Saadut korot liiketoiminnasta , , ,17 Muut rahoituserät liiketoiminnasta , , ,50 Maksetut verot liiketoiminnasta , , ,43 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , ,81 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , ,89 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , , ,93 Ostetut tytäryhtiöosakkeet Myydyt tytäryhtiöosakkeet -0,40-0,40 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet , ,09 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 Luovutustulot muista sijoituksista 1 000, , ,00 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) Maksetut korot investoinneista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Maksetut verot investoinneista Investointien rahavirta , , ,45 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Vähemmistön pääomasijoitus Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,26 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,19 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , , ,45 Rahavarojen muutos , , ,09 Rahavarat tilikauden alussa , , ,55 Rahavarojen muutos , , ,09 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,00-0,00 Käyvän arvon muutokset (rahavarat) Rahavarat tilikauden lopussa , , ,86 Yritysjärjestelyjen rahavarat , ,60

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

miljoonaa euroa (-9,2). iä kohti ilman vertailukaudesta. tulos. Vauramo: Liikevaihdon ksi uusilla Airbus

miljoonaa euroa (-9,2). iä kohti ilman vertailukaudesta. tulos. Vauramo: Liikevaihdon ksi uusilla Airbus Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Vaikea ensimmäinen neljännes, kustannussäästöjen jatkaminen välttämätöntä Tammi maaliskuu 2014 Liikevaihto laski 8,4 % ja oli 543,3 miljoonaa euroa ( 593,2).

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 2 (22) Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Saga Furs Oyj. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014

Saga Furs Oyj. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 Saga Furs Oyj Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 1 Hallituksen toimintakertomus Konsernirakenne Saga Furs -konserni muodostuu emoyhtiö Saga Furs Oyj:stä sekä

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot