Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu"

Transkriptio

1 Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/

2 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ TAUSTAA JA TAVOITE KITTILÄN LENTOASEMA ILMATILA JA LENTOSUUNNISTUSTAVAT LENTOTOIMINTA JA REITIT LENTOREITIT MELUSELVITYKSESSÄ LENTÄMINEN LASKUKIERROKSESSA LENTOLIIKENNE OPERAATIOMÄÄRÄT VUONNA Siviililiikenne Sotilasilmailu Yleisilmailu OPERAATIOMÄÄRÄT ENNUSTETILANTEEN 2025 LASKENNOISSA Siviililiikenne Ilmavoimien lentokoneoperaatiot Yleisilmailu MELUN LEVIÄMISEN ARVIOIMINEN MELUN LASKENTAMENETELMÄ TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU MITEN VAIHTELEVAA MELUA VOIDAAN KUVATA LASKENNOISSA KÄYTETYT MELUSUUREET TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU ASUKASMÄÄRÄT MELUALUEELLA LIITEKARTAT Finavia

3 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 1 KITTILÄN LENTOASEMA LENTOKONEMELUALUEET VUONNA 2007 JA 2025, YLEISTASON TARKASTELU Routama S., Linnanto T., Viinikainen M.: Finavia, Konsernihallinto, Ympäristö 1, Vantaa , 11 s. + liitekartat 13 s. TIIVISTELMÄ Tämä yleistason meluselvitys on osa Kittilän lentoaseman ympäristölupahakemusta. Yleistason selvityksessä lentoaseman laskeutumisten ja lentoonlähtöjen mallintamisessa on oletettu ilma-alusten lentävän melulaskentojen tarkastelualueella kiitoradan suuntaista suoraa pitkin. Selvitykseen sisältyvät melualuekartat ovat lähtökohtana lentoaseman lähialueen maankäytön ja toimintojen suunnittelussa. Selvityksessä on tietokonemallien avulla arvioitu lentoaseman siviili- sekä sotilaslentotoiminnasta aiheutuvan melun leviäminen vuonna 2007 sekä ennustetilanteessa noin vuonna Selvitys on laadittu koko vuoden keskimääräisen liikenteen perusteella. Siviililiikenteelle on oletettu lisääntyvän matkailun myötä kasvua ja konekannan rakenteen säilymistä vuoden 2007 mukaisena konetyyppijakauman osin. Konekaluston meluominaisuudet kehittyvät edelleen positiivisesti. Kittilän lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen yhteensä aiheuttama L DEN db ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä noin 2,5 km pohjoiseen ja lähes 3 km etelään sekä noin 0 m etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman kaakkoispuolella sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosan asuinalueet ovat lähes kokonaan yli db melualueen ulkopuolella. Vuoden 2007 liikennemäärällä L DEN db ylittävällä melualueella ei ole asukkaita. Vuoden 2025 ennustetun kokonaisliikenteen L DEN db ylittävällä melualueella (L DEN - db meluvyöhykkeellä) asuu 5 asukasta (v asukasaineisto), ja melualueen laajuus on noin 7,5 km 2. 1 Finavia, Konsernihallinto, Ympäristö. PL, Vantaa. Finavia

4 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 2 1. TAUSTAA JA TAVOITE Lentotoiminta Kittilän lentoasemalla vaihtelee voimakkaasti vuodenaikojen kausien mukaan. Vilkkaan liikenteen kausi kestää joulukuun alusta maaliskuun loppuun painottuen erityisesti viikonloppuihin. Tänä aikana on paljon kansainvälistä tilausliikennettä, ja tyypillisin kalusto on Airbus 320- sarjan koneita. Vilkkaan kauden ulkopuolella liikennettä on muutamia kymmeniä operaatioita kuukaudessa. Meluselvityksen tavoitteena on antaa laajuudeltaan riittävät tiedot Kittilän lentoaseman lentokonemelutilanteesta ympäristö- ja kaavoitusviranomaisten tarpeisiin. Selvitykseen sisältyvät melualuekartat ovat lähtökohtana lentoaseman lähialueen maankäytön ja toimintojen suunnittelussa. Tässä meluselvityksessä selvitetään lentoasemalle suuntautuvan lentoliikenteen tuottaman melun leviämistä vuonna 2007 ja ennustelutilanteessa vuonna Työ on tehty Finavian konsernihallinnon ympäristöyksikössä. Teknisen osan ja raportin ovat laatineet suunnittelija Tuomo Linnanto ja ympäristöinsinööri Satu Routama. Raportin karttojen laatimiseen on osallistunut Matti Pesu WSP Finlandilta. Aineiston koostamiseen ovat osallistuneet Kittilän lentoaseman lennonvarmistuksen esimies Raimo Mätäsaho ja lentoaseman päällikkö Kari Tohmo. Aineiston työstämistä Ilmavoimien toiminnan osin on koordinoinut Ilmavoimien esikunnan ympäristöylitarkastaja Teemu Pasanen. Finavia

5 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 3 2. KITTILÄN LENTOASEMA Lentoasema on perustettu vuonna 1974 metsälentotoimintaa varten. Reittilennot aloitettiin kokeiluluontoisesti vuonna 1983 ja säännöllisesti vuonna Matkustajamäärien nopean kasvun seurauksena terminaalitiloja on laajennettu useaan otteeseen ja vuorojen määrä sekä lentokoneiden koko on sesonkiaikaan kasvanut. Kittilän lentoasema on yksi Finavian ylläpitämistä siviililentoasemista. Lentoasema sijaitsee noin 4,5 kilometrin etäisyydellä Kittilän keskustaajamasta pohjoiseen. Sotilasilmailu Kittilän lentoasemalla on nykyisin vähäistä. Kittilän lentoasemalla olleen Ilmavoimien tukikohdan toiminta on lopetettu vuonna 2007, joten Kittilän lentoasemalla ei enää järjestetä lentotoimintaharjoituksia. Kittilän lentoaseman kiitotien pituus on 20 m ja leveys 45 m. Kiitotien 16/34 suunta on 157 /337. ILS-järjestelmä, Instrumental Landing System, on Kittilässä käytettävissä kiitotielle 34. Rajoitetun näkyvyyden olosuhteissa suoritetaan lähestymiset ILS-järjestelmän avustuksella. Näissä olosuhteissa sekä mittarilähestymisiä harjoiteltaessa suoritetaan lähestymiset Kittilän lentoasemalle kaakosta. Kiitotie ja asemataso seisontapaikkoineen on esitetty lentoasemakartalla (Aerodrome Chart, ADC, liitekartta 1). 3. ILMATILA JA LENTOSUUNNISTUSTAVAT Ilmatila on yleisesti jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritetty ilmatila, jossa annetaan eriasteista lennonjohtopalvelua ja jossa lentämiseen vaaditaan lennonjohtoselvitys. Lennonjohto vastaa porrastamisesta eli ilma-alusten välisen turvallisen etäisyyden säilymisestä valvotussa ilmatilassa. Valvotun ilmatilan rajat määritellään yleensä kaupallisen lentoliikenteen tarpeiden pohjalta. Tämä liikenne käyttää ns. mittarilentosääntöjä eli navigointi tapahtuu mittarinäyttämien perusteella. Käytännössä kaupallinen lentoliikenne on aina lennonjohtopalvelun alaista ns. johdettua liikennettä ja se pysyy valvotussa ilmatilassa. Lisäksi on olemassa AFIS-lentopaikkoja (Aerodrome Flight Information Service). AFIS-palvelu on järjestetty IFR-lentoliikenteen turvaamiseksi lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun antamista, vähäisestä samanaikaisesta liikenteestä johtuen, ei ole katsottu tarpeelliseksi. Palvelun antamisesta vastaa tehtävään koulutettu lennontiedottaja. AFIS-lentoasemilla ja sitä ympäröivässä ilmatilassa ilmaaluksille annetaan liikennetiedotuksia. Liikennetiedotusten tarkoitus on aikaansaada sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Kittilässä annetaan lennonjohtopalvelua sekä AFIS-palvelua riippuen operaatioiden määrästä. Lennonjohtopalvelua annetaan silloin kun operaatioita on useita tunnissa, noin 10 operaatiota/tunti ja vilkkaina sesonkiaikoina, jolloin on paljon kansainvälistä tilausliikennettä. Kittilässä tämä tarkoittaa ajankohtaa joulukuun alusta maaliskuun loppuun, painottuen viikonloppuihin, jolloin operaatioita on eniten. Muuna aikana annetaan AFIS-palvelua. Valvomattomassa ilmatilassa lennetään lentosääntöjä noudattaen ilman lennonjohtoselvitystä. Siellä lentävät pääsääntöisesti yleisilmailijat, jotka vastaavat itse ilma-alusten välisen turvaetäisyyden säilymisestä. Tämä liikenne käyttää pääasiassa ns. näkölentosääntöjä eli navigointi tapahtuu karttojen ja näköhavaintojen avulla. Kittilässä ilmatila on jaettu kahteen lentotiedotusvyöhykkeeseen (= FIZ); lähinnä lentoasemaa oleva lentotiedotusvyöhyke ulottuu maanpinnasta 0 metrin korkeuteen (2000 jalkaa) ja jonka laajuus kentästä on noin km. Ulompi lentotiedotusvyöhyke jatkuu 0 metristä 1400 metriin (40 jalkaa) ja vaihtelee leveydeltään 15 km välillä. Korkeudet on määritelty QNH:lla (korkeustaso merenpinnasta). 4. LENTOTOIMINTA JA REITIT Ilma-alusten nousut ja laskut pyritään lentoturvallisuussyistä tekemään vastatuuleen. Tästä syystä vallitseva tuulen suunta määrää kulloinkin käytettävän kiitotien. Kittilän lentoasemalla laskeutumi- Finavia

6 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 4 siin käytetään pääasiassa kiitotietä 34. Vuonna 2007 lentoonlähdöistä reilu kolmannes tapahtui etelään kiitotieltä 16 ja loput pohjoiseen kiitotieltä Lentoreitit meluselvityksessä Kittilän lentoaseman melulaskennat perustuvat suoriin lentoreitteihin. Lentoonlähtöreitit kaartavat käytännössä 1-2 km etäisyydellä kiitotiestä ja laskeutumisreitit ovat kiitotien suuntaisia muutamia kilometrejä ennen laskeutumista. Vähäliikenteisillä lentoasemilla melualueet eivät ulotu näin etäälle lentoasema-alueesta, jolloin tilannetta voidaan yksinkertaistaa tarkastelemalla lentoreitit suorina eli ilma-alusten oletetaan lentävän koko laskenta-alueella kiitotien suuntaista suoraa pitkin. Kittilän lentoaseman kohdalla maankäytön suunnittelu ei edellytä yksityiskohtaisempaa tarkastelutarkkuutta. Lentoreitteihin yhdistetään laskennassa lentokonetyyppi ja operaatiomäärät sekä sille ominainen lentomenetelmän kuvaus, jota ilma-alus käyttää ko. reittiä lentäessään. Lentomenetelmän kuvaukseen sisältyvät lentokorkeus ja -nopeus sekä melupäästöä kuvaava tehoasetuskoodi. 4.2 Lentäminen laskukierroksessa Kittilän lentoasemalla laskukierroslentäminen liittyy yleisilmailuun ja lentokoulutustoimintaan. Syyskuussa 2007 on viimeksi ollut lentokoulutuskurssi ja sitä edeltävä noin 10 vuotta sitten. Laskukierroslennolla suoritetaan pysähtymättä useita peräkkäisiä lentoonlähtöjä ja laskeutumisia niin sanottuina läpilaskuina, jolloin uusi lentoonlähtö aloitetaan välittömästi lentokoneen maakosketuksen jälkeen. Laskukierrosta ja sen eri osia on havainnollistettu kuvassa 1. Laskeutumiskarttaan (Landing Chart, LDG, Liitekartta 3) on piirretty ohjeelliset laskukierroskuviot, joita laskukierroksessa lentävät ilma-aluksen pyrkivät noudattamaan. Laskukierroksessa lentäessään lentäjät kuitenkin suunnistavat pääasiassa näköhavaintoihin perustuen ja joutuvat ensisijaisesti huolehtimaan riittävän etäisyyden säilyttämisestä muihin ilma-aluksiin. Kuva 1. Laskukierroksen eri osat. 5. LENTOLIIKENNE 5.1 Operaatiomäärät vuonna 2007 Kittilä on matkustajalukumääriltään Suomen kahdeksanneksi vilkkain lentoasema (noin matkustajaa v. 2007), mutta sesonkiaikoina jopa 2 3 vilkkain valtakunnassa. Liikenneilmailun operaatiomäärät Kittilässä ovat pienet (2 200 operaatiota v. 2007). Vuosikeskiarvona päivässä on kahdesta kolmeen edestakaista aikataulun mukaista vuoroa. Matkailun kausivaihteluista johtuen määrät viikkotasolla vaihtelevat kuitenkin 4 lennon välillä vilkkaimpien kausien keskittyessä talvikaudelle joulu huhtikuulle. Finavia

7 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 5 Vuonna 2007 yleisin ilma-alustyyppi kotimaan matkustajaliikenteessä oli Airbus A320 sarjan koneet, jolla tehtiin keskimäärin 0 20 operaatiota vuorokaudessa. Operaatio on lentoonlähtöjen ja laskeutumisten summa lisättynä mahdollisten laskukierrosten ja matalalähestymisten (lentokoulutustoimintaa) määrällä. Toiseksi yleisin matkustajaliikenteen konetyyppi oli Embraer 170, jolla lennettiin kesäkaudella yksi vuoro neljänä päivänä viikossa. Kansainvälisen charter-liikenteen operaatioita oli koko vuonna 320 ja yleisimmät konetyypit olivat Airbus 321, Boeing 737 ja Boeing 757. Kaupallisia lentoja lennetään pääsääntöisesti klo 07 ja 23 välisenä aikana. Vilkkaimmat ajankohdat keskittyvät viikonloppuihin (la su). Joulukuun tilausliikenteessä lentoja on vilkkaimpana päivänä 25, joista vilkkaimpana ajankohtana klo lennot saapuvat tiheimmillään 10 min. välein. Yleisilmailun lennot keskittyvät pääsääntöisesti kesäaikaan ja niitä lennetään yksimoottorisilla mäntämoottorikoneilla. Vuositasolla näitä lentoja on noin riippuen siitä, onko koulutuslentoja, ja ne keskittyvät ilta-aikaan ja viikonloppuihin. Kittiän lentoaseman lentokoneliikenteen jakautumista liikenne-, yleis-, sotilas- ja muuhun liikenteen vuorokauden ajoittain esitetään taulukossa 1. Muut-luokkaan tilastoituvat ympäristökuution tietokannassa muun muassa koe- ja katsastuslennot, tekniset poikkeustilanteet, osa koulutuslennoista, erilaiset viranomaisluontoiset lentotyötehtävät esimerkiksi ambulanssilennot, etsintä- ja pelastuspalvelulennot, valtiovierailulennot, ilmamainonta- ja valokuvaus- / kartoituslennot. Kittilän lentoasemalle tehdään helikoptereilla alle 200 operaatiota vuodessa. Helikoptereita ei ole huomioitu melulaskennassa. Taulukko 1. Lentoaseman operaatiot eri vuorokauden aikoina vuonna 2007 Operaatiot Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Liikenneilmailu Yleisilmailu Sotilasilmailu Muut Lähde: Finavia ympäristökuutio Siviililiikenne Taulukko 2. Kaupallisen siviililiikenteen operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioiden määrä lentokonelajeittain/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo moott. potkuriturbiinikoneet 0,05 0,00 0, moott. potkuriturbiinikoneet 0,01 0,00 0,00 A320, suihkumatkustajakone 3,32 0,70 0,21 ATR72, 2-moott. potkuriturbiinikone 0,01 0,00 0,00 B752, suihkumatkustajakone 0,42 0,19 0,04 B733, suihkumatkustajakone 0,28 0,04 0,01 Muut suihkukoneet 0,28 0,05 0,01 MD80, suihkumatkustajakone 0,01 0,00 0,00 SF340, 2-moott. potkuriturbiinikone 0,01 0,00 0,00 Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone 0,15 0,00 0,00 Avro Regional Jetlines 100, suihkumatkustajakone RJ1H 0,03 0,01 0,00 E145, suihkumatkustajakone E145 0,01 0,00 0,00 E170 0,01 0,01 0,00 A , suihkumatkustajakone 0,02 0,00 0,00 MD90, suihkumatkustajakone 0,05 0,04 0,00 Lähde: Finavia ympäristökuutio Finavia

8 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 6 Kaupallisen siviililiikenteen operaatiomäärät vuorokauden ajoittain jaoteltuna päivittäisenä vuosikeskiarvona on esitelty taulukossa 2. Siviililiikenteen operaatiomääristä suurin osa lennetään A320- sarjan suihkumatkustajakoneilla. Taulukko 3. Kaupallisten siviililentojen kiitokäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Kaupallinen siviililiikenne 59 % 38 % 84 % 14 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Sotilasilmailu Sotilasilmailu Kittilässä on lähinnä helikopterioperaatioita ja kuljetus- ja yhteyskoneoperaatioita. Hävittäjäoperaatioita on alle 10 % sotilasliikenteestä. Taulukko 4. Sotilasilmailun operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioita/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Sotilasilmailu 1,12 0,06 0,04 Lähde: Finavia ympäristökuutio Taulukko 5. Sotilaslentokoneiden kiitotiekäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Sotilasliikenne 27 % 14 % 36 % 6 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Yleisilmailu Yleisilmailuoperaatiot muodostuvat useiden eri konetyyppien operaatioista. Koneet on laskelmassa ryhmitelty konservatiivisesti potkurityypin mukaan käyttäen INM7.0a -ohjelmiston tarjoamia standardoituja yleisilmailukoneen malleja. Operaatioiden määrät vuorokaudenajoittain jaoteltuna ja osuudet kiitoteiden käytölle on esitetty taulukoissa 6 ja 7. Taulukko 6. Yleisilmailun operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioita/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Yleisilmailu 1,58 0,02 0,01 Lähde: Finavia ympäristökuutio Taulukko 7. Yleisilmailulentojen kiitotiekäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Yleisilmailu 56 % 27 % 56 % 26 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Finavia

9 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu Operaatiomäärät ennustetilanteen 2025 laskennoissa Siviililiikenne Kittilän lentoaseman kaupallisten lentojen määrä jatkaa edelleen kasvuaan matkailuelinkeinon kehittymisen myötä. Kotimaan liikenteessä kasvu tulee pääasiassa Helsingissä konetta vaihtavista ulkomaalaisista matkailijoista. Meluisat Chapter 3 -meluluokkaan kuuluneet MD80 -sarjan suihkukoneet lensivät viimeiset reittiliikennevuoronsa vuoden 2006 aikana. Ulkomaan reitti- ja tilausliikenteessä on odotettavissa vuositasolla keskimäärin noin %:n kasvua lähimmän viiden vuoden aikana, jonka jälkeen määrä jatkanee maltillista 5 10 % kasvua vakiintuen n vuosittaisen lennon tasolle vuonna Uutena ulkomaan gateway-yhteytenä Tukholmasta alkanut suora reitti on merkittävässä asemassa. Kalusto tullee olemaan Airbus luokkaa. Taulukko 8. Siviililiikenteen vuosittaisten operaatiomäärien kehittyminen vuoden 2006 ja 2007 tilanteista melulaskelman ennustetilanteeseen. Operaatioiden määrä vuosina 2007 ja A320, suihkumatkustajakone B752, suihkumatkustajakone B733, suihkumatkustajakone Muut suihkukoneet MD80, suihkumatkustajakone MD11, suihkumatkustajakone Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone Avro Regional Jetlines 100, suihkumatkustajakone RJ1H E145, suihkumatkustajakone E Potkuriturbiinikoneet E170 + E A , suihkumatkustajakone MD90, suihkumatkustajakone Lähde: Finavia ympäristökuutio Ilmavoimien lentokoneoperaatiot Sotilaslentojen määrän arvioidaan pysyvän lähitulevaisuudessa nykytasolla. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan torjuntahävittäjien (Hornet) operaatiomäärien kasvavan noin 5 % Yleisilmailu Yleisilmailun oletetaan lähitulevaisuudessa pysyvän nykyisellä tasolla ja pidemmällä aikavälillä hieman kasvavan. 6. MELUN LEVIÄMISEN ARVIOIMINEN 6.1 Melun laskentamenetelmä Ilmailulaitos Finavia käyttää meluselvitysten laadinnassa Euroopan siviili-ilmailun konferenssin (ECAC European Civil Aviation Conference) suosittelemaa ECAC.CEAC Doc 29 3rd Edition, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports -julkaisun melulaskentametodologiaa. Finavialla käytetään tähän metodologiaan perustuvaa Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen Finavia

10 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 8 (U.S. FAA) tuottamaa INM (Integrated Noise Model) -lentokonemelulaskentaohjelmistoa. Tässä meluselvityksessä on käytetty INM-ohjelmiston versiota 7.0a. Laskenta suoritetaan asematason tasolla olevalle akustisesti pehmeälle pinnalle. Laskentamalli ei ota huomioon laskenta-alueen maanpinnan erilaisia ominaisuuksia, maastonmuodon vaihteluita tai lähialueiden rakennusten suojaus- tai heijastusvaikutuksia. Melulaskelmissa ei ole otettu huomioon helikoptereiden tai lentokoneiden mahdollisten koekäyttöjen aiheuttamaa melua. 7. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 7.1 Miten vaihtelevaa melua voidaan kuvata Lentävän ilma-aluksen melutapahtuma on lyhytkestoinen. Yksittäisen lennon enimmäistaso L max eli suurin hetkellinen melutaso yleensä vaikuttaa siihen, miten havaittava ylilento koetaan. Ylilentoja voidaan eri lentoasemien läheisyydessä toimintavilkkaudesta riippuen havaita päivässä muutamista useisiin satoihin. Vaihtelevan lentotoiminnan aiheuttaman melun kuvaamiseen käytetään melusuuretta, joka yhdistää melutapahtumien hetkellisen tason ja sen vaihtelun ylilennon aikana ja tapahtumien lukumäärän. Koko vuorokauden lentojen yhteensä muodostama äänienergia kuvaa melun kokonaismäärää. Tätä äänitasoa kutsutaan keskiäänitasoksi L eq (ekvivalenttitaso). Jos koko tarkastelujakson ajan olisi tarkastelupaikalla jatkuvasti havaittavissa keskiäänitason osoittama äänen voimakkuus, olisi sen akustinen energia sama kuin kaikkien erillisten tapahtumien yhteensä. Keskiäänitasoa käytetään yleisesti kuvaamaan ympäristömelun suuruutta. Käytännössä havaittava äänitaso vaihtelee koko ajan ilma-alusten kohdalla erityisen selvästi, sillä melutapahtumien määrä voi olla vähäinen ja tapahtuminen välillä ilma-aluksen melua ei esiinny lainkaan. Autoliikenteen osin vilkkaan tien läheisyydessä melu saattaa muodostua kymmenistä tuhansista ohiajoista, ja ääni voidaan kokea lähes jatkuvana ja samansuuruisena. Keskiäänitaso eri paikoissa voidaan laskea, kun tiedetään erityyppisten ilma-alusten melutasot ja lentojen määrä. Lisäksi tarvitaan tiedot lentoreiteistä ja niiden hajonnasta sekä tiedot lentomenetelmistä. Keskiäänitaso voidaan esittää karttapohjalla käyräesityksenä, jolloin voidaan kuvata kokonaismelutilannetta laajallakin maantieteellisellä alueella pitkän ajan keskiarvona. 7.2 Laskennoissa käytetyt melusuureet Melukartoilla esitetty melusuure on ns. päivä-ilta-yömelutaso, josta käytetään lyhennettä L DEN (DEN - Day - Evening - Night). L DEN on vuorokauden ajalla painotettu melun keskiäänitaso, jossa ilta-ajan klo melutapahtumia on painotettu +5 db ja yöajan klo melutapahtumia on painotettu +10 db. Käytännössä painotus +5 db merkitsee ko. ajanjakson liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja painotus +10 db ajanjakson liikennemäärän kertomista tekijällä 10. L DEN on vuonna 2002 julkaistun EU:n ympäristömeludirektiiviin (2002/49/EY) mukainen meluindikaattori. Direktiivin mukaan indikaattorimelutasot tulee määrittää kaikkien vuoden päivien keskiäänitasona. Meluselvityksen tulokset perustuvat siten pääosin koko vuoden päiville jaettuun liikennemäärään. Lentoasemalle suuntautuu sesonkiaikana yöaikaan reittiliikennelentoja pääsääntöisesti A320- kalustolla. Muita yöaikaisia operaatiota on vain satunnaisesti. Yöaikaista melua kuvaavana suureena käytetään (VNP 992/1992) mukaista L Aeq (klo 22 07) suuretta. L DEN -melusuure on vakiintumassa käytettäväksi Suomessa arvioitaessa ympäristömelua ja sen vaikutusta maankäyttöön. Ilma-alusten aiheuttamaa melutasoa L DEN db pidetään yleisesti maankäytön suunnittelun kannalta ohjaavana melutasona uuden asutuksen sijoittamisessa (Ympäristöministeriö 2001). Hetkelliselle äänitasolle L max ei ole annettu ohjearvoja. Yleiset ympäristömelun ohjearvot on valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) mukaisesti annettu erikseen päivä- ja yöajan (painottamattomalle) keskiäänitasolle L Aeq. Finavia

11 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu Tulokset ja niiden tarkastelu Selvityksessä on laskettu koko vuoden kokonaisliikenteen keskiarvona melun alueellista leviämistä esittävät vuorokaudenaikapainotetut melukäyrät L DEN yli db melualueelta vuosien 2007 ja 2025 liikennetilanteissa. Käyrät on esitetty viiden desibelin välein sotilas- ja siviililiikenteelle ja niiden yhdistelmälle. Melualueet on esitetty liitekartoilla Lisäksi on laskettu pitkän aikavälin melun alueellista leviämistä esittävät painottamattomat melukäyrät L Aeq (klo 07 22) yli db ja L Aeq (klo 22 07) yli db melualueilta viiden desibelin välein vuoden 2007 ja ennustetilanteen 2025 kokonaislentokoneliikenteillä. Yleisesti melualueen kärjet kiitoteiden suunnassa aiheutuvat lähestymisistä, melualueen laajentumat (pullistumat) kiitotien välittömässä läheisyydessä lentoonlähdöistä. Liitekartasta 10 havaitaan kuinka siviililiikenteen päävirta suuntautuu kiitotieltä etelään ja etelästä kiitotielle. Sotilaslentoliikenteen melualueen muodossa näkyvät laskeutumiset etelästä ja lentoonlähdöt pohjoisen suuntaan. Kittilän lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen yhteensä aiheuttama L DEN db ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä noin 2,5 km pohjoiseen ja lähes 3 km etelään sekä noin 0 m etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman kaakkoispuolella sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosan asuinalueet ovat lähes kokonaan yli db melualueen ulkopuolella. Kittilän lentoaseman vuoden 2025 tilannetta arvioivan ennusteen kokonaismelualue määräytyy suurimmaksi osaksi sotilasilmailun suihkukoneoperaatioista. 7.4 Asukasmäärät melualueella Selvityksessä on laskettu lentotoiminnan aiheuttaman päivä-ilta-yömelutason L DEN yli db alueen asukasmäärät viiden db meluvyöhykkeittäin. Asukasmääräaineistona on käytetty vuoden 2006 asukasmääräaineistoa. Aineistossa esitetään Kittilän lentoaseman ympäristön asukkaiden lukumäärä 100 x 100 metrin ruuduissa. Vuoden 2007 liikennemäärällä L DEN db ylittävällä melualueella ei ole asukkaita. Vuoden 2025 ennustetun kokonaisliikenteen L DEN db ylittävällä melualueella (L DEN db meluvyöhykkeellä) asuu 5 asukasta (v asukasaineisto), ja melualueen laajuus on noin 7,5 km 2. Kokonaisliikenteen meluvyöhykkeet vuonna 2025 on esitetty liitekartassa 11. Melualueella on asutusta lentoaseman kaakkoispuolella. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Helsinki-Vantaan lentoaseman L DEN yli db melutason piirissä arvioitiin vuoden 2006 tilanteessa asuvan noin asukasta. Rovaniemen lentoaseman (Lapin lennosto) L DEN db piirissä on vuonna 2010 arvioitu asuvan noin 4000 asukasta ja Tampere- Pirkkalassa (Satakunnan lennosto) noin 00 asukasta. Finavia

12 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu LIITEKARTAT Liitekartta 1 Liitekartta 2 Liitekartta 3 Kittilän lentoasema, Aerodrome Chart (ADC-kartta) Kittilän lentoasema, Approach Chart (VAC-kartta) Kittilän lentoasema, Landing Chart (LDG-kartta) Liitekartta 4 Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 5 Siviililentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Liitekartta 6 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 7 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq(klo 07 22), db Liitekartta 8 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L Aeq(klo 22 07), db Liitekartta 9 Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 10 Siviililentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Liitekartta 11 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 12 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq(klo 07 22), db Liitekartta 13 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L Aeq(klo 22 07),, db Finavia

13

14

15

16 Kätkälä Sätkänä 65 Uusisalmi Kittilä Kilometriä Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 4 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-iltaja-yö melutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

17 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 5 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN, db Ilmailulaitos Finavia A6/2008 Vanhatie

18 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie 0 2 Kittilä 4 Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 6 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yö melutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

19 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 7 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq (klo 07-22), db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

20 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 8 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L LAeq (klo 22-07), db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

21 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 9 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Vanhatie Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

22 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 10 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Vanhatie Ilmailulaitos Finavia A6/2008

23 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sairaalantie Sodankyläntie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Rovaniementie Kittilän lentoasema Liitekartta 11 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna Ala-Kittilä 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Pelto Ilmailulaitos Finavia A6/2008

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Ilmailulaitos, A 7/2004 Vantaa, 30.6.2004 Helsinki-Malmin lentoasema, Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009 Ilmailulaitos Finavia A1/29, Vol 2 Vantaa 31.7.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 29 Lentokonemelukatsaus 2/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Operaatioita vuorokaudessa

Operaatioita vuorokaudessa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, Ilmailulaitos, 4.12.2002 LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN JA HALLINTA 2003-2020. VUODEN 2020 TILANTEEN UUDELLEENARVIOINTI. 1(3) Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melun

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 4 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 21 Lentokonemelukatsaus 4/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 104 / 2007 Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Toni Keskitalo Jyväskylä 2007 1. JOHDANTO Raportissa on laadittu

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 2 Vantaa 13.7.27 Lentokonemelukatsaus 2/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA Finavia Oyj KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA 2 (10) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ ILMATILAN HALLINNASTA...3 2.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila... 3 2.2. Minimilentokorkeudet...

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj 17.7.2012 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy TyöNo: 701-S-1 Päiväys: 23.11.2004 Rev 1. 30.11.2004 KP 1 Ympäristömeluselvityksen päivitys Sodankylän lentokentän kiitotien pidennys Yhteystiedot:

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

153085-01.2 1(4)+liitteet (3)

153085-01.2 1(4)+liitteet (3) 1085-01.2 1(4)+liitteet (3) Liisa Kilpi, Miro Aalto, Benoît Gouatarbès, Tarja Lahti 7.10.2015 Tilaaja: SRV Yhtiöt Oyj Yhteyshenkilö: Miia Ajo MELUSELVITYS 1 Tausta Keravan keskustaan ollaan suunnittelemassa

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Tytyri-Hiidensalmi OYK

Tytyri-Hiidensalmi OYK Lohjan kaupunki Tytyri-Hiidensalmi OYK Meluselvitys 12.10.2004 Viite 82108188 Versio Pvm 12.10.2004 Hyväksynyt Tarkistanut HWe Kirjoittanut TKl Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TULOKSET... 2 2.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät...

Lisätiedot

MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.2.2016 MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MIKKELIN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Päivämäärä 24.2.2016 Laatija

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Muistio, v. 1.0 19.10.2009 Konsernihallinto, Ympäristö Siviililentoliikenteen

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8. Ilmailulaitos, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Vantaa 8.8.2005 , Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004., Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Mäkelä

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot