Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu"

Transkriptio

1 Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/

2 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ TAUSTAA JA TAVOITE KITTILÄN LENTOASEMA ILMATILA JA LENTOSUUNNISTUSTAVAT LENTOTOIMINTA JA REITIT LENTOREITIT MELUSELVITYKSESSÄ LENTÄMINEN LASKUKIERROKSESSA LENTOLIIKENNE OPERAATIOMÄÄRÄT VUONNA Siviililiikenne Sotilasilmailu Yleisilmailu OPERAATIOMÄÄRÄT ENNUSTETILANTEEN 2025 LASKENNOISSA Siviililiikenne Ilmavoimien lentokoneoperaatiot Yleisilmailu MELUN LEVIÄMISEN ARVIOIMINEN MELUN LASKENTAMENETELMÄ TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU MITEN VAIHTELEVAA MELUA VOIDAAN KUVATA LASKENNOISSA KÄYTETYT MELUSUUREET TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU ASUKASMÄÄRÄT MELUALUEELLA LIITEKARTAT Finavia

3 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 1 KITTILÄN LENTOASEMA LENTOKONEMELUALUEET VUONNA 2007 JA 2025, YLEISTASON TARKASTELU Routama S., Linnanto T., Viinikainen M.: Finavia, Konsernihallinto, Ympäristö 1, Vantaa , 11 s. + liitekartat 13 s. TIIVISTELMÄ Tämä yleistason meluselvitys on osa Kittilän lentoaseman ympäristölupahakemusta. Yleistason selvityksessä lentoaseman laskeutumisten ja lentoonlähtöjen mallintamisessa on oletettu ilma-alusten lentävän melulaskentojen tarkastelualueella kiitoradan suuntaista suoraa pitkin. Selvitykseen sisältyvät melualuekartat ovat lähtökohtana lentoaseman lähialueen maankäytön ja toimintojen suunnittelussa. Selvityksessä on tietokonemallien avulla arvioitu lentoaseman siviili- sekä sotilaslentotoiminnasta aiheutuvan melun leviäminen vuonna 2007 sekä ennustetilanteessa noin vuonna Selvitys on laadittu koko vuoden keskimääräisen liikenteen perusteella. Siviililiikenteelle on oletettu lisääntyvän matkailun myötä kasvua ja konekannan rakenteen säilymistä vuoden 2007 mukaisena konetyyppijakauman osin. Konekaluston meluominaisuudet kehittyvät edelleen positiivisesti. Kittilän lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen yhteensä aiheuttama L DEN db ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä noin 2,5 km pohjoiseen ja lähes 3 km etelään sekä noin 0 m etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman kaakkoispuolella sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosan asuinalueet ovat lähes kokonaan yli db melualueen ulkopuolella. Vuoden 2007 liikennemäärällä L DEN db ylittävällä melualueella ei ole asukkaita. Vuoden 2025 ennustetun kokonaisliikenteen L DEN db ylittävällä melualueella (L DEN - db meluvyöhykkeellä) asuu 5 asukasta (v asukasaineisto), ja melualueen laajuus on noin 7,5 km 2. 1 Finavia, Konsernihallinto, Ympäristö. PL, Vantaa. Finavia

4 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 2 1. TAUSTAA JA TAVOITE Lentotoiminta Kittilän lentoasemalla vaihtelee voimakkaasti vuodenaikojen kausien mukaan. Vilkkaan liikenteen kausi kestää joulukuun alusta maaliskuun loppuun painottuen erityisesti viikonloppuihin. Tänä aikana on paljon kansainvälistä tilausliikennettä, ja tyypillisin kalusto on Airbus 320- sarjan koneita. Vilkkaan kauden ulkopuolella liikennettä on muutamia kymmeniä operaatioita kuukaudessa. Meluselvityksen tavoitteena on antaa laajuudeltaan riittävät tiedot Kittilän lentoaseman lentokonemelutilanteesta ympäristö- ja kaavoitusviranomaisten tarpeisiin. Selvitykseen sisältyvät melualuekartat ovat lähtökohtana lentoaseman lähialueen maankäytön ja toimintojen suunnittelussa. Tässä meluselvityksessä selvitetään lentoasemalle suuntautuvan lentoliikenteen tuottaman melun leviämistä vuonna 2007 ja ennustelutilanteessa vuonna Työ on tehty Finavian konsernihallinnon ympäristöyksikössä. Teknisen osan ja raportin ovat laatineet suunnittelija Tuomo Linnanto ja ympäristöinsinööri Satu Routama. Raportin karttojen laatimiseen on osallistunut Matti Pesu WSP Finlandilta. Aineiston koostamiseen ovat osallistuneet Kittilän lentoaseman lennonvarmistuksen esimies Raimo Mätäsaho ja lentoaseman päällikkö Kari Tohmo. Aineiston työstämistä Ilmavoimien toiminnan osin on koordinoinut Ilmavoimien esikunnan ympäristöylitarkastaja Teemu Pasanen. Finavia

5 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 3 2. KITTILÄN LENTOASEMA Lentoasema on perustettu vuonna 1974 metsälentotoimintaa varten. Reittilennot aloitettiin kokeiluluontoisesti vuonna 1983 ja säännöllisesti vuonna Matkustajamäärien nopean kasvun seurauksena terminaalitiloja on laajennettu useaan otteeseen ja vuorojen määrä sekä lentokoneiden koko on sesonkiaikaan kasvanut. Kittilän lentoasema on yksi Finavian ylläpitämistä siviililentoasemista. Lentoasema sijaitsee noin 4,5 kilometrin etäisyydellä Kittilän keskustaajamasta pohjoiseen. Sotilasilmailu Kittilän lentoasemalla on nykyisin vähäistä. Kittilän lentoasemalla olleen Ilmavoimien tukikohdan toiminta on lopetettu vuonna 2007, joten Kittilän lentoasemalla ei enää järjestetä lentotoimintaharjoituksia. Kittilän lentoaseman kiitotien pituus on 20 m ja leveys 45 m. Kiitotien 16/34 suunta on 157 /337. ILS-järjestelmä, Instrumental Landing System, on Kittilässä käytettävissä kiitotielle 34. Rajoitetun näkyvyyden olosuhteissa suoritetaan lähestymiset ILS-järjestelmän avustuksella. Näissä olosuhteissa sekä mittarilähestymisiä harjoiteltaessa suoritetaan lähestymiset Kittilän lentoasemalle kaakosta. Kiitotie ja asemataso seisontapaikkoineen on esitetty lentoasemakartalla (Aerodrome Chart, ADC, liitekartta 1). 3. ILMATILA JA LENTOSUUNNISTUSTAVAT Ilmatila on yleisesti jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritetty ilmatila, jossa annetaan eriasteista lennonjohtopalvelua ja jossa lentämiseen vaaditaan lennonjohtoselvitys. Lennonjohto vastaa porrastamisesta eli ilma-alusten välisen turvallisen etäisyyden säilymisestä valvotussa ilmatilassa. Valvotun ilmatilan rajat määritellään yleensä kaupallisen lentoliikenteen tarpeiden pohjalta. Tämä liikenne käyttää ns. mittarilentosääntöjä eli navigointi tapahtuu mittarinäyttämien perusteella. Käytännössä kaupallinen lentoliikenne on aina lennonjohtopalvelun alaista ns. johdettua liikennettä ja se pysyy valvotussa ilmatilassa. Lisäksi on olemassa AFIS-lentopaikkoja (Aerodrome Flight Information Service). AFIS-palvelu on järjestetty IFR-lentoliikenteen turvaamiseksi lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun antamista, vähäisestä samanaikaisesta liikenteestä johtuen, ei ole katsottu tarpeelliseksi. Palvelun antamisesta vastaa tehtävään koulutettu lennontiedottaja. AFIS-lentoasemilla ja sitä ympäröivässä ilmatilassa ilmaaluksille annetaan liikennetiedotuksia. Liikennetiedotusten tarkoitus on aikaansaada sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Kittilässä annetaan lennonjohtopalvelua sekä AFIS-palvelua riippuen operaatioiden määrästä. Lennonjohtopalvelua annetaan silloin kun operaatioita on useita tunnissa, noin 10 operaatiota/tunti ja vilkkaina sesonkiaikoina, jolloin on paljon kansainvälistä tilausliikennettä. Kittilässä tämä tarkoittaa ajankohtaa joulukuun alusta maaliskuun loppuun, painottuen viikonloppuihin, jolloin operaatioita on eniten. Muuna aikana annetaan AFIS-palvelua. Valvomattomassa ilmatilassa lennetään lentosääntöjä noudattaen ilman lennonjohtoselvitystä. Siellä lentävät pääsääntöisesti yleisilmailijat, jotka vastaavat itse ilma-alusten välisen turvaetäisyyden säilymisestä. Tämä liikenne käyttää pääasiassa ns. näkölentosääntöjä eli navigointi tapahtuu karttojen ja näköhavaintojen avulla. Kittilässä ilmatila on jaettu kahteen lentotiedotusvyöhykkeeseen (= FIZ); lähinnä lentoasemaa oleva lentotiedotusvyöhyke ulottuu maanpinnasta 0 metrin korkeuteen (2000 jalkaa) ja jonka laajuus kentästä on noin km. Ulompi lentotiedotusvyöhyke jatkuu 0 metristä 1400 metriin (40 jalkaa) ja vaihtelee leveydeltään 15 km välillä. Korkeudet on määritelty QNH:lla (korkeustaso merenpinnasta). 4. LENTOTOIMINTA JA REITIT Ilma-alusten nousut ja laskut pyritään lentoturvallisuussyistä tekemään vastatuuleen. Tästä syystä vallitseva tuulen suunta määrää kulloinkin käytettävän kiitotien. Kittilän lentoasemalla laskeutumi- Finavia

6 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 4 siin käytetään pääasiassa kiitotietä 34. Vuonna 2007 lentoonlähdöistä reilu kolmannes tapahtui etelään kiitotieltä 16 ja loput pohjoiseen kiitotieltä Lentoreitit meluselvityksessä Kittilän lentoaseman melulaskennat perustuvat suoriin lentoreitteihin. Lentoonlähtöreitit kaartavat käytännössä 1-2 km etäisyydellä kiitotiestä ja laskeutumisreitit ovat kiitotien suuntaisia muutamia kilometrejä ennen laskeutumista. Vähäliikenteisillä lentoasemilla melualueet eivät ulotu näin etäälle lentoasema-alueesta, jolloin tilannetta voidaan yksinkertaistaa tarkastelemalla lentoreitit suorina eli ilma-alusten oletetaan lentävän koko laskenta-alueella kiitotien suuntaista suoraa pitkin. Kittilän lentoaseman kohdalla maankäytön suunnittelu ei edellytä yksityiskohtaisempaa tarkastelutarkkuutta. Lentoreitteihin yhdistetään laskennassa lentokonetyyppi ja operaatiomäärät sekä sille ominainen lentomenetelmän kuvaus, jota ilma-alus käyttää ko. reittiä lentäessään. Lentomenetelmän kuvaukseen sisältyvät lentokorkeus ja -nopeus sekä melupäästöä kuvaava tehoasetuskoodi. 4.2 Lentäminen laskukierroksessa Kittilän lentoasemalla laskukierroslentäminen liittyy yleisilmailuun ja lentokoulutustoimintaan. Syyskuussa 2007 on viimeksi ollut lentokoulutuskurssi ja sitä edeltävä noin 10 vuotta sitten. Laskukierroslennolla suoritetaan pysähtymättä useita peräkkäisiä lentoonlähtöjä ja laskeutumisia niin sanottuina läpilaskuina, jolloin uusi lentoonlähtö aloitetaan välittömästi lentokoneen maakosketuksen jälkeen. Laskukierrosta ja sen eri osia on havainnollistettu kuvassa 1. Laskeutumiskarttaan (Landing Chart, LDG, Liitekartta 3) on piirretty ohjeelliset laskukierroskuviot, joita laskukierroksessa lentävät ilma-aluksen pyrkivät noudattamaan. Laskukierroksessa lentäessään lentäjät kuitenkin suunnistavat pääasiassa näköhavaintoihin perustuen ja joutuvat ensisijaisesti huolehtimaan riittävän etäisyyden säilyttämisestä muihin ilma-aluksiin. Kuva 1. Laskukierroksen eri osat. 5. LENTOLIIKENNE 5.1 Operaatiomäärät vuonna 2007 Kittilä on matkustajalukumääriltään Suomen kahdeksanneksi vilkkain lentoasema (noin matkustajaa v. 2007), mutta sesonkiaikoina jopa 2 3 vilkkain valtakunnassa. Liikenneilmailun operaatiomäärät Kittilässä ovat pienet (2 200 operaatiota v. 2007). Vuosikeskiarvona päivässä on kahdesta kolmeen edestakaista aikataulun mukaista vuoroa. Matkailun kausivaihteluista johtuen määrät viikkotasolla vaihtelevat kuitenkin 4 lennon välillä vilkkaimpien kausien keskittyessä talvikaudelle joulu huhtikuulle. Finavia

7 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 5 Vuonna 2007 yleisin ilma-alustyyppi kotimaan matkustajaliikenteessä oli Airbus A320 sarjan koneet, jolla tehtiin keskimäärin 0 20 operaatiota vuorokaudessa. Operaatio on lentoonlähtöjen ja laskeutumisten summa lisättynä mahdollisten laskukierrosten ja matalalähestymisten (lentokoulutustoimintaa) määrällä. Toiseksi yleisin matkustajaliikenteen konetyyppi oli Embraer 170, jolla lennettiin kesäkaudella yksi vuoro neljänä päivänä viikossa. Kansainvälisen charter-liikenteen operaatioita oli koko vuonna 320 ja yleisimmät konetyypit olivat Airbus 321, Boeing 737 ja Boeing 757. Kaupallisia lentoja lennetään pääsääntöisesti klo 07 ja 23 välisenä aikana. Vilkkaimmat ajankohdat keskittyvät viikonloppuihin (la su). Joulukuun tilausliikenteessä lentoja on vilkkaimpana päivänä 25, joista vilkkaimpana ajankohtana klo lennot saapuvat tiheimmillään 10 min. välein. Yleisilmailun lennot keskittyvät pääsääntöisesti kesäaikaan ja niitä lennetään yksimoottorisilla mäntämoottorikoneilla. Vuositasolla näitä lentoja on noin riippuen siitä, onko koulutuslentoja, ja ne keskittyvät ilta-aikaan ja viikonloppuihin. Kittiän lentoaseman lentokoneliikenteen jakautumista liikenne-, yleis-, sotilas- ja muuhun liikenteen vuorokauden ajoittain esitetään taulukossa 1. Muut-luokkaan tilastoituvat ympäristökuution tietokannassa muun muassa koe- ja katsastuslennot, tekniset poikkeustilanteet, osa koulutuslennoista, erilaiset viranomaisluontoiset lentotyötehtävät esimerkiksi ambulanssilennot, etsintä- ja pelastuspalvelulennot, valtiovierailulennot, ilmamainonta- ja valokuvaus- / kartoituslennot. Kittilän lentoasemalle tehdään helikoptereilla alle 200 operaatiota vuodessa. Helikoptereita ei ole huomioitu melulaskennassa. Taulukko 1. Lentoaseman operaatiot eri vuorokauden aikoina vuonna 2007 Operaatiot Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Liikenneilmailu Yleisilmailu Sotilasilmailu Muut Lähde: Finavia ympäristökuutio Siviililiikenne Taulukko 2. Kaupallisen siviililiikenteen operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioiden määrä lentokonelajeittain/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo moott. potkuriturbiinikoneet 0,05 0,00 0, moott. potkuriturbiinikoneet 0,01 0,00 0,00 A320, suihkumatkustajakone 3,32 0,70 0,21 ATR72, 2-moott. potkuriturbiinikone 0,01 0,00 0,00 B752, suihkumatkustajakone 0,42 0,19 0,04 B733, suihkumatkustajakone 0,28 0,04 0,01 Muut suihkukoneet 0,28 0,05 0,01 MD80, suihkumatkustajakone 0,01 0,00 0,00 SF340, 2-moott. potkuriturbiinikone 0,01 0,00 0,00 Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone 0,15 0,00 0,00 Avro Regional Jetlines 100, suihkumatkustajakone RJ1H 0,03 0,01 0,00 E145, suihkumatkustajakone E145 0,01 0,00 0,00 E170 0,01 0,01 0,00 A , suihkumatkustajakone 0,02 0,00 0,00 MD90, suihkumatkustajakone 0,05 0,04 0,00 Lähde: Finavia ympäristökuutio Finavia

8 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 6 Kaupallisen siviililiikenteen operaatiomäärät vuorokauden ajoittain jaoteltuna päivittäisenä vuosikeskiarvona on esitelty taulukossa 2. Siviililiikenteen operaatiomääristä suurin osa lennetään A320- sarjan suihkumatkustajakoneilla. Taulukko 3. Kaupallisten siviililentojen kiitokäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Kaupallinen siviililiikenne 59 % 38 % 84 % 14 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Sotilasilmailu Sotilasilmailu Kittilässä on lähinnä helikopterioperaatioita ja kuljetus- ja yhteyskoneoperaatioita. Hävittäjäoperaatioita on alle 10 % sotilasliikenteestä. Taulukko 4. Sotilasilmailun operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioita/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Sotilasilmailu 1,12 0,06 0,04 Lähde: Finavia ympäristökuutio Taulukko 5. Sotilaslentokoneiden kiitotiekäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Sotilasliikenne 27 % 14 % 36 % 6 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Yleisilmailu Yleisilmailuoperaatiot muodostuvat useiden eri konetyyppien operaatioista. Koneet on laskelmassa ryhmitelty konservatiivisesti potkurityypin mukaan käyttäen INM7.0a -ohjelmiston tarjoamia standardoituja yleisilmailukoneen malleja. Operaatioiden määrät vuorokaudenajoittain jaoteltuna ja osuudet kiitoteiden käytölle on esitetty taulukoissa 6 ja 7. Taulukko 6. Yleisilmailun operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioita/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Yleisilmailu 1,58 0,02 0,01 Lähde: Finavia ympäristökuutio Taulukko 7. Yleisilmailulentojen kiitotiekäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Yleisilmailu 56 % 27 % 56 % 26 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Finavia

9 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu Operaatiomäärät ennustetilanteen 2025 laskennoissa Siviililiikenne Kittilän lentoaseman kaupallisten lentojen määrä jatkaa edelleen kasvuaan matkailuelinkeinon kehittymisen myötä. Kotimaan liikenteessä kasvu tulee pääasiassa Helsingissä konetta vaihtavista ulkomaalaisista matkailijoista. Meluisat Chapter 3 -meluluokkaan kuuluneet MD80 -sarjan suihkukoneet lensivät viimeiset reittiliikennevuoronsa vuoden 2006 aikana. Ulkomaan reitti- ja tilausliikenteessä on odotettavissa vuositasolla keskimäärin noin %:n kasvua lähimmän viiden vuoden aikana, jonka jälkeen määrä jatkanee maltillista 5 10 % kasvua vakiintuen n vuosittaisen lennon tasolle vuonna Uutena ulkomaan gateway-yhteytenä Tukholmasta alkanut suora reitti on merkittävässä asemassa. Kalusto tullee olemaan Airbus luokkaa. Taulukko 8. Siviililiikenteen vuosittaisten operaatiomäärien kehittyminen vuoden 2006 ja 2007 tilanteista melulaskelman ennustetilanteeseen. Operaatioiden määrä vuosina 2007 ja A320, suihkumatkustajakone B752, suihkumatkustajakone B733, suihkumatkustajakone Muut suihkukoneet MD80, suihkumatkustajakone MD11, suihkumatkustajakone Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone Avro Regional Jetlines 100, suihkumatkustajakone RJ1H E145, suihkumatkustajakone E Potkuriturbiinikoneet E170 + E A , suihkumatkustajakone MD90, suihkumatkustajakone Lähde: Finavia ympäristökuutio Ilmavoimien lentokoneoperaatiot Sotilaslentojen määrän arvioidaan pysyvän lähitulevaisuudessa nykytasolla. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan torjuntahävittäjien (Hornet) operaatiomäärien kasvavan noin 5 % Yleisilmailu Yleisilmailun oletetaan lähitulevaisuudessa pysyvän nykyisellä tasolla ja pidemmällä aikavälillä hieman kasvavan. 6. MELUN LEVIÄMISEN ARVIOIMINEN 6.1 Melun laskentamenetelmä Ilmailulaitos Finavia käyttää meluselvitysten laadinnassa Euroopan siviili-ilmailun konferenssin (ECAC European Civil Aviation Conference) suosittelemaa ECAC.CEAC Doc 29 3rd Edition, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports -julkaisun melulaskentametodologiaa. Finavialla käytetään tähän metodologiaan perustuvaa Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen Finavia

10 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 8 (U.S. FAA) tuottamaa INM (Integrated Noise Model) -lentokonemelulaskentaohjelmistoa. Tässä meluselvityksessä on käytetty INM-ohjelmiston versiota 7.0a. Laskenta suoritetaan asematason tasolla olevalle akustisesti pehmeälle pinnalle. Laskentamalli ei ota huomioon laskenta-alueen maanpinnan erilaisia ominaisuuksia, maastonmuodon vaihteluita tai lähialueiden rakennusten suojaus- tai heijastusvaikutuksia. Melulaskelmissa ei ole otettu huomioon helikoptereiden tai lentokoneiden mahdollisten koekäyttöjen aiheuttamaa melua. 7. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 7.1 Miten vaihtelevaa melua voidaan kuvata Lentävän ilma-aluksen melutapahtuma on lyhytkestoinen. Yksittäisen lennon enimmäistaso L max eli suurin hetkellinen melutaso yleensä vaikuttaa siihen, miten havaittava ylilento koetaan. Ylilentoja voidaan eri lentoasemien läheisyydessä toimintavilkkaudesta riippuen havaita päivässä muutamista useisiin satoihin. Vaihtelevan lentotoiminnan aiheuttaman melun kuvaamiseen käytetään melusuuretta, joka yhdistää melutapahtumien hetkellisen tason ja sen vaihtelun ylilennon aikana ja tapahtumien lukumäärän. Koko vuorokauden lentojen yhteensä muodostama äänienergia kuvaa melun kokonaismäärää. Tätä äänitasoa kutsutaan keskiäänitasoksi L eq (ekvivalenttitaso). Jos koko tarkastelujakson ajan olisi tarkastelupaikalla jatkuvasti havaittavissa keskiäänitason osoittama äänen voimakkuus, olisi sen akustinen energia sama kuin kaikkien erillisten tapahtumien yhteensä. Keskiäänitasoa käytetään yleisesti kuvaamaan ympäristömelun suuruutta. Käytännössä havaittava äänitaso vaihtelee koko ajan ilma-alusten kohdalla erityisen selvästi, sillä melutapahtumien määrä voi olla vähäinen ja tapahtuminen välillä ilma-aluksen melua ei esiinny lainkaan. Autoliikenteen osin vilkkaan tien läheisyydessä melu saattaa muodostua kymmenistä tuhansista ohiajoista, ja ääni voidaan kokea lähes jatkuvana ja samansuuruisena. Keskiäänitaso eri paikoissa voidaan laskea, kun tiedetään erityyppisten ilma-alusten melutasot ja lentojen määrä. Lisäksi tarvitaan tiedot lentoreiteistä ja niiden hajonnasta sekä tiedot lentomenetelmistä. Keskiäänitaso voidaan esittää karttapohjalla käyräesityksenä, jolloin voidaan kuvata kokonaismelutilannetta laajallakin maantieteellisellä alueella pitkän ajan keskiarvona. 7.2 Laskennoissa käytetyt melusuureet Melukartoilla esitetty melusuure on ns. päivä-ilta-yömelutaso, josta käytetään lyhennettä L DEN (DEN - Day - Evening - Night). L DEN on vuorokauden ajalla painotettu melun keskiäänitaso, jossa ilta-ajan klo melutapahtumia on painotettu +5 db ja yöajan klo melutapahtumia on painotettu +10 db. Käytännössä painotus +5 db merkitsee ko. ajanjakson liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja painotus +10 db ajanjakson liikennemäärän kertomista tekijällä 10. L DEN on vuonna 2002 julkaistun EU:n ympäristömeludirektiiviin (2002/49/EY) mukainen meluindikaattori. Direktiivin mukaan indikaattorimelutasot tulee määrittää kaikkien vuoden päivien keskiäänitasona. Meluselvityksen tulokset perustuvat siten pääosin koko vuoden päiville jaettuun liikennemäärään. Lentoasemalle suuntautuu sesonkiaikana yöaikaan reittiliikennelentoja pääsääntöisesti A320- kalustolla. Muita yöaikaisia operaatiota on vain satunnaisesti. Yöaikaista melua kuvaavana suureena käytetään (VNP 992/1992) mukaista L Aeq (klo 22 07) suuretta. L DEN -melusuure on vakiintumassa käytettäväksi Suomessa arvioitaessa ympäristömelua ja sen vaikutusta maankäyttöön. Ilma-alusten aiheuttamaa melutasoa L DEN db pidetään yleisesti maankäytön suunnittelun kannalta ohjaavana melutasona uuden asutuksen sijoittamisessa (Ympäristöministeriö 2001). Hetkelliselle äänitasolle L max ei ole annettu ohjearvoja. Yleiset ympäristömelun ohjearvot on valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) mukaisesti annettu erikseen päivä- ja yöajan (painottamattomalle) keskiäänitasolle L Aeq. Finavia

11 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu Tulokset ja niiden tarkastelu Selvityksessä on laskettu koko vuoden kokonaisliikenteen keskiarvona melun alueellista leviämistä esittävät vuorokaudenaikapainotetut melukäyrät L DEN yli db melualueelta vuosien 2007 ja 2025 liikennetilanteissa. Käyrät on esitetty viiden desibelin välein sotilas- ja siviililiikenteelle ja niiden yhdistelmälle. Melualueet on esitetty liitekartoilla Lisäksi on laskettu pitkän aikavälin melun alueellista leviämistä esittävät painottamattomat melukäyrät L Aeq (klo 07 22) yli db ja L Aeq (klo 22 07) yli db melualueilta viiden desibelin välein vuoden 2007 ja ennustetilanteen 2025 kokonaislentokoneliikenteillä. Yleisesti melualueen kärjet kiitoteiden suunnassa aiheutuvat lähestymisistä, melualueen laajentumat (pullistumat) kiitotien välittömässä läheisyydessä lentoonlähdöistä. Liitekartasta 10 havaitaan kuinka siviililiikenteen päävirta suuntautuu kiitotieltä etelään ja etelästä kiitotielle. Sotilaslentoliikenteen melualueen muodossa näkyvät laskeutumiset etelästä ja lentoonlähdöt pohjoisen suuntaan. Kittilän lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen yhteensä aiheuttama L DEN db ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä noin 2,5 km pohjoiseen ja lähes 3 km etelään sekä noin 0 m etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman kaakkoispuolella sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosan asuinalueet ovat lähes kokonaan yli db melualueen ulkopuolella. Kittilän lentoaseman vuoden 2025 tilannetta arvioivan ennusteen kokonaismelualue määräytyy suurimmaksi osaksi sotilasilmailun suihkukoneoperaatioista. 7.4 Asukasmäärät melualueella Selvityksessä on laskettu lentotoiminnan aiheuttaman päivä-ilta-yömelutason L DEN yli db alueen asukasmäärät viiden db meluvyöhykkeittäin. Asukasmääräaineistona on käytetty vuoden 2006 asukasmääräaineistoa. Aineistossa esitetään Kittilän lentoaseman ympäristön asukkaiden lukumäärä 100 x 100 metrin ruuduissa. Vuoden 2007 liikennemäärällä L DEN db ylittävällä melualueella ei ole asukkaita. Vuoden 2025 ennustetun kokonaisliikenteen L DEN db ylittävällä melualueella (L DEN db meluvyöhykkeellä) asuu 5 asukasta (v asukasaineisto), ja melualueen laajuus on noin 7,5 km 2. Kokonaisliikenteen meluvyöhykkeet vuonna 2025 on esitetty liitekartassa 11. Melualueella on asutusta lentoaseman kaakkoispuolella. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Helsinki-Vantaan lentoaseman L DEN yli db melutason piirissä arvioitiin vuoden 2006 tilanteessa asuvan noin asukasta. Rovaniemen lentoaseman (Lapin lennosto) L DEN db piirissä on vuonna 2010 arvioitu asuvan noin 4000 asukasta ja Tampere- Pirkkalassa (Satakunnan lennosto) noin 00 asukasta. Finavia

12 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu LIITEKARTAT Liitekartta 1 Liitekartta 2 Liitekartta 3 Kittilän lentoasema, Aerodrome Chart (ADC-kartta) Kittilän lentoasema, Approach Chart (VAC-kartta) Kittilän lentoasema, Landing Chart (LDG-kartta) Liitekartta 4 Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 5 Siviililentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Liitekartta 6 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 7 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq(klo 07 22), db Liitekartta 8 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L Aeq(klo 22 07), db Liitekartta 9 Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 10 Siviililentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Liitekartta 11 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 12 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq(klo 07 22), db Liitekartta 13 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L Aeq(klo 22 07),, db Finavia

13

14

15

16 Kätkälä Sätkänä 65 Uusisalmi Kittilä Kilometriä Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 4 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-iltaja-yö melutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

17 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 5 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN, db Ilmailulaitos Finavia A6/2008 Vanhatie

18 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie 0 2 Kittilä 4 Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 6 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yö melutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

19 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 7 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq (klo 07-22), db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

20 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 8 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L LAeq (klo 22-07), db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

21 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 9 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Vanhatie Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

22 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 10 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Vanhatie Ilmailulaitos Finavia A6/2008

23 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sairaalantie Sodankyläntie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Rovaniementie Kittilän lentoasema Liitekartta 11 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna Ala-Kittilä 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Pelto Ilmailulaitos Finavia A6/2008

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista 3 LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj, v1.0, Vantaa 12.12.2014,

Lisätiedot

Räyskälä-Säätiö, Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ

Räyskälä-Säätiö, Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro YSO/133/2007 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Räyskälä - Säätiön ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lentoasemat Airports in Finland

Lentoasemat Airports in Finland LENTOLIIKENNEMAKSUT JA YLEISET PALVELUEHDOT 2013 Ivalo Enontekiö Kittilä Arctic circle Rovaniemi Kemi-Tornio Kuusamo Lentoasemat Airports in Finland Oulu Finavian reittiliikenteen lentoasemat Finavia s

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin Ilmailulaitoksen vuosikertomus A j a s sa e te e npäin 2 2000 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Ilmailulaitoksen arvot 8 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 9 Ilmailulaitos vuonna

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS 2 0 0 5 A S E M A! O L E N T S N I A U K SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 2 Viimeiselle matkalle 5 Ilmailulaitos vuonna 2005: Toiminta-ajatus, arvot ja palvelut 6 Liikelaitoksen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Antti Saikkonen Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä Diplomityö,

Lisätiedot