Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu"

Transkriptio

1 Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/

2 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ TAUSTAA JA TAVOITE KITTILÄN LENTOASEMA ILMATILA JA LENTOSUUNNISTUSTAVAT LENTOTOIMINTA JA REITIT LENTOREITIT MELUSELVITYKSESSÄ LENTÄMINEN LASKUKIERROKSESSA LENTOLIIKENNE OPERAATIOMÄÄRÄT VUONNA Siviililiikenne Sotilasilmailu Yleisilmailu OPERAATIOMÄÄRÄT ENNUSTETILANTEEN 2025 LASKENNOISSA Siviililiikenne Ilmavoimien lentokoneoperaatiot Yleisilmailu MELUN LEVIÄMISEN ARVIOIMINEN MELUN LASKENTAMENETELMÄ TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU MITEN VAIHTELEVAA MELUA VOIDAAN KUVATA LASKENNOISSA KÄYTETYT MELUSUUREET TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU ASUKASMÄÄRÄT MELUALUEELLA LIITEKARTAT Finavia

3 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 1 KITTILÄN LENTOASEMA LENTOKONEMELUALUEET VUONNA 2007 JA 2025, YLEISTASON TARKASTELU Routama S., Linnanto T., Viinikainen M.: Finavia, Konsernihallinto, Ympäristö 1, Vantaa , 11 s. + liitekartat 13 s. TIIVISTELMÄ Tämä yleistason meluselvitys on osa Kittilän lentoaseman ympäristölupahakemusta. Yleistason selvityksessä lentoaseman laskeutumisten ja lentoonlähtöjen mallintamisessa on oletettu ilma-alusten lentävän melulaskentojen tarkastelualueella kiitoradan suuntaista suoraa pitkin. Selvitykseen sisältyvät melualuekartat ovat lähtökohtana lentoaseman lähialueen maankäytön ja toimintojen suunnittelussa. Selvityksessä on tietokonemallien avulla arvioitu lentoaseman siviili- sekä sotilaslentotoiminnasta aiheutuvan melun leviäminen vuonna 2007 sekä ennustetilanteessa noin vuonna Selvitys on laadittu koko vuoden keskimääräisen liikenteen perusteella. Siviililiikenteelle on oletettu lisääntyvän matkailun myötä kasvua ja konekannan rakenteen säilymistä vuoden 2007 mukaisena konetyyppijakauman osin. Konekaluston meluominaisuudet kehittyvät edelleen positiivisesti. Kittilän lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen yhteensä aiheuttama L DEN db ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä noin 2,5 km pohjoiseen ja lähes 3 km etelään sekä noin 0 m etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman kaakkoispuolella sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosan asuinalueet ovat lähes kokonaan yli db melualueen ulkopuolella. Vuoden 2007 liikennemäärällä L DEN db ylittävällä melualueella ei ole asukkaita. Vuoden 2025 ennustetun kokonaisliikenteen L DEN db ylittävällä melualueella (L DEN - db meluvyöhykkeellä) asuu 5 asukasta (v asukasaineisto), ja melualueen laajuus on noin 7,5 km 2. 1 Finavia, Konsernihallinto, Ympäristö. PL, Vantaa. Finavia

4 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 2 1. TAUSTAA JA TAVOITE Lentotoiminta Kittilän lentoasemalla vaihtelee voimakkaasti vuodenaikojen kausien mukaan. Vilkkaan liikenteen kausi kestää joulukuun alusta maaliskuun loppuun painottuen erityisesti viikonloppuihin. Tänä aikana on paljon kansainvälistä tilausliikennettä, ja tyypillisin kalusto on Airbus 320- sarjan koneita. Vilkkaan kauden ulkopuolella liikennettä on muutamia kymmeniä operaatioita kuukaudessa. Meluselvityksen tavoitteena on antaa laajuudeltaan riittävät tiedot Kittilän lentoaseman lentokonemelutilanteesta ympäristö- ja kaavoitusviranomaisten tarpeisiin. Selvitykseen sisältyvät melualuekartat ovat lähtökohtana lentoaseman lähialueen maankäytön ja toimintojen suunnittelussa. Tässä meluselvityksessä selvitetään lentoasemalle suuntautuvan lentoliikenteen tuottaman melun leviämistä vuonna 2007 ja ennustelutilanteessa vuonna Työ on tehty Finavian konsernihallinnon ympäristöyksikössä. Teknisen osan ja raportin ovat laatineet suunnittelija Tuomo Linnanto ja ympäristöinsinööri Satu Routama. Raportin karttojen laatimiseen on osallistunut Matti Pesu WSP Finlandilta. Aineiston koostamiseen ovat osallistuneet Kittilän lentoaseman lennonvarmistuksen esimies Raimo Mätäsaho ja lentoaseman päällikkö Kari Tohmo. Aineiston työstämistä Ilmavoimien toiminnan osin on koordinoinut Ilmavoimien esikunnan ympäristöylitarkastaja Teemu Pasanen. Finavia

5 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 3 2. KITTILÄN LENTOASEMA Lentoasema on perustettu vuonna 1974 metsälentotoimintaa varten. Reittilennot aloitettiin kokeiluluontoisesti vuonna 1983 ja säännöllisesti vuonna Matkustajamäärien nopean kasvun seurauksena terminaalitiloja on laajennettu useaan otteeseen ja vuorojen määrä sekä lentokoneiden koko on sesonkiaikaan kasvanut. Kittilän lentoasema on yksi Finavian ylläpitämistä siviililentoasemista. Lentoasema sijaitsee noin 4,5 kilometrin etäisyydellä Kittilän keskustaajamasta pohjoiseen. Sotilasilmailu Kittilän lentoasemalla on nykyisin vähäistä. Kittilän lentoasemalla olleen Ilmavoimien tukikohdan toiminta on lopetettu vuonna 2007, joten Kittilän lentoasemalla ei enää järjestetä lentotoimintaharjoituksia. Kittilän lentoaseman kiitotien pituus on 20 m ja leveys 45 m. Kiitotien 16/34 suunta on 157 /337. ILS-järjestelmä, Instrumental Landing System, on Kittilässä käytettävissä kiitotielle 34. Rajoitetun näkyvyyden olosuhteissa suoritetaan lähestymiset ILS-järjestelmän avustuksella. Näissä olosuhteissa sekä mittarilähestymisiä harjoiteltaessa suoritetaan lähestymiset Kittilän lentoasemalle kaakosta. Kiitotie ja asemataso seisontapaikkoineen on esitetty lentoasemakartalla (Aerodrome Chart, ADC, liitekartta 1). 3. ILMATILA JA LENTOSUUNNISTUSTAVAT Ilmatila on yleisesti jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritetty ilmatila, jossa annetaan eriasteista lennonjohtopalvelua ja jossa lentämiseen vaaditaan lennonjohtoselvitys. Lennonjohto vastaa porrastamisesta eli ilma-alusten välisen turvallisen etäisyyden säilymisestä valvotussa ilmatilassa. Valvotun ilmatilan rajat määritellään yleensä kaupallisen lentoliikenteen tarpeiden pohjalta. Tämä liikenne käyttää ns. mittarilentosääntöjä eli navigointi tapahtuu mittarinäyttämien perusteella. Käytännössä kaupallinen lentoliikenne on aina lennonjohtopalvelun alaista ns. johdettua liikennettä ja se pysyy valvotussa ilmatilassa. Lisäksi on olemassa AFIS-lentopaikkoja (Aerodrome Flight Information Service). AFIS-palvelu on järjestetty IFR-lentoliikenteen turvaamiseksi lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun antamista, vähäisestä samanaikaisesta liikenteestä johtuen, ei ole katsottu tarpeelliseksi. Palvelun antamisesta vastaa tehtävään koulutettu lennontiedottaja. AFIS-lentoasemilla ja sitä ympäröivässä ilmatilassa ilmaaluksille annetaan liikennetiedotuksia. Liikennetiedotusten tarkoitus on aikaansaada sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Kittilässä annetaan lennonjohtopalvelua sekä AFIS-palvelua riippuen operaatioiden määrästä. Lennonjohtopalvelua annetaan silloin kun operaatioita on useita tunnissa, noin 10 operaatiota/tunti ja vilkkaina sesonkiaikoina, jolloin on paljon kansainvälistä tilausliikennettä. Kittilässä tämä tarkoittaa ajankohtaa joulukuun alusta maaliskuun loppuun, painottuen viikonloppuihin, jolloin operaatioita on eniten. Muuna aikana annetaan AFIS-palvelua. Valvomattomassa ilmatilassa lennetään lentosääntöjä noudattaen ilman lennonjohtoselvitystä. Siellä lentävät pääsääntöisesti yleisilmailijat, jotka vastaavat itse ilma-alusten välisen turvaetäisyyden säilymisestä. Tämä liikenne käyttää pääasiassa ns. näkölentosääntöjä eli navigointi tapahtuu karttojen ja näköhavaintojen avulla. Kittilässä ilmatila on jaettu kahteen lentotiedotusvyöhykkeeseen (= FIZ); lähinnä lentoasemaa oleva lentotiedotusvyöhyke ulottuu maanpinnasta 0 metrin korkeuteen (2000 jalkaa) ja jonka laajuus kentästä on noin km. Ulompi lentotiedotusvyöhyke jatkuu 0 metristä 1400 metriin (40 jalkaa) ja vaihtelee leveydeltään 15 km välillä. Korkeudet on määritelty QNH:lla (korkeustaso merenpinnasta). 4. LENTOTOIMINTA JA REITIT Ilma-alusten nousut ja laskut pyritään lentoturvallisuussyistä tekemään vastatuuleen. Tästä syystä vallitseva tuulen suunta määrää kulloinkin käytettävän kiitotien. Kittilän lentoasemalla laskeutumi- Finavia

6 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 4 siin käytetään pääasiassa kiitotietä 34. Vuonna 2007 lentoonlähdöistä reilu kolmannes tapahtui etelään kiitotieltä 16 ja loput pohjoiseen kiitotieltä Lentoreitit meluselvityksessä Kittilän lentoaseman melulaskennat perustuvat suoriin lentoreitteihin. Lentoonlähtöreitit kaartavat käytännössä 1-2 km etäisyydellä kiitotiestä ja laskeutumisreitit ovat kiitotien suuntaisia muutamia kilometrejä ennen laskeutumista. Vähäliikenteisillä lentoasemilla melualueet eivät ulotu näin etäälle lentoasema-alueesta, jolloin tilannetta voidaan yksinkertaistaa tarkastelemalla lentoreitit suorina eli ilma-alusten oletetaan lentävän koko laskenta-alueella kiitotien suuntaista suoraa pitkin. Kittilän lentoaseman kohdalla maankäytön suunnittelu ei edellytä yksityiskohtaisempaa tarkastelutarkkuutta. Lentoreitteihin yhdistetään laskennassa lentokonetyyppi ja operaatiomäärät sekä sille ominainen lentomenetelmän kuvaus, jota ilma-alus käyttää ko. reittiä lentäessään. Lentomenetelmän kuvaukseen sisältyvät lentokorkeus ja -nopeus sekä melupäästöä kuvaava tehoasetuskoodi. 4.2 Lentäminen laskukierroksessa Kittilän lentoasemalla laskukierroslentäminen liittyy yleisilmailuun ja lentokoulutustoimintaan. Syyskuussa 2007 on viimeksi ollut lentokoulutuskurssi ja sitä edeltävä noin 10 vuotta sitten. Laskukierroslennolla suoritetaan pysähtymättä useita peräkkäisiä lentoonlähtöjä ja laskeutumisia niin sanottuina läpilaskuina, jolloin uusi lentoonlähtö aloitetaan välittömästi lentokoneen maakosketuksen jälkeen. Laskukierrosta ja sen eri osia on havainnollistettu kuvassa 1. Laskeutumiskarttaan (Landing Chart, LDG, Liitekartta 3) on piirretty ohjeelliset laskukierroskuviot, joita laskukierroksessa lentävät ilma-aluksen pyrkivät noudattamaan. Laskukierroksessa lentäessään lentäjät kuitenkin suunnistavat pääasiassa näköhavaintoihin perustuen ja joutuvat ensisijaisesti huolehtimaan riittävän etäisyyden säilyttämisestä muihin ilma-aluksiin. Kuva 1. Laskukierroksen eri osat. 5. LENTOLIIKENNE 5.1 Operaatiomäärät vuonna 2007 Kittilä on matkustajalukumääriltään Suomen kahdeksanneksi vilkkain lentoasema (noin matkustajaa v. 2007), mutta sesonkiaikoina jopa 2 3 vilkkain valtakunnassa. Liikenneilmailun operaatiomäärät Kittilässä ovat pienet (2 200 operaatiota v. 2007). Vuosikeskiarvona päivässä on kahdesta kolmeen edestakaista aikataulun mukaista vuoroa. Matkailun kausivaihteluista johtuen määrät viikkotasolla vaihtelevat kuitenkin 4 lennon välillä vilkkaimpien kausien keskittyessä talvikaudelle joulu huhtikuulle. Finavia

7 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 5 Vuonna 2007 yleisin ilma-alustyyppi kotimaan matkustajaliikenteessä oli Airbus A320 sarjan koneet, jolla tehtiin keskimäärin 0 20 operaatiota vuorokaudessa. Operaatio on lentoonlähtöjen ja laskeutumisten summa lisättynä mahdollisten laskukierrosten ja matalalähestymisten (lentokoulutustoimintaa) määrällä. Toiseksi yleisin matkustajaliikenteen konetyyppi oli Embraer 170, jolla lennettiin kesäkaudella yksi vuoro neljänä päivänä viikossa. Kansainvälisen charter-liikenteen operaatioita oli koko vuonna 320 ja yleisimmät konetyypit olivat Airbus 321, Boeing 737 ja Boeing 757. Kaupallisia lentoja lennetään pääsääntöisesti klo 07 ja 23 välisenä aikana. Vilkkaimmat ajankohdat keskittyvät viikonloppuihin (la su). Joulukuun tilausliikenteessä lentoja on vilkkaimpana päivänä 25, joista vilkkaimpana ajankohtana klo lennot saapuvat tiheimmillään 10 min. välein. Yleisilmailun lennot keskittyvät pääsääntöisesti kesäaikaan ja niitä lennetään yksimoottorisilla mäntämoottorikoneilla. Vuositasolla näitä lentoja on noin riippuen siitä, onko koulutuslentoja, ja ne keskittyvät ilta-aikaan ja viikonloppuihin. Kittiän lentoaseman lentokoneliikenteen jakautumista liikenne-, yleis-, sotilas- ja muuhun liikenteen vuorokauden ajoittain esitetään taulukossa 1. Muut-luokkaan tilastoituvat ympäristökuution tietokannassa muun muassa koe- ja katsastuslennot, tekniset poikkeustilanteet, osa koulutuslennoista, erilaiset viranomaisluontoiset lentotyötehtävät esimerkiksi ambulanssilennot, etsintä- ja pelastuspalvelulennot, valtiovierailulennot, ilmamainonta- ja valokuvaus- / kartoituslennot. Kittilän lentoasemalle tehdään helikoptereilla alle 200 operaatiota vuodessa. Helikoptereita ei ole huomioitu melulaskennassa. Taulukko 1. Lentoaseman operaatiot eri vuorokauden aikoina vuonna 2007 Operaatiot Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Liikenneilmailu Yleisilmailu Sotilasilmailu Muut Lähde: Finavia ympäristökuutio Siviililiikenne Taulukko 2. Kaupallisen siviililiikenteen operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioiden määrä lentokonelajeittain/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo moott. potkuriturbiinikoneet 0,05 0,00 0, moott. potkuriturbiinikoneet 0,01 0,00 0,00 A320, suihkumatkustajakone 3,32 0,70 0,21 ATR72, 2-moott. potkuriturbiinikone 0,01 0,00 0,00 B752, suihkumatkustajakone 0,42 0,19 0,04 B733, suihkumatkustajakone 0,28 0,04 0,01 Muut suihkukoneet 0,28 0,05 0,01 MD80, suihkumatkustajakone 0,01 0,00 0,00 SF340, 2-moott. potkuriturbiinikone 0,01 0,00 0,00 Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone 0,15 0,00 0,00 Avro Regional Jetlines 100, suihkumatkustajakone RJ1H 0,03 0,01 0,00 E145, suihkumatkustajakone E145 0,01 0,00 0,00 E170 0,01 0,01 0,00 A , suihkumatkustajakone 0,02 0,00 0,00 MD90, suihkumatkustajakone 0,05 0,04 0,00 Lähde: Finavia ympäristökuutio Finavia

8 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 6 Kaupallisen siviililiikenteen operaatiomäärät vuorokauden ajoittain jaoteltuna päivittäisenä vuosikeskiarvona on esitelty taulukossa 2. Siviililiikenteen operaatiomääristä suurin osa lennetään A320- sarjan suihkumatkustajakoneilla. Taulukko 3. Kaupallisten siviililentojen kiitokäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Kaupallinen siviililiikenne 59 % 38 % 84 % 14 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Sotilasilmailu Sotilasilmailu Kittilässä on lähinnä helikopterioperaatioita ja kuljetus- ja yhteyskoneoperaatioita. Hävittäjäoperaatioita on alle 10 % sotilasliikenteestä. Taulukko 4. Sotilasilmailun operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioita/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Sotilasilmailu 1,12 0,06 0,04 Lähde: Finavia ympäristökuutio Taulukko 5. Sotilaslentokoneiden kiitotiekäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Sotilasliikenne 27 % 14 % 36 % 6 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Yleisilmailu Yleisilmailuoperaatiot muodostuvat useiden eri konetyyppien operaatioista. Koneet on laskelmassa ryhmitelty konservatiivisesti potkurityypin mukaan käyttäen INM7.0a -ohjelmiston tarjoamia standardoituja yleisilmailukoneen malleja. Operaatioiden määrät vuorokaudenajoittain jaoteltuna ja osuudet kiitoteiden käytölle on esitetty taulukoissa 6 ja 7. Taulukko 6. Yleisilmailun operaatiot eri vuorokaudenaikoina vuonna Operaatioita/vuorokausi Klo 7-19 Klo Klo 22-7 Yleisilmailu 1,58 0,02 0,01 Lähde: Finavia ympäristökuutio Taulukko 7. Yleisilmailulentojen kiitotiekäytöt vuonna Kiitoteiden käyttö lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin Lentoonlähdöt Laskeutumiset kiitotiet kiitotiet Yleisilmailu 56 % 27 % 56 % 26 % Lähde: Finavia ympäristökuutio Finavia

9 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu Operaatiomäärät ennustetilanteen 2025 laskennoissa Siviililiikenne Kittilän lentoaseman kaupallisten lentojen määrä jatkaa edelleen kasvuaan matkailuelinkeinon kehittymisen myötä. Kotimaan liikenteessä kasvu tulee pääasiassa Helsingissä konetta vaihtavista ulkomaalaisista matkailijoista. Meluisat Chapter 3 -meluluokkaan kuuluneet MD80 -sarjan suihkukoneet lensivät viimeiset reittiliikennevuoronsa vuoden 2006 aikana. Ulkomaan reitti- ja tilausliikenteessä on odotettavissa vuositasolla keskimäärin noin %:n kasvua lähimmän viiden vuoden aikana, jonka jälkeen määrä jatkanee maltillista 5 10 % kasvua vakiintuen n vuosittaisen lennon tasolle vuonna Uutena ulkomaan gateway-yhteytenä Tukholmasta alkanut suora reitti on merkittävässä asemassa. Kalusto tullee olemaan Airbus luokkaa. Taulukko 8. Siviililiikenteen vuosittaisten operaatiomäärien kehittyminen vuoden 2006 ja 2007 tilanteista melulaskelman ennustetilanteeseen. Operaatioiden määrä vuosina 2007 ja A320, suihkumatkustajakone B752, suihkumatkustajakone B733, suihkumatkustajakone Muut suihkukoneet MD80, suihkumatkustajakone MD11, suihkumatkustajakone Avro Regional Jetlines 85, suihkumatkustajakone Avro Regional Jetlines 100, suihkumatkustajakone RJ1H E145, suihkumatkustajakone E Potkuriturbiinikoneet E170 + E A , suihkumatkustajakone MD90, suihkumatkustajakone Lähde: Finavia ympäristökuutio Ilmavoimien lentokoneoperaatiot Sotilaslentojen määrän arvioidaan pysyvän lähitulevaisuudessa nykytasolla. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan torjuntahävittäjien (Hornet) operaatiomäärien kasvavan noin 5 % Yleisilmailu Yleisilmailun oletetaan lähitulevaisuudessa pysyvän nykyisellä tasolla ja pidemmällä aikavälillä hieman kasvavan. 6. MELUN LEVIÄMISEN ARVIOIMINEN 6.1 Melun laskentamenetelmä Ilmailulaitos Finavia käyttää meluselvitysten laadinnassa Euroopan siviili-ilmailun konferenssin (ECAC European Civil Aviation Conference) suosittelemaa ECAC.CEAC Doc 29 3rd Edition, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports -julkaisun melulaskentametodologiaa. Finavialla käytetään tähän metodologiaan perustuvaa Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen Finavia

10 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu 8 (U.S. FAA) tuottamaa INM (Integrated Noise Model) -lentokonemelulaskentaohjelmistoa. Tässä meluselvityksessä on käytetty INM-ohjelmiston versiota 7.0a. Laskenta suoritetaan asematason tasolla olevalle akustisesti pehmeälle pinnalle. Laskentamalli ei ota huomioon laskenta-alueen maanpinnan erilaisia ominaisuuksia, maastonmuodon vaihteluita tai lähialueiden rakennusten suojaus- tai heijastusvaikutuksia. Melulaskelmissa ei ole otettu huomioon helikoptereiden tai lentokoneiden mahdollisten koekäyttöjen aiheuttamaa melua. 7. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 7.1 Miten vaihtelevaa melua voidaan kuvata Lentävän ilma-aluksen melutapahtuma on lyhytkestoinen. Yksittäisen lennon enimmäistaso L max eli suurin hetkellinen melutaso yleensä vaikuttaa siihen, miten havaittava ylilento koetaan. Ylilentoja voidaan eri lentoasemien läheisyydessä toimintavilkkaudesta riippuen havaita päivässä muutamista useisiin satoihin. Vaihtelevan lentotoiminnan aiheuttaman melun kuvaamiseen käytetään melusuuretta, joka yhdistää melutapahtumien hetkellisen tason ja sen vaihtelun ylilennon aikana ja tapahtumien lukumäärän. Koko vuorokauden lentojen yhteensä muodostama äänienergia kuvaa melun kokonaismäärää. Tätä äänitasoa kutsutaan keskiäänitasoksi L eq (ekvivalenttitaso). Jos koko tarkastelujakson ajan olisi tarkastelupaikalla jatkuvasti havaittavissa keskiäänitason osoittama äänen voimakkuus, olisi sen akustinen energia sama kuin kaikkien erillisten tapahtumien yhteensä. Keskiäänitasoa käytetään yleisesti kuvaamaan ympäristömelun suuruutta. Käytännössä havaittava äänitaso vaihtelee koko ajan ilma-alusten kohdalla erityisen selvästi, sillä melutapahtumien määrä voi olla vähäinen ja tapahtuminen välillä ilma-aluksen melua ei esiinny lainkaan. Autoliikenteen osin vilkkaan tien läheisyydessä melu saattaa muodostua kymmenistä tuhansista ohiajoista, ja ääni voidaan kokea lähes jatkuvana ja samansuuruisena. Keskiäänitaso eri paikoissa voidaan laskea, kun tiedetään erityyppisten ilma-alusten melutasot ja lentojen määrä. Lisäksi tarvitaan tiedot lentoreiteistä ja niiden hajonnasta sekä tiedot lentomenetelmistä. Keskiäänitaso voidaan esittää karttapohjalla käyräesityksenä, jolloin voidaan kuvata kokonaismelutilannetta laajallakin maantieteellisellä alueella pitkän ajan keskiarvona. 7.2 Laskennoissa käytetyt melusuureet Melukartoilla esitetty melusuure on ns. päivä-ilta-yömelutaso, josta käytetään lyhennettä L DEN (DEN - Day - Evening - Night). L DEN on vuorokauden ajalla painotettu melun keskiäänitaso, jossa ilta-ajan klo melutapahtumia on painotettu +5 db ja yöajan klo melutapahtumia on painotettu +10 db. Käytännössä painotus +5 db merkitsee ko. ajanjakson liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja painotus +10 db ajanjakson liikennemäärän kertomista tekijällä 10. L DEN on vuonna 2002 julkaistun EU:n ympäristömeludirektiiviin (2002/49/EY) mukainen meluindikaattori. Direktiivin mukaan indikaattorimelutasot tulee määrittää kaikkien vuoden päivien keskiäänitasona. Meluselvityksen tulokset perustuvat siten pääosin koko vuoden päiville jaettuun liikennemäärään. Lentoasemalle suuntautuu sesonkiaikana yöaikaan reittiliikennelentoja pääsääntöisesti A320- kalustolla. Muita yöaikaisia operaatiota on vain satunnaisesti. Yöaikaista melua kuvaavana suureena käytetään (VNP 992/1992) mukaista L Aeq (klo 22 07) suuretta. L DEN -melusuure on vakiintumassa käytettäväksi Suomessa arvioitaessa ympäristömelua ja sen vaikutusta maankäyttöön. Ilma-alusten aiheuttamaa melutasoa L DEN db pidetään yleisesti maankäytön suunnittelun kannalta ohjaavana melutasona uuden asutuksen sijoittamisessa (Ympäristöministeriö 2001). Hetkelliselle äänitasolle L max ei ole annettu ohjearvoja. Yleiset ympäristömelun ohjearvot on valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) mukaisesti annettu erikseen päivä- ja yöajan (painottamattomalle) keskiäänitasolle L Aeq. Finavia

11 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu Tulokset ja niiden tarkastelu Selvityksessä on laskettu koko vuoden kokonaisliikenteen keskiarvona melun alueellista leviämistä esittävät vuorokaudenaikapainotetut melukäyrät L DEN yli db melualueelta vuosien 2007 ja 2025 liikennetilanteissa. Käyrät on esitetty viiden desibelin välein sotilas- ja siviililiikenteelle ja niiden yhdistelmälle. Melualueet on esitetty liitekartoilla Lisäksi on laskettu pitkän aikavälin melun alueellista leviämistä esittävät painottamattomat melukäyrät L Aeq (klo 07 22) yli db ja L Aeq (klo 22 07) yli db melualueilta viiden desibelin välein vuoden 2007 ja ennustetilanteen 2025 kokonaislentokoneliikenteillä. Yleisesti melualueen kärjet kiitoteiden suunnassa aiheutuvat lähestymisistä, melualueen laajentumat (pullistumat) kiitotien välittömässä läheisyydessä lentoonlähdöistä. Liitekartasta 10 havaitaan kuinka siviililiikenteen päävirta suuntautuu kiitotieltä etelään ja etelästä kiitotielle. Sotilaslentoliikenteen melualueen muodossa näkyvät laskeutumiset etelästä ja lentoonlähdöt pohjoisen suuntaan. Kittilän lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen yhteensä aiheuttama L DEN db ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä noin 2,5 km pohjoiseen ja lähes 3 km etelään sekä noin 0 m etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman kaakkoispuolella sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosan asuinalueet ovat lähes kokonaan yli db melualueen ulkopuolella. Kittilän lentoaseman vuoden 2025 tilannetta arvioivan ennusteen kokonaismelualue määräytyy suurimmaksi osaksi sotilasilmailun suihkukoneoperaatioista. 7.4 Asukasmäärät melualueella Selvityksessä on laskettu lentotoiminnan aiheuttaman päivä-ilta-yömelutason L DEN yli db alueen asukasmäärät viiden db meluvyöhykkeittäin. Asukasmääräaineistona on käytetty vuoden 2006 asukasmääräaineistoa. Aineistossa esitetään Kittilän lentoaseman ympäristön asukkaiden lukumäärä 100 x 100 metrin ruuduissa. Vuoden 2007 liikennemäärällä L DEN db ylittävällä melualueella ei ole asukkaita. Vuoden 2025 ennustetun kokonaisliikenteen L DEN db ylittävällä melualueella (L DEN db meluvyöhykkeellä) asuu 5 asukasta (v asukasaineisto), ja melualueen laajuus on noin 7,5 km 2. Kokonaisliikenteen meluvyöhykkeet vuonna 2025 on esitetty liitekartassa 11. Melualueella on asutusta lentoaseman kaakkoispuolella. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Helsinki-Vantaan lentoaseman L DEN yli db melutason piirissä arvioitiin vuoden 2006 tilanteessa asuvan noin asukasta. Rovaniemen lentoaseman (Lapin lennosto) L DEN db piirissä on vuonna 2010 arvioitu asuvan noin 4000 asukasta ja Tampere- Pirkkalassa (Satakunnan lennosto) noin 00 asukasta. Finavia

12 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu LIITEKARTAT Liitekartta 1 Liitekartta 2 Liitekartta 3 Kittilän lentoasema, Aerodrome Chart (ADC-kartta) Kittilän lentoasema, Approach Chart (VAC-kartta) Kittilän lentoasema, Landing Chart (LDG-kartta) Liitekartta 4 Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 5 Siviililentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Liitekartta 6 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 7 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq(klo 07 22), db Liitekartta 8 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L Aeq(klo 22 07), db Liitekartta 9 Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 10 Siviililentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Liitekartta 11 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Liitekartta 12 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq(klo 07 22), db Liitekartta 13 Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L Aeq(klo 22 07),, db Finavia

13

14

15

16 Kätkälä Sätkänä 65 Uusisalmi Kittilä Kilometriä Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 4 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-iltaja-yö melutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

17 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 5 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne vuonna 2007 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN, db Ilmailulaitos Finavia A6/2008 Vanhatie

18 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie 0 2 Kittilä 4 Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 6 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yö melutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

19 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 7 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päiväekvivalenttitaso L Aeq (klo 07-22), db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

20 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 8 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna 2007 Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Yöekvivalenttitaso L LAeq (klo 22-07), db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

21 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 9 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Vanhatie Sotilaslentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Ilmailulaitos Finavia A6/2008

22 Kätkälä Levintie Sätkänä Uusisalmi Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sodankyläntie Rovaniementie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Pelto Kittilän lentoasema Liitekartta 10 Lentokonemeluselvitys Ala-Kittilä Siviililentokoneliikenne vuonna 2025 Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,, db Vanhatie Ilmailulaitos Finavia A6/2008

23 Kätkälä Levintie Sätkänä 65 Uusisalmi 65 Aakenuksentie Pakatintie Valtatie Kittilä Kilometriä Sairaalantie Sodankyläntie Asukasmäärät, Census2006 Henkilöä / 100 m x 100 m Rovaniementie Kittilän lentoasema Liitekartta 11 Lentokonemeluselvitys Vanhatie Lentokoneliikenne yhteensä vuonna Ala-Kittilä 2025 Siviililentokoneliikenne ja sotilaslentokoneliikenne Päivä-ilta-yömelutaso L DEN,,, 65 db Pelto Ilmailulaitos Finavia A6/2008

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B Hylliniitynkatu 13 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o 8 6 3 2 1611723.1B D-numero: 1632252 1611723.1B 2 (10) Hylliniitynkatu 13 SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

akustiikka Teollisuus Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 TL akustiikka Helsinki Tapio Lahti Liisa Kilpi

akustiikka Teollisuus Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 TL akustiikka Helsinki Tapio Lahti Liisa Kilpi TL akustiikka 11211 Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 Tapio Lahti Liisa Kilpi Helsinki 2012-02 TL akustiikka 11211 1 (4) TkT Tapio Lahti, DI Liisa Kilpi (Akukon Oy) 2012-02-27 Helsingin kaupunki, meluselvitys

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 3 Vantaa 29.1.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 21 Lentokonemelukatsaus 3/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (10) Päätöshistoria Ympäristökeskus 15.3.2016 HEL 2016-002576 T 03 00 00 Taustaa Ympäristökeskus toteaa, että lentoaseman melun hallintaa koskevassa asetuksessa

Lisätiedot

Mänttä-Sassin. Äänitasomallinnus

Mänttä-Sassin. Äänitasomallinnus Mänttä-Sassin Äänitasomallinnus 16.12.2015 Windcraft Oy Niemenkatu 73 15140 Lahti www.windcraft.fi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA...3 2 LENTOKENTTÄ...3 3 LENTOTOIMINTA...5 3.1 Lentopaikalle saapuvat/poistuvat

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy

Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further sikkalan kunta Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy 12.2.2007 sikkalan kunta Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy 12.2.2007 Viite arkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

LIITE 14. FCG Finnish Consulting Group Oy. NCC Roads Oy VAISTENTIE, TURKU. Meluselvitys -P16613P001

LIITE 14. FCG Finnish Consulting Group Oy. NCC Roads Oy VAISTENTIE, TURKU. Meluselvitys -P16613P001 LIITE 14 FCG Finnish Consulting Group Oy NCC Roads Oy VAISTENTIE, TURKU Meluselvitys -P16613P001 4.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Meluselvitys I YMS -P16613P001 4.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

TEIVAALANTIE ASEMAKAAVA NRO 8586,TAMPERE

TEIVAALANTIE ASEMAKAAVA NRO 8586,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.2.2016 TEIVAALANTIE ASEMAKAAVA NRO 8586,TAMPERE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS ASEMAKAAVA NRO 8586,TAMPERE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen

Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 25. 26.3.2015 Jyväskylä Olli Kontkanen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Esityksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta MELUSELVITYS 10.4.2008 Meluselvitys Viite 82120535 Versio Pvm 10.4.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKk Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto LUONNOS/

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto LUONNOS/ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto LUONNOS/23.2.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Härmälänranta 2, Tampere, asemakaavamuutos

Härmälänranta 2, Tampere, asemakaavamuutos Härmälänranta 2, Tampere, asemakaavamuutos (kaava-nro 8388) MELUSELITYS Skanska Oy ID-numero 622164 2 (7) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan Härmälänranta 2 -asemakaavamuutostyötä

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Rovaniemen lentoaseman ympäristölupa, Rovaniemi Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa Ilmavoimien esikunta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Ähtärin kauunki Asiakirjatyyi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2016 ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI

Lisätiedot

SIPOON TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

SIPOON TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS SIPOON TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 11.3.2010 WSP Finland Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEKSIANTO...3 1 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT...3 1.1. Laskentamalli...3 1.2. Liikenne...3 1.3. Tielinjat...4 1.4. Asukastiedot

Lisätiedot