Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008"

Transkriptio

1 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia A3/2007) Otsikon raportti julkaistiin kesäkuussa Huhtikuussa 2008 havaittiin käytetyn laskentaohjelmiston versioissa ja laskentojen määrittelytiedoissa ongelmia, jonka vuoksi raportin vuotta 2005 koskevat tuloskuvat on laskettu uudestaan. L den >55 db alue kasvoi n. 5 %. Lentoliikenteen lähtötiedot ovat samat. Seuraavat kappaleet ja liitekartat tulee päivittää: o Tiivistelmä o Kappale 4.3, Laskentatulokset ja melualueiden asukasmäärät o Kappale 5, Yhteenveto ja johtopäätökset o Liitekartta 5, Vuosi 2005, toteutunut tilanne. L den o Liitekartta 6, Vuosi 2005, toteutunut tilanne. L Aeq(7-22) o Liitekartta 7, Vuosi 2005, toteutunut tilanne. L Aeq(22-7) o Liitekartta 8, L den 55 db vuosina 2004, 2005 o Liitekartta 9, L den 55 db vuosina 1990 ja 2005 sekä melunhallintasuunnitelman verhokäyrä L den 55 db. Ilmailulaitos pahoittelee päivittämisestä aiheutuvaa vaivaa. Lisätiedot: ympäristöinsinööri Tuomo Leskelä ILMAILULAITOS FINAVIA Mikko Viinikainen ympäristöjohtaja LIITTEET Korjauspäivitys teksteihin 4 s. Korjauspäivitys liitekarttoihin, 5 kpl

2 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005, Korjauspäivitys Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005, Korjauspäivitys Liikonen L., Leskelä T., Viinikainen M., Linnanto T., Pesu M., Kauppila E.: Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos Finavia, A3/2007, Vantaa , 9 s. + liitekartat, 9 s., Korjauspäivitys TIIVISTELMÄ Lentokoneiden aiheuttaman melun selvittäminen vuoden 2005 toteutuneessa tilanteessa perustuu koko vuoden liikenteen määrään ja lentoreittien todelliseen sijaintiin. Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC sekä kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ovat uusineet suosituksensä melualuiden laskentaa koskevista menetelmistä. Merkittävin menetelmämuutos koskee melun sivuttainvaimennuksen laskentaa. Ilmailulaitos Finavia soveltaa tässä selvityksessä uutta laskentamenetelmää, joka laajentaa melualuetta lentoreittien sivuttaissuuntaan. Laskentatulokset eivat ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia aiemmalla menetelmällä laskettuihin tuloksiin. Vuoden 2005 operaatiomäärä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Lentokoneiden operaatiomäärä oli ja vuositasolla vuorokauden operaatiomäärä oli 470. Lentokonekaluston suhteen merkittävimmät muutokset olivat ATR72-koneen sekä MD 80 sarjan käytön vähentyminen. Uutena konetyyppinä käyttöön tuli Embraer 170 suihkumatkustajakone. Lentokonemelun indikaattorina on Suomessa 1980 luvulta saakka käytetty L den -tasoa, joka on vuorokauden keskiäänitaso, jossa klo tapahtuvia lentokoneiden aiheuttamia melutasoja painotetaan +5 db ja klo 22-7 painotetaan +10 db. Lisäksi on laskettu L night taso eli yöajan painottamaton keskiäänitaso klo Melualueen L den > 55 db asukasmäärä vuonna 2005 oli noin 7700 asukasta vuoden 2003 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 61 km 2. Vuonna 2005 kiitotie 1 oli suljettuna peruskorjauksen vuoksi toukokuun alusta lokakuun loppuun. Kiitotien 1 sulkeminen vaikutti kiitoteiden käyttöön vähemmän kuin kesällä 2004 toteutettu kiitotien 2 peruskorjaus, sillä remontin aikan käytössä olivat myös ensisijaiset lentoonlähtö- ja laskeutumiskiitotiet. Pinta-alaltaan vuoden 2005 ja 2004 L den > 55 db melualueet olivat varsin samankokoiset, laskentamenetelmän muutoksesta huolimatta, mutta melualueen asukasmäärä vuonna 2005 oli noin kaksi kolmasosaa edellisen vuoden laskentatuloksesta. Vuonna 2005 kolmannen kiitotien käyttö on lisääntynyt vuoteen 2004 verrattaessa. Lisääntynyt käyttö on mahdollistanut melun piirissä asuvien määrän vähenemisen edelleen vuoden 2000 määriin verrattuna. Vuodesta 2000 lähtien sekä melualueen pinta-ala että asukasmäärä on pienentynyt noin kolmanneksen.

3 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005, Korjauspäivitys Laskentatulokset ja melualueiden asukasmäärät Vuoden 2005 toteutuneen tilanteen mukaiset L den -meluvyöhykkeet on esitetty liitekartassa 5. Saman vuoden päiväajan keskiäänitasot, L Aeq(07 22) on esitetty liitekartassa 6 ja yöajan keskiäänitasot, L Aeq(22 07) on esitetty liitekartassa 7. Taulukossa 3 on esitetty melualueella asuvien määrät ja melualueiden laajuudet, L den 5 db:n välein alkaen arvosta 55 db ja L night alkaen arvosta 50 db. Taulukko 3. Melualueille asuvien määrät. Kukin melualueen tulos sisältää suurempien melutasojen alueiden tulokset L den >55 db >60 db >65 db >70 db Asukasmäärä kpl Pinta-ala km L night /L Aeq(22-7) >50 db >55 db >60 db >65 db >70 db Asukasmäärä kpl Pinta-ala km <1 Vuonna 2005 yli 55 db (L den ) melualueella asui noin 7700 asukasta joista noin 1700 asui yli 60 db ja noin 100 yli 65 db melualueella. Vuonna 2005 yöllä, klo 22-7 välisenä aikana yli 50 db (L Aeq(22 07) ) yömelun alueella asui yhteensä 2500 asukasta. Näistä asukkaista 200 asuu L night >55 db melualueella. Yli 60 db L night melualueella asuu 25 asukasta. Vuoden 2005 toteuman vertaaminen kaikkiin aiempiin selvityksiin on tehtävä muistaen, että laskentamenetelmä on uudistunut. Melualueet eivat ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia. Uudet laskenta-algoritmit käytännössä hieman leventävät melualueiden muotoa, vaikka suoraan lentoreittien alla laskentatuloksen muutos on pieni. Melukäyrien tai asukasmäärien vertailu vuosien 2005 ja (aiemmalla menetelmällä laskettun) 2004 välillä ei anna kuvaa melutilanteen pitkän aikavälin muutoksen suunnasta, sillä vuonna 2005 kiitotie 1 oli suljettuna lähes puoli vuotta ja vastaavasti vuonna 2004 kiitotie 2 oli ollut suljettuna lähes puoli vuotta. Liitekartassa 8 on esitetty vuosien 2005 ja 2004 melualueet 55 db (L den ). Vuoden 2005 toteutuneessa tilanteessa melualueen L den yli 55 db laajuus on noin 61 km 2 ja se on siten (laskentamenetelmän muutoksesta huolimatta) varsin samankokoinen kuin vuoden 2004 toteutunut melualue. Vuoden 2005 melualue on noin kolmanneksen pienempi kuin vastaava melualue vuonna Liitekartassa 9 on esitetty melunhallintasuunnitelman täydennysraportissa Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi /9/ määritetty melun verhokäyrä, joka on sisällytetty Uudenmaan maakuntakaavaan. Nyt laskettu vuoden 2005 melualue ulottuu merkittävästi verhokäyrän aluetta laajemmalle lähinnä vain lentoaseman länsi-luoteispuolella Kivistön suunnalla. Muissa suunnissa vuoden 2005 melukäyrä on pääasiassa verhokäyrää suppeampi sisäpuolella, mutta laskentamenetelmän vaikutus melualueen muotoon on osin nähtävissä kiitotien 15 laskeutumissektorin melualueen leveytenä. Taulukossa 5 on esitetty melualueiden asukasmäärät eri laskentatilanteissa ja vaihtoehdoissa vuosina Taulukossa on laskettu myös koosteena tuotetun verhokäyrän asukasmäärät. Kuvassa 7 on esitetty melualueiden asukasmäärän kehitys pylväsdiagrammina.

4 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005, Korjauspäivitys Taulukko 4. Melualueiden asukasmäärät eri laskentatilanteissa ja vaihtoehdoissa vuosina Vuoden analyyseissä on käytetty vuoden 2003 väestötietoja. Muut asukastiedot perustuvat vuoden 1999 väestötietoihin. Laskentatilanne Alue Asukkaat Lisätiedot km2 kpl Deltan uusintalask. INM3.10-tietokanta Delta perustilanne DC 9 hushkitattuna 2003, 2 kiitotietä Ennuste Ennuste Toteutunut 2003, Toteutunut 2004, (as.aineisto 2003) Toteutunut 2005 (A3/2007), ECAC Doc29 3rd ed. Korj perus Perusennuste vanha ennuste Deltan uusintalask perus Perusennuste 2020, tark. laskenta perus Perusennuste 2020, uusi laskenta Verhokäyrä Kooste:2003, 2010 p ja 2020 p (311002), A14/ Asukasmäärä Lden>55dB alueella Verhokäyrä Kuva 7. Melualueen L den > 55 db asukasmäärät eri toteutuneissa laskentatilanteissa sekä verhokäyrän tilanteessa. Vuodet vuoden 2003 asukasmääräaineistolla, muut vuoden 1999 asukasmääräaineistolla laskettuna. 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Ilmailulaitos Finavia soveltaa tässä selvityksessä uutta kv. ilmailujärjestöjen suosittelemaa melun laskentamenetelmää, joka laajentaa melualuetta lentoreittien sivuttaissuuntaan. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät yksityiskohtaisesti ole vertailukelpoisia mihinkään aiemmin tehtyihin selvityksiin.

5 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005, Korjauspäivitys Melualueella L den > 55 db asuvien määrä oli noin 7700 asukasta, mikä on noin kaksi kolmasosaa edellisen vuoden laskentatuloksesta. Vuonna 2005 kiitotie 1 oli suljettuna peruskorjauksen vuoksi toukokuun alusta lokakuun loppuun. Kiitotien 1 sulkeminen vaikutti kiitoteiden käyttöön vähemmän kuin edellisenä kesänä toteutettu kiitotien 2 peruskorjaus, sillä remontin aikna käytössä olivat myös ensisijaiset lentoonlähtö- ja laskeutumiskiitotiet. Kiitotien 1 sulkeminen lisäsi kuitenkin jonkin verran lentoonlähtöjä kiitotieltä 2 kaakon sekä luoteen suuntaan ja laskeutumisia kiitotielle 2 kaakon suunnasta. Vastaavasti vuoden 2004 aikana kiitotie 2 oli remontin vuoksi suljettu noin lähes puolen vuoden ajan. Verratessa vuoden 2005 ja 2004 kiitoteiden käyttöjakaumista ja melulaskentojen tuloksia nähdään selvästi korjaustöiden vaikutus kiitoteiden käyttöön ja melualueiden suuntautumiseen. Kiitotien 3 käyttöotto ja lounaan suunnasta laskeutuvien koneiden laskeutumiskiitotien painottuminen kiitotien 04R sijaan kiitotielle 04L näkyy vuoden 2005 tuloksissa. Vuoden 2005 tuloksissa laskeutumisten aiheuttama melualue ei enää yllä niin kauas Myyrmäen suuntaan, kuin vuonna Vuoden 2005 lopussa tehtiin kiitotien 22R lähtömenetelmien tarkistus, jolla osaltaan pyrittiin vaikuttamaan reittien optimointiin lentoaseman länsipuolella. Tarkistuksen vaikutukset eivät tule esille vielä vuoden 2005 laskentatuloksissa.

6

7

8 Nummenpää Nurmijärvi Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen 45 Palojoki Rusutjärvi Tuusula Tuomala Södra Paipis Nummimäki Tallmo Talma Lepsämä Klaukkala Nahkela 50 Savio Kerava Nickby Nikkilä Riipilä Pyykorpi Skogby 55 Ruotsinkylä Korso Sibbo Saarijärvi Solvalla Nuuksio Kunnarla Takkula Luukki Röylä Lahnus Kivistö Keimola Odilampi Vantaankoski Martinlaakso Seutula 65 Vantaa Vanda Tikkurila Rekola Sipoo Nikinmäki Asukasmäärä Nissbacka Henkilöä / 100 x 100m Hindsby Kuninkaanmäki Immersby Itä-Hakkila Massby Gästerby Nupuri Bodominjärvi Hämeenkylä Pakila Malmi Tapanila Puistola Rajakylä Hakunila Kilometriä Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2005 Vuosi 2005 Yö toteutunut tilanne. Östersundom L Aeq, (22-7) (45), 50, 55, 60 ja 65 db Västerskog Kauniainen Haaga Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Korjauspäivitys julkaisuun 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2007 Liitekartta 7

9

10

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI Tapio.Lahti@akukon.fi 1 JOHDANTO EU:n ympäristömeludirektiivi

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

Järkevää joukkoliikennettä

Järkevää joukkoliikennettä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja.

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista 3 LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj, v1.0, Vantaa 12.12.2014,

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTIEDOT... 5 2.1 Luvan hakija

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden päätökset Hannu Airola Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisut Uudenmaan asema- ja yleiskaavoista tehdyistä meluvalituksista ovat tapauskohtaisia.

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10.

1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10. 1 (9) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 85/40/2005 Lausunto Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä Helsingin seudun lentokenttäsuunnitelma on laadittu

Lisätiedot