ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008"

Transkriptio

1 ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Muistio, v Konsernihallinto, Ympäristö

2 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella ILMI - SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Muistio Ilmailulaitos Finavia, ympäristöyksikkö 1. Vantaa. TIIVISTELMÄ Ilmailulaitos Finavia on laskenut vuosittain ilmaliikenteen energiankulutuksen ja pakokaasupäästöt Suomen lentotiedotusalueella. Päästöjen maantieteellinen alue kattaa Suomen ilmatilan, eikä sisällä tietoja siitä osasta lentoa, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Laskenta kattaa yleisilmailun (pääasiassa mäntämoottorikoneet), kotimaan liikenneilmailun ja kansainvälisen liikenneilmailun. Erikseen on myös esitetty tiedot ylilennoista eli lennoista, jotka eivät laskeudu Suomessa. Vuonna 2008 kotimaan liikenneilmailun lentojen määrä kasvoi noin prosentin, mutta polttoaineen kulutus väheni noin kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui käytetyn suihkukonekaluston koon pienenemisestä. Polttoaineen kulutus oli yhteensä tonnia ja typen oksidien päästöt 916 tonnia. Kansainvälisen lähtevän ja saapuvan liikenteen yhteismäärä kasvoi noin kuusi prosenttia, ja polttoaineen kulutus noin kolme prosenttia. Polttoaineen kulutus oli lähtevillä ja saapuvilla lennoilla yhteensä tonnia ja typen oksidien päästöt 2100 tonnia. Yleisilmailun lentotuntien määrä pieneni noin kolme prosenttia, samoin päästöt. Ylilennoista aiheutuvat päästöt eivät kuulu Suomen lentoliikenteen tai kotimaisten lentoyhtiöiden Suomessa aiheuttamiin päästöihin, joten ylilentoja koskevat tiedot on mainittu erikseen muusta liikenteestä. Päästölaskennassa käytetyn liikenneaineiston perusteella ylilentojen määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia ja polttoaineen kulutus noin kymmenen prosenttia. Laskentajärjestelmän kehittäminen edellyttäisi sen täydellistä uudistamista. Finavia ei ole varautunut järjestelmän jatkokehittämiseen tai -ylläpitämiseen. Tämän vuoksi päästötietojen tulisi jatkossa pohjautua Eurocontrol lin tuottamiin tietoihin. Lisäksi tulisi voida hyödyntää tietoja, joita lentoyhtiöt tulevaisuudessa keräävät polttoaineen kulutuksestaan päästökauppajärjestelmää varten. 1 Ilmailulaitos Finavia, PL 50, Vantaa. Puhelin *. Yhteydenotot:

3 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ 1. JÄRJESTELMÄKUVAUS Taustaa Järjestelmän rakenne LASKENTATULOKSET Siviililiikenteen päästöt Suomen lentotiedotusalueella Vuoden 2008 päästöjen arviointi edellisvuoteen verrattuna Arvio vuodesta 1980 lähtien ja ennuste vuoteen JÄRJESTELMÄN KEHITYSVAIHEET PÄÄSTÖTIETOJEN TOIMITTAMINEN JATKOSSA... 11

4 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella JÄRJESTELMÄKUVAUS 1.1. Taustaa ILMI on LIPASTO-laskentajärjestelmän ilmaliikennettä koskeva alamalli, joka laskee siviililentoliikenteen päästöt kaikille lentotyypeille (kotimaan, kansainväliset saapuvat ja lähtevät lennot sekä ylilennot) Suomen lentotiedotusalueella. ILMI -laskentajärjestelmä on tehty Ilmailulaitos Finaviassa. Pääosa laskentajärjestelmästä on tehty vuosina 1994 ja 1995 ja kehitystyö on kuulunut Kauppa- ja teollisuusministeriön MOBILE tutkimusohjelmaan. Työstä on julkaistu raportti 2, jossa laskentamenetelmä on kuvattu tarkemmin. Järjestelmää ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Finavia on päivittänyt laskennat vuosittain edellisvuoden liikennetiedoilla ja tulokset syötetään LIPASTO-ärjestelmään. Finavia on tehnyt vuodesta 2005 alkaen Tilastokeskuksen kanssa yhteistyötä, jonka puitteissa siviililentoliikennettä koskevat päästötiedot on tuotettu Tilastokeskukselle käytettäväksi ja hyödynnettäväksi Suomen kasvihuonekaasupäästöjä koskevassa Kioton pöytäkirjan ja EU:n raportoinneissa. Finavia ei ole varautunut yhteistyön jatkamiseen tämän raportin jälkeen. Finaviassa yhteyshenkilö on Mikko Viinikainen 1.2. Järjestelmän rakenne ILMI -laskentajärjestelmä koostuu sovelluksesta, jolla lasketaan liikenneilmailun (suihku- ja potkuriturbiinikoneiden) polttoaineenkulutus ja päästöt sekä erillisestä osasta, jolla lasketaan karkeammalla menetelmällä yleisilmailun (mäntämoottorikoneiden) polttoaineenkulutus ja päästöt. Kuva 1 esittää laskentajärjestelmän yleistä rakennetta. Suihku- ja potkuriturbiinikoneiden typenoksidi (NO x )-, hiilivety (HC)-, hiilimonoksidi- (CO) ja metaanipäästöt (CH 4 ) sekä polttoaineenkulutus Suomen lentotiedotusalueella on laskettu liikennetiedoista, moottori- ja suoritusarvotiedoista sekä päästökertoimista. Lasketusta polttoaineenkulutuksesta on edelleen laskettu hiilidioksidi (CO 2 )-, rikkidioksidi- (SO 2 ) ja typpioksiduulipäästöt (N 2 O). Liikenneaineisto Liikenneaineisto on Finavian liikennetietosovelluksesta (LIKE), johon kerätään johdettujen lentojen tiedot lennonvarmistuskeskuksista sekä lentoasemilta. LIKE sisältää kaikki toistuvaislentosuunnitelmat sekä tiedot sinne erikseen syötetyistä lennoista. Liikenneaineistossa on mukana lentoyhtiöiden rahti-, tilaus-, siirto- ja koulutuslennot sekä esimerkiksi teknisistä syistä johtuvat paluut lähtökentälle. Se myös sisältää ulkomaan lennot kahteen kertaan (kansainväliset lähtevät ja saapuvat lennot on käsitelty erikseen). Tämän vuoksi liikennemääriä ei voida suoraan verrata Finavian vuosittain julkaisemiin liikennetilastoihin, joissa liikenteen määrä on yleensä esitetty laskeutumisten lukumääränä. Liikenneaineistoa ei myöskään voida suoraan verrata lentoyhtiöiden julkaisemiin säännöllistä liikennettä koskeviin tilastoihin vaikka lennot olisikin huomioitu vain kertaalleen. Liikenneaineistosta on poistettu mäntämoottorikoneet, ilmaa kevyemmät ilma-alukset, helikopterit sekä sotilasliikenne. 2 Savola M. & Viinikainen M., Lentoliikenteen päästöt Suomessa. Vantaa Ilmailulaitos, lennonvarmistusosasto. Ilmailulaitoksen julkaisusarja A21/95. MOBILE tutkimusohjelma MOBILE 212Y s.

5 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella LIKE-järjestelmästä on saatu seuraavat tiedot: - lentokonetyyppi - moottoriluokka - lentoyhtiö - lähtö- ja laskeutumispaikat - lentoaika tarkasteltavalla lentoreitillä - lentoaika Suomen lentotiedotusalueilla - lentojen lukumäärä tarkasteltavalla lentoreitillä Liikenneaineisto - lentokonetyyppi - nousu- ja laskukenttä - lentoyhtiö - lentoaika - identtisten lentojen lkm LASKENTASOVELLUS - tietojen yhdistäminen - päästöjen ja pa-kulutuksen laskeminen lennonvaiheittain jokaiselle lennolle - NOx-korkeuskorjaus - lentokohtaisten tulosten yhteenlasku Moottori- ja suoritusarvotiedot Potkuri- ja suihkuturbiinikoneet Päästökertoimet - moottorityyppi - moottorityyppi Mäntämoottorikoneet - koneen painot - päästökertoimet eri - lentotuntitilastot 1- ja 2- moottorisille koneille - tehoasetukset lennon eri vaiheissa tehoasetuksilla eri yhdisteille - NOx, CO, HC päästökertoimet ja polttoaineen - lennonvaiheiden kesto eri koneille kulutus - CO2, SO2 ja Pb polttoaineen laadun ja lasketun polttoaineen kulutuksen mukaan Tulokset - polttoaineen kulutus - NOx, CO, HC päästöt - SO2, CO2, CH4, N2O and Pb polttoaineen kulutuksen perusteella Kuva 1. ILMI-laskentajärjestelmä. Laskennassa kukin lento on jaettu lennonvaiheisiin, joita ovat lähtörullaus, lentoonlähtö, nousulento, matkalento, liuku, lähestyminen ja tulorullaus. Eri lennonvaiheissa käytetään erilaisia tehoasetuksia, ja kullekin lennonvaiheelle on määritetty päästökertoimet erikseen. Kuhunkin lennonvaiheeseen käytetty aika eri pituisilla lentomatkoilla on saatu konetyyppikohtaisista suoritusarvomanuaaleista. Kustakin Suomessa laskeutuneesta lennosta on otettu huomioon vain ne lennonvaiheet, jotka ovat tapahtuneet Suomen lentotiedotusalueella (liite 1): - kotimaan lennot on tarkasteltu lentoina lähtökentältä määräkentälle - kansainväliset lähtevät lennot on laskettu Suomen lähtökentältä vain lentotiedotusalueen rajalle saakka - kansainväliset saapuvat lennot on laskettu vain lentotiedotusalueen rajalta alkaen määräkentälle Suomessa. Suomen lentotiedotusalueella toimii kaksi aluelennonjohtoa (ACC), Tampere ja Rovaniemi.

6 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Ylilennoista on otettu huomioon se lennon kestoaika, jonka lento on ollut Suomen ilmatilassa. Aineistossa ovat mukana myös Merenkurkun, käsivarren ja pohjoisimman Suomen poikki menevä liikenne, jota johdetaan Ruotsista tai Norjasta. Tämä liikenne on Norjan ja Ruotsin välistä liikennettä tai näiden maiden sisäistä liikennettä. Liikenneilmailun päästöjen laskenta (suihku- ja potkuriturbiinikoneet) Eri konetyyppien päästötiedot pohjautuvat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n tietopankin tietoihin. Suihkuturbiinikoneissa käytettävistä moottorityypeistä lähes kaikista on saatavilla päästötiedot. Potkuriturbiinikoneiden osalta moottorityyppien päästötietoja löytyy ainoastaan muutamien osalta. Tästä syystä eräille potkurikonetyypeille on käytetty mahdollisimman vastaavia oletusmoottorityyppejä. Hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästömäärät on laskettu polttonesteen kulutuksesta Suomessa toimitettavan polttonesteen laadun perusteella. Polttonesteen laatutiedot on saatu Fortum Oil and Gas Oy:ltä. Hiukkasten päästömäärät on arvioitu yhden yksittäisen polttoaineen energiasisältöön perustuvan päästökertoimen avulla ja tulokset ovat vain suuntaa antavia. Typpioksiduulin ja metaanin päästöt on laskettu yleistettyjä päästökertoimia käyttäen. Kertoimet on johdettu IPCC:n päästökertoimista (Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reference Manual (Vol 3), Table 1-50.). Metaanin määräksi oletetaan 10 % hiilivetyjen määrästä ja typpioksiduulin yleistettynä päästökertoimena on käytetty g/mj polttoainetta. Tulokset antavat vain suuruusluokkatiedon. Lentokorkeudet on arvioitu lennon keston ja koneen maksimilentoonlähtöpainon perusteella. Typenoksidipäästöjen laskennassa on käytetty korkeuskorjauskerrointa, koska ilmanpaine ja kosteus vaikuttavat typenoksidipäästöjen määrään. Yleisilmailun päästöjen laskenta (mäntämoottorikoneet) Yleisilmailun mäntämoottorikoneiden päästöt on laskettu erikseen Ilmailuhallinnon julkaisemien yleisilmailun ansio- ja yksityislentotoiminnan kokonaislentotuntimäärien 3 perusteella, koska kaikki mäntämoottorikoneiden lennot eivät välity LIKE -tietojärjestelmään. Päästölaskentaa ei näiden osalta suoritettu lennoittain, vaan erikseen yksityis- ja ansiolentojen kokonaislentotuntimäärien sekä yleistettyjen polttoaineen kulutus- ja päästökertoimien perusteella. Yleisilmailun tuntimääristä arvioitiin 1-moottoristen lentokoneiden yksityis- ja ansiolentotoiminnan tuntimäärät sekä 2-moottoristen koneiden yksityislentotoiminnan tuntimäärät käyttäen vuoden 2001 tuntimääristä johdettuja prosenttiosuuksia. Oletus on, että kokonaistuntimääristä pois jätetyt 2-moottoristen koneiden ansiolentotoiminnan lentotunnit tehdään pääasiassa johdettuina lentoina (2-moottorisilla) potkuriturbiinikoneilla ja näin ne sisältyisivät LIKE-tietokannasta laadittavaan liikenneaineistoon eli tulisivat liikenneilmailun tarkemman laskentamenetelmän piiriin. Kokonaislentotuntimäärien perusteella lasketut yleisilmailun päästöt ovat tarkkuudeltaan vain suuruusluokkaa antavia. Yleisilmailun (mäntämoottorikoneiden) merkitys lentoliikenteen kokonaisenergiankulutuksessa on vähäinen. Helikoptereita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Myöskään ilmaa kevyempien ilma-alusten lentoja ja sotilasilmailua ei ole käsitelty. 3

7 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella LASKENTATULOKSET 2.1. Siviililiikenteen päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Vuoden 2008 siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt on esitetty taulukossa 1. Aikasarja vuosille on esitetty taulukossa 2 ja kuvassa 1. Taulukko 1. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella vuonna Ylilennot ovat lentoja, jotka lentävät Suomen ilmatilan kautta laskeutumatta Suomessa Liikenne Polttoainemäärä CO2 SO2 NO2 CO HC NMVOC CH4 N2O PM Pb t TJ t t t t t t t t t t Kotimaan liikenneilmailu, suihku- ja potkuriturbiinikoneet ,0 Yleisilmailu, mäntämoottorikoneet ,6 Kotimaan lentoliikenne yhteensä ,6 Kv. liikenneilmailu, lähtevät lennot ,0 Kv. liikenneilmailu, saapuvat lennot ,0 Siviililentoliikenne, yhteensä ,6 Ylilennot Suomen ilmatilan kautta , Vuoden 2008 päästöjen arviointi edellisvuoteen verrattuna Päästölaskelmissa käytetyn liikenneaineiston mukaan kotimaan liikenneilmailun lentojen määrä kasvoi noin prosentin verran ja lentoaika noin puoli prosenttia. Kansainvälisen lähtevän ja saapuvan liikenteen yhteismäärä kasvoi noin kuusi prosenttia, mutta lentoaika Suomen ilmatilassa kasvoi vain noin kolme prosenttia. Kotimaan liikenteessä neljän päästöiltään merkittävimmän potkuriturbiinikoneen yhteinen osuus lentojen määrästä säilyi suunnilleen edellisvuoden 45 prosentissa. Airbus 319- ja 321-suihkukoneiden lentojen määrä pieneni ja Airbus 320-koneen kasvoi. Embraer 190- koneiden lentojen määrä kaksinkertaistui samalla kun Embraer 170-koneiden lentojen määrä pieneni. Airbus 320-sarjan koneiden vähentynyttä lentojen määrää korvasivat Embraer-koneiden lennot. Kotimaan lennoilla käytetyn suihkukonekaluston keskimääräinen koko pieneni. Kotimaan liikenteessä polttoaineen kulutus väheni noin kolme prosenttia. Typen oksidien päästö pieneni vain prosentin verran. Päästöjen muutokset johtuvat konekaluston muutoksista. Kansainvälisen liikenteen polttoainekulutus Suomen ilmatilassa kasvoi kolme prosenttia. Yleisilmailun lentotuntien määrä pieneni noin kolme prosenttia, samoin päästöt.

8 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Ylilennoista aiheutuvat päästöt eivät kuulu Suomen lentoliikenteen tai kotimaisten lentoyhtiöiden Suomessa aiheuttamiin päästöihin, joten ylilentoja koskevat tiedot on mainittu erikseen muusta liikenteestä. Päästölaskennassa käytetyn liikenneaineiston perusteella ylilentojen määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia ja polttoaineen kulutus noin kymmenen prosenttia Arvio vuodesta 1980 lähtien ja ennuste vuoteen 2025 Liikenneilmailun historia-arviossa on otettu huomioon vuosina liikennetilastojen laskeutumismäärät ja vuosina operaatio- ja laskeutumismäärät sekä konekaluston energiankulutuksen ja päästöjen muutokset verrattuna ns. perusvuoteen Arvioissa ei ole otettu huomioon lentoreiteissä tapahtuneita muutoksia. Liikenneilmailun tulevaisuusennuste on laadittu ottaen huomioon konekaluston tekninen kehittyminen ja sen aiheuttama muutos energiankulutukseen ja päästöihin vuoteen 2025 mennessä. Ennustetiedot pohjautuvat vuoden 2008 operaatio- ja päästömääriin sekä energiankulutukseen. Ennusteessa oletetaan kaikille lentotyypeille (kotimaan, kansainväliset saapuvat ja lähtevät lennot sekä ylilennot) samanlainen kehitys sekä operaatio- ja päästömäärissä että energiankulutuksessa. Liikenneilmailun lentojen määrän vuosittaiseksi kasvuksi oletetaan 2 % vuodesta 2007 alkaen. Ilma-alusten ominaisenergiankulutuksen on oletettu pienentyvän 15 % vuodesta 2007 alkaen vuoteen 2025 mennessä.ominaispäästökertoimien on oletettu muuttuvan vuoteen 2025 mennessä seuraavasti: hiilivedyn päästökerroin 0.9-, hiilimonoksidin 2.0- ja typenoksidin 0.9-kertaiseksi vuoteen 2007 verrattuna. Yleisilmailun ennusteessa on käytetty vuoden 2008 lentotuntimääriä. Vuosittaiseksi polttoaineenkulutuksen ja päästöjen kasvuksi on oletettu 1 % vuodesta 2008 alkaen vuoteen 2025.

9 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Taulukko 2. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella vuosina sekä arvio vuoteen Luvuissa ei ole mukana ylilentoja eli lentoja, jotka lentävät Suomen ilmatilan kautta laskeutumatta Suomessa. Vuosi Polttoainemäärä CO2 SO2 NO2 CO HC NMVOC CH4 N2O PM Pb (t) TJ (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7

10 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Siviililentoliikenteen päästöt ja energiankulutus Suomen lentotiedotusalueella (ei sisällä ylilentoja) Polttoainemäärä (t) HC (t) Polttoaineen kulutus, tonnia/a CO (t) NO2 (t) Päästö, tonnia/a Vuosi 0 Kuva 2. Siviililentoliikenteen energiankulutus (polttoainemäärä) ja päästöt (NO2, CO ja HC) Suomen lentotiedotusalueella vuosina Luvuissa ei ole mukana ylilentoja eli lentoja, jotka lentävät Suomen ilmatilan kautta laskeutumatta Suomessa. 3. JÄRJESTELMÄN KEHITYSVAIHEET Vuosina laadittua laskentaohjelmaa Finavia kehitti yhdessä Kuopion yliopiston kanssa kahdessa eri vaiheessa vuosien välisenä aikana. Kehitystöiden ensisijainen tavoite oli tarkentaa eri ilma-alusten matkalentovaiheen polttoaineen kulutusindeksejä. Vuonna 2004 menetelmään lisättiin yleistetyt päästökertoimet suihku- ja potkuriturbiinikoneiden typpioksiduulin (N 2 O) ja metaanin (CH 4 ) päästöille. Tämän jälkeen ohjelmaan ei ole tehty suuria muutoksia, ainoastaan pieniä tarkennuksia tai laajennuksia käytettävien referenssikoneiden luetteloon. Järjestelmän kehittämistä ja kehitysvaiheiden vaikutusta tuloksiin on kuvattu vuoden 2007 päästötietojen raportissa 4 Vuosittain ohjelman tietokantaan lisätään tarvittaessa puuttuvia konetyyppejä ja laajennetaan korvaavina käytettävien referenssikoneiden luetteloa. Yksittäiset konetyyppipäivitykset eivät merkittävästi muuta kokonaistuloksia. 4 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella Muistio, v. 1.1, , Ilmailulaitos Finavia.

11 Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella PÄÄSTÖTIETOJEN TOIMITTAMINEN JATKOSSA Laskentamenetelmä on kehitetty 1990-luvulla ja koostuu Excel-sovellukseen rakennetuista laajoista taulukoista ja laskennan suorittavasta ohjelmakoodista. Tulosten yhteenvedot on koostettu Access-ohjelmiston avulla. Sovellus on teknisesti monimutkainen. Itse laskentatyössä kuitenkin eniten aikaa edellyttävä vaihe on liikennetilastojen systemaattisten tai vaihtelevien virheiden etsiminen ja korjaaminen. Laskentaohjelmiston merkittävä jatkokehittäminen edellyttäisi sen siirtämistä kokonaan uudelle sovelluspohjalle ja tietokantarakenteen uusimista. Ilmailulaitos Finavia ei ole varautunut ylläpitämään tai kehittämään ILMI-järjestelmää vuotta 2008 koskevien tietojen valmistumisen jälkeen. Suomi on jäsen Euroopan lennonvarmistuksen turvallisuusjärjestössä Eurocontrol issa, joka kehittänyt lentoliikenteen päästölaskentajärjestelmän 5 koko Euroopan alueelle. Laskennan tulosten ennakoidaan olevan saatavilla jäsenmaiden käyttöön sopimusperusteisesti viimeistään vuoden 2010 kuluessa. Suomen tulisi lentoliikenteen päästöjen arvioinnissa siirtyä käyttämään Eurocontrol lin tuottamia tietoja. Lentoliikenne liitetään EU:n päästökauppajärjestelmään vuoden 2012 alusta. Tätä varten lentoyhtiöt tulevat jatkossa raportoimaan polttoaineen kulutuksensa hyvin yksityiskohtaisesti. Suomen päästöjen raportoinnissa tulisi voida hyödyntää myös lentoyhtiöiden päästökauppaa varten keräämiä polttoainetietoja. Liite 1. Suomen lentotiedotusalue ATS-reitteineen. 5

12

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen

LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen M2T0131 LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 203 MOBILE2-raporttikaavake 2001 Raportointiaika Tammikuu 2002 Raportointikausi 1.1.2001 31.12.2001 Projektin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2011

Ilmapäästöt toimialoittain 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Ilmapäästöt toimialoittain Energiahuollon toimialalta lähes kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä Energiahuollon toimialan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna lähes kolmasosa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija

Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija Yleiskuvaus VTT:n tekemällä ja ylläpitämällä LIPASTO laskentajärjestelmällä

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua. Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009)

Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua. Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009) Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009) Mistä lentolaskurissa on kyse? Lentolaskuri on tamperelainen internetlaskuri, jonka avulla kukin

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä Matti Keränen Trafix Oy 27.6.2016 Tampereen raitiotien vaikutukset Liikenteen verkolliset päästötarkastelut Yleistä Työ tehtiin raitiotien päästövaikutusten selvittämiseksi koko kaupungin alueella. Työn

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2013

Ilmapäästöt toimialoittain 2013 Ympäristö ja luonnonvarat 25 Ilmapäästöt toimialoittain 23 Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat energiahuollossa ja kuljetuksessa vuonna 23 Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni YMPÄRISTÖTIEDOT 2002 www.finnair.fi/konserni SOPEUTUSTOIMILLA SUOTUISA YMPÄRISTÖVAIKUTUS Suuret muutokset kysynnässä ja tarjonnassa näkyivät vahvas ti Finnairin toiminnassa vuonna 2002. Kysynnän muutoksesta

Lisätiedot

Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Ristiriitatilanteessa suomenkielisten lomakkeiden ja ohjeiden sisältö on ratkaiseva.

Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Ristiriitatilanteessa suomenkielisten lomakkeiden ja ohjeiden sisältö on ratkaiseva. Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: toimistotuolit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi

Lisätiedot

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 2001

Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 2001 ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 3164/02 Suomen liikenteen päästöjen laskentajärjestelmä LIPASTO 2001 MOBILE 2 raportti M2T9916-13 Kari Mäkelä & Anu Tuominen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Esa Pääkkönen

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenne on jatkanut kasvuaan maltillisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi reippaasti

Lisätiedot

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus

Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus 2002 Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus 9 I L M A I L U L A I T O K S E N Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2 0 0 2 ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖRAPORTTI VALMISTUI Vuoden 2002 syyskuussa valmistui Ilmailulaitos-konsernin

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

Tuoteryhmä: ulkovalaistus

Tuoteryhmä: ulkovalaistus Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: ulkovalaistus Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT

Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 2 Päästö pitoisuus vaikutus arvo ARVO [ /t] VAIKUTUS Terveyshaitta, happamoituminen VAIKUTUS Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke TARTU TOSITOIMIIN! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke TARTU TOSITOIMIIN! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke TARTU TOSITOIMIIN! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Suomen ympäristökeskus (SYKE) Ympäristötehokkuusyksikkö Maija Mattinen, tutkija Sisältö Taustaa Tavoitteet,

Lisätiedot

Kansainvälinen ratkaisu lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA

Kansainvälinen ratkaisu lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA Kansainvälinen ratkaisu lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA Päästökaupan ajankohtaispäivä, Energiavirasto 23.11.2016, Messukeskus Tiia Jyräsalo Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Moottoripäästöt, lentomelu ja jätehuolto keskeisimmät haasteet

Moottoripäästöt, lentomelu ja jätehuolto keskeisimmät haasteet YMPÄRISTÖRAPORTTI 2004 1 YMPÄRISTÖTYÖ POHJOLAN HERKÄSSÄ LUONNOSSA Nykyaikaisella kalustolla ja tekniikalla, laadukkaalla ympäristöjohtamisella sekä ympäristöä kunnioittavalla yrityskulttuurilla voidaan

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012 Toimintaympäristö: Liikenne Toimintaympäristö: Liikenne Tampere Aino Järventausta www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Liikenne 2011 Autojen

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta 27.1.2014 1 (5) Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta Lisäselvityksen tausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat

Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat CHAMP, suomalaisten kuntien V työpaja, Lahti 11.2.2011 Olli Pekka Pietiläinen ja Jyri Seppälä, SYKE Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät Alueelliset

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Y M PÄ R I S T Ö T I E D O T 2 0 01

Y M PÄ R I S T Ö T I E D O T 2 0 01 YMPÄRISTÖTIEDOT 2001 TAVOITTEENA EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Finnair on Euroopan johtavia lentoyhtiöitä ympäristöasioissa. Vastuuntuntoinen ja avoin ympäristöasioiden hoitaminen on kiinteä osa konsernin

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) Lausuntoluonnos Eija-Riitta Korhola (PE524.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) Lausuntoluonnos Eija-Riitta Korhola (PE524. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 19.12.2013 2013/0344(COD) TARKISTUKSET 17-65 Lausuntoluonnos Eija-Riitta Korhola (PE524.643v01-00)

Lisätiedot

Julia hanke Ohje julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskuriin Tuoteryhmä: kannettavat tietokoneet

Julia hanke Ohje julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskuriin Tuoteryhmä: kannettavat tietokoneet Julia 2030 -hanke Ohje julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskuriin Tuoteryhmä: kannettavat tietokoneet Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

MODERNI LAIVASTO SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ

MODERNI LAIVASTO SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2006 MODERNI LAIVASTO SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ 1 Finnairissa ympäristönäkökulmat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Näin varmistetaan kestävä, kannattava kasvu myös ekologiselta kannalta.

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristö ja turvallisuus CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 1 Ympäristö ja turvallisuus Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut.

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Lennonvarmistuksen haasteet, aluelennonjohdon perustaminen Helsinki-Vantaalle. Raine Luojus Lentoturvallisuusseminaari 8.4.4014

Lennonvarmistuksen haasteet, aluelennonjohdon perustaminen Helsinki-Vantaalle. Raine Luojus Lentoturvallisuusseminaari 8.4.4014 Lennonvarmistuksen haasteet, aluelennonjohdon perustaminen Helsinki-Vantaalle Raine Luojus Lentoturvallisuusseminaari 8.4.4014 Finavian lennonvarmistusliiketoiminta tänään Finavian lennonvarmistus on Euroopan

Lisätiedot

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata?

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Ryhmäpäällikkö, Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Tarkkailun lähtötilanne pk-sektorilla

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

www.finnair.fi/konserni

www.finnair.fi/konserni YMPÄRIS TÖTIEDOT 2003 www.finnair.fi/konserni LENTOLIIKENNE YMPÄRIS TÖASIOISSA MAINETTAAN PAREMPI Lentoliikenne on muodostunut tärkeäksi jokapäiväiseksi toiminnaksi yhteiskunnassamme, ja se on kasvava

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen Esitys Hämeenlinnassa 1.2.2012 Frans Silvenius MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus frans.silvenius@mtt.fi Elinkaaritarkastelun soveltaminen

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA

YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA YMPÄRISTÖTYÖTÄ MAASSA JA ILMASSA Lehdistötilaisuus 14.4.2008 1 13/04/2008 Kati Ihamäki Helsinki on aina matkan varrella Euroopan ja Aasian välillä kulkee nyt noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Markkinat

Lisätiedot

Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 2006

Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 2006 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-5156-8 5.6.28 Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 26 Kirjoittajat Kari Mäkelä, Tuuli Järvi, Anu Tuominen & Esa Pääkkönen Luottamuksellisuus: Julkinen 1

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Ympäristötiedot 2000

Ympäristötiedot 2000 Ympäristötiedot 2000 HAASTEENA YMPÄRISTÖNSUOJELU Lentoliikenteen kehittämiseksi on tehty paljon menneen vuosikymmenen aikana, mutta uudet haasteet odottavat. Yksi vaikeimmista kysymyksistä on, miten rajoittaa

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. 1 (6) 8.5.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-31.3.2012 Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. Liikevaihto

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Ympäristöraportti 2007

Ympäristöraportti 2007 Ympäristöraportti 2007 GROUP Ympäristötietoisen matkustajan valinta Finnair kantaa itse vastuun ympäristöstä. Matkustaja tekee ympäristömyötäisen päätöksen valitsemalla yhtiön, jolla on moderni laivasto

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari LCA-työkalun kehittäminen Puoliväliseminaari 4.6.2014 LCA-työkalu Työkalu kierrätysmateriaalin tuottajille ja viherrakentajille Ottaa huomioon sekä kierrätysmateriaalin tuotannon että nurmikon perustamis-

Lisätiedot

Lentoliikenteen päästökauppa ETS. Komission asetusehdotus jatkokaudeksi Janne Mänttäri

Lentoliikenteen päästökauppa ETS. Komission asetusehdotus jatkokaudeksi Janne Mänttäri Lentoliikenteen päästökauppa ETS Komission asetusehdotus jatkokaudeksi 2017-2020 Janne Mänttäri 28.3.2017 Lentoliikenteen ETS - Tausta Lentoliikenteen ETS alkoi 1.1.2012 kattaen kaikki ETA-alueen lentoasemille

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2006 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2006 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

TYKO työkonemallin lähtötietotarpeita Tietopyyntö. Kari Mäkelä

TYKO työkonemallin lähtötietotarpeita Tietopyyntö. Kari Mäkelä TYKO työkonemallin lähtötietotarpeita Tietopyyntö Kari Mäkelä Kari.makela@kotikone.fi +35840 551 8475 Yleistä http://lipasto.vtt.fi/tyko/index.htm VTT:n TYKO malli on inventaariomalli eli sillä lasketaan

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 1. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 2009

Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 2009 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-06270-10 9.8.2010 Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI 2009 Kirjoittajat Kari Mäkelä, Tuuli Järvi, Heidi Auvinen, Anu Tuominen & Esa Pääkkönen Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti

HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI Hotelli-ravintola Lasaretti 1.3.2012 Hiilijalanja ljen laskenta Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.12.2006 SEK(2006) 1685 C6-0011/07 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI direktiivin

Lisätiedot

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Liikenne- ja viestintäministeriö 23.1.2013 Työn tarkoitus ja rajaus Selvitystyö on tehty lentoliikennestrategiatyön

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut -ohjelman vuosiseminaari 14.1.2009, Flamingo

Vapaa-ajan palvelut -ohjelman vuosiseminaari 14.1.2009, Flamingo Facts for Action Ecompter Vapaa-ajan palvelut -ohjelman vuosiseminaari 14.1.2009, Flamingo Compter [kɑ te] - laskea (lukuja) - olla yhteensä, muodostua jostakin - olla tärkeä, olla merkitystä Yrityksestä

Lisätiedot

Operaatioita vuorokaudessa

Operaatioita vuorokaudessa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, Ilmailulaitos, 4.12.2002 LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN JA HALLINTA 2003-2020. VUODEN 2020 TILANTEEN UUDELLEENARVIOINTI. 1(3) Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melun

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden raportointi alkaa

Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden raportointi alkaa Ympäristö ja luonnonvarat 2015 Kasvihuonekaasut 2013, ennakkotiedot Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden raportointi alkaa Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi, 2013-2020, on alkanut. EU:lla on

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. 1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot