Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8."

Transkriptio

1 Ilmailulaitos, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Vantaa

2 , Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004., Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Mäkelä K., Tuparinne S, Viinikainen M., Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Ilmailulaitos, A 6 /2005, Vantaa , 9 s. + liitekartat, 12 s. TIIVISTELMÄ Vuoden 2004 toteutuneen tilanteen meluselvitys perustuu vuoden 2004 liikenteen määrään ja lentoreittien sijainnin toteutuneeseen tilanteeseen. n kolmas kiitotie otettiin käyttöön ja käyttöä lisättiin asteittain vuoden 2003 aikana. Ympärivuorokautiseen käyttöön kiitotie 3 otettiin huhtikuussa Vuonna 2004 kiitotie 2 oli peruskorjauksen vuoksi suljettuna lähes puolen vuoden ajan. Melualueen L DEN > 55 db asukasmäärä vuonna 2004 oli noin asukasta vuoden 2003 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 58 km 2. Vuodesta 2000 lähtien sekä melualueen pinta-ala että asukasmäärä on pienentynyt noin kolmanneksen. Melualue on vuoteen 2000 verrattuna pienempi tärkeimmässä lentoonlähtösektorissa lentoaseman länsipuolella ja n suunnassa sekä lähestymissektorissa Nurmijärven suunnassa, mutta on hiukan laajempi Keravan suuntaan. Vuoden 2004 toteutuneen tilanteen melualue on hieman laajempi kuin vuoden 2003 vastaava melualue. Tärkeimmissä lähestymissektoreissa melualue on edellistä vuotta suppeampi Nurmijärven suunnassa, mutta hiukan laajempi Keravan suunnassa. Melualue on lisäksi laajentunut lentoaseman koillispuolella kiitotielle 3 tehtyjen lähestymisten johdosta. Melualue ulottuu melunhallintasuunnitelman täydennysraportin verhokäyrää laajemmalle n suunnalla. Melualueet on laskettu käyttäen koko vuoden keskimääräistä liikennettä kuten vuoden 2003 selvityksessä. Liikennemäärä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 7 %, mikä vastaa noin 0,3 db kokonaismelun määrän kasvua. Lentokonekaluston kehittyminen vähämeluisammaksi on jatkunut nopeana. Vuoden 2000 tilanteessa melun kannalta määräävä konetyyppiryhmä oli MD80- ja DC9- sarjan koneet. Nämä konetyypit ovat arvioitua nopeammin korvautuneet pääosin A320-sarjan koneilla. Vuoden 2004 aikana kiitotie 3 on ollut yöaikaisessa käytössä huhtikuun alusta lähtien. Tämä vaikuttaa omalta osaltaan erityisesti L DEN -tunnusluvun sisältämän melun yöaikaisen painotuksen vuoksi melualueen muotoon. Vuoden 2004 aikana ensisijainen laskeutumiskiitotie 15 on ollut yöaikaan käytössä vain noin 25 % laskeutumisista, mikä johtuu kiitotien sulkemisesta remontin takia. 1 TAUSTAA 1.1 Meluselvityksen lähtökohdat Tämä selvitys koskee melun leviämistä vuonna 2004, ja työ perustuu toteutuneeseen tilanteeseen. Laskenta on tehty koskemaan koko vuoden keskimääräisiä liikennetietoja ja kiitoteiden käyttösuhteita. Tuloksia on verrattu aikaisemmin valmistuneisiin, vuosien 2000 ja 2003 toteutuneiden tilanteiden selvityksiin ( Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, vuosi ja Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna ), sekä vuosina valmistuneisiin melunhallintasuunnitelmaan liittyviin ennusteisiin. Selvityksessä on arvioitu eri selvitysten laskentatulosten eroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Vuoden 2000 meluselvitys tehtiin perustuen kolmen vilkkaan liikennekuukauden liikennetietoihin. Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen selvitys ja tämä selvitys on tehty koskemaan koko vuoden keskimääräistä liikennetilannetta (liikennemäärä, kiitoteiden käyttösuhteet ym.). Muutos perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. kesäkuuta 2002 antamaan direktiiviin ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (2002/49/EY), joka koskee Suomessa a. Direktiivin mukaisessa melukartoituksessa käytetään yhdenmukaistettuja meluindikaattoireita L den (päivä-ilta-yömeluindikaattori) ja L night (yöajan meluindikaattori), missä eri vuorokaudenaikojen keskiäänitasot määritellään koko vuoden kaikkien päivä, -ilta- ja yöaikojen perusteella. Kiitotie 3 otettiin käyttöön vuoden 2002 lopulla ja sen käyttöä lisättiin asteittain vuoden 2003 aikana. Ympärivuorokautiseen käyttöön kiitotie 3 otettiin huhtikuun 2004 alusta, mistä alkaen kiitotietä 3 lounaan suuntaan (kiitotie 22R) on käytetty ensisijaisena lentoonlähtökiitotienä. Ympäristölupaan sisältyvän ehdon mukaisesti kiitotie 22R tulee yöaikaan kello olla ensisijainen lentoonlähtökiitotie. Vuoden 2004 aikana kiitotie 2 oli remontin vuoksi suljettu lähes puolen vuoden ajan ( ). Kiitoteiden risteysalueella tapahtuneiden töiden vuoksi myös kiitotie 1 oli osittain suljettuna liikenteeltä välisen ajan, ja tällöin vain potkurikoneiden lentoonlähdöt olivat sallittuja lounaan suuntaan kiitotieltä 22L. Kiitoteiden käyttösuhteet koko vuoden keskiarvona poikkeavat siten edellisestä vuodesta, ja vaikutus näkyy myös melukäyrien muodossa. 1.2 Aiemmat selvitykset ja ennusteet n kolmannelle kiitotielle annettiin ympäristölupa Ympäristölupaa varten tehdyn meluselvitysraportin /1/ sisältämä ennuste vuodelle 2010 päivitettiin vuonna 1994 laskentamenetelmien uudistuksen vuoksi /2/. Ympäristöluvassa edellytettiin nykyisen kiitotiejärjestelmän meluntorjuntasuunnitelman laatimista vuoden 1995 loppuun mennessä ja selvityksen ulottamista kattamaan kolmen kiitotien järjestelmä uuden kiitotien käyttöönottoon mennessä. Ilmailulaitos

3 , 2 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Teoreettiseen lentoreittiaineistoon perustuva Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma /3/ valmistui helmikuussa 1994 ja yöajan operaatiotaparajoitusten toteutumista ja niiden meluvaikutuksia koskeva selvitys n yöliikenne ja sen meluvaikutukset 1995 /4/ toukokuussa Kesäkuussa 1999 valmistui vuotta 1998 koskenut meluselvitys, jonka laatimisessa ensimmäistä kertaa käytettiin hyväksi vuodesta 1997 lähtien käytössä olleen lentokoneiden reittien ja melun seurantajärjestelmän (GEMS) taltioimia tietoja toteutuneista lentoreiteistä. Joulukuussa 2000 julkaistiin melunhallintasuunnitelman osana vuoden 2000 melutilanteen selvitys, jossa tarkasteltiin vuoden 2000 ilmatilaa ja vuosien 1999/2000 vaihteen liikennemääriä /6/. Helsinki-Vantaan kolmannen kiitotien käyttöönottoprojektiin (HelKo) liittyvä melunhallintasuunnitelman raportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta /7/ valmistui joulukuussa Vuoden 2020 tilanteen laskennassa havaittua teknistä virhettä koskeva korjausmuistio /8/ jaettiin viranomaisille ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Laskeutumisten määrän kehitys Kotimaan liikenne Kv. säännöllinen Kv. tilausliikenne Kv. yleisilmailu Melunhallintasuunnitelmaraportista saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta vuoden 2020 tilannetta tarkasteltiin uudelleen, ja sitä koskeva melunhallintasuunnitelman täydennysraportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi /9/ valmistui joulukuussa Kesäkuussa 2004 valmistui vuoden 2003 melutilanteen selvitys, jossa tarkasteltiin vuoden 2003 ilmatilaa ja liikennetietoja /10/. Kiitotie 3 otettiin käyttöön vuoden 2002 lopulla, ja sitä käytettiin aluksi vain vilkkaimpina tunteina. Käyttöä lisättiin asteittain vuoden 2003 aikana ja yöaikaiseen käyttöön kiitotie 3 otettiin vuoden 2004 huhtikuussa. Kuva 1. n laskeutumisten määrän kehitys vuosina Matkustajien määrän kehitys vuosina ,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000, N LENTOASEMAN TOIMINTA JA LIIKENTEEN KEHITYS 2.1 Liikennemäärän kehitys ja käytettävät kiitotiet n liikenneilmailun kokonaisoperaatiomäärä vuonna 2004 oli operaatiota. Yhdellä operaatiolla tarkoitetaan yhtä lentoonlähtöä tai yhtä laskeutumista. Vuoteen 2003 verrattuna operaatiomäärä on kasvanut noin 7 prosenttia. Matkustajamäärä vuonna 2004 oli noin 10,7 miljoonaa matkustajaa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli noin 10 prosenttia. Lennoista noin 38 % suuntautui kotimaahan ja 62 % oli ulkomaan lentoja. Vuonna 2000 ulkomaan lentojen osuus oli noin 55 % ja vuonna 2003 noin 61 %, eli ulkomaan liikenteen osuus on edelleen kasvanut. 4,000,000 2,000, Kotimaan liikenne Kv. säännöllinen Kv. tilausliikenne Kv. yleisilmailu Kuva 2. n matkustajien määrän kehitys vuosina Kuvissa 1 ja 2 on esitetty liikenteen kehitystä vuosina laskeutumisten määrän ja matkustajamäärän suhteen. Liikenteen määrä on lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien, mutta kysyntä väheni vuoden 2001 jälkeen, mihin vaikutti merkittävästi mm. syyskuun 2001 tapahtumat. Vielä vuonna 2003 matkustajien ja operaatioiden määrä oli vähäisempi kuin vuonna 2000, mutta vuonna 2004 molemmat ovat kasvaneet. Ilmailulaitos

4 , 3 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna L 04R 15 22R 22L 30 Lentoonlähdöt tunneittain, 2004 Kiitotie 3 Kiitotie 1 Kiitotie 2 Kiitotie 3 Kiitotie 1 Kiitotie R 22L 15 04L 04R Kuva 3. n kiitoteiden numerointi Suihkukoneet Potkurikoneet Helsinki-Vantaalla on käytössä kolme kiitotietä, joista kiitotiet 1 ja 3 ovat yhdensuuntaiset ja kiitotie 2 risteää kiitotietä 1. Kiitoteiden numerointi on esitetty kuvassa 3. n kiitoteiden käytön ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti lentoonlähtökiitotie on valittu ensisijaisuusjärjestyksessä 22R, 22L, 04R, 33, 04L, 15, niinä aikoina kun kiitotie 3 on ollut käytössä. Laskeutumisissa ensisijaisuusjärjestys on ollut 15, 22L, 04L, 04R, 22R, 33. Lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin käytettävät kiitotiet vaikuttavat toisiinsa. Kuvassa 4 on esitetty laskeutumisten ja lentoonlähtöjen jakauma tunneittain vuonna Lentoonlähdöissä vilkkaimmat tunnit ovat aamulla kello 7-9 ja iltapäivällä kello välisinä aikoina. Laskeutumisissa vilkkain tunti on kello Potkurikoneilla liikennöidään eniten kotimaassa ja lähtöjä on suhteellisen paljon illalla kello ja kello Potkurikoneliikenteen laskeutumisia on myös eniten vilkkaiden tuntien, kello 6-7 ja ja aikana Laskeutumiset tunneittain, Kolmannen kiitotien käyttöönoton aikataulu n kolmas kiitotie otettiin käyttöön , ja sen käyttöä lisättiin asteittain ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 2003 aikana. Ympärivuorokautiseen käyttöön kiitotie otettiin huhtikuun alussa vuonna Vuoden 2004 tammi-maaliskuun aikana kiitotie 3 oli käytössä aamulla kello 6:30-10:30 aikana ja iltapäivällä kello 13:00-20:45 välisenä aikana Suihkukoneet Potkurikoneet Kuva 4. n lentoonlähtöjen ja laskeutumisten määrä vuorokauden eri tunteina vuonna Ilmailulaitos

5 , 4 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Lentoreitit ja lentomenetelmät Melunhallintasuunnitelmaa tehtäessä oletettiin, että suunnitelmaraportissa kuvatut satelliittinavigointiin perustuvat suunnistusmenetelmät ja niiden edellyttämät ns. RNAV-lentoonlähtöreitit olisi kaikilta kiitoteiltä voitu julkaista ja ottaa käyttöön heti kolmannen kiitotien käyttöönoton yhteydessä. Suunnitelmien edetessä ja kiitotien rakentamisen yhteydessä kuitenkin todettiin, että tekninen kehitys kansainvälisellä tasolla ei mm. konekaluston suunnistuslaitevarustuksen ja vaadittavien viranomaishyväksyntöjen osin ole edennyt arvioidulla tavalla, eikä lentoreittien suunnittelu ja käyttöönotto ole voinut tapahtunut ennakoidulla tavalla. RNAV-teknologiaan perustuvat lentoonlähtöreitit otettiin käyttöön vain kiitotieltä 22R eli kiitotieltä 3 lounaan suuntaan. Niille lentokoneille, joiden suunnistuslaitevarustus ei anna mahdollisuutta noudattaa RNAV-pohjaisia reittejä, on annettu ohjaussuuntiin perustuvia lennonjohtoselvityksiä. Tämä aiheuttaa edelleen hajontaa lentoonlähtöreiteissä kiitotieltä 22R, mikä vaikuttaa myös melualueeseen. Ohjaussuuntiin perustuvan selvityksen saaneiden lentoonlähtöjen osuus kiitotien 22R lentoonlähdöistä on yhteensä ollut noin 26 %. Näistä lentoaseman lähestymisalueen ulosmenoporttien ELMUT ja EESTI suuntaan on mennyt noin 34 %, ulosmenoportin RUNEN suuntaan noin 23 % ja muihin suuntiin noin 44 %. Kiitotieltä 22R otettiin käyttöön kehä III:n linjausta noudatteleva reitti, jota käyttää osa ulosmenoporttien ELMUT ja EESTI suuntaan menevästä liikenteestä. Tätä reittiä saavat käyttää vain ne ilma-alukset, joiden ICAO:n Annex 16 mukainen sertifioitu lentoonlähtömelutaso on alle 89 EPNdB. Hajonta reitillä on vähäistä, sillä reittiä käyttävä kalusto pystyy hyödyntämään RNAV-teknologiaa. Reittiä käytti vuonna 2004 noin 7,4 % kiitotien 22R lentoonlähdöistä. Muilta kiitoteiltä käytössä on ollut ns. konventionaaliseen teknologiaan perustuvat reitit. 3 MELULASKENNASSA KÄYTETTY LIIKENNETIETO VUONNA Lentoliikenteen määrä ja jakautumien kiitoteittäin ja vuorokauden ajoittain Tässä meluselvityksessä käytetty liikenneaineisto perustuu pääasiassa melun ja lentoreittien seurantajärjestelmän, GEMS:n tallentamaan aineistoon. Lisäksi on käytetty Ilmailulaitoksen liikennetietokantaan (LIKE) tallennettuja liikennepäiväkirjan tietoja. Liikennetiedoista muodostettiin melulaskentaa varten vuotta 2004 koskeva tietokanta. Liikenne on tietokannassa jaettu reiteille määränpään tai lähtöpaikan, lähestymisalueen ulosmeno- tai sisääntuloportin ja käytetyn kiitotien mukaan. Reittien ja hajontojen määrittämisessä on käytetty hyväksi GEMS-aineiston avulla tuotettuja reittitiheyskuvia. Kuvassa 5 on esitetty vuoden 2004 kiitoteiden käyttösuhteet koko vuonna keskimäärin sekä vuorokauden ajoittain. Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti erityisesti yöaikaiset laskeutumiset on pyritty ohjaamaan kiitotielle 15 eli kiitotielle 2 Nurmijärven suunnasta. Kiitotie 2 oli kuitenkin suljettuna noin 5,5 kuukauden ajan, joten kiitotien 15 osuus yöaikaisista laskeutumisista on koko vuoden 2004 aikana yhteensä ollut vain noin 28 %. Niinä kuukausina, kun kiitotie 2 on ollut käytössä vuoden 2004 aikana, on noin 50 % yöaikaisista laskeutumisista voitu ohjata kiitotielle 15. Kuva 5. Helsinki-Vantaan kiitoteiden käyttösuhteet vuoden 2004 aikana keskimäärin koko vuorokauden aikana ja jaettuna vuorokauden ajoittain. 3.2 Liikenteen määrä kiitoteittäin Vuoden 2004 melulaskenta perustuu koko vuoden keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen. Kuvassa 6 on esitetty vuoden 2004 liikennemäärien jakautuminen kuukausittain sekä keskimääräiset liikennemäärät koko vuoden keskiarvona ja kolmen vilkkaimman kuukauden keskiarvona. Vilkkaimpia kuukausia ovat olleet maaliskuu, syyskuu ja lokakuu. Laskentaperusteen muutos pienentää kokonaismelun määrää noin 0,4 db. Vuoden 2004 laskennassa käytetty liikenteen määrä oli yhteensä noin 470 laskeutumista ja lentoonlähtöä vuorokaudessa. Taulukossa 1 on esitetty laskennassa käytetyt keskimääräiset yhden vuorokauden lentoonlähdöt ja laskeutumiset yhteensä kiitoteittäin vuonna Operaatiomäärä oli noin 7 % suurempi kuin vuonna 2003, mikä tarkoittaa noin 0,3 db lisäystä kokonaismelutasossa. Ilmailulaitos

6 , 5 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Taulukko 1. Laskennassa käytetyt kokonaisliikennemäärät vuoden 2004 toteutuneessa tilanteessa, erikseen laskeutumiset (ARR) ja lentoonlähdöt (DEP). Ylemmissä taulukoissa liikennemäärät on esitetty lukuina ja alemmissa taulukoissa suhteellisina osuuksina. Operaatioita vuorokaudessa vuonna 2004 DEP ARR D E N D E N 04L L R R L L R R Suhteellinen osuus DEP ARR D E N D E N 04L 1% 1% 0% 1% 04L 13% 7% 4% 10% 04R 20% 17% 16% 19% 04R 10% 14% 17% 12% 15 2% 2% 0% 2% 15 24% 28% 28% 25% 22L 16% 23% 19% 17% 22L 46% 46% 46% 46% 22R 56% 50% 57% 56% 22R 6% 5% 5% 6% 33 4% 7% 8% 5% 33 1% 1% 0% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.3 Konetyyppijakauma vuonna 2004 Vuonna 2004 lla kävi 157 erilaista konetyyppiä, jotka on huomioitu melulaskennassa. Nämä konetyypit on meluominaisuuksiensa perusteella jaettu 27 laskennassa käytettävään konetyyppiryhmään. Melulaskennassa ei ole huomioitu yksimoottorisia pienkoneita, helikoptereita eikä hävittäjiä, joiden osuus kokonaisliikenteestä on vain noin 1 %. Taulukossa 2 on esitetty liikenteen jakautuminen konetyyppiryhmiin vuonna 2004 lentoonlähtötilastoihin perustuen. Taulukossa lentokoneet on ryhmitelty meluluokittain sekä erikseen merkitty ne suihkukonetyyppiryhmät, joiden sisältämien lentokoneiden yleisimpien versioiden ICAO:n Annex 16 mukainen sertifioitu lentoonlähtömelutaso on alle 89 EPNdB. 3.4 Laskennassa käytetyt lentoreitit n lähialueen lentokonemelun laskennassa käytetyt lentoreitit on määritelty melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmän, GEMS:n, keräämän tiedon sekä Ilmailulaitoksen liikennetietokantaan (LIKE) taltioidun määränpäätiedon avulla. Järjestelmän tallentamista aineistosta tehtiin kiitoteittäin, suunnittain ja konetyyppiryhmittäin jaoteltuja reittitiheyskuvia, joiden avulla määritettiin keskimääräiset lentoreitit. Lentoreittien määrittelyssä laajarunkoisia, A320-sarjaa, MD80-sarjaa ja vastaavia sekä potkurikoneita tarkasteltiin omina ryhminään ja tarvittaessa näille muodostettiin omat lentoreitit. Jokaiselle reitille määriteltiin hajonnat lentoreittitiheyskuvien avulla. Laskennassa käytetyt lentoonlähtöreitit on esitetty kiitoteittäin liitekartoissa 1-3 ja laskeutumisreitit liitekartassa 4. Lentoreittikarttojen pohjakarttana on käytetty GEMS:n avulla tuotettua koko vuoden 2004 kaikkien lentojen reittitiheyskartta eri kiitoteiltä. Reittitiheyskartan avulla on havainnollistettu hajontaa, joka jokaiseen reittiin on melulaskennassa sisällytetty. Laskennassa käytettyjen mediaanilentoonlähtöreittien lukumäärä erityisesti tärkeimmässä lentoonlähtösuunnassa on vähäisempi kuin vuoden 2003 selvityksessä. Kiitotieltä 22L on laskentaa varten määritelty 15 lentoonlähtöreittiä ja kiitotieltä 22R on 31 lentoonlähtöreittiä. Jokaiselle reitille on erikseen määritelty hajonnat sekä liikennemäärät erikseen päivä-, ilta- ja yöaikana Tammi.04 Helmi.04 Maalis.04 Huhti.04 Touko.04 Kesä.04 Heinä.04 Elo.04 Syys.04 Loka.04 Marras.04 Joulu.04 koko vuosi - keskiarvo 3 kk - keskiarvo Suihkukoneet Potkurikoneet Kuva 6. Helsinki-Vantaan liikenteen jakauma kuukausittain vuoden 2004 aikana sekä keskiarvot koko vuoden aikana ja kolmen vilkkaimman liikennekuukauden aikana. Ilmailulaitos

7 , 6 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Taulukko 2. Vuoden 2004 toteutuneen tilanteen melulaskennoissa käytettyjen ilma-alustyyppien jakauma tarkastelujaksolla toteutunut Meluluokka / Oper/vrk Osuus Konetyypit tarkastelujaksolla tyyppi % AT72 ATR 72/43 Avions de Transport Regional, Fokker 27/ 50 prop % MD80 MD-80 -sarja Mc Donnell Douglas ch % A320 Airbus 320 ch3 < 89 db % A319 Airbus 319 ch3 < 89 db % BA46 British Aerospace BAe-146, Avro RJ-sarja ch3 < 89 db % SF34 SF340 Saab-Fairchild prop % A321 Airbus 321 ch3 < 89 db % B752 Boeing 757 -sarja ch % DHC8 Saab 2000, Dash 8, Dornier 328 prop % B733 Boeing /400/700/800/900 ch3 < 89 db % B735 Boeing /600 ch3 < 89 db % MD11 MD-11, DC-10, McDonnell Douglas ch % CRJ1 Canadair Regional Jet - kaikki versiot ch3 < 89 db % A748 Avro 748, BAe-748 prop % E145 Embraer EMB145, ERJ-145 ch3 < 89 db % LJ35 Learjet 35/45/60, Dassault Falcon 10/20, BAe-125, Cessna 650 ch3 < 89 db % F100 Fokker 100 ch % A300 Airbus 300/306/30B/ 310 ch % 2T muut 2-moottoriset potkuriturbiinikoneet prop % 2S 2-moottoriset mäntämoottorikoneet prop % T154 Tupolev 154, Tupolev 134, Iljushin 62, Boeing ch % C500 Cessna 500-sarja (liikesuihkukone) + vastaavat ch3 < 89 db % MD90 MD-90, McDonnell Douglas ch3 < 89 db % FA20 Dassault Falcon 50, Yakolev Yak-40 ch3 < 89 db % B741 Boeing /200/400, Antonov An vastaavat ch % DC9 DC-9-sarja, McDonnel Douglas ch % Yhteensä % Suihkukoneet, joiden serfifioitu melutaso lentoonlähdöissä on alle 89 db % Muut suihkukoneet % Potkurikoneet % Ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: 1. Tietopankkina, johon lentokoneiden melutiedot, tehoasetukset, nopeudet ja korkeudet eri lennonvaiheissa perustuvat, on pääosin käytetty Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen FAA:n ylläpitämän INMtietopankin versiota 10 (FAA, 1992), joka on julkaistu keväällä Lisäksi on käytetty syksyllä 1999 julkaistun INM6.0 -ohjelman tietopankkia eräille uudemmille ilma-aluksille. A320-koneen laskeutumiselle on käytetty viimeisimmän INM6.0b-tietopankin meluaineistoa siten, että SEL-melutaso liu un takana vastaa aiemman tietopankin tietoja. 2. Korvaavat ilma-alustyypit niille konetyypeille, joita INM-tietopankissa ei ole, on valittu pääosin FAA:n suositusten mukaisesti. Laskenta-aineisto ATR72-koneelle on luotu mittausten perusteella. A320- sarjan koneet on laskettu yhtenä ryhmänä lukuunottamatta A321 lentoonlähtöjä, joille on luotu oma laskenta-aineistonsa. 3. Reittiliikenteen kapearunkoisten suihkukoneiden lentoonlähtöpainona käytetty pääasiassa NM reittipituutta vastaavaa painoa. Pääasiassa Skandinavian tai kotimaan reiteillä liikennöivälle DC9-50 koneelle sekä potkurikoneille ja liikesuihkukoneille on käytetty NM reittipituutta vastaavaa painoa. A320-sarjan kalustolle on käytetty NM reittipituutta vastaavaa painoa. Laajarunkoisten koneiden lentoonlähtöpainona on käytetty NM reittipituutta vastaavaa painoa. 4. Yksimoottoriset potkurikoneet on jätetty laskelmien ulkopuolelle, sillä niiden operaatioilla ei ole merkitystä melualueiden laajuuteen. 5. Lentoonlähtöprofiileina on käytetty INM-tietopankin oletusprofiileja kyseiselle lentoonlähtöpainolle. Laskeutumisten välilähestymiskorkeutena on käytetty 2000 jalkaa. 6. Ilman absorptio vastaa DANSIM-ohjelmiston käyttämässsä meluaineistossa referenssitilannetta (ECAC, 1997 /12/), jossa lämpötilan oletetaan olevan noin 25 C ja suhteellisen kosteuden noin 70 %. 7. Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu DANSIM-ohjelmiston perusoletusten mukaisesti (SAE AIR 1751, 1981 /13/). Laskenta-alueen maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu huomioon. 4 MELULASKENNAT 4.1 Laskentamenetelmä Melulaskennat on tehty tanskalaisen Lydteknisk Institutin (nykyisin DELTA Akustik & Vibration) kehittämällä DANSIM ohjelmistolla (Danish Airport Noise Simulation Model). Laskentamenetelmää ja ohjelmistoa on kuvattu mm. n meluselvityksessä (Plovsing and Svane 1992) sekä raportissa Aircraft Noise Exposure Prediction Model (Plovsing and Svane 1983). Melulaskennat on tehty Ilmailulaitoksen ympäristöyksikössä käyttäen ohjelmiston PC-versiota. Tulosten käsittely on suoritettu ArcGIS 9 ohjelmistolla. Pohjakarttana on käytetty vuoden 2003 asukasmääristä muodostettua tiheyskuvaa 100x100 metrin ruuduissa. Laskenta-alueen koko on ollut 39 km x 36 km. Laskentapisteiden etäisyys toisistaan on 200 m ja niiden lukumäärä Tarkastellut melun tunnusluvut Raportissa on laskettu vuoden 2004 toteutuneen tilanteen melun päivä-ilta-yö painotetut keskiäänitasot, L DEN tasot, sekä yö- ja päiväajan painottamattomat keskikäänitasot, L Aeq(22-07) ja L Aeq (07-22). L DEN on melun vuorokauden ajalla painotettu keskiäänitaso (DEN = Day Evening -Night), jossa ilta-ajan, kello 19-22, melutapahtumia on painotettu + 5 db ja yöajan, kello 22-07, melutapahtumia +10 db. Painotus vastaa ilta-ajan liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja yöajan liikenteen kertomista tekijällä 10. Tunnuslukua L DEN käytetään Suomessa arvioitaessa lentokonemelun häiritsevyyttä ja lentokonemelun vaikutusta maankäyttöön. Valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/92) mukaiset yleiset ympäristömelun ohjearvot on annettu A- painotetulle keskiäänitasolle L Aeq erikseen päivä- ja yöajalle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemi- Ilmailulaitos

8 , 7 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna seksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä 4.3 Laskentatulokset ja melualueiden asukasmäärät Vuoden 2004 toteutuneen tilanteen mukaiset L DEN -meluvyöhykkeet on esitetty liitekartassa 8. Saman vuoden päiväajan keskiäänitasot, L Aeq(07-22) on esitetty liitekartassa 9 ja yöajan keskiäänitasot, L Aeq(22-07) on esitetty liitekartassa 10. Liitekartassa 5 on esitetty aikaisemmassa selvityksessä laskettu vuoden 2003 toteutuneen tilanteen L DEN meluvyöhykkeet. Saman vuoden yöajan keskiäänitason L Aeq (22-07) on esitetty liitekartassa 6. Liitekartassa 7 on esitetty melunhallintasuunnitelman täydennysraportissa Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi määritetty melun verhokäyrä, joka on sisällytetty Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen ja tultaneen sisällyttämään myös tarkistettavana olevaan Vantaan yleiskaavaan. Verhokäyrä on muodostettu vuosille 2003, 2010 ja 2020 laskettujen eri ennustetilanteiden ja vaihtoehtojen koosteena ja pitää sisällään perustilanteiden ja eri reittivaihtoehtojen yhteensä rajaaman alueen. Liitekartassa 11 on vertailukuvana esitetty vuosien 2003 ja 2004 L DEN 55 db samalla kartalla. Vuoden 2004 toteutuneessa tilanteessa melualueen L DEN yli 55 db laajuus on noin 58 km 2 ja se on siten noin 2 km 2 suurempi kuin vuoden 2003 toteutunut melualue, mutta noin kolmanneksen pienempi kuin vastaava melualue vuonna Vuoden 2004 melualue on laajentunut jonkin verran pohjoisen suuntaan mutta pienentynyt eteläpuolella. Tämä johtuu lähinnä liikenteen painottumisesta kiitotielle 3 aikaisempaa enemmän. Lähestymissuunnissa Nurmijärven ja Keravan suuntiin voidaan havaita kiitotien 2 remontin vaikutus melualueisiin. Melualue on edellistä vuotta suppeampi Nurmijärven suuntaan ja hiukan laajempi Keravan suuntaan. Liitekartassa 12 on esitetty verhokäyrän sekä vuosien 1990, 2000, 2004 toteutuneiden tilanteiden melualueet. Vuoden 2004 toteutuneen tilanteen melualueen pinta-ala on noin 70 % verhokäyrän pintaalasta. Melualue ulottuu verhokäyrän aluetta laajemmalle lentoaseman länsi-luoteispuolella n suunnalla. Lähestymisten aiheuttama melualue Keravan suunnassa on hiukan laajempi kuin verhokäyrän osoittama alue, ja huomattavasti verhokäyrän rajaamaa aluetta suppeampi kiitotien 2 lähestymissektorissa Nurmijärven suunnassa, mikä johtuu lähinnä kiitotien 2 remontista. Vuoden 2004 toteutunut tilanne on laskettu koko vuoden keskimääräisellä liikenteellä. Liikennemäärä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 7 prosenttia. Asukasmäärälaskennassa on tässä selvityksessä käytetty vuoden 2003 asukasmääräaineistoa, ja laskenta on tehty ArcGIS ohjelmistolla. Aiemmissa selvityksissä on käytetty vuoden 1999 asukasmääräaineistoa ja laskenta on tehty käyttäen MicroStation ohjelmistoa. Laskentamenetelmästä ja lähtöaineistosta johtuvien erojen ei arvioida olevan merkittäviä. Vuoden 2003 tilanteeseen verratuuna melualueen asukasmäärä on lisääntynyt noin 30 %. Asukasmäärän kasvu johtuu melualueen laajenemisesta n ja Keravan suuntiin, missä myös kokonaisasukasmäärä on kasvanut vuoteen 1999 verrattuna. Taulukossa 3 on esitetty melualueiden asukasmäärät eri laskentatilanteissa ja vaihtoehdoissa vuosina Taulukossa on laskettu myös koosteena tuotetun verhokäyrän asukasmäärät. Kuvassa 7 on esitetty melualueiden asukasmäärän kehitys pylväsdiagrammina. Taulukko 3. Melualueiden asukasmäärät eri laskentatilanteissa ja vaihtoehdoissa vuosina Laskentatilanne Alue Asukkaat km2 kpl Deltan uusintalask. INM Delta perustilanne DC 9 hushkitattuna 2003, 2 kiitotietä Ennuste Ennuste toteutunut Toteutunut 2003, toteutunut Toteutunut 2004, (as.aineisto 2003) 2010 perus Perusennuste vanha ennuste Deltan uusintalask perus Perusennuste 2020, tark. laskenta perus Perusennuste 2020, uusi laskenta Verhokäyrä Kooste:2003, 2010 p ja 2020 p (311002) Melualueen muotoon vaikuttavista tekijöistä merkittävimpiä ovat seuraavat: Konekaluston muutos (merkittävimpänä MD80/DC9 sarjan vaihtuminen A320-sarjan koneisiin) on jatkunut nopeana. Vuoden 2004 toteutunut liikennemäärä oli noin 7 % suurempi kuin vuonna Liikennemäärän vaikutus kokonaismelun määrään oli noin 0,3 db. Kiitotieltä 3 on jouduttu edelleen antamaan ohjaussuuntiin perustuvia lennonjohtoselvityksiä niille lentokoneille, jotka eivät voi noudattaa RNAV-reittejä, mistä johtuen hajonta n suunnalla on arvioitua suurempaa. Kiitotie 3 on otettu kokoaikaiseen käyttöön huhtikuun alussa 2004 ja se on sen jälkeen ollut ensisijainen lentoonlähtökiitotie. Kiitotie 2 oli remontin vuoksi suljettuna 5,5 kuukauden ajan. Ilmailulaitos

9 , 8 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Melualueen L DEN > 55 db asukasmäärän kehitys tot 2004 tot 2010 vanha ennuste Verhokäyrä Kuva 7. Melualueen L DEN > 55 db asukasmäärät eri laskentatilanteissa. Vuosi 2004 vuoden 2003 asukasmääräaineistolla, muut vuoden 1999 asukasmääräaineistolla laskettuna. 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Melulaskentojen tuloksia on melualueen L DEN > 55 db asukasmäärien ja pinta-alojen suhteen verrattu aikaisemmin tehtyihin selvityksiin ja ennusteisiin. Vuoden 2004 toteutuneen tilanteen melualue on laajentunut edellisvuoteen verrattuna noin kaksi neliökilometriä ja asukasmäärä on kasvanut vähän yli kahdella tuhannella noin asukkaaseen. Kiitotien 2 remontin takia lähestymisiä keskimäärin on aikaisempaa enemmän ollut Keravan suunnasta ja vähemmän Nurmijärven suunnasta, jolloin myös melualue on laajentunut Keravan suuntaan, missä asutus on tiheää. Liikennemäärän lisääntymisen vuoksi melualue on laajentunut myös tärkeimmässä lentoonlähtösektorissa lentoaseman länsipuolella. Verhokäyrän ulkopuolelle melualue ulottuu n suunnalla. Melualueen laajuuteen ja muotoon vaikuttavat mm. lentokonekalusto, kiitoteiden käyttö ja liikennemäärä. Lentokonekaluston kehittyminen on jatkunut nopeana. Vuoden 2000 tilanteessa melun kannalta määräävä konetyyppiryhmä oli MD80- ja DC9- sarjan koneet. Nämä konetyypit ovat arvioitua nopeammin korvautuneet pääasiassa A320-sarjan koneilla, jotka lentoonlähdöissä ovat huomattavasti vähämeluisampia. DC-9 sarjan koneet ovat poistuneet käytännössä kokonaan, ja MD80 sarjan koneiden osuus on enää vain noin 13 %. Kiitotie 3 otettiin ympärivuorokautiseen käyttöön huhtikuun alussa Tämä vaikuttaa erityisesti L DEN -tunnusluvun sisältämän melun yöaikaisen painotuksen vuoksi omalta osaltaan melualueen muotoon. Vuoden 2004 aikana ensisijainen laskeutumiskiitotie 15 on ollut käytössä noin 25 % laskeutumisista ja yöaikaan noin 28 %. Käytön vähäinen määrä johtuu kiitotien 2 sulkemisesta remontin vuoksi noin 5,5 kuukauden ajaksi. Ilmailulaitos

10 , 9 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna VIITTEET /1/ Plovsing B, Svane S.: Helsinki-Vantaa Airport Noise Exposure from 1990 to LI 451/92. Lyngby, /2/ Helsinki-Vantaa Airport Recalculation with INM Database 10. Delta Acoustic & Vibration, May /3/ Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma,. Ilmailulaitos A4/94, Vantaa /4/ n yöliikenne ja sen meluvaikutukset Ilmailulaitos, A11/96, Vantaa /5/. Meluvaikutukset 1998 sekä arvio vuodelle Muistio , Ilmailulaitos, järjestelmien kehitys. /6/ Viinikainen M., Mäkelä K.:, Lentokonemeluselvitys, vuosi Ilmailulaitos, A21/2000, Vantaa s. + liitteet, yht. 20 s. /7/, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Ilmailulaitos A19/2001, Vantaa s. + liitteet, 67 s. /8/, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta (Ilmailulaitos A19/2001) korjattu aineisto. Muistio s. + 4 liitekarttaa. /9/, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. Ilmailulaitos A14/2002. Vantaa s. + 4 liitekarttaa. /10/. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2004. Vantaa s. + liitekartat, 11 s. 7 LIITEKARTAT, mittakaava 1. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 04L ja 22L. 2. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 04R ja 22R. 3. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 15 ja Lähestymisreitit kiitoteille 04L, 04R, 15, 22L, 22R ja Vuosi L DEN 55, 60 ja 65 db. 6. Vuosi Yö, L Aeq, (22-07) (45,) 50, 55 ja 60 db. 7. Melunhallintasuunnitelman verhokäyrä. L DEN (50,) 55, 60 ja 65 db. 8. Toteutunut tilanne L DEN (50,) 55, 60 ja 65 db. 9. Toteutunut tilanne Päivä, L Aeq, 7-22) 55, 60 ja 65 db. 10. Toteutunut tilanne Yö, L Aeq, (22-07) (45,) 50, 55 ja 60 db. 11. L DEN 55 db vuosina 2003 ja L DEN 55 db vuosina 1990, 2000, 2004 sekä melunhallintasuunnitelman verhokäyrä. Ilmailulaitos

11 Klaukkala Reittitiheyskartta Lentoa /150x150m >=16/päivä <16/päivä < 8/päivä < 4/päivä < 2/päivä < 1/päivä < 6/viikko < 5/viikko < 4/viikko < 3/viikko < 2/viikko < 1/viikko Melulaskennassa käytetyt mediaanireitit Lentoonlähdöt, kiitotiet 04L, 22L Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Liitekartta 1

12 Klaukkala Reittitiheyskartta Lentoa /150x150m >=16/päivä <16/päivä < 8/päivä < 4/päivä < 2/päivä < 1/päivä < 6/viikko < 5/viikko < 4/viikko < 3/viikko < 2/viikko < 1/viikko Melulaskennassa käytetyt mediaanireitit Lentoonlähdöt, kiitotiet 04R, 22R Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Liitekartta 2

13 Klaukkala Reittitiheyskartta Lentoa /150x150m >=16/päivä <16/päivä < 8/päivä < 4/päivä < 2/päivä < 1/päivä < 6/viikko < 5/viikko < 4/viikko < 3/viikko < 2/viikko < 1/viikko Melulaskennassa käytetyt mediaanireitit Lentoonlähdöt, kiitotiet 15, 33 Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Liitekartta 3

14 Klaukkala Reittitiheyskartta Lentoa /150x150m >=16/päivä <16/päivä < 8/päivä < 4/päivä < 2/päivä < 1/päivä < 6/viikko < 5/viikko < 4/viikko < 3/viikko < 2/viikko < 1/viikko Melulaskennassa käytetyt mediaanireitit Laskeutumiset, kiitotiet 04L, 04R, 15, 22L, 22R, 33 Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Liitekartta 4



Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Operaatioita vuorokaudessa

Operaatioita vuorokaudessa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, Ilmailulaitos, 4.12.2002 LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN JA HALLINTA 2003-2020. VUODEN 2020 TILANTEEN UUDELLEENARVIOINTI. 1(3) Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melun

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia A4/2007 Vantaa 27.6.2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009 Ilmailulaitos Finavia A1/29, Vol 2 Vantaa 31.7.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 29 Lentokonemelukatsaus 2/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 4 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 21 Lentokonemelukatsaus 4/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2009 Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.2010 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010 Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (8) 838 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Pöydälle HEL 2013-007470 T 11 00 01 Viite:

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö Ilmailulaitos Finavia LÄHETE () Ympäristö 7.5..28 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26 (Ilmailulaitos Finavia A4/27)

Lisätiedot

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TULOKSET... 2 2.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät...

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj 17.7.2012 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 3 Vantaa 29.1.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 21 Lentokonemelukatsaus 3/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Ilmailulaitos, A 7/2004 Vantaa, 30.6.2004 Helsinki-Malmin lentoasema, Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 Ilmailulaitos Finavia, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 Ilmailulaitos Finavia A3/27 Vantaa 27.6.27 Ilmailulaitos Finavia,, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 (9) Ilmailulaitos

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

153085-01.2 1(4)+liitteet (3)

153085-01.2 1(4)+liitteet (3) 1085-01.2 1(4)+liitteet (3) Liisa Kilpi, Miro Aalto, Benoît Gouatarbès, Tarja Lahti 7.10.2015 Tilaaja: SRV Yhtiöt Oyj Yhteyshenkilö: Miia Ajo MELUSELVITYS 1 Tausta Keravan keskustaan ollaan suunnittelemassa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 14.2.2013 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Lentokonemelukatsaus 4/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 2012

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

PERKKOONKATU 1 AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE

PERKKOONKATU 1 AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE Vastaanottaja T2H Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.1.2017 PERKKOONKATU 1 AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS MULTISILLAN AK-MUUTOS NRO 8629,TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 2 Vantaa 13.7.27 Lentokonemelukatsaus 2/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Finavia Oyj A1/211 Vantaa 21.3.211 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2013

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2013 Finavia Oyj Vantaa 2.8.2013 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti - kesäkuu 2013 Lentokonemelukatsaus 2/13 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2013

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.2.2016 MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MIKKELIN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Päivämäärä 24.2.2016 Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen Mikkelin kaupunki Satamalahden Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen 8.12.2010 1 SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT 1 1 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Melulaskenta 2 1.2 Liikennetiedot 2 2 TULOKSET 2 LIITTEET

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2012 P17535 Raportti 2 (7) Puustinen Tomi 15.8.2012

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot