Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003. Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa 23.6."

Transkriptio

1 Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos A 6/2004 Vantaa

2 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Mäkelä K., Viinikainen M. Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2003 Ilmailulaitos, A 6/2004, Vantaa s. + liitekartat, 11 s. TIIVISTELMÄ Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen meluselvitysraportti koskee tilannetta, missä Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmas kiitotie on otettu käyttöön. Kiitotie 3 otettiin käyttöön ja käyttöä lisättiin asteittain vuoden 2003 aikana päivän vilkkaimpina tunteina. Yöaikaiseen käyttöön kiitotie 3 otettiin huhtikuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmannen kiitotien ympäristöluvassa edellytetty melunhallintasuunnitelma, Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta valmistui joulukuussa 2001 ja saadun palautteen pohjalta tehty raportti, Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi, joulukuussa Jälkimmäisessä raportissa esitetty melun verhokäyrä, joka on kooste melun leviämisestä eri tarkasteluvaihtoehdoissa vuosille , on sisällytetty mm. Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen. Melualueen L DEN > 55 db asukasmäärä vuonna 2003 oli noin asukasta vuoden 1999 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 56 km 2. Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen melualue ulottuu verhokäyrää laajemmalle Kivistön suunnalla sekä hiukan Martinlaakson suunnalla. Vuodesta 2000 lähtien sekä melualueen pinta-ala että asukasmäärä on pienentynyt noin kolmanneksen. Melualue on pienentynyt tärkeimmässä lentoonlähtösektorissa lentoaseman länsipuolella, mutta on hiukan laajmpi lähestymissuunnissa Martinlaakson, Keravan ja Nurmijärven suuntiin. Lentokonekaluston kehittyminen on ollut huomattavasti ennakoitua nopeampaa. Vuoden 2000 tilanteessa melun kannalta määräävä konetyyppiryhmä oli MD80- ja DC9- sarjan koneet. Nämä konetyypit ovat arvioitua nopeammin korvautuneet A320-sarjan koneilla, jotka lentoonlähdöissä ovat 5-6 db hiljaisempia.. Laskeutumisissa A320-sarjan koneet ovat sen sijaan noin 1 db meluisampia kuin MD80 sarjan koneet. Vuoden 2003 aikana kiitotie 3 ei ole ollut yöaikaisessa käytössä lukuunottamatta joitakin operaatioita yön ensimmäisenä ja viimeisenä tuntina, kello ja kello Tämä vaikuttaa erityisesti L DEN - tunnusluvun sisältämän melun yöaikaisen painotuksen vuoksi omalta osaltaan melualueen muotoon. Vuoden 2003 aikana ensisijainen laskeutumiskiitotie 15 on yöaikaan ollut käytössä noin 50 % laskeutumisista. Muut laskeutumiset on ohjattu kiitotielle 1 eli kiitoteille 22L ja 04R. Siirtyminen kolmen vilkkaan liikennekuukauden sijasta käyttämään koko vuoden keskimääräistä liikennettä vaikuttaa melualueiden laajuuteen noin 0,4 db. Vaikutus ei ole kovin merkittävä, mutta se tulee ottaa huomioon melutilanteen tarkasteluissa. 1 TAUSTAA 1.1 Meluselvityksen lähtökohdat Tämä selvitys koskee melun leviämistä vuonna 2003, jolloin kolmas kiitotie on otettu käyttöön. Työ perustuu toteutuneeseen tilanteeseen vuonna 2003, ja laskenta on tehty koskemaan koko vuoden keskimääräisiä liikennetietoja ja kiitoteiden käyttösuhteita. Tuloksia on verrattu aikaisemmin valmistuneisiin selvityksiin, vuoden 2000 toteutuneeseen tilanteeseen Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, vuosi 2000 sekä vuosina valmistuneisiin melunhallintasuunnitelman sisältämiin ennusteisiin. Vuoden 2000 meluselvitys tehtiin perustuen kolmen vilkkaan liikennekuukauden liikennetietoihin. Tämä selvitys on tehty koskemaan koko vuoden keskimääräistä liikennetilannetta (liikennemäärä, kiitoteiden käyttösuhteet ym.), mikä perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. kesäkuuta 2002 antamaan direktiiviin ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (2002/49/EY). Direktiivin mukaan melukartoituksessa käytetään yhdenmukaistettuja meluindikaattoireita L den (päivä-ilta-yömeluindikaattori) ja L night (yöajan meluindikaattori), missä eri vuorokaudenaikojen keskiäänitasot määritellään koko vuoden kaikkien päivä, -ilta- ja yöaikojen perusteella. Selvityksessä on arvioitu käytetyn tarkastelujakson vaikutusta melualueiden laajuuteen. Samoin on arvioitu ennusteiden ja toteutuneen tilanteen eroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 1.2 Aiemmat selvitykset ja ennusteet Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmannelle kiitotielle annettiin ympäristölupa Ympäristölupaa varten tehdyn meluselvitysraportin /1/ sisältämä ennuste vuodelle 2010 päivitettiin vuonna 1994 laskentamenetelmien uudistuksen vuoksi /2/. Ympäristöluvassa edellytettiin nykyisen kiitotiejärjestelmän meluntorjuntasuunnitelman laatimista vuoden 1995 loppuun mennessä ja selvityksen ulottamista kattamaan kolmen kiitotien järjestelmä uuden kiitotien käyttöönottoon mennessä. Teoreettiseen lentoreittiaineistoon perustuva Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma /3/ valmistui helmikuussa 1994 ja yöajan operaatiotaparajoitusten toteutumista ja niiden meluvaikutuksia koskeva selvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenne ja sen meluvaikutukset 1995 /4/ toukokuussa Kesäkuussa 1999 valmistui vuotta 1998 koskenut meluselvitys, jonka laatimisessa ensimmäistä kertaa käytettiin hyväksi vuodesta 1997 lähtien käytössä olleen lentokoneiden reittien ja melun seurantajärjestelmän (GEMS) taltioimia tietoja toteutuneista lentoreiteistä. Ilmailulaitos

3 Helsinki-Vantaan lentoasema, 2 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Joulukuussa 2000 julkaistiin melunhallintasuunnitelman osana vuoden 2000 melutilanteen selvitys, jossa tarkasteltiin vuoden 2000 ilmatilaa ja vuosien 1999/2000 vaihteen liikennemääriä /6/. Laskeutumisten määrän kehitys Helsinki-Vantaan kolmannen kiitotien käyttöönottoprojektiin (HelKo) liittyvä melunhallintasuunnitelman raportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta /7/ valmistui joulukuussa Vuoden 2020 tilanteen laskennassa havaittua teknistä virhettä koskeva korjausmuistio /8/ jaettiin viranomaisille Melunhallintasuunnitelmaraportista saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta vuoden 2020 tilannetta tarkasteltiin uudelleen ja sitä koskeva raportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi /9/ valmistui joulukuussa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN TOIMINTA JA LIIKENTEEN KEHITYS 2.1 Liikennemäärän kehitys ja käytettävät kiitotiet Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenneilmailun kokonaisoperaatiomäärä vuonna 2003 oli noin operaatiota. Yhdellä operaatiolla tarkoitetaan yhtä lentoonlähtöä tai yhtä laskeutumista. Matkustajamäärä vuonna 2003 oli noin 9,7 miljoonaa matkustajaa. Lennoista noin 39 % suuntautui kotimaahan ja 61 % oli ulkomaan lentoja. Vuonna 2000 ulkomaan lentojen osuus oli noin 55 % eli osuus on kasvanut. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty liikenteen kehitystä vuosina laskeutumisten määrän ja matkustajamäärän suhteen. Lentoaseman liikenteeseen vaikutti merkittävästi syyskuun 2001 tapahtumat ja samaan aikaan vallinnut taloudellinen taantuma. Liikenteen määrä on lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien, mutta kysyntä väheni vuoden 2001 jälkeen. Vuonna 2003 matkustajien ja operaatioiden määrä oli vähäisempi kuin vuonna Kotimaan liikenne Kv. säännöllinen Kv. tilausliikenne Kv. yleisilmailu Kuva 1. Helsinki-Vantaan lentoaseman laskeutumisten määrän kehitys vuosina Matkustajien määrän kehitys vuosina Helsinki-Vantaalla on käytössä kolme kiitotietä, joista kiitotiet 1 ja 3 ovat saman suuntaiset ja kiitotie 2 risteää kiitotietä 1. Kiitoteiden numerointi on esitetty kuvassa 3. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden käytön ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti lentoonlähtökiitotie on valittu ensisijaisuusjärjestyksessä 22R, 22L, 04R, 33, 04L, 15, niinä aikoina kun kiitotie 3 on ollut käytössä. Laskeutumisissa ensisijaisuusjärjestys on ollut 15, 22L, 04L 04R 22R 33. Lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin käytettävät kiitotiet vaikuttavat toisiinsa Kotimaan liikenne Kv. säännöllinen Kv. tilausliikenne Kv. yleisilmailu Kuva 2. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajien määrän kehitys vuosina Ilmailulaitos

4 Helsinki-Vantaan lentoasema, 3 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna L 04R 15 22R 22L 30 Lentoonlähdöt tunneittain Kiitotie 3 Kiitotie 1 Kiitotie 3 Kiitotie Kiitotie 2 Kiitotie 2 22R 22L 15 04L 04R Kuva 3. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden numerointi Suihkukoneet Potkurikoneet Kuvassa 5 on esitetty laskeutumisten ja lentoonlähtöjen jakauma tunneittain ja konelajeittain vuonna Lentoonlähdöissä vilkkaimmat tunnit ovat aamulla kello 7-9 ja iltapäivällä kello välisinä aikoina. Laskeutumisissa vilkkain tunti on kello Potkurikoneilla liikennöidään eniten kotimaan lentoja ja lähdöt ajoittuvat tasaisemmin. Vuoden 2000 melulaskentojen lähtötietoihin verrattuna lentoonlähdöt keskittyvät hiukan entistä enemmän vilkkaimpien tuntien ajalle. Potkurikoneliikenteen laskeutumiset keskittyvät myös hiukan aikaisempaa selvemmin vilkkaimpien tuntien, kello 7-8, 13-14, ja 23-24, ajalle. Yöaikaisten laskeutumisten määrä on hiukan vähentynyt Laskeutumiset tunneittain 2.2 Kolmannen kiitotien käyttöönoton aikataulu 15 Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmas kiitotie otettiin ensimmäisen kerran käyttöön , ja sen käyttöä on lisätty asteittain ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 2003 aikana. Kolmen kiitotien järjestelmän hallittuun käyttöönottoon on liittynyt mm. lentomenetelmien, lennonjohtojärjestelmien, kiitoteiden kunnosspitoon liittyvien järjestelmien, pelastuspalvelun ym. toimintojen laajentaminen ja yhteensovittaminen. Saatujen käyttökokemusten perusteella kiitotie 3 on otettu ympärivuorokautiseen käyttöön huhtikuun alussa Taulukossa 1 on esitetty kiitotien 1 käyttöajat ensimmäisen 1,5 toimintavuoden aikana. Alkuvaiheessa kiitotie 3 oli käytössä arkipäivisin iltapäivän vilkkaimpina tunteina klo ja käyttöä laajennettiin lähtien myös aamupäiviin Huhtikuun 14. päivästä lähtien kiitotien 3 käyttöä laajennettiin sekä aamu- että iltapäivällä. Kesällä kiitotietä käytettiin vähän lyhempiä aikoja ja lähtien se oli käytössä kello 6:30-10:30 ja 13:00-20:45 välisinä aikoina Suihkukoneet Potkurikoneet Kuva 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoonlähtöjen ja laskeutumisten määrä vuorokauden eri tunteina vuonna Ilmailulaitos

5 Helsinki-Vantaan lentoasema, 4 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna MELULASKENNASSA KÄYTETTY LIIKENNETIETO VUONNA 2003 aamupäivällä iltapäivällä % lentoonlähdöistä % laskeutumisista :00-17: :30-10:00 14:00-17: :30-10:30 13:00-21: :30-10:30 13:00-21: :30-10:30 13:00-20: Taulukko 1. Kiitotien 3 käyttöajat vuonna 2003, sekä ko. aikoina tapahtuneiden lentoonlähtöjen ja laskeutumisten osuus koko liikenteestä. Taulukossa 1 on käyttöaikojen lisäksi esitetty sen liikenteen osuus lentoonlähdöistä ja laskeutumisista, joka on tapahtunut kiitotien 3 ollessa käytössä. Kiitotien käyttöä lisättiin vuoden kuluessa niin, että huhtikuun 14. päivän jälkeisenä aikana noin 80 % liikenteestä on tapahtunut niinä aikoina kun kiitotie 3 on ollut käytössä. 3.1 Lentoliikenteen määrä ja jakautumien kiitoteittäin ja vuorokauden ajoittain Tässä meluselvityksessä käytetty liikenneaineisto perustuu pääasiassa Ilmailulaitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennetietokantaan (LIKE) tallentamiin liikennepäiväkirjan tietoihin sekä melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmän, GEMS:n tallentamaan aineistoon. Liikennetietokantaan tallennetuista operaatioista tieto käytetystä kiitotiestä puuttuu noin 9,5 % laskeutumisista. Näille laskeutumisille on käytetty GEMS:n tallentamaa kiitotietietoa. Liikennetietokannan ja GEMS:n tiedoista melulaskentaa varten muodostettiin vuotta 2003 koskeva tietokanta yhdistämällä eri lähteistä saadut tiedot ACCESS-ohjelmiston avulla. Tietokantaa on käytetty hyväksi liikenteen jakamisessa reiteille määränpään tai lähtöpaikan, lähestymisalueen ulosmeno- tai sisääntuloportin ja käytetyn kiitotien avulla. Kuvassa 4 on esitetty kiitoteiden käyttösuhteiden jakauma vuonna 2003 eriteltynä myös vuorokauden ajoittain. 2.3 Lentoreitit ja lentomenetelmät Melunhallintasuunnitelmaa tehtäessä oletettiin, että raportissa kuvatut satelliittinavigointiin perustuvat suunnistusmenetelmät ja niiden edellyttämät ns. RNAV-lentoonlähtöreitit olisi kaikilta kiitoteiltä voitu julkaista ja ottaa käyttöön heti kolmannen kiitotien käyttöönoton yhteydessä. Suunnitelmien edetessä ja kiitotien rakentamisen yhteydessä kuitenkin todettiin, että tekninen kehitys kansainvälisellä tasolla ole mm. konekaluston suunnistuslaitevarustuksen ja vaadittavien viranomaishyväksyntöjen osin ole edennyt arvioidulla tavalla, eikä lentoreittien suunnittelu ja käyttöönotto voinut tapahtunut ennakoidulla tavalla. RNAV-teknologiaan perustuvat lentoonlähtöreitit otettiin käyttöön vain kiitotieltä 22R eli kiitotieltä 3 lounaan suuntaan. Muilta kiitoteiltä käytössä on ollut ns. konventionaaliseen teknologiaan perustuvat reitit. Kiitotieltä 22R otettiin käyttöön uusi, kehä III:n linjausta noudatteleva reitti, jota käyttää osa ulosmenoporttien ELMUT ja EESTI suuntaan menevästä liikenteestä. Tätä reittiä voivat käyttää vain ne ilma-alukset, joiden ICAO:n Annex 16 mukainen sertifioitu lentoonlähtömelutaso on alle 89 db. Reitillä liikennöivät koneet ovat siten vähämeluisinta ja uusinta suihkukonekalustoa. Hajonta reitillä on myös vähäistä, sillä reittiä käyttävä kalusto pystyy hyödyntämään RNAV-teknologiaa. Muut kiitotien 3 lentoonlähtöreitit sijoittuvat lentoonlähdön jälkeen samoille alueille kuin kiitotien 1 lentoonlähtöreitit, ja kiitotien avaamisen vaikutukset liikenteen ja lentoonlähtöreittien sijoittumiseen ovat siten pieniä. Kiitotieltä 22R niille lentokoneille, joiden suunnistuslaitevarustus ei anna mahdollisuutta noudattaa RNAV-pohjaisia reittejä, on annettu ohjaussuuntiin perustuvia lennonjohtoselvityksiä. Tämä on aiheuttanut ennakoitua suurempaa hajontaa lentoonlähtöreiteissä kiitotieltä 22R, mikä vaikuttaa jonkin verran myös melualueeseen. Näiden lentoonlähtöjen osuus kiitotien 22R lentoonlähdöistä on yhteensä ollut noin 33 %. Lentoaseman lähestymisalueen ulosmenoporttien ELMUT ja EESTI suuntaan osuus on ollut noin 28 %, ulosmenoportin RUNEN suuntaan noin 18 % ja muihin suuntiin noin 52 %. 9 % Osuus laskeutumisista Osuus lentoolähdöistä Kiitotie 3 30 % 15 % 38 % 43 % 8 % Kiitotie 1 Kiitotie 2 0 % 0 % 20 % 32 % 3 % 1 % Kuva 4. Helsinki-Vantaan kiitoteiden käyttösuhteiden jakaumat vuoden 2003 aikana keskimäärin koko vuorokauden aikana ja jaettuna vuorokauden ajoittain. Ilmailulaitos

6 Helsinki-Vantaan lentoasema, 5 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Melunhallintasuunnitelmassa esitetty melualue on laskettu perustuen olettamukseen, että kiitotie olisi heti alkuvaiheessa voitu ottaa käyttöön kokoaikaisesti. Melualueen laajuuteen vaikuttaa siten erityisesti se, että kiitotien 3 yöaikainen käyttö toteutuneessa tilanteessa on ollut vähäistä Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti erityisesti yöaikaiset laskeutumiset on pyritty ohjaamaan kiitotielle 15. Kiitotien 15 osuus yöaikaisista laskeutumisista on vuoden 2003 aikana ollut noin 50 %. Kiitotien 3 yöaikaiset, kello 22-07, operaatiot ovat niitä lentoonlähtöjä ja laskeutumisia, jotka ovat tapahtuneet aamulla kello 6 7 välisenä aikana ja muutamia illalla pian kello 22 jälkeen Liikenteen määrä kiitoteittäin 2000 Vuoden 2003 melulaskenta perustuu koko vuoden keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen. Laskennassa käytetty liikenteen määrä oli siten noin 217 laskeutumista ja 217 lentoonlähtöä vuorokaudessa. Vuoden 2000 kokonaisoperaatiomäärä oli noin 1,5 % suurempi kuin vuonna 2003, ja laskenta perustui kolmen vilkkaan liikennekuukauden liikenteeseen, mikä oli noin 239 laskeutumista ja 239 lentoonlähtöä vuorokaudessa. Kuvassa 5 on esitetty vuoden 2003 liikennemäärien jakautuminen kuukausittain sekä keskimääräiset liikennemäärät koko vuoden keskiarvona ja kolmen vilkkaimman kuukauden keskiarvona tammi.03 helmi.03 maalis.03 Suihkukoneet huhti.03 touko.03 kesä.03 heinä.03 elo.03 Potkurikoneet syys.03 loka.03 marras.03 joulu.03 koko vuosi - keskiarvo 3 kk -keskiarvo Laskennassa käytetty liikennemäärä vuonna 2003 on noin 9 % pienempi kuin vuonna 2000, mikä tarkoittaisi noin 0,4 db pienentymistä melutasoissa, mikäli konekaluston jakauma olisi molempina vuosina sama. Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt keskimääräiset yhden vuorokauden lentoonlähdöt ja laskeutumiset yhteensä kiitoteittäin vuonna Kuva 5. Helsinki-Vantaan liikenteen jakauma kuukausittain vuoden 2003 aikana sekä keskiarvot koko vuoden aikana ja kolmen vilkkaimman liikennekuukauden aikana. Taulukko 2. Laskennassa käytetyt kokonaisliikennemäärät vuoden 2003 toteutuneessa tilanteissa, erikseen laskeutumiset (ARR) ja lentoonlähdöt (DEP). Ylemmissä taulukoissa liikennemäärät on esitetty lukuina ja alemmissa taulukoissa suhteellisina osuuksina. Operaatioita vuorokaudessa ARR DEP Day Evening Night yhteensä Day Evening Night yhteensä 04 L L R R L L R R Suhteellinen osuus ARR DEP Day Evening Night Day Evening Night 04 L 11 % 4 % 4 % 9 % 04 L 0 % 0 % 0 % 0 % 04 R 13 % 19 % 18 % 15 % 04 R 21 % 17 % 14 % 20 % % 47 % 50 % 43 % 15 4 % 4 % 1 % 3 % 22 L 34 % 28 % 28 % 32 % 22 L 33 % 47 % 61 % 38 % 22 R 1 % 0 % 0 % 0 % 22 R 35 % 20 % 7 % 30 % 33 1 % 2 % 1 % 1 % 33 6 % 13 % 17 % 8 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3.3 Konetyyppijakauma vuonna 2003 Vuonna 2003 Helsinki-Vantaan lentoasemalla kävi 199 erilaista konetyyppiä, jotka on huomioitu melulaskennassa. Nämä konetyypit on meluominaisuuksiensa perusteella jaettu 26 laskennassa käytettävään konetyyppiryhmään. Melulaskennassa ei ole huomioitu yksimoottorisia pienkoneita, helikoptereita eikä hävittäjiä, joiden osuus kokonaisliikenteestä on vain noin 1 %. Taulukossa 3 on esitetty liikenteen jakautuminen konetyyppiryhmiin vuonna 2003 lentoonlähtötilastoihin perustuen. Taulukossa lentokoneet on ryhmitelty meluluokittain sekä erikseen merkitty ne suihkukonetyyppiryhmät, joiden sisältämien lentokoneiden yleisimpien versioiden ICAO:n Annex 16 mukainen sertifioitu lentoonlähtömelutaso on alle 89 db. 3.4 Laskennassa käytetyt lentoreitit Helsinki-Vantaan lentoaseman lähilaueen lentokonemelun laskennassa käytetyt lentoreitit on määritelty melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmän, GEMS:n, keräämän tiedon sekä Ilmailulaitoksen liikennetietokantaan (LIKE) taltioidun määränpäätiedon avulla. Järjestelmän tallentamista aineistosta tehtiin kiitoteittäin, suunnittain ja konetyyppiryhmittäin jaoteltuja reittitiheyskuvia, joiden avulla määritettiin keskimääräiset lentoreitit. Lentoreittien määrittelyssä laajarunkoisia, A320-sarjaa, MD80-sarjaa ja vastaavia sekä potkurikoneita tarkasteltiin omina ryhminään ja tarvittaessa näille muodostettiin omat lentoreitit. Jokaiselle reitille määriteltiin hajonnat lentoreittitiheyskuvien avulla. Ilmailulaitos

7 Helsinki-Vantaan lentoasema, 6 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Taulukko 3. Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen melulaskennoissa käytettyjen ilma-alustyyppien jakauma tarkastelujaksolla. Helsinki-Vantaan lentoasema Meluluokka / Oper/vrk Osuus Konetyypit tarkastelujaksolla tyyppi % MD80 MD-80 -sarja Mc Donnell Douglas ch % AT72 ATR 72/43 Avions de Transport Regional, Fokker 27/ 50 prop % SF34 SF340 Saab-Fairchild prop % A320 Airbus 320 ch3 < 89 db % A319 Airbus 319 ch3 < 89 db % BA46 British Aerospace BAe-146, Avro RJ-sarja ch3 < 89 db % B752 Boeing 757 -sarja ch % A321 Airbus 321 ch3 < 89 db % DHC8 Saab 2000, Dash 8, Dornier 328 prop % B733 Boeing /400/700/800/900 ch3 < 89 db % DC9 DC-9-sarja, McDonnel Douglas ch % B735 Boeing /600 ch3 < 89 db % CRJ1 Canadair Regional Jet - kaikki versiot ch3 < 89 db % A748 Avro 748, BAe-748 prop % MD11 MD-11, DC-10, McDonnell Douglas ch % LJ35 Learjet 35/45/60, Dassault Falcon 10/20, BAe-125, Cessna 650 ch3 < 89 db % A300 Airbus 300/306/30B/ 310 ch % 2S 2-moottoriset mäntämoottorikoneet prop % 2T muut 2-moottoriset potkuriturbiinikoneet prop % E145 Embraer EMB145, ERJ-145 ch3 < 89 db % T154 Tupolev 154, Tupolev 134, Iljushin 62, Boeing ch % MD90 MD-90, McDonnell Douglas ch3 < 89 db % C500 Cessna 500-sarja (liikesuihkukone) + vastaavat ch3 < 89 db % F100 Fokker 100 ch % FA20 Dassault Falcon 50, Yakolev Yak-40 ch3 < 89 db % B741 Boeing /200/400, Antonov An vastaavat ch % Yhteensä % Suihkukoneet, joiden serfifioitu melutaso lentoonlähdöissä on alle 89 db % Muut suihkukoneet % Potkurikoneet % Laskennassa käytetyt lentoonlähtöreitit on esitetty kiitoteittäin liitekartoissa 1-3 ja laskeutumisreitit liitekartassa 4. Lentoreittikarttojen pohjakarttana on käytetty GEMS:n avulla tuotettua lentoreittien tiheyskarttaa. Reittitiheyskartan avulla on pyritty havainnollistamaan hajontaa, joka jokaiseen reittiin on melulaskennassa sisällytetty. Liitekartoissa reittitiheys on esitetty satunnaiselta noin 1-3 kuukauden pituiselta ajanjaksolta vuoden 2003 aikana siten, että eri kartoissa on kiitoteiden käyttösuhteen mukaan erilainen kokonaismäärä lentoja. Laskennassa käytettyjen mediaanilentoonlähtöreittien lukumäärä erityisesti tärkeimmässä lentoonlähtösuunnassa on suuri. Kiitotieltä 22L on laskentaa varten määritelty 32 lentoonlähtöreittiä ja kiitotieltä 22R on 39 lentoonlähtöreittiä. Jokaiselle reitille on erikseen määritelty hajonnat ja liikennemäärät erikseen päivä-, ilta- ja yöaikana. 4 MELULASKENNAT 4.1 Laskentamenetelmä Melulaskennat on tehty tanskalaisen Lydteknisk Institutin (nykyisin DELTA Akustik & Vibration) kehittämällä DANSIM ohjelmistolla (Danish Airport Noise Simulation Model). Laskentamenetelmää ja ohjelmistoa on kuvattu mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman meluselvityksessä (Plovsing and Svane 1992) sekä raportissa Aircraft Noise Exposure Prediction Model (Plovsing and Svane 1983). Melulaskennat on tehty Ilmailulaitoksen lennonvarmistusosaston ympäristöyksikössä käyttäen ohjelmiston PC-versiota. Tulokset on siirretty Micro-Station SE/Terra Modeller -GIS-ohjelmistoon ja esitetty karttapohjilla samassa ohjelmistossa. Laskenta-alueen koko on ollut 39 km x 36 km. Laskentapisteiden etäisyys toisistaan on 200 m ja niiden lukumäärä Ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: 1. Tietopankkina, johon lentokoneiden melutiedot, tehoasetukset, nopeudet ja korkeudet perustuvat, on pääosin käytetty Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen FAA:n ylläpitämän INM-tietopankin versiota 10 (FAA, 1992), joka on julkaistu keväällä Lisäksi on käytetty syksyllä 1999 julkaistun INM6.0 - ohjelman tietopankkia eräille uudemmille ilma-aluksille. INM6.0 -tietopankissa on tiedot myös DC9-50 kalustolle, johon on asennettu melunvaimennussarja (ABS Heavyweight hushkit). A320-koneen laskeutumiselle on käytetty viimeisimmän INM6.0b-tietopankin meluaineistoa siten, että SELmelutaso liu un takana vastaa aiemman tietopankin tuloksia. 2. Korvaavat referenssi-ilma-alustyypit niille konetyypeille, joita INM-tietopankissa ei ole, on valittu pääosin FAA:n suositusten mukaisesti. Erikseen on GEMS-mittausten perusteella luotu laskentaaineisto ATR72-koneen lähestymisille. A320-sarjan koneet on laskettu yhtenä ryhmänä lukuunottamatta A321 lentoonlähtöjä, joille on luotu oma laskenta-aineistonsa. 3. Reittiliikenteen kapearunkoisten suihkukoneiden lentoonlähtöpainona käytetty pääasiassa NM reittipituutta vastaavaa painoa. Pääasiassa Skandinavian tai kotimaan reiteillä liikennöivälle DC9-50 koneelle sekä potkurikoneille ja liikesuihkukoneille on käytetty NM reittipituutta vastaavaa painoa. A320-sarjan kalustolle on käytetty NM reittipituutta vastaavaa painoa. Laajarunkoisten koneiden lentoonlähtöpainona on käytetty NM reittipituutta vastaavaa painoa. 4. Yksimoottoriset potkurikoneet on jätetty laskelmien ulkopuolelle, sillä niiden operaatioilla ei ole merkitystä melualueiden laajuuteen. 5. Lentoonlähtöprofiileina on käytetty INM-tietopankin oletusprofiileja kyseiselle lentoonlähtöpainolle. Laskeutumisten välilähestymiskorkeutena on käytetty 2000 jalkaa. 6. Ilman absorptio vastaa DANSIM-ohjelmiston käyttämässsä meluaineistossa referenssitilannetta (ECAC, 1997 /12/), jossa lämpötilan oletetaan olevan noin 25 C ja suhteellisen kosteuden noin 70 %. Ilmailulaitos

8 Helsinki-Vantaan lentoasema, 7 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu DANSIM-ohjelmiston perusoletusten mukaisesti (SAE AIR 1751, 1981 /13/). Laskenta-alueen maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu huomioon. 4.2 Tarkastellut melun tunnusluvut Raportissa on laskettu vuoden 2003 toteutuneen tilanteen melun päivä-ilta-yö painotetut keskiäänitasot, L DEN tasot, sekä yö- ja päiväajan painottamattomat keskikäänitasot, L Aeq(22-07) ja L Aeq (07-22). L DEN on melun vuorokauden ajalla painotettu keskiäänitaso (DEN = Day Evening -Night), jossa iltaajan, kello 19-22, melutapahtumia on painotettu + 5 db ja yöajan, kello 22-07, melutapahtumia +10 db. Painotus vastaa ilta-ajan liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja yöajan liikenteen kertomista tekijällä 10. L DEN -melusuuretta käytetään Suomessa arvioitaessa lentokonemelun häiritsevyyttä ja lentokonemelun vaikutusta maankäyttöön. Valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/92) mukaiset yleiset ympäristömelun ohjearvot on annettu A- painotetulle keskiäänitasolle L Aeq erikseen päivä- ja yöajalle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä 4.3 Laskentatulokset ja melualueiden asukasmäärät Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen mukaiset L DEN -meluvyöhykkeet on esitetty liitekartassa 8. Saman vuoden päiväajan keskiäänitasot, L Aeq(07-22) on esitetty liitekartassa 9 ja yöajan keskiäänitasot, L Aeq(22-07) on esitetty liitekartassa 10. Liitekartassa 5 on esitetty aikaisemmassa selvityksessä laskettu vuoden 2000 toteutuneen tilanteen L DEN meluvyöhykkeet. Saman vuoden yöajan keskiäänitason L Aeq (22-07) on esitetty liitekartassa 6. Vuoden 2003 toteutuneessa tilanteessa melualueen L DEN yli 55 db laajuus on noin 56 km 2 ja se on siten noin kolmanneksen pienempi kuin vastaava melualue vuonna Liitekartassa 7 on esitetty melunhallintasuunnitelman täydennysraportissa Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi määritetty melun verhokäyrä, joka on sisällytetty Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen ja tultaneen sisällyttämään myös tarkistettavana olevaan Vantaan yleiskaavaan. Verhokäyrä on muodostettu vuosille 2003, 2010 ja 2020 laskettujen eri ennustetilanteiden ja vaihtoehtojen koosteena ja pitää sisällään perustilanteiden ja eri reittivaihtoehtojen suurimmillaan rajaaman alueen. Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen melualue sijoittuu lähes kokonaan em. verhokäyrän sisäpuolelle. Verhokäyrää laajemmalle vuoden 2003 toteutunut melualue ulottuu Kivistön suunnalla, missä alueen laajuuteen vaikuttaa toteutuneissa lentoonlähtöreiteissä esiintyvä hajonta. Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen L DEN melualue on noin kolmanneksen suppeampi kuin vastaava vuoden 2000 melualue. Melualue poikkeaa myös huomattavasti ennusteesta vuodelle 2003, joka oli esitetty melunhallintasuunnitelmassa. Melualueen ennakoitua suurempaan pienenemiseen tai sen muotoon vaikuttavista tekijöistä merkittävimpiä ovat seuraavat: Konekaluston muutos (merkittävimpänä MD80/DC9 sarjan vaihtuminen A320-sarjan koneisiin) on ollut huomattavasti arvioitua nopeampaa. Vuoden 2003 toteutunut liikennemäärä poikkesi ennustetusta. Vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä toteutuneessa tilanteessa oli noin 15 % pienempi kuin ennustettu. Mikäli konekaluston koostumus olisi molemmissa laskentatilanteissa sama, liikennemäärän vaikutus olisi tällöin noin 0,6 db. Lentoreittien seurantatarkkuus ei suunnistusteknologian kehityksen ja käyttöönoton vuoksi ole edistynyt melunhallintasuunnitelmaa tehtäessä arvioidulla tavalla. Kiitotie 3 ei ole ollut kokoaikaisessa käytössä, eikä sitä ole käytetty yöaikaan lukuunottamatta joitakin operaatioita yön ensimmäisenä tuntina kello ja viimeisenä tuntina kello Vuoden 2003 toteutunut tilanne on laskettu koko vuoden keskimääräisellä liikenteellä, kun aiemmin laskentaperusteena on käytetty kolmeen vilkkaan liikennekuukauden liikennettä. Laskentaperusteen vaikutus melulaskennan tuloksiin on noin 0,4 db. Selvityksessä on laskettu melualuiden asukasmäärät eri vaihtoehdoissa käyttäen samaa vuoden 1999 asukasmääräaineistoa kuin melunhallintasuunnitelmaraportissa. Tulokset ovat siten vertailukelpoisia aiemmin julkaistun melunhallintasuunnitelman raportin tulosten kanssa, mutta eivät sisällä mahdollisia melualueelle sijoittuneita uusia asuntoja. Taulukossa 4 on esitetty melualueiden asukasmäärät eri laskentatilanteissa ja vaihtoehdoissa vuosina Taulukossa on laskettu myös koosteena tuotetun verhokäyrän asukasmäärät. Kuvassa 6 on esitetty melualueiden asukasmäärän kehitys pylväsdiagrammina. Taulukko 4. Melualueiden asukasmäärät eri laskentatilanteissa ja vaihtoehdoissa vuosina Laskentatilanne Alue Asukkaat km2 kpl Deltan uusintalask. INM Delta perustilanne DC 9 hushkitattuna 2003, 2 kiitotietä Ennuste Ennuste toteutunut Toteutunut 2003, perus Perusennuste vanha ennuste Deltan uusintalask perus Perusennuste 2020, tark. laskenta perus Perusennuste 2020, uusi laskenta Verhokäyrä Kooste:2003, 2010 p ja 2020 p (311002) Ilmailulaitos

9 Helsinki-Vantaan lentoasema, 8 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Melualueen L DEN > 55 db asukasmäärän kehitys Lentokonekaluston kehittyminen on ollut huomattavasti ennakoitua nopeampaa. Vuoden 2000 tilanteessa melun kannalta määräävä konetyyppiryhmä oli MD80- ja DC9- sarjan koneet. Nämä konetyypit ovat arvioitua nopeammin korvautuneet A320-sarjan koneilla, jotka lentoonlähdöissä ovat huomattavasti vähämeluisampia. Vuoden 2003 aikana kiitotie 3 ei ole ollut yöaikaisessa käytössä lukuunottamatta joitakin operaatioita yön ensimmäisenä tuntina kello ja viimeisenä tuntina kello Tämä vaikuttaa erityisesti L DEN - tunnusluvun sisältämän melun yöaikaisen painotuksen vuoksi omalta osaltaan melualueen muotoon. Vuoden 2003 aikana ensisijainen laskeutumiskiitotie 15 on ollut käytössä noin 50 % laskeutumisista. Muut laskeutumiset on ohjattu joko kiitotielle 1 eli kiitoteille 22L ja 04R ennuste 2003 tot 2010 perus 2010 vanha ennuste 2020 p 2020p, uusi Verhokäyrä Kuva 6. Melualueen L DEN > 55 db asukasmäärät eri laskentatilanteissa vuoden 1999 asukasmääräaineistolla. Siirtyminen kolmen vilkkaan liikennekuukauden sijasta käyttämään koko vuoden keskimääräistä liikennettä vaikuttaa melutasoihin noin 0,4 db. Vaikutus melualueen laajuuteen ei ole suuri, mutta se tulee ottaa huomioon melutilanteen tarkasteluissa. Melunhallintasuunnitelmassa /7/ on kuvattu aluesuunnistusmenetelmää, RNAV, joka tarkoittaa mm. satelliittien avulla tapahtuvaa lentokoneiden suunnistustekniikkaa. Melunhallintasuunnitelmaa tehtäessä avioitiin, että uuden suunnistusteknologian avulla lentoreittien seurantatarkkuus tulee paranemaan nykyisestä merkittävästi. On kuitenkin jouduttu toteamaan, että tekninen kehitys ei mm. konekaluston suunnistuslaitevarustuksen osin ole kansainvälisellä tasolla edennyt arvioidulla tavalla. RNAVlentoonlähtöreitit voitiin ottaa käyttöön vain kiitotieltä 22R. Niille lentokoneille, jotka eivät voi hyödyntää RNAV-teknologiaa, annetaan kiitotieltä 22R ohjaussuuntiin perustuvia lennonjohtoselvityksiä. Muilta kiitoteiltä on käytössä ns. konventionaalisiin menetelmiin perustuvat lentoreitit. Hajonnat ovat siten merkittävästi erilaisia kuin melunhallintasuunnitelmaa tehtäessä oletettiin. 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Melulaskentojen tuloksia on melualueen L DEN > 55 db asukasmäärien ja pinta-alojen suhteen verrattu aikaisemmin tehtyihin selvityksiin. Liitekartassa 11 on esitetty samalla menetelmällä lasketut vuosien 1990 ja 2000 melualuekartat sekä melunhallintasuunnitelmaan /7/ liittyvässä vuoden 2020 tilanteen uudelleenarviointiraportissa /9/ esitetty melun verhokäyrä. Verhokäyrä on sisällytetty Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen, joka tultaneen vahvistamaan syksyn 2004 kuluessa. Vuoden 2003 toteutuneen tilanteen melualue ja sen asukasmäärä on pienentynyt vuodesta 2000 noin kolmanneksen, ja sen on myös pienempi kuin melunhallintasuunnitelmassa esitetyt ennusteet vuosille 2003 ja Melualueen asukasmäärä on kuitenkin hiukan suurempi kuin em. ennustetilanteissa. Melualue ulottuu verhokäyrän ulkopuolelle Kivistön suunnalla, ja se on hiukan tehtyjä ennusteita laajempi myös Martinlaakson ja Keravan suunnissa, missä tiheän asutuksen johdosta pienikin melualueen laajeneminen kasvattaa asukasmäärää. Seudun maankäytön suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut kolmannen kiitotien ympäristöluvan hakemisen yhteydessä vuonna 1992 laaditun ennusteen mukaiset melualuekartat vuodelle Melukäyrät on sisällytetty mm. Vantaan yleiskaavaan Valmisteilla olevaan Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen on sisällytetty melunhallintasuunnitelman mukainen melun L DEN 55 db ja 50 db verhokäyrä. Sama verhokäyrä tultaneen sisällyttämään myös Vantaan kaupungin tarkistettavana olevaan yleiskaavaan. Ilmailulaitos

10 Helsinki-Vantaan lentoasema, 9 (9) Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna VIITTEET /1/ Plovsing B, Svane S.: Helsinki-Vantaa Airport Noise Exposure from 1990 to LI 451/92. Lyngby, /2/ Helsinki-Vantaa Airport Recalculation with INM Database 10. Delta Acoustic & Vibration, May /3/ Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma, Helsinki-Vantaan lentoasema. Ilmailulaitos A4/94, Vantaa /4/ Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenne ja sen meluvaikutukset Ilmailulaitos, A11/96, Vantaa /5/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Meluvaikutukset 1998 sekä arvio vuodelle Muistio , Ilmailulaitos, järjestelmien kehitys. /6/ Viinikainen M., Mäkelä K.: Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, vuosi Ilmailulaitos, A21/2000, Vantaa s. + liitteet, yht. 20 s. /7/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Ilmailulaitos A19/2001, Vantaa s. + liitteet, 67 s. /8/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta (Ilmailulaitos A19/2001) korjattu aineisto. Muistio s. + 4 liitekarttaa. 7 LIITEKARTAT, mittakaava 1: Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 04R ja 22R. 2. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 04L ja 22L. 3. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 15 ja Lähestymisreitit kiitoteille 04L, 04R, 15, 22L, 22R ja Vuosi L DEN 55, 60 ja 65 db. 6. Vuosi Yö, L Aeq, (22-07) (45,) 50, 55 ja 60 db. 7. Melunhallintasuunnitelman verhokäyrä. L DEN (50,) 55, 60 ja 65 db. 8. Toteutunut tilanne L DEN (50,) 55, 60 ja 65 db. 9. Toteutunut tilanne Päivä, L Aeq, 7-22) 55, 60 ja 65 db. 10. Toteutunut tilanne Yö, L Aeq, (22-07) (45,) 50, 55 ja 60 db. 11. L DEN 55 db vuosina 1990, 2000, 2003 sekä melunhallintasuunnitelman verhokäyrä. /9/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. Ilmailulaitos A14/2002. Vantaa s. + 4 liitekarttaa. Ilmailulaitos

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Ilmailulaitoksen julkaisusarja A A 4/2003 Movements, summer 30 th March 25 th October 2003 A 5/2003 Lentoliikennetilasto 2002 A 6/2003 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, Vol. 4 loka-joulukuu 2003 A 7/2003 A 7/2003 Maarianhaminan lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2002 ja 2020, yleistason tarkastelu Mariehamns flygplats, Flygbullerzonerna år 2002 och 2020, granskning på allmän nivå A 8/2003 Lentoreittimaksut EUROCONTROL laskutusjärjestelmässä A 9/2003 Utin varuskunnan kehittäminen helikoptereiden sekä lentokoneiden melun leviäminen vuonna 2008 A 10/2003 Movements, winter 26 th October th March 2004 A 11/2003 International terminal passenger flow, 26 th October th March 2004 A 12/2003 Lentoreittimaksut 2004 EUROCONTROL- laskutusjärjestelmässä A 1/2004 Liikenneraportti Vol. 5 A 2/2004 Vol. 5 Liikennetilastoja 2004, Helsinki-Vantaan lentoasema A 3/2004 Movements, summer 28 th March 31th October 2004 A 4/2004 International terminal passenger flow, summer 28 th March 31st October 2004 A 5/2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, Vol. 1 tammi-maaliskuu 2004 A 6/2004 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, vuosi 2003 Tätä julkaisua on saatavissa: Ilmailulaitos

Operaatioita vuorokaudessa

Operaatioita vuorokaudessa HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, Ilmailulaitos, 4.12.2002 LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN JA HALLINTA 2003-2020. VUODEN 2020 TILANTEEN UUDELLEENARVIOINTI. 1(3) Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melun

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8.

Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Ilmailulaitos A 6/2005 Vantaa 8.8. Ilmailulaitos, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Vantaa 8.8.2005 , Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004., Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004 Mäkelä

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009

Ilmailulaitos Finavia A1/2009, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2009 Ilmailulaitos Finavia A1/29, Vol 2 Vantaa 31.7.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 29 Lentokonemelukatsaus 2/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 4 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 21 Lentokonemelukatsaus 4/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj 17.7.2012 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Huhti-kesäkuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 2 Vantaa 13.7.27 Lentokonemelukatsaus 2/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Ilmailulaitos, A 7/2004 Vantaa, 30.6.2004 Helsinki-Malmin lentoasema, Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TULOKSET... 2 2.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät...

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Finavia Oyj A1/211 Vantaa 21.3.211 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 3 Vantaa 29.1.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 21 Lentokonemelukatsaus 3/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Ilmailulaitos Finavia A4/2007 Vantaa 27.6.2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki- Vantaan lentoasemalla HEL 2011-001908

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (8) 838 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Pöydälle HEL 2013-007470 T 11 00 01 Viite:

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 14.2.2013 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2012 Lentokonemelukatsaus 4/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 2012

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

153085-01.2 1(4)+liitteet (3)

153085-01.2 1(4)+liitteet (3) 1085-01.2 1(4)+liitteet (3) Liisa Kilpi, Miro Aalto, Benoît Gouatarbès, Tarja Lahti 7.10.2015 Tilaaja: SRV Yhtiöt Oyj Yhteyshenkilö: Miia Ajo MELUSELVITYS 1 Tausta Keravan keskustaan ollaan suunnittelemassa

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU

NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU 1 NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU 1 Tausta laatii asemakaavaa Tampereella alueelle. Tämä melutarkastelu

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 423/11.01.00/2015 15 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevista valituksista Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli

Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 104 / 2007 Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Toni Keskitalo Jyväskylä 2007 1. JOHDANTO Raportissa on laadittu

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Muistio, v. 1.0 19.10.2009 Konsernihallinto, Ympäristö Siviililentoliikenteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.2.2016 MIKKELIN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MIKKELIN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Päivämäärä 24.2.2016 Laatija

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen Mikkelin kaupunki Satamalahden Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen 8.12.2010 1 SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT 1 1 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Melulaskenta 2 1.2 Liikennetiedot 2 2 TULOKSET 2 LIITTEET

Lisätiedot