Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4."

Transkriptio

1 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa

2 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Leskelä T., Linnanto T., Viinikainen M., Pesu M., Routama S. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia, A3/2008, Vantaa s. + liitekartat 6 s. TIIVISTELMÄ Ilmailulaitos Finavia laati vuosina Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun ennusteita jaksolle Ennusteet perustuivat arvioihin kolmen kiitotien järjestelmän tulevasta käytöstä, liikennemäärien kasvusta ja konekannan kehittymisestä. Sittemmin kolmannen kiitotien käyttö on vakiintunut ja liikenne-ennusteiden sekä lentokoneiden kehitysnäkymät ovat muuttuneet aiemmista arvioista. Lisäksi lentokonemelun laskentamenetelmä on muuttunut, ja tämä vaikuttaa tuloksiin. Ympäristölupamenettelyn myötä on ajankohtaista päivittää aiemmat lentokonemelun kehittymisennusteet. Helsinki-Vantaan lentoasemalla muutamat merkittävimmät lentoyhtiöt vastaavat yli 80 % koko lentoliikenteestä. Tässä raportissa käytetty liikenteen kysynnästä ulottuu lähes 10 vuotta pidemmälle kuin lentoyhtiöiden omat ennusteet. Ennusteen kannalta merkittävimmät muutokset ovat laajarunkokoneiden operaatiomäärien kasvu, Airbus 320 -sarjan korvaaminen Airbusin uuden sukupolven kapearunkokoneilla ja kotimaan liikenteen lyhyempien reittien suihkukoneiden vaihtuminen potkuriturbiinikoneisiin. MD90- ja Avro RJ 85- ja 100 koneet arvioidaan korvattaviksi Boeingin uuden sukupolven kapearunkokoneilla. Yleisimpiä käytössä olevia lentokoneita koskevat lähtötiedot on laadittu pohjautuen Helsinki- Vantaan lentoaseman lentokoneiden melun- ja reittienseurantajärjestelmän tietoihin. Muiden koneiden lähtötiedot perustuvat laskentaohjelman tietokannan tietoihin ja niiden muokkaamiseen tarvittavin osin. Tulevaisuuden lentokoneet on kuvattu arvioimalla niiden ominaisuuksia nykyisen konekannan ja kansainvälisen aineiston tietopohjalta. Ennustetilanteen lentoreitit on laadittu nykytilanteen pohjalta vuoden 2025 liikenteeseen ja koneisiin sovitettuna. Reittien käytön painottumiseen vaikuttavat kotimaan liikenteen väheneminen ja liikenteen suuntautuminen voimakkaammin itään. Kiitoteiden käyttötavat pysyvät pitkälti vuosina tehtyjen arvioiden kaltaisena. Laskentamenetelmän uudistumisesta aiheutuva tulosten muuttuminen aiheuttaa katkoksen lentokonemelun kehittymistä kuvaavien aikasarjojen tarkasteluun. SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA KÄYTETYT METODOLOGIAT JA OHJELMISTOT ECAC Doc 29 versio 3 ja INM GEMS ArcGIS Taulukko- ja tietokantasovellukset LENTOKONETYYPPIEN MUUTTUMINEN KOHTI KEHITYSTILANNETTA Arvion lähtökohdat Lentokonetyyppi- tai lentoyhtiökohtaisia arvioita ILMA-ALUKSIA KOSKEVAT TIEDOT OPERAATIOMÄÄRÄ JA -JAKAUMA LIIKENTEEN REITTI- JA KIITOTIEJAKAUMA LASKENTAOHJELMAN SOVELTAMINEN Reittien muodostaminen Laskennan parametrit LASKENTATULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Tulokset L den -tulosten tarkastelu LIITEKARTAT

3 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) 1 TAUSTAA Ilmailulaitos Finavia laati vuosina ennusteita lentokoneiden melun kehittymisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Meluhallintasuunnitelma julkaistiin joulukuussa ja sen täydennysversio kuntien kommenttien pohjalta joulukuussa Tarkastelu ulottui noin vuoteen 2020 saakka ja perustui ennakkokäsityksiin kolmen kiitotien järjestelmän tulevasta käytöstä. Kolmas kiitotie otettiin käyttöön marraskuussa Ilmailulaitos Finavia on laatinut uuden arvion lentoliikenteen kysynnästä ja sen muutoksesta ulottaen tarkastelun muutaman vuoden aiempaa pidemmälle. Tämän vuoksi tarkastelua kuvataan noin vuoden 2025 tilanteen arvioksi. Arvio on haluttu tehdä meneillään olevan lentoaseman ympäristölupaprosessin tueksi, sekä toisaalta siksi, että lentoyhtiöiden toimintaa tulevaisuudessa koskevat oletukset ovat muuttuneet. Samalla myös kokemukset kolmen kiitotien järjestelmän käytön turvallisuusvaatimuksista ovat konkretisoituneet ja nämä vaatimukset koskevat myös liikenteen ohjaamista jatkossa. Lisäksi on haluttu arvioida kansainvälisen lentokoneiden melun laskentaa koskevan metodologian muutoksen vaikutusta laskentatuloksiin. Lentokoneiden melun leviämisen arvioiminen ennustetilanteessa lähes kahden vuosikymmenen päässä on lähtötietojen kokoamisen kannalta vaativa tehtävä. Operaatiomäärien, 1 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Ilmailulaitos A19/2001, Vantaa s. + liitteet, 67 s. Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta (Ilmailulaitos A19/2001) korjattu aineisto. Muistio s. + 4 liitekarttaa. Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. Ilmailulaitos A14/2002. Vantaa s. + 4 liitekarttaa. ilma-aluskaluston ja erityisesti niiden teknisten ominaisuuksien arvioiminen on vaatinut suuren työpanoksen. Keskustelut lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien edustajien kanssa ovat tuoneet arvokasta tietoa. Tehty melua koskeva arvio on käytännössä aloitettu puhtaalta pöydältä ja laadittu kokonaisuudessaan uudestaan muuttuneilla työvälineillä. Vuosien numeraalisesta lähtöaineistosta ei ole voitu käyttää hyväksi juuri mitään. Varsinainen melualueiden laskenta on kuitenkin nykyisin Finavian käytössä olevilla tietokoneohjelmistoilla selvästi joustavampaa kuin aiemmin. Työn lähtötietojen kokoamista varten on laadittu merkittäviä taulukkolaskenta- ja tietokantasovelluksia automatisointeineen. Lentokonemelun arvioinnin tueksi on kokemuksia vaihdettu myös kansainvälisesti. Työn kuluessa on käyty keskusteluja englantilaisten ja pohjoismaisten asiantuntijoiden kanssa. Laskentaohjelmaa koskevissa kysymyksissä on oltu yhteydessä ohjelmiston ylläpitäjään Yhdysvaltoihin. Tämä raportti korvaa saman nimisen muistion (päivätty ). Työn ovat laatineet pääasiassa ympäristöinsinööri Tuomo Leskelä, suunnittelija Tuomo Linnanto sekä ympäristöjohtaja Mikko Viinikainen. 2 KÄYTETYT METODOLOGIAT JA OHJELMISTOT 2.1 ECAC Doc 29 versio 3 ja INM 7.0 Lentokonemelualueiden laskennassa on käytetty Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen (FAA) kehittämää ja ylläpitämää laskentaohjelmaa INM 7.0 (Integrated Noise Model). Ohjelma on virallisesti julkaistu INM 7.0:n sisältämä laskentametodologia on Euroopan siviiliilmailukonferenssin vuonna 2005 julkaiseman ECAC Doc 29 version 3 mukainen. Laskentametodologiaa ja sen vaikutusta on tarkasteltu erillisessä muistiossa (Vuosien lentokonemelun verhokäyrän laskenta ECAC:in uudella menetelmällä, Finavia ) sekä ympäristölupahakemuksen kappaleessa 5. INM on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty lentokonemelualueiden laskentasovellus. 2.2 GEMS Laskentamalliin on saatu tarkentavia lähtötietoja Helsinki-Vantaalle asennetusta GEMSjärjestelmästä (Global Environment Monitoring System). Järjestelmä tallentaa tutkatiedon (ilma-alusten nopeus, korkeus, sijainti) lisäksi seitsemän kiinteän ja kahden siirrettävän melumittausaseman tiedot. GEMSjärjestelmän tuottama tieto tarkentaa lähtötietoja. Suurin hyöty saadaan ilma-alusten lentoonlähtö- ja laskeutumisprofiilien tarkentamisessa Helsinki-Vantaan olosuhteita vastaaviksi verrattuna laskentamallin oletuksiin. GEMS-järjestelmän kuvaus on hakemusraportin kohdassa ArcGIS Tulosten arvioinnissa ja esittämisessä on käytetty ArcGIS-paikkatietosovellusta. Sovelluksella on laskettu mm. melualueiden asukasmäärät. 2.4 Taulukko- ja tietokantasovellukset Liikennelähtötietojen tuottaminen laskentamallin edellyttämiin taulukkomuotoihin on tehty Microsoft Excel- ja Access-sovelluksilla. 3 LENTOKONETYYPPIEN MUUTTUMINEN KOHTI KEHITYSTILANNETTA 3.1 Arvion lähtökohdat Vuoden 2006 kokonaisoperaatiomäärästä Finnair Oyj ja Aero Oy edustivat 50 %, SAS yhdessä Blue1:n kanssa 15 % ja FinnComm Airlines yhdessä Golden Airin kanssa 11 %. Lufthansan osuus oli 3 %. Neljän ns. low-cost -lentoyhtiön osuus oli yhteensä 3 %. Näiden toimijoiden kokonaisvolyymi oli siis jo 82 %. Mainittujen toimijoiden konekaluston laadun ja käytön oikea arvioiminen on ratkaisevaa liikenteen kehittymisen arvioinnissa. Ennustettaessa lentokonekalustoa vuodelle 2025 on hyvin paljon muuttuneita lähtökohtia verrattuna vuosina tehtyyn arviointityöhön. Vuosien 2000 ja 2007 välillä on Finnair Oyj:n liiketoimintastrategia voimakkaasti muuttunut ja yhtiö on hankkinut uudentyyppistä kapearunkokalustoa sekä laajentanut voimakkaasti laajarunkokoneilla operoimista. Yhtiö on myös tilannut vasta suunnitteluvaiheessa olevia laajarunkokoneita, joiden oletetaan tulevan liikenteeseen vuonna Vuosien kuluessa myös pääasiassa kotimaan liikenteessä Finnairin partnerina toimiva FinnComm Airlines on uusinut kalustonsa nykyaikaisiin ATR ja ATR potkurikoneisiin. Lentokonekalustoa ja sen käyttöä eri vuorokauden aikoina koskevat ennusteet perustuvat osittain keskusteluihin tärkeimpien operaattoreiden kanssa. Liikenne-ennuste ulottuu lähes 10 vuotta pidemmälle verrattuna minkään operaattorin omiin varsinaisiin analyyseihin tulevasta kehityksestä. Siksi operaatioennusteissa on olennaisena osana mukana Finavian tekemiä oletuksia liikenteen kehittymisestä, eivätkä kehitysennusteet suoraan perustu yhdenkään operaattorin antamiin tietoihin. 3

4 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) Melunhallintasuunnitelman ennuste sisälsi 23 konetyyppiä, joita käytettiin melulaskentojen tekemisessä. Käytetyn konetyyppimäärän voidaan arvioida olleen tarpeettoman suuri, sillä vain yleisimmät tai meluisimmat koneet ratkaisevat lentokonemelualueen laajuuden. Tämän vuoksi melulaskentoja varten laadittavassa kehitys ennusteessa on pyritty optimoimaan käyttävien konetyyppien määrä, jotta lähtöaineiston käsittely laskennoissa ei muodostu tarpeettoman monimutkaiseksi. 3.2 Lentokonetyyppi- tai lentoyhtiökohtaisia arvioita Finnair Oyj tulee lisäämään laajarunkokalustoa sekä syöttöliikennettä erityisesti Eurooppaan hoitavaa kapearunkoista suihkukonekalustoa. Oletuksena on, että laajarunkokalusto kasvaa tasaisesti vuoteen 2025 saakka. Tällöin A330- ja A350 -koneet muodostavat puoliksi reittiliikenteen laajarunkokaluston. Nykyisen Embraer-laivaston laajenemien on jo tiedossa, ja oletetaan, että sen tekniikka pysyy nykyisenä. Airbus 320-sarja on vuoden 2020 tienoilla tulossa osin uudistettavaksi. Tehdyn oletuksen mukaan nykytekniikkaa edustavien A319- ja A320 -koneiden operaatiomäärä on suunnilleen sama kuin nykyisin, mutta erityisesti A321-koneet sekä muu tämän laivaston kasvu on korvautunut Airbusin NGNBkoneella (Next Generation Narrow-Body). Lomaliikenne, joka nykyisin käyttää pääosin B757-kalustoa, käyttäisi pitkillä matkoilla sopivaa A350-versiota ja lyhyillä matkoilla sopivaa Airbusin NGNB-versiota. Ennustetilanteessa arvioidaan kotimaan liikenteessä olevan eri operaattoreilla käytössä potkuriturbiinikoneita, jotka korvaavat suihkukoneita lyhyemmillä kotimaan lennoilla. Voidaan arvioida, että ATR koneet, jotka aiemmin ovat olleet jopa yleisin Helsinki- Vantaalla operoinut konetyyppi, ei enää ennustetilanteessa ole, vaan kaikki ATR-koneet ovat vähintään nykyisen sarjan kaltaisia ympäristöominaisuuksiltaan. Samalla voidaan tehdä konservatiivinen oletus, että kaikki ATR-koneet ovat vähintään ATR72- kokoluokkaa. Vuonna 2006 käytettiin ATRkoneiden lisäksi merkittävässä määrin Saab 340- ja Saab potkurikoneita, sekä F50- ja L410 -koneita. Näiden kaikkien valmistus on jo lopetettu. Meluennusteessa nämä kaikki koneet on arvioitu korvattavan ATR koneella. SAS:n laivastossa oletetaan tapahtuvan voimakas muutos vuoteen 2025 mennessä, sillä yhtiö on toistaiseksi ilmoittanut jatkavansa operoimista MD80-koneilla odottaessaan uuden sukupolven kapearunkokoneita markkinoille. Oletuksena on, että ennustetilanteessa SAS:n väreissä olevat suihkukoneet ovat kokonaisuudessaan Boeing n NGNB-koneita. Blue1 operoi nykyisin merkittävää Avro RJ85- ja RJ100 -laivastoa, eikä sillä vuoden 2007 syksyllä ole lainkaan väreissään potkurikoneita. Avro-konetyypin voidaan arvioida tulevan käyttöikänsä loppuun ennustekauden aikana ja tulevan pääosin korvatuksi BNGNBkoneella ja joltakin osin potkuriturbiinikoneella, jota saattaisi ominaisuuksiltaan edustaa ATR kone. Nykyisin B737-koneita käyttävät Helsinki- Vantaalla monet yhtiöt. Vuonna 2006 näiden operaatiomäärä on yhteensä noin Versioiden -300, -400, -500 ja -800 kunkin määrät olivat muiden versioiden ollessa vähemmän. Näistä kolmen ensimmäisen version valmistus on lopetettu vuonna Ennusteessa on konservatiivisesti arvioitu, että muiden yhtiöiden kuin SAS ja Blue1 käyttämät B737-sarjan koneet ovat nykyisin käytössä olevaa 800-sarjaa. Reittiliikenteessä käytetään nykyisin merkittävässä määrin Embraer 145-suihkukoneita. Tämän konetyypin oletetaan säilyvän teknisesti muuttumattomana. Muut suihkukoneet edustivat vuonna 2006 noin 9000 operaatiota. Tämä koneryhmä edustaa kymmeniä eri tyyppejä, joista suurin osa on pieniä ns. business-jettejä, kuten Falcon 20 ja hieman suurempia tyyppejä kuten Challenger 600-sarja. Yleisin muista suihkukoneista oli vuonna 2006 Fokker 100, jota ei enää valmisteta. Tämän konetyyppiryhmän ennustaminen olisi tehtävissä monella tavalla. Koska F100 on suuruusluokaltaan tästä ryhmästä suurimpia matkustajareittiliikenteessä käytettäviä, on tätä ryhmää kuvattu ennusteessa suunnilleen puoliksi F100-koneella ja CL601-koneella huolimatta siitä, että F100- kone tuskin on käytössä ennustetilanteessa. Näiden koneiden ominaisuudet ovat kuten nykyisin. Erikoisrahtikäytössä yhtiöt käyttävät nykyisin A300-koneita, B757-koneita ja vähemmän kuin kerran päivässä B747-koneita. Rahtikoneiden valikoima tullee olemaan ennustetilanteessa kirjava, vaikka rahtikoneiden erityistä kasvua ei Helsinki-Vantaan lentoasemalla ole näköpiirissä. Suurten rahtisuihkukoneiden oletetaan jatkossa pääosin vastaavan melultaan edelleen nykyisiä A300-tyypin koneita, mutta joukossa on myös nykyistä B tekniikkaa vastaavia koneita. Rahtitoiminnassa saatetaan jatkossa käyttää myös suuria potkurikoneita, jotka perustuvat nykyisin käytettävään tekniikkaan tai ovat kokonaan uusia konetyyppejä. Tämän vuoksi ennusteessa oletetaan käytettävän myös suuria potkukoneita, joiden edustajana on C130 Hercules. Hercules edustaa vanhaa tekniikkaa, mutta se on jouduttu valitsemaan, koska meluteknisiä tietoja ei muille suurille potkurikoneille ole saatavilla. Herculeksen melua on tästä syystä laskennoissa vähennetty viidellä desibelillä lentoonlähdöissä ja laskeutumisissa. Yksimoottoriset potkurikoneet ja helikopterit on jätetty laskelmien ulkopuolelle, sillä niiden operaatioilla ei ole merkitystä melualueiden laajuuteen. 4 ILMA-ALUKSIA KOSKEVAT TIEDOT INM-laskentaohjelman jakeluversiot sisältävät yleisimpien käytettävien ilma-alusten lentoprofiili- ja melutietoja. Pääasiassa on käytetty ohjelmiston viimeisimmän version INM 7.0:n tietokannan tietoja, kuitenkin niitä on tarvittaessa tarkennettu mikäli GEMS-järjestelmästä saadut tiedot ovat poikenneet olennaisesti tietokannan ja ohjelmistoversion tuottamista tunnusluvuista. Laskentaan on sisällytetty myös ilma-aluksia, jotka eivät ole vielä tuotannossa tai eivät vielä operoi Helsinki- Vantaalla. Näiden ilma-alusten kohdalla on tehty arvioita tulevista suoritusarvoista ja melutiedoista. Ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: 1. Keskeisimmille EFHK:lla vuonna 2007 sekä ennustetilanteessa 2025 operoiville konetyypeille luotiin profiilit ja tietokannan tarjoamia lähtöarvoja tarkennettiin perustuen GEMS-järjestelmän tuottamaan informaatioon. Koneille, joiden kuvausta ei tietokannoista löydy, luotiin substituutit lähinnä vastaavasta koneesta ja kone sovitettiin GEMS:n tuottamaan informaatioon. Näin toimittiin laskennan koneiden A319, A320, ATR72, E190 ja B738 osalta. 2. Koneet, jotka eivät olleet tarkastelussa keskeisimpiä ja jotka löytyvät INM7.0:n tietokannasta käytettiin sellaisenaan ja niiden profiileiksi valittiin oletettavaa käytettävää reitinpituutta vastaavat profiilit. Lähestymisprofiileita modifioitiin vastaamaan EFHK:lla lennonjohdon antaman ohjauksen mukaisia lentomenetelmiä. Näin toimittiin laskennan koneiden A330, DCH8, E145, F100, CL601, B744 ja A300 osalta. Lähestymisissä käytettiin kaikille kiitoteille samoja lähestymisprofiileja. 3. Koneet, joita ei työtä laadittaessa ollut olemassa, mallinnettiin käytössä olevaan tietoon perustuen modifioimalla kohdan 1 mukaisesti mallinnettuja koneita, tai modifioimalla lähinnä vastaavaa INM7.0 tietokannan konetta. Tulevaisuuden koneiden valmistajilta saatuihin suoriin tai epäsuoriin arvioihin suunnitelmatasolla olevista koneista suhtauduttiin konservatiivisesti. Lähestymisprofiileita modifioitiin vastaamaan EFHK:lla lennonjohdon antaman ohjauksen mukaisia lentomenetelmiä. Näin toimittiin koneiden ANGNB, ANGNBL, BNGNB, C130, A350 ja A350L osalta. 4

5 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia, LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN ENNUSTETILANTEESSA (7) 5 OPERAATIOMÄÄRÄ JA -JAKAUMA Taulukossa 1 on esitetty arvioitu konekalusto noin vuoden 2025 tilanteessa. Aineistoa on käsitelty myös hakemusraportin kohdassa Laskennoissa käytetyille ilma-aluksille on arvioitu keskimääräiset eri vuorokaudenaikojen (den) operaatiomäärät (taulukko 2). Operaatiot ovat vuosikeskiarvoista laskettuja. Operaatiomääräarviosta on luotu taulukkolaskentaohjelmassa oletetun kiitoteiden käyttösuhteen mukainen taulukko. Kunkin ilmaaluksen liikennemäärä on siten saatu jaoteltua eri kiitoteille vuorokaudenajoittain. 6 LIIKENTEEN REITTI- JA KIITOTIEJAKAUMA Liikenteen jakautumisessa eri reiteille on huomioitu arvioidut muutokset nykytilanteesta vuoden 2025 liikenteeseen. Esimerkiksi kotimaan liikenteen väheneminen ja itään suuntautuvan liikenteen kasvu on huomioitu kyseisten ulosmeno- ja tuloporttien liikenteen muutoksina. Liikenteen jaottelua on hallittu MS Excel-taulukoilla ja niiden tietoja on yhdistetty MS Access-sovelluksella ilmaaluskohtaisiin liikennemääriin ja niiden käyttämiin profiilitietoihin. Kuvassa 1 olevalla Access-haulla muodostuu INMlaskentaohjelman käyttämä taulukko lentoonlähtevien ilma-alusten melun laskemiseksi. Taulukko 1. Kehitystilanteen (noin vuosi 2025) lentokonemeluarviossa käytetyt ilma-alukset ja niiden operaatiomäärät. Operaatiomäärät ovat vuosikeskiarvoja. Konetyyppi Oper/vrk Osuus % ATR72, keskikokoiset potkuriturbiinikoneet % E190, Embraer % A320, Airbus % A319, Airbus % BNGNB, Boeing Next Generation Narrow Body 90 10% ANGNB, Airbus Next Generation Narrow Body 70 8% F100, Fokker 100, keskikokoinen suihkumatkustajakone 60 7% B738, Boeing % DHC8, pienehköt potkuriturbiinikoneet 40 4% CL601, Canadair Challenger 600, pieni suihkumatkustajakone (business) 40 4% A330, Airbus 330 (laajarunko) 30 3% E145, Embraer 145, pieni suihkumatkustajakone 30 3% A350, Airbus 350 (laajarunko) 26 3% ANGNBL, Airbus Next Generation Narrow Body lomalennot 20 2% A300, Airbus 300 (laajarunko) (rahti) 12 1% C130, suuret potkuriturbiinikoneet (rahti) 10 1% A350L, Airbus 350 lomalennot (laajarunko) 10 1% B744, Boeing , (laajarunko), (rahti) 6 1% Yhteensä % Taulukko 2. Laskennoissa käytettävät operaatiomäärät vuorokaudessa päivä-, ilta- (klo 19 22) ja yöaikana (klo 22 07). Operaatiomäärät ovat vuosikeskiarvoja. Day Evening Night Yhteensä Lentoonlähtöjä Laskeutumisia Taulukossa 2025 AC_RWY_DEN on lentoonlähtevien ilma-alusten liikennemäärät kiitoteittäin ja vuorokaudenajoittain (den). Taulu 2025 Reitti_Exit_osuus_crosstbl sisältää tiedot kunkin kiitotien reiteistä ja siitä kuinka liikenne jakaantuu eri reiteille samalta kiitotieltä samaan ulosmenoporttiin päätyvillä reiteillä. Tässä taulukossa määritetään laajarunkoisten- (WB), kapearunkoisten- (NB) ja turboprop-ilma-alusten (TP) jakaantuminen omille reiteilleen Exit_acgroup_kerroin - taulukossa määritellään ulosmenoportin prosenttiosuus kiitotien liikenteestä. Lisäksi haussa lisätään taulukon 2025 AC_profiles tiedot, jossa on ilma-aluksille luodut tai INMtietokannan lentoonlähtöprofiilin nimi. Profiilin yksityiskohtaisia tietoja hallinnoidaan INMohjelmassa. Vastaavat taulukot ja accesshaku on tehty laskeutuvalle liikenteelle. Muodostuva taulukko Ops-flt.dbf on INM:n lähtötiedoiksi soveltuva taulukko. Noin vuoden 2025 tilanteen lentokonemelualueiden lähtötietoina on käytetty kuvan 2 ja taulukoiden 1-4 tietoja. 7 LASKENTAOHJELMAN SOVELTAMINEN Helsinki-Vantaan lentokonemelualueiden laskemiseksi INM-laskentaohjelmaan on määritelty vakioiksi kiitoteiden sijainnit, lentoonlähtö- ja laskeutumisreitit, sääolosuhteet, laskennassa käytetyt ilma-alukset ja niiden profiilit. Ilma-absorptio vastaa INM-ohjelmiston käyttämässä meluaineistossa referenssitilannetta (ECAC, 1997). Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu ECAC:n Doc 29 3rd edition -menetelmän mukaisesti (kuvattu myös luonnoksessa standardiksi SAE AIR- 5662). Laskenta-alueen maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu huomioon. Kuva 1. Eri tietolähteiden yhdistäminen INM-laskentaohjelman käyttämäksi taulukoksi

6 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia, LENTOKONEIDEN MELUN KEHITTYMINEN ENNUSTETILANTEESSA (7) Taulukko 3. Lentoonlähdöt kiitoteittäin vuositasolla vuorokaudessa Lentoonlähdöt kiitotie D E N SUM 04L R L R SUM Taulukko 4. Laskeutumiset kiitoteittäin vuositasolla vuorokaudessa Laskeutumiset kiitotie D E N SUM 04L R L R SUM Kuva 3. Laskennassa käytettyjen lentoonlähtöjen (siniset) ja laskeutumisten mediaanireitit (punaiset) Kuva 2. Kiitoteiden käyttösuhteet melulaskennoissa. Ylemmät kuvat: koko vuorokausi, alemmat kuvat yöaika klo Keskiarvo vuositasolla. Kuva 4. Kiitotien 22R lentoonlähtöreitit ja niiden alireitit (esimerkki) 7.1 Reittien muodostaminen Laskennassa käytetyt reitit on pääasiassa laadittu vuoden 2006 ja 2007 liikenteen toteutuneiden reittien perusteella. Jokaiselta kiitotieltä jokaiselle TMA:n (lähestymislennonjohtoalueen) ulosmenoportille ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä omaa reittiään, vaan läheisten ulosmenoporttien liikenne on yhdistetty yhdelle reitille. Samaa menettelyä on käytetty lähestyvän liikenteen reittien määrittämisissä. Samalta kiitotieltä kahdelle lähekkäiselle ulosmenoportille suuntautunut liikenne usein eriytyy kaukana laskettavien melualueiden ulkopuolella, eikä liikennemäärien yhdistämisellä siten ole merkitystä laskentatulokseen. Kiitoteiden 22R, 04R ja 04L joillakin reiteillä on välittömästi lentoonlähdön jälkeen nopea kaarros, eivätkä kaikki konetyypit kykene kaartamaan samalla tavalla. Tällöin on tarvittaessa luotu eri reitit laajarunkoisille-, kapearunkoisille- ja turboprop-ilma-aluksille, jolloin yhdeltä kiitotieltä voi olla kolme eri reittiä yhdelle ulosmenoportille. Laskeutuvien ilma-alusten kohdalla ei ole tarvetta tehdä erillisiä reittejä eri ilma-alustyypeille. Laskennassa käytetyt reitit on viety laskentasovellukseen, jossa niistä on muodostettu mediaanireitit ja niiden alireitit. Alireitit kuvaavat ns. reittien hajontaa. Alireitit ovat mediaanireitin rinnakkaisreittejä, joille voidaan määrittää haluttu osa reitin kokonaisliikenteestä (ns. hajonta). Alireittien määrä ja etäisyys mediaanireitistä voidaan määrittää INM:ssä. Kuvassa 3 on esitetty laskentaan määritetyt reitit ja kuvassa 4 vastaavasti esimerkkinä kiitotien 22R lentoonlähtöreitit ja niiden alireitit. Reitit

7 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, LENTOKONEIDEN MELU KEHITYSTILANTEESSA (7) päättyvät TMA:n rajalla sijaitsevaan ulosmeno- tai tuloporttiin. Melulaskentoja varten kullekin mediaanilentoreitille on määritelty hajonta. Lähtökohtana ennustetilanteen reiteissä on aluenavigointi (esim. satelliittiteknologiaan perustuva RNAV) ja sen antamat mahdollisuudet entistä tarkemmalle reittien seuraamiselle normaalitilanteessa. RNAV-reittien julkaiseminen edellyttää ilma-aluksilta riittävää navigoinnin varustelutasoa, joka toteutunee jo selvästi ennen vuotta Ennustetilanteissa lentoreittien hajonnan on siten oletettu olevan pienempää kuin nykytilanteessa. Lähestymisten osalta hajonnan määrittelyä on täydennetty tekemällä laskentoja varten ns. näkölähestymisreittejä sekä vektorointiin perustuvia reittejä, joille melulaskentoja varten on oletettu osan liikenteestä sijoittuvan. Lähestymisreittien hajonnan määrittelyssä on hyödynnetty saatuja kokemuksia nykytilanteen toiminnasta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty lentoonlähtö- ja laskeutumisreitit ArcGIS-tulosteena yleiskarttapohjilla. 7.2 Laskennan parametrit Kussakin tietokoneajossa on määritetty mm. laskettavat melusuureet, laskenta-alueen koko ja laskentapisteiden tiheys. Merkittävin muutos aiempaan laskentametodologiaan on sivuttaisvaimennuksen laskenta. Uudella laskentamenetelmällä (SAE-AIR- 5662) melualue laajenee sivusuuntaan aiempaa laajemmalle (siipimoottoriset koneet). Hakemusraportin kohdassa on esimerkkejä yksittäisen lentoonlähdön melujalanjäljesta uudella ja vanhalla laskentametodologialla laskettuna. INM 7.0 on ensimmäinen INM:n versio, jossa otetaan huomioon myös ilma-aluksen kaarroksen geometria ja sen vaikutus melun leviämiseen kaarroksen aikana. 8 LASKENTATULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 8.1 Tulokset Liitekartoissa 3-5 on esitetty melualueet eri melutasosuureilla ilmoitettuna kehitystilanteessa, joka vastaa noin vuoden 2025 tilannetta. Liitteessä 6 on esitetty kehitystilanteen 2025 sekä aiemman ns. verhokäyrän yhdistelmä. Laskentatulosten tarkastelu ja esittäminen on tehty ArcGIS-sovelluksella. Sovelluksella on laskettu myös melualueen sisään jäävien asukkaiden määrä. ArcGIS:stä on voitu tulostaa lopputulokset suoraan Adobe Acrobat-muodossa. 8.2 L den -tulosten tarkastelu Tuloksiin vaikuttavat osaltaan kaikki laskennassa käytetyt lähtötiedot, oletukset ja menetelmät. Vuoden 2006 asukasmääräaineistolla arvioituna L den yli 55 db alueen asukasmäärä olisi noin L den -tunnusluvun kohdalla kiitotien 22R lentoonlähdöistä aiheutuva melualue on melunhallintasuunnitelmassa (ks Johdanto) esitettyjä aiempia arvioita lievästi leveämpi kiitotien pohjois- ja länsipuolella. Tähän vaikuttaa osaltaan uusi laskentamenetelmä ja sen sivuttaisvaimennusten muutos sekä laskennassa käytetyt lentoonlähtöprofiilit. Kiitotien 22L eteläpuolella melualue muuttuu jonkin verran ollen verhokäyrää kapeampi kiitotien sivulla ja ulottuen Silvolan tekojärven kohdalla ulommas. Muutos johtuu lentoonlähtöreittien realistisemmasta kuvaamisesta verrattuna vuosina laadittuihin selvityksiin sekä oletuksesta, että kiitotien 22L lentoonlähdöt tehtäisiin pääosin kiitoteiden 1 ja 2 risteyksestä. Näitä vasemmalle kääntyviä reittejä käytetään suihkukoneille vain päiväaikaan. Yöaikana reittiä käyttäisi tulevaisuudessa vain vähäinen määrä potkurikoneita. Suoraan kiitotien sivulla on myös moottorijarrutuksen erilainen käsittely INM-ohjelmistossa vaikuttanut melukäyrän yksityiskohtiin. L den -arvoilla kiitotien 22R laskeutumislinjan melualueen muutos aiempiin arvioihin nähden johtuu lähinnä parin ilta-ajan tunnin laskeutuvan liikenteen oletetusta ohjaamisesta rinnakkaiskiitoteille kiitotien 15 asemasta sekä yöajan laskeutumisten tasaantumisesta 22- suunnan kiitoteille. Ilta- ja yöajan liikenteen voimakas painotus L den -tunnusluvussa näkyy melualueen laajuudessa, vaikka kyse on varsin vähäisistä liikennemuutoksista verrattuna aiempiin arvioihin. Koska laskentamenetelmä olettaa melun leviävän aiempaa leveämmälle reittien sivusuunnassa, tästä seuraa, että tuloksissa rinnakkaisten kiitoteiden laskeutumisten piikkimäiset melualueet kiitoteiden välillä osin yhdistyvät ja melualueet pitenevät. Samalla laskeutumissektorin melualueen yleismuoto muuttuu ja melualueen teoreettinen pinta-ala kasvaa. Tämä on laskentatuloksissa havaittavissa myös kiitoteiden 04L/R välisellä alueella. Melualue kiitoteiden 22L/R laskeutumissektorissa muuttuu lievästi myös laskeutuvien koneiden lentomenetelmien uudenlaisen arvioimisen vuoksi. 9 LIITEKARTAT 1. Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, lentoonlähdöt. 2. Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, laskeutumiset 3. Kehitystilanne Lentokonemelu, L den 55, 60 db 4. Kehitystilanne Lentokonemelu, L n 50, 55 db 5. Kehitystilanne Lentokonemelu, L Aeq(7-22) 55, 60 db 6. Kehitystilanne 2025 sekä verhokäyrä (Ilmailulaitos A14/2002), lentokonemelualueiden L den 55 ja 60 db yhdistelmä 7

8 Kilometriä Ilmailulaitos Finavia Helsinki-Vantaan lentoasema Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, lentoonlähdöt Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 1

9 Kilometriä Ilmailulaitos Finavia Helsinki-Vantaan lentoasema Kehitystilanne Melulaskennoissa käytetyt mediaanireitit, laskeutumiset Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 2

10 Nummenpää Kassakumpu Mikkolanmäki Nurmijärvi Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Terrisuo Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Tapiola Perttula 55 Siippoo Nummi Tuusulanjärvi Ristinummi Paipis Paippinen Brusas Gästerby Pyykorpi Helkku Sahamäki Numlahti Valkjärvi Nummimäki Talvisto Klaukkalan Lepsämä Metsäkylä Mäntysalo Palsi Jukola Klaukkala Jokipelto Lintumetsä Syrjälä Kuonomäki Skogby Harjula Lakisto Snäckens ToivolaToivala Reuna Riipilä Palojoki Rusutjärvi Nahkela 60 Lahela Metsäkylä Koivikko Ruotsinkylä Myllykylä Tuusula Tuomala Kytömaa Hyrylä Savio Koivikko Korso Blekdal Byända Kaskela Tallmo Talma Ahjo Kerava Johanneberg Svartböle Södra Paipis Nickby Hertsby Nikkilä Sibbo Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Ketunkorpi Takkula Luukki Kalajärvi Röylä Simola Lahnus Keimola Vestra Petas Odilampi 55 Vantaankoski 60 Kivistö Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Helsinki-Vantaan Lentoasema Vantaa Hanala Maantiekylä Rekola Koivukylä Tikkurila Viirilä Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärä Henkilöä / 100 x 100m Lilljofs Hindsby Immersby Sipoo Pigby Gästerby Pakankylä Kauniainen Askisto Vanda Martinlaakso Kaskela Massby Vantaanlaakso Kunnarla Puotinen Haltiala Nybygget Vaakkola Puistola Kilometriä Bodom Hakunila Kalmari Hämeenkylä Puistola Kaivoksela Kalmar Sotunki Vanhakartano Bodominjärvi Vapaala Västerskog Brobacka Pähkinärinne Pakila Ilmailulaitos Finavia Etelä-Kaarela Tapanila Nupuri Oittaa Malmi Helsinki-Vantaan lentoasema Gumbostrand Laaksolahti RajakyläKehitystilanne Lintuvaara Björnsö Vesala Östersundom Konala Bemböle Karakallio Lentokonemelu, L den 55, 60 Husö db Viherlaakso Pirkkola Pihlajamäki Haaga Mellunkylä Viikki Oulunkylä Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 3

11 Nummenpää Kassakumpu Mikkolanmäki Nurmijärvi Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Terrisuo Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Tapiola Gästerby Pyykorpi Perttula Helkku Sahamäki Numlahti Valkjärvi Nummimäki Talvisto Klaukkalan Lepsämä Metsäkylä Mäntysalo Palsi Jukola Klaukkala Jokipelto Lintumetsä Syrjälä Kuonomäki Skogby Harjula Lakisto Snäckens 50 ToivolaToivala Reuna Riipilä Siippoo Nummi Palojoki Rusutjärvi Nahkela Lahela 55 Metsäkylä Koivikko Ruotsinkylä Myllykylä Ristinummi Tuusulanjärvi Tuusula Tuomala Kytömaa Hyrylä Savio Koivikko Korso Paipis Paippinen Blekdal Byända Kaskela Tallmo Talma Ahjo Kerava Johanneberg Svartböle Brusas Södra Paipis Nickby Hertsby Nikkilä Sibbo Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Ketunkorpi Takkula Luukki Kalajärvi Röylä Simola Lahnus Keimola Vestra Petas Odilampi 50 Vantaankoski Kivistö 55 Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Helsinki-Vantaan Lentoasema Vantaa Hanala Maantiekylä Rekola Koivukylä Tikkurila Viirilä Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärä Henkilöä / 100 x 100m Lilljofs Hindsby Immersby Sipoo Pigby Gästerby Pakankylä Kauniainen Askisto Vanda Martinlaakso Kaskela Massby Vantaanlaakso Kunnarla Puotinen Haltiala Nybygget Vaakkola Puistola Kilometriä Bodom Hakunila Kalmari Hämeenkylä Puistola Kaivoksela Kalmar Sotunki Vanhakartano Bodominjärvi Vapaala Västerskog Brobacka Pähkinärinne Pakila Ilmailulaitos Finavia Etelä-Kaarela Tapanila Nupuri Oittaa Malmi Helsinki-Vantaan lentoasema Gumbostrand Laaksolahti RajakyläKehitystilanne Lintuvaara Björnsö Vesala Östersundom Konala Bemböle Karakallio Lentokonemelu, L n 50, 55 db Husö Viherlaakso Pirkkola Pihlajamäki Haaga Mellunkylä Viikki Oulunkylä Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 4

12 Nummenpää Kassakumpu Mikkolanmäki Nurmijärvi Hongisoja Pukkila Rannikonmäki Terrisuo Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Tapiola Perttula Siippoo Nummi Tuusulanjärvi Ristinummi Paipis Paippinen Brusas Gästerby Pyykorpi Helkku Sahamäki Numlahti Valkjärvi Nummimäki Talvisto Klaukkalan Lepsämä Metsäkylä Mäntysalo Palsi Jukola Klaukkala Jokipelto Lintumetsä Syrjälä Kuonomäki Skogby Harjula Lakisto Snäckens ToivolaToivala Reuna Riipilä Palojoki Rusutjärvi Nahkela Lahela 55 Metsäkylä Koivikko Myllykylä 60 Ruotsinkylä Tuusula Tuomala Kytömaa Hyrylä Savio Koivikko Korso Blekdal Byända Kaskela Tallmo Talma Ahjo Kerava Johanneberg Svartböle Södra Paipis Nickby Hertsby Nikkilä Sibbo Saarijärvi Velskola Solvalla Nuuksio Ketunkorpi Takkula Luukki Kalajärvi Röylä Simola Lahnus Kivistö Keimola Vestra Petas Odilampi Vantaankoski Seutula Sjöskog Vantaanpuisto Helsinki-Vantaan Lentoasema Vantaa Hanala Maantiekylä Rekola Koivukylä Tikkurila Viirilä Kuninkaanmäki Nikinmäki Nissbacka Asukasmäärä Henkilöä / 100 x 100m Lilljofs Hindsby Immersby Sipoo Pigby Gästerby Pakankylä Kauniainen Askisto Vanda Martinlaakso Kaskela Massby Vantaanlaakso Kunnarla Puotinen Haltiala Nybygget Vaakkola Puistola Kilometriä Bodom Hakunila Kalmari Hämeenkylä Puistola Kaivoksela Kalmar Sotunki Vanhakartano Bodominjärvi Vapaala Västerskog Brobacka Pähkinärinne Pakila Ilmailulaitos Finavia Etelä-Kaarela Tapanila Nupuri Helsinki-Vantaan lentoasema Oittaa Malmi Gumbostrand Laaksolahti RajakyläKehitystilanne Björnsö Lintuvaara Vesala Östersundom Konala Bemböle Karakallio Lentokonemelu, L Aeq(7-22) 55, Husö 60 db Viherlaakso Pirkkola Pihlajamäki Haaga Mellunkylä Viikki Oulunkylä Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila 1 : Vuosaari Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Liitekartta 5

13

14 Finavian julkaisusarja A A 3/2005 Asfalttipäällysteiden jäänsulatuskestävyys Rovaniemen lentokentän kokeet A 5/2005 Lentoliikennetilasto 2004 A 6/2005 Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, vuosi 2004 A 7/2005 A 1/2006 Vol. 12 A 2/2006 Vol. 12 A 3/2006 Vol. 4 A 1/2007 Vol. 12 A 2/2007 Vol. 12 A 3/2007 A 4/2007 A 5/2007 Vol. 3 A5/2007 Vol. 4 A 1/2008 A 2/2008 A 3/2008 Lentoreittimaksut EUROCONTROL laskutusjärjestelmässä Laajennetun komission päätökset 2005 Liikenneraportti Liikennetilastoja 2006, Helsinki-Vantaan lentoasema Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, loka-joulukuu 2006 Liikenneraportti Liikennetilastoja 2007, Helsinki-Vantaan lentoasema Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelukatsaus, loka-joulukuu 2007 Jyväskylän lentoasema, Lentomeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos, Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemelun laskenta Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitystilanteessa noin vuonna 2025 Tämä julkaisu on saatavissa: Finavia

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö Ilmailulaitos Finavia LÄHETE () Ympäristö 7.5..28 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26 (Ilmailulaitos Finavia A4/27)

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 Ilmailulaitos Finavia, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 Ilmailulaitos Finavia A3/27 Vantaa 27.6.27 Ilmailulaitos Finavia,, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25 (9) Ilmailulaitos

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010 Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007

Ilmailulaitos Finavia A5/2007, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2007 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 4 Vantaa 31.1.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 27 Lentokonemelukatsaus 4/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 4 Vantaa 3.1.29 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 28 Lentokonemelukatsaus 4/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2011 Finavia A2/211, Vol 4 Vantaa 27.1.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 211 Lentokonemelukatsaus 4/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2006 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 26 Ilmailulaitos Finavia A3/26, Vol 4 Vantaa 11.7.27, korjattu versio Lentokonemelukatsaus 4/6 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009

Finavia A1/2009, Vol 4 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 2009 Finavia A1/29, Vol 4 Vantaa 2.2.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Loka-joulukuu 29 Lentokonemelukatsaus 4/9 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS LOKA-JOULUKUU 29

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 1 Vantaa 29.4.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 211 Lentokonemelukatsaus 1/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010

Finavia A2/2010, Vol 1 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2010 Finavia A2/21, Vol 1 Vantaa 3.4.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 21 Lentokonemelukatsaus 1/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2011 Finavia A2/211, Vol 3 Vantaa 28.1.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 211 Lentokonemelukatsaus 3/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

0 7,5 15 RIIHIMÄKI. Silmäkeneva. Teijola Mannila Ridasjärvi. Noppo Herunen. Isokallio Matku Rajamäki. Kumpula Hynnänkorpi Ojala. Palojoki.

0 7,5 15 RIIHIMÄKI. Silmäkeneva. Teijola Mannila Ridasjärvi. Noppo Herunen. Isokallio Matku Rajamäki. Kumpula Hynnänkorpi Ojala. Palojoki. Vantaan vesistöalue 21 Alueen pinta-ala (²): pinta-ala (²): pinta-alan osuus : 1685,9 133,5 7,9 0 7,5 15 RIIHIMÄKI Silmäkeneva Päiväkivi Mustasuo Teijola Mannila Vantaan yläosa Ridasjärvi Läyliäinen Mustajoki

Lisätiedot

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011

Finavia A2/2011, Vol 2 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2011 Finavia A2/211, Vol 2 Vantaa 29.7.211 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 211 Lentokonemelukatsaus 2/11 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 3 Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 3 Vantaa 29.1.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 21 Lentokonemelukatsaus 3/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2007 Ilmailulaitos Finavia A2/2008 Vantaa 30.4.2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012

Finavia Oyj Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2012 Finavia Oyj Vantaa 3.12.212 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 212 Lentokonemelukatsaus 3/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 212 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Tammi-maaliskuu 212 Finavia Oyj Vantaa 27.4.212 Lentokonemelukatsaus 1/12 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day 6.12.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen Baltic Bird hanke ja sen tulokset Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen 14.8.2014 200 000 Joensuun lentomatkustajat 2000-2013 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

Lappeenrannan pyöräilyennuste. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015

Lappeenrannan pyöräilyennuste. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015 Lappeenrannan pyöräilyennuste Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015 10.4.2015 1 Sisällysluettelo 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PYÖRÄILYENNUSTEEN LAADINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Pyöräilyn

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta. Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014

Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta. Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014 Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014 Alkuun Tässä kalvosarjassa on kuvattu Vantaan pyöräilyn nykytilaa seurantamallin

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

Mänttä-Sassin. Äänitasomallinnus

Mänttä-Sassin. Äänitasomallinnus Mänttä-Sassin Äänitasomallinnus 16.12.2015 Windcraft Oy Niemenkatu 73 15140 Lahti www.windcraft.fi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA...3 2 LENTOKENTTÄ...3 3 LENTOTOIMINTA...5 3.1 Lentopaikalle saapuvat/poistuvat

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 5.9.2013 00403/12/5129 muut dnrot liitteessä

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 5.9.2013 00403/12/5129 muut dnrot liitteessä VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0230/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 5.9.2013 00403/12/5129 muut dnrot

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (10) Päätöshistoria Ympäristökeskus 15.3.2016 HEL 2016-002576 T 03 00 00 Taustaa Ympäristökeskus toteaa, että lentoaseman melun hallintaa koskevassa asetuksessa

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 25.12.

Helsinki - Riihimäki 25.12. Helsinki - Riihimäki 25.12. T9633 I9048 I9055 T9647 I9061 K9349 I9065 K9353 I9067 K9361 I9071 K9367 I9074 K9373 I9076 K9379 I9078 K9387 H9661 I9082 Helsinki 7.44 8.59 9.29 9.44 9.59 10.16 10.24 10.31 10.39

Lisätiedot

LSY:n vastinepyynnöt 10.9.2008, 24.9.2008, 7.10.2008 ja 28.10.2008, LSY-2007-Y-414

LSY:n vastinepyynnöt 10.9.2008, 24.9.2008, 7.10.2008 ja 28.10.2008, LSY-2007-Y-414 1 (62) Länsi-Suomen ympäristölupavirasto PL 115 00231 HELSINKI LSY:n vastinepyynnöt 10.9.2008, 24.9.2008, 7.10.2008 ja 28.10.2008, LSY-2007-Y-414 ILMAILULAITOS FINAVIAN VASTINE HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 24.12.

Helsinki - Riihimäki 24.12. Helsinki - Riihimäki 24.12. N9205 T9601 N9209 T9605 N9213 T9609 N9217 T9611 I9014 I9015 Z9811 N9227 I9017 N9237 R9623 I9022 N9245 H9627 I9026 I9027 Helsinki 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 4.01 4.59

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Espoon Asunnot Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.4.2016 Viite 1510025539-003 LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA-ALUEEN MUUTOS, ESPOOMELUSELVITYS

Lisätiedot

Yhdistelmäaikataulu Helsinki Klaukkala Röykkä Rajamäki

Yhdistelmäaikataulu Helsinki Klaukkala Röykkä Rajamäki Yhdistelmäaikataulu Helsinki Klaukkala Röykkä Rajamäki A Linja Helsinki Klaukkala Röykkä Rajamäki Huom. Liikennöitsijä 495 06.05 06.40 06.55 07.10 Hy KS 492 06.30 07.15-7.55 Nu KS 339 06.50 07.55 - - Mä

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Äänekoski. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Psykiatria F00-F99. Toteuttajat: Medfiles Oy. Proper Oy.

Äänekoski. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Psykiatria F00-F99. Toteuttajat: Medfiles Oy. Proper Oy. Äänekoski Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat Psykiatria F00-F99 Toteuttajat: Medfiles Oy www.medfiles.eu Proper Oy www.proper.fi 1 (8) Tausta Tässä raportissa tarkastellaan paljon

Lisätiedot