Living Lab palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Living Lab palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti"

Transkriptio

1 Living Lab palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti Juha Ruuska

2 Sisältö Mitä on Living Lab? Caset Lutakko Living Lab Mitä Living Lab -konseptia voitaisiin soveltaa maaseudun kulttuuripalveluiden kehittämisessä? Käyttäjälähtöisistä menetelmistä (palvelumuotoilu)

3 Palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti Lutakko Living Lab erikoistuu käyttäjälähtöisiin palveluinnovaatioihin - asiakas otetaan mukaan innovaatioprosesseihin Lutakon alue Jyvskylässä 2500 asukasta, 4000 opiskelijaa, 200 yritystä vierailijaa/ v Lutakko Living Labissa oppiminen integroituu yritysten ja organisaatioiden kehitysprosesseihin Lutakon alue on kokenut valtavan muutoksen Schaumanin vaneritehdasalueesta monimuotoiseksi moderniksi alueeksi, jossa yhdistyvät asuminen, viihtyminen, matkailu, kulttuuri, koulutus ja osaamisintensiivinen yrittäjyys Erilaiset projektit: sosiaalisista businessinnovaatioihin Lutakko Living Lab on ENoLL (European network of Living Labs (under the name of HumanTech Living Lab) verkoston vaikuttava jäsenan ja Service Design Networkin jäsen (see (http://www.service-design-network.org/ )

4 Living Lab on käyttäjälähtöinen avoimen innovaation ekosysteemi tosi-elämän ympäristössä

5

6 Case-esimerkit ilutakko ideayhteisö Ilutakko on avoin ideayhteisö joka toimii verkossa ja sen ulkopuolella. Se on paitsi foorumi avoimeen vuorovaikutukseen sen avulla kansalaiset osallistuvat innovaatiotoimintaan ja Lutakon alueen kehittämiseen. Kansalaisten ideoille kehitetään ratkaisuja ja konsepteja palvelumuotoilun menetelmin monialaisissa opiskelijaprojekteissa. Tavoitteena on tehdä Lutakosta parempi ja viihtyisämpi paikka asua ja elää. Jyväskylän Messut Messuilla on osallistettu asiakkaita käyttäen erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä useilla eri messuilla. Tavoitteena asiakkaiden tarpeiden parempi ymmpärtäminen ja tarpeiden implementointi olemassa olevaan palveluun. Kts. Posteri Keskon unelmakauppa Ruokakesko suunnittelee K-ruokakaupan avaamista Lutakon alueelle. Projektin tavoitteena oli osallistaa paikallisia ihmisiä kehittämään paikallista ruokakauppakonseptia kertomalla omista palveluntarpeistaan. Käyttäjät ideoivat myös omaa unelmakauppaansa. Mobiilioppiminen Living Lab -ympäristössä Yhteistyöprojekti yhteistyössä paikallisen pienyrityksen Mobile Toolsin kanssa. (http://www.mobiletools.fi ). Lutakko Living Lab kehittää opiskelijoiden kanssa mobiileja oppimisympäristöjä. Living Lab konseptin integroiminen hautomotoimintaan JAMK Generaattorissa Lutakko Living Lab osallistuu aktiivisesti JAMKin innovaatiokonsepti Generaattoriin jonka avulla living lab toimintaa ja hautomotoimintaa voidaan yhdistää. Lutakko Living llab työskentelee yhteistyössä start-up yritysten kanssa pyrkien osallstamaan palveluiden loppukäyttäjiä ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä liiketoiminnan suunnitteluprosessiin.

7 Story Ihminen. Ihmettele. Ideoi. Innostu. Tule mukaan luomaan Lutakkoa! ilutakko on ideayhteisö jonka tavoitteena on saada Lutakko ideoimaan ja tekemään yhdessä. ilutakko tarjoaa kaikille avoimen foorumin jossa keskustella niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Tavoitteenamme on olla mukana tekemässä Lutakosta entistä elävämpi, parempi ja elämyksellisempi paikka asua, vierailla, opiskella ja tehdä töitä. Tätä varten ilutakkoa kehitetään yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa.

8 Hankekatsaus ilutakko ideayhteisö, Lutakko Living Labin käyttäjäyhteisö JAMKin sosiaalisen median pilotti Wordpress blogialusta Avattiin ilutakko -mahdollisuudet Käyttäjälähtöisten palvelukonseptien tuottaminen Asukkaille & Asiakkaille = oman elinympäristön parantaminen, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen Yrityksille = tarvelähtöistä liiketoimintaa, asiakasvuorovaikutus, TKIympäristö & asiakasvuorovaikutus Korkeakouluille & kehitysyhtiöille: TKIyhteisönä, livinglab käyttäjäyhteisönä Kaupungille: asukasvuorovaikutukseen & palvelujen tutkimus & - kehitysympäristönä

9 Käyttäjätiedosta konsepteiksi: Case Aikapankki Aikapankki on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka haluavat tarjota omaa aikaansa ja apuansa yhteisön käyttöön ja samalla saada apua omaan arkeen. IT-opiskelijat ovat pohtimassa miten aikapankkia voidaan integroida ilutakkoon. Millä eritavalla käyttäjät voivat innostua ja kiinnostua sekä aikapankista, että ilutakosta. Taustalla ajatus yhteisöllisyyden lisäämisestä ja tiedon välittämisestä.

10 Käyttäjäideoista konsepteiksi: Case Car park Tuotetaan ratkaisuja parkkipaikkaongelmiin Lutakossa

11 Case-esimerkit 2 Julkiset Palvelut Lutakko Living Lab itoteuttaa ensimmäisiä projektejaa julksissa palveluissa. Kahdessa projektissa kehitetään kulttuuripalveluita maakuntakirjaston ja tanssiopiston kanssa. Eri käyttäjäryhmien ja henkilöstön kanssa toteutettavat projektit tähtäävät kehittämissuunnitelmien ja uudenlaisten tulevaisuuden konseptien kehittämiseen Kaupunki- ja kuntakeskusten kehittäminen etnografian avulla Asiakasymmärrystä etnografisin menetelmin. 6 kaupunkikeskustaa (pieniä kaupunkeja) Keski-Suomessa osana palvelumuotoilun koulutusprosessia. Osallistujina 80 pientä palveluyritystä. Sokos Hotel Paviljonki Asiakasymmärrystä eri käyttäjäryhmissä. Asiakkaita osallistetaan uuden hotellin konseptoinnissa. Hotellin avajaiset 2012 Ravintola idea Erilaisten palvelumuotoilumenetelmien soveltamista paremman asiakasymmärryksen saamiseksi osana ravintolan konseptinuudiistusta. Lutakon tulevaisuuden palvelut Työpajasarja yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston ja kehitysyhtiö Jykesin kanssa. Tavoitteena Lutakon tulevaisuuden konseptien suunnittelu Case Keskisuomalainen / Sauna From Finland Keskisuomalaisen lukijoiden osallstaminen saunakokemusten jakamiseen. (http://www.saunafromfinland.fi/ )

12 Living Lab maaseudun kulttuuripalveluiden kehittämismallina? -Otetaan asukkaat ja palveluiden käyttäjät mukaan uusien konseptien kehittämistyöhön -Käyttäjäkokemukset, käyttäjäideat ja -tarpeet uusien konseptien kasvualustana -Kehittäjäekosysteemi, jossa käyttäjätieto innovaatiotoiminnan ja konseptien kehittämisen punaisena lankana ja lähtökohtana -Käyttäjäkeskeiset innovaatiomenetelmät ja arjen tarpeista kehittäminen -Palvelun tuottaja / arvoverkoston kokonaisvaltainen hahmottaminen (palvelukokemusten hahmottamisen kautta/ palvelupolku) ja toiminnallistaminen - konseptisuunnittelu ja jalkauttaminen - muutosten aikaansaaminen ja varsinaiset palveluinnovaatiot -Ekosysteemillä on oltava operaattori kehittämistä johdetaan ja fasilitoidaan -Pitkäjänteinen ja jatkuva kehittäminen : Living lab ei ole projekti vaan ympäristö jossa projektit tapahtuvat -Lutakko 0 - maaseutu 1 yhteisöllisyysetu?

13 Living Lab käyttäjälähtöisenä kehittämisenä - Käyttäjien ymmärryksestä uusiin konsepteihin - Käyttäjätieto toiminnallistuu kehittäjäekosysteemissä - Käyttäjätietoa tuodaan systemaattisesti operaattorin toimesta palveluntuottaja-/yritysverkostoon - Kenelle palveluja kehitetään? - Ollaanko valmiita muutoksiin? - Aito käyttäjälähtöisyyden haaste - Erilaiset tarpeet ja kulttuurin käsite - Kenelle palveluita kehitetään : kuka on asiakkaasi - Mitkä ovat käyttäjän tarpeet, minkälaiset ovat käyttäjien tämän hetkiset käyttötottumukset ja kulttuuriset käytännöt - Miten palvelut saadaan tehokkaiksi ja käyttäjälähtöisiksi yhtä aikaa - Käyttäjälähtöisistä palveluista tulevaisuuden palveluihin

14 Minkälaisia ovat Living Labissa käytettävät menetelmät - Tutkimusmenetelmät tuottavat erilaista tietoa käyttäjistä - Tavoitteena syvälliset identiteettitarinat, arjen käytäntöjen havaitseminen ja yhdessä tekeminen tutkimusdatasta haetaan suuntaa konseptisuunnitteluun - Objektista subjektiksi havainnoitavasta objektista kansalaisinnovaattoriksi ja toteuttajaksi - Etnografiset ja laadulliset menetelmät - Kulttuuriset käytännöt, niiden historia ja tulevaisuus - Kulttuuripalvelut kulttuurisina käytäntöinä - Käyttötottumukset ja käyttäjäprofiilit - Tulevaisuuden toimintaympäristö ja -tarpeet - Emme tarvitse asiakastietoa vaan ratkaisuja ja konsepteja erilaisiin asiakastarpeisiin

15 Palvelumuotoilun menetelmät ja LLL prosessi Etnografia Käyttäjäpers oonat Affinitydiagr ammi Kuvakäsikirjo itukset Animaatiot ja videot Asiantuntija analyysi Luotaimet/ asiakassafar i Sidosryhmä kartta Palvelupolku Design drivers Osallistavat työpajat Kokeilu PalveluPilotit Bodystormin g Service Blueprint Käyttäjäkokemus Discover Define Develop Deliver Learning, understanding and Finding Direction Concept creation and selecting the best Realisation, Making it happen

16 Mitä = Palvelumuotoilu? Palvelumuotoilu on palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä muotoilun metodeja käyttäen Palvelukokemuksen käyttäjäkeskeinen suunnittelu Tavoitteena, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita Palvelumuotoilun tehtävät Uusien palvelujen innovointi Asikasymmärryksen lisääntyessä kehitetään täysin uusi palvelu Asiakaskokemuksen kehittäminen Kehitetään asiakaslähtöisemmin olemassa olevaa palvelua Palvelustrategian luominen Syventyneen asiakasymmäryksen pohjalta luodaan suuntaviivat palvelutarjooman kehittämiseen

17 Mitä = Palvelumuotoilu? Co Creation -> Asiakkaan osallistaminen lisäarvon tuottamiseksi Asiakkaan kokema lisäarvo (elämänlaatu, vapaus, elämykset) Palvelun tuottajan lisäarvo (taloudellinen) Designing Experience -> Palvelukokemuksen suunnittelu Service Design Methods = vuorovaikutusmetodeja käyttäjien ja palveluntuottaja (verkoston) kanssa

18 Palvelukokemuksen jäsentämisen käsitteet kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku Kontaktipisteiden kautta palvelu koetaan, aistitaan ja nähdään (voivat olla mainokset lehdissä, matkalippu, asiakaspalvelu.. Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään luokkaan: tiloihin, esineisiin, prosesseihin ja ihmisiin Palvelutuokio = Yksittäinen episodi, jossa asiakas ja palvelun tuottaja ovat vuorovaikutuksessa keskenään Palvelupolku = Asiakaan palvelukokemusta voidaan kuvata polkuna, joka koostuu toistaan seuraavista palvelutuokioista. Palvelupolun rakentumiseen vaikuttaa palveluntarjoajan prosessi sekä asiakkaan valinnat

19 Ville saa tietoa messuista Ville suunnittelee matkaa Ville vahvistaa osallistumisensa ja varaa hotellihuoneen Ville ostaa matkaliput Ville herää, syö ja....lähtee messuille Ville saapuu hotelliin Ville saa kiitosviestin Ville viettää vapaa-aikansa ja nukkuu hotellissa Ville lähtee paluumatkalle

20 Luotain Itsedokumentointimetodi Käyttäjälle annetaan itsedokumentointipaketti kamera/videokamera, päiväkirja. Käyttäjä dokumentoi kokemuksiaan sovitulla tavalla. Tutkija ja käyttäjä käyvät datan läpi syvemmän ymmärryksen saamiseksi; voidaan myös ideoida ratkaisuja. Myös työpajoja voidaan järjestää.

21 Etnografia Tähtää kulttuurisen käytännön syvälliseen ymmärtämiseen Käytäntöjen, diskurssien ja kontekstien tutkimus Havainnointi & haastattelut Videoetnografia, valokuvaus

22 Käyttäjäpersoonat / -profiilit Arkkityyppejä palvelun käyttäjistä Kuvaavat käyttäjien käyttäytymistä, sosiaalisen roolin, tarpeet, motivaation, arvot ja tavoitteet Kuvataan tarinoina Auttavat pitämään yleisen käyttäjän poissa, ja valitun asiakkaan tarpeet suunnittelun lähtökohtana Tutkimusdatan perusteella voidaan rakentaa myös erityisiä palvelun käyttäjäprofiileja PaMu Kiteyttäminen Koivisto 2009

23 Nimi: Juha Miettinen Ammatti: Myyntipäällikkö suuressa yrityksessä Ikä: 35 Juha saa jatkuvasti sähköpostiinsa tietoa erilaisista ja alaansa liittyvistä messuista ja tapahtumista. Hän osallistuu niihin aktiivisesti. Messut ovatkin hänelle paikka, jossa hän tutustuu alan ihmisiin, kerää tietoa uusista tuotteista ja palveluista ja etsii uusia asiakkaita ja yhteystyökumppaneita. Juha viihtyy messuilla ja on läsnä jokaisena messupäivänä. Hän mielellään esittää messuja koskevia kehittämisehdotuksia.

24 Palvelu vs. Elämys Ero palvelun ja elämyksen välillä? Palvelu on jotakin jota joku tekee puolestasi Elämys on jotain mitä koetaan LEOn(www.leofinland.fi) määritelmän mukaan moniaistinen, positiivinen, kokonaisvaltainen, muistijäljen jättävä tunnekokemus Voi tuottaa kokijalleen henkilökohtaisen muutoskokemuksen Elämys on aina subjektiivinen kokemus ja useiden eri tekijöiden summa. LEO kehittänyt työkaluja elämystuotekehitykseen Elämyskolmio Palveluissa tavoitellaan laatua, elämyspalveluissa aitoutta Kts. Pine & Gilmore The Experience Economy. Voidaanko elämyksiä suunnitella?

25 Draman kaari palveluissa Aims in deep understanding of a culture (anthropology) Study of practises, discourses and contexts Observation & interviews

26 Palvelupilotit Palvelun pilotointi todellisessa ympäristössä Arviointi ja kehittäminen Mahdollisesti liitäntä hautomotoimintaan

27 Kuvakäsikirjoitus / Storyboard Konseptin rakentaminen kuvatarinan muotoon Käyttäjäkokemu ksen sisältyminen tarinaan

28 References and inspirations Chesbrough, Henry Open Innovation. The New imperative for Creating and Profiting from technology. Harvard Business School Press. Fornäs, Johan Cultural Theory and Late Modernity. Sage. Foucault, Michel The Archaeology of Knowledge. European network of Living Labs. Gilmore James H & Pine Joseph II Authenticity. What consumers really want. Harvard Business School Press. Johda Innovaatioita. Apilo, Tasiken & Salkari. Talentum Korkman Oskar & Arantola Heli Arki. Eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. WsoyPro. Grönroos, Christian Palveluiden johtaminen ja markkinointi Hall, Stuart. Identiteetti Vastapaino Koivisto Mikko & Miettinen Satu (toim.) Designing services with innovative methods Koivisto Mikko Lectures on Service Aalto university Mattelmäki, Tuuli Design Probes. Teknologiateollisuus. Moritz, Stefan Practical access to Service Design. Surowiecki James The wisdom of the crowds. Von Hippel, Eric Democratizing innovation. MIT Press.

29 Kiitos! Juha Ruuska Lic. Phil, Project co-ordinator Lutakko Living Lab / Human Tech Living Lab School of Business and Services Management JAMK University of Applied Sciences Piippukatu 3, FI Jyväskylä, Finland Phone ( )

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Tekes Service Innovation Boot Camp Sami Oinonen, Diagonal 14.03.2013 1 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI OMISTETTU KAIKILLE NIILLE, JOTKA HALUAVAT TUOTTAA ASIAKKAILLEEN LISÄÄ ARVOA. A PALVELUMUOTOILU 6 KUUNTELE KÄYTTÄJÄÄ 12

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2013 Jenni Mäenpää Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 34 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 3 Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden

Lisätiedot

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli- ja ravintola-ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Marika Jalkanen Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Design Thinking - kehityskoulutus, Varia Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Agenda Kehityshaasteista mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia muotoiluajattelun avulla 08:30-15:30 Anne Raasakka / Alustus

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä. käyttäjätiedon keräämisen malli ja sen hyödyntäminen. Ville Mensio Satu Åkerblom

Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä. käyttäjätiedon keräämisen malli ja sen hyödyntäminen. Ville Mensio Satu Åkerblom Palvelumuotoilu asuinalueen kehittämisessä käyttäjätiedon keräämisen malli ja sen hyödyntäminen Ville Mensio Satu Åkerblom 2 AJA asukkaat käyttämässä ja arvioimassa huipputeknologiaa hanke toteutettiin

Lisätiedot

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU?

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU? Taideteollinen korkeakoulu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija Suomen Kuntaliitto Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Julkisen sektorin innovaatiotoiminta Avoin

Lisätiedot

Living Lab -pilotti. Hanke-esittely 16.12.2009. Javaro Oy

Living Lab -pilotti. Hanke-esittely 16.12.2009. Javaro Oy Living Lab -pilotti Hanke-esittely 16.12.2009 Esityksen sisältö Janne Orava / Javaro Oy Living Lab ja Living Lab -toimintamalli Living Labien nykytilanne Suomessa Suomalaisten Living Labien toimintamallit

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Asiakasymmärrys Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Palvelumuotoilun prosessi alkaa asiakkaan tarpeiden, unelmien ja toiveiden ymmärtämisestä. Asiakkaan ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot