Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava"

Transkriptio

1 Fysiikka 1 Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava 1

2 Fysiikan kurssitarjonta Pakollinen kurssi fysiikka luonnontieteenä (FY1) Seitsemän valtakunnallista syventävää kurssia (FY2-FY8) Lämpö Aallot Liikkeen lait Pyöriminen ja gravitaatio Sähkö Sähkömagnetismi Aine ja säteily Kertauskurssi (FY9) (Mahdollisesti ½ työkurssi FY10?) Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. eli

3 Miksi opiskella fysiikkaa? Fysiikkaa tarvitaan niin arkielämän tilanteissa kuin maailmankaikkeuden rakennetta tutkittaessa. Fysiikan perusajatuksia voi soveltaa hyvin myös muissa tieteissä. Fysiikka on kokeellisuuteen ja havaintoihin perustuva luonnontiede. Fysiikan opiskelu on mielenkiintoista ja älyllisesti haastavaa. Esimerkiksi mittaustekniikasta ja graafisesta esitystavasta on hyötyä myös muiden oppiaineiden opiskeluissa. Fysiikan opiskelu antaa lukion jälkeen edellytykset moniin jatkoopiskelumahdollisuuksiin mm. tekniikan, luonnontieteiden, lääketieteen ja maatalous-metsätieteiden aloilla. Näiden opintojen kautta avautuvat ovet laaja-alaisesti erilaisiin ammatteihin kuten lääkärin, opettajan, meteorologin, insinöörin ja tutkijan ammatteihin. 3

4 4

5 Fysiikka luonnontieteenä Tavoitteena antaa yleiskuva fysiikasta. Toimii myös yleissivistävänä kurssina ja antaa pohjaa ymmärtämään luonnon perusasioita (esim. lehtiä lukiessa). Toimii hyvänä pohjana fysiikan opintoja jatkaville. Havainnot ratkaisevat mikä on totta ja mikä ei (approksimaatio)!!! Maailmaa ei voi ymmärtää ilman matematiikkaa (E.V./2014) (musiikin kuvaileminen kuurolle?). 5

6 Arvioinnista: Kurssikoe Kotitehtävät ja tuntityöskentely vaikuttavat arvosanaan noin yhdellä numerolla. 6

7 Kotitehtävät: Merkitse listaan vain kotitehtävät, jotka merkitään taululle KTtunnuksella. Merkitse listaan vain ne tehtävät, jotka olet tehnyt niin huolella, että olet valmis esittämään ne muille joko dokumenttikameralla tai tussitaululla. Laita yksi tehtävä/ruutu. Tarvittaessa lisää ruutuun a,b,, jos olet tehnyt vain osan tehtävästä. Poissaolo täytyy olla selvitetty heti seuraavalla kerralla, mikäli haluaa merkitä kotitehtäviä poissaolon ajalta! Kotitehtävät säilytettävä ja pyydettäessä annettava opettajalle ennen kurssin arviointia. 7

8 1. Johdanto fysiikan maailmaan Fysiikka on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva kokeellinen tiede, joka auttaa ymmärtämään luonnonilmiöitä. Lue kappale 1 ajatuksella. Tee tehtävät 1-1, 1-2, 1-3 (ja 1-4, 1-5, 1-6) sivulta 18. 8

9 2. Kokeellisuus Suure on mitattava ominaisuus. SI-järjestelmä (MAOL s.64/66). Etuliitteet s.22 (MAOL s.65/67) (yleensä pilkun vasemmalle puolelle vähintään yksi nollasta poikkeava numero) Yksikkö merkitään hakasulkeiden [ ] avulla. Esim. [v]= m/s 9

10 Muunnoksia: mm mm 2 mm 3 cm cm 2 cm 3 dm dm 2 dm 3 m m 2 m 3 1l=1dm 3 =0,001m 3 (MAOL s.68/69) 10

11 Muunnoksia (Muuntokertoimia MAOL s.68-69/69-70) 10m/s=36 km/h 11

12 Likiarvoilla laskeminen (s.23) Merkitseviä numeroita ovat kaikki luvut, paitsi Pääsääntöisesti kokonaislukujen lopussa olevat nollat. Desimaalilukujen alussa olevat nollat. 12

13 Likiarvoilla laskeminen (s.23) Kerto- ja jakolaskuissa pyöristyksen määrää merkitsevien numeroiden lukumäärä Tällöin epätarkin lähtöarvo on se, jossa merkitseviä numeroita on vähiten. Yhteen- ja vähennyslaskuissa pyöristyksen määrää desimaalien lukumäärä. Tällöin epätarkin lähtöarvo on se, jossa desimaaleja on vähiten. Yhteen- ja vähennyslaskuissa suureilla täytyy olla sama yksikkö. Vastaus aina yksikköineen ja oikealla tarkkuudella! 13

14 2.2 Mittaaminen (s.29) Mittaaminen on vertaamista, jossa selvitetään, kuinka monta kertaa yksikkö mahtuu mitattavaan suureeseen. Mittaustulos yleensä aina likiarvo. Mitattu suure voidaan ilmoittaa muodossa x = x m ± x, jossa x m on mittaustulos ja x on virhe. Todellinen arvo on arvojen x m + x, ja x m - x välissä. 14

15 2.2 Mittaaminen (s.30) Keskivirhe: 1. Laske mittausten keskiarvo 2. Laske poikkeamat 3. Laske poikkeamien keskiarvo 4. Ilmoita vastaus t=12,256s ± 0,0948s?? 15

16 2.3 Graafinen esitys s (kulmakerroin s.34) Tiheys ρ = m V = massan muutos tilavuuden muutos (MAOL s.127/119) 16

17 2.3 Graafinen esitys (s.34) 17

18 Astian tyhjeneminen (video) 18

19 3. Liike Vauhti vs. nopeus (nopeudella suunta). Keskivauhti v = s t v = s t = 1 m 1 s = 1m/s s = kuljettu matka t =käytetty aika Esim. Ratkaise a) s b) t 19

20 Keskinopeus v k v k = siirtymä = x = x 2 x 1 liikkeen kesto t t 2 t 1 (MAOL s.124/116) delta tarkoittaa muutosta eli = loppuarvo - alkuarvo!!!! Nopeuden etumerkki (+ tai -) kertoo liikkeen suunnan. 20

21 Hetkellinen nopeus Hetkellinen nopeus saadaan aika-matka eli (t,x) -kuvaajan tangentin kulmakertoimesta (esim 1 /s. 52). v = x t 21

22 Tasainen liike (s.55) Tasaisessa liikkeessä nopeus säilyy koko ajan samana (eli sama matka aina samassa ajassa). Nopeus saadaan (t,x)-kuvaajan kulmakertoimesta v = x t. 22

23 Kuvaajat s

24 3.2 Kiihtyvyys a 24

25 3.2 Kiihtyvyys a Kun kappaleen nopeus muuttuu, niin se on kiihtyvässä liikkeessä (myös hidastuva liike on kiihtyvää). Keskikiihtyvyys a k lasketaan kaavasta: a k = v t = v 2 v 1 t 2 t 1 = nopeuden muutos siihen kulunut aika (MAOL s.124/116) a = v t = 1m s 1 s = 1 m/s2 25

26 Kuvaajan fysikaalinen kulmakerroin (t,v)- koordinaatistossa on kappaleen kiihtyvyys a (kuva s.61). Tasaisesti kiihtyvän liikkeen kuvaaja (t,v)-koordinaatistossa on suora. a = v t 26

27 Alla olevat kuvaajat kuvaavat samaa liikettä. Miten kuvasta a) tai kuvasta b) saataisiin määritettyä nopeus jollakin hetkellä? Entäs kappaleen kiihtyvyys? 27

28 Putoaminen (s.64) Putoamiskiihtyvyys g maassa on g 9,81 m/s 2. (Luonnonvakiot Maol s.70/71 & planeetat s.121/113). 28

29 Putoaminen esim. 1 /s.66 (miksi kuvaaja ei ole suora?) 29

30 4. Vuorovaikutus ja voima 30

31 4. Vuorovaikutus ja voima Vuorovaikutus aiheuttaa voiman. Voimalla on aina vastavoima eli muodostuu voimapari (NIII). 31

32 Kuvat s.73 32

33 Kosketusvuorovaikutus vs. etävuorovaikutus???? 33

34 Voiman tunnus on F ja sen yksikkö on N eli newton. painovoima G, tukivoima N, jännitysvoima T, kitkavoima F μ Voimanuolen pituus kuvaa voiman suuruutta ja nuolen suunta voiman suuntaa (vektorisuure F ). Jos kokonaisvoima on nolla, niin kappale säilyttää liiketilansa (NI). 34

35 Newtonin lait: Jatkavuuden laki (NI) Dynamiikan peruslaki F=ma (NII) Voima ja vastavoima (NIII) Etälukio 35

36 4.2 Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Newtonin toinen laki (NII) : a = F m eli kiihtyvyys = voima massa tai F = ma eli voima = massa kiihtyvyys (MAOL s.125/117) 1N=1 kgm/s 2 (MAOL s.66/ 67) 36

37 Kuvat s.84 Tilannekuvia (ympäristö mukana) Vapaakappalekuvia (ei ympäristöä mukana) 37

38 Esimerkki 1/s.85 a) b) 38

39 Mikä voima liikuttaa mopoa??? Sisäiset voimat??? 39

40 Paino G Paino G on gravitaatiovuorovaikutuksen aiheuttama voima. Paino tarkoittaa painovoiman suuruutta eli sen yksikkö on sama kuin voiman yksikkö (newton). Massa kuvaa ainemäärää (yksikkö kg). G=mg, m=kappaleen massa ja g on putoamiskiihtyvyys ( 9,81 m/s 2 ). (MAOL s.125/117 ja planeetat s.121/113). vertaa F=ma (100g 1N) 40

41 5. Maailmankaikkeus 41

42 Maailmankaikkeuden rakenteet (lähde oph.fi/etalukio) Aine muodostuu atomeista, jotka koostuvat protoneista, neutroneista ja elektroneista. Protonit ja neutronit muodostavat atomin ytimen, jossa on 99,99% atomin massasta. Elektronit kiertävät ydintä muodostaen ns. elektronipilven (herne <-> 50m). Protonilla ja elektronilla on yhtä suuri mutta vastakkaismerkkinen varaus, ns. alkeisvaraus, jolle käytämme merkintää e. Protonin varaus on positiivinen ja elektronin negatiivinen. 60-luvulla esitettiin, että olisi olemassa vielä pienempiä hiukkasia, kvarkkeja, joista protonit ja neutronit koostuvat. Itse asiassa kaikki (hadronit) alkeishiukkaset paitsi leptonit koostuvat kvarkeista. Leptonit ovat erillisiä hiukkasia kuten esimerkiksi elektroni ja neutriino, mutta kvarkit eivät voi esiintyä vapaina. Kvarkeilla on ominaisuus, joka voi saada jonkin kuudesta arvosta: ylös (up), alas (down), outo (strange), lumo (charm), pohja (bottom) ja huippu (top). Kahta viimeistä kvarkkia kutsutaan myös nimillä kauneus (beauty) ja totuus (truth). Kvarkin varaus määräytyy seuraavasti: up, charm, top --> +2/3e down, strange, bottom --> -1/3e. 42

43 5.1 Perusvuorovaikutukset 43

44 CERN eli Euroopan hiukkastutkimuskeskus (Ranskan ja Sveitsin rajalla) 44

45 5.2 Makro- ja mikrokosmos We have to know, before we can go. 45

46 Mittasuhteita Valovuosi on valon vuodessa kulkema matka eli noin 9, m (MAOL s. 68/69). Tähtitieteellinen yksikkö AU on maan ja auringon keskietäisyys( 149,6 miljoonaa kilometriä). (MAOL s. 68/69) Aurinkokunnan läpimitta on noin 100 AU. Auringosta valo tulee maahan noin 8,3 minuutissa. Lähin naapuritähti noin AU etäisyydellä (Proxima Centauri, noin 4,2 valovuoden päässä). Jos aurinkokuntamme halkaisija olisi 1mm, Linnunradan halkaisija olisi yli 60 km. Linnunradassa on noin 300 miljardia tähteä, joista kerralla voi nähdä parhaillaan noin 2000 tähteä. 46

47 Lue s &

48 5.3 Maailmankaikkeuden synty ja tulevaisuus (kuva s ) Alkuräjähdyksen jälkeiset hetket tunnetaan, itse alkuräjähdys täysi mysteeri? Jumalan sormien napsautus vai esimerkiksi toisen sivilisaation fysiikan harjoitustyö/esko Valtaoja Lentokoneromu? Ydinjäte (H)? 48

49 Tähtien elinkaari 49

50 Komeetta Ison (marras-joulukuu 2013) -Asteroidi (peräisin Marsin takaa asteroidivyöhykkeeltä) -Komeetta (peräisin kaukaisemmilta kiertoradoilta) -Maan ilmakehään 10t-100t/vuorokausi -Maailmanlaajuista tuhoa (>1km) arviolta 1000, havaittu 861, vaarallisia Maailmanlopunkiviä (>10km) tunnetaan 2300, mahdollisesti vaarallisia 3. (moottori, räjäytys, auringon valo). 50

51 Mikä aiheutti alkuräjähdyksen??? Miksi maailmankaikkeus laajenee kiihtyen? Pimeä energia & pimeä aine??? (suurin osa, ainakin 200 vaihtoehtoa Nobel) Maailmankaikkeuden keskipiste?(vertaa pallopinta). Ehkä emme osaa kysyä edes oikeita kysymyksiä vielä? 4D 51

52 6. Energian vapautuminen ja sitoutuminen Energian ja työn yksikkö on 1 J (joule) Energian säilymislaki: energia ei lisäänny eikä vähene, eikä sitä voi luoda tyhjästä eikä hävittää eli energian kokonaismäärä säilyy se ainoastaan muuttuu muodosta toiseen. Energiamuotoja: Säteilyenergia (valo, lämpösäteily, ) Liike-energia (liike, lämpöliike, ääni, ) Potentiaalienergia (kemiallinen energia, ydinenergia, vesivoima, ) E=mc 2 52

53 Lue sivut ja tee niistä omat muistiinpanosi täydentämään edellä kirjoitettuja (kasvihuoneilmiö). Voit lopuksi tehdä myös tehtäviä sivulta

54 Kasvihuoneilmiö Osittain kasvihuoneilmiö on välttämätön elämälle maapallolla. Jos kasvihuoneilmiötä ei esiintyisi, heijastuisi liian paljon lämpösäteilyä pois maapallolta ja keskilämpötilamme täällä olisi noin astetta kylmempi eli maapallo olisi lähes elinkelvoton planeetta. 54

55 7. Säteily Sähkömagneettinen säteily on aaltoliikettä (MAOL s. 88/87). 55

56 Lue luku 7.1 & tee siitä lyhyet muistiinpanot itsellesi. 56

57 7.2 Ionisoiva säteily -Ionisoiva säteily kykenee irrottamaan atomista/molekyylistä elektroneja. 57

58 Radioaktiivisuus: Atomiytimet voivat olla pysyviä eli stabiileja tai radioaktiivisia eli epästabiileja. Radioaktiivisten aineiden atomiytimet lähettävät ionisoivaa säteilyä (alfa-, beta ja gamma, MAOL s.116) 4 α-säteily ( 2He-ydin) β-säteily (elektroni tai positroni) γ-säteily (SM-säteilyä) (neutroni-säteily) 58

59 α- säteily 59

60 β-säteily 60

61 α-,β- ja γ-säteily 61

62 10f Säteilyn eteneminen ja vaikutukset Alfasäteily pysähtyy helposti, mutta gammasäteily on hyvin läpitunkevaa. Gammasäteily on läpitunkevuutensa vuoksi ihmiselle erittäin vaarallista. Myös alfa- ja beetasäteilyt ovat vaarallisia, jos niitä lähettävää ainetta joutuu sisälle elimistöön. Ionisoiva säteily irrottaa kohtaamistaan atomeista elektroneja. Ionisoiva säteily voi aiheuttaa syöpää ja perinnöllisiä sairauksia. Ionisoiva säteily tuhoaa soluja rikkomalla niissä olevia DNA-molekyylejä. 62

63 63

64 12a Radonin suku Radon on yksi välivaihe radioaktiivisten aineiden sarjassa pysymättömästä U-238 isotoopista pysyvään Pb-206 isotooppiin. Hajoamissarjaa uraani-238:sta lyijy-206:een sanotaan radonin suvuksi. Hajoamissarjassa tapahtuu sekä alfa- että beetahajoamisia. 64

65 11a Puoliintumisaika Puoliintumisaika on aika, jonka kuluessa puolet radioaktiivisen aineen jäljellä olevista ytimistä hajoaa. Ensimmäisen puoliintumisajan kuluttua alkuperäisistä ytimistä on jäljellä puolet, toisen puoliintumisajan kuluttua neljäsosa jne. Aineiden puoliintumisajat vaihtelevat sekunnin murto-osista tuhansiin vuosiin. 65

66 Lue s & tee tehtävät

67 12d Fuusio Fuusio on keveiden ytimien yhdistymistä. Fuusiossa pieni osa massasta muuttuu energiaksi. Auringossa ja muissa tähdissä on käynnissä jatkuva fuusioreaktio, josta niiden valtava säteilyteho on peräisin. Hallitsematon fuusio on saatu aikaan vetypommissa, mutta myös hallitun ydinfuusion käyttöä energiantuotantoon tutkitaan. 67

68 12c Fissio Fissiossa pysymätön raskas ydin hajoaa kahdeksi keskiraskaaksi ytimeksi. Ytimen hajoamisessa pieni osa massasta muuttuu energiaksi. Reaktiotuotteena syntyvät ytimet ovat radioaktiivisia. Esimerkiksi uraanin fissiossa syntyy kaksi keskiraskasta ydintä ja 2 3 neutronia, jotka voivat halkaista uusia uraaniytimiä > ketjureaktio. 68

69 Vihjeitä kokeeseen valmistautumiseen FY1.1. (sivut 6-156) Kokeeseen valmistautuessa kannattaa käyttää apuna jokaisen luvun lopussa olevaa tiivistelmää (& testaa osaatko). Kertaustehtäviä kannattaa tehdä mahdollisimman paljon sivuilta Myös pohjatunnilla voidaan tehdään niitä ja pohjatunnilla on hyvä mahdollisuus kysyä kertaustehtävissä eteen tulleista ongelmista. Kertaustehtäviin löytyy ratkaisut osoitteesta sanomapro.fi (työtilan avain FHZA, työtila vaatii rekisteröitymisen) Apuna kannattaa käyttää myös kirjan esimerkkejä ja tehtyjä tehtäviä. Muistiinpanot (samalla MAOL) kannattaa käydä huolella läpi. Viimevuotinen kurssikoe löytyy Wikispaces -sivustolta (Google hakusana petrify1) Wikispaces sivustolla on myös oppitunneilla käydyt diat. Pohjatunti pe kello (tarvittaessa tukiopetusta sen jälkeen). Koe ma kello 9.10 alkaen (luokka 207) 69

70 Kiitos mielenkiinnosta 70

71 Kirjainyhtälöitä Ratkaise yhtälöstä haluttu kirjain: 1. Kiihtyvyys a = v t a) nopeus v? b) aika t? 2. Voima F=ma a) massa m? b) kiihtyvyys a? 3. tiheys ρ = m V a) massa m? b) tilavuus V? 4. Ainemäärä n = m M a) moolimassa M 5. Nopeus v = v 0 + at a) alkunopeus v 0? b) kiihtyvyys a? 71

72 1. Kiihtyvyys a = v t a) nopeus v? b) aika t? Ratkaisu: a) v=at b) t = v a 2. Voima F=ma a) massa m? b) kiihtyvyys a? Ratkaisu: a) m = F b) a = F a m 3. tiheys ρ = m V a) massa m? b) tilavuus V? Ratkaisu: a) m = ρv b) V = m ρ 4. Ainemäärä n = m a) moolimassa M M Ratkaisu: a) M = m n 5. Nopeus v = v 0 + at a) alkunopeus v 0? b) kiihtyvyys a? Ratkaisu: a) v 0 = v at b) a = v 0 v t = v v 0 t 72

Perusvuorovaikutukset

Perusvuorovaikutukset Perusvuorovaikutukset Mikko Mustonen Mika Kainulainen CERN tutkielma Nurmeksen lukio Syksy 2009 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Perusvuorovaikutusten historia... 3 3 Teoria... 6 3.1 Gravitaatio... 6 3.2 Sähkömagneettinen

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen Stephen W. Hawking on vuosisatamme merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen nykyisiin käsityksiin ajan

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Tutkimuksia ja selvityksiä 12/ 2008 Research Reports 12/2008 Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Kuopio 2008 1 Julkaisija: Julkaisun

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio : Lasketaan reaaliluvuilla Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Tervetuloa opiskelemaan Avoimen Matematiikan pariin Yläkoulun

Lisätiedot

Neutriinot paljastavat maapallon salat

Neutriinot paljastavat maapallon salat Neutrinica Oy Juha Peltoniemi 26.03.2008 Neutriinot paljastavat maapallon salat Tiedämme ällistyttävän vähän maapallon sisäosien olosuhteista. Auringonkin sisus on mallinnettu paljon paremmin kuin maapallon.

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila 2 SUUREE JA YKSIKÖ Olli J. Marttila SISÄLLYSLUEELO 2.1 Johdanto... 66 2.2 Säteilykenttää luonnehtivia suureita... 66 2.3 Dosimetriasuureita... 68 2.4 Annosekvivalentti ja siitä johdettuja suureita... 76

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 NGC6992 on kirkkain osa itäisestä Harsosumusta. Vety-alfa-aallonpituuden säteily on tässä kuvassa punaista. Kuvausvälineet: William-Optics

Lisätiedot

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341 Kannen kuva istokphoto@12539341 Mikko Tuuliranta 2 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 LUKU 1 Mitä ihminen tietää maailmankaikkeuden synnystä ja iästä? 5 LUKU 2 Geologiset aikakaudet Koska ja miten ajatus vuosimiljoonista

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot