Säteilyn historia ja tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilyn historia ja tulevaisuus"

Transkriptio

1

2 Säteilyn historia ja tulevaisuus 1. Mistä Maassa oleva uraani on peräisin? 2. Kuka havaitsi röntgensäteilyn ensimmäisenä ja millä nimellä hän sitä kutsui? 3. Miten alfa- ja beetasäteily löydettiin? Copyright Taloudellinen tiedotustoimisto ry Tekijät: Annika Ampuja & Karoliina Saurio Graafinen suunnittelu ja taitto: Amanda Koivisto, Taloudellinen tiedotustoimisto ry Painopaikka: Kopijyvä Oy / Suomen Graafiset Palvelut Kustantaja: Taloudellinen tiedotustoimisto ry Ydinasiaa 3

3 4. Missä ja milloin röntgensäteitä käytettiin lääketieteellisesti ensimmäisen kerran? 7. Tutustu tarkemmin johonkin säteilyä tutkineeseen fyysikkoon. Etsi tietoa muistakin lähteistä ja esittele hänet lyhyesti. 5. Minkä mukaan polonium on nimetty? Miksi? 6. Uraani riittää polttoaineeksi nykyisille reaktoreille noin 300 vuotta. Mitä eri vaihtoehtoja esitellään korvaaviksi tavoiksi? 8. Piirrä aikajana säteilyn historiasta. Merkitse siihen tärkeimmät tutkimustulokset ja tapahtumat. 4 Ydinasiaa Ydinasiaa 5

4 Ionisoiva säteily 4. Mistä ihmisen saama taustasäteily on peräisin? 1. Mitä tarkoitetaan alkuaineen isotoopilla? 5. Mikä tekijä aiheuttaa suurimman säteilyaltistuksen ihmiselle? 2. Mitä tarkoitetaan massaluvulla ja järjestysluvulla? 6. Mistä sisäilman radon on peräisin? 3. Luettele säteilylajit, jotka ovat ionisoimatonta säteilyä. 6 Ydinasiaa Ydinasiaa 7

5 7. Mitä eroa on sähkömagneettisella ja ionisoivalla säteilyllä? 10. Henkilöön (m = 50 kg) absorboituu ionisoivaa säteilyä yhden grayn verran. Kuinka paljon tämä annos on jouleina? 11. Miksi lentoemännän ja kaivostyöntekijän tehtävät ovat säteilylle altistavaa työtä? 8. Mitä eroa on beeta + - ja beeta -tyyppisillä hajoamisilla? 12. Havainnollista reaktioyhtälöllä radonin alfahajoaminen. 9. Jos yksi keuhkojen röntgenkuva aiheuttaa 0,1 msv säteilyannoksen, kuinka montaa kuvausta vastaa suomalaisen luonnosta saama keskimääräinen annos? 8 Ydinasiaa Ydinasiaa 9

6 13. Etsi esim. taulukkokirjasta alkuaineiden radioaktiivisia isotooppeja. Vertaile niiden rakennetta pysyviin isotooppeihin. Mitä huomaat? Säteilyturvallisuus 1. Mikä ominaisuus tekee säteilystä terveydelle haitallista? 14. Selvitä esim. Säteilyturvakeskuksen kotisivuilta, millaisia mittalaitteita he käyttävät tutkimuksissaan. Tee pieni esitelmä yhdestä laitteesta. Miten se toimii ja mihin sitä käytetään? 2. Vertaile Ionisoivalta säteilyltä suojautuminen -osiossa alfa- ja gammasäteilyn läpäisykykyä. Mitä havaitset? 15. Tutustu säteilylaboratorioon ja tee siellä säteilytesti. 10 Ydinasiaa Ydinasiaa 11

7 3. Kerro auringon lähettämästä ultraviolettisäteilystä. 5. Millä tavoin säteilytyötä tekevien saamia säteilyannoksia valvotaan ja tarkkaillaan? 4. Luettele keinot, joiden avulla auringon ultraviolettisäteilyltä voidaan suojautua. Mikä näistä on tehokkain tapa? Mitä tapoja itse käytät? 6. Mitkä ovat säteilysuojelun periaatteet, joiden puitteissa ionisoivaa säteilyä voidaan käyttää? 7. Tutustu linkin kautta Säteilyturvakeskuksen sivuihin. Mikä on tämänhetkinen säteilyaltistus sinun kotiseudullasi? 12 Ydinasiaa Ydinasiaa 13

8 Säteilyn hyötykäyttö 3. Mikä on hiiliajoitusmenetelmä? 1. Miksi ja miten säteilyä hyödynnetään teollisuudessa? 4. Miten hiiliajoituksen avulla voidaan selvittää merenpohjasta löytyneen laivanhylyn ikä? 2. Mitä hyötyä ja haittaa on elintarvikkeiden säteilyttämisestä? Mihin perustuu säteilytyksen ruuan säilyvyyttä parantava ominaisuus? 5. Miten eri tavoin säteilyä ja radioaktiivisia aineita hyödynnetään syövän hoidossa? 14 Ydinasiaa Ydinasiaa 15

9 6. Miksi säteily tuhoaa syöpäsoluja muita soluja tehokkaammin? Mitä haittaa säteily voi aiheuttaa ihmiselle? Energiantuotanto 1. Miten fissio ja fuusio eroavat toisistaan? 7. Mallinna palovaroittimessa käytettävän amerikiumin hajoaminen. (Vinkki: katso Ionisoiva säteily -osioista: Säteilylajit) 2. Vertaile kiehutus- ja painevesireaktoreiden prosessikaavioita. Mitä eroa niissä on? 3. Millainen tehtävä generaattorilla on sähköntuotannossa? 8. Tutustu säteilyn hyötykäyttöön mm. Ydinasiaa-verkkomateriaalin sekä Säteilyturvakeskuksen verkkopalvelun avulla. Valitse yksi säteilyn hyötykäyttökohde ja pohdi ainakin seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä säteilyn avulla tehdään? Mitä säteilylajia käytetään? Miten turvallisuus on huomioitu? Voitaisiinko sama toimenpide tehdä ilman säteilyä? 16 Ydinasiaa Ydinasiaa 17

10 4. Tutustu polttoainenipuista kertoviin tietoihin ja arvioi, kuinka monta kilogrammaa korkea-aktiivista ydinjätettä Suomessa muodostuu vuosittain. 7. Vertaile eri energiantuotantomuotoja. Pohdi asiaa ainakin kotimaisuuden, uusiutuvuuden, ympäristön ja hinnan näkökulmasta. 5. Millaisesta materiaalista säätösauvat valmistetaan? Miksi? 8. Pohdi ydinjätteen loppusijoitusta eri näkökulmista. 6. Tutustu Energiantuotanto-osiossa ydinvoimalan toimintaan ja selvitä mitä eri säteilysuojausmekanismeja käytetään reaktorissa? 18 Ydinasiaa Ydinasiaa 19

11 Lisätehtävät + Runo Kirjoita runo ydinvoimasta. + Sanaristikko 1. Säteilyannoksen yksikkö 2. Havaitsi uraanin radioaktiivisuuden 3. Sama alkuaine, ytimessä eri määrä neutroneita 4. Ydinvoimala, jossa tapahtui onnettomuus vuonna X-Ray 6. Ydinvoimalan polttoaine 7. Ydin halkeaa kahdeksi uudeksi ytimeksi 8. Kaksi ydintä yhdistyy yhdeksi uudeksi ytimeksi + Sanaselitys 9. Ydinvoimalan osa, jossa ydinreaktiot tapahtuvat 10. Maaperän radioaktiivinen kaasu Tehkää sanaselitys pareittain. Tämän sivun kääntöpuolella on toiset 12 sanaa parin toiselle jäsenelle. Etsikää ja kirjoittakaa omille sanoillenne lyhyet selitykset ennen sanaselityksen aloittamista. Sanoja voi selittää haluamassaan järjestyksessä. Curie 1. polonium 2. onkalo 3. isotooppi 4. atomi 5. massaluku 6. radioaktiivisuus 7. ionisoiva säteily 8. hiukkassäteily 9. taustasäteily 10. radon sievert 20 Ydinasiaa Ydinasiaa 21

12 ultraviolettisäteily dosimetri + Sanaruudukko merkkiainetekniikka Etsi säteilyyn liittyviä sanoja alla olevasta ruudukosta. Sanat voivat olla pysty- tai vaakasuoraan. hiiliajoitus isotooppitutkimus fissio fuusio ydinvoima polttoainesauva reaktori lauhdutin yhteistuotanto Y D I N A S I A A U I O T A U S T A S Ä T E I L Y P O T A S P S F R E R L O P P U S I J O I T U S K A P S E L I K H K R O F D R O O S G T G E N K E L O P E T T A R U M O L I G L E I J G S J Y R Y T R Y J P O L T T O A I N E N I P P U F A T Y Y G F M U U T O A J U U S T L O M U H P S I K G D E F A H J T A R R T L Ö U Y K T S K I L U F T U A M I K T T P B E F M R A D E A H J R R H Y I K I H T J G P L O L E P A S V Y H F Y T G E U R Y T F N H E J U K S F J S O F E R R A U N T I D H T D E R H J R G D N V N N E D A I I V J U U K R U N T I O L I U K I S E T H U U E S A R E B H T A L I M A A H R J L N E N K U N F R T Y Y H R J U K O L I J R B U T I D J T F I M U S T I K J R I O P Y T A S H Y U I K O K J U G O K D R A L A R T I O T A R I U R A A N I M E S U I D R T U N L E T J + Sarjakuva Piirrä muutaman kuvan sarjakuva, joka esittelee jonkin seuraavista ilmiöistä. FISSIO FUUSIO ISOTOOPPI POLTTOAINENAPPI GAMMASÄTEILY DOSIMETRI YDINVOIMALAN TOIMINTAPERIAATE ALFAHAJOAMINEN HIILIAJOITUS E P K K A K U U S I L A M M Y T E R I L T H U Y T K M E Y O C U R I E A M M R I W U I K K I Y M H L I S E R O T T S H I O Ö L O H Y U M I G J L U K J U U T T R N H O T S I J S N T F E R K T D O S I M E T R I O L M T U Y K U T T I K E F M U H G A M M A S Ä T E I L Y L O H R E N Y H U U M O R N U M S M I T T A R G R I I M G E I G E R M I T T A R I G S E U I T D E O D K I T U S J Y F K E D T U U M U S G Ä Ä I E R K K O D A A V T U K I S S E J U U P A Y M M Ä R T Y U U L G L O P M I K S R Ö N T G E N J U U Y R I H O I T U M U S K I O T K R U U S I T U L P P A A M I U Y K U U S E L O I Y B A T E K E E R I M O I S T A K U N N O J U U D T O M O I K K V T R U W E R H O I T A S S Y M R G H V B A T O M I K O I R E O H L E K S T I M I T R S D G H J U U T T A V E T U Y I O L O Y O H U I L R Y M M U I S O T O O P P I P E T U O L K L I P T K A A M O T I N K A A R T I U M E I G H T U Y D I N J T E D K S U O T E R M P R O T O N I I O T T K L F G J U U C M Y S J R E E S G A B B A G U U T K O L L U V N E U T R O N I S G L 22 Ydinasiaa Ydinasiaa 23

13 + Anagrammeja Muistiinpanoja Säteilyyn liittyvien sanojen kirjaimet ovat sekaisin. Keksitkö, mitä sanaa tarkoitetaan? ynisi adaa äly itse auringon ottaneet risto demi teorian greta jutun maa portalin aivo riemua eric ui aran potentiaalin pop ylistettavä torille ui ylitä se magma lohen ajan mafia johtuisi aili 24 Ydinasiaa Ydinasiaa 25

14 26 Ydinasiaa

15 Ydinasiaa Säteilevää tietoa opetukseen Ydinasiaa pohjautuu opetussuunnitelman perusteisiin ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa lukion ja yläkoulun fysiikan tunneilla. Sisältö jakaantuu neljään pääkohtaan: Säteilyn historia ja tulevaisuus Ionisoiva säteily Säteilyturvallisuus Säteilyn hyötykäyttö Energiantuotanto

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela 3 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE Helinä Korpela SISÄLLYSLUETTELO 3.1 Yleistä... 220 3.2 Isotooppilääketieteen kehitys... 220 3.3 Tutkimuksissa ja hoidoissa käytettävät radionuklidit... 223 3.4 Radionuklidigeneraattori...

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila 2 SUUREE JA YKSIKÖ Olli J. Marttila SISÄLLYSLUEELO 2.1 Johdanto... 66 2.2 Säteilykenttää luonnehtivia suureita... 66 2.3 Dosimetriasuureita... 68 2.4 Annosekvivalentti ja siitä johdettuja suureita... 76

Lisätiedot

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET 6 SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Yleistietoa... 320 6.2 Entisaikojen säteileviä kuluttajatuotteita... 321 6.3 Nykyajan säteileviä kuluttajatuotteita... 324 6.1 Yleistietoa

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

50 vinkkiä. sanomalehti esiopetuksessa

50 vinkkiä. sanomalehti esiopetuksessa 50 vinkkiä sanomalehti esiopetuksessa Kieli- ja vuorovaikutus SANOMALEHTI SOPII ESIOPETUKSEEN Sanomalehti tarjoaa esiopetukseen sekä monipuolista sisältöä että kierrätettävää materiaalia. Tämä opas on

Lisätiedot

VALMISTAVA TASO & TASO 1

VALMISTAVA TASO & TASO 1 VALMISTAVA TASO & TASO 1 VALMISTAVA TASO JUHLAT s.12 ENEMMISTÖKÄSITYS s.15 TASO 1 NUORET JA PÄÄTÖKSENTEKO s.17 ASENNE, KUNNIOITUS JA VASTUU s.19 ALKOHOLIN VAIKUTUKSET s.22 RYHMÄPAINE s.27 YSTÄVYYS s.29

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2013 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2012 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille Äidinkieli ja kirjallisuus - Minut tekee onnelliseksi - Kulutus tuo onnea? - Käytänkö aikani niin kuin haluan? - Elämä on rajallinen - Maapallo

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkövoimatekniikan kerho PL 3000 02015 TKK http://svtk.tky.fi/

Sisällysluettelo. Sähkövoimatekniikan kerho PL 3000 02015 TKK http://svtk.tky.fi/ Sisällysluettelo Tämä lehti on tarkoitettu lukion viimeisellä luokalla oleville. Lehdessä esitellään sähkötekniikan, elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia.

Lisätiedot

Hidastamalla hyvinvointiin

Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin on marttojen teemakausi vuosina 2011-2013. Hidastaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa aikaa olennaiseen ja nauttia itselle tärkeistä asioista. Se on

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot