ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI"

Transkriptio

1 ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI 622. Kun katsot tähtiä, niin niiden valo ei ole tasaista, vaan tähdet vilkkuvat. Miksi? Jos astronautti katsoo tähtiä Kuun pinnalla seisten, niin vilkkuvatko tähdet tällöinkin? 623. Miten eroavat toisistaan Auringosta tuleva säteily ja maapallon lähettämä lämpösäteily? 624. Selitä seuraavat käsitteet: a) vuorovesi-ilmiö b) 3 K vastaava taustasäteily c) galaksi Selvitä, miksi Pluto poistettiin planeettojen joukosta vuonna Miksi tutkimuslaitteita, kuten teleskooppeja, sijoitetaan avaruuteen? 627. Selvitä kirjallisuutta ja internettiä käyttäen, miksi Kuun aiheuttamassa vuorovesi-ilmiössä vesi nousee maapallolla samaan aikaan sekä Kuuta lähimpinä olevilla merialueilla että kuusta kauempana olevilla merialueilla Selvitä kirjallisuutta tai internettiä käyttäen, kuinka suuri pitää tähden olla, jotta se räjähtäisi supernovana. Räjähtääkö Aurinko joskus supernovana? Entä milloin tähden massa on riittävän suuri, jotta syntyisi musta aukko? 629. Missä sijaitsee maailman suurin teleskooppi ja mitkä ovat sen mitat? 630. Miksi Kuu aiheuttaa voimakkaamman vuorovesi-ilmiön kuin Aurinko, vaikka Auringolla on huomattavasti suurempi massa? 631. a) Mikä on kasvihuoneilmiö? b) Mistä kasvihuoneilmiö aiheutuu? c) Miten ilmakehässä olevat kaasut aiheuttavat kasvihuoneilmiön? d) Miten energiankäytön kannalta voidaan hidastaa kasvihuoneilmiötä? e) Millainen kasvihuoneilmiö vallitsee muilla planeetoilla? 632. Minkälaista säteilyä on a) ionisoiva säteily b) ionisoimaton säteily. Anna molemmista säteilylajeista esimerkkejä a) Mitkä ovat UV-säteilyn lajit ja miten ne erotetaan toisistaan? b) Miten voit suojautua UV-säteilyltä? 634. Miten suojaudut a) alfasäteilyltä b) beetasäteilyltä c) gammasäteilyltä? 635. Selvitä käsitteet isotooppi, radioaktiivisuus ja radioisotooppi Selvitä kirjallisuutta tai internettiä hyväksi käyttäen, mitä tarkoitetaan mittabosoneilla? 637. Mitä yhteistä ja mitä eroa on gravitaatiovuorovaikutuksella ja sähkömagneettisella vuorovaikutuksella?

2 638. Mitkä perusvuorovaikutukset vaikuttavat seuraavissa tilanteissa? a) Seinään heitetty pallo pomppaa seinästä takaisin. b) Kynä putoaa lattialle. c) Myoni hajoaa elektroniksi ja kahdeksi neutriinoksi. d) Kolme kvarkkia yhdistyy muodostaen neutronin Newton näki omenan putoavan puusta, ja kerrotaan, että hän keksi painovoiman tämän putoamisen nähdessään. Jos omenan sisällä on mato, voiko mato havaita painovoiman putoamisen aikana? 640. Miten voit omiin havaintoihisi vedoten perustella, että Maa ei ole litteä levy, vaan pyöreä pallo a) Jos kaikki Intiassa ja Kiinassa asuvat ihmiset (yhteensä noin 2,5 miljardia ihmistä) ponnistaisivat aamujumpalla samanaikaisesti Maan pinnalta ylös nopeudella 1,0 m/s, mikä olisi ponnistavien ihmisten kokonaisliikemäärä? b) Kuinka suuren nopeuden Maa tuolloin saisi? Oletetaan yhden ihmisen massaksi 60 kg Laske missä kohdassa Maan ja Kuun välillä niiden yhteinen painopiste sijaitsee Maan keskipisteestä mitattuna. Maan massa M = 5, kg, Kuun massa m = 5, kg sekä Maan ja Kuun keskietäisyys on km Perustele, onko seuraava väite oikein: avaruusrakettia ei voi kiihdyttää suihkumoottoreilla tyhjässä avaruudessa, koska avaruudessa ei ole väliainetta Selvitä internettiä tai kirjallisuutta käyttäen, millainen paine vallitsee Venuksessa, Marsissa ja Jupiterissa maan ilmanpaineeseen verrattuna. Mitä rajoituksia tämä asettaa, kun mietitään ihmisen mahdollisuutta asuttaa kyseiset planeetat? 645. a) Miten ilmakehän otsonikerros liittyy elämiseen maapallolla? b) Miten maapallon elinolot muuttuisivat, jos otsonikerros häviäisi? c) Miten energiankäyttö vaikuttaa otsonikerrokseen? 646. Määrittele seuraavat valoon liittyvät suureet ja anna niiden yksiköt: a) valovirta b) valovoima c) valaistusvoimakkuus d) luminanssi Auringon säteilyteho yhtä neliömetriä kohti, aurinkovakio, on Maan etäisyydellä Auringosta 1,3 kw/m 2. a) Laske Auringon teho. b) Mikä on aurinkovakion arvo Merkuriuksen pinnalla? 648. a) Miten paine määritellään? Mikä on paineen yksikkö? b) Mistä riippuu hydrostaattisen paineen suuruus? c) Mikä on ilmanpaine ja lämpötila 30 km:n korkeudessa?

3 649. Oheinen kuva esittää painetta ja lämpötilaa ilmakehässä eri korkeuksilla meren pinnasta. a) Kuinka suuri on ilmakehän korkein lämpötila ja matalin lämpötila? Millä korkeuksilla nämä esiintyvät? b) Kuinka suuri paine on otsonikerroksessa 20 km:n korkeudella? c) Mitä on otsoni ja mikä on otsonikerroksen merkitys elollisen luonnon kannalta? d) Mikä on tärkein syy lämpötilan muutokseen korkeusvälillä 0 10 km? (YO-S09-2) Tarkastele luonnon rakenteita kvarkeista galakseihin ja rakenteita koossa pitäviä vuorovaikutuksia (YO-K98+16) a) Miten planeetan erottaa taivaalla tähdestä? b) Mitkä planeetat voidaan havaita ilman apuvälineitä?

4 652. a) Ota selvää Aurinkokunnan planeetoista ja niiden ominaisuuksista. Mitkä planeetat ovat Maan kaltaisia? b) Mitä ovat eksoplaneetat ja miten niitä löydetään? 653. Ota selvää, a) millaisia teorioita on esitetty Kuun synnystä. b) kuinka monta kuuta on aurinkokunnassamme. Missä ne sijaitsevat? 654. Varsin pitkään ajan mittaaminen perustui maapallon pyörimisliikkeeseen. Ota selvää, mitä tarkoittavat a) sideerinen aika b) synodinen aika. c) Miksi ja miten nämä ajat eroavat toisistaan? 655. a) Miten kuun- ja auringonpimennykset aiheutuvat? b) Miksi kuun- ja auringonpimennykset eivät ole säännöllisesti kerran kuukaudessa? c) Piirrä Kuun vaiheet. Milloin Kuu on kasvava ja milloin vähenevä? 656. Maan radan muoto eli eksentrisyys vaihtelee noin vuoden jaksoissa. Pohdi, millaisia seurauksia radan muuttumisella saattaisi olla ilmastoon Maan akselin kaltevuuskulma on tällä hetkellä noin 23 astetta 27 minuuttia (23,45 o ), mutta se ei pysy vakiona, vaan vaihtelee noin vuoden jaksoissa. a) Miten kääntöpiirien ja napapiirien paikat määräytyvät? b) Miten maan akselin kaltevuuskulma on muuttumassa? Mihin suuntaan napapiirit siirtyvät? Kuinka paljon napaiirin paikka vaihtelee maastossa? c) Mitä vaikutuksia akselikulman muutoksilla arvelet olevan ilmastoon? 658. Tarkastellaan Maata pallona, jonka ympärysmitta on km. Kuinka kaukana horisontti on 2 metrin korkeudelta katsottuna eli kuinka kauas nähdään seisottaessa meren rannalla? 659. a) Kommentoi yleistä käsitystä, jonka mukaan astronautti tuntee itsensä painottomaksi Maata kiertävässä avaruusaluksessa siksi, että häneen kohdistuva painovoima on avaruudessa mitättömän pieni. (YO-S02-3b). Mitä tarkoittaa painoton tila? b) Mitä tutkimuksia tehdään avaruuden mikrogravitaatio-olosuhteissa? c) Pohdi, millaisia ongelmia painottomuus aiheuttaa jokapäiväisille toimille avaruusasemalla (syöminen, juominen, peseytyminen, )? Miten arvelet kynttilän palavan painottomassa tilassa?

5 660. Ota selvää, a) miten painovoimamittauksia suoritetaan. b) mihin painovoimamittauksia käytetään ja mitä tietoa painovoimamittauksilla saadaan a) Laske Auringon Kuuhun kohdistama gravitaatiovoima. b) Laske Maan Kuuhun kohdistama gravitaatiovoima. c) Vertaa voimia keskenään. d) Mitä ja miten Kuu kiertää? Millainen Kuun rata on? 662. Määrittele käsitteet inklinaatio ja deklinaatio Laske maapallon lähettämän säteilyn maksimi-intensiteetin aallonpituus, kun maapallon keskilämpötila on +15 o C Auringon säteilyn intensiteettispektrin huippu on noin 502 nm:n aallonpituusalueella. a) Määritä tämän perusteella Auringon pinnan lämpötila. b) Mikä on tällöin Auringon säteilyn intensiteetti Maan etäisyydellä? c) Mikä on keskimääräinen Auringon säteilyn intensiteetti Maassa, ilmakehän ulkopuolella? d) Laske, mikä olisi Maan lämpötila, jos maapallon oletetaan säteilevän mustan kappaleen tavoin ja se olisi säteilytasapainossa. Keskimääräinen albedo eli heijastuskyky on noin 0,31. e) maapallon todellinen keskilämpötila on noin 15 o C. Mistä ero edelliseen johtuu? 665. Auringon lähettämän säteilyn suhteellisen intensiteetin maksimi on noin 500 nm:n kohdalla vihreän valon alueella. Pohdi, mistä aiheutuu Auringon väri, ja mikä vaikutus ilmakehällä on näkyvän valon spektriin. Miksi kasvit ovat vihreitä? 666. a) Miksi Aurinko näyttää litistyneeltä laskiessaan horisontin taakse? b) Mitä tarkoittaa vihreä välähdys auringon laskun yhteydessä? c) Selitä mistä johtuu tähtien tuikkiminen? 667. Määrittele käsitteet a) plasma b) ionosfääri c) magnetosfääri d) aurinkotuuli a) Mitä tarkoittaa avaruussää? b) Miten avaruussäätä voidaan ennustaa? 669. Miksi revontulia nähdään enimmäkseen soikiomaisilla alueilla napojen ympärillä? 670. Mikä merkitys säteilyn kannalta on a) Maan magneettikentällä b) Maan ilmakehällä?

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AD ASTRA NRO. 2/2010. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti

AD ASTRA NRO. 2/2010. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti Ta p a h t u m a k a l e n t e r i S y y s k o k o u s k u t s u j ä s e n i l l e Pääkirjoitus Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO. 2/2010 2 Upea kuva ukkosalasimesta joka vieraili Härkämäen

Lisätiedot

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista.

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012 Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Jari 23.3.2012 Kaasupallo vie turistit avaruuden rajalle Espanjalainen Zero2Infinity-yritys

Lisätiedot

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi Aksela Maija, Hannula Irma & Hietala Irene (toim.) LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi Julkaisija: LUMA -keskus & MAOL ry SISÄLLYS Alkusanat I Toiminnallisia aktiviteetteja 1. Arkipäivän

Lisätiedot

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AURINKOENERGIA. Auringon kierto ja korkeus taivaalla

AURINKOENERGIA. Auringon kierto ja korkeus taivaalla AURINKOENERGIA Auringon kierto ja korkeus taivaalla Maapallo kiertää aurinkoa hieman ellipsin muotoista rataa pitkin, jonka toisessa polttopisteessä maapallo sijaitsee. Maapallo on lähinnä aurinkoa tammikuussa

Lisätiedot

Monimuotoinen Aurinko: Aurinkotutkimuksen juhlavuosi 2008-2009

Monimuotoinen Aurinko: Aurinkotutkimuksen juhlavuosi 2008-2009 Monimuotoinen Aurinko: Aurinkotutkimuksen juhlavuosi 2008-2009 Aurinko on tärkein elämään vaikuttava tekijä maapallolla, joka tuottaa eliö- ja kasvikunnalle sopivan ilmaston ja elinympäristön. Auringon

Lisätiedot

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.)

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.) 1 ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO Heikki Nevanlinna (toim.) 2 ISBN 978-951-697-671-9 Yliopistopaino Helsinki 2009 Ilmatieteen laitos 3 ESIPUHE Ilmakehä-ABC (http://www.fmi.fi/view/abc/index.html) on

Lisätiedot

MITÄ AURINKOMERKIN JÄLKEEN?

MITÄ AURINKOMERKIN JÄLKEEN? MITÄ AURINKOMERKIN JÄLKEEN? Kyösti Tarvainen 29.5.2014 Astrologiassa kaikki oppivat ensimmäisenä aurinkomerkkinsä. Se, että aurinkomerkit ovat hallitsevasti esillä lehtien astrologiassa, ei johdu siitä,

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas Fysikaalisen maailmankuvan kehitys Reijo Rasinkangas 20. kesäkuuta 2005 ii Kirjoittaja varaa tekijänoikeudet tekstiin ja kuviin itselleen; muuten työ on kenen tahansa vapaasti käytettävissä sekä opiskelussa

Lisätiedot

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka)

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Astronautti Kosmonautti Taikonautti = länsimainen avaruuslentäjä = venäläinen avaruuslentäjä = kiinalainen avaruuslentäjä Juhani Kaukoranta Raahen lukio

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

AURINGON SÄTEILYN MUUTOKSET JA MAAPALLON LÄMPÖTILA

AURINGON SÄTEILYN MUUTOKSET JA MAAPALLON LÄMPÖTILA 1 AURINGON SÄTEILYN MUUTOKSET JA MAAPALLON LÄMPÖTILA Heikki Nevanlinna Ilmatieteen laitos - Viestintä & Havaintopalvelut Toimittajien ilmastonmuutoskoulutuspäivät Ilmatieteen laitoksessa 2.-3.3.2010 (Päivitetty

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

SBIG ST-8XME esittelyssä Tähtikarttoja tietokoneelle Talven tähtitaivas. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti. Havaitsemaan Marsia!

SBIG ST-8XME esittelyssä Tähtikarttoja tietokoneelle Talven tähtitaivas. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti. Havaitsemaan Marsia! SBIG ST-8XME esittelyssä Tähtikarttoja tietokoneelle Talven tähtitaivas Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO. 2/2005 Maailmankaikkeuden synty - Hannu Aartolahden kiehtova artikkeli maailmankaikkeuden

Lisätiedot

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341 Kannen kuva istokphoto@12539341 Mikko Tuuliranta 2 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 LUKU 1 Mitä ihminen tietää maailmankaikkeuden synnystä ja iästä? 5 LUKU 2 Geologiset aikakaudet Koska ja miten ajatus vuosimiljoonista

Lisätiedot

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO MUISTA RAPORTTI: VOIMA MUUTTAA LIIKETTÄ TIETOA JA TUTKIMUKSIA -Mitä tein? -Mitä ennustin? -Mitä tuloksia sain? -Johtopäätökseni Kappale, johon eivät voimat vaikuta pysyy paikoillaan tai liikkuu vakionopeudella

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 NGC6992 on kirkkain osa itäisestä Harsosumusta. Vety-alfa-aallonpituuden säteily on tässä kuvassa punaista. Kuvausvälineet: William-Optics

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio 2012 www.eira.fi/ainestaon

Lisätiedot