YHTEENVETO VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ"

Transkriptio

1 YHTEENVETO VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ 1. LASKENTA BPW Kraatz Oy n timinut vetlaitteiden parissa j useamman vusikymmenen ajan ja edustamamme tutemerkit vat alan tunnetuimpia. Tässä hjeessa tumme esille vetlaitteiden salta ne leellisemmat asiat, jtka tulee mielestämme humiida siirtyessämme valtineuvstn asetusmuutksen myötä lähtien suurempien ajneuvmassjen käyttöön. Tumme esiin myös asiita, jiden uskmme helpttavan eri yhteistyökumppaneidemme timintaa muutsprsessin aikana. Autn ja yhden perävaunun ajneuvyhdistelmät Vetlaitedirektiivi 94/20/EY ja E-sääntö nr 55 hjaavat vetlaitteiden mititus- ja laskentaperusteita ja tunnistavat klme eri ajneuvyhdistelmää, jtka kstuvat vetajneuvsta ja yhdestä perävaunusta; Aut ja puliperävaunu - D-arv tässä ajneuvyhdistelmätyypissä lasketaan vain vaadittu D-arv jka n vetlaitteelle khdistuva vaakasuuntaisen viman tereettinen viitevima spivan vetlaitteen valinnan yhteydessä humiidaan siis minimivaatimuksena laskennan kautta saatu nimellisvimavaatimus sekä vetpöydälle khdistuva pystysuuntainen kurma tnneissa, ns. U-arv tässä esimerkkitapauksessa saadaan laskennan kautta min. D-arvksi 133kN ja tdetaan perävaunun mititustiedista min U-arvn levan 18 tnnia vetlaitteen tyyppikilvestä pitää löytyä vähintään samat tai krkeammat arvt Sivu 1 / 11

2 Aut ja keskiakseliperävaunu - Dc-arv tässä ajneuvyhdistelmätyypissä lasketaan vaadittu Dc-arv jka n vetlaitteelle khdistuva vaakasuuntaisen viman tereettinen viitevima humiiden vetlaiteelle khdistuva pystysuuntainen staattinen aisakurma (kg), ns. S-arv spivan vetlaitteen valinnan yhteydessä humiidaan minimivaatimuksena laskennan kautta saatu nimellisvimavaatimus tässä esimerkkitapauksessa saadaan laskennan kautta min. Dc-arvksi 129kN ja tdetaan, että Dc-arvn lisäksi tulee vielä surittaa V-arv laskenta Aut ja keskiakseliperävaunu - V-arv V-arv n keskiakseliperävaunun vetlaitteelle määritelty pystysuuntaisen viman viitevima Laskennan surittamista varten tulee tietää seuraavat asiat; X = kurmakrin pituus metreissä L = vetaisan pituus, vetsilmukan keskipisteestä perävaunutelin keskipisteeseen metreissä C = keskiakseliperävaunun telimassa tnneissa vetävän ajneuvn jusitustyyppi; ilmajusitus / muu jusitus Sivu 2 / 11

3 ilmajusitus tai ilmajusitusta vastaava jusitustyyppi aiheuttaa vetlaitteelle alhaisemman pystysuuntaisen kiihtyvyyden ja näin llen myös alhaisemman V-arv vaatimuksen tässä esimerkkitapauksessa saadaan laskennan kautta min. V-arv vaatimukseksi jk 62 tai 83kN vetävän ajneuvn jusitustyypistä riippuen spivan vetlaitteen valinnan yhteydessä humiidaan minimivaatimuksena laskennan kautta saatu nimellisvimavaatimukset, Dc- ja V-arv vetlaitteen tyyppikilvestä pitää löytyä vähintään samat tai krkeammat arvt Aut ja varsinainen perävaunua (nivelöity vetaisa) tässä ajneuvyhdistelmätyypissä lasketaan vain vaadittu D-arv jka n vetlaitteelle khdistuva vaakasuuntaisen viman tereettinen viitevima spivan vetlaitteen valinnan yhteydessä humiidaan minimivaatimuksena laskennan kautta saatu nimellisvimavaatimus tässä esimerkkitapauksessa saadaan laskennan kautta min. D-arvksi 187kN vetlaitteen tyyppikilvestä pitää löytyä vähintään sama tai krkeampi arv Muut humiitavat asiat Sivu 3 / 11 yli 60 tnnin ajneuvyhdistelmien salta humiidaan TRAFin hjeen mukaisesti laskennassa vetlaitedirektiivin ja E-säännön nr 55 käytännöstä piketen, sallittuja tieliikennemassja, ei ajneuvjen teknisesti sallittuja massja. kun kyseessä n ajneuvyhdistelmä, jka kstuu autsta ja yhdestä perävaunusta, vidaan käyttää laskennan helpttamiseksi vetlaitevalmistajan laskentahjelmaa. Ohjelma löytyy internetsitteesta:

4 Autn ja useamman perävaunun ajneuvyhdistelmät (mduuliyhdistelmät) Mduuliyhdistelmien salta laskentaperiaatteita selkeytti kesäkuussa 2013 julkaistu ISO-standardi 18868:2013, jka tunnistaa yleisesti käytössä levat mniperävaunulliset ajneuvyhdistelmätyypit sekä lu phjan näiden eri yhdistelmätyyppien yhteydessä käytettävien vetlaitteiden laskenta- ja mitituskäytännölle. Nudatamme edustamiemme tutteiden salta tämän uuden ISO-standardin periaatteita tiedstaen, että tätä standardia tullaan mitä suurimmalla tdennäköisyydellä myös sveltamaan tulevaisuudessa direktiivi- ja/tai E-sääntötaslla. Uusi ISO-standardi lu myös muutspaineita tyyppihyväksyntämenettelyihin ja -merkintöihin, jissa n nyt lähinnä humiitu yhden perävaunun yhdistelmien vaatimat tekniset suritusarvt. Käytännössä tämä n tarkittanut krkeata D-arva, matalaa Dc-arv yhdistettyyn krkeaan V- arvn. Vetpalkki vi esimerkiksi lla tyyppihyväksytty seuraavalla yhdistelmällä; D-arv 190kN, Dc-arv 130kN ja V-arv 75kN. Näillä arvilla n katettu tähän asti yleisesti käytössä levat yhdistelmä-vaihtehtehdt, jtka kstuvat autsta ja yhdestä perävaunusta. Näillä arvilla n myös pääsääntöisesti katettu mduuliyhdistelmät, jiden kknaismassa ei le ylittänyt 60 tnnia. Uuden Is-standardin ja uusien laskentaperiaatteiden valssa, vi nyt tutteiden salta ilmetä tarve esimerkiksi alhaisemmalle V-arvlle mutta vastaavasti krkeammalle Dc-arvlle, jllin tämä hiensäätö n vetlaitevalmistajan hyväksynnällä mahdllista tteuttaa tutteen tyyppihyväksynnän asettamien rajjen puitteessa. Tyypillinen mduuliyhdistelmä, jnka yhteydessä tällainen tarve tulee esille, n aut, Dlly ja puliperävaunu. Aut, Dlly ja puliperävaunu D-, Dc-, ja V-arv vetkytkimen, -silmukan ja näiden kiinnityssien salta lasketaan vaadittu D-arv a) V-arv vaatimus lasketaan js Dlly n varustettu kiinteällä vetaisalla b) js Dlly n varustettu kiinteällä vetaisalla käännetään laskettu D- arv vaatimus suraan Dc-arv vaatimukseksi Sivu 4 / 11

5 2. vetpöydän, -tapin ja näiden kiinnityssien salta lasketaan vaadittu D-arv Laskentaesimerkki: Drawbar Cupling Fifth Wheel T 35 [Tnnes] D 186 [kn] 127 [kn] C d 18 [Tnnes] V 26 [kn] R b 23 [Tnnes] U d 15,5 [Tnnes] W d 2,5 [Tnnes] L 3,5 [m] Tähän laskentaan vaikuttaa autn (T) ja perävaunujen välinen painsuhde (Cd + Rb), perävaunujen välinen painsuhde (Cd /Rb), vetaisan pituus (L), vetpöytämassa (Ud) ja Dllyn mamassa (Wd). Vetlaitteen lpullinen spivuus n riippuvainen sen tyyppihyväksyttyjen klmen pääarvn, D-, Dc- ja V-arvjen välisestä suhteesta ja vetlaitevalmistajan hyväksymään liukumaan näiden arvjen puitteessa. Yllä mainituista syistä ei vida yleistää jnkun vetlaitteen spivuutta pelkästään humiiden ajneuvyhdistelmien kknaismassja. Olemme kuitenkin arviineet nämä neljä eri 64, 68, 69 ja 76 tnnin kknaismassalukkaa humiiden tietyt mitat ja massat ja suhteuttamalla saatu vaatimustasn meidän edustamiemme, nyt yleisesti käytössä levien tutteiden suritusarvihin; vetpalkki DB75V, vetkytkin VBG575V- (2) ja laipallinen vetsilmukka Ringfeder 470. Emme ta kantaa Dllyn vetaisan spivuuteen, kska tämä n pääsääntöisesti perävaunuvalmistajan valmistama ja mahdllisesti tyyppihyväksyttämä 8-akselinen yhdistelmä,jnka sallittu tieliikennemassa n 64 tnnia T = 28 tnnia Cd + Rb = 36 tnnia L = 3,5 metriä Wd = 2,5 tnnia Tuls: hyväksyttävä Sivu 5 / 11 9-akselinen yhdistelmä, jnka sallittu tieliikennemassa n 68 tnnia T = 28 tnnia Cd + Rb = 40 tnnia L = 3,5 metriä Wd = 2,5 tnnia Tuls: kyseenalainen vetsilmukan salta saattaa lla ratkaistavissa vaihtehtisilla tutevalinnilla edellyttää knsultaatita

6 9-akselinen yhdistelmä, jnka sallittu tieliikennemassa n 69 tnnia T = 35 tnnia Cd + Rb = 34 tnnia L = 3,5 metriä Wd = 2,5 tnnia Tuls: kyseenalainen vetpalkin, -kytkimen ja silmukan salta saattaa lla ratkaistavissa vaihtehtisilla tutevalinnilla edellyttää knsultaatita 9-akselinen yhdistelmä, jnka sallittu tieliikennemassa n 76 tnnia T = 35 tnnia Cd + Rb = 41 tnnia L = 3,5 metriä Wd = 2,5 tnnia Tuls: ei hyväksyttävä Aut, puliperävaunu ja keskiakseliperävaunu D-, Dc-, ja V-arv vetkytkimen, -silmukan ja näiden kiinnityssien salta lasketaan vaadittu D- ja V-arv laskettu D-arv vaatimus käännetään suraan Dc-arv vaatimukseksi 2. vetpöydän, -tapin ja näiden kiinnityssien salta lasketaan vaadittu D-arv HUOM! emme susittele autn pituus- tai pystysuunnassa säädettävissä levien vetpöytien käyttöä khtuullisesta D-arvvaatimuksesta hulimatta susittelemme sellaisten vetlaitteiden käyttöä, jiden suritusarvt vat kklukkaa 150 kn/u =20 tnnia Sivu 6 / 11

7 Laskentaesimerkki: Drawbar Cupling Fifth Wheel T 28 [Tnnes] D 105 [kn]* 137 [kn] C 24 [Tnnes] V 74 [kn] R b 24 [Tnnes] U T 16 [Tnnes] L 6 [m] X 7,8 [m] a 1,8 [m/s 2 ] Aut, puliperävaunu ja puliperävaunu (B-train) D-arv tässä ajneuvyhdistelmätyypissä lasketaan vain vaadittu D-arv laskettu D-arv vaatimus kskee ajneuvyhdistelmän mlempaa kytkentäpistettä HUOM! emme susittele autn pituus- tai pystysuunnassa säädettävissä levien vetpöytien käyttöä khtuullisesta D-arvvaatimuksesta hulimatta susittelemme sellaisten vetlaitteiden käyttöä jiden suritusarvt vat kklukkaa 150 kn/u =20 tnnia Laskentaesimerkki: Drawbar Cupling Fifth Wheel T 28 [Tnnes] D N/A [kn] 137 [kn] R 1b 24 [Tnnes] V N/A [kn] R 2b 24 [Tnnes] U T 16 [Tnnes] U B 16 [Tnnes] Sivu 7 / 11

8 2. VETOLAITTEIDEN TUNNISTAMINEN Tyyppihyväksytyt vetlaitteet n varustettu vaadituilla tyyppihyväksyntätiedilla. Vetlaitteet merkitään yleisimmin erillisellä tyyppikilvellä. Tyyppikilpi vi lla alumiinista tehty kilpi, jka n niitattu kiinni tai tarratyyppinen laminitu ratkaisu. Edustamiemme tutemerkkien ja vetlaitteiden salta tunnistamme seuraavat merkintäkäytännöt: VBG-vetpalkit; tarratyyppinen ratkaisu jnka sijainti vetpalkissa vaihtelee vetpalkkimalleittain. yleisin käytössä leva vetpalkkimalli n VBG DB75V jnka tyyppikilpi sijaitsee ajsuuntaan nähden vasemmassa alakulmassa sivulevyt kuuluvat vetpalkin tyyppihyväksynnän alaisuuteen ja näin llen niistä ei löydy erillistä tyyppikilpeä mutta niihin n stanssattu valmistajan tunniste (ID marking) vetpalkeista ei löydy yksilöivää sarjanumera VBG-vetkytkimet; alumiininen kilpi, jka n uusissa vetlaitteissa niitattu kiinni vetkytkimen runkn uusissa vetkytkimissä tyyppikilpi löytyy vetkytkimen vasemmalta pulelta vanhemmissa VBG8500-vetkytkimissä n tyyppihyväksyntätiedt mekanismin tyyppikilvessä samaa mekanismimallia saatetaan käyttää kahdessa eri vetkytkinversissa, jten mekanismin tyyppikilpi ei aina kerr tarkkaa vetkytkinversita. vetkytkimistä ei löydy yksilöivää sarjanumera Sivu 8 / 11

9 VBG/Ringfeder-vetsilmukat; laipallisessa/pultattavassa vetsilmukassa n alumiininen tyyppikilpi, jka n niitattu kiinni vetsilmukan kiinnityslaipan yläpintaan hitsattavat vetsilmukat vat asennettuna sa vetaisaa ja näin llen vetaisan tyyppihyväksyntätiedt vat ratkaisevat mni vetaisan valmistaja käyttää VBG-valmistetta levaa hitsattavaa vetsilmukkaa, jten vetsilmukan tutemerkki ei aina krreli suraan vetaisan tutemerkkiin VBG-vetaisat; VBG:n vetaisat vat mduulirakenteisia, pulttiliitksin kttuja kknaisuuksia, jiden tyyppikilvet vat tarratyyppisiä ja jiden sijainti n jk reisisassa tai takasan yläpinnassa VBG MULTI; mlempien reisien ulkpinnassa lähellä takakrvakkeen kiinnityspistettä VBG MULTI XF; mlempien reisien ulkpinnassa lähellä takakrvakkeen kiinnityspistettä VBG OPTIMAL; takasan yläpinnassa maksimi sallittu D-arv n 179 kn kun vetaisan pituus n alle 3,5 metriä. Yli 3,5 metriä mentäessä putaa sallittu D-arv alas taslle 162kN sallittu Av-arv (etutelin massa) n 18 tnnia VBG-vetaisista ei löydy yksilöivää sarjanumera Sivu 9 / 11

10 BPW-vetaisa; kiinteässä vetaisassa TBZ48 n tarratyyppinen tyyppikilpi, jka sijaitsee pääsääntöisesti reiden pystypinnassa, reiden sisäpulella BPW:n vetaisassa n VBG:n vetsilmukka vetaisan sallittu D-arvn n 190kN Vetpöydät; alumiininen tai tarratyyppinen tyyppikilpi vetpöydän pystypinnassa js vetpöytä n asennettu vaaka- tai pystysuunnassa siirrettävään alustaan, n se sa tista vetlaitekknaisuutta ja tämän vetlaitekknaisuuden tyyppihyväksyntätiedt löytyvät yleensä erillisestä tyyppikilvestä jka n asennettu vetlaitteen runk-saan vetpöydät vat yksilöityjä, jten niihin n yleensä tyyppikilven lisäksi stanssattu sarjanumer Vettapit; tyyppihyväksyntätiedt n stanssattu vettapin päähän Asennuslevyt; alumiininen tai tarratyyppinen tyyppikilpi asennuslevyn yläpinnassa Sivu 10 / 11

11 Vetlaitteen tunnistaminen ngelmatilanteissa Vetlaitteiden tyyppikilvet eivät le ikuisia ja niiden puuttuminen saattaa lla seuraus krrsista, painepesusta, hiekkapuhalluksesta, ylimaalauksesta, tai muusta mekaanisesta kulumisesta. Vetlaite n kuitenkin pääsääntöisesti tunnistettavissa piirustusten ja muiden tutetietjen avulla: kk VBG:n myynnissä leva tutevalikiman tarkat tutetiedt löytyvät VBG:n ktisivuilta: valitse ikea tuteryhmä valitse ikea tute/vetlaitemalli saat lyhyen yhteenvedn tutetiedista ja sivun ikeassa laidassa n surat linkit seuraaviin PDFtiedstihin; piirustus, asennus-, käyttöhje ja tyyppihyväksyntädkumentti kaikilla n vapaa pääsy sivustlle ja näihin dkumentteihin JOST:n ktisivuilta löytyy ajan tasalla leva tutevalikima ja tutetiedissa n mainittu tutteen tekniset suritusarvt sekä tyyppihyväksyntänumert. Varsinaisia tyyppihyväksyntädkumentteja ei löydy tältä sivustlta: valitse vasemmasta reunasta ikea tuteryhmä valitse ikea tute/vetlaitemalli valitse yläreunasta tute jnka jälkeen avautuu tutelistaus Js vetlaitteen tunnistaminen aiheuttaa ngelmia, kannattaa timia seuraavasti: ta vetlaitteesta ja siinä levista merkinnöistä valkuvat kk vetlaitteesta edestä/sivusta/takaa merkinnöistä/yksityiskhdista kirjaa vetlaitteesta mahdllisesti löytyvät valu-, tutenumert ja stanssaukset lähetä meille valkuvat ja tiedt sähköpstitse niin yritämme tunnistaa vetlaitteen tunnistettuamme vetlaitteen lähetämme teille tarvittavat tutetiedt tarvittaessa knsultimme myös vetlaitevalmistajia mahdllisemman kattavan vastauksen aikaansaamiseksi Irrallisia tyyppikilpiä ei timiteta jälkeenpäin asennettavaksi j käytössä leviin vetlaitteisiin Muiden kun edustamiemme tutemerkkien salta emme valitettavasti vi auttaa Lähetä tunnistamispyyntö seuraaville vastaanttajille mudssa: Henrik Danielssn (matkilla välisenä aikana) Pekka Kallijärvi Rlf Sirviö Pyrimme vastamaan kyselyihinne mahdllisemman pian! Sivu 11 / 11

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

MUIKKU-LAATIKKO SISÄLTÄÄ: DVD:lle tallennettuna PDF-, PowerPoint tai Wordtiedostoina

MUIKKU-LAATIKKO SISÄLTÄÄ: DVD:lle tallennettuna PDF-, PowerPoint tai Wordtiedostoina MUIKKU-laatikk (muistikuntutusmateriaali) Keski-Sumen Muistiyhdistys ry:n Ktihita tukevaa kuntutusta Keski-Sumen kuntiin prjektin timesta valmistunut MUIKKU-laatikk (muistikuntutusmateriaali) n suunniteltu

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t 26.9.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.00

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet 1 (21) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005 Ref: 517803 Toteutettu/Julkaistu/Tuotettu: Olivetti S.p.A. Ryhmä Telecom Italia Via Jervis, 77 Ivrea (TO) Italy www.olivetti.com Copyright Olivetti, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään Ref: 517803 Julkaistu:

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot