Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 B-CONTROL FADER BCF2000 B-CONTROL ROTARY BCR2000 Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 marrakuu 2003 SUOMI

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaektion kantta) tule poitaa. Siäoia ei ole käyttäjän huollettavaki oveltuvia oia; antakaa huolto ammattilaiten uoritettavaki. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoituket. 4) Seuratkaa kaikkia ohjeita. 5) Älkää käyttäkö tätä laitetta veden läheiyydeä. 6) Puhditakaa ainoataan kuivalla liinalla. 7) Älkää peittäkö tuuletuaukkoja. Aentakaa valmitajan antamien ohjeiden mukaieti. VAROITUS: Tulipalolta tai ähköikulta välttyäkenne ei laitetta aa altitaa ateelle tai koteudelle. Tämä ymboli varoittaa länäolollaan aina kotelon iältämien vaaralliten eritämättömien jännitteiden olemaaolota jännitteiden, jotka aattavat riittää ähköokin aikaan aamieki. Tämä ymboli muituttaa länäolollaan mukana euraavia liitteiä olevita tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. Lukekaa käyttöohjeet. Tämä ohje on uojattu tekijänoikeudella. Kaikki monitaminen, tai jokainen liäpaino, myö lyhennykenä, ja jokainen kuvien jäljennö, myö muutetua tilaa, on allittu ainoataan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:in kirjalliella uotumukella. BEHRINGER on rekiteröity tavaramerkki. WINDOWS ja MAC OS X ovat rekiteröimä tavaramerkki eikä ole miään yhteydeä BEHRINGER:iin BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hann-Martin-Schleyer-Str , Willich-Münchheide II, Saka Puh , Faki ) Älkää aentako lämpölähteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaanlukien vahvitinten), lähelle. 9) Älkää kiertäkö polarioidun tai maadoitetun pitokkeen turvatoimintaa. Polarioidua pitokkeea on kaki kieltä, joita toinen on toita leveämpi. Maadoitetua pitokkeea on kaki kieltä ja kolma maadotuterä. Leveä kieli tai kolma terä on tarkoitettu oman turvalli-uutenne takaamieki. Mikäli mukana toimitettu pitoke ei ovi lähtöönne, kyykää ähköalan ammattilaien neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamieki uuteen. 10) Suojatkaa virtajohto en päällä kävelyn tai purituken varalta erityieti pitokkeiden ja jatkojohtojen kohdia ekä iinä kohdaa, joa ne lähtevät ykikötä. 11) Käyttäkää ainoataan valmitajan mainitemia kiinnitykiä / liälaitteita. 12) Käyttäkää ainoataan valmitajan mainiteman tai laitteen mukana myydyn cartin, eiontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kana. Cartia käytettäeä tulee cart/laiteyhditelmää iirrettäeä varoa kompatu-mata ite laitteeeen ja näin aiheutuvaa mahdollita vahingoittumita. 13) Irrottakaa laite ähköverkota ukkomyrkyjen aikana ja laitteen ollea pidempään käyttämättä. 14) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaiten tehtäväki. Huoltoa tarvitaan, kun ykikkö on jotekin vaurioitunut, eimerkiki kun virtajohto tai pitoke on vaurioitunut, netettä on roikunut laitteelle tai laitteen päälle on pudonnut jotakin, ykikkö on altitunut ateelle tai koteudelle, e ei toimi tavanomaieti tai on pääyt putoamaan. 2

3 1. JOHDATUS Paljon kiitokia meitä kohtaan B-CONTROLin otamalla ooittamatanne luottamuketanne. B-CONTROL on tavattoman joutava Controller-ykikkö mitä erilaiimpiin käyttötarkoitukiin. On aivan ama, haluatteko toteuttaa Sequenzer-ohjelmitonne käytön intuitiiviemmin mikerin, Plug-Innien ja virtuaaliten intrumenttien avulla, vai käyttää monipuoliia MIDI-toimintoja räkkiyntetiaattoreiden, yleiten MIDI-äänigeneraattoreiden tai tehotelaitteiden ohjaukeen, B-CONTROL tarjoaa teille käyttömukavuutta, joka vataa kaikkia toiveitanne. + Tämän ohjeiton tarkoitukena on tutututtaa teidät enin laitteen käyttöelementteihin, jotta opitte tuntemaan laitteen kaikki toiminnot. Kun olette lukeneet käyttöohjeen huolellieti, äilyttäkää e voidakenne tarvittaea lukea itä yhä uudelleen. 1.2 Järjetelmävaatimuket USB-käyttöä varten: Ajankohtainen USB-liitännällä varutettu WINDOWS -PC tai MAC + B-CONTROL tukee WINDOWS XP- ja MAC OS X - käyttöjärjetelmien USB MIDI -yhteenopivuutta. Ajureita muille käyttöjärjetelmille, ueampien laitteiden tukemieen, uuia Preettejä ekä ilmaien WINDOWS- Editor-ohjelmiton voitte pian ladata ooitteeta + BCF2000/BCR2000:tta voidaan käyttää Stand Alonetilaa myö ilman PC:tä puhtaana MIDI-Controllerina. Myö ohjelmito-ohjau MIDIn kautta on mahdollita, mikäli kekuykiköänne on MIDI-rajapinta. 1.1 Ennen kuin aloitatte Toimitu B-CONTROL BCF2000/BCR2000 on tehtaalla pakattu huolellieti turvallien kuljetuken takaamieki. Mikäli pakkaulaatikoa tätä huolimatta näkyy vaurioita, tarkatakaa laite heti ulkoiten vaurioiden oalta. + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdolliea vauriotapaukea takaiin meille, vaan ilmoittakaa aiata ehdottomati enin laitteen myyjälle ja kuljetuyritykelle, illä muutoin kaikki vahingonkorvauvaateet aattavat raueta. + B-CONTROL:n optimaalien uojan takaamieki uoittelemme laitteen käytön tai kuljetuken aikana uojalaukun käyttöä. + Käytäthän aina alkuperäitä pakkaulaatikkoa äilyttäeäi tai lähettäeäi laitetta, välttyäkei mahdolliilta vahingoilta. + Älä ikinä anna lapien käitellä laitetta tai en pakkaumateriaalia ilman valvontaa. + Huolehdithan pakkaumateriaalin ympäritöytävällietä hävittämietä Käyttöönotto Huolehtikaa riittävätä ilmanaannita, älkääkä ijoittako B- CONTROL:ta pääteateelle tai lähelle lämmitytä, jotta laitteen ylikuumenemielta vältyttäiiin. Verkkoliitäntä tapahtuu mukana toimitetun verkkokaapelin avulla. Verkkokaapeli on edellytettyjen turvalliuumääräyten mukainen Takuu Varatkaa aikaa takuukortin täyttämieen ja lähettäkää meille kokonaan täytetty takuukortti 14 päivän kuluea otopäivätä lukien, muutoin menetätte oikeuden laajennettuun takuueen. Sarjanumeron löydätte laitteen yläpinnalta. Vaihtoehtoieti voitte uorittaa rekiteröinnin Internet-ivullamme (www.behringer.com) myö Online. 2. JOHDATUS AIHEESEEN MIDI 2.1 MIDI-ohjau ajoittelijoille Molempia B-CONTROL-malleja BCF2000 ja BCR2000 voidaan käyttää tavattoman moneen tarkoitukeen. Seuraavaa muutama yleinen elity ja eimerkkejä, joiden tarkoitukena on auttaa teitä alkuun nopeati ja käytännöllieti. Mitä B-CONTROL tarkalleen ottaen tekee? Aivan yleieti anottuna on kyeeä kaikenlaiten MIDIlaitteiden kauko-ohjain. Faderit (liukukytkimet, vain BCF2000), Encoderit (jatkuvat kääntökytkimet) ja näppäimet mahdollitavat kokonaien ohjaukäkykirjon tuottamien. Näillä parametreillä voitte muuttaa ulkoiten (laitteito- tai ohjelmito-) laitteiden eri toimintoja reaaliajaa. Näin voidaan kauko-ohjata eimerkiki lukemattomia ohjelmito-mikeripöytiä, äänigeneraattoreita tai tehoteita. Näiä ohjelmito-käytöiä on kye tietokoneen näytöllä kuvatuita todelliita laitteita, jotka lakevat toimintatapana tietokoneella. Kuinka tämä itten toimii? Jokainen B-CONTROLin käyttöelementti voidaan ooittaa tietyille MIDI-tiedoille, eimerkiki niin kututtu MIDI-Controller 7 (CC 07), joka äätää MIDI-laitteen äänenvoimakkuutta. Jo liikutetaan vataavaa B-CONTROLin äädintä, kuullaan, kuinka vataanotettavan MIDI-laitteen äänenvoimakkuu muuttuu, edellyttäen, että e on kaapeloitu audiollieti. Ottakaa tällöin huomioon: + MIDI-tiedot ovat aina ohjautietoja eivätkä ne iirrä audioinformaatiota! Mitä tulee äätää, miä ja kuinka? Uein MIDI-laitteiden ykittäiet parametrit voidaan järjetää halutuille MIDI-ohjautietonumeroille, niin kututuille Control Change- tai CC-numeroille. Tämä kokee erityieti uein muiikkiohjelmia, kuten ohjelmito-sequenzereitä, -mikeripöytiä, -äänigeneraattoreita tai myö niin kututtuja Plug-In :nejä (tehotelaitteita tai äänigeneraattoreita, jotka integroidaan muiikkiohjelmaan). Tää on olemaa 2 periaatteellita mahdolliuutta: Halutut Controller-numerot aetetaan joko B-CONTROLia ja ne välitetään ohjattavalle ohjelmitolle. Tai halutut Controller-tiedot aetetaan ohjattavaa laitteea ja annetaan B-CONTROLin opetella kohditu LEARN-tapahtuman avulla. Eimerkki: Haluatte äätää ohjelmitoyntetiaattoria uodatintaajuutta, uodatinreonania ja äänenvoimakkuutta MIDI-Controllereiden 5-7 avulla. Ohjelmitoyntetiaattoria tulee uorittaa MIDI-vataanotolle euraavat äädöt: 2. JOHDATUS AIHEESEEN MIDI 3

4 Suodatintaajuu CC 05-vataanotolle Suodatinreonani CC 06-vataanotolle Äänenvoimakkuu CC 07-vataanotolle Kuinka tämä kohditaminen tarkkaan tapahtuu, kerrotaan luvua Ohjelmointi EDIT-tilaa ivulla 11. Nyt tulee B-CONTROLin avulla määrittää, millä käyttöelementeillä näitä 3 parametriä halutaan ohjata. Se voidaan uorittaa joko LEARNtoiminnolla, jo ohjelmitoyntetiaattori voi lähettää CC-tietona MIDIn kautta, tai eimerkiki euraavat äädöt käin uorittamalla: Ooittakaa Puh-Encoder 1 CC 05 uodatintaajuuden ohjaukeen kääntöliikkeellä. Ooittakaa Puh-Encoder 2 CC 06 uodatinreonanin ohjaukeen kääntöliikkeellä. Ooittakaa Puh-Encoder 3 CC 07 äänenvoimakkuuden ohjaukeen kääntöliikkeellä. Kuinka B-CONTROL tulee johdottaa? Muutamia klaiia eimerkkejä löydätte eri Operating Modeien elitykitä. Yleieti on voimaa euraavaa: Kun haluatte ohjata laitteito-midi-laitteita, käyttäkää MIDIholkkeja. Jo haluatte ohjata ohjelmito-midi-laitteita, voitte käyttää myö B-CONTROLin MIDI-holkkeja ikäli mikäli tietokoneeeenne on liitetty ylimääräinen MIDI-Interface tai käytätte vataavien tietokoneiden USB-liitäntää. Jo haluatte kauko-ohjata ekä laitteito- että ohjelmitolaitteita, on käytettävänä erilaiia yhditelmätiloja, joita kuvataan luvua 4.1. Mitä kaikkea B-CONTROLilla voidaan ohjata? Periaatteea kaikkea MIDI-muotoa tukevaa. Toimintotapa on laitteito- tai ohjelmito-midi-laitteilla täyin identtinen. Erona on ainoataan johdottaminen. Tää muutamia ehdotukia iitä, mihin B-CONTROLia voidaan käyttää: (Virtuaaliten) yntetiaattoreiden, Sound-Samplereiden, GM/GS/XG-äänigeneraattoreiden ointiparametrien editointi Tehotelaitteiden/ohjelmito Plug-Inien kuten tehoteproeorien, kompreorien, digitaaliten taajuukorjainten parametrien ohjau Digitaaliten tai ohjelmitomikerien kauko-ohjau (äänenvoimakkuu, panoraama, taajuukorjain jne.) Sequenzereiden, kovalevytallentajien, rumputietokoneiden jne. levyaematoimintojen (toito, pikakelau, top jne.) kauko-ohjau BCF2000-Faderin käyttö vetorajoitinohjaukena virtuaaliille tai digitaaliille urkuexpandereille MIDI-kykyiten valolaitteitojen ohjau Lavalla Sound-Expandereiden äänenvoimakkuuden ja ointiparametrien Live-tarkkailu Lyhyiden Samplejen, Drumloopien, Shoutien, tehoteiden Live-oitto ( triggeröiminen ) Grooveboxien, Step-Sequenzereiden, MIDI-generaattoreiden kuten Arpeggiatorien, DJ- ja muiden Live -ohjelmitojen kauko-ohjau Äänigeneraattoreiden ohjelmanvaihdon ja äänenvoimakkuuden ohjau kuten Materkeyboardilla Yhtä lailla käytettäviä bändin keyboarditille, yhdenmiehen-orketereille, urkureille, ähkömuuikoille, DJ:ille, ääniteknikoille, koti-/projektitudioiden omitajille, teatteriteknikoille jne. 2.2 MIDI-liitännät Laitteen tautapuolen MIDI-liitännät on varutettu kanainvälieti normitetuilla 5-napaiilla DIN-holkeilla. B-CONTROLin liittämieki toiiin MIDI-laitteiiin tarvitette MIDIkaapelin. Yleenä käytetään tavallita, eiviimeiteltyä kaapelia. MIDI-kaapeleiden ei tulii olla 15 metriä pidempiä. MIDI IN: Vataanottaa MIDI-tietoja (parametri Feedback, SyExtiedot) tai ekoittaa haluttuja MIDI-ignaaleja B-CONTROLin ignaalien kana (Merge-toiminto). MIDI OUT A/B: MIDI-lähtöjen kautta voidaan tiedot lähettää ohjattavalle MIDI-laitteelle. + B-CONTROLia on kaki MIDI-lähtöä. MIDI OUT B voidaan konfiguroida MIDI THRUki, niin, että MIDI IN:ä ijaitevat tiedot voidaan yöttää muuttumattomana. 3. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT Tää kappaleea kuvaamme B-CONTROLinne erilaiia käyttöelementtejä. Kaikki äätimet ja liitännät kuvataan ykityikohtaieti ja niiden käytötä annetaan hyödylliiä ohjeita. 8:aa jatkuvaa Puh-Encoderia käytetään MIDI-tietojen lähettämieen. Niiä on kaki toimintoa (kääntö ja painaminen), jotka voidaan kohditaa erilaiille MIDIkäkyille. Näitä 16 näppäimetä voi jokainen lähettää MIDI-käkyn. Nelipaikkainen LED-näyttö ooittaa päällekytkettäeä lyhyeti ajankohtaien käyttöohjelmitoverion. Sen jälkeen e vaihtaa valitulle Preet-numerolle. Play-käytöä e näyttää käyttöelementtejä käytettäeä arvonmuutoket reaaliajaa. Ohjelmointitilaa näytetään MIDIkäkytyyppejä, ohjelma-/kanavanumeroita ja parametriarvoja. ENCODER GROUP-näppäinten avulla voidaan kutua eiin neljä nk. Encoder Groupia Preetiä kohden, niin että kahdekaa PUSH-Encoderia voidaan käyttää yhteenä 64:ään eri MIDI-toimintoon. Nämä LEDit näyttävät euraavaa: MIDI IN, OUT A ja OUT B palavat, kun kulloiiakin liitokia virtaa MIDI-tietoja. USB Mode palaa, kun tietokoneeeen on olemaa USBliitäntä (tietokoneen ollea päällekytkettynä). FOOT SW-LEDit palavat, kun jalkapainikkeita käytetään. FOOT CTRL (vain BCF2000:a) yttyy palamaan, kun jalkapedaalia liikutetaan ja e lähettää näin MIDI-tietoja. Tää näppäinektioa on kiinteäti määrätyt toiminnot: STORElla tallennetaan Preetit. LEARNin avulla pääette LEARN-tilaan. EDIT-näppäimen avulla pääette EDIT-tilaan. EXIT-näppäimellä poitutaan ohjelmointitaolta (Edit-Mode/ Global-Setup). Voitte kekeyttää en avulla myö tallennutai kopiointitapahtuman. BCF2000:n kahdekan 100-mm-Faderi voidaan varata vapaati MIDI-käkyjen ohjaukeen. Ne on motorioitu niin, että ne iirtyvät Preetin vaihdoa ajankohtaieen Faderaentoon. Jo ohjattava ohjelmito tai iihen liitetty MIDIlaite tukee parametri-feedbackia, muuttuvat Fader-aennot kuin näkymättömän käden iirtämänä KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT

5 Kuva 3.1: B-CONTROLin käyttöpinta Kuva 3.2: BCF2000:n tautapuoli (käyttöelementit - ovat yhteneviä BCR2000:n kana) PRESET-näppäimillä kututaan eiin 32 Preettiä. Preetnumero näytetään näytöä. Näitä neljää näppäintä voidaan käyttää vapaati halutuille MIDI-käkyille. BCR2000:n 24:ää jatkuvaa kääntöäädintä voidaan ohjelmoida MIDI-ohjaukäkyjen lähettämieen. LEDrenkaat ooittavat ajankohtaien arvon. Nämä ovat jalkapainikkeiden liitäntään tarkoitetut SWITCHholkit. Polaariuu tunnitetaan automaattieti. BCR2000:a voidaan enimmäieen holkkiin (SWITCH 1) liittää myö kakoijalkakytkin tereojakkipitokkeella. Tää tapaukea tulee SWITCH 2 jättää tyhjäki. CONTROLLER-holkki (vain BCF2000). Tähän voitte liittää jalkapedaalin, jota voidaan käyttää kohdennettavia olevien MIDI-tietojen ohjaukeen. POWER-kytkimellä otetaan B-CONTROL käyttöön. POWER-kytkimen tulee olla aennoa Poi päältä (ei painettuna) laitetta ähköverkkoon liitettäeä. + Huomatkaa: POWER-kytkin ei irrota laitetta poi päältä kytkettäeä kokonaan ähköverkota. Irrottakaa iki kaapeli pitoraiata, jo laite on pidempään käyttämättä. 3. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT 5

6 USB-tila U-1 : USB-tilat Kuva 3.3: BCR2000:n jalkapainikeliitännät Verkkoliitäntä tapahtuu kakinapaien liitäntäholkin avulla. Sopiva verkkokaapeli iältyy toimitukeen. SARJANUMERO. Varatkaa aikaa takuukortin täyttämieen ja lähettäkää meille kokonaan täytetty takuukortti 14 päivän kuluea otopäivätä lukien, muutoin menetätte oikeuden laajennettuun takuueen. Vaihtoehtoieti voitte rekiteröityä Online Internet-ivullamme (www.behringer.com). USB-liitännällä luodaan yhtey tietokoneeeen. Nämä ovat B-CONTROLin MIDI-liitännät. MIDI OUT B toimii aina valituta Operating Modeta riippuen MIDI THRUna. 4.1 Operating Mode Aina en mukaan, kuinka haluatte B-CONTROLianne käyttää, tulii euraavaki valita käyttötapa (Operating Mode). Mahdollita on käyttö pelkkänä USB-Controllerina tietokoneovellukia (ohjelmitomikeriä, Sequenzeria, Soft- Synthejä, VST-tehoteita jne.) varten, Stand-Alone MIDI- Controllerina tai yhditelmänä molempia, jolloin käytettäviänne on erilaiia mahdolliuukia MIDI-rajapintojen konfiguroimieki. Operating Modejen aettaminen tapahtuu euraavati: Pitäkää EDIT-näppäintä painettuna ja painakaa liäki STORE-näppäintä. Olette nyt Global-Setupia ja voitte päätää molemmat näppäimet ylö. Nyt voitte valita Operating Moden PUSH-Encoderia 1 kääntämällä. Säädettävänä ovat USD-tilat U-1 - U-4 ja Stand-Alone-tilat S-1 - S-3. Tiloja kuvataan ja niiden käytötä annetaan eimerkkejä luvua Global-Setupita poituakenne tulee painaa EXIT-näppäintä. + Global-Setupin äädöt vataanotetaan uoraan eikä niitä tarvite tallentaa erikeen. USB-liito katkaitaan lyhyeti, kun vaihdatte USB-tilata toieen tai USB-tilata Stand Alone-tilaan tai päinvatoin. Jo USB-liito luodaan tai irrotetaan laitteen ollea kytkettynä, jää äädetty käyttötapa voimaan. Kuva 4.1: Routing ja käyttö USB-tilaa 1 USB-tilaa 1 on B-CONTROL yhditetty PC:hen USB-kaapelin avulla. Se lähettää MIDI-tietoja ja vataanottaa tietokoneen parametri-feedbackin, mikäli ohjattava muiikkiohjelmito tukee tätä. Tällä tavoin voidaan ajankohtaiia parametriarvoja näyttää LED-näytöiä tai Fader-poition avulla. Kaikki B-CONTROLin MIDI-portit ovat poi päältä. Tämä modu on optimaalinen ohjelmitotyökalujen (mikerin, Sequenzerin, Synthin, VST-tehoteiden jne.) ohjaamieen, kun ette tarvite muita MIDI-portteja. Se on kuitenkin myö illoin erittäin uureki avuki, kun käytätte kekuykiköänne jo muita multikanavaiia MIDI-Interfaceja ettekä voi ooittaa enää uuia. 6

7 USB-tila U-2 : USB-tila U-3 : Kuva 4.2: Routing ja käyttö USB-tilaa 2 B-CONTROL lähettää MIDI-tietoja tietokoneelle ja vataanottaa parametri-feedbackin, mikäli ohjattava muiikkiohjelmito tukee tätä. MIDI IN ja OUT A ovat tietokoneenne käytettäviä 16-kanavaiena MIDI-Interfacena. OUT B toimii MIDI THRUna ja välittää MIDI IN-tietoja työtämättöminä eteenpäin. Kekuykikkö ei voi vaikuttaa OUT B:hen eikä OUT B lähetä myökään mitään B-CONTROLin ohjautietoja. Tämä on ihanteellinen moodi, jo haluatte ohjata ohjelmitoa kekuykiköllänne ja tarvitette en liäki USB-MIDI-Interfacen, joa on yki IN ja yki OUT. Laajennukena voidaan liitettyyn MIDI-Keyboardiin tehdä ivuulootto MIDI THRUa (OUT B). Näin voitte käyttää Materkeyboardia ovitutenne yöttämieki Sequenzerille tai ohjelmito-synthien oittamieen. OUT A oittaa laitteito- Samplerin, OUT B:hen voidaan liittää MIDI-Expander (ointigeneraattori ilman näppäimitöä, tämä voi olla räkkiyntetiaattori tai vaikka pelkkä Preet-laite), tehotelaite tmv., jota ohjataan ainoataan uoraan Keyboardita käin tai käytetään ainoataan Program Changeihin. Kuva 4.3: Routing ja käyttö USB-tilaa 3 Tämä on varmaankin ueimmiten käytetty tietokoneovelluten tandarditila! Tämä aetu on optimaalinen ohjelmiton ohjaamieki, kun kaikkia MIDI-holkkeja käytetään amanaikaieti kekuykikön USB-MIDI-Interfacena. Tämän toiminnon myötä ovat muiikkiohjelmiton käytettäviä 16 tulo- ja 32 lähtökanavaa (IN ja OUT A + OUT B). B-CONTROL välittää tietonne USB:n kautta kekuykikölle. Tietokoneen parametri-feedbackin aatavuu B-CONTROLille riippuu ohjattavata ohjelmitota. Keyboard ei voi puhuttaa MIDI- Expanderia tää käyttötavaa uoraan. Tätä käytetään ainoataan MIDI-raitojen oittamieen Sequenzeriin. 7

8 USB-Mode U-4 (Expanded): Kuva 4.4: Käyttö USB-tilaa 4 (Expanded) Die Stand Alone-tilat Jo B-CONTROLia ei haluta käyttää USB-Controllerina PCovelluten ohjaamieen, vaan puhtaana MIDI-Controllerina, tulevat Stand Alone-tilat käyttöön. Kaikia Stand Alone-tiloia ovat kaikki MIDI-liitännät amanaikaieti käytettäviä, ne eroavat toiitaan olennaieti ainoataan tietotyyppien lähettämieä MIDI-lähdöille. Luonnollieti MIDIllä voidaan kauko-ohjata muutakin kuin äänigeneraattoreita, kuten kuvaa näytetään, kuten eimerkiki tehotelaitteita, Grooveboxeja, laitteito-sequenzereitä, valaitulaitteita, kompaktitudioita, kannettavia Keyboardeja, ähköpianoita jne. lyheti anottuna kaikkea MIDI-tulolla varutettua. Tämä voi olla myö omalla MIDI- Interfacella varutettu tietokoneenne. USB-liitäntää ei näiä käyttötavoia voida käyttää. Merge-toiminto, joka mahdollitaa MIDI-tietojen ekoittamien kahdeta lähteetä yhdelle lähdölle, on kaikia Stand Alone-tiloia aktiiviena lähdöä A. Kuva 4.5: Routing USB-tilaa 4 Tämä käyttötapa tulii valita, kun halutaan kytkeä kaki B- CONTROLia (eim. 1x BCF x BCR2000) ohjelmiton ohjaamieki molempien avulla yhteien USB-portin kautta. Liäki voidaan enimmäien Controllerin (Unit 1) MIDI OUT B:tä käyttää kekuykikön 16-kanavaiena MIDI-lähtönä. Molempien B-CONTROLien tiedot ekoitetaan ja lähetetään iäntäkekuykikölle USB:n kautta. Unit 2:lle tulii valita Stand Alone-tila 3. 8

9 Stand Alone-tila S-1 : Stand Alone-tila S-2 : Kuva 4.6: Routing ja käyttö Stand Alone-tilaa 1 S1 on Stand Alone-käyttötavoita varmaankin eniten käytetty tandardikäyttötapa. Se on uoiteltavaa, kun haluatte eim. ohjata B-CONTROLita käin kahta äänigeneraattoria, joita tulee oittaa amanaikaieti Materkeyboardita käin. Tätä varten on välttämätöntä, että B-CONTROLin ja Keyboardin MIDI-tiedot ekoitetaan ja annetaan molemmille MIDI-OUTeille. Tämän mahdollitaa integroitu Merge-toiminto. Materkeyboard liitetään B-CONTROLin MIDI-tuloon. MIDI-lähtöihin liitetään ne molemmat Expanderit, jotka oittavat Keyboardita käin ja antavat ohjata iteään liäki B-CONTROLin avulla. BCF2000/BCR2000:n ohjautiedoia on enikädeä kye ohjelmanvaihto- ja toiaika- Controller-käkyitä, kun taa Keyboardilta tulevat enimmäkeen näppäinkäkyjä (Note On/Off, Velocity, After Touch, Pitch Bend). Kuva 4.7: Routing ja käyttö Stand Alone-tilaa 2 Oletetaan, että haluatte ohjata äänigeneraattoria B-CONTROLilta, koka tämä mahdollitaa erittäin laajoja editointeja (eim. räkkiyntetiaattorin tai, kuten tää kuvattuna, Samplerin). MIDI- Keyboardin tulii kuitenkin pytyä käyttämään molempia äänigeneraattoreita. Tää tapaukea on S-2 optimaalinen Setup. Toinen oundimoduuli voi olla puhda Preet-laite, joka ei alli ohjelmointia. Se voi olla kuitenkin myö tehotelaite, joka vataanottaa Keyboardilta ainoataan ohjelmanvaihtokäkyjä. Tämä käyttötapa on erittäin hyödyllinen myö, kun toieen vataanottajalaitteeeen tulevat, tarpeettomat tiedot häiritiivät B-CONTROLin käyttöä, koka ykittäiet MIDI-toiminnot eivät ammu ite laitteea tai koka MIDI-kanavaa ei voida vaihtaa. 9

10 Stand Alone-tila S-3 : Liäki tarvittavat tulot tulee toteuttaa MIDI-Merge-bokien avulla. Jo oundimoduulianne on eimerkiki ainoataan yki MIDI IN ja haluatte ohjata itä amanaikaieti MIDI-Controllereilta ja Keyboardilta käin, tarvitaan 2-In/1-Out Merge-boki. Ylimääräiiä MIDI-lähtöjä varten tarvitaan ulkoiia Thru-bokeja. Monimutkaiten MIDI-Setupien kana tulee uoia Thru-bokien käyttöä pitkien Thru-ketjututen ijaan, illä muutoin aattaa eiintyä ongelmia tiedoniirroa. Voitte ohjata B-CONTROLia myö tietokoneenne Controllerina MIDIn (ilman USB-liitäntää) kautta, mikäli tietokoneeanne on jo MIDI-Interface. Tähän voitte käyttää periaatteea kaikkia Stand Alone-tiloja. Käytettäeä parametri Feedbackiä, tulii kuitenkin joka tapaukea käyttää Stand Alone-tilaa 3 ja liittää tietokone MIDI Inin ja MIDI OUT B:n kautta, jottei eiinny MIDI-Feedbackilmukkaa. Jo luovutte ohjelmito-ohjaukea vatauketa, voidaan haluamanne määrä BCF2000/BCR2000:ia ketjuttaa MIDIn avulla. Viimeinen laite liitetään itten tietokoneen MIDI Iniin. Näin voidaan ohjata lähe rajatonta määrää ohjelmito-mikerin kanavia. Huomatkaa kuitenkin, että kaikkien laitteiden tulee jakaa kekenään 16 MIDI-kanavaa. Kuva 4.8: Käyttö ja Routing Stand Alone-tilaa 3 Tää moodia BCF2000/BCR2000:n MIDI-tiedot ekoitetaan MIDI-tuloon tuleviin tietoihin (Merge-toiminto), mutta yötetään ulo ainoataan lähdöä A. Lähdöä B ijaitevat ainoataan B-CONTROLin ohjautiedot. Näin voidaan ohjata B-CONTROLita kahta MIDI-laitetta, mutta ainoataan OUT A:han liitettyä laitetta voidaan liäki ohjata MIDI- Keyboardilta. Ohjeita Stand Alone-tiloihin: Näytetyllä eimerkkijohdotukella voidaan ohjattavan laitteen parametriarvot näyttää B-CONTROLin LEDeiä. Jo halutaan parametri-feedback, tulee MIDI-IN liittää ohjattavan laitteen MIDIlähtöön. Käytettävän Hardware-laitteen tulee tietyti myö palauttaa ajankohtaiten parametriarvojen vatau. Ongelmatilanteia katokaa neuvoa liitettävien laitteiden käyttöohjeita. Parameter-Feedback toimii ainoataan Stand Alone-tilaa 3 käytettäeä MIDI-lähtöä B. Kaikia muia Stand Alone-tiloia aattaa eiintyä epämiellyttäviä MIDI-ilmukoita; ainoataan Stand Alone-tilaa 3 tulotetaan B-CONTROLin ohjautiedot ilman Merge-toimintoa MIDI-lähdön B kautta. Jo haluatte ketjuttaa kaki B-CONTROLia ja ohjata näin yhdeä yhtä tai ueampia MIDI-laitteita, tulee enimmäien Controllerin OUT A liittää toien laitteen MIDI INin kana. Toien laitteen OUT A liitetään vataanottajalaitteen MIDI-tuloon. Jo ohjattavana on muitakin laitteita, liitetään THRU-portti kulloinkin euraavan laitteen IN-porttiin. Erilaiilla MIDI-kanavajärjetelyillä voidaan näin jokaita laitetta ohjata jokaiella Controller-ykiköllä. 4.2 Käyttö Play -tilaa Play -tila on B-CONTROLin ylin käyttötao, jota käytetään tavalliea työkentelykäytöä MIDI-tietojen Live-ohjaukeen. Näyttö: Päällekytkemien jälkeen näytetään näytöä lyhyeti ajankohtainen käyttöohjelmitoverio. Ohjauelementtiä liikutettaea näytetään arvonmuutoket. Ohjauelementit: Yhtä tai ueampia näppäimiä, Encodereita ja Fadereita voidaan käyttää amanaikaieti ja niiden tietoja lähettää MIDIn kautta. MIDI-tietotyyppien kohditaminen elitetään luvua 4.3 Ohjelmointi. Jokainen ohjauelementti näyttää ille kohditettua MIDI-tietotyyppiä vataavati ajankohtaien parametriarvona ille kuuluvan LEDin tai LED-renkaan avulla. Faderin aento muuttuu automaattieti, kun preettejä vaihdetaan tai parametri-feedbackiä vataanotetaan. LED-näyttö: Encoderin LED-renganäyttö tai näppäimen tatu-ledit muuttuvat automaattieti, kun Controller-taltiointi käynnitetään Sequenceriä. Edellytykenä on tietyti, että kaikki on kaapeloitu oikein, oikea käyttötila on valittu ja ohjelmito-sequenzer tukee parametriarvojen näyttöä. Näppäimitön näyttötapa eroaa käytetytä Controller-tilata riippuen: jo näppäin ijaitee Toggle on -tilaa, palaa näppäin- LED heti, kun näppäintä painetaan. Vata tätä nappia toita kertaa painettaea ammuu LED jälleen. Jo näppäimelle on valittu Toggle off -tila, palaa ille kuuluva LED ainoataan näppäimen painalluken ajan. Encoderin LED-renkaiden näyttö tapahtuu Multitep-näyttönä, eli kun käännetään hitaati vaemmalta oikealle, palaa enin yki LED, itten liäki euraava, en jälkeen ammuu edellinen jne. Näin voidaan eittää tarkemmin myö pieniä arvonmuutokia. 10

11 4.2.1 Preetin valinta Valitkaa Preet PRESET-näppäimellä. Uui Preetnumero näytetään näytöä. Vaihtoehtoieti voitte valita Preetin myö pitämällä yhtä Preet-näppäimitä painettuna ja amanaikaieti kääntämällä haluttua Puh-Encoder :tä. Heti kun päätätte PRESET-näppäimen irti, kututaan uui Preet eiin Preetin tallentaminen/kopioiminen Painakaa STORE-näppäintä tallentaakenne Preetin. Näppäin-LED alkaa vilkkua. Valitkaa haluttu kohde-preet PRESET-näppäimillä tai pitämällä yhtä PRESET-näppäintä painettuna ja kääntämällä amanaikaieti yhtä Puh-Encodereita. Uui Preetnumero vilkkuu näytöä. Painakaa uudelleen STOREa, STORE-LED ja näyttö lakkaavat vilkkumata. Jo haluatte tallentaa ajankohtaien Preetin päälle, painakaa STORE-näppäintä kahdeti (Vaihe 2 jää poi). Voitte kekeyttää tallennutapahtuman painamalla EXITnäppäintä. Olemme tietoieti hylänneet automaattien tallennutoiminnon. Näin voitte kohditaa ohjauelementille väliaikaieti uuden MIDIkäkyn ilman, että ajankohtaita Preettiä muutetaan. Jo haluatte en jälkeen kutua alkuperäien Preetin jälleen eiin, kutukaa lyhyeti eiin jokin muu Preet ja kytkekää itten jälleen takaiin vanhalle Preetille. Nyt kaikki vanhat tiedot ovat jälleen takaiin entiellään, myö e aikaiemmin lyhytaikaieti muuki muunnettu käyttöelementti Encoder Groupin kopiointi Tämän toiminnon avulla voidaan kopioida Encoder Group yhden Preetin iällä. Tämä äätää erittäin paljon ohjelmointityötä, kun kaikille yhden Preetin iällä oleville Encoder Groupeille voidaan käyttää amoja perutoimintoja (MIDI-kanava, CC-numero kääntö- ja painotoiminnolle). Painakaa en ryhmän Encoder Group-näppäintä, jonka haluatte kopioida. Painakaa STOREa, STORE-näppäimen LED-vilkkuu. Valitkaa nyt haluttu kohde-encoder Group. Kohde-Encodernäppäimen LED vilkkuu. Painakaa uudelleen STOREa, STORE-LED ammuu. Painamalla EXIT-näppäintä voidaan kopiointitoiminto kekeyttää koka tahana. + Tallentaakenne Encoder Groupin äädöt pyyväti Preettiin, tulee uorittaa Preet-tallennutoiminto (luku ). + Voidakenne kopioida Encoder Groupin toielle Preetille, tulee enin kopioida koko Preet! Sen jälkeen voidaan Encoder Groupit kopioida uudelleen tallennettuun Preettiin yllä kuvatulla tavalla tai järjetellä uudelleen. 4.3 Ohjelmointi LEARN-toiminto Ykinkertaiin tapa kohditaa MIDI-toimintoja ykittäiille ohjauelementeille on LEARN-toiminto. Tää tapahtuu kohditaminen niinanotuti ulkopuolelta. MIDI-tiedot, jotka lähetätte eimerkiki MIDI-Sequenzeriltä B-CONTROLille, kohditetaan aikaiemmin valitulle käyttöelementille. LEARNin avulla ei voida vataanottaa ainoataan CC-, NRPNja nuottikäkyjä, vaan myö kaikenlaiia MIDI-tietoja, mukaanlukien lyhyet SyEx-ketjut. Pitäkää LEARN-näppäintä painettuna ja käyttäkää haluttua käyttöelementtiä. Tämä voi olla Fader (vain BCF2000), Encoder (vain BCR2000), PUSH-Encoder, näppäin, jalkakytkin tai jalkapedaali (vain BCF2000). Käyttöelementti näytetään näytöä (eim. E 24 tai Fd 8). + Puh-Encodereilla tulee enin valita haluttu Encoder Group. Sen liäki tulee Puh-Encoderia valita kääntö- ja painotoiminnon välillä. Nyt voitte päätää LEARN-näppäimen irti. B-CONTROL odottaa MIDI-käkyn vataanottoa. Käynnitäkää MIDI-käky Sequenzeriltänne. Heti kun tiedot BCF2000/BCR2000:lta vataanotetaan, näytetään tämä näytöä. Tiedoniirron jälkeen näytetään näytöä GOOd (tiedoniirron onnituea) tai bad (bad, mikäli on lähetetty vääriä, virheelliiä tai liian pitkiä tietoja. LEARN-tilata poituakenne tai en kekeyttämieki tulee painaa EXIT-näppäintä Ohjelmointi EDIT-tilaa Kaikkien MIDI-käkytapojen (Pitchbend, After Touch, MMC jne.) ykityikohtainen ohjelmointi uoritetaan EDIT-tilaa. EDIT-tilan aktivoimieki tulee EDIT-näppäintä pitää painettuna ja käyttää haluttua ohjauelementtiä. Tämä voi olla Fader (vain BCF2000), Encoder (vain BCR2000), Puh- Encoder, näppäin, jalkakytkin tai jalkapedaali (vain BCF2000). Käyttöelementti näytetään näytöä (eim. E 24 tai Fd 8). + Muitakaa Puh-Encodereia oikea Encoder Groupin valinta ja Encoderin kääntö- ja painotoiminnon erot! Olette EDIT-tilaa ja voitte päätää EDIT-näppäimen ylö. Suorittakaa nyt Puh-Encoder 1-6:n avulla MIDI-käkyjen kohditaminen valitulle käyttöelementille. Taulukoa 4.1 näytetään, mitkä MIDI-toiminnot ovat mahdolliia, ja iihen kuuluvat elityket voitte lukea taulukon alta. Jo haluatte kohditaa MIDI-tiedoille ueampia käyttöelementtejä, pitäkää ykinkertaieti EDIT-näppäintä jälleen painettuna ja liikuttakaa lyhyeti haluttua käyttöelementtiä. Nyt voitte päätää taa molemmat vapaiki ja uorittaa Puh-Encodereiden avulla kohditamien haluamallanne tavalla (kato euraava taulukko 4.1). EDIT-tilata poituakenne tulee painaa EXIT-näppäintä. + Kaikki tää uoritetut äädöt tallennetaan enin ainoataan väliaikaieti! Jo ne tulee tallentaa pyyväti, tulee ne aettaa Preetille (luku Preetin tallentaminen/kopioiminen ). Ykityikohtaiia EDIT-toimintoja kuvataan euraavaa taulukoa: 11

12 Taulukko 4.1: Puh-Encoderin varauket EDIT-tilaa 12

13 Taulukon elvityket: Kaikki EDIT-tilan äädöt tapahtuvat kääntämällä kuutta enimmäitä Puh-Encoderia. Painettaea Puh-Encoderia näytetään ajankohtainen arvo. Liäki äätömahdolliuudet riippuvat iitä, onko valittu käyttöelementti SWITCH- vai CONTINOUS-tyyppinen. SWITCH-tyyppejä ovat näppäin, Puh-Encoderin painallutoiminto ja jalkakytkin. CONTINUOUS-typpeihin kuuluvat BCF2000:n kahdekan Faderia, BCR2000:n 24 Encoderia, Puh-Encoderin kääntötoiminta ja jalkapedaali (vain BCF2000). Puh-Encoder 1 valitee Edit-tilaa (kääntämällä) käkytyypin, joka kohditetaan käyttöelementtiin. Puh-Encoder 2:lla voidaan valita e MIDI-kanava, jolle tämän käyttöelementin tiedot tulee lähettää. Puh-Encodereilla 3-5 äädetään valitun MIDI-tyypin parametrit ja arvot. Nämä vaihtelevat aina MIDI-toiminnon mukaan ja niitä kerrotaan liää myöhemmin tää luvua. Puh-Encoder 6 (Controller-tila) valitee etukäteen valitun ohjauelementin halutun käyttäytymien, iitä riippuen onko kyeeä SWITCH- vai CONTINUOUS-tyyppi. Switch-käyttöelementit erottavat tilat: Toggle On ja Toggle Off. Toggle On vataa kytkintoimintoa (eim. huoneen valokatkaiijaa). Joka kerta kytkintä painettaea lähetetään vuorotellen Encoder 4:llä äädetty On -arvo tai Off -arvo, jota äädetään Encoder 5:n avulla. Tämä aetu on ihanteellinen Drumlooppien triggerointiin Samplerita (paina kerran = Start, toien kerran = Stop). Toggle Off-tila vataa näppäintoimintoa, verrattavia ähköien ovenavaajan kytkimeen. On-arvoa lähetetään ainoataan niin kauan, kun näppäintä painetaan. Kun näppäin päätetään ylö, lähetetään Off-arvoa. Tätä tyyppiä voitte käyttää, kun haluatte triggeroida Note On/Off:in avulla lyhyitä äänitehoteita tai Sample-yöttöjä (muituttaa Keyboard-oittoa). Continuou-elementit erottavat tyypit Abolute, Abolute (14- Bit), Relative 1 (2. komplementti), Relative 2 (Binääri-Offet), Relative 3 (etumerkki-bitti), Relative 1 (14-Bit), Relative 2 (14-Bit), Relative 3 (14-Bit) ja Increment/Decrement. Abolute tuottaa aboluuttiia tietoarvoja. Tällöin voi arvomuutokia eiintyä hyppäykiä. Relative:a ajankohtaita parametriarvoa jatketaan äätimen aennota riippumatta. Abolute 1 (14-Bit) tai yki Relative (14-Bit)-tiloita ovat arvonmuutoten perutiloja korkeampitarkkuukiilla NRPN:illä. Tämä on tarpeen muutamia ohjelmito-mikereiä, kun tarvitaan ueampia kuin 128 taoa. Increment/Decrement korottaa tai madaltaa arvoja ateittain Data Increment/Decrement käkyjen avulla (kato liitteen luetteloa 5.1). + Klainen Controller-tila uurimmalle oalle ovellukita on Abolute. Kaikkia muita tiloja tulee kulloienkin ohjattavan MIDI-laitteen/ohjelmiton erityieti tukea. Program Change: Encodereilla 3 ja 4 voidaan äätää Bank-numerot. Jo MIDIlaitteea on enemmän kuin 128 Preettiä/ohjelmaa, tulee enin lähettää Bankinvaihtokäky. Siinä on kye oikeataan Controllerkäkytä. Koka tämä on kuitenkin yhteydeä Preettien vaihtamieen ja e tulee lähettää ajallieti ennen varinaita Program Changea, voidaan itä äätää tää. Encoder 5 valitee varinaien ohjelmanumeron. Jo valittu käyttöelementti on äädin (Continuou-tyyppinen), valitaan ohjelmanumero uoraan äädintä liikuttamalla. Switchtyyppiiä valitaan painamalla uoraan kiinteäti kohditettua Preet-numeroa. Tämä voi olla avuki, kun halutaan aloittaa aina amata Preetitä. Control Change CC: Controller kootuu Controller-numerota ja iihen kuuluvata arvota. Encoder 3:lla äädetään Controller-numero. Näppäimillä voidaan lähettää näppäimen painamielle ja irtipäätämielle eri arvo (äätö Encodereiden 4 ja 5 avulla). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun tulee lähettää kiinteitä parametriaetukia. Fadereilla ja äätimillä (Continuou-tyyppiä) voidaan arvoalue rajata Encoderin 4 (minimiarvo) ja 5 (makimiarvo) välillä. + On myö olemaa mahdolliuu kääntää äädintie päinvataieki kohditamalla minimiarvolle 127 ja makimiarvolle 0 (äätimen invertointi). Klainen äätimen invertoinnin käyttötapau on virtuaaliten tai digitaaliten urkujen/urkuexpanderin vetolukituohjau. Jo näin ohjataan BCF2000:n Fadereille Controller 07 (Volume), muuttuu ignaali Faderia ylöpäin työnnettäeä hiljaiemmaki. Kun Faderia vedetään jälleen alapäin, vataa tämä vetolukituken ulovetämitä ja äänenvoimakkuu voimituu. NRPN: NRPN tarvitaan, jo halutulle toiminnolle ei ole käytettäviä mitään tandardoiduita 127 Controller-numeroita. Encoder 3:lla äädetään parametrinumero. Mixer-Faderin varaukeen uoittelemme korkeaa Abolute (14-Bit) tarkkuutta, mikäli ohjattava laitteito/ohjelmito tätä tukee. Huomatkaa: Nuottinumero voidaan järkevää kyllä kohditaa ainoataan yhdelle SWITCH-elementille. Nuottinumero annetaan Encoder 3:n avulla. Nuotti C3 (C-avain) vataa tällöin nuottinumeroa 60. Encoder 4:n avulla voidaan nuotin äänenvoimakkuutta (Velocity) äätää. Pitch Bend: Pitch Bend voidaan kohditaa ainoataan yhdelle Continuouelementille. Koka kyeeä on käkytapa, jolla on oma Statubyte, riittää MIDI-kanavan (Encoder 2) ja Range (Encoder 4) valinta. After Touch: Yleieti valitaan tää ALL. Se tarkoittaa, että After Touch vaikuttaa kaikkiin oitettuihin nuotteihin amaa määrin ( Channel Preure ). Jo haluatte käyttää harvoin käytettyä moniäänitä After Touchia ( Key Preure ), voidaan Encoder 3:n avulla valita e ykilöllinen nuotti, johon After Touchin tulii ykinomaan vaikuttaa. Koka tätä tukevat kuitenkin vain harvat äänigeneraattorit, riittää ueimmiten Channel After Touch. Switchelementin ollea valittuna voidaan äätää myö On- ja Off-arvo (irtipäätödynamiikka). Näin voidaan rajoittaa myö modulaatioaluetta (tehoteyvyy) After Touchin avulla. MMC: MIDI Machine COntrol-tiedot voidaan kohditaa ainoataan näppäinelementteihin. Encoder 4:llä (Value 1) äädetään Locate-ajan tunnit ja minuutit, Encoder 5:en (Value 2) avulla ekunnit ja raamit. Locate-aento lähetetään periaatteea ennen MMC-käkyä. Siitä muodotuu euraava kytkentälogiikka: Jo parametriki on valittu Locate, loikkaa Sequenzer/ Harddick-Recorder aina äädettyyn kohtaan. Jo on valittu eim. Parametri Play (yhdelle näppäimelle), käynnityy Sequenzer heti euraavata Locator-piteetä lähtien, heti kun näppäintä painetaan. Rewindillä alkaa nopea takaiinkelau aina valituta Locator-piteetä alkaen. 13

14 GS/XG: Encoder 3:lla valitaan tärkeimmät Main Control -parametrit uoraan. Näytöä ne eitetään (lyhennettynä) elkotektinä (taul. 4.2). Tää on kye CC:itä tai NRPN:itä (ei SyEx-tiedoita). Device ID-numero: Device ID-numeron äätöä tulii muuttaa ainoataan, kun työkennellään ueammilla BCF2000:illa tai BCR2000:illa amanaikaieti ja iki eiintyy ongelmia oikean laitteen tunnitamieki SyEx Dumpia. + Huomatkaa, että SyEx-Dumppeja voidaan vataanottaa ainoataan amalla Device ID-numerolla, jolla ne lähetetään! SyEx Dump Select: Puh-Encoderia 6 kääntämällä voidaan valita, tuleeko SyEx Dumpina lähettää ainoataan ajankohtainen Preet (Single) vai koko 32 Preetin muitiiältö (All). Painamalla Encoder 6:tta käynnityy Dump. Global-Setupita poituakenne tulee painaa EXIT-näppäintä. + Global-Setupin äädöt vataanotetaan automaattieti eikä niitä tarvite tallentaa erikeen. Taulukko 4.2: GS/XG-parametrin pääohjaimet Säädöt Global-Setupia Global-Setupia uoritetaan kaikki äädöt, jotka kokettavat koko laitetta Preettien ohi. Pitäkää EDIT-näppäintä painettuna ja painakaa liäki STORE-näppäintä. Olette nyt Global-Setupia ja voitte päätää molemmat näppäimet ylö. Nyt voitte uorittaa halutut äädöt kääntämällä Puh- Encodereita 1-6. Puh-Encodereiden varauket näyttävät euraavanlaiilta: (QFRGHU )XQFWLRQ 6HOHFW 1 Operating Mode U-1... U-4, S-1... S-3 2 Global RX Channel Off, Footwitch Auto/Normal/Inverted 4 Start-Preet , Lat 5 Device ID SyEx Dump Single/All Taulukko 4.3: Puh-Encoderin varauket Global-Setupia Operating Mode: Operating Modeja kuvataan luvua 4.1. Valittavana ovat USBtilat U-1... U-4 ja Stand-Alone-tilat S-1... S-3. Global RX Channel: B-CONTROL vataanottaa tällä kanavalla Program Changekäkyjä. Footwitch-tyyppi: Koka on olemaa jalkakytkimiä, joiden kytkentätoiminnot ovat erilaiia, voidaan jalkakytkinliitännän polariuutta äätää (Normal/ Inverted) tai tunnitaa automaattieti B-CONTROLia päällekytkettäeä (Auto Recognition). Start Preet-numero: Jokainen 32:ta Preetitä voidaan äätää Start-Preetiki heti käynnitämien jälkeen. Liäki on Lat -valinnan avulla mahdolliuu ladata aina viimeki käytetty Preet uudelleenkäynnitettäeä Muita toimintoja Panic Reet: Tällä toiminnolla palautetaan tärkeimmät MIDI-tiedot. Painakaa EDIT-näppäintä ja pitäkää itä painettuna. Painakaa nyt EXIT-näppäintä. Reet tapahtuu heti näppäimen painamien jälkeen. Näyttöön ilmetyy PAnC ( Panic ). Heti kun Reet on päättynyt, palaa laite automaattieti takaiin Play-tilaan ja ajankohtainen Preet näytetään näytöä. Data Requet: Ajankohtaiet liitetyn MIDI-laitteen arvoaetuket voidaan iirtää B-CONTROLille Data Requetin avulla, mikäli liitetty laite tätä tukee ja vataava Requet-käky on määritelty Editor-ohjelmiton avulla. Tällöin MIDI-laite ei lähetä tietoja, vaan B-CONTROL pyytää niitä. Painakaa LEARN-näppäintä EDIT-näppäimen ollea alapainettuna. Seuraa Requet ja B-CONTROL näyttää MIDI-vataanottajalaitteen Controller-arvot LED-renkaia tai Fader-aennoilla. Snaphot-Send: Snaphot Sendillä lähetetään kaikki enhetkiet Controllerarvot B-CONTROLin äätöjen iirtämieki liitettyyn MIDIlaitteeeeen. Painakaa näppäintä PRESET EDIT-näppäimen ollea alapainettuna. B-CONTROL lähettää nyt ajankohtaiet Controller-aetuket. Single Preet Dump: Global-Setupin SyEx Dump-toiminnon liäki voidaan tällä näppäinyhditelmällä lähettää kaikki ajankohtaien Preetin aetuket: Painakaa näppäintä PRESET EDIT-näppäimen ollea alapainettuna.. + Snaphot-Send ja Single Preet Dump eroavat toiitaan lähetettyjen tietojen laadulta: Snaphot-Sendiä iirretään ainoataan ajankohtaiet äädinarvot näiden ynkronioimieki liitetyn MIDI-laitteen kana. Single Preet Dumpia lähetetään ajankohtaien Preetin koko iältö ajankohtaiet käyttöelementtien kohdituket mukaanlukien. Tämän toiminnon avulla voidaan erittäin ykinkertaieti arkitoida tiettyjä Preettejä tai vaihtaa niitä toiten B-CONTROLkäyttäjien kana. 14

15 B-CONTROL FADER BCF2000/B-CONTROL ROTARY BCR LIITE Taulukko 5.1: Standardi MIDI Controller 5. LIITE 15

16 6. TEKNISET TIEDOT USB-INTERFACE Tyyppi Full Speed 12 MBit/ USB MIDI Cla Compliant MIDI-INTERFACE Tyyppi 5-napaiet DIN-holkit, OUT A, OUT B/THRU Taulukko 5.2: GS/XG-parametrin pääohjaimet 0XVLNDDOLQHQQXRWWL 0,',QXRWWLQXPHUR C-2 0 &'E ' '(E ( ) )*E * *$E $ $%E + C-1 12 C0 24 C1 36 C2 48 C3 (avain-c) 60 (Yamaha-konventio) C4 72 C5 84 C6 96 C7 108 C8 120 G8 127 Taulukko 5.3: MIDI-nuottinumeroiden varauket KÄYTTÖELEMENTIT BCF2000 Säädin Näppäin BCR2000 Säädin Näppäin NÄYTTÖ Tyyppi KYTKENTÄTULOT BCF2000 Jalkapainike Jalkapedaali BCR2000 Jalkapainike Tulo 1 Tulo 2: VIRTASYÖTTÖ Verkkovirta Syöttöteho Sulakkeet Verkkoliitäntä MITAT/PAINO Mitat (K x L x S) Paino BCR2000 BCF motorioitu 100-mm-Fader 8 jatkuvaa Puh-Encoderia LED-renkailla 20 näppäintä 10 ytem-näppäin (4x Encoder Group, 4x Ohjelmointi, 2x Preet) 24 jatkuvaa Encoderia LED-renkailla 8 jatkuvaa Puh-Encoderia LED-renkailla 20 näppäintä 10 ytem-näppäin (4x Encoder Group, 4x Ohjelmointi, 2x Preet) 4-paikkainen, 7-egmenttinen LED-näyttö 1 x 6,3-mm monojakki automaattiella polaariuutunnitukella 1 x 6,3-mm tereojakki 6,3-mm tereojakki kakoijalkapainikkeella 6,3-mm monojakkipitoke molemmia automaattinen polariaatiotunnitin V~, Hz n. 10 W T 1 A H Standardi kylmälaiteliitäntä 330 mm x 100 mm x 300 mm n. 2,15 kg n. 2,60 kg BEHRINGER tekee parhaana varmitaakeen korkeimman mahdollien laatutaon. Vaadittavat muutoket uoritetaan ilman ennakkoilmoitukia. Tekniet tiedot ja laitteen ulkonäkö aattavat iki poiketa annetuita tiedoita ja kuvaukita TEKNISET TIEDOT

B-CONTROL BCF2000/ BCR2000. Käyttöohje FADER BCF2000 ROTARY BCR2000. Total-Recall USB/MIDI Controller with 8 Motorized Faders

B-CONTROL BCF2000/ BCR2000. Käyttöohje FADER BCF2000 ROTARY BCR2000. Total-Recall USB/MIDI Controller with 8 Motorized Faders Käyttöohje B-CONTROL BCF2000/ BCR2000 FADER BCF2000 Total-Recall USB/MIDI Controller with 8 Motorized Faders ROTARY BCR2000 Total-Recall USB/MIDI Controller with 32 Illuminated Rotary Encoders 2 B-CONTROL

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER BCR2000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2299562

Käyttöoppaasi. BEHRINGER BCR2000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2299562 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 maalikuu 2003 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia ohjeita. 5) Älä käytä tätä l

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia ohjeita. 5) Älä käytä tätä l Lyhyt käyttöopa Verio 1 2007-06 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia ohjeita. 5) Älä käytä tätä laitetta veden läheiyydeä.

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.5 helmikuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.3 heinäkuu 2004 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket.

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE Lyhyt käyttöopa Verio 1 5 keäkuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 yykuu 2003 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoituket. 4) Seuratkaa kaikkia

Lisätiedot

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001 Käyttöohje A50-A2030-22001 Tärkeitä turvallisuusohjeita * telon Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kosisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.2 kesäkuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

TRUTH / Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TRUTH / TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki

Lisätiedot

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 Lyhyt käyttöopa SUOMI Verio 1.0 yykuu 2002 V-AMP PRO DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER UMA25S http://fi.yourpdfguides.com/dref/2303608

Käyttöoppaasi. BEHRINGER UMA25S http://fi.yourpdfguides.com/dref/2303608 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

U-CONTROL UMA25S. Lyhyt käyttöopas A50-50221-00001

U-CONTROL UMA25S. Lyhyt käyttöopas A50-50221-00001 Lyhyt käyttöopas A50-50221-00001 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia

Lisätiedot

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004 Käyttöohje A50-45620-00004 Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus + Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia

Lisätiedot

Käyttöohje C-1U. USB Studio Condenser Microphone

Käyttöohje C-1U. USB Studio Condenser Microphone Käyttöohje C-1U USB Studio Condenser Microphone 2 C-1U Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran voimakkuus on niin korkea, että ne sisältävät sähköiskun

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

U-CONTROL UMX25. Lyhyt käyttöopas. Versio 1.1 elokuu 2006

U-CONTROL UMX25. Lyhyt käyttöopas. Versio 1.1 elokuu 2006 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoitukset. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

V-TONE GM110/GM210/GM212/GM1200H Käyttöohje Versio 1 0 huhtikuu 2004 SUOMI V-TONE GM110/GM210/GM212/GM1200H TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet 2)

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 huhtikuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa Sisäosissa ei ole käyttäjän hu

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa Sisäosissa ei ole käyttäjän hu Käyttöohje Versio 1 0 maaliskuu 2005 DEUTSCH TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Käyttöohje CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Sisällysluettelo Tärkeitä tuallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...5 1. Johdanto...6 2. Kaapelitesti-Modus...6 2.1 Kosketushäiriöiden

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

U-CONTROL UMX49/UMX61

U-CONTROL UMX49/UMX61 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoitukset. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

U-CONTROL UCA200. Käyttöohje. Versio 1.0 tammikuu 2006

U-CONTROL UCA200. Käyttöohje. Versio 1.0 tammikuu 2006 Käyttöohje Versio 1.0 tammikuu 2006 1. JOHDANTO Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan ostaessasi U-CONTROL :n. :ssa olet hankkinut tehokkaan Audio Interfacen, jossa on USB-liitäntä,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER FCB1010 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2301198

Käyttöoppaasi. BEHRINGER FCB1010 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2301198 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet. Aloitus:

Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet. Aloitus: Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet - Uuden kauko-ohjaimen yhdistäminen kopteriin - Kauko-ohjaimen kalibrointi - Gimbaalin kuvauskulman säätövivun X1 kalibrointi - Gimbaalin asetukset - IMU kalibrointi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.1 Huhtikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2005 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta)

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

Käyttöohje MIDI FOOT CONTROLLER FCB1010. Ultra-Flexible MIDI Foot Controller with 2 Expression Pedals and MIDI Merge Function

Käyttöohje MIDI FOOT CONTROLLER FCB1010. Ultra-Flexible MIDI Foot Controller with 2 Expression Pedals and MIDI Merge Function Käyttöohje MIDI FOOT CONTROLLER FCB1010 Ultra-Flexible MIDI Foot Controller with 2 Expression Pedals and MIDI Merge Function 2 MIDI FOOT CONTROLLER FCB1010 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion Pikaohje Verio 1.0 helmikuu 2005 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion kantta) tule

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään - ja netekaaukäyttöiet vatapainotrukit Suunniteltu toimivaki... rakennettu ketämään 4 ja 5 tonnin polttomoottoritrukkien tehokkuu ja legendaarinen luotettavuu vaikeimmiakin olouhteia on jo vuoia ollut

Lisätiedot

COLOR TELEVISION VISION 4 32-4831 T

COLOR TELEVISION VISION 4 32-4831 T COLOR TELEVISION VISION 4 32-483 T SISÄLTÖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 SIJOITTAMINEN JA TURVALLISUUS 6 YLEISTÃ 6 Televiiolla

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot PT-36 Plamarc-leikkauarvot Leikkauarvojen opa (FI) 0558007661 Verion 8.1 releaed on 28Oct11 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

EURORACK PRO RX1602 Lyhyt käyttöopas Versio 1.3 marraskuu 2003 SUOMI EURORACK PRO RX1602 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

1LPLW\V 5DNHQQH 2PLQDLVXXV Pistelinssi Läpäisevä lasi 15 pyöreä säteen muoto Kohdelinssi Jyvärasterilasi 19 pyöreä, hiukan hajasädemuoto

1LPLW\V 5DNHQQH 2PLQDLVXXV Pistelinssi Läpäisevä lasi 15 pyöreä säteen muoto Kohdelinssi Jyvärasterilasi 19 pyöreä, hiukan hajasädemuoto ULTRAPAR UP1000 Pikaohje Versio 1.0 heinäkuu 2003 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO: VAROITUS: Sähköiskulla vaarantamisen pois sulkemiseksi valonheitin täytyy erottaa verkosta ennen puhdistamista tai ennen

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää vo

KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää vo Lyhyt käyttöopa Verio 1 0 keäkuu 2005 KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää voi aiheuttaa vakavan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot