Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Käyttöohje Verio maalikuu 25

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule poitaa Siäoia ei ole käyttäjän huollettavaki oveltuvia oia; antakaa huolto ammattilaiten uoritettavaki Vähentääkenne tulipal tai ähköikun vaaraa ei laitetta aa altitaa ateelle tai koteudelle Laitetta ei aa altitaa roikevedelle, eikä en päälle aa aettaa mitään neteellä täytettyjä eineitä, kuten maljakoita Tämä ymboli varoittaa länäolollaan aina kotel iältämien vaaralliten eritämättömien jännitteiden olemaaolota jännitteiden, jotka aattavat riittää ähköokin aikaan aamieki 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia ohjeita 5) Älä käytä tätä laitetta veden läheiyydeä 6) Puhdita ainoataan kuivalla liinalla 7) Älä peitä tuuletuaukkoja Aenna valmitajan antamien ohjeiden mukaieti 8) Älä aenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvitimet mukaan lukien) lähelle 9) Älä kierrä polarioidun tai maadoitetun pitokkeen turvatoimintaa Polarioidua pitokkeea kaki kieltä, joita toinen toita leveämpi Maadoitetua pitokkeea kaki kieltä ja kolma maadotuterä Leveä kieli tai kolma terä tarkoitettu oman turvalliuutei takaamieki Mikäli mukana toimitettu pitoke ei ovi lähtööi, kyy ähköalan ammattilaien neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamieki uuteen ) Suojaa virtajohto en päällä kävelyn tai purituken varalta erityieti pitokkeiden ja jatkojohtojen kohdia ekä iinä kohdaa, joa ne lähtevät ykikötä Tämä ymboli muituttaa länäolollaan mukana euraavia liitteiä olevita tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita Lukekaa käyttöohjeet Pidätämme oikeuden tekniiin ja ulkoaun muutokiin Kaikki tiedot vataavat tilannetta painohetkellä Tää yhteydeä kuvatut tai mainitut muiden yrityten, intituutioiden tai julkaiujen nimet ja niiden logot ovat omitajiena rekiteröityjä tavaramerkkejä Niiden käyttö ei oikeuta mihinkään kyeitä tavaramerkkiä kokeviin vaatimukiin tai ole merkki minkään yhteyden olemaaolota tavaramerkin omitajan ja BEHRINGER -yhtiön välillä BEHRINGER ei ota minkäänlaita vatuuta tämän käyttöohjeen iältämien kuvauten, piirroten ja tietojen oikeelliuudeta ja täydelliyydetä Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman tuotteeta BEHRINGER -tuotteita aatavilla vain valtuutetuilta kauppiailta Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin prokuriteja eikä heillä ole minkäänlaita valtaa oikeudellieti itoa BEHRINGERiä tekemiinä kauppoihin Tämä kirja uojattu tekijänoikeukin Sen jäljentäminen tai uudelleenpainanta, otteet mukaan lukien, amoin kuin kuvien kopiointi muunneltunakin allittua ainoataan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:n kirjalliella uotumukella BEHRINGER rekiteröity tavaramerkki KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN 25 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hann-Martin-Schleyer-Str 36-38, Willich-Münchheide II, Saka Puh , Faki ) Käytä ainoataan valmitajan mainitemia kiinnitykiä/ liälaitteita 2) Käytä ainoataan valmitajan mainiteman tai laitteen mukana myydyn cartin, eitatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kana Cartia käytettäeä tulee cart/laite-yhditelmää iirrettäeä varoa kompatumata ite laitteeeen, jotta mahdolliilta vahingoittumiilta vältyttäiiin 3) Irrota laite ähköverkota ukkomyrkyjen aikana ja laitteen ollea pidempään käyttämättä 4) Anna kaikki huolto valtuutettujen huoll ammattilaiten tehtäväki Huoltoa tarvitaan, kun laite jotenkin vaurioitunut, eim kun virtajohto tai pitoke vaurioitunut, laitteen iälle pääyt netettä tai jotakin muuta, ykikkö altitunut ateelle tai koteudelle, e ei toimi tavanomaieti tai pääyt putoamaan 5) HUOMIO - Nämä huolto-ohjeet tarkoitettu ainoataan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön Vähentääkei ähköikun vaaraa ei inun tulii uorittaa mitään muita kuin käyttöohjeea olevia huoltotoimia, ellei inulla ole näihin pätevyyttä 2

3 JOHDANTO Onnittelut FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 -laitteen hankinnata FEEDBACK DESTROYER PRO erittäin kätevä laite äänentoitojärjetelmien valvtaan, ja en aniota voit kekittyä oleellieen eli ite muiikkiin FBQ2496 markkinoiden nopein (>,2 ) ja amalla myö ainoa 96 khz:n kierretäjä Tää kierretolaitteea huippunopea ja älykä kierrtunnitualgoritmi, jka aniota laite pytyy paikantamaan yhdetä kanavata automaattieti jopa 2 eri kiertotaajuutta ja poitamaan ne erittäin kapeilla notchuodattimilla Hyötyignaali jää käytännöllieti katoen ennalleen Set and Forget -toiminn ja Panic-painikkeen aniota kierto voidaan poitaa erittäin helpoti ja nopeati Automaattikäyttö valvoo mikauta jatkuvati ja mukauttaa uodatinaetuket automaattieti Käikäytöä voit aettaa ite jopa 4 täyparametrita uodatinta, joiden taajuu, kaitanlevey ja noto/ laku ovat äädettäviä Avoin MIDI-arkkitehtuuri mahdollitaa ohjelmitopäivityket ja joutavan vietinnän digitaaliten laitteiden keken Mien eri toimintatilojen aniota voit reagoida livekäytöä joutavati eri tilanteiiin ja käyttää laitetta mipuolieti äänenmuodotutyökaluna tudioa Laitteen ja en otopäivän rekiteröinti ivuto helpottaa takuukäittelyä Kiito yhteityötäi! * EU:n jäenvaltioiden aiakkaille aattaa päteä hieman erinlaiet takuuehdot Tarkempia tietoja EU:n alueella auville aiakkaille antaa BEHRINGER Support Saka 2 KUINKA KIERTO MUODOSTUU? Ennen kuin aloitatte Toimitu FBQ2496 tehtaalla pakattu huolellieti turvallien kuljetuken takaamieki Mikäli pakkaulaatikoa tätä huolimatta näkyy vaurioita, tarkatakaa laite heti ulkoiten vaurioiden oalta + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdolliea vauriotapaukea takaiin meille, vaan ilmoittakaa aiata ehdottomati enin laitteen myyjälle ja kuljetuyritykelle, illä muutoin kaikki vahingkorvauvaateet aattavat raueta + Käytäthän aina alkuperäitä pakkaulaatikkoa äilyttäeäi tai lähettäeäi laitetta, välttyäkei mahdolliilta vahingoilta + Älä ikinä anna lapien käitellä laitetta tai en pakkaumateriaalia ilman valvtaa + Huolehdithan pakkaumateriaalin ympäritöytävällietä hävittämietä 2 Käyttöönotto Huolehtikaa riittävätä ilmanaannita, älkääkä ijoittako FBQ2496:ta pääteateelle tai lähelle lämmitytä, jotta laitteen ylikuumenemielta vältyttäiiin + Vialliet ulakkeet tulee ehdottomati korvata oikean arvoiilla ulakkeilla! Oikean arv löydätte kappaleeta TEKNISET TIEDOT Verkkoliitäntä uoritetaan mukanatoimitetulla verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään Verkkokaapeli edellytettyjen turvalliuumääräyten mukainen + Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomati olla maadotettuja Oman turvalliuutenne vuoki ei laitteiden tai verkkokaapelien maadoituta aa miään tapaukea poitaa tai tehdä tehottomaki 3 Online-rekiteröinti Käy rekiteröimää uui BEHRINGER-laitteei mahdolliimman pian en otamien jälkeen Internet-ooitteea www behringer com (tai www behringer de) ja lue takuuehdot huolellieti BEHRINGER myöntää laitteelle vuoden* takuun otopäivätä lukien Takuu kattaa materiaali- ja valmituvirheet Täydelliet takuuehdot eitetään Internet-ooitteea www behringer com (tai www behringer de) Jo BEHRINGER-laitteeai ilmenee vika, pyrimme korjaamaan en mahdolliimman nopeati Ota yhtey laitteen myyneeeen liikkeeeen Jo liike ijaitee kaukana, voit kääntyä myö uoraan ivukttorimme puoleen BEHRINGERin ivukttorit ja niiden yhteytiedot lueteltu laitteen alkuperäipakkaukea (Global Ctact Informati/European Ctact Informati) Jo pakkaukea ei ole auinmaai yhteytietoja, käänny lähimmän maahantuojan puoleen Yhteytiedot löydät Support-ivuilta Internet-ooitteeta www behringer com Kuva 2 : Kierr muodotuminen Kierto muodotuu, kun mikrofiignaali toitetaan vahvitimen kautta ja kun tämä ignaali iirtyy takaiin (amaa vaihetilaa) mikrofiin, joka vahvitaa ja toitaa ignaalin uudetaan Kierto voi mahdollieti liääntyä Äänentoitojärjetelmää kaki aluetta, joia voi eiintyä kiertoa: Frt-mikau (tai F O H = Frt of Houe) mikeritä yhden tai ueamman vahvitimen kautta yleiökaiuttimiin iirtyvä mikau Mitorimikautarkoittaa mikauta, jolla ohjataan yhtä tai ueita lavamitoreja mikeritä käin Lavamitoria käytetään, toiin kuin frt-mikauta, ykittäiten oittajien äänentoito + Huomaa, että liian voimakkaat äänet voivat vahingoittaa kuuloa ja laitteitoa Pidä äänenvoimakkuu aina riittävän alhaiella taolla 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT 3 Etuivu Kuva 3 : FBQ2496:n vaemman ivun hallintalaitteet LEVEL METER LEVEL METER -näytön avulla voit valvoa tulotaoa Jokaita kanavaa varten käytöä kahdekan LED-valoa Jo Clip- LED-valo välähtää, FBQ2496-laitteen tuloa voi eiintyä digitaaliia äröjä Lake tällöin tuloignaalin taoa LEARN-painike Painamalla painiketta lyhyeti (LED palaa) voit aettaa FBQ2496-laitteen LEARN-tilaan Laite hakee tällöin kriittiet taajuudet heti makiminopeudella ja ottaa käyttöön tarvittavan määrän Single Shot -uodattimia (tätä varten tilaan annettava muiikki- tai kohinaignaali) Single Shot -uodattimien määrä (enint 2 kpl/kanava) voidaan aettaa myö käin äätöpyörällä (luku 4 ) Jo painiketta painetaan yli ekunnin ajan (LED vilkkuu), FBQ2496 tuottaa yhä kovaääniempiä impuleja kierr 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT 3

4 muodotamieki Nämä takaiinkytkennät palaavat takaiin FBQ2496-laitteen tulo, joa ne tunnitetaan ja poitetaan Tämän käyttötilan nimi AUTOLEARN (luku 4 ) PANIC Jo kiertoa muodotuu yllättäen keken tapahtuman, PANICpainikkeeta voi olla apua Kun painiketta pidetään painettuna (enintään yhden ekunnin ajan), laite etii kiertotaajuudet erittäin nopeati ja poitaa ne SPEECH SPEECH-painiketta painamalla kierr poito tehotuu Laite tunnitaa kriittiet taajuudet nopeammin ja ottaa käyttöön taajuutta riittäväti lakevan uodattimen Toiin kuin eim äröilevää kitaraa ihmien puheea ei ole lähe lainkaan ignaalioia, jotka FBQ2496 voii luokitella virheellieti kierroki Sen vuoki tämä käyttötapa oveltuu erityieti tilanteiiin, joia toitetaan vain puhetta Näin äänentoit äänenvoimakkuutta voidaan notaa huomattavati FREEZE Kun olet äätänyt FBQ2496-laitteen juuri haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Tällöin kaikkien Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien aetuket äilyvät muuttumattomina, kunne FREEZE-painiketta painetaan uudetaan FILTER LIFT N "Filter Lifting Time" ilmoittaa, kuinka kauan aetettu uodatin voi olla paiiviea tilaa ennen en arvojen nollautumita Tämä aika aetetaan painamalla enin lyhyeti FILTER LIFT -painiketta ja valitemalla itten aika äätöpyörällä Aikavaihtoehdot: min, min, 5 min, min, 3 min, 6 min RESET Kun RESET-painiketta painetaan lyhyeti, kaikki automaattieti aetetut uodattimet poitetaan Kun painiketta painetaan pitkään, myö Single Shot -uodattimet poitetaan Painamalla painiketta lyhyeti PEQ-tilaa valittu uodatin poitetaan Painamalla painiketta pitkään kaikki parametriet uodattimet voidaan poitaa yhdellä kertaa Kuva 3 2: FBQ2496-laitteen tilanäyttö ja LED-näyttö TILANÄYTTÖ FBQ2496-laitteea yhteenä 4 uodatinta (2 uodatinta/ kanava), joita voit valvoa helpoti TILANÄYTÖN avulla Jatkuvati palava LED tarkoittaa euraavaa: Yki uodatin aetettu : Se etää jo takaiinkytkennän Tai: Yki uodatin parametrieä EQ-modukea, jolloin Gain db PEQ-tilaa jakoittain vilkkuva LED ilmoittaa valitun uodattimen LED-NÄYTTÖ Kolminumeroinen näyttö ilmoittaa muutettavan parametrin aboluuttien arv Ykittäiten parametrien äätö eitetään luvua 4 Hz tai khz palavat uodattimen kekitaajutta muutettaea min-näyttö palaa uodattimen "lift-aikaa" äädettäeä /6-LED palaa, kun käyttöön otetaan uodattimen Q-arvo, joka pienempi kuin, Tällöin voidaan aettaa euraavat arvot: /6, 2/6, 3/6, 4/6 ja 5/6 (6/6 =,) Kun uodatinta notetaan tai laketaan, db-led palaa MIDI-näyttö palaa lyhyen aikaa heti en jälkeen, kun laite vataanottanut MIDI-tietoja Kuva 3 3: FBQ2496:n oikean ivun hallintalaitteet GAIN PEQ-tilaa GAIN-painikkeella voit äätää valitun uodattimen notoa tai lakua deibeleinä (alueella +5 db -5 db äädöt,5 db:n välein, alueella db db:n välein) Säätöpyörällä aetettu db-arvo näkyy näytöä PEQ Painamalla PEQ-painiketta pitkään (PEQ-painikkeen LED vilkkuu) voit aettaa parametriten uodattimien määrän äätöpyörällä Aetu aloitetaan aina uodattimeta nro 2, ja itä voidaan jatkaa vaiheittain aina uodattimeen nro ati (kato kuva 4 2) Samalla näkyvät myö Single Shot - uodattimet Kun painat PEQ-painiketta vain lyhyeti (PEQ-painikkeen LED palaa), voit valita jokaien uodattimen äätöpyörällä Valittu uodatinnumero näkyy näytöä, ja kyeien uodattimen LED vilkkuu Nyt parametrit "vahvitu", "kaitanlevey" ja "kekitaajuu" voidaan näyttää + Vain parametrien uodattimen parametrit voidaan aettaa käin! Tällöin ainoataan Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien aetuket näkyvät FREQUENCY Kun laite PEQ-tilaa (PEQ-painikkeen LED palaa), voit äätää ykittäiten parametriten uodattimien kekitaajuutta Painamalla FREQUENCY-painiketta voit käitellä kekitaajuutta Säätöalue 2 Hz - 2 khz LEFT-RIGHT LEFT-RIGHT-painikkeella voit valita muokattavat kanavat Jo FBQ2496 tereotilaa, molemmat kanavat ovat valittuna Tämän ooitukena kumpikin LED palaa Tää tilaa vain yhden kanavan parametrit äädettävä, illä ne iirtyvät uoraan toieen kanavaan Kun LEFT-RIGHT-painiketta painetaan pitkään, kanavat erotetaan toiitaan Nyt kumpaankin kanavaan voidaan äätää eri parametrit Voit vaihtaa kanavan painamalla LEFT- RIGHT-painiketta lyhyeti Kun LEFT-RIGHT-painiketta painetaan uudelleen pitkään, tereoliitäntä kytketään takaiin toimintaan ja aktiiviena olevan kanavan äädöt kopioidaan toieen kanavaan + FBQ2496 tallentaa mo- tai tereokäytön aetuket ja lataa ne uudetaan ammutuken ja uudelleenkäynnityken jälkeen BANDWIDTH BANDWIDTH-painikkeella voit äätää valitun parametrien uodattimen kaitanleveyden (Q-arvo/hyvyyarvo) Säädettävä Q-arvoalue /6 oktaavia Liäki FBQ2496-laitteen oltava PEQ-tilaa (PEQ-painikkeen LED palaa) BYPASS Painamalla BYPASS-painiketta pitkään voit käynnitää n hard bypa -toiminn Laitteen tulo johdetaan uoraan lähtöön, ja uodattimet ohitetaan + Ole erittäin varovainen käyttäeäi BYPASS-toimintoa, illä uodattimien poikytkentä vapauttaa laitteen poitamat kierrot MIDI Painamalla amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS voit avata MIDI-valik (kummankin painikkeen LEDit palavat) Tää valikoa voit kytkeä MIDIn päälle ja poi päältä ekä valita MIDI-kanavan (luku 7) 4 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT

5 SÄÄTÖPYÖRÄ PORTAATTOMALLA SÄÄTÖPYÖRÄLLÄ voit muuttaa valittuja parametreja Voit notaa arvoja kiertämällä pyörää myötäpäivään Kun kierrät pyörää vatapäivään, arvot pienenevät POWER POWER-kytkimellä otat FEEDBACK DESTROYER PRO - laitteen käyttöön + Huomaa, ettei POWER-kytkin irrota poikytkettäeä laitetta kokaan ähköverkota Irroita laite ähköverkota vetämällä verkkopitoke tai laitteen liitin poi Kun aennat laitteen, huolehdi iitä, että verkkopitoke tai laitteen liitin aina hyvin tavoitettavia Mikäli laite pidempään käyttämättä, irrota verkkopitoke pitoraiata OUTPUT LEFT/RIGHT Myö FBQ2496-laitteen kummatkin lähdöt ovat ymmetriiä jakki- ja XLR-liitäntöjä 4 FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET FBQ2496-laitteen uodattimen kaita voidaan äätää erittäin kapeaki Näin muiikin ointi jää käytännöllieti katoen ennalleen 3 2 Takaivu Kuva 4 : Erittäin kapeakaitaien uodattimen käyrä 2 Kytke laite päälle POWER-painikkeella Näytöä näkyy ilmoitu run (run) Päätä, haluatko käyttää FBQ2496-laitetta tereo- vai dualmokäytöä ( ) Kuva 3 4: Verkkoliitäntä, ulakkeen pidike ja arjanumero Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-kylmälaiteholkin avulla Sopiva verkkokaapeli kuuluu toimitukeen FBQ2496:n SULAKKEENPITIMESSÄ voitte vaihtaa ulakkeen Sulaketta vaihdettaea tulee ehdottomati käyttää aman tyyppitä ulaketta Katokaa tätä kappaleea 9 TEKNISET TIEDOT annettuja tietoja SARJANUMERO Seuraavia tilanteia FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteen kummankin kanavan oltava kytkettynä Kummaakin kanavaa 2 uodatinta, jotka muodotuvat Single Shot -uodattimita ekä automaattiita ja parametriita uodattimita (kuva 4 2) + Näiden kolmen uodatintyypin määrä yhteenä aina 2! + Kun ekä kiinteiden että parametriten uodattimien määrä nollataan, FBQ2496:n molemmia kanavia toimii 2 automaattita uodatinta Kuva 3 5: FBQ2496:n MIDI-liitännät FBQ2496P:llä varutettu laajalla MIDI-implantaatiolla Ehdottomien MIDI IN- ja MIDI OUT-liitäntöjen rinnalla MIDIkomentojen edelleen antamita varten vielä olemaa yki MIDI THRU-liitäntä Kuva 3 6: FBQ2496:n takaivun liitännät OPERATING LEVEL-kytkimellä kytket kotiäänityta (- dbv) ja ammattimaien tudiota (+4 dbu) välillä Tämän opeutuken kautta taäytöt iirretään automaattieti kyeielle nominaalitaolle ja FEEDBACK DESTROYER PROta käytetään optimaaliella työalueella INPUT LEFT/RIGHT Nämä ovat FBQ2496-laitteen ymmetriet tulot, jotka toteutettu 6,3-mm:n jakeilla ja XLR-liitäntöillä Kuva 4 2: FBQ2496-laitteen eri uodatintyypit (tää tereokäytöä) 4 Single Shot -uodattimien aetu Jo yhtään Single Shot -uodatinta ei ole ole vielä otettu käyttöön, FBQ2496 etii käynnityken jälkeen kriittiet taajuudet ja aettaa tarvittavan määrän uodattimia Single Shot -uodattimet voidaan aettaa erittäin luotettavati ja helpoti Voit käyttää tää laitteen LEARN- tai AUTOLEARNtoimintoa + LEARN- tai AUTOLEARN-toimintojen käyttämieki FBQ2496 liitettävä äänentoitolaitteeeen + LEARN- tai AUTOLEARN-toimintoja kannattaa käyttää vain yhdeä ellaien äänentoitolaitteen tai tilan kana, joita käytetään myö kerteia tai äänitykeä LEARN-tila Paina LEARN-painiketta lyhyeti Painikkeen LED palaa, ja PANIC-painikkeen LED vilkkuu Näytöä näkyy Single Shot -uodattimien enhetkinen määrä (S = yhtään Single Shot -uodatinta ei ole aetettu, S2 = kaikki uodattimet ovat Single Shot -uodattimia) 4 FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET 5

6 2 3 FBQ2496 etii kriittiet taajuudet heti makiminopeudella ja ottaa käyttöön tarvittavan määrän Single Shot -uodattimia (tilaan annettava ignaali) Näytöä näkyvää uodatinmäärää liätään tarvittaea Single Shot -uodattimien määrää voidaan muuttaa myö jälkikäteen äätöpyörällä Voit päättää toiminn painamalla LEARN-painiketta uudetaan lyhyeti Shot-Filter) AUTOLEARN-tila Tämän toiminn avulla Single Shot -uodattimet voidaan äätää automaattieti ennen live-tapahtumaa (laitteit kiertotaajuukien poitamieki) Paina LEARN-painiketta yli ekunnin ajan Seuraavat toiminnot käynnityvät automaattieti: Painikkeen LED vilkkuu Kaikki Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet nollataan Aika vähenee näytöä 6 ekunnita nollaan (L6, L5,, L, L ) FBQ2496 tuottaa 5 db:n impuleja kierr muodotamieki Laitteen kokaivahvitu notetaan ateittain db:tä 5 db:iin Laite määrittää kriittiet taajuudet ja pienentää ne erittäin kapeakaitaiiki 2 Kriittiet taajuudet tallennetaan Single Shot -uodattimien muitipaikkoihin, joia niitä myö alennetaan 3 Ajan umpeuduttua toiminto päättyy LEARN-painikkeen LED ammuu, ja näytöä näkyy run + Single Shot -uodattimien taajuutta ei voi muuttaa jälkikäteen käin Kierr pienet taajuumuutoket aetetaan kuitenkin automaattieti Myö taajuuden laku mukautuu aina kulloiiinkin oloihin + Kun olet aettanut Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Näytöä näkyy: Parametriten uodattimien aetu Parametriiki uodattimiki voidaan aettaa vain muutama uodatin tai laitteen kaikki 4 uodatinta Suodattimet aetettava erittäin tarkati Säädettävät parametrit ovat taajuu, kaitanlevey ja noto/laku Parametriten uodattimien määrän valinta Paina PEQ-painiketta pitkään PEQ-painikkeen LED vilkkuu, ja näytöä näkyy parametriten uodattimien enhetkinen määrä (P = yhtään parametrita uodatinta ei ole aetettu, P2 = kaikki uodattimet ovat parametriia) Myö aetettujen Single Shot -uodattimien LEDit palavat 2 Parametriten uodattimien määrää voidaan muuttaa äätöpyörällä Näytöä näkyy aetettuna olevien parametriten uodattimien määrä, ja vataavat LEDit palavat tilanäytöä ( ) 3 Voit päättää toiminn painamalla PEQ-painiketta uudelleen lyhyeti + Tilanäytöä palavat nyt vain niiden parametriten uodattimien LEDit, joiden nouu/laku muu kuin nolla Taajuuden, kaitanleveyden ja vahvituken/lakun äätö Jokaien ykittäien uodattimen yhteydeä tehtävä euraavat toimenpiteet: Paina PEQ-painiketta lyhyeti PEQ-painikkeen LED palaa Näytöä näkyy valitun uodattimen numero (eim 9) 2 Valite äätöpyörällä parametrinen uodatin, jka arvoja halutaan muuttaa + Kaikki uodattimet ovat valittavia äätöpyörällä! Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien parametrit voidaan kuitenkin vain näyttää, mutta niitä ei voida muuttaa! 3 FREQUENCY-painiketta painamalla (painikkeen LED vilkkuu) voit äätää uodattimen kekitaajuutta äätöpyörällä Aetettu kekitaajuu voidaan lukea tarkati näytön ja näytön viereä olevan Hz- ja khz-ledin avulla Jotta taajuukaita olii juuri halutunlainen, uodattimen kaitanleveyttä voidaan äätää 4 Paina BANDWIDTH-painiketta lyhyeti 5 Voit muuttaa uodattimen kaitanleveyttä äätöpyörää kiertämällä /6-LED palaa, kun aetettuna oleva Q-arvo alle, ( x /6, 2 x /6 5 x /6) Kun kaitanlevey tätä uurempi, arvot näkyvät uoraan näytöä (, 2, ) Parametrinen uodatin käynnityy vata, kun aetettu taajuu vahvitettu tai taajuutta lakettu: 6 Paina GAIN-painiketta lyhyeti Painikkeen LED yttyy Samaan aikaan kolminumeroien näytön alapuolella oleva db-led palaa 7 Vahvitu/laku voidaan aettaa äätöpyörällä arvo 5 db -36 db (alueella +5 db -5 db äädöt,5 db:n välein, alueella db äädöt db:n välein) Aetu näkyy näytöä + FBQ2496-laitteen näytöä kolme numeropaikkaa Poitiiviet arvot näkyvät näytöä gelmattomati (4, 4 5, 5) Jotta negatiiviet arvot näkyiivät täydellieti, käytöä oltava yhteenä neljä paikkaa Näytöä kuitenkin vain kolme numeropaikkaa, joten deimaalipaikka poitetaan Deimaalipaikkaa ymboloi kahden enimmäien numer jälkeinen pite (-5, -4 (5), -4, -3 (5)) 8 Voit päättää toiminn painamalla PEQ-painiketta lyhyeti uudelleen + Tilanäytöä ilmoitetaan uodattimet, joiden noto/laku muu kuin nolla 4 3 Automaattiten uodattimien aetu Automaattiten uodattimien määrää ei voida aettaa erikeen Se määräytyy kiinteiden ja parametriten uodattimien määrän mukaan (kuva 4 2) + Voit vähentää automaattiten uodattimien määrää liäämällä Single Shot -uodattimien tai parametriten uodattimien määrää Automaattiet uodattimet äätyvät tarvittaea automaattieti tapahtuman tai tallennuken aikana FBQ2496-laitteen pytyttävä reagoimaan jatkuvati vaihtuviin tilanteiiin Tämän aavuttamieki automaattiten uodattimien pyyttävä aktiiviina vain tietyn ajan, minkä jälkeen niiden jälleen nollauduttava uuden taajuuden aettamita varten "Filter Lifting Time" ilmoittaa, kuinka kauan äädetty uodatin voi olla paiiviea tilaa ennen en arvojen nollautumita Voite äätää tämän ajan FBQ2496-laitteella Paina painiketta FILTER LIFT Painikkeen LED vilkkuu 2 "Filter Lifting Time" voidaan kytkeä poi päältä (), tai e voidaan aettaa äätöpyörällä arvo min, 5 min, min, 3 min tai 6 min 3 Painamalla uudelleen FILTER LIFT -painiketta tämä valikko ulkeutuu ja LED ei enää vilku 4 Kun "Filter Lifting Time" äädetty (ei!), painikkeen LED palaa + Kun olet aettanut Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Näytöä näkyy: FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET

7 5 LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET + FEEDBACK DESTROYER PRO ei ole tarkoitettu mikrofin uoraa liitäntää varten! Tähän tarkoitukeen uoittelemme hyväki todettua BEHRINGER SHARK DSP-laitetta, koka tämä laite varutettu omalla mikrofin eivahvitimella + Mikään laite ei pyty korjaamaan vääriä mikrofien paikkoja! Huomioi tämän vuoki aemoinnin aikana mikrofien erilaiet äänikeilan profiilit ja niiden taipumuket takaiinkytkentöihin 5 FBQ2496 ja mitoritiet Kakikanavaien rakenteen aniota FBQ2496 opii täydellieti kahteen mitoritiehen Liitä tätä varten mikerin Pre-Fader Aux Send -lähdöt FBQ2496-laitteen tuloihin kuvaa 5 eitetyllä tavalla Mitorin pääteateiden tulot liitetään en jälkeen FBQ2496-laitteen lähtöihin Kun FBQ2496-laitetta käytetään mitoritien kautta, äänenvoimakkuutta voidaan notaa huomattavati Kuva 5 2: FEEDBACK DESTROYER PRO kanava- ja aliryhmä-inertiä + Käiteltäeä yhdellä ja amalla kanava-inertillä yhtä mikrofiignaalia DSP24P:llä ja yhdellä kompreorilla pitäii FEEDBACK DESTROYER PRO aina aettaa ennen kompreoria Jo mikeriä omilla inert-liitännöillä varutettuja alaryhmiä, voit liittää FBQ2496-laitteen optimaalieti! Aeta kanavat, joia voi eiintyä kiertoa (eim kaikki laulumikrofit), alaryhmään Näin kaikki ignaalit, joia pienempi kierr riki (eim Line-ignaalit, heikommin äädetyt oitinmikrofit), voivat kulkea läpi eteettä Vain kriittiiä mikrofikanavia valvotaan Jo mikeriä ei ole inert-liitännällä varutettuja alaryhmiä, FBQ2496 uoiteltavaa liittää euraavati: liitä alaryhmän lähtö FBQ2496-laitteen tulo Vataava lähtö kytketään puoletaan joko mikerikanavan vapaaeen Line-lähtöön tai mikerin Aux Return -tulo Kun vain toinen FBQ2496-laitteen kanavita kytkettynä, vapaana olevaa kanavaa voidaan käyttää myö muuhun tarkoitukeen (eim kanavan inert-toiminto) Kuva 5 : FBQ2496-laitteen käyttö mitoritien avulla 5 2 FBQ2496 ja kanavan inert-toiminto Koka ainoataan häiritevät, mutta ei kokaan tahallieti tuotetut takaiinkytkennät (eim ähkökitarata) halutaan eliminoida, pitäii DSP24P aina aettaa feedback-altiille ykittäikanaville Näin DSP24P:llä voidaan käitellä eim takaiinkytkennöille alti laulumikrofi kyeiellä kanava-inertillä 5 3 FBQ2496 tudiokäytöä Joutavan kfiguroinnin aniota FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 oveltuu loitavati myö tudiokäyttöön tai kotiäänitykeen Laitteen ollea parametriea EQ-tilaa, yhden audiokanavan käytöä jopa 2 täyparametrita taajuukorjainta Näin laitetta voidaan käyttää mipuolieti aina pienimuotoieta ignaalin käittelytä muiikkiignaalien täydellieen manipulointiin Voit käyttää FBQ2496-laitetta myö tudiomitorien äröjen poito tai mikerikanavan taajuukorjaimen tukemieen, koka nämä ovat uein vain puoliparametriia 6 SÄÄTÖ Varmita, että FBQ2496-laite aina äädetty oikein! Näin laite poitaa kierrot tehokkaati Käytä LEVEL METER -näyttöä Ylimpien Clip-LED-valojen ei pitäii välähtää lainkaan, mikäli mahdollita Clip-LED-valot eivät aa palaa jatkuvati Jo tao liian alhainen, muiikin dynamiikka heikkenee Näin ointi heikko, kohieva ja huolaatuinen Myö FBQ2496:n muuntimen yliohjaamia, liian korkeita taoja ehdottomati vältettävä Digitaaliet äröt ovat (toiin kuin analogiet) erittäin epämiellyttäviä, koka ne eivät muodotu vähitellen vaan yhtäkkiä 6 SÄÄTÖ 7

8 7 MIDI-OHJAUS MIDI lyhenne anoita "Muical Intrument Digital Interface" MIDI kuin kieli, joka mahdollitaa ohjautietojen iirr eri laitteiden, kuten oittimien, tietokeiden, rumpukeiden ja efektilaitteiden välillä Näin laitteen parametreja voidaan muuttaa tiettynä ajankohtana automaattieti Jotta eri laitteet voiivat vietiä kekenään, euraavien edellytyten täytyttyvä: Kaikkien laitteiden oltava kaapeloitu oikein Mater-laite lähettää MIDI-tietoja yhden tai ueamman MIDIkanavan kautta Slave-laite vataanottaa ohjautiedot Slavelaitteen oltava kytkettynä oikeaan MIDI-kanavaan tietojen vataanottamita varten Laitteiden "ymmärrettävä" välitetyt ohjautiedot 7 MIDI-liitännät Laitteen tautapuolella olevat MIDI-liitännät ovat varutettu kanainvälieti normitetuilla 5-napaiilla DIN-holkeilla Tarvitet yhden MIDI-kaapelin FEEDBACK DESTROYER PROn yhditämieen muiden MIDI-laitteiden kana Pääääntöieti käytetään normaaleita, eioptioituja kaapeleita MIDI IN: palvelee MIDI-ohjautietojen vataanottoa varten Vataanottokanava äädetään SETUP-valikoa MIDI THRU: MIDI THRU-holkilla voidaan tulevaan MIDI-ignaaliin tehdä väliotto ilman en muuttumita Näin ueampia FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteita voidaan ketjuttaa yhteen MIDI OUT: MIDI OUT-liitännän kautta voit lähettää tietoja liitettynä olevalle tietokeelle tai muille FEEDBACK DESTROYER PRO - laitteille Ohjelmatiedot ekä tilatiedot ignaalin käittelyä varten välitetään + MIDI-kaapeloinnia ei aa muodotua n ilmukoita, eli mater-laite pytyy lähettämään vain ohjautietoja, jotka lave-laite vataanottaa (tai lave-laitteet vataanottavat) Jotkin laitteet voivat olla käyttötarkoituken mukaan joko mater- tai lave-laitteita 7 2 MIDIn käynnity tai ammutu Joiakin tilanteia MIDI-toiminn ammutu voi olla tarpeen Tällöin laite ei enää reagoi MIDI-ohjautietoihin, mutta aapuva ignaali ohjataan läpi tätä huolimatta FBQ2496 laite voidaan äätää reagoimaan MIDI-komentoihin tai itten ei + Myö MIDIn ollea ammutettuna MIDI-ignaali voidaan läpiohjata laitteen läpi Signaali vaikuttaa liitännää MIDI THRU 2 3 Paina amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS MIDI-valikko käynniä, kun painikkeiden molemmat LEDit vilkkuvat ja kun näytön alapuolella oleva MIDI-LED vilkkuu Paina painiketta BANDWIDTH ja käynnitä tai ammuta MIDItoiminto en jälkeen äätöpyörällä MIDI päällä: MIDI poi päältä: Voit poitua valikota painamalla mitä tahana painiketta 7 3 MIDI-kanavan äätö Mater iirtää MIDI-kaapelin kautta amanaikaieti 6 eri tietolajia, joita jokaielle oma kanava Jotta lave voii vataanottaa vain ille tarkoitetut tiedot, ille ooitettava kyeiet MIDI-kanavat Paina amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS MIDI-valikko käynniä, kun painikkeiden molemmat LEDit vilkkuvat ja kun näytön alapuolella oleva MIDI-LED vilkkuu 2 Paina uudetaan BANDWIDTH-painiketta Nyt voit äätää MIDI-kanavaa äätöpyörällä Kanavanumerot näkyvät näytöä euraavati: c, c4, c5, c6 3 Voit poitua valikota painamalla mitä tahana painiketta 7 4 MIDI-Ctroller Jokaien 6 MIDI-kanavan kautta voidaan iirtää runaati erilaiia tietoja, joita ovat eim nuotin korkeu, lyöntivoimakkuu ja n ctroller-komennot Ctroller komento (eim oitin, äänenvoimakkuu, taapaino, polkimen aento), joka tarvittaea määriteltävä tarkemmin Erilaiia ctroller-komentoja voidaan määrittää yhteenä 28 kappaletta Jotta Ctroller-komennot voitaiiin järjetää Ctrollernumeroita ( 27) varten, käytöä joitain tandardeja ( = Bank elect, 7 = Main volume) muttei mitään pyyvää normia Eri MIDIlaitteet voivat reagoida amaan Ctroller-numero eri tavoin Jotta voiit ohjata FBQ2496-laitetta tarkati, inun tiedettävä, miten Ctroller-numerot vaikuttavat eri parametreihin 3DUDPHWUL &RQWUROOHU QXPHUR.DQDYD 6XRGDWLQ 6LQJOH6KRW VXRGDWWLPLHQPllUl 3DUDPHWULVWHQ VXRGDWWLPLHQPllUl.HVNLWDDMXXV (karkea äätö).hvnlwddmxxv (hienoäätö) 63((&+ ),/7(5/,)7 )5((=( 3$,& 46.DLVWDQOHYH\V 5 RVWR ODVNX %<3$66 /($ Hz 75 2 khz DKGROOLVHWDUYRW vaen oikea tereo (vaen ja oikea) Suodattimet 2 voidaan valita ykitellen. Suodattimia voidaan valita yki tai ueampi (enint. 2) tai ei yhtään. Suodattimia voidaan valita yki tai ueampi (enint. 2) tai ei yhtään. Aiemmin aetettua kekitaajuutta (Ctroller 4) voidaan hienoäätää kahdekaa vaiheea. Vaiheen kaikki luvut antavat aman taajuuarv. /6 oktaavia oktaavia 36 db + 5 db min 5 min min 3 min 6 min Taajuukien logaritminen jako Taul 7 : FBQ2496-laitteen Ctroller-toiminnot 8 7 MIDI-OHJAUS

9 8 ASENNUS 8 Aennu laitekaappiin Jotta FBQ2496 voitaiiin aentaa 9 tuuman laitekaappiin, laitekaapin korkeuden oltava yki rack unit ( U) Varmita, että laitteen takana n cm tilaa liitäntöjen aennuta varten Aenna laite laitekaappiin M6-keruuvien ja mutterien avulla Varmita riittävä ilmanvaihto ja älä aeta FEEDBACK DESTROYER PRO -laitetta eimerkiki päätevaiheeeen, jottei laite ylikuumenii 8 2 Audioliitännät BEHRINGER FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteen audiotulot ja -lähdöt ovat täyin ymmetriiä Mikäli mahdollita, muodota tämän laitteen ja muiden laitteiden välille ymmetrinen ignaalinohjau Näin häiriöignaalit voidaan taata mahdolliimman hyvin MIDI-liitännät (IN/OUT/THRU) kytketään tandardoiduilla DINpitoliitännöillä Tiediirto tapahtuu potentiaalittomati optoeritimellä Audiotulot Liitännät Tuloimpedanin nimellinen tulotao Suurin allittu tulotao CMRR 9 TEKNISET TIEDOT XLR-liitäntä ja 6,3-mm:n terojakki elektrieti ymmetrinen tulo 2 kω ymmetrinen - dbv / +4 dbu (äädettävä) +2 dbu, kun +4 dbu nimellitao, +6 dbv, kun nimellitao - dbv tavallieti -4 db Audiolähdöt Liitännät XLR-liitäntä ja 6,3-mm:n terojakki ymmetrinen Lähtöimpedani n 2 Ω ymmetrinen Suurin allittu lähtötao +2 dbu, kun nimellitao +4 dbu, +6 dbv, kun nimellitao - dbv Bypa rele, Hard Bypa virtakatkokia Järjetelmätiedot Taajuuvate < Hz - 44 khz Dynamiikka-alue 7 db THD,7 % +4 dbu, khz, vahvitu Ylikuuluminen < - khz MIDI-Interface Digitaalinen käittely Muunnin Näytteenottotaajuu 5-nap DIN-liitäntä IN / OUT / THRU 24 bittiä / 96 khz 96 khz Kuva 8 : 6,3 mm:n tereojakki Parametrinen taajuukorjain (PEQ) enint 2 riippumatta, täyparametritä uodatinta kanavaa kohti Taajuualue 2 Hz - 2 khz Kaitanlevey /6 - oktaavia Säätöalue db Feedback Detroyer (FBQ) digitaalinen ignaalin analyointi kierr tunnituta varten Suodattimet enint 2 digitaalita Notch-uodatinta kanavaa kohti Taajuualue 2 Hz - 2 khz Kaitanlevey /6 oktaavia Säätöalue -36 db Kuva 8 2: XLR-pitoke + Vain aiantunteva henkilö aa käyttää ja huoltaa laitetta Laitetta käittelevä henkilö (käittelevät henkilöt) maadoitettava riittäväti aennuken ja en jälkeieki ajaki, illä muutoin eim ähkötaattiet purkauket aattavat vahingoittaa laitteen käyttöominaiuukia Näyttö VIRRAN SYÖTTÖ Verkkojännite Tehkulutu Sulakkeet Verkkoliitäntä Mitat/paino Mitat (K x L x S): Paino kolminumeroinen LED-näyttö - 24 V~, 5-6 Hz n W T A H 25 V vakiomallinen kylmälaiteliitäntä n 44,5 mm x 482,6 mm x 9,5 mm n,9 kg BEHRINGER tekee parhaana varmitaakeen korkeimman mahdollien laatuta Vaadittavat muutoket uoritetaan ilman ennakkoilmoitukia Tekniet tiedot ja laitteen ulkäkö aattavat iki poiketa annetuita tiedoita ja kuvaukita 9 TEKNISET TIEDOT 9

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

Käyttöohje FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496. Automatic and Ultra-Fast Feedback Destroyer/Parametric EQ with 40 FBQ Filters and 96 khz Audio Performance

Käyttöohje FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496. Automatic and Ultra-Fast Feedback Destroyer/Parametric EQ with 40 FBQ Filters and 96 khz Audio Performance Käyttöohje FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 Automatic and Ultra-Fast Feedback Destroyer/Parametric EQ with 4 FBQ Filters and 96 khz Audio Performance 2 FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 Käyttöohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 yykuu 2003 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoituket. 4) Seuratkaa kaikkia

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 maalikuu 2003 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.3 heinäkuu 2004 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

B-CONTROL FADER BCF2000 B-CONTROL ROTARY BCR2000 Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 marrakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta

Lisätiedot

U-CONTROL UCA200. Käyttöohje. Versio 1.0 tammikuu 2006

U-CONTROL UCA200. Käyttöohje. Versio 1.0 tammikuu 2006 Käyttöohje Versio 1.0 tammikuu 2006 1. JOHDANTO Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan ostaessasi U-CONTROL :n. :ssa olet hankkinut tehokkaan Audio Interfacen, jossa on USB-liitäntä,

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

PC MAC Intel tai AMD CPU,400 MHz tai suurempi G3, 300 MHz tai suurempi. Windows XP, 2000. Mac OS 9.0.4 tai suurempi, 10.

PC MAC Intel tai AMD CPU,400 MHz tai suurempi G3, 300 MHz tai suurempi. Windows XP, 2000. Mac OS 9.0.4 tai suurempi, 10. Käyttöohje Versio 1.0 tammikuu 2006 1. JOHDANTO Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan ostaessasi U-CONTROL :n. :ssa olet hankkinut tehokkaan Audio Interfacen, jossa on USB-liitäntä,

Lisätiedot

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001 Käyttöohje A50-A2030-22001 Tärkeitä turvallisuusohjeita * telon Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kosisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2005 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta)

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.5 helmikuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004 Käyttöohje A50-45620-00004 Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus + Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.2 kesäkuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

Lisätiedot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot PT-36 Plamarc-leikkauarvot Leikkauarvojen opa (FI) 0558007661 Verion 8.1 releaed on 28Oct11 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

TRUTH / Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TRUTH / TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki

Lisätiedot

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE Lyhyt käyttöopa Verio 1 5 keäkuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää vo

KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää vo Lyhyt käyttöopa Verio 1 0 keäkuu 2005 KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää voi aiheuttaa vakavan

Lisätiedot

ULTRABASS BT108 Käyttöohje Versio 1 0 tammikuu 2005 ULTRABASS BT108 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Käyttöohje CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Sisällysluettelo Tärkeitä tuallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...5 1. Johdanto...6 2. Kaapelitesti-Modus...6 2.1 Kosketushäiriöiden

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 huhtikuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion Pikaohje Verio 1.0 helmikuu 2005 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion kantta) tule

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.1 Marzo 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huollossa

Lisätiedot

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 Lyhyt käyttöopa SUOMI Verio 1.0 yykuu 2002 V-AMP PRO DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Käyttöohje Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Käyttöönotto... 4 2.1 Rakenne rackissa... 4 2.2 Verkkojännite...

Lisätiedot

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite Echo Radiolink Langaton FM kuuntelulaite Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puhelin: (09) 580 3880 www.kl-support.fi Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Laitteen osat...3 Ominaisuudet:...3

Lisätiedot

STUDIO CONDENSER MICROPHONES C 4

STUDIO CONDENSER MICROPHONES C 4 Käyttöohje A50-83031-00001 1. Turvallisuusohjeet Ennen laitteen käyttöönottoa kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet on luettava tarkasti. Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet esille tulevia kysymyksiä

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 1. Etupaneeli MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 2. Ominaisuuksia analoginen äänipöytä 6 mono sisääntulokanavaa (kanavat 1-6) 4 stereosisääntulokanavaa (kanavat 7-8, 9-10, 11-12

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

Käyttöohje U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Käyttöohje U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Käyttöohje U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Käyttöohje 3 U-CONTROL UCA202 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä Turvallisuusohjeita...3

Lisätiedot

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään - ja netekaaukäyttöiet vatapainotrukit Suunniteltu toimivaki... rakennettu ketämään 4 ja 5 tonnin polttomoottoritrukkien tehokkuu ja legendaarinen luotettavuu vaikeimmiakin olouhteia on jo vuoia ollut

Lisätiedot

EUROPORT EPA40. Käyttöohje. Versio 1.0 huhtikuu 2007

EUROPORT EPA40. Käyttöohje. Versio 1.0 huhtikuu 2007 Käyttöohje Versio 1.0 huhtikuu 2007 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300610

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300610 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä Soiaalihuollon kertomumerkintä Kommentoitava materiaali Terveyden ja hyvinvoinnin laito (THL) L 30 (Mannerheimintie 166) 0071 Helinki Telephone: 09 54 6000 www.thl.fi Siällyluettelo Soiaalihuollon kertomumerkintä...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus.

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus. TL536DSK-algoritmit (J. Laitinen) 6.4.5 Määrittele lyyeti euraavat käitteet a) Kvantiointivire. b) äytetaajuuden interpolointi. ) Adaptiivinen uodatu. a) Kvantiointivire yntyy, kun ignaalin ykittäinen

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset SMG-4200 Sähkömagneettiten järjetelmien lämmöniirto Harjoituken 1 ratkaiuehdotuket Vata 1800-luvun puoliväliä ymmärrettiin että lämpöenergia on atomien ja molekyylien atunnaieen liikkeeeen värähtelyyn

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Version 1 0 Maaliskuu 2005 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoitukset 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v SISÄLTÖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA

Lisätiedot

EUROLIVE E1220A/E1520A. Käyttöohje A

EUROLIVE E1220A/E1520A. Käyttöohje A Käyttöohje A50-71520-00001 * sisältämien! vissa *! Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden,

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.1 Huhtikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

EURORACK PRO RX1602 Lyhyt käyttöopas Versio 1.3 marraskuu 2003 SUOMI EURORACK PRO RX1602 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA FI Hierontalaitteita käytettäessä on aina noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ULTRAZONE ZMX8210. Käyttöohje A50-17421-00002

ULTRAZONE ZMX8210. Käyttöohje A50-17421-00002 == Käyttöohje A50-17421-00002 Tärkeitä turvallisuusohjeita * Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon sisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat

Lisätiedot

Luku 16 Markkinatasapaino

Luku 16 Markkinatasapaino 68 Luku 16 Markkinataaaino 16.1 Markkinataaainon määrity Tarkatelemme kilailulliia markkinoita kaikki talouenitäjät hinnanottajia kaikki määrittävät arhaat ratkaiuna uhteea makimihintoihin talouenitäjien

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1124P

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1124P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

( ) ( ) 14 HARJOITUSTEHTÄVIÄ SÄHKÖISET PERUSSUUREET SÄHKÖVERKON PIIRIKOMPONENTIT

( ) ( ) 14 HARJOITUSTEHTÄVIÄ SÄHKÖISET PERUSSUUREET SÄHKÖVERKON PIIRIKOMPONENTIT 4 HAJOTUSTHTÄVÄ SÄHKÖST PUSSUUT -auton akku (84 V, 700 mah on ladattu täyteen Kuinka uuri oa akun energiata kuluu enimmäien viiden minuutin aikana, kun oletetaan moottorin ottavan vakiovirran 5 A? Oletetaan

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle.

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle. nergia. Työ ja teho OHDI JA TSI -. Opettaja ja opikelija tekevät hyvin paljon aanlaita ekaanita työtä, kuten liikkuinen, kirjojen ja eineiden notainen, liikkeellelähtö ja pyähtyinen. Uuien aioiden oppiinen

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 syyskuu 2003 ULTRAGRAPH PRO FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet.

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015 1 DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM 521357A Tietoliikennetekniikka I Oa 21 Kari Kärkkäinen DELTAMODULAATIO M 2 M koodaa näytteen ± polariteetin omaavaki binääripuliki. Idea perutuu ignaalin m(t muutoken

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

U-CONTROL UMX49/UMX61

U-CONTROL UMX49/UMX61 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoitukset. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot