COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COLOR TELEVISION. Fine Arts LED"

Transkriptio

1 COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v

2 SISÄLTÖ ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA 6 Televiion erikoiominaiuudet 7 Digitaaliten aemien vataanottaminen 7 Mikä Common Interface on? 7 Ympäritöä kokevat huomautuket 8 LIITÄNNÄT/VALMISTELUT 8 Antennin ja ähköjohdon kytkeminen 9 Paritojen aettaminen kaukoäätimeen 10 YLEISKATSAUS 10 Televiion liitännät 12 Kaukoäädin 15 ASETUKSET 15 Kaikkien televiioaemien hakeminen 16 Tallennettujen aemien muuttaminen digitaaliiki aemiki 18 Kuva-aetuket 19 Ääniaetuket 22 TELEVISION TOIMINTA 22 Perutoiminnot 23 Säätötila 23 Zoomau-toiminto 24 Vaihto-toiminto 24 Sähköinen ohjelmaopa 25 Kuvamuodon vaihtaminen 26 TEKSTI-TV-TILA 26 TOP-tekti- tai FLOF-tekti-toiminto 26 Normaalitekti-toiminto 26 Liätoiminnot 28 KÄYTÄNNÖLLISYYSTOIMINNOT 28 Käytännölliyytoiminnot 29 Lapilukko 31 Ajatintoiminnot 33 USB-TILA 33 Tiedotomuodot 34 Ulkoien tietovälineen liittäminen 35 Tiedotoelain 36 USB-aetuvalikon aetuket 36 Toito Perutoiminnot 37 Liätoitotoimintoja 39 PERSONAL VIDEO RECORDER 39 PVR-tila 40 Tallennu 42 Ajaniirto 43 Toito 44 Tallennettujen luettelon muokkaaminen 2

3 SISÄLTÖ ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN 45 DVD-oitin, DVD-tallennin, videotallennin tai multimediaovitin 45 High definition HD ready 45 DVD-oittimen, DVD-tallentimen, videotallentimen tai multimediaovittimen liittäminen 47 Kuulokkeet 48 Dekooderi tai atelliittivataanotin 49 Videokamera 50 Hifi-järjetelmä/AV-vataanotin 51 PC-MONITORITILA 51 Tietokoneen liittäminen 51 Tietokoneen kanavapaikan valiteminen 51 Tietokoneen aetuket 52 COMMON INTERFACEN (CI) KÄYTTÄMINEN 52 CA-moduulin aettaminen 52 CA-moduulin ja ohjelmakortin käytön valvonta 53 ERIKOISASETUKSET 53 Digitaaliten televiioaemien virittäminen 55 Analogiten televiioaemien virittäminen 57 Tallennettujen aemien muuttaminen analogiiki aemiki 59 TIETOJA 59 Signaalitietojen näyttäminen 59 Ohjelmiton päivittäminen 60 Tekniet tiedot 60 Jälleenmyyjiä kokevat huoltotiedot 60 Ympäritöä kokeva huomautu 61 Vianetintä 3

4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS Ota huomioon euraavat tiedot, kun teet televiion aetuket. Tämä televiio on uunniteltu vataanottamaan ja eittämään video- ja ääniignaaleja. Mikä tahana muu käyttö on nimenomaieti kiellettyä. Para kateluetäiyy on 5 kertaa kuvaruudun halkaiija. Kuvaruudulle ouva ulkoinen valo heikentää kuvanlaatua. Riittävän tuuletuken varmitamieki, tarkita, että einälaitteen ympärillä on riittäväti tilaa. Televiio on uunniteltu käytettäväki kuivia tiloia. Älä käytä itä ulkona. Varmita, että e on uojattu koteudelta, kuten ateelta tai roikevedeltä. Älä altita televiiota minkäänlaielle koteudelle. Älä aeta televiion päälle mitään atioita, kuten maljakoita, illä niitä voi roikua netettä, joka aiheuttaa turvalliuurikin. Aeta televiio vakaalle, taaielle pinnalle. Älä ijoita televiion päälle mitään eineitä, kuten anomalehtiä tai en alle liinaa tai vataavia eineitä. Älä ijoita televiiota lähelle lämmitylaitteita tai uoraan auringonvaloon, illä e heikentää jäähdytytä. Kuumuuden kertyminen voi olla vaarallita ja lyhentää televiion käyttöikää. Pyydä turvalliuuyitä aiantuntijaa puhditamaan televiio likajäämitä illoin tällöin. Älä avaa televiiota miään olouhteia. Väärän käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Varmita, että ähköjohto tai verkkolaite (jo toimitettu) ovat ehjiä. Televiiota aa käyttää vain en mukana toimitetulla ähköjohdolla/ verkkolaitteella. Ukkomyrkyt ovat vaaralliia kaikille ähkölaitteille. Vaikka televiio on kytketty poi päältä, e voi vahingoittua alamanikuta ähköverkkoon tai antennijohtoon. Kytke aina ähkö- ja antennipitokkeet irti myrkyn aikana. Puhdita kuvaruutu kotealla, pehmeällä liinalla. Käytä puhditukeen pelkkää vettä. Puhdita televiion kotelo vain mukana toimitetulla liinalla. Käytä puhditukeen pelkkää vettä. Huomaa, että kun päätät laitteen ijoitupaikkaa, että huonekalujen pinnat ovat yleenä viimeitelty tietyntyyppiellä lakka- tai muovipinnoitteella, joita ueimmat iältävät kemialliia liäaineita. Laitteen jalat aattavat yöpyä, jota aattaa aiheutua vaikeati irrotettavia tai pyyviä tahroja huonekalun pinnalle. 4

5 ASETUKSET JA TURVALLISUUS Televiion netekidenäyttö täyttää korkeimmat laatutandardit ja e on tarkatettu pikelivikojen varalta. Huolimatta tarkata huolelliuudeta valmitukea on tekniitä yitä mahdotonta täyin poiulkea mahdolliuutta, että jotkin pikelit aattavat olla vialliia. Edellyttäen, että ne ovat DIN-tandardin määrittämien raja-arvojen iää, tällaiia pikelivikoja ei voi pitää takuun määrittäminä vikoina. Huomautukia: Älä kytke laitteeeen muuta laitetta, kun laite on kytketty päälle. Sammuta myö toinen laite ennen kuin kytket en. Kytke laite pitoraiaan vata, kun olet kytkenyt ulkoiet laitteet ja antennin. Varmita että virtapitoke on helpoti aatavilla käille. Varoitu: Jo haluat käyttää televiion einäkiinnikettä, varmita, että luet einäkiinnikkeen kokoamiohjeet huolellieti tai pyydät jälleenmyyjän aiantuntijaa aentamaan en. Kun otat einäkiinnikkeen, varmita,että televiion tarvitemat kiinnitykohdat löytyvät einäkiinnikkeetä ja kaikkia niitä käytetään aennukea. 5

6 YLEISTIETOJA Televiion erikoiominaiuudet Tällä televiiolla voi vataanottaa ja katella digitaaliia aemia (DVB-T ja DVB-C), mukaan lukien teräväpiirtokuvaa (HD) lähettäviä aemia. Tällä hetkellä teräväpiirtolähetyten vataanottaminen on mahdollita vain joiain Euroopan maia. Tämä televiio täyttää nyt, elokuua 2009, voimaa olevat DVB-T- ja DVB-Ctandardit. Sen yhteenopivuutta tulevaiuuden digitaaliten maanpäälliten DVB-T-lähetyten ja digitaaliten kaapelin kautta tulevien DVB-C-lähetyten kana ei voi taata. Tämä televiio voi vataanottaa ja käitellä kaikkia analogiia ja alamaattomia digitaaliia lähetykiä. Tää televiioa on integroitu digitaalinen ja analoginen vataanotin. Digitaalinen vataanotin muuntaa digitaaliten aemien ignaalit ja tuottaa eniluokkaien äänen- ja kuvanlaadun. TV-opa (vain digitaaliet aemat) kertoo aikataulumuutokita lyhyellä varoituajalla ja antaa yleikuvan kaikkien aemien aikatauluita muutaman euraavan päivän aikana. Sähköietä ohjelmaoppaata (EPG) aa liätietoja ykittäiten kanavien tarjonnata, jo lähettäjä toimittaa niitä. Televiioon voi kytkeä erilaiia tietovälineitä, eimerkiki ulkoien kiintolevyn, USB-muititikun tai digitaalien kameran USB-liitäntään. Tiedotoelaimella voit valita ja toitaa haluamiai tiedotomuotoja (eimerkiki MP4-, MP3- tai JPEG-tietoja). Voit tallentaa haluamiai lähetykiä. Televiio muuntaa digitaaliet aemat ja ohjelmat voivat olla iäänrakennetua ulkoiea USB-tietovälineeä (eimerkiki ulkoiea kiintolevyä ja USB-muititikulla). Ajaniirtotoiminto on tekninen erikoiominaiuu. Toitettaea ulkoieta USB-tietovälineetä voit painaa kaukoäätimen painiketta ja pyäyttää katelemai lähetyken ja jatkaa en katelemita myöhemmin. Kun tallennu on käynniä, voit valita arkitota toien lähetyken ja katella itä. 6

7 YLEISTIETOJA Digitaaliten aemien vataanottaminen Digitaaliten maanpäälliten aemien (DVB-T) vataanottamieen tarvitaan digitaalinen katto- tai iäantenni (paiivinen iäantenni tai aktiivinen iäantenni, joa on oma virranyöttö). Kaapeliteleviioverkon DVB-C-lähetykiä varten kaapeliverkon antennikaapeli on kytkettävä televiioon DVB-C-lähetyten vataanottamieki. Toiin kuin analogiia lähetykiä, digitaaliia lähetykiä ei jokaiella aemalla ole omaa lähetytaajuutta. Sen ijaan ueat digitaaliet lähetykanavat kootaan alueelliiki tai kanalliiki ryhmiki, joita kututaan kimpuiki. Löydät nykyiet lähetytiedot eri lähetyyhtiöiden tekti-tv-ivuilta, TVoppaata tai internetitä. Mikä Common Interface on? Common Interface (CI) on DVB-vataanottimien käyttöliittymä. Koodattuja aemia voidaan katella vain koodaujärjetelmään opivalla CA-moduulilla ja vataavalla ohjelmakortilla. Televiio on varutettu CI-korttipaikalla, johon eri iällöntuottajien CAmoduulin voi aettaa. Voit aettaa iällön tuottajan ohjelmakortin CA-moduulin, jolloin voit katella haluamiai alattuja aemia. Ympäritöä kokevat huomautuket Jollet käytä televiiota ueampaan päivään, televiio on irrotettava pitoraiata ympäritölliitä ja turvalliuuyitä. Televiio ei kuluta energia tää tilaa. Koka televiio ei kytkeydy irti verkkovirrata illoin, kun televiio vai ammutetaan, irrota pitoke pitoraiata televiion irrottamieki verkkovirrata kokonaan. Jo televiioa on virtakytkin, televiion ammuttaminen virtakytkimetä riittää. Televiion virrankulutu lakee lähe nollaan wattiin. Televiio kuluttaa vähemmän energiaa valmiutilaa. Jotkin televiiot aattavat edellyttää, että televiio jätetään valmiutilaan, jotta e toimii oikein. Televiio kuluttaa vähemmän energiaa, kun kirkkautta vähennetään. Edellä mainituilla toimilla voit vähentää luonnonvarojen kulututa amalla, kun äätät rahaa ähkölakujen pienentyeä. Jotkin tää televiioa käytetyt loiteputket aattavat iältää myö elohopeaa. Noudata paikalliia jätteiden hävittämitä kokevia määräykiä. 7

8 LIITÄNNÄT/VALMISTELUT Antennin ja ähköjohdon kytkeminen Kytke maanpäälliiä digitaaliia aemia (DVB-T) varten katto- tai iäantenni (paiivinen iäantenni tai aktiivinen iäantenni, joa on oma virranyöttö) televiion»ant IN«-antenniliitäntään; tai Kytke kaapeli-tv-verkon digitaaliia aemia (DVB-C) varten antennikaapeli televiion»ant IN«-antenniliitäntään. tai Kytke analogiia aemia varten antennikaapeli televiion»ant IN«-antenniliitäntään. Kun kytket iäantennin, parhaan mahdollien vataanoton aamieki en ijoitupaikkaa voi joutua etimään. 2 Kytke ähköjohto einäpitoraiaan. Kytke laite ähköpitoraiaan vata, kun olet kytkenyt ulkoiet laitteet ja antennin. Liitä televiio ähköverkkoon ainoataan maadoitettuun pitoraiaan opivalla ähköjohdolla. Älä käytä ovitinpitoketta tai jatkojohtoa, jotka eivät täytä ovellettavia turvalliuutandardeja. Älä muunna ähköjohtoa. 8

9 Liitännät/Valmitelut Paritojen aettaminen kaukoäätimeen 1 Avaa paritolokero irrottamalla en kani. 2 Aeta paritot paikoilleen (3 x 1,5 V mikroparitoa, eim. R03 tai AAA). Noudata napaiuumerkintöjä (merkitty paritolokeron pohjaan). 3 Sulje paritolokeron kani. Ympäritöä kokeva huomautu Tämä merkki akua tai pakkaukea tarkoittaa, että tuotteen mukana toimitettua akkua ei käitellä kotitaloujätteenä. Tietyiä akuia tätä merkkiä aatetaan käyttää yhdeä kemiallien merkin kana. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemialliet merkit liätään, jo akku iältää yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004% lyijyä. Paritoja ja akkuja, mukaan lukien ne, jotka eivät iällä rakametalleja, ei aa hävittää kotitaloujätteiden mukana. Hävitä käytetyt paritot ja akut ympäritöytävälliellä tavalla. Kyy ohjeita alueei jätteenkäittelytä. 9

10 YLEISKATSAUS Televiion liitännät AC IN AV1 AUDIO OUT L R COMPONENT Y Pb Pr L R SPDIF PC Audio PC-IN ANT IN HDMI1 HDMI2 HDMI4 Sähköjohdon liitäntä. Euro/AV-liitäntä (FBAS-ignaali, RGB-ignaali). Äänilähtö. Videoignaalin tulo (YUV-ignaali). Ääniignaalin tulo (YUV-ignaali). Äänilähtöliitännät (koakiaaliet) PCM/AC3-ignaaleille. Digitaalien monikanavaien audio/videovahvitimen tai AV-vataanottimen liittämieen. Tietokoneen ääniignaalin tulo. VGA-liitäntä, tietokoneen videoignaalin tulo. Antenniliitäntä. HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). P P + Kytkee televiion päälle valmiutilata. Aeman valinta. Valite toiminto valikota. Avaa AV-kanavien eivalinnan. Valite valikoa»p+«- tai»p «-näppäimellä, vahvita»v+«- tai»v «-näppäimellä. 10

11 YLEISKATSAUS MENU -Avaa päävalikon. Valite valikkokohta»p+«- tai»p «-näppäimellä. Aktivoi toiminto»v+«- tai»v «-näppäimellä. Kytke valikko poi päältä»menu«-näppäimellä. V V + Säätää äänenvoimakkuutta. Valitee valikkotoiminnot. 8/I Kytkee televiion päälle ja takaiin valmiutilaan. Televiion voi kytkeä irti ähköverkota kokonaan vain irrottamalla ähköpitokkeen pitoraiata. U Kuulokeliitäntä (3,5 mm jakkiliitin). S-VHS Video L R HDMI3 USB CI S-videokameran videoignaalin tulo. Videokameran videoignaalin tulo. Videokameran ääniignaalin tulo. HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). -Ulkoien tietovälineen ja PVR-toiminnon USB-liitäntä. Common Interface -paikka. 11

12 YLEISKATSAUS ECO Kaukoäädin 8 Kytkee televiion poi päältä (valmiutilaan) Kytkee televiion poi päältä valmiutilaan; valitee kanavat uoraan v y Suurentaa kuvaa. Valite eri tektitykielitä (digitaalien televiion käytöä). Avaa tallennettujen litan. d Valite eri kielitä (digitaalien televiion käytöä).? Näyttää aeman numeron ja nimen. ECO CEC d AV i Z Säätötila päällä/poi. Valitee uudelleentoitotoiminnon tiedotoelaimea. Ääni päälle/poi (mykity). Avaa AV-kanavien ja USB-tulon eivalinnan. Tee valinta»v«- tai»λ«-näppäimellä. Avaa valikon. -Vaihtotoiminto; vaihtaa valikkoja takaiin yhden valikkotaon verran. P+ P Kytkee televiion päälle valmiutilata; valitee aeman aema aemalta. + Säätää äänenvoimakkuutta. V Λ < > TXT TV-G (OK) (punainen) (vihreä) (keltainen) (ininen) Siirtää kohditinta valikoia ylö ja ala. Hakee kanavaluettelon; aktivoi eri toimintoja. Siirtää kohditinta vaemmalle/oikealle. Vaihtaa tekti-tv- ja TV-tilojen välillä. Avaa ähköien ohjelmaoppaan. Valitee ivun tekti-tv-tilaa. Valitee ivun tekti-tv-tilaa. Valitee luvut tekti-tv-tilaa. Vaihtaa kuvamuotojen välillä; valitee aiheen tekti-tv-tilaa. 12

13 YLEISKATSAUS ECO Aloittaa tallennuken (digitaalien televiion käytöä, tallennu vain ulkoien tietovälineen kautta). 8 Aloita toito tiedotoelaimea; toitaa tallennettujen ohjelmien valikoiman.! Kuvan pyäyty; vaihtaa toiton tauolle; aikaiirto uoran ignaalin aikana (digitaalien televiion käytöä, vain ulkoien tietovälineen kautta). 7 Valitee kuvaruudun jakotoiminnon tekti-tv-tilaa; päättää toitot tiedotoelaimea; päättää tallennuken tai toiton PVR-tilaa. 5 Valitee eri ääniaetuket (analogien TV:n käytöä); vaihtaa tekti-tv-tilaa merkkikoon kakinkertaieki; valitee tiedotoelaimea euraavan kappaleen / euraavan kuvan. 6 Valitee eri kuva-aetukita; päivittää ivun tekti-tv-tilaa valitee tiedotoelaimea edellien kappaleen / edellien kuvan. m Sivun pito tekti-tv-tilaa; käynnitää tiedotoelaimea kuvahaun taakepäin., Valitee kanavaluettelon (»Kaikki kanavat«,»radio«,»fav1fav4«); paljataa vatauket tekti-tv-tilaa; käynnitää tiedotoelaimea kuvahaun eteenpäin. 13

14 YLEISKATSAUS ECO M Kytkee digitaalien GRUNDIG -vataanottimen, kiintolevyllä varutetun digitaalien GRUNDIG-vataanottimen (PDR), GRUNDIG DVDoittimen, GRUNDIG DVD-tallentimen tai GRUNDIG AV -vataanottimen toiminnon päälle. Paina»M«-näppäintä kunne»dr«-,»dvd«- tai»amp«-näyttövalo yttyy. Valite itten haluamai. Jo et paina painiketta 10 ekuntiin, kaukoäädin palaa televiiotilaan (»TV«).»DR«on ohjelmoitu digitaalien GRUNDIGvataanottimen käyttöön (kaukoäätimen tao 1).»DVD«on ohjelmoitu GRUNDIG DVD-oittimen käyttöön.»amp«on ohjelmoitu GRUNDIG AV-vataanottimen käyttöön. Käytettäviä olevat toiminnot riippuvat käytöäi olevan laitteen mallita. Kokeile eri vaihtoehtoja. Voit muuttaa tämän ohjelmoinnin: Pidä»M«-näppäintä painettuna ja anna koodi painamalla kolmea numeropainiketta:»1«,»2«,»3«grundig DVD-oittimelle.»4«,»5«,»6«GRUNDIG DVD-tallentimelle.»1«,»4«,»7«digitaalielle GRUNDIGvataanottimelle (kaukoäätimen tao 1).»2«,»5«,»8«digitaalielle GRUNDIGvataanottimelle (kaukoäätimen tao 2).»3«,»6«,»9«kiintolevyllä varutetulle digitaalielle GRUNDIG-vataanottimelle (PDR). 14

15 ASETUKSET Kieliaetuket Aktiiviantenni Automaattinen virity Kieliaetuket Aktiiviantenni Valite maa- ja hakutapa, paina itten OK aloittaakei virityken. Maan Automaattinen virity Hakutapa Aikavyöhyke TV:n yhteytyyppi Aennuopa Aennuopa Poi päältä a Lopetu Poi päältä Lopetu Deutchland ATV & DTV Berlin GMT+1 Antenni Kaikkien televiioaemien hakeminen Televiioa on automaattinen viritytoiminto, joka hakee enin analogiet televiiokanavat ja itten digitaaliet. Aloita haku ja järjetä televiioaemat haluamaai järjetykeen. Digitaaliille kanaville on 500 eiaetupaikkaa ja analogiille kanaville 99 paikkaa, joihin voidaan määrittää antenni- tai kaapeliliitännän kautta vataanotettavat televiioaemat (analogiet kanavat). 1 Kytke televiio valmiutilata päälle painamalla näppäimiä»8«,»1 0«tai»P+«tai»P «.»Aennuopa«-valikko tulee näkyviin, kun laite kytketään päälle enimmäien kerran. 2 Valite kieli painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. Ohje: Jo»Aennuopa«-valikko ei tule näkyviin näyttöön, tee aetu noudattamalla ivun 28 ohjeita televiion palauttamieta oletuaetukiin. Huomautu Antennin virtalähde voidaan kytkeä päälle vain, jo antenni on todella iätilaa käytettävä aktiiviantenni, joa on ignaalin vahvitin, ja itä ei ole vielä liitetty jännitteeeen pitokkeella (tai vataavalla virtalähteellä. Saatat muua tapaukea aiheuttaa oikoulun ja vahingoittaa antennin korjaukelvottomaki. 3 Valite»AktiiviantenniV«- tai»λ«-näppäimellä. Kytke antennijännite»päällä< «- tai» > «-näppäimellä (vain DVB-Tkanavat). 4 Valite»Automaattinen virityv«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»maan «on käytöä. 5 Valite maa painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 6 Valite»HakutapaV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite haluatko hakea vain digitaaliia televiioaemia (DTV), vain analogiia televiioaemia (ATV) tai molempia (ATV & DTV) painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 7 Valite»AikavyöhykeV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite aikavyöhyke painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 8 Valite»TV:n yhteytyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä. Valite haluatko hakea kaapeliyhteyttä»kaapeli«tai antenniyhteyttä (Antenni)»< «- tai» > «-näppäimellä. Ohje: Jo valitet»kaapeli«, hakutavannäyttö tulee näkyviin. Kato ivulta 53 luku Kaikkien digitaaliten kaapeliteleviiokanavien virittäminen. 15

16 Aetuket Haetaan % UHF CH49 DTV DTV ZDF DTV ZDFinfokanal DTV SAT.1 DTV N24 DTV ProSieben DTV kabel ein 9 Aloita haku painamalla» «-näppäintä. Näkyviin tulee»haetaan...«-valikko ja televiioaemien haku alkaa. Tämä voi viedä aikaa ueita minuutteja riippuen vataanotettujen televiioaemien määrätä. Haku päättyy, kun»kanavataulukko«tulee näkyviin. Haku voidaan päättä keken painamalla»i«-näppäintä. Z Ohita Lopetu Automaattinen virity KANAVA-ASETUS Digitaalinen virity käin Analoginen virity käin Kanavataulukko Signaalitiedot CA-moduuli Aktiiviantenni Ei aetettu Päällä Z Paluu Lopetu Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 2 ZDF DTV 3 RTL Televiion DTV 4 SAT.1 DTV 5 ProSieben Paikk DTV 6 VOX DTV 7 RTL2 DTV 8 kabel ein DTV 9 Super RTL Tallennettujen aemien muuttaminen digitaaliiki aemiki Voit tarvittaea muuttaa löydettyjen kanavien järjetytä, poitaa tarpeettomia kanavia ja etää joidenkin kanavien käytön tietyillä eiaetukilla (lapilukko). Vaihda aetuten»kanavataulukko KAIKKI«,»Kanavataulukko DTV«,»Kanavataulukko RADIO«ja»Kanavataulukko ATV«välillä painamalla» «(ininen) -näppäintä. Z Paluu Näytä verkkoon märitetyt kanavat painamalla» «(punainen) -näppäintä. Vaihda euraavan ivun kanavaluetteloon painamalla»m«-näppäintä, vaihda edellien ivun kanavaluetteloon painamalla»,«-näppäintä. Lopetu Kanavaluettelon avaaminen 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»KANAVA-ASETUS«-valikko»< «- tai» > «-näppäimellä. 3 Valite»KanavataulukkoV«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»kanavataulukko«-valikko tulee näkyviin. Kanavien iirtäminen eri eiaetukiin 1 Valite iirrettävä kanava»kanavataulukko«-valikota painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä. 2 Korota kanava painamalla» «(vihreä) -näppäintä. 3 Valite uui eiaetu»1 0«-näppäimillä. 4 Vahvita tehty aetu painamalla» «-näppäintä. Huomautukia: Muut televiiokanavat voi lajitella toitamalla jokaien kohdalla vaiheet 1 4. Kun iirrät kanavan, kanavan eiaetunumero määritetään televiioaemalle. Jo eimerkiki televiioaema "5 ProSieben" iirretään eiaetupaikkaan 7, tämä voidaan vahvitaa painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä. Kun valitet aeman numeronäppäimillä»1...0«, valitet en edelleen numeronäppäimellä»5«. Aemia, jotka on määritetty pyyviin eiaetunumeroihin (kuten rankalaiet LCN-koodatut aemat), ei voi iirtää. 16

17 ASETUKSET DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu m, Edell. Sivu Seur. ivu Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte Suoikkiluettelon muodotaminen Voit valita uoikkikanavai ja tallentaa ne enintään neljään luetteloon (FAV1 FAV4). 1 Valite televiiokanava»kanavataulukko«-valikoa»v«- tai»λ«-näppäimellä. 2 "Paina" televiiokanava»< «- tai» > «-näppäimellä uoikkiluetteloon 1 4 ja tallenna» «-näppäimellä. Sijainti uoikkiluetteloa on merkitty» «-merkillä. Voit liätä aman kanavan ueampaan uoikkiluetteloon. Voit poitaa kanavia uoikkiluettelota. Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja»< «- tai» > «-näppäintä ja poita e painamalla» «-näppäintä. Kanavien poitaminen 1 Valite poitettava kanava»kanavataulukko«-valikota painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «(keltainen) -näppäintä. 2 Vahvita valinta painamalla» «(vihreä) -näppäintä. Huomautukia: Poita kaikki kanavat painamalla» «(punainen) -näppäintä. Ne eiaetuket, joiden kanavat on poitettu, eivät enää näy»kanavataulukko«-valikoa. Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu m Edell. Sivu, Seur. ivu DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 8 N24 DTV 9 Doku m - Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu Edell. Sivu, Seur. ivu Televiioaemien ohittaminen Voit korotaa ohitettavat televiioaemat valitemalla ne»v«- tai»λ«- näppäimellä. Ne voidaan edelleen valita numeronäppäimillä. 1 Valite televiiokanava»kanavataulukko«-valikoa»v«- tai»λ«- näppäimellä. 2 Paina»>«-näppäintä ja vaihda»-«-merkkiin ja korota televiiokanava painamalla» «-näppäintä. Kanavalla on merkintä»-«. Kanavat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä, paina»>«-näppäintä ja vaihda merkkiin»-«ja ota kanava uudelleen käyttöön painamalla» «-näppäintä. Aetuten päättäminen 1 Päätä aetuket painamalla»i«-näppäintä. 17

18 Aetuket Kuvatila KUVA Eloia Valoiuu 45 Kontrati 88 Väri 55 Terävyy 50 Värilämpötila DNR MPEG NR Eloia väri Täyin kirka Dyn. kontrati Dynaaminen tautavalo Pväli KUVA Z Paluu Lopetu Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Tautavalo 100 Z Paluu Lopetu Kuva-aetuket 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»Kuvatila«,»Valoiuu«,»Kontrati«,»Väri«,»Terävyy«tai»VärilämpötilaV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite arvo»< «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Huomautukia: Muut aetuket löytyvät»kuva«-valikon toielta ivulta. 3 Vaihda valikon toielle ivulle»v«-näppäimellä ja vahvita»liäkuvaaetuket «-näppäimellä. 4 Valite»DNR«,»MPEG NR.«,»Eloia väri«,»täyin kirka«,»dyn. kontrati«,»dynaaminen tautavalo«tai»tautavalov«- tai»λ«- näppäimellä. Valite arvo»< «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Huomautukia: Voit valita»mpeg NR.«-toiminnon vain digitaaliia ja AVeiaetukia.»MPEG NR.«vähentää kaikkea digitaaliten aemien MPEG-pakkauken artefaktien aiheuttamaa kohinaa (pikelilohkoja) (eimerkiki DVB-Tvataanottimet tai DVD-oittimet).»Dyn. kontrati«-toiminnolla kontratia äädetään kuvaiällön mukaan optimaalien kontratin varmitamieki.»dynaaminen tautavalo«-toiminnolla tautavaloa äädetään kuvaiällön mukaan optimaalien kontratin varmitamieki. Voit muuttaa tautavaloa vain illoin, kun»dynaaminen tautavalo«-toiminto on kytketty poi. 5 Päätä aetu painamalla»i«-näppäintä. 18

19 Aetuket ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Z Paluu Lopetu Ääniaetuket 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»ÄÄNI«-valikko < «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Liätoiminnot kuvataan euraavia oia. Äänenvoimakkuu 1 Valite»Äänenvoimakk.V«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai» > «-näppäimellä. Taapaino 1 Valite»TaapainoV«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai»> «-näppäimellä. ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 ÄÄNI Paluu Lopetu Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Z Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Z Paluu Lopetu Automaattinen äänenvoimakkuu Televiiokanavat lähettävät ohjelmaa eri äänenvoimakkuukilla. Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin (AVL) -toiminnon avulla äänenvoimakkuu pidetään amana, kun vaihdat kanavien välillä. 1 Valite»AVLV«- tai»λ«-näppäimellä ja valite itten»päällä<«- tai»> «-näppäimellä. Jo»SRS«-aetu on valittu»äänitila«-linjaa, AVL-linjaa ei voi valita. Stereo / kaki kanavaa, mono Jo kanava vataanottaa kahden kanavan ohjelmaa, eimerkiki elokuvaa alkuperäiellä äänellä äänikanavalta B (näyttö:»dual II«) ja dubattua ääniveriota äänikanavalta A (näyttö:»dual I«), voi valita haluamai äänikanavan. Jo laite vataanottaa tereo- tai Nicam-ohjelmia, e vaihtaa automaattieti tereoääneen (näyttö:»stereo«). Voit vaihtaa ääniaetukeki»mono«, jo tereovataanoton laatu on huono. 1 Valite»Äänen tyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai» > «-näppäimellä. Stereon laajuu Laajentaa tereo-ohjelmien äänilähtöä ja parantaa monovataanoton ääntä. 1 Valite»Äänen tyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite aetu»tilaääni«painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 19

20 Aetuket ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Äänikuvau ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä ÄÄNI Stereo SRS Headphone 21 Z Poi päältä Paluu Lopetu Äänenvoimakk. 16 Z Paluu Lopetu SRS TruSurround XT* SRS TruSurround XT on patentoitu, televiioon integroitu ääniteknologia, joka tarvitee vain iäänrakennetut kaiuttimet urroundääniefektin tuottamieen. 1 Valite»Äänen tyyppi«-linja»v«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite»SRS«-aetu»< «- tai» > «-näppäimellä. Taajuukorjain Taajuukorjain tarjoaa käyttöön neljä eiaetettua ääniaetuta (Muiikki, Urheilu, Elokuva ja Puhe) ja yhden, jonka voi muodotaa ite (Käyttäjä). 1 Valite»EkvaliaatV«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»ekvaliaat«-valikko tulee näkyviin. Jo»SRS«-aetu on valittu»äänitila«-linjaa,»taajuukorjain«-linjaa ei voi valita. 2 Valite»Käyttäjä«-ääniaetu < «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita»v«- näppäimellä. Taajuukaita»120 Hz«on aktivoitu. 3 Aeta haluttu arvo»v«- tai»λ«-näppäimellä ja valite euraava taajuukaita»< «- tai» > «-näppäimellä. 4 Tallenna aetu painamalla»z«-näppäintä. Äänikuvau (äänitektityket) Äänikuvau on liä-äänikanava näkövammaiille henkilöille. Näyttelijöiden tekemiet, ympäritö, kohtaukien muutoket tai ulkoau, eleet ja kavonilmeet kuvaillaan. Ääni lähetetään amaan aikaa normaalina digitaaliten televiioaemien äänenä. Aetu riippuu lähetettävätä ohjelmata. 1 Vaihda valikon toielle ivulle»v«-näppäimellä ja vahvita»äänen kuvau «-näppäimellä. Z Paluu Lopetu 2 Valite»ÄänikuvauV«- tai»λ«-näppäimellä ja valite itten»päällä«painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 3 Valite»Äänenvoimakk.V«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä»<«- tai»> «-näppäimellä. 20 * SRS Lab, Inc:n lienillä TruSurround XT, SRS ja ( -merkit ovat SRS Lab, Inc:n tavaramerkkejä.

21 Aetuket TruBa ja Dialog Clarity»TruBa«-aetu antaa korotetun baotehoteen.»dialog Clarity«tunnitaa äänitallennuten puheouudet ja parantaa puheen toitoa. Nämä kaki aetuta löytyvät»ääni«-valikon toielta ivulta. Äänikuvau TruBa Dialog Clarity ÄÄNI Päällä Poi päältä»srs«-aetu on valittava»äänitila«-linjaa. 1 Valite»TruBa«tai»Dialog ClarityV«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite aetu»< «- tai» > «-näppäimellä. 3 Päätä aetu painamalla»z«-näppäintä. Z Paluu Lopetu Aetuten päättäminen 1 Päätä aetuket painamalla»i«-näppäintä. 21

22 TELEVISION TOIMINTA Perutoiminnot Kytkeminen päälle ja poi 1 Kytke laite valmiutilata päälle painamalla näppäimiä»8«,»1 0«tai»P+«tai»P «. 2 Kytke televiio valmiutilaan painamalla»8«-näppäintä. Kanavien valiteminen 1 Valite kanavat uoraan»1 0«-näppäimillä. 2 Siirry kanavia ylö ja ala painamalla»p+«- tai»p «-näppäintä. 3 Avaa kanavaluettelo painamalla» «-näppäimellä, valite aema»v«- tai»λ«-näppäimellä, vahvita kanava painamalla» «-näppäintä ja kytke itten kanavaluettelo päältä painamalla»i«-näppäintä. ECO Aemien valiteminen luetteloita Voit valita aemia erilaiita luetteloita (eim. Kaikki kanavat, FAV1). 1 Hae kanavaluettelojen yleikatau painamalla»,«-näppäintä. Yleikatau näytetään. 2 Valite kanavaluettelo painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 3 Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 4 Poitu kanavaluettelota painamalla»i«-näppäintä. AV-kanavien valiteminen 1 Hae»LÄHDETAULUKKO«-valikko»AV«-näppäimellä. 2 Valite haluttu AV-kanavan ijainti»v«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 3 Vaihda takaiin televiiokanavalle»1 0«-näppäimillä. Digitaaliten ja analogiten kanavien välillä vaihtaminen 1 Avaa»LÄHDETAULUKKO«-valikko painamalla»av«-näppäintä. 2 Paina»V«- tai»λ«-näppäintä ja valite»dtv«(digitaaliet eiaetuket) tai»atv«(analogiet eiaetuket) ja vahvita painamalla» «-näppäintä Äänenvoimakkuuden äätäminen 1 Säädä äänenvoimakkuutta» «- tai»+«-näppäimellä. Mykity 1 Kytke ääni poi (mykitä) tai takaiin päälle»p«-näppäimellä. Tietojen näyttäminen 1 Näytä tiedot painamalla»?«-näppäintä. Näyttö poituu automaattieti näkyvitä lyhyen ajan jälkeen. 22

COLOR TELEVISION VISION 4 32-4831 T

COLOR TELEVISION VISION 4 32-4831 T COLOR TELEVISION VISION 4 32-483 T SISÄLTÖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 SIJOITTAMINEN JA TURVALLISUUS 6 YLEISTÃ 6 Televiiolla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LCD TV 40 VLE 7130 WM

LCD TV 40 VLE 7130 WM LCD TV 40 VLE 7130 WM FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 6 Yleistietoja 6 Television

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 48 VLE 4420 BM

LCD TV with LED Backlight 48 VLE 4420 BM LCD TV with LED Backlight 48 VLE 4420 BM FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS 32PFL3008T. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS 32PFL3008T käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS

Lisätiedot

Pikaohje Konftel 55Wx

Pikaohje Konftel 55Wx SUOMI Pikaohje Konftel 55Wx Konftel 55Wx on neuvotteluyksikkö, jonka voi kytkeä pöytäpuhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Se muuntaa viestintälaitteesi neuvottelupuhelimiksi varustettuna Konftelin

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 6 Yleistietoja 6 Television

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

TF100C mini ALOITUSOPAS

TF100C mini ALOITUSOPAS TF100C mini ALOITUSOPAS Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. . 2 Turvallisuusohjeet Lue ja säilytä seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti

Lisätiedot

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 6 Yleistietoja 6 Television

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA ASENNUS -------------------------------------------------------------

TURVALLISUUS JA ASENNUS ------------------------------------------------------------- TURVALLISUUS JA ASENNUS ------------------------------------------------------------- Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet ottaessasi TV:n käyttöön: 7 Kaukosäädin on suunniteltu käytettäväksi kuivissa

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli Pakkauksen sisältö Digisovitin Digisovitin Digisovitin Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin aloitat laitteen käytön. Mikäli jokin tuotteista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje DVB-T SCARTxx Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje LUE ENSIN SEURAAVAT OHJEET! Tämän käyttöohjeen avulla voit

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen!

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! D505 Laitteiden käyttöohjeet Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! Sisällys Aktiivitaulu... 1 Materiaalin näyttäminen omalta kannettavalta tietokoneelta... 1 Materiaalin näyttäminen aktiivitaulun tietokoneelta...

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Elisa Viihde Pikaopas

Elisa Viihde Pikaopas Elisa Viihde Kaapelimodeemiversio Elisa Viihde Pikaopas Laitteiden asentaminen 1. Liitä laajakaistamodeemi antennijohdolla kaapelitelevisioverkkoon ja käytä T-haaroitinta, jotta voit kytkeä myös digiboksin

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

TRC-1400 ALOITUSOPAS. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX

TRC-1400 ALOITUSOPAS. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX TRC-1400 ALOITUSOPAS HD Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää millekään muulle

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS SUOMI C 901 CX POWER. Kaapeli-tv-vastaanotin. Maximum C 901 CX. Maximum C 901 CX

KÄYTTÖOPAS SUOMI C 901 CX POWER. Kaapeli-tv-vastaanotin. Maximum C 901 CX. Maximum C 901 CX KÄYTTÖOPAS SUOMI C 901 CX POWER Kaapeli-tv-vastaanotin SISÄLLYSLUETTELO 1. Kauko-ohjaimen toiminnot... sivu 3 2. Vastaanottimen käyttäminen etupaneelin näppäimillä... sivu 4 3. Asennus... sivu 5 4. Vastaanottimen

Lisätiedot

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS TM Calisto P240-M USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240-M -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Calisto

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  SRP3011. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä SRP3011 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Yleiskaukosäädin 2 Johdanto 2 Kaukosäätimen yleiskuvaus

Lisätiedot

TOPFIELD TF 200C ALOITUSOPAS. Digitaalinen kaapelivastaanotin. CONAX -kortinlukija. * Kokonainen kayttoohje ladattavissa osoitteesta

TOPFIELD TF 200C ALOITUSOPAS. Digitaalinen kaapelivastaanotin. CONAX -kortinlukija. * Kokonainen kayttoohje ladattavissa osoitteesta TOPFIELD TF 200C ALOITUSOPAS Digitaalinen kaapelivastaanotin CONAX -kortinlukija * Kokonainen kayttoohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi 1. Turvallisuusohjeet Lue ja säilytä seuraavat turvallisuusohjeet

Lisätiedot