COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COLOR TELEVISION. Fine Arts LED"

Transkriptio

1 COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v

2 SISÄLTÖ ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA 6 Televiion erikoiominaiuudet 7 Digitaaliten aemien vataanottaminen 7 Mikä Common Interface on? 7 Ympäritöä kokevat huomautuket 8 LIITÄNNÄT/VALMISTELUT 8 Antennin ja ähköjohdon kytkeminen 9 Paritojen aettaminen kaukoäätimeen 10 YLEISKATSAUS 10 Televiion liitännät 12 Kaukoäädin 15 ASETUKSET 15 Kaikkien televiioaemien hakeminen 16 Tallennettujen aemien muuttaminen digitaaliiki aemiki 18 Kuva-aetuket 19 Ääniaetuket 22 TELEVISION TOIMINTA 22 Perutoiminnot 23 Säätötila 23 Zoomau-toiminto 24 Vaihto-toiminto 24 Sähköinen ohjelmaopa 25 Kuvamuodon vaihtaminen 26 TEKSTI-TV-TILA 26 TOP-tekti- tai FLOF-tekti-toiminto 26 Normaalitekti-toiminto 26 Liätoiminnot 28 KÄYTÄNNÖLLISYYSTOIMINNOT 28 Käytännölliyytoiminnot 29 Lapilukko 31 Ajatintoiminnot 33 USB-TILA 33 Tiedotomuodot 34 Ulkoien tietovälineen liittäminen 35 Tiedotoelain 36 USB-aetuvalikon aetuket 36 Toito Perutoiminnot 37 Liätoitotoimintoja 39 PERSONAL VIDEO RECORDER 39 PVR-tila 40 Tallennu 42 Ajaniirto 43 Toito 44 Tallennettujen luettelon muokkaaminen 2

3 SISÄLTÖ ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN 45 DVD-oitin, DVD-tallennin, videotallennin tai multimediaovitin 45 High definition HD ready 45 DVD-oittimen, DVD-tallentimen, videotallentimen tai multimediaovittimen liittäminen 47 Kuulokkeet 48 Dekooderi tai atelliittivataanotin 49 Videokamera 50 Hifi-järjetelmä/AV-vataanotin 51 PC-MONITORITILA 51 Tietokoneen liittäminen 51 Tietokoneen kanavapaikan valiteminen 51 Tietokoneen aetuket 52 COMMON INTERFACEN (CI) KÄYTTÄMINEN 52 CA-moduulin aettaminen 52 CA-moduulin ja ohjelmakortin käytön valvonta 53 ERIKOISASETUKSET 53 Digitaaliten televiioaemien virittäminen 55 Analogiten televiioaemien virittäminen 57 Tallennettujen aemien muuttaminen analogiiki aemiki 59 TIETOJA 59 Signaalitietojen näyttäminen 59 Ohjelmiton päivittäminen 60 Tekniet tiedot 60 Jälleenmyyjiä kokevat huoltotiedot 60 Ympäritöä kokeva huomautu 61 Vianetintä 3

4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS Ota huomioon euraavat tiedot, kun teet televiion aetuket. Tämä televiio on uunniteltu vataanottamaan ja eittämään video- ja ääniignaaleja. Mikä tahana muu käyttö on nimenomaieti kiellettyä. Para kateluetäiyy on 5 kertaa kuvaruudun halkaiija. Kuvaruudulle ouva ulkoinen valo heikentää kuvanlaatua. Riittävän tuuletuken varmitamieki, tarkita, että einälaitteen ympärillä on riittäväti tilaa. Televiio on uunniteltu käytettäväki kuivia tiloia. Älä käytä itä ulkona. Varmita, että e on uojattu koteudelta, kuten ateelta tai roikevedeltä. Älä altita televiiota minkäänlaielle koteudelle. Älä aeta televiion päälle mitään atioita, kuten maljakoita, illä niitä voi roikua netettä, joka aiheuttaa turvalliuurikin. Aeta televiio vakaalle, taaielle pinnalle. Älä ijoita televiion päälle mitään eineitä, kuten anomalehtiä tai en alle liinaa tai vataavia eineitä. Älä ijoita televiiota lähelle lämmitylaitteita tai uoraan auringonvaloon, illä e heikentää jäähdytytä. Kuumuuden kertyminen voi olla vaarallita ja lyhentää televiion käyttöikää. Pyydä turvalliuuyitä aiantuntijaa puhditamaan televiio likajäämitä illoin tällöin. Älä avaa televiiota miään olouhteia. Väärän käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Varmita, että ähköjohto tai verkkolaite (jo toimitettu) ovat ehjiä. Televiiota aa käyttää vain en mukana toimitetulla ähköjohdolla/ verkkolaitteella. Ukkomyrkyt ovat vaaralliia kaikille ähkölaitteille. Vaikka televiio on kytketty poi päältä, e voi vahingoittua alamanikuta ähköverkkoon tai antennijohtoon. Kytke aina ähkö- ja antennipitokkeet irti myrkyn aikana. Puhdita kuvaruutu kotealla, pehmeällä liinalla. Käytä puhditukeen pelkkää vettä. Puhdita televiion kotelo vain mukana toimitetulla liinalla. Käytä puhditukeen pelkkää vettä. Huomaa, että kun päätät laitteen ijoitupaikkaa, että huonekalujen pinnat ovat yleenä viimeitelty tietyntyyppiellä lakka- tai muovipinnoitteella, joita ueimmat iältävät kemialliia liäaineita. Laitteen jalat aattavat yöpyä, jota aattaa aiheutua vaikeati irrotettavia tai pyyviä tahroja huonekalun pinnalle. 4

5 ASETUKSET JA TURVALLISUUS Televiion netekidenäyttö täyttää korkeimmat laatutandardit ja e on tarkatettu pikelivikojen varalta. Huolimatta tarkata huolelliuudeta valmitukea on tekniitä yitä mahdotonta täyin poiulkea mahdolliuutta, että jotkin pikelit aattavat olla vialliia. Edellyttäen, että ne ovat DIN-tandardin määrittämien raja-arvojen iää, tällaiia pikelivikoja ei voi pitää takuun määrittäminä vikoina. Huomautukia: Älä kytke laitteeeen muuta laitetta, kun laite on kytketty päälle. Sammuta myö toinen laite ennen kuin kytket en. Kytke laite pitoraiaan vata, kun olet kytkenyt ulkoiet laitteet ja antennin. Varmita että virtapitoke on helpoti aatavilla käille. Varoitu: Jo haluat käyttää televiion einäkiinnikettä, varmita, että luet einäkiinnikkeen kokoamiohjeet huolellieti tai pyydät jälleenmyyjän aiantuntijaa aentamaan en. Kun otat einäkiinnikkeen, varmita,että televiion tarvitemat kiinnitykohdat löytyvät einäkiinnikkeetä ja kaikkia niitä käytetään aennukea. 5

6 YLEISTIETOJA Televiion erikoiominaiuudet Tällä televiiolla voi vataanottaa ja katella digitaaliia aemia (DVB-T ja DVB-C), mukaan lukien teräväpiirtokuvaa (HD) lähettäviä aemia. Tällä hetkellä teräväpiirtolähetyten vataanottaminen on mahdollita vain joiain Euroopan maia. Tämä televiio täyttää nyt, elokuua 2009, voimaa olevat DVB-T- ja DVB-Ctandardit. Sen yhteenopivuutta tulevaiuuden digitaaliten maanpäälliten DVB-T-lähetyten ja digitaaliten kaapelin kautta tulevien DVB-C-lähetyten kana ei voi taata. Tämä televiio voi vataanottaa ja käitellä kaikkia analogiia ja alamaattomia digitaaliia lähetykiä. Tää televiioa on integroitu digitaalinen ja analoginen vataanotin. Digitaalinen vataanotin muuntaa digitaaliten aemien ignaalit ja tuottaa eniluokkaien äänen- ja kuvanlaadun. TV-opa (vain digitaaliet aemat) kertoo aikataulumuutokita lyhyellä varoituajalla ja antaa yleikuvan kaikkien aemien aikatauluita muutaman euraavan päivän aikana. Sähköietä ohjelmaoppaata (EPG) aa liätietoja ykittäiten kanavien tarjonnata, jo lähettäjä toimittaa niitä. Televiioon voi kytkeä erilaiia tietovälineitä, eimerkiki ulkoien kiintolevyn, USB-muititikun tai digitaalien kameran USB-liitäntään. Tiedotoelaimella voit valita ja toitaa haluamiai tiedotomuotoja (eimerkiki MP4-, MP3- tai JPEG-tietoja). Voit tallentaa haluamiai lähetykiä. Televiio muuntaa digitaaliet aemat ja ohjelmat voivat olla iäänrakennetua ulkoiea USB-tietovälineeä (eimerkiki ulkoiea kiintolevyä ja USB-muititikulla). Ajaniirtotoiminto on tekninen erikoiominaiuu. Toitettaea ulkoieta USB-tietovälineetä voit painaa kaukoäätimen painiketta ja pyäyttää katelemai lähetyken ja jatkaa en katelemita myöhemmin. Kun tallennu on käynniä, voit valita arkitota toien lähetyken ja katella itä. 6

7 YLEISTIETOJA Digitaaliten aemien vataanottaminen Digitaaliten maanpäälliten aemien (DVB-T) vataanottamieen tarvitaan digitaalinen katto- tai iäantenni (paiivinen iäantenni tai aktiivinen iäantenni, joa on oma virranyöttö). Kaapeliteleviioverkon DVB-C-lähetykiä varten kaapeliverkon antennikaapeli on kytkettävä televiioon DVB-C-lähetyten vataanottamieki. Toiin kuin analogiia lähetykiä, digitaaliia lähetykiä ei jokaiella aemalla ole omaa lähetytaajuutta. Sen ijaan ueat digitaaliet lähetykanavat kootaan alueelliiki tai kanalliiki ryhmiki, joita kututaan kimpuiki. Löydät nykyiet lähetytiedot eri lähetyyhtiöiden tekti-tv-ivuilta, TVoppaata tai internetitä. Mikä Common Interface on? Common Interface (CI) on DVB-vataanottimien käyttöliittymä. Koodattuja aemia voidaan katella vain koodaujärjetelmään opivalla CA-moduulilla ja vataavalla ohjelmakortilla. Televiio on varutettu CI-korttipaikalla, johon eri iällöntuottajien CAmoduulin voi aettaa. Voit aettaa iällön tuottajan ohjelmakortin CA-moduulin, jolloin voit katella haluamiai alattuja aemia. Ympäritöä kokevat huomautuket Jollet käytä televiiota ueampaan päivään, televiio on irrotettava pitoraiata ympäritölliitä ja turvalliuuyitä. Televiio ei kuluta energia tää tilaa. Koka televiio ei kytkeydy irti verkkovirrata illoin, kun televiio vai ammutetaan, irrota pitoke pitoraiata televiion irrottamieki verkkovirrata kokonaan. Jo televiioa on virtakytkin, televiion ammuttaminen virtakytkimetä riittää. Televiion virrankulutu lakee lähe nollaan wattiin. Televiio kuluttaa vähemmän energiaa valmiutilaa. Jotkin televiiot aattavat edellyttää, että televiio jätetään valmiutilaan, jotta e toimii oikein. Televiio kuluttaa vähemmän energiaa, kun kirkkautta vähennetään. Edellä mainituilla toimilla voit vähentää luonnonvarojen kulututa amalla, kun äätät rahaa ähkölakujen pienentyeä. Jotkin tää televiioa käytetyt loiteputket aattavat iältää myö elohopeaa. Noudata paikalliia jätteiden hävittämitä kokevia määräykiä. 7

8 LIITÄNNÄT/VALMISTELUT Antennin ja ähköjohdon kytkeminen Kytke maanpäälliiä digitaaliia aemia (DVB-T) varten katto- tai iäantenni (paiivinen iäantenni tai aktiivinen iäantenni, joa on oma virranyöttö) televiion»ant IN«-antenniliitäntään; tai Kytke kaapeli-tv-verkon digitaaliia aemia (DVB-C) varten antennikaapeli televiion»ant IN«-antenniliitäntään. tai Kytke analogiia aemia varten antennikaapeli televiion»ant IN«-antenniliitäntään. Kun kytket iäantennin, parhaan mahdollien vataanoton aamieki en ijoitupaikkaa voi joutua etimään. 2 Kytke ähköjohto einäpitoraiaan. Kytke laite ähköpitoraiaan vata, kun olet kytkenyt ulkoiet laitteet ja antennin. Liitä televiio ähköverkkoon ainoataan maadoitettuun pitoraiaan opivalla ähköjohdolla. Älä käytä ovitinpitoketta tai jatkojohtoa, jotka eivät täytä ovellettavia turvalliuutandardeja. Älä muunna ähköjohtoa. 8

9 Liitännät/Valmitelut Paritojen aettaminen kaukoäätimeen 1 Avaa paritolokero irrottamalla en kani. 2 Aeta paritot paikoilleen (3 x 1,5 V mikroparitoa, eim. R03 tai AAA). Noudata napaiuumerkintöjä (merkitty paritolokeron pohjaan). 3 Sulje paritolokeron kani. Ympäritöä kokeva huomautu Tämä merkki akua tai pakkaukea tarkoittaa, että tuotteen mukana toimitettua akkua ei käitellä kotitaloujätteenä. Tietyiä akuia tätä merkkiä aatetaan käyttää yhdeä kemiallien merkin kana. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemialliet merkit liätään, jo akku iältää yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004% lyijyä. Paritoja ja akkuja, mukaan lukien ne, jotka eivät iällä rakametalleja, ei aa hävittää kotitaloujätteiden mukana. Hävitä käytetyt paritot ja akut ympäritöytävälliellä tavalla. Kyy ohjeita alueei jätteenkäittelytä. 9

10 YLEISKATSAUS Televiion liitännät AC IN AV1 AUDIO OUT L R COMPONENT Y Pb Pr L R SPDIF PC Audio PC-IN ANT IN HDMI1 HDMI2 HDMI4 Sähköjohdon liitäntä. Euro/AV-liitäntä (FBAS-ignaali, RGB-ignaali). Äänilähtö. Videoignaalin tulo (YUV-ignaali). Ääniignaalin tulo (YUV-ignaali). Äänilähtöliitännät (koakiaaliet) PCM/AC3-ignaaleille. Digitaalien monikanavaien audio/videovahvitimen tai AV-vataanottimen liittämieen. Tietokoneen ääniignaalin tulo. VGA-liitäntä, tietokoneen videoignaalin tulo. Antenniliitäntä. HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). P P + Kytkee televiion päälle valmiutilata. Aeman valinta. Valite toiminto valikota. Avaa AV-kanavien eivalinnan. Valite valikoa»p+«- tai»p «-näppäimellä, vahvita»v+«- tai»v «-näppäimellä. 10

11 YLEISKATSAUS MENU -Avaa päävalikon. Valite valikkokohta»p+«- tai»p «-näppäimellä. Aktivoi toiminto»v+«- tai»v «-näppäimellä. Kytke valikko poi päältä»menu«-näppäimellä. V V + Säätää äänenvoimakkuutta. Valitee valikkotoiminnot. 8/I Kytkee televiion päälle ja takaiin valmiutilaan. Televiion voi kytkeä irti ähköverkota kokonaan vain irrottamalla ähköpitokkeen pitoraiata. U Kuulokeliitäntä (3,5 mm jakkiliitin). S-VHS Video L R HDMI3 USB CI S-videokameran videoignaalin tulo. Videokameran videoignaalin tulo. Videokameran ääniignaalin tulo. HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). -Ulkoien tietovälineen ja PVR-toiminnon USB-liitäntä. Common Interface -paikka. 11

12 YLEISKATSAUS ECO Kaukoäädin 8 Kytkee televiion poi päältä (valmiutilaan) Kytkee televiion poi päältä valmiutilaan; valitee kanavat uoraan v y Suurentaa kuvaa. Valite eri tektitykielitä (digitaalien televiion käytöä). Avaa tallennettujen litan. d Valite eri kielitä (digitaalien televiion käytöä).? Näyttää aeman numeron ja nimen. ECO CEC d AV i Z Säätötila päällä/poi. Valitee uudelleentoitotoiminnon tiedotoelaimea. Ääni päälle/poi (mykity). Avaa AV-kanavien ja USB-tulon eivalinnan. Tee valinta»v«- tai»λ«-näppäimellä. Avaa valikon. -Vaihtotoiminto; vaihtaa valikkoja takaiin yhden valikkotaon verran. P+ P Kytkee televiion päälle valmiutilata; valitee aeman aema aemalta. + Säätää äänenvoimakkuutta. V Λ < > TXT TV-G (OK) (punainen) (vihreä) (keltainen) (ininen) Siirtää kohditinta valikoia ylö ja ala. Hakee kanavaluettelon; aktivoi eri toimintoja. Siirtää kohditinta vaemmalle/oikealle. Vaihtaa tekti-tv- ja TV-tilojen välillä. Avaa ähköien ohjelmaoppaan. Valitee ivun tekti-tv-tilaa. Valitee ivun tekti-tv-tilaa. Valitee luvut tekti-tv-tilaa. Vaihtaa kuvamuotojen välillä; valitee aiheen tekti-tv-tilaa. 12

13 YLEISKATSAUS ECO Aloittaa tallennuken (digitaalien televiion käytöä, tallennu vain ulkoien tietovälineen kautta). 8 Aloita toito tiedotoelaimea; toitaa tallennettujen ohjelmien valikoiman.! Kuvan pyäyty; vaihtaa toiton tauolle; aikaiirto uoran ignaalin aikana (digitaalien televiion käytöä, vain ulkoien tietovälineen kautta). 7 Valitee kuvaruudun jakotoiminnon tekti-tv-tilaa; päättää toitot tiedotoelaimea; päättää tallennuken tai toiton PVR-tilaa. 5 Valitee eri ääniaetuket (analogien TV:n käytöä); vaihtaa tekti-tv-tilaa merkkikoon kakinkertaieki; valitee tiedotoelaimea euraavan kappaleen / euraavan kuvan. 6 Valitee eri kuva-aetukita; päivittää ivun tekti-tv-tilaa valitee tiedotoelaimea edellien kappaleen / edellien kuvan. m Sivun pito tekti-tv-tilaa; käynnitää tiedotoelaimea kuvahaun taakepäin., Valitee kanavaluettelon (»Kaikki kanavat«,»radio«,»fav1fav4«); paljataa vatauket tekti-tv-tilaa; käynnitää tiedotoelaimea kuvahaun eteenpäin. 13

14 YLEISKATSAUS ECO M Kytkee digitaalien GRUNDIG -vataanottimen, kiintolevyllä varutetun digitaalien GRUNDIG-vataanottimen (PDR), GRUNDIG DVDoittimen, GRUNDIG DVD-tallentimen tai GRUNDIG AV -vataanottimen toiminnon päälle. Paina»M«-näppäintä kunne»dr«-,»dvd«- tai»amp«-näyttövalo yttyy. Valite itten haluamai. Jo et paina painiketta 10 ekuntiin, kaukoäädin palaa televiiotilaan (»TV«).»DR«on ohjelmoitu digitaalien GRUNDIGvataanottimen käyttöön (kaukoäätimen tao 1).»DVD«on ohjelmoitu GRUNDIG DVD-oittimen käyttöön.»amp«on ohjelmoitu GRUNDIG AV-vataanottimen käyttöön. Käytettäviä olevat toiminnot riippuvat käytöäi olevan laitteen mallita. Kokeile eri vaihtoehtoja. Voit muuttaa tämän ohjelmoinnin: Pidä»M«-näppäintä painettuna ja anna koodi painamalla kolmea numeropainiketta:»1«,»2«,»3«grundig DVD-oittimelle.»4«,»5«,»6«GRUNDIG DVD-tallentimelle.»1«,»4«,»7«digitaalielle GRUNDIGvataanottimelle (kaukoäätimen tao 1).»2«,»5«,»8«digitaalielle GRUNDIGvataanottimelle (kaukoäätimen tao 2).»3«,»6«,»9«kiintolevyllä varutetulle digitaalielle GRUNDIG-vataanottimelle (PDR). 14

15 ASETUKSET Kieliaetuket Aktiiviantenni Automaattinen virity Kieliaetuket Aktiiviantenni Valite maa- ja hakutapa, paina itten OK aloittaakei virityken. Maan Automaattinen virity Hakutapa Aikavyöhyke TV:n yhteytyyppi Aennuopa Aennuopa Poi päältä a Lopetu Poi päältä Lopetu Deutchland ATV & DTV Berlin GMT+1 Antenni Kaikkien televiioaemien hakeminen Televiioa on automaattinen viritytoiminto, joka hakee enin analogiet televiiokanavat ja itten digitaaliet. Aloita haku ja järjetä televiioaemat haluamaai järjetykeen. Digitaaliille kanaville on 500 eiaetupaikkaa ja analogiille kanaville 99 paikkaa, joihin voidaan määrittää antenni- tai kaapeliliitännän kautta vataanotettavat televiioaemat (analogiet kanavat). 1 Kytke televiio valmiutilata päälle painamalla näppäimiä»8«,»1 0«tai»P+«tai»P «.»Aennuopa«-valikko tulee näkyviin, kun laite kytketään päälle enimmäien kerran. 2 Valite kieli painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. Ohje: Jo»Aennuopa«-valikko ei tule näkyviin näyttöön, tee aetu noudattamalla ivun 28 ohjeita televiion palauttamieta oletuaetukiin. Huomautu Antennin virtalähde voidaan kytkeä päälle vain, jo antenni on todella iätilaa käytettävä aktiiviantenni, joa on ignaalin vahvitin, ja itä ei ole vielä liitetty jännitteeeen pitokkeella (tai vataavalla virtalähteellä. Saatat muua tapaukea aiheuttaa oikoulun ja vahingoittaa antennin korjaukelvottomaki. 3 Valite»AktiiviantenniV«- tai»λ«-näppäimellä. Kytke antennijännite»päällä< «- tai» > «-näppäimellä (vain DVB-Tkanavat). 4 Valite»Automaattinen virityv«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»maan «on käytöä. 5 Valite maa painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 6 Valite»HakutapaV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite haluatko hakea vain digitaaliia televiioaemia (DTV), vain analogiia televiioaemia (ATV) tai molempia (ATV & DTV) painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 7 Valite»AikavyöhykeV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite aikavyöhyke painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 8 Valite»TV:n yhteytyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä. Valite haluatko hakea kaapeliyhteyttä»kaapeli«tai antenniyhteyttä (Antenni)»< «- tai» > «-näppäimellä. Ohje: Jo valitet»kaapeli«, hakutavannäyttö tulee näkyviin. Kato ivulta 53 luku Kaikkien digitaaliten kaapeliteleviiokanavien virittäminen. 15

16 Aetuket Haetaan % UHF CH49 DTV DTV ZDF DTV ZDFinfokanal DTV SAT.1 DTV N24 DTV ProSieben DTV kabel ein 9 Aloita haku painamalla» «-näppäintä. Näkyviin tulee»haetaan...«-valikko ja televiioaemien haku alkaa. Tämä voi viedä aikaa ueita minuutteja riippuen vataanotettujen televiioaemien määrätä. Haku päättyy, kun»kanavataulukko«tulee näkyviin. Haku voidaan päättä keken painamalla»i«-näppäintä. Z Ohita Lopetu Automaattinen virity KANAVA-ASETUS Digitaalinen virity käin Analoginen virity käin Kanavataulukko Signaalitiedot CA-moduuli Aktiiviantenni Ei aetettu Päällä Z Paluu Lopetu Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 2 ZDF DTV 3 RTL Televiion DTV 4 SAT.1 DTV 5 ProSieben Paikk DTV 6 VOX DTV 7 RTL2 DTV 8 kabel ein DTV 9 Super RTL Tallennettujen aemien muuttaminen digitaaliiki aemiki Voit tarvittaea muuttaa löydettyjen kanavien järjetytä, poitaa tarpeettomia kanavia ja etää joidenkin kanavien käytön tietyillä eiaetukilla (lapilukko). Vaihda aetuten»kanavataulukko KAIKKI«,»Kanavataulukko DTV«,»Kanavataulukko RADIO«ja»Kanavataulukko ATV«välillä painamalla» «(ininen) -näppäintä. Z Paluu Näytä verkkoon märitetyt kanavat painamalla» «(punainen) -näppäintä. Vaihda euraavan ivun kanavaluetteloon painamalla»m«-näppäintä, vaihda edellien ivun kanavaluetteloon painamalla»,«-näppäintä. Lopetu Kanavaluettelon avaaminen 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»KANAVA-ASETUS«-valikko»< «- tai» > «-näppäimellä. 3 Valite»KanavataulukkoV«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»kanavataulukko«-valikko tulee näkyviin. Kanavien iirtäminen eri eiaetukiin 1 Valite iirrettävä kanava»kanavataulukko«-valikota painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä. 2 Korota kanava painamalla» «(vihreä) -näppäintä. 3 Valite uui eiaetu»1 0«-näppäimillä. 4 Vahvita tehty aetu painamalla» «-näppäintä. Huomautukia: Muut televiiokanavat voi lajitella toitamalla jokaien kohdalla vaiheet 1 4. Kun iirrät kanavan, kanavan eiaetunumero määritetään televiioaemalle. Jo eimerkiki televiioaema "5 ProSieben" iirretään eiaetupaikkaan 7, tämä voidaan vahvitaa painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä. Kun valitet aeman numeronäppäimillä»1...0«, valitet en edelleen numeronäppäimellä»5«. Aemia, jotka on määritetty pyyviin eiaetunumeroihin (kuten rankalaiet LCN-koodatut aemat), ei voi iirtää. 16

17 ASETUKSET DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu m, Edell. Sivu Seur. ivu Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte Suoikkiluettelon muodotaminen Voit valita uoikkikanavai ja tallentaa ne enintään neljään luetteloon (FAV1 FAV4). 1 Valite televiiokanava»kanavataulukko«-valikoa»v«- tai»λ«-näppäimellä. 2 "Paina" televiiokanava»< «- tai» > «-näppäimellä uoikkiluetteloon 1 4 ja tallenna» «-näppäimellä. Sijainti uoikkiluetteloa on merkitty» «-merkillä. Voit liätä aman kanavan ueampaan uoikkiluetteloon. Voit poitaa kanavia uoikkiluettelota. Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja»< «- tai» > «-näppäintä ja poita e painamalla» «-näppäintä. Kanavien poitaminen 1 Valite poitettava kanava»kanavataulukko«-valikota painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «(keltainen) -näppäintä. 2 Vahvita valinta painamalla» «(vihreä) -näppäintä. Huomautukia: Poita kaikki kanavat painamalla» «(punainen) -näppäintä. Ne eiaetuket, joiden kanavat on poitettu, eivät enää näy»kanavataulukko«-valikoa. Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu m Edell. Sivu, Seur. ivu DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 8 N24 DTV 9 Doku m - Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu Edell. Sivu, Seur. ivu Televiioaemien ohittaminen Voit korotaa ohitettavat televiioaemat valitemalla ne»v«- tai»λ«- näppäimellä. Ne voidaan edelleen valita numeronäppäimillä. 1 Valite televiiokanava»kanavataulukko«-valikoa»v«- tai»λ«- näppäimellä. 2 Paina»>«-näppäintä ja vaihda»-«-merkkiin ja korota televiiokanava painamalla» «-näppäintä. Kanavalla on merkintä»-«. Kanavat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä, paina»>«-näppäintä ja vaihda merkkiin»-«ja ota kanava uudelleen käyttöön painamalla» «-näppäintä. Aetuten päättäminen 1 Päätä aetuket painamalla»i«-näppäintä. 17

18 Aetuket Kuvatila KUVA Eloia Valoiuu 45 Kontrati 88 Väri 55 Terävyy 50 Värilämpötila DNR MPEG NR Eloia väri Täyin kirka Dyn. kontrati Dynaaminen tautavalo Pväli KUVA Z Paluu Lopetu Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Tautavalo 100 Z Paluu Lopetu Kuva-aetuket 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»Kuvatila«,»Valoiuu«,»Kontrati«,»Väri«,»Terävyy«tai»VärilämpötilaV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite arvo»< «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Huomautukia: Muut aetuket löytyvät»kuva«-valikon toielta ivulta. 3 Vaihda valikon toielle ivulle»v«-näppäimellä ja vahvita»liäkuvaaetuket «-näppäimellä. 4 Valite»DNR«,»MPEG NR.«,»Eloia väri«,»täyin kirka«,»dyn. kontrati«,»dynaaminen tautavalo«tai»tautavalov«- tai»λ«- näppäimellä. Valite arvo»< «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Huomautukia: Voit valita»mpeg NR.«-toiminnon vain digitaaliia ja AVeiaetukia.»MPEG NR.«vähentää kaikkea digitaaliten aemien MPEG-pakkauken artefaktien aiheuttamaa kohinaa (pikelilohkoja) (eimerkiki DVB-Tvataanottimet tai DVD-oittimet).»Dyn. kontrati«-toiminnolla kontratia äädetään kuvaiällön mukaan optimaalien kontratin varmitamieki.»dynaaminen tautavalo«-toiminnolla tautavaloa äädetään kuvaiällön mukaan optimaalien kontratin varmitamieki. Voit muuttaa tautavaloa vain illoin, kun»dynaaminen tautavalo«-toiminto on kytketty poi. 5 Päätä aetu painamalla»i«-näppäintä. 18

19 Aetuket ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Z Paluu Lopetu Ääniaetuket 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»ÄÄNI«-valikko < «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Liätoiminnot kuvataan euraavia oia. Äänenvoimakkuu 1 Valite»Äänenvoimakk.V«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai» > «-näppäimellä. Taapaino 1 Valite»TaapainoV«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai»> «-näppäimellä. ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 ÄÄNI Paluu Lopetu Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Z Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Z Paluu Lopetu Automaattinen äänenvoimakkuu Televiiokanavat lähettävät ohjelmaa eri äänenvoimakkuukilla. Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin (AVL) -toiminnon avulla äänenvoimakkuu pidetään amana, kun vaihdat kanavien välillä. 1 Valite»AVLV«- tai»λ«-näppäimellä ja valite itten»päällä<«- tai»> «-näppäimellä. Jo»SRS«-aetu on valittu»äänitila«-linjaa, AVL-linjaa ei voi valita. Stereo / kaki kanavaa, mono Jo kanava vataanottaa kahden kanavan ohjelmaa, eimerkiki elokuvaa alkuperäiellä äänellä äänikanavalta B (näyttö:»dual II«) ja dubattua ääniveriota äänikanavalta A (näyttö:»dual I«), voi valita haluamai äänikanavan. Jo laite vataanottaa tereo- tai Nicam-ohjelmia, e vaihtaa automaattieti tereoääneen (näyttö:»stereo«). Voit vaihtaa ääniaetukeki»mono«, jo tereovataanoton laatu on huono. 1 Valite»Äänen tyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai» > «-näppäimellä. Stereon laajuu Laajentaa tereo-ohjelmien äänilähtöä ja parantaa monovataanoton ääntä. 1 Valite»Äänen tyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite aetu»tilaääni«painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 19

20 Aetuket ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Äänikuvau ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä ÄÄNI Stereo SRS Headphone 21 Z Poi päältä Paluu Lopetu Äänenvoimakk. 16 Z Paluu Lopetu SRS TruSurround XT* SRS TruSurround XT on patentoitu, televiioon integroitu ääniteknologia, joka tarvitee vain iäänrakennetut kaiuttimet urroundääniefektin tuottamieen. 1 Valite»Äänen tyyppi«-linja»v«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite»SRS«-aetu»< «- tai» > «-näppäimellä. Taajuukorjain Taajuukorjain tarjoaa käyttöön neljä eiaetettua ääniaetuta (Muiikki, Urheilu, Elokuva ja Puhe) ja yhden, jonka voi muodotaa ite (Käyttäjä). 1 Valite»EkvaliaatV«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»ekvaliaat«-valikko tulee näkyviin. Jo»SRS«-aetu on valittu»äänitila«-linjaa,»taajuukorjain«-linjaa ei voi valita. 2 Valite»Käyttäjä«-ääniaetu < «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita»v«- näppäimellä. Taajuukaita»120 Hz«on aktivoitu. 3 Aeta haluttu arvo»v«- tai»λ«-näppäimellä ja valite euraava taajuukaita»< «- tai» > «-näppäimellä. 4 Tallenna aetu painamalla»z«-näppäintä. Äänikuvau (äänitektityket) Äänikuvau on liä-äänikanava näkövammaiille henkilöille. Näyttelijöiden tekemiet, ympäritö, kohtaukien muutoket tai ulkoau, eleet ja kavonilmeet kuvaillaan. Ääni lähetetään amaan aikaa normaalina digitaaliten televiioaemien äänenä. Aetu riippuu lähetettävätä ohjelmata. 1 Vaihda valikon toielle ivulle»v«-näppäimellä ja vahvita»äänen kuvau «-näppäimellä. Z Paluu Lopetu 2 Valite»ÄänikuvauV«- tai»λ«-näppäimellä ja valite itten»päällä«painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 3 Valite»Äänenvoimakk.V«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä»<«- tai»> «-näppäimellä. 20 * SRS Lab, Inc:n lienillä TruSurround XT, SRS ja ( -merkit ovat SRS Lab, Inc:n tavaramerkkejä.

21 Aetuket TruBa ja Dialog Clarity»TruBa«-aetu antaa korotetun baotehoteen.»dialog Clarity«tunnitaa äänitallennuten puheouudet ja parantaa puheen toitoa. Nämä kaki aetuta löytyvät»ääni«-valikon toielta ivulta. Äänikuvau TruBa Dialog Clarity ÄÄNI Päällä Poi päältä»srs«-aetu on valittava»äänitila«-linjaa. 1 Valite»TruBa«tai»Dialog ClarityV«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite aetu»< «- tai» > «-näppäimellä. 3 Päätä aetu painamalla»z«-näppäintä. Z Paluu Lopetu Aetuten päättäminen 1 Päätä aetuket painamalla»i«-näppäintä. 21

22 TELEVISION TOIMINTA Perutoiminnot Kytkeminen päälle ja poi 1 Kytke laite valmiutilata päälle painamalla näppäimiä»8«,»1 0«tai»P+«tai»P «. 2 Kytke televiio valmiutilaan painamalla»8«-näppäintä. Kanavien valiteminen 1 Valite kanavat uoraan»1 0«-näppäimillä. 2 Siirry kanavia ylö ja ala painamalla»p+«- tai»p «-näppäintä. 3 Avaa kanavaluettelo painamalla» «-näppäimellä, valite aema»v«- tai»λ«-näppäimellä, vahvita kanava painamalla» «-näppäintä ja kytke itten kanavaluettelo päältä painamalla»i«-näppäintä. ECO Aemien valiteminen luetteloita Voit valita aemia erilaiita luetteloita (eim. Kaikki kanavat, FAV1). 1 Hae kanavaluettelojen yleikatau painamalla»,«-näppäintä. Yleikatau näytetään. 2 Valite kanavaluettelo painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 3 Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 4 Poitu kanavaluettelota painamalla»i«-näppäintä. AV-kanavien valiteminen 1 Hae»LÄHDETAULUKKO«-valikko»AV«-näppäimellä. 2 Valite haluttu AV-kanavan ijainti»v«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 3 Vaihda takaiin televiiokanavalle»1 0«-näppäimillä. Digitaaliten ja analogiten kanavien välillä vaihtaminen 1 Avaa»LÄHDETAULUKKO«-valikko painamalla»av«-näppäintä. 2 Paina»V«- tai»λ«-näppäintä ja valite»dtv«(digitaaliet eiaetuket) tai»atv«(analogiet eiaetuket) ja vahvita painamalla» «-näppäintä Äänenvoimakkuuden äätäminen 1 Säädä äänenvoimakkuutta» «- tai»+«-näppäimellä. Mykity 1 Kytke ääni poi (mykitä) tai takaiin päälle»p«-näppäimellä. Tietojen näyttäminen 1 Näytä tiedot painamalla»?«-näppäintä. Näyttö poituu automaattieti näkyvitä lyhyen ajan jälkeen. 22

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

4.1. Sovitusopas. Sisällysluettelo. Maaliskuu 2015. Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuulokojeen sovittamiseen Phonak Target -ohjelmalla.

4.1. Sovitusopas. Sisällysluettelo. Maaliskuu 2015. Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuulokojeen sovittamiseen Phonak Target -ohjelmalla. 4.1 Maaliskuu 2015 Sovitusopas Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuulokojeen sovittamiseen Phonak Target -ohjelmalla. Katso myös Phonak Target -aloitusnäytön kohta [Uutisia]. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot