COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COLOR TELEVISION. Fine Arts LED"

Transkriptio

1 COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v

2 SISÄLTÖ ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA 6 Televiion erikoiominaiuudet 7 Digitaaliten aemien vataanottaminen 7 Mikä Common Interface on? 7 Ympäritöä kokevat huomautuket 8 LIITÄNNÄT/VALMISTELUT 8 Antennin ja ähköjohdon kytkeminen 9 Paritojen aettaminen kaukoäätimeen 10 YLEISKATSAUS 10 Televiion liitännät 12 Kaukoäädin 15 ASETUKSET 15 Kaikkien televiioaemien hakeminen 16 Tallennettujen aemien muuttaminen digitaaliiki aemiki 18 Kuva-aetuket 19 Ääniaetuket 22 TELEVISION TOIMINTA 22 Perutoiminnot 23 Säätötila 23 Zoomau-toiminto 24 Vaihto-toiminto 24 Sähköinen ohjelmaopa 25 Kuvamuodon vaihtaminen 26 TEKSTI-TV-TILA 26 TOP-tekti- tai FLOF-tekti-toiminto 26 Normaalitekti-toiminto 26 Liätoiminnot 28 KÄYTÄNNÖLLISYYSTOIMINNOT 28 Käytännölliyytoiminnot 29 Lapilukko 31 Ajatintoiminnot 33 USB-TILA 33 Tiedotomuodot 34 Ulkoien tietovälineen liittäminen 35 Tiedotoelain 36 USB-aetuvalikon aetuket 36 Toito Perutoiminnot 37 Liätoitotoimintoja 39 PERSONAL VIDEO RECORDER 39 PVR-tila 40 Tallennu 42 Ajaniirto 43 Toito 44 Tallennettujen luettelon muokkaaminen 2

3 SISÄLTÖ ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN 45 DVD-oitin, DVD-tallennin, videotallennin tai multimediaovitin 45 High definition HD ready 45 DVD-oittimen, DVD-tallentimen, videotallentimen tai multimediaovittimen liittäminen 47 Kuulokkeet 48 Dekooderi tai atelliittivataanotin 49 Videokamera 50 Hifi-järjetelmä/AV-vataanotin 51 PC-MONITORITILA 51 Tietokoneen liittäminen 51 Tietokoneen kanavapaikan valiteminen 51 Tietokoneen aetuket 52 COMMON INTERFACEN (CI) KÄYTTÄMINEN 52 CA-moduulin aettaminen 52 CA-moduulin ja ohjelmakortin käytön valvonta 53 ERIKOISASETUKSET 53 Digitaaliten televiioaemien virittäminen 55 Analogiten televiioaemien virittäminen 57 Tallennettujen aemien muuttaminen analogiiki aemiki 59 TIETOJA 59 Signaalitietojen näyttäminen 59 Ohjelmiton päivittäminen 60 Tekniet tiedot 60 Jälleenmyyjiä kokevat huoltotiedot 60 Ympäritöä kokeva huomautu 61 Vianetintä 3

4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS Ota huomioon euraavat tiedot, kun teet televiion aetuket. Tämä televiio on uunniteltu vataanottamaan ja eittämään video- ja ääniignaaleja. Mikä tahana muu käyttö on nimenomaieti kiellettyä. Para kateluetäiyy on 5 kertaa kuvaruudun halkaiija. Kuvaruudulle ouva ulkoinen valo heikentää kuvanlaatua. Riittävän tuuletuken varmitamieki, tarkita, että einälaitteen ympärillä on riittäväti tilaa. Televiio on uunniteltu käytettäväki kuivia tiloia. Älä käytä itä ulkona. Varmita, että e on uojattu koteudelta, kuten ateelta tai roikevedeltä. Älä altita televiiota minkäänlaielle koteudelle. Älä aeta televiion päälle mitään atioita, kuten maljakoita, illä niitä voi roikua netettä, joka aiheuttaa turvalliuurikin. Aeta televiio vakaalle, taaielle pinnalle. Älä ijoita televiion päälle mitään eineitä, kuten anomalehtiä tai en alle liinaa tai vataavia eineitä. Älä ijoita televiiota lähelle lämmitylaitteita tai uoraan auringonvaloon, illä e heikentää jäähdytytä. Kuumuuden kertyminen voi olla vaarallita ja lyhentää televiion käyttöikää. Pyydä turvalliuuyitä aiantuntijaa puhditamaan televiio likajäämitä illoin tällöin. Älä avaa televiiota miään olouhteia. Väärän käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Varmita, että ähköjohto tai verkkolaite (jo toimitettu) ovat ehjiä. Televiiota aa käyttää vain en mukana toimitetulla ähköjohdolla/ verkkolaitteella. Ukkomyrkyt ovat vaaralliia kaikille ähkölaitteille. Vaikka televiio on kytketty poi päältä, e voi vahingoittua alamanikuta ähköverkkoon tai antennijohtoon. Kytke aina ähkö- ja antennipitokkeet irti myrkyn aikana. Puhdita kuvaruutu kotealla, pehmeällä liinalla. Käytä puhditukeen pelkkää vettä. Puhdita televiion kotelo vain mukana toimitetulla liinalla. Käytä puhditukeen pelkkää vettä. Huomaa, että kun päätät laitteen ijoitupaikkaa, että huonekalujen pinnat ovat yleenä viimeitelty tietyntyyppiellä lakka- tai muovipinnoitteella, joita ueimmat iältävät kemialliia liäaineita. Laitteen jalat aattavat yöpyä, jota aattaa aiheutua vaikeati irrotettavia tai pyyviä tahroja huonekalun pinnalle. 4

5 ASETUKSET JA TURVALLISUUS Televiion netekidenäyttö täyttää korkeimmat laatutandardit ja e on tarkatettu pikelivikojen varalta. Huolimatta tarkata huolelliuudeta valmitukea on tekniitä yitä mahdotonta täyin poiulkea mahdolliuutta, että jotkin pikelit aattavat olla vialliia. Edellyttäen, että ne ovat DIN-tandardin määrittämien raja-arvojen iää, tällaiia pikelivikoja ei voi pitää takuun määrittäminä vikoina. Huomautukia: Älä kytke laitteeeen muuta laitetta, kun laite on kytketty päälle. Sammuta myö toinen laite ennen kuin kytket en. Kytke laite pitoraiaan vata, kun olet kytkenyt ulkoiet laitteet ja antennin. Varmita että virtapitoke on helpoti aatavilla käille. Varoitu: Jo haluat käyttää televiion einäkiinnikettä, varmita, että luet einäkiinnikkeen kokoamiohjeet huolellieti tai pyydät jälleenmyyjän aiantuntijaa aentamaan en. Kun otat einäkiinnikkeen, varmita,että televiion tarvitemat kiinnitykohdat löytyvät einäkiinnikkeetä ja kaikkia niitä käytetään aennukea. 5

6 YLEISTIETOJA Televiion erikoiominaiuudet Tällä televiiolla voi vataanottaa ja katella digitaaliia aemia (DVB-T ja DVB-C), mukaan lukien teräväpiirtokuvaa (HD) lähettäviä aemia. Tällä hetkellä teräväpiirtolähetyten vataanottaminen on mahdollita vain joiain Euroopan maia. Tämä televiio täyttää nyt, elokuua 2009, voimaa olevat DVB-T- ja DVB-Ctandardit. Sen yhteenopivuutta tulevaiuuden digitaaliten maanpäälliten DVB-T-lähetyten ja digitaaliten kaapelin kautta tulevien DVB-C-lähetyten kana ei voi taata. Tämä televiio voi vataanottaa ja käitellä kaikkia analogiia ja alamaattomia digitaaliia lähetykiä. Tää televiioa on integroitu digitaalinen ja analoginen vataanotin. Digitaalinen vataanotin muuntaa digitaaliten aemien ignaalit ja tuottaa eniluokkaien äänen- ja kuvanlaadun. TV-opa (vain digitaaliet aemat) kertoo aikataulumuutokita lyhyellä varoituajalla ja antaa yleikuvan kaikkien aemien aikatauluita muutaman euraavan päivän aikana. Sähköietä ohjelmaoppaata (EPG) aa liätietoja ykittäiten kanavien tarjonnata, jo lähettäjä toimittaa niitä. Televiioon voi kytkeä erilaiia tietovälineitä, eimerkiki ulkoien kiintolevyn, USB-muititikun tai digitaalien kameran USB-liitäntään. Tiedotoelaimella voit valita ja toitaa haluamiai tiedotomuotoja (eimerkiki MP4-, MP3- tai JPEG-tietoja). Voit tallentaa haluamiai lähetykiä. Televiio muuntaa digitaaliet aemat ja ohjelmat voivat olla iäänrakennetua ulkoiea USB-tietovälineeä (eimerkiki ulkoiea kiintolevyä ja USB-muititikulla). Ajaniirtotoiminto on tekninen erikoiominaiuu. Toitettaea ulkoieta USB-tietovälineetä voit painaa kaukoäätimen painiketta ja pyäyttää katelemai lähetyken ja jatkaa en katelemita myöhemmin. Kun tallennu on käynniä, voit valita arkitota toien lähetyken ja katella itä. 6

7 YLEISTIETOJA Digitaaliten aemien vataanottaminen Digitaaliten maanpäälliten aemien (DVB-T) vataanottamieen tarvitaan digitaalinen katto- tai iäantenni (paiivinen iäantenni tai aktiivinen iäantenni, joa on oma virranyöttö). Kaapeliteleviioverkon DVB-C-lähetykiä varten kaapeliverkon antennikaapeli on kytkettävä televiioon DVB-C-lähetyten vataanottamieki. Toiin kuin analogiia lähetykiä, digitaaliia lähetykiä ei jokaiella aemalla ole omaa lähetytaajuutta. Sen ijaan ueat digitaaliet lähetykanavat kootaan alueelliiki tai kanalliiki ryhmiki, joita kututaan kimpuiki. Löydät nykyiet lähetytiedot eri lähetyyhtiöiden tekti-tv-ivuilta, TVoppaata tai internetitä. Mikä Common Interface on? Common Interface (CI) on DVB-vataanottimien käyttöliittymä. Koodattuja aemia voidaan katella vain koodaujärjetelmään opivalla CA-moduulilla ja vataavalla ohjelmakortilla. Televiio on varutettu CI-korttipaikalla, johon eri iällöntuottajien CAmoduulin voi aettaa. Voit aettaa iällön tuottajan ohjelmakortin CA-moduulin, jolloin voit katella haluamiai alattuja aemia. Ympäritöä kokevat huomautuket Jollet käytä televiiota ueampaan päivään, televiio on irrotettava pitoraiata ympäritölliitä ja turvalliuuyitä. Televiio ei kuluta energia tää tilaa. Koka televiio ei kytkeydy irti verkkovirrata illoin, kun televiio vai ammutetaan, irrota pitoke pitoraiata televiion irrottamieki verkkovirrata kokonaan. Jo televiioa on virtakytkin, televiion ammuttaminen virtakytkimetä riittää. Televiion virrankulutu lakee lähe nollaan wattiin. Televiio kuluttaa vähemmän energiaa valmiutilaa. Jotkin televiiot aattavat edellyttää, että televiio jätetään valmiutilaan, jotta e toimii oikein. Televiio kuluttaa vähemmän energiaa, kun kirkkautta vähennetään. Edellä mainituilla toimilla voit vähentää luonnonvarojen kulututa amalla, kun äätät rahaa ähkölakujen pienentyeä. Jotkin tää televiioa käytetyt loiteputket aattavat iältää myö elohopeaa. Noudata paikalliia jätteiden hävittämitä kokevia määräykiä. 7

8 LIITÄNNÄT/VALMISTELUT Antennin ja ähköjohdon kytkeminen Kytke maanpäälliiä digitaaliia aemia (DVB-T) varten katto- tai iäantenni (paiivinen iäantenni tai aktiivinen iäantenni, joa on oma virranyöttö) televiion»ant IN«-antenniliitäntään; tai Kytke kaapeli-tv-verkon digitaaliia aemia (DVB-C) varten antennikaapeli televiion»ant IN«-antenniliitäntään. tai Kytke analogiia aemia varten antennikaapeli televiion»ant IN«-antenniliitäntään. Kun kytket iäantennin, parhaan mahdollien vataanoton aamieki en ijoitupaikkaa voi joutua etimään. 2 Kytke ähköjohto einäpitoraiaan. Kytke laite ähköpitoraiaan vata, kun olet kytkenyt ulkoiet laitteet ja antennin. Liitä televiio ähköverkkoon ainoataan maadoitettuun pitoraiaan opivalla ähköjohdolla. Älä käytä ovitinpitoketta tai jatkojohtoa, jotka eivät täytä ovellettavia turvalliuutandardeja. Älä muunna ähköjohtoa. 8

9 Liitännät/Valmitelut Paritojen aettaminen kaukoäätimeen 1 Avaa paritolokero irrottamalla en kani. 2 Aeta paritot paikoilleen (3 x 1,5 V mikroparitoa, eim. R03 tai AAA). Noudata napaiuumerkintöjä (merkitty paritolokeron pohjaan). 3 Sulje paritolokeron kani. Ympäritöä kokeva huomautu Tämä merkki akua tai pakkaukea tarkoittaa, että tuotteen mukana toimitettua akkua ei käitellä kotitaloujätteenä. Tietyiä akuia tätä merkkiä aatetaan käyttää yhdeä kemiallien merkin kana. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemialliet merkit liätään, jo akku iältää yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004% lyijyä. Paritoja ja akkuja, mukaan lukien ne, jotka eivät iällä rakametalleja, ei aa hävittää kotitaloujätteiden mukana. Hävitä käytetyt paritot ja akut ympäritöytävälliellä tavalla. Kyy ohjeita alueei jätteenkäittelytä. 9

10 YLEISKATSAUS Televiion liitännät AC IN AV1 AUDIO OUT L R COMPONENT Y Pb Pr L R SPDIF PC Audio PC-IN ANT IN HDMI1 HDMI2 HDMI4 Sähköjohdon liitäntä. Euro/AV-liitäntä (FBAS-ignaali, RGB-ignaali). Äänilähtö. Videoignaalin tulo (YUV-ignaali). Ääniignaalin tulo (YUV-ignaali). Äänilähtöliitännät (koakiaaliet) PCM/AC3-ignaaleille. Digitaalien monikanavaien audio/videovahvitimen tai AV-vataanottimen liittämieen. Tietokoneen ääniignaalin tulo. VGA-liitäntä, tietokoneen videoignaalin tulo. Antenniliitäntä. HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). P P + Kytkee televiion päälle valmiutilata. Aeman valinta. Valite toiminto valikota. Avaa AV-kanavien eivalinnan. Valite valikoa»p+«- tai»p «-näppäimellä, vahvita»v+«- tai»v «-näppäimellä. 10

11 YLEISKATSAUS MENU -Avaa päävalikon. Valite valikkokohta»p+«- tai»p «-näppäimellä. Aktivoi toiminto»v+«- tai»v «-näppäimellä. Kytke valikko poi päältä»menu«-näppäimellä. V V + Säätää äänenvoimakkuutta. Valitee valikkotoiminnot. 8/I Kytkee televiion päälle ja takaiin valmiutilaan. Televiion voi kytkeä irti ähköverkota kokonaan vain irrottamalla ähköpitokkeen pitoraiata. U Kuulokeliitäntä (3,5 mm jakkiliitin). S-VHS Video L R HDMI3 USB CI S-videokameran videoignaalin tulo. Videokameran videoignaalin tulo. Videokameran ääniignaalin tulo. HDMI-liitäntä, ääni-/videoignaalin tulo (HDMI). -Ulkoien tietovälineen ja PVR-toiminnon USB-liitäntä. Common Interface -paikka. 11

12 YLEISKATSAUS ECO Kaukoäädin 8 Kytkee televiion poi päältä (valmiutilaan) Kytkee televiion poi päältä valmiutilaan; valitee kanavat uoraan v y Suurentaa kuvaa. Valite eri tektitykielitä (digitaalien televiion käytöä). Avaa tallennettujen litan. d Valite eri kielitä (digitaalien televiion käytöä).? Näyttää aeman numeron ja nimen. ECO CEC d AV i Z Säätötila päällä/poi. Valitee uudelleentoitotoiminnon tiedotoelaimea. Ääni päälle/poi (mykity). Avaa AV-kanavien ja USB-tulon eivalinnan. Tee valinta»v«- tai»λ«-näppäimellä. Avaa valikon. -Vaihtotoiminto; vaihtaa valikkoja takaiin yhden valikkotaon verran. P+ P Kytkee televiion päälle valmiutilata; valitee aeman aema aemalta. + Säätää äänenvoimakkuutta. V Λ < > TXT TV-G (OK) (punainen) (vihreä) (keltainen) (ininen) Siirtää kohditinta valikoia ylö ja ala. Hakee kanavaluettelon; aktivoi eri toimintoja. Siirtää kohditinta vaemmalle/oikealle. Vaihtaa tekti-tv- ja TV-tilojen välillä. Avaa ähköien ohjelmaoppaan. Valitee ivun tekti-tv-tilaa. Valitee ivun tekti-tv-tilaa. Valitee luvut tekti-tv-tilaa. Vaihtaa kuvamuotojen välillä; valitee aiheen tekti-tv-tilaa. 12

13 YLEISKATSAUS ECO Aloittaa tallennuken (digitaalien televiion käytöä, tallennu vain ulkoien tietovälineen kautta). 8 Aloita toito tiedotoelaimea; toitaa tallennettujen ohjelmien valikoiman.! Kuvan pyäyty; vaihtaa toiton tauolle; aikaiirto uoran ignaalin aikana (digitaalien televiion käytöä, vain ulkoien tietovälineen kautta). 7 Valitee kuvaruudun jakotoiminnon tekti-tv-tilaa; päättää toitot tiedotoelaimea; päättää tallennuken tai toiton PVR-tilaa. 5 Valitee eri ääniaetuket (analogien TV:n käytöä); vaihtaa tekti-tv-tilaa merkkikoon kakinkertaieki; valitee tiedotoelaimea euraavan kappaleen / euraavan kuvan. 6 Valitee eri kuva-aetukita; päivittää ivun tekti-tv-tilaa valitee tiedotoelaimea edellien kappaleen / edellien kuvan. m Sivun pito tekti-tv-tilaa; käynnitää tiedotoelaimea kuvahaun taakepäin., Valitee kanavaluettelon (»Kaikki kanavat«,»radio«,»fav1fav4«); paljataa vatauket tekti-tv-tilaa; käynnitää tiedotoelaimea kuvahaun eteenpäin. 13

14 YLEISKATSAUS ECO M Kytkee digitaalien GRUNDIG -vataanottimen, kiintolevyllä varutetun digitaalien GRUNDIG-vataanottimen (PDR), GRUNDIG DVDoittimen, GRUNDIG DVD-tallentimen tai GRUNDIG AV -vataanottimen toiminnon päälle. Paina»M«-näppäintä kunne»dr«-,»dvd«- tai»amp«-näyttövalo yttyy. Valite itten haluamai. Jo et paina painiketta 10 ekuntiin, kaukoäädin palaa televiiotilaan (»TV«).»DR«on ohjelmoitu digitaalien GRUNDIGvataanottimen käyttöön (kaukoäätimen tao 1).»DVD«on ohjelmoitu GRUNDIG DVD-oittimen käyttöön.»amp«on ohjelmoitu GRUNDIG AV-vataanottimen käyttöön. Käytettäviä olevat toiminnot riippuvat käytöäi olevan laitteen mallita. Kokeile eri vaihtoehtoja. Voit muuttaa tämän ohjelmoinnin: Pidä»M«-näppäintä painettuna ja anna koodi painamalla kolmea numeropainiketta:»1«,»2«,»3«grundig DVD-oittimelle.»4«,»5«,»6«GRUNDIG DVD-tallentimelle.»1«,»4«,»7«digitaalielle GRUNDIGvataanottimelle (kaukoäätimen tao 1).»2«,»5«,»8«digitaalielle GRUNDIGvataanottimelle (kaukoäätimen tao 2).»3«,»6«,»9«kiintolevyllä varutetulle digitaalielle GRUNDIG-vataanottimelle (PDR). 14

15 ASETUKSET Kieliaetuket Aktiiviantenni Automaattinen virity Kieliaetuket Aktiiviantenni Valite maa- ja hakutapa, paina itten OK aloittaakei virityken. Maan Automaattinen virity Hakutapa Aikavyöhyke TV:n yhteytyyppi Aennuopa Aennuopa Poi päältä a Lopetu Poi päältä Lopetu Deutchland ATV & DTV Berlin GMT+1 Antenni Kaikkien televiioaemien hakeminen Televiioa on automaattinen viritytoiminto, joka hakee enin analogiet televiiokanavat ja itten digitaaliet. Aloita haku ja järjetä televiioaemat haluamaai järjetykeen. Digitaaliille kanaville on 500 eiaetupaikkaa ja analogiille kanaville 99 paikkaa, joihin voidaan määrittää antenni- tai kaapeliliitännän kautta vataanotettavat televiioaemat (analogiet kanavat). 1 Kytke televiio valmiutilata päälle painamalla näppäimiä»8«,»1 0«tai»P+«tai»P «.»Aennuopa«-valikko tulee näkyviin, kun laite kytketään päälle enimmäien kerran. 2 Valite kieli painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. Ohje: Jo»Aennuopa«-valikko ei tule näkyviin näyttöön, tee aetu noudattamalla ivun 28 ohjeita televiion palauttamieta oletuaetukiin. Huomautu Antennin virtalähde voidaan kytkeä päälle vain, jo antenni on todella iätilaa käytettävä aktiiviantenni, joa on ignaalin vahvitin, ja itä ei ole vielä liitetty jännitteeeen pitokkeella (tai vataavalla virtalähteellä. Saatat muua tapaukea aiheuttaa oikoulun ja vahingoittaa antennin korjaukelvottomaki. 3 Valite»AktiiviantenniV«- tai»λ«-näppäimellä. Kytke antennijännite»päällä< «- tai» > «-näppäimellä (vain DVB-Tkanavat). 4 Valite»Automaattinen virityv«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»maan «on käytöä. 5 Valite maa painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 6 Valite»HakutapaV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite haluatko hakea vain digitaaliia televiioaemia (DTV), vain analogiia televiioaemia (ATV) tai molempia (ATV & DTV) painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 7 Valite»AikavyöhykeV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite aikavyöhyke painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 8 Valite»TV:n yhteytyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä. Valite haluatko hakea kaapeliyhteyttä»kaapeli«tai antenniyhteyttä (Antenni)»< «- tai» > «-näppäimellä. Ohje: Jo valitet»kaapeli«, hakutavannäyttö tulee näkyviin. Kato ivulta 53 luku Kaikkien digitaaliten kaapeliteleviiokanavien virittäminen. 15

16 Aetuket Haetaan % UHF CH49 DTV DTV ZDF DTV ZDFinfokanal DTV SAT.1 DTV N24 DTV ProSieben DTV kabel ein 9 Aloita haku painamalla» «-näppäintä. Näkyviin tulee»haetaan...«-valikko ja televiioaemien haku alkaa. Tämä voi viedä aikaa ueita minuutteja riippuen vataanotettujen televiioaemien määrätä. Haku päättyy, kun»kanavataulukko«tulee näkyviin. Haku voidaan päättä keken painamalla»i«-näppäintä. Z Ohita Lopetu Automaattinen virity KANAVA-ASETUS Digitaalinen virity käin Analoginen virity käin Kanavataulukko Signaalitiedot CA-moduuli Aktiiviantenni Ei aetettu Päällä Z Paluu Lopetu Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 2 ZDF DTV 3 RTL Televiion DTV 4 SAT.1 DTV 5 ProSieben Paikk DTV 6 VOX DTV 7 RTL2 DTV 8 kabel ein DTV 9 Super RTL Tallennettujen aemien muuttaminen digitaaliiki aemiki Voit tarvittaea muuttaa löydettyjen kanavien järjetytä, poitaa tarpeettomia kanavia ja etää joidenkin kanavien käytön tietyillä eiaetukilla (lapilukko). Vaihda aetuten»kanavataulukko KAIKKI«,»Kanavataulukko DTV«,»Kanavataulukko RADIO«ja»Kanavataulukko ATV«välillä painamalla» «(ininen) -näppäintä. Z Paluu Näytä verkkoon märitetyt kanavat painamalla» «(punainen) -näppäintä. Vaihda euraavan ivun kanavaluetteloon painamalla»m«-näppäintä, vaihda edellien ivun kanavaluetteloon painamalla»,«-näppäintä. Lopetu Kanavaluettelon avaaminen 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»KANAVA-ASETUS«-valikko»< «- tai» > «-näppäimellä. 3 Valite»KanavataulukkoV«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»kanavataulukko«-valikko tulee näkyviin. Kanavien iirtäminen eri eiaetukiin 1 Valite iirrettävä kanava»kanavataulukko«-valikota painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä. 2 Korota kanava painamalla» «(vihreä) -näppäintä. 3 Valite uui eiaetu»1 0«-näppäimillä. 4 Vahvita tehty aetu painamalla» «-näppäintä. Huomautukia: Muut televiiokanavat voi lajitella toitamalla jokaien kohdalla vaiheet 1 4. Kun iirrät kanavan, kanavan eiaetunumero määritetään televiioaemalle. Jo eimerkiki televiioaema "5 ProSieben" iirretään eiaetupaikkaan 7, tämä voidaan vahvitaa painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä. Kun valitet aeman numeronäppäimillä»1...0«, valitet en edelleen numeronäppäimellä»5«. Aemia, jotka on määritetty pyyviin eiaetunumeroihin (kuten rankalaiet LCN-koodatut aemat), ei voi iirtää. 16

17 ASETUKSET DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu m, Edell. Sivu Seur. ivu Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte Suoikkiluettelon muodotaminen Voit valita uoikkikanavai ja tallentaa ne enintään neljään luetteloon (FAV1 FAV4). 1 Valite televiiokanava»kanavataulukko«-valikoa»v«- tai»λ«-näppäimellä. 2 "Paina" televiiokanava»< «- tai» > «-näppäimellä uoikkiluetteloon 1 4 ja tallenna» «-näppäimellä. Sijainti uoikkiluetteloa on merkitty» «-merkillä. Voit liätä aman kanavan ueampaan uoikkiluetteloon. Voit poitaa kanavia uoikkiluettelota. Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja»< «- tai» > «-näppäintä ja poita e painamalla» «-näppäintä. Kanavien poitaminen 1 Valite poitettava kanava»kanavataulukko«-valikota painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «(keltainen) -näppäintä. 2 Vahvita valinta painamalla» «(vihreä) -näppäintä. Huomautukia: Poita kaikki kanavat painamalla» «(punainen) -näppäintä. Ne eiaetuket, joiden kanavat on poitettu, eivät enää näy»kanavataulukko«-valikoa. Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu m Edell. Sivu, Seur. ivu DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 Kanavataulukko Service Type KAIKKI Verkko Kaikki verkot KANAVA-ASETUS CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da Erte DTV 8 N24 DTV 9 Doku m - Verkko Siirrä Z Paluu Poitaminen Pal.tyyppi Lopetu Edell. Sivu, Seur. ivu Televiioaemien ohittaminen Voit korotaa ohitettavat televiioaemat valitemalla ne»v«- tai»λ«- näppäimellä. Ne voidaan edelleen valita numeronäppäimillä. 1 Valite televiiokanava»kanavataulukko«-valikoa»v«- tai»λ«- näppäimellä. 2 Paina»>«-näppäintä ja vaihda»-«-merkkiin ja korota televiiokanava painamalla» «-näppäintä. Kanavalla on merkintä»-«. Kanavat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä, paina»>«-näppäintä ja vaihda merkkiin»-«ja ota kanava uudelleen käyttöön painamalla» «-näppäintä. Aetuten päättäminen 1 Päätä aetuket painamalla»i«-näppäintä. 17

18 Aetuket Kuvatila KUVA Eloia Valoiuu 45 Kontrati 88 Väri 55 Terävyy 50 Värilämpötila DNR MPEG NR Eloia väri Täyin kirka Dyn. kontrati Dynaaminen tautavalo Pväli KUVA Z Paluu Lopetu Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Poi päältä Tautavalo 100 Z Paluu Lopetu Kuva-aetuket 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»Kuvatila«,»Valoiuu«,»Kontrati«,»Väri«,»Terävyy«tai»VärilämpötilaV«- tai»λ«-näppäimellä. Valite arvo»< «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Huomautukia: Muut aetuket löytyvät»kuva«-valikon toielta ivulta. 3 Vaihda valikon toielle ivulle»v«-näppäimellä ja vahvita»liäkuvaaetuket «-näppäimellä. 4 Valite»DNR«,»MPEG NR.«,»Eloia väri«,»täyin kirka«,»dyn. kontrati«,»dynaaminen tautavalo«tai»tautavalov«- tai»λ«- näppäimellä. Valite arvo»< «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Huomautukia: Voit valita»mpeg NR.«-toiminnon vain digitaaliia ja AVeiaetukia.»MPEG NR.«vähentää kaikkea digitaaliten aemien MPEG-pakkauken artefaktien aiheuttamaa kohinaa (pikelilohkoja) (eimerkiki DVB-Tvataanottimet tai DVD-oittimet).»Dyn. kontrati«-toiminnolla kontratia äädetään kuvaiällön mukaan optimaalien kontratin varmitamieki.»dynaaminen tautavalo«-toiminnolla tautavaloa äädetään kuvaiällön mukaan optimaalien kontratin varmitamieki. Voit muuttaa tautavaloa vain illoin, kun»dynaaminen tautavalo«-toiminto on kytketty poi. 5 Päätä aetu painamalla»i«-näppäintä. 18

19 Aetuket ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Z Paluu Lopetu Ääniaetuket 1 Avaa valikko»i«-näppäimellä.»kuva«-valikko tulee näkyviin. 2 Valite»ÄÄNI«-valikko < «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä. Liätoiminnot kuvataan euraavia oia. Äänenvoimakkuu 1 Valite»Äänenvoimakk.V«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai» > «-näppäimellä. Taapaino 1 Valite»TaapainoV«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai»> «-näppäimellä. ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 ÄÄNI Paluu Lopetu Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Z Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Z Paluu Lopetu Automaattinen äänenvoimakkuu Televiiokanavat lähettävät ohjelmaa eri äänenvoimakkuukilla. Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin (AVL) -toiminnon avulla äänenvoimakkuu pidetään amana, kun vaihdat kanavien välillä. 1 Valite»AVLV«- tai»λ«-näppäimellä ja valite itten»päällä<«- tai»> «-näppäimellä. Jo»SRS«-aetu on valittu»äänitila«-linjaa, AVL-linjaa ei voi valita. Stereo / kaki kanavaa, mono Jo kanava vataanottaa kahden kanavan ohjelmaa, eimerkiki elokuvaa alkuperäiellä äänellä äänikanavalta B (näyttö:»dual II«) ja dubattua ääniveriota äänikanavalta A (näyttö:»dual I«), voi valita haluamai äänikanavan. Jo laite vataanottaa tereo- tai Nicam-ohjelmia, e vaihtaa automaattieti tereoääneen (näyttö:»stereo«). Voit vaihtaa ääniaetukeki»mono«, jo tereovataanoton laatu on huono. 1 Valite»Äänen tyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä aetuta»< «- tai» > «-näppäimellä. Stereon laajuu Laajentaa tereo-ohjelmien äänilähtöä ja parantaa monovataanoton ääntä. 1 Valite»Äänen tyyppiv«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite aetu»tilaääni«painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 19

20 Aetuket ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä Stereo Normal Headphone 21 Äänikuvau ÄÄNI Äänenvoimakk. 29 Taapaino 0 AVL Äänen tyyppi Äänitila Ekvaliaat. Poi päältä ÄÄNI Stereo SRS Headphone 21 Z Poi päältä Paluu Lopetu Äänenvoimakk. 16 Z Paluu Lopetu SRS TruSurround XT* SRS TruSurround XT on patentoitu, televiioon integroitu ääniteknologia, joka tarvitee vain iäänrakennetut kaiuttimet urroundääniefektin tuottamieen. 1 Valite»Äänen tyyppi«-linja»v«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite»SRS«-aetu»< «- tai» > «-näppäimellä. Taajuukorjain Taajuukorjain tarjoaa käyttöön neljä eiaetettua ääniaetuta (Muiikki, Urheilu, Elokuva ja Puhe) ja yhden, jonka voi muodotaa ite (Käyttäjä). 1 Valite»EkvaliaatV«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita» «-näppäimellä.»ekvaliaat«-valikko tulee näkyviin. Jo»SRS«-aetu on valittu»äänitila«-linjaa,»taajuukorjain«-linjaa ei voi valita. 2 Valite»Käyttäjä«-ääniaetu < «- tai» > «-näppäimellä ja vahvita»v«- näppäimellä. Taajuukaita»120 Hz«on aktivoitu. 3 Aeta haluttu arvo»v«- tai»λ«-näppäimellä ja valite euraava taajuukaita»< «- tai» > «-näppäimellä. 4 Tallenna aetu painamalla»z«-näppäintä. Äänikuvau (äänitektityket) Äänikuvau on liä-äänikanava näkövammaiille henkilöille. Näyttelijöiden tekemiet, ympäritö, kohtaukien muutoket tai ulkoau, eleet ja kavonilmeet kuvaillaan. Ääni lähetetään amaan aikaa normaalina digitaaliten televiioaemien äänenä. Aetu riippuu lähetettävätä ohjelmata. 1 Vaihda valikon toielle ivulle»v«-näppäimellä ja vahvita»äänen kuvau «-näppäimellä. Z Paluu Lopetu 2 Valite»ÄänikuvauV«- tai»λ«-näppäimellä ja valite itten»päällä«painamalla»< «- tai» > «-näppäintä. 3 Valite»Äänenvoimakk.V«- tai»λ«-näppäimellä ja äädä»<«- tai»> «-näppäimellä. 20 * SRS Lab, Inc:n lienillä TruSurround XT, SRS ja ( -merkit ovat SRS Lab, Inc:n tavaramerkkejä.

21 Aetuket TruBa ja Dialog Clarity»TruBa«-aetu antaa korotetun baotehoteen.»dialog Clarity«tunnitaa äänitallennuten puheouudet ja parantaa puheen toitoa. Nämä kaki aetuta löytyvät»ääni«-valikon toielta ivulta. Äänikuvau TruBa Dialog Clarity ÄÄNI Päällä Poi päältä»srs«-aetu on valittava»äänitila«-linjaa. 1 Valite»TruBa«tai»Dialog ClarityV«- tai»λ«-näppäimellä. 2 Valite aetu»< «- tai» > «-näppäimellä. 3 Päätä aetu painamalla»z«-näppäintä. Z Paluu Lopetu Aetuten päättäminen 1 Päätä aetuket painamalla»i«-näppäintä. 21

22 TELEVISION TOIMINTA Perutoiminnot Kytkeminen päälle ja poi 1 Kytke laite valmiutilata päälle painamalla näppäimiä»8«,»1 0«tai»P+«tai»P «. 2 Kytke televiio valmiutilaan painamalla»8«-näppäintä. Kanavien valiteminen 1 Valite kanavat uoraan»1 0«-näppäimillä. 2 Siirry kanavia ylö ja ala painamalla»p+«- tai»p «-näppäintä. 3 Avaa kanavaluettelo painamalla» «-näppäimellä, valite aema»v«- tai»λ«-näppäimellä, vahvita kanava painamalla» «-näppäintä ja kytke itten kanavaluettelo päältä painamalla»i«-näppäintä. ECO Aemien valiteminen luetteloita Voit valita aemia erilaiita luetteloita (eim. Kaikki kanavat, FAV1). 1 Hae kanavaluettelojen yleikatau painamalla»,«-näppäintä. Yleikatau näytetään. 2 Valite kanavaluettelo painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 3 Valite kanava painamalla»v«- tai»λ«-näppäintä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 4 Poitu kanavaluettelota painamalla»i«-näppäintä. AV-kanavien valiteminen 1 Hae»LÄHDETAULUKKO«-valikko»AV«-näppäimellä. 2 Valite haluttu AV-kanavan ijainti»v«- tai»λ«-näppäimellä ja vahvita painamalla» «-näppäintä. 3 Vaihda takaiin televiiokanavalle»1 0«-näppäimillä. Digitaaliten ja analogiten kanavien välillä vaihtaminen 1 Avaa»LÄHDETAULUKKO«-valikko painamalla»av«-näppäintä. 2 Paina»V«- tai»λ«-näppäintä ja valite»dtv«(digitaaliet eiaetuket) tai»atv«(analogiet eiaetuket) ja vahvita painamalla» «-näppäintä Äänenvoimakkuuden äätäminen 1 Säädä äänenvoimakkuutta» «- tai»+«-näppäimellä. Mykity 1 Kytke ääni poi (mykitä) tai takaiin päälle»p«-näppäimellä. Tietojen näyttäminen 1 Näytä tiedot painamalla»?«-näppäintä. Näyttö poituu automaattieti näkyvitä lyhyen ajan jälkeen. 22

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje TB300 TB350 LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje Kiitos, että hankit tämän Samsung-tuotteen. Kattavampaa palvelua varten rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tässä käyttöoppaassa olevat

Lisätiedot

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MALLI LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KÄYTTÖOHJE NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRILLINEN TV-VASTAANOTIN ASA CE-lauseke: SHARP Electronics (Europe) GmbH vakuuttaa täten, että langaton LAN USB -sovitin

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas TA350 TA550 LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tämän

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD SUOMI

HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD SUOMI HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD UOMI IÄLTÖ 2 5-6 HDD DVD Recorder GDR 5550 HDD 5 HDD DVD -tallentimen erikoisuuksia 5 Levyformaatit 6 Toimituskokonaisuus 7 ijoittaminen ja turvallisuus 8-17 Yleiskatsaus

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)

Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Sisällysluettelo Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Television katselu Television katselu...(15) Digitaalisen

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas)

INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas) INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas) Kuvaruudulla näkyy käytössä oleva kanava ja joidenkin ääni- ja kuva-asetusten tila. Nykyinen ja seuraava -opas näyttää kunkin kanavan päivittäiset ohjelmatiedot

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 3 1.1 EasyLink 3 2 Asennus 4 2.1 Lue turvallisuusohjeet 4 2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE26R86BC http://fi.yourpdfguides.com/dref/1123051

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE26R86BC http://fi.yourpdfguides.com/dref/1123051 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

E-MANUAL. imagine the possibilities

E-MANUAL. imagine the possibilities E-MANUAL imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Sisältö Kanava-asetus

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Sisältö Kanava-asetukset Valitut ominaisuudet

Lisätiedot