työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, Helsinki puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh."

Transkriptio

1 Ajankohtaista työeläkkeistä Julia, Turku SAK Työeläkevakuuttajat TELA Lea Ala-Mononen tiedottaja Lastenkodinkuja 1, Helsinki puh

2 Mikä TELAn tehtävä on? Toiminta-ajatus on jotain tähän suuntaan: TELA edustaa jäseniään toimien työeläkkeiden turvaamiseksi, kehittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi

3 Työeläketurvaa hoitavat TELAn jäsenet TyEL- ja YEL vakuutusyhtiöt Eläke-Fennia Eläke-Tapiola Etera Ilmarinen Pensions-Alandia Varma Veritas Eläkevakuutus TyEL- ja YEL-eläkekassat TyEL- säätiöt Eläkesäätiöyhdistyksen kautta Muut työeläkevakuuttajat MEL Merimieseläkekassa i k MYEL Maatalousyrittäjien eläkelaitos KiEL Kirkon keskusrahasto KuEL Kuntien eläkevakuutus VaEL Valtiokonttori Kelan toimihenkilöt Suomen Pankin eläkelaitos Keva hoitaa

4 Ansioeläkelakien piiri Työeläketurvaa ansainneet KuEL KiEL VaEL Muut YEL MYEL MEL TyEL Eri eläkelakien piirissä runsas henkilöä Eri eläkelakien piirissä runsas henkilöä. Sama henkilö voi kuulua usean eri eläkelain piiriin.

5 Kokonaiseläke Yksinäinen eläkkeensaaja Naimisissa tai avoliitossa takuueläke 687,7474 (v ,73 ) TYÖELÄKE v 2012 TYÖELÄKE 586,46 608,63 (v ,19 539,85 ) 51, , ,71 Kansaneläke on työeläkevähenteinen

6 Eläkkeen karttuminen 1,9 % 4,5 % ,5 % vuodessa vuodessa vuodessa 18 v 53 v 63 v 68 v v 1,5 % vuodessa 2,5 % vuo- dessa 60 v 65 v Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu 1,5 % /v Ulkomailta maksettavan eläkkeen rinnalla karttuu työstä 1,5%

7 Eläke vuotuinen apuraha, jonka esim. valtio, kunta, työnantaja tahi isäntä suorittaa vanhuuden, sairauden t. m. s. takia työhön kykenemättömäksi tulleelle palvelijalleen. Ylimääräisiä eläkkeitä hallitsija voi myöntää palkkiovirkamiehille, virastojen palvelusmiehille ja myöskin henkilöille, jotka ovat uhranneet voimansa yleishyödylliseen työhön. Tietosanakirja, Helsinki 1910

8 Palkattomien jaksojen karttumat 2005 alkaen Eläkkeen karttuma 1,5 % vuodessa päivärahan perusteena olevasta ansiosta: 117 % äitiys-, isyys- ja vanhempainrahassa 75 % ansiosidonnaisessa työttömyyspäivärahassa 55 % vuorotteluvapaassa 65 % muissa ansiosidonnaisissa päivärahoissa (esim. kuntoutus- ja sairauspäivärahat) Eläkkeen karttuma 1,5% /v, laskennallisesta tulosta 656,08 /kk (2011 indeksi): alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontuen ajalta tutkintoon johtavasta opiskelusta (3 5 v.) Sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä, jos työeläkeansioita on,j y vähintään ,08 (2011 indeksi)

9 Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen ennen v päättyneissä ä työsuhteissa Ansiot alentuneet poikkeuksellisesta syystä: esim. sairaus, lakko, lomautus, työnantajasta johtuva tehtävien muutos, opintovapaa, vuorotteluvapaa, luottamustoimi Eläkepalkka lasketaan poikkeussyytä edeltävältä ajalta, jos sen alentava vaikutus kokonaiseläkkeeseen on ennen vuotta 2001 päättyneissä työsuhteissa 7,5 17,5 % vuosina yli 20 % Eläkepalkan tarkistamista pyydettävä mennessä Tarkistusta pyydetään työeläkeotteen lähettäneeltä eläkelaitokselta Ei koske kunnan eikä valtion eläkkeitä

10 Työeläketurva Ikääntyminen vanhuuseläke varhennettu vanhuuseläke lykätty vanhuuseläke v v yli 68 v Osa-aikatyöhön siirtyminen Työkyvyttömyyden uhka Työkyvyttömyys osa-aikaeläke (ennen 1953 syntyneet) osa-aikaeläke (1953 ja myöh. synt.) ammatillinen kuntoutus kuntoutus- ja osakuntoutusraha kuntoutustuki tai osakuntoutustuki 58 v - 60 v - 18 v - osatyökyvyttömyyseläke ttö 18 v - työkyvyttömyyseläke syntyneillä lisäpäivillä olevalla Työttömyys mahdollisuus vanhuuseläkkeeseen 62 v v Perheenhuoltajan kuolema perhe-eläke: eläke: leski ja alle 18 v. lapsi

11 Joustavasti eläkkeelle, vaikutus eläkkeen määrään Esimerkki henkilö synt. v mennessä karttunut t eläke /kk Palkka v on /kk Eläkkeen määrä on laskettu vuoden 2011 hintatason mukaisena, elinaikakerroin 0,98689 Vanhuuseläke Vanhuuseläke v Vanhuuseläke v /kk Vanhuuseläke v /kk v /kk /kk Vanhuuseläke v /kk Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana Jatkaa työssä 63-vuotiaaksi Jatkaa työssä 64-vuotiaaksi Jatkaa työssä 65-vuotiaaksi Jatkaa työssä 68-vuotiaaksi Lähde: ETK

12 62-vuotiaan elinajanodote Vuotta Naiset 5 Miehet

13 Elinaikakerroin Eläketurva sopeutetaan eliniänodotteen muutokseen Elinaikakerroin vaikuttaa siten, että eliniänodotteen kehitys vaikuttaa alkavan eläkkeen määrään Vanhuuseläke kerrotaan eläkkeelle siirtymisiästä riippumatta sillä kertoimella, joka vahvistetaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuonna, sovelletaan eläkkeeseen 63-vuotiaana jos eläkeikä on alle 62 vuotta, käytetään eläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua kerrointa Eläkkeen määrän ä pienentymisen i voi välttää jatkamalla työssä pidempään Sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 Vaikuttaa 1948 ja sen jälkeen syntyneillä hakusana: elinaikakerroin

14 Elinaikakerroin ja sen vaikutuksen kompensoiva työaika (vuoden 2009 väestöennuste) Syntymä- Eläkkeelle Eliniän Elinaika- 63 vuoden jälkeen vuosi 63 v odote 63 v kerroin 62 v tarvittava lisätyö ,4 1, ,6 0, kk ,8 0, kk ,0 0,978 3 kk ,1 0, kk ,3 0, kk ,5 0, kk ,22 0, kk ,8 0,876 1 v 6 kk 1 v 9 kk ,3 0,833 2 v 1 kk 2 v 6 kk ,6 0,799 2 v 8 kk 3 v 1 kk

15 Vuonna 2010* työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan Eläkelaji Miehet Naiset Kaikki Keskieläke /kk Keskiarvoikä Vanhuuseläke ,5 - varhennettu Työkyvyttömyyseläke ,0 - toistaiseksi myönnetty ,6 - kuntoutustuki ,7 Työttömyyseläke ,9 Maatalouden erityiseläke Kaikki ,6 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sisältävät 4 yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtynyttä. 2010* ennakko Lähde: Eläketurvakeskus

16 Vuodesta 2008 yksityisen sektorin työntekijätehtävissä ja yrittäjinä edes joskus olleille lähetetään ää vuosittain i työeläkeote Sisältää tiedot työsuhteista ja ansaituista eläkeoikeuksista Ote on tarkastettava huolella ja oikaistava puutteet Julkisen sektorin palvelussuhdetiedot voi halutessaan tarkistaa Kevasta Työeläkeotetta ei lähetetä: Ulkomailla asuville tai, jos osoite puuttuu Eläkkeellä oleville Yksinomaan julkisilla aloilla työskennelleille Sähköinen ote: palvelun kautta Ensi vuonna 2012 työeläkeote, jossa kaikki tiedot mukana

17 Eläkkeiden indeksit 2012 Uutta eläkettä laskettaessa työuran aikaiset palkat tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoteen palkkakertoimella 1,291 (1,253)* - muutos edellisestä vuodesta 3,03% (1,78 %) - palkat 80%,hinnat 20% Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä korotetaan tammikuussa työeläkeindeksin pisteluku 2407 (2323 ) - muutos edellisestä vuodesta 3, 61 % (1,35 %) - palkat 20%, hinnat 80% Kansaneläkkeiden korotus elinkustannusindeksin mukaisesti - korotus 3,8 % (0,40%)

18 Vuoden 2012 keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu 22,8 prosenttia Työmarkkinakeskusjärjestöt j ovat sopineet vuoden 2012 yksityisten y alojen työeläkevakuutusmaksun yksityiskohdista. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 22,8 prosenttia palkkasummasta vuonna Vuosina annettu tilapäinen maksun alennus poistuu vuonna Työntekijän työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2012 alle 53- vuotiailla 5,15 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 6,50 prosenttia palkasta. YEL-maksu on vuonna 2012 alle 53-vuotiailla 22,50 prosenttia ja vähintään 53-vuotiailla 23,85 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkeyhtiöiden hakemuksesta ja antaa asetuksella työntekijän ja yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosentit HR

19 Työurat pidemmäksi työeläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtojen tarkastelua Tavoitteet Työeläkejärjestelmän uudistuksessa on kolme päätavoitetta: Työeläke-etuuksien riittävä taso on turvattava oloissa, joissa elinaikakertoimet ik k i t alentavat t tulevia eläkkeitä aiemmin i oletettu tt selvästi enemmän Työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys on turvattava työeläkemaksujen k kehityksellä, k joka ei heikennä työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiä Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän on noustava riittävästi, jotta kaksi k edellä mainitut it t tavoitteet t toteutuvat. t t t Lähde: Työurien tr. raportti 2011

20 VALTIOVALTA Eduskunta, hallitus, valiokunnat Työeläkevakuuttajat TELA TYÖNANTAJAT EK, Kunta ja valtio työnantajat PALKANSAAJAT AKAVA SAK ja STTK Lähde: Työurien tr. raportti 2011

21 Lähde: TELA

22 Mistä lisätietoa? kotisivut TELAmies tienpäällä blogi Viikon vikatikki blogi Työeläke- fanisivut i Työeläkestudio kotisivuilla ja Youtubessa

23 Linkit Eläkeyhtiöiden omat sivut Kiitos ja hyvää syksyä!

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

TYÖELÄKETURVA. TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela. Työeläkevakuuttajat TELA

TYÖELÄKETURVA. TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela. Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKETURVA TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela Työeläkevakuuttajat Työeläkevakuuttajat ry, Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki Työeläketurvaa hoitavat TEL- ja YEL-vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen

Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen Työstä työeläkettä Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu Kuvitus: Anssi Keränen Suomalainen sosiaalivakuutus Työeläke on keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Työstäsi kasvaa työeläke! Työeläke

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

01/2014. Kokonaiseläke 2014. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2014. Kokonaiseläke 2014. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2014 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Anni Aaltonen-Mäkelä 21.2.2014 1 23.10.2013 2 Kevan palvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä vanhuuseläkelaskuri osa-aikaeläkelaskuri

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017. Kaakkois-Suomen aluetoimisto

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017. Kaakkois-Suomen aluetoimisto TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 Kaakkois-Suomen aluetoimisto Neuvottelutulos Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä

Lisätiedot

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2013 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

Juha Knuuti ja Antti Mielonen. Kokonaiseläke 2010. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1

Juha Knuuti ja Antti Mielonen. Kokonaiseläke 2010. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1 Juha Knuuti ja Antti Mielonen Kokonaiseläke 2010 Työeläke, kansaneläke ja verotus Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1 Juha Knuuti ja Antti Mielonen Kokonaiseläke 2010 Työeläke, kansaneläke ja verotus

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja Ylilääkäri Keva Keva Jäsenyhteisöjä (1.1.2012) 923 - kaupungit 107 - kunnat 229 - kuntayhtymät 164 - osakeyhtiöt 404 - yhdistykset 12

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot