TAPAUSSEMINAARI Keuhkopatologiaa täysin palkein Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAUSSEMINAARI Keuhkopatologiaa täysin palkein Oulu 25.-26.11. 2010"

Transkriptio

1 International Academy of Pathology Suomen osasto TAPAUSSEMINAARI Keuhkopatologiaa täysin palkein Oulu YP Jouko Lohi Vas. keuhko: Congenital pulmonary airway malformation, type 2 7v11kk ikänen poika. Intrauteriinisesti todettiin vasemman keuhkon alueella adenomatoidi malformaatio, jota syntymän jälkeen ei enää havaittu. Nyt tullut kuumeilua, kylkikipua ja yskää, ja Thx-kuvassa todettiin vasemmalla alalohkon pneumonia ja abskessi. Antibioottihoitojen jälkeen vasen alalohko poistettiin uusintainfektioiden ehkäisemiseksi. Operaation jälkeen kehittyi komplikaationa aluksi laaja pneumothorax, sittemmin hyvin toipunut, muutama sinuiitti mutta ei pneumonioita. Tutkittavaksi saadussa vasemman keuhkon leikkauspreparaatissa (125g, 15x7x4 cm) todettiin 6x4x4 cm kokoinen melko tarkkarajainen mutta kapseloitumaton muutosalue, jossa oli useita muutaman millimetrin läpimittaisia kystia. Muutos käsitti noin 40% alalohkosta. Histologisesti muutosalueella nähdään mm läpimittaisia kystisiä tiloja, joita reunustaa osin värekarvallinen respiratorinen lieriöepiteeli, osin kuutiomainen epiteeli. Kystien väliin jää septoja, joissa on lisäksi verisuonirakenteita ja säännöllistä lymfaattista solukkoa sekä paikoin sileää lihasta. Limaa tuottavaa solukkoa tai rustoa ei tule esiin. Paikoin kystarakenteissa on tulehdussolukkoa pneumonian jälkitilaan sopien. Löydös sopii kongenitaaliseen keuhkojen ilmatiemalformaatioon (CPAM=congenital pulmonary airway malformation, aiempi nimitys CCAM=congenital cystic adenomatoid malformation) ja sen alatyyppiin 2 (keksikokoiset kystat). Tavallisin muutoksista (tyyppi 1, 65% kaikista) sisältää yhteen keuhkolohkoon rajoittuvana muutoksena yhden tai useampia ad 3-10 cm läpimittaisia kystia, joiden seinämässä on sileää lihasta ja rustoa ja epiteelissä korkean lieriöepiteelin ohella paikoin pylorusepiteelin kaltaista limaa tuottavaa solukkoa. Hoitona on sairaan lohkon poisto, ja ennuste on hyvä. Bronkioloalveolaarisen karsinooman riski on lisääntynyt. Tyyppi 2 on toiseksi yleisin (15%) ja siinä kystat ovat yleensä 5-20 mm läpimittaisia. Muutos todetaan yleensä jo sikiöaikana tai ensimmäisen elinvuoden aikana. Muutokseen voi liittyä muitakin anomalioita, mm. sydänvikoja ja munuaisen ageneesi, jotka määräävät ennusteen. Tyypin 2 CPAM-muutosta tavataan myös jopa puolessa ekstralobaarisista sekvestereistä. Tyyppi 3 (5%) eli solidi/pienikystinen muoto on usein kookas ja siihen liittyy huomattava kuolleisuus vastasyntyneisyyskaudella. Tyypin 4 CPAM edustanee todellisuudessa lähes aina malignia kasvainta, pleuropulmonaalista blastoomaa. Keuhkokudos on korvautunut kookkailla kystilla, joiden välisissä septoissa kuutiomaisen epiteelin alla on Cambium-layertyyppisesti primitiivistä mesenkymaalista solukkoa. Tyypin 0 CPAM-muutos (acinar dysplasia or agenesis) on erittäin harvinainen, jo vastasyntyneisyysiässä letaali muoto, jossa keuhkot ovat pienet ja tiiviit ja sisältävät lähinnä kookkaiden bronkusten kaltaista kudosta, sileää lihasta ja rustoa. Synnynnäiset keuhkojen kystiset leesiot ovat harvinaisia (1:5000 1:10 000). Edellä kuvattujen CPAMmuutosten ohella erotusdiagnostisesti on otettava huomioon bronkogeeninen kysta, intra- ja ekstralobaarinen sekvesteri ja lobaariemfyseema.

2 2. H Risto Pirinen Esitiedot: 48-vuotias aiemmin perusterve mies, ammatiltaan muurari. Tupakoinut 20v, asbestialtistus. Sattumalöydöksenä rtg:ssä vasemman keuhkon kärjessä kookas tuumorivarjo. CT: Vasemman keuhkon kärjessä takamediastinumissa halkaisijaltaan n. 6cm oleva, sileäpintainen varjoaineella voimakkaasti lataava tuumori. Työntyy kylkiluiden II-III väliin. Ei merkkejä imusolmukelevinneisyydestä. Otettiin paksuneulanäyte. Löydös: Biopsiassa näkyy runsassoluista kasvainta, joka muodostuu tiiviistä, pyörteisestä sukkulamaisesta solukosta. Solukko on säännöllistä, monotonista, ja mitoottinen aktiivisuus on alhainen. Solukon lomaan jää vaihtelevankokoisia, joskus haaroittuvia verisuonirakenteita ja sekä pienempiä kapillaareja, joita vasten solukko nojaa. Paikoin näkyy degeneroituneita, myksoideja niukkasoluisempia alueita. Tiiviimpää kollageenimuodosta ei ollut, eikä laajempia fibroottisia alueita. Immunohistokemia: Vimentin +, CD99 +, Bcl2 +, CD34 + (kapillaarit, niukasti ympäröivä kasvainsolukko), Ki-67 osoittaa hyvin niukkaa proliferaatiota. Negatiivisia: EMA, CD31, CD45, sytokeratiinit, kalretiniini, TTF-1, S-100, SMA. Biopsia dg: Hemangioperisytooma Kasvain poistettiin kapselinsa myötäisesti. Operaatiossa selvisi, että se oli kokonaan keuhkon ulkopuolella, mutta kiinni ohuella kannaksella pleurassa. Histologinen löydös otetuissa kookkaammissa lisänäytteissä säilyi ennallaan. Pieniä degeneroituneita/nekroottisia alueita oli, mutta ei laajempia nekrooseja. Muutama IHC värjäys vielä uusittiin, ja niissäkin löydös oli entisenlainen. Hemangioperisytooma-diagnoosi pidettiin ennallaan. Kasvain kuuluu ns. Haemangiopericytoma-Solitary fibrous tumour (SFT)-ryhmään, jossa näiden kasvainten suhteen rajanveto voi olla hankalaa. Molemmissa on hyvin samankaltainen histologinen löydös. Joitakin eroavaisuuksia kuitenkin on, millä perusteella niitä on yritetty erotella toisistaan (Enzinger & Weiss: Soft tissue tumors): HPC SFT Sijainti Raajat Ontelot, pleura Perisyyttinen verisuonikasvu +++ (aina) + Sukkulasoluinen Hyalinisaatio CD Sytogenetiikka 12q abnorm Trisomy 21 On myös esitetty seuraavanlaista jakoa (Gengler & Guillou, 2006): Todellinen HPC perisyyttikasvu, osoitettava perisyytti-myoidi erilaistuminen + tyypillinen verisuonipatteri käytännössä glomangio-/myoperisytooma, sinonasaalinen HPC Muut kasvaimet, joissa HPC kasvutapaa (synoviaalisarkooma etc.) SFT Fibroottinen-sellulaarinen

3 Edelläolevan perusteella todellinen hemangioperisytooma olisi siis harvinainen, ja esim. keuhkossa kaikki tämän ryhmän kasvaimet olisivat vain SFT:ta, joissa on HPC kaltaista kasvukomponenttia. Tässä tapauksessa SFT:ssa yleisemmin esiintyvää fasikkelimaista sukkulasoluista kasvua tai kollageenisia alueita ei ollut ja myös CD34 positiivisuus oli niukkaa. Myös preparaatin lopullinen histologia tuki paremmin HPC diagnoosia. WHOn keuhkokasvainten luokittelu tuntee vain SFT:n, mutta keuhkopatologian oppikirjat esittelevät myös HPC:n omana entiteettinään. Erotusdiagnostiikka: Synoviaalisarkooma, mesenkymaalinen kondrosarkooma, sarkomatoidinen karsinooma, sarkomatoidi mesoteliooma. Agressiiviseen kayttäytymiseen viittaavia piirteitä: suuri koko (> 10cm), nekrooseja, runsas mitoosien määrä, keuhkoinfiltraatio, verisuoni-invaasio ei ollut, ja nyt reilun vuoden seurannan jälkeen ei residivointia ole ilmennyt. Kasvain on kuitenkin potentiaalisesti agressiivinen ja metastasointiakin on kuvattu. Kirjallisuutta: Enzinger-Weiss: Soft tissue tumors, 5th Ed.,Mosby, Leslie, Wick: Practical pulmonary pathology, Churchill-Livingstone, Gengler & Guillou: Solitary fibrous tumour and haemangiopericytoma: evolution of a concept. Histopathology 48, 2006.

4 3. YP Kaisa Salmenkivi Keuhkossa todettiin 8cm halksijaltaan oleva laaja-alaisesti nekroottinen tuumori. Elävältä osin tuumorisolukko omaa poikeuksellisen huonon koheesion. Solut ovat kookkaita ja voimakkaan atyyppisiä. Nukleolit ovat prominentit. Jonkin verran tulee esiin pleomorfisia, erittäin kookkaita, osin monitumaisia soluja. Erikoisena piirteenä nähdään tuumorisolujen seassa runsaasti neutrofiilejä. Immunohistokemiallisesti tuumorisolukko on yleissytokeratiini ja vimentiini positiivista. TTF-1 negatiivinen. CEA negatiivinen. MART-1 ja S-100 negatiiviset. Mib-1 ad 90%. Löydös tulkitaan jättisoluiseksi karsinoomaksi. Jättisoluinen karsinooma on huonosti eriilaistunut sarkomatoidien karsinoomien alatyyppi. Se koostuu yksinomaan pleomorfisista moni- JA/TAI yksitumaisista suurista soluista. Puhtaana hyvin harvinainen. useinmiten liittyy spindle tai suurisoluiseen komponenttiin. Jos mukana on korkeammalle erillaistunutta, esim adenokarsinoomaa, klassifioidaan pleomorfiseksi karsinoomaksi. Sarkomatoidien karsinoomien alatyypit ovat: pleomorfinen, spindle cell, giant cell, carcinosarcoma ja pulmonary blastooma. Biosioista diagnosointi ei onnistu, vaatii leikkauspreparaatin. Harvinaisia (0.3% keuhkotuumoreista). Vanhemmilla, miehillä ja runsaasti tupakoivilla. Usein kookkaita. Hemorrhagia ja nekroosi tavallista. Keratiini positiivisia. Ennuste on huono ja adjuvantti kemosädehoito ei juuri auta. 4. YP Kaisa Salmenkivi Näytteeksi tuli kiilaresektio vas. keuhkon ylälohkosta. Näytteesä todettiin maksimihalkaisijaltaan 7 mm tuumori, joka oli sangen tarkkarajainen. Tuumori kooskui kahdesta solukomponentista. Toisaalta todettiin papillaarisia rakenteita verhoavaa epiteliaalisen näköistä monotonista solukkoa ja toisaalta niiden väliin jäävää strooman solukkoa, joka oli hieman kookkaampaa ja sytoplasma oli runsaampaa. Mitooseja ei tullut juuri esiin. Immunohistokemiallisesti yleissytokeratiini oli vahvasti positiivinen epiteliaaliessa solukossa ja stroomasoluissa hyvin heikosti. EMA:ssa epiteliaalinen solukko oli vahvasti positiivista ja välisolukko hieman heikommin. Myös TTF-1 oli positiivinen molemmissa solupopulaatioissa, samoin progesteronireseptori. Kyseessä sclerosing hemangioma. Sclerosing hamangioma on harvinainen länsimaissa, itäisessä Aasiassa yleisempi tuumori, ja useinmiten perifeerinen yksittäinen keuhkomuutos. Noin 4% tapauksista on multippeleita. Se on tavanomaisin keskiikäisillä (mediaani 46v.) naisilla (80%). Tuumori voi liittyä viskeraaliseen pleuraan (4%), mediastinumiin (1%) ja joskus esiintyy endoblokiaalisena polyyppina (1%). Makroskooppisesti ne ovat tarkkarajaisia, ad 8cm ja niihin voi liittyä kalsifikaatiota, hemorrhagiaa tai kystistä degeneraatiota. Nämä tuumorit voivat levitä myös imusolmukkeisiin (1%), mutta tautikuolemia tai uusiutumia ei ole raportoitu. Histologisesti erotetaan neljä eri kasvutyyliä: 1. papillaarinen pattern, 2. sclerotic pattern, 3. solid pattern ja 4. hemorrhagic pattern. Tuumoreissa on kaksi solutyyppiä: pyöreähköt stroomasolut ja kuboidaaliset pintasolut. Mitoottinen aktiviteetti on matalaa (alle 1/10HPF).

5 5. B Johanna Mäkinen NSIP, fibroottinen muoto 61-vuotias mies, jolla perussairautena nivelreuma. Ex-smoker. Vuosi sitten tehohoidettu pneumonia ja ARDS. Tehohoitojakson aikana keuhkobiopsia, jossa keuhkofibroosiin sopivat muutokset. Aloitettu Prednisolon-lääkitys. Viimeisen puolen vuoden aikana toistuvia kuumejaksoja ja tulehdusarvojen nousua, CT:ssa fibroosimuutokset ennallaan. Otettiin kaksi torakoskooppista keuhkobiopsiaa. Oikean keuhkon keskilohkon biopsiassa todetaan fibroottisen nonspesifisen interstitiellin pneumonian eli fibroottisen NSIP:n histologia. Alveoliseinämät ovat kauttaaltaan tasaisen fibroottiset sisältäen tiivistä, kollagenisoitunutta sidekudosta. Tulehdussolukon määrä jää vähäiseksi. Kennoutumista tai fibroblastifokuksia ei ilmene. NSIP eli nonspesifinen interstitielli pneumonia voi olla sekundaarinen tai idiopaattinen, jolloin se luokitellaan idiopaattisiin interstitielleihin pneumonioihin. Histologisesti tauti jaetaan kahteen alatyyppiin: sellulaariseen ja fibroottiseen. Molemmille tyypeille on ominaista ajallinen homogeenisuus. Sellulaarisessa muodossa keuhkon perusrakenne on säilynyt, ja alveoliseinämissä on lievää tai kohtalaista kroonista interstitiaalista tulehdusta ja II-tyypin pneumosyyttien hyperplasiaa. Fibroottisessa muodossa alveolaariset septat ovat diffuusisti paksuuntuneet joko kollagenisoituneesta tai tuoreesta fibroosista johtuen, ja fibroosiin voi liittyä lievä tulehduksellinen komponentti. NSIP:n ilmaantuvuudessa ei ole sukupuolten välisiä eroja, ja potilaiden keski-ikä oireiden alkaessa vaihtelee 40 ja 50 vuoden välillä. Tyypillisiä oireita ovat yskä, hengenahdistus ja väsymys, ja keuhkofunktiokokeissa havaitaan restriktio. HRCT-löydös on vaihteleva ja epäspesifi, mutta usein todetaan alalohkoon painottuvia retikulaarisia juosteita, nodulaarisuutta ja mattalasimuutoksia. Sekundaarinen NSIP voi assosioitua sidekudostauteihin tai lääkeaineisiin, ja lisäksi tunnetaan joukko muita altistavia ympäristötekijöitä. Etiologia jää kuitenkin usein avoimeksi. NSIP:n hoidossa käytetään kortikosteroideja ja immunosuppressiivisia lääkkeitä, ja hoidolla saadaan aikaan suotuisa vaste jopa 75 %:lla potilaista. 5-vuotisennuste on sellulaarisessa alatyypissä erinomainen, 100 %, ja fibroottisessa muodossakin 5-vuotisennuste on %. NSIP:aan voi liittyä akuutti pahenemisvaihe eli akuutti eksaserbaatio. NSIP:n tärkein kliininen, radiologinen ja histologinen erotusdiagnoosi on UIP ja erityisesti idiopaattinen UIP eli idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF). Mikäli saman potilaan eri näytteissä todetaan sekä NSIP:n että UIP:n histologia, kyseessä on todennäköisesti UIP. Kirjallisuutta: Katzenstein AL, Fiorelli RF. Am J Surg Pathol 1994; 18: Flaherty KR et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: Park IN et al. Chest 2007; 132:

6 6. O Elisa Lappi-Blanco AFOP (acute fibrinous and organising pneumonia) 80- v nainen, jolla perussairautena hematologinen maligniteetti. Bakteerisepsis, johon aluksi hyvä vaste antibioottihoidolla. Kuume nousi kuitenkin uudelleen, ja sekä thx-kuvassa että CT:ssä todettiin laajat läiskäisnodulaariset muutokset. Kuolee neljän viikon kuluttua kuumeen noususta akuutin hengitysvajauksen kuvalla, eikä edeltävissä laajoissa etiologisissa selvittelyissä löydetty viitettä perussairauden etenemisestä tai spesifisestä infektiosta. Obduktiossa molemmissa keuhkoissa todettiin laajaa, pieninodulaarista pesäkkeisyyttä. Histologisesti nähtiin nodulaarisia kertymiä, jotka muodostuvat intra-alveolaarisista fibriinikertymistä. Fibriinikertymien reunoilla on niukkasoluista organisoituvaa pneumoniaa. Hyaliinimembraaneja tai tulehdussolulisää ei havaittu. Kyseessä sopii olemaan AFOP eli acute fibrinous organizing pneumonia. AFOP kuvattiin vuonna 2002 (Beasley MB et al: Acute fibrinous and organizing pneumonia, Arch Pathol Lab Med 126: ). AFOP on keuhkovaurio, joka mahdollisesti edustaa akuutin alveolivaurion varianttia. Kliinisiä oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, veriyskä, yleistilan lasku ja rinta- tai vatsakipu. Osalla potilaista on mahdollinen altistava tekijä ja osalla taudinkuva on idiopaattinen. Radiologisesti todetaan uni- tai bilateraalisia diffuuseja, nodulaarisia tai retikonodulaarisia infiltraatteja. Histologisesti todetaan nodulaarisia niukkasoluisia fibriinikertymiä ja usein myös lievää organisoituvaa pneumoniaa. Ympäröivissä alveoliseinämissä voi olla ödemaa, II tyypin pneumosyyttien hyerplasiaa ja niukkaa tulehdussolulisää. Kertymien väliin jäävä keuhkokudos on normaalia. Hyaliinimembraaneja ei ole. Erotusdiagnostisia vaihtoehtoja ovat diffuusi akuutti alveolivaurio, organisoituva pneumonia, eosinofiilinen pneumonia ja infektio. AFOP käyttäytyy akuutin alveolivaurion tavoin; 30% potilaista tarvitsee mekaanista ventilaatiota ja kuolleisuus on n. 50%. Ennuste on huonoin potilailla, joiden taudinkuva on akuutti ja sairauden kesto n.30 vrk

7 7. B Paavo Pääkkö Esitiedot:. Potilaalla muutaman vuoden tupakka-anamneesi. Nyt CT:ssä keuhkofibroosin kuva. Diff. kapasiteetti alentunut. Biopsia selvästi sairaasta alalohkosta sekä terveemmästä ylälohkosta, jossa mahdollisesti juostemainen infiltraatti. PAD: Pneumonia interstitialis chronica, sopii krooniseen allergiseen alveoliittiin Histologia ja BAL-löydös: Keuhkokudoksessa on perusarkkitehtuuria muuntava interstitiaalinen tulehdus ja fibroosi. Leventyneessä ja fibroottisessa välikudoksessa on kohtalaisen runsaasti tulehdussoluja, pääasiassa plasmasoluja ja lymfosyyttejä. Joukossa nähdään mm. syöttösoluja ja eosinofiilejä. Interstitiaalisen sidekudoksen joukossa nähdään sileän lihaksiston kimpustoja ja niukasti myös tuoretta fibromyksoidia sidekudosta sisältäen fibroblasteja/myofibroblasteja eli nk. fibroblastifokusia. Päinvastoin kuin UIP:ssä joukossa nähdään myös jättisoluja kiderakoineen. osa jättisoluista esiintyy alveolitiloissa. Lisäksi alveoleissa nähdään runsaasti eksudaattia ja makrofageja, joissa on nähtävissä sytoplasmista vakuolisaatiota. Joskus voidaan nähdä myös heikosti kehittyneitä granuloomia, vaikka niitä ei tässä tapauksessa tullut esille. Keuhkohuuhtelussa eli BALnäytteessä on tyypillistä lymfosytoosi luokkaa %, pseudorosetit ja makrofagien sytoplasminen vakuolisaatio. Etiologia: Allerginen alveoliitti on joko ulkosyntyinen tai sisäsyntyinen. Pelkän histologisen kuvan perusteella ei voi ottaa kantaa kummasta on kysymys. Käytännössä ulkosyntyinen allerginen alveoliitti syntyy altistumisesta homeisille heinille eli kysymyksessä on nk. homepölykeuhko. Sisäsyntyinen allerginen alveoliitti on useimmiten seurausta allergisoitumisesta jollekin lääkeaineelle. Eri lääkeaineiden mahdollisia yhteyksiä keuhkoreaktioihin voi tarkistaa netin kautta osoitteesta Erotusdiagnostiset näkökohdat: Tärkeintä on pyrkiä erottamaan krooninen allerginen alveoliitti tavallisesta interstitiellistä pneumoniasta (UIP). Ennuste: Altistuksen loputtua ennuste on huomattavasti parempi kuin UIP:ssä. Jälkitauteina tunnetaan konstriktiivinen bronkioliitti.

8 8. B Paavo Pääkkö Esitiedot. Ikänsä rakennuksilla töitä tehnyt mies (63 v), jolla laaja fibrotisoiva keuhkosairaus. Otettu biopsiat oik. keuhkon ala-, keski- ja ylälohkoista. PAD: Pneumonia interstitialis chronica classica (UIP) Histologia: Keuhkokudoksessa on epätasaisesti keuhkon perusarkkitehtuuria tuhoava ja fibrotisoiva prosessi. Tuhoutuneiden alueiden väleissä oleva säilynyt keuhkokudos on jokseenkin normaalia. Tuhoutuneilla alueilla välikudos on leventynyt ja sisältää kypsän kollageenin lisäksi sileän lihaksen kimpustoja sekä tuoretta AB-PAS positiivista fibromyksoidia sidekudosta ja fibroblasteja sekä myofibroblasteja erikokoisissa fokuksissa eli nk. fibroblastifokuksissa. Taudin alkuvaiheessa fibroblastifokukset voivat sijaita intraluminaalisesti, mutta hyvin nopeasti ne inkorporoituvat interstitiumin puolelle. Fibroottisessa kudoksessa nähdään tulehdussoluja, jotka ovat pääasiassa mononukleaarisia, lähinnä lymfosyytteja ja plasmasoluja. Joukossa nähdään vaihtelevat määrät syöttösoluja. Verrattuna mm. krooniseen allergiseen alveoliittiin tulehdussolujen määrä on yleensä varsin alhainen. Muuntuneita ja tuhoutuneita ilmatiloja verhoaa joko 2-tyypin pneumosyyttien rivistö eli kysymyksessä on nk. alveolaarinen metaplasia tai bronkiolaarinen epiteeli eli kysymyksessä on nk. bronkiolaarinen metaplasia. Granuloomia tai jättisoluja ei esiinny kuten ei myöskään vaskuliittia, vaikka verisuonissa nähdään usein epäspesifisiä intimaalisia muutoksia. Erotusdiagnostiset näkökohdat: Erotusdiagnostisesti yksi tärkeimpiä seikkoja on ottaa huomioon kroonisen allergisen alveoliitin mahdollisuus. Viime mainitun taustalla tulee kysymykseen ulkosyntyinen allerginen alveoliitti eli homepölykeuhko tai sisäsyntyinen allerginen alveoliitti, käytännössä lääkeainereaktio. Erotusdiagnostiikassa tulee pohdittavaksi myös epäspesifinen interstitielli pneumonia/fibroosi (NSIP) ja deskvamatiivinen interstitielli pneumonia (DIP). Kysymykseen tulee myös erilaiset virusinfektiot ja niiden jälkitilat ja pitkälle edenneet fibroosit. Myös asbestoosin mahdollisuus on otettava huomioon. Ennuste: UIP-potilaista on hengissä vain n. 40 % viiden vuoden kuluttua diagnoosin asettamisesta eli ennuste on huonompi kuin syöpäpotilailla yleensä. Ennuste on myös selvästi huonompi kuin muissa idiopaattisissa interstitielleissä keuhkosairauksissa. On syytä ottaa huomioon, että potilaan mahdollinen sidekudossairaus vaikuttaa ennusteeseen suotuisasti. Kuvantamisen ja histologisen löydöksen sekä kliinisten esitietojen yhteensovittaminen: Kliinisen idiopaattisen keuhkofibroosi (IPF) diagnoosin asettamisessa otetaan huomioon kuvantamisen tulos, histologiset löydökset ja kliiniset esitiedot. Kirjallisuutta: Travis WD, Colby TV, Koss MN, ym. Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract. Atlas of nontumour pathology, American Registry of Pathology and the Armed Forces Institute of Pathology, 2002.

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

IAP:n kokous 25.-26.11.2010, Oulu

IAP:n kokous 25.-26.11.2010, Oulu IAP:n kokous 25.-26.11.2010, Oulu Fibrotisoivien keuhkosairauksien patologia Paavo Pääkkö Peruskäsitteitä Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) = tarkoitetaan fibrotisoivaa keuhkosairautta, jolla tyypilliset

Lisätiedot

Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä

Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä PAD: INFLAMMATIO GRANULOMATOSA (KEUHKO) Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä Risto Pirinen PKSSK patologia GRANULOMATOOTTINEN TULEHDUS KEUHKOSSA Infektio (tbc ~ mykobakteerit,

Lisätiedot

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet Keuhkon reaktiomalli Pölymakulat (mineral dust small airway disease) Obliteroiva bronkioliitti Diffuusi alveolivaurio

Lisätiedot

Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito

Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito Charlotte Hyldgaard LT, erikoistuva lääkäri Keuhkosairauksien klinikka, Aarhusin yliopistosairaala Interstitiaalinen keuhkosairaus on yläkäsite,

Lisätiedot

Bifaasiset rintatuumorit. IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä

Bifaasiset rintatuumorit. IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä Bifaasiset rintatuumorit IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä Fibroepiteliaaliset tuumorit Epiteliaalinen ja mesenkymaalinen komponentti WHO: Fibroadenooma (FA) Phylloidituumori (PT) Periduktaalinen stromaalinen

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

Diffuusit keuhkoinfiltraatit radiologiasta klinikkaan

Diffuusit keuhkoinfiltraatit radiologiasta klinikkaan Riitta Kaarteenaho ja Airi Jartti KEUHKOSAIRAUDET ONGELMALÄHTÖISESTI Diffuusit keuhkoinfiltraatit radiologiasta klinikkaan Keuhkojen interstitiaalisten sairauksien diagnostiikka on haasteellista. Sen pitäisi

Lisätiedot

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit yleistä Suurimpia primäärien luutuumoreiden ryhmiä Tyyppipiirre on kasvainsolujen tuottama kondroidi matriksi (soluväliaine)

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari Tapaus 1 45 vuotias mies, ei aiempia sairauksia. Oikean kiveksen 3,5 cm läpimittainen tuumori. 14.11.2008 CD99 Inhibin Ki67 AE1/AE3 14.11.2008 Muita immunovärjäyksiä

Lisätiedot

IAP:n tapausseminaari Helsinki 100920004. Miksi nikama romahtaa, miksi tulee parapareesi?

IAP:n tapausseminaari Helsinki 100920004. Miksi nikama romahtaa, miksi tulee parapareesi? IAP:n tapausseminaari Helsinki 100920004 Miksi nikama romahtaa, miksi tulee parapareesi? Tapausseminaari välidiat: 2 Kilpisjärvi Saana 12 Tunturimittarin toukka (Epirrita autumnata) 43 Kiirunankello (campanula

Lisätiedot

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Lääketieteellinen tiedekunta / Tom Böhling 20.9.2013 1 Sileälihaskasvaimet Leiomyooma

Lisätiedot

Keuhkojen interstitiumin muutokset

Keuhkojen interstitiumin muutokset THX4 kuvantulkinta 2013 Keuhkojen parenkyymisairaudet Radiologian oppikirjan sivut 132-159 Yleislääkärin lääkä i tunnistettavat t tt t keuhkojen parenkyymisairaudet Emfyseema Sarkoidoosi Idiopaattiset

Lisätiedot

IAP, Majvik 17 18.04.2008 (ka)

IAP, Majvik 17 18.04.2008 (ka) Kliiniset esitiedot: 22v Elektiivinen sektio, sikiön raskausaikana todetun kookkaan päänvuoksi, ensimmäinen raskaus. Sattumalöydöksenä todetaan kohdun takana. 6 cm pehmeähkö tuumori, lähtee sigman mesosta.

Lisätiedot

Tupakoinnin tiedetään johtavan sekä keuhkoahtaumatautiin. Tupakoitsijan interstitiaalinen keuhkosairaus. Katsaus

Tupakoinnin tiedetään johtavan sekä keuhkoahtaumatautiin. Tupakoitsijan interstitiaalinen keuhkosairaus. Katsaus Katsaus MARJUKKA MYLLÄRNIEMI JA VUOKKO KINNULA Tupakoitsijan interstitiaalinen keuhkosairaus Tupakointi altistaa keuhkosyövän ja keuhkoahtaumataudin lisäksi myös harvinaisemmille keuhkosairauksille. Tupakointiin

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty!

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! COPYRIGHT MARTINE VORNANEN Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! PAPILLAN JA ULKOISTEN SAPPITEIDEN KASVAIMET MARTINE VORNANEN PSHP LABORATORIOKESKUS ULKOISTEN SAPPITEIDEN

Lisätiedot

Uusia tuulia keuhkofibroosien luokittelussa, diagnostiikassa ja hoitovaihtoehdoissa. Vuokko Kinnula ja Pentti Tukiainen

Uusia tuulia keuhkofibroosien luokittelussa, diagnostiikassa ja hoitovaihtoehdoissa. Vuokko Kinnula ja Pentti Tukiainen Katsaus Uusia tuulia keuhkofibroosien luokittelussa, diagnostiikassa ja hoitovaihtoehdoissa Vuokko Kinnula ja Pentti Tukiainen Idiopaattinen keuhkofibroosi on harvinainen mutta ilmeisesti yleistymässä

Lisätiedot

Sylkirauhaskasvaimet. Pleomorfinen adenooma. Mikroskopia: Ennuste:

Sylkirauhaskasvaimet. Pleomorfinen adenooma. Mikroskopia: Ennuste: Pleomorfinen adenooma Sylkirauhaskasvaimet Tavallisin sylkirauhaskasvain, joka edustaa 40 % intraoraalisista sylkirauhaskasvaimista. Tyyppipaikat ovat suulaki, huuli ja posket. Jarkko Hietanen professori,

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, joka vaurioittaa pieniä ja keskisuuria intrahepaattisia sappiteitä ja vaihtelevasti hepatosyytteja

etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, joka vaurioittaa pieniä ja keskisuuria intrahepaattisia sappiteitä ja vaihtelevasti hepatosyytteja Kyösti Nuorva 2011 etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, joka vaurioittaa pieniä ja keskisuuria intrahepaattisia sappiteitä ja vaihtelevasti hepatosyytteja infektiot voivat laukaista (keuhkoklamydia)

Lisätiedot

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumorit IAP Turku 7.5.2010 Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumori tiimi älä tee diagnoosia yksin Ortopedi Radiologi Onkologi Geneetikko ja Patologi -kliiniset tiedot/löydökset -natiivi-rtg,

Lisätiedot

Lisäkilpirauhasen patologiaa. Juha Näpänkangas OYS

Lisäkilpirauhasen patologiaa. Juha Näpänkangas OYS Lisäkilpirauhasen patologiaa Juha Näpänkangas OYS IV IV < 9 mm < 40 mg 0-4-12 kpl III III Onkosytääriset/ oksyfiiliset solut Pääsolut Normaali histologia Runsas verisuonitus Ohut fibroottinen kapseli Pieniä

Lisätiedot

KEUHKOSAIRAUDET. Asinus = alveolit+ alveolaariset duktukset+respiratoriset bronkiolit. = keuhkon toimiva, kaasunvaihdosta huolehtiva osa.

KEUHKOSAIRAUDET. Asinus = alveolit+ alveolaariset duktukset+respiratoriset bronkiolit. = keuhkon toimiva, kaasunvaihdosta huolehtiva osa. 1 KEUHKOSAIRAUDET Trachea l. henkitorvi n. 22 cm putki josta vasen pääbronkus lähtee terävämmässä kulmassa kuin oikea. Aspiroidut vierasesineet joutuvat näin ollen useammin oikeaan keuhkoon. Bronkukset

Lisätiedot

LOBULAARISET NEOPLASIAT

LOBULAARISET NEOPLASIAT LOBULAARISET NEOPLASIAT IAP 2. 4.4.2009 Ruka, Kuusamo Meeri Apaja Sarkkinen OYS Patologian osasto LOBULAARISET NEOPLASIAT/YLEISTÄ lobulaariset ja duktaaliset neoplasiat saavat alkunsa terminaalisesta duktolobulaarisesta

Lisätiedot

Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa

Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa Ohutneulabiopsia on sopiva potilaille, joilla on verenohennuslääkitys leesio lähellä ihoa tai suuria suonia implantti

Lisätiedot

Diffuusi alveolivaurio ja organisoituva pneumonia

Diffuusi alveolivaurio ja organisoituva pneumonia KATSAUS Elisa Lappi-Blanco, Airi Jartti, Katriina Kahlos ja Riitta Kaarteenaho Diffuusi alveolivaurio ja organisoituva pneumonia 876 Akuutti tai subakuutti keuhkovaurio voi johtua monesta eri syystä ja

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta.

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. Meeri Apaja-Sarkkinen Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. HODGKININ LYMFOOMA IAP Tampere 4.-5.5.2006 Dosentti Meeri Apaja-Sarkkinen OYS/Patologian osasto Hodgkinin lymfooma/alatyypit

Lisätiedot

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 52 vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 PAD: Acral myxoinflammatory fibroblastic sarcoma Hitaasti kasvava kivuton leesio raajojen distaaliosassa v sormet ja kämmenalue

Lisätiedot

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. Sydämen vajaatoiminta. tuumorit. Perifeerinen verisuonitus ja ekstravasaatio

Sydämen vajaatoiminta. Sydämen vajaatoiminta. tuumorit. Perifeerinen verisuonitus ja ekstravasaatio THX3 kuvantulkinta 2013 Sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Keuhkojen ja mediastinumin tuumorit Sydämen normaali koko = pituusmitta

Lisätiedot

Miten katson lapsen keuhkokuvaa

Miten katson lapsen keuhkokuvaa Miten katson lapsen keuhkokuvaa Käypä hoito -suositus Alahengitystieinfektiot (lapset) Raija Seuri 11.6.2014 Lapsen kuvan tulkinnassa muistettava Hengitysvaihe Huonoon sisäänhengitykseen voi liittyä tiivistymiä,

Lisätiedot

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Gynekopatologian tavallisia ongelmia HPV-muutosten vaikeusasteen

Lisätiedot

BENIGNIN JA MALIGNIN LYMFAATTISEN PROLIFERAATION EROTUSDIAGNOSTIIKKA

BENIGNIN JA MALIGNIN LYMFAATTISEN PROLIFERAATION EROTUSDIAGNOSTIIKKA BENIGNIN JA MALIGNIN LYMFAATTISEN PROLIFERAATION EROTUSDIAGNOSTIIKKA MARTINE VORNANEN LABORATORIOKESKUS PSHP 04.05.2006 IMUSOLMUKKEEN ANATOMIA perinteisesti imusolmuke jaetaan 3 alueeseen korteksi; joka

Lisätiedot

IAP kevätkokous 2013, Naantali. Annukka Pasanen, LL HUSLAB

IAP kevätkokous 2013, Naantali. Annukka Pasanen, LL HUSLAB IAP kevätkokous 2013, Naantali Annukka Pasanen, LL HUSLAB Esitiedot: 53v nainen, tupakoitsija v. 2005 poistettu 200g painava kohtu myoomamaisten muutosten takia (4cm ja 6cm) v. 2012 flunssaoireiden vuoksi

Lisätiedot

Tapausseminaarin HAND OUT

Tapausseminaarin HAND OUT Suomen IAP:n syyskokous Jyväskylässä 10.-11.11.2011 Tapausseminaarin HAND OUT TAPAUS 1. Vesa Kärjä, Kuopio Formaliinifiksoiduissa HE-leikkeissä nähdään histiosyyteistä ja jättisoluista koostuva vierassolutyyppinen

Lisätiedot

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT Tampere 4. 5. 2006 Karl Ove SöderstrS derström B solujen erilaistuminen Nopeakasvuiset B solub lymfoomat Diffuusi suurisoluinen B solub lymfooma Manttelisolu

Lisätiedot

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008 Uroteelineoplasiat Paula Kujala 13.11.2008 UROTEELI Virtsarakon kasvaimista suurin osa on lähtöisin virtsateitä verhoavasta spesialisoituneesta epiteelistä, uroteelista. Uroteeli peittää virtsateitä munuaisaltaasta

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Kilpirauhasen kasvaimet NYKYLUOKITUS 21.11.2012

Kilpirauhasen kasvaimet NYKYLUOKITUS 21.11.2012 Kilpirauhasen kasvaimet NYKYLUOKITUS 21.11.2012 Johanna Arola Aikakauskirja Duodecim Patologian osasto Haartman-instituutti ja HUSLAB Sidonnaisuudet Kirjoituspalkkiot Kustannus OY Duodecim Aikakauskirja

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Sarkoomaresekaatin käsittely. Maria Laari HUSLAB

Sarkoomaresekaatin käsittely. Maria Laari HUSLAB Sarkoomaresekaatin käsittely Maria Laari HUSLAB Sarkoomaresekaatin käsittely preoperatiiviset biopsiat leikkauspreparaatti tuorenäyttenä formaliinifiksoidun näytteen käynnistys PAD lausunto Preoperatiiviset

Lisätiedot

IHOLYMFOOMAT ja T SOLULYMFOOMAT

IHOLYMFOOMAT ja T SOLULYMFOOMAT IHOLYMFOOMAT ja T SOLULYMFOOMAT MARTINE VORNANEN LABORATORIOKESKUS PSHP 05.05.2006 IHOLYMFOOMAT heterogeeninen tautiryhmä toiseksi suurin ekstranodaalinen lymfoomaryhmä ei systeemitautia seuranta aikana

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

K euhkojen ohutleiketietokonetomografialla

K euhkojen ohutleiketietokonetomografialla Helena Lauri Keuhkojen ohutleiketietokonetomografian käyttöaiheet ja diagnostiikka Ohutleiketietokonetomografia (HRTT) on keuhkokuvaa tarkempi tutkimusmenetelmä keuhkokudoksen ja ilmateiden sairauksien

Lisätiedot

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat Jan Böhm,, LT, erikoislää ääkäri Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat yleensä: Suomessa vuosittain hieman yli 300 tapausta/v.

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. 1. Sidekudossairaudet - limittymien. Tumavasta-aineet apoptoosissa. Tuma ja tumavasta-aineet 18/04/15

Sidonnaisuudet. 1. Sidekudossairaudet - limittymien. Tumavasta-aineet apoptoosissa. Tuma ja tumavasta-aineet 18/04/15 18/04/15 l Sidonnaisuudet Vuosina 2009-2012 olen Vasta-ainemääritykset reumasairauksien diagnostiikassa l l osallistunut ulkomaisiin tieteellisiin kongresseihin 2008-2012 seuraavien lääketehtaiden kustantamana:

Lisätiedot

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä)

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) Luento III Sidekudos Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) j j Maksan Kuppferin soluja Syntyvät luuytimessä promonosyyteistä Kulkeutuvat veren mukana eri kudoksiin Saadaan näkyviin vitaaliväreillä

Lisätiedot

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ Leena Krogerus, patologian dosentti Helsingin Yliopistossa Apulaisylilääkäri Jorvin sairaalan patologian osastolla Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistyksen puheenjohtaja..ei muita sidonnaisuuksia LIERIÖSOLUATYPIAT

Lisätiedot

Keuhkokuume l. pneumonia. Pneumonia. Mattalasi ja konsolidaatio Ilmabronkogrammi ja siluettilöydös. Pleuraneste Pneumothorax

Keuhkokuume l. pneumonia. Pneumonia. Mattalasi ja konsolidaatio Ilmabronkogrammi ja siluettilöydös. Pleuraneste Pneumothorax THX2 kuvantulkinta 2013 Keuhkokuume l. pneumonia Interstitiumiin ja alveolitilaan kertyy bakteereja, valkosoluja ja tulehdusnestettä Pneumonia Interstitium ja alveolaaritila Mattalasi ja konsolidaatio

Lisätiedot

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa 4.2.2009 B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa Ville Peltola Dosentti, lasten infektiolääkäri TYKS Hengitystieinfektioiden lukumäärä vuosittain 7 Infektioita/ vuosi/ henkilö (keskiarvo)

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Kivestuumorit. Anna Sankila HUSLAB

Kivestuumorit. Anna Sankila HUSLAB Kivestuumorit Anna Sankila HUSLAB Kivessyöpä Harvinainen, vain 1 % kaikista miesten syövistä Insidenssi korkeimmillaan 25 35 vuotiailla miehillä, joilla yleisin pahanlaatuinen kasvain Insidenssi nousee

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Kirurgisen leikkauspreparaatin raportointikäyt

Kirurgisen leikkauspreparaatin raportointikäyt Kirurgisen leikkauspreparaatin raportointikäyt ytännöt Heikki Aho TYKS patologia Labqualityn laaduntarkkailupäiv ivät Helsinki 5.2.2008 Raportoinnin vaatimukset Lausunnon tulee sisält ltää sellaiset tiedot,

Lisätiedot

Oulun Yliopisto Hammaslääketieteen laitos Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien osasto SUUPATOLOGIAN MIKROSKOPOINTIKURSSIMONISTE

Oulun Yliopisto Hammaslääketieteen laitos Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien osasto SUUPATOLOGIAN MIKROSKOPOINTIKURSSIMONISTE Oulun Yliopisto Hammaslääketieteen laitos Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien osasto SUUPATOLOGIAN MIKROSKOPOINTIKURSSIMONISTE 1 4. Painos Suupatologian mikroskooppikurssin tavoitteena on tutustuttaa

Lisätiedot

Mitä onkologi toivoo patologilta?

Mitä onkologi toivoo patologilta? Mitä onkologi toivoo patologilta? Mikä PAD-lausunnossa vaikuttaa kilpirauhassyövän hoitoon Hanna Mäenpää, dos HUS, Syöpätautien klinikka Onkologian trendejä Entiteetit pirstoutuvat pienemmiksi: lisää tietoa

Lisätiedot

Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnostiikka ja nykyhoito

Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnostiikka ja nykyhoito Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnostiikka ja nykyhoito Aki Vainio KEUHKOSAIRAUKSIEN ALUEELLINEN KOULUTUSPÄIVÄ 8.2.2017 Työnantaja Sidonnaisuudet KSSHP Koulutus- ja kongressimatkat: GSK, MundiPharma 1

Lisätiedot

Luuston CT Degeneratiivisista muutoksista, neoplasmeista ja proteesikomplikaatioista

Luuston CT Degeneratiivisista muutoksista, neoplasmeista ja proteesikomplikaatioista Luuston CT Degeneratiivisista muutoksista, neoplasmeista ja proteesikomplikaatioista 9.4.2010 EL Ia Kohonen TYKS-SAPA SAPA A-sairaalan röntgenr Degeneratiivisia muutoksia missä tahansa rangan alueella,

Lisätiedot

Endometriumin metaplasiat. Annikki Liakka, OYS, patologian osasto

Endometriumin metaplasiat. Annikki Liakka, OYS, patologian osasto Endometriumin metaplasiat Annikki Liakka, OYS, patologian osasto Metaplasiat ovat muutoksia, joissa normaali endometriumin epiteeli on korvautunut toisentyyppisellä erilaistuneella epiteelillä. Termi muutos

Lisätiedot

Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Eila Lantto HUS-Kuvantaminen } Mitä sattumalöydöksellä tarkoitetaan? } Sattumalöydösten esiintyminen ja merkitys } Miten sattumalöydökseen tulisi suhtautua, jos se löytyy Maksasta Sappirakosta Pernasta

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

International Academy of Pathology Finnish Division Suomen osasto

International Academy of Pathology Finnish Division Suomen osasto International Academy of Pathology Finnish Division Suomen osasto Sokos-hotelli Tahko 23. 3. 2007 Ongelmatapausseminaari»Immunohistokemia patologisessa diagnostiikassa» Ojenne Tapaukset Helsinki Johanna

Lisätiedot

Maksasiirteiden patologiaa Suomen IAP:n kevätkokous, Tampere

Maksasiirteiden patologiaa Suomen IAP:n kevätkokous, Tampere Maksasiirteiden patologiaa Suomen IAP:n kevätkokous, Tampere Anne Räisänen-Sokolowski dosentti, oyl HUSLAB, Transplantaatiopatologian laboratorio Esityksen sisält ltö Maksan siirrot Suomessa ja maailmalla

Lisätiedot

Hengityshiston itseopiskelutehtäviä

Hengityshiston itseopiskelutehtäviä Hengityshiston itseopiskelutehtäviä HEIKKI HERVONEN Kuva Netter. The Ciba Collection LUKU 1 Hengityshiston itseopiskelutehtäviä 1. Nenä, nenäontelo ja nenän sivuontelot, nielu ja larynx (RP6p s665-670;

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Luennon sisältö. Lastenpatologiaa. Patologian työnjako (HUSLAB) Mitä lastenpatologia on? Mitä lastenpatologi tutkii? Mitä lastenpatologia on?

Luennon sisältö. Lastenpatologiaa. Patologian työnjako (HUSLAB) Mitä lastenpatologia on? Mitä lastenpatologi tutkii? Mitä lastenpatologia on? Luennon sisältö Lastenpatologiaa Jouko Lohi HY Patologian laitos ja HUSLAB Patologian keskuslaboratorio 3.10.2012 Mitä lastenpatologia on? Lastenpatologian erityispiirteitä Lasten benignejä kasvaimia Lasten

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä oireettomalle gynekologiselle sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Naistentautien ja gyn.sädehoidon

Lisätiedot

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS SUKKULASOLUISET IAP 2016 Jukka Laine Lastenpatologi TYKS LAPSILLA I Pediatriset blastoomat/small Round Cell Tumors (SRCT) II Lipomatoottiset tuumorit III Sukkulasolutuumorit IV Muut pediatriset tuumorit

Lisätiedot

Pulmonaalihypertensio- patologiaa. Kaisa Salmenkivi Dos, patologian el HUSLAB

Pulmonaalihypertensio- patologiaa. Kaisa Salmenkivi Dos, patologian el HUSLAB Pulmonaalihypertensio- patologiaa Kaisa Salmenkivi Dos, patologian el HUSLAB Klassifikaatio Patologinen klassifikaatio Patogeneesistä Tapauksia 1. Pulmonary Arterial Hypertension 1.1 Idiopathic (IPAH)

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

AMMATTITAUTIEN PATOLOGIAA

AMMATTITAUTIEN PATOLOGIAA AMMATTITAUTIEN PATOLOGIAA Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio HUSLAB IAP, Tampere, 12.-13.11.2015 Asbestisairauksista Altistumisen arvioinnista Työperäisistä syövistä 17.11.2015 2 Asbestietiologia?

Lisätiedot

Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa. 1 Loppuraportti 31.8.2011 Sisko Anttila

Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa. 1 Loppuraportti 31.8.2011 Sisko Anttila 1 Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa Vastuututkija: Muut osallistujat:, HUSLAB ja TTL Henrik Wolff, TTL Eeva Kettunen, TTL Tom Böhling, HUSLAB Aija Knuuttila,

Lisätiedot

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Nuoren naisen lantiotuumori GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Yleisyydestä teini-iässä alle 6% lantiotuumoripotilasta teini-ikäisiä toiminnalliset ei-neoplastiset muutokset selvästi yleisimpiä

Lisätiedot

NIVELREUMA JA KEUHKOT

NIVELREUMA JA KEUHKOT Sidonnaisuudet (viimeisen 2 v ajalta) NIVELREUMA JA KEUHKOT 19.03.2015 Hanna Nurmi Päätoimi Kys keuhkoklinikka, erikoistuva lääkäri Sivutoimet ei sivutoimia Tutkimus ja kehitystyö Väitöskirjatutkijana

Lisätiedot

IHON APUELINTUUMORIT. IAP, Suomen osasto Matti Kallioinen

IHON APUELINTUUMORIT. IAP, Suomen osasto Matti Kallioinen IHON APUELINTUUMORIT IAP, Suomen osasto 9.11.-10.11.2017 Matti Kallioinen Ihon apuelintuumorit Perinteisesti luokitellaan erilaistumissuunnan ja erilaistumisasteen mukaan vähintään 80 entiteettiä Karvafollikkelituumorit

Lisätiedot

BAL-NÄYTTEEN KULKU NÄYT- TEENOTOSTA SYTOLOGISEEN TULKINTAAN

BAL-NÄYTTEEN KULKU NÄYT- TEENOTOSTA SYTOLOGISEEN TULKINTAAN BAL-NÄYTTEEN KULKU NÄYT- TEENOTOSTA SYTOLOGISEEN TULKINTAAN Perehdytysmateriaali Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Seinäjoen keskussairaalan patologian laboratoriolle Kirsi Taipalus Anu Ylisalo Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pneumonia. 27.8.2012 Maija Halme

Pneumonia. 27.8.2012 Maija Halme Pneumonia 27.8.2012 Maija Halme Alahengitystieinfektion määritelmä Akuutti inefktiosairaus, jonka kesto enintään kolme viikkoa Oireet: tärkein: yskä + yksi seuraavista: yskökset, hengenahdistus, hengityksen

Lisätiedot

HEMOKROMATOOSI JA MUUT KERTYMÄSAIRAUDET

HEMOKROMATOOSI JA MUUT KERTYMÄSAIRAUDET HEMOKROMATOOSI JA MUUT KERTYMÄSAIRAUDET Maksan ja sappiteiden patologia Murikka-opisto, 19-20.05.2011 Martine Vornanen PSHP Tamperen Yliopistollinen sairaala AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET Valtaosa maksan periytyvistä

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

ANTIGEENIEN PAIKANTAMINEN SOLUBLOKEISTA

ANTIGEENIEN PAIKANTAMINEN SOLUBLOKEISTA ANTIGEENIEN PAIKANTAMINEN SOLUBLOKEISTA LabQuality-päivät 8.2.2007 Antero Laasonen, Johanna Varpula, Tarja Ylimäki Seinäjoen keskussairaala Patologian osasto YLEISTÄ Solublokkeja (histoblokkeja) valmistetaan

Lisätiedot

Luuydinbiopsian valmistus ja tulkinta. Kaarle Franssila

Luuydinbiopsian valmistus ja tulkinta. Kaarle Franssila Luuydinbiopsian valmistus ja tulkinta Kaarle Franssila Kristabiopsia, biopsiatyypit Core-biopsia Kirurginen biopsia Aspiraatiobiopsia - Aspiraatti suoraan fiksatiiviin - Aspiraatti fiksoidaan koagulaation

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

MALIGNI MESOTELIOOMA: Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio Huslab

MALIGNI MESOTELIOOMA: Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio Huslab MALIGNI MESOTELIOOMA: Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio Huslab 11/24/2015 IAP, Tampere, 12.-13.11.2015 1 MM epiteloidin mesoteliooman erotusdiagnostiikkaa benigni vai maligni mesoteeliproliferaatio

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Thorax NSO SISÄLTÖ. röntgenkuvauksen indikaatiot ja. Thorax-röntgenkuvauksen indikaatiot

Thorax NSO SISÄLTÖ. röntgenkuvauksen indikaatiot ja. Thorax-röntgenkuvauksen indikaatiot THX1 kuvantulkinta 2013 SISÄLTÖ Thorax NSO thorax-kuvauksen indikaatiot ja tekniikka (makuu- ja pystythorax) thorax-kuvan systemaattinen analysointi thorax-lausunnon komponentit nenän sivuonteloiden röntgenkuvauksen

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia

Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku 12.5. 2016 Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia WHO:n pehmytosakasvainten luokitus vuodelta 2013 Keratiineja ilmentaviä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Tulehduksellinen myofibroblastituumori: hyvän- vai pahanlaatuinen. Katri Virtanen, Kalle Alanen, Markku Kallajoki, Kimmo Mattila ja Markku Miettinen

Tulehduksellinen myofibroblastituumori: hyvän- vai pahanlaatuinen. Katri Virtanen, Kalle Alanen, Markku Kallajoki, Kimmo Mattila ja Markku Miettinen Katsaus Tulehduksellinen myofibroblastituumori: hyvän- vai pahanlaatuinen Katri Virtanen, Kalle Alanen, Markku Kallajoki, Kimmo Mattila ja Markku Miettinen Myofibroblastisia kasvaimia, joihin liittyy tulehduksellinen

Lisätiedot

Suomen IAP:n lasiseminaari Majvik 18.4. 2008

Suomen IAP:n lasiseminaari Majvik 18.4. 2008 Suomen IAP:n lasiseminaari Majvik 18.4. 2008 1. Tapaus (Jouko Lohi) PAD: Mola hydatidosa, tetraploid Esitiedot: 23v nainen, jolla I uä seulassa H11 todettu vahvasti mola suspekti löydös. Kaavittu, runsas

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Keuhkon sytologia -oppimateriaali

Keuhkon sytologia -oppimateriaali Roghiyeh Saeidpoor Seyyed Mansour Ayyoubi Keuhkon sytologia -oppimateriaali Normaalit, benignit ja malignisolut bronkusimu- ja harjanäytteissä Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko AMK Bioanalyytikan

Lisätiedot