Liiketalouden opintopolut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden opintopolut"

Transkriptio

1 Liiketaluden pintplut

2 2

3 Sisällysluettel 1. Opintplut Pankkiplku Vakuutusplku Kiinteistöalanplku DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Venäjä plku Phjismainen plku Yrittäjyysplku Urheiluliiketiminnanplku Kauppiasyrittäjyysplku

4 1. Opintplut HAAGA HELIA ammattikrkeakulun liiketaluden kulutushjelman tavitteena n kuluttaa tradenmeista mnisaajia, jilla n yksi tai useampi vahva erityissaamisalue. Jkainen piskelija erikistuu valitsemalla suuntautumisvaihtehdkseen jnkun seuraavista: markkininti ja myynti laskentatimi ja rahitus HRM ja jhtaminen KV liiketiminta ja lgistiikka mainnta ja yritysviestintä yrittäjyys. Suuntautumisvaihtehdn rinnalla liiketaluden piskelijalla n mahdllisuus hankkia erityissaamista pintpluilta. Opintplulla tarkitetaan tietylle timialalle, liiketiminnan sektrille tai kielialueelle keskittyvää pintkknaisuutta. Plulla piskelun tulee perustua piskelijan miin aktiivisiin valintihin, mikä tarkittaa, että plkupintihin ei lueta mukaan petussuunnitelman mukaisia pakllisia perus tai ammattipintja. Opintplulla tarjttavista pintjaksista tulee yhteenlaskettuna mudstua vähintään 15 pintpisteen kknaisuus piskelijan tutkintn luettavissa levia pintja. Opiskelija, jlla n vähintään 45 pintpisteen edestä hyväksyttyjä surituksia valitulta pintplulta, saa pyynnöstä HAAGA HELIAn tdistuksen erikistumisestaan. Valinnaisten pintjaksjen lisäksi plkuihin kuuluu lennaisena sana plun tavitteiden mukainen työharjittelu, pinnäytetyön tekeminen sekä kansainvälinen vaiht k. kielialueelle. Opintplkujen perusajatuksena n, että aina kun piskelijalla n pinnissaan valinnan mahdllisuus, hän tekee valintansa systemaattisesti plun tavitteiden mukaisesti. Näin piskelijalle kertyy erityissaamista pintjen edetessä. Opintplut eivät tarkita lisäpiskelua, vaan sitä että merkittävä sa tradenmikulutuksen 210 p tutkinnsta piskellaan valitun erityissaamisalueen tavitteen mukaisesti. Opintpluista n mnenlaista hyötyä piskelijille. Opiskelija saa erityissaamista valitsemaltaan alueelta. Plulle sallistuminen helpttaa mielenkiintisen pinnäytetyöaiheen saamista ja lu mahdllisuuksia työllistyä valitun alan tehtäviin. Opintplkuja n tarjlla seuraavilta erityissaamisalueilta: Timialakhtaiset plut Pankkiplku Vakuutusplku Kiinteistöalan plku Timialakhtaisilla pintpluilla piskelija kehittää erityissaamistaan khteena levalla timialalla ja saa näin merkittävää lisäarva miin pintihinsa. Opintplulla suritettavat pintjakst vidaan lukea syventävien pintjen C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin kuuluviksi. 4

5 Kielialueiden plut DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Venäjä plku Phjismainen plku Kieliplun surittamalla piskelija kehittää kyseisen kielialueen liiketimintasaamistaan. Hänelle syntyy vahva kielitait ja tuntemus k. kielialueesta. Opintjen sisältäessä myös liiketimintaan keskittyviä pintja ne vidaan lukea syventäväksi C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin kuuluviksi. Yrittäjyyden plut Yrittäjyysplku Urheiluliiketiminnanplku Kauppiasyrittäjyysplku Yrittäjyyden pintplun suritettuaan piskelija tunnistaa mat mahdllisuutensa yrittäjänä ja hänellä n myös valmiudet perustaa ma yritys. Opintjakst vidaan lukea C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin. Ohessa vat kuvaukset kunkin plun ajankhdista, tavitteista ja sisällöistä. Niissä n myös mainittu nimeltä yhteyshenkilö (ns. plkuvastaava), jlta saa lisätieta plun tteuttamisesta. 5

6 2. Pankkiplku Pankkiplun tavitteena n mnipulisen ja asteittain syvenevän pankki ja rahitusalan tiettaidn kehittäminen. Opintplun surittanut piskelija tuntee pankin timintatavat ja periaatteet ja hallitsee alan keskeiset rahitus ja sijituspalvelut eri asiakasryhmille. Hänellä n valmiudet timia itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä pankin asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija kykenee hahmttamaan pankkitiminnan pääprsessit ja itsenäisesti arviimaan asiantuntijiden timintaa prsessien eri vaiheissa. Ajankhta Optimaalinen pintplun alitus n vusittain tammikuussa järjestettävä Jhdatus pankkitimintaan pintjaks. Kaikilla pankkiplun pintjaksilla lähipetus keskitetään intensiiviviikille erikseen vahvistettavan lukuvusisuunnitelman mukaisesti. Susiteltavaa n, että finanssitimialan työtehtäviin tähtäävä piskelija täydentäisi saamistaan sin vakuutusplun pinnilla. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst: Jhdatus pankkialalle, FIE1LK003, 3 p Pankkiprjekti (käytännönläheinen tutustuminen pankkitimintaan) 3 6 p (prjektikhtainen), BUS8LH005 Säästäminen ja sijittaminen, BUS8LH006, 6 p Pankki ja rahitusalan ikeutta, LAW8LH006, 6 p Pankkipalvelut ja prsessit, BUS8LH007, 6 p B) Muut pintplulle spivat pintjakst: Asunt ja kiinteistöjuridiikka, 3 p (liiketalus, LAW8LH001) Perhe ja perintöikeus, 3 p (liiketalus, LAW8LH005) Henkilövertus, 3 p (liiketalus, ACC8LH003) Yrityksen arvnmääritys ja yrityskaupat, 3 p (FINA, FIE2LK002) Financial Mdelling Using Excel, 3 p (FINA, TOO2LK001) Advanced Financial Excel and VBA, 3 p (FINA, TOO2LK002) Rahitusliiketiminnan erityispiirteet, 3 p (FINA, FIE2LK004) Sijitus ja vakuutusliiketiminnan myynti ja markkininti, 3 p (FINA, MAR2LK001) C) Perus ja suuntautumisharjittelu timialalla, 15 tai 30 p D) Opinnäytetyö timialalle, 15 p Yhteistyökumppanit: Aktia Pankki, Finanssialan Keskusliitt ry (FK), Finanssivalvnta, Handelsbanken, Nasdaq OMX Nrdic, Nrdea ryhmä, OP Phjla ryhmä, Samp Pankki/Danske Bank ryhmä, Sumen Pankki, Tapila Pankki. Ilmittautuminen ja lisätiedt: Petri Vaini, helia.fi puh

7 3. Vakuutusplku Vakuutusalalla tarvitaan asiantuntijita eri tehtäviin kuten myyntiin, markkinintiin, talushallintn ja henkilöstöhallintn. Siksi vakuutusplun tavitteena n tarjta vakuutusalan pintja piskelijan suuntautumisvaihtehdsta riippumatta ja siten helpttaa piskelijan rekrytitumista jk vakuutusalalle tai muihin tehtäviin, jissa vakuutusasiiden tuntemus n eduksi. Vakuutusplun kurssit spivat hyvin myös valmennuskursseiksi vakuutusalan man tutkinnn (VTS tutkint) surittaville tai sen surittamista suunnitteleville piskelijille. Ajankhta Vakuutusalan jhdantkurssi käynnistyy jka vusi 1. peridilla. Kurssille vi sallistua masta vusikurssista riippumatta. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst: Vakuutusalan jhdantkurssi, FIE1LK004, 3 p Vakuutustiminnan käytäntö, BUS8LH008, 6 p Ktitaluksien vakuutukset, BUS8LH009, 3 p Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset, BUS8LH010, 3 p B) Muut pintplulle spivat pintjakst Asiantuntijapalveluiden markkininti, MAR1LK002 Sijitus ja vakuutustutteiden myynti ja markkininti, MAR2LK001 C) Perus ja suuntautumisharjittelu, 2 x 15 p D) Opinnäytetyö linkitettynä vakuutusalalle, 15 p Erityisvaatimukset Syventäville pintjaksille (6 p + 3 p + 3 p) sallistuminen edellyttää pääsääntöisesti 3 p:n jhdantkurssin surittamista. Lisäksi Ktitaluksien vakuutukset sekä Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset kursseille sallistuminen edellyttää Vakuutustimen käytäntö kurssin surittamista. Yhteistyökumppanit Finanssialan keskusliitt, Finanssivalvnta FIVA, Työeläkevakuuttaja TELA, Eläke Fennia, Liikennevakuutuskeskus, Phjla Vakuutus Oy, Etera, Fennia, IF, Ilmarinen, Tapila, Valtiknttri, Varma Ilmittautumiset ja lisätiedt Juha Stenbacka, helia.fi puh

8 4. Kiinteistöalanplku Tavitteena n mnipulisen isännöinnin, kiinteistöjhtamisen ja kiinteistövälityksen alan tiettaidn kehittäminen. Opintplun surittanut piskelija tuntee kiinteistöalan timintatavat ja periaatteet. Plku tarjaa alalla tarvittavia pintja piskelijan suuntautumisvaihtehdsta riippumatta ja siten helpttaa piskelijan rekrytitumista isännöinnin, kiinteistöjhtamisen tai kiinteistövälityksen yrityksiin. Ajankhta Plun pintja vi alittaa millin tahansa, mutta keskeinen pintjaks n keväällä viiklla 12 intensiivikurssina suritettava Isännöinnin ja kiinteistöjhtamisen perusteet (BUS8LH004) pintjaks. Opintjaks tteutetaan alan yritysten luennitsijavimin, jten se tarjaa samalla mahdllisuuden verkstitua alan yritysten kanssa ja hankkia työharjittelupaikkja ja/tai pinnäyteaiheita. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst Isännöinnin ja kiinteistöjhtamisen perusteet, BUS8LH004 (3p) B) Muut pintplulle spivat pintjakst Asunt ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH001, (3p) Syventävä yhtiöikeus LAW5LH001, (6 p) Asunt sakeyhtiön talushallint ACC8LH002, (3p) Tilinpäätös ja yritysvertus ACC3LH002, (6p) Tilintarkastuksen nrmiperusteet ACC4LH004, (6p) Digitaalinen markkinintiviestintä COM4LH007, (3p) Asiakaskäyttäytyminen MAR4LH001, (& p) Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien jhtaminen MAR4LH002, (6p) Palvelujen tutteistaminen ja markkininti MAR4LH007, (6p) Myynnin jhtaminen SEL4LH002, (6p) Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely TOO8LH005A, (3p) Itsensä jhtaminen LEA8LH003, (3 p) Lisäksi Kiinteistöalan kulutuskeskus tarjaa seuraavia pintja Kiinteistöikeus (3p) Kaavitus ja rakentaminen, kiinteistönmudstus ja arviinti, (3p) Kiinteistönvälitys liiketimintana, talus ja vertus, (3p) C) Perus ja suuntautumisharjittelu timialalla, 15 tai 30 p D) Opinnäytetyö timialalle, 15 p Yhteistyökumppanit: Kiink Kiinteistöalan Kulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kulutussäätiö Ilmittautuminen ja lisätiedt: Sepp Kinkki, helia.fi puh

9 5. DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Tavitteena n, että piskelija hankkii saksankielisen liiketimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, lu maa urakehitystään tukevaa yhteistyöverksta sekä kehittää maa saksan kielen taitaan. Hän ppii timimaan menestyksekkäästi saksankielisessä liiketimintaympäristössä ja saa sveltaa saksan kielen taitjaan ja tieta maan timintaansa. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään saksankielisen liiketimintaympäristön tarjamat mahdllisuudet harjittaa liiketimintaa. Opiskelija kehittää kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksiaan, jtka vat välttämättömiä saksankielisessä liiketimintaympäristössä, eikä hän epäröi lähteä timimaan saksankieliseen liiketimintaympäristöön. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselleen spivana ajankhtana A) Kielipinnt GER8LH001 Saksan perusteet 1 (3p) GER8LH002 Saksan perusteet 2 (3p) GER8LH003 Saksan jatk 1 (3p) GER8LH 004 Saksan jatk 2 (3p) GER8LH005 Saksan liikeviestintä 1 (3p) GER8LH006 Saksan liikeviestintä 2 (3p) GER8LH007 Saksan kielen suullinen viestintä (3 p) GER8LH009 Saksan kielen rakenteet kknaan verkkkurssi (3 p) B) Saksankielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja GER8LH008 Saksankielinen Eurppa markkina alueena (3 p) IBU8LF003 Germany as an Ecnmic Engine in Eurpe (3 p) Saksankielisen alueen liiketimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia (3p) C) Opiskelijavaiht (20 30 p) Työharjittelu (15 p) Opinnäytetyö, jka yhdistyy saksankieliseen liiketimintaan (15 p) Yhteistyökumppanit HAAGA HELIAn partnerikulut Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä. Ilmittautumiset ja lisätiedt Pirj Takanen Körperich, pirj.takanen helia.fi puh

10 6. Venäjä plku Tavitteena n, että piskelija hankkii Venäjä liiketimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, lu urakehitystä tukevaa yhteistyöverksta sekä kehittää venäjän kielen taitaan. Opiskelija ppii timimaan menestyksekkäästi Venäjän liiketimintaympäristössä, ja saa sveltaa tieta maan timintaansa. Hän pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään Venäjän liiketimintaympäristön tarjamat mahdllisuudet harjittaa liiketimintaa. Venäjä plku kehittää piskelijan kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia, jtka vat välttämättömiä venäläisessä liiketimintaympäristössä. Hän saa rhkeutta lähteä tutkimaan ja timimaan Venäjän liiketimintaympäristössä. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselle spivana ajankhtana. A) Kielipinnt RUS8LH001 Venäjän perusteet 1 (3p) RUS8LH002 Venäjän perusteet 2 (3p) RUS8LH003 Venäjän jatk 1 (3p) RUS8LH 004 Venäjän jatk 2 (3p) RUS8LH005 Liikeviestintää 1 (3p) RUS8LH006 Liikeviestintää 2 (3p) B) Venäjänkielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja RUS8LH007 Venäjän suullinen viestintä (3p) IBU8LH002 Business in the Nrthern Dimensin (3 p) MAR8LH003 Messut, näyttelyt ja tapahtumat (6p), sillin kun tteutus n Venäjällä Venäjän liiketimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia pintjaks (3p). C) Opiskelijavaiht (20 30 p) Työharjittelu (15 p) Opinnäytetyö, jka yhdistyy Venäjän liiketimintaan (15p) Yhteistyökumppanit Plekhanv Russian University f Ecnmics, Mscw, Russia, IMOP (St. Petersburg State Plytechnical University), Russia, FINEC (St. Petersburg State University f Ecnmics and Finance). Ilmittautumiset ja lisätiedt: Virpi Dnner, helia.fi puh

11 7. Phjismainen plku Plun tavitteena n, että piskelija valmentautuu saavaksi timijaksi phjismaiseen liike elämään ja lu maa urakehitystänsä tukevaa verksta. Hän perehtyy phjismaiden taluselämän erityispiirteisiin ja saa valmiuksia timia sumalaisissa tai kansainvälisissä yrityksissä, jilla n phjismaista liiketimintaa. Opiskelija syventää rutsin kielen taitaan niin, että pystyy työskentelemään rutsin kielellä vaativissakin tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselleen spivana ajankhtana. Plun sisältö A) Rutsinkielen sekä kielialueen taluden pinnt esimerkiksi seuraavasta tarjnnasta: Svenska för arbetslivet, SWE1LH002, 6 p Business Swedish (fr Finnish students) SWE1LF001, 6 p Diskutera på svenska, SWE8LH003, 3 p Kll på Nrden, SWE8LH004, 3 p Skrivkurs på nätet, SWE8LH005, 3 p Kulturprtföljen, SWE8LH006, 3 p B) Rutsinkielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja Trender i nrdisk kundrienterat ledarskap, LEA8LH005, 6 p Nrdisk handel, IBU8LS005, 6 p Swedish Culture and Sciety fr Managers, SWE8LF004, 3 p Wrking fr Nrdic Businesses, SWE8LF005, 3 p Opiskelija vi myös surittaa Prv Campuksen kahdesta rutsinkielisestä kulutushjelmasta, utbildningsprgrammet i företagseknmi ja utbildningsprgrammet för turism plkuun sveltuvia pintja sekä nin 30 pintpisteen kknaisuuden liiketaluden tai matkailun lukukausiprjekteissa. C) Opiskelijavaiht Phjlassa, p Työharjittelu Phjlassa, 30 p Opinnäytetyö, 15 p Yhteistyökumppanit Yrkeshögsklan Arcada, Högsklan på Åland, Högsklan i Dalarna, Högsklan i Jönköping, Högsklan i Skövde, Högsklan i Gävle, Linnéuniversitetet, Karlstads Universitet, Södertörn Högskla, Idrttshögsklan, Centrum för livslångt lärande, Niels Brck Cpenhagen Business Cllege, Ingeniørshøjsklan København, Tietgen Sklen, Business Academy Cpenhagen Nrth, Høgsklen i Ǿstfld, Universitet i Stavanger/ Nrsk htellhøgskle, Høgsklen i Osl, Høgsklen i Finnmark, Reykjavik University, University f Akureyri, Lille Bᴂlt Academy f Prfessinal Educatin, Husqvarna, Nrdea. Ilmittautumisest ja lisätiedt: Marjut Melkk, helia.fi puh

12 8. Yrittäjyysplku Plku esittelee yrittäjyyttä uravaihtehtna ja auttaa piskelijaa arviimaan mia mahdllisuuksiaan yrittäjänä. Plkupinnt auttavat piskelijaa lumaan ja kehittämään maa liikeideaansa tai kehittämään j timivan yrityksen liikeideaa ja yritystimintaa. Plkupinnissa lähestytään yritystimintaa erityisesti pk sektrin yritysten ja yrittäjien näkökulmasta. Plkupinnt käytyään piskelijalla n valmiudet perustaa ma yritys tai siirtyä jatkajaksi perheyritykseen tai jhnkin muuhun j vakiintuneeseen yritykseen. Ajankhta Yrittäjyysplun surittaminen vi käynnistyä heti ammattikrkeakulu piskelun alussa tai justavasti pintjen edetessä. Esimerkiksi heti peruspintjen yrittäjyys ja yritystiminta pintjaksn jälkeen tai vasta myöhemmin ammattipintjen tai esihautm pintjen yhteydessä. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst Yrittäjävalmennus, BUS5LH001, 6 p B) Muita plulle spivia pintjaksja Yrittäjyysseminaari, BUS5LH002, 3 p Yrittäjyyden eri mudt, BUS35LH003, 6 p Juridiikkaa pienyrittäjille, LAW4LH003 Yrittäjyyden ajankhtaiset Studia Generalia wrkshpit (wrkshp tyyppisiä pintjaksja, jissa tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa ajankhtaisista aiheista). Start up Schl (field track) C) Harjittelu, 30 p Opiskelija vi surittaa työharjittelunsa massa tai perheensä yrityksessä tai muussa sellaisessa yrityksessä, jssa yrittäjyys n näkyvänä tekijänä peratiivisessa timinnassa. D) Opinnäytetyö, 15 p Opinnäytetyö, jka liittyy yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen, perheyrittäjyyteen tai maan yritystimintaan tai yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Opinnäytetyön vi tehdä yrittäjyysaiheeseen liittyen jk man ammatillisen suuntautumisen pinnäyteryhmässä tai yrittäjyyden teemaryhmässä. Lisätiedt ja ilmittautuminen yrittäjyysplulle: Tarja Römer Paakkanen, tarja.rmer helia.fi puh

13 9. Urheiluliiketiminnanplku Opintjen tavitteena n ppia menestyksekkään urheiluun ja hyvinvintiin liittyvän liiketiminnan minaispiirteet. Opintjen aikana verkstidutaan muiden samanhenkisten ja samassa tilanteessa levien urheilijiden sekä urheiluliiketiminnasta kiinnstuneiden piskelijiden kanssa. Tavitteena n löytää spiva tapa yhdistää urheilu, hyvinvinti ja yrittäjyys. Opintjen jälkeen piskelijalla n valmiudet viedä maa ideaansa eteenpäin ja hyödyntää saamistaan yritys ja seuraympäristössä. Opinnt kehittävät myös piskelijan valmiuksia työskennellä tisen palveluksessa urheiluun ja hyvinvintiin liittyvän liiketiminnan alueella. Ajankhta Urheiluliiketiminnan plku alkaa jka lukuvuden 5. peridissa ja plkukknaisuus n mahdllista surittaa yhden vuden kuluessa. Plun sisältö (yhteensä 15p) A) Plulla tarjttavat pintjakst Urheilutapahtuman järjestäminen, BUS8LH012 (5 p) Urheilutapahtuman suunnittelu ja käytännön tteuttaminen Tapahtumajärjestämisen ansaintalgiikka Palvelu ja myynti urheilutapahtumassa Urheiluliiketiminnan mahdllisuudet, BUS8LH013 (5 p) Urheiluun ja hyvinvinti liiketiminta alueena Urheilusaamisen tutteistaminen ja liikeideiden kehittäminen Liiketiminnan perusteen ymmärtäminen ja ulkistamisen mahdllisuudet Urheiluseuran liiketimintasaaja, BUS8LH014 (5p) Seuratiminnan ja liikuntapalveluiden myynninedistäminen Urheiluseuran varainhankinta ja taludenhit Seuran spimukset ja ikeudelliset käytännön asiat B) Perus ja suuntautumisharjittelut p C) Opinnäytetyö aihealueelta 15 p Yhteistyökumppanit Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (Urhea), pääkaupunkiseudun urheiluseurat ja palvelurganisaatit. Ilmittautuminen ja lisätiedt Ville Hanni, helia.fi puh

14 10. Kauppiasyrittäjyysplku Kauppiasyrittäjyysplku n Rukakeskn yhdessä ammattikrkeakulujen kanssa kehittämä väylä kuluttautua K kauppiaaksi sana tradenmi ja restnmipintja. Opinnt n tarkitettu vähittäiskaupasta ja yrittäjyydestä kiinnstuneille piskelijille. Rukakeskn tavitteena n löytää mtivituneita ja saavia kauppiaskandidaatteja. Opintja vi surittaa lähes kaikissa ammattikrkeakuluissa. Opinnt suritetaan verkk piskeluna ja ne rakentuvat neljästä 5 p:n jakssta, jiden yhteydessä suritetaan harjittelut ammattikrkeakulujen vaatimusten mukaisesti. Myös pinnäyte vidaan tehdä plkupintihin liittyen. Maksimissaan kauppiasyrittäjyyspintjen laajuus n 65 p. Lähtötas ja sidnnaisuudet muihin pintihin Kauppiasyrittäjyysplun pinnt vi alittaa peruspintjen jälkeen. Kauppiasurasta kiinnstuneiden piskelijiden kannattaa varata tapaaminen HAAGA HELIAn yhteyshenkilön kanssa j ensimmäisen piskeluvuden aikana. Klme viiden pintpisteen mduulia suritetaan C ASO pintina ja neljäs mduuli sijitetaan vapaasti valittaviin pintihin. Plun sisältö A) Plkuun sisältyvät pintjakst Päivittäistavarakaupan timintaympäristö, 5 p Vähittäiskaupan kilpailukeint, 5 p Kaupan henkilöstöjhtaminen, 5 p Timinnan suunnittelu ja seuranta, 5 p B) Perus ja suuntautumisharjittelut K kaupissa, 2 x 15 p C) Opinnäytetyö Rukakeskn tematiikasta, 15 p Ilmittautuminen ja lisätiedt Kimm Greis, helia.fi puh

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin MaO:n pintinf 2013 Opintinfn diat tulevat näkyviin MaO:n blgiin http://blgs.helsinki.fi/maantieteenpiskelijat-ry Infn rakenne Tiedtusasiat Kandidaatin tutkint, pääainevalinta Ensimmäisen, tisen ja klmannen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Perusopinnot + pakolliset ammattiopinnot: Tuetaan opiskelijan yrittäjyyttä yleisesti. Ammattiosaamista syventävät opinnot eli ASOt

Perusopinnot + pakolliset ammattiopinnot: Tuetaan opiskelijan yrittäjyyttä yleisesti. Ammattiosaamista syventävät opinnot eli ASOt Yrittäjyyspolku Ajankohta: Yrittäjyyspolun opinnot voi aloittaa heti ammattikorkeakoulu opiskelun alussa tai joustavasti opintojen edetessä. Esimerkiksi heti perusopintojen Yrittäjyys ja yritystoiminta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KLUSTERI - Information Technology, Media Engineering

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KLUSTERI - Information Technology, Media Engineering TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KLUSTERI - Infrmatin Technlgy, Media Engineering Marianne Auter 4.11.2011 9/11/11 Helsinki Metrplia University f Applied Sciences 1 Tiet- ja viestintäteknlgian klusteri Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Kielimuurin yli. Lokakuu Työnantajille. 1. Saatesanat työnantajille 2 2. Suositukset 3 3. Keskustelua 5

Kielimuurin yli. Lokakuu Työnantajille. 1. Saatesanat työnantajille 2 2. Suositukset 3 3. Keskustelua 5 Lkakuu 2013 Työnantajille Kielimuurin yli Susitukset krkeakulutettujen maahanmuuttajien sumen kielen pintjen kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi pääkaupunkiseudulla 1. Saatesanat työnantajille

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma opintosuuntana saksan kieli ja kulttuuri

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma opintosuuntana saksan kieli ja kulttuuri Opetussuunnitelma 2017-2020. LUONNOSVERSIO 2.2.2017 Mnialaisen kieliasiantuntijan maisterihjelma pintsuuntana saksan kieli ja kulttuuri Opetussuunnitelma n pettajille ja piskelijille tarkitettu hjeist

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen & Tarja Römer-Paakkanen

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen & Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen & Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyysopintojen kokonaisuus 1. Lukukausi Yrittäjyys ja yritystoiminta 6 op - tiimi- ja projektityötaidot

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN Avustuksen

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2016 2017 VALINNAISAINETARJOTIN 8. lukalle Hyvä 7.lukkalainen! Tämä vihknen esittelee Hämeenkyrön Yhteiskulun valinnaisainetarjnnan 7.lukkalaisille. Valinnaisaineet

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto Nurten tuki-hanke ja avin ammattipist Hanna Nuutinen, Ter Vrnanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avinammattipist OHJAAMO Ohjaavat/lähettävät taht 2.Asteen ppilaitkset Palveluun tutustuminen ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot