Liiketalouden opintopolut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden opintopolut"

Transkriptio

1 Liiketaluden pintplut

2 2

3 Sisällysluettel 1. Opintplut Pankkiplku Vakuutusplku Kiinteistöalanplku DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Venäjä plku Phjismainen plku Yrittäjyysplku Urheiluliiketiminnanplku Kauppiasyrittäjyysplku

4 1. Opintplut HAAGA HELIA ammattikrkeakulun liiketaluden kulutushjelman tavitteena n kuluttaa tradenmeista mnisaajia, jilla n yksi tai useampi vahva erityissaamisalue. Jkainen piskelija erikistuu valitsemalla suuntautumisvaihtehdkseen jnkun seuraavista: markkininti ja myynti laskentatimi ja rahitus HRM ja jhtaminen KV liiketiminta ja lgistiikka mainnta ja yritysviestintä yrittäjyys. Suuntautumisvaihtehdn rinnalla liiketaluden piskelijalla n mahdllisuus hankkia erityissaamista pintpluilta. Opintplulla tarkitetaan tietylle timialalle, liiketiminnan sektrille tai kielialueelle keskittyvää pintkknaisuutta. Plulla piskelun tulee perustua piskelijan miin aktiivisiin valintihin, mikä tarkittaa, että plkupintihin ei lueta mukaan petussuunnitelman mukaisia pakllisia perus tai ammattipintja. Opintplulla tarjttavista pintjaksista tulee yhteenlaskettuna mudstua vähintään 15 pintpisteen kknaisuus piskelijan tutkintn luettavissa levia pintja. Opiskelija, jlla n vähintään 45 pintpisteen edestä hyväksyttyjä surituksia valitulta pintplulta, saa pyynnöstä HAAGA HELIAn tdistuksen erikistumisestaan. Valinnaisten pintjaksjen lisäksi plkuihin kuuluu lennaisena sana plun tavitteiden mukainen työharjittelu, pinnäytetyön tekeminen sekä kansainvälinen vaiht k. kielialueelle. Opintplkujen perusajatuksena n, että aina kun piskelijalla n pinnissaan valinnan mahdllisuus, hän tekee valintansa systemaattisesti plun tavitteiden mukaisesti. Näin piskelijalle kertyy erityissaamista pintjen edetessä. Opintplut eivät tarkita lisäpiskelua, vaan sitä että merkittävä sa tradenmikulutuksen 210 p tutkinnsta piskellaan valitun erityissaamisalueen tavitteen mukaisesti. Opintpluista n mnenlaista hyötyä piskelijille. Opiskelija saa erityissaamista valitsemaltaan alueelta. Plulle sallistuminen helpttaa mielenkiintisen pinnäytetyöaiheen saamista ja lu mahdllisuuksia työllistyä valitun alan tehtäviin. Opintplkuja n tarjlla seuraavilta erityissaamisalueilta: Timialakhtaiset plut Pankkiplku Vakuutusplku Kiinteistöalan plku Timialakhtaisilla pintpluilla piskelija kehittää erityissaamistaan khteena levalla timialalla ja saa näin merkittävää lisäarva miin pintihinsa. Opintplulla suritettavat pintjakst vidaan lukea syventävien pintjen C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin kuuluviksi. 4

5 Kielialueiden plut DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Venäjä plku Phjismainen plku Kieliplun surittamalla piskelija kehittää kyseisen kielialueen liiketimintasaamistaan. Hänelle syntyy vahva kielitait ja tuntemus k. kielialueesta. Opintjen sisältäessä myös liiketimintaan keskittyviä pintja ne vidaan lukea syventäväksi C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin kuuluviksi. Yrittäjyyden plut Yrittäjyysplku Urheiluliiketiminnanplku Kauppiasyrittäjyysplku Yrittäjyyden pintplun suritettuaan piskelija tunnistaa mat mahdllisuutensa yrittäjänä ja hänellä n myös valmiudet perustaa ma yritys. Opintjakst vidaan lukea C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin. Ohessa vat kuvaukset kunkin plun ajankhdista, tavitteista ja sisällöistä. Niissä n myös mainittu nimeltä yhteyshenkilö (ns. plkuvastaava), jlta saa lisätieta plun tteuttamisesta. 5

6 2. Pankkiplku Pankkiplun tavitteena n mnipulisen ja asteittain syvenevän pankki ja rahitusalan tiettaidn kehittäminen. Opintplun surittanut piskelija tuntee pankin timintatavat ja periaatteet ja hallitsee alan keskeiset rahitus ja sijituspalvelut eri asiakasryhmille. Hänellä n valmiudet timia itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä pankin asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija kykenee hahmttamaan pankkitiminnan pääprsessit ja itsenäisesti arviimaan asiantuntijiden timintaa prsessien eri vaiheissa. Ajankhta Optimaalinen pintplun alitus n vusittain tammikuussa järjestettävä Jhdatus pankkitimintaan pintjaks. Kaikilla pankkiplun pintjaksilla lähipetus keskitetään intensiiviviikille erikseen vahvistettavan lukuvusisuunnitelman mukaisesti. Susiteltavaa n, että finanssitimialan työtehtäviin tähtäävä piskelija täydentäisi saamistaan sin vakuutusplun pinnilla. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst: Jhdatus pankkialalle, FIE1LK003, 3 p Pankkiprjekti (käytännönläheinen tutustuminen pankkitimintaan) 3 6 p (prjektikhtainen), BUS8LH005 Säästäminen ja sijittaminen, BUS8LH006, 6 p Pankki ja rahitusalan ikeutta, LAW8LH006, 6 p Pankkipalvelut ja prsessit, BUS8LH007, 6 p B) Muut pintplulle spivat pintjakst: Asunt ja kiinteistöjuridiikka, 3 p (liiketalus, LAW8LH001) Perhe ja perintöikeus, 3 p (liiketalus, LAW8LH005) Henkilövertus, 3 p (liiketalus, ACC8LH003) Yrityksen arvnmääritys ja yrityskaupat, 3 p (FINA, FIE2LK002) Financial Mdelling Using Excel, 3 p (FINA, TOO2LK001) Advanced Financial Excel and VBA, 3 p (FINA, TOO2LK002) Rahitusliiketiminnan erityispiirteet, 3 p (FINA, FIE2LK004) Sijitus ja vakuutusliiketiminnan myynti ja markkininti, 3 p (FINA, MAR2LK001) C) Perus ja suuntautumisharjittelu timialalla, 15 tai 30 p D) Opinnäytetyö timialalle, 15 p Yhteistyökumppanit: Aktia Pankki, Finanssialan Keskusliitt ry (FK), Finanssivalvnta, Handelsbanken, Nasdaq OMX Nrdic, Nrdea ryhmä, OP Phjla ryhmä, Samp Pankki/Danske Bank ryhmä, Sumen Pankki, Tapila Pankki. Ilmittautuminen ja lisätiedt: Petri Vaini, helia.fi puh

7 3. Vakuutusplku Vakuutusalalla tarvitaan asiantuntijita eri tehtäviin kuten myyntiin, markkinintiin, talushallintn ja henkilöstöhallintn. Siksi vakuutusplun tavitteena n tarjta vakuutusalan pintja piskelijan suuntautumisvaihtehdsta riippumatta ja siten helpttaa piskelijan rekrytitumista jk vakuutusalalle tai muihin tehtäviin, jissa vakuutusasiiden tuntemus n eduksi. Vakuutusplun kurssit spivat hyvin myös valmennuskursseiksi vakuutusalan man tutkinnn (VTS tutkint) surittaville tai sen surittamista suunnitteleville piskelijille. Ajankhta Vakuutusalan jhdantkurssi käynnistyy jka vusi 1. peridilla. Kurssille vi sallistua masta vusikurssista riippumatta. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst: Vakuutusalan jhdantkurssi, FIE1LK004, 3 p Vakuutustiminnan käytäntö, BUS8LH008, 6 p Ktitaluksien vakuutukset, BUS8LH009, 3 p Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset, BUS8LH010, 3 p B) Muut pintplulle spivat pintjakst Asiantuntijapalveluiden markkininti, MAR1LK002 Sijitus ja vakuutustutteiden myynti ja markkininti, MAR2LK001 C) Perus ja suuntautumisharjittelu, 2 x 15 p D) Opinnäytetyö linkitettynä vakuutusalalle, 15 p Erityisvaatimukset Syventäville pintjaksille (6 p + 3 p + 3 p) sallistuminen edellyttää pääsääntöisesti 3 p:n jhdantkurssin surittamista. Lisäksi Ktitaluksien vakuutukset sekä Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset kursseille sallistuminen edellyttää Vakuutustimen käytäntö kurssin surittamista. Yhteistyökumppanit Finanssialan keskusliitt, Finanssivalvnta FIVA, Työeläkevakuuttaja TELA, Eläke Fennia, Liikennevakuutuskeskus, Phjla Vakuutus Oy, Etera, Fennia, IF, Ilmarinen, Tapila, Valtiknttri, Varma Ilmittautumiset ja lisätiedt Juha Stenbacka, helia.fi puh

8 4. Kiinteistöalanplku Tavitteena n mnipulisen isännöinnin, kiinteistöjhtamisen ja kiinteistövälityksen alan tiettaidn kehittäminen. Opintplun surittanut piskelija tuntee kiinteistöalan timintatavat ja periaatteet. Plku tarjaa alalla tarvittavia pintja piskelijan suuntautumisvaihtehdsta riippumatta ja siten helpttaa piskelijan rekrytitumista isännöinnin, kiinteistöjhtamisen tai kiinteistövälityksen yrityksiin. Ajankhta Plun pintja vi alittaa millin tahansa, mutta keskeinen pintjaks n keväällä viiklla 12 intensiivikurssina suritettava Isännöinnin ja kiinteistöjhtamisen perusteet (BUS8LH004) pintjaks. Opintjaks tteutetaan alan yritysten luennitsijavimin, jten se tarjaa samalla mahdllisuuden verkstitua alan yritysten kanssa ja hankkia työharjittelupaikkja ja/tai pinnäyteaiheita. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst Isännöinnin ja kiinteistöjhtamisen perusteet, BUS8LH004 (3p) B) Muut pintplulle spivat pintjakst Asunt ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH001, (3p) Syventävä yhtiöikeus LAW5LH001, (6 p) Asunt sakeyhtiön talushallint ACC8LH002, (3p) Tilinpäätös ja yritysvertus ACC3LH002, (6p) Tilintarkastuksen nrmiperusteet ACC4LH004, (6p) Digitaalinen markkinintiviestintä COM4LH007, (3p) Asiakaskäyttäytyminen MAR4LH001, (& p) Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien jhtaminen MAR4LH002, (6p) Palvelujen tutteistaminen ja markkininti MAR4LH007, (6p) Myynnin jhtaminen SEL4LH002, (6p) Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely TOO8LH005A, (3p) Itsensä jhtaminen LEA8LH003, (3 p) Lisäksi Kiinteistöalan kulutuskeskus tarjaa seuraavia pintja Kiinteistöikeus (3p) Kaavitus ja rakentaminen, kiinteistönmudstus ja arviinti, (3p) Kiinteistönvälitys liiketimintana, talus ja vertus, (3p) C) Perus ja suuntautumisharjittelu timialalla, 15 tai 30 p D) Opinnäytetyö timialalle, 15 p Yhteistyökumppanit: Kiink Kiinteistöalan Kulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kulutussäätiö Ilmittautuminen ja lisätiedt: Sepp Kinkki, helia.fi puh

9 5. DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Tavitteena n, että piskelija hankkii saksankielisen liiketimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, lu maa urakehitystään tukevaa yhteistyöverksta sekä kehittää maa saksan kielen taitaan. Hän ppii timimaan menestyksekkäästi saksankielisessä liiketimintaympäristössä ja saa sveltaa saksan kielen taitjaan ja tieta maan timintaansa. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään saksankielisen liiketimintaympäristön tarjamat mahdllisuudet harjittaa liiketimintaa. Opiskelija kehittää kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksiaan, jtka vat välttämättömiä saksankielisessä liiketimintaympäristössä, eikä hän epäröi lähteä timimaan saksankieliseen liiketimintaympäristöön. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselleen spivana ajankhtana A) Kielipinnt GER8LH001 Saksan perusteet 1 (3p) GER8LH002 Saksan perusteet 2 (3p) GER8LH003 Saksan jatk 1 (3p) GER8LH 004 Saksan jatk 2 (3p) GER8LH005 Saksan liikeviestintä 1 (3p) GER8LH006 Saksan liikeviestintä 2 (3p) GER8LH007 Saksan kielen suullinen viestintä (3 p) GER8LH009 Saksan kielen rakenteet kknaan verkkkurssi (3 p) B) Saksankielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja GER8LH008 Saksankielinen Eurppa markkina alueena (3 p) IBU8LF003 Germany as an Ecnmic Engine in Eurpe (3 p) Saksankielisen alueen liiketimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia (3p) C) Opiskelijavaiht (20 30 p) Työharjittelu (15 p) Opinnäytetyö, jka yhdistyy saksankieliseen liiketimintaan (15 p) Yhteistyökumppanit HAAGA HELIAn partnerikulut Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä. Ilmittautumiset ja lisätiedt Pirj Takanen Körperich, pirj.takanen helia.fi puh

10 6. Venäjä plku Tavitteena n, että piskelija hankkii Venäjä liiketimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, lu urakehitystä tukevaa yhteistyöverksta sekä kehittää venäjän kielen taitaan. Opiskelija ppii timimaan menestyksekkäästi Venäjän liiketimintaympäristössä, ja saa sveltaa tieta maan timintaansa. Hän pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään Venäjän liiketimintaympäristön tarjamat mahdllisuudet harjittaa liiketimintaa. Venäjä plku kehittää piskelijan kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia, jtka vat välttämättömiä venäläisessä liiketimintaympäristössä. Hän saa rhkeutta lähteä tutkimaan ja timimaan Venäjän liiketimintaympäristössä. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselle spivana ajankhtana. A) Kielipinnt RUS8LH001 Venäjän perusteet 1 (3p) RUS8LH002 Venäjän perusteet 2 (3p) RUS8LH003 Venäjän jatk 1 (3p) RUS8LH 004 Venäjän jatk 2 (3p) RUS8LH005 Liikeviestintää 1 (3p) RUS8LH006 Liikeviestintää 2 (3p) B) Venäjänkielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja RUS8LH007 Venäjän suullinen viestintä (3p) IBU8LH002 Business in the Nrthern Dimensin (3 p) MAR8LH003 Messut, näyttelyt ja tapahtumat (6p), sillin kun tteutus n Venäjällä Venäjän liiketimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia pintjaks (3p). C) Opiskelijavaiht (20 30 p) Työharjittelu (15 p) Opinnäytetyö, jka yhdistyy Venäjän liiketimintaan (15p) Yhteistyökumppanit Plekhanv Russian University f Ecnmics, Mscw, Russia, IMOP (St. Petersburg State Plytechnical University), Russia, FINEC (St. Petersburg State University f Ecnmics and Finance). Ilmittautumiset ja lisätiedt: Virpi Dnner, helia.fi puh

11 7. Phjismainen plku Plun tavitteena n, että piskelija valmentautuu saavaksi timijaksi phjismaiseen liike elämään ja lu maa urakehitystänsä tukevaa verksta. Hän perehtyy phjismaiden taluselämän erityispiirteisiin ja saa valmiuksia timia sumalaisissa tai kansainvälisissä yrityksissä, jilla n phjismaista liiketimintaa. Opiskelija syventää rutsin kielen taitaan niin, että pystyy työskentelemään rutsin kielellä vaativissakin tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselleen spivana ajankhtana. Plun sisältö A) Rutsinkielen sekä kielialueen taluden pinnt esimerkiksi seuraavasta tarjnnasta: Svenska för arbetslivet, SWE1LH002, 6 p Business Swedish (fr Finnish students) SWE1LF001, 6 p Diskutera på svenska, SWE8LH003, 3 p Kll på Nrden, SWE8LH004, 3 p Skrivkurs på nätet, SWE8LH005, 3 p Kulturprtföljen, SWE8LH006, 3 p B) Rutsinkielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja Trender i nrdisk kundrienterat ledarskap, LEA8LH005, 6 p Nrdisk handel, IBU8LS005, 6 p Swedish Culture and Sciety fr Managers, SWE8LF004, 3 p Wrking fr Nrdic Businesses, SWE8LF005, 3 p Opiskelija vi myös surittaa Prv Campuksen kahdesta rutsinkielisestä kulutushjelmasta, utbildningsprgrammet i företagseknmi ja utbildningsprgrammet för turism plkuun sveltuvia pintja sekä nin 30 pintpisteen kknaisuuden liiketaluden tai matkailun lukukausiprjekteissa. C) Opiskelijavaiht Phjlassa, p Työharjittelu Phjlassa, 30 p Opinnäytetyö, 15 p Yhteistyökumppanit Yrkeshögsklan Arcada, Högsklan på Åland, Högsklan i Dalarna, Högsklan i Jönköping, Högsklan i Skövde, Högsklan i Gävle, Linnéuniversitetet, Karlstads Universitet, Södertörn Högskla, Idrttshögsklan, Centrum för livslångt lärande, Niels Brck Cpenhagen Business Cllege, Ingeniørshøjsklan København, Tietgen Sklen, Business Academy Cpenhagen Nrth, Høgsklen i Ǿstfld, Universitet i Stavanger/ Nrsk htellhøgskle, Høgsklen i Osl, Høgsklen i Finnmark, Reykjavik University, University f Akureyri, Lille Bᴂlt Academy f Prfessinal Educatin, Husqvarna, Nrdea. Ilmittautumisest ja lisätiedt: Marjut Melkk, helia.fi puh

12 8. Yrittäjyysplku Plku esittelee yrittäjyyttä uravaihtehtna ja auttaa piskelijaa arviimaan mia mahdllisuuksiaan yrittäjänä. Plkupinnt auttavat piskelijaa lumaan ja kehittämään maa liikeideaansa tai kehittämään j timivan yrityksen liikeideaa ja yritystimintaa. Plkupinnissa lähestytään yritystimintaa erityisesti pk sektrin yritysten ja yrittäjien näkökulmasta. Plkupinnt käytyään piskelijalla n valmiudet perustaa ma yritys tai siirtyä jatkajaksi perheyritykseen tai jhnkin muuhun j vakiintuneeseen yritykseen. Ajankhta Yrittäjyysplun surittaminen vi käynnistyä heti ammattikrkeakulu piskelun alussa tai justavasti pintjen edetessä. Esimerkiksi heti peruspintjen yrittäjyys ja yritystiminta pintjaksn jälkeen tai vasta myöhemmin ammattipintjen tai esihautm pintjen yhteydessä. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst Yrittäjävalmennus, BUS5LH001, 6 p B) Muita plulle spivia pintjaksja Yrittäjyysseminaari, BUS5LH002, 3 p Yrittäjyyden eri mudt, BUS35LH003, 6 p Juridiikkaa pienyrittäjille, LAW4LH003 Yrittäjyyden ajankhtaiset Studia Generalia wrkshpit (wrkshp tyyppisiä pintjaksja, jissa tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa ajankhtaisista aiheista). Start up Schl (field track) C) Harjittelu, 30 p Opiskelija vi surittaa työharjittelunsa massa tai perheensä yrityksessä tai muussa sellaisessa yrityksessä, jssa yrittäjyys n näkyvänä tekijänä peratiivisessa timinnassa. D) Opinnäytetyö, 15 p Opinnäytetyö, jka liittyy yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen, perheyrittäjyyteen tai maan yritystimintaan tai yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Opinnäytetyön vi tehdä yrittäjyysaiheeseen liittyen jk man ammatillisen suuntautumisen pinnäyteryhmässä tai yrittäjyyden teemaryhmässä. Lisätiedt ja ilmittautuminen yrittäjyysplulle: Tarja Römer Paakkanen, tarja.rmer helia.fi puh

13 9. Urheiluliiketiminnanplku Opintjen tavitteena n ppia menestyksekkään urheiluun ja hyvinvintiin liittyvän liiketiminnan minaispiirteet. Opintjen aikana verkstidutaan muiden samanhenkisten ja samassa tilanteessa levien urheilijiden sekä urheiluliiketiminnasta kiinnstuneiden piskelijiden kanssa. Tavitteena n löytää spiva tapa yhdistää urheilu, hyvinvinti ja yrittäjyys. Opintjen jälkeen piskelijalla n valmiudet viedä maa ideaansa eteenpäin ja hyödyntää saamistaan yritys ja seuraympäristössä. Opinnt kehittävät myös piskelijan valmiuksia työskennellä tisen palveluksessa urheiluun ja hyvinvintiin liittyvän liiketiminnan alueella. Ajankhta Urheiluliiketiminnan plku alkaa jka lukuvuden 5. peridissa ja plkukknaisuus n mahdllista surittaa yhden vuden kuluessa. Plun sisältö (yhteensä 15p) A) Plulla tarjttavat pintjakst Urheilutapahtuman järjestäminen, BUS8LH012 (5 p) Urheilutapahtuman suunnittelu ja käytännön tteuttaminen Tapahtumajärjestämisen ansaintalgiikka Palvelu ja myynti urheilutapahtumassa Urheiluliiketiminnan mahdllisuudet, BUS8LH013 (5 p) Urheiluun ja hyvinvinti liiketiminta alueena Urheilusaamisen tutteistaminen ja liikeideiden kehittäminen Liiketiminnan perusteen ymmärtäminen ja ulkistamisen mahdllisuudet Urheiluseuran liiketimintasaaja, BUS8LH014 (5p) Seuratiminnan ja liikuntapalveluiden myynninedistäminen Urheiluseuran varainhankinta ja taludenhit Seuran spimukset ja ikeudelliset käytännön asiat B) Perus ja suuntautumisharjittelut p C) Opinnäytetyö aihealueelta 15 p Yhteistyökumppanit Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (Urhea), pääkaupunkiseudun urheiluseurat ja palvelurganisaatit. Ilmittautuminen ja lisätiedt Ville Hanni, helia.fi puh

14 10. Kauppiasyrittäjyysplku Kauppiasyrittäjyysplku n Rukakeskn yhdessä ammattikrkeakulujen kanssa kehittämä väylä kuluttautua K kauppiaaksi sana tradenmi ja restnmipintja. Opinnt n tarkitettu vähittäiskaupasta ja yrittäjyydestä kiinnstuneille piskelijille. Rukakeskn tavitteena n löytää mtivituneita ja saavia kauppiaskandidaatteja. Opintja vi surittaa lähes kaikissa ammattikrkeakuluissa. Opinnt suritetaan verkk piskeluna ja ne rakentuvat neljästä 5 p:n jakssta, jiden yhteydessä suritetaan harjittelut ammattikrkeakulujen vaatimusten mukaisesti. Myös pinnäyte vidaan tehdä plkupintihin liittyen. Maksimissaan kauppiasyrittäjyyspintjen laajuus n 65 p. Lähtötas ja sidnnaisuudet muihin pintihin Kauppiasyrittäjyysplun pinnt vi alittaa peruspintjen jälkeen. Kauppiasurasta kiinnstuneiden piskelijiden kannattaa varata tapaaminen HAAGA HELIAn yhteyshenkilön kanssa j ensimmäisen piskeluvuden aikana. Klme viiden pintpisteen mduulia suritetaan C ASO pintina ja neljäs mduuli sijitetaan vapaasti valittaviin pintihin. Plun sisältö A) Plkuun sisältyvät pintjakst Päivittäistavarakaupan timintaympäristö, 5 p Vähittäiskaupan kilpailukeint, 5 p Kaupan henkilöstöjhtaminen, 5 p Timinnan suunnittelu ja seuranta, 5 p B) Perus ja suuntautumisharjittelut K kaupissa, 2 x 15 p C) Opinnäytetyö Rukakeskn tematiikasta, 15 p Ilmittautuminen ja lisätiedt Kimm Greis, helia.fi puh

Perusopinnot + pakolliset ammattiopinnot: Tuetaan opiskelijan yrittäjyyttä yleisesti. Ammattiosaamista syventävät opinnot eli ASOt

Perusopinnot + pakolliset ammattiopinnot: Tuetaan opiskelijan yrittäjyyttä yleisesti. Ammattiosaamista syventävät opinnot eli ASOt Yrittäjyyspolku Ajankohta: Yrittäjyyspolun opinnot voi aloittaa heti ammattikorkeakoulu opiskelun alussa tai joustavasti opintojen edetessä. Esimerkiksi heti perusopintojen Yrittäjyys ja yritystoiminta

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tutkintonimike Tradenomi Tutkintotaso Ohjelman laajuus AMK-tutkinto 210 opintopistettä 3,5 vuotta Ohjelman

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot