Liiketalouden opintopolut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden opintopolut"

Transkriptio

1 Liiketaluden pintplut

2 2

3 Sisällysluettel 1. Opintplut Pankkiplku Vakuutusplku Kiinteistöalanplku DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Venäjä plku Phjismainen plku Yrittäjyysplku Urheiluliiketiminnanplku Kauppiasyrittäjyysplku

4 1. Opintplut HAAGA HELIA ammattikrkeakulun liiketaluden kulutushjelman tavitteena n kuluttaa tradenmeista mnisaajia, jilla n yksi tai useampi vahva erityissaamisalue. Jkainen piskelija erikistuu valitsemalla suuntautumisvaihtehdkseen jnkun seuraavista: markkininti ja myynti laskentatimi ja rahitus HRM ja jhtaminen KV liiketiminta ja lgistiikka mainnta ja yritysviestintä yrittäjyys. Suuntautumisvaihtehdn rinnalla liiketaluden piskelijalla n mahdllisuus hankkia erityissaamista pintpluilta. Opintplulla tarkitetaan tietylle timialalle, liiketiminnan sektrille tai kielialueelle keskittyvää pintkknaisuutta. Plulla piskelun tulee perustua piskelijan miin aktiivisiin valintihin, mikä tarkittaa, että plkupintihin ei lueta mukaan petussuunnitelman mukaisia pakllisia perus tai ammattipintja. Opintplulla tarjttavista pintjaksista tulee yhteenlaskettuna mudstua vähintään 15 pintpisteen kknaisuus piskelijan tutkintn luettavissa levia pintja. Opiskelija, jlla n vähintään 45 pintpisteen edestä hyväksyttyjä surituksia valitulta pintplulta, saa pyynnöstä HAAGA HELIAn tdistuksen erikistumisestaan. Valinnaisten pintjaksjen lisäksi plkuihin kuuluu lennaisena sana plun tavitteiden mukainen työharjittelu, pinnäytetyön tekeminen sekä kansainvälinen vaiht k. kielialueelle. Opintplkujen perusajatuksena n, että aina kun piskelijalla n pinnissaan valinnan mahdllisuus, hän tekee valintansa systemaattisesti plun tavitteiden mukaisesti. Näin piskelijalle kertyy erityissaamista pintjen edetessä. Opintplut eivät tarkita lisäpiskelua, vaan sitä että merkittävä sa tradenmikulutuksen 210 p tutkinnsta piskellaan valitun erityissaamisalueen tavitteen mukaisesti. Opintpluista n mnenlaista hyötyä piskelijille. Opiskelija saa erityissaamista valitsemaltaan alueelta. Plulle sallistuminen helpttaa mielenkiintisen pinnäytetyöaiheen saamista ja lu mahdllisuuksia työllistyä valitun alan tehtäviin. Opintplkuja n tarjlla seuraavilta erityissaamisalueilta: Timialakhtaiset plut Pankkiplku Vakuutusplku Kiinteistöalan plku Timialakhtaisilla pintpluilla piskelija kehittää erityissaamistaan khteena levalla timialalla ja saa näin merkittävää lisäarva miin pintihinsa. Opintplulla suritettavat pintjakst vidaan lukea syventävien pintjen C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin kuuluviksi. 4

5 Kielialueiden plut DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Venäjä plku Phjismainen plku Kieliplun surittamalla piskelija kehittää kyseisen kielialueen liiketimintasaamistaan. Hänelle syntyy vahva kielitait ja tuntemus k. kielialueesta. Opintjen sisältäessä myös liiketimintaan keskittyviä pintja ne vidaan lukea syventäväksi C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin kuuluviksi. Yrittäjyyden plut Yrittäjyysplku Urheiluliiketiminnanplku Kauppiasyrittäjyysplku Yrittäjyyden pintplun suritettuaan piskelija tunnistaa mat mahdllisuutensa yrittäjänä ja hänellä n myös valmiudet perustaa ma yritys. Opintjakst vidaan lukea C ASO mduuliksi, 15 p. Opintjaksja vidaan surittaa myös vapaasti valittaviin pintihin. Ohessa vat kuvaukset kunkin plun ajankhdista, tavitteista ja sisällöistä. Niissä n myös mainittu nimeltä yhteyshenkilö (ns. plkuvastaava), jlta saa lisätieta plun tteuttamisesta. 5

6 2. Pankkiplku Pankkiplun tavitteena n mnipulisen ja asteittain syvenevän pankki ja rahitusalan tiettaidn kehittäminen. Opintplun surittanut piskelija tuntee pankin timintatavat ja periaatteet ja hallitsee alan keskeiset rahitus ja sijituspalvelut eri asiakasryhmille. Hänellä n valmiudet timia itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä pankin asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija kykenee hahmttamaan pankkitiminnan pääprsessit ja itsenäisesti arviimaan asiantuntijiden timintaa prsessien eri vaiheissa. Ajankhta Optimaalinen pintplun alitus n vusittain tammikuussa järjestettävä Jhdatus pankkitimintaan pintjaks. Kaikilla pankkiplun pintjaksilla lähipetus keskitetään intensiiviviikille erikseen vahvistettavan lukuvusisuunnitelman mukaisesti. Susiteltavaa n, että finanssitimialan työtehtäviin tähtäävä piskelija täydentäisi saamistaan sin vakuutusplun pinnilla. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst: Jhdatus pankkialalle, FIE1LK003, 3 p Pankkiprjekti (käytännönläheinen tutustuminen pankkitimintaan) 3 6 p (prjektikhtainen), BUS8LH005 Säästäminen ja sijittaminen, BUS8LH006, 6 p Pankki ja rahitusalan ikeutta, LAW8LH006, 6 p Pankkipalvelut ja prsessit, BUS8LH007, 6 p B) Muut pintplulle spivat pintjakst: Asunt ja kiinteistöjuridiikka, 3 p (liiketalus, LAW8LH001) Perhe ja perintöikeus, 3 p (liiketalus, LAW8LH005) Henkilövertus, 3 p (liiketalus, ACC8LH003) Yrityksen arvnmääritys ja yrityskaupat, 3 p (FINA, FIE2LK002) Financial Mdelling Using Excel, 3 p (FINA, TOO2LK001) Advanced Financial Excel and VBA, 3 p (FINA, TOO2LK002) Rahitusliiketiminnan erityispiirteet, 3 p (FINA, FIE2LK004) Sijitus ja vakuutusliiketiminnan myynti ja markkininti, 3 p (FINA, MAR2LK001) C) Perus ja suuntautumisharjittelu timialalla, 15 tai 30 p D) Opinnäytetyö timialalle, 15 p Yhteistyökumppanit: Aktia Pankki, Finanssialan Keskusliitt ry (FK), Finanssivalvnta, Handelsbanken, Nasdaq OMX Nrdic, Nrdea ryhmä, OP Phjla ryhmä, Samp Pankki/Danske Bank ryhmä, Sumen Pankki, Tapila Pankki. Ilmittautuminen ja lisätiedt: Petri Vaini, helia.fi puh

7 3. Vakuutusplku Vakuutusalalla tarvitaan asiantuntijita eri tehtäviin kuten myyntiin, markkinintiin, talushallintn ja henkilöstöhallintn. Siksi vakuutusplun tavitteena n tarjta vakuutusalan pintja piskelijan suuntautumisvaihtehdsta riippumatta ja siten helpttaa piskelijan rekrytitumista jk vakuutusalalle tai muihin tehtäviin, jissa vakuutusasiiden tuntemus n eduksi. Vakuutusplun kurssit spivat hyvin myös valmennuskursseiksi vakuutusalan man tutkinnn (VTS tutkint) surittaville tai sen surittamista suunnitteleville piskelijille. Ajankhta Vakuutusalan jhdantkurssi käynnistyy jka vusi 1. peridilla. Kurssille vi sallistua masta vusikurssista riippumatta. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst: Vakuutusalan jhdantkurssi, FIE1LK004, 3 p Vakuutustiminnan käytäntö, BUS8LH008, 6 p Ktitaluksien vakuutukset, BUS8LH009, 3 p Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset, BUS8LH010, 3 p B) Muut pintplulle spivat pintjakst Asiantuntijapalveluiden markkininti, MAR1LK002 Sijitus ja vakuutustutteiden myynti ja markkininti, MAR2LK001 C) Perus ja suuntautumisharjittelu, 2 x 15 p D) Opinnäytetyö linkitettynä vakuutusalalle, 15 p Erityisvaatimukset Syventäville pintjaksille (6 p + 3 p + 3 p) sallistuminen edellyttää pääsääntöisesti 3 p:n jhdantkurssin surittamista. Lisäksi Ktitaluksien vakuutukset sekä Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset kursseille sallistuminen edellyttää Vakuutustimen käytäntö kurssin surittamista. Yhteistyökumppanit Finanssialan keskusliitt, Finanssivalvnta FIVA, Työeläkevakuuttaja TELA, Eläke Fennia, Liikennevakuutuskeskus, Phjla Vakuutus Oy, Etera, Fennia, IF, Ilmarinen, Tapila, Valtiknttri, Varma Ilmittautumiset ja lisätiedt Juha Stenbacka, helia.fi puh

8 4. Kiinteistöalanplku Tavitteena n mnipulisen isännöinnin, kiinteistöjhtamisen ja kiinteistövälityksen alan tiettaidn kehittäminen. Opintplun surittanut piskelija tuntee kiinteistöalan timintatavat ja periaatteet. Plku tarjaa alalla tarvittavia pintja piskelijan suuntautumisvaihtehdsta riippumatta ja siten helpttaa piskelijan rekrytitumista isännöinnin, kiinteistöjhtamisen tai kiinteistövälityksen yrityksiin. Ajankhta Plun pintja vi alittaa millin tahansa, mutta keskeinen pintjaks n keväällä viiklla 12 intensiivikurssina suritettava Isännöinnin ja kiinteistöjhtamisen perusteet (BUS8LH004) pintjaks. Opintjaks tteutetaan alan yritysten luennitsijavimin, jten se tarjaa samalla mahdllisuuden verkstitua alan yritysten kanssa ja hankkia työharjittelupaikkja ja/tai pinnäyteaiheita. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst Isännöinnin ja kiinteistöjhtamisen perusteet, BUS8LH004 (3p) B) Muut pintplulle spivat pintjakst Asunt ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH001, (3p) Syventävä yhtiöikeus LAW5LH001, (6 p) Asunt sakeyhtiön talushallint ACC8LH002, (3p) Tilinpäätös ja yritysvertus ACC3LH002, (6p) Tilintarkastuksen nrmiperusteet ACC4LH004, (6p) Digitaalinen markkinintiviestintä COM4LH007, (3p) Asiakaskäyttäytyminen MAR4LH001, (& p) Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien jhtaminen MAR4LH002, (6p) Palvelujen tutteistaminen ja markkininti MAR4LH007, (6p) Myynnin jhtaminen SEL4LH002, (6p) Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely TOO8LH005A, (3p) Itsensä jhtaminen LEA8LH003, (3 p) Lisäksi Kiinteistöalan kulutuskeskus tarjaa seuraavia pintja Kiinteistöikeus (3p) Kaavitus ja rakentaminen, kiinteistönmudstus ja arviinti, (3p) Kiinteistönvälitys liiketimintana, talus ja vertus, (3p) C) Perus ja suuntautumisharjittelu timialalla, 15 tai 30 p D) Opinnäytetyö timialalle, 15 p Yhteistyökumppanit: Kiink Kiinteistöalan Kulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kulutussäätiö Ilmittautuminen ja lisätiedt: Sepp Kinkki, helia.fi puh

9 5. DAS plku (Deutschland Austria Schweiz) Tavitteena n, että piskelija hankkii saksankielisen liiketimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, lu maa urakehitystään tukevaa yhteistyöverksta sekä kehittää maa saksan kielen taitaan. Hän ppii timimaan menestyksekkäästi saksankielisessä liiketimintaympäristössä ja saa sveltaa saksan kielen taitjaan ja tieta maan timintaansa. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään saksankielisen liiketimintaympäristön tarjamat mahdllisuudet harjittaa liiketimintaa. Opiskelija kehittää kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksiaan, jtka vat välttämättömiä saksankielisessä liiketimintaympäristössä, eikä hän epäröi lähteä timimaan saksankieliseen liiketimintaympäristöön. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselleen spivana ajankhtana A) Kielipinnt GER8LH001 Saksan perusteet 1 (3p) GER8LH002 Saksan perusteet 2 (3p) GER8LH003 Saksan jatk 1 (3p) GER8LH 004 Saksan jatk 2 (3p) GER8LH005 Saksan liikeviestintä 1 (3p) GER8LH006 Saksan liikeviestintä 2 (3p) GER8LH007 Saksan kielen suullinen viestintä (3 p) GER8LH009 Saksan kielen rakenteet kknaan verkkkurssi (3 p) B) Saksankielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja GER8LH008 Saksankielinen Eurppa markkina alueena (3 p) IBU8LF003 Germany as an Ecnmic Engine in Eurpe (3 p) Saksankielisen alueen liiketimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia (3p) C) Opiskelijavaiht (20 30 p) Työharjittelu (15 p) Opinnäytetyö, jka yhdistyy saksankieliseen liiketimintaan (15 p) Yhteistyökumppanit HAAGA HELIAn partnerikulut Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä. Ilmittautumiset ja lisätiedt Pirj Takanen Körperich, pirj.takanen helia.fi puh

10 6. Venäjä plku Tavitteena n, että piskelija hankkii Venäjä liiketimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, lu urakehitystä tukevaa yhteistyöverksta sekä kehittää venäjän kielen taitaan. Opiskelija ppii timimaan menestyksekkäästi Venäjän liiketimintaympäristössä, ja saa sveltaa tieta maan timintaansa. Hän pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään Venäjän liiketimintaympäristön tarjamat mahdllisuudet harjittaa liiketimintaa. Venäjä plku kehittää piskelijan kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia, jtka vat välttämättömiä venäläisessä liiketimintaympäristössä. Hän saa rhkeutta lähteä tutkimaan ja timimaan Venäjän liiketimintaympäristössä. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselle spivana ajankhtana. A) Kielipinnt RUS8LH001 Venäjän perusteet 1 (3p) RUS8LH002 Venäjän perusteet 2 (3p) RUS8LH003 Venäjän jatk 1 (3p) RUS8LH 004 Venäjän jatk 2 (3p) RUS8LH005 Liikeviestintää 1 (3p) RUS8LH006 Liikeviestintää 2 (3p) B) Venäjänkielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja RUS8LH007 Venäjän suullinen viestintä (3p) IBU8LH002 Business in the Nrthern Dimensin (3 p) MAR8LH003 Messut, näyttelyt ja tapahtumat (6p), sillin kun tteutus n Venäjällä Venäjän liiketimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia pintjaks (3p). C) Opiskelijavaiht (20 30 p) Työharjittelu (15 p) Opinnäytetyö, jka yhdistyy Venäjän liiketimintaan (15p) Yhteistyökumppanit Plekhanv Russian University f Ecnmics, Mscw, Russia, IMOP (St. Petersburg State Plytechnical University), Russia, FINEC (St. Petersburg State University f Ecnmics and Finance). Ilmittautumiset ja lisätiedt: Virpi Dnner, helia.fi puh

11 7. Phjismainen plku Plun tavitteena n, että piskelija valmentautuu saavaksi timijaksi phjismaiseen liike elämään ja lu maa urakehitystänsä tukevaa verksta. Hän perehtyy phjismaiden taluselämän erityispiirteisiin ja saa valmiuksia timia sumalaisissa tai kansainvälisissä yrityksissä, jilla n phjismaista liiketimintaa. Opiskelija syventää rutsin kielen taitaan niin, että pystyy työskentelemään rutsin kielellä vaativissakin tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Ajankhta Opiskelija vi alittaa pintplun itselleen spivana ajankhtana. Plun sisältö A) Rutsinkielen sekä kielialueen taluden pinnt esimerkiksi seuraavasta tarjnnasta: Svenska för arbetslivet, SWE1LH002, 6 p Business Swedish (fr Finnish students) SWE1LF001, 6 p Diskutera på svenska, SWE8LH003, 3 p Kll på Nrden, SWE8LH004, 3 p Skrivkurs på nätet, SWE8LH005, 3 p Kulturprtföljen, SWE8LH006, 3 p B) Rutsinkielisen alueen liiketimintaan keskittyviä pintja Trender i nrdisk kundrienterat ledarskap, LEA8LH005, 6 p Nrdisk handel, IBU8LS005, 6 p Swedish Culture and Sciety fr Managers, SWE8LF004, 3 p Wrking fr Nrdic Businesses, SWE8LF005, 3 p Opiskelija vi myös surittaa Prv Campuksen kahdesta rutsinkielisestä kulutushjelmasta, utbildningsprgrammet i företagseknmi ja utbildningsprgrammet för turism plkuun sveltuvia pintja sekä nin 30 pintpisteen kknaisuuden liiketaluden tai matkailun lukukausiprjekteissa. C) Opiskelijavaiht Phjlassa, p Työharjittelu Phjlassa, 30 p Opinnäytetyö, 15 p Yhteistyökumppanit Yrkeshögsklan Arcada, Högsklan på Åland, Högsklan i Dalarna, Högsklan i Jönköping, Högsklan i Skövde, Högsklan i Gävle, Linnéuniversitetet, Karlstads Universitet, Södertörn Högskla, Idrttshögsklan, Centrum för livslångt lärande, Niels Brck Cpenhagen Business Cllege, Ingeniørshøjsklan København, Tietgen Sklen, Business Academy Cpenhagen Nrth, Høgsklen i Ǿstfld, Universitet i Stavanger/ Nrsk htellhøgskle, Høgsklen i Osl, Høgsklen i Finnmark, Reykjavik University, University f Akureyri, Lille Bᴂlt Academy f Prfessinal Educatin, Husqvarna, Nrdea. Ilmittautumisest ja lisätiedt: Marjut Melkk, helia.fi puh

12 8. Yrittäjyysplku Plku esittelee yrittäjyyttä uravaihtehtna ja auttaa piskelijaa arviimaan mia mahdllisuuksiaan yrittäjänä. Plkupinnt auttavat piskelijaa lumaan ja kehittämään maa liikeideaansa tai kehittämään j timivan yrityksen liikeideaa ja yritystimintaa. Plkupinnissa lähestytään yritystimintaa erityisesti pk sektrin yritysten ja yrittäjien näkökulmasta. Plkupinnt käytyään piskelijalla n valmiudet perustaa ma yritys tai siirtyä jatkajaksi perheyritykseen tai jhnkin muuhun j vakiintuneeseen yritykseen. Ajankhta Yrittäjyysplun surittaminen vi käynnistyä heti ammattikrkeakulu piskelun alussa tai justavasti pintjen edetessä. Esimerkiksi heti peruspintjen yrittäjyys ja yritystiminta pintjaksn jälkeen tai vasta myöhemmin ammattipintjen tai esihautm pintjen yhteydessä. Plun sisältö A) Plulla tarjttavat pintjakst Yrittäjävalmennus, BUS5LH001, 6 p B) Muita plulle spivia pintjaksja Yrittäjyysseminaari, BUS5LH002, 3 p Yrittäjyyden eri mudt, BUS35LH003, 6 p Juridiikkaa pienyrittäjille, LAW4LH003 Yrittäjyyden ajankhtaiset Studia Generalia wrkshpit (wrkshp tyyppisiä pintjaksja, jissa tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa ajankhtaisista aiheista). Start up Schl (field track) C) Harjittelu, 30 p Opiskelija vi surittaa työharjittelunsa massa tai perheensä yrityksessä tai muussa sellaisessa yrityksessä, jssa yrittäjyys n näkyvänä tekijänä peratiivisessa timinnassa. D) Opinnäytetyö, 15 p Opinnäytetyö, jka liittyy yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen, perheyrittäjyyteen tai maan yritystimintaan tai yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Opinnäytetyön vi tehdä yrittäjyysaiheeseen liittyen jk man ammatillisen suuntautumisen pinnäyteryhmässä tai yrittäjyyden teemaryhmässä. Lisätiedt ja ilmittautuminen yrittäjyysplulle: Tarja Römer Paakkanen, tarja.rmer helia.fi puh

13 9. Urheiluliiketiminnanplku Opintjen tavitteena n ppia menestyksekkään urheiluun ja hyvinvintiin liittyvän liiketiminnan minaispiirteet. Opintjen aikana verkstidutaan muiden samanhenkisten ja samassa tilanteessa levien urheilijiden sekä urheiluliiketiminnasta kiinnstuneiden piskelijiden kanssa. Tavitteena n löytää spiva tapa yhdistää urheilu, hyvinvinti ja yrittäjyys. Opintjen jälkeen piskelijalla n valmiudet viedä maa ideaansa eteenpäin ja hyödyntää saamistaan yritys ja seuraympäristössä. Opinnt kehittävät myös piskelijan valmiuksia työskennellä tisen palveluksessa urheiluun ja hyvinvintiin liittyvän liiketiminnan alueella. Ajankhta Urheiluliiketiminnan plku alkaa jka lukuvuden 5. peridissa ja plkukknaisuus n mahdllista surittaa yhden vuden kuluessa. Plun sisältö (yhteensä 15p) A) Plulla tarjttavat pintjakst Urheilutapahtuman järjestäminen, BUS8LH012 (5 p) Urheilutapahtuman suunnittelu ja käytännön tteuttaminen Tapahtumajärjestämisen ansaintalgiikka Palvelu ja myynti urheilutapahtumassa Urheiluliiketiminnan mahdllisuudet, BUS8LH013 (5 p) Urheiluun ja hyvinvinti liiketiminta alueena Urheilusaamisen tutteistaminen ja liikeideiden kehittäminen Liiketiminnan perusteen ymmärtäminen ja ulkistamisen mahdllisuudet Urheiluseuran liiketimintasaaja, BUS8LH014 (5p) Seuratiminnan ja liikuntapalveluiden myynninedistäminen Urheiluseuran varainhankinta ja taludenhit Seuran spimukset ja ikeudelliset käytännön asiat B) Perus ja suuntautumisharjittelut p C) Opinnäytetyö aihealueelta 15 p Yhteistyökumppanit Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (Urhea), pääkaupunkiseudun urheiluseurat ja palvelurganisaatit. Ilmittautuminen ja lisätiedt Ville Hanni, helia.fi puh

14 10. Kauppiasyrittäjyysplku Kauppiasyrittäjyysplku n Rukakeskn yhdessä ammattikrkeakulujen kanssa kehittämä väylä kuluttautua K kauppiaaksi sana tradenmi ja restnmipintja. Opinnt n tarkitettu vähittäiskaupasta ja yrittäjyydestä kiinnstuneille piskelijille. Rukakeskn tavitteena n löytää mtivituneita ja saavia kauppiaskandidaatteja. Opintja vi surittaa lähes kaikissa ammattikrkeakuluissa. Opinnt suritetaan verkk piskeluna ja ne rakentuvat neljästä 5 p:n jakssta, jiden yhteydessä suritetaan harjittelut ammattikrkeakulujen vaatimusten mukaisesti. Myös pinnäyte vidaan tehdä plkupintihin liittyen. Maksimissaan kauppiasyrittäjyyspintjen laajuus n 65 p. Lähtötas ja sidnnaisuudet muihin pintihin Kauppiasyrittäjyysplun pinnt vi alittaa peruspintjen jälkeen. Kauppiasurasta kiinnstuneiden piskelijiden kannattaa varata tapaaminen HAAGA HELIAn yhteyshenkilön kanssa j ensimmäisen piskeluvuden aikana. Klme viiden pintpisteen mduulia suritetaan C ASO pintina ja neljäs mduuli sijitetaan vapaasti valittaviin pintihin. Plun sisältö A) Plkuun sisältyvät pintjakst Päivittäistavarakaupan timintaympäristö, 5 p Vähittäiskaupan kilpailukeint, 5 p Kaupan henkilöstöjhtaminen, 5 p Timinnan suunnittelu ja seuranta, 5 p B) Perus ja suuntautumisharjittelut K kaupissa, 2 x 15 p C) Opinnäytetyö Rukakeskn tematiikasta, 15 p Ilmittautuminen ja lisätiedt Kimm Greis, helia.fi puh

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin MaO:n pintinf 2013 Opintinfn diat tulevat näkyviin MaO:n blgiin http://blgs.helsinki.fi/maantieteenpiskelijat-ry Infn rakenne Tiedtusasiat Kandidaatin tutkint, pääainevalinta Ensimmäisen, tisen ja klmannen

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2016 2017 VALINNAISAINETARJOTIN 8. lukalle Hyvä 7.lukkalainen! Tämä vihknen esittelee Hämeenkyrön Yhteiskulun valinnaisainetarjnnan 7.lukkalaisille. Valinnaisaineet

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan otetaan syksyllä 2010 alkavaan ryhmään 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN Avustuksen

Lisätiedot

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma opintosuuntana saksan kieli ja kulttuuri

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma opintosuuntana saksan kieli ja kulttuuri Opetussuunnitelma 2017-2020. LUONNOSVERSIO 2.2.2017 Mnialaisen kieliasiantuntijan maisterihjelma pintsuuntana saksan kieli ja kulttuuri Opetussuunnitelma n pettajille ja piskelijille tarkitettu hjeist

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina ANTIIKIN KULTTUURI 2015-2017 Antiikin kulttuuri n vapaa sivuaine kaikille ylipistn piskelijiksi hyväksytyillä. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri sa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen Digitaalinen tarinankerrnta 20.3.2013 HTKS152 Oman saamisen tunnistaminen ja tutteistaminen Tänään kurssin käytännöistä digitaalinen tarinankerrnta - taustaa digitaalisen tarinan laatiminen: prsessi ja

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto Tpinpuist (Tpi UrbanMine) Innvatiivinen kierttaluspuist LOPPURAPORTTI 9.3.2016 Mari Saari, Ida Rönnlund, Tea Miller, Anna Hillgrén ja Teresa Lindhlm Gaia Cnsulting Oy www.gaia.fi SISÄLTÖ Hankkeen tavitteet

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot