Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke"

Transkriptio

1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA Kittilän kunta 1

2 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle Hankkeen tavitteet Hankkeen khderyhmät Hankkeen timenpiteet Hankkeen tteutusaika ja tteuttamissuunnitelma Hankkeen tteuttaja ja sidsryhmät Kustannusarvi ja rahitussuunnitelma Hankkeen hjausryhmä Tiedtus ja tulsten levittäminen

3 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 1. Tausta ja tarve hankkeelle Levin aluetta kehitetään Levi3 -kehittämissuunnitelman mukaisesti. Siinä alueelle n määritelty seuraava kasvutavite: Vunna 2020 Levi n Phjis-Eurpan kiinnstavin, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, jka tarjaa luntn ja lappilaiseen kulttuuriin perustuvia mnipulisia matkailupalveluita. Suunnitelmassa nähdään tähän liittyen tärkeinä teemina työviman saannin turvaaminen, kansainvälinen kulutusyhteistyö, lisäksi mainitaan leiritiminnan kehittäminen sekä rinnetimintjen jatkuva parantaminen. Levillä n Sumen parhaimmat mahdllisuudet lumilajien harrastukseen sekä ammattimaiseen valmennusja kilpailutimintaan. Levi tarjaa phjisen sijaintinsa, lumivarmuuden, rinteiden, latujen ja maastjen takia kaikkiin lumilajeihin erinmaiset lajiharjittelulsuhteet. Tätä mahdllisuutta ei tällä hetkellä le kuitenkaan pystytty täysimääräisesti hyödyntämään. Myöskään j lemassa levien digitaalisten, valmennuksessa hyödynnettävien tteutusten ja svellusten tarjlla levaa ptentiaalia ei le vielä täysin tettu Levillä käyttöön eikä niiden sveltamismahdllisuuksia alueelle le vielä kartitettu. Tämän hankkeen tavitteena n timinnillaan tukea alueen valtakunnallista sekä kansainvälistä vetvimaisuutta lumilajien harrastajien näkökulmasta ja parantaa alueen edellytyksiä timia krkeatasisena harjitus-, valmennus- ja kilpailukeskuksena. Rvaniemellä timiva, huippu-urheiluakatemiastatuksen 1 saanut Lapin urheiluakatemia ja lumilajien erityistehtävän saanut Lapin urheilupistn valmennuskeskus hyödyntävät j nyt timinnassaan Levin tarjamia mahdllisuuksia. Ne tulevat tulevaisuudessa hyödyntämään yhä suuremmassa määrin hankkeessa syntyvää, Levillä timivaa krkeatasista lajivalmennus- ja harjittelukeskusta. Alppilajien salta Sumessa ei le valtakunnallisesti timivaa huippu-urheiluakatemiaa. Hankkeen tavitteena n se, että hankkeessa lutava strateginen yhteistyö Levin Alppikulun ja Lapin urheiluakatemian välille tekee mahdlliseksi luda timiva kknaisuus, jnka phjalta vidaan hankkeen tulksena hakea Levi Snw Sprts Academylle Sumen ensimmäisen valtakunnallisen Alppiakatemian statusta. Hankkeen aikana kartitetaan myös maast- ja ampumahiihdn salta edellytyksiä liittyä mukaan akatemian timintaan, minkä tulksena Levi vi timia lajien kansallisesti merkittävänä harjittelu- ja kilpailukeskuksena. Tähän yhteistyöhön tarvitaan jatkssa mukaan myös alppilajien Sumen lajiliitt, Ski Sprt Finland Ry, jnka ydintehtävä n kasvattaa tai kehittää alppilajeissa menestyviä huippu-urheilijita, parantaa ja rakentaa alppi ja freestylehiihdn urheilullista pulta ja timintaedellytyksiä ja jka kehittää huippu-urheilua, seura- ja kilpailutimintaa sekä lahjakkaita yksilöitä. Lajiliitt Ski Sprt Finlandilla n valtuutus myöntää Levi Snw Sprts Academylle Sumen Alppiakatemian status, mikäli tarvittavat kriteerit hankkeen myötä saadaan täytettyä. Näihin kriteereihin kuuluvat mm. edellä mainittu strateginen yhteistyö sekä timinta riittävällä taslla ja laajuudella. 1 Sumessa timii yhdeksäntista alueellista tai paikallista urheiluakatemiaa, jiden tehtävänä n auttaa urheilijita piskelun ja urheilun yhdistämisessä. Akatemiat sallistuvat myös valmennuksen järjestämiseen sekä varmistavat urheilijille tärkeiden tukipalvelujen saatavuuden. Urheiluakatemiat timivat perus-, tisella- ja krkea-asteella ja niiden timintaa krdini valtakunnallisesti Sumen Olympiakmitea. Kymmenen urheiluakatemiaa n saanut Olympiakmitealta huippu-urheiluakatemiastatuksen. (www.ll.fi). 3

4 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Maasthiihdssa yhteistyöhön tarvitaan mukaan lajiliitt Hiihtliitt ja vastaavasti ampumahiihdssa Ampumahiihtliitt, jtka vastaavat lajien timinnasta samaan tapaan kuin Ski Sprt Finland ry alppi- ja freestylehiihdssa. Alueen yrityksistä erityisesti lajiharjittelun käytännön lsuhteista pitkälti vastaava Levi Ski Resrt Ltd:llä n myös merkittävä rli yhteistyössä. Riittävän krkeatasiset harjittelulsuhteet vat saltaan edellytys valtakunnallisen Alppiakatemia -statuksen saamiseksi. Levin Alppikulutiminta Levillä alppilajien valmennus- ja kilpailutimintaa vie aktiivisesti eteenpäin Levi Ski Club, jka n vunna 1991 perustettu alppihiihtseura. Levi Ski Club perehdyttää lapset ja nuret alppilajien salihin ja edesauttaa lajin kilpailutimintaa Sumessa. Sääntöjensä mukaan seura edistää alle 15-vutiaiden lasten ja nurten alppiharrastusta. Seura tarjaa harrastajille laadukasta hjattua timintaa hyvien valmentajien jhdlla ja mahdllisuuden kehittyä yhdeksi alppimaailman tähdistä. Alppilajien aktiiviharrastajat vivat yhdistää j nyt tisen asteen pintihinsa lajien ammattimaista harjittelua Levin Alppikulussa, jka timii Kittilän lukin yhteydessä. Levi Ski Club tekee tiivistä yhteistyötä Levin Alppikulun kanssa. Levin Alppikulussa timii kaksi linjaa: mnitimilinja sekä huippuurheilulinja. Mnitaitlinja tarjaa ppilaille perustaidt ja -tiedt eri alppilajien petuksesta, ja linjalla piskelijat surittavat ylippilastutkinnn lisäksi hiihdnpettajan pätevyyden. Mnitaitlinja n timinut Kittilän lukin yhteydessä yhtäjaksisesti vudesta 1999 lähtien ja siellä n piskellut tähän mennessä yhteensä nin 150 piskelijaa. Lukuvunna mnitaitlinjalla n 21 piskelijaa. Alppikulun huippu-urheilulinja n piskellut ppilaita ensimmäisen kerran vusina sekä uudelleen vudesta 2011 lähtien. Valmennusryhmään kuuluu kaudella kahdeksan urheilijaa, jtka kaikki edustavat ikäkautensa huippuja Sumessa. Tavitteena n, että jatkssa saadaan uusia piskelijita huippu-urheilulinjalle vusittain. Kuva 1 Alppikulun huippulinjan ppilaat harjitusleirillä 4

5 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levillä lumilajien harrastajan plku lapsesta aikuisurheilijaksi kstuu seuraavista vaiheista: a v: mnipulinen hiihdnpetus ja seuratimintaan hjaaminen b v: kilpailutiminta kansallisella juniritaslla niin paikallisille junireille kuin muille leirien mudssa c v: Levin Alppikulu (Kittilän luki, Lapin Matkailupist/Levi-Instituutti) d. Jatk-piskelun (ammattikrkeakulu/ylipist) ja urheilun yhdistäminen Lapin urheiluakatemia ja sen timiva ppilaitsyhteistyöverkst tarjaa justavan mahdllisuuden urheilun ja piskelun yhdistämiseen Lapin ylipistssa ja Rvaniemen ammattikrkeakulussa. Levi Ski Clubin aktiivitimijat vat havainneet seuran ja Levin Alppikulun salta kehittämistarpeita. Seuran aseman vakiinnuttaminen nusi esille j 2-3 vutta sitten. Kun harrastamisesta n tullut tavitteellisempaa, n tullut ajankhtaiseksi myös phtia sitä, miten alueen resurssit saataisiin hallitummin hyötykäyttöön. Myös ns. ulkpulisen timinnan kytkeminen tähän timintaan n sittautunut haastavaksi eikä tämän timinnan krdinintia vi enää hitaa man työn hella, harrastuslunteisesti. Maasthiiht Kittilässä Maasthiihta harrastetaan Kittilässä neljässä eri hiihtseurassa (Kittilän Ktaveikt, Kittilän Urheilijat, Kittilän Vima ja Kauksen Revntulet). Maasthiihdlla n Kittilässä pitkät perinteet ja seurjen yhteistyöllä paikkakunnalla n järjestetty aikuisten SM-hiihdt vunna 1997 ja nurten SM-hiihdt vunna Viime vusina Kittilän aktiivisesta hiihttiminnasta n käytännössä vastannut Kittilän Ktaveikt, jka mistaa Siitsen hiihtkeskuksen (20km Kittilästä Sdankylän suuntaan) ja järjestää siellä vusittain lähes kaikki Kittilän maasthiihdn kilpailutapahtumat (esim. vunna 2014 Lapin lääninmestaruushiihdt, Lapin maakuntaviestit, Siitsen kansalliset pääsiäishiihdt ). Viime vusina seura n kkeilumutisesti järjestänyt hiihdn kansallisia kilpailutapahtumia myös Levillä (Levi Sprint ja Levi Plar Night Race). Kittiläläisissä urheiluseurissa hiihtää kilpailumielessä tällä hetkellä 25 juniria (8-16-vutiaita). Kittilän Ktaveikt n järjestänyt paikkakunnalla lasten hiihdn valmennusta ja hjausta useita vusia, mm. lasten hiihtkulutiminta yhteistyössä Revntuli-Opistn kanssa, mutta ammattimaiseen valmennukseen päästäkseen nurten n muutettava pis paikkakunnalta. Munin lukin lpetettua hiihtvalmennuksen tänä keväänä n esiin nussut tarve alittaa maast- ja ampumahiihdn valmennus Kittilän lukissa samaan tapaan kuin Levin Alppikulu timii tällä hetkellä. Yhteistyössä Lapin urheiluakatemian ja Ounasvaaran urheilulukin kanssa n mahdllisuus luda myös maast- ja ampumahiihtäjille pintplku urheilun rinnalle. Levi tunnetaan maasthiihdssa kilpailijiden keskuudessa erityisesti ensilumen harjittelupaikkana. Levin vahvuus n llut tehkas lumetusjärjestelmä ja hyvänmittainen ensilumenlatu, mitkä mahdllistavat harjittelun ktimaassa heti talven alusta. Rataprfiili n kuitenkin suhteellisen helpp, minkä vusi latuverksta tulisi kehittää. Samalla ensilumenladun yhteyteen vitaisiin rakentaa ampumahiihdn harjittelua tukeva ampumapaikka. Leviltä puuttuu myös lasten hiihdnpetukseen sveltuma hiihtmaa, jka tukisi seurjen harjittelua. 5

6 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Maasthiihdn lsuhteiden kehittäminen tukisi myös Levin-alueen kehittämistä matkailun näkökulmasta. Harjituslsuhteiden kehittäminen tisi lisää seurja ja urheilijita Leville ja tiseksi paikalliset seurat visivat tuda merkittäviä maasthiihttapahtumia matkailukeskukseen (massahiihdt ja maasthiihdn kilpailutapahtumat). Maasthiihdn lsuhteitten kehittäminen J tunnistettuja, lajien kehittämisen kannalta välttämättömiä kehittämiskhteita maast- ja ampumahiihdn lsuhteissa vat: - Maasthiihdn kilpailukeskus - Maasthiihdn hmglitu FIS-latu (3,3km) - Lasten hiihtmaa - Ampumahiihdn harjitteluun ampumapaikka (ampumapaikalle asvaltti, mikä mahdllistaa rullasuksien käytön ja ympärivutisen hyödyntämisen) - Massahiihtjen reitit - Levin huipuntien päällystys (rullahiihdn harjittelu ja kilpailut) Tulevaisuudessa maasthiihdn tapahtumien kehittämisessä kärkihankkeena n kehittää alueelle vetvimainen maratnhiihttapahtuma (vrt. ruskamaratn). Lunteva ratkaisu lisi Ylläs-Levi skimarathn, jssa kaksi tunturikeskusta yhdistävä tapahtuma timisi samalla matkailun kehittämis- ja tukihankkeena. Kuntilutapahtumien susi n nussut maassamme jatkuvasti ja Ylläs-Levi-alueelta tällainen talviajan tapahtuma puuttuu. Maratnhiihttapahtuma n tteutettavissa nykyisellä infrastruktuurilla, mutta lajiharjittelun yelisen kehittämisen ja muiden maasthiihttapahtumien haasteena Levillä vat lsuhteet, sillä Leviltä puuttuu maasthiihtn sveltuva kilpailukeskus hiihtratineen. Nykyisellään tapahtumien järjestelyt vaativat erityisiä pnnisteluja, kska timintaympäristö n rakennettava kaikilta sin alusta alkaen. Maasthiihdlla n Kittilässä ja Levillä vahva asema mutta lajin vaatimat lsuhteet vaativat kehittämistä ja muutkset timintaympäristössä vat samalla luneet painetta mahdllistaa harjittelun ja piskelun yhdistämisen alueella. Kittilällä ja Levillä n mahdllisuus vastata näihin paineisiin ja luda alppihiihdn rinnalle myös maast- ja ampumahiihdn kansallinen harjituskeskus, missä vi yhdistää piskelun ja urheilun sekä harjitella aina huipputaslle asti. Tunnistetut tarpeet ja haasteet Seuraaviin tunnistettuihin haasteisiin tulisi löytää vastauksia: Miten vidaan edesauttaa Levin kehittymistä kansainväliseksi lumilajien harrastus-, valmennus- ja kilpailukeskukseksi? Miten saavutetaan alueen alppiharrastus- ja kilpailutiminnalle sellainen tas, ettei se le paikallisten harrastajien varassa? Miten vidaan kehittää alueen maasthiihdn harrastustimintaa khti Levi Snw Sprts Academyn vaatimaa tasa ja hyödyntää alueen vetvimaa kilpailutiminnassa? Miten vidaan kehittää alueen maast- ja ampumahiihttimintaa khti kansainvälisesti kiinnstavaa harjittelu-, valmennus- ja kilpailutimintaa? Miten valittujen lumilajien timinta saadaan vakiinnutettua? 6

7 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Miten vidaan kehittää Levin Alppikulun ja Lapin urheiluakatemian yhteistyötä niin, että tulksena vi lla Sumen ensimmäinen valtakunnallinen Alppiakatemia? Miten vidaan lisätä myös maast- ja ampumahiiht akatemiayhteistyöhön Lapin urheiluakatemian kanssa? Miten tämä timinta saadaan tukemaan ja vahvistamaan alueen matkailun kehittämistä - taustalla myös kaupalliset mahdllisuudet? Miten digitaalisuutta pystytään hyödyntämään valmennusmenetelmien kehittämisessä? Miten urheilijan pintplkua vidaan kehittää? Hankkeen näkökulmasta lennaisia teemja vat myös aiheen parissa tehtävän työn vaikutus alueen hukuttelevuuteen työviman saamisen kannalta sekä se, että urheilijan pintplkua kehittämällä vidaan vaikuttaa kulutuksen keskeyttämisuhan pistumiseen, eli taataan että alan urheilijat saavat suritettua pintnsa lppuun saakka. Alueen vetvimatekijät Alueen mahdllisuudet harrastuksiin ja työhön ESIMERKKI OPINTO-JA TYÖPOLUSTA: Levi Snw Sprts Academy Opiskelu matkailu- tai kaivsalalle esim. Oulu Mining Schl Työllistyminen alueelle esim. matkailu- tai kaivannaisalalle Työviman saatavuus Työviman situtuminen Tulevaisuudessa alueiden, timialjen ja yritysten kehittymisen yhtenä suurena haasteena tulee lemaan saavan työviman saanti. Tämän vuksi alueiden n varmistettava vetvimaisuutensa hukuttelevana asuinkhteena. Asuinpaikkaansa valitessaan henkilö useasti arvii muun muassa paikan työ- ja harrastusmahdllisuuksien perusteella. Pienet Lapin kunnat vat tulevaisuudessa yhä suuremmissa haasteissa väestön hukuttelemisessa suurten kaupunkikeskusten rinnalla. Kittilä ja Levi tarjavat erinmaiset mahdllisuudet erilaisten lumilajien harrastamiseen, tämän n tdettu levan yksi alueen vetvimatekijä j nykyäänkin perheiden valitessa asuinpaikkaansa. Tätä vetvimatekijää vidaan vahvistaa entisestään kehittämällä paremmat lsuhteet lumilajien harjitteluun. Harrastuksensa myötä alueeseen situtuneet nuret henkilöt haluavat työllistyä alueelle. Levi Snw Sprts Academy -hankkeen avulla pyritään saltaan kehittämään alueen vetvimaa ja näin turvaamaan saavan työviman saanti eri timialille. 7

8 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 2. Hankkeen tavitteet Hankkeen tavitteet liittyvät kiinteästi Phjis-Sumen EAKR -timenpidehjelmassa esitettyihin tavitteisiin ja päämääriin. Alueen vetvimatekijöiden vahvistaminen sekä tutkimus- ja kulutusjärjestelmän ja ppimisympäristöjen kehittäminen n mainittu hjelman tavitteina. Näiden salta tuettavaa timintaa n yritysten ja ppilaitsten yhteistyön kehittäminen ja verkttuminen myös kansainvälisesti. Levi Snw Sprts Academy vastaa näihin tavitteisiin tumalla yhteen Kittilässä timivia, alppi- ja lumilajien harrastajille tarjttavia palveluja sekä ppilaitksia, jissa nämä harrastajat kuluttautuvat. Kehittämällä sekä valmennus- että kulutuspalveluja uusilla, innvatiivisilla tavilla vidaan alueen vetvimaa lisätä ja tätä kautta vaikuttaa myös väestörakenteen kehittymiseen että työviman saatavuuteen. Myös saamiskeskusten ja -keskittymien kehittäminen mainitaan timenpidehjelmassa. Levi Snw Sprts Academy -hanke vastaa tähän haasteeseen: tarkituksena n luda hankkeen avulla Leville ja Rvaniemelle alppilajien saamiskeskittymä, jlle vidaan hakea Sumen ensimmäisen valtakunnallisen Alppiakatemian statusta, sekä alittaa maast- ja ampumahiihdssa yhteistyö, mikä mahdllistaa ensi vaiheessa uuden harjittelu-, piskelu- ja kilpailukeskuksen sekä tulevina vusina lajien saamiskeskittymän. Hankkeessa n tavitteena selvittää myös kansainvälistä yhteistyötä vastaavanlaisia palveluja tarjavien tahjen kanssa. Hankkeen tavitteena n 1. rakentaa Levi Snw Sprts Academyn ja Lapin urheiluakatemian välille strateginen yhteistyö, jnka tulksena a. Levi Snw Sprts Academylle vidaan hakea valtakunnallinen Alppiakatemia -status. b. n mahdllista kehittää maast- ja ampumahiihdn harjittelu- ja kilpailutimintaa Levillä niin, että tämän tulksena Levistä tulee kansallisesti merkittävä lajien harjittelu- ja kilpailukeskus. 2. rakentaa Levistä lumilajien, erityisesti alppi-, freestyle, maast- ja ampumahiihdssa, Sumen mnipulisin harjittelu-, valmennus- ja kilpailukeskus tukipalveluineen: a. alueen mnipuliset ja kattavat resurssit tetaan hallitummin hyötykäyttöön b. alueen harjituslsuhteita kehitetään ja mnipulistetaan khti kansainvälistä tasa kaikissa lajeissa c. kehitetään valmennusta digitaalisuutta hyödyntäen d. kehitetään valmennusleiritimintaa e. kartitetaan uudet liiketimintamahdllisuudet ja markkinintiknseptit, jtka vat kehitettävissä keskuksen ja sen tarjamien palveluiden ympärille f. tulksena Leville syntyy kansainvälisen tasn valmennus- ja harjittelukeskus 8

9 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 3. kehittää lumilajien petus- ja valmennustiminnalle uusi timintamalli (kuva 2), jka tulee lemaan mnistettavissa myös muualle ja muihin talvilajeihin. Uudella timintamallilla tarkitetaan timivaa yhteistyömallia kululaitksen, matkailukeskuksen sekä timintaan situtuneiden avainyritysten kanssa. Opiskelijalle mudstuu j piskeluajalle selkeä pintplku, jka mahdllistaa piskelun, harjittelun sekä työelämään valmistautumisen yhdistämisen. Timintamalli ludaan sellaiseksi että se n svellettavissa myös muille alueille ja muihin urheilulajeihin. a. kehitetään ammatillisen kulutuksen ja urheiluvalmennuksen keskinäistä yhteensvittamista siten, että yksilölliset ja justavat pintplut tteutuvat urheilua harrastavan piskelijan khdalla. Tarkituksena n myös laaja-alaistaa urheiluvalmennettavien mahdllisuuksia hankkia harrastuksen ja kilpavalmennuksen hella muu kuin liikunnan alan ammatillinen tutkint. Levi-Instituutti vi tarjta matkailualan, htelli- ja ravintla-alan sekä nuris- ja vapaa-ajanhjauksen perustutkinnt hankkeen khderyhmänä leville nurille. Ammatillisen kulutuksen kehittämisen paintus tulee lemaan valmennettavan nuren henkilökhtaisen pintplun justavuudessa siten, että kulutuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä humita mitä saamista valmennettava vi hankkia mm. valmennuksen, harjittelu- ja kilpailumatkjen aikana tai muissa vastaavissa tilanteissa. Kulutuksen järjestämisessä saamisen tunnustaminen sekä saamisen hankinnan erilaiset ppimisympäristöt valmennukseen liittyvissä eri yhteyksissä tulisi erityisesti humiida. b. uuden timintamallin kehittämisessä timivat yhteistyössä Levi Snw Sprts Academy, Rvaniemen kulutuskuntayhtymä ja Lapin urheiluakatemia Levi SNOW SPORTS ACADEMY LAPIN URHEILUAKATEMIA Ski Sprt Finland ALPPIAKATEMIA ALPPIKOULU LEVI SKI CLUB LEVI SKI TEAM 2012 Huippuurheilulinja Mnitaitlinja (hiihdnpettajan Pätevyys) HIIHTOKOULU Wernerit Kaupalliset leirit Seurjen mat leirit Ist massat (ikälukat alle 16 v) Kilpailut (Wrld Cup, Eurpe Cup, SM-kilpailut, Audi Turs) LEVI SKI RESORT Harjituslsuhteet Ratavurt Harjituspaikat Kauden pituus SEUTUKUNNAN YRITYKSET Alakulu Yläkulu Luki Jatk-pinnt Ammatilliset pinnt Kuva 2 Levi Snw Sprts Academy Timintamalli 9

10 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Hankkeen tulksena n se, että Levi Snw Sprts Academy ja Lapin urheiluakatemia vetävät puleensa lahjakkaita urheilijita niin ktimaasta kuin kansainvälisellä taslla, ja Levi kiinnstaa lajiharjittelupaikkana myös ulkmaalaisia urheilijita. Levi Snw Sprts Academylle vidaan hakea valtakunnallisen Alppiakatemian statusta ja Levi timii maast- sekä ampumahiihdssa kansallisesti merkittävänä harjitusja kilpailukeskuksena. Levin ja Rvaniemen mudstaessa yhteistyössä uuden valtakunnallisen alppiakatemian timinta tulee tapahtumaan Lapin Alppiakatemia -nimen alla, mikä krstaa Lapin-alueen yhteistyötä timinnassa. Käytännön taslla yhteistyö tarkittaa Rvaniemen ja Levin mahdllisuuksien tehkkaampaa hyödyntämistä. Rvaniemellä n mnipuliset lukin jälkeiset piskelumahdllisuudet, heisharjittelu ja testaaminen urheilupistlla. Levillä n Sumen parhaat lsuhteet lajiharjitteluun ja myös kesän harjitusleireille. Levillä n myös maailmanlukan valmennussaamista j tällä hetkellä. 3. Hankkeen khderyhmät Hankkeen pääkhderyhmät vat seuraavat: paikallisten ppilaitsten ppilaat ja piskelijat sekä nykyiset että uudet Lapin urheiluakatemian lumilajien urheilijat lumilajien aktiiviharrastajat ulkmailla lumilajien urheiluseurat ktimaassa ja ulkmailla lajeja harrastavat perheet Sumessa ja ulkmailla timinnassa mukana levat paikalliset ja kansainväliset yritykset ja rganisaatit Hankkeen välilliset khderyhmät vat seuraavat: alueen asukkaat ja yritykset alueen muut ppilaitkset 4. Hankkeen timenpiteet Hankkeen timenpiteitä vat mm. seuraavat: Levi Snw Sprts Academyn kehittäminen tavitteena valtakunnallinen Alppiakatemia-status ja maast- sekä ampumahiihdn kansallinen harjitus- ja kilpailukeskus. Uuden timintamallin kehittäminen yhteistyössä sidsryhmien kanssa urheilijan pintplku: tuki myös Levin Alppikulun jälkeen timintamalli n mnistettavissa myös muihin lajeihin Levin Alppikulun ja alppihiihtseura Levi Ski Clubin sekä maasthiihtseura Kittilän Ktaveikkjen urheilijiden valmennusmenetelmien kehittäminen valmennusyhteistyön kehittäminen Kittilän lukin, Levin Alppikulun ja Lapin urheiluakatemian kesken 10

11 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma mm. kilpailukauden timinnan krdininti mlempia sapulia hyödyttävällä tavalla. Kknaiskrdinaati tapahtuu Levi Snw Sprts Academyn kautta. valmennuksen kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen: lemassa levien etävalmennusmenetelmien selvittäminen, valikinti ja käyttööntt yhteistyössä sidsryhmien kanssa urheilijan pintplun tueksi selvitys käytettävissä levista teknlgiavaihtehdista, hankinta- ja tteutussuunnitelma Levin alueelle. Tavitteena n alueella j lemassa levan sekä uuden, hankittavan infran maksimaalinen hyödyntäminen valmennusta varten tarvittavan datan keräämiseksi ja siirtämiseksi surituspaikalta analyysitimintaan harjituslsuhteiden kehittäminen maast-, ampuma- ja freestylehiihta paremmin palveleviksi kartitetaan nykyiset lsuhteet ja tarpeet niiden kehittämiseksi. Tarvittaessa tehdään kehityssuunnitelma. Levi Snw Sprts Academyn timinnan tutteistaminen ratavurjen justavan käytön kehittäminen (varaaminen, käyttämiseen liittyvät tekijät) hankkeen prjektityöntekijä valmistelee sana työtään harjitusalueiden myyntiä ja varausjärjestelmän kehittämistä ja ylläpita aiheeseen liittyvän kaupallisen timinnan kehittäminen, liiketimintamallit markkinaselvitykset markkinintimateriaali ja -knseptit hankkeessa tteutettava valmennus- ja harjittelumahdllisuuksien sekä infran parantaminen mahdllistaa ulkpulisten jukkueiden kaupalliset leirit alueella Verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö strategisen yhteistyön rakentaminen Lapin urheiluakatemian kanssa verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö lumilajien timinnasta vastaavien liittjen ja urheiluseurjen sekä erityisesti niiden phjismaalaisten ja eurppalaisten valmennuskeskusten kanssa, jissa n alppikulu- sekä muiden lumilajien kulutus- ja valmennustimintaa Uuden yhteistyön luminen kansainvälisesti verkstituminen sekä sidsryhmäyhteistyö erityisesti niiden yritysten kanssa, jtka situtuvat hankkeessa kehitettävään urheilijan pintplkuun asiantuntijaseminaarin järjestäminen keväällä 2014 Hyvien käytäntöjen kartittaminen ja tuminen alueelle timinnan benchmarking -khteina vat vastaavaa timintaa harjittavat khteet Phjismaissa, erityisesti Rutsissa, sekä Itävallassa ja Slveniassa. Tarkempi bechmarkingkhteiden valinta tehdään hankkeen kuluessa. Benchmarking-matkille sallistuvat prjektihenkilöstön lisäksi sveltuvin sin hankkeen hjausryhmän jäsenet. 11

12 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 5. Hankkeen tteutusaika ja tteuttamissuunnitelma Hanke tteutetaan kaksivutisena, Hankkeen timinnt tteutetaan vusittain jateltuna seuraavasti: Kautena timenpiteitä vat mm.: prjektin alittaminen verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö uuden timintamallin kehittäminen digitaalisuuden kehittäminen valmennustiminnan tueksi aiheeseen liittyvän kaupallisen timinnan kehittäminen, liiketimintamallit Kautena timenpiteitä vat mm. uuden timintamallin kehittäminen Levi Snw Sprts Academyn timinnan tutteistaminen Maast- ja ampumahiihdn lsuhdeselvitys, tarvittaessa myös freestylehiiht benchmarking-matka verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö kansainvälinen verkstituminen ja yhteistyön suunnittelu digitaalisuuden kehittäminen valmennustiminnan tueksi aiheeseen liittyvän kaupallisen timinnan kehittäminen, liiketimintamallit ja markkinintiknseptit markkinatutkimuksen teeettäminen prjektin tulsten esittely prjektin lpettamistimet Uuden timintamallin kehittämiseen sallistuvat hankehenkilöstö, hankkeeseen sallistuvat ppilaitkset, urheiluseurat sekä hankkeessa levat yritykset ja muut rganisaatit. Hankehenkilöstö sekä hankkeessa levat yritykset, rganisaatit sekä urheiluseurat kehittävät kaupallista timintaa sekä liiketimintamalleja. 12

13 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 6. Hankkeen tteuttaja ja sidsryhmät Hankkeen päätteuttaja n Kittilän kunta, jka vastaa tällä hetkellä Levin Alppikulun timinnasta. Hankkeessa tulee timimaan sa-aikainen prjektipäällikkö, jka vastaa hankkeen hallinninnista, raprtinnista ja tiedttamisesta rahittajan hjeiden mukaisesti. Hankkeessa tteutettavasta valmennuksen kehittämistyöstä vastaa hankkeen prjektityöntekijä, jka vastaa myös sidsryhmäyhteistyöstä ja hankkeen käytännön timista. Tteutuksessa mukana levat taht: Levi Ski Club Levin Alppikulu Kittilän kunnan sivistystimi Lapin matkailupist, Levi-Instituutti Lapin urheiluakatemia Oy Levi Ski Resrt Ltd. Kideve Elinkeinpalvelut Revntuli-Opist Levi Events Oy Levin Matkailu Oy Alueen muut yritykset, mm. Agnic-Eagle Finland Oy, Vexve Grup Oy, MediLappi Oy, Levi LKV Oy, Oy SC Levi Ltd 13

14 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 7. Kustannusarvi ja rahitussuunnitelma Hankkeen kustannusarvi n esitetty taulukssa 1: KULULAJI Henkilöstökustannukset * Prjektityöntekijä * Prjektipäällikkö Ostpalvelut * Markkinaselvitykset ( leiritiminta ym.) * Markkinintimateriaali * Valmennustimintaan liittyvät teknlgiaselvitykset Matkakustannukset * Ulkmaan benchmarking matkat * Henkilöstön ktimaan matkakulut Kne- ja laitehankinnat * Tietkne, puhelin SUMMA Vukrakustannukset Timistkulut YHTEENSÄ Hankkeen rahitussuunnitelma n esitetty taulukssa 2: Rahitus tteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä EAKR- ja valtin rahitus Kuntien rahitus Yksityinen rahitus YHTEENSÄ

15 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Yksityisen rahitussuuden kattamiseksi hankkeeseen vat aiespimuksella situtuneet seuraavat yritykset: Vexve Grup Oy Agnic-Eagle Finland Oy Oy Levi Ski Resrt Ltd Oy SC Levi Ltd Levin matkailu Oy Levin Intersprt / Lumihymy Oy MediLappi Oy Levi LKV Oy Hankkeen hjausryhmä Hankkeen hjausryhmän suunniteltu edustus kstuu seuraavista rganisaatiista: Kittilän kunta: sivistystimi, Kideve Elinkeinpalvelut Levin Alppikulu Levi Ski Club Oy Levi Ski Resrt Ltd. Rvaniemen kulutuskuntayhtymä Lapin urheiluakatemia Levin Matkailu Oy 9. Tiedtus ja tulsten levittäminen Prjektista tiedtetaan internet-sivustilla (www.kittila.fi, ja paikallismediissa. Prjektista, sen timenpiteistä ja tulksista laaditaan tiedtteita julkaistavaksi eri mediissa. Timintakaudella tiedtetaan prjektin alituksesta ja keskeisistä timenpiteistä. Timintakaudella pidetään aiheesta lppuseminaari, jssa hankkeessa lutu timintamalli sekä muut tulkset esitellään. 15

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016 Tekijät: PRCF:n Challenge sarjatyöryhmä, sekä Kristian Trnivaara, Sami Klsi ja Raim Niemi 28.10.2015, Mäntsälä 1 TOIMINTA-AJATUS Prsche GT3 Cup Challenge Finland n Sumen rata-autilun lippulaivana sekä

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto VAASAN VASAMA- Yleisurheilu 1 (13) Timintakäsikirja 2 (13) 1. JOHDANTO... 4 2. VISIO... 4 2.1 YLEISTÄ... 4 2.2 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET 2014-2017... 4 3. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄNJAOT... 4 3.1

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä

Kilpa-jahuippu-urheilun. Jyväskylä Kilpa-jahuippu-urheilun tutkimuskeskuskihu Jyväskylä HyväksytyKIHUnhalituksenkkuksessa20.1.2009 Strategia 2009 2015 1 SISÄLTÖ STRATEGIAN TIIVISTELMÄ... 3 Lähtökhdat... 3 KIHUn arvt ja missi... 3 Yhteenvet

Lisätiedot