Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke"

Transkriptio

1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA Kittilän kunta 1

2 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle Hankkeen tavitteet Hankkeen khderyhmät Hankkeen timenpiteet Hankkeen tteutusaika ja tteuttamissuunnitelma Hankkeen tteuttaja ja sidsryhmät Kustannusarvi ja rahitussuunnitelma Hankkeen hjausryhmä Tiedtus ja tulsten levittäminen

3 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 1. Tausta ja tarve hankkeelle Levin aluetta kehitetään Levi3 -kehittämissuunnitelman mukaisesti. Siinä alueelle n määritelty seuraava kasvutavite: Vunna 2020 Levi n Phjis-Eurpan kiinnstavin, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, jka tarjaa luntn ja lappilaiseen kulttuuriin perustuvia mnipulisia matkailupalveluita. Suunnitelmassa nähdään tähän liittyen tärkeinä teemina työviman saannin turvaaminen, kansainvälinen kulutusyhteistyö, lisäksi mainitaan leiritiminnan kehittäminen sekä rinnetimintjen jatkuva parantaminen. Levillä n Sumen parhaimmat mahdllisuudet lumilajien harrastukseen sekä ammattimaiseen valmennusja kilpailutimintaan. Levi tarjaa phjisen sijaintinsa, lumivarmuuden, rinteiden, latujen ja maastjen takia kaikkiin lumilajeihin erinmaiset lajiharjittelulsuhteet. Tätä mahdllisuutta ei tällä hetkellä le kuitenkaan pystytty täysimääräisesti hyödyntämään. Myöskään j lemassa levien digitaalisten, valmennuksessa hyödynnettävien tteutusten ja svellusten tarjlla levaa ptentiaalia ei le vielä täysin tettu Levillä käyttöön eikä niiden sveltamismahdllisuuksia alueelle le vielä kartitettu. Tämän hankkeen tavitteena n timinnillaan tukea alueen valtakunnallista sekä kansainvälistä vetvimaisuutta lumilajien harrastajien näkökulmasta ja parantaa alueen edellytyksiä timia krkeatasisena harjitus-, valmennus- ja kilpailukeskuksena. Rvaniemellä timiva, huippu-urheiluakatemiastatuksen 1 saanut Lapin urheiluakatemia ja lumilajien erityistehtävän saanut Lapin urheilupistn valmennuskeskus hyödyntävät j nyt timinnassaan Levin tarjamia mahdllisuuksia. Ne tulevat tulevaisuudessa hyödyntämään yhä suuremmassa määrin hankkeessa syntyvää, Levillä timivaa krkeatasista lajivalmennus- ja harjittelukeskusta. Alppilajien salta Sumessa ei le valtakunnallisesti timivaa huippu-urheiluakatemiaa. Hankkeen tavitteena n se, että hankkeessa lutava strateginen yhteistyö Levin Alppikulun ja Lapin urheiluakatemian välille tekee mahdlliseksi luda timiva kknaisuus, jnka phjalta vidaan hankkeen tulksena hakea Levi Snw Sprts Academylle Sumen ensimmäisen valtakunnallisen Alppiakatemian statusta. Hankkeen aikana kartitetaan myös maast- ja ampumahiihdn salta edellytyksiä liittyä mukaan akatemian timintaan, minkä tulksena Levi vi timia lajien kansallisesti merkittävänä harjittelu- ja kilpailukeskuksena. Tähän yhteistyöhön tarvitaan jatkssa mukaan myös alppilajien Sumen lajiliitt, Ski Sprt Finland Ry, jnka ydintehtävä n kasvattaa tai kehittää alppilajeissa menestyviä huippu-urheilijita, parantaa ja rakentaa alppi ja freestylehiihdn urheilullista pulta ja timintaedellytyksiä ja jka kehittää huippu-urheilua, seura- ja kilpailutimintaa sekä lahjakkaita yksilöitä. Lajiliitt Ski Sprt Finlandilla n valtuutus myöntää Levi Snw Sprts Academylle Sumen Alppiakatemian status, mikäli tarvittavat kriteerit hankkeen myötä saadaan täytettyä. Näihin kriteereihin kuuluvat mm. edellä mainittu strateginen yhteistyö sekä timinta riittävällä taslla ja laajuudella. 1 Sumessa timii yhdeksäntista alueellista tai paikallista urheiluakatemiaa, jiden tehtävänä n auttaa urheilijita piskelun ja urheilun yhdistämisessä. Akatemiat sallistuvat myös valmennuksen järjestämiseen sekä varmistavat urheilijille tärkeiden tukipalvelujen saatavuuden. Urheiluakatemiat timivat perus-, tisella- ja krkea-asteella ja niiden timintaa krdini valtakunnallisesti Sumen Olympiakmitea. Kymmenen urheiluakatemiaa n saanut Olympiakmitealta huippu-urheiluakatemiastatuksen. (www.ll.fi). 3

4 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Maasthiihdssa yhteistyöhön tarvitaan mukaan lajiliitt Hiihtliitt ja vastaavasti ampumahiihdssa Ampumahiihtliitt, jtka vastaavat lajien timinnasta samaan tapaan kuin Ski Sprt Finland ry alppi- ja freestylehiihdssa. Alueen yrityksistä erityisesti lajiharjittelun käytännön lsuhteista pitkälti vastaava Levi Ski Resrt Ltd:llä n myös merkittävä rli yhteistyössä. Riittävän krkeatasiset harjittelulsuhteet vat saltaan edellytys valtakunnallisen Alppiakatemia -statuksen saamiseksi. Levin Alppikulutiminta Levillä alppilajien valmennus- ja kilpailutimintaa vie aktiivisesti eteenpäin Levi Ski Club, jka n vunna 1991 perustettu alppihiihtseura. Levi Ski Club perehdyttää lapset ja nuret alppilajien salihin ja edesauttaa lajin kilpailutimintaa Sumessa. Sääntöjensä mukaan seura edistää alle 15-vutiaiden lasten ja nurten alppiharrastusta. Seura tarjaa harrastajille laadukasta hjattua timintaa hyvien valmentajien jhdlla ja mahdllisuuden kehittyä yhdeksi alppimaailman tähdistä. Alppilajien aktiiviharrastajat vivat yhdistää j nyt tisen asteen pintihinsa lajien ammattimaista harjittelua Levin Alppikulussa, jka timii Kittilän lukin yhteydessä. Levi Ski Club tekee tiivistä yhteistyötä Levin Alppikulun kanssa. Levin Alppikulussa timii kaksi linjaa: mnitimilinja sekä huippuurheilulinja. Mnitaitlinja tarjaa ppilaille perustaidt ja -tiedt eri alppilajien petuksesta, ja linjalla piskelijat surittavat ylippilastutkinnn lisäksi hiihdnpettajan pätevyyden. Mnitaitlinja n timinut Kittilän lukin yhteydessä yhtäjaksisesti vudesta 1999 lähtien ja siellä n piskellut tähän mennessä yhteensä nin 150 piskelijaa. Lukuvunna mnitaitlinjalla n 21 piskelijaa. Alppikulun huippu-urheilulinja n piskellut ppilaita ensimmäisen kerran vusina sekä uudelleen vudesta 2011 lähtien. Valmennusryhmään kuuluu kaudella kahdeksan urheilijaa, jtka kaikki edustavat ikäkautensa huippuja Sumessa. Tavitteena n, että jatkssa saadaan uusia piskelijita huippu-urheilulinjalle vusittain. Kuva 1 Alppikulun huippulinjan ppilaat harjitusleirillä 4

5 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levillä lumilajien harrastajan plku lapsesta aikuisurheilijaksi kstuu seuraavista vaiheista: a v: mnipulinen hiihdnpetus ja seuratimintaan hjaaminen b v: kilpailutiminta kansallisella juniritaslla niin paikallisille junireille kuin muille leirien mudssa c v: Levin Alppikulu (Kittilän luki, Lapin Matkailupist/Levi-Instituutti) d. Jatk-piskelun (ammattikrkeakulu/ylipist) ja urheilun yhdistäminen Lapin urheiluakatemia ja sen timiva ppilaitsyhteistyöverkst tarjaa justavan mahdllisuuden urheilun ja piskelun yhdistämiseen Lapin ylipistssa ja Rvaniemen ammattikrkeakulussa. Levi Ski Clubin aktiivitimijat vat havainneet seuran ja Levin Alppikulun salta kehittämistarpeita. Seuran aseman vakiinnuttaminen nusi esille j 2-3 vutta sitten. Kun harrastamisesta n tullut tavitteellisempaa, n tullut ajankhtaiseksi myös phtia sitä, miten alueen resurssit saataisiin hallitummin hyötykäyttöön. Myös ns. ulkpulisen timinnan kytkeminen tähän timintaan n sittautunut haastavaksi eikä tämän timinnan krdinintia vi enää hitaa man työn hella, harrastuslunteisesti. Maasthiiht Kittilässä Maasthiihta harrastetaan Kittilässä neljässä eri hiihtseurassa (Kittilän Ktaveikt, Kittilän Urheilijat, Kittilän Vima ja Kauksen Revntulet). Maasthiihdlla n Kittilässä pitkät perinteet ja seurjen yhteistyöllä paikkakunnalla n järjestetty aikuisten SM-hiihdt vunna 1997 ja nurten SM-hiihdt vunna Viime vusina Kittilän aktiivisesta hiihttiminnasta n käytännössä vastannut Kittilän Ktaveikt, jka mistaa Siitsen hiihtkeskuksen (20km Kittilästä Sdankylän suuntaan) ja järjestää siellä vusittain lähes kaikki Kittilän maasthiihdn kilpailutapahtumat (esim. vunna 2014 Lapin lääninmestaruushiihdt, Lapin maakuntaviestit, Siitsen kansalliset pääsiäishiihdt ). Viime vusina seura n kkeilumutisesti järjestänyt hiihdn kansallisia kilpailutapahtumia myös Levillä (Levi Sprint ja Levi Plar Night Race). Kittiläläisissä urheiluseurissa hiihtää kilpailumielessä tällä hetkellä 25 juniria (8-16-vutiaita). Kittilän Ktaveikt n järjestänyt paikkakunnalla lasten hiihdn valmennusta ja hjausta useita vusia, mm. lasten hiihtkulutiminta yhteistyössä Revntuli-Opistn kanssa, mutta ammattimaiseen valmennukseen päästäkseen nurten n muutettava pis paikkakunnalta. Munin lukin lpetettua hiihtvalmennuksen tänä keväänä n esiin nussut tarve alittaa maast- ja ampumahiihdn valmennus Kittilän lukissa samaan tapaan kuin Levin Alppikulu timii tällä hetkellä. Yhteistyössä Lapin urheiluakatemian ja Ounasvaaran urheilulukin kanssa n mahdllisuus luda myös maast- ja ampumahiihtäjille pintplku urheilun rinnalle. Levi tunnetaan maasthiihdssa kilpailijiden keskuudessa erityisesti ensilumen harjittelupaikkana. Levin vahvuus n llut tehkas lumetusjärjestelmä ja hyvänmittainen ensilumenlatu, mitkä mahdllistavat harjittelun ktimaassa heti talven alusta. Rataprfiili n kuitenkin suhteellisen helpp, minkä vusi latuverksta tulisi kehittää. Samalla ensilumenladun yhteyteen vitaisiin rakentaa ampumahiihdn harjittelua tukeva ampumapaikka. Leviltä puuttuu myös lasten hiihdnpetukseen sveltuma hiihtmaa, jka tukisi seurjen harjittelua. 5

6 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Maasthiihdn lsuhteiden kehittäminen tukisi myös Levin-alueen kehittämistä matkailun näkökulmasta. Harjituslsuhteiden kehittäminen tisi lisää seurja ja urheilijita Leville ja tiseksi paikalliset seurat visivat tuda merkittäviä maasthiihttapahtumia matkailukeskukseen (massahiihdt ja maasthiihdn kilpailutapahtumat). Maasthiihdn lsuhteitten kehittäminen J tunnistettuja, lajien kehittämisen kannalta välttämättömiä kehittämiskhteita maast- ja ampumahiihdn lsuhteissa vat: - Maasthiihdn kilpailukeskus - Maasthiihdn hmglitu FIS-latu (3,3km) - Lasten hiihtmaa - Ampumahiihdn harjitteluun ampumapaikka (ampumapaikalle asvaltti, mikä mahdllistaa rullasuksien käytön ja ympärivutisen hyödyntämisen) - Massahiihtjen reitit - Levin huipuntien päällystys (rullahiihdn harjittelu ja kilpailut) Tulevaisuudessa maasthiihdn tapahtumien kehittämisessä kärkihankkeena n kehittää alueelle vetvimainen maratnhiihttapahtuma (vrt. ruskamaratn). Lunteva ratkaisu lisi Ylläs-Levi skimarathn, jssa kaksi tunturikeskusta yhdistävä tapahtuma timisi samalla matkailun kehittämis- ja tukihankkeena. Kuntilutapahtumien susi n nussut maassamme jatkuvasti ja Ylläs-Levi-alueelta tällainen talviajan tapahtuma puuttuu. Maratnhiihttapahtuma n tteutettavissa nykyisellä infrastruktuurilla, mutta lajiharjittelun yelisen kehittämisen ja muiden maasthiihttapahtumien haasteena Levillä vat lsuhteet, sillä Leviltä puuttuu maasthiihtn sveltuva kilpailukeskus hiihtratineen. Nykyisellään tapahtumien järjestelyt vaativat erityisiä pnnisteluja, kska timintaympäristö n rakennettava kaikilta sin alusta alkaen. Maasthiihdlla n Kittilässä ja Levillä vahva asema mutta lajin vaatimat lsuhteet vaativat kehittämistä ja muutkset timintaympäristössä vat samalla luneet painetta mahdllistaa harjittelun ja piskelun yhdistämisen alueella. Kittilällä ja Levillä n mahdllisuus vastata näihin paineisiin ja luda alppihiihdn rinnalle myös maast- ja ampumahiihdn kansallinen harjituskeskus, missä vi yhdistää piskelun ja urheilun sekä harjitella aina huipputaslle asti. Tunnistetut tarpeet ja haasteet Seuraaviin tunnistettuihin haasteisiin tulisi löytää vastauksia: Miten vidaan edesauttaa Levin kehittymistä kansainväliseksi lumilajien harrastus-, valmennus- ja kilpailukeskukseksi? Miten saavutetaan alueen alppiharrastus- ja kilpailutiminnalle sellainen tas, ettei se le paikallisten harrastajien varassa? Miten vidaan kehittää alueen maasthiihdn harrastustimintaa khti Levi Snw Sprts Academyn vaatimaa tasa ja hyödyntää alueen vetvimaa kilpailutiminnassa? Miten vidaan kehittää alueen maast- ja ampumahiihttimintaa khti kansainvälisesti kiinnstavaa harjittelu-, valmennus- ja kilpailutimintaa? Miten valittujen lumilajien timinta saadaan vakiinnutettua? 6

7 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Miten vidaan kehittää Levin Alppikulun ja Lapin urheiluakatemian yhteistyötä niin, että tulksena vi lla Sumen ensimmäinen valtakunnallinen Alppiakatemia? Miten vidaan lisätä myös maast- ja ampumahiiht akatemiayhteistyöhön Lapin urheiluakatemian kanssa? Miten tämä timinta saadaan tukemaan ja vahvistamaan alueen matkailun kehittämistä - taustalla myös kaupalliset mahdllisuudet? Miten digitaalisuutta pystytään hyödyntämään valmennusmenetelmien kehittämisessä? Miten urheilijan pintplkua vidaan kehittää? Hankkeen näkökulmasta lennaisia teemja vat myös aiheen parissa tehtävän työn vaikutus alueen hukuttelevuuteen työviman saamisen kannalta sekä se, että urheilijan pintplkua kehittämällä vidaan vaikuttaa kulutuksen keskeyttämisuhan pistumiseen, eli taataan että alan urheilijat saavat suritettua pintnsa lppuun saakka. Alueen vetvimatekijät Alueen mahdllisuudet harrastuksiin ja työhön ESIMERKKI OPINTO-JA TYÖPOLUSTA: Levi Snw Sprts Academy Opiskelu matkailu- tai kaivsalalle esim. Oulu Mining Schl Työllistyminen alueelle esim. matkailu- tai kaivannaisalalle Työviman saatavuus Työviman situtuminen Tulevaisuudessa alueiden, timialjen ja yritysten kehittymisen yhtenä suurena haasteena tulee lemaan saavan työviman saanti. Tämän vuksi alueiden n varmistettava vetvimaisuutensa hukuttelevana asuinkhteena. Asuinpaikkaansa valitessaan henkilö useasti arvii muun muassa paikan työ- ja harrastusmahdllisuuksien perusteella. Pienet Lapin kunnat vat tulevaisuudessa yhä suuremmissa haasteissa väestön hukuttelemisessa suurten kaupunkikeskusten rinnalla. Kittilä ja Levi tarjavat erinmaiset mahdllisuudet erilaisten lumilajien harrastamiseen, tämän n tdettu levan yksi alueen vetvimatekijä j nykyäänkin perheiden valitessa asuinpaikkaansa. Tätä vetvimatekijää vidaan vahvistaa entisestään kehittämällä paremmat lsuhteet lumilajien harjitteluun. Harrastuksensa myötä alueeseen situtuneet nuret henkilöt haluavat työllistyä alueelle. Levi Snw Sprts Academy -hankkeen avulla pyritään saltaan kehittämään alueen vetvimaa ja näin turvaamaan saavan työviman saanti eri timialille. 7

8 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 2. Hankkeen tavitteet Hankkeen tavitteet liittyvät kiinteästi Phjis-Sumen EAKR -timenpidehjelmassa esitettyihin tavitteisiin ja päämääriin. Alueen vetvimatekijöiden vahvistaminen sekä tutkimus- ja kulutusjärjestelmän ja ppimisympäristöjen kehittäminen n mainittu hjelman tavitteina. Näiden salta tuettavaa timintaa n yritysten ja ppilaitsten yhteistyön kehittäminen ja verkttuminen myös kansainvälisesti. Levi Snw Sprts Academy vastaa näihin tavitteisiin tumalla yhteen Kittilässä timivia, alppi- ja lumilajien harrastajille tarjttavia palveluja sekä ppilaitksia, jissa nämä harrastajat kuluttautuvat. Kehittämällä sekä valmennus- että kulutuspalveluja uusilla, innvatiivisilla tavilla vidaan alueen vetvimaa lisätä ja tätä kautta vaikuttaa myös väestörakenteen kehittymiseen että työviman saatavuuteen. Myös saamiskeskusten ja -keskittymien kehittäminen mainitaan timenpidehjelmassa. Levi Snw Sprts Academy -hanke vastaa tähän haasteeseen: tarkituksena n luda hankkeen avulla Leville ja Rvaniemelle alppilajien saamiskeskittymä, jlle vidaan hakea Sumen ensimmäisen valtakunnallisen Alppiakatemian statusta, sekä alittaa maast- ja ampumahiihdssa yhteistyö, mikä mahdllistaa ensi vaiheessa uuden harjittelu-, piskelu- ja kilpailukeskuksen sekä tulevina vusina lajien saamiskeskittymän. Hankkeessa n tavitteena selvittää myös kansainvälistä yhteistyötä vastaavanlaisia palveluja tarjavien tahjen kanssa. Hankkeen tavitteena n 1. rakentaa Levi Snw Sprts Academyn ja Lapin urheiluakatemian välille strateginen yhteistyö, jnka tulksena a. Levi Snw Sprts Academylle vidaan hakea valtakunnallinen Alppiakatemia -status. b. n mahdllista kehittää maast- ja ampumahiihdn harjittelu- ja kilpailutimintaa Levillä niin, että tämän tulksena Levistä tulee kansallisesti merkittävä lajien harjittelu- ja kilpailukeskus. 2. rakentaa Levistä lumilajien, erityisesti alppi-, freestyle, maast- ja ampumahiihdssa, Sumen mnipulisin harjittelu-, valmennus- ja kilpailukeskus tukipalveluineen: a. alueen mnipuliset ja kattavat resurssit tetaan hallitummin hyötykäyttöön b. alueen harjituslsuhteita kehitetään ja mnipulistetaan khti kansainvälistä tasa kaikissa lajeissa c. kehitetään valmennusta digitaalisuutta hyödyntäen d. kehitetään valmennusleiritimintaa e. kartitetaan uudet liiketimintamahdllisuudet ja markkinintiknseptit, jtka vat kehitettävissä keskuksen ja sen tarjamien palveluiden ympärille f. tulksena Leville syntyy kansainvälisen tasn valmennus- ja harjittelukeskus 8

9 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 3. kehittää lumilajien petus- ja valmennustiminnalle uusi timintamalli (kuva 2), jka tulee lemaan mnistettavissa myös muualle ja muihin talvilajeihin. Uudella timintamallilla tarkitetaan timivaa yhteistyömallia kululaitksen, matkailukeskuksen sekä timintaan situtuneiden avainyritysten kanssa. Opiskelijalle mudstuu j piskeluajalle selkeä pintplku, jka mahdllistaa piskelun, harjittelun sekä työelämään valmistautumisen yhdistämisen. Timintamalli ludaan sellaiseksi että se n svellettavissa myös muille alueille ja muihin urheilulajeihin. a. kehitetään ammatillisen kulutuksen ja urheiluvalmennuksen keskinäistä yhteensvittamista siten, että yksilölliset ja justavat pintplut tteutuvat urheilua harrastavan piskelijan khdalla. Tarkituksena n myös laaja-alaistaa urheiluvalmennettavien mahdllisuuksia hankkia harrastuksen ja kilpavalmennuksen hella muu kuin liikunnan alan ammatillinen tutkint. Levi-Instituutti vi tarjta matkailualan, htelli- ja ravintla-alan sekä nuris- ja vapaa-ajanhjauksen perustutkinnt hankkeen khderyhmänä leville nurille. Ammatillisen kulutuksen kehittämisen paintus tulee lemaan valmennettavan nuren henkilökhtaisen pintplun justavuudessa siten, että kulutuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä humita mitä saamista valmennettava vi hankkia mm. valmennuksen, harjittelu- ja kilpailumatkjen aikana tai muissa vastaavissa tilanteissa. Kulutuksen järjestämisessä saamisen tunnustaminen sekä saamisen hankinnan erilaiset ppimisympäristöt valmennukseen liittyvissä eri yhteyksissä tulisi erityisesti humiida. b. uuden timintamallin kehittämisessä timivat yhteistyössä Levi Snw Sprts Academy, Rvaniemen kulutuskuntayhtymä ja Lapin urheiluakatemia Levi SNOW SPORTS ACADEMY LAPIN URHEILUAKATEMIA Ski Sprt Finland ALPPIAKATEMIA ALPPIKOULU LEVI SKI CLUB LEVI SKI TEAM 2012 Huippuurheilulinja Mnitaitlinja (hiihdnpettajan Pätevyys) HIIHTOKOULU Wernerit Kaupalliset leirit Seurjen mat leirit Ist massat (ikälukat alle 16 v) Kilpailut (Wrld Cup, Eurpe Cup, SM-kilpailut, Audi Turs) LEVI SKI RESORT Harjituslsuhteet Ratavurt Harjituspaikat Kauden pituus SEUTUKUNNAN YRITYKSET Alakulu Yläkulu Luki Jatk-pinnt Ammatilliset pinnt Kuva 2 Levi Snw Sprts Academy Timintamalli 9

10 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Hankkeen tulksena n se, että Levi Snw Sprts Academy ja Lapin urheiluakatemia vetävät puleensa lahjakkaita urheilijita niin ktimaasta kuin kansainvälisellä taslla, ja Levi kiinnstaa lajiharjittelupaikkana myös ulkmaalaisia urheilijita. Levi Snw Sprts Academylle vidaan hakea valtakunnallisen Alppiakatemian statusta ja Levi timii maast- sekä ampumahiihdssa kansallisesti merkittävänä harjitusja kilpailukeskuksena. Levin ja Rvaniemen mudstaessa yhteistyössä uuden valtakunnallisen alppiakatemian timinta tulee tapahtumaan Lapin Alppiakatemia -nimen alla, mikä krstaa Lapin-alueen yhteistyötä timinnassa. Käytännön taslla yhteistyö tarkittaa Rvaniemen ja Levin mahdllisuuksien tehkkaampaa hyödyntämistä. Rvaniemellä n mnipuliset lukin jälkeiset piskelumahdllisuudet, heisharjittelu ja testaaminen urheilupistlla. Levillä n Sumen parhaat lsuhteet lajiharjitteluun ja myös kesän harjitusleireille. Levillä n myös maailmanlukan valmennussaamista j tällä hetkellä. 3. Hankkeen khderyhmät Hankkeen pääkhderyhmät vat seuraavat: paikallisten ppilaitsten ppilaat ja piskelijat sekä nykyiset että uudet Lapin urheiluakatemian lumilajien urheilijat lumilajien aktiiviharrastajat ulkmailla lumilajien urheiluseurat ktimaassa ja ulkmailla lajeja harrastavat perheet Sumessa ja ulkmailla timinnassa mukana levat paikalliset ja kansainväliset yritykset ja rganisaatit Hankkeen välilliset khderyhmät vat seuraavat: alueen asukkaat ja yritykset alueen muut ppilaitkset 4. Hankkeen timenpiteet Hankkeen timenpiteitä vat mm. seuraavat: Levi Snw Sprts Academyn kehittäminen tavitteena valtakunnallinen Alppiakatemia-status ja maast- sekä ampumahiihdn kansallinen harjitus- ja kilpailukeskus. Uuden timintamallin kehittäminen yhteistyössä sidsryhmien kanssa urheilijan pintplku: tuki myös Levin Alppikulun jälkeen timintamalli n mnistettavissa myös muihin lajeihin Levin Alppikulun ja alppihiihtseura Levi Ski Clubin sekä maasthiihtseura Kittilän Ktaveikkjen urheilijiden valmennusmenetelmien kehittäminen valmennusyhteistyön kehittäminen Kittilän lukin, Levin Alppikulun ja Lapin urheiluakatemian kesken 10

11 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma mm. kilpailukauden timinnan krdininti mlempia sapulia hyödyttävällä tavalla. Kknaiskrdinaati tapahtuu Levi Snw Sprts Academyn kautta. valmennuksen kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen: lemassa levien etävalmennusmenetelmien selvittäminen, valikinti ja käyttööntt yhteistyössä sidsryhmien kanssa urheilijan pintplun tueksi selvitys käytettävissä levista teknlgiavaihtehdista, hankinta- ja tteutussuunnitelma Levin alueelle. Tavitteena n alueella j lemassa levan sekä uuden, hankittavan infran maksimaalinen hyödyntäminen valmennusta varten tarvittavan datan keräämiseksi ja siirtämiseksi surituspaikalta analyysitimintaan harjituslsuhteiden kehittäminen maast-, ampuma- ja freestylehiihta paremmin palveleviksi kartitetaan nykyiset lsuhteet ja tarpeet niiden kehittämiseksi. Tarvittaessa tehdään kehityssuunnitelma. Levi Snw Sprts Academyn timinnan tutteistaminen ratavurjen justavan käytön kehittäminen (varaaminen, käyttämiseen liittyvät tekijät) hankkeen prjektityöntekijä valmistelee sana työtään harjitusalueiden myyntiä ja varausjärjestelmän kehittämistä ja ylläpita aiheeseen liittyvän kaupallisen timinnan kehittäminen, liiketimintamallit markkinaselvitykset markkinintimateriaali ja -knseptit hankkeessa tteutettava valmennus- ja harjittelumahdllisuuksien sekä infran parantaminen mahdllistaa ulkpulisten jukkueiden kaupalliset leirit alueella Verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö strategisen yhteistyön rakentaminen Lapin urheiluakatemian kanssa verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö lumilajien timinnasta vastaavien liittjen ja urheiluseurjen sekä erityisesti niiden phjismaalaisten ja eurppalaisten valmennuskeskusten kanssa, jissa n alppikulu- sekä muiden lumilajien kulutus- ja valmennustimintaa Uuden yhteistyön luminen kansainvälisesti verkstituminen sekä sidsryhmäyhteistyö erityisesti niiden yritysten kanssa, jtka situtuvat hankkeessa kehitettävään urheilijan pintplkuun asiantuntijaseminaarin järjestäminen keväällä 2014 Hyvien käytäntöjen kartittaminen ja tuminen alueelle timinnan benchmarking -khteina vat vastaavaa timintaa harjittavat khteet Phjismaissa, erityisesti Rutsissa, sekä Itävallassa ja Slveniassa. Tarkempi bechmarkingkhteiden valinta tehdään hankkeen kuluessa. Benchmarking-matkille sallistuvat prjektihenkilöstön lisäksi sveltuvin sin hankkeen hjausryhmän jäsenet. 11

12 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 5. Hankkeen tteutusaika ja tteuttamissuunnitelma Hanke tteutetaan kaksivutisena, Hankkeen timinnt tteutetaan vusittain jateltuna seuraavasti: Kautena timenpiteitä vat mm.: prjektin alittaminen verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö uuden timintamallin kehittäminen digitaalisuuden kehittäminen valmennustiminnan tueksi aiheeseen liittyvän kaupallisen timinnan kehittäminen, liiketimintamallit Kautena timenpiteitä vat mm. uuden timintamallin kehittäminen Levi Snw Sprts Academyn timinnan tutteistaminen Maast- ja ampumahiihdn lsuhdeselvitys, tarvittaessa myös freestylehiiht benchmarking-matka verkstituminen ja sidsryhmäyhteistyö kansainvälinen verkstituminen ja yhteistyön suunnittelu digitaalisuuden kehittäminen valmennustiminnan tueksi aiheeseen liittyvän kaupallisen timinnan kehittäminen, liiketimintamallit ja markkinintiknseptit markkinatutkimuksen teeettäminen prjektin tulsten esittely prjektin lpettamistimet Uuden timintamallin kehittämiseen sallistuvat hankehenkilöstö, hankkeeseen sallistuvat ppilaitkset, urheiluseurat sekä hankkeessa levat yritykset ja muut rganisaatit. Hankehenkilöstö sekä hankkeessa levat yritykset, rganisaatit sekä urheiluseurat kehittävät kaupallista timintaa sekä liiketimintamalleja. 12

13 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 6. Hankkeen tteuttaja ja sidsryhmät Hankkeen päätteuttaja n Kittilän kunta, jka vastaa tällä hetkellä Levin Alppikulun timinnasta. Hankkeessa tulee timimaan sa-aikainen prjektipäällikkö, jka vastaa hankkeen hallinninnista, raprtinnista ja tiedttamisesta rahittajan hjeiden mukaisesti. Hankkeessa tteutettavasta valmennuksen kehittämistyöstä vastaa hankkeen prjektityöntekijä, jka vastaa myös sidsryhmäyhteistyöstä ja hankkeen käytännön timista. Tteutuksessa mukana levat taht: Levi Ski Club Levin Alppikulu Kittilän kunnan sivistystimi Lapin matkailupist, Levi-Instituutti Lapin urheiluakatemia Oy Levi Ski Resrt Ltd. Kideve Elinkeinpalvelut Revntuli-Opist Levi Events Oy Levin Matkailu Oy Alueen muut yritykset, mm. Agnic-Eagle Finland Oy, Vexve Grup Oy, MediLappi Oy, Levi LKV Oy, Oy SC Levi Ltd 13

14 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma 7. Kustannusarvi ja rahitussuunnitelma Hankkeen kustannusarvi n esitetty taulukssa 1: KULULAJI Henkilöstökustannukset * Prjektityöntekijä * Prjektipäällikkö Ostpalvelut * Markkinaselvitykset ( leiritiminta ym.) * Markkinintimateriaali * Valmennustimintaan liittyvät teknlgiaselvitykset Matkakustannukset * Ulkmaan benchmarking matkat * Henkilöstön ktimaan matkakulut Kne- ja laitehankinnat * Tietkne, puhelin SUMMA Vukrakustannukset Timistkulut YHTEENSÄ Hankkeen rahitussuunnitelma n esitetty taulukssa 2: Rahitus tteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä EAKR- ja valtin rahitus Kuntien rahitus Yksityinen rahitus YHTEENSÄ

15 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Yksityisen rahitussuuden kattamiseksi hankkeeseen vat aiespimuksella situtuneet seuraavat yritykset: Vexve Grup Oy Agnic-Eagle Finland Oy Oy Levi Ski Resrt Ltd Oy SC Levi Ltd Levin matkailu Oy Levin Intersprt / Lumihymy Oy MediLappi Oy Levi LKV Oy Hankkeen hjausryhmä Hankkeen hjausryhmän suunniteltu edustus kstuu seuraavista rganisaatiista: Kittilän kunta: sivistystimi, Kideve Elinkeinpalvelut Levin Alppikulu Levi Ski Club Oy Levi Ski Resrt Ltd. Rvaniemen kulutuskuntayhtymä Lapin urheiluakatemia Levin Matkailu Oy 9. Tiedtus ja tulsten levittäminen Prjektista tiedtetaan internet-sivustilla (www.kittila.fi, ja paikallismediissa. Prjektista, sen timenpiteistä ja tulksista laaditaan tiedtteita julkaistavaksi eri mediissa. Timintakaudella tiedtetaan prjektin alituksesta ja keskeisistä timenpiteistä. Timintakaudella pidetään aiheesta lppuseminaari, jssa hankkeessa lutu timintamalli sekä muut tulkset esitellään. 15

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot