* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate."

Transkriptio

1 KANSANTALOUSTIETEEN PERUSTEET Yrityksen teoria (Economics luvut 13-14) 14) KTT Petri Kuosmanen

2 Optimointiperiaate a) Yksilöt pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. * Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate. Näkymätön käsi : ihmisten maksimoidessa omaa etuaan he tehokkaimmin edistävät yhteiskunnan hyvinvointia. (Edellyttää pareto-periaatteen noudattamista). b) Yritykset pyrkivät maksimoimaan voittonsa. * Yrityksen ainoa yhteiskunnallinen velvollisuus on voiton maksimointi (Milton Friedman).

3 YRITYKSEN TEORIA - Kuluttajan hyödyn maksimointi (kuluttajanteoria). - Yritysten voiton maksimointi (yrityksen teoria). * Yrityksen teoria pitkälle analoginen kuluttajanteorian kanssa. a) Hyödyn maksimointi * Hyödyn maksimointi tarkoittaa järkevien ja johdonmukaisten valintojen tekemistä. * Kukaan ei tee tahallaan järjettömiä valintoja. * Hyödyn maksimointi usein rinnastetaan ja sekoitetaan ahneuteen tai itsekkyyteen. *Yksilön hyödynmaksimoinnin tärkein rajoite todellisuudessa ei ole raha. *Kiistanalainen periaate: taloustieteilijät vs. muut tieteenharjoittajat.

4 b) Voiton maksimointi Voiton tuottaminen: tuotokset ovat arvokkaampia kuin tuotannossa käytetyt panokset. Voiton maksimoiminen: panoksia käytetään a) oikea määrä ja b) oikeassa suhteessa, niin että voitto on mahdollisimman suuri. Jos et maksimoi voittoa, niin haaskaat panoksia. Yritys voi myös olla tyhjä ts. yritys tekee vain sopimuksia. Kiistanalainen periaate: kansantaloustieteilijät vs. muut. * Kuluttajat ja yritykset käyttäytyvät ikään kuin he maksimoisivat hyötynsä ja voittonsa, kun ne toimivat järkevästi ja johdonmukaisesti tai ainakin heidän kannattaisi käyttäytyä näin rationaalisesti.

5 1. Yrityksen toiminnan kuvaus a) Tuotannossa 1 panos - Panoksia muutetaan tuotannoksi tuotantofunktion y=af(x) avulla, jossa A kuvaa tuottavuuden kehitystä ja x panoksen määrää. - Tuotantofunktio kuvaa mahdolliset panos - tuotos kombinaatiot. - Tuotantofunktio kuvaa tietyn konkreettisen fyysisen määrän (vrt. hyötyfunktio). Tuottavuuden kehityksen ja talouskasvun rajana on ihmisen kekseliäisyyden rajat.

6 b) Tuotannossa 2 panosta (tai useampia) - Useampia eri panoskombinaatioita ----> sama tuotoskäyrä (isokvantti). Tilannetta tällöin usein kuvataan usein Cobb- Douglas-tuotantofunktiolla - Panoksen korvattavuus alenee sen käytön vähetessä (aleneva TRS) AX a X b Esim. f(x1, X2) = 1 2 A : teknologinen kehitys a, b : vakiot (skaalatuotot)

7 Table 1 A Production Function and Total Cost: Hungry Helen s Cookie Factory Copyright 2010 South-Western

8 Figure 2 Hungry Horace s Production Function Quantity of Output (pizzas per hour) Production function Number of Workers Hired Copyright 2004 South-Western

9 Hyvin käyttäytyvä teknologia: 1) Monotonosuus: enemmän panoksia tuottaa enemmän tuotoksia. 2) Konveksisuus: keskimääräiset panoskombinaatiot tuottavat enemmän kuin ääripäät. Panosten rajatuotos (MP)(vrt. rajahyöty MU) - Tuotannon lisäyksen määrä kun panosta lisätään. - Alenee panoksen määrän kasvaessa. Esim. panoksen yksi rajatuotos: MP1 = df ( X X 1, 2) dx 1

10 Tekninen rajakorvattavuussuhde (TRS) (vrt. rajasubstuutiosuhde MRS) - Panosten välinen korvattavuus. - TRS alenee kun toinen panos (X2) käy niukaksi. - Isokvantin kulmakerroin.

11 Skaalatuotot - Tuotannon kehitys kun kaikkia panoksia muutetaan. - Esim. panokset 2X -----> tuotanto = 2y tai < 2y tai > 2y 1) Tuotanto kaksinkertaistuu f(2x1, 2X2) = 2 f(x1, X2) -----> vakioiset skaalatuotot 2) Tuotanto lisääntyy enemmän kuin kaksinkertaiseksi f(2x1, 2X2) > 2 f(x1, X2) -----> kasvavat skaalatuotot 3) Tuotanto lisääntyy vähemmän kuin kaksinkertaiseksi f(2x1, 2X2) < 2 f(x1, X2) -----> vähenevät skaalatuotot

12 Esim. f(x1, X2) = skaalatuotot? X X 0, 6 0, 5 1 2, mitkä ovat 0 6 ( tx ) ( tx ),, 2 f(tx1, tx2) = = > kasvavat skaalatuotot t X X,,, t 1 jos esim > vakioiset skaalatuotot t 0, 9 jos esim > vähenevät skaalatuotot

13 2. Voiton maksimointi Yritys maksimoi tulojen ja menojen erotusta eli voittoa (V). V = P f(x) wx P : tuotoksen hinta f(x): tuotettu määrä w : panoksen hinta X : panoksen määrä * Panoksen käyttöä kannattaa lisätä, jos MR > MC. * Panoksen käytön lisäys lopetetaan, kun MR = MC. Yrityksen maksimointiongelman ratkaisu dv/dx = P f (X) - w = 0 f (X) = w / P

14 0, 8 Esim. f ( X ) = X P = 5 w= 2 Paljonko yritys kysyy panoksia? V = P f(x) wx V = 0, 8 5X 2X dv/dx = X = X, 2 = 0, josta ratkaistaan X Tuotanto saadaan sijoittamalla X tuotantofunktioon f(32) = 32 0, 8 = 16 Yrityksen voitto on V = 5 * 16-2 * 32 = 16

15 Esim. f ( X), = X 0 8,tuotoshinta = P panoshinta = w V = P f(x) wx V = PX 0,8 wx dv/dx = 0, 2 0, 8PX w = 0, josta ratkaistaan X X = 08, P 5 w dx / dp > 0 --> panoksen kysyntä lisääntyy, kun tuotoksen hinta kasvaa dx / dw < 0 --> panoksen kysyntä vähenee, kun panoksen hinta kasvaa

16 3. Kustannusten minimointi * Voiton maksimointi: panosten määrän sopeuttaminen -----> tuotanto. * Kustannusten minimointi: tietty tuotannon taso -----> etsitään optimaalisin panoskombinaatio tuottamaan tämä määrä tuotantoa. * Teknologia (tuotantofunktio) määrää kustannusten kehityksen: A) tuottavaa teknologiaa alhaiset kustannukset. B) heikkoa teknologiaa korkeat kustannukset. Kustannuksilla ja tuotantofunktiolla on siis käänteinen suhde. Kun tuotannossa vain yksi panos, niin kustannukset minimoidaan tarkastelemalla tuotantofunktiossa vaadittavia panosten määriä eri tuotannontasoilla.

17 Kun tuotannossa vain yksi panos, niin kustannusten minimointi saadaan suoraan kertomalla panoshinta tietyn tuotantomäärään tarvittavalla panosmäärällä. Minimoi wx Ehdolla y = f(x) Esim. Minimoi wx Ehdolla Kustannusfunktio C(w,y)= Keskimääräiset kustannukset AC(w,y) = Rajakustannukset MC(w,y)=

18 Kun tuotannossa useita panoksia, niin silloin myös panosten suhteellinen hinta vaikuttaa panosten käyttöön. - Samatuotoskäyrä (vrt. samahyötykäyrä) - Samakustannussuora (vrt. budjettisuora) Optimointiongelma: minimoi w1x1 + w2x2 ehdolla y = f(x1, X2) Optimaalinen valinta: samatuotoskäyrän kulmakerroin = samakustannuskäyrän kulmakerroin.

19 Kustannusten kehittyminen, kun yrityksellä on sekä muuttuvia Cv että kiinteitä kustannuksia (F). C(y) = Cv(y) + F Keskimääräiset kustannukset C( y) Cv ( y) = + y y F y

20 Oletetaan, että yrityksen tuotantofunktiossa aleneva rajatuotos. C ( v y ) y -----> kasvaa tuotannon kasvaessa Keskimääräiset kiinteät kustannukset vähenevät tuotannon kasvaessa. Lasketaan yhteen molemmat tekijät > Saadaan U-muotoinen keskimääräisten kustannusten käyrä

21 Keskimääräiset kiinteät kustannukset (AFC) + keskimääräiset muuttuvat kustannukset (AVC) = keskimääräiset kustannukset (AC)

22 4. Yrityksen tarjonta - Johdetaan yrityksen tarjonta kustannusfunktion avulla. - Kustannusten kehittyminen on riippuvainen yritysten käyttämästä tuotantofunktiosta. f(x1, X2) = y = ----> C(y) = X a X b Ky a+ b Yrityksen tarjonta Max V = P y - C(y) P = C (y) dv dy P dc ( = y ) = 0 dy Yritys tuottaa kunnes lisäyksikön kustannukset kasvavat hinnan tasolle.

23 Keskimääräiset muuttuvat kustannukset (AVC), keskimääräiset kustannukset (AC) ja rajakustannukset (MC) Kun keskimääräiset kustannukset laskevat, niin silloin yhden lisäyksikön valmistaminen (rajakustannukset) maksaa vähemmän kun on keskimääräiset kustannukset ts. lisäyksiköllä keskiarvo laskee. Kun keskimääräiset kustannukset nousevat, niin silloin rajakustannukset ovat suuremmat kuin keskimääräiset kustannukset, jotta kustannusten keskiarvo nousisi. Rajakustannukset (MC) leikkaavat keskimääräiset (AC) kustannukset niiden minimissä.

24 Keskimääräiset muuttuvat kustannukset (AVC), keskimääräset kustannukset (AC) ja rajakustannukset (MC)

25 Yrityksen pitkän aikavälin tarjontakäyrä MC > AC

26 Yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin tarjontakäyrä Lyhyellä aikavälillä yrityksellä on kiinteitä kustannuksia. Esim. Tuotantofunktio pitkällä aikavälillä y = Lyhyellä tähtäimellä X2 on kiinteä (K). X a X b > y = X K a 1

27 Kustannusfunktiot Pitkällä aikavälillä (PA) C(y) = Lyhyellä aikavälillä (LA) C(y) = 1 Ky a + b Ky a 1 1 / a > 1 / (a+b) > lyhyellä aikavälillä kustannukset suuremmat kuin pitkällä aikavälillä > Lyhyellä aikavälillä tarjonnan kasvattamiseksi tarvitaan suurempi hinnannousu kuin pitkällä aikavälillä > Lyhyen aikavälin tarjontakäyrä on jyrkempi kuin pitkän aikavälin tarjontakäyrä.

28 Lyhyen ja pitkän aikavälin tarjontakäyrät

29 5. Teollisuuden kokonaistarjonta Teollisuus koostuu yksittäisistä yrityksistä > teollisuuden kokonaistarjonta saadaan laskemalla yhteen yksittäisten yritysten tarjonta. n i= 1 S(P) = Si ( P ) Lyhyt aikaväli: yritys tuottaa voittoa, jos P > C(y) / y

30 Kahden yrityksen yhteenlasketut tarjontakäyrät

31 Yritysten tulo markkinoille ja markkinakysyntä

32 Tarjontakäyrän muodostumien, kun yritysten määrä kasvaa

33 * Voitto on viesti muille yrityksille tulla alalle Pitkä aikaväli: - Yritys voi sopeuttaa kiinteiden tuotannontekijöiden määrän. - Yrityksiä siirtyy toimialalle kunnes voitot eliminoituvat. * Pitkällä aikavälillä tarjontakäyrä on vaakasuora. * Hintataso vastaa yritysten keskimääräisiä kustannuksia. Kilpailullisten markkinoiden ja vakioskaalatuottoisen yrityksen tarjontakäyrät ovat vaakasuoria.

34 Pitkän aikavälin markkinoiden tarjontakäyrä

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Osa II Julkisten menojen teoriaa

Osa II Julkisten menojen teoriaa Osa II Julkisten menojen teoriaa Julkishyödykkeistä 1. Mitä ne ovat? kaksi ominaisuutta: a) kulutetaan yhteisesti b) ei ole haluttavaa sulkea ketään pois kuluttamasta niitä (rajakustannus lisäkulutukset

Lisätiedot

Hinnan määräytyminen eri toimialoilla

Hinnan määräytyminen eri toimialoilla Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91.vsk-l/1995 Hinnan määräytyminen eri toimialoilla RISTO V AITTINEN 1 Johdanto Kilpailullisilla markkinoilla toimivan yrityksen tuotteen hinta vastaa sen tuottamisesta

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE?

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Taloudellisen kasvun syyt. Tapio Palokangas syyslukukausi 2013

Taloudellisen kasvun syyt. Tapio Palokangas syyslukukausi 2013 Taloudellisen kasvun syyt Tapio Palokangas syyslukukausi 2013 Taustaa Tämän luentosarjan tarkoituksena on tutkia talouskasvua ilmiönä sekä analysoida sen taustalla olevia tekijöitä Talouskasvu ilmenee

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla MTT:n selvityksiä 81 Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla Marja Manninen Talous MTT:n selvityksiä 81 66 s., 4 liitettä Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS. Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA:

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS. Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA: VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA: Empiirinen analyysi alakohtaisesta palkkahajonnasta Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma 1.8.2013 Tekijä: Lauri Taskinen Ohjaajat: Kari Heimonen,

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ITÄLAAJENTUMINEN JA MAAHANMUUTTO SUOMEEN*

EUROOPAN UNIONIN ITÄLAAJENTUMINEN JA MAAHANMUUTTO SUOMEEN* VATT-TUTKIMUKSIA 98 VATT-RESEARCH REPORTS Matti Sarvimäki EUROOPAN UNIONIN ITÄLAAJENTUMINEN JA MAAHANMUUTTO SUOMEEN* Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot