GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö"

Transkriptio

1 GN 9120 DG Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

2 Dansk Svenska [1] Ladestation (base) [2] Hovedbøjle [2a] Online-indikator [2b] Volumenknap [2c] Volumenknap + [2d] Multifunktionsknap [3] Fod (base) [4] Ørekrog [5] Ørepude [6] Øreplade [7] Strømforsyning [1] Laddningsstation (basenhet) [2] huvudbåge [2a] On-line indikator [2b] Volymkontroll [2c] Volymkontroll + [2d] Multifunktionsknapp [3] Stativ (fot) [4] Öronkrok [5] Öronkudde [6] Öronplatta [7] Nätadapter [1] Latausasema (tukiasema) [2] Pääpanta [2a] Puhelinyhteys-merkkivalo [2b] Äänenvoimakkuuden säätö [2b] Äänenvoimakkuuden säätö + [2d] Monitoimipainike [3] Jalusta (tukiasema) [4] Tukikoukku [5] Korvatyyny [6] Tukilevyke [7] Verkkolaite b 2 d 1 2 c 7 2 a 3 1 Oversigt Översikt Yleiskuvaus

3 Dansk Svenska Sådan oplader du batteriet for første gang Træk den røde papirslip ud af headsettet Headsettets batteri er ikke opladet fra fabrikken. Bemærk: batteriet bør lades fuld op inden headsettet tages ibrug første gang. [2.1] For at oplade headsettet skal du anbringe headsettet i basen. [2.2] Batteriopladningsindikatoren blinker under opladning og vil lyse konstant, når batteriet er fuldt opladet. [2.3] Det tager 1,5 time, inden batteriet er fuldt opladet, hvilket giver op til 12 timers taletid. Bemærk: Når du ikke bruger headsettet, bør du anbringe det i basen for at oplade batteriet. Sørg for at online-indikatoren på headsettet ikke lyser. Der høres et bip i headsettets højttaler hvert 20. sekund, når batteriet er ved at være brugt op. Ladda batteriet för första gången Drag ut den röda pappersremsan från headsetet. Batteriet i headsetet är inte laddat vid leverans, och batteriladdningsindikatorn på basen blinkar kontinuerligt under laddning. [2.1] För att ladda headsetet placerar du det i basenhetens laddningshållare. [2.2] Batteriladdningsindikatorn på basenheten blinkar under laddning och lyser med fast sken när batteriet är fulladdat. [2.3] Headsetets batteri måste laddas i minst 20 minuter före användning. Det tar 1,5 timmar att ladda batteriet helt, varefter det kan ge upp till 12 timmars taltid. Obs! Placera headsetet på basenheten när det inte används, så laddas batteriet. Se till att on-line indikator inte lyser. Om batteriets laddning blir för låg, hörs en varningston i headsetet var 20:e sekund. Akun ensimmäinen latauskerta Sankaluurin akku toimitetaan lataamattomana ja latausmerkkivalo vilkkuu jatkuvasti lataamisen aikana. Akun ensimmäisen latauksen tulee olla noin 12 tuntia ennen varsinaista käyttöä. [2.1] Lataa sankaluuri asettamalla se tukiasemaan. [2.2] Tukiaseman latausmerkkivalo vilkkuu lataamisen aikana. Merkkivalo palaa kiinteänä, kun akku on ladattu täyteen. [2.3] Sankaluurin akkua on ladattava vähintään 20 minuutin ajan ennen käyttöä. Akun täyteen latautuminen kestää 1,5 tuntia. Täyteen ladatun akun puheaika on noin 12 tuntia. Huomautus: Kun et käytä sankaluuria, aseta se latautumaan tukiasemaan. Tarkista, että Puhelinyhteys-merkkivalo ei pala. Jos akussa on liian vähän virtaa, sankaluurin äänimerkki varoittaa siitä 20 sekunnin välein Opladning Laddning Lataus

4 Dansk Svenska Opsætning Inden du anvender GN 9120 DG, skal du forbinde headsettet til din DECT-telefons basestation. Inden du etablerer forbindelsen, skal du læse vejledningen om, hvordan man etablerer forbindelse til et nyt DECT-headset eller et GAP-kompatibelt håndset. Den kan du finde i brugervejledningen til din DECT-telefon. [3.1] Indstil system/pinkoden på din DECTtelefon til 0000, så den passer til standardpinkoden for GN 9120 DG. Bemærk: I mange DECT-telefoner er koden 0000 allerede indstillet som standardkode, hvilket betyder, at det måske slet ikke er nødvendigt at ændre koden. [3.2] Sæt GN 9120 DG i forbindelsestilstand ved at holde headsettets tre funktionsknapper (2b, 2d, 2c) nede i 6 sekunder, indtil onlineindikatoren (2a) på headsettet blinker hurtigt. Installation Innan du använder GN 9120 DG måste du matcha headsetet med DECT-telefonens basstation. Innan du matchar dem bör du läsa instruktionerna för hur du matchar ett nytt DECT-headset eller GAP-kompatibelt headset. Dessa finns i användarhandboken för DECT-telefonen. [3.1] Ange systemverifieringskoden, 0000, för DECT-telefonen så att den motsvarar PINkoden för GN 9120 DG. Obs! I många DECT-telefoner är verifieringskoden 0000 redan angiven som standardkod, vilket innebär att du kanske inte behöver ändra koden. [3.2] Koppla om GN 9120 DG till matchningsläge: Håll de tre funktionsknapparna på headsetet (2b, 2d, 2c) intryckta i sex sekunder, tills on-line indikatorn (2a) på headsetet börjar blinka snabbt. Asennus Lue ennen pariuttamista uuden DECT-sankaluurin tai GAP-yhteensopivan sankaluurin pariuttamisohjeet. Katso ohjeet DECT-puhelimen käyttöoppaasta. [3.1] Anna DECT-puhelimeen järjestelmän todennuskoodiksi Koodin on vastattava GN 9120 DG -laitteen oletusarvon mukaista PIN-koodia. Huomautus: Useissa DECT-puhelimissa todennuskoodiksi on valmiiksi määritetty 0000, jolloin koodia ei tarvitse muuttaa. [3.2] Kytke GN 9120 DG pariuttamistilaan: Pidä sankaluurin kolme toimintapainiketta (2b, 2d ja 2c) alhaalla kuuden sekunnin ajan, kunnes sankaluurin Puhelinyhteys-merkkivalo (2a) alkaa vilkkua nopeasti [3.3] Påbegynd nu basestationens søgning efter headsettet. (For at gøre dette skal du følge brugervejledningen til din DECT-telefon.) [3.4] Såfremt parring mislykkes, afbrydes parringstilstanden ved at tage batteriet ud og isætte det igen som beskrevet i trin i denne vejledning. Vigtigt: Vær opmærksom på, at din DECT-telefon skal opfylde GAP-standarden (Generic Access Profile) for at kunne anvende GN 9120 DG. Det gør de fleste moderne DECT-systemer. Se brugervejledningen til din telefon, hvis du ikke er sikker på, om din enhed opfylder GAP-standarden. [3.3] Nu kan du starta sökfunktionen på basstationen för att detektera headsetet (hur du ska göra detta beskrivs i DECT-telefonens användarguide). [3.4] Vid misslyckad hopparning avbryter du hopparningsläget genom att ta ut och sätta batteriet enligt beskrivningen i steg i den här bruksanvisningen. Viktigt: För att GN 9120 DG ska kunna användas måste DECT-telefonen följa GAP-standarden (Generic Access Profile). De flesta moderna DECT-system följer denna standard. Om du inte är säker på att det gäller din enhet, kan du kontrollera detta i telefonens användarhandbok. [3.3] Voit nyt käynnistää tukiyksikössä hakutoiminnon sankaluurin havaitsemista varten. (Noudata DECT-puhelimen käyttöoppaan ohjeita.) [3.4] Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, keskeytä parinmuodostustila poistamalla akku ja asettamalla se takaisin tämän oppaan vaiheissa kuvatulla tavalla. Tärkeä huomautus: GN 9120 DG -laitteen käyttö edellyttää, että DECT-puhelin on GAP-standardin (Generic Access Profile) vaatimusten mukainen. Useimmat nykyiset DECT-järjestelmät täyttävät standardin vaatimukset. Jos et ole varma, täyttääkö tukiyksikkö GAP-standardin vaatimukset, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta. 3 Indstilling Installation Asennus

5 Dansk Svenska Hvis du har problemer eller spørgsmål vedrørende funktionaliteten, kan du finde flere oplysninger på vores hjemmeside: eller kontakte din forhandler. Om du har problem eller frågor om headsetets funktioner kan du besöka vår webbplats på eller kontakta leverantören. Lisätietoja laitteen toiminnasta saat osoitteesta tai ottamalla yhteyttä sankaluurin jälleenmyyjään. Sådan besvarer og afslutter du opkald [4.1] Indgående opkald indikeres med et signal i headsettets højttaler. Opkald kan besvares ved at trykke én gang på multifunktionsknappen (2d). For at afslutte et opkald skal du trykke på headsettets multifunktionsknap (2d) en gang til. Sådan indstiller du lydstyrken i headsettet [4.2] Foretag et telefonopkald, og bed den person, du ringer til, om at hjælpe dig. [4.3] Mens modparten taler, tilpas lydstyrken i headsettets højttaler ved at trykke og holde på knapperne + eller indtil lydniveauet er pasende. Indstillingen gemmes automatisk. Når lydstyrken når maksimum eller minimum, vil du høre et bip i headsettets højttaler. Sådan afbryder du mikrofonen i headsettet [4.4] For at aktivere mikrofonafbryderen skal du trykke på knappen - (2b) to gange inden for et sekund. For at deaktivere mikrofonafbryderen skal du trykke på knappen (2b) to gange indenfor et sekund. Indstilling af tonen i højttaleren [4.5] Foretag et telefonopkald, og bed den person, du ringer til, om at hjælpe dig. Besvara och avsluta samtal [4.1] Inkommande samtal indikeras av en signal i headsetet. Du kan besvara samtalet genom att trycka på multifunktionsknappen (2d) en gång. Du avslutar ett samtal genom att trycka på multifunktionsknappen på headsetet (2d) en gång till. Ställa in volymen för headsetet/ mottagaren [4.2] Ring upp någon och be personen om hjälp med justeringen. [4.3] Justera volymen på det ljud du hör genom att trycka på någon av knapparna + eller. Denna inställning lagras nu. När högsta eller lägsta volym är inställd hörs en ljudsignal i headsetet. Stänga av headsetets mikrofon [4.4] För att stänga av mikrofonen (sekretess) trycker du två gånger på knappen (2b) inom en sekund. Du slår på mikrofonen igen genom att åter trycka två gånger på knappen (2b) inom en sekund. Klangfärgsinställning [4.5] Ring upp någon och be personen om hjälp med justeringen. [4.6] Håll multifunktionsknappen intryckt i sex sekunder. En tonstöt anger när sex sekunder förflutit. Puheluiden vastaanottaminen ja lopettaminen [4.1] Sankaluurin signaali ilmoittaa saapuvista puheluista. Voit vastata puheluihin painamalla monitoimipainiketta (2d) kerran. Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoimipainiketta (2d) uudelleen. Tulevan äänen voimakkuuden säätäminen [4.2] Soita puhelu ja pyydä vastapuolta auttamaan äänenvoimakkuuden säätämisessä. [4.3] Säädä tulevan äänen voimakkuutta tarpeen mukaan painamalla plus- tai miinuspainiketta (+/ ). Asetus tallentuu automaattisesti. Kuulet merkkiäänen, kun äänenvoimakkuus saavuttaa enimmäis- tai vähimmäisarvon. Sankaluurin mikrofonin mykistäminen [4.4] Kun haluat ottaa mykistystoiminnon käyttöön, paina miinuspainiketta (2b) kaksi kertaa sekunnin aikana. Kun haluat poistaa mykistystoiminnon käytöstä, paina miinuspainiketta (2b) uudelleen kaksi kertaa sekunnin aikana. Äänensävyn säätäminen [4.5] Soita puhelu ja pyydä vastapuolta avustamaan äänensävyn säätämisessä. [4.6] Paina monitoimipainiketta kuuden sekunnin ajan. [4.6] Tryk på MFB i seks sekunder. [4.7] Mens modparten taler, tryk på lydstyrkeknappen + eller for at skifte mellem de tre toneindstillinger. [4.8] Når du har fundet den rette tone forlader du toneindstillingstilstanden ved at trykke kortvarigt på MFB. [4.7] Tryck på volymknapparna + eller för att växla mellan de tre olika klangfärgslägena. [4.8] När du ställt in önskad klangfärg lämnar du justeringsläget genom att trycka helt kort på multifunktionsknappen. [4.7] Plus- ja miinuspainikkeilla voit valita käyttöön jonkin kolmesta äänensävystä. [4.8] Kun haluamasi äänensävyasetus on valittuna, lopeta äänensävyn määritystila painamalla lyhyesti monitoimipainiketta sec. >> beep 4 Anvendelse Användning Käyttö

6 Dansk Svenska Sådan ændrer du bærestilen fra hovedbøjle til ørekrog [5.1] Remove the ear cushion if you have it on. Fjern ørepuden, hvis den er monteret. [5.2] Hold hovedbøjlen som vist på billedet, og tryk på headsettets højttaler med din tommelfinger. [5.3] Vend ørepladen så L eller R i ørepladen er ud for det firkantede hul på headsettet. Klik ørekrogen fast på headsetmodtageren. Sådan skifter du bæreøre (L (venstre ) eller R (højre)) [5.4] Med hovedbøjle: skift bæreøre ved at dreje boomarmen 180 grader. [5.5] Med ørekrog: Hvis du vil bære ørekrogen på venstre øre, skal du sørge for, at L i ørepladen flugter med det firkantede hul på headsettet og klikke ørepladen fast på headsetet. Sæt ørekrogen fast i ørepladen som vist på tegningen. Hvis du vil bære ørekrogen på det højre øre,skal du gøre det modsatte. Växla mellan huvudbåge och öronkrok [5.1] Ta bort öronkudden om du använder en sådan. [5.2] Håll huvudbågen så som bilden visar, tryck på insidan av headsetets öronsnäcka med tummen och pressa loss huvudbågen/ öronkroken. Sådan ændrer du bærestilen fra hovedbøjle til ørekrog Växla mellan huvudbygel och öronkrok Käyttötavan muuttaminen pääpannasta tukikoukkuun [5.3] Passa in L (vänster) eller R (höger) på öronplattans insida mot det fyrkantiga hålet i headsetet. Tryck fast öronkroken i headsetets öronsnäcka. Växla till andra örat: L (vänster) eller R (höger) Knapparna på headsetet måste vara vända uppåt. Vrid sedan mikrofonarmen 180 grader innan du byter mellan höger och vänster öra. [5.4] Vrid mikrofonarmen 180 grader för att bära huvudbågen över vänstra örat. [5.5] För att bära öronkroken på vänstra örat passar du in L på öronkrokens insida mot det fyrkantiga hålet i headsetet och trycker fast öronkroken. Fäst öronkroken i öronkrokringens fäste. Gör tvärtom för att bära den på högra örat. Käyttötavan muuttaminen pääpannasta tukikoukkuun [5.1] Irrota korvatyyny, jos se on käytössä. [5.2] Tartu pääpantaan kuvassa esitetyllä tavalla ja paina sankaluurin kuuloketta peukalolla. [5.3] Aseta levykkeen sisäpuolella oleva L- tai R-merkki nelikulmaiseen reikään. Napsauta tukikoukku paikalleen kuulokkeeseen. Käyttöpuolen vaihtaminen (vasen tai oikea) Sankaluurin painikkeiden pitää osoittaa ylöspäin. Käännä mikrofoninvartta 180 astetta, ennen kuin vaihdat käyttöpuolta (vasen tai oikea). [5.4] Kun haluat käyttää pääpantaa vasemmalla puolella, käännä mikrofoninvartta 180 astetta. [5.5] Kun haluat käyttää tukikoukkua vasemmalla puolella, aseta tukikoukun sisäpuolella oleva L-merkki sankaluurin nelikulmaiseen reikään ja paina tukikoukku kiinni kuulokkeeseen. Kun haluat käyttää tukikoukkua oikealla puolella, suorita edellä mainitut toimet käänteisesti Sådan skifter du bæreøre (L (venstre ) eller R (højre)) Växla till andra örat (L eller R) Käyttöpuolen vaihtaminen (vasen tai oikea) º 180º 5 Bærestil Olika sätt att bära headsetet Käyttötapa

7 Headsettet kan blive varmt under batteriopladningen. Dette er normalt, og det påvirker hverken headsettets sikkerhed eller ydeevne. Headsetet kan bli varmt medan batteriet laddas. Detta är normalt och påverkar varken säkerheten eller headsetets funktion. Sankaluuri voi lämmetä akun latautuessa. Tämä on normaalia eikä vaikuta sankaluurin turvallisuuteen eikä ominaisuuksiin. Dansk Svenska Udskiftning af batteriet Det batteri, der leveres med dit GN Netcomheadset, vil fungere i mange år. Når det skal udskiftes, skal du gøre følgende: [6.1] Fjerne ørekrogen/hovedbøjlen. [6.2] Løsne den lille plade, der holder batteriet på plads, og fjerne batteriet. [6.3] Sætte et nyt batteri i batterirummet. Bemærk: Sørg for, at batteriet er korrekt indsat i headsettet, og at batteriets pluspol peger på + i headsettets batterirum. [6.4] Skrue pladen på igen. Sætte ørekrogen/ hovedbøjlen på igen. Byta ut batteriet Det medföljande batteriet fungerar normalt problemfritt under flera år. Gör så här om du behöver byta batteriet: [6.1] Demontera huvudbåge eller öronkrok (se avsnitt 4). [6.2] Skruva loss den lilla plattan som håller batteriet på plats och ta bort batteriet. [6.3] Stoppa in ett nytt batteri i batterifacket. Obs! Se till att batteriet sitter rätt i headsetet med batteriets pluspol vänd mot symbolen + i batterifacket. [6.4] Skruva fast plattan igen. Montera huvudbågen eller öronkrok igen. Akun vaihto GN Netcom -sankaluurien mukana toimitettu akku toimii useita vuosia. Kun haluat vaihtaa akun, toimi seuraavasti: [6.1] Irrota tukikoukku/pääpanta. [6.2] Ruuvaa akkua paikallaan pitävä pieni levy irti ja irrota akku. [6.3] Lisää lokeroon uusi akku. Huomautus: Varmista, että akku on oikein asetettu sankaluuriin ja että akun plusnapa on sankaluurin akkulokeron plusmerkinnän kohdalla. [6.4] Kiristä levy ruuvilla takaisin kiinni. Kiinnitä tukikoukku/pääpanta takaisin paikalleen Anvendelse og sikkerhed Användning och säkerhet Käyttö ja turvallisuus

8 Dansk Svenska Rengøring og vedligeholdelse Du kan, efter behov rengøre headsettet, headsetkrogen og ørekrogen ved hjælp af en fugtig klud. Brug kun vand og eventuelt en smule opvaskemiddel. Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i stik eller andre åbninger. Basestation og kabler kan støves af med en tør klud. Ørepuder og øreplader kan rengøres eller udskiftes. Brug kun vand og eventuelt en smule opvaskemiddel. For at rengøre eller udskifte ørepladen (6), skal du fjerne ørepladen fra headsetmodtageren. For at rengøre eller udskifte ørepuden (5), skal du fjerne den fra ørepladen. GN 9120 DG må ikke nedsænkes i vand. Plastposer, der bruges til pakning af GN 9120 DG, og tilbehør er ikke legetøj. Poser og smådele kan medføre kvælning, hvis de sluges. Hvis der opstår en fejl eller defekt, skal du henvende dit til din forhandler. Produktet kan kun reperares på et autoriseret GN Netcom servicecenter. Vær venligst opmærksom på de lokale miljøbestemmelser hvis du vil skiller dig af med produktet og/eller batterier til produktet. Rengöring och underhåll Rengör headsetet, huvudbågen och öronkroken med en lätt fuktad trasa. Använd endast vatten och lite diskmedel om så erfordras. Se till att ingen fukt kommer in i kontakter eller andra öppningar. Basenheten och sladdarna kan dammtorkas med en torr trasa vid behov. Öronkudden och öronplattan kan rengöras eller bytas ut. Vid rengöring ska endast vatten och lite diskmedel användas om så erfordras. Vid rengöring eller utbyte av öronplattan (6) ska du först ta bort den från mottagaren. Vid rengöring eller utbyte av öronkudden (5) ska du först ta bort den från öronplattan. Doppa aldrig GN 9120 DG i vatten. Plastpåsarna som GN 9120 DG och dess tillbehör levereras i kan vara farliga för barn. Påsarna eller de smådelar de innehåller kan orsaka kvävning. Produkten får endast öppnas för byte av batteri. Endast auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder får annars öppna enheten. Om några delar av GN 9120 DG behöver bytas ut kontaktar du leverantören. Kassera produkten och batteriet i enlighet med lokala bestämmelser. Puhdistus ja huolto Puhdista sankaluuri hiukan kostealla liinalla. Käytä vain vettä ja tarvittaessa hiukan nestemäistä pesuainetta. Varmista, ettei liittimiin tai muihin aukkoihin pääse kosteutta. Voit poistaa pölyt tukiasemasta ja johdoista kuivalla liinalla pyyhkimällä. Voit puhdistaa tai vaihtaa korvatyynyn ja tukilevykkeen. Käytä puhdistuksessa vain vettä ja tarvittaessa hiukan nestemäistä pesuainetta. Kun haluat puhdistaa tai vaihtaa tukilevykkeen (6), irrota se kuulokeosasta. Kun haluat puhdistaa tai vaihtaa korvatyynyn (5), irrota tyyny tukilevykkeestä. Älä upota GN 9120 DG -laitetta veteen. GN 9120 DG -pakkauksen suojamuovit eivät ole leikkikaluja. Suojamuovit ja niiden sisältämät pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tuotteen saa purkaa vain akun vaihtamista varten. Muuta tarkoitusta varten tuotteen saa avata vain valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltoliike. Jos tarvitset GN 9120 DG -laitteen varaosia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallisia säädöksiä. EUROPA-erklæring Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med beskrivelserne i R & TTE-direktivet (99/5/EC). GN Netcom erklærer hermed, at dette produkt overholder alle væsentlige krav og andre relevante forhold i Direktiv 1999/5/EC. Yderligere oplysninger finder du på Må kun benyttes sammen med den tilhørende certificerede strømforsyning eller en tilsvarende med GS-mærke. EUROPA-deklaration Denna produkt är CE-märkt enligt bestämmelserna i EU-direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning (99/5/EG). Härigenom förklarar GN Netcom att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Mer information finns på Får endast användas tillsammans med medföljande certifierade nätadapter eller med en liknande med GS-märkning. EUROOPPA Määrityksenmukaisuus Tämä tuote on CE-merkitty R & TTE -direktiivin (99/5/EY) säädösten mukaan. GN Netcom as vakuuttaa, että tämä tuote vastaa direktiivin 1999/5/EY keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja. Lisätietoja on osoitteessa Laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen tai vastaavan GS-merkityn tuotteen kanssa. 7 Rengøring og vedligeholdelse Rengöring och underhåll Limpieza y mantenimiento

9 GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark Tel: Fax: For mere information og teknisk specifikation: GN Transistor AB Svarvargatan Stockholm Sverige Tel: Fax: För mer information och teknisk specifikation: Teletekno Oy PL 60 (Ristipellontie 16) Helsinki Puhelin: Faksi: Lisätiedot ja tekniset tiedot: B 2009 GN Netcom All rights reserved.

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

GN9330e. Quick Start Guide

GN9330e. Quick Start Guide GN9330e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Du kan få detaljerede oplysninger

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas

GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas GN 6210 Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headset [1] Højttaler/MiniGel [2] Headsetindikator [3] Multifunktionsknap [4] Volumenknap, op/ned

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Oversigt headset [1] Mikrofon [2] Mikrofonarm [3] Online

Lisätiedot

GN9350e. Quick Start Guide

GN9350e. Quick Start Guide GN9350e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Oversigt headset [1] Mikrofon

Lisätiedot

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se Page 1 GN 4800 VoIP Switch Dansk Vejledning i indstilling og brug Svenska Installations- och användarhandbok Suomi Asennus- ja käyttöopas GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark GN Netcom

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kort vejledning til opsætning

Kort vejledning til opsætning Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headsettet oplades i mindst 20 minutter, inden det tages i brug. Baseenhed [1] Online-indikator [2] Forbindelsesindikator

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

DECT-telefon DECT-puhelin

DECT-telefon DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING DECT-telefon DECT-puhelin Nr/Nro: 36-2712/36-2713 Modell/Malli: idect X1 SE s.3 NO s.47 FI s.87 Ver. 001-200612 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje Infrarødt system IR system Infrapunalaite Your local dealer: europe: +45 397 70 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-00 008 009/Rev. C 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje other

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 KÄYTTÖOPAS Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 TERVETULOA Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden asetusten määrittämisestä ja

Lisätiedot

LED LENSER * H7R.2. English... 02-05 Deutsch... 06-09 Español... 10-13 Français... 14-18 Nederlands... 19-22 Italian... 23-26

LED LENSER * H7R.2. English... 02-05 Deutsch... 06-09 Español... 10-13 Français... 14-18 Nederlands... 19-22 Italian... 23-26 Operating instructions Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Käyttöohje Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 수동 取 扱 説 明 書 手 册 English... 02-05

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 127/129 04.NE127A/129A vol. 1 Solo Pro 127/129 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot