VOH1.10: Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOH1.10: Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen"

Transkriptio

1 : Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen

2 -julkaisu Julkaisu: Tiehallinnon selvityksiä 50/2005. Internet: VOH-hankeohjelman sivuilla, Projektit-sivu Projektit-sivulta valitaan -projektin kohdalta halutut tiedostot Artikkeli? Voi olla tulossa 2

3 Projektin työohjelma Työohjelma: Perusselvityksen tekeminen 16 PTM-parametrista Parametrien ominaisuuksien selvittäminen, nykyinen käyttö Parametrimäärityksen jalostaminen, detaljiohjeet parametreista Huonon kunnon rajat / toimenpiderajat kolmelle parametrille (megakarkeus, vesiura, harjanteen korkeus) Ulkomaiset vaihtoehdot IRI:lle Perusselvityksen materiaali esitettiin projektin aloitusseminaarissa Ilmiöiden tutkiminen (tiettyjen parametrien avulla) Sivukaltevuuspuutteet Pituus- ja sivuttaisheitot Lätäköityminen Lisäksi: arvio rekisterien muutostarpeesta uusien parametrien vuoksi Lopputulokset esitetään raportissa 3

4 Projektin tavoitteet Työssä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat uusien PTM:n mittaamien tunnuslukujen määritelmät ja perusominaisuudet? 2. Mitä PTM:n tunnuslukuja voidaan järkevästi hyödyntää tienpidon suunnittelussa ja hankinnassa, niin keskushallinto- kuin piiritasolla? 3. Mikä on päällystetyn tiestön kunto näiden valittujen tunnuslukujen valossa (jakaumat, keskiarvot, piiri-, KVL- ja tieluokkavertailut, jne.)? 4. Mitä luokkarajoja (mm. huonokuntoisen raja ja toimenpideraja) tulisi käyttää valituille tunnusluvuille eri tie- ja KVL-luokissa? 5. Mitä muutoksia tunnuslukujen kerääminen ja käyttöönotto aiheuttaa rekistereihin ja tietojärjestelmiin? 6. Mitä ohjeita tarvitaan tunnuslukujen tehokkaaksi hyödyntämiseksi eri käyttötapauksissa ja mitä koulutustarpeita on nähtävissä niin keskushallinnossa kuin piiritasollakin? 7. Minkälaisia kansainvälistä tasaisuusindeksiä IRI täydentäviä ja korvaavia tunnuslukuja on olemassa (esim. Ruotsissa ja Saksassa)? Miten näitä tunnuslukuja voitaisiin hyödyntää eri tienpidon suunnittelu- ja hankintatilanteissa? 4

5 Parametrien nykyinen käyttö Parametrien nykyinen käyttö: Maksimiurasyvyyttä ja IRI oikeaa käytetään yleisesti verkko- ja hanketasolla, toimenpiteiden ohjelmoinnissa sekä uusien päällysteiden laadunvalvonnassa Ura oikeaa ja vasenta käytetään jonkin verran hanketasolla keväisin Harjanteen korkeutta käytetään verkkotasolla (painorajoitusalttius) IRI4-parametria käytetään uusien päällysteiden laadunvalvonnassa Muiden parametrien käyttö on joko erittäin vähäistä tai niitä ei käytetä lainkaan Tutkimuskäyttöä ei huomioitu Datan tulostusvälin mukaan arvioituna: kaikkia ura-parametreja käytetään sekä 10 m että 100 m datana IRI:ä käytetään 100 m datana harjanteen korkeutta käytetään 100 m datana 5

6 Ominaisuudet ja ohjeet Parametrien ominaisuudet: Luettelo kaikista parametreista Luettelo toimitettavista datoista Summakäyrät kaikkiaan 22 parametrista sekä arvioita käyrien perusteella Parametrien arvoalueet laskettiin prosenttipisteistä 10 ja 90 Parametrimääritys: Jalostettiin PTM-projektissa aloitettu Kuvaus tien pinnan LaserRSTkuntoparametreista Suomessa, nyt saatiin versio 10 Sisältää kuvauksen parametrien laskennasta, raportoinnista, käytöstä ja jakaumista 6

7 Ohjeet Detaljiohjeet parametreista taulukkona ja tekstinä raportissa, mm: RMS karkeusparametrit ja niiden yhteys päällysteen kulumiseen tai kitkaan Vesiura ja pituuskaltevuus Maksimipoikkeama ja sen käyttö profiililtaan pyöreiden (kuperien) teiden havainnoinnissa Poikittainen epätasaisuus erilaisilla poikkileikkauksilla Tunnuslukujen vaihtelu Sivukaltevuusparametrit ja niiden soveltuvuus Tiehallinnon käyttöön 7

8 Summakäyrät Esimerkki summakäyristä: RMS epätasaisuus parametrit, oikea ajoura, kaikki aallonpituudet Summakäyrät on esitetty erikseen koko tieverkolle, pääteille ja muille teille Pienimmät aallonpituusalueet ovat lähellä toisiaan % RMS epätasaisuus -parametrien summakäyrä (mittausvuosi 2005) mm RMS päätiet RMS kaikki tiet RMS muut tiet RMS 1-3-päätiet RMS 1-3-kaikki tiet RMS 1-3-muut tiet tiet RMS 3-10-päätiet RMS 3-10-kaikki tiet RMS 3-10-muut tiet RMS päätiet RMS kaikki tiet RMS muut tiet 8

9 Summakäyrät Toinen esimerkki summakäyristä: RMS megakarkeus, oikea ajoura ja keskikohta Summakäyrät on esitetty erikseen koko tieverkolle, pääteille ja muille teille Keskikohdan arvot ovat hiukan pienempiä kuin oikean ajouran: kuluminen nostaa siis arvoja % RMS Megakarkeus (oikea, keski) -parametrien summakäyrä (mittausvuosi 2005) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 mm RMS Megakarkeus keski - päätiet RMS Megakarkeus keski - kaikki tiet RMS Megakarkeus keski - muut tiet RMS Megakarkeus oikea - päätiet RMS Megakarkeus oikea - kaikki tiet RMS Megakarkeus oikea - muut tiet 9

10 Vaihtoehtoiset parametrit IRI:lle Vaihtoehtoisista parametreista ja datoista selvitettiin: Pituusprofiili Poikkiprofiili HRM-profiili (High Speed Road Monitor) PSD (Power Spectral Density) MPD (Mean Profile Depth) DOR (Density On Road) Todettiin, että: Yksikään näistä ei ole mittaustapansa tai tulostensa kannalta sopiva IRI:n vaihtoehdoksi Pituus- ja poikkiprofiilin käyttö on suositeltavaa, mutta käyttökohteita ja datan käyttömahdollisuuksia tulee tarkentaa 10

11 Toimenpiderajat / huonon kunnon rajat Megakarkeus: Vaikuttaa vierintävastukseen (polttoaineen kulutus) ja ajomukavuuteen Suosituksina toimenpiderajalle 100 m datassa megakarkeuden arvo 0,8 ja 10 m datassa megakarkeuden arvo 1,0 Vesiura: Vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ajomukavuuteen Suosituksena toimenpiteiden toteutuksen raja-arvoksi määräytyy maksimiurasyvyyden mukaan, 2 mm vesiura-arvoa voidaan pitää hälytysrajana Harjanteen korkeus: Vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, kuvaa rakenteen vahvistustarvetta Suositukset: huonon kunnon raja vähäliikenteisillä teillä 20 mm, erittäin huonon kunnon raja 40 mm, > 5 mm vuosimuutos vaatii rankempia toimenpiteitä 11

12 Suositukset parametrien käytölle Kaikilla muilla parametreilla, paitsi seuraavassa listassa esitetyillä, on joko nykyinen käyttötarkoitus tai tulevaisuuden tarve ja niiden käytön lisäämistä tai käytön pitämistä nykyisellään suositellaan Seuraavilla parametreilla ei ole havaittu käyttöä tai tulevaisuuden tarvetta ja niiden poistamista tai keskustelua poistamisesta suositellaan (käyttötapauksia kysytty Tiehallinnon asiantuntijoilta): DRI: tietämys laskentatavasta on kadonnut Sivukaltevuus, pintaviiva: on pääosin sama kuin regressio. Kapeilla teillä eroja, mutta pintaviiva antaa enemmän väärän arvon tuollaisessa tapauksessa. Maksimipoikkeama, hajonta: hajonnan käytöstä ei ole näyttöjä Harjanteen korkeus, hajonta: hajonnan käytöstä ei ole näyttöjä Poikittainen epätasaisuus, maksimi, keskiarvo ja hajonta: PETA:n arvot ovat erilaisillakin poikkileikkauksilla samoja. Käyttökohteita ei ole tullut ilmi. 12

13 Ilmiöiden tutkiminen Tutkittavat asiat: A. Sivukaltevuuspuute Parametreina geometriaparametrit Puutteiden luokittelu erilaisilla teillä Ohjelmointi ja laskenta PMS-järjestelmissä Mitä hyötyjä saadaan, jos siirrytään 50 m datasta 10 m tai 20 m dataan? Sivukaltevuuden äkillinen muuttuminen Sitominen muihin muuttujiin (KVL, nopeusrajoitus), liittyen puutteisiin C. Pituus- ja sivuttaisheitot Parametreina pituus/poikkisuuntaisen epätasaisuuden ja geometrian parametrit Mitkä parametrit kuvaavat heittoja? Luokittelu /kuvaaminen 100-metrisellä, nopeusrajoituksen vaikutus luokitteluun B. Lätäköityminen Parametreina vesiura ja pituuskaltevuus Millä pituus- ja poikkikaltevuusyhdistelmällä tulee lätäkkö? Miten esitetään 100-metrisellä? 13

14 Sivukaltevuuspuutteet Lähtökohtia: Tien sivukaltevuuden tavoite- tai ohjearvot määräytyvät mm. tien vaaka- ja pystygeometriaelementtien, ajodynamiikan, tien kuivatuksen sekä liikenneturvallisuuden asettamien vaatimusten mukaisesti. Sivukaltevuuspuutteen määrittelemiseksi oli lähtökohtana tien suuntauksen suunnitteluohjeen (Tiehallinto, Tien suuntauksen suunnittelu - ohjeluonnos ) mukaiset sivukaltevuuden ohjearvot v R = 127 * 2 ( q + f ) jossar = Kaarresäde (m) v = mitoitusnopeus (km/h) q = sivukaltevuus ( - ) f = kitkakerroin ( - ) Sivukaltevuusalgoritmille määritettiin tiukat ja väljät rajat 14

15 Sivukaltevuuspuutteet Sivukaltevuuspuutteisten määrät: PTM Aineiston luokittuminen ~ km Tavoite- Sivukaltevuuspuutteet välissä yhteensä latteita ylijyrkät muut Sisäkaarre (+R) 72 % 28 % 9% 19 % 0 % Ulkokaarre (-R) 65 % 35 % 26 % 4 % 5 % Suora ( R >10000) 79 % 21 % 13 % 7 % 1 % Yhteensä 74 % 26 % 15 % 9 % 2 % Sisäkaarre (+R) 66 % 34 % 14 % 19 % 1 % Ulkokaarre (-R) 56 % 44 % 31 % 3 % 9 % Suora ( R >10000) 77 % 23 % 15 % 7 % 1 % Yhteensä 66 % 34 % 20 % 10 % 4 % muutosko hdat ei ole luokitettu on luokitettu muun aineiston mukana 15

16 Sivukaltevuuspuutteet Sivukaltevuusparametrit Regressiosivukaltevuus: On käyttökelpoisempi Tiehallinnon tarpeisiin, koska ottaa huomioon poikkileikkauksen kaikki pisteet Painumat yms. voivat kuitenkin vääristää sivukaltevuusarvoa ( m m ) Tie suunta 1 osa 1 paalu 2360 kalt=-1,24, kaltr =-2,10 kalt - kaltr = 0,86 kalt / kaltr = 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 Pintaviivasivukaltevuus: Määritetään kahden pisteen välisenä suorana viivana. Valitut pisteet edustavat keskiarvoja 0,5 m etäisyydeltä molempien puolien uloimmasta pisteestä. Ei reagoi kaistalla sijaitsevaan painumaan tai kuperaan poikkileikkausmuotoon On herkkä kaistojen reuna-alueiden virheisiin (osa mittauspalkista väärällä kaistalla yms.) Esimerkkikuvassa regressio = 2,1 % ja pintaviivasivukaltevuus 1,2 % (kaistan leveys n. 2,5 m) 16

17 Sivukaltevuuspuutteet Suosituksia Sivukaltevuus voidaan ottaa käyttöön eri tallennusväleillä sellaisenaan. Sivukaltevuusparametrien eri tarkastelutasoilla soveltamisen periaatteista sekä käytettävistä tallennusväleistä/formaateista tulisi sopia ainakin yleisimmissä tapauksissa. Pintaviivasivukaltevuusparametrista voidaan luopua ainakin KURRE-datan osalta. Hanketason (10 m) datan osalta voisi vielä tarkistaa parametrin hyödyntämismahdollisuudet ja tarpeet esim. epäsymmetristen tai muutoin poikkeavien poikkileikkausprofiilien paikallistamiseksi Nykyisin tuotettava kaarteisuustieto olisi mahdollista saada stabiilimmaksi esimerkiksi laskentaa ja kaarteisuustiedon suodattamista kehittämällä. Edellisen vaihtoehtona on esimerkiksi laskennallisesti koordinaattitiedoista määritettävän kaarteisuus-/vaakageometriaelementtitiedon käyttöönottaminen. Kaarteisuutta käytetään sivukaltevuusparametrien hyödyntämisessä. Kaarteisuustieto vähintään 1 desimaalin tarkkuudella. 17

18 Sivukaltevuuspuutteet Ehdotukset uusiksi parametreiksi: Sivukaltevuuden pysyvyys = raakadataan perustuva laskennallinen parametri, joka kuvaisi keskiarvoistettua sivukaltevuusarvoa paremmin koko tallennusvälin sivukaltevuusominaisuutta. Ajoneuvon kaltevuus = ajourien pohjien väliseltä kohdalta mitattava kaltevuus, jota käytetään vastaamaan suurpiirteisesti urakoitsijoiden oikolautalukemaa. Sivukaltevuuspuute = sivukaltevuuspuutteen määritelmän mukaan laskettava numeroarvo. Parametrin tulostuksessa käytettävät arvot PTMdatassa (verkkotason data ja hankedata) tulevat olemaan seuraavat: 0 = poikkeama ohjearvosta nimellisarvoltaan alle 1 %-yksikkö (sisältää myös kaarteisuuden muutoskohdat, jossa sallitaan kaikki sivukaltevuudet), hyvä tie 1 = sivukaltevuuspuute yli 1 %-yksikkö, lattea 2 = sivukaltevuuspuute, jyrkkä 18

19 Sivukaltevuuspuutteet Sivukaltevuuspuutteesta vielä: Sivukaltevuuden raja-arvoiksi hyvälle tielle esitetään käytettäväksi aluksi seuraavia nopeusrajoitukseen ja kaarteisuustiedon itseisarvoon sidottuja vaihtelurajoja. Vaihtelurajojen ulkopuolelle jäävä sivu-kaltevuusarvo on sivukaltevuuspuute: lattea, jos sivukaltevuus on vaihtelurajoja pienempi tai jyrkkä, jos sivukaltevuus on vaihtelurajoja suurempi. nop.raj < 80 km/h: kaarteisuus 12 sivukaltevuus = 3 6 % kaarteisuus < 12 sivukaltevuus = 2 4 % nop.raj = 80 km/h: kaarteisuus 5 sivukaltevuus = 3 6 % kaarteisuus < 5 sivukaltevuus = 2 4 % nop.raj > 80 km/h: kaarteisuus 3 sivukaltevuus = 3 5 % kaarteisuus < 3 sivukaltevuus = 2 4 % 19

20 Heitot Lähtökohdat: Pituus- ja sivuttaisheittoja inventoitiin Oulun tiepiirissä ja Hämeen tiepiirissä yhteensä 24 tieosalta Ongelmana inventoinnissa oli viive heiton kirjaamisessa sekä tasolliset erot (visuaalinen / tuntoaistiin perustuva inventointi) Pituus- ja sivuheitolla käytettiin inventoinnissa seuraavia luokkia: 1) ei heittoa 2) lievä heitto 3) kohtalainen heitto 4) vakava heitto Vakavaksi heitoksi tulkittiin ajoneuvon voimakas heilahdus, joka selkeästi häiritsee ajotapahtumaa Pituusheitto määritettiin ajoneuvon äkilliseksi heilahdukseksi tien pituussuunnassa, tien pinnan muodonmuutoksesta johtuen Sivuttaisheitto puolestaan heilauttaa ajoneuvoa äkillisesti tien sivuttaissuunnassa, esimerkiksi tien oikean puolen painuman vuoksi 20

21 Heitot Tutkimusmenetelmät: Lähtödatana käytettiin sekä 10 m hankedataa että 100 m KURRE- dataa Pituus- ja sivuttaisheittojen yhteys PTM-parametreihin testattiin tilastollisella varianssianalyysitestillä Varianssianalyysissä testattiin eroaako PTM-parametrin keskiarvo ja varianssi tilastollisesti toisistaan siirryttäessä inventoidusta heitottomasta tienkohdasta heitolliseen tienkohtaan Varianssianalyysin keskiarvot PTM-parametreillä osoittavat suuntaa antavasti kynnysarvoja, joiden ylittyessä voidaan sanoa heittoriskin kasvavan merkityksellisesti. Varianssianalyysissa inventoinnin lievä ja kohtalainen heitto yhdistettiin ja näin saatiin luokat: 1) ei heittoa, 2) kohtalainen heitto ja 3) vakava heitto Inventoinnin viive (tyypillisesti n. 30 m) kohdistettiin varianssianalyysissä oikeaan 10-metriseen 10 m datassa Lisäksi tehtiin lukuisia diagrammeja seuraavissa tapauksissa: tieosalla yksittäisiä pituus/sivuttaisheittoja ja tieosalla peräkkäisiä pituus/ sivuttaisheittoja 21

22 Pituusheitot Tutkimuksessa käytetyt parametrit ja niiden tulokset varianssianalyysin ja diagrammien mukaan: Pituusheiton luonteen mukaisesti sopivia olivat pituussuuntaisen tasaisuuden parametrit (IRI, RMS epätasaisuuden eri aallonpituudet) Tilastollisesti pituusheittoa selittäviä parametreja ovat sekä 10 m että 100 m datassa: IRI oikea/vasen maksimi RMS epätasaisuus 1-3 m oikea/vasen maksimi RMS epätasaisuus 3-10 m oikea/vasen maksimi 100 m datassa varianssianalyysin mukaan ei voi erottaa vakavaa ja kohtalaista heittoa, mutta voi erottaa tapauksen ei heittoa/on heitto 10 m data on siis tarkempaa tähän tarkoitukseen 10 m varianssianalyysi näyttää, että RMS 0,5 1 m olisi myös pituusheittoa kuvaava, mutta diagrammit osoittivat toisin 22

23 Pituusheitot Diagrammeja: 4.0 Pituusheitto, RMS 0.5-1m (max) mm/m, heiton vakavuus Pituusheitto, IRI-maksimi mm/m, heiton vakavuus havainto /10m Pituusheiton vakavuus RMS 0.5-1m-maksimi, 10 m havainto /10m Pituusheiton vakavuus IRI-maksi IRI-maksimi (IRIo, IRIv), 100 m 23

24 Sivuttaisheitot Tutkimuksessa käytetyt parametrit ja niiden tulokset varianssianalyysin ja diagrammien mukaan: Sivuttaisheitolle sopivia tutkittavia olivat: o pituussuuntaisen tasaisuuden parametrit (IRI, RMS epätas. max) o IRI ja RMS oikea/vasen erotus o Regressiosivukaltevuus (muutos peräkkäisillä 10-metrisillä) o Maks.poikk., PETA:n ja harjanteen korkeuden keskiarvot Sivuttaisheittoa selittäviä parametreja ovat 10 m datassa: IRI oikea/vasen maksimi IRI oikea/vasen erotus RMS epätasaisuus 1-3 m oikea/vasen maksimi RMS epätasaisuus 1-3 m oikea/vasen erotus RMS epätasaisuus 3-10 m oikea/vasen maksimi RMS epätasaisuus 3-10 m oikea/vasen erotus Apumuuttujina: regr.sivukalt. Ja harjanteen korkeus (keskiarvo) 24

25 Sivuttaisheitot Tilastollisesti sivuttaisheittoa selittäviä parametreja ovat 100 m datassa: IRI oikea/vasen maksimi IRI oikea/vasen erotus RMS epätasaisuus 1-3 m oikea/vasen maksimi RMS epätasaisuus 1-3 m oikea/vasen erotus RMS epätasaisuus 3-10 m oikea/vasen maksimi RMS epätasaisuus 3-10 m oikea/vasen erotus Apumuuttuja: harjanteen korkeus (keskiarvo) 100 m data erottaa kuitenkin lähinnä tapauksen ei heittoa/on heitto 10 m data on sivuttaisheittojen tason luokittelussa parempaa kuin 100 m data 25

26 Sivuttaisheitot Diagrammeja: Sivuttaisheitto, RMS 10-30m (max) mm/m, heiton vakavuu Sivuttaisheitto, IRI-maksimi ja erotus havainto /10m mm/m, heiton vakavuus havainto /10m Sivuttaisheiton vakavuus RMS 10-30m maksimi, 10 m Sivuttaisheiton vakavuus IRI-ero, 10 m IRI-ero, 100 m IRI-maksimi (IRIo, IRIv), 10 m IRI-maksimi (IRIo, IRIv), 100 m 26

27 Heittojen kynnysarvot Suositukset heittojen kynnysarvoille (vakavat heitot): Vakava sivuttaisheitto on todennäköisesti olemassa, jos seuraavat kynnysarvot toteutuvat 10 m datassa: o IRI-maksimi on yli 11,4 mm/m ja samalla oikea/vasen erotus on yli 5,9 mm/m. o RMS epätasaisuus 1-3 m maksimi on yli 3,2 mm ja samalla oikea/vasen erotus on yli 1,9 mm. o RMS epätasaisuus 3-10 m maksimi on yli 5,7 mm ja samalla oikea/vasen erotus on yli 3,2 mm. Vakava pituusheitto on todennäköisesti olemassa, kun samat kynnysarvot toteutuvat, paitsi että erotukset ovat alle esitettyjen rajaarvojen IRI- tai RMS oikea/vasen erotus erottaa siis pituusheiton ja sivuttaisheiton toisistaan 27

28 Heitot Suositukset heittojen uusiksi parametreiksi: 10 m data erottaa heiton tason, mutta 100 m data ei: tämän vuoksi suositellaan 10 m lähtökohdista tapahtuvaa heittojen tarkastelua Seuraavia uusia parametreja suositellaan: o Pituusheittoriski, joka on pituusheittojen kynnysarvon ylittävien 10-metristen määrä sadalla metrillä. o Sivuttaisheittoriski, joka on sivuttaisheittojen kynnysarvon ylittävien 10-metristen määrä sadalla metrillä. o Suurin heitto, joka olisi heittoihin liittyvä suurin arvo sadalla metrillä poimittuna 10 metrin datasta. Tämä voi olla esimerkiksi suurin IRI-arvo. Jos halutaan selvittää suurimman heiton sijainti, niin se löytyy varsin helposti 10 m hankedatasta. Parametrit voidaan laskea 10 m datasta ja tuottaa 100 parametreina Erillinen laskenta on toki mahdollinen sekä 10 että 100 m datassa 28

29 Lätäköityminen Lähtökohdat: Lätäköitä etsittiin Hämeen tiepiirissä 10 tieosalta Ongelmana inventoinnissa oli sopivan sään (rankkasade) sattuminen inventointipäivälle; lätäköitä löytyi vain yhdeltä tieosalta ja niistäkin vain yksi hiukan suurempi Inventoinnin ongelmana oli lisäksi viive havainnon kirjaamisessa Lätäköityminen määriteltiin tilanteeksi, jossa tien pinnan muutokset (painumat, urat yms.) aiheuttavat veden kerääntymisen tien pinnalle. Lätäköitymisen lähtökohdaksi otettiin vesiliirron syntymisen aiheuttava tilanne (lähteiden mukaan 7 mm:n vesipinta voi aiheuttaa liirron) Seuraavia parametreja käytettiin tutkimisessa: ovesiura oikea/vasen o Pituuskaltevuus o Harjanteen korkeus o Maksimipoikkeama o Poikittainen epätasaisuus 29

30 Lätäköityminen Diagrammi: Arvo Pienempi lätäkkö (2 m) Suurempi lätäkkö (10 m) Vesiura vasen Vesiura oikea Maksimiura Pituuskaltevuus Sivukaltevuus regressio Maksimipoikkeama peta Harjanteen korkeus 30

31 Lätäköityminen Suositukset: Lätäköitymisriskiä ilmentävinä parametreina käytetään vesiura oikeaa ja vasenta sekä pituuskaltevuutta Mahdollista lisätukea voivat antaa maksimipoikkeama ja harjanteen korkeus (poikkileikkauksen muodonmuutokset) 10 m data antaa paremmin lätäköiden sijainnin, 100 m data ei Uudeksi parametriksi ehdotetaan seuraavaa: o Uusi parametri lätäköitymisriski o Kynnysrvoina vesiura oikea tai vasen (tai molemmat) > 10 mm ja samalla pituuskaltevuus on 1,5 % -1,5 % o Raja-arvoja tulee tarkentaa jatkotutkimuksissa o Uusi parametri voidaan laskea 10 m datasta ja tuottaa 100 m parametrina o Parhaiten toimisi kuitenkin 10 m parametrina 31

32 Koulutustarpeet Tiehallinnon asiantuntijoille suositellaan koulutusta/perehdyttämistä sekä nykyisten että ehdotettujen uusien parametrien osalta Koulutusta voitaisiin järjestää joko räätälöityinä koulutustapahtumina (esimerkiksi tiepiirikohtaisesti tai tietyn osaamisalueen asiantuntijoille ryhmänä) Koulutus jonkin muun koulutustapahtuman yhteydessä on myös eräs mahdollisuus Esimerkkinä mm. Tiehallinnossa alkamassa oleva vuoden mittainen liikennejärjestelmätyön koulutus- ja kehitysohjelma). 32

33 Rekisterien muutostarpeet KURRE: Edellä mainittujen uusien parametrien luominen 100-metriseen dataan onnistuu helposti Jos halutaan esittää 10 m dataa KURRE:ssa, on vaatimuksena järjestelmän uusiminen. 10 m datan esittäminen voi olla mahdollista muunkin järjestelmän kautta (10 m data sisältää lähes kaikki parametrit, jotka sisältyvät 100 m dataan). PMSpro: Voidaan toteuttaa uudet parametrit samalla tavoin kuin KURRE:enkin. PMSpro:hon lisätään uusia sarakkeita vastaava määrä kuin KURRE:en. PMSpro:hon lisätään uusien parametrien kynnysarvot ja muutetaan toimenpidesuositukset. Uudet tiedot luetaan KURRE:sta PMSpro:hon. PMSpro:n raportteja joudutaan mahdollisesti muokkaamaan 33

34 Yhteenveto: uudet ehdotetut parametrit Pituus- ja sivuttaisheitot: pituusheittoriski sivuttaisheittoriski suurin heitto Sivukaltevuudet: sivukaltevuuspuute ajoneuvon kaltevuus sivukaltevuuden pysyvyys Lätäköityminen: lätäköitymisriski 34

35 Yhteenveto: toimenpiderajat Asfaltin pintakunto / kuluminen: RMS-karkeusparametrien (megakarkeus, makrokarkeus) käyttöönotto Otetaan käyttöön megakarkeuden toimenpideraja Vaatii vielä raja-arvojen testauksen käytännön havaintojen mukaan Harjanteen korkeus: Otetaan kokeiltavaksi ehdotettu huonon kunnon raja sekä vuosimuutoksen raja-arvo Käytetään työkaluina erityisesti alemmalla tieverkolle maksimiuran sijasta Vesiura: Vesiura-arvon 2 mm käyttöönotto hälytysrajana, jolloin vesiliirtoriskin vuoksi toimenpidetarve tulee arvioida kohteittain. 35

36 Yhteenveto: muut suositukset PTM-datan tarkkuus ja esittäminen: Jakopisteen automaattiseen paikantamiseen siirtyminen koordinaatteja käyttämällä, tekniikka on olemassa ja kehitystyö käynnissä 10 m hankedatan saaminen järjestelmän tai selaimen kautta Kaarteisuus: Datan tarkkuuden kehittäminen, vaihtoehtoina uuden esimerkiksi koordinaattitiedoista määritettävän kaarteisuus- /vaakageometriaelementtitiedon käyttöönottaminen tai nykyisen datan suodattaminen. Kaarteisuustieto tulisi tuottaa vähintään yhden desimaalin tarkkuudella. Pyöreät (kuperat) tiet: Maksimipoikkeaman käytön aloittaminen pyöreiden teiden havainnoimisessa Vaatii vielä raja-arvojen täsmentämistä Karkeus: ISO-standardin mukaisiin karkeus-parametreihin siirtyminen (esim. MPD) 36

Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen Asiasanat Aiheluokka TIIVISTELMÄ

Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen Asiasanat Aiheluokka TIIVISTELMÄ Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen. Helsinki 2005. Tiehallinto, Palveluiden suunnittelu. Tiehallinnon selvityksiä 50/2005. 57 s. + liitt. 7 s. ISSN 1457-9871, ISBN

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana Tutkimushankkeet Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi PANK -menetelmäpäivä 2 Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana MARA - Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä Projektin yhteenveto Harri Spoof & Vesa Männistö Projektin sisältö Selvitettiin kirjallisuuden perusteella erilaiset pohjoismaiset tavat laskea ylläpidon

Lisätiedot

APVM 2006-2007 T&K Tiehallinnon selvityksiä 21/2007

APVM 2006-2007 T&K Tiehallinnon selvityksiä 21/2007 Käsikirja päällysteiden pinnan kunnon mittaamiseen APVM 2006-2007 T&K Tiehallinnon selvityksiä 21/2007 Käsikirja päällysteiden pinnan kunnon mittaamiseen APVM 2006-2007 T&K Tiehallinnon selvityksiä 21/2007

Lisätiedot

PANK PANK-5201 PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ. Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät 1 MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-5201 PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ. Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät 1 MENETELMÄN TARKOITUS Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät PANK-5201 PANK PÄÄLLYSTEEN SULAN KELIN KITKA, SIVUKITKAMENETELMÄ PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1 MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 20.3.2008

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta 24.8.2006 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Juha Ilvespalo 2 Tutkimuskysymykset Mitä käsite pääoma tarkoittaa, minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

Korkalonkatu 18 C 3 96200 Rovaniemi. Kari Narva. Gsm 0400 309 943 kari.narva@roadconsulting.fi www.roadconsulting.fi

Korkalonkatu 18 C 3 96200 Rovaniemi. Kari Narva. Gsm 0400 309 943 kari.narva@roadconsulting.fi www.roadconsulting.fi Korkalonkatu 18 C 3 96200 Rovaniemi Kari Narva Gsm 0400 309 943 kari.narva@roadconsulting.fi www.roadconsulting.fi Perustettu v.2004 ISO 9001 sertifioitu laatujärjestelmä Henkilöstö 11 henkilöä (2011)

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEEN KARKEUSTIEDON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET. Kati Rantanen

PÄÄLLYSTEEN KARKEUSTIEDON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET. Kati Rantanen PÄÄLLYSTEEN KARKEUSTIEDON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET Kati Rantanen Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla professori Esko Ehrolan valvonnassa tehty diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

PTM-vertailukokeet ja mittaustulosten käsittely

PTM-vertailukokeet ja mittaustulosten käsittely PTM-vertailukokeet ja mittaustulosten käsittely PANK-menetelmäpäivä Helsinki 22.1.2009 Jaakko Dietrich Pöyry Infra Oy Sisällys Palvelutasomittaukset Vertailukokeiden tarkoitus Vertailukokeissa tarkasteltavia

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKA 2014 ELINKAARILASKENNASTA OMAISUUDEN HALLINTAAN. Juha Äijö, Ramboll, 11.2013

KUNTATEKNIIKKA 2014 ELINKAARILASKENNASTA OMAISUUDEN HALLINTAAN. Juha Äijö, Ramboll, 11.2013 KUNTATEKNIIKKA 2014 ELINKAARILASKENNASTA OMAISUUDEN HALLINTAAN Juha Äijö, Ramboll, 11.2013 ELINKAARILASKENNASTA OMAISUUDEN HALLINTAAN ELI MITEN NÄHDÄÄN METSÄ PUILTA TAVOITE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Toleranssi

Lisätiedot

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Oulun tiepiirin päällysteiden ylläpidon ja palvelutason selvitys. Tiehallinnon selvityksiä 35/2004

Oulun tiepiirin päällysteiden ylläpidon ja palvelutason selvitys. Tiehallinnon selvityksiä 35/2004 Oulun tiepiirin päällysteiden ylläpidon ja palvelutason selvitys Tiehallinnon selvityksiä 35/2004 Oulun tiepiirin päällysteiden ylläpidon ja palvelutason selvitys Tiehallinnon selvityksiä 35/2004 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.

Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä. Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3. Menetelmät tietosuojan toteutumisen tukena - käytännön esimerkkejä Tilastoaineistot tutkijan työvälineenä - mahdollisuudet ja rajat 2.3.2009 Tietosuoja - lähtökohdat! Periaatteena on estää yksiköiden suora

Lisätiedot

1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/KESÄYLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia A KURSSIKYSELYAINEISTO: 1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Lähtökohdat Perinteinen päällysteen korjaus Lähtökohtana karkea maastomalli ja korjauksen suunnittelu sen pohjalta Lähtötietopoikkeamien

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Tien reunapainaumatunnusluvun määrittäminen

Tien reunapainaumatunnusluvun määrittäminen 25 213 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä MARJA-TERTTU SIKIÖ Tien reunapainaumatunnusluvun määrittäminen Marja-Terttu Sikiö Tien reunapainaumatunnusluvun määrittäminen Liikenneviraston tutkimuksia

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

031021P Tilastomatematiikka (5 op) kertausta 2. vk:een

031021P Tilastomatematiikka (5 op) kertausta 2. vk:een 031021P Tilastomatematiikka (5 op) kertausta 2. vk:een Jukka Kemppainen Mathematics Division 2. välikokeeseen Toinen välikoe on la 5.4.2014 klo. 9.00-12.00 saleissa L1,L3 Koealue: luentojen luvut 7-11

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Mallipohjainen päällysteiden korjaaminen

Mallipohjainen päällysteiden korjaaminen Mallipohjainen päällysteiden korjaaminen tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Case Kt55 Petri Niemi Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy Finnmap Infra Finnmap Infra Oy on yksityinen infrastruktuurin

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015

N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015 N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015 Sisältöä: Suomessa käytössä olevat valtakunnalliset korkeusjärjestelmät Miksi N2000 - korkeusjärjestelmään siirrytään? Kotkan

Lisätiedot

Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014. Jari Marjeta, projektipäällikkö

Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014. Jari Marjeta, projektipäällikkö Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014 Jari Marjeta, projektipäällikkö KATUVERKON KUNNON HALLINTA PERUSMITTAUKSET -Päällystevaurioinventointi (syyperusteinen)

Lisätiedot

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Tilastoaineiston peruselementit: havainnot ja muuttujat havainto: yhtä havaintoyksikköä koskevat tiedot esim. henkilön vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat Hoidon ja ylläpidon alueurakat Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Viiteaineistomoniste 31.1.2011 1. InfraYL 21120 Suodatinkankaat 2. InfraYL 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 3. akenteilla

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 2002

Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 2002 Juho Meriläinen, Mikko Inkala, Ulf Lindström Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 22 Tiehallinnon selvityksiä 27/23 Juho Meriläinen, Mikko Inkala, Ulf Lindström Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Mittausten laadun tarkastus ja muunnoskertoimien laskenta Kyösti Laamanen 2.0 4.10.2013 Prosito 1 (9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto

Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto Saarenketo Timo Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto Kuivatustutkimuksen loppuraportti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 16/2009 Saarenketo Timo Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto

Lisätiedot

Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa

Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa Martti Vainio, Juhani Järvikivi & Stefan Werner Helsinki/Turku/Joensuu Fonetiikan päivät 2004, Oulu 27.-28.8.2004

Lisätiedot

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku.

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. 1/11 4 MITTAAMINEN Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. Mittausvirhettä johtuen mittarin tarkkuudesta tai häiriötekijöistä Mittarin

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Schuelerin vettä läpäisemättömän pinnan osuuteen perustuvan taajamapurojen luokittelun soveltuvuus Vantaan pienvaluma-alueille

Schuelerin vettä läpäisemättömän pinnan osuuteen perustuvan taajamapurojen luokittelun soveltuvuus Vantaan pienvaluma-alueille Schuelerin vettä läpäisemättömän pinnan osuuteen perustuvan taajamapurojen luokittelun soveltuvuus Vantaan pienvaluma-alueille Outi Kesäniemi Taajamapuroja voidaan luokitella rakennetun pinta-alan perusteella

Lisätiedot

KIERTOLIITTYMÄ KOSOLAN RISTEYKSEEN

KIERTOLIITTYMÄ KOSOLAN RISTEYKSEEN KIERTOLIITTYMÄ KOSOLAN RISTEYKSEEN 2007 27.4.2007 / Rev0 1(4) Tutkielma Kosolan risteyksen kiertoliittymästä Kosolan risteyksessä on 18 liikennevalopylvästä, eikä liikenne suju. Risteyksessä tarpeekseen

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen Geodeettinen laitos 10.3.2010 Koordinaattimuunnospalvelusta lyhyesti Ilmainen palvelu on ollut tarjolla syksystä 2008 lähtien. Web-sovellus

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 17.2.2012 Teemu Perälä KATUOMAISUUDEN HALLINNAN MERKITYS Kuntien tämän hetken tehtävien tärkeysjärjestys: 1. Vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito Sen tärkeydestä

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma 2003 2006 Loppuraportti

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma 2003 2006 Loppuraportti Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma 2003 2006 Loppuraportti Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma 2003 2006 Loppuraportti Esipuhe Tiehallinto on toteuttanut nelivuotisen Väyläomaisuuden hallinnan

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN

PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN Opas laboratorio- ja konepajakäyttöön SUOMIPAINOS Profiilit ja suodattimet (EN ISO 4287 ja EN ISO 16610-21) 01 Varsinainen profiili on profiili, joka syntyy todellisen

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005

Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005 Antti Ruotoistenmäki Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 1 Antti Ruotoistenmäki

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maanteiden tulvariskien hallinta. 25.10.2011 Tommi Merta

Maanteiden tulvariskien hallinta. 25.10.2011 Tommi Merta Maanteiden tulvariskien hallinta 25.10.2011 Tommi Merta Maanteiden tulvariskikartoituksen taustaa Tiehallinnon riskienhallintasuunnitelma (2009): riski, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat

Lisätiedot

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 Kansikuva: Valokuva O. Anttila ISBN 951-803-322-6 TIEH 2100025-04 Verkkoversio

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta. Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta. Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Erillislaskentojen pentuetulos talvi 2012/2013 Ensimmäinen tieto lehdistössä Pentueet

Lisätiedot

Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen regressioanalyysiin

Lisätiedot

Työmatkalaskenta ja muut saavutettavuusanalyysit Tilastokeskuksessa. Pasi Piela 6.11.2013 Paikkatietomarkkinat

Työmatkalaskenta ja muut saavutettavuusanalyysit Tilastokeskuksessa. Pasi Piela 6.11.2013 Paikkatietomarkkinat Työmatkalaskenta ja muut saavutettavuusanalyysit Tilastokeskuksessa Pasi Piela 6.11.2013 Paikkatietomarkkinat Lähde Piela, P. (2013): Enabling a national road and street database in population statistics:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

Raskaan liikenteen ajotuntuma ja reunapainumat

Raskaan liikenteen ajotuntuma ja reunapainumat Veli Pekka Lämsä Raskaan liikenteen ajotuntuma ja reunapainumat Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito - tutkimusohjelma Työraportti Veli Pekka Lämsä Raskaan liikenteen ajotuntuma ja reunapainumat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Lähtötietojen ja kuntotietojen hyödyntäminen (lähtötietomalli) Palveluntuottajan näkökulma PÄÄLLYSTEALAN DIGITALISOINNIN TYÖPAJA 11.11.2015 Timo Saarenketo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: ja hajonta Sisältö Havaittujen arvojen jakauma Havaittujen arvojen jakaumaa voidaan kuvailla ja esitellä tiivistämällä havaintoarvot sopivaan muotoon. Jakauman

Lisätiedot