Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky Vantaan tulokset Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen

2 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot % Kauniainen 0 % 0 0 % Yhteensä 00 0 % Myös Helsingin yksityisillä lukioilla oli mahdollisuus osallistua kyselyyn, niistä vastauksia tuli edellisten lisäksi kpl

3 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset lla Kunta Koulu Oppilaita. vsk. Vastauksia Vastaus-% Riittävyys Lumon lukio % Kyllä Martinlaakson lukio 0 % Kyllä Sotungin lukio % Kyllä Tikkurilan lukio 0 % Kyllä Tikkurilan lukion IB-linja 0 % Kyllä n Steinerkoulun lukio % Kyllä Vaskivuoren lukio 0 % Kyllä Helsinge gymnasium % Kyllä Kaikki 0 0, %

4 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja oppiminen Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Oppiminen, kaikki Tyttö Poika Yli 0, erot merkitty =Täysin eri, = Täysin samaa Tyttö Poika Ero Lukioni tilat edistävät oppimista,0,0,0 0,0 Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,0,, 0,0 Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani,,, 0,0 Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana,0,0, 0, Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät,,,0 0,0 Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti,,, 0,0 Lukiossani on hyvä yhteishenki,,, 0, Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani,,, 0,0 Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa,,0, 0, 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin,,, 0, Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa,,, 0,0 Lukiossani ei suvaita kiusaamista,,, 0, Koen oloni turvalliseksi lukiossani,,0, 0,0 Koen että minusta välitetään lukiossani,,, 0,0 Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle,0,, 0, Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa,,, 0,0 Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa,,, 0,0 Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan,,, 0, Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia,0,0,0 0,0 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja,,0, 0,0 Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä,,, 0, Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti,,, 0,0 Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita,,, 0,0 Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin,0,, 0, Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa,,0, 0,0 Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani,,0,0 0, Saan opettajiltani kannustavaa palautetta,,, 0,

5 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Opetuksen järjestäminen, ohjausjärjestelmä, hyvinvointi Opetuksen järjestäminen Ohjausjärjestelmä Hyvinvointi, kaikki Tyttö Poika =Täysin eri, = Täysin samaa Yli 0, erot merkitty Tyttö Poika Ero Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen,,, 0,00 Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen,,00, 0,0 0 Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen,,, 0,0 Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,,, 0,0 Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,,0, 0, Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä,,, 0,0 Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani,,,0 0,0 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,,, 0, Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,0,, 0, Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa,,0, 0, Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen,0,00,0 0, Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä,,0, 0,0 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani,,, 0,0 Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta,,, 0, Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun,,, 0, Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,,, 0, Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen,,, 0, Viihdyn lukiossani,,,0 0,0 Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,0,,00 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa,,, 0,0 Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa,0,0, 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa,,,0 0, 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita,0,0, 0, Olen tyytyväinen kouluruokailuun,0,, 0,0

6 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Tulokset väittämäryhmittäin Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Kaikki 0, n=00-0,0,,,,, Tyttö 0, n=-,0,,0,,,0 Poika 0, n=-,,,00,0,, Koko ² Kaikki 0, n=-0¹,,0,,,, Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Oppiminen Opetuksen järjestäminen Ohjausjärjestelmä Hyvinvointi ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä - ²Sisältää myös mukana olleet yksityiset lukiot

7 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä (), kaikki n=0 parhaiten toteutuvaa asiaa (täysin tai lähes samaa olevat yhteensä) Koen oloni turvalliseksi lukiossani Viihdyn lukiossani Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Lukiossani ei suvaita kiusaamista Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Lukiossani on hyvä yhteishenki Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Lukioni tilat edistävät oppimista Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Koen että minusta välitetään lukiossani Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani Täysin tai lähes samaa, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %

8 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä (), kaikki n=0 Seuraavaksi toteutuvat asiat Täysin tai lähes samaa Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin, % Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani, % 0 Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana, % Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,0 % 0 Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti, % Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,0 % 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin, % Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa 0,0 % 0 0 Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen, % 0 Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun, % Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa, % Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa,0 % 0 Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta, % Saan opettajiltani kannustavaa palautetta, % 0 Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, % Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä, % Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista, % Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa, % Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,0 % Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa, % 0 Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen, % Olen tyytyväinen kouluruokailuun, % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,0 % 0 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, % 0 0 Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani, % 0

9 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vahvuudet ja kehittämisalueet, kaikki Täysin tai lähes samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten:, kaikki Pks, lukioiden paras / Koen oloni turvalliseksi lukiossani % % Viihdyn lukiossani % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani % % Lukiossani ei suvaita kiusaamista % % Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa 0 % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen % % Olen tyytyväinen kouluruokailuun % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen % % Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja % % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa -lukioiden parhaaseen neljännekseen: Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä % % Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma % % Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät % % Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa % % Viihdyn lukiossani % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa -lukioiden parhaaseen neljännekseen: Olen tyytyväinen kouluruokailuun % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen % % Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja % % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani % % Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa % %

10 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Lukioni tilat edistävät oppimista Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=,0 ±% Pojat, n=, k.a=,0 ±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

11 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=0, k.a=, 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

12 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=0, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

13 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=,0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

14 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=,0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

15 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

16 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Lukiossani on hyvä yhteishenki Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

17 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

18 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli 0 % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, 0±% Tytöt, n=, k.a=,0 ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

19 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite 0: Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

20 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Väite : Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=0, k.a=, 0 ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

21 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Lukiossani ei suvaita kiusaamista Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, 0±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

22 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Koen oloni turvalliseksi lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

23 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Koen että minusta välitetään lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0 0 0±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

24 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

25 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 0 0±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

26 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

27 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=,0 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

28 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, liikunta- ja muut teemapäivät, retket) Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=,0 ±% Pojat, n=, k.a=,0 ±%, n=, k.a=,0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

29 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite 0: Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 0 ±%, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

30 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

31 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

32 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

33 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=,0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

34 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli 0 % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, 0±% Tytöt, n=, k.a=, 0±% Pojat, n=0, k.a=, 0±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

35 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=,0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

36 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMINEN Väite : Saan opettajiltani kannustavaa palautetta Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0±% Pojat, n=0, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

37 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

38 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli 0 % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0±% Tytöt, n=, k.a= 0±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

39 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite 0: Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0 0 0±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

40 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, 0 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

41 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

42 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Opit, Moodle, sosiaalinen media) Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, ±%, n=, k.a=, 0 0 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

43 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, 0 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

44 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

45 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Väite : Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=,0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

46 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=00, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=,0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0 0±%, n=, k.a=, 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

47 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=0, k.a= ±% Pojat, n=0, k.a=, ±%, n=, k.a=,0 0 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

48 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 0 ±% Tytöt, n=, k.a=,0 0 0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, 0 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

49 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite 0: Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=0, k.a=, 0 0 ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

50 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=0, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

51 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

52 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 0±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

53 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OHJAUSJÄRJESTELMÄ Väite : Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

54 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite : Viihdyn lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, 0 ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

55 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite : Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 0 ±% Pojat, n=, k.a= ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

56 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite : Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli 0 % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 0±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=0, k.a=, ±%, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

57 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite : Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 0 ±% Pojat, n=, k.a=, 0±%, n=, k.a=, 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

58 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite : Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen) Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli 0 % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, 0 0±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=,0 ±%, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

59 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite 0: Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=0, k.a=,0 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

60 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: HYVINVOINTI Väite : Olen tyytyväinen kouluruokailuun Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹ olevat, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=, k.a=, ±%, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

61 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Lomake..0 Page

62 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely Page

63 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0

64 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0

65 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely Page

66 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer..0 Page

67 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely Page

68 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely Page

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 165 137 93 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 219 176 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) - Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Miten tunnistat opiskelijan kannalta olennaiset asiat? Miten osaisit tukea hänen ammatillista kasvuaan asiantuntijana kohti työelämää? 22.3.2018 Arto Saloranta 1

Lisätiedot

Abien päättökysely. Lukuvuosi

Abien päättökysely. Lukuvuosi Abien päättökysely Lukuvuosi 13-14 Viisiportaisissa kysymyksissä skaala on seuraava; 1 väitteen kanssa täysin eri mieltä 2 väitteen kanssa eri mieltä 3 ei eri mieltä eikä samaa mieltä 4 väitteen kanssa

Lisätiedot

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100%

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100% OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) UUSIMAA_ LANU 28. Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena (u) 4,6 vastaus%=100% AIPAL/ HAKUVAIHE HAKEUTUMISVAIHEEN KYSELY

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty.

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. OPISKELIJAPALAUTEKYSYMYKSET 2018 1(6) Vastausasteikko: (5) täysin samaa mieltä (4) jokseenkin samaa mieltä (3) osin samaa osin eri mieltä (2) jokseenkin eri mieltä (1) täysin eri mieltä Punaisella kirjoitettuja

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen. OPISKELIJAPALAUTEKYSELYT 2018 1(7) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 415/2018 ja päätöksen mukaiset opiskelijapalautekyselyt, jotka otetaan käyttöön 1.7.2018 alkaen. Vastausasteikko: (5) täysin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lahden työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Yhteisen määritelmän muodostaminen yleissivistykselle

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2017 Vastausprosentti: 81,1 % I Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 I Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso Liite 4: Ohjaussuunnitelma 1. OHJAUSSUUNNITELMA Lukion ohjaustoiminnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa, tukea häntä oppimisen taitojen kehittämisessä

Lisätiedot

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kouluviihtyvyys Hyvä Kauhajoen Yhteiskoulun oppilas! Olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään Kauhajoen kaupungin oppilaiden kouluviihtyvyyttä sekä sitoutumista koulutyöhön. Tutkimuksen avulla on mahdollisuus

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA 20.4.2017 KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO Yli 100-vuotias koulu lukio 40 vuotta (vuodesta 1976) OPISKELIJOITA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2018 Palveluvaliokunta 29.5.2018 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhti-toukokuun 2018 aikana Vastauksia yht. 1055 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk)

Lisätiedot

Oppimisympäristöt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

Oppimisympäristöt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 Oppimisympäristöt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 Eija Kauppinen Opetushallitus Rakennusfoorumi 6.11.2018, Helsinki Oppimisympäristöt muutoksessa Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010. Kolme kuntaa, 17 pilottilukiota, yhteensä noin 9 000 opiskelijaa

Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010. Kolme kuntaa, 17 pilottilukiota, yhteensä noin 9 000 opiskelijaa Mitä tuli tehtyä? Yoyo-hankeen toiminta ja saavutukset Laura Savolainen Projektipäällikkö Yoyo-hanke 27.4.2012 Kuinka kaikki alkoi Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010 Kolme kuntaa, 17 pilottita,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Jynkänlahden koulu

Oppilaskysely2017 Jynkänlahden koulu Oppilaskysely07 Jynkänlahden koulu 0..07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan k oulu Haapaniem en k oulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2015, 2014, (8) OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2015, 2014, (8) OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 15.4.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2015, 2014, 2013 1 (8) OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 Samaa tai täysin samaa mieltä Lpr 2013 Eri tai täysin eri mieltä Lpr 2015-150

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2014, 2013, 2012 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2014, 2013, 2012 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 5.6.2014 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2014, 2013, 2012 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luokat ovat riittävän tilavia Luokkien

Lisätiedot