POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty punaisella fontilla kehittämiskohteeksi.

2 Yhteenveto opiskelijapalautekyselyiden tuloksista teemoittain PKAMK 2009 Tulokysely Opetussuunnitelma Koulutuksen toteutus Oppimisen ohjaus Oppiminen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen Vastausprosentti ja vastaajien määrä / 185 / 164 / 49 / % / 648 Toisen vuoden kysely Opetussuunnitelma Koulutuksen toteutus Oppimisen ohjaus Oppiminen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen Vastausprosentti ja vastaajien määrä / 80 / 117 / 95 / % / 471 Kolmannen vuoden kysely Opetussuunnitelma Koulutuksen toteutus Oppimisen ohjaus Oppiminen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen Vastausprosentti ja vastaajien määrä / 58 / 42 / 107 / % / 361 Lähtökysely Opetussuunnitelma Koulutuksen toteutus Oppimisen ohjaus Oppiminen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen Vastausprosentti ja vastaajien määrä / 86 / 110 / 102 / 92 / 519 Kaikki kyselyt yhteensä Opetussuunnitelma Koulutuksen toteutus Oppimisen ohjaus Oppiminen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen Vastausprosentti ja vastaajien määrä / 409 / 433 / 353 / 314 / 2004 OPISKELIJAPALAUTEKYSELYJEN TULOKSET TEEMOITTAIN 2009 AIKUISKOULUTUS Opetussuunnitelma Koulutuksen toteutus Oppimisen ohjaus Osaamisen kehittyminen Teemat yhteensä Tulokysely Toisen vuoden kysely Kolmannen vuoden kysely Lähtökysely

3 Tulokysely Lukuvuosi vuoden opiskelijat (n=100) Tyytyväisyys indeksi OPETUSSUUNNITELMA 25 % 48 % 24 % 3 % 73 % Olen saanut riittävästi perehdytystä koulutusohjelmani opetussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden ymmärtämiseen Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista minulta tutkinnon suorittamisen jälkeen odotetaan Minulla on selkeä käsitys koulutusohjelmani opetussuunnitelman vuositeemoista ja niihin liittyvistä vuosittaisista osaamistavoitteista 30 % 48 % 18 % 4 % 78 % 30 % 52 % 17 % 1 % 82 % 16 % 54 % 27 % 3 % 70 % Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen kannalta sopivia kokonaisuuksia 20 % 50 % 29 % 1 % 70 % Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisiaan 24 % 46 % 23 % 7 % 70 % Ammattikorkeakoulun tietojärjestelmät (OPSNet, HOPSNet, Winha, Allu yms.) tukevat hyvin opintoihini orientoitumistani Tunnen hyvin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön merkityksen oikeuksieni ja velvollisuuksieni kannalta 36 % 45 % 18 % 1 % 81 % 20 % 39 % 34 % 7 % 59 % KOULUTUKSEN TOTEUTUS 40 % 47 % 12 % 1 % 87 % Opetusjärjestelyt toimivat hyvin 21 % 59 % 20 % 0 % 80 % Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamissaan asioissa 44 % 41 % 14 % 1 % 85 % Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat hyvin oppimistani 23 % 60 % 16 % 1 % 83 % Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin 26 % 59 % 14 % 1 % 85 % Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 51 % 43 % 6 % 0 % 94 % Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii hyvin 59 % 37 % 4 % 0 % 96 % Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja oppimisympäristöt ovat toimivia 46 % 44 % 10 % 0 % 90 % Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, mikrotuki yms.) toimivat hyvin 50 % 39 % 9 % 2 % 89 % Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuksia antaa palautetta koulutusohjelman toiminnasta 44 % 38 % 18 % 0 % 82 % OPPIMISEN OHJAUS 30 % 41 % 24 % 5 % 71 % Kokemukseni opiskelusta koulutusohjelmassani vastaavat hyvin ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksiani 20 % 60 % 19 % 1 % 80 % Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin koulutusohjelmassani 25 % 48 % 24 % 3 % 73 % Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opiskeluani tukevaa ohjausta 24 % 49 % 26 % 1 % 73 % Opiskelijatutoreiden toiminta tukee hyvin opiskeluani 13 % 31 % 34 % 22 % 44 % Olen saanut riittävästi opintoihin liittyviä käytännön asioita koskevaa tukea ja ohjausta Olen asettanut opiskelulleni selkeät tavoitteet henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassani (HOPS) Koulutusohjelmassani on toimiva käytäntö henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen käymisessä 26 % 44 % 26 % 4 % 70 % 35 % 39 % 20 % 6 % 74 % 27 % 37 % 31 % 5 % 64 % Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimisestani 18 % 47 % 34 % 1 % 65 % Suunnitelmassani on opiskella tässä koulutusohjelmassa tutkintoon saakka 83 % 11 % 5 % 1 % 94 % 47 % 39 % 13 % 1 % 86 % Opetus on sopivan haasteellista suhteessa osaamiseeni ja valmiuksiini 38 % 45 % 14 % 3 % 83 % Opiskelijoiden aikaisempia kokemuksia hyödynnetään aktiivisesti oppimistilanteissa 22 % 47 % 29 % 2 % 69 % Minulla on tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävät oppimisvalmiudet 48 % 40 % 12 % 0 % 88 % Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppimista tukeva ilmapiiri 44 % 49 % 5 % 2 % 93 % Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu hyvin 75 % 21 % 3 % 1 % 96 % Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskelijana 38 % 40 % 21 % 1 % 78 % Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 64 % 28 % 7 % 1 % 92 %

4 YHTEENSÄ 36 % 43 % 18 % 3 % 79 % POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Opintojen keskivaiheen kysely Lukuvuosi Tyytyväisyys 2. vuoden opiskelijat (n=61) indeksi OPETUSSUUNNITELMA 16 % 52 % 25 % 6 % 68 % Koulutusohjelmani opetussuunnitelma tukee hyvin osaamiseni 16 % 69 % 12 % 3 % 85 % Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista minulta tutkinnon suorittamisen jälkeen odotetaan 38 % 48 % 12 % 3 % 85 % Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen kannalta sopivia kokonaisuuksia 12 % 54 % 33 % 2 % 66 % Opetussuunnitelma mahdollistaa hyvin omien henkilökohtaisten tavoitteideni toteutumisen Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisiaan Opiskelijoiden mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon koulutusohjelmani opetussuunnitelman kehittämisessä 15 % 51 % 31 % 3 % 66 % 10 % 48 % 36 % 7 % 57 % 8 % 43 % 30 % 20 % 51 % KOULUTUKSEN TOTEUTUS 30 % 45 % 20 % 5 % 75 % Opetusjärjestelyt toimivat hyvin 15 % 54 % 26 % 5 % 69 % Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, mikrotuki yms.) toimivat hyvin 44 % 34 % 18 % 3 % 79 % Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 48 % 43 % 8 % 2 % 90 % Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii hyvin 53 % 44 % 3 % 0 % 97 % Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja oppimisympäristöt ovat toimivia 26 % 46 % 23 % 5 % 72 % Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamissaan asioissa 38 % 36 % 25 % 2 % 74 % Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin 15 % 48 % 25 % 13 % 62 % Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat hyvin oppimistani 12 % 59 % 28 % 2 % 71 % Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuksia antaa palautetta koulutusohjelman toiminnasta Opiskelijoiden antama palaute ja esittämät mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon koulutusohjelmani toiminnan kehittämisessä 31 % 46 % 20 % 3 % 77 % 15 % 43 % 23 % 20 % 57 % OPPIMISEN OHJAUS 18 % 49 % 27 % 7 % 67 % Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin koulutusohjelmassani 13 % 64 % 18 % 5 % 77 % Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opiskeluani tukevaa ohjausta 18 % 57 % 16 % 8 % 75 % Olen tyytyväinen koulutusohjelmani järjestämään harjoittelun ohjaukseen 32 % 41 % 24 % 3 % 74 % Olen tyytyväinen harjoittelupaikkani järjestämään harjoittelun ohjaukseen 53 % 29 % 15 % 3 % 82 % Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani ohjaa hyvin opiskeluani ja oppimistani 21 % 51 % 21 % 7 % 72 % Koulutusohjelmassani on toimiva käytäntö henkilökohtaisten kehityskeskustelujen käymisessä 18 % 54 % 23 % 5 % 72 % Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimisestani 10 % 39 % 38 % 13 % 49 % Opiskelijoiden itsearviointia käytetään säännöllisesti oppimisen arvioinnissa 15 % 36 % 38 % 12 % 51 % Arviointi antaa minulle riittävästi tietoa ammatillisista vahvuuksistani ja kehittämistarpeistani 13 % 39 % 39 % 8 % 52 % Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota opiskelijan tietoihin 7 % 57 % 31 % 5 % 64 % Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota työelämässä tarvittaviin käytännön taitoihin 7 % 56 % 30 % 8 % 62 % Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota oppimisprosessiin 8 % 62 % 26 % 3 % 71 % 34 % 48 % 16 % 3 % 81 % Opetus on sopivan haasteellista suhteessa osaamiseeni ja valmiuksiini 36 % 49 % 10 % 5 % 85 % Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppimista tukeva ilmapiiri 31 % 51 % 15 % 3 % 82 % Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani liittyvän teoreettisen osaamisen 30 % 62 % 5 % 3 % 92 % Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani liittyvän käytännöllisen osaamisen 18 % 59 % 20 % 3 % 77 % Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin osaamiseni 49 % 42 % 9 % 0 % 91 % Minulle on opiskelun aikana syntynyt hyviä yhteyksiä oman alani työelämän edustajien kanssa 10 % 41 % 39 % 10 % 51 % Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu hyvin 59 % 33 % 8 % 0 % 92 % Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskelijana 31 % 48 % 18 % 3 % 79 % Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 41 % 43 % 16 % 0 % 84 %

5 YHTEENSÄ 24 % 48 % 22 % 5 % 73 % POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Opintojen keskivaiheen kysely Tyytyväisyys indeksi Lukuvuosi vuoden opiskelijat (n=61) OPETUSSUUNNITELMA 13 % 44 % 33 % 10 % 57 % Koulutusohjelmani opetussuunnitelma tukee hyvin osaamiseni 15 % 59 % 21 % 5 % 74 % Ymmärrän hyvin, minkälaista osaamista minulta tutkinnon suorittamisen jälkeen odotetaan 30 % 46 % 25 % 0 % 75 % Opintojaksot ovat laajuudeltaan oppimisen kannalta sopivia kokonaisuuksia 8 % 53 % 34 % 5 % 61 % Opetussuunnitelma mahdollistaa hyvin omien henkilökohtaisten tavoitteideni toteutumisen 8 % 39 % 39 % 13 % 48 % Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen vaatima työmäärä vastaavat hyvin toisiaan 8 % 31 % 48 % 13 % 39 % Opiskelijoiden mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon koulutusohjelmani opetussuunnitelman kehittämisessä 8 % 36 % 33 % 23 % 44 % KOULUTUKSEN TOTEUTUS 33 % 45 % 19 % 3 % 78 % Opetusjärjestelyt toimivat hyvin 23 % 49 % 23 % 5 % 72 % Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, mikrotuki yms.) toimivat hyvin 41 % 44 % 15 % 0 % 85 % Yhteistyöni opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 49 % 44 % 5 % 2 % 94 % Yhteistyöni muun henkilöstön kanssa toimii hyvin 61 % 33 % 7 % 0 % 94 % Ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja oppimisympäristöt ovat toimivia 39 % 41 % 18 % 2 % 80 % Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamissaan asioissa 33 % 44 % 21 % 2 % 77 % Opettajien välinen yhteistyö toimii hyvin 25 % 53 % 20 % 3 % 77 % Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tukevat hyvin oppimistani 16 % 54 % 26 % 3 % 71 % Opiskelijoilla on riittävästi mahdollisuuksia antaa palautetta koulutusohjelman toiminnasta 31 % 39 % 28 % 2 % 70 % Opiskelijoiden antama palaute ja esittämät mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon koulutusohjelmani toiminnan kehittämisessä 10 % 49 % 28 % 13 % 59 % OPPIMISEN OHJAUS 19 % 45 % 29 % 8 % 64 % Opintoihin liittyvä tiedottaminen toimii hyvin koulutusohjelmassani 21 % 49 % 21 % 8 % 71 % Saan opettajilta riittävästi oppimistani ja opiskeluani tukevaa ohjausta 25 % 54 % 18 % 3 % 79 % Olen tyytyväinen koulutusohjelmani järjestämään harjoittelun ohjaukseen 30 % 34 % 26 % 10 % 64 % Olen tyytyväinen harjoittelupaikkani järjestämään harjoittelun ohjaukseen 42 % 40 % 19 % 0 % 81 % Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani ohjaa hyvin opiskeluani ja oppimistani 21 % 44 % 26 % 8 % 66 % Koulutusohjelmassani on toimiva käytäntö henkilökohtaisten kehityskeskustelujen käymisessä 15 % 38 % 31 % 16 % 53 % Saan opettajilta riittävästi palautetta oppimisestani 15 % 39 % 38 % 8 % 54 % Opiskelijoiden itsearviointia käytetään säännöllisesti oppimisen arvioinnissa 12 % 48 % 33 % 8 % 59 % Arviointi antaa minulle riittävästi tietoa ammatillisista vahvuuksistani ja kehittämistarpeistani 16 % 48 % 28 % 8 % 64 % Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota opiskelijan tietoihin 12 % 48 % 34 % 7 % 59 % Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota työelämässä tarvittaviin käytännön taitoihin 12 % 38 % 43 % 8 % 49 % Arvioinnissa kiinnitetään riittävästi huomiota oppimisprosessiin 8 % 57 % 30 % 5 % 66 % 35 % 46 % 16 % 3 % 81 % Opetus on sopivan haasteellista suhteessa osaamiseeni ja valmiuksiini 36 % 51 % 10 % 3 % 87 % Koulutusohjelmassani on tavoitteellista oppimista tukeva ilmapiiri 28 % 48 % 23 % 2 % 75 % Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani liittyvän teoreettisen osaamisen 28 % 57 % 13 % 2 % 85 % Opinnot ovat tukeneet hyvin omaan alaani liittyvän käytännöllisen osaamisen 12 % 56 % 28 % 5 % 67 % Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin osaamiseni 60 % 31 % 10 % 0 % 90 % Minulle on opiskelun aikana syntynyt hyviä yhteyksiä oman alani työelämän edustajien kanssa 31 % 31 % 30 % 8 % 62 % Yhteistyöni muiden opiskelijoiden kanssa sujuu hyvin 64 % 36 % 0 % 0 % 100 % Olen tyytyväinen omaan jaksamiseeni opiskelijana 20 % 54 % 23 % 3 % 74 % Oppimis- ja opiskelumotivaationi on hyvä 34 % 49 % 12 % 5 % 84 % YHTEENSÄ 25 % 45 % 24 % 6 % 70 %

6 Lähtökysely Vuosi 2009 Tyytyväisyys Valmistuvat opiskelijat (n=92) indeksi OPETUSSUUNNITELMA 22 % 52 % 24 % 1 % 75 % Opetussuunnitelmassa esitetyt tutkinnon osaamistavoitteet vastaavat hyvin työelämän vaatimuksia 19 % 67 % 14 % 0 % 86 % Olen tyytyväinen opetussuunnitelman sisältöihin 22 % 50 % 28 % 0 % 72 % Opetussuunnitelma on mahdollistanut hyvin omien ammatillisten tavoitteideni toteutumisen 25 % 52 % 23 % 0 % 77 % Opintojaksojen laajuus ja niiden suorittamisen vaatima työmäärä vastasivat hyvin toisiaan 24 % 40 % 33 % 3 % 64 % KOULUTUKSEN TOTEUTUS 28 % 45 % 19 % 8 % 73 % Opetusjärjestelyt (esim. lukujärjestys, tiedotus, mataalin jako) ovat toimineet hyvin 23 % 54 % 20 % 3 % 77 % Tietotekniset palvelut (laitteet, ohjelmistot, mikrotuki yms.) ovat toimineet hyvin 41 % 49 % 9 % 1 % 90 % Opettajilla on riittävä asiantuntemus opettamissaan asioissa 34 % 48 % 16 % 2 % 82 % Opettajien käyttämät menetelmät ovat tukeneet hyvin ammatillista ni 25 % 55 % 19 % 1 % 80 % Minulla on ollut opintoihini liittyvää yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa 17 % 16 % 33 % 34 % 34 % OPPIMISEN OHJAUS 33 % 37 % 23 % 7 % 70 % Olen saanut opettajilta riittävästi oppimistani ja opiskeluani tukevaa ohjausta 36 % 39 % 21 % 4 % 75 % Olen saanut riittävästi ohjausta työelämään siirtymiseen 28 % 33 % 35 % 4 % 61 % Opetus- ja opiskelujärjestelyt ovat tukeneet hyvin valmistumistani normiajassa 34 % 42 % 16 % 8 % 76 % Olen tyytyväinen saamaani opinnäytetyön ohjaukseen 39 % 32 % 22 % 8 % 71 % Olen saanut opettajilta riittävästi palautetta oppimisestani 35 % 30 % 25 % 10 % 65 % Arviointi on antanut minulle riittävästi tietoa ammatillisista vahvuuksistani ja kehittymistarpeistani 25 % 46 % 21 % 9 % 71 % 41 % 42 % 15 % 3 % 83 % Minulla on selkeä käsitys oman osaamiseni vahvuuksista ja kehittymistarpeista 57 % 35 % 9 % 0 % 91 % Olen saanut hyvät valmiudet työllistyä oman alani työtehtäviin 41 % 44 % 14 % 1 % 85 % Olen saavuttanut koulutukselle asettamani odotukset 45 % 39 % 12 % 4 % 84 % Minulla on riittävät kansainvälisen toiminnan valmiudet 16 % 44 % 36 % 4 % 60 % Minulla on riittävät tutkimus- ja kehitystoiminnan valmiudet 17 % 63 % 19 % 1 % 80 % Koen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoni riittäviksi 63 % 33 % 4 % 0 % 96 % Olen saanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet oman osaamiseni jatkuvaan kehittämiseen 57 % 35 % 7 % 2 % 91 % Käytännön harjoittelu on tukenut hyvin osaamiseni 48 % 46 % 7 % 0 % 94 % Opinnäytetyöllä on ollut merkittävä vaikutus ammatillisen osaamiseni kehittymisessä 37 % 42 % 16 % 4 % 79 % Minulle on kehittynyt opintojeni aikana hyvä yhteysverkosto oman alani asiantuntijoiden kanssa 25 % 41 % 25 % 9 % 66 % YHTEENSÄ 31 % 44 % 20 % 5 % 75 %

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017

AIKUISKOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 1 AIKUISKOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 Vastausprosentti 50,0 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 2. Opetusmenetelmät ja työtavat 2 eri eri Ei Koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100%

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100% OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) UUSIMAA_ LANU 28. Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena (u) 4,6 vastaus%=100% AIPAL/ HAKUVAIHE HAKEUTUMISVAIHEEN KYSELY

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Tulokset 1.7.2018-30.6.2019 Opiskelijapalaute - Amispalautekyselyt Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen,

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset Laatuvertailun tulokset 1 / 6 15.1.2015 12:41 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 -ammattirkeaulu Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 15.6.2009 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Pentti Mäkelä, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1 Kyselyn rakenne ja toteutus...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018 Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet Mika Sutela Kesäkuu 2018 Opiskelijapalautteet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/sivut/opiskelijapalaute.aspx)

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen panostaminen kannattaa Maanpuolustuskorkeakoulussa

Hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen panostaminen kannattaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen panostaminen kannattaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Johanna Anttonen ja Satu-Tuulia Vuoksenranta Maanpuolustuskorkeakoulu 23.8.2016 1 Esityksen sisältö Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty.

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. OPISKELIJAPALAUTEKYSYMYKSET 2018 1(6) Vastausasteikko: (5) täysin samaa mieltä (4) jokseenkin samaa mieltä (3) osin samaa osin eri mieltä (2) jokseenkin eri mieltä (1) täysin eri mieltä Punaisella kirjoitettuja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet

Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet Tutkinnonuudistus osana Bolognan prosessia tavoitteena eurooppalainen korkeakoulualue: yliopistojen rooli Euroopan kehittäjänä yhtenäinen tutkintorakenne ymmärrettävyys

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen. OPISKELIJAPALAUTEKYSELYT 2018 1(7) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 415/2018 ja päätöksen mukaiset opiskelijapalautekyselyt, jotka otetaan käyttöön 1.7.2018 alkaen. Vastausasteikko: (5) täysin

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 27.3.2011 Työryhmä Jorma Honkanen, Tekniikka Varkaus Heikki Likitalo, Liiketalous,

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

VUOSIVÄLIRAPORTTI 2012

VUOSIVÄLIRAPORTTI 2012 VUOSIVÄLIRAPORTTI 2012 Vuosiväliraportin sisältö Kirjallinen osuus Seurantatiedot e-lomakkeella Kysely valmistuneille Työnjohtokoulutuskokeilua koordinoiva koulutuksenjärjestäjä (TAO+PAIKO) toteuttaa kyselyn

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TAUSTAA JA TUTKINTORAKENNE AMK- TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA

OPETUSSUUNNITELMAN TAUSTAA JA TUTKINTORAKENNE AMK- TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA OPETUSSUUNNITELMAN TAUSTAA JA TUTKINTORAKENNE AMK- TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA LAUREAN TOIMINTA-AJATUS 21.8.2019 Laurea on opiskelijakeskeinen, kansainvälinen ja uutta kehittävä ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta.

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Muistio 1 (6) OAJ NÄKÖKULMIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SOPEUTTAMINEN/ REFORMI Aikataulu Hallinto Saavutettavuuden turvaaminen ja opetuksen laatu edellyttävät, että

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 35,8 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimustoimisto) eri 1. Saan tarvittaessa

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

OPPIMISEN MONET MUODOT Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu. Anniina Friman Bioanalyytikko, AMK, YAMK- opiskelija TuAMK

OPPIMISEN MONET MUODOT Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu. Anniina Friman Bioanalyytikko, AMK, YAMK- opiskelija TuAMK OPPIMISEN MONET MUODOT Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu Anniina Friman Bioanalyytikko, AMK, YAMK- opiskelija TuAMK TAUSTA Kliininen harjoittelu olennainen osa Sairaanhoitajan (amk) tutkintoa. Tutkinnon

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

MTI-valmistumiskysely

MTI-valmistumiskysely MTI-valmistumiskysely Arvoisa vastaaja, Tähän kyselyyn vastaavat kaikki vuosina 2011-2015 metsätalousinsinööriksi valmistuneet. Vastauksesi antaa arvokasta tietoa metsätalousinsinöörikoulutuksen kehittämistyöhön.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119 Kuhanen Vesa Väli- ja näyteportfolio osana opintoa Osaajana kehittyminen -opintojakso (5 op) Portfolio on ammattitaidon arvioinnin apuväline - osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE vuosi 2016 Vastausprosentti: 33,5 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot