SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

2 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos (83,33 % tas.kert) TPE TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,56 76, ,76 Maksutuotot , ,38 82, ,63 Tuet ja avustukset , ,77 61, ,41 Vuokratuotot , ,34 86, ,48 Muut toimintatuotot , ,67 63, ,01 Toimintatuotot yhteensä , ,72 77, , ,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 82, ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,23 78, ,37 Muut henkilösivukulut , ,74 90, ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,65 81, ,33 Palvelujen ostot , ,76 85, ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,82 79, ,23 Avustukset , ,00 83, ,04 Vuokrakulut , ,63 86, ,58 Muut toimintakulut , ,42 50, ,15 Toimintakulut yhteensä , ,28 84, , ,13 TOIMINTAKATE , ,56 85, , ,84 Verotulot , ,22 81, , ,81 Valtionosuudet , ,00 86, , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,66 87, ,84 Muut rahoitustuotot , ,03 69, ,77 Korkokulut , ,58 54, ,57 Muut rahoituskulut , ,48 74, ,11 Rah.tuotot ja -kulut yht , ,37 54, , ,07 VUOSIKATE , ,29 31, , ,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot , ,00 83, , ,30 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,71-915, , ,40 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,71-915, , ,40 2

3 Rahoituslaskelma Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 07:24 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , , , ,29 31, ,48 * Tulorahoituksen korjaus ,00-0, , ,85-50, ,15- ** , , , ,44 26, ,33 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , , , ,77-31, ,40- * Rah.osuudet investointi ,00 0, , ,65 70, ,35 * Pys. vast. hyöd. luovut ,00 0, , ,49 57, ,51 ** , , , ,63-25, ,54- *** Toiminnan ja invest. ra , , , ,19-25, ,21- RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä ,00-0, , ,00-36, ,00- * Antolainasaamisten vähe ,00 0, , ,00 0, ,00 ** ,00 0, , ,00-0, ,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä , , , ,00 43, ,00 * Pitkäaik. lainojen vähe ,00-0, , ,76-90, ,24- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0, ,00-0, ,00 ** , , , ,76-584, ,76 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0, ,31-0, ,31 * Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19- ** 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26- *** Rahoituksen rahavirta , , , ,50 114, ,50- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 1.280, , , ,69-0, ,71- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69-3

4 Käyttötalous tulosalueittain Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot ,00 0, , , ,20 83,3 * Toimintakulut ,00-0, , , ,67-71,0 Toimintakate ,00-0, , , ,47-49,4 Netto ,00-0, , , ,47-49,4 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , , ,20 83,3 * Toimintakulut ,00-0, , , ,67-71,0 Toimintakate ,00-0, , , ,47-49,4 Netto ,00-0, , , ,47-49,4 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,54 81,6 * Toimintakulut , , , , ,14-83,5 Toimintakate , , , , ,60-86,6 * Poistot ,00 0, , , ,20-83,3 Netto , , , , ,80-86,6 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot ,00 0, , , ,99 42,4 * Toimintakulut ,00 0, , , ,59-86,0 Toimintakate ,00 0, , , ,60-88,5 Netto ,00 0, , , ,60-88,5 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , ,38 71,3 * Toimintakulut ,00 0, , , ,07-80,6 Toimintakate ,00 0, , , ,69-88,4 * Poistot ,00 0, , ,50-778,50-83,3 Netto ,00 0, , , ,19-88,4 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,91 77,7 * Toimintakulut , , , , ,80-83,4 Toimintakate , , , , ,89-87,8 * Poistot ,00 0, , , ,70-83,3 Netto , , , , ,59-87,8 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,11 77,8 * Toimintakulut , , , , ,47-83,3 Toimintakate , , , , ,36-87,6 * Poistot ,00 0, , , ,70-83,3 Netto , , , , ,06-87,6 20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 200 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,29-109,4 * Toimintakulut , , , , ,37 100,6 Toimintakate , , , , ,92-98,1 Netto , , , , ,92-98,1 4

5 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,14 50,3 * Toimintakulut , , , , ,37-80,9 Toimintakate , , , , ,23-85,3 Netto , , , , ,23-85,3 290 SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL * Toimintatuotot ,00 0, , , ,25 9,5 * Toimintakulut ,00 0, , , ,52-85,5 Toimintakate ,00 0, , , ,27-87,1 Netto ,00 0, , , ,27-87,1 291 TERVEYSPALVELUT * Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,00 234,49 234,49-0,0 * Toimintakulut ,00-0, , , ,85-86,9 Toimintakate ,00-0, , , ,34-86,9 Netto ,00-0, , , ,34-86,9 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,61 48,3 * Toimintakulut , , , , ,37-85,4 Toimintakate , , , , ,76-86,7 Netto , , , , ,76-86,7 20 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,61 48,3 * Toimintakulut , , , , ,37-85,4 Toimintakate , , , , ,76-86,7 Netto , , , , ,76-86,7 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot ,00 130, , , ,61 81,6 * Toimintakulut , , , , ,21-84,2 Toimintakate , , , , ,60-87,5 Netto , , , , ,60-87,5 310 VARHAISKASVATUS * Toimintatuotot , , , , ,16 82,0 * Toimintakulut , , , , ,82-81,5 Toimintakate , , , , ,66-81,4 * Poistot ,00 0, , , ,10-83,3 Netto , , , , ,76-81,4 320 PERUSOPETUS * Toimintatuotot , , , , ,55 98,1 * Toimintakulut , , , , ,24-83,1 Toimintakate , , , , ,69-82,4 * Poistot ,00 0, , , ,30-83,3 Netto , , , , ,99-82,4 330 LUKIOKULUTUS * Toimintatuotot , , , , ,79 73,3 * Toimintakulut , , , , ,76-82,0 Toimintakate , , , , ,97-82,3 * Poistot ,00 0, , ,20-467,80-83,3 Netto , , , , ,77-82,3 5

6 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 340 MUU KOULUTUS * Toimintatuotot ,00 0, , , ,34-161,7 * Toimintakulut ,00 0, , , ,13 103,8 Toimintakate ,00 0, , , ,21-95,7 Netto ,00 0, , , ,21-95,7 350 KULTTUURIPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,52-106,0 * Toimintakulut , , , , ,35-84,8 Toimintakate , , , , ,87-83,5 * Poistot ,00 0, , , ,10-83,3 Netto , , , , ,97-83,5 360 VAPAA-AIKAPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,81 78,2 * Toimintakulut , , , , ,95-86,0 Toimintakate , , , , ,14-88,2 * Poistot ,00 0, , , ,00-83,3 Netto , , , , ,14-88,0 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,06 88,0 * Toimintakulut , , , , ,20-83,1 Toimintakate , , , , ,14-82,6 * Poistot ,00 0, , , ,30-83,3 Netto , , , , ,44-82,6 30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,06 88,0 * Toimintakulut , , , , ,20-83,1 Toimintakate , , , , ,14-82,6 * Poistot ,00 0, , , ,30-83,3 Netto , , , , ,44-82,6 40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , ,17 73,4 * Toimintakulut ,00-0, , , ,35-83,7 Toimintakate ,00-0, , , ,18-88,5 * Poistot ,00 0, , ,40-616,60-83,3 Netto ,00-0, , , ,78-88,4 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,86 57,9 * Toimintakulut , , , , ,87-79,2 Toimintakate , , , , ,01-86,3 * Poistot ,00 0, , , ,00-83,3 Netto , , , , ,01-85,3 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,73 80,8 * Toimintakulut , , , , ,85-71,5 Toimintakate , , , , ,88 91,0 * Poistot ,00 0, , , ,20-83,3 Netto , , , , ,68 91,8 6

7 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 430 TOIMITILAPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,94 83,2 * Toimintakulut , , , , ,66-83,1 Toimintakate , , , , ,28 83,3 * Poistot ,00 0, , , ,20-83,3 Netto , , , , ,08 83,1 500 SAVONLINNAN VESI * Toimintatuotot ,00 0, , , ,52 75,3 * Toimintakulut ,00 0, , , ,55-80,5 Toimintakate ,00 0, , , ,97 70,2 * Poistot ,00 0, , , ,20-83,3 Netto ,00 0, , , ,77 56,9 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,22 79,9 * Toimintakulut , , , , ,28-81,5 Toimintakate , , , , ,94 60,7 * Poistot ,00 0, , , ,20-83,3 Netto , , , , ,26-94,0 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , ,28-108,4 * Toimintakulut ,00 0, , , ,20-80,8 Toimintakate ,00 0, , , , ,9 Netto ,00 0, , , , ,9 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , , ,16 61,1 * Toimintakulut ,00 0, , , ,94-81,0 Toimintakate ,00 0, , , ,78-86,9 * Poistot ,00 0, , ,20-514,80-83,3 Netto ,00 0, , , ,58-86,8 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , , ,12-103,1 * Toimintakulut ,00 0, , , ,14-80,9 Toimintakate ,00 0, , , ,26-42,6 * Poistot ,00 0, , ,20-514,80-83,3 Netto ,00 0, , , ,06-43,1 40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,10 80,2 * Toimintakulut , , , , ,42-81,5 Toimintakate , , , , ,68 62,8 * Poistot ,00 0, , , ,00-83,3 Netto , , , , ,32-91,6 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,60 0, , , ,88 77,5 * Toimintakulut , , , , ,46-84,2 Toimintakate , , , , ,58-85,9 * Poistot ,00 0, , , ,00-83,3 Netto , , , , ,58-85,8 7

8 Tuloslaskelmaosa Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 07:26 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama 5000 Kunnan tulovero ,00 0, , ,67 84, , Kiinteistövero ,00 0, , ,19 59, , Osuus yhteisöveron tuot ,00 0, , ,36 86, ,64 *** VEROTULOT ,00 0, , ,22 81, , Valtionosuus ,00 0, , ,00 86, ,00 *** VALTIONOSUUDET ,00 0, , ,00 86, , Korkotuotot antolainois ,00 0, , ,66 99,9 17, Maksuliikennetilien kor 5.000,00 0, ,00 7,00 0, , Korkotuotot kauppahinno 0,00 0,00 0,00 675,00 0,0 675,00- * Korkotuotot ,00 0, , ,66 87, , Osinkotuotot ja osuusp ,00 0, , ,32 48, , Verotilityst.korot ja k ,00 0, , ,18 20, , Viivästyskorot ,00 0, , ,26 119, , Takausprovisiot ,00 0, ,00 0,00 0, , Muut rahoitustuotot 3.000,00 0, , ,27 210, , S Sis. rah.tuotot vesil ,00 0, , ,00 75, , S Sis. korkotuotot pääo ,00 0, , ,00 75, ,00 * Muut rahoitustuotot ,00 0, , ,03 69, ,97 ** Tuotot yht ,00 0, , ,69 69, , Korkokulut lainoista ul ,00-0, , ,58-54, ,42- * Korkokulut ,00-0, , ,58-54, , Verotilitysten korot ja ,00-0, ,00-0,00 0, , Viivästyskorot 2.000,00-0, ,00-412,60-20, , Luottoprovisiot 1.000,00-0, , ,24-122,7 227, Muut rahoituskulut 2.000,00-0, , ,64-67,2 656, S Sis. muut rah.kulut v ,00-0, , ,00-75, , S Sis. korkokulut pääom ,00-0, , ,00-75, ,00- * Muut rahoituskulut ,00-0, , ,48-74, ,52- ** Kulut yht ,00-0, , ,06-62, ,94- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT ,00-0, , ,37-54, ,63- *****TULOSLASKELMAOSA ,00 0, , ,85 83, ,15 8

9 Investoinnit Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 07:24 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama 81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT * Hankinnat , , , ,34-2, ,55- Investoinnit netto , , , ,34-2, ,55-81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,34-2, ,55- Investoinnit netto , , , ,34-2, ,55-81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,34-2, ,55- Investoinnit netto , , , ,34-2, ,55-83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT * Hankinnat , , , ,80-35, ,48- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 41,51 0,0 41,51- Investoinnit netto , , , ,29-35, ,99-83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,80-35, ,48- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 41,51 0,0 41,51- Investoinnit netto , , , ,29-35, ,99-83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,80-35, ,48- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 41,51 0,0 41,51- Investoinnit netto , , , ,29-35, ,99-84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET * Hankinnat , , , ,03-14, ,97- * Myynnit ,00 0, , ,46 64, ,54 Investoinnit netto , , , ,43 245, , KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT * Hankinnat , , , ,41-91, ,59- * Avustukset ,00 0, , ,65 104, ,65- Investoinnit netto , , , ,76-91, , SATAMA, INVESTOINNIT * Hankinnat , , , ,10-92, ,90- * Myynnit 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69- Investoinnit netto , , , ,41-91, , TEKNINEN LTK, KALUSTO * Hankinnat ,00-0, , ,73-43, ,27- Investoinnit netto ,00-0, , ,73-43, ,27-9

10 Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 01/12/16 07:24 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama 845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT * Hankinnat 0, , , ,07-0, ,93- * Myynnit 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98- Investoinnit netto 0, , , ,91 4, , TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET * Hankinnat ,00-0, , ,86-38, ,14- * Avustukset ,00 0, , ,00 69, ,00 Investoinnit netto ,00-0, , ,86-34, , SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN * Hankinnat ,00-0, , ,43-66, ,57- Investoinnit netto ,00-0, , ,43-66, ,57-84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,63-50, ,37- * Avustukset ,00 0, , ,65 70, ,35 * Myynnit ,00 0, , ,13 71, ,87 Investoinnit netto , , , ,85-46, ,15-85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT * Hankinnat ,00-0, ,00-0,00 0, ,00- Investoinnit netto ,00-0, ,00-0,00 0, ,00-85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ * Hankinnat ,00-0, ,00-0,00 0, ,00- Investoinnit netto ,00-0, ,00-0,00 0, ,00-84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,63-50, ,37- * Avustukset ,00 0, , ,65 70, ,35 * Myynnit ,00 0, , ,13 71, ,87 Investoinnit netto , , , ,85-46, ,15- KAIKKI YHTEENSÄ * Hankinnat , , , ,77-31, ,40- * Avustukset ,00 0, , ,65 70, ,35 * Myynnit ,00 0, , ,64 71, ,36 Investoinnit netto , , , ,48-28, ,69-10

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 71.574,96 0,04 100,0 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot