Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie Tervola. Hanke: WO /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015"

Transkriptio

1 Tervolan vanhainkoti Keskustie Tervola Hanke: WO / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (20) Sisällysluettelo: 1 Yleistä Yleistiedot kohteesta Lähtötiedot Tutkimuksen tarkoitus Tutkimukset Suoritetut tutkimukset Tutkimusmenetelmät ja laitteet Tutkimustulokset Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot Vanhainkodin vuonna 1995 valmistunut osa Vanhainkodin 1982 valmistunut osa Vanhainkodin vuonna 1957 valmistunut osa Rakenneavauksista tehdyt havainnot Vuonna 1995 valmistunut osa Vuonna 1982 valmistunut osa Vuonna 1957 valmistunut osa Mikrobianalyysin tulokset Yhteenveto ja Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Heti tehtävät ja huoltoluontoiset toimenpiteet Vuonna 1995 valmistunut osa (~780 m 2 ) Vuonna 1982 valmistunut osa (~300 m 2 ) Vuonna 1957 valmistunut osa (~200 m 2 ) Muuta korjauksissa huomioitavaa LIITTEET Liite 1, Pohjapiirros Liite 2, Mikrobianalyysin tulos

3 2 (20) 1 YLEISTÄ 1.1 Yleistiedot kohteesta Kohde Keskustie Tervola Tilaaja / yhteyshenkilö Tervolan kunta / Virpi Mäki-Iso Tarkastusajankohta: 20.8 ja Tutkimuksen tekijät: Inspecta Oy Henri Käyrä, Jaakko Niskanen, Asko Karvonen ja Jukka Räisänen Myyntimiehenkuja OULU puh Lähtötiedot Tutkimuksen kohteena on Tervolan terveyskeskuksen vanhainkodin tilat. Tutkimuksen kohteena on vuonna 1982 ja 1995 valmistuneet osat sekä pieni osa vuonna 1957 valmistuneesta rakennuksesta. Tutkimusalue ja rakennusvuodet on havainnollistettu kuvassa valmistunut 1982 valmistunut 1957 valmistunut, kunnostettu 1995 Kuva 1. Tutkimusalue ja rakennus/korjausvuodet. Vuonna 1995 valmistunut osa on yksikerroksinen ja perustettu kantavan maanvaraisen alapohjalaatan varaan. Rakennusrunko on betonia ja ulkoseinät ovat betonielementtejä. Yläpohja on puurakenteinen ja villaeristeinen. Vesikatto on harjakaton mallinen ja katteena on betonitiili. Ikkunat ja ovet sekä tilapinnat ovat vuodelta Lähtötietojen perusteella tiloissa ei ole havaittu merkittäviä ongelmia tai sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. Vuonna 1982 valmistunut osa on pääasiassa yksikerroksinen. Rakennuksessa on betonianturaperustus ja alapohja on ryömintätilallinen tuulettuva rakenne. Alapohjan kantavat rakenteet muodostuvat ontelolaatoista. Rakennuksen ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili rakenteisia, yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä on mineraalivilla. Vesikatto on harjakaton mallinen ja katteena on betonitiili. Ikkunat ja ovet sekä tilapinnat ovat pääasiassa vuodelta Lähtötietojen perusteella ilmanvaihto on koettu ajoin heikoksi ja ikkunat ovat käyttäjien mukaan vetoisat ja huonokuntoiset. Merkittävää, mahdollisesti kiinteistöstä aiheutuvaa sisäilmanongelmaa ei ole tiedossa.

4 3 (20) Vuonna 1957 valmistunut osa käsittää tutkimusalueen kohdalla kellaritilat ja sen päällä olevan kerroksen. Kellarin alapohjat ovat maanvaraisia betonirakenteita, perusmuurit ovat betonirakenteisia, välipohjat ja yläpohjat ovat purueristeisiä ylä-alalaattapalkistoja ja ulkoseinät ovat tiilirakenteisia. Vesikatto on harjakaton mallinen ja katteena on betonitiili. Tilapintoja on kunnostettu 80- ja 90-luvulla. Rakennusosan kellaritilat on todettu huonokuntoisiksi kohteeseen aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilojen osalta käyttäjät ovat havainneet mikrobivaurioon viittaavaa hajua useammassa tilassa. Kiinteistössä on vesikeskuslämmitys ja koneellinen tulo-poisto ilmanvaihtojärjestelmä. Kohteeseen on suunnitteilla peruskorjaus lähivuosina, jossa on tarkoituksena uusia tilapinnat sekä LVIS -tekniset järjestelmät tarvittavilta osin. Lähtötietoina kohteesta oli käytettävissä seuraavaa aineistoa: - Tervola Terveyskeskus, Rakenneselvitys, Ositum Oy Tervolan hammashoitola ja neuvola, Rakennustekninen lausunto, Inspecta Oy Rakennusaikaisia pohja- ja rakennekuvia. 1.3 Tutkimuksen tarkoitus Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiinteistön yleiskunto ja sekä mahdollisia rakennusteknisiä riskejä, jotka on syytä huomioida tulevassa peruskorjauksessa. Lisäksi laaditaan alustava korjauskustannusarvio hankesuunnittelun apuvälineeksi. Tutkimus on rajattu 1995, 1982 ja 1957 valmistuneisiin rakennusosiin (ks. kuva 1) 2 TUTKIMUKSET 2.1 Suoritetut tutkimukset Ennen varsinaisia tutkimuksia pidettiin aloituspalaveri, jossa käytiin läpi kohteeseen tulevat korjaustarpeet, tutkimusalueen laajuus ja tutustuttiin käytössä olevaan aineistoon. Aloituspalaverin jälkeen kohteeseen tehtiin pääasiassa aistinvarainen tarkastuskäynti Henri Käyrän ja Jaakko Niskasen toimista. Tarkastuksessa kierrettiin tilat pääosin läpi, tehtiin pistokoeluontoinen pintakosteuskartoitus ja määritettiin rakenneavauskohdat Kohteeseen on tehty rakenneavaukset tilaajan toimesta. Avaukset on tehty pääasiassa 200 mm timanttiporalla sekä osin piikkaamalla aukkoja rakenteisiin Kohteessa suoritettiin varsinainen rakenteiden tutkiminen Henri Käyrän, Asko Karvosen ja Jukka Räisäsen toimesta. Avauksista tarkastettiin rakenteiden nykykunto aistinvaraisesti, mitattiin rakennekosteuksia sekä otettiin materiaalinäytteitä mikrobitarkastelua varten. Avaus- ja näytteenottokohdat on merkitty liitteenä 1 olevaan pohjapiirustukseen. 2.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa: Pintakosteudenosoitin: Gann Hydromette Uni 2, mittapää B52 Puun kosteusmittari: Gann Hydromette Uni 2, mittapää M18 Rakennekosteusmittari: Vaisala HMI-41 / HMP-42 Dräger -merkkisavuampullit Tarkastuksien aikana otetut materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysoppaassa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Mikrobianalyysit tehtiin KiraLab:n laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteessä 2.

5 4 (20) 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot Vanhainkodin vuonna 1995 valmistunut osa Rakennuksen ulkopuolisilta osin vedenpoistossa on paikoin puutteita (mm. syöksytorvet kastelevat sokkelia). Salaojien olemassaolosta tai toiminnasta ei ole varmuutta, joten niiden olemassaolo ja kunto on syytä selvittää. Rakennuksen julkisivupinnat ovat pääosin hyväkuntoiset. Julkisivurappauksessa on lähinnä muutamia yksittäisiä vauriokohtia. Julkisivun elastiset saumamassa ovat paikoin halkeilleet ja niiden uusiminen on ajankohtaista. Rakennuksen ikkunat ja ovet ovat vuodelta Ulkopuitteet ovat alumiinia ja ikkunoihin tai oviin ei kohdistu laajempaa kunnostustarvetta tarkastelujaksolla. Vesikate on alkuperäinen tiilikate vuodelta Katteen pinnassa on paikoin sammalta ja muutamia yksittäisiä tiiliä oli rikki. Katteen puhdistus, räystäskourujen tiivistys/puhdistus ja rikkoontuneiden tiilien uusiminen on ajankohtaista. Aluskatteessa oli havaittavissa paikoin kosteusjälkiä, mutta vuotojälkiä sisäkatoissa tai muualla yläpohjarakenteissa ei havaittu. Rakennuksen sisäpuolen tilapinnat ovat vuodelta Tilapintojen yleiskunto on pääosin hyvä/tyydyttävä ja niiden laajempi uusimistarve alkaa olla ajankohtaista 5-10 vuoden kuluessa. Etenkin märkätilojen osalta tilat alkavat lähestyä teknisen käyttöikänsä loppua. Kohteessa tehdyissä pistokoeluontoisissa pintakosteusmittauksissa vaurioviitteitä ei ollut havaittavissa. Tarkastuksen aikana sisäilmassa ei ollut havaittavissa tavanomaisesta poikkeavia hajuja tai muita viitteitä ongelmista. Kohteessa on koneellinen tulo/poisto ilmavaihtojärjestelmä. IV-kojeisto sijaitsee ullakolla. Järjestelmien puhdistusajankohta ei ole tiedossa ja tulevan peruskorjauksen yhteydessä on syytä tarkastaa koneen äänenvaimentimien kunto ja materiaali. Mahdolliset villavaimentimet on syytä uusia/pinnoittaa. Kuva 2. Vesien poisohjauksessa rakennuksen vierustalta on paikoin puutteita. Kuva 3. Yleiskuva julkisivuista ja ikkunoista.

6 5 (20) Kuva 4. Rappauspinnassa on muutamia yksittäisiä vaurioita. Kuva 5. Elementtien elastiset liikuntasaumat alkavat olla uusimisen tarpeessa. Kuva 6. Vesikatolla on paikoin sammalta ja muutamia yksittäisiä rikkoontuneita tiiliä. Kuva 7. Räystäskouruissa on puhdistustarvetta. Kuva 8. Yleiskuva yläpohjasta. Kuva 9. Aluskatteessa on paikoin havaittavissa vuotojälkiä ja tiiveyspuutteita.

7 6 (20) Kuva 10. Yleiskuvia kuivista tiloista. Kuva 11. Yleiskuva, keittiö- ja märkätiloja Vanhainkodin 1982 valmistunut osa Rakennuksen vierustalla pintamaat viettävät pääosin rakennuksesta poispäin. Rakennuksen julkisivupinnat on rapattu. Rappauksen pinnassa on havaittavissa muutamia yksittäisiä vauriojälkiä sekä pieniä halkeamia. Sokkelin maalipinnat ovat kunnostuksen tarpeessa. Silmämääräisesti tarkasteltuna yleiskunto on tyydyttävä. Maajalasta tarkasteltuna merkittävää rappauskopoa ei ollut havaittavissa. Julkisivun osalle olisi suositeltavaa tehdä tarkempi kuntotutkimus. Rakennuksen ikkunat ovat pääasiassa MSE-puuikkunoita vuodelta Puuikkunoiden tavoitteellinen käyttöikä on noin vuotta, joten ne alkavat laskennallisesti olla teknisen käyttöikänsä loppupuolella. Ulkopuitteiden puuosissa on haristumaa ja pistokoeluontoisen tarkastuksen perusteella ikkunoissa on käynti- ja tiivistevikoja. Käyttäjät ovat kokeneet myös ikkunat ongelmalliseksi (ensisijaisesti vedon tunne). Rakennuksessa on tuulettuva, ryömintätilallinen alapohja. Alapohjatilassa oli havaittavissa jonkin verran rakennusjätettä ja maakellarimaista hajua. Alapohjan läpiviennit eivät ole kaikilta osin tiiviit, joten hajut saattavat päästä myös sisätiloihin. Tarkastuksen yhteydessä oli havaittavissa selkeitä puutteita viemäreiden kannatuksissa ja tulppauksissa. Vesikatteena on todennäköisesti alkuperäinen tiilikate. Kattovarusteita on uusittu todennäköisesti 90-luvulla. Katolla on havaittavissa paikoin sammalta ja rikkoontuneita kattotiilejä. Aluskatteen pinnassa on paikoin vuotojälkiä. Yläpohjan läpivientien tiiveydessä oli havaittavissa puutteita. Rakennuksen sisäpinnat ovat pääosin alkuperäisiä. Osassa tiloista on tilapintoja kunnostettu myös myöhemmin. Pintarakenteissa on yksittäisiä kolhuja ja kulumaa. Lattiassa on paikoin halkeilua. Kokonaisuudessaan tilapintojen yleiskunto on tyydyttävä/välttävä ja ne alkavat olla käyttöikänsä loppupuolella. Märkätilojen osalta pintarakenteita on osin uusittu. Kokonaisuudessaan ne alkavat kuitenkin olla käyttöikänsä loppupuolella. Tiloihin tehdyssä pistokoeluontoisessa tarkastuksessa selkeitä viitteitä kosteusvaurioista ei havaittu. Ulko- ja väliseinien tiiliverhouksissa on monin paikoin havaittavissa halkeamia. Ulkoseinien halkeamien kohdilla sekä ikkunaliittymissä on ilmayhteys eristetilaan saakka. Merkinsavulla tarkasteltaessa liittymäkohdista ja halkeamista oli paikoin havaittavissa selkeitä ilmavuotoja sisätiloihin. Ilmavuotojen mukana oli paikoin aistittavissa mineraalivillan hajua sekä muutamassa kohdin lievää mikrobiperäistä hajua. Sisäilman laatu osassa tiloista oli tarkastushetkellä tunkkainen. Useassa huoneessa oli tämän vuoksi ikkuna auki. Kohteen IV-kanavissa on runsaasti villapohjaisia vaimentimia, joista hyvin suurella todennäköisyydellä irtoaa myös villakuituja sisäilmaan. IV-järjestelmän perusparannus seuraavan laajemman tiloihin kohdistuvan korjauksen yhteydessä on ajankohtaista.

8 7 (20) Kuva 12. Yleiskuva julkisivusta. Kuva 13. MSE-ikkuna. Kuva 14. Alapohjan ryömintätila. Kuva 15. Ryömintätilassa viemäreiden kannatus on puutteellista, läpiviennit ovat tulppaamatta ja tiiveydessä on puutteita. Kuva 16. Yleiskuva vesikatosta. Kuva 17. Kattotiilet ovat sammaloituneet ja muutamissa kohdin halkeilleet.

9 8 (20) Kuva 18. Yleiskuva yläpohjasta. Kuva 19. Läpivientien kohdilla höyrynsulkumuovin tiiveydessä on puutteita. Kuva 20. Yleiskuva märkätiloista. Kuva 21. Yleiskuvia sisäpuolen kuivista tiloista. Kuva 22. IV-tuloilmakanava. Kuva 23. Kanavistossa on reikälevyn takana villavaimennin, josta saattaa irrota villakuituja sisäilmaan.

10 9 (20) Vanhainkodin vuonna 1957 valmistunut osa Julkisivupinnat on rapattu. Silmämääräisesti tarkasteltuna pintarakenteet on tyydyttävässä kunnossa. Rappauksen kunto on suositeltavaa tutkia vuonna 1982 valmistuneen osan julkisivun kuntotutkimuksen yhteydessä. Ikkunat ovat pääosin vanhoja MS-puuikkunoita. Ikkunoiden puuosissa on haristumaa ja ne alkavat olla teknisen elinkaarensa lopussa. Vesikate on uusittu ja muutamia haljenneita tiiliä lukuun ottamatta hyväkuntoinen. Rakennuksen yläpohjatilassa katon alusrakenteissa on paikoin tummumaa ja tilassa oli aistittavissa erittäin voimakas mikrobiperäinen hajupoikkeama. Yläpohjan läpiviennit eivät ole kaikilta osin tiiviit. Tilojen sisäilmassa oli aistittavissa paikoin voimakas mikrobiperäinen hajupoikkeama. Haju oli paikannettavissa pääasiassa lattia/seinäliittymiin, yläpohjaliittymiin sekä putkiläpivientien kohdille. Tilapinnat ovat pääosin vuodelta Pintarakenteiden uusiminen alkaa olla ajankohtaista viimeistään 5-10 vuoden kuluttua. Kuva 24. Yleiskuva julkisivusta. Kuva 25. Julkisivurakenteita. Kuva 26. Taustalla vuonna 1957 valmistuneet osan vesikatto ja edustalla vuoden 1970 valmistuneen osan katto. Kuva 27. Kattotiiliä on paikoin rikkoontuneena.

11 10 (20) Kuva 28. Sisäkatossa on vanha haltex-levy vuonna 1957 valmistuneella osalla, joten tiiveystarkastelu on haastavaa. Kuva 29. Vuonna 1957 valmistut osa. Läpivientien tiiveys on puutteellista. Katon aluslaudoituksessa on tummumaa. 3.2 Rakenneavauksista tehdyt havainnot Vuonna 1995 valmistunut osa Vuonna 1995 valmistuneelle osalle tehtiin yhteensä kaksi rakenneavausta. Toinen avauksista tehtiin alapohjaan ulkoseinän vierustalle (RA1) ja toinen kantavan väliseinä ja alapohjan liitoskohtaan (RA2). Avauksista oli tarkoitus selvittää mahdolliset rakenteelliset riskit peruskorjausta varten. Kuva 30. Päätason rakenneleikkaus vuonna 1995 valmistuneelta osalta. Alapohjat, ulkoseinät (RA1) Kuva 31. RA1, AP/us vierustalla ja kuva avauksesta. Pintakosteusmittarilla rakenne on märkä kuvassa sinisellä värjätyllä alueella.

12 Kuntotutkimus WO (20) Havainnot: Alapohjan pintabetonilaatan ja seinän liittymäkohdassa on rako, jota on tiivistetty liimamassalla. Raon kautta on ilmayhteys alapohjaeristeisiin. Avauskohdalla pohjalaatta oli pintakosteusmittarilla tarkasteltuna märkä (Gann LG2 lukemat ). Lämmöneristeiden alla on puunsälettä ja laudankappaleita, jotka olivat selkeästi vaurioituneet ja niistä esiintyi mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Hajut tulivat rakennetta avatessa selkeästi myös sisälle. Kantavat väliseinät (RA2) Kuva 32. Havainnepiirros rakenteesta RA2 kohdalla ja kuva avauksesta. Pintakosteusmittarilla tarkasteltuna kuvan siniset alueet olivat märkiä. Havainnot: Alapohjan pintabetonilaatan ja seinän liittymäkohdassa on rako, jota on tiivistetty liimamassa. Raon kautta on ilmayhteys alapohjaeristeisiin. Avauskohdalla pohjalaatta oli pintakosteusmittarilla tarkasteltuna märkä (Gann LG2 lukemat ). Lämmöneristeiden alla on puunsälettä, villakaistaleita ja laudankappaleita, jotka olivat selkeästi vaurioituneet ja niistä esiintyi mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Hajut tulivat rakennetta avatessa selkeästi myös sisälle.

13 12 (20) Vuonna 1982 valmistunut osa Vuonna 1982 valmistuneelle osalle tehtiin rakenneavauksia alapohja- ja ulkoseinärakenteisiin. Lisäksi yläpohjarakenteita tutkittiin alalaskujen tarkastusluukuista. Rakennusosalle tehtiin avaukset: RA8, RA9, RA10, RA11, RA12 ja RA15. Alapohjat, ulkoseinä (RA8 - RA12, RA15) RA8 RA9 RA15 Kuva 33. Havainnepiirros rakenteesta ja kuvia RA8, RA9 ja RA15 kohdilta. Havainnot: Lattia- ja seinäliittymä on tiivis ja ilmayhteyttä näillä kohdin alapohjarakenteisiin ei ole. Ulkoseinissä on halkeamia ja ikkunaliittymät (ikkunapenkki, sivut) eivät ole tiiviit, joten näillä kohdin on ilmayhteys seinän eristetilaan. Seinän eristetilasta otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten seuraavin tuloksin: o M6, min.villa, ikkunaliittymä, heikko viite vauriosta o M7, min.villa, seinän alaosa, viite vauriosta o M8, min.villa, ikkunaliittymä, ei viitettä vauriosta o M9, min.villa, seinän alaosa, vahva viite vauriosta Kaikista ulkoseinän alaosiin tehdyistä avauksista oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. RA15 kohdalla avaus tehtiin lattiassa havaitun halkeaman kohdalle. Halkeaman alla on havaittavissa ontelolaattojen saumakohta. Yläpohja Havainnot: Yläpohjan höyrynsulussa havaittiin epätiiveyskohtia läpivientien ympärillä. Tiiveystarkastelu alakautta oli mahdollista tehdä katossa olevien huoltoluukkujen kautta. Tarkastetuilla osin havaittiin muutamissa kohdin pieniä viitoja ja epätiiveyskohtia höyrynsulussa. Pääosin muovi oli ehyt ja riittävästi limitetty. Yläpohjan villaeristeistä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten kolmesta kohdasta seuraavin tuloksin: o M13, min.villa, keskiosa, ei viitettä vauriosta o M14, min.villa, käytävä/rakennuksen pääty, ei viitettä vauriosta. o M15, min.villa, putkiläpiviennin kohta, heikko viite vauriosta.

14 13 (20) Vuonna 1957 valmistunut osa Kyseiselle rakennusosalle rakenteelliset tutkimukset kohdistettiin alapohja-, välipohja- ja yläpohjarakenteisiin. Avaus RA3 tehtiin alapohjaan, RA4, RA5 ja RA6 tehtiin välipohjaan ja RA13, RA14 ja RA15 yläpohjaan. Kuva 34. Rakenneleikkaus F-F, vuonna 1957 valmistunut osa. Alapohja RA3 kohdalla Kuva 35. Havainnepiirros rakenteesta RA3 kohdalla ja kuva avauksesta. Havainnot: Avauksesta RA3 oli aistittavissa kreosootin hajua. Avauskohdalla oli havaittavissa pieniä palasia mustasta vesieristeestä. Pintakosteusmittarilla tarkasteltuna pohjalaatta oli märkä (ks. kohta Vuoden 1995 osan alapohjarakenteet).

15 14 (20) Välipohjarakenteet (RA4-RA6) RA4 RA5 RA6 Kuva 36. Havainnepiirrokset välipohjarakenteesta RA4, RA5 ja RA6 kohdilta. Kuva 37. Kuva RA4 kohdalta. Kuva 38. Kuva RA6 kohdalta. Havainnot: Välipohjarakenteet ovat ylä-alalaattapalkistoja, joissa on purueriste. Välipohjarakenteen toteutustapa (pintavalu) vaihtelee hieman eri tiloissa. Kaikki välipohjaeristeistä otetut materiaalinäytteet (M1-M4) olivat tulokseltaan selkeästi poikkeavia (vahva viite vauriosta) ja avauskohdilla oli paikoin jopa erittäin voimakas mikrobivaurioon viittaava hajupoikkeama. Liittymäkohdat välipohjarakenteisiin eivät ole kaikilta osin tiiviit, joten hajut tulevat paikoin ilmavirtauksien mukana myös sisäilmaan. Yläpohja (RA13, RA14 ja RA15) Havainnot: Yläpohjarakenteet ovat ylä-alalaattapalkistoja, joissa on lämmöneristeenä sahanpuru. Yläpohjan villaeristeistä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten kolmesta kohdasta seuraavin tuloksin: o M10, puru, läpiviennin kohdalta, ei viitettä vauriosta o M11, puru, tilan 1250 kohdalta, viite vauriosta o M12, koolauspuu, tilan 1252 kohdalta, vahva viite vauriosta Kaikista otetuista näytteistä oli aistittavissa erittäin voimakas mikrobivaurioon viittaava haju.

16 15 (20) 3.3 Mikrobianalyysin tulokset Taulukko 1. Mikrobianalyysin yhteenveto. Analyysitulos kokonaisuudessaan on raportin liitteenä 2.

17 16 (20) 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vuonna 1995 valmistunut osa Tilojen pintarakenteilla alkaa olla ikää noin 20 vuotta, joten märkätilojen osalta tavoitteellinen käyttöikä alkaa olla lopussa lähivuosina ja muiden tilojen osalta pintarakenteiden uusimistarve on ajankohtaista seuraavan 5-10 vuoden kuluessa. Tehdyn tarkastuksen perusteella rakenteisiin kohdistuvaa laajempaa korjaustarvetta tai viitteitä sisäilmaongelmista ei ollut havaittavissa. Tiloissa ei ole myöskään lähtötietojen perusteella havaittu viitteitä sisäilmaongelmista. Rakennusosaan kohdistuvia kunnossapito- ja huoltotarpeita ovat ulkopuolisen vedenpoiston parantaminen, julkisivun elementtisaumojen kunnostus ja pienet vauriokorjaukset, yläpohjan aluskatteen kunnostus ja vesikaton puhdistus sekä rikkinäisten tiilien uusiminen. Ikkunoiden ja ovien tiivisteiden uusimista on syytä harkita tapauskohtaisesti. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä on lisäksi syytä tiivistää ulko- ja väliseinien liittymäkohdat alapohjarakenteisiin. Rakenneavauksien perusteella alapohjan kantavan betonilaatan päällä on paikoin puunsilppua yms. orgaanista ainesta, joka on aistinvaraisesti jo todettavissa selkeästi vaurioituneeksi. Puutavara on vasten märkää kantavaa alapohjalaattaa, mikä on todennäköisin vaurioitumisen syy. Vauriot eivät aiheuta kuitenkaan sisäilmahaittaa, sillä seinä/lattialiittymät on tiivistetty elastisella massalla. Seuraavassa pintarakenteiden uusimisessa tiivistyskorjaukset on syytä uusia. Vuonna 1982 valmistunut osa Tilojen pintarakenteilla alkaa olla ikää yli 30 vuotta, joten laajempi peruskorjaus alkaa olla ajankohtaista lähivuosina. Tiloihin tehdyn tarkastuksen yhteydessä useassa tilassa ilmanlaatu oli tunkkainen/raskas, mikä todennäköisesti johtuu puutteellisesta ilmanvaihtuvuudesta. IVjärjestelmissä on runsaasti mahdollisia mineraalivillakuitulähteitä ja kuidut saattavat olla myös osasyynä aistittuun tunkkaisuuden tunteeseen. Mikrobivaurioon viittaavia hajupoikkeamia ei tarkastuksen yhteydessä havaittu ja myöskään käyttäjät eivät ole paikan päällä tehdyn haastattelun perusteella niitä havainneet. Rakenteiden kuntotutkimuksessa selkein riskitekijä sisäilman laadun kannalta on ulkoseinän eritetilassa olevat mikrobivauriot. Kohteessa olevat tiili-villa-tiilirakenne on yleisesti tunnettu riskialttiudestaan kosteus- ja mikrobivaurioille, sillä viistosade pääsee kastelemaan rakennetta, kuivuminen on hidasta ja pitkällä aikavälillä vaurioituminen on mahdollista. Tarkastuksen perusteella seinissä havaittiin useassa tilassa halkeamia ja ikkunaliittymät eivät ole tiiviit, joten rakenteista tulevien ilmavirtauksien mukana saattaa kulkeutua sisäilmaan myös mikrobien kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita ja itiöitä. Yläpohjarakenteissa havaittiin tiiveyspuutteita lähinnä läpivientien kohdilla, mikä tulee huomioida seuraavassa peruskorjauksessa. Terveyskeskuksen rakennuksia on lähtötietojen mukaan perustettu osin puupaalujen varaan ja vuonna 1982 valmistuneen osan perustamistapa ei ole tiedossa. Tilojen seinissä ja lattioissa oli havaittavissa kohtalaisen paljon halkeamia, mikä saattaa viitata myös perustuksien liikkumiseen. Mikäli rakenteissa tapahtuu painumista/liikehdintää asettaa se haasteita ulkoseinien korjaukselle seuraavassa peruskorjauksessa, sillä tiivistysluontoiset toimenpiteet ovat silloin erittäin haastavia. Muita seuraavassa peruskorjauksessa huomioitavia toimenpiteitä ovat mm. alapohjan puhdistus, läpivientien tiivistys, iv-perusparannus, ikkunoiden uusiminen, vesikaton kunnostus ja julkisivun kunnostustyöt. Julkisivuun on suositeltavaa tehdä tarkempi rappauksen kuntotutkimus ennen korjauspäätöstä. Vuonna 1958 valmistunut osa Tutkimusalueella tilapinnat ovat pääasiassa 90-luvulta ja niiden osalle ei pintarakenteiden yleiskunnon puolesta kohdistuisi laajempaa kunnostustarvetta. Tarkastuksen yhteydessä useassa tilassa havaittiin selkeää mikrobivaurioon viittaavaa hajua ja käyttäjät ovat myös havainneet tiloissa hajuja. Kohteeseen tehdyn tutkimuksen perusteilla selkein syy hajuhaittoihin on välipohja- ja yläpohjarakenteissa olevat kosteus- ja mikrobivauriot. Rakenteissa olevat vauriot olivat varsin selkeät ja niistä aiheutuu voimakasta hajuhaittaa osin myös sisätiloihin. Hajut tulevat sisätiloihin rakenteiden liittymäkohtien ja putkien läpivientien kautta. Yksiselitteistä syytä vaurioiden aiheuttajasta on vaikea arvioida, mutta hajuhaittojen vuoksi korjauksiin on syytä ryhtyä. Myös kyseisillä osilla saattaa olla puupaaluja, joten mahdollisia korjausvaihtoehtoja pohdittaessa painumis- ja elämisriskit on syytä selvittää, ennen kuin tiivistyskorjausluontoisia vaihtoehtoja

18 17 (20) voidaan edes harkita. Rakenteissa olevien merkittävien vaurioiden vuoksi laajempaa korjausta, jossa vaurioituneet rakenteet uusitaan, on syytä harkita jo lähtökohtaisesti. 5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Heti tehtävät ja huoltoluontoiset toimenpiteet Kunnostetaan rikkinäiset kattotiilet ja paikataan aukot aluskatteessa (rikkinäisiä tiiliä on kaikilla osilla). Vuonna 1995 valmistuneen osan elementtisaumojen uusiminen. Vuonna 1995 valmistunut osa Seuraavassa laajemmassa peruskorjauksessa (5-10 vuoden kuluessa) on suositeltavaa tehdä seuraavaa: Rakenteisiin tulevaa ulkopuolista kosteusrasitusta tulee vähentää. Käytännössä se tarkoittaa vedenpoiston poisohjauksen parantamista syöksytorvien alapuolelta ja pintamaiden muotoilua niiltä osin, kuin se on mahdollista/järkevää. Salaojien olemassaolo ja kunto on syytä selvittää. Tilapintojen kunnostukset. Korjaus tarkoittaa käytännössä lattiapinnoitteiden uusimista ja kiviseinien maalauskorjauksia tarvittavilta osin. Sisäkattojen osalta välitöntä kunnostustarvetta ei ole. Alkuperäiskuntoisien wc- ja märkätilojen peruskorjaus. Korjaus tarkoittaa käytännössä lattia- ja seinäpintojen uusimista sekä kalusteiden/varusteiden uusimista tarvittavilta osin. Korjauksien purkuvaiheessa tiloihin on syytä suorittaa pintakosteuskartoitus. Ulko- ja väliseinien alapohjaliittymien tiivistyskorjaus Julkisivun rappauksen pienet paikkakorjaukset. Käytännössä korjaustoimet ovat pieniä ja huoltoluonteisia toimenpiteitä. Tiilikatteen puhdistus ja pinnoitus. Samassa yhteydessä tulee tarkastaa kourujen ja muiden kattovarusteiden kunto - ja korjaustarve. Ikkunoiden huolto ja tiivisteiden uusiminen. Tarkastetuilta osin tiivisteet olivat kunnossa, mutta mikäli korjaus ajoittuu 5-10 vuoden päähän alkaa uusiminen olla tuossa vaiheessa jo todennäköisesti ajankohtaista. LVIS-järjestelmien korjaus- ja huoltotarve tulee kartoittaa erikseen. Vuonna 1982 valmistunut osa Perustamistapa ja mahdollisen paaluperustuksen kunnon selvitys. Rakennuksessa on havaittavissa halkeamia ennen kaikkea sisäseinissä ja lattioissa, joten perustusten vahvistustarve tulee selvittää. Julkisivurappauksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen perusteella korjaustarve tarkentuu (riittääkö pinnoitus ja vauriokorjaukset vai joudutaanko laajempiin toimenpiteisiin) Ryömintätilan puhdistus, maanpohjan muotoilu, alapohjaläpivientien tiivistys, alapohjan tuuletuksen varmistus ja viemäriasennuksien puutteiden korjaukset. Sisäpuolen tilapintojen kunnostukset. Käytännössä korjaustyö tarkoittaa lattian matto- ja laattapintojen uusimista ja seinien maalauskorjausta. Sisäkattojen uusiminen ainakin käytävätilojen osalta on suositeltavaa ja samalla saadaan tarkastettua höyrynsulun kunto ja tehtyä tarvittavat LVIS -parannustyöt (asennukset kulkevat pääasiassa alaslaskussa). Alkuperäiskuntoisien märkätilojen peruskorjaukset. Uusitaan seinä- ja lattiapinnoitteet sekä kalusteet. Kattopintojen uusimista tulee harkita erikseen. Ulkoseinien osalta vaihtoehtoina on tiivistyskorjaus tai laajempi korjaus, missä käytännössä sisäpuolen kuorimuuraus ja eristeet uusitaan kokonaisuudessaan. Korjaustapa tarkentuu vasta lisäselvityksien myötä (painuuko/elääkö rakennus). Ikkunoiden uusiminen ja liittymärakenteiden tiivistys. Ikkunat alkavat olla käyttöikänsä loppupuolella ja seiniin joudutaan joka tapauksessa tekemään korjauksia, joten ikkunat on syytä uusia samassa yhteydessä. Yläpohjan läpivientien tiivistys ja tarkastus alaslaskukattojen uusimisen yhteydessä. Vesikaton puhdistus, rikkinäisten tiilien uusiminen ja pinnoitus. Toimenpiteillä saadaan jatkettua katon käyttöikää noin vuotta. IV-perusparannus ja kuitulähteiden poisto LVIS-järjestelmien korjaus- ja huoltotarve tulee kartoittaa erikseen.

19 18 (20) Vuonna 1957 valmistunut osa Perustamistapa ja mahdollisen paaluperustuksen kunnon selvitys Julkisivurappauksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen perusteella korjaustarve tarkentuu Alkuperäisten ikkunoiden uusiminen. Muutamia ikkunoita on uusittu ja muilta osin vanhat ikkunat alkavat olla elinkaarensa lopussa ja kunnostus ei ole kannattavaa. Välipohja- ja yläpohjarakenteiden korjaukset. Korjaustapa tarkentuu lisäselvityksien myötä, mutta laajempaan korjaukseen, missä vaurioituneet materiaalit poistetaan, on syytä varautua. Tilapintojen uusiminen korjausalueelta. Käytännössä sisäkatto- ja lattiapinnoitteet joudutaan uusimaan todennäköisesti kokonaisuudessaan korjausalueelta ja samassa yhteydessä myös seinäpintoja joudutaan uusimaan. Korjataan rakennusosien liittymäkohdissa olevat halkeamat. Halkeamia oli havaittavissa etenkin vuonna 1957 valmistuneet rakennusosan liittymäkohdissa. Läpivientien ja vanhojen hormien tiivistyskorjaukset. Kellarikerroksen peruskorjaus (ks. rakennustekninen lausunto, Inspecta, ) Varmistetaan yläpohjan tuuletuksen riittävyys. LVIS -järjestelmien korjaus- ja huoltotarve tulee kartoittaa erikseen. 6 KUSTANNUSARVIO Kustannusarviot on laadittu ROK 2014 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2014 Korjausrakentamisen kustannuksia kirjoja apuna käyttäen sekä osin perustuen kokemusperäisiin hintoihin. Hinnat eivät sisällä arvolisäveroa (alv 0%). Kustannukset ovat alustavia kustannusarvioita ja ne tarkentuvat hankesuunnittelun/korjaustavan valinnan myötä. 6.1 Heti tehtävät ja huoltoluontoiset toimenpiteet Rikkinäisten kattotiilien uusimiset, aluskatteen kunnostustyöt Vuonna 1995 valmistuneen osan elementtisaumojen uusiminen Vuonna 1995 valmistunut osa (~780 m 2 ) Vedenpoiston perusparannus Tilapintojen uusiminen ja tiivistyskorjaukset (150 /m 2 ), märkätilojen peruskorjaukset ja samassa yhteydessä tehtävät lattialiittymien tiivistyskorjaukset Tiilikatteen puhdistus- ja pinnoitus (20 /m 2 ), kattovarusteiden huolto - ja kunnostustyöt Ikkunoiden tiivistyskorjaus ja huolto Valvonta, suunnittelu (ARK, RAK, LVIS) Peruskorjauksen alustava kokonaiskustannusarvio on noin (alv. 0 %), eli noin 280 /m 2. Kustannusarviossa ei ole huomioitu LVIS -korjaustöitä.

20 19 (20) 6.3 Vuonna 1982 valmistunut osa (~300 m 2 ). Perustuksien lisätutkimukset ja selvitykset. Korjauskustannus/tarve tarkentuu selvityksen jälkeen Julkisivurappauksen kuntotutkimus Julkisivun korjaukset (pinnoitus ja vähäinen vauriokorjaus) Alapohjan rossipohjan korjaukset Sisätilojen tilapintojen uusiminen (~150 /m 2 ), lattioiden halkeamien korjaukset ja alkuperäiskuntoisten märkätilojen peruskorjaukset Ulkoseinän korjaus tiivistyskorjausmenetelmin Ikkunoiden uusiminen Julkisivukorjaukset Tiilikatteen puhdistus- ja pinnoitus (20 /m 2 ), kattovarusteiden huolto - ja kunnostustyöt Valvonta, suunnittelu (ARK, RAK, LVIS) Peruskorjauksen alustava kokonaiskustannusarvio on noin (sis. alv. 0 %), eli noin 740 /m 2. Kustannusarviossa ei ole huomioitu LVIS -korjaustöitä. 6.4 Vuonna 1957 valmistunut osa (~200 m 2 ) Perustuksien lisätutkimukset ja selvitykset. Korjauskustannus/tarve tarkentuu selvityksen jälkeen. Julkisivurappauksen kuntotutkimus Julkisivun korjaukset (pinnoitus ja vähäinen vauriokorjaus) Ikkunoiden uusiminen Vuonna 1957 valmistuneen osan väli- ja yläpohjien korjaukset (raskas korjausvaihtoehto, ~300 /m 2 ) Sisätilojen tilapintojen uusiminen (~150 /m 2 ), lattioiden halkeamien korjaukset ja märkätilojen peruskorjaukset Rakennusosien liittymäkohtien halkeamakorjaukset Valvonta, suunnittelu (ARK, RAK, LVIS) Peruskorjauksen alustava kokonaiskustannusarvio on noin (sis. alv. 0 %), eli noin /m 2. Kustannusarviossa ei ole huomioitu LVIS -korjaustöitä tai kellarin korjaustöitä. 6.5 Muuta korjauksissa huomioitavaa Korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla ja valvojalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta sekä rakenteiden tiivistyskorjauksesta. Purkutyön aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja mikrobi- ja asbestipurkutöille asetettujen purkumääräysten noudattamisesta. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta. Inspecta Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 2013). Oulussa Henri Käyrä, RI Tekninen asiantuntija, rakennusten ja rakenteiden tarkastukset

21 LIITE 1 Pohja ja havainnot MERKINTÖJEN SELITYKSET RA = Rakenneavaus M = Materiaalinäyte AP = Alapohja, VP = Välipohja YP = Yläpohja, US = Ulkoseinä

22 1 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4923/15 Inspecta KiraLab, Tervolan kunta Keskustie Tervola Kohde: Tervolan vanhainkoti, Keskustie 78, Tervola. Työmääräin WO Näytteenottaja: Henri Käyrä, Inspecta Oy Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: Analysointi aloitettu: Analyysit Materiaalinäyte analysoidaan akkreditoidusti Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten mukaista laimennosviljelymenetelmää vasten validoidulla sisäisellä menetelmällä, jossa materiaalia ripotellaan suoraan kasvualustalle. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar, bakteerit: tryptoni-hiivauute-glukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 20 pmy/malja ++ kohtalainen kasvu, pmy/malja +++ runsas kasvu, pmy/malja ++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja Näytteet Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA4 puru/ koolauspuu Välipohja, eriste/koolauspuu seinän vierustalta (vp yläpinta) M2 RA5 puru Välipohja, eristeen yläpinta, seinän vierustalta M3 RA6 puru Välipohja, eristeen alapinta, seinän vierustalta M4 RA6 pahvi/ koolauspuu Välipohja, eristeen yläpinta, seinän vierustalta Huone 1252 Tsto 1255 Oleskelu 1256 Oleskelu 1256 M5 RA8 min.villa Ulkoseinän alaosa As. huone 1259 M6 RA9 min.villa Ulkoseinä, ikkunakarmin vierustalta, noin 1m korkeudelta lattiasta As. huone 1259 Vahva viite vauriosta Vahva viite vauriosta Vahva viite vauriosta Vahva viite vauriosta Vahva viite vauriosta Heikko viite vauriosta Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

23 2 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4923/15 Inspecta KiraLab, Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M7 RA10 min.villa Ulkoseinän alaosa, As. huone Viite vauriosta lattiapinnan tasosta 1268 M8 RA11 min.villa Ulkoseinä, ikkunakarmin vierustalta, noin 1m korkeudelta lattiasta M9 RA12 min.villa Ulkoseinän alaosa, lattiapinnan tasosta As. huone 1272 AS. huone 1277 Ei viitettä vauriosta Vahva viite vauriosta M10 RA13 puru Yläpohja, läpiviennin vierustalta Tilan 1256 (oleskelu) kohdalta. M11 RA14 puru Yläpohja, eristeen yläpinta tilan 1250 (oleskelu) kohdalta M12 RA15 koolauspuu Yläpohja, eristeen yläpinta huoneen 1252 kohdalta Ei viitettä vauriosta Viite vauriosta Vahva viite vauriosta M13 min.villa yläpohja, eristeen alapinta 1256 oleskelu Ei viitettä vauriosta M14 min.villa yläpohja, eristeen alapinta 1258 käytävä Ei viitettä vauriosta M15 min.villa yläpohja, putkiläpiviennin vierestä 1258 käytävä Heikko viite vauriosta Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M1 Yhteensä ++++ Aspergillus + Mucor + Penicillium ++++ M2 Yhteensä ++++ Aspergillus ++ Penicillium +++ Sieni-itiöt pmy DG18-agar Yhteensä ++++ Penicillium ++++ Yhteensä ++++ Penicillium ++++ Bakteerit pmy THG-agar Yhteensä ++++ aktinobakteerit* ++++ muut bakteerit ++++ Yhteensä +++ aktinobakteerit* 9 + muut bakteerit +++ M3 Yhteensä +++ A. ustus + Mucor + Paecilomyces* 3 + Penicillium +++ M4 Yhteensä ++++ Aspergillus + Penicillium ++++ Yhteensä +++ A. ustus + Penicillium +++ Yhteensä ++++ Aspergillus + Penicillium ++++ Yhteensä +++ aktinobakteerit* +++ muut bakteerit +++ Yhteensä ++++ aktinobakteerit* ++++ muut bakteerit + määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

24 3 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4923/15 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M5 Yhteensä ++ Acremonium* 2 + A. versicolor* 7 + Penicillium + muut sienet + M6 Yhteensä + Penicillium + Phoma* 1 + steriilit sienet + M7 Yhteensä ++ Penicillium ++ M8 Yhteensä + Cladosporium + Penicillium + M9 Yhteensä +++ Acremonium* ++ Penicillium + steriilit sienet + M10 Yhteensä + A. fumigatus* 1 + Cladosporium + Penicillium + muut sienet + M11 Yhteensä +++ A. versicolor* 1 + Penicillium +++ M12 Yhteensä ++++ Mucor + Penicillium ++++ Sieni-itiöt pmy DG18-agar Yhteensä ++ Acremonium* 6 + A. versicolor* 7 + Penicillium + Yhteensä + A. restricti* 1 + Aspergillus + A. versicolor* 1 + Cladosporium + Eurotium* 1 + Paecilomyces* 1 + Penicillium + Yhteensä ++ Penicillium ++ Yhteensä + Cladosporium + Penicillium + Yhteensä +++ Acremonium* +++ Eurotium* 1 + Penicillium + steriilit sienet + Yhteensä + Cladosporium + Penicillium + steriilit sienet + muut sienet + Yhteensä +++ Eurotium* 1 + Penicillium +++ Yhteensä ++++ Penicillium ++++ Bakteerit pmy THG-agar Yhteensä ++++ aktinobakteerit* ++++ muut bakteerit + Yhteensä +++ Yhteensä ++ aktinobakteerit* ++ muut bakteerit + Yhteensä + aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit + Yhteensä + aktinobakteerit* 11 + muut bakteerit + Yhteensä +++ aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit +++ Yhteensä ++ Yhteensä ++++ aktinobakteerit* ++++ muut bakteerit + M13 Yhteensä - Yhteensä - Yhteensä + M14 Yhteensä - Yhteensä + Cladosporium + M15 Yhteensä + A. fumigatus* 1 + A. ustus + Cladosporium + Penicillium + hiivat + Yhteensä + A. fumigatus* 2 + A. ustus + Cladosporium + Penicillium + Yhteensä + Yhteensä ++ aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit ++ määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

25 4 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4923/15 Inspecta KiraLab, Inspecta KiraLab Paula Kurola Laboratoriopäällikkö, FT Mikrobitutkimukset Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

26 5 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4923/15 Inspecta KiraLab, LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia. Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi viitata materiaalin kostumiseen, mutta pelkästään sen perusteella ei yleensä tehdä päätöksiä korjaustoimenpiteistä. Suoraviljelymenetelmän runsas sieni-itiöpitoisuus (+++/++++) vastaa Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) tulkintaohjeen sieni-itiöpitoisuutta pmy/g. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. restricti, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus, punaiset hiivat Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet 2. KIRJALLISUUS Hänninen M., Kirsi M., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss Reiman M., Haatainen S., Kallunki H., Kujanpää L., Laitinen S., ja Rautiala S. (1999). Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, SIY raportti 13. ss Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet Alapohjarakenteet Kolkanrinteentie 4 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8704 / 19.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (16) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015

Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (12) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Koulukuja 1 41270 Lannevesi Hanke nro: 8701 / 20.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Päiväkodin kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi

Päiväkodin kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi [presentation title] via >Insert >Header & Footer Päiväkodin kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi RTA Lopputyö. Henri Käyrä Kiwa Inspecta Henri Käyrä Tekninen asiantuntija, RI Julkinen 20.05.2018

Lisätiedot

Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko

Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko 1510021096 30.9.2015 Loviisan kaupunki Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

Sisäilmaympäristön kuntotutkimus

Sisäilmaympäristön kuntotutkimus Koulutie 4 43100 Saarijärvi Hanke: WO-00198097 / 14.3.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (23) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23 HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 09.06.2015 Sivu 1 / 23 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Sisäilmatutkimus. Kohde Harolan koulu Harolantie

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs 1510021097 7.10.2015 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala 1510021097

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 8.11.2013 KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset...

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää

Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015 Kisatie 1 92160 Raahe Hanke nro: 9144/ 2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (19) Sisällysluettelo: 1 Yleistä...

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 22.2.2013 KUNTOTUTKIMUS Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie 44 90650 Oulu 2 Kuntotutkimus H6915 Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Oulu

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Hanke: 6961 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 11.3.2013 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy,

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot