Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie Saarijärvi. Hanke nro: 8703 /

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015"

Transkriptio

1 Satosuontie Saarijärvi Hanke nro: 8703 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (12) Sisällysluettelo: 1 Yleistä Yleistiedot kohteesta Lähtötiedot Tutkimuksen tarkoitus Tutkimukset Suoritetut tutkimukset Tutkimusmenetelmät ja laitteet Tutkimustulokset Ulko- ja sisäolosuhteet tarkastuksen aikana Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot Lämpökamerakuvauksessa tehdyt havainnot Rakenteet, koulurakennus Väliseinä/alapohjaliittymät, RA1, luokka Ulkoseinä/ alapohjaliittymä, liikuntasali RA Ulkoseinä, käytävä, RA Ulkoseinä/alapohjaliittymä, luokka, RA Yläpohja (koulu ja esikoulu) Rakenteet, esikoulurakennus Väliseinä/alapohjaliittymät, RA Ulkoseinä/alapohjaliittymä, luokka, RA Mikrobianalyysitulokset Asbesti- ja PAH -analyysitulokset Yhteenveto ja johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset LIITTEET Liite 1, Pohjapiirrokset, 2 sivua Liite 2, Mikrobinanalyysitulokset MIK4528/2014 Liite 3, Asbestianalyysi, ASB8767/2014 Liite 4, PAH-analyysitulos, PAH1236/2014 Liite 5, Pb-analyysitulos, Pb94/2014

3 2 (12) 1 YLEISTÄ 1.1 Yleistiedot kohteesta Kohde Tilaaja / yhteyshenkilö, Satosuontie 2, Saarijärvi Saarijärven kaupunki / Vesa Ronkainen Tarkastusajankohta: Tutkimuksen tekijät: Inspecta Oy Henri Käyrä Myyntimiehenkuja OULU Asko Karvonen puh puh Lähtötiedot Tutkimuksen kohteena on. Kohde käsittää kaksi rakennusta, joista yksi toimii kouluna ja toinen päiväkotina. Asunto-/ varastorakennus ei kuulunut toimeksiannon piiriin. Tutkimuskohteet ovat valmistuneet 1960-luvulla ja ovat yksikerroksisia, harjakattoisia. Pintarakenteita on uusittu, mutta rakenteet ja talotekniikka ovat pääosin alkuperäisiä. Kohteeseen on tehty kuntoarvio syksyllä 2014, jossa käyttäjäkyselyn vastauksien perusteella selvisi tarvetta rakenteellisiin tutkimuksiin. Kuntoarvion perusteella lähivuosina kohteeseen kohdistuu lähinnä huoltoluonteista korjaustarvetta ja laajempi peruskorjaus on ajankohtaista noin 10 vuoden kuluttua. 1.3 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden kunto korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin selvittämään liittymäkohtien tiiveyttä. 2 TUTKIMUKSET 2.1 Suoritetut tutkimukset Ennen varsinaisia tutkimuksia laadittiin tutkimussuunnitelma rakenteiden osalta ja avaukset kohteessa tehtiin tilaajan toimesta tutkimuksia edeltävällä viikolla. Varsinaiset tutkimukset kohteessa suoritettiin Kohteeseen suoritettiin ensin aistinvarainen yleistarkastus, pintakosteuskartoitus sekä tarkasteltiin rakenteiden tiiveyttä merkkisavua ja lämpökameraa apuna käyttäen. Koulurakennuksen alapohjarakenteisiin oli tehty kolme rakenneavausta ja ulkoseinärakenteen alaosaan yksi avaus tilaajan toimesta. Päiväkotirakennuksen alapohjarakenteisiin oli tehty kolme rakenneavausta. Avauksista tarkastettiin rakenteiden nykykunto aistinvaraisesti, mitattiin rakennekosteuksia sekä otettiin materiaalinäytteitä mikrobitarkastelua varten. Avaus- ja näytteenottokohdat on merkitty liitteenä 1 olevaan pohjapiirustukseen.

4 3 (12) 2.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet Avauskohdat tehtiin sisäpuolelle pääasiassa sahaamalla aukkoja rakenteisiin sekä piikkaamalla alapohjarakennetta. Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa: Pintakosteudenosoitin: Gann Hydromette Uni 2, mittapää B52 Puun kosteusmittari: Gann Hydromette Uni 2 + mittapää M18 Lämpökamera: Fluke TiR-32 Rakennekosteusmittari: Vaisala HMI-41 / HMP-42 Paine-eromittari: TSI VelociCalc Tarkastuksien aikana otetut materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysoppaassa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Mikrobianalyysit tehtiin Elintarvikeviraston hyväksymän Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2008 menetelmillä KiraLab:n laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteessä 2. 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Ulko- ja sisäolosuhteet tarkastuksen aikana Olosuhteet: sisälämpötila: + 21 ºC ulkolämpötila: -2 ºC ulkoilman suhteellinen kosteus: 93 % tuuli: Etelä, 9 km/h säätila: Pilvinen 3.2 Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot Koulurakennus Tarkastushetkellä keittiön viereisen käytävän ja opettajien huoneen sekä osin käytävän sisäilmassa oli aistittavissa mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Normaalitilanteessa kohteessa oli keskimäärin noin 6 Pascalin alipaine suhteessa ulkoilmaan. Ulkoseinien ja lattioiden liitoskohdissa oli paikoin havaittavissa rakoja alapohjatilaan. Pintakosteuskartoituksessa lattioissa oli havaittavissa paikoin koholla olevia vertailuarvoja. Havainnot on esitetty tarkemmin liitteessä 1 olevassa pohjapiirustuksessa. Käytävän lattiassa on poikkisuuntainen halkeama. Käytävällä putkikanaalin tarkastusluukku ei ole tiivis, jolloin ilmavirta kanaalista sisäilman suuntaan. Päiväkotirakennus Käyttäjien mukaan nukkumatilana toimivassa ryhmäopetustilassa käyttäjillä on esiintynyt äänen käheyttä. Ison ryhmäopetustilan lattiassa on luukku, jota ei tavaran paljouden vuoksi saatu avattua kokonaan. Luukun kohdalla oli havaittavissa mikrobiperäistä hajua. 3.3 Lämpökamerakuvauksessa tehdyt havainnot Kohteessa oli tarkastushetkellä noin 6 Pascalin alipaine ulkoilmaan nähden. Merkkisavua ja lämpökameraa apuna käyttäen tehtiin seuraavia havaintoja: Lämpökameralla tarkasteltuna alapohjan ja ulkoseinän sekä yläpohjan ja ulkoseinän liittymät eivät ole kaikilta osin tiiviit. Ilmavuotoa oli lisäksi patteriläpivientien kautta (lattia, ulkoseinän vierusta).

5 4 (12) Kuva 1. LK1. Ilmavuotoa lattialiittymästä. Vastaavat havainnot toistuvat useassa kohdassa. Kuva 2. LK2. Viittaa rakenteen sisäiseen ilmavuotoon. Toistuu ulkoseinien vierustojen muovimatollisissa tiloissa. Kuva 3. LK3. Ilmavuotoa kattoliittymästä. Vastaavat havainnot toistuvat useassa kohdassa. Kuva 4. LK4. Ilmavuotoa kattoliittymästä. 3.4 Rakenteet, koulurakennus Rakenneavauskohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjapiirustuksessa Väliseinä/alapohjaliittymät, RA1, luokka Kuva 5. Havainnepiirros pilari/alapohjaliittymästä ja kuvia RA1 kohdalta.

6 5 (12) Havainnot: Avauskohdalla toja-levyssä oli voimakas mikrobiperäinen haju. Väliseinän puurakenteissa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä, samoin sisäverhouspinkopahvissa. Betonianturassa ei ole kapillaarikatkoa ja pintakosteuden tunnistimella havainnoituna rakenne on märkä. Pohjalaatan ja toja-levyn välissä on kosteuskatkona pikisively, joka kuitenkaan ei ole yhtenäinen kaikilta osin. Pohjalaatta oli pintakosteuden tunnistimella havainnoituna märkä. Väliseinän ja alapohjan liittymä ei ole tiivis, ilmayhteys alapohjan eristetilaan. Täyttöhiekka / perusmaa oli aistinvaraisesti arvioituna märkää. Avauskohdasta otettiin materiaalinäytteet mikrobianalyysia varten väliseinän alaosan puurakenteesta (M1) ja toja-levyeristeestä (M2). Mikrobianalyysin perusteella materiaaleissa on viite tai vahva viite (toja-levy) Ulkoseinä / alapohjaliittymä, liikuntasali RA2 Kuva 6. Havainnepiirros puutyöluokan alapohja/ulkoseinäliittymästä ja kuva RA2 kohdalta. Havainnot: Rakenne muodostuu maanvaraisen betonilaatan päälle koolatusta puulattiasta. Betonilaatan yläpinnassa on bitumisively ja sen päällä on puurakenteen kiilauslaudat. Avauskohdalla oli havaittavissa lievä mikrobiperäinen haju. Avauskohdalla täyttöhiekka oli kuivaa ja pintakosteusmittarilla tarkasteltuna perusmuurin kosteus oli tavanomainen. Pohjalaatan pintakosteuden vertailuarvot vaihtelivat normaalin ja koholla olevan välillä. Täyttöhiekka oli aistinvaraisesti arvioituna kuivaa. Ulkoseinärakenteessa ei ole höyrynsulkua ja julkisivuverhouksen takana sijaitsevan paperin pinnassa on kosteuden aiheuttamia jälkiä. Avauskohdalta otettiin materiaalinäytteet mikrobianalyysia varten mineraalivillasta (M3) ja korkkieristeestä (M4). Mikrobianalyysin perusteella materiaaleissa ei ole vaurioita.

7 6 (12) Ulkoseinä, käytävä, RA3 Havainnot: Ulkoseinärakenne vastaa rakenneavausta RA2. Avauskohdalla oli havaittavissa lievä mikrobiperäinen haju. Ulkoseinän mineraalivillaeristeessä oli ilmavuotoihin viittaavia tummentumia. Avauskohdalta otettiin materiaalinäyte mineraalivillasta (M5) ja mikrobianalyysin perusteella materiaalissa on heikko viite. Kuva 7. Mineraalivilla ilmavuotoihin viittaavia tummentumia Ulkoseinä /alapohjaliittymä, luokka, RA4 Kuva 8. Havainnepiirros pilariliittymästä laajennusosalla sekä kuva avauksesta RA4. Havainnot: Avauskohdalla oli havaittavissa mikrobiperäinen haju. Seinän ja alapohjan eristetilan liittymä ei ole tiivis. Täyttöhiekka oli aistinvaraisesti arvioituna kuivaa. Avauskohdasta otettiin materiaalinäyte toja-levystä (M6) ja lattian liittymäkohdan mineraalivillasta (M7). Mikrobianalyysin perusteella materiaaleissa on vahva viite.

8 7 (12) Yläpohja, koulu ja päiväkoti Yläpohjarakenteeseen ei kohdistettu rakenneavausta. Havainnot: Vesikattorakenteissa oli kattovuotojen aiheuttamia vesivuotojälkiä. Purueristeen päällä on paikoin tervapaperia. Tervapaperin alapintaan on tiivistynyt kosteutta ja purueriste on tummunutta. Lisäksi puurakenteissa on kosteuden aiheuttamia tummentumia. Koulu- ja esikoulurakennuksen yläpohjan purueristeistä otettiin materiaalinäytteitä (M14-M17), joissa kaikissa on viite tai vahva viite. Kuva 9. Vesikattorakenteissa kosteuden aiheuttamia jälkiä. Kuva 10. Tervapaperin alle tiivistynyt kosteutta. Purueriste tummunutta. Kuva 11. Esikoulurakennuksen yläpohjassa myös tervapaperia. Painona hiekkaa. Kuva 12. Vesikattorakenteessa tummentumia. 3.5 Rakenteet, päiväkotirakennus Rakenneavauskohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjapiirustuksessa.

9 8 (12) Väliseinä/alapohjaliittymät, RA5 Kuva 13. Havainnepiirros pilari/alapohjaliittymästä ja kuvia RA5 kohdalta. Havainnot: Avauskohdalla ei ollut havaittavissa poikkeavaa hajua. Purueristeessä ei ollut havaittavissa tummentumia ja pohjalaatan pintakosteuden vertailuarvot olivat tavanomaiset. Avauskohdasta otettiin materiaalinäyte mikrobianalyysia varten purueristeestä (M8). Mikrobianalyysin perusteella materiaalissa on heikko viite Ulkoseinä/alapohjaliittymä, RA6, RA7 RA6 RA7 Kuva 14. Havainnepiirros sekä kuva avauksista RA6 ja RA7. Havainnot: Avauskohdilla ei ollut havaittavissa mikrobiperäistä hajua. Seinän ja alapohjan eristetilan liittymä ei ole tiivis.

10 9 (12) RA6 kohdalla täyttöhiekka / perusmaa oli aistinvaraisesti arvioituna kosteaa, RA7 kohdalla kuivaa. Ulkoseinän mineraalivillaeristeessä oli ilmavuotoihin viittaavia tummentumia, ilmansulkua rakenteessa ei ole. Ilmansulkupaperissa oli kosteuden tiivistymiseen viittaavia jälkiä. Avauskohdasta RA6 otettiin materiaalinäyte purueristeestä (M9) ja mineraalivillasta (M10). Mikrobianalyysin perusteella materiaaleissa ei ole vaurioita. Avauskohdasta RA7 otettiin materiaalinäyte purueristeestä (M11), toja-levystä (M12) ja mineraalivillasta (M13). 3.6 Mikrobianalyysitulokset Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA1 Puu Väliseinän alaosa luokkahuone /käytävä M2 RA1 tojax alapohja, väliseinän vierus M3 RA2 min.villa alapohja, ulkoseinän vierus M4 RA2 korkki ulkoseinän alaosa, sisäpinnan korkkieriste sokkelia vasten luokkahuone liikuntasali liikuntasali Viite Vahva viite Ei viitettä Ei viitettä M5 RA3 min.villa ulkoseinän alaosa käytävä Heikko viite M6 RA4 tojalevy alapohja päädyn luokkatila M7 RA4 min.villa ulkoseinä, seinän alaosa/lattian rajakohta M9 RA6 puru alapohja, ulkoseinän vierusta päädyn luokkatila M8 RA5 puru alapohja, väliseinän vierustalta Ryhmäopetustila Varasto Vahva viite Vahva viite Heikko viite Ei viitettä M10 RA6 min.villa ulkoseinän alaosa Varasto Ei viitettä M11 RA7 puru alapohja, ulkoseinän vierus Ryhmäopetustila M12 RA7 tojalevy alapohja, ulkoseinän vierus Ryhmäopetustila M13 RA7 min.villa ulkoseinän alaosa Ryhmäopetustila Ei viitettä Heikko viite Ei viitettä M14 puru yläpohja Keittiö Vahva viite M15 puru yläpohja Luokkahuone Viite M16 puru yläpohja, keskiosa Eskarin keittiö Viite M17 puru yläpohja, ulkoseinän vierus Eskarin ryhmäopetustila Vahva viite Taulukko 1. Yhteenveto mikrobianalyysituloksista MIK4528/2014. Analyysivastaus kokonaisuudessaan on raportin liitteenä 2.

11 10 (12) 3.7 Asbesti-, PAH- ja Pb -analyysitulokset Kohteeseen tehtiin kuntotutkimuksen yhteydessä asbesti- ja haitta-ainekartoitus (erillinen raportti). Kohteella tehtyjen havaintojen ja näytetuloksien (liite 3) perusteella asbestia sisältäviä materiaaleja ovat: Putkieristeet (alapohjarakenteessa piilossa). Finnflex-vinyylilattialaatta (250 x 250 mm). Musta pikiliima (lattia). Hormiryhmien valkoinen kuitulevy. Palo-ovet. Lämpökattilat (varasto- ja asuinrakennus). Sähkötaulujen taustojen sisältämät valkoiset kuitulevyt. Alapohjarakenteen (koulu- ja päiväkotirakennus) vedeneristeenä käytetystä pikieristeestä otettiin näytteet PAH-analysointia varten. Näytteiden PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet 5 mg/kg (koulu) ja 19 mg/kg (esikoulu) alittavat vaaralliselle jätteelle annetun raja-arvon 200 mg/kg, joten kyseiset materiaalit eivät ole PAH-yhdisteiden suhteen vaarallista jätettä. Päiväkotirakennuksen sokkelimaalin alla havaittiin mustaa kreosootille haisevaa maalia/ pinnoitetta, josta otettiin näyte PAH-analysointia varten. Näytteen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus mg/kg ylittää vaaralliselle jätteelle annetun raja-arvon 200 mg/kg, joten kyseinen materiaali on PAH-yhdisteiden suhteen vaarallista jätettä. Koulurakennuksen ikkunamaalista otettiin näyte lyijyanalysointia varten. Näytteen lyijypitoisuus mg/kg alittaa vaaralliselle jätteelle asetetun raja-arvon mg/kg, joten kyseinen maali ei lyijyn suhteen vaarallista jätettä. Kuitenkin huomioiden lyijypitoisuus, suositetaan ikkunoihin kohdistuvissa töissä suojautumaan lyijyä sisältävien materiaalien käsittelyn vaatimalla tavalla. 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tehtyjen tutkimuksien perusteella kohteen ylä- ja alapohjarakenteiden kosteustekninen toiminta on heikkoa ja otettujen näytteiden perusteella rakenteissa on mikrobivaurioita. Koulurakennuksen havaitun poikkeavan hajun perusteella mikrobien itiöt ja aineenvaihduntatuotteet sekä muut epäpuhtaudet voivat päästä sisätiloihin asti heikentäen sisäilman laatua. Alapohjat ja alapohjaliittymät Kohteessa on useita erilaisia alapohjarakenteita, joihin liittyy riskejä. Koulurakennuksen alapohjarakenteen liittymäkohdat ulko- ja väliseiniin eivät ole tiiviit. Lisäksi epätiiveyskohtia on paikoin lämpöputkiläpivientien kohdilla. Alapohjarakenteeseen, erityisesti koulurakennuksen osalla kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta, mikä näkyi kosteuden vaikutuksesta herkästi vaurioituvasta toja-levyeristeestä otetuttujen näytteiden mikrobituloksissa. Lisäksi eristemateriaalissa oli aistittavissa paikoin voimakastakin mikrobiperäistä hajua. Pohjalaatan pikieristys on paikoin hauras, mikä on edesauttanut kosteuden siirtymistä rakenteeseen. Tilojen ollessa alipaineiset ulkoilmaan nähden mikrobien aineenvaihduntatuotteet ja itiöt voivat päästä kulkeutumaan alapohjarakenteen eristetilasta epätiiveyskohtien kautta sisätiloihin. Aineenvaihduntatuotteet ovat kaasumaisia ja kulkeutuvat hyvin pienistä raoista sisälle. Väliseinien alaosissa ei tarkastetuilta osin havaittu kapilaarikatkoja, jolloin rakenteisiin kohdistuvan kosteusrasituksen seurauksena kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti väliseinärakenteiden alaosiin, mikä näkyi myös puurakenteesta otetun mikronäytteen tuloksessa viitteenä. Lisäksi tulee huomioida alapohjarakenteen kosteusolosuhteiden vaihtelut rakennuksien välillä. Liikuntasalin kohdalla lämmöneristeen ollessa betonilaatan päällä on alapohjarakenne yleisesti tunnettu riskirakenne, sillä sen kosteustekninen toiminta on heikkoa ja vanhojen kosteussulkusivelyiden toiminta on kyseenalaista. Riskin kosteus- ja mikrobivauriolle aiheuttavat maakosteus, rakenteen kylmyys ja siihen liittyvä kosteuden tiivistymisriski. Vastaavaa tilanne on myös päiväkotirakennuksen purueristeisessä alapohjarakenteessa.

12 11 (12) Päiväkotirakennuksessa alapohjan toja-levyeriste on tehtyjen avauksien perusteella ainoastaan ulkoseinien vierustoilla betonirakenteiden välissä. Pintavalu on kuitenkin ohut ja rakenteessa voi olla halkeamia, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet voivat päästä kulkeutumaan sisätiloihin saakka ilmavuotojen mukana. Ulkoseinä Ulkoseinärakenteessa ei ole höyrynsulkua, jolloin ilmansulkupaperiin (tuulensuoja) on havaintojen perusteella tiivistynyt kosteutta, jolloin riskit mikrobivaurioille ovat olemassa. Yläpohja Yläpohjan heikon ilmatiiveyden seurauksena on tervapaperin alapintaan tiivistynyt sisäilman kosteutta, jolloin yläpohjarakenteisiin on syntynyt mikrobivaurioita. Lisäksi kosteus- ja mikrobivaurioiden syntyä ovat edesauttaneet vesikattovuodot. Epäpuhtauksilla on mahdollista päästä yläpohjan epätiiveyskohdista sisätiloihin. 5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Kohteessa on useita erilaisia maanvaraisia alapohjarakenteita, jolloin niiden korjaustöiden toteuttaminen tiivistyskorjaus- tai kapselointimenetelmin ovat hyvin epävarmaa ja riskinä on ongelmien uusiutuminen. Perusteellisemmat korjausvaihtoehdot ovat puolestaan kustannuksiltaan merkittäviä. o o o Paras tilanne saavutetaan purkamalla alapohjarakenteet kokonaisuudessaan ja asentamalla kapillaarisen kosteuden nousun estävä kerros ja lämmöneristekerros uuden laatan alle. Rakenteen tulee olla tiivis. Vaihtoehtoisesti kyseeseen voi tulla erilaiset kapselointivaihtoehdot, mutta puru- ja toja-levyeristeet on syytä kuitenkin poistaa ja korvata rakennusfysikaalisesti toimivilla materiaaleilla / ratkaisuilla. Lattian sisään tai alapuolelle perustettujen väliseinien lattiapinnan alapuolelta lähtevät puurakenteet nostetaan lattiapinnan yläpuolelle ja tehdään tarvittavat kapillaarikatkot huomioiden liittymien tiiveys. Ulkoseinien höyry- ja ilmatiiveys tulee varmistaa asentamalla lämmöneristyskerroksen sisäpintaan ilmansulku. Ilmansulku tulee liittää tiiviisti ikkunoihin ja oviin sekä ala- ja yläpohjarakenteisiin. Toimenpide vaatii sisäverhouslevyjen poistamisen, jolloin ulkoseinärakenteen kunto voidaan tarkastaa laajemmin ja korjaustyön lopullinen laajuus selvittää. Yläpohjarakenteen korvaaminen kosteusteknisesti toimivalla ja tiiviillä rakenteella. Muuta korjauksissa huomioitavaa Korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla ja valvojalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta sekä rakenteiden tiivistyskorjauksesta. Purkutyön aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja mikrobipurkutöille asetettujen purkumääräysten noudattamisesta. Tiivistyskorjaustyön laatu ja onnistuminen tulee varmistaa merkkikaasun tai savun avulla. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta. Kohteessa on saatettu käyttää asbestipitoisia materiaaleja, mikä tulee huomioida tulevissa korjauksissa.

13 12 (12) Inspecta Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Oulussa Henri Käyrä, RI Asiantuntija Inspecta Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset Asko Karvonen, insinööri (AMK) Asiantuntija Inspecta Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset

14

15

16 1 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4528/14 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL Saarijärvi Kohde:, Saarijärvi. Hanke Näytteenottaja: Henri Käyrä ja Asko Karvonen, Inspecta Oy Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: Analysointi aloitettu: (M1-M10), (M11-M17) Analyysit Materiaalinäyte analysoidaan akkreditoidusti Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten mukaista laimennosviljelymenetelmää vasten validoidulla sisäisellä menetelmällä, jossa materiaalia ripotellaan suoraan kasvualustalle. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar, bakteerit: tryptoni-hiivauute-glukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 20 pmy/malja ++ kohtalainen kasvu, pmy/malja +++ runsas kasvu, pmy/malja ++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja Näytteet Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA1 Puu Väliseinän alaosa luokkahuone /käytävä M2 RA1 tojax alapohja, väliseinän vierus M3 RA2 min.villa alapohja, ulkoseinän vierus M4 RA2 korkki ulkoseinän alaosa, sisäpinnan korkkieriste sokkelia vasten luokkahuone liikuntasali liikuntasali Viite Vahva viite Ei viitettä Ei viitettä M5 RA3 min.villa ulkoseinän alaosa käytävä Heikko viite M6 RA4 tojalevy alapohja päädyn luokkatila M7 RA4 min.villa ulkoseinä, seinän alaosa/lattian rajakohta päädyn luokkatila Vahva viite Vahva viite Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

17 2 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4528/14 Inspecta KiraLab, Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M8 RA5 puru alapohja, väliseinän vierustalta M9 RA6 puru alapohja, ulkoseinän vierusta Varasto Heikko viite Ei viitettä M10 RA6 min.villa ulkoseinän alaosa Varasto Ei viitettä M11 RA7 puru alapohja, ulkoseinän vierus M12 RA7 tojalevy alapohja, ulkoseinän vierus Ryhmäopetustila Ryhmäopetustila Ryhmäopetustila M13 RA7 min.villa ulkoseinän alaosa Ryhmäopetustila Ei viitettä Heikko viite Ei viitettä M14 puru yläpohja Keittiö Vahva viite M15 puru yläpohja Luokkahuone Viite M16 puru yläpohja, keskiosa Eskarin keittiö Viite M17 puru yläpohja, ulkoseinän vierus Eskarin ryhmäopetustila Vahva viite Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M1 A. ochraceus* 1 + Aspergillus + A. versicolor* 4 + Geomyces* 1 + Rhizopus + Tritirachium* 7 + steriilit sienet + M2 ++ A. ochraceus* 1 + Aspergillus + A. versicolor* Tritirachium* +++ muut sienet + M3 Paecilomyces* 1 + steriilit sienet + Sieni-itiöt pmy DG18-agar + A. restricti* ++ A. ochraceus* 1 + Tritirachium* 8 + steriilit sienet + ++ Aspergillus + A. versicolor* Tritirachium* 9 + Wallemia* 3 + A. restricti* 1 + steriilit sienet + Bakteerit pmy THG-agar + ++ aktinobakteerit* 16 + muut bakteerit +++ määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

18 3 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4528/14 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M4 M5 Aspergillus + Geomyces* 1 + M M7 +++ Paecilomyces* M8 + Paecilomyces* M9 Paecilomyces* 1 + M10 Aureobasidium + Geomyces* 1 + Ulocladium* 1 + steriilit sienet + M11 hiivat + steriilit sienet + M12 A. ochraceus* 2 + Sieni-itiöt pmy DG18-agar A. restricti* 1 + Paecilomyces* 1 + A. niger + Aspergillus + Paecilomyces* 1 + Wallemia* Paecilomyces* 1 + Paecilomyces* 1 + Aspergillus + steriilit sienet + A. ochraceus 1 + A. restricti* 11 + steriilit sienet + Bakteerit pmy THG-agar ++ aktinobakteerit* +++ muut bakteerit aktinobakteerit* +++ muut bakteerit + Yhteensä - aktinobakteerit* 5 + muut bakteerit + M13 hiivat + A. ochraceus 1 + hiivat + määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

19 4 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4528/14 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M mustat hiivat + vaaleat hiivat ++ M Sporobolomyces* 6 + mustat hiivat + vaaleat hiivat +++ M Sporobolomyces* 4 + mustat hiivat + vaaleat hiivat + Sieni-itiöt pmy DG18-agar hiivat mustat hiivat ++ vaaleat hiivat mustat hiivat + vaaleat hiivat + Bakteerit pmy THG-agar + M Mucor mustat hiivat Mucor mustat hiivat määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin KiraLab Paula Kurola Laboratoriopäällikkö, FT Mikrobitutkimukset Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

20 5 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4528/14 Inspecta KiraLab, LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Rakennusmateriaalin runsas elinkykyisten mikrobien määrä viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia. Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi viitata materiaalin kostumiseen, mutta pelkästään sen perusteella ei yleensä tehdä päätöksiä korjaustoimenpiteistä. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. restricti, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus, punaiset hiivat Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet 2. KIRJALLISUUS Hänninen M., Kirsi M., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss Reiman M., Haatainen S., Kallunki H., Kujanpää L., Laitinen S., ja Rautiala S. (1999). Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, SIY raportti 13. ss Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

21 1 / 1 Asbestianalyysi ASB8767/2014 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL SAARIJÄRVI Viite: Kohde: Analyysipyyntö asbestikartoituksen yhteydessä, Asko Karvonen, Inspecta. Satosuontie Tarvaala Analyysitulokset: Analyysit on tehty joko valomikroskoopilla (merkintä VM) tai läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä EM) Näytenro: Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulos Asbestilaatu 1. Finnflex-vinyylilaatta ja musta liima, opettajat, 1.kerros, koulurakennus 2. Muovimaton alta tasoite + musta liima, wc tila, 1.kerros, koulurakennus 3. Hovi-vinyylilaatta 300 mm x 300 mm ja liima + lattiatasoite, luokka Koulurakennus 4. Muovitapetin liima ja seinätasoite, wc tila, esikoulurakennus 5. Tiilimuurauksen valkoinen pinnoite, varasto, esikoulurakennus (VM) Sisältää asbestia, Huom. Vinyylilaatta sekä musta liima sisältävät asbestia. (VM) Sisältää asbestia, Huom. Musta liima sisältää asbestia. (EM) Ei sisällä asbestia. - (VM) Ei sisällä asbestia. - (VM) Ei sisällä asbestia Vedeneristyspiki, alapohja, koulurakennus (VM) Ei sisällä asbestia Vedeneristyspiki, alapohja, esikoulurakennus (VM) Ei sisällä asbestia Sokkelimaali/-pinnoite, esikoulurakennus (EM) Ei sisällä asbestia. - krysotiili. krysotiili. Inspecta KiraLab Niko Koskensalmi geologi, FM Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU

22 1 / 1 PAH-analyysi PAH1236/2014 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL SAARIJÄRVI Viite: Kohde: Analyysipyyntö asbestikartoituksen yhteydessä, Asko Karvonen, Inspecta. Satosuontie Tarvaala Tehtävät: Tehtävänä oli määrittää kohteesta otetuista näytteistä PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet. Tutkimusmenetelmä: PAH-määritykset suoritettiin Ahma ympäristö Oy:n laboratoriossa. Tutkimustodistus on esitetty liitteenä. Tulokset: Tutkitun näytteen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus ilmoitetaan milligrammoina kiloa kohti (tuorepaino) eli mg/kg. Tutkittujen näytteiden PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat seuraavat: Näyte: Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus 1. Vedeneristyspiki, alapohja, koulurakennus 5,0 mg/kg 2. Vedeneristyspiki, alapohja, esikoulurakennus 19 mg/kg 3. Sokkelimaali / -pinnoite, esikoulurakennus 5700 mg/kg Yhteenveto: Näytteiden 1 ja 2 PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet alittavat vaaralliselle jätteelle annetun rajaarvon (200 mg/kg), joten kyseiset materiaalit eivät ole PAH-yhdisteiden suhteen vaarallista jätettä. Näytteen 3 PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus ylittää vaaralliselle jätteelle annetun raja-arvon (200 mg/kg), joten kyseinen materiaali on PAH-yhdisteiden suhteen vaarallista jätettä. Inspecta KiraLab Mikko Kivelä laboratorioanalyytikko, AMK Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU

23 1 / 1 Lyijyanalyysi Pb94/2014 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL SAARIJÄRVI Viite: Kohde: Analyysipyyntö asbestikartoituksen yhteydessä, Asko Karvonen, Inspecta. Satosuontie Tarvaala Tehtävät: Tutkimuskohteesta otetusta maalinäytteestä määritettiin lyijypitoisuus. Tutkimusmenetelmä: Näytteen analysointi suoritettiin Kemian tutkimuspalvelut Oy:n laboratoriossa. Tutkimustodistus on esitetty liitteenä. Tulokset: Tutkittavan näytteen lyijypitoisuus ilmoitetaan milligrammoina kiloa kohti eli mg/kg. Tutkitun näytteen lyijypitoisuus oli seuraava: Näyte: Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Lyijypitoisuus 1. Ikkunamaali, koulurakennus 1100 mg/kg Yhteenveto: Näytteen lyijypitoisuus alittaa vaaralliselle jätteelle asetetun raja-arvon (lyijylle 1500 mg/kg), joten kyseinen maali ei ole lyijyn suhteen vaarallista jätettä. Inspecta KiraLab Mikko Kivelä laboratorioanalyytikko, AMK Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet Alapohjarakenteet Kolkanrinteentie 4 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8704 / 19.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Koulukuja 1 41270 Lannevesi Hanke nro: 8701 / 20.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (16) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015 Kisatie 1 92160 Raahe Hanke nro: 9144/ 2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (19) Sisällysluettelo: 1 Yleistä...

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Sisäilmaympäristön kuntotutkimus

Sisäilmaympäristön kuntotutkimus Koulutie 4 43100 Saarijärvi Hanke: WO-00198097 / 14.3.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (23) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 8.11.2013 KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset...

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p.

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies. Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Gammelbacka Skola Opintie 1 06400 PORVOO Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Jokikuja 10 / 1/2017 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (8) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS 10.3.2013 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

KUNTOTUTKIMUS 10.3.2013 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU KUNTOTUTKIMUS 2 (13) TIIVISTELMÄ Liminganlahden koulu on tiili/betonirakenteinen ja maanvaraisella alapohjalla

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh.

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh. Sivuja:1/6 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Isännöitsijä: HINTHAARAN KOULU Koulutie 26 07110 HINTHAARA Varastohuoneen 221 kartoitus.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 22.2.2013 KUNTOTUTKIMUS Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie 44 90650 Oulu 2 Kuntotutkimus H6915 Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Oulu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Hanke: 6961 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 11.3.2013 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy,

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Lohitie 9, 89400 Hyrynsalmi RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2 (9) 12.04.2011 300.OS2407 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus WO-00533750 16.10.2017 Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Leppälahden koulu, rakennus A Sievintie 317 85900 Reisjärvi WO-00533750 1(17) Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1939 valmistunut

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot