AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET"

Transkriptio

1 Hanke: 6961 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie Vihanti

2 2 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT TUTKIMUKSET TUTKIMUSTULOKSET Aistinvaraiset havainnot Sisäilmanäytteiden mikrobianalyysit JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Korjaustoimenpiteet Jatkotutkimustarve LIITTEET... 9

3 3 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohde Tilaaja Yhteyshenkilö Koulutie Vihanti Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Tilahallinta Ruskatie Pattijoki Olli Silvennoinen Tutkimusajankohta Tutkimuksen tekijät Jaakko Niskanen Jukka Räisänen Kiratek Oy Myyntimiehenkuja Oulu Tutkimuksen lähtötiedot ja tarkoitus Osalla rakennuksen henkilökunnasta on esiintynyt ylähengitysteiden oireilua ja he ovat havainneet tiloissa ajoittain tunkkaista ja poikkeava hajua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aistinvaraisen tarkastuksen ja sisäilmanäytteiden avulla, onko rakennuksessa viitteitä mikrobilähteestä tai muusta sisäilmaongelman aiheuttajasta, joka vaatisi jatkotutkimuksia. Kohteen perustiedot Tutkittava kohde on kaksikerroksinen koulurakennus, jossa on osittainen kellari. Itäsiipi on yksikerroksinen. Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto sekä vesikiertoinen patterilämmitys. Koulu on peruskorjattu vuonna

4 4 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, TUTKIMUKSET Rakennuksen kaikkiin tiloihin tehtiin aistinvarainen tarkastus, jossa tutkittiin sisäilman laatua aistinvaraisesti ja tehtiin pistokoeluontoisia pintakosteusmittauksia. Tarkastuksissa kiinnitettiin huomioita pääosin sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Tarkastuksen yhteydessä sisäilmasta otettiin yhteensä seitsemän ilmanäytettä. Ilmanäytteet kerättiin Andersen-keräimellä suoraan kasvatusalustoille. Otetut näytteet toimitettiin Kiratek Oy:n laboratorioon Ouluun mikrobianalyysitutkimuksiin. Mikrobianalyysit tehtiin Elintarvikeviraston hyväksymän Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 menetelmillä. Ilmanäytteiden ottokohdat on merkitty pohjapiirustuksiin liitteessä 1 tunnuksin IN. Pohjapiirustuksiin on myös merkitty aistinvaraiset havainnot. Tutkimuksissa käytettiin Gann Hydromette LG2 pintakosteusmittaria. Mittausarvoja on merkitty pohjapiirustukseen liitteessä 1. Taulukko 1. Pintakosteuksien mittausarvot suhteessa materiaalitiheyteen mittarilla Gann Hydrotest LG2. 3. TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Aistinvaraiset havainnot Kellari Musiikkiluokassa 011 lattiamattoa ei ole nostettu seinille. Musiikkiluokassa 001 esiintyi mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Haju tuli alakaton kautta ja oli voimakkain toisessa palkkivälissä luokan edestä katsottuna. Wc:ssä 007 esiintyy pistävä haju, joka viittaa maton tai liiman kemialliseen hajoamiseen. Lattian pintakosteusarvot ovat koholla (90-110). Aulan 001 alakatossa on luukku, josta tuli mineraalivillan ja mikrobivaurioon viittaavaa hajua käytävälle. Varastossa 006 alakattolevyt olivat auki. Näkyvissä oli paljasta mineraalivillaa, josta voi levitä mineraalivillakuituja sisäilmaan. Kellarin lattiassa esiintyi yleisesti hieman kohonneita pintakosteusarvoja.

5 5 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, kerros Ulkoseinissä esiintyi paikoin halkeamia ja osin pieniä lohkeamia. Selvimmin halkeamat olivat esillä liikuntasalissa 117 betonipalkkien ja muurattujen seinäosien liitoskohdissa. Liikuntasalissa myös tuloilmakanavien pääte-elimet olivat likaiset. Erityisopetustilassa 179 oli havaittavissa selvä mikrobivaurioon viittaava haju. Haju tuli pistorasiasta sekä väliseinän ja lattian liitoskohdasta. Itäsiiven tuulikaapissa 154, aulatiloissa 152, 165 ja niihin liittyvissä wc-tiloissa lattioissa on klinkkerilaatta. Laatat ovat monin paikoin irronneet alustasta ja osin ne ovat rikki. Wc: 158 lattianrajassa on halkeama, josta tuli ilmavirtaus sekä mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Atk-luokkien 166 ja 167 lattioissa on koolattu puulattia. Lattianrajoista oli paikoin havaittavissa mikrobivaurioon viittaavaa hajua, vaikka lattian muovimatto on nostettu seinille. Tilassa 168 esiintyi mikrobivaurioon viittaava haju. Sähköläpiviennit ovat avoimet lattiassa ja katossa. Tila oli varastokäytössä. Tuulikaapin 1717 ulko-oven raitisilmaventtiilistä käy kova veto. Kylmä ilma laskee tuulikaapin lämpötilaa voimakkaasti ja aiheuttaa patteriin jäätymisvaaran. Opetustilan 153 ovessa on käyntivika. Luokan 153 tasopinnoilla on runsaasti tavaraa ja opetusmateriaali, jonka vuoksi tasopintojen siivoaminen on mahdotonta. Ruokasalin 148 lattiassa on pistorasia, jossa on paljon likaa ja roskia. Keittiön 132 lattian akryylipinnoitteessa on halkeama. Tuulikaapin 128 ovessa on tiivistevika, mikä aiheuttaa vetoa. Tuulikaapin ulkoseinän alaosassa on halkeama. Sähköpääkeskustilassa 130 esiintyy voimakas mikrobivaurioon viittaava haju. Haju tuli lattiasta kaapeliläpivientien kautta. Opettajien huoneen 138 lattianrajasta tuli lievä mikrobivaurioon viittaava haju, vaikka matto on nostettu seinille. Hajua ei tullut kaikista kohdista vaan ainoastaan niistä kohdista, joissa maton ja seinän/lattian liitos ei ollut tiivis. Työhuoneen 134 ja wc:n 141 sisäilmassa esiintyi lievä mikrobivaurioon viittaava haju. Aulassa 102 esiintyi lievä mikrobivaurioon viittaava haju. Haju voimistui kellarin porrashuonetta kohti mennessä. OPO-tilassa 110 esiintyi lievä mineraalivillapölyn haju ja tilan lämpötila oli alhainen. Tila soveltuisi paremmin varastokäyttöön. 2. kerros Käytävän katossa on käytetty mineraalivillaa sisältäviä akustiikkalevyjä. Levyt olivat ehjät. Käytävällä esiintyi hieman poikkeava muovinen haju. Käytävän lattian pintakosteusarvot olivat normaalilla tasolla. Toisessa kerroksessa ei havaittu merkittäviä rakenteellisia ilmavuotoja, eikä mikrobivaurioon viittaavia hajuja.

6 6 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, Kuva 1. Halkeama Wc:n 158 seinässä. Halkeaman kautta tuli ilmavirtaus, jossa esiintyi mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Kuva 2. Atk-luokkien puulattioiden päälle on asennettu seinille nostettu muovimatto. Paikoin maton rajasta tuli mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Kuva 3. Ulko-oven päällä raitisilmaventtiili, joka jäähdyttää tuulikaappia 171 voimakkaasti. Kuva 4. Halkeama liikuntasalin seinässä. Kuva 5. Keittiön lattian akryylipinnassa halkeama. Kuva 6. Ruokasalin lattian pistorasiakotelo on likainen.

7 7 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, Kuva 7. Kellarin musiikkiluokan alakatossa esiintyy voimakas mikrobivaurioon viittaava haju. Kuva 8. Sähköpääkeskuksessa kaapeliläpiviennit ovat epätiiviitä. Tilassa oli voimakas mikrobivaurioon viittaava haju. Kuva 9. Opettajien huoneen lattiamaton avonaisen sauman kautta tuli lievä mikrobivaurioon viittaava haju. 3.2 Sisäilmanäytteiden mikrobianalyysit Näyte Tila Aika Tulkinta 1. Tila 167, ATK 9.40 Viite mikrobilähteestä 2. Tila 179, erityisopetus Viite mikrobilähteestä 3. Tila 138, opettajainhuone Ei viitettä mikrobilähteestä 4. Tila 110, opinto-ohjaajan huone Ei viitettä mikrobilähteestä 5. Tila 011, viestintäkeskus Ei viitettä mikrobilähteestä 6. Tila 214, luokka Ei viitettä mikrobilähteestä 7. Tila 211, luokka Ei viitettä mikrobilähteestä 8. Tila 105, luokka Ei viitettä mikrobilähteestä Näytteiden 1 ja 2 tulokset olivat poikkeava sädesienten osalta. Tulokset ovat linjassa aistinvaraisten havaintojen kanssa. Sisäilmanäytteiden mikrobianalyysit on esitetty kokonaisuudessaan tämän raportin liitteessä 2 ja näytteenottokohdat liitteessä 1.

8 8 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, Tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella rakennuksessa on paikallisia ongelmatiloja sisäilman laadun suhteen. Tarkastuksissa ei havaittu varsinaisia kosteus- ja homevaurioita vaan suurin osa havainnosta johtuu rakenteiden ilmavuodoista. Selviä ongelmatiloja ovat atk-luokat 166 ja 167, erityisopetustila 179 sekä kellarin tilat. Näihin tiloihin suositellaan tehtäväksi kuntotutkimuksia, joilla selvitetään sisäilmaongelman aiheuttaja. Lisäksi opettajien huoneen lattianrajojen tiiviyttä tulisi tarkastella tarkemmin. Ulkoseinissä havaittujen halkeamien syy ei ole varmuudella tiedossa, mutta suurin epäily kohdistuu vieressä olevan junaradan aiheuttamaan tärinään. 5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 5.1 Korjaustoimenpiteet Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja järjestelmän tasapainottaminen, mikäli edellisestä puhdistuksesta on yli 5 vuotta. Sähköpääkeskuksen 130 lattian liitoskohtien ja kaapeliläpivientien tiivistäminen Keittiön lattian halkeaman paikkaaminen Ruokasalin pistorasian puhdistaminen ja tiivistäminen siten, etteivät roskat ja epäpuhtaudet pääse pistorasiakoteloon. Klinkkerilaattalattioiden uusiminen Rakenteiden halkeamien kartoitus ja paikkaaminen Ovien käyntivikojen korjaaminen Ulko-oven raitisilmaventtiilin tukkiminen ja korvausilman saannin varmistaminen muuta kautta (tuloilmakanava) tuulikaapissa 171. OPO-työtila on tiloiltaan jatkuvaan käyttötarkoitukseen hieman rujo. Tilan sisälämpötila vaihtelee voimakkaasti ulkoilman lämpötilan mukaan, koska tilan läpi kulkee iv-putket. Lisäksi putkista aiheutuu jonkin verran häiritsevää melua. OPO-tila suositellaan siirrettäväksi korvaavaan tilaan. Nykyinen tila voidaan ottaa esimerkiksi varastokäyttöön. 5.2 Jatkotutkimustarve Kellari Lattioiden ja ulkoseinien rakennekosteusmittaus ja rakenneselvitys. Kosteusmittausten perusteella määritetään lattiamattojen tutkimustarve (mikrobi, voc). Musiikkiluokassa ja aulassa esiintyvän hajuhaitan lähteen ja syyn selvittäminen. Selvitystyö vaatii alakattojen purkamista ainakin osittain. 1. Kerros Koolattujen puulattioiden tutkiminen atk-luokissa 166 ja 167. Erityisopetustilan väli- ja ulkoseinien sekä lattioiden rakennetutkimus. Opettajien huoneen lattianrajojen tiiviyden tarkastus ja lattian ja seinien liitoskohtien rakennetutkimus. 2. Kerros Käytävän muovimaisen hajulähteen selvitys (lattiamaton VOC-analyysi)

9 9 6. LIITTEET Sisäilmatutkimus Kiratek Oy, Liite 1 Pohjapiirustukset 3 sivua Liite 2 Sisäilmanäytteiden mikrobitulokset MIK3569/13 5 sivua Kiratek OY vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Kiratek Oy Jaakko Niskanen, RI

10

11

12

13 Kiratek Oy, Mikrobilaboratorio MIK3569/13 MIKROBITUTKIMUS SISÄILMANÄYTTEET Koulutie Vihanti Hanke 6960

14 2 (5) Mikrobianalyysi, sisäilma MIK3569/13 Kiratek Oy, Raahen kaupunki/ Tilahallinta Olli Silvennoinen PL 62 (Varikkotie 3) Raahe Kohde:, Koulutie 6, Vihanti. Hanke Näytteenottaja: Jukka Räisänen, Kiratek Oy Näytteenottopäivä: Analyysit Ilmanäytteet Ilmanäytteen avulla saadaan tietoa tilojen hetkellisestä sisäilman mikrobipitoisuudesta. Mikrobitutkimukset suoritettiin akkreditoidusti Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyväksymän Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 mukaisella viljelymenetelmällä. Ilmanäytteet kerättiin Andersen-6-vaihe-keräimellä suoraan kasvatusalustoille. Homeet määritettiin 2 % mallasuuteagarilta ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi (THG)-agarilta. Mikrobien ravintoalustat kasvatettiin +25 C:ssa 7 14 vrk ja mikrobit tunnistettiin pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Ilmanäytteen mikrobipitoisuus ilmoitetaan pesäkkeitä muodostavina yksikköinä kuutiometrissä ilmaa pmy/m 3 (= cfu/m 3 ). Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Näyte Tila Aika Tulkinta 1. Tila 167, ATK 9.40 Viite mikrobilähteestä 2. Tila 179, erityisopetus Viite mikrobilähteestä 3. Tila 138, opettajainhuone Ei viitettä mikrobilähteestä 4. Tila 110, opinto-ohjaajan huone Ei viitettä mikrobilähteestä 5. Tila 011, viestintäkeskus Ei viitettä mikrobilähteestä 6. Tila 214, luokka Ei viitettä mikrobilähteestä 7. Tila 211, luokka Ei viitettä mikrobilähteestä 8. Tila 105, luokka Ei viitettä mikrobilähteestä Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta eikä tavanomainen tulos täysin poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa. Mikrobilähde ei välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa. Ulkoilman lämpötila mittauspäivänä oli -6 C ja sää pilvinen. Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

15 3 (5) Mikrobianalyysi, sisäilma MIK3569/13 Kiratek Oy, Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy/m 3 2 % Mallasuuteagar Bakteerit pmy/m 3 THG-agar 1 Yhteensä 0 Yhteensä 36 aktinobakteerit* 12 muut bakteerit 24 2 Yhteensä 0 Yhteensä 44 aktinobakteerit* 16 muut bakteerit 28 3 Yhteensä 2 Yhteensä 14 steriilit 2 4 Yhteensä 0 Yhteensä 12 5 Yhteensä 0 Yhteensä Yhteensä 0 Yhteensä 12 7 Yhteensä 0 Yhteensä 14 8 Yhteensä 0 Yhteensä 0 määritysraja 2 pmy/m 3, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi Kiratek OY vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Kiratek Oy Virpi Lämsä Irmeli Heikkinen Tutkija, FT Toimialavastaava, FK Mikrobitutkimukset Sisäilma- ja mikrobitutkimukset gsm gsm Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

16 4 (5) Mikrobianalyysi, sisäilma MIK3569/13 Kiratek Oy, LIITE: Mikrobien sisäilmanäytteet ja niiden tulkinta 1. YLEISTÄ Sisäilmamittaukset ovat luotettavimmillaan talviaikana maan ollessa jäässä ja/tai lumen peitossa, jolloin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat pienimmillään. Sulan maan aikana otettu ilmanäyte edellyttää ulkoilman vertailunäytettä, mihin sisäilman mikrobipitoisuutta ja lajistoa verrataan. Silloin on tavallista, että ulkoilman mikrobimäärät ovat suurempia kuin sisäilman pitoisuudet. Yleisimmät sisäilman sieni-itiölajit ovat Penicillium, Cladosporium, Aspergillus sekä hiivat. Näytteen kohonnut mikrobipitoisuus, poikkeava lajisto tai kosteusvauriolajien esiintyminen voivat johtua myös kiinteistön käytöstä tai sijainnista, kuten polttopuiden, vihannesten ja mullan käsittelystä, huonekasveista tai maaseutumaisesta ympäristöstä (STM Asumisterveysohje, 2003). Näytteissä voi esiintyä satunnaisia kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ilman sisäilmaongelmaa tai rakenteiden vauriota, mutta Stachybotrys, Fusarium ja Chaetomium itiöiden esiintyminen luokitellaan aina poikkeavaksi havainnoksi. Tavanomainen tulos ei täysin poista mikrobivaurion mahdollisuutta, koska sieni-itiöt eivät aina kulkeudu sisäilmaan rakenteista, vaikka niiden erittämät yhdisteet voivat aiheuttaa poikkeavaa hajua tiloihin. Haju voi kulkeutua tiloihin ilmavirtojen mukana myös kauempana sijaitsevasta vauriosta. Mikrobien määrä myös vaihtelee olosuhteiden ja ajanjakson mukaan, joten näyte antaa tiedon tutkittavan tilan mikrobipitoisuudesta vain mittaushetkellä. Mikrobitulokset ovat aina vain yksi osa kiinteistön kokonaistutkimusta, jonka perusteella tehdään tarvittavat johtopäätökset. Jatkotutkimuksiin voi toisinaan olla tarvetta, vaikka mikrobitulokset ovat tavanomaiset etenkin, jos tiloissa havaitaan poikkeavaa hajua tai tilojen käyttäjillä esiintyy lisääntyneitä, mahdollisesti sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Mikrobien lisäksi myös muut tekijät voivat aiheuttavat sisäilmaongelmia, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät yhdisteet sekä sisäilman mineraalivillakuidut. 1.1 Vertailuarvot Sisäilman mikrobiologisen laadun tulkinnassa käytetään kohdekohtaisia vertailuarvoja. Asuinhuoneistot Asuinhuoneistossa talviaikana otettujen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on alle 100 pmy/m 3 ja bakteeripitoisuus alle 4500 pmy/m 3. Lisäksi huomioidaan sienilajisto, ovatko lajit tavanomaisia. Aktinobakteerien (=Streptomyces, sädesienet) pitoisuus yli 10 pmy/m 3 luokitellaan terveyshaitaksi. Sulan maan aikana otetun ilmanäytteen mikrobipitoisuutta ja sienilajistoa verrataan ulkoilmanäytteen mikrobipitoisuuteen ja sienilajistoon. Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriö, Toimistotilat Toimistotilojen sisäilmanäytteen tulos viittaa epätavanomaiseen mikrobilähteeseen, jos sieniitiöpitoisuus on yli 50 pmy/m 3 ja bakteeripitoisuus yli 600 pmy/m 3. Myös yli 15 pmy/m 3 sieniitiöpitoisuus ja yli 300 pmy/m 3 bakteeripitoisuus voivat vaatia lisätutkimuksia, jos muiden tekijöiden perusteella niihin on aihetta. Toimiston sisäilmaston tutkiminen, Työterveyslaitos Satunnaisten kosteusvaurioon viittaavien mikrobien (Liitetaulukko 1.) esiintyminen sisäilmanäytteessä on normaalia. Aktinobakteerien pitoisuus yli 5 pmy/m 3 luokitellaan poikkeavaksi tulokseksi. (Salonen H. et al. 2007). Koulurakennukset Asumisterveysoppaan mikrobiologinen osuus ei sovellu sellaisenaan koulurakennuksille, koska kiinteistöjen koko, niiden käyttö sekä rakennus- ja talotekniset ratkaisut ovat erilaiset. Koulujen sisäilmatutkimusten tulokset tulkitaan ensisijaisesti Kansanterveyslaitoksen oppaan Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Meklin T. et al. Julkaisu C 9/2007 mukaisesti. Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

17 5 (5) Mikrobianalyysi, sisäilma MIK3569/13 Kiratek Oy, MIKROBILAJISTO Liitetaulukko 1. Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkkejä sisäilmassa esiintyvistä sienisuvuista ja ryhmistä, sekä niiden merkityksestä sisäilmassa. kosteusvaurioon viittaavia ja mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja mikrobeja, joiden merkitys on toistaiseksi avoin tavanomaisia mikrobeja Acremonium A. penicillioides/a. restrictus Absidia Alternaria A. fumigatus Eurotium A. flavus Aspergillus A. ochraceus Exophiala A. niger Beauveria A. sydowii Oidiodendron A. ustus Cladosporium A. terreus Geomyces Aureobasidium Geotrichum A. versicolor Phialophora basidiomykeetit Penicillium Chaetomium Scopulariopsis Botrytis hiivat Fusarium Sporobolomyces Chrysonilia steriilit Paecilomyces Sphaeropsidales (Phoma) Chrysosporium Sporothrix Stachybotrys/ Memnoniella Tritirachium/ Engyodontium Mucor muut sienet Aktinobakteerit (Streptomyces) Ulocladium Rhinocladiella punaiset hiivat Trichoderma Wallemia Rhizopus A= Aspergillus 3. TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mikrobitulosten perusteella ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Sisäilmaongelmien riski arvioidaan riskianalyysillä asteikolla: ei riskiä, vähäinen, kohtalainen, suuri tai erittäin suuri riski. Arvioinnissa huomioidaan tulosten lisäksi tiloissa vietettävä aika, ilmanvaihdon toimivuus, mahdollinen vaurion pinta-ala ja missä määrin mikrobien itiöt tai niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan. Terveydensuojelulaissa terveyshaitalla tarkoitetaan muun muassa elinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta johtuvaa sairautta tai sen oiretta (STM Asumisterveysohje, 2003). Mikrobien esiintyminen sisäilmassa voi muodostaa terveysriskin. Terveyshaitan voimakkuus riippuu havaitusta mikrobimäärästä ja lajistosta, mikrobien erittämistä yhdisteistä sekä yksilöllisestä herkkyydestä. 4. KIRJALLISUUS Meklin T., Putus T., Hyvärinen A., Haverinen-Shaughnessy U., Lignell U., Nevalainen A. (2008). Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. ISBN (print). Salonen H., Lappalainen S., Pasanen A-L., Riuttala H., Lindroos O., Harju R., Reijula K. (2007). Salonen H. et al. Athmospheric Environment, 41: Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Työterveyslaitos (2011). Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitoksen oppaita. ISBN Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 22.2.2013 KUNTOTUTKIMUS Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie 44 90650 Oulu 2 Kuntotutkimus H6915 Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Oulu

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Terveyskeskus PBM Oy 30.3.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 96910 ROVANIEMI tel. 016-364 902 E-mail: etunimi.sukunimi@pbm.fi Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ Kirsi Mäkiranta, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä Aerobiologian laboratorio, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö Taustaa Sisäilmanäytteitä

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 8.11.2013 KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset...

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

Sisäilma mittaus raportti Yhtenäiskoulu Hartola

Sisäilma mittaus raportti Yhtenäiskoulu Hartola Sisäilma mittaus raportti Yhtenäiskoulu Hartola 2018 1 POHJOLAN KIINTEISTÖKARTOITUS OY Hakatie 6 42800 Haapamäki Y tunnus: 2746980 2 etunimi.sukunimi@pohjolankk.fi www.pohjolankk.fi Sisäilma mittaus Yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015 Kisatie 1 92160 Raahe Hanke nro: 9144/ 2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (19) Sisällysluettelo: 1 Yleistä...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA215JOKIVK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA215JOKIVK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Jokikuja 10 / 1/2017 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (8) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA216VIERTOLANK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA216VIERTOLANK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 18.6.2010. Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 11 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 18.6.2010. Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 11 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Ala-aste. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Ala-aste. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Ala-aste PBM Oy POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA... 2 3. MENETELMÄT... 3 4. ILMANÄYTTEET... 4 4.1 MIKROBI... 4 4.2 VOC... 4 4.3. MINERAALIVILLAKUIDUT...

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu 20 20700 Turku Tutkimusselosteen päiväys 8.2.2019 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, yläaste. PBM Oy päivitetty

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, yläaste. PBM Oy päivitetty TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, yläaste PBM Oy päivitetty 3.4.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA... 2 3. MENETELMÄT... 3 4. ILMANÄYTTEET... 4 4.1 MIKROBI... 4 4.2

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa,

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa, N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot