Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu"

Transkriptio

1 Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu Oulu

2 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT TUTKIMUKSET Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset Tutkimuskalusto ja menetelmät TUTKIMUSTULOKSET Aistinvaraiset havainnot Rakenteet ja rakenneavauksista tehdyt havainnot Alapohja ja ulkoseinä Kellarin ja 1. kerroksen välipohja ja 2. kerroksen välipohja Yläpohja Mikrobianalyysit Materiaalinäytteet JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LIITTEET... 13

3 3 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT Kohde Tilaaja Yhteyshenkilö Kirkkokatu 54, OULU Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL OULUN KAUPUNKI Tarja Huusko, kiinteistömanageri vs. P Tutkimusajankohta: Esiselvitys Kuntotutkimukset Tutkimuksen tekijät: Asko Karvonen Henri Käyrä Kiratek Oy Myyntimiehenkuja OULU Tutkimuksen tarkoitus Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään tiloissa havaitun sisäilmaongelman aiheuttaja ja esittämään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Tutkimuksen lähtötiedot Rakennuksen kahdesta toimistotilasta on otettu Kiratek Oy:n toimesta sisäilmanäytteet (pvm ). Mittausten tulokset olivat olleet tuolloin tavanomaiset, eikä tiloissa tuolloin havaittu poikkeavia hajuja. Tämän jälkeen kohteeseen on tehty Kiratek Oy:n Seppo Suoperän toimesta sisäilmatarkastus, jossa sisäilman laatua tarkasteltiin aistinvaraisesti. Tarkastetuissa 1. ja 2. kerroksen tiloissa oli havaittu lattioiden pintamateriaaleihin viittaavia hajuja, joiden lisäksi muutamassa tilassa havaittiin mikrobeihin viittaavaa ummehtunutta hajua. Kohteen perustiedot Tutkimuskohde on vuonna 1906 vanhainkodiksi valmistunut 2-kerroksinen hirsirunkoinen rakennus. Rakennus on peruskorjattu vuonna 1986 ja rakennus on suojeltu. Kohteen ilmanvaihtona on osin koneellinen poisto ja osin ilmanvaihto on painovoimainen. 2. TUTKIMUKSET 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset Rakennukseen suoritettiin pääasiallisesti aistinvaraisin menetelmin esiselvitys, jonka yhteydessä kaikki sisätilat sekä alustatila tarkistettiin. Lisäksi mahdollisia ilmavuotokohtia kartoitettiin alipaineistamalla 1. kerroksen kaksi toimistohuonetta sekä luokkatila Rakenteisiin tehtiin rakenneavaukset, yhteensä 11 kpl, joista alapohjarakenteisiin tehtiin 5 kpl, välipohjaan 2 kpl, yläpohjaan 4 kpl. Rakenneavausten tehtiin Kiratek Oy:n toimesta ja paikkaamisen suoritti Tekli.

4 4 2.2 Tutkimuskalusto ja menetelmät Tutkimuksissa käytettiin Gann Hydrotest LG2 pintakosteuden tunnistinta varustettuna puun kosteuden mittauspiikeillä. Paine-eroa mitattiin Teknocalor TSI Velocicalc Plus 8386 mittarilla ja tiloja alipaineistettiin Minneapolis BlowerDoor-laitteistolla. Tutkimuksen yhteydessä otettiin valokuvia havainnollistamaan tehtyjä havaintoja. Materiaalinäytteet 19 kpl otettiin Asumisterveysoppaassa esitetyin menetelmin ja suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Ilma- ja materiaalinäytteet toimitettiin KiraLab:n laboratorioon Ouluun. Rakenneavaus ja näytteenottokohdat on merkitty pohjapiirustuksiin liitteessä 1. Rakenneavaukset on merkitty tunnuksin (RA) ja materiaalinäytteet (M). Lisäksi pohjapiirustuksiin on merkitty tärkeimmät aistinvaraiset havainnot. 3. TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Aistinvaraiset havainnot SISÄTILAT - Rakennuksessa esiintyi yleisesti poikkeava haju, joka viittasi lattiapinnoitteisiin sekä luonnoneristeiden (sammal, olki, sahanpuru) käyttöön eristeinä. Haju teki sisäilmasta raskaan ja tunkkaisen, joka vaihteli rakennuksen eri osissa ja tiloissa kerroksen luokan sisäilmassa oli havaittavissa haju, joka viittasi esim. vedeneristeenä olevaan kivihiilipikeen ts. kreosoottiin kerroksen tilassa sos./n oli havaittavissa mikrobiperäistä hajua. - Kellaritilassa oli voimakas kreosootin haju. Tiiliholvissa on tiivistämättömiä sähköläpivientejä. - Ilmavuotojen paikallistamiseksi 1. kerroksen kahteen työhuonetilaan sekä yhteen luokkatilaan muodostettiin 40 Pascalin alipaine. Alipaineistuksen aikana tehtiin seuraavat havainnot: o o ULLAKKO Toimistohuoneissa alapohjan ja ulkoseinän liittymistä sekä uunien perustuksien liittymistä havaittiin ilmavirtauksia sisäilman suuntaan. ilmavirrassa oli tunkkainen/ pistävä haju. Luokkatilassa alapohjan ja ulkoseinän liittymästä oli ilmavirtaus sisäilman suuntaan. Ilmavirrassa oli kreosootin hajua. - Vesikattorakenteissa on monin paikoin vesivuotojälkiä, samoin yläpohjan lankkulattiassa. Lahovaurioita ei havaittu. - Yläpohjaa on lisälämmöneristetty reuna-alueilta selluvillalla ja paikoin myös mineraalivillalla. - Ullakkotilojen tuulettuminen vaikutti riittävältä pääosin, mutta paikoin reuna-alueilla mineraalivilla on kiinni vesikatteen aluslaudoituksessa. - Asiakirjavaraston kohdalta viistot yläpohjat eivät pääse tuulettumaan purueristeen täyttäessä tilan. Kosteusjälkiä oli havaittavissa monin paikoin RYÖMINTÄTILA - Ryömintätilaan on käyntiluukku sisäpihalle johtavan eteistilan kohdalta. Luukku ei ole kaasutiivis, mutta hajuja ei kuitenkaan ollut havaittavissa. - Ryömintätilassa on luukun läheisyydessä rakennusjätettä. - Ryömintätila tuulettuu kivijalassa olevien luukkujen kautta, joista yhdestä puuttui suojaritilä. - Maapohjan täyttökerroksena on kevytsoraa, jonka vahvuus vaihtelee arviolta 50 mm 200 mm välillä. Maapohja oli havaintokohdilla kuivaa, mutta paikoin oli myös kosteampia alueita. Maapohjan päällä oli havaintokohdilla puumateriaalia ja muuta orgaanista materiaalia. - Luonnon kivisokkeli, jolloin kivien väleissä paikoin orgaanista materiaalia, mm. sammalta. - Alapohjassa oli monin paikoin tulppaamattomia valurautaviemäriputkien päitä näkyvillä. - Rakennuksen ulkopuolella maanpinta viettää paikoin rakennukseen päin.

5 5 Kuva 1. Vesikattorakenteessa vesivuotojälkiä. Kuva 2. Vesikattorakenteissa vesivuotojälkiä. Kuva 3. Viistolla yläpohjan osalla kattorakenteissa vesivuotojälkiä. Kuva 4. Viisto-osa täynnä sahanpurua. Rakenne ei tuuletu. Kuva 5. Yläpohjaa lisälämmöneristetty. Aluslaudoituksessa on havaittavissa kosteusjälkiä. Kuva 6. Viistoa osaa ylhäältä päin kuvattuna.

6 6 Kuva 7. Luukku ryömintätilaan. Kuva 8. Ryömintätilassa luukun kohdalla rakennusjätettä. Kuva 9. Ryömintätilan maapohjan päällä kevytsoraa. Painanteissa kosteita alueita. Kuva 10. Maapohjassa orgaanista materiaalia. Kuva 11. Alapohjassa tulppaamattomia valurautaviemäreitä. Kuvassa lisäksi kivijalan tuuletusaukko + ritilä. Kuva 12. Lahovaurioitunutta rakennetta.

7 7 Kuva 13. Alapohjan sammaleristettä. Kuva 14. Paikoin alapohjassa mineraalivillaeristettä. 3.2 Rakenteet ja rakenneavauksista tehdyt havainnot Alapohja ja ulkoseinä Alapohjarakenne ja ulkoseinän liittymä rakenneavauksien RA1, RA2, RA3, RA5 ja RA6 perusteella. Kuva 15. Periaateleikkaus RA1 kohdalta.

8 8 Havainnot: - Alapohjan ja ulkoseinän liittymän pellavarive-eristeessä on jonkin verran tummentumaa. - RA3 kohdalla linoleumin alla on vanhaa muovimattoa, joissa on kosteusjälkiä. - Rakenneavauskohdilla RA1, RA3 ja RA6 on ulkoseinän alaosan hirsirungossa lahovaurioita, mutta hirsi oli kuitenkin kuivaa. RA1 kohdalla kahden alimman hirren liittymässä laho ulottuu noin 100 mm syvyydelle. - Rakenneavauskohdilla sammaleristeessä oli samaa hajua, kuin mitä kohteen sisäilmassa on havaittavissa. - Rakenneavauskohdalla RA6 oli havaittavissa viemärin omaista hajua. Alapohjarakenteeseen on jossain vaiheessa kohdistunut toimenpiteitä, koska sammaleristeen päälle oli asennettu mineraalivillaa 150 mm ja alapinnassa tukirimoituksen päällä oli rakennusmuovia, jolloin eristeet ovat kahden tiiviin pinnan välissä. Eristetilassa oli kreosootille haisevan bitumihuopakermin kappaleita. - Rakenneavauskohdalla RA5 (ulkoseinä) ei havaittu vaurioita tai poikkeavia hajuja. - Rakenneavauskohdilta otettiin materiaalinäytteet M1 M8 ja M11 M13. Kuva 16. RA1. Hirren lahovaurioita. Kuva 17. RA3. Vanhaa lattiapinnoitetta. Kuva 18. RA3. Hirren lahovaurioita. Kuva 19. RA4. Rakenteessa muovikalvo.

9 Kellarin ja 1. kerroksen välipohja Rakenneavaus RA4 tehtiin 1. kerroksen luokkatilan kohdalta. Välipohjarakenne on seuraavanlainen: Kuva 20. Periaateleikkaus RA4 kohdalta. Havainnot: - Rakenneavauskohdalla oli havaittavissa kreosootin hajua, jonka lähde on kosteuseristeenä käytetty kivihiilipiki. - Alaosan hirsirungossa ei ollut havaittavissa lahovaurioita. - Betonisokkelin pintakosteus oli tavanomaisella tasolla. - Rakenneavauskohdalta otettiin materiaalinäyte M9 ja M ja 2. kerroksen välipohja Rakenneavaus RA7 tehtiin 2. kerroksen asiakirjavaraston kohdalta. Välipohjarakenne on seuraavanlainen: Lattiapäällyste (linoleumi). Puukuitulevy 9 mm. Lankkulattia 50 mm. Sahanpuru + sammal + olkieristeet + koolaus 400 mm. Harvalaudoitus 20 mm. Tyhjätila 100 mm. Kovalevy. Havainnot: - RA7 kohdalla ei havaittu vauriojälkiä, mutta olkieristeessä on sisäilmassa havaittua hajua.

10 Yläpohja Rakenneavaukset RA10 ja RA11 tehtiin kylmän ullakkotila puolelta. Rakenne on avauksien perusteella seuraavanlainen: Lankkulattia 50 mm. Sahanpuru + olkieristeet + koolaus 400 mm. Harvalaudoitus 20 mm Tyhjätila 100 mm. Kovalevy. Havainnot - Rakenneavauskohdilla olkieristeessä oli hajua, joka on havaittavissa myös sisäilmassa. Vaurioita ei havaittu. 3.3 Mikrobianalyysit Materiaalinäytteet Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA1 Pellavarive Alapohja (pinnasta) Toimistohuone M2 RA1 Sammal, kutterinlastu + pellavarive Ulkoseinän alaosa Alapohja (pinnasta) Alapohja (alapinnasta) Toimistohuone M3 RA1 Puu (hirsi, lahovaurio) Toimistohuone M4 RA2 Sammal ja kutterinlastu Toimistohuone M5 RA2 Sammal Alapohja (alapinnasta) Toimistohuone M6 RA2 Puu Alapohja Toimistohuone M7 RA3 Sammal, kutterinlastu + pellavarive Alapohja (pinnasta) M9 RA4 Kutterinlastu + turve M10 RA4 Kutterinlastu Välipohja (alapinnasta) Toimistohuone M8 RA3 Sammal Alapohja (alapinnasta) Toimistohuone Viite vauriosta Välipohja (pinnasta) Luokkahuone Viite vauriosta Luokkahuone Viite vauriosta M11 RA6 Sammal Alapohja (pinnasta) SOS/ N M12 RA6 Sammal Alapohja (alapinnasta) M13 RA6 Puu (hirsi, lahovaurio) SOS/ N Ulkoseinän alaosa SOS/ N Välipohja (pinnasta) M14 RA7 Sammal + kutterinlastu Näyttelyhuone, 2. krs M15 RA7 Olki Välipohja (alapinnasta) Näyttelyhuone, 2. krs M16 RA8 Sahanpuru Yläpohja (viistoosa) Näyttelyhuone, 2. krs, korkea bakteerimäärä

11 11 M17 RA9 Sahanpuru Yläpohja (viistoosa) Näyttelyhuone, 2. krs M18 RA10 Olki Yläpohja Ullakko, korkea bakteerimäärä M19 RA11 Olki Yläpohja Ullakko Taulukko 1. Materiaalinäytteiden tulokset Näytteenottokohdat on merkitty pohjapiirustuksiin raportin liitteessä 1 ja mikrobianalyysi M*IK3890/13 on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä JOHTOPÄÄTÖKSET Kohteeseen suoritettujen tutkimuksien perusteella rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka johtuvat rakenteiden mikrobivaurioista, ilmavuodoista sekä käyttötarkoitukseen nähden puutteellisesta ilmanvaihdosta. Lisäksi sisäilmanlaatua heikentävät hirsirungon lahovauriot sekä kreosootti. Rakennukseen on tehty vuosien saatossa useita korjaustoimenpiteitä ja tilamuutoksia, joista ei ole tarkkaa historiatietoa käytettävissä, osa rakenteista on alkuperäisiä (yli 100 vuotta vanhoja) ja tällä aikavälillä rakenteisiin on kohdistunut monenlaisia rasituksia. Vaurioiden kokonaisvaltainen kartoittaminen on käytännöstä mahdotonta ilman laajamittaisia purkutöitä. Ala- ja välipohjat Alapohjan sahanpuru-, olki- ja sammaleristeet ovat kosteudelle erittäin arkoja materiaaleja, jotka kastuessa ovat herkkiä mikrobivaurioitumaan. Eristeet ovat luonnon materiaaleja ja sisältävät jo lähtökohtaisesti mikrobeja, mutta niistä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa sisäilmaan. Eristeissä esiintyy epämiellyttävä ominaishaju, joka oli aistittavissa myös rakennuksen sisäilmassa. Havaittu haju ei ole puhtaille rakennusmateriaaleille tai sisäilmalle tavanomainen. Alapohjarakenteissa voi olla paikallisten vaurioiden lisäksi viemärivuotojen aiheuttamia vaurioita. RA4 kohdalla eristeet ovat kahden tiiviin pinnan välissä, jolloin kosteus ja mikrobivauroiden riskit kasvavat. Tilassa havaittu mikrobiperäinen haju voimistui rakenneavauskohdalla. Tiloissa havaitun linoleumimaton haju on tyypillistä silloin, kun ilma ei vaihdu riittävästi. Lisäksi sisäilman lämpötilan kohoaminen vaikuttaa voimistavasti emissioon ja hajujen voimakkuuteen. Alapohjan ryömintätilassa täyttönä on kevytsoraa ja maapohjassa on orgaanista materiaalia. Maapohjassa on lähes aina riittävästi kosteutta aiheuttaakseen materiaalin mikrobivaurioitumisen. Alapohjan puurakenteet ja niiden liitokset eivät ole tiiviitä, joten mikrobien itiöillä ja niiden hajuna esiintyvillä aineenvaihduntatuotteilla on mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten mukana. Lisäksi vedeneristysmateriaalina käytetyn kreosootin haju pääsee sisäilmaan. Olosuhteet vaihtelevat ryömintätilassa, jolloin tietyillä ulkoilman olosuhteilla mikrobiperäisiä hajuja voi esiintyä ajoittain voimakkaammin. Lisäksi hajut tarttuvat rakenteisiin ja materiaaleihin. Välipohjaeristeissä havaittiin samaa hajua, kuin mitä alapohjaeristeissä havaittiin. Otettujen materiaalinäytteiden tulokset olivat tavanomaiset. Ulkoseinät Ulkoseinien alaosalta otettujen näytteiden tulokset olivat tavanomaiset, mutta rakenteissa on lahovauriota, joilla voi olla sisäilman laatua heikentävä vaikutus. Hirsirungon alaosan lahovauriot voivat vaikuttaa kantavuuteen heikentävästi. On todennäköistä, että vaurioita esiintyy myös muissa kosteudelle riskialttiissa rakennusosissa, kuten räystäiden läheisyydessä ja nurkka-alueilla. Ulkoseiniin on tehty korjauksia, jolloin julkisivupanelointia on uusittu alaosilta. Muista toimenpiteistä ei ollut käytettävissä tarkempia tietoja. Julkisivuilla on kosteusteknisesti heikkoja yksityiskohtia, jolloin sadevesillä on mahdollista päästä rakenteisiin ja kohonneiden kosteusolosuhteiden seurauksena kosteus- ja mikrobivaurioiden riskit kasvavat. Yläpohja Rakennuksen yläpohjaa on paikoin lisälämmöneristetty, mutta sen rakenteet ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Yläpohjan tuulettumisessa havaittiin puutteita viistoilla katto-osuuksilla, mikä

12 12 lisää kosteuden tiivistymis- ja kosteus- sekä mikrobivaurioiden riskiä. Vesikattorakenteissa oli havaittavissa monin paikoin vanhoja vuotojälkiä, joten yläpohjarakenteissa voi olla paikallisia vaurioita. Vesikatto on käyttöikänsä puolesta uusimisen tarpeessa ja katteen uusimisen yhteydessä yläpohjaeristeiden ja kantavien rakennusosien kunto tulee tarkastaa huolellisesti ja tuulettuvuuteen tulee kiinnittää huomiota. Katteen uusimisen yhteydessä on vanhojen eristeiden korvaamista. Ilmanvaihto Rakennuksen puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi epäpuhtaudet eivät poistu rakennuksesta ilmanvaihdon mukana, mikä huonontaa tilannetta sisätiloissa. Koneellinen poistoilmanvaihto puolestaan ottaa korvausilmaa rakenteiden kautta tuoden mukanaan hajuja ja mahdollisesti epäpuhtauksia, heikentäen sisäilman laatua. Lisäksi rakenteiden ilmavuodot aiheuttavat vetoa ja aiheuttavat kosteuden tiivistymisriskejä rakenteisiin. Ilmanvaihdon puute aiheuttaa nopeasti tiloissa hiilidioksiditason nousua silloin, kun tiloissa oleskelee suuri määrä ihmisiä kerralla. Painovoimainen ilmanvaihto ei yleensä ole riittävä kyseisessä käyttötarkoituksissa oleville rakennuksille ja tiloille. Nykyisessä käyttötarkoituksessa suositeltavin ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, mutta tämä tarkoittaisi 5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä sisäilmaongelmien korjaaminen riskittömäksi ja rakennuksen muuttaminen nykyiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaksi, vaatii rakenteiden purkamisen ja uusimisen lähes runkoa myöten sekä koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän rakentamista. Käytännössä rakenteiden korjaustyö tarkoittaa: Piha-alueiden pintavesien poisohjauksen tarkastaminen, jonka perusteella pintavesisuunnitelma. Lisäksi sadevesijärjestelmän tarkastus. Ryömintätilan tuuletuksen parantaminen ja tarvittaessa koneellisen ilmanvaihdon asentaminen. Alapohjarakenteiden eristeiden uusiminen ja kantavien rakenteiden korjaus ja puhdistus. Seinärakenteiden lahovaurioituneiden hirsien korjaaminen/ uusiminen. Välipohjaeristeiden uusiminen ja jäävien kantavien rakenteiden puhdistus. Tarvittaessa kantavien rakenteiden vaurioiden korjaaminen. Yläpohjan tuulettumattomien rakenteiden uusiminen viistolla katto-osuudella. Julkisivujen kosteusteknisesti heikkojen yksityiskohtien läpikäynti ja korjaaminen vaurioiden osalta. Rakennuksen vesikate alkaa olla elinkaarensa lopussa, joten se tulisi uusia lähiaikoina. Sisäpuolisten pintarakenteiden uusiminen ja rakenteiden epätiiviiden kohtien tiivistäminen siten, että ulkovaipasta saadaan ilmatiivis ja ettei rakenteiden kautta tapahdu ilmavirtauksia sisätiloihin. Rakenteiden uusimisen ja korjaamisen perusperiaate on, että vauriot tulee korjattua ja rakenteet tiivistettyä siten, ettei rakenteista tule epäpuhtauksia sisäilmaan. Uudet ja korjattavat rakenteet tulee toteuttaa energiatehokkaaksi ja rakennusfysikaalisesti toimiviksi. Purkuvaiheen jälkeen rakenteiden puhtaus tulee varmistaa lisätutkimuksin ja/tai tarkastuksin. Vaihtoehtoisesti korjauksen voi toteuttaa kevyempänä, jolloin korjaustyön tavoitteena ei ole poistaa ongelmia vaan vähentää ongelmien vaikutusta sisäilmanlaatuun. Kevyemmän korjauksen rajausta ja toteutusta tulee miettiä sekä suunnitella erikseen. Kevyempää vaihtoehtoa ei suositella, jos rakennusta käytetään nykyisen kaltaisessa ja jatkuvassa toiminnassa. Kevyemmän korjausvaihtoehdon soveltaminen voi tulla kysymykseen tilanteessa, jossa rakennuksen historia ja arvo estää rakenteiden purkamisen.

13 13 Riippumatta korjaustavasta korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla, valvojalla ja työn toteuttajalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta sekä rakenteiden tiivistyskorjauksesta. Purkutyön aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja ongelmajätteelle asetettujen purkumääräysten noudattamisesta. Tiivistyskorjaustyön laatu ja onnistuminen tulee varmistaa merkkikaasun tai savun avulla. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta. 6. LIITTEET Liite 1 Pohjapiirustukset merkintöineen 3 sivua Liite 2 Mikrobianalyysit sisäilmanäytteet MIK3890/13 5 sivua Kiratek Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Kiratek Oy Asko Karvonen, insinööri (AMK)

14

15 Kiratek Oy Pvm RA6 M11, M12, M13

16 Kiratek Oy Pvm

17 1 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK3890/ Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tarja Huusko PL 30 (Kiilakiventie 1) Oulun kaupunki Kohde:, Kirkkokatu 54, Oulu. Hanke Näytteenottaja: Asko Karvonen, Kiratek Oy Näytteenottopäivä: Vastaanottopäivämäärä: Analysointi aloitettu: (M1-M13), (M14-M19) Analyysit Mikrobitutkimus tehdään akkreditoidusti, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2009) mukaisella viljelymenetelmällä. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar; bakteerit: tryptoni-hiivauuteglukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7 14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy/g (cfu/g), joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä grammassa näytettä. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Näytteet Näytteen mikrobipitoisuus ilmoitetaan lukuarvona ja eri vaurioryhmiin luokiteltuna. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 1000 pmy/g ++ kohtalainen kasvu, pmy/g +++ runsas kasvu, yli pmy/g ++++ erittäin runsas kasvu, yli pmy/g Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA1 Pellavarive Alapohja (pinnasta) Toimistohuone M2 RA1 Sammal, kutterinlastu + pellavarive M3 RA1 Puu (hirsi, lahovaurio) M4 RA2 Sammal ja kutterinlastu Alapohja (alapinnasta) M5 RA2 Sammal Alapohja (alapinnasta) Toimistohuone Ulkoseinän alaosa Toimistohuone Alapohja (pinnasta) Toimistohuone Viite vauriosta Toimistohuone M6 RA2 Puu Alapohja Toimistohuone M7 RA3 Sammal, kutterinlastu + pellavarive M8 RA3 Sammal Alapohja (alapinnasta) Alapohja (pinnasta) Toimistohuone Toimistohuone Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

18 2 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK3890/ Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M9 RA4 Kutterinlastu + turve M10 RA4 Kutterinlastu Välipohja (alapinnasta) Välipohja (pinnasta) Luokkahuone Viite vauriosta Luokkahuone Viite vauriosta M11 RA6 Sammal Alapohja (pinnasta) SOS/ N M12 RA6 Sammal Alapohja (alapinnasta) SOS/ N M13 RA6 Puu (hirsi, lahovaurio) Ulkoseinän alaosa SOS/ N M14 RA7 Sammal + kutterinlastu Välipohja (pinnasta) M15 RA7 Olki Välipohja (alapinnasta) Näyttelyhuone, 2. krs Näyttelyhuone, 2. krs M16 RA8 Sahanpuru Yläpohja (viisto-osa) Näyttelyhuone, 2. krs M17 RA9 Sahanpuru Yläpohja (viisto-osa) Näyttelyhuone, 2. krs, korkea bakteerimäärä M18 RA10 Olki Yläpohja Ullakko, korkea bakteerimäärä M19 RA11 Olki Yläpohja Ullakko Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy/g 2 % Mallasuuteagar Sieni-itiöt pmy/g DG18-agar Bakteerit pmy/g THG-agar M1 Yhteensä Yhteensä < Yhteensä Chaetomium* < Penicillium < Cladosporium < Penicillium M2 Yhteensä 0 - Yhteensä < Yhteensä Cladosporium < M3 Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä < #) M4 Yhteensä 0 - Yhteensä < M5 Yhteensä Penicillium Penicillium < Yhteensä Chaetomium* < Eurotium* < Penicillium Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit määritysraja 100 pmy/g, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, # = tarkkaa kokonaismäärää ei ole voitu määrittää mikrobin leviävän kasvutavan tai erittäin runsaan kasvuston vuoksi, ja esitetty tulos on arvio kokonaismäärästä Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

19 3 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK3890/ Näyte Sieni-itiöt pmy/g 2 % Mallasuuteagar Sieni-itiöt pmy/g DG18-agar Bakteerit pmy/g THG-agar M6 Yhteensä < Yhteensä 0 - Yhteensä < Chrysonilia < #) Penicillium < M7 Yhteensä < Yhteensä < Yhteensä hiivat < Penicillium < M8 Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä M9 Yhteensä Yhteensä Chaetomium* Chaetomium* Penicillium < Penicillium < M10 Yhteensä Yhteensä Chaetomium* Chaetomium* Paecilomyces* < Penicillium < Penicillium steriilit sienet < M11 Yhteensä Yhteensä A. fumigatus* Penicillium Chaetomium* < steriilit sienet < Penicillium Yhteensä aktinobakteerit* < muut bakteerit Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit #) Yhteensä M12 Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä #) #) M13 Yhteensä < Yhteensä < Yhteensä Penicillium < Penicillium < aktinobakteerit* < muut bakteerit M14 Yhteensä < Yhteensä < Yhteensä steriilit sienet < steriilit sienet < M15 Yhteensä < Yhteensä < Yhteensä #) steriilit sienet < Penicillium < M16 Yhteensä Yhteensä Yhteensä hiivat hiivat M17 Yhteensä Yhteensä 0 - Yhteensä < Penicillium M18 Yhteensä 0 - Yhteensä < Yhteensä #) steriilit sienet < M19 Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä määritysraja 100 pmy/g, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin, # = tarkkaa kokonaismäärää ei ole voitu määrittää mikrobin leviävän kasvutavan tai erittäin runsaan kasvuston vuoksi, ja esitetty tulos on arvio kokonaismäärästä Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

20 4 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK3890/ KiraLab vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). KiraLab Virpi Lämsä Irmeli Heikkinen Tutkija, FT Toimialavastaava, FK Mikrobitutkimukset Sisäilma- ja mikrobitutkimukset gsm gsm Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

21 5 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK3890/ LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Taulukko 1. Materiaalinäytteen tulkintaa ohjaavat viitearvot (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Mikrobien kokonaismäärän viitearvot 1) Sieni-itiöt, kokonaismäärä Aktinobakteerit (=Streptomyces, sädesienet) Bakteerit, kokonaismäärä 2) Viite materiaalin kostumisesta ja vaurioitumisesta yli pmy/g yli 500 pmy/g yli pmy/g 1) Näyte voidaan tulkita vaurioituneeksi myös jos sen sisältämä sieni-itiölajisto sisältää kosteusvaurioille tyypillisiä sienilajeja tai -sukuja, vaikka kokonaismäärät eivät ylittäisikään raja-arvoa. 2) Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi viitata materiaalin kostumiseen, mutta yksistään bakteeripitoisuuden perusteella ei yleensä tehdä päätöksiä korjaustoimenpiteistä. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksittäinen näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 2. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. penicillioides, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet, punaiset hiivat 2. KIRJALLISUUS Sosiaali- ja terveysministeriö (2003) Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Sosiaali- ja terveysministeriö (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 22.2.2013 KUNTOTUTKIMUS Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie 44 90650 Oulu 2 Kuntotutkimus H6915 Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Oulu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (16) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Koulukuja 1 41270 Lannevesi Hanke nro: 8701 / 20.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015 Kisatie 1 92160 Raahe Hanke nro: 9144/ 2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (19) Sisällysluettelo: 1 Yleistä...

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Hanke: 6961 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 11.3.2013 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy,

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23 HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 09.06.2015 Sivu 1 / 23 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Sisäilmatutkimus. Kohde Harolan koulu Harolantie

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015

Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (12) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

KERROKSELLISEN TIILIULKOSEINÄRAKENTEEN KUNTOTUTKIMUKSET, KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI JA VAIKUTUKSET SISÄILMAAN

KERROKSELLISEN TIILIULKOSEINÄRAKENTEEN KUNTOTUTKIMUKSET, KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI JA VAIKUTUKSET SISÄILMAAN KERROKSELLISEN TIILIULKOSEINÄRAKENTEEN KUNTOTUTKIMUKSET, KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI JA VAIKUTUKSET SISÄILMAAN Ronja Saarinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy TAUSTATIETO Helsingin kaupungin diplomityöhanke, Vahanen

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet Alapohjarakenteet Kolkanrinteentie 4 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8704 / 19.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus WO-00533750 16.10.2017 Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Leppälahden koulu, rakennus A Sievintie 317 85900 Reisjärvi WO-00533750 1(17) Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1939 valmistunut

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KUNTOTUTKIMUSTEN YHTEENVETO

SISÄILMA- JA KUNTOTUTKIMUSTEN YHTEENVETO Kiratek Oy Päivitetty 20.5.2014 SISÄILMA- JA KUNTOTUTKIMUSTEN YHTEENVETO Villa Victor Vuodet 2001-2014 Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2(10) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO SISÄILMA- JA KUNTOTUTKIMUKSET 2001-2014...

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 3.8.2010 Sibelius-lukio Liisankatu 13 00170 Helsinki Sibelius-lukio, yhteenveto jatkotutkimuksista 1. Aikaisemmat tutkimukset

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Terveyskeskus PBM Oy 30.3.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 96910 ROVANIEMI tel. 016-364 902 E-mail: etunimi.sukunimi@pbm.fi Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU Sisäilma- ja kuntotutkimus Tiedotustilaisuus 5.3.2018 Olavi Vaittinen, rakennusterveysasiantuntija Inspector Sec Oy (ISEC) TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Koulurakennus ja liikuntasalirakennus:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Auran kunnantalon tutkimukset

Auran kunnantalon tutkimukset Auran kunnantalon tutkimukset Jouni Vuohijoki 11.6.2018 Tehdyt tutkimukset Tutkimukset rajattiin ulkoseinien ja kantavien väliseinien alaosiin. Ulkoseinien rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Kantavien

Lisätiedot

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset 1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset Markus Fränti Kosteus ja sisäilmateknisen kuntotutkimus:

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Jokikuja 10 / 1/2017 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (8) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot