Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 /

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015"

Transkriptio

1 Maksalantie SAARIJÄRVI Hanke nro: 8702 / Inspecta Puh Y-tunnus: Sörnäistenkatu 2 Fax Helsinki

2 1 (16) Sisällysluettelo: 1 Yleistä Yleistiedot kohteesta Lähtötiedot Tutkimuksen tarkoitus Tutkimukset Suoritetut tutkimukset Tutkimusmenetelmät ja laitteet Tutkimustulokset Ulko- ja sisäolosuhteet tarkastuksen aikana Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot Ryömintätila, vanha rakennus Ullakko, vanha osa Yläpohja, laajennus Lämpökamerakuvauksessa tehdyt havainnot RAKENTEET, VANHA OSA Ryömintätilallinen alapohja, ulkoseinä Ryömintätilallinen alapohja, väliseinä RAKENTEET, LAAJENNUS Alapohjan ja ulkoseinän liittymä, laajennus Alapohjan ja ulkoseinän liittymä, liikuntasali Alapohja, puukäsityö Mikrobianalyysitulokset Asbesti-, PAH- ja Pb -analyysitulokset Yhteenveto ja johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset LIITTEET Liite 1, pohjapiirros, 2 sivua Liite 2, Mikrobinanalyysitulokset, MIK4526/14 Liite 3, Asbestianalyysitulos, ASB8759/2014 Liite 4, Pb-analyysitulos, Pb93/2014

3 2 (16) 1 YLEISTÄ 1.1 Yleistiedot kohteesta Kohde: Tilaaja / yhteyshenkilö:, Maksalantie 9, Saarijärvi Saarijärven kaupunki / Vesa Ronkainen Tarkastusajankohta: Tutkimuksen tekijät: Inspecta Oy Henri Käyrä Myyntimiehenkuja OULU Asko Karvonen puh puh Lähtötiedot Tutkimuksen kohteena on Saarijärvellä, johon kuuluvat 1920-luvulla ja vuonna 1985 valmistuneet rakennukset. Vanhalla osalla on ryömintätilallinen alapohja ja hirsirunko. Kohteessa on luokkatiloja, keittiö sekä puku ja wc-tilat. Kerrosala on noin 200 m 2. Laajennusosalla on maanvarainen teräsbetonialapohja, jossa on osin puukoolattuja puulattioita. Ulkoseinärakenteet ovat puurankarakenteiset. Laajennusosaa on laajennettu 1990-luvulla luokkatilan verran. Kerrosala on yhteensä noin 400 m 2. Molemmissa rakennuksissa on vesikeskuslämmitys ja koneellinen tulo- poisto ilmanvaihtojärjestelmä. Vanhan rakennuksen viimeisin laajempi peruskorjaus on tehty arviolta laajennusosan valmistumisen aikoihin. Kohteeseen on tehty kuntoarvio syksyn 2014 aikana, jonka yhteydessä havaittiin lisätutkimustarvetta molempien rakennuksien osalta erityisesti alapohjarakenteiden osalta ja lisäksi laajennusosan yläpohjarakenteen osalta. Kuntoarvion perusteella seuraava laajempi peruskorjaus olisi ajankohtaista noin vuoden kuluttua. 1.3 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhan osan alapohjarakenteen sekä ulko- ja väliseinien alaosien kunto. Laajennusosalta tarkoituksena oli selvittää alapohjarakenteiden ja yläpohjan kunto korjaustarpeen selvittämiseksi. 2 TUTKIMUKSET 2.1 Suoritetut tutkimukset Ennen varsinaisia tutkimuksia laadittiin tutkimussuunnitelma rakenteiden osalta ja avaukset kohteessa tehtiin tilaajan toimesta tutkimuksia edeltävällä viikolla. Varsinaiset tutkimukset kohteessa suoritettiin 1. ja Kohteeseen suoritettiin ensin aistinvarainen yleistarkastus sekä tarkasteltiin rakenteiden tiiveyttä merkkisavua ja lämpökameraa apuna käyttäen. Vanhan osan ryömintätila tarkastettiin opettajain huoneessa sijaitsevan tarkastusaukon kautta. Vanhan osan alapohjarakenteisiin sekä ulkoseinän alaosalle oli tehty yhteensä kolme rakenneavausta ja laajennusosan alapohjarakenteisiin sekä ulkoseinän alaosalle kolme kappaletta. Avaukset teki tilaaja ja niistä tarkastettiin rakenteiden nykykunto aistinvaraisesti, mitattiin rakennekosteuksia sekä otettiin materiaalinäytteitä mikrobitarkastelua varten. Avaus ja näytteenottokohdat on merkitty liitteenä 1 olevaan pohjapiirustukseen.

4 3 (16) 2.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet Avauskohdat tehtiin sisäpuolelle pääasiassa sahaamalla aukkoja rakenteisiin sekä piikkaamalla alapohjarakennetta. Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa: Pintakosteudenosoitin: Gann Hydromette Uni 2, mittapää B52 Puun kosteusmittari: Gann Hydromette Uni 2, mittapää M18 Lämpökamera: Fluke TiR-32 Rakennekosteusmittari: Vaisala HMI-41 / HMP-42 Paine-eromittari: TSI VelociCalc Tarkastuksien aikana otetut materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysoppaassa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Mikrobianalyysit tehtiin Elintarvikeviraston hyväksymän Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2008 menetelmillä KiraLab:n laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteessä 2. 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Ulko- ja sisäolosuhteet tarkastuksen aikana olosuhteet: sisälämpötila: ºC ulkolämpötila: -2 ºC ( ) ulkoilman suhteellinen kosteus: 100 % tuuli: Etelätuuli, 9 km/h säätila: Pilvinen 3.2 Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot Vanha rakennus Sisäilmassa oli yleisesti aistittavissa luonnon eristeiden hajua (vanhat sammal ja purueristeet), mutta eteistilassa oli mikrobiperäistä hajua. Puku- ja pesutilassa suihkunurkan edustalla ulkoseinän jalkalistan takana lastulevyn pinnassa oli havaittavissa mikrobikasvustoon viittaavaa tummentumaa. Merkkisavulla tarkasteltaessa alapohjarakenne ja seinien liittymäkohdat eivät ole tiiviit. Vastaavat havainnot oli todennettavissa myös lämpökameralla. Normaalitilanteessa sisäilma oli alipaineinen suhteessa ulkoilmaan noin 5 Pascalin verran. Laajennusosa Sisäilmassa oli yleisesti aistittavissa mineraalivillaeristeen hajua. Merkkisavulla tarkasteltaessa alapohjarakenne ja seinien liittymäkohdat eivät ole tiiviit. Vastaavat havainnot oli todennettavissa myös lämpökameralla. Tarkastushetkellä sisäilma oli alipaineinen suhteessa ulkoilmaan noin 14 Pascalin verran. Kieltenopetustilan lattian rajassa oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. 3.3 Ryömintätila, vanha rakennus Alapohjarakenteet ovat pääosin alkuperäiset. Tilan 009 kohdalla rakennetta on uusittu. Ryömintätilan maapohjan päällä on kosteus- ja mikrobivaurioitunutta puunsälettä, vanhoja alapohjaeristeitä sekä rakennusjätettä yms. orgaanista materiaalia. Opettajien huoneen (014) kohdalla LVI-koteloinnissa on akuuttiin vesivuotoon viittaavia vaurioita. Purueristeet ovat kostuneet ja kannatin lautoja on lahonnut. Rakennetta ei avattu mahdollisen vesivuotokohdan paikallistamiseksi.

5 4 (16) Alapohjan kannatinpalkeissa oli havaittavissa värimuutoksia, samoin alapohjalaudoituksessa. Luonnonkivisokkelin raoissa on orgaanista materiaalia. Kuva 1. Maapohjan päällä mineraalivillaa. Kuva 2. Alapohjarakenteissa värimuutoksia, matalaa tilaa. Maapohjan päällä orgaanista materiaalia. Kuva 3. Maapohjan päällä orgaanista materiaalia. Luonnonkivisokkelia. Kuva 4. Alapohjarakenteessa vesivuoto. 3.4 Ullakko, vanha osa Yläpohjan lämmöneristeenä on sahanpurua ja päällä on laudoitus. Nykyisen vesikatteen alla on vanha pärekate, jossa on monin paikoin kosteuden aiheuttamia tummentumia. Vesikattorakenteessa on monin paikoin kosteuden aiheuttamia tummentumia, erityisesti savupiipun vierustalla ja jiiritaitteiden kohdalla. Yläpohjan purueristeestä otettiin materiaalinäytteet M11 ja M12. Mikrobianalyysin perusteella näytteissä on viitteitä vaurioista.

6 5 (16) Kuva 5. Vesikattorakenteissa kosteuden aiheuttamia jälkiä. Kuva 6. Vesikatteen aluslaudoituksessa kosteusjälkiä. 3.5 Yläpohja, laajennus Vesikattorakenteissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä. Mineraalivillaeristeessä on ilmavuotoihin viittaavia tummentumia. IV-kanavien läpiviennit eivät ole tiiviit. Yläpohjan höyrynsulkumuovi limittyy ulkoseinän höyrynsulkumuovin kanssa ja on puristuksessa puurakenteiden välissä. Laajennusosan rajalla höyrynsulku ei ole tiivis. Yläpohjan mineraalivillaeristeestä otettiin materiaalinäytteet M13, M14 ja M15. Mikrobianalyysin perusteella materiaalissa on viitteitä vaurioista. Kuva 7. Yläpohjan lämmöneristeen päällä kosteusjälkiä. Kuva 8. Mineraalivillassa monin paikoin ilmavuotoihin viittaavia tummentumia. Kuva 9. IV-kanavan läpivientiä ei ole teipattu. Kuva 10. Laajennusosan kohdalla höyrynsulku ei ole tiivis.

7 6 (16) 3.6 Lämpökamerakuvauksessa tehdyt havainnot Vanhalla osalla oli tarkastushetkellä noin 5 Pascalin ja laajennusosalla noin 14 alipaine ulkoilmaan nähden, mitä voidaan pitää suurena. Alipaineistuksen yhteydessä tehtiin merkkisavua ja lämpökameraa apuna käyttäen seuraavia havaintoja: Vanha osa Lämpökameralla sekä merkkisavulla oli paikoin havaittavissa selkeitä ilma- ja lämpövuotoja etenkin ulkoseinien/alapohjien sekä väliseinien/alapohjien liittymäkohdissa sekä nurkkien kohdilla. Lisäksi ilmavuotoa oli havaittavissa kotelorakenteiden kohdilla. Laajennusosa Lämpökameralla sekä merkkisavulla oli paikoin havaittavissa selkeitä ilma- ja lämpövuotoja etenkin ulkoseinien/alapohjien sekä ulkoseinien/yläpohjien liittymäkohdissa sekä nurkkien kohdilla. Pukuhuoneen katossa ulkoseinän vierustalla oli lämpökuvan perusteella kosteusvaurio tai eristevika. Liikuntasalin ulkoseinän yläosan lämpötilaerot viittaavat rakenteen sisäiseen ilmavuotoon tai eristevikaan. Lämpökamerakuvien kohdat on merkitty liitteenä olevaan pohjapiirustukseen. Ohessa pistokeluontoisesti otettuja kuvia ilmavuodoista (kaikkia kuvia ei ole esitetty raportissa): Kuva 11. LK1, vanha osa, ilmavuotoa lattialiittymästä nurkan kohdalta. Vastaavat havainnot toistuvat useassa kohdassa. Kuva 12. LK2, vanha osa, ilmavuotoa lattialiittymästä. Vastaavat havainnot toistuivat useassa kohdassa. Kuva 13. LK3, vanha osa, ilmavuotoa väliseinän kohdalla. Vastaavat havainnot toistuivat muissakin kohdissa. Kuva 14. LK4, vanha osa, ilmavuotoa kohdalta, jossa väliseinän toisella puolella ilmanvaihtokone.

8 7 (16) Kuva 15. LK5, vanha osa, ilmavuotoa lattialiittymästä pukuja pesuhuonetilassa. Kuva 16. LK6, uusi osa, ilmavuotoa ulkoseinien nurkkakohdassa. Kuva 17. LK7, laajennusosan laajennus, ilmavuotoa väliseinän (entinen ulkoseinä) ja yläpohjan liittymästä. Kuva 18. LK8, laajennusosan laajennus, ilmavuotoa lattialiittymästä ja pistorasiasta. Toistuu useassa kohdassa, myös nurkkakohdissa. Kuva 19. LK9, laajennusosa. Viileä kohta yläpohjassa ulkoseinän vierustalla. Viittaa rakenteen kosteusvaurioon tai eristevikaan. Kuva 20. LK10, laajennusosa, ilmavuotoa iv-kanavan ja kattovalaisimen sähkörasian läpiviennistä.

9 8 (16) 3.7 RAKENTEET, VANHA OSA Rakenneavauskohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjapiirustuksessa Ryömintätilallinen alapohja, ulkoseinä Rakenneavaus RA2, tila 009 Kuva 21. Havainnepiirros rakenteesta ja kuvia RA2 kohdalta. Havainnot: Avauskohdalla oli havaittavissa rossipohjan hajua (luonnon eristeet). Ulkoseinän alaosalla ei havaittu lahovaurioita. Ulkoseinän ja alapohjan liitoskohta ei ole tiivis. Avauskohdalta otettiin materiaalinäytteet mikrobianalyysiä varten sammaleristeestä (M4) ja mineraalivillaeristeestä (M5). Mikrobianalyysin perusteella sammaleesta otetussa näytteessä on vahva viite vauriosta ja mineraalivillaeristeestä otetussa näytteessä viite vauriosta. Rakenneavaus RA3, tila 006 Havainnot: Avauskohdalla oli aistittavissa lievä, maan omainen haju, joka todennäköisesti tulee ryömintätilasta. Ulkoseinän ja alapohjan liittymä ei ole tiivis. Ulkoseinän alaosalla kahdessa alimmassa hirsikerrassa oli tummentumia ja lahovaurioita. Lahovaurion kohdalla puun kosteus 17 p-%, oli lähellä kostean puun alarajaa 18 p- %. Kannatinpalkeissa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä. Alapohjassa on vanhan eristeen päällä 100 mm mineraalivillaeristys.

10 9 (16) Avauskohdalta otettiin materiaalinäytteet mikrobianalyysiä varten sammaleristeestä (M4) ja mineraalivillaeristeestä (M5). Mikrobianalyysin perusteella sammaleesta otetussa näytteessä on vahva viite vauriosta ja mineraalivillaeristeestä otetussa näytteessä viite vauriosta. Kuva 22. RA3 alapohjan ja ulkoseinän liittymään. Kuva 23. Kahden alimman hirsikerran pinnat tummuneet. Kuva 24. Tummuneella alueella hirsissä lahovaurioita. Kuva 25. Kannatin palkeissa kosteusjälkiä.

11 10 (16) Ryömintätilallinen alapohja, väliseinä Kuva 26. Havainnepiirros rakenteesta ja kuvia RA1 kohdalta. Havainnot: Avauskohdalla oli aistittavissa lievä, maan omainen haju. Haju tulee todennäköisesti ryömintätilasta. Alimmissa hirsikerroissa oli lahovaurioita, samoin kannatinlaudoituksessa. Rakenteen kautta tulee ilmavirtauksia sisälle. Avauksesta otettiin materiaalinäytteet mineraalivillasta (M1) alapohjan eristetilan alapinnasta, hirrestä (M2) sekä mineraalivillasta (M3) alapohjan eristetilan yläpinnasta. Mikrobianalyysin perusteella näytteissä on viitteitä vauriosta. 3.8 RAKENTEET, LAAJENNUS Rakenneavauskohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjapiirustuksessa.

12 11 (16) Alapohjan ja ulkoseinän liittymä, laajennus Kuva 27. Havainnepiirros rakenteesta ja kuvia RA4 kohdalta. Havainnot: Avauskohdalla seinän alaosalla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Sisäverhouskipsilevyssä on kosteuden aiheuttamia tummentumia. Seinän höyrynsulkumuovi taittuu alapohjan lämmöneristeiden väliin, jolloin rakenne on suhteellisen tiivis. Alaohjauspuun kosteus oli 13 p-% vastaten ulkokuivan puun kosteutta. Alapohjan täyttöhiekka oli aistinvaraisesti arvioituna kuivaa, mutta löyhää. Julkisivun rimalomalautaverhouksen tausta ei pääse tuulettumaan. Avauksesta otettiin materiaalinäytteet kipsilevystä (M9) ja mineraalivillasta (M10). Mikrobianalyysin perusteella näytteissä on viitteitä vauriosta.

13 12 (16) Alapohjan ja ulkoseinän liittymä, liikuntasali Kuva 28. Havainnepiirros rakenteesta ja kuvia RA6 kohdalta. Havainnot: Seinän höyrynsulkumuovi taittuu alapohjan lämmöneristeiden väliin, jolloin rakenne on suhteellisen tiivis. Avauskohdalla muovi oli kuitenkin liitoskohdalla rikki. Alapohjan täyttöhiekka oli aistinvaraisesti arvioituna märkää. Hiekassa oli mikrobiperäinen haju. Pintakosteuden tunnistimella havainnoituna alapohjalaatan pintakosteuden vertailuarvo oli kuivaa rakennetta vastaava. Avauksesta ei otettu materiaalinäytteitä.

14 13 (16) Alapohja, puukäsityö Kuva 29. Havainnepiirros rakenteesta ja kuvia RA5 kohdalta. Havainnot: Avauskohdalla ei havaittu vaurioita. Täyttöhiekka oli märkää. Pintakosteuden tunnistimella havainnoituna alapohjalaatan pintakosteuden vertailuarvo oli kuivaa rakennetta vastaava. Avauskohdasta ei otettu materiaalinäytteitä. 3.9 Mikrobianalyysitulokset Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA1 min.villa alapohja, eristetilan alaosa M2 RA1 puu hirsiseinä, 10 cm lattiapinnan alapuolelta 009 Vahva viite vauriosta 009 Vahva viite vauriosta M3 RA1 min.villa alapohja, eristetilan yläpinta, väliseinän vierustalta (uusittu eriste) M4 RA2 sammal alapohja, ulkoseinän vierus M5 RA2 min.villa ulkoseinän alaosa (lisälämmöneristys) M6 RA3 min.villa alapohja, eristeen yläpinta ulkoseinän vierustalta M7 RA3 sammal alapohja, eristeen alaosa, ulkoseinän vierustalta M8 RA3 Puu hirsiseinän alaosa, 10 cm lattiapinnan alapuolelta 009 Viite vauriosta 009 Vahva viite vauriosta 009 Viite vauriosta 006 Viite vauriosta 006 Vahva viite vauriosta 006 Viite vauriosta

15 14 (16) M9 RA4 kipsilevy ulkoseinän alaosa, lattian rajasta M10 RA4 min.villa Ulkoseinän alaosa, alajuoksupuun päältä. Kielten luokka Kielten luokka Vahva viite vauriosta Viite vauriosta M11 puru yläpohja, keskiosa 009 Vahva viite vauriosta M12 puru yläpohja, us vierus 007 Heikko viite vauriosta M13 min.villa yläpohja puutyö Heikko viite vauriosta M14 min.villa yläpohja kieltenopetusluokka Heikko viite vauriosta M15 min.villa yläpohja eteistilan kohdalta Viite vauriosta Taulukko 1. Yhteenveto mikrobianalyysituloksista, MIK4526/2014. Analyysivastaus kokonaisuudessaan on raportin liitteenä Asbesti-, PAH- ja Pb -analyysitulokset Kohteeseen tehtiin kuntotutkimuksen yhteydessä asbesti- ja haitta-ainekartoitus (erillinen raportti). Kohteella tehtyjen havaintojen ja näytetuloksien perusteella asbestia sisältäviä materiaaleja ei ole: Vanhan osan Ikkunamaalista otettiin näyte lyijyanalysointia varten. Näytteen lyijypitoisuus mg/kg ylittää vaaralliselle jätteelle asetetun raja-arvon mg/kg, joten kyseinen maali on lyijyn suhteen vaarallista jätettä. 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto Tehtyjen tutkimuksien perusteella vanhan osan rakenteissa on useita kosteusteknisiä riskitekijöitä. Rakenteissa on kosteuden aiheuttamia vaurioita ja otettujen materiaalinäytteiden perusteella rakenteissa on myös mikrobivaurioita ja niistä saattaa aiheutua sisäilmahaittaa, sillä rakenteiden ilmatiiveys on heikko. Laajennusosalla sisäilman laatua heikentää ulkoseinien alaosien ja yläpohjarakenteiden heikko ilmatiiveys. Otettujen materiaalinäytteiden perusteella mikrobivaurioita on yläpohjarakenteessa ja paikoin ulkoseinärakenteiden alaosilla. VANHA RAKENNUS Ryömintätilallinen alapohja Ryömintätilallinen alapohja on pääosin lähes alkuperäisessä kunnossa ja kyseessä on lähes 100 vuotta vaha rakenne, joten se alkaa olla jo selkeästi tavoitteellisen käyttöikänsä lopussa. Alapohjaeristeinä on käytetty luonnoneristeitä kuten sammalta ja turvetta, joissa on jo lähtökohtaisesti usein mikrobeja ja niistä erittyy niille tyypillistä ominaishajua. Ryömintätilallisessa alapohjassa kosteusolosuhteet vaihtelevat ja pitkällä aikavälillä rakenteisiin on muodostunut paikoin kosteus- ja mikrobivaurioita. Lisäksi alapohjan ryömintätilassa on orgaanista aineista, mikä maatuessaan saattaa aiheuttaa hajua. Alapohjarakenteet eivät ole toteutustavasta johtuen ilmatiiviit ja epäpuhtauksia ja hajuja saattaa kulkeutua myös sisäilmaan. Alapohjarakennetta on paikoin uusittu ja lämmöneristettä on vaihdettu. Otettujen materiaalinäytteen perusteella myös uusittu eriste on vaurioitunut viitaten rakenteissa tapahtuviin ilmavirtauksiin ja rakenteen heikkoon kosteustekniseen toimivuuteen. Ulko- ja väliseinät Ulko- ja väliseinärakenteiden alaosilla on lahovaurioita, joilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus varsinkin, kun rakenteiden ilmatiiveys on heikko. On todennäköistä, että vaurioita esiin-

16 15 (16) tyy myös muissa kosteudelle riskialttiissa rakennusosassa, kuten räystäiden läheisyydessä, nurkka-alueilla sekä koristelaudoituksien kohdilla. Yläpohja Rakennuksen yläpohjan rakenteet ovat alkuperäisessä kunnossa ja otettujen materiaalinäytteiden perusteella yläpohjarakenteissa on vaurioita, jotka ovat seurausta kattovuodoista sekä osin yläpohjarakenteen heikosta kosteusteknisestä toimivuudesta johtuen. LAAJENNUSOSA Perustusrakenne ja ulkoseinän alaosa Tehtyjen tutkimuksien perusteella alapohjan ja ulkoseinän liittymä on lähtökohtaisesti tiivis, koska höyrynsulkumuovi on käännetty alapohjarakenteeseen. Alapohjan ja ulkoseinän liittymissä havaittiin kuitenkin ilmavuotoja monin paikoin, jolloin ilmavirtauksien mukana mahdolliset epäpuhtaudet voivat päästä sisäilmaan. Lisäksi liittymän kautta voi olla yhteys myös alapohjan täyttökerrokseen, jossa jo lähtökohtaisesti esiintyy mikrobikasvustoja, mutta niistä ei saa aiheutua sisäilmahaittaa. Mikrobien kaasumaiset aineenvaihduntatuotteet pääsevät pienenkin reiän kautta sisäilmaan erityisesti tilojen ollessa alipaineiset ulkoilmaan nähden. Alapohja Alapohjarakenne on kosteusteknisesti toimiva, mutta täyttöhiekka on monin paikoin märkää. Maakosteus ei kuitenkaan ole päässyt nousemaan betonilaattaan, mutta riskit mahdollisille myöhemmin ilmeneville vaurioille ovat olemassa, ellei kosteusolosuhteita saada pienemmäksi salaojituksella ja maanpintojen muotoiluja parantamalla. Yläpohja Otettujen näytteiden perusteella yläpohjarakenteessa on mikrobivaurioita, jotka ovat seurausta kattovuodoista. Yläpohjarakenne ei myöskään ole kaikilta osin tiivis, jolloin yläpohjarakenteen läpi pääsevä sisäilman kosteus voi olosuhteista riippuen tiivistyä kylmille pinnoille edesauttaen rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioitumista. Rakenteen epätiiveyskohdista ilmavirtauksien mukana mikrobien itiöillä ja kaasumaisilla aineenvaihduntatuotteilla on mahdollista päästä sisäilmaan. 5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Vanha rakennus Rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä sisäilmaongelmien korjaaminen riskittömäksi vaatii rakenteiden purkamisen ja uusimisen lähes runkoa myöten. Käytännössä rakenteiden korjaustyö tarkoittaa: Alapohjarakenteen uusiminen kokonaisuudessaan kosteusteknisesti toimivalla ja tiiviillä rakenteella. Ryömintätilan tuuletusta parannetaan ja tarvittaessa asennetaan koneellinen ilmanvaihto. Ryömintätilasta poistetaan rakennusjäte sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneet materiaalit. Maapohjaa poistetaan mahdollisten mikrobikasvustojen takia vähintään 200 mm ja paikoin siten, että maapohjan päälle saadaan asennettua suodatinkangas ja kevytsora tai vaihtoehtoisesti pesty sepeli, huomioiden riittävä ryömintätilan korkeus ( 800 mm). Uuden pintakerroksen tulee olla vähintään 200 mm vahvuinen maasta kapillaarisesti nousevan kosteuden estämiseksi. Piha-alueiden pintavesien poisohjauksen tarkastaminen ja pintavesisuunnitelma. Lisäksi sadevesijärjestelmän tarkastus. Seinärakenteiden lahovaurioituneiden hirsien korjaaminen/ uusiminen. Yläpohjaeristeiden uusiminen ja jäävien kantavien rakenteiden puhdistus, tarvittaessa kantavien rakenteiden vaurioiden korjaaminen. Vesikattorakenteiden uusiminen vaurioiden esiintymisen osoittamassa laajuudessa erityisesti jiiritaitteiden kohdissa. Sisäpuolisten pintarakenteiden uusiminen ja rakenteiden epätiiviiden kohtien tiivistäminen siten, että ulkovaipasta saadaan ilmatiivis ja ettei rakenteiden kautta tapahdu ilmavirtauksia sisätiloihin.

17 16 (16) Rakenteiden uusimisen ja korjaamisen perusperiaate on, että vauriot tulee korjattua ja rakenteet tiivistettyä siten, ettei rakenteista tule epäpuhtauksia sisäilmaan. Uudet ja korjattavat rakenteet tulee toteuttaa energiatehokkaaksi ja rakennusfysikaalisesti toimiviksi. Purkuvaiheen jälkeen rakenteiden puhtaus tulee varmistaa lisätutkimuksin ja/tai tarkastuksin. Laajennusosa Laajennusosan alapohjan ja ulkoseinän liittymät tiivistyskorjataan rakenteiden kautta tapahtuvien ilmavirtauksien estämiseksi. Kielten luokan osalta seinän alaosasta sisäverhouskipsilevyä ja mineraalivillaeristettä korvataan uusilla. Samassa yhteydessä tarkastetaan alaohjauspuun ja puurungon kunto. Yläpohjan korjaaminen riskittömäksi vaatii mineraalivillaeristeen korvaamisen uusilla ja ilmavirtauksien pääsy sisätiloihin tulisi estää. Käytännössä tiivistystyö on haastavaa suorittaa ilman sisäpuolisten verhousmateriaalien purkamista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eri rakennusosien liittymien tiiveyteen. Vesikaton uusimisen yhteydessä mahdollisesti kosteusvaurioituneet kattorakenteet uusitaan ja rakenteita joita ei voida vaihtaa, puhdistetaan mekaanisesti. Ilmanvaihtojärjestelmä tulisi säätää lähelle tasapainotilaa rakenteiden kautta tapahtuvien ilmavuotojen hillitsemiseksi. Riippumatta korjaustavasta korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla, valvojalla ja työn toteuttajalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta sekä rakenteiden tiivistyskorjauksesta. Purkutyön aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja ongelmajätteelle asetettujen purkumääräysten noudattamisesta. Tiivistyskorjaustyön laatu ja onnistuminen tulee varmistaa merkkikaasun tai savun avulla. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta. Inspecta Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Oulussa Henri Käyrä, RI Asiantuntija Inspecta Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset Asko Karvonen, insinööri (AMK) Asiantuntija Inspecta Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset

18

19

20 1 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4526/14 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL Saarijärvi Kohde:, Saarijärvi. Hanke Näytteenottaja: Henri Käyrä ja Asko Karvonen, Inspecta Oy Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: Analysointi aloitettu: Analyysit Materiaalinäyte analysoidaan akkreditoidusti Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten mukaista laimennosviljelymenetelmää vasten validoidulla sisäisellä menetelmällä, jossa materiaalia ripotellaan suoraan kasvualustalle. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar, bakteerit: tryptoni-hiivauute-glukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 20 pmy/malja ++ kohtalainen kasvu, pmy/malja +++ runsas kasvu, pmy/malja ++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja Näytteet Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 RA1 min.villa alapohja, eristetilan alaosa 009 Vahva viite vauriosta M2 RA1 puu hirsiseinä, 10 cm lattiapinnan alapuolelta M3 RA1 min.villa alapohja, eristetilan yläpinta, väliseinän vierustalta (uusittu eriste) 009 Vahva viite vauriosta 009 Viite vauriosta M4 RA2 sammal alapohja, ulkoseinän vierus 009 Vahva viite vauriosta M5 RA2 min.villa ulkoseinän alaosa (lisälämmöneristys) M6 RA3 min.villa alapohja, eristeen yläpinta ulkoseinän vierustalta M7 RA3 sammal alapohja, eristeen alaosa, ulkoseinän vierustalta 009 Viite vauriosta 006 Viite vauriosta 006 Vahva viite vauriosta Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

21 2 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4526/14 Inspecta KiraLab, M8 RA3 Puu hirsiseinän alaosa, 10 cm lattiapinnan alapuolelta M9 RA4 kipsilevy ulkoseinän alaosa, lattian rajasta M10 RA4 min.villa Ulkoseinän alaosa, alajuoksupuun päältä. 006 Viite vauriosta Kielten luokka Kielten luokka Vahva viite vauriosta Viite vauriosta M11 puru yläpohja, keskiosa 009 Vahva viite vauriosta M12 puru yläpohja, us vierus 007 Heikko viite vauriosta M13 min.villa yläpohja puutyö Heikko viite vauriosta M14 min.villa yläpohja kieltenopetusluokka M15 min.villa yläpohja eteistilan kohdalta Heikko viite vauriosta Viite vauriosta Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M1 Yhteensä ++ A. versicolor* Stachybotrys* 1 + mustat hiivat + vaaleat hiivat + muut sienet + M2 Yhteensä +++ A. versicolor* M3 Yhteensä + Alternaria + Stachybotrys* 1 + M4 Yhteensä ++ + M5 Yhteensä + A. fumigatus* 1 + Paecilomyces* 2 + Sieni-itiöt pmy DG18-agar Yhteensä +++ A. restricti* +++ A. versicolor* Eurotium* Yhteensä +++ A. restricti* +++ A. versicolor* Yhteensä ++ A. restricti* Yhteensä +++ A. restricti* +++ Eurotium* Yhteensä ++ A. restricti* 10 + Bakteerit pmy THG-agar Yhteensä + aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit + Yhteensä ++ aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit ++ Yhteensä + aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit + Yhteensä ++ Yhteensä ++ määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

22 3 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4526/14 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M6 Yhteensä ++ + Phoma* 7 + M7 Yhteensä +++ Aureobasidium + Phoma* 3 + hiivat ++ M8 Yhteensä ++ Aureobasidium + Mucor + hiivat + M9 Yhteensä +++ Stachybotrys* +++ M10 Yhteensä + Stachybotrys* 1 + M11 Yhteensä +++ Aureobasidium Ulocladium* 2 + M12 Yhteensä + Stachybotrys* 1 + M13 Yhteensä + Stachybotrys* 1 + Ulocladium* 1 + hiivat + muut sienet + M14 Yhteensä ++ Aureobasidium + hiivat + Sieni-itiöt pmy DG18-agar Yhteensä ++ Yhteensä +++ A. restricti* Eurotium* 2 + Yhteensä Eurotium* 10 + Yhteensä +++ A. versicolor* Stachybotrys* +++ Yhteensä ++ A. restricti* Eurotium* 1 + Yhteensä +++ Eurotium* Yhteensä ++ A. restricti* 3 + Eurotium* 1 + Sporothrix + Yhteensä + Yhteensä ++ + Eurotium* 2 + Sporothrix + Bakteerit pmy THG-agar Yhteensä + aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit + Yhteensä +++ aktinobakteerit* 12 + muut bakteerit +++ Yhteensä ++ aktinobakteerit* 4 + muut bakteerit ++ Yhteensä ++++ aktinobakteerit* 4 + muut bakteerit ++++ Yhteensä + Yhteensä +++ aktinobakteerit* +++ muut bakteerit ++ Yhteensä ++++ Yhteensä + aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit + Yhteensä + määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

23 4 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4526/14 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar M15 Yhteensä +++ Aureobasidium + Chaetomium* 4 + Paecilomyces* hiivat + Sieni-itiöt pmy DG18-agar Yhteensä hiivat + Bakteerit pmy THG-agar Yhteensä + määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin KiraLab Paula Kurola Laboratoriopäällikkö, FT Mikrobitutkimukset Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

24 5 (5) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4526/14 Inspecta KiraLab, LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Rakennusmateriaalin runsas elinkykyisten mikrobien määrä viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia. Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi viitata materiaalin kostumiseen, mutta pelkästään sen perusteella ei yleensä tehdä päätöksiä korjaustoimenpiteistä. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. restricti, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus, punaiset hiivat Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet 2. KIRJALLISUUS Hänninen M., Kirsi M., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss Reiman M., Haatainen S., Kallunki H., Kujanpää L., Laitinen S., ja Rautiala S. (1999). Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, SIY raportti 13. ss Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

25 1 / 1 Asbestianalyysi ASB8759/2014 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL SAARIJÄRVI Viite: Kohde: Analyysipyyntö asbestikartoituksen yhteydessä, Asko Karvonen, Inspecta. Maksalantie Saarijärvi Analyysitulokset: Analyysit on tehty joko valomikroskoopilla (merkintä VM) tai läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä EM) Näytenro: Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulos Asbestilaatu 1. Lattiatasoite, luokka 007, 1. kerros, vanha osa (VM) Ei sisällä asbestia Lattiatasoite, eteinen, 1. kerros, uusi osa (VM) Ei sisällä asbestia. - Inspecta KiraLab Antti Soini geologi, FM Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU

26 1 / 1 Lyijyanalyysi Pb93/2014 Inspecta KiraLab, Saarijärven kaupunki Vesa Ronkainen PL SAARIJÄRVI Viite: Kohde: Analyysipyyntö asbestikartoituksen yhteydessä, Asko Karvonen, Inspecta. Maksalantie Saarijärvi Tehtävät: Tutkimuskohteesta otetusta maalinäytteestä määritettiin lyijypitoisuus. Tutkimusmenetelmä: Näytteen analysointi suoritettiin Kemian tutkimuspalvelut Oy:n laboratoriossa. Tutkimustodistus on esitetty liitteenä. Tulokset: Tutkittavan näytteen lyijypitoisuus ilmoitetaan milligrammoina kiloa kohti eli mg/kg. Tutkitun näytteen lyijypitoisuus oli seuraava: Näyte: Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Lyijypitoisuus 1. Ikkunamaali, vanha osa 3900 mg/kg Yhteenveto: Näytteen lyijypitoisuus ylittää vaaralliselle jätteelle asetetun raja-arvon (lyijylle 1500 mg/kg), joten kyseinen maali on lyijyn suhteen vaarallista jätettä. Inspecta KiraLab Mikko Kivelä laboratorioanalyytikko, AMK Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet Alapohjarakenteet Kolkanrinteentie 4 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8704 / 19.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Koulukuja 1 41270 Lannevesi Hanke nro: 8701 / 20.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015

Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (12) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 8.11.2013 KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset...

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015

Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015 Kisatie 1 92160 Raahe Hanke nro: 9144/ 2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (19) Sisällysluettelo: 1 Yleistä...

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu

Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 22.2.2013 KUNTOTUTKIMUS Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie 44 90650 Oulu 2 Kuntotutkimus H6915 Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Oulu

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23 HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 09.06.2015 Sivu 1 / 23 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Sisäilmatutkimus. Kohde Harolan koulu Harolantie

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Jokikuja 10 / 1/2017 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (8) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus WO-00533750 16.10.2017 Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Leppälahden koulu, rakennus A Sievintie 317 85900 Reisjärvi WO-00533750 1(17) Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1939 valmistunut

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p.

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies. Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Gammelbacka Skola Opintie 1 06400 PORVOO Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Sisäilmaympäristön kuntotutkimus

Sisäilmaympäristön kuntotutkimus Koulutie 4 43100 Saarijärvi Hanke: WO-00198097 / 14.3.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (23) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot