HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN"

Transkriptio

1 HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN

2 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS Terveydenhoitoalan nykyiseen kehityssuuntaan vaikuttaa voimakkaasti potilaiden vaatimus yksilöllisestä hoidosta sekä siihen liittyvä valinnanvapaus. Toisaalta terveydenhuolto-organisaatiota sitovat budjettirajoitukset ja kasvava paine kulujen kurissa pitämiseksi. Samalla hoitovakuutuslaitokset haluavat lisätä vaikutusvaltaansa siihen, miten hoitoa on annettava, ja kustannusten hallitsemiseksi ne pyrkivät uusimaan IT-järjestelmiään. IT-prosessien sokkeloista vapautuminen on ensimmäinen toimenpide, jolla tulisi puuttua terveydenhuoltoalan ongelmiin. Tietojenkäsittely on järkeistettävä ja hallinnointikuluja vähennettävä, jotta lääketieteellinen informaatio olisi yhdenmukaista ja helpommin saatavilla. Konica Minolta auttaa asiakirjaprosessien automatisoinnissa ja optimoinnissa, joilla yksinkertaistetaan informaation kulkua. Terveydenhuoltoalan organisaatioille jää näin enemmän aikaa ja resursseja päätoimintaansa eli terveydenhoitopalveluihin. Edut Konica Minolta on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, jonka erikoisaloja ovat digitaaliset kuvantamislaitteet, asiakirjahallinnan järjestelmät ja IT-palvelut. Tarjoamme terveydenhoitolaitoksille lukuisia ja hyödyllisiä ratkaisuja sähköisen potilastietokannan ja sairaalatietojärjestelmien hallintaan. Potilasrekisterien digitalisointi ja paperiasiakirjoista luopuminen lisäävät tehokkuutta, automatisoivat työvaiheita ja vähentävät kustannuksia. Hoitohenkilöstön pääsy tietoihin ja tiedonvaihto nopeutuvat, joten potilastiedot pysyvät ajantasaisina ja oikeina. Inhimillisten erehdysten ja tietoturvaloukkausten riski pienenee. Potilastietojen nopea tallennus, jako ja haku. Kustannusten karsiminen Terveydenhoitoalan kustannussäästöt syntyvät pääasiassa paperiasiakirjojen hitaan ja työlään käsittelyn automatisoinnista. Puhtaaksikirjoitustarve vähenee oleellisesti. Asiakirjojen kansiointi-, säilytys- ja lajittelukulut pienenevät. Korvattavien lääkkeiden ja hoitojen määritys nopeutuu ja tarkentuu. Hoitovirheiden riski vähenee merkittävästi, sillä potilasrekisterin käyttö helpottuu ja hälytysjärjestelmä estää virheet. Hoidon laatu paranee, sillä sairauksien hallinta ja potilaiden ohjeistus tehostuvat.

3 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 3 Konica Minolta on asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani Konica Minoltan OCR-teknologia ja älykkäät asiakirjahallinnan ratkaisut tukevat dokumenttien nopeaa ja vaivatonta käsittelyä sekä arkistointia. Sähköisten dokumenttien haku on helppoa. Käyttäjätodennus laitteella varmistaa tietoturvan, käytön valvonnan ja lainsäädännön noudattamisen. Konica Minoltan monitoimijärjestelmillä paperiasiakirjojen muuntaminen sähköisiksi tiedostoiksi on helppoa ja luotettavaa. Konica Minolta Business Solutions -yhtiöllä on yli 20 vuoden kokemus sovellusten toimittamisesta terveydenhoitoalalle. Jo yli 3500 terveydenhuoltolaitosta Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa hyödyntävät digitaalisia asiakirjahallinnan ratkaisujamme. Saamme myös jatkuvasti myönteistä palautetta julkisilta etujärjestöiltä sekä terveydenhoitoalan neuvoa antavilta tahoilta. Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme!

4 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 4 POTILAIDEN SAAPUMINEN JA LÄHTÖ: ASIAKIRJAKÄSITTELYN AUTOMATISOINTI Paperiasiakirjojen ongelmakohdat Monissa sairaaloissa potilaiden saapuminen ja kotiut taminen vaativat vielä melkoisesti paperityötä. Paperille on kirjattava potilaan henkilötiedot ja hoitohistoria, jotka kootaan eri lähteistä, kuten sairaalan ulkopuolisilta lääkäreiltä, vakuutusyhtiöistä tai sairaalan muilta osastoilta. Näiden prosessien automatisoinnista koituu lukuisia etuja. Ongelmat: Suuri paperinkulutus Vajavaiset tai vanhentuneet rekisteritiedot Potilastietojen saatavuus rajoitettu vain yksi henkilö voi kerrallaan käsitellä paperiasiakirjoja Paperin tuhlaus ja sisäisen tulostusmenettelyn puute nostavat tulostuskustannuksia Potilasrekisterin luvaton käyttö vaarantaa tietoturvaa PROSESSOINTI Jakelu TIEDON TALTEENOTTO Prosessointi Työasema Windows- tai Novell-verkkokansiot Tallennus PDF-, PDF/A-, TIFF-, JPEG-, excel- tai word-tiedostoksi Esikatselu Sähköposti Faksi Dokumenttien manuaalinen tai automaattinen indeksointi Kehittyneet skannausasetukset, kuten tyhjän sivun poisto Tiedoston nimeäminen Kuvan korjaus Tabletti/iPad Open text -faksipalvelin OCR, alueellinen optinen tekstintunnistus Viivakoodin tunnistus Bates-leimaus Kustannusten kohdennus Kansio/FTP/ Webdav/ Osoitteisto Sairaalatietojärjestelmä (HIS) Nippuskannauksen jako osiin Kaksisuuntainen integrointi Yhteys sairaalatietojärjestelmään SQL-, Oracleja Accesstietokanta Microsoft SharePoint Paperidokumenttien siirtäminen sähköisiin järjestelmiin Sovellus yhdistää Konica Minoltan bizhub-järjestelmät sairaalan ohjelmistosovelluksiin, jolloin paperiasiakirjoja voidaan sekä jaella että hallinnoida sähköisessä muodossa. Dokumenttien skannaus on helppoa, joustavaa ja tietoturvallista vain yhdellä napin painalluksella.

5 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 5 Työnkulun automatisoinnin hyödyt Toistuva ja turha työ vähenee, esimerkiksi potilaiden saapumistiedot kirjataan vain kertaalleen sairaalan tietojärjestelmään. Virheiden riski pienenee, sillä työnkulun jokainen vaihe varmistetaan automaattisesti. Automaattinen potilaan henkilöllisyyden ja lähetetietojen tarkistus keventää hallinnollista työtä. Osastolle saapuvan potilaan hoitoasiakirjat, kuten viivakoodatut potilaslomakkeet, tunnisterannekkeet, nimitarrat ja suostumusasiakirjat voidaan tuottaa nopeasti. Dokumentaatio ohjataan automaattisesti asiankuuluvalle henkilökunnalle, kuten hoitavalle lääkärille, kotiutuksesta vastaavalle sairaanhoitajalle ja potilaan muille lääkäreille. Kotihoito-ohjeiden ja -tarvikkeiden automaattinen kokoaminen Yksityisyydensuojan varmistaminen Hyvin organisoitu potilaiden kotiutus tehostaa resurssien käyttöä (vuodepaikat, vastaanottoajat).

6 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 6 TUTKIMUSTOIMENPITEIDEN TEHOSTAMINEN Järjestelmien epäyhtenäisyys on yksi merkittävä este hoitohenkilöstön tehokkaalle työskentelylle, sillä jokaisen järjestelmän valintapaneeli ja tulostusasetusten määrittely voivat olla erilaisia. Hoitohenkilöstö joutuu myös samanaikaisesti selaamaan sekä paperiasiakirjoja että sähköisiä tiedostoja, mikä vaikuttaa haitallisesti työtehoon. Konica Minoltalla on vankka tekninen asiantuntemus ja kokemus terveydenhoitoalan sovellusten toimittamisesta, joten pystymme toteuttamaan automaattisia työnkulkuratkaisuja, joista on tuntuvia ja kiistattomia hyötyjä. Verikokeet ja automatisoinnin edut Perinteisesti verikoe vaatii ensin potilastietojen kirjaamisen lähetteelle, joka toimitetaan laboratorioon. Koetulokset tulostetaan arkille, johon kiinnitetään potilastiedot sisältävä viivakooditarra. Koetulosten kopio liitetään puolestaan potilaskansioon. Verikokeen tulokset annetaan sitten hoitavalle lääkärille tai kuljetetaan mahdollisesti eri rakennuksessa sijaitsevaan sairaalaan. Myöhemmin tiedot siirretään sairaalan tietojärjestelmään tai potilastietokantaan ja lomake saatetaan vielä arkistoida skannaamalla. Tämä hidas, kallis ja virhealtis menettely vaatii ehdottomasti järkeistämistä. Esimerkkitapauksessa automatisoinnilla saavutettaisiin ilmeisiä hyötyjä: Potilastietolomakkeelle on esipainettu rastitettavat ruudut lääkärin ja laboratoriohenkilöstön merkintöjä varten. Koetulokset voidaan nyt siirtää sähköisesti sairaalatietojärjestelmään. Tulokset ovat välittömästi niihin oikeutettujen henkilöiden saatavilla esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. Tulokset liitetään automaattisesti potilaskansioon. Yksityisyyden suoja on varmistettu, sillä vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy potilaiden tietoihin.

7 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 7 Follow Me -tulostus Follow Me -tulostuksen edut Lääkäri on juuri selvittänyt hoitojakson vaiheita potilaalleen, joka ei todennäköisesti pystynyt painamaan mieleensä kaikkia yksityiskohtia. Se ei ole ongelma, jos käytettävissä on Follow Me -tulostus. Lääkärin mobiililaitteelle tallentama tieto voidaan tulostaa lähimmällä Wi-Fi-verkkoon liitetyllä tulostimella. Tämä kätevä ja tietoturvallinen Follow Me -sovellus selkeyttää lääkärien ja heidän potilaidensa välistä kanssakäymistä sekä säästää sairaalan työaikaa ja kustannuksia. Sähköinen resepti nykyaikainen vaihtoehto Lääkkeiden määrääminen potilaille on sairaalalääkärin yleisimpiä tehtäviä, joten niiden automatisoinnista on sangen paljon hyötyä. Lääkäri tarkistaa ensin sähköisestä potilasrekisteristä, että hänen määräämänsä lääke soveltuu potilaalle eikä se ole ristiriidassa muun lääkityksen kanssa. Farmaseutti vastaanottaa lääkemääräyksen sähköpostitse ja varmistaa sen aitouden. Varastotilanne voidaan tarkistaa sähköisesti ja tilata tarvittaessa täydennystä. Tilatut lääkkeet toimitetaan sairaanhoitajalle ja tiedot tallennetaan automaattisesti potilaskansioon. Menetelmän edut ovat ilmiselvät: Lisääntynyt tehokkuus Lääkitysvirheiden estäminen Lääkityksen pikainen aloitus, koska määräykset saapuvat lääkevarastoon tai apteekkiin nopeasti Hoitohenkilöstö saa välittömästi asianmukaiset tiedot Yksityisyyden suoja säilyy

8 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 8 LASKUTUKSEN JA TYÖN- KULKUJEN AUTOMATISOINTI TEHOSTAA LIIKETOIMINTOJA Laskutus ja arkistointi vaativat monissa sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa jopa siinä määrin paperia ja työtä, että laskutukseen, tietojen kokoamiseen ja arkistointiin joudutaan toistuvasti käyttämään ulkoisia palveluja. Konica Minolta auttaa tehokkaan asiakirjahallintajärjestelmän toteutuksessa ja sen myötä työnkulkujen automatisoinnissa, johon sisältyvät dokumenttien vastaanotto, luominen ja arkistointi. Kaikki työvaiheet kattava asiakirjahallintaratkaisu vauhdittaa tuottavuutta ja tehokkuutta sekä pienentää kuluja. Digitoinnista saatavat edut Hoitohenkilöstön ei tarvitse enää uhrata aikaansa dokumenttien lajitteluun, yhteensovittamiseen ja arkistointiin, jotka manuaalisesti suoritettuina ovat erittäin alttiita virheille. Viivakoodien ja optisten tunnisteiden helppo lisäys automatisoi postitettavan aineiston valmistelun ja samassa kirjekuoressa voidaan lähettää useita dokumentteja. Esipainetuista arkeista eroon pääseminen ja laskujen, huomautuskirjeiden ja muiden dokumenttien tulostusmahdollisuus kaikilla järjestelmillä tuo merkittäviä säästöjä. Sähköinen arkistointi nopeuttaa tietojen hakua ja pienentää asiakaspalvelukustannuksia. Älykäs sisällön luominen, kuten kutsukirjeisiin automaattisesti liitetyt kartat, esitäytetyt lomakkeet ja erityisohjeet vähentävät manuaalista työtä, hukkatulosteita ja paperin varastointitarvetta sekä nopeuttavat tietojen päivitystä. Dokumenttien jakeluvaihtoehdot laajenevat: kirjeet voidaan tulostaa ja antaa suoraan potilaille tai lähettää sähköpostitse. Tämä vähentää tulostusmääriä ja postikuluja. Ennalta määritellyt työnkulut ohjaavat automaattisesti asiakirjaprosesseja, kuten arkistointia, laskujen ja sairausvakuutuslomakkeiden tulostusta sekä potilastietojen välittämistä muihin hoitoyksiköihin.

9 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 9 Dokumenttien älykäs ohjaus Älykkäät sovellukset liittävät paperidokumentit sähköisiin prosesseihin ja tukevat näin sairaaloille tyypillisten työnkulkujen määritystä ja täydellistä automatisointia. Tarvittavat kaavakkeet, kuten potilaiden saapumis- ja kotiuttamislomakkeet voidaan luoda sopivalla ohjelmasovelluksella. Näin potilaiden ilmoittautuminen ja kotiuttaminen nopeutuvat merkittävästi, sillä asianmukaiset potilastiedot voidaan vain rastittaa oikeisiin ruutuihin sähköisellä kynällä. Kun lomake on täytetty, potilastiedot muuttuvat automaattisesti sähköiseen muotoon ja siirtyvät sairaalatietojärjestelmään. Tietojen taltiointi ei vaadi muita toimia tai puuttumista työnkulkuun. Sama sovellus antaa mahdollisuuden ohjata myös mitä tahansa työnkulkuja, jotka koskevat potilaskansioiden ylläpitoa, hoitojen suunnittelua ja muita sairaalan menettelyjä. Täysin automatisoitu laskutustietojen kokoaminen ja niiden samanaikainen siirto arkistointisovellukseen edistää tehtävien järkeistämistä kokonaisuudessaan ja nopeuttaa työskentelyä sekä vapauttaa henkilöstöresursseja. TIETOJEN KIRJAUS TYÖNKULKU TULOSTUS Lähetys Follow Me -tulostus Järjestelmät MIS ERP HIS Toimistosovellukset PDF DOCX XLSX PPTX TIFF JPEG Tietojen kokoaminen Prosessin käynnistys Vertailu Indeksointi ja/tai skannaus Tallennus Jakelu Lajittelu Taitto Nidonta Kirjekuorien täyttö Postitus Sähköposti Arkistointi Arkistointi Tulostus Turvatulostus Sähköinen kynä Web Reaaliaikainen sisällön prosessointi ulkoisilla ohjelmistoilla, verkkokaupoilla ja -sovelluksilla

10 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 10 TARPEIDEN TUNNISTUS JA RATKAISUEHDOTUKSET Kustannustietoiset terveydenhoitopalvelujen tarjoajat etsivät jatkuvasti aikaa ja rahaa säästäviä toimintatapoja. Näistä yksi on dokumenttien tulostuksen ja skannauksen tehokas hallinta. Siinä kannattaa turvautua Konica Minoltan asiantuntemukseen. Optimized Print Services -konsepti (OPS) auttaa terveysviranomaisia arvioimaan asiakirjavirtoja, seuraamaan skannausta ja tulostusta sekä entistä tehokkaammin mittaamaan ja valvomaan kustannuksia. OPS automatisoi myös huoltopalvelut ja tarviketilaukset, joten tulostinten ja monitoimijärjestelmien suorituskyky on huippuluokkaa, eivätkä odottamattomat keskeytykset häiritse työskentelyä. Konica Minoltan OPS-sovellusten avulla sairaalat, terveyskeskukset ja vakuutustenantajat voivat laatia suunnitelman toimintojensa vakiinnuttamiseksi ja vajaakäytössä olevien laitteiden korvaamiseksi. Lisäksi OPS-sovellukset vähentävät tarpeetonta kopiointia ja tulostusta sekä paperinkulutusta, joten sähköisten tietokantojen hyödyt kertautuvat myös kustannussäästöinä. OPS-ratkaisu Huomattavat kustannussäästöt OPS-konseptin optimoimilla tulostuskäytännöillä organisaatio säästää keskimäärin: 40 % tukipalvelukustannuksissa 25 % tarvikekustannuksissa 20 % laitteiden korjauskuluissa 5 % laitteiden asennus- ja päivityskuluissa OPS-palvelut ovat kannattava sijoitus! OPS yhdistää konsultoinnin, laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönoton sekä hallinnan parannusten saavuttamiseksi pohjautuen tutkittuun tietoon tulostusympäristöstä ja sen käytöstä. OPS:in tavoitteena ovat kustannussäästöt sekä parantuneet ja tehokkaammat toimintatavat. Konsultointi: Analysoidaan dokumenttien nykyinen tuotantoympäristö sekä selvitetään laitekannan optimoinnin tuomat mahdollisuudet tuottavuuden lisäämiseen, kustannustehokkuuden nostamiseen ja tietoturvan kehittämiseen. Toteutus: Dokumenttien tuotantoympäristössä otetaan käyttöön huolellisesti suunniteltu optimiratkaisu. Sen toteutusta tuetaan sisäisellä tiedotus- ja koulutuskampanjalla, ja varmistetaan näin käyttäjien hyväksyntä. Hallinnointi: Konica Minolta tarjoaa ensiluokkaiset tukipalvelut ja etähuoltojärjestelmän, jotka pitävät optimoidun laitteiston huippuunsa viritettynä. OPS-ratkaisun hyödyt Vain yksi ja vastuullinen palveluntarjoaja Vähäinen hallinnoinnin työkuormitus, minimaalinen riski, päivittäisten töiden keskeytyksetön sujuminen Kustannusten pienentäminen, esimerkiksi ohjaamalla tulostustyöt parhaiten soveltuvalle järjestelmälle Dokumenttien virheetön prosessointi Hallinnoinnin selkeytyminen ja turhan informaation eliminointi Nopea ja vaivaton pääsy potilaskansioiden käsittelyssä tarvittaviin tietoihin Dokumenttien tietoturvallinen tulostus, kopiointi ja skannaus Automatisoidut ja suojatut tiedonsiirtoprosessit Varmuus dokumenttien prosessointipalvelujen asianmukaisesta toimivuudesta

11 TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 11 LIIKETOIMINNAN KESKEISET VASTUUT Vastuu tietoturvasta Konica Minoltan monitoimijärjestelmät täyttävät erittäin tiukat tietoturvanormit, esimerkiksi ISO 15408/EAL3-sertifioinnin, jotka rajoittavat järjestelmien käytön vain siihen oikeutetuille henkilöille. Kirjautumisen valvonta, jolloin tulostus käynnistyy vain PIN-koodilla tai salasanalla. Tapahtumaloki, johon tallentuvat kaikki käyttäjät ja heidän toimintansa. RAM-muistin ja kiintolevyn suojaus, jossa uusi tieto korvaa automaattisesti vanhan ja virran katkaisu tyhjentää muistin sisällön. Follow Me -toiminto, jossa käyttäjä voi tulostaa dokumenttinsa millä tahansa monitoimijärjestelmällä, kirjauduttuaan valitsemalleen laitteelle. Skannattavan dokumentin suojaus salasanalla, joka vaaditaan aina dokumentin avaamiseen ja käsittelyyn. Alkuperäisdokumenttiin piilotetun vesileiman, joka paljastaa luvattoman kopioinnin tai jakelun. Verkon tietoturva, johon kuuluvat porttiliikenteen valvonta, SSL-asetukset ja siirrettävän tiedon salaus. Todennusmenetelmien luotettava ylläpito, jolloin tietojen luovuttamista ja käyttöoikeuksien asianmukaisuutta voidaan valvoa. Konica Minolta on kehittänyt monitoimijärjestelmiensä tietoturvaksi ainutlaatuisen palvelupaketin. Siihen sisältyvät jo laitteen käyttöönoton yhteydessä määriteltävät asetukset, joilla kaiken sähköisen informaation data- tai dokumenttimuodossa olevan luottamuksellisuus varmistetaan. Vastuu ympäristöstä Konica Minolta osoittaa ympäristövastuunsa suosimalla kestävän kehityksen strategioita ja ekologisia toimintatapoja tuotteidensa koko elinkaaren aikana. Pyrimme estämään ympäristön saastumista, vähentämään CO2-päästöjä, tukemaan kierrätysyhteiskuntaa ja suojelemaan biologista monimuotoisuutta. Nämä toimenpiteet pienentävät monitoimijärjestelmiemme ympäristövaikutuksia: Virrankulutuksen aleneminen: LED-skannerit ja eco-ajastin (virran kytkentä ja katkaisu sekä laitteen lepotilojen optimointi) nostavat järjestelmien energiatehokkuutta. Paperintuhlauksen eliminointi: Automaattinen tyhjien sivujen poisto, kaksipuolinen tulostus oletuksena, Follow Me -tulostus ja dokumenttien esikatselu vähentävät paperin kulutusta. Työviihtyvyys: Laitteiden hiljainen käyntiääni pitää toimistoympäristön miellyttävänä. Sitoutuminen kierrätykseen: Laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksessa on käytetty runsaasti kierrätysmateriaaleja ja laitteet tulostavat korkealaatuisille uusiopapereille. Vihreät innovaatiot: Lisääntynyt kierrätys- ja biomuovin hyödyntäminen Konica Minoltan tuotteiden valmistuksessa tukee luonnonvarojen järkevää käyttöä ja tehokasta suojelua. Lisätietoja ympäristöasioista verkkosivuiltamme:

12 Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4-kokoisille arkeille. Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmistä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta. Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoja ja teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tuotemerkit ja rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Konica Minolta -yhteistyökumppaninne: Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Keilaranta 10 E Espoo Puh.: S-posti: 03/2014

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin Keskeiset hyödyt TEHOKKAAMMAT LIIKETOIMINTAPROSESSIT Poistaa aikaa vaativia toistuvia laskun käsittelytehtäviä Vähentää manuaalista laskujen täsmäytystä sopimuksiin Vähentää manuaalisessa tietojen syöttämisessä

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Esite. Xerox SMARTsend 3.0. Nopeaa ja turvallista skannausta

Esite. Xerox SMARTsend 3.0. Nopeaa ja turvallista skannausta Xerox SMARTsend 3.0. Esite Xerox SMARTsend 3.0 Nopeaa ja turvallista skannausta Lisää tuottavuutta tehokkaalla skannauksella Tehokas skannaus mahdollistaa uuden tavan työskennellä. SMARTsend - ohjelmiston

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta ON-BOARDING TOOL INCLUDED R E A D

Lisätiedot

S300 Series -käyttöopas

S300 Series -käyttöopas S300 Series -käyttöopas Huhtikuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4443 Mallit: 101, 10E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...5 Tietoja tulostimesta...6 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...6

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot