Nuance ecopy ShareScan. Siirtää paperidokumentit sähköiseen muotoon. Asiakirjojen skannaus & jakelu Nuance ecopy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuance ecopy ShareScan. Siirtää paperidokumentit sähköiseen muotoon. Asiakirjojen skannaus & jakelu Nuance ecopy"

Transkriptio

1 Nuace ecopy ShareSca Siirtää paperidokumetit sähköisee muotoo Asiakirjoje skaaus & jakelu Nuace ecopy

2 Nuace ecopy, asiakirjoje skaaus ja jakelu Itegroi paperidokumetit digitaalisii työkulkuihi Nuace ecopy o valikoima asiakirjahallia ratkaisuja, joilla Koica Miolta bizhub-järjestelmät ja muut moitoimilaitteet liitetää orgaisaatio sähköposti- ja liiketoimitasovelluksii. Tämä jälkee paperille dokumetoidu tiedo skaaus, jakelu ja hallioiti sujuvat joutuisasti ja edullisesti. Nuace ecopy ShareSca mahdollistaa paperidokumettie joustava ja tietoturvallise skaaukse moitoimilaitteelta orgaisaatio yritys sovelluksii, jotka tukevat sähköisiä liiketoimitaprosesseja. Selkeä ja yhteäie käyttöliittymä edesauttaa toimitoje opeaa omaksumista sekä laite- ja ohjelmistoivestoitie täysimittaista hyödytämistä. Sovelluksesta o olemassa kolme versiota: Nuace ecopy ShareSca Elemets Nuace ecopy ShareSca Office Nuace ecopy ShareSca Suite Kaikkii versioihi* sisältyy oikeus käyttää ecopy PDF Pro Office -sovellusta asiakirjoje muokkauksee ja yhdistämisee suoraa omalta työasemalta. *Poislukie ScaStatio ecopy portfolio ecopy ShareSca Suite ecopy ShareSca Office Kehittyyt dokumetaatio automatisoiti ecopy ShareSca Elemets Asiakirjoje yhteiskäyttö ja arkistoiti Asiakirjoje yhteiskäyttö ja arkistoiti ecopy PDF Pro Office Skaaus sähköpostii, kasioihi ja PC: työpöydälle Skaaus sähköpostii, kasioihi ja PC: työpöydälle Skaaus sähköpostii, kasioihi ja PC: työpöydälle Asiakirjoje luomie, skaaus ja muokkaus Asiakirjoje luomie, skaaus ja muokkaus Asiakirjoje luomie, skaaus ja muokkaus Asiakirjoje luomie, skaaus ja muokkaus

3 Vaivato itegroiti ja optimoiti ecopy ShareSca siirtää paperidokumetit suoraa digitaalisii työkulkuihi, jote ykyisistä asiakirjatuotatojärjestelmistä saadaa irti kaikki hyöty. Sovellus auttaa yrityksiä optimoimaa orgaisaatiosa verkkoifrastruktuuri, opeuttamaa toimitoja, pieetämää kustauksia ja paratamaa kaattavuutta. ecopy ShareSca-ohjelmisto itegroimiseksi ykyisee toimitaympäristöö o kaksi eri tapaa. Nuace ecopy ShareSca voidaa täysi sulauttaa bizhub-järjestelmii Koica Miolta best OpeAPI -tekologia avulla tai sovellus voidaa kytkeä erillisellä Nuace ecopy ScaStatio -asemalla mihi tahasa bizhubjärjestelmää tai muuhu laitekataa. ecopy työkulku Skaaus Prosessoiti Jakelu ecopy ShareSca Embedded ecopy ShareSca Elemets ecopy ShareSca Office Idexig Talleus PDF-, PDF/A-, TIF-, JPEG-, Excel- tai Word-tiedostoksi Työasema/ Oma kasio Widows- tai Novell-verkkokasiot Sähköposti Faksi ecopy PDF Pro Office (Optio) Esikatselu FTP-palveli Kehittyeet skaausasetukset, esim. tyhjä sivu poisto Ope Text Faksipalveli Yhdistämie Tiedosto imeämie Kuva korjaus OCR, zoal OCR Kasio/FTP/WebDAV/ Osoitteisto Liiketoimitasovellukset Muokkaus Dokumettie suora liittämie ecopy ScaStatio ecopy ShareSca Suite Idexig Viivakoodi tuistus Bates-leimaus Kustauste kohdeus SQL-, Oracle- ja Access-tietokata Microsoft SharePoit

4 Nuace ecopy, asiakirjoje skaaus ja jakelu ecopy ShareSca Tehokas skaaus, prosessoiti ja jakelu ecopy ShareSca o joustava dokumettie hallioitiohjelma, joka kytkee moitoimilaitteet orgaisaatio sähköpostii ja muihi verkkosovelluksii. ecopy ShareSca vauhdittaa ja yksikertaistaa paperille paietu iformaatio käsittelyä ja jakelua, jotka paratavat tuottavuutta ja edistävät luotuje käytätöje oudattamista. ecopy ShareSca tukee sekä väri- että mustavalkoskaausta. Eri käyttötarpeisii skaalautuvasta ohjelmasta o kolme versiota: ShareSca Elemets, ShareSca Office ja ShareSca Suite. Kaikki versiot perustuvat selkeää web-palveluarkkitehtuurii ja tarjoavat rusaasti hyödyllisiä valmiuksia kute usea laittee keskitetty hallioiti. ecopy ShareSca mahdollistaa työkulu hallioii käyttäjätilikohtaisesti ja tarjoaa kehittyeet välieet laitekaa, käyttäjie ja käyttäjä ryhmie hallioitii. Persooitu skaaus sisältää roolipohjaiset skaausprofiilit. Ne voidaa sovittaa osasto tai hekilö tyypillisii tehtävii, jolloi käyttäjät voivat valita ähtäväksee omat suosikki työkulkusa.

5 ecopy ShareSca -omiaisuuksia Paperidokumettie digitoiti bizhub-järjestelmie ja muide moitoimilaitteide käyttöliittymästä Kehittyyt prosessoiti: Tiedostoje skaaus, muutamie ja editoiti myös sarakkeet/palstat, piirrokset ja taulukot Suora talleus valittuu tiedostomuotoo (MS Word, MS Excel, PDF, PDF/A, JPEG, TIFF) ja tiedostoje uudellee imeämie Esikatselu ee jakelua, tyhjie sivuje poisto ja kohtee omiaisuuksie kute koo, tarkkuude ja väri muuttamie OCR-tekstituistukse, alueellise OCRtuistukse ja viivakoodituistukse liittämie Kehittyyt lomakkeide prosessoiti Kehittyyt laitekaa, käyttäjie ja käyttäjäryhmie hallioiti: Persooitu MFP-skaaus Osastokohtaiset MFP-työkulut Asiakirjoje ohjaus sähköpostii, faksii, verkkokasioo ja keskeisii yrityssovelluksii, kute SharePoit, RightFax, EMC Documetum, imaage Worksite, OpeText DM/eDocs je. Räätälöidyt liitätäratkaisut kaikkii liiketoimitasovelluksii ecopy ShareSca -etuja Asiakirjoje opea liittämie työkulkuihi bizhub-moitoimilaittee skaaa&lähetä-käskyllä Selkeä käyttöliittymä ja helposti ymmärrettävät toimito-ohjeet Asiakirjoje sähköistämie, työkulkuje tehostamie ja liiketoimitaprosessie automatisoiti säästävät aikaa, miimoivat virheet ja varmistavat tietosuoja Paperipohjaise aieisto luotettava valvota ja arkistoiti varmistavat dokumettiprosessie riskittömyyde ja yritysasiakirjoje aukottoma tietoturva Joustava itegroiti erilaisii toimistosovelluksii laajoje liitytävaihtoehtoje asiosta. Asiakirja omiaisuuksia voidaa muokata esikatselussa

6 Nuace ecopy, asiakirjoje skaaus ja jakelu ecopy ShareSca Joustava ShareSca-ohjelmisto ecopy ShareSca Elemets Tämä ecopy ShareSca versio soveltuu yrityksille, joissa o vähitää 25 laitetta. Sovellus tarjoaa skaaukse sähköpostii, kasioo ja työasema työpöydälle. ecopy ShareSca Elemets o tietoturvallie ja kustaustehokas asiakirjoje skaauksee ja tekstituistuksee tarkoitettu yrityssovellus. ecopy ShareSca Office Ku orgaisaatioide o yhdistettävä skaatut asiakirjat ja tiedot Microsoft Office -työkulkuihi, o ecopy ShareSca Office oivallie täsmäsovellus, joka tarjoaa tehokkaat skaaus- ja tekstituistusvalmiudet paperidokumettivaltaisessa ympäristössä. ecopy ShareSca ostaa tuottavuutta toimipisteissä, joissa käsitellää rusaasti asiakirjoja sekä tukee kaikkia yritysasiakirjoje prosessoitii, jakamisee ja arkistoitii kohdistuvia toimepiteitä. Liityät varmistavat saumattoma itegroii taustasovelluksii, kute asiakirjoje hallitajärjestelmii tai Microsoft SharePoitsisällöhallitajärjestelmää. ecopy ShareSca Suite Asiakirjojesa automaattisee prosessoitii tähtääville orgaisaatioille ecopy ShareSca Suite tarjoaa valmiudet tuotatotasoisee ja kehittyeesee skaauksee sekä OCR-tekstituistuksee, joide avulla tehostetaa liiketoimitaprosesseja. Tämä yrityssovellus edesauttaa eri liiketoimitaprosessie yhdistämistä, parataa iformaatio jakelua ja sisältää valmiudet asiakirjoje luomisee, skaauksee ja muokkauksee. ecopysharesca Suite toimii sekä sulautettua ecopy ShareSca Embedded -versioa että ecopy ScaStatio-asemaa. Se muutaa paperille paietu iformaatio sähköisiksi tiedostoiksi, jotka ovat suoraa itegroitavissa yleisimpii liiketoimitasovelluksii. ecopy Quick Coect sisältää erilaisia skaauspaiikkeita, joilla sähköiset asiakirjat voidaa ohjata suoraa yrityssovelluksii sekä liittää työkulkuihi ja tietokatoihi.

7 ecopy ShareSca portfolio ShareSca Elemets ShareSca Office ShareSca Suite ecopy ShareSca Embedded ecopy ShareSca ScaStatio ShareSca-ohjelmisto Yksi ecopy PDF Pro Office -lisessi Skaaus työpöydälle kasioo/verkkokasioo SMTP via LDAP Mail Exchage & Notes Mail (HUOM: Ei sisälly ScaStatiopakettii) Microsoft Word- & Excel-tiedostomuui Quick Coect Maksullie Maksullie Coector-liityät (Vaihtoehdot: SharePoit, RightFax, EMC Documetum, imaage WorkSite OpeText DM/eDOCS) Maksullie Sisältyy 1 (1 liitytä tai Kustausvalvota) Sisältyy 3 (Valittavaa 3 liitytää) Kustausvalvota Maksullie Optio Bates-leimaus Maksullie Maksullie Viivakoodie tuistus Maksullie Maksullie Kuva korjaus Taulukoide käsittely Maksullie Maksullie Tämä taulukko o yhteeveto ecopy ShareSca -optioista ja sovelluste mahdollisista yhdistelmistä. Lisätietoja saatte Koica Miolta aluetoimistosta tai jälleemyyjältä. ecopy PDF Pro Office Näppärä PDF-sovellus ecopy PDF Pro Office o helppokäyttöie ja kätevä työpöytäsovellus moitoimilaitteide eri toimitoje tueksi. Asiakirjoje vaivato luomie, eri tiedostoiksi muutamie ja sähköie jakelu edistävät tuottavuude kasvua ja tuovat kustaussäästöjä. ecopy PDF Pro Office o saatavaa erillissovelluksea ja se sisältyy myös kaikkii ShareSca-ohjelmaversioihi. ecopy PDF Pro Office -omiaisuuksia Helpottaa ala stadardi mukaiste PDF-tiedostoje luomista, muokkausta ja merkitsemistä Muutaa PDF-tiedostot Office-tiedostoiksi ja päivastoi Asiakirjoje sähköie allekirjoittamie Asiakirjaversioide automaattie vertailu Asiakirjoje muutamie ja lomakkeide luomie Voidaa liittää yleisimpii sisällöhallitajärjestelmii. ecopy PDF Pro Office -etuja Erimuotoiste asiakirjoje opea ja automaattie yhdistämie, paperikopioide ja sähköiste asiakirjoje helppo liittämie ja paperille paietu iformaatio kätevä jakelu Asiakirjoje salaus estää ulkopuolisilta iide katselu, tulostukse tai muokkaukse ja ataa hekilökohtaisille tiedoille luotettava suoja. Nostaa kokoaistuottavuutta ja vauhdittaa työsketelyä

8 Tekisiä tietoja Järjestelmä miimivaatimukset: ecopy ShareSca (1 Microsoft XP Pro Microsoft Widows 2003 Server Microsoft Vista Busiess Editio Microsoft Vista Eterprise Editio Microsoft Widows 2008 (2 (2 (3 Microsoft Widows 7 Järjestelmä miimivaatimukset: ecopy PDF Pro Office Tietokoe, jossa Itel Petium III tai opeampi prosessori tai vastaava Tuetut käyttöympäristöt: Widows 7, 32-bittie ja 64-bittie Widows Vista, 32-bittie tai 64-bittie ja Service Pack 2 Widows XP 32-bittie ja Service Pack 3 Microsoft Iteret Explorer 7 tai uudempi selaiversio 512 Mt keskusmuisti (RAM), suositus 1 Gt 500 Mt vapaata kiitolevytilaa sovellustiedostoille ja lisäksi 50 Mt aseukse aikaiselle työsketelylle Tuottee rekisteröiti, aktivoiti ja päivitykset vaativat verkkoyhteyde. DOCX-, XLSX- ja PPTX-tiedostoje (Microsoft Office 2007 tai 2010 Word, Excel ja PowerPoit) talleusta varte tietokoeessa o oltava Microsoft.NET Framework 3.0 o Widows XP. 1) Jos ecopy ShareSca Suite aseetaa sulautettua versioa, järjestelmävaatimukset riippuvat laitekokoopaosta. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Koica Miolta aluetoimistosta tai jälleemyyjältä. 2) Ei tue toistaiseksi Koica Miolta laitteisii sulautettua ecopy ShareSca -versiota. 3) Vai laitteet, joissa sulautettu versio. Jokaisella ecopy-liityällä ja laajeuksella o omat järjestelmävaatimukset. Liitytöje ja laajeuste yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät vastaavista esitteistä uace. com -verkkosivuilta tai voitte myös ottaa yhteyttä Koica Miolta aluetoimistoo tai myytiedustajaa. Ilmoitettuje omiaisuuksie ja toimitoje tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmistä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verko ja järjestelmie kokoopaosta. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Omiaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esittee paiatushetkellä käytössä olevaa iformaatioo ja voivat muuttua ilma eakkoilmoitusta. Koica Miolta pidättää oikeude kaikkii hitoja ja tekisiä tietoja koskevii muutoksii ilma eakkoilmoitusta. Microsoft, Widows ja Widows-logo ovat Microsoft Corporatioi tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat iide omistajille. Nuace, Nuace-logo ja ecopy ovat Nuace Commuicatios Ic.-yhtiö ja/tai se tytäryhtiöide tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Puh. vaihde ESPOO Keilarata 10 E ESPOO JYVÄSKYLÄ Piippukatu JYVÄSKYLÄ OULU Ratakatu OULU ROVANIEMI Vierustie ROVANIEMI SODANKYLÄ Kasarmitie SODANKYLÄ TAMPERE Hatapääkatu TAMPERE TURKU Apilakatu TURKU 12/2010

bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652

bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652 bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotatoa ja viestitää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavat taidot tyylikäs muotoilu Meestymie vaatii

Lisätiedot

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Unity Document Suite, asiakirjojen skannaus ja jakelu Asiakirjojen

Lisätiedot

DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI

DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2 TOIMINNAN TEHOSTAMINEN ON YKSINKERTAISTA

Lisätiedot

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset

Lisätiedot

Viestinnän A4-monitoimikeskus

Viestinnän A4-monitoimikeskus bizhub C35 Viestinnän A4-monitoimikeskus Toimistojärjestelmä bizhub C35 bizhub C35, toimistojärjestelmä Viestintävalmiuksien verraton täydentäjä n bizhub C35 A4-värimonitoimilaite on äärimmäisen suorituskykyinen

Lisätiedot

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

YKSILÖLLISET PALVELUT TUKEVAT OPISKELUA JA OPETUSTA

YKSILÖLLISET PALVELUT TUKEVAT OPISKELUA JA OPETUSTA YKSILÖLLISET PALVELUT TUKEVAT OPISKELUA JA OPETUSTA Palvelupohjaisen koulutuksen kehittäminen PALVELUPOhJAinEn KOULUTUS On helppo TOTEUTTAA Koulutuksella on ratkaiseva osuus menestymiseen nyky-yhteiskunnassa.

Lisätiedot

YKSILÖLLISET bizhub- LAAJENNUSOSAT

YKSILÖLLISET bizhub- LAAJENNUSOSAT YKSILÖLLISET bizhub- LAAJENNUSOSAT i-option laajentaa toiminnallisuutta Yritykset painottavat yhä voimakkaammin järjestelmien käytön yksinkertaistamista ja työnkulkujen kehittämistä. Ne on nyt helppo toteuttaa

Lisätiedot

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA Pankkitoiminnan kehittäminen PALVELUJEN OPTIMOINTI ON HELPPO TOTEUTTAA Rahoitusalan yrityksissä tuotetaan valtava määrä paperiasiakirjoja.

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA KOULUTUS- TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSTYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 ASIAKIRJAPALVELUJEN TOTEUTUS ONNISTUU HELPOSTI Osaamisesta

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

bizhub C220, C280 ja C360 Värikkäästi innovatiiviset mustavalkojärjestelmät Toimistojärjestelmät bizhub C220/C280/C360

bizhub C220, C280 ja C360 Värikkäästi innovatiiviset mustavalkojärjestelmät Toimistojärjestelmät bizhub C220/C280/C360 bizhub C220, C280 ja C360 Värikkäästi innovatiiviset mustavalkojärjestelmät Toimistojärjestelmät bizhub C220/C280/C360 bizhub C220/C280/C360, toimistojärjestelmä Väreillä tehostettua mustavalkoviestintää

Lisätiedot

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Luotettava suoja päätelaitteille ja viestintäympäristöihin Yleistä Symantec Protection Suite Enterprise Edition luo suojatun päätelaite- ja viestintäympäristön. Se suojaa hankalilta haittaohjelmien, tiedon

Lisätiedot

SpeechMagic Solution Builder Sairaaladokumenttien luonti puheen avulla

SpeechMagic Solution Builder Sairaaladokumenttien luonti puheen avulla P R O D U C T S H E E T Sairaaladokumenttien luonti puheen avulla TULEVAISUUDEN HAASTEET Puheentunnistus auttaa sairaaloita, terveysasemia ja yksityisvastaanottoja alentamaan kustannuksia, parantamaan

Lisätiedot

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Windows-järjestelmien johtava palautusratkaisu Yleistä 7.0 on Windowspohjaisten palvelinten, työasemien ja kannettavien tietokoneiden kattava, levypohjainen palautusratkaisu,

Lisätiedot

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut

Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshiba mallisto 5 4 3 2 1 0 Tulostus-, skannaus- ja hallintaratkaisut Toshibalta löytyvät toimivat ja kustannustehokkaat tulostus-, skannaus-, laitehallinta- ja dokumentinhallintaratkaisut ja lisäksi

Lisätiedot

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet Kategoria Ominaisuudet Tulostuksen hallinta Yhdenmukainen tulostusympäristön hallinta Tulostuskäytännöt ja säännöt Tuotepohjainen työprosessi Tulostusjonojen hallinta KÄYTTÄJIEN JA KUSTANNUSTEN KATTAVA

Lisätiedot

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet Kategoria Ominaisuudet Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Keskitetty käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta Kustannusten kohdentaminen ja veloitus Budjetin ja tuotantokiintiöiden hallinta Tuotanto-

Lisätiedot

Symantec Multi-tier Protection

Symantec Multi-tier Protection Luotettava useasta eri käyttöjärjestelmästä muodostuvien ympäristöjen haittaohjelma- ja roskapostisuoja Yleiskatsaus turvaa yrityksesi omaisuuden ja suojaa uhilta työasemat, kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet,

Lisätiedot

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin KIP C7800 I CAD Designed KIP C7800 CAD DESIGNED Suurkokojen väritulostusjärjestelmä teknisiin ja tuotannollisiin tarpeisiin KIP C7800 on täydellinen

Lisätiedot

bizhub PRO 1052 Tehoa ja laatua mustavalkotuotantoon

bizhub PRO 1052 Tehoa ja laatua mustavalkotuotantoon bizhub PRO 1052 Tehoa ja laatua mustavalkotuotantoon MUSTAVALKOTUOTANTOJÄRJESTELMÄ DIGITAALINEN PAINATUS ON TIE TEHOKKAASEEN KASVUUN Konica Minolta on yhdistänyt bizhub PRO 1052 mustavalkotuotantojärjestelmään

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

TEHOKASTA SUORITUSKYKYÄ JA AINUTLAATUINEN TILAA SÄÄSTÄVÄ MUOTOILU MX-C311/MX-C310. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä

TEHOKASTA SUORITUSKYKYÄ JA AINUTLAATUINEN TILAA SÄÄSTÄVÄ MUOTOILU MX-C311/MX-C310. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä TEHOKASTA SUORITUSKYKYÄ JA AINUTLAATUINEN TILAA SÄÄSTÄVÄ MUOTOILU / Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä 31 SIVUA/MIN MV & VÄRI SUURI KOSKETUS- NÄYTTÖ VÄRILLINEN KÄYTTÖPANEELI NOPEAT A4 VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900

Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900 Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900 KIP 7700 KIP 7900 Laadun, monikäyttöisyyden ja luotettavuuden ylivoimaa KIP 7700 ja KIP 7900 ovat suurkokojen tulostamiseen kehitettyjä

Lisätiedot

Ominaisuudet. Tulokanavien merkkivalot. Huoltopainike. 110 mm. Virtasilmukan merkkivalot. (vain /LAN-versiot)

Ominaisuudet. Tulokanavien merkkivalot. Huoltopainike. 110 mm. Virtasilmukan merkkivalot. (vain /LAN-versiot) Tekiset tiedot IQ4E/.. Säädi IQ4E Säädi Kuvaus IQ 4E-säätimessä o 10 uiversaalituloa ja 6 aalogista jäitelähtöä ja o laajeettavissa eitää 192 pisteesee (riippue säätime versiosta) lisäämällä I/O-moduuleja.

Lisätiedot

Laitteisto-opas. PCG-Z sarja

Laitteisto-opas. PCG-Z sarja Laitteisto-opas PCG-Z sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Max 38 sivua/min Suuri värillinen LCD-kosketusnäyttö Vaikuttava suorituskyky pakattuna pieneen

Lisätiedot