DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI"

Transkriptio

1 DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

2 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2 TOIMINNAN TEHOSTAMINEN ON YKSINKERTAISTA Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa tuotetaan jopa 60 % enemmän tulosteita kuin muiden alojen samankokoisissa yrityksissä. Tutkimustulokset myös osoittavat, että lähes 97 % näistä toimistoista säilyttää oikeustapauksia koskevat asiakirjat paperikopioina. Dokumentointi on kuitenkin lakiasiainhoidon elinehto. Toisaalta asianajotoimistot ja tuomioistuimet yhä laativat ja hallinnoivat asiakirjoja pääosin perinteisillä menetelmillä erityisesti tietoturva- ja yhteensopivuussyistä. Asiakirjojen koskemattomuus ja niiden sisällön suojaus ulkopuolisilta ovat lakiasiainhoidon kaksi keskeisintä tietoturvakysymystä. Muita olennaisia seikkoja ovat lainsäädäntömääräysten, ammatillisten normien ja yrityksen hallinnointivaatimusten noudattaminen. Lakiasiainyritysten ja tuomioistuinten työmäärä kasvaa jatkuvasti, joten tehokas dokumentinhallinta ja osapuolten välinen viestintä ovat äärimmäisen tärkeitä kaikessa lakiasianhoidossa ja varsinkin alan kilpailun entisestään kiristyessä. Dokumentinhallinnan tehostaminen ja samalla erittäin tiukkojen tietoturvanormien sekä muiden ehtojen noudattaminen ovat liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Tuomioistuinten ja muiden osapuolten väliseen viestintään kohdistuu myös uusia hyväksymismenettelyjä ja -standardeja, joilla on kauaskantoiset vaikutukset lakiasiain ammattilaisiin. Konica Minolta on varma, että työskentelytapoja kehittämällä yrityksenne varautuu myös tulevaisuuden haasteisiin, joten voitte keskittyä lainopilliseen neuvontaan, oikeustapauksiin ja muihin erityistehtäviin. Asiakirjatuotannon vaatimukset Tietosuoja: Koskee asiakkaiden ja päämiesten luovuttamaa informaatiota ja dokumentaatiota Säännösten noudattamista: Asiakirjojen on noudatettava lain määräyksiä, ammatillisia normeja ja yrityksen hallintotapasääntöjä Tuottavuus: Resurssien ohjaus Tehokkuus: Työnkulkujen kehittäminen vähentää kustannuksia ja nopeuttaa tulovirtoja esimerkiksi täsmällisen ja tehokkaan asiakaslaskutuksen ansiosta Työskentelytapojen uudistaminen Konica Minoltalla on vankka kokemus ja asiantuntemus toimistojen kuvantamislaitteista, dokumenttien hallintajärjestelmistä ja IT-palveluista, joten voimme esitellä teille uusia työskentelytapoja vastaamaan nykyisiä tarpeitanne sekä tehostamaan dokumenttien hallintaa ja työnkulkuja. Mobiilitulostus, -skannaus ja -arkistointi: Konica Minoltan mobiilisovellukset mahdollistavat tietoturvallisen ja luotettavan pilvitulostuksen, skannauksen ja arkistoinnin. Langaton tulostus miltä tahansa mobiililaitteella on turvallista ja kätevää. Kollegat ja avustajat voivat hyödyntää työssään tablet-tietokoneita kuormittamatta yrityksenne IT-verkkoa tai tinkimättä tietoturvasta. Ennusteiden mukaan 90 % kaikista organisaatioista tukee mobiililaitteiden kautta ohjattavia operatiivisia sovelluksia jo kuluvan vuoden 2014 aikana. Luotettava todentamisen hallinta: Konica Minoltan sovellukset valvovat tietojen luovutusta ja käyttöoikeuksia, mikä on ensiarvoisen tärkeää arkaluonteisen informaation suojaamisessa ulkopuolisilta. Asiakirjojen digitalisointi: Paperidokumenttien luotettava, vaivaton ja turvallinen muuntaminen sähköisiksi tiedostoiksi nopeuttaa ja tehostaa oikeudellisten dokumenttien prosessointia, arkistointia ja myöhempää hakua.

3 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 3 Edut Konica Minoltan ratkaisut automatisoivat työnkulkuja ja tuovat yrityksellenne merkittäviä etuja. Johtava markkinatutkimusyhtiö Infotrends on arvioinut prosessien automatisoinnin hyötyjä asianajo- ja lakiasiaintoimistoille: Sopimusmenettely vauhdittuu (52,3 %) Kommunikointi asiakkaiden kanssa tehostuu (47,7 %) Nopeampi hakuprosessi (43,2 %) Viestintä asianajotoimistojen välillä tehostuu (34,1 %) Säännösten noudattaminen tehostuu (31,8 %) Yhteydet tuomioistuimiin ja oikeuslaitoksiin paranevat (31,8 %) Yksityisyyden ja tietojen suoja vahvistuu (27,3 %) Konica Minolta on asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani Konica Minolta Business Solutions -yhtiöllä on vuosien kokemus sovellusten toimittamisesta lainkäyttöalan yrityksille. Tarjoamamme dokumentinhallinnan ratkaisut kattavat alan erilaiset toiminnallisuus- ja tietoturvavaatimukset: Tietojen koskemattomuus ja eheys, yksityisyyden suoja, tietojen palautus Lainsäädäntömääräysten, ammatillisten normien ja yrityksen hallintotapojen noudattaminen Tuottavuuden kasvu ja palvelujen laadun kehittäminen Dokumenttien käsittelykulujen vähentäminen ja kustannusten läpinäkyvyys Yhteensopivuus IT-ympäristöön Koska organisaatiot eivät ole samanlaisia, Konica Minolta on erikoistunut räätälöityjen dokumentinhallintasovellusten toteuttamiseen. Asianajo- ja lakiasiaintoimistot arvostavat yhtiömme lainsäädäntöalan tuntemusta, innovatiivisuutta, tehtäviin paneutumista ja huipputeknologioita. Vuonna 2014 Buyers Lab Inc. (BLI) myönsi Konica Minoltan A3-monitoimijärjestelmille tavoitellun Line of the Year -palkinnon jo neljännen kerran peräkkäin. Annamme mielellämme lisätietoja teille soveltuvista palveluistamme!

4 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 4 NOPEA TALLENNUS JA ARKISTOINTI Perinteinen asiakaskansioiden käsittely ja arkistointi vievät kallista toimistotilaa ja tietojen haku on hidasta sekä työlästä. Alati kiristyvä kilpailu pakottaa asianajotoimistot uudistamaan prosessejaan sekä käyttämään henkilöstöä ja resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Näiden vaatimusten täyttämiseksi Konica Minolta tarjoaa dokumentinhallinnan sovelluksia kaikentyyppisen informaation talteenottoon, hallintaan ja hakuun. Tehokas ratkaisu Lakitoimiston assistentti voi skannata tai muuntaa päätös- ja oikeusasiakirjat muokattaviksi ja hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi ja tallentaa ne sähköiseen arkistoon. Assistentti pystyy myös räätälöimään kullekin dokumentille yksilöllisen työnkulun määrittämällä skannausosoitteen, tallennusmuodon ja jakeluohjeet vain yhtä painiketta painamalla Konica Minoltan monitoimijärjestelmän valintapaneelilla. Dokumentit voidaan indeksoida automaattisesti ja ohjata sähköisen arkiston valittuun kohteeseen, kuten työasemalle, Windows -verkkokansioon tai Microsoft SharePoint -ohjelmistoon ja muihin yrityssovelluksiin. Tietojen nouto sähköisestä arkistosta on yksinkertaista, sillä käyttövaltuudet omaava henkilö voi hakea tallennettuja dokumentteja niiden sisällön perusteella. Aikaa vievä kansioiden etsiminen arkistokaapeista on historiaa. Hyödyt Käytettävyys ja tietoturva: Aihekeskeinen dokumenttien hallinta Dokumenttien välitön saatavuus tiedusteluja, raportointia ja merkintöjä varten Päämiehiä koskevan aineiston ja kokouspöytäkirjojen automaattinen skannaus ja prosessointi Aihekohtaisen informaation saatavuus kattavasti ja nopeasti Tietojen palautus Roolipohjainen käyttöoikeuksien luominen Lisääntynyt tehokkuus: Paperidokumenttien mutkaton siirto sähköiseen muotoon Tiedot, asiakirjaluonnokset ja kansiot eivät katoa eivätkä tallennu virheellisesti Nopeutunut informaation haku Aukoton käytönvalvonta Kokousten, tiedotteiden ja dokumenttien valmistelut vievät entistä vähemmän aikaa Arvokasta toimistotilaa vapautuu muuhun käyttöön Konica Minoltan asiakkaat arvioivat säästävänsä 4-5 työtuntia viikossa tehostamalla tietojen talteenottoa, tallennusta ja arkistointia.

5 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 5 PROSESSOINTI JAKELU TIEDON TALTEENOTTO Dokumenttien prosessointi Työasema/Oma hakemisto Windows- tai Novellverkkokansiot Dokumenttien manuaalinen tai automaattinen indeksointi Tallennus PDF-, PDF/A-, TIFF-, JPEG-, excel- tai word-tiedostoksi Esikatselu Kehittyneet skannausasetukset, kuten tyhjän sivun poisto Tiedoston nimeäminen Kuvan korjaus OCR, alueellinen optinen tekstintunnistus Viivakoodin tunnistus Bates-leimaus Sähköposti Päämies- ja tapauskohtaiset kansiot Microsoft SharePoint Faksi Open text -faksipalvelin Lakiasiainsovellus Katselu Yhdistäminen Koostamien Merkinnät Suojaus Digitaalinen allekirjoitus Kustannusten kohdennus Nippuskannauksen jako osiin Sovellus yhdistää Konica Minoltan bizhub-järjestelmät lakiasiainhoitosovelluksiin, jolloin paperiasiakirjat voidaan ottaa talteen sekä jaella ja hallinnoida sähköisessä muodossa. Dokumenttien skannaus on helppoa, joustavaa ja tietoturvallista vain yhdellä napin painalluksella.

6 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 6 DOKUMENTTIEN YHTENÄISTÄMINEN Oikeusjuttujen valmisteluaineisto on yleensä peräisin eri lähteistä ja dokumentit ovat monentyyppisiä, kuten paperikopioita ja -tulosteita, toimisto-ohjelmilla laadittuja dokumentteja tai PDF-tiedostoja. Niiden muuntaminen, yhdistäminen ja tulostus on usein hidasta ja työlästä. Konica Minolta tarjoaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoille älykkäitä ratkaisuja, jotka vapauttavat henkilöstöresurssit tärkeämpiin tehtäviin. Tehokas ratkaisu Kun Konica Minoltan dokumentinhallintasovellus on asennettu, assistentin tehtäväksi jää vain paperiasiakirjojen skannaus tai aineiston muuntaminen sähköisiksi PDF-tiedostoiksi, jotka hän tarvittaessa liittää yhdeksi PDF-tiedostoksi. Tiedostot voidaan sitten lähettää sähköpostitse suoraan tuomioistuimeen, jolloin dokumenttien toimittaminen nopeutuu ja yksinkertaistuu merkittävästi. TIETOJEN TALTEENOTTO TYÖASEMA TULOSTUS/JAKELU Tulostus PDF Word Excel PPT TIFF, JPEG Työpöydän hallinta Haku Virtuaalikansiot Vedä ja pudota -toiminnot Tallennus SharePoint ERP-järjestelmät FTP Verkkokansiot PDF-tiedostojen hallinta ja prosessointi PDF-tiedostojen muokkaus PDF-tiedostojen yhdistäminen/jako Sivujen poisto Lähetys Sovellus tukee PDF-tiedostojen ja muiden tiedostojen luomista, järjestelyä, yhdistelyä, hakua ja muuntamista.

7 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 7 Edut Käytettävyys ja tietoturva: Tietojen välitön saatavuus lupamenettelyjä, todistelua tai dokumenttien siirtoa varten Dokumenttien automaattinen skannaus ja prosessointi Dokumenteista on käytettävissä aina uusimmat versiot Aihekeskeinen dokumenttien hallinta Roolipohjainen käyttöoikeuksien luominen Lisääntynyt tehokkuus: Dokumenttien vaivaton muuntaminen, yhtenäistäminen ja tulostus Tiedot, asiakirjaluonnokset ja kansiot eivät katoa eivätkä tallennu virheellisesti Nopeutunut informaation haku ja siirto Dokumenttien siirto tuomioistuimiin viipymättä Aukoton käytönvalvonta Dokumenttien yhdenmukaisuus Tutkimus osoittaa, että assistentilla kuluu neljä minuuttia vähemmän aikaa tunnissa tietojen hakuun ja tarkistukseen, kun käytössä on kehittynyt dokumentinhallintajärjestelmä. Vuosittain tämä kertautuu huomattavana ajansäästönä.

8 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 8 AINEISTON JAKELU VALMISTELUA VARTEN Kun useampi juristikollega valmistelee samaa oikeusjuttua, on sitä koskevat asiakirjat jaettava kaikille asianosaisille paperikopioina tai sähköisessä muodossa. Tällöin vaarana on asiakirjojen katoaminen tai niiden sisältö voi olla jo vanhentunut, mikä heikentää työskentelyn tuottavuutta ja asiakaspalvelun laatua. Tähän Konica Minolta tarjoaa ratkaisun, jolla asiakirjojen jakelu sujuu erittäin tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Tehokas ratkaisu Työntekijät, joilla on monitoimijärjestelmän käyttöoikeudet, voivat skannata ja muuntaa saapuneet dokumentit hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi ja tallentaa ne sähköiseen arkistoon suoraan Konica Minoltan monitoimilaitteen valintapaneelilta. Arkiston käyttöön oikeutetut henkilöt voivat sitten muutamassa sekunnissa noutaa dokumentteja tekstihaulla tai aakkosnumeerisella tunnisteella. Tiedostot on myös varmuuskopioitu, joten ne pysyvät aina tallessa. PDF-dokumentteihin voidaan helposti lisätä järjestysnumero, päiväys ja kelloaika, joilla todennetaan tiedostojen aitous. Samalla varmistetaan, että kaikilla oikeusjutun valmistelijoilla tai sen käsittelyyn osallistuvilla on käytössään samat dokumentit. Hyödyt Käytettävyys ja tietoturva: Aihekeskeinen dokumenttien hallinta Dokumenttien vakiintunut saatavuus prosessointia varten Tietojen palautus Roolipohjainen käyttöoikeuksien luominen Lisääntynyt tehokkuus: Nopeutunut dokumenttien haku Dokumenttien ajantasaisuus Dokumentit eivät katoa eivätkä tallennu virheellisesti Huippunykyaikainen dokumentinhallintajärjestelmä lyhentää informaation hakuun ja yhdistämiseen kuluvaa aikaa noin 4 työtuntia viikossa.

9 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 9 Hyödyt DOKUMENTTIEN VALMISTELU JA PROSESSOINTI Kun dokumenttien tiedostomuoto vaihtelee esimerkiksi paperikopioista sähköisiin Office- ja PDF-tiedostoihin, eri osapuolten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto voi olla tehotonta, kallista ja puutteellista. Konica Minolta tarjoaa dokumentinhallintaratkaisuja, joilla viestintä ja yhteistyö sujuvat ennennäkemättömän nopeasti ja joustavasti. Tehokas ratkaisu Dokumentinhallintasovellusta hyödyntämällä juristit, notaarit ja muut oikeusalan ammattilaiset voivat helposti lisätä dokumentteihin huomautuksia, merkintöjä, leimoja tai vesileimoja sekä muokata aineistoa tai korostaa tärkeitä tietoja. Kommentoija voi myös kätevästi tarkastella, järjestää, priorisoida ja päivittää merkintöjään suoraan kommenttiruudussa. Salasana ja digitaalinen allekirjoitus suojaavat luottamuksellista informaatiota ja sen jakelua. Sähköinen jakelu puolestaan vähentää asianajotoimistojen kustannuksia, sillä tärkeiden dokumenttien perille saapuminen määräaikaan mennessä voidaan varmistaa ilman lisäkuluja. Käytettävyys ja tietoturva: Tietojen välitön saatavuus lupamenettelyjä, todistelua tai dokumenttien siirtoa varten Dokumenttien automaattinen skannaus ja prosessointi Dokumenteista on käytettävissä uusimmat ja ajantasaiset versiot Aihekeskeinen dokumenttien hallinta Roolipohjainen käyttöoikeuksien luominen Lisääntynyt tehokkuus: Automatisoidut asiakirjatyönkulut Dokumenttien vaivaton muuntaminen, yhdistäminen ja tulostus Uusien dokumenttien nopea valmistelu Tiedot, asiakirjaluonnokset ja kansiot eivät katoa eivätkä tallennu virheellisesti Nopeutunut informaation haku ja siirto Dokumenttien siirto tuomioistuimiin viipymättä Aukoton käytönvalvonta Thomson Reuters in tutkimus osoittaa, että asianajajilta kuluu noin tunti lakiasiakirjan luonnosteluun, sillä muut tehtävät keskeyttävät usein kirjoitustyötä. Konica Minoltan asiakasyritykset arvioivat, että heidän juristinsa selviävät samasta työstä jopa 25 % lyhyemmässä ajassa, sillä aineiston haku ja valmistelu sujuvat entistä tehokkaammin.

10 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 10 TARPEIDEN KARTOITUS JA RATKAISUJEN TOTEUTUS Lakiasiainhoito on sekä työvaltaista että tietointensiivistä liiketoimintaa. Konica Minolta auttaa ohjaamaan ja optimoimaan asiakirjavirtoja niin, että yrityksenne aika ja resurssit vapautuvat lainopillisten neuvojen antamiseen ja asiantuntemustanne vaativiin tehtäviin. Enemmän aikaa asiakkaille Kaikentyyppiseen viestintään perehtynyt Konica Minolta pystyy tarjoamaan kehittyneitä teknologioita sekä älykkäitä ohjelmistoja ja räätälöityjä ratkaisuja, jotka merkittävästi helpottavat informaation saatavuutta, nostavat tehokkuutta, parantavat dokumenttien tietoturvaa ja vähentävät kustannuksia siirtämällä paperidokumentit sähköiseen muotoon. Tehokas ja tietoturvallinen dokumenttien prosessointi Konica Minoltan tavoitteena on pysyvä yhteistyökumppanuus. Sopimuksemme ovat joustavia, hinta/laatusuhteeltaan erinomaisia ja myynnin jälkeiset palvelumme ensiluokkaisia. Konica Minolta kytkee asentamansa laitteiston ja ohjelmistot nykyiseen toimintaympäristöönne ja kouluttaa henkilöstönne käyttämään monitoimijärjestelmiä tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Kattava jälleenmyyjä- ja huoltoverkostomme tarjoaa korkeatasoisia tukipalveluja, joilla varmistetaan monitoimijärjestelmien keskeytymätön käyttö. Kattava palveluvalikoima Konica Minolta luottaa yhteistyöhön asiakkaidensa kanssa, jolloin se voi paikallistaa ja arvioida toiminnalliset pullonkaulat ja kehittää organisaationne valmiuksia. Kerätty informaatio hyödynnetään toteutettaessa nykyisiä ja uusia teknologioita, jotka vähentävät dokumenttien ja niiden prosessointiin liittyviä kustannuksia, vauhdittavat investointien tuottoa, vahvistavat tietoturvaa ja nostavat koko organisaationne tuottavuutta ja tehokkuutta. Konica Minolta kutsuu tätä konseptiaan nimellä Optimized Print Services (OPS). OPS antaa kokonaiskuvan organisaation asiakirjatuotannosta, tietoturvasta, kuluista ja ympäristövaikutuksista nyt ja tulevaisuudessa. OPS-prosessi paljastaa myös säästökohteet ja investointitarpeet. Näin voimme toteuttaa ratkaisun, joka soveltuu täydellisesti tarpeisiinne ja tukee kaikin tavoin toimintaanne. OPS-ratkaisun hyödyt Vain yksi vastuullinen palveluntarjoaja Vähäinen hallinnoinnin työkuormitus, minimaalinen riski, keskeytymätön päivittäinen työskentely Kustannusten pienentäminen, esimerkiksi ohjaamalla tulostustyöt parhaiten soveltuvalle järjestelmälle Dokumenttien virheetön prosessointi Hallinnoinnin selkeytyminen Nopea ja vaivaton pääsy tarvittaviin dokumentteihin Dokumenttien tietoturvallinen tulostus, kopiointi ja skannaus Automatisoidut ja suojatut tiedonsiirtoprosessit Varmuus dokumenttien prosessointipalvelujen asianmukaisesta toimivuudesta Muutosten huolellinen ja vaiheittainen toteutus Kannattava ja pitkävaikutteinen sijoitus OPS-palvelut ovat kannattava sijoitus! OPS yhdistää konsultoinnin, laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönoton sekä käytännön taidot toteuttaakseen tutkittuun tietoon perustuvia kehittämisstrategioita, jotka vähentävät kustannuksia ja varmistavat prosessien häiriöttömän etenemisen.

11 LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 11 LIIKETOIMINNAN KESKEISET VASTUUT Vastuu tietoturvasta Konica Minoltan monitoimijärjestelmät täyttävät erittäin tiukat tietoturvanormit, esimerkiksi ISO 15408/EAL3-sertifioinnin, jotka rajoittavat järjestelmien käytön vain siihen oikeutetuille henkilöille. Tietoturvapalveluihin sisältyy: Kirjautumisen valvonta, jolloin tulostus käynnistyy vain PIN-koodilla tai salasanalla. Tapahtumaloki, johon tallentuvat kaikki käyttäjät ja heidän toimintansa. RAM-muistin ja kiintolevyn suojaus, jossa uusi tieto korvaa automaattisesti vanhan ja virran katkaisu tyhjentää muistin sisällön. Follow Me-tulostus, minkä avulla käyttäjä voi tulostaa millä tahansa monitoimijärjestelmällä kirjauduttuaan ensin valitsemalleen laitteelle. Skannattavan dokumentin suojaus salasanalla, joka vaaditaan aina asiakirjan avaamiseen ja käsittelyyn. Alkuperäisdokumenttiin piilotettu vesileima, joka paljastaa luvattoman kopioinnin tai jakelun. Verkon tietoturva, johon kuuluvat porttiliikenteen valvonta, SSL-asetukset ja siirrettävän tiedon salaus. Todennusmenetelmien luotettava ylläpito, jolloin tietojen luovuttamista ja käyttöoikeuksien asianmukaisuutta voidaan valvoa. Konica Minolta on kehittänyt monitoimijärjestelmiensä tietoturvaksi ainutlaatuisen palvelupaketin. Siihen sisältyvät jo laitteen käyttöönoton yhteydessä määriteltävät asetukset, joilla kaiken sähköisen informaation - data- tai asiakirjamuodossa olevan - luottamuksellisuus varmistetaan. Vastuu ympäristöstä Konica Minolta osoittaa ympäristövastuunsa suosimalla kestävän kehityksen strategioita ja ekologisia toimintatapoja tuotteidensa koko elinkaaren aikana. Pyrimme estämään ympäristön saastumista, vähentämään CO2-päästöjä, tukemaan kierrätysyhteiskuntaa ja suojelemaan biologista monimuotoisuutta. Nämä toimenpiteet pienentävät monitoimijärjestelmiemme ympäristövaikutuksia: Virrankulutuksen aleneminen: LED-skannerit ja eco-ajastin (virran kytkentä ja katkaisu sekä laitteen lepotilojen optimointi) nostavat järjestelmien energiatehokkuutta. Paperintuhlauksen eliminointi: Automaattinen tyhjien sivujen poisto, kaksipuolinen tulostus oletuksena, Follow Me -tulostus ja dokumenttien esikatselu vähentävät paperin kulutusta. Työviihtyvyys: Laitteiden hiljainen käyntiääni pitää toimistoympäristön miellyttävänä. Sitoutuminen kierrätykseen: Laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksessa on käytetty runsaasti kierrätysmateriaaleja ja laitteet tulostavat korkealaatuisille uusiopapereille. Vihreät innovaatiot: Lisääntynyt kierrätys- ja biomuovin hyödyntäminen Konica Minoltan tuotteiden valmistuksessa tukee luonnonvarojen järkevää käyttöä ja tehokasta suojelua. Lisätietoja ympäristöasioista osoitteessa:

12 Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4-kokoisille arkeille. Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmistä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta. Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoja ja teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tuotemerkit ja rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Konica Minolta -yhteistyökumppaninne Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Keilaranta 10 E Espoo Puh.: S-posti: 01/2014

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA KOULUTUS- TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSTYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 ASIAKIRJAPALVELUJEN TOTEUTUS ONNISTUU HELPOSTI Osaamisesta

Lisätiedot

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA Pankkitoiminnan kehittäminen PALVELUJEN OPTIMOINTI ON HELPPO TOTEUTTAA Rahoitusalan yrityksissä tuotetaan valtava määrä paperiasiakirjoja.

Lisätiedot

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Unity Document Suite, asiakirjojen skannaus ja jakelu Asiakirjojen

Lisätiedot

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA optimized print services MODERNIN TYÖYMPÄRISTÖN HAASTEET RATKAISTAAN YHTEISTYÖLLÄ! Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa

Lisätiedot

Viestinnän A4-monitoimikeskus

Viestinnän A4-monitoimikeskus bizhub C35 Viestinnän A4-monitoimikeskus Toimistojärjestelmä bizhub C35 bizhub C35, toimistojärjestelmä Viestintävalmiuksien verraton täydentäjä n bizhub C35 A4-värimonitoimilaite on äärimmäisen suorituskykyinen

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

YSoft SafeQ Suite. Moduulit

YSoft SafeQ Suite. Moduulit YSoft SafeQ Suite Kategoria Moduulit Tulostuksen hallinta Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tietoturva YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback

Lisätiedot

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT JULKAISUT TIETOTURVAKATSAUS TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT Tämän tietoturvakatsauksen sisältöä päivitetään jatkuvasti ja se on tarkoitettu ainoastaan Konica Minolta Business Solutions

Lisätiedot

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin KIP C7800 I CAD Designed KIP C7800 CAD DESIGNED Suurkokojen väritulostusjärjestelmä teknisiin ja tuotannollisiin tarpeisiin KIP C7800 on täydellinen

Lisätiedot

Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900

Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900 Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900 KIP 7700 KIP 7900 Laadun, monikäyttöisyyden ja luotettavuuden ylivoimaa KIP 7700 ja KIP 7900 ovat suurkokojen tulostamiseen kehitettyjä

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Max 38 sivua/min Suuri värillinen LCD-kosketusnäyttö Vaikuttava suorituskyky pakattuna pieneen

Lisätiedot

SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä

SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä 50/41 SIVUA/MIN MUSTAVALKOISENA JA VÄRILLISENÄ SUURI KOSKETUSNÄYTTÖ

Lisätiedot

MX-M450 MX-M350. Digitaaliset monitoimijärjestelmät OPTIMOI TYÖNKULKU TURVALLISELLA JA JOUSTAVALLA RATKAISULLA SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT

MX-M450 MX-M350. Digitaaliset monitoimijärjestelmät OPTIMOI TYÖNKULKU TURVALLISELLA JA JOUSTAVALLA RATKAISULLA SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT MX-M450 MX-M350 Digitaaliset monitoimijärjestelmät OPTIMOI TYÖNKULKU TURVALLISELLA JA JOUSTAVALLA RATKAISULLA SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT TULOSTUS KOPIOINTI VALINTA PARHAIDEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Nykyään

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, johtaja, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, johtaja, UniComm Consulting, LLC Kustannusten ja resurssien säästäminen yhdistetyn viestinnän ratkaisuilla Tietoja siitä, kuinka vaikeaan taloustilanteeseen voidaan reagoida ennakoivasti yhdistetyn viestinnän ansiosta ja kuinka yritys

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE 2 T-DOC OTTAKAA KOMENTO VIEKÄÄ TOIMINTANNE UUDELLE TASOLLE Useilla sairaaloilla ei ole yleiskuvaa instrumenteistaan, mikä ei ainoastaan aiheuta

Lisätiedot

Yli 40 vuotta innovaatioita

Yli 40 vuotta innovaatioita Ammattilaisten sanelujärjestelmät Yli 40 vuotta innovaatioita Printed in Germany OIME Id. No. E0461834 Hab 08/2009 FI Wendenstr. 14 18, D-20097 Hamburg, Germany P.O. Box 10 49 08, D-20034 Hamburg, Germany

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot