YSoft SafeQ Suite. Moduulit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSoft SafeQ Suite. Moduulit"

Transkriptio

1 YSoft SafeQ Suite Kategoria Moduulit Tulostuksen hallinta Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tietoturva YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback YSoft SafeQ Scan Management YSoft SafeQ Rule-based Printing YSoft SafeQ Mobile Print

2 TULOSTUKSEN HALLINTA JA KUSTANNUSSEURANTA YRITYSYMPÄRISTÖSSÄ YSoft SafeQ on erittäin skaalautuva ja monipuolinen tulostuksen ja kustannusten hallintaohjelmisto, jonka tehokkuus ja joustavuus eivät jätä toivomisen varaa. Tämä modulaarinen sarja on mukautettavissa täsmälleen käyttäjiensä yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi YSoft SafeQ -moduuleja voidaan hankkia ja hyödyntää joko erikseen tai vapaasti yhdistellen. Tänä päivänä tuottavuuden ja tehokkuuden nostaminen sekä samalla kustannusten karsiminen ovat suuria haasteita kaikissa yritysympäristöissä. YSoft SafeQ Suite tukee laajasti organisaation tavoitetta hallita koko tulostusympäristöä. YSoft SafeQ on kehitetty laitteiden ja käyttäjien keskitettyyn hallintaan, tulostustöiden jäljittämiseen, raportointiin ja käyttäjäkohtaisten tulostussääntöjen määrittelyyn. YSoft SafeQ mahdollistaa kaikkien tulostustöiden ja niihin liittyvien tapahtumien hallinnoinnin ja kirjauksen keskitetysti yhdeltä työasemalta oli sitten kyseessä itsenäinen ja pelkästään Follow Me -tulostusta tarvitseva toimisto tai kansainvälinen yritys lukuisine toimipisteineen, joissa dokumentteja jaellaan ja tulostetaan maailmanlaajuisesti. YSoft SafeQ Suite -ohjelmistosarjan käyttöönotolla saavutetaan tulostusympäristön tehostamiselle asetetut tavoitteet. Yritys pyrkii karsimaan suoria ja välillisiä tulostuskustannuksia. Silti henkilöstön on voitava tulostaa ja kopioida aina tarvittaessa, eikä esimerkiksi laitehäiriö saa keskeyttää työskentelyä. On tärkeää selvittää, kuka tulosti, mitä, missä, milloin ja kuinka paljon. Samalla tulostaminen halutaan rajoittaa vain työhön liittyviin dokumentteihin ja kaikki kustannukset kohdennetaan niiden aiheuttajille. Tulostusympäristön tietoturva on varmistettava estämällä ulkopuolisilta pääsy luottamuksellisiin dokumentteihin ja yritystietoihin. Käyttäjien on voitava vapauttaa tulostustyönsä missä tahansa yrityksen eri osastoilla ja toimipisteissä. YSoft SafeQ on oikea ratkaisu, kun päämääränä on yrityksen koko tulostusympäristön mahdollisimman tehokas hallinnointi ja suojaus!

3 YSoft SafeQ SUITE 3 YSoft SafeQ Suite Modulaarinen YSoft SafeQ on erittäin näppärä tulostuksen hallintasovellus, joka joustavasti ja monipuolisesti ottaa huomioon jokaisen käyttäjän tarpeet. Yrityksen palvelimelle asennettu YSoft SafeQ jäljittää kaikki verkkotulostustapahtumat. Monitoimijärjestelmien ja verkkotulostinten lisäksi tapahtumien seuranta ja kirjaaminen voidaan ulottaa myös paikallistulostimiin. Näin valvonta ja läpinäkyvyys toteutuvat kattavasti ja antavat vastauksen kysymykseen, kuka tulosti, mitä, milloin ja millä laitteella. YSoft SafeQ Suite on intuitiivinen ylläpidon verkkokäyttöliittymä, jonka näkymää voi vapaasti muokata. Tulostusympäristön toimintojen hallinnointi ja omaksuminen sujuu mutkattomasti helposti. Käyttäjien tietoturva on huomioitu, sillä turvatulostus estää tulosteiden unohtumisen luovutustasolle, josta ne voisivat päätyä vääriin käsiin. YSoft SafeQ Suite sisältää kaikkiaan seitsemän eri moduulia, jotka yhdessä varmistavat maksimaalisen joustavuuden ja skaalautuvuuden: YSoft SafeQ Authentication: Käyttäjä voi tunnistautua valitsemalleen monitoimijärjestelmälle joko käyttäjätunnuksella ja salasanalla, PIN-koodilla tai henkilökortilla ja varmistaa näin tietoturvallisen tulostuksen. YSoft SafeQ Print Roaming: Käyttäjät voivat lähettää tulostettavat työnsä mille tahansa organisaation toimitiloissa sijaitsevalle verkkotulostimelle ja vapauttaa työt aina tarvittaessa. YSoft SafeQ Reporting: Moduuli jäljittää ja kirjaa kaikki tulostustyöt ja tarjoaa näin käytännöllisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat selvittää, kuka tulosti, mitä, missä ja milloin. YSoft SafeQ Chargeback: Välttämätön moduuli oppilaitoksille ja projektiluonteisiin tehtäviin, joissa kaikki tulostus-, skannaus- ja kopiokustannukset veloitetaan niiden aiheuttajilta. YSoft SafeQ Scan Management: Tarjoaa runsaasti erityyppisiä skannaustyönkulkuja, kuten skannaus omaan tai muuhun hakemistoon, skannaus sähköpostiin ja pikaskannaus. Vakiotoimintojen lisäksi käyttäjät voivat luoda omia ja mukautettuja skannaustyönkulkuja. YSoft SafeQ Rule-based Printing (RBP): Sisältää ylläpitotyökalut, joilla määritetään yksilöllisiä käyttöoikeuksia esimerkiksi rajoittamalla väritulostusta tai sallimalla tulostus vain kaksipuolisena. YSoft SafeQ Mobile Print: Mobiilitulostus, jolla käyttäjät lähettävät dokumentit sähköpostitse tai verkkosovelluksesta ja työt voidaan tuottaa valitulla tulostimella aina tarvittaessa.

4 YSoft SafeQ AUTHENTICATION 4 KÄYTTÄJÄVARMENNUS ESTÄÄ LUVATTOMAN TULOSTUKSEN Dokumenttien ja luottamuksellisten tietojen suojaus on suuri haaste, jonka organisaatiot ennemmin tai myöhemmin kohtaavat. Ulkopuolisten pääsy monitoimijärjestelmille ja tulostimille estetään tehokkaasti edellyttämällä käyttäjiltä kirjautumista PIN-koodilla, henkilökortilla tai salasanalla ennen tulostuksen, kopioinnin tai skannauksen aloittamista. Tulostusympäristöä ja sen käyttöä on voitava valvoa aukottomasti. Tulosteiden unohtuminen luovutusalustoille on ehdottomasti estettävä. Ulkopuolisten mahdollisuus lähettää skannattuja dokumentteja ulos yrityksestä on estettävä. Koko organisaatio hyötyy asianmukaisesti toteutetusta varmennusmenetelmästä, joita ovat PIN-koodi, henkilökortti sekä käyttäjätunnus ja salasana. Tietoturvasovellus varmistaa, että: Ratkaisu: YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Authentication tallentaa tulostustyöt YSoft SafeQ -palvelimelle, kunnes käyttäjä kirjautuu valitsemalleen monitoimijärjestelmälle ja vapauttaa työnsä. Näin tulostetut dokumentit eivät unohdu luovutusalustalle tai ne eivät joudu vääriin käsiin. Vain töiden tekijällä on mahdollisuus vapauttaa ja tulostaa työnsä suoraan monitoimijärjestelmältä. Ylläpito voi määritellä, kuinka kauan töitä säilytetään palvelimella ennen niiden poistamista. yritystiedot ja luottamukselliset dokumentit ovat ja pysyvät ulkopuolisten ulottumattomissa. tietoturvamurrot estetään sallimalla laitteille kirjautuminen vain käyttöoikeuden saaneille. käyttäjiä ja heidän tulostusmääriään voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tietoturvallinen tulostusympäristö: Sovellus estää luotettavasti monitoimijärjestelmien ja tulostinten luvattoman käytön. Varmennusmenetelmät: Vaihtoehtoisia kirjautumistapoja, kuten henkilökortti, PIN-koodi sekä käyttäjätunnus ja salasana. Keskitetty käyttöoikeuksien hallinta: Ylläpito määrittelee käyttöoikeuksia koskevat asetukset kätevästi verkkoselaimelta.

5 YSoft SafeQ PRINT ROAMING 5 TULOSTAMISEN VAPAUTTA Kansainvälisten organisaatioiden ja yritysten on varmistettava kaikkien toimintojensa joustava sujuminen. Dokumenttituotannon ja -hallinnan osalta tämä tarkoittaa, että yhdessä toimipisteessä laadittuja dokumentteja voidaan myös käsitellä ja tulostaa muualla sijaitsevissa toimistoissa. Dokumenttituotannon ei tule rajoittua ainoastaan yhteen rakennukseen tai toimitilaan. Henkilöstön on voitava lähettää tulostustyöt yhdestä toimipaikasta, mutta vapauttaa dokumentit tarpeen vaatiessa muualla. Tämä sovellusmoduuli nostaa työskentelytehoa koko tulostusympäristössä maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta. Hajautettu tulostusympäristö antaa käyttäjille mahdollisuuden dokumenttien tulostamiseen aina oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Samalla IT-ylläpito voi kätevästi ja keskitetysti valvoa sekä hallinnoida koko tulostusympäristöä. Verkkovierailuna tulostaminen lisää joustavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta koko organisaatiossa ja hyödyt kohdistuvat kaikille. Kätevä ja aikaa säästävä töiden tulostus valitulla laitteella riippumatta toimitilan sijainnista. Toistuvasti tarvittavat dokumentit voidaan tallentaa suosikeiksi, jolloin niiden tulostus on helppoa ja nopeaa. Tulostusjonojen jakaminen tehostaa tiimien ja osastojen välistä yhteistyötä. Ratkaisu: YSoft SafeQ Print Roaming* YSoft SafeQ Print Roaming antaa käyttäjille mahdollisuuden tulostustöiden ohjaamiseen mille tahansa organisaation monitoimijärjestelmälle, jolla he sitten tulostavat työt aina tarvittaessa. Tulostava laite voi sijaita yrityksen muussa toimipisteessä, rakennuksessa tai jopa toisella mantereella. Käyttäjät voivat vapauttaa työnsä kaikkialla ja ilman maantieteellisiä rajoituksia. YSoft SafeQ tarjoaa tämän toiminnon hyödyntämällä ainutlaatuista teknologiaa, jolla tiedot siirtyvät nopeasti ja tehokkaasti silti yrityksen tietoverkkoa kuormittamatta. * vaatii YSoft SafeQ Authentication -moduulin Joustava tulostustöiden vapautus: Käyttäjät voivat tulostaa dokumenttinsa millä tahansa organisaation verkkoon kytketyllä laitteella. Tulostusjonon jakaminen: Työryhmien toiminta helpottuu, kun ryhmien jäsenet voivat tulostaa ja tarkastella yhteisiä dokumentteja. Suosikit: Usein tulostettavat dokumentit voidaan tallentaa suosikeiksi ja tulostaa ne suoraan ilman työasemalta lähettämistä.

6 YSoft SafeQ REPORTING 6 TULOSTUKSEN VALVONTA PITÄÄ KUSTANNUKSET KURISSA Organisaatio voi pysyvästi vähentää kustannuksia valvomalla työntekijöidensä tulostuskäyttäytymistä ja tulostuksen kokonaistehokkuutta. Budjettien kurissa pitäminen vaatii tulostuskustannusten valvontaa. Tulostuskustannukset on kohdennettava niistä vastaaville tahoille: käyttäjille ja osastoille. On luotava automaattinen ja koko organisaation käsittävä raportointijärjestelmä. Yritysjohdolle on toimitettava kattavat ja selkeät raportit. Ennen todellisten tulostuskustannusten analysointia kerätään täsmälliset tiedot kaikesta tulostustoiminnasta ja selvitetään, missä ja miten kustannukset syntyvät. Tämä vaatii jokaisen tulostustyön jäljittämistä. Raporttien sisältämä oleellinen informaatio tukee kustannusseurantaa ja automaattinen, säännöllinen ja ajantasainen raportointi lisää myös käyttömukavuutta ja avoimuutta. Yksityiskohtaiset raportit auttavat tulostuksen kokonaistehokkuutta optimoitaessa. Automatisoitu raportointi ja raporttien kohdennettu jakelu sähköpostitse säästävät IT-ylläpidon aikaa. Yritysjohdolle räätälöityjen ja laajojen hallinnointikatsausten kokoaminen sujuu nopeasti. Yhteiskunta- ja ympäristövastuuraportit havainnollistavat, kuinka paljon YSoft SafeQ -sovellusta käyttävä organisaatio säästää luonnonvaroja. Ratkaisu: YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Reporting on keskitetysti käyttöönotettava raportointityökalu, joka pistää tulostuskustannukset kuriin. Sovellus jäljittää tulostusympäristön kaikki toiminnot ja tuottaa niistä tarkat erittelyt taulukoiden ja graafisten esitysten muodossa. YSoft SafeQ valvoo kaikkea tulostusta, kopiointia ja skannausta* ja se taltioi jokaista työtä koskevat tiedot, kuten nimen, päivämäärän, sivumäärän, väripeiton ja esikatselukuvan työn ensimmäisestä sivusta. Näistä tiedoista on helppo yhdistellä täydellisiä raportteja vain muutamalla klikkauksella. Myös hallinnointiraporttien tuottaminen on vaivatonta ja ne tarjoavat hyödyllisen ja kattavan katsauksen koko tulostusympäristöstä ja sen kustannusrakenteesta joko kustannuspaikka-, laite- tai käyttäjäkohtaisesti. YSoft SafeQ -sovelluksen ympäristöraportit havainnollistavat, kuinka tulostamiseen kohdistetut säästöt vähentävät puun ja veden kulutusta ja alentavat CO 2 -päästöjä. Tarkasteluajanjakso voi olla vuosi, neljännesvuosi tai kuukausi ja raportteihin voidaan liittää yrityksen logo. Raporttien jakelua helpottaa niiden muuntaminen yleisimpiin tiedostomuotoihin, kuten PDF, HTML tai DOC. * Vaatii YSoft SafeQ Scan Management -moduulin Valvonta ja raportointi: Raporttien luominen automaattisesti tai tarpeen mukaan kaikista tulostus-, kopio- ja skannaustapahtumista*. Ympäristöraportit: Jäljittävät ja havainnollistavat sovelluksen myönteiset ympäristövaikutukset, kuten luonnonvarojen säästäminen. Hallinnointikatsaukset: Antavat selkeän kokonaiskuvan koko tulostusympäristöstä. Räätälöidyt raportit: Raportteja voidaan räätälöidä omiin tarkoituksiin parhaiten soveltuviksi.

7 YSoft SafeQ CHARGEBACK 7 TULOSTUSPALVELUJEN SUJUVA VELOITUS Oppilaitokset, kirjastot ja monet muut organisaatiot tarjoavat tulostus-, kopio- ja skannauspalveluja, joista niiden on veloitettava käyttäjiä. Tulostus-, kopio- ja skannauspalvelujen maksuton käyttö tulee estää. Eri käyttäjäryhmille on voitava soveltaa palvelujen yksilöllistä hinnoittelua. Käyttäjille on tarjottava tilisaldojen lataamiseen vaihtoehtoisia tapoja, kuten maksujärjestelmä (PayPal) tai käteinen raha. Käytännössä oppilailla, opettajilla, luennoitsijoilla ja muulla henkilö- ja käyttäjäkunnalla on oma tili, jonka avulla tulostuspalveluja käytetään ja niistä maksetaan. Näin eri käyttäjäryhmille voidaan soveltaa toisistaan poikkeavia tulostus-, skannaus- ja kopiohinnastoja tai palvelut ovat kokonaan maksuttomia. Esimerkiksi henkilökuntaa ei todellisuudessa veloiteta palveluista, mutta opiskelijat ja muut käyttäjät tarvitsevat vaivattoman menetelmän tilisaldonsa lataamiseen. Kätevin ratkaisu on yksi tili ja kortti, jotka oikeuttavat palveluihin koko organisaation alueella esimerkiksi yliopiston kampuksella. Ratkaisun etuja ovat: joustavuus ja järjestelmän ylläpitotyön väheneminen, sillä eri käyttäjille, kustannuspaikoille ja/tai tulostuslaitteille voidaan määrittää yksilölliset palveluhinnastot. aikaa säästävä ja mutkaton palvelujen veloittaminen tileiltä, sillä online-palvelut eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Ratkaisu: YSoft SafeQ Chargeback YSoft SafeQ Chargeback -sovelluksella käyttäjät lataavat kätevästi saldoa tileilleen, joilta he myös maksavat organisaation tarjoamia muitakin palveluja esimerkiksi yliopiston ruokalassa tai kahvilassa. Käyttäjät voivat hyödyntää kaikkia tulostuspalveluja ja maksaa vain tulostamistaan sivuista sekä vapauttaa työnsä tietoturvallisesti miltä tahansa verkkotulostimelta. YSoft SafeQ Chargeback tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tilisaldojen lataukseen: Palvelupiste: Maksu suoritetaan käteisellä palvelupisteen hoitajalle, joka hyvittää summan käyttäjän tilille. Itsepalvelu: Käyttäjä lataa tililleen saldoa käteisellä YSoft SafeQ -maksulaitteella. Luottokortti: Käyttäjä lataa tilisaldoa PayPal -maksujärjestelmän kautta. Yksilöllinen veloitus: Käyttäjiltä veloitetaan automaattisesti sopimuksen mukainen hinta tulosteista, kopioista ja skannauksesta. Useita hinnastoja: Eri käyttäjille, kustannuspaikoille, laitteille ja/tai tulostustöille voidaan soveltaa erilaisia hinnastoja. Vaihtoehtoja tilisaldon lataukseen: Käyttäjät voivat ladata tilisaldonsa verkkopalvelussa, maksulaitteella tai palvelupisteessä. Integroitu tili: Opiskelijat ja muut käyttäjät voivat hyödyntää samaa tiliään tulostukseen, kopiointiin ja oppilaitoksen tarjoamiin erilaisiin palveluihin.

8 YSoft SafeQ SCAN MANAGEMENT 8 SKANNATTUJEN DOKUMENTTIEN KÄTEVÄ JAKELU JA LÄHETTÄMINEN Tulostamisen sekä tapahtumien kirjauksen ja kohdentamisen ohella skannaus on tärkeä osa dokumenttien kokonaisvaltaista hallintaa. Skannausvalmiudet ovatkin välttämättömiä asiakirjatyönkulkuja tehostettaessa. Skannaustapahtumat on jäljitettävä ja kohdennettava tulostustöiden tavoin. Jakelun nopeuttamiseksi käyttäjien on voitava skannata dokumenttinsa suoraan sähköpostiin tai omaan kansioon. Dokumenttien myöhempi ja joustava prosessointi vaatii metatietojen mutkatonta lisäämistä skannauksen yhteydessä. Skannaustyönkulut auttavat dokumenttiprosessien automatisoinnissa. Tehokkaat ja kattavat skannaustoiminnot helpottavat dokumenttien lähetystä ja jakelua kaikkialle asianosaisille organisaatiossa. Ratkaisusta hyötyvät sekä yritys että sen henkilökunta. Skannaustyönkulujen räätälöinti yksinkertaistaa ja tehostaa päivittäisiä toimistorutiineja. Skannaustyönkulku käynnistyy nopeasti yhdellä pikapainikkeen klikkauksella, jolloin käyttömukavuus paranee ja työskentely on miellyttävää. Ratkaisu: YSoft SafeQ Scan Management* YSoft SafeQ ei pelkästään valvo ja jäljitä kaikkia tulostustapahtumia, vaan ulottaa toiminnallisuuden myös skannaukseen. YSoft SafeQ Scan Management -moduuli tarjoaa kehittyneitä skannausominaisuuksia, kuten pikaskannaus, skannaus kotihakemistoon ja sähköpostiin sekä yksilöllisten skannaustyönkulkujen määrittely, jotka koskevat tiettyjä laitteita, toimipaikkoja, käyttäjiä, käyttäjärooleja ja osastoja. Erityistarpeita varten on tarjolla Scan-to-Script-toiminto, jolla skannauksen tietyt työvaiheet suoritetaan automaattisesti. * Vaatii YSoft SafeQ Authentication -moduulin Ennalta määritellyt skannausosoitteet: Skannaus omaan kansioon tai sähköpostiin vain yhdellä klikkauksella Mukautetut skannaustyönkulut: Yksilöllisten skannaustoimenpiteiden määrittely ja automatisointi Skannauksen valvonta: Skannaustöiden jäljitys ja veloitus tapahtuu tulostus- ja kopiotöitä vastaavalla tavalla.

9 YSoft SafeQ RULE-BASED PRINTING 9 SÄÄNTÖPOHJAINEN TULOSTUS VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA Sääntöpohjainen tulostus antaa yrityksille erinomaiset valmiudet tulostusympäristön tehokkaaseen hallintaan, jonka tarkoituksena on merkittävästi vähentää tulostuksen kokonaiskustannuksia. Tulostuskustannuksia on karsittava valvomalla ja ohjaamalla henkilöstön tulostuskäyttäytymistä. Väriainekuluja halutaan pienentää väritulostusta vähentämällä. Jos sähköpostiviestin tulostus on välttämätöntä, se voidaan tulostaa vain mustavalkoisena. Kaksipuolinen tulostus määritetään oletusasetukseksi ja vain tietyille käyttäjille annetaan oikeus poiketa tästä säännöstä. Yritykset hyötyvät mahdollisuudesta asettaa erilaisia tulostussääntöjä, jotka varmistavat tehokkaan ja taloudellisen tulostuksen ja joita voidaan soveltaa yksittäisille käyttäjille, eri käyttäjäryhmille tai kokonaisille osastoille. Asetetut säännöt liittyvät yleensä käyttäjän työnkuvaan tai asemaan yrityksessä, ja käyttäjä voi esimerkiksi saada valtuudet väritulostukseen tai yksipuolisiin tulosteisiin. Tietyissä tulostusympäristöissä saattaa olla myös tarvetta valvoa käytettäviä paperikokoja, dokumenttityyppejä tai työkohtaista maksimisivumäärää. Töiden ohjaus tietyille tulostusjärjestelmille tai tulostamisajankohtien rajaus ovat myös mahdollisia. Sääntöpohjaisen tulostuksen edut ovat kiistattomat. Kokonaiskustannusten tehokas karsinta tulostamiseen sovellettavilla erityissäännöillä, kuten sallimalla vain mustavalkotulostuksen. Koko laitekannan hyödyntäminen ohjaamalla tulostustyöt niiden tuottamiseen parhaiten soveltuvalle järjestelmälle, esimerkiksi isot tuotantosarjat suurvolyymitulostimille. Luottamuksellisuuden varmistus suojaamalla arkaluonteista tai kriittistä informaatiota sisältävät dokumentit vesileimatunnisteella. Ratkaisu: YSoft SafeQ Rule-based Printing YSoft SafeQ Rule-based Printing -moduuli vähentää tulostuskustannuksia nopeasti, tehokkaasti ja varmasti. Valittavana on runsaasti erilaisia käyttäjärooleja joko yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille. YSoft SafeQ soveltaa sitten valittuja sääntöjä näiden käyttäjien tai ryhmien kaikkiin tulostustöihin. Jos työ ei vastaa annettuja ehtoja, se hylätään, ja käyttäjä saa ilmoituksen hylkäämisestä. YSoft SafeQ Rule-based Printing on täydellinen työkalu tulostuskustannusten hallintaan ja kurissa pitämiseen. Ennalta määritellyt tulostussäännöt: Yksilöllisiä tulostussääntöjä voidaan kohdentaa tietyille käyttäjille tai kokonaisille osastoille ja sääntöjä sovelletaan välittömästi käyttäjän kirjautuessa laitteelle ja aloittaessa tulostamisen. Suojaus vesileimalla: Vesileimatunniste varmistaa arkaluonteisten dokumenttien luottamuksellisuuden. Automaattiset viestit: Käyttäjä saa välittömästi ilmoituksen, jos tulostustyön asetukset ovat määriteltyjen sääntöjen vastaisia.

10 YSoft SafeQ MOBILE PRINT 10 JOUSTAVA JA TEHOKAS MOBIILITYÖSKENTELY Tämän päivän joustava ja innovatiivinen työympäristö ei enää rajoitu toimistopöydän ääreen. Yhä useampi työntekijä hyödyntää mobiililaitteita myös työtehtävissään. Henkilökunnan ja erityisesti paljon matkustavan myyntihenkilöstön mahdollisuuksia tulostamiseen on lisättävä ja ne on ulotettava yrityksen kaikkiin toimipisteisiin. Dokumentit on voitava tulostaa yrityksen eri toimipisteissä ja lyhyelläkin varoitusajalla kuten viime hetken dokumentaatio juuri ennen tärkeää kokousta. Heti, kun yritys mahdollistaa työntekijöidensä mobiilityöskentelyn hankkimalla heille älypuhelimet tai tabletit, vaatimuksiin sisältyy myös mobiilitulostus. Tämä antaa työntekijöille valmiudet tulostustöiden lähettämiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Tulostimelle kirjauduttuaan he voivat sitten välittömästi käsitellä dokumenttejaan. Jos mobiilikäyttäjät eivät ole sitoutuneet Microsoft Office - tai LibreOffice-ohjelmistoon, on mobiilityöskentely entistäkin houkuttelevampi ja kustannustehokkaampi myös yritykselle. Mobiilityöskentelyn tyypillisiä etuja ovat: Mobiilikäyttäjät voivat lähettää tulostustyönsä ajasta tai paikasta riippumatta, joten käyttäjillä on vapaus työskennellä missä tahansa. Riippumattomuus työskentelypaikan sijainnista laajentaa liikkuvuutta ja joustavuutta sekä nostaa samalla kokonaistehokkuutta ja tuottavuutta. Erittäin kätevä ja helppo sähköpostin lähetys sekä tulostustöiden lataus verkkoon ovat käteviä ja säästävät aikaa, sillä lisäsovelluksia ei tarvita. Ratkaisu: YSoft SafeQ Mobile Print YSoft SafeQ Mobile Print tarjoaa kaikki nykyaikaisen mobiilityöskentelyn edut. Käyttäjä voi käynnistää tulostuksen milloin ja missä tahansa ja poimia sitten dokumentit valitsemaltaan tulostimelta. Sisäisen muuntimen ansiosta ei MS Office - tai LibreOffice-sovelluksia tarvita, mikä pienentää kustannuksia. YSoft SafeQ Mobile Print nostaa merkittävästi tehokkuutta ja vapauttaa käyttäjät tulostamaan muualtakin kuin vain työasemalta. Mobiilitulostus: Mobiililaitteilta tulostus on joustavaa ja tuottavaa Dokumenttien sujuva lähetys: Sähköpostitse tai verkkoon lataamalla Dokumenttien konvertointi: Sulautettu dokumenttien muunnin tekee Microsoft Officeja LibreOffice-ohjelmat tarpeettomiksi

11 YSoft SafeQ MOBILE PRINT 11 TYÖNKULKU TURKU Keskitetty raportointi Verkotettu monitoimijärjestelmä ID kortti Sähköposti HELSINKI Tietojen siirto verkkoon YSoft SafeQ -palvelin Töiden siirto eri toimipisteisiin Verkotettu monitoimijärjestelmä User name Käyttäjänimi/ salasana Työasema OULU PIN koodi Verkotettu monitoimijärjestelmä YSoft-maksujärjestelmä

12 YSoft SafeQ SUITE 12 Tulostuksen hallinta Tarjoaa keskitetyn valvonnan tulostusjonoihin ja niiden ominaisuuksiin, jotta tulostuskuorma pysyy tasapainossa ja tulostaminen on yrityksen tulostuspolitiikan mukaista. Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tulostuskustannusten todellinen läpinäkyvyys saavutetaan helposti keskitetyllä hallinnolla sekä työryhmä- ja kustannuspaikkakohtaisten tulostusbudjettien tarkalla seurannalla. Tietoturva Selkeiden käyttöoikeussääntöjen määrittely ja käyttäjien toiminnan keskitetty valvonta estävät luvattoman pääsyn yrityksen järjestelmiin ja luottamuksellisiin tietoihin Konica Minoltan sovellusportfolio koostuu kahdestatoista kategoriasta. Lisätietoja kategorioista ja sovelluksista saat skannaamalla tämän QR-koodin. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Keilaranta 10 E ESPOO Puh /2014

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu.

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. SafeQ Tulostuksen hallintaohjelmisto MAKSIMOI TULOSTUSYMPÄRISTÖSI SUORITUSKYKY Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. Optimoidut tulostusratkaisut.

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions TIEDÄTKÖ, MISSÄ YRITYKSESI AVAIMET OVAT JUURI NYT? Traka tietää ja kertoo sinullekin Traka on sähköinen avainhallintajärjestelmä.

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA AUTTAA TYÖNTEKIJÖITÄ SÄÄSTÄMÄÄN AIKAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA AUTTAA TYÖNTEKIJÖITÄ SÄÄSTÄMÄÄN AIKAA NELJÄ HELPPOA TAPAA AUTTAA TYÖNTEKIJÖITÄ SÄÄSTÄMÄÄN AIKAA Silminnähtävä ero joka päivä Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely.

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely. a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas. Miten: Kopiointi. Digitaalilähetys. Faksi. Töiden tallentaminen

HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas. Miten: Kopiointi. Digitaalilähetys. Faksi. Töiden tallentaminen HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas Miten: Kopiointi Digitaalilähetys Faksi Töiden tallentaminen www..com/support/cljcm3530mfp www..com/go/usemymfp Pikaopas - yhteenveto Sivu Miten? Toimet 1 Mustavalko-

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy Vastuullinen - Pelisäännöt Joinia Oy Näiden pelisääntöjen tehtävänä on ohjata Vastuullinen palvelun toimintaa, ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Pelisääntöihin liittyvien ohjeistusten ja ehtojen tavoitteena

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

OHJEITA TULOSTAMISEEN

OHJEITA TULOSTAMISEEN OHJEITA TULOSTAMISEEN Ver. 1.3 22.10.2012 LYHYT OPPIMÄÄRÄ TULOSTUSSALDON TARKISTAMINEN Näet käytössäsi olevan tulostussaldon määrän työpöydälläsi olevasta Print account kuvakkeesta, katso kuva: Tuplaklikkaamalla

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ

AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ÄLYKÄS AVAINKAAPPI - TRAKA TOUCH TIEDÄTKÖ, MISSÄ YRITYKSESI AVAIMET OVAT JUURI NYT? Traka tietää ja kertoo sinullekin

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

Exchange sähköpostitilin luominen Microsoft Outlook 2003: een

Exchange sähköpostitilin luominen Microsoft Outlook 2003: een Exchange sähköpostitilin luominen Microsoft Outlook 2003: een 2008-02 / PR Kotikoneet ja kannettavat tietokoneet ( käytetään välityspalvelinta ) Vaihtoehtoisesti: 1. Koneessa ei ole Microsoft Outlookia

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje Tulostuksen hallinta-asetusten ohje SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA............................................................................ 2 TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO.....................................................................

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

NetTikon PANKKI. käyttöohje

NetTikon PANKKI. käyttöohje Toukokuu 2016 1 (17) NetTikon PANKKI käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) 1 Aloitus... 3 1.1. Kirjautuminen sisään... 3 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 4 1.4. Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin (http://www.seututarjotin.fi) Opo info 22.3.2012 Minna Helynen PAOK Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelma minna.helynen@tampere.fi http://paokhanke.ning.com

Lisätiedot

Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista

Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista Luottotietokyselyissä, jotka kohdistuvat ruotsalaisiin kuluttajiin tai henkilöyhtiöihin tarvitaan tietojen loppukäyttäjän

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla.

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Vastaajan hallinnointi Omilla Sivuilla Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Jos sinulla ei ole salasanaa tai

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 VAIVATONTA TULOSTAMISTA Uudelleentäytettävillä Epson EcoTank -tulostimilla voit tulostaa laadukkaasti ja vaivattomasti erittäin

Lisätiedot

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot