YSoft SafeQ Suite. Moduulit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSoft SafeQ Suite. Moduulit"

Transkriptio

1 YSoft SafeQ Suite Kategoria Moduulit Tulostuksen hallinta Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tietoturva YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback YSoft SafeQ Scan Management YSoft SafeQ Rule-based Printing YSoft SafeQ Mobile Print

2 TULOSTUKSEN HALLINTA JA KUSTANNUSSEURANTA YRITYSYMPÄRISTÖSSÄ YSoft SafeQ on erittäin skaalautuva ja monipuolinen tulostuksen ja kustannusten hallintaohjelmisto, jonka tehokkuus ja joustavuus eivät jätä toivomisen varaa. Tämä modulaarinen sarja on mukautettavissa täsmälleen käyttäjiensä yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi YSoft SafeQ -moduuleja voidaan hankkia ja hyödyntää joko erikseen tai vapaasti yhdistellen. Tänä päivänä tuottavuuden ja tehokkuuden nostaminen sekä samalla kustannusten karsiminen ovat suuria haasteita kaikissa yritysympäristöissä. YSoft SafeQ Suite tukee laajasti organisaation tavoitetta hallita koko tulostusympäristöä. YSoft SafeQ on kehitetty laitteiden ja käyttäjien keskitettyyn hallintaan, tulostustöiden jäljittämiseen, raportointiin ja käyttäjäkohtaisten tulostussääntöjen määrittelyyn. YSoft SafeQ mahdollistaa kaikkien tulostustöiden ja niihin liittyvien tapahtumien hallinnoinnin ja kirjauksen keskitetysti yhdeltä työasemalta oli sitten kyseessä itsenäinen ja pelkästään Follow Me -tulostusta tarvitseva toimisto tai kansainvälinen yritys lukuisine toimipisteineen, joissa dokumentteja jaellaan ja tulostetaan maailmanlaajuisesti. YSoft SafeQ Suite -ohjelmistosarjan käyttöönotolla saavutetaan tulostusympäristön tehostamiselle asetetut tavoitteet. Yritys pyrkii karsimaan suoria ja välillisiä tulostuskustannuksia. Silti henkilöstön on voitava tulostaa ja kopioida aina tarvittaessa, eikä esimerkiksi laitehäiriö saa keskeyttää työskentelyä. On tärkeää selvittää, kuka tulosti, mitä, missä, milloin ja kuinka paljon. Samalla tulostaminen halutaan rajoittaa vain työhön liittyviin dokumentteihin ja kaikki kustannukset kohdennetaan niiden aiheuttajille. Tulostusympäristön tietoturva on varmistettava estämällä ulkopuolisilta pääsy luottamuksellisiin dokumentteihin ja yritystietoihin. Käyttäjien on voitava vapauttaa tulostustyönsä missä tahansa yrityksen eri osastoilla ja toimipisteissä. YSoft SafeQ on oikea ratkaisu, kun päämääränä on yrityksen koko tulostusympäristön mahdollisimman tehokas hallinnointi ja suojaus!

3 YSoft SafeQ SUITE 3 YSoft SafeQ Suite Modulaarinen YSoft SafeQ on erittäin näppärä tulostuksen hallintasovellus, joka joustavasti ja monipuolisesti ottaa huomioon jokaisen käyttäjän tarpeet. Yrityksen palvelimelle asennettu YSoft SafeQ jäljittää kaikki verkkotulostustapahtumat. Monitoimijärjestelmien ja verkkotulostinten lisäksi tapahtumien seuranta ja kirjaaminen voidaan ulottaa myös paikallistulostimiin. Näin valvonta ja läpinäkyvyys toteutuvat kattavasti ja antavat vastauksen kysymykseen, kuka tulosti, mitä, milloin ja millä laitteella. YSoft SafeQ Suite on intuitiivinen ylläpidon verkkokäyttöliittymä, jonka näkymää voi vapaasti muokata. Tulostusympäristön toimintojen hallinnointi ja omaksuminen sujuu mutkattomasti helposti. Käyttäjien tietoturva on huomioitu, sillä turvatulostus estää tulosteiden unohtumisen luovutustasolle, josta ne voisivat päätyä vääriin käsiin. YSoft SafeQ Suite sisältää kaikkiaan seitsemän eri moduulia, jotka yhdessä varmistavat maksimaalisen joustavuuden ja skaalautuvuuden: YSoft SafeQ Authentication: Käyttäjä voi tunnistautua valitsemalleen monitoimijärjestelmälle joko käyttäjätunnuksella ja salasanalla, PIN-koodilla tai henkilökortilla ja varmistaa näin tietoturvallisen tulostuksen. YSoft SafeQ Print Roaming: Käyttäjät voivat lähettää tulostettavat työnsä mille tahansa organisaation toimitiloissa sijaitsevalle verkkotulostimelle ja vapauttaa työt aina tarvittaessa. YSoft SafeQ Reporting: Moduuli jäljittää ja kirjaa kaikki tulostustyöt ja tarjoaa näin käytännöllisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat selvittää, kuka tulosti, mitä, missä ja milloin. YSoft SafeQ Chargeback: Välttämätön moduuli oppilaitoksille ja projektiluonteisiin tehtäviin, joissa kaikki tulostus-, skannaus- ja kopiokustannukset veloitetaan niiden aiheuttajilta. YSoft SafeQ Scan Management: Tarjoaa runsaasti erityyppisiä skannaustyönkulkuja, kuten skannaus omaan tai muuhun hakemistoon, skannaus sähköpostiin ja pikaskannaus. Vakiotoimintojen lisäksi käyttäjät voivat luoda omia ja mukautettuja skannaustyönkulkuja. YSoft SafeQ Rule-based Printing (RBP): Sisältää ylläpitotyökalut, joilla määritetään yksilöllisiä käyttöoikeuksia esimerkiksi rajoittamalla väritulostusta tai sallimalla tulostus vain kaksipuolisena. YSoft SafeQ Mobile Print: Mobiilitulostus, jolla käyttäjät lähettävät dokumentit sähköpostitse tai verkkosovelluksesta ja työt voidaan tuottaa valitulla tulostimella aina tarvittaessa.

4 YSoft SafeQ AUTHENTICATION 4 KÄYTTÄJÄVARMENNUS ESTÄÄ LUVATTOMAN TULOSTUKSEN Dokumenttien ja luottamuksellisten tietojen suojaus on suuri haaste, jonka organisaatiot ennemmin tai myöhemmin kohtaavat. Ulkopuolisten pääsy monitoimijärjestelmille ja tulostimille estetään tehokkaasti edellyttämällä käyttäjiltä kirjautumista PIN-koodilla, henkilökortilla tai salasanalla ennen tulostuksen, kopioinnin tai skannauksen aloittamista. Tulostusympäristöä ja sen käyttöä on voitava valvoa aukottomasti. Tulosteiden unohtuminen luovutusalustoille on ehdottomasti estettävä. Ulkopuolisten mahdollisuus lähettää skannattuja dokumentteja ulos yrityksestä on estettävä. Koko organisaatio hyötyy asianmukaisesti toteutetusta varmennusmenetelmästä, joita ovat PIN-koodi, henkilökortti sekä käyttäjätunnus ja salasana. Tietoturvasovellus varmistaa, että: Ratkaisu: YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Authentication tallentaa tulostustyöt YSoft SafeQ -palvelimelle, kunnes käyttäjä kirjautuu valitsemalleen monitoimijärjestelmälle ja vapauttaa työnsä. Näin tulostetut dokumentit eivät unohdu luovutusalustalle tai ne eivät joudu vääriin käsiin. Vain töiden tekijällä on mahdollisuus vapauttaa ja tulostaa työnsä suoraan monitoimijärjestelmältä. Ylläpito voi määritellä, kuinka kauan töitä säilytetään palvelimella ennen niiden poistamista. yritystiedot ja luottamukselliset dokumentit ovat ja pysyvät ulkopuolisten ulottumattomissa. tietoturvamurrot estetään sallimalla laitteille kirjautuminen vain käyttöoikeuden saaneille. käyttäjiä ja heidän tulostusmääriään voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tietoturvallinen tulostusympäristö: Sovellus estää luotettavasti monitoimijärjestelmien ja tulostinten luvattoman käytön. Varmennusmenetelmät: Vaihtoehtoisia kirjautumistapoja, kuten henkilökortti, PIN-koodi sekä käyttäjätunnus ja salasana. Keskitetty käyttöoikeuksien hallinta: Ylläpito määrittelee käyttöoikeuksia koskevat asetukset kätevästi verkkoselaimelta.

5 YSoft SafeQ PRINT ROAMING 5 TULOSTAMISEN VAPAUTTA Kansainvälisten organisaatioiden ja yritysten on varmistettava kaikkien toimintojensa joustava sujuminen. Dokumenttituotannon ja -hallinnan osalta tämä tarkoittaa, että yhdessä toimipisteessä laadittuja dokumentteja voidaan myös käsitellä ja tulostaa muualla sijaitsevissa toimistoissa. Dokumenttituotannon ei tule rajoittua ainoastaan yhteen rakennukseen tai toimitilaan. Henkilöstön on voitava lähettää tulostustyöt yhdestä toimipaikasta, mutta vapauttaa dokumentit tarpeen vaatiessa muualla. Tämä sovellusmoduuli nostaa työskentelytehoa koko tulostusympäristössä maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta. Hajautettu tulostusympäristö antaa käyttäjille mahdollisuuden dokumenttien tulostamiseen aina oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Samalla IT-ylläpito voi kätevästi ja keskitetysti valvoa sekä hallinnoida koko tulostusympäristöä. Verkkovierailuna tulostaminen lisää joustavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta koko organisaatiossa ja hyödyt kohdistuvat kaikille. Kätevä ja aikaa säästävä töiden tulostus valitulla laitteella riippumatta toimitilan sijainnista. Toistuvasti tarvittavat dokumentit voidaan tallentaa suosikeiksi, jolloin niiden tulostus on helppoa ja nopeaa. Tulostusjonojen jakaminen tehostaa tiimien ja osastojen välistä yhteistyötä. Ratkaisu: YSoft SafeQ Print Roaming* YSoft SafeQ Print Roaming antaa käyttäjille mahdollisuuden tulostustöiden ohjaamiseen mille tahansa organisaation monitoimijärjestelmälle, jolla he sitten tulostavat työt aina tarvittaessa. Tulostava laite voi sijaita yrityksen muussa toimipisteessä, rakennuksessa tai jopa toisella mantereella. Käyttäjät voivat vapauttaa työnsä kaikkialla ja ilman maantieteellisiä rajoituksia. YSoft SafeQ tarjoaa tämän toiminnon hyödyntämällä ainutlaatuista teknologiaa, jolla tiedot siirtyvät nopeasti ja tehokkaasti silti yrityksen tietoverkkoa kuormittamatta. * vaatii YSoft SafeQ Authentication -moduulin Joustava tulostustöiden vapautus: Käyttäjät voivat tulostaa dokumenttinsa millä tahansa organisaation verkkoon kytketyllä laitteella. Tulostusjonon jakaminen: Työryhmien toiminta helpottuu, kun ryhmien jäsenet voivat tulostaa ja tarkastella yhteisiä dokumentteja. Suosikit: Usein tulostettavat dokumentit voidaan tallentaa suosikeiksi ja tulostaa ne suoraan ilman työasemalta lähettämistä.

6 YSoft SafeQ REPORTING 6 TULOSTUKSEN VALVONTA PITÄÄ KUSTANNUKSET KURISSA Organisaatio voi pysyvästi vähentää kustannuksia valvomalla työntekijöidensä tulostuskäyttäytymistä ja tulostuksen kokonaistehokkuutta. Budjettien kurissa pitäminen vaatii tulostuskustannusten valvontaa. Tulostuskustannukset on kohdennettava niistä vastaaville tahoille: käyttäjille ja osastoille. On luotava automaattinen ja koko organisaation käsittävä raportointijärjestelmä. Yritysjohdolle on toimitettava kattavat ja selkeät raportit. Ennen todellisten tulostuskustannusten analysointia kerätään täsmälliset tiedot kaikesta tulostustoiminnasta ja selvitetään, missä ja miten kustannukset syntyvät. Tämä vaatii jokaisen tulostustyön jäljittämistä. Raporttien sisältämä oleellinen informaatio tukee kustannusseurantaa ja automaattinen, säännöllinen ja ajantasainen raportointi lisää myös käyttömukavuutta ja avoimuutta. Yksityiskohtaiset raportit auttavat tulostuksen kokonaistehokkuutta optimoitaessa. Automatisoitu raportointi ja raporttien kohdennettu jakelu sähköpostitse säästävät IT-ylläpidon aikaa. Yritysjohdolle räätälöityjen ja laajojen hallinnointikatsausten kokoaminen sujuu nopeasti. Yhteiskunta- ja ympäristövastuuraportit havainnollistavat, kuinka paljon YSoft SafeQ -sovellusta käyttävä organisaatio säästää luonnonvaroja. Ratkaisu: YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Reporting on keskitetysti käyttöönotettava raportointityökalu, joka pistää tulostuskustannukset kuriin. Sovellus jäljittää tulostusympäristön kaikki toiminnot ja tuottaa niistä tarkat erittelyt taulukoiden ja graafisten esitysten muodossa. YSoft SafeQ valvoo kaikkea tulostusta, kopiointia ja skannausta* ja se taltioi jokaista työtä koskevat tiedot, kuten nimen, päivämäärän, sivumäärän, väripeiton ja esikatselukuvan työn ensimmäisestä sivusta. Näistä tiedoista on helppo yhdistellä täydellisiä raportteja vain muutamalla klikkauksella. Myös hallinnointiraporttien tuottaminen on vaivatonta ja ne tarjoavat hyödyllisen ja kattavan katsauksen koko tulostusympäristöstä ja sen kustannusrakenteesta joko kustannuspaikka-, laite- tai käyttäjäkohtaisesti. YSoft SafeQ -sovelluksen ympäristöraportit havainnollistavat, kuinka tulostamiseen kohdistetut säästöt vähentävät puun ja veden kulutusta ja alentavat CO 2 -päästöjä. Tarkasteluajanjakso voi olla vuosi, neljännesvuosi tai kuukausi ja raportteihin voidaan liittää yrityksen logo. Raporttien jakelua helpottaa niiden muuntaminen yleisimpiin tiedostomuotoihin, kuten PDF, HTML tai DOC. * Vaatii YSoft SafeQ Scan Management -moduulin Valvonta ja raportointi: Raporttien luominen automaattisesti tai tarpeen mukaan kaikista tulostus-, kopio- ja skannaustapahtumista*. Ympäristöraportit: Jäljittävät ja havainnollistavat sovelluksen myönteiset ympäristövaikutukset, kuten luonnonvarojen säästäminen. Hallinnointikatsaukset: Antavat selkeän kokonaiskuvan koko tulostusympäristöstä. Räätälöidyt raportit: Raportteja voidaan räätälöidä omiin tarkoituksiin parhaiten soveltuviksi.

7 YSoft SafeQ CHARGEBACK 7 TULOSTUSPALVELUJEN SUJUVA VELOITUS Oppilaitokset, kirjastot ja monet muut organisaatiot tarjoavat tulostus-, kopio- ja skannauspalveluja, joista niiden on veloitettava käyttäjiä. Tulostus-, kopio- ja skannauspalvelujen maksuton käyttö tulee estää. Eri käyttäjäryhmille on voitava soveltaa palvelujen yksilöllistä hinnoittelua. Käyttäjille on tarjottava tilisaldojen lataamiseen vaihtoehtoisia tapoja, kuten maksujärjestelmä (PayPal) tai käteinen raha. Käytännössä oppilailla, opettajilla, luennoitsijoilla ja muulla henkilö- ja käyttäjäkunnalla on oma tili, jonka avulla tulostuspalveluja käytetään ja niistä maksetaan. Näin eri käyttäjäryhmille voidaan soveltaa toisistaan poikkeavia tulostus-, skannaus- ja kopiohinnastoja tai palvelut ovat kokonaan maksuttomia. Esimerkiksi henkilökuntaa ei todellisuudessa veloiteta palveluista, mutta opiskelijat ja muut käyttäjät tarvitsevat vaivattoman menetelmän tilisaldonsa lataamiseen. Kätevin ratkaisu on yksi tili ja kortti, jotka oikeuttavat palveluihin koko organisaation alueella esimerkiksi yliopiston kampuksella. Ratkaisun etuja ovat: joustavuus ja järjestelmän ylläpitotyön väheneminen, sillä eri käyttäjille, kustannuspaikoille ja/tai tulostuslaitteille voidaan määrittää yksilölliset palveluhinnastot. aikaa säästävä ja mutkaton palvelujen veloittaminen tileiltä, sillä online-palvelut eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Ratkaisu: YSoft SafeQ Chargeback YSoft SafeQ Chargeback -sovelluksella käyttäjät lataavat kätevästi saldoa tileilleen, joilta he myös maksavat organisaation tarjoamia muitakin palveluja esimerkiksi yliopiston ruokalassa tai kahvilassa. Käyttäjät voivat hyödyntää kaikkia tulostuspalveluja ja maksaa vain tulostamistaan sivuista sekä vapauttaa työnsä tietoturvallisesti miltä tahansa verkkotulostimelta. YSoft SafeQ Chargeback tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tilisaldojen lataukseen: Palvelupiste: Maksu suoritetaan käteisellä palvelupisteen hoitajalle, joka hyvittää summan käyttäjän tilille. Itsepalvelu: Käyttäjä lataa tililleen saldoa käteisellä YSoft SafeQ -maksulaitteella. Luottokortti: Käyttäjä lataa tilisaldoa PayPal -maksujärjestelmän kautta. Yksilöllinen veloitus: Käyttäjiltä veloitetaan automaattisesti sopimuksen mukainen hinta tulosteista, kopioista ja skannauksesta. Useita hinnastoja: Eri käyttäjille, kustannuspaikoille, laitteille ja/tai tulostustöille voidaan soveltaa erilaisia hinnastoja. Vaihtoehtoja tilisaldon lataukseen: Käyttäjät voivat ladata tilisaldonsa verkkopalvelussa, maksulaitteella tai palvelupisteessä. Integroitu tili: Opiskelijat ja muut käyttäjät voivat hyödyntää samaa tiliään tulostukseen, kopiointiin ja oppilaitoksen tarjoamiin erilaisiin palveluihin.

8 YSoft SafeQ SCAN MANAGEMENT 8 SKANNATTUJEN DOKUMENTTIEN KÄTEVÄ JAKELU JA LÄHETTÄMINEN Tulostamisen sekä tapahtumien kirjauksen ja kohdentamisen ohella skannaus on tärkeä osa dokumenttien kokonaisvaltaista hallintaa. Skannausvalmiudet ovatkin välttämättömiä asiakirjatyönkulkuja tehostettaessa. Skannaustapahtumat on jäljitettävä ja kohdennettava tulostustöiden tavoin. Jakelun nopeuttamiseksi käyttäjien on voitava skannata dokumenttinsa suoraan sähköpostiin tai omaan kansioon. Dokumenttien myöhempi ja joustava prosessointi vaatii metatietojen mutkatonta lisäämistä skannauksen yhteydessä. Skannaustyönkulut auttavat dokumenttiprosessien automatisoinnissa. Tehokkaat ja kattavat skannaustoiminnot helpottavat dokumenttien lähetystä ja jakelua kaikkialle asianosaisille organisaatiossa. Ratkaisusta hyötyvät sekä yritys että sen henkilökunta. Skannaustyönkulujen räätälöinti yksinkertaistaa ja tehostaa päivittäisiä toimistorutiineja. Skannaustyönkulku käynnistyy nopeasti yhdellä pikapainikkeen klikkauksella, jolloin käyttömukavuus paranee ja työskentely on miellyttävää. Ratkaisu: YSoft SafeQ Scan Management* YSoft SafeQ ei pelkästään valvo ja jäljitä kaikkia tulostustapahtumia, vaan ulottaa toiminnallisuuden myös skannaukseen. YSoft SafeQ Scan Management -moduuli tarjoaa kehittyneitä skannausominaisuuksia, kuten pikaskannaus, skannaus kotihakemistoon ja sähköpostiin sekä yksilöllisten skannaustyönkulkujen määrittely, jotka koskevat tiettyjä laitteita, toimipaikkoja, käyttäjiä, käyttäjärooleja ja osastoja. Erityistarpeita varten on tarjolla Scan-to-Script-toiminto, jolla skannauksen tietyt työvaiheet suoritetaan automaattisesti. * Vaatii YSoft SafeQ Authentication -moduulin Ennalta määritellyt skannausosoitteet: Skannaus omaan kansioon tai sähköpostiin vain yhdellä klikkauksella Mukautetut skannaustyönkulut: Yksilöllisten skannaustoimenpiteiden määrittely ja automatisointi Skannauksen valvonta: Skannaustöiden jäljitys ja veloitus tapahtuu tulostus- ja kopiotöitä vastaavalla tavalla.

9 YSoft SafeQ RULE-BASED PRINTING 9 SÄÄNTÖPOHJAINEN TULOSTUS VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA Sääntöpohjainen tulostus antaa yrityksille erinomaiset valmiudet tulostusympäristön tehokkaaseen hallintaan, jonka tarkoituksena on merkittävästi vähentää tulostuksen kokonaiskustannuksia. Tulostuskustannuksia on karsittava valvomalla ja ohjaamalla henkilöstön tulostuskäyttäytymistä. Väriainekuluja halutaan pienentää väritulostusta vähentämällä. Jos sähköpostiviestin tulostus on välttämätöntä, se voidaan tulostaa vain mustavalkoisena. Kaksipuolinen tulostus määritetään oletusasetukseksi ja vain tietyille käyttäjille annetaan oikeus poiketa tästä säännöstä. Yritykset hyötyvät mahdollisuudesta asettaa erilaisia tulostussääntöjä, jotka varmistavat tehokkaan ja taloudellisen tulostuksen ja joita voidaan soveltaa yksittäisille käyttäjille, eri käyttäjäryhmille tai kokonaisille osastoille. Asetetut säännöt liittyvät yleensä käyttäjän työnkuvaan tai asemaan yrityksessä, ja käyttäjä voi esimerkiksi saada valtuudet väritulostukseen tai yksipuolisiin tulosteisiin. Tietyissä tulostusympäristöissä saattaa olla myös tarvetta valvoa käytettäviä paperikokoja, dokumenttityyppejä tai työkohtaista maksimisivumäärää. Töiden ohjaus tietyille tulostusjärjestelmille tai tulostamisajankohtien rajaus ovat myös mahdollisia. Sääntöpohjaisen tulostuksen edut ovat kiistattomat. Kokonaiskustannusten tehokas karsinta tulostamiseen sovellettavilla erityissäännöillä, kuten sallimalla vain mustavalkotulostuksen. Koko laitekannan hyödyntäminen ohjaamalla tulostustyöt niiden tuottamiseen parhaiten soveltuvalle järjestelmälle, esimerkiksi isot tuotantosarjat suurvolyymitulostimille. Luottamuksellisuuden varmistus suojaamalla arkaluonteista tai kriittistä informaatiota sisältävät dokumentit vesileimatunnisteella. Ratkaisu: YSoft SafeQ Rule-based Printing YSoft SafeQ Rule-based Printing -moduuli vähentää tulostuskustannuksia nopeasti, tehokkaasti ja varmasti. Valittavana on runsaasti erilaisia käyttäjärooleja joko yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille. YSoft SafeQ soveltaa sitten valittuja sääntöjä näiden käyttäjien tai ryhmien kaikkiin tulostustöihin. Jos työ ei vastaa annettuja ehtoja, se hylätään, ja käyttäjä saa ilmoituksen hylkäämisestä. YSoft SafeQ Rule-based Printing on täydellinen työkalu tulostuskustannusten hallintaan ja kurissa pitämiseen. Ennalta määritellyt tulostussäännöt: Yksilöllisiä tulostussääntöjä voidaan kohdentaa tietyille käyttäjille tai kokonaisille osastoille ja sääntöjä sovelletaan välittömästi käyttäjän kirjautuessa laitteelle ja aloittaessa tulostamisen. Suojaus vesileimalla: Vesileimatunniste varmistaa arkaluonteisten dokumenttien luottamuksellisuuden. Automaattiset viestit: Käyttäjä saa välittömästi ilmoituksen, jos tulostustyön asetukset ovat määriteltyjen sääntöjen vastaisia.

10 YSoft SafeQ MOBILE PRINT 10 JOUSTAVA JA TEHOKAS MOBIILITYÖSKENTELY Tämän päivän joustava ja innovatiivinen työympäristö ei enää rajoitu toimistopöydän ääreen. Yhä useampi työntekijä hyödyntää mobiililaitteita myös työtehtävissään. Henkilökunnan ja erityisesti paljon matkustavan myyntihenkilöstön mahdollisuuksia tulostamiseen on lisättävä ja ne on ulotettava yrityksen kaikkiin toimipisteisiin. Dokumentit on voitava tulostaa yrityksen eri toimipisteissä ja lyhyelläkin varoitusajalla kuten viime hetken dokumentaatio juuri ennen tärkeää kokousta. Heti, kun yritys mahdollistaa työntekijöidensä mobiilityöskentelyn hankkimalla heille älypuhelimet tai tabletit, vaatimuksiin sisältyy myös mobiilitulostus. Tämä antaa työntekijöille valmiudet tulostustöiden lähettämiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Tulostimelle kirjauduttuaan he voivat sitten välittömästi käsitellä dokumenttejaan. Jos mobiilikäyttäjät eivät ole sitoutuneet Microsoft Office - tai LibreOffice-ohjelmistoon, on mobiilityöskentely entistäkin houkuttelevampi ja kustannustehokkaampi myös yritykselle. Mobiilityöskentelyn tyypillisiä etuja ovat: Mobiilikäyttäjät voivat lähettää tulostustyönsä ajasta tai paikasta riippumatta, joten käyttäjillä on vapaus työskennellä missä tahansa. Riippumattomuus työskentelypaikan sijainnista laajentaa liikkuvuutta ja joustavuutta sekä nostaa samalla kokonaistehokkuutta ja tuottavuutta. Erittäin kätevä ja helppo sähköpostin lähetys sekä tulostustöiden lataus verkkoon ovat käteviä ja säästävät aikaa, sillä lisäsovelluksia ei tarvita. Ratkaisu: YSoft SafeQ Mobile Print YSoft SafeQ Mobile Print tarjoaa kaikki nykyaikaisen mobiilityöskentelyn edut. Käyttäjä voi käynnistää tulostuksen milloin ja missä tahansa ja poimia sitten dokumentit valitsemaltaan tulostimelta. Sisäisen muuntimen ansiosta ei MS Office - tai LibreOffice-sovelluksia tarvita, mikä pienentää kustannuksia. YSoft SafeQ Mobile Print nostaa merkittävästi tehokkuutta ja vapauttaa käyttäjät tulostamaan muualtakin kuin vain työasemalta. Mobiilitulostus: Mobiililaitteilta tulostus on joustavaa ja tuottavaa Dokumenttien sujuva lähetys: Sähköpostitse tai verkkoon lataamalla Dokumenttien konvertointi: Sulautettu dokumenttien muunnin tekee Microsoft Officeja LibreOffice-ohjelmat tarpeettomiksi

11 YSoft SafeQ MOBILE PRINT 11 TYÖNKULKU TURKU Keskitetty raportointi Verkotettu monitoimijärjestelmä ID kortti Sähköposti HELSINKI Tietojen siirto verkkoon YSoft SafeQ -palvelin Töiden siirto eri toimipisteisiin Verkotettu monitoimijärjestelmä User name Käyttäjänimi/ salasana Työasema OULU PIN koodi Verkotettu monitoimijärjestelmä YSoft-maksujärjestelmä

12 YSoft SafeQ SUITE 12 Tulostuksen hallinta Tarjoaa keskitetyn valvonnan tulostusjonoihin ja niiden ominaisuuksiin, jotta tulostuskuorma pysyy tasapainossa ja tulostaminen on yrityksen tulostuspolitiikan mukaista. Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tulostuskustannusten todellinen läpinäkyvyys saavutetaan helposti keskitetyllä hallinnolla sekä työryhmä- ja kustannuspaikkakohtaisten tulostusbudjettien tarkalla seurannalla. Tietoturva Selkeiden käyttöoikeussääntöjen määrittely ja käyttäjien toiminnan keskitetty valvonta estävät luvattoman pääsyn yrityksen järjestelmiin ja luottamuksellisiin tietoihin Konica Minoltan sovellusportfolio koostuu kahdestatoista kategoriasta. Lisätietoja kategorioista ja sovelluksista saat skannaamalla tämän QR-koodin. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Keilaranta 10 E ESPOO Puh /2014

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager uniflow Output Manager Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager UNIFLOW OUTPUT MANAGER Tulostus ja kopiointi hallintaan ja investoinnit tehokäyttöön uniflow Output Managerin

Lisätiedot

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu.

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. SafeQ Tulostuksen hallintaohjelmisto MAKSIMOI TULOSTUSYMPÄRISTÖSI SUORITUSKYKY Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. Optimoidut tulostusratkaisut.

Lisätiedot

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet Kategoria Ominaisuudet Tulostuksen hallinta Yhdenmukainen tulostusympäristön hallinta Tulostuskäytännöt ja säännöt Tuotepohjainen työprosessi Tulostusjonojen hallinta KÄYTTÄJIEN JA KUSTANNUSTEN KATTAVA

Lisätiedot

PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite PageScope Enterprise Suite Kategoria Moduulit Laitehallinta Tulostuksen hallinta Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta PageScope Net Care Device Manager PageScope Account Manager PageScope Authentication

Lisätiedot

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi.

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Dokumentinhallinnan ja tulostamisen tietoturva Tietoturvapäivä 2013 5.2.2013 Riku Uski Solution Business Manager www.mihintietokatoaa.fi 1 Agenda Trendit ja haasteet

Lisätiedot

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet Kategoria Ominaisuudet Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Keskitetty käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta Kustannusten kohdentaminen ja veloitus Budjetin ja tuotantokiintiöiden hallinta Tuotanto-

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

KONICA AVULLAMINOLTA

KONICA AVULLAMINOLTA JOHN NAUTI DOE JOUSTAVASTA INC. ENJOYS TYÖSKENTELYSTÄ TRUSTFUL RELATIONSHIP MOBIILITULOSTUKSEN WITH KONICA AVULLAMINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing

Lisätiedot

YKSILÖLLISET bizhub- LAAJENNUSOSAT

YKSILÖLLISET bizhub- LAAJENNUSOSAT YKSILÖLLISET bizhub- LAAJENNUSOSAT i-option laajentaa toiminnallisuutta Yritykset painottavat yhä voimakkaammin järjestelmien käytön yksinkertaistamista ja työnkulkujen kehittämistä. Ne on nyt helppo toteuttaa

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Virransäästö Autom. jatko Tul:n aikakatk. Näytön kieli Komentokieli

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Sivunsuojaus 1 Autom. jatko Näytön kieli Tallennuspaikka Tukosselvitys

Lisätiedot

SUOJAA JA HALLINNOI MOBIILILAITTEITASI. Freedome for Business

SUOJAA JA HALLINNOI MOBIILILAITTEITASI. Freedome for Business SUOJAA JA HALLINNOI MOBIILILAITTEITASI Freedome for Business HALLINNOI MOBIILILAITTEIDEN TIETOTURVAA Mobiilityö on tehnyt verkon suojaamisesta entistä vaikeampaa. Heikosti suojatut älypuhelimet ovatkin

Lisätiedot

Konica Minolta alansa johtava tietoturvan kehittäjä

Konica Minolta alansa johtava tietoturvan kehittäjä Konica Minolta alansa johtava tietoturvan kehittäjä Globaalin tietoliikenteen kasvu on digitaalisella aikakaudella ollut ennen näkemätöntä ja sen myötä ovat myös tietoturvariskit lisääntyneet jyrkästi.

Lisätiedot

1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 1 1.1 Päätös 1 1.2 Käyttöönoton perustelu 1

1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 1 1.1 Päätös 1 1.2 Käyttöönoton perustelu 1 SISÄLLYS 1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 1 1.1 Päätös 1 1.2 Käyttöönoton perustelu 1 2 TULOSTUSKÄYTÄNNÖN SÄÄNNÖT 2 2.1 Tulostusoikeus 2 2.2 Tulostaminen 2 2.3 Suurtulostimet 3 2.4 Tulostusoikeuden osto (LAMK) 3 2.5

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

Lexmarkin sovellukset

Lexmarkin sovellukset Lexmarkin sovellukset Auta asiakkaitasi löytämään Lexmarkin ratkaisuja tukevien yksi- ja monitoimitulostimien koko potentiaali Lexmarkin sovellukset on suunniteltu yritysten avuksi. Kun asiakirjoja laaditaan,

Lisätiedot

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Sisällysluettelo 1. Tulosta mustavalkoisena 2. Kaksipuoleinen tulostus 3. Käytä verkkotulostimia, mielellään monitoimilaitteita 4. Asemoi useampi sivu tulostettavaa

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

HALUAN TOIMISTORATKAISUJA, JOTKA TUKEVAT TEHTÄVIÄNI JA TAVOITTEITANI

HALUAN TOIMISTORATKAISUJA, JOTKA TUKEVAT TEHTÄVIÄNI JA TAVOITTEITANI HALUAN TOIMISTORATKAISUJA, JOTKA TUKEVAT TEHTÄVIÄNI JA TAVOITTEITANI ÄLYKKÄÄT TOIMISTORATKAISUT TOIMISTORATKAISUT 2 TYÖYMPÄRISTÖT NYKYPÄIVÄN VAATIMUSTEN MUKAISIKSI Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa

Lisätiedot

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA optimized print services MODERNIN TYÖYMPÄRISTÖN HAASTEET RATKAISTAAN YHTEISTYÖLLÄ! Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.

Lisätiedot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Monisivutulostus 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen Sidonta Rei

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

YKSILÖLLISET PALVELUT TUKEVAT OPISKELUA JA OPETUSTA

YKSILÖLLISET PALVELUT TUKEVAT OPISKELUA JA OPETUSTA YKSILÖLLISET PALVELUT TUKEVAT OPISKELUA JA OPETUSTA Palvelupohjaisen koulutuksen kehittäminen PALVELUPOhJAinEn KOULUTUS On helppo TOTEUTTAA Koulutuksella on ratkaiseva osuus menestymiseen nyky-yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Työn peruutus Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Tulosta puskuri Tulost.uudel.ase

Työn peruutus Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Tulosta puskuri Tulost.uudel.ase a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan,

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Vähimmäisvaatimukset kokonaistoimivuuden saavuttamiseksi. Alla on kuvattu vähimmäisvaatimukset, jotka järjestelmältä, laitteistolta ja toimittajalta

Vähimmäisvaatimukset kokonaistoimivuuden saavuttamiseksi. Alla on kuvattu vähimmäisvaatimukset, jotka järjestelmältä, laitteistolta ja toimittajalta 1/5 LIITE 2 Vähimmäisvaatimukset kokonaistoimivuuden saavuttamiseksi Alla on kuvattu vähimmäisvaatimukset, jotka järjestelmältä, laitteistolta ja toimittajalta vaaditaan. 1 Laitteiden ja sovellusten soveltuvuus

Lisätiedot

Sharpdesk -asiakirjanhallintaratkaisu

Sharpdesk -asiakirjanhallintaratkaisu Sharpdesk Sharpdesk -asiakirjanhallintaratkaisu Hallitse työnkulku Asiakirjojen luontiin, tallennukseen ja hallintaan Sharpdesk on tehokas ja suosittu henkilökohtainen asiakirjanhallintajärjestelmä. Sen

Lisätiedot

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA KOULUTUS- TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSTYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 ASIAKIRJAPALVELUJEN TOTEUTUS ONNISTUU HELPOSTI Osaamisesta

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti SIM-kortin PIN-koodin

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Mikä SendIT järjestelmä on? SendIT -järjestelmä on maksuton tapa lähettää kopiotilaukset netin kautta suoraan Kopio Niinin palvelimelle. SendIT - järjestelmään

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Yleisopas Elisa Ring Yleisopas 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 Puhelujen ohjausperiaatteet... 3 2. Käyttäjäryhmät... 5 Elisa Ring -pääkäyttäjä... 5 Elisa Ring -asiakaspalvelupäällikkö...6 Elisa

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA YRITYKSILLE

EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA YRITYKSILLE EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA YRITYKSILLE www.brother.fi UUSI KOMPAKTI MUSTAVALKOLASERMALLISTO - KORKEALAATUISTA YRITYSTULOSTUSTA EDULLISESTI Me Brotherilla tiedämme, että tiedonvälitys on yrityksille

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

SAVONIA-AMK TULOSTUS- OHJEITA

SAVONIA-AMK TULOSTUS- OHJEITA SAVONIA-AMK TULOSTUS- OHJEITA Tietohallinto tulostus_opiskelijat.docx 1 / 19 Sisällys 1. Yleistä tulostamisesta Savoniassa... 2 2. Tulostusjärjestelmä (monitoimilaitteet)... 4 3. Rekisteröityminen tulostusjärjestelmään...

Lisätiedot

AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions AVAIMET AINA OIKEISSA KÄSISSÄ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions TIEDÄTKÖ, MISSÄ YRITYKSESI AVAIMET OVAT JUURI NYT? Traka tietää ja kertoo sinullekin Traka on sähköinen avainhallintajärjestelmä.

Lisätiedot

Cenno pika-opas yhteisöille

Cenno pika-opas yhteisöille Cenno pika-opas yhteisöille 1. Johdanto Cenno Software Oy haluaa olla edistämässä suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten välistä kommunikaatiota ja työn tehokkuutta sekä tuottavuutta yhteisöissä. Lisäksi

Lisätiedot

Cenno pikaopas yhteisöille

Cenno pikaopas yhteisöille Cenno pikaopas yhteisöille 1. Johdanto Cenno Software Oy haluaa olla edistämässä suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten välistä kommunikaatiota ja työn tehokkuutta sekä tuottavuutta yhteisöissä. Lisäksi

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Office 365:n käyttäminen iphonessa tai ipadissa

Office 365:n käyttäminen iphonessa tai ipadissa Office 365:n käyttäminen iphonessa tai ipadissa Pikaopas Sähköpostien tarkistaminen Määritä iphone tai ipad lähettämään ja vastaanottamaan Office 365 -sähköpostia. Tarkista kalenteri missä tahansa Voit

Lisätiedot

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tutustu Tyky-Kuntoseteli -tuoteperheen uusimpaan jäseneen, helppoon ja monipuoliseen Tyky-Onlineen! turvallinen vaivaton nopea käyttöönotto

Lisätiedot

Xerox Remote Services

Xerox Remote Services Xerox Remote Services Automaattinen kulutustarvikkeiden täydennys Asiakkaan edut Automatisoitu kulutustarvikkeiden tilaus Onnittelut rekisteröitymisestänne automaattista kulutustarvikkeiden täydennystä

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA Pankkitoiminnan kehittäminen PALVELUJEN OPTIMOINTI ON HELPPO TOTEUTTAA Rahoitusalan yrityksissä tuotetaan valtava määrä paperiasiakirjoja.

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

ympäristössä 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

ympäristössä 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Työnkulku ympäristössä HP Mari Porri HP 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Digital Filing Scan & Store to PC, Network Folder

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Serviator on langaton järjestelmä, joka helpottaa työtä antamalla hotellin henkilökunnalle yksilöllistä tietoa, johon sisältyvät heidän työtehtävänsä ja jatkuvasti

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet-palvelut

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet-palvelut Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

PageScope Enterprise Suite. Tulostavien laitteiden kokonaisvaltaista hallintaa. Sovellukset PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Tulostavien laitteiden kokonaisvaltaista hallintaa. Sovellukset PageScope Enterprise Suite PageScope Enterprise Suite Tulostavien laitteiden kokonaisvaltaista hallintaa Sovellukset PageScope Enterprise Suite PageScope Enterprise Suite Järjestelmien joustavaa ylläpitoa ja täysitehoista käyttöä

Lisätiedot

USB-valikko. Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. USB-puskuri. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

USB-valikko. Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. USB-puskuri. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. USB-valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää ) koskevia asetuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila PCL-työn

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Office 365:n käyttäminen Windows Phonessa

Office 365:n käyttäminen Windows Phonessa Office 365:n käyttäminen Windows Phonessa Pikaopas Tarkista sähköposti Määritä Windows Phone lähettämään ja vastaanottamaan Office 365 -sähköpostia. Tarkista kalenteritiedot missä liikutkin Windows Phoneen

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

TURVAA LIIKETOIMINTASI KAIKKIALLA. Protection Service for Business

TURVAA LIIKETOIMINTASI KAIKKIALLA. Protection Service for Business TURVAA LIIKETOIMINTASI KAIKKIALLA Protection Service for Business MOBIILI MAAILMA Käytämme enemmän laitteita ja meillä on enemmän yhteyksiä kuin koskaan ennen. On kätevää ja myös erittäin tuottavaa kun

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 7800 -sarja Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. ABC DEF Valikot GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9 7 Työn

Lisätiedot

Tulostamisen Pikaopas Canon imagerunner ADVANCE -laitteille

Tulostamisen Pikaopas Canon imagerunner ADVANCE -laitteille Canon Tulostamisen Pikaopas Canon imagerunner ADVANCE -laitteille Tulostamisen pikaopas 2010 Canon Oy v.1.1 2 Sisällys Tulostimen valinta ja perustulostaminen 4 Kalvolle tai erikoismateriaalille tulostaminen

Lisätiedot

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer

Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Helppo ottaa käyttöön, helppo käyttää Basware Virtual Printer Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot