Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset"

Transkriptio

1 Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset

2 Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset projekteille, osastoille, käyttäjätileille ja asiakkaille sekä tarkkailee verkkotulostinten käyttöä. Laskutusta, tulostustöiden jakamista eri laitteille sekä työjonoja ohjataan keskitetyltä ja yhtenäiseltä käyttöliittymältä, joka voi samanaikaisesti toimia sekä Windows-järjestelmässä että Novell NetWare-ympäristössä. Yhdelle tai useammalle palvelimelle asennettu Pcounter valvoo kaikkea tulostamista ja tarjoaa monia työkaluja tulostuskustannusten laskentaan, kohdentamiseen ja raportointiin. n Pcounter embedded luo saumattoman rajapinnan Pcounter-palvelinsovelluksen ja bizhub-monikäyttölaitteen välille. Konica Minoltan OpenAPI-teknologia mahdollistaa sekä otettujen tulosteiden että kopioiden jäljittämisen, joten Pcounter on kattava kustannusten hallintasovellus missä tahansa toimintaympäristössä. IT-henkilöstö ja monitoimilaitteiden käyttäjät voivat luottaa virheettömästi sujuvaan työnkulkuun. n n Pcounter Web Cashier (PWC) on lisäsovellus, joka yksinkertaistaa tulostuksen seurantaa ja maksujen keräämistä. Pcounter Web Reports (PWR) on lisäominaisuus tulostuskäyttäytymisen raportointiin. 2

3 Pcounter embedded Pcounter embedded integroitu ratkaisu Käyttäjille on selvää etua, jos he voivat tunnistautua järjestelmään jo aiemmin tutun liittymän kautta. Monitoimilaitteen valintapaneeliin integroitu Pcounter-tunnistautumisvalikko parantaa merkittävästi käytettävyyttä ja nopeuttaa kirjautumista. Pcounter-verkkosovellukseen voidaan hankkia lisämoduuli, joka mahdollistaa käyttäjien tunnistautumisen ja tilivalvonnan Konica Minoltan monitoimilaitteen näyttöruudulta. Lisämoduuli liittää turvatulostus- ja tiliseurantaominaisuudet Konica Minolta bizhub-laitteiden kosketusnäyttöön. Monitoimilaitteen ja Pcounter-palvelinohjelman yhdistävä moduuli on kätevä vaihtoehto ulkoisille tunnistautumisjärjestelmille. Kun tunnistautuminen tapahtuu bizhub OpenAPI-teknologialla, käyttäjätiedot varmennetaan suoraan keskustietokannasta, joten työt voidaan vapauttaa tietoturvallisesti miltä tahansa sovellusta tukevalta työasemalta (Follow-me-tulostus). Ominaisuuksia: n Tunnistautuminen bizhub-laitteen valintapaneelilta n Ajantasainen kopioiden ja tulosteiden kirjaus sekä laskutus n Käyttäjämaksutilien välitön päivitys Pcounterpalvelimelle määriteltyjen sääntöjen mukaan n Vaihtoehtoiset tunnistautumistavat (käyttäjänimi, käyttäjänimi ja salasana, henkilötunnus, henkilötunnus ja PIN-koodi) sekä Follow-Me-tulostus ja turvatulostus n Henkilökohtaiset tulostuskiintiöt, käyttöoikeudet ja asiakastilit kaikille tulostus- ja kopiotapahtumille n Pcounter-sovellukseen on liitettävissä apuohjelma, jolla kaikkia Pcounter-järjestelmään sulautettuja laitteita, lisenssejä ja ohjelmia on helppo hallinnoida Etuja: n Pcounter-sovellusympäristöön liitettyjen laitteiden keskitetty hallinta Pcounter-liittymältä n Tuttuun bizhub-laitteeseen integroidut toiminnot on helppo omaksua ja hyödyntää n Kopioinnin ja tulostuksen kattava ja ajantasainen kustannustehokkuuden seuranta n Luottamuksellisten asiakirjojen tulostus tietoturvallisessa ympäristössä n Valvonnan ulkopuolelle ei jää laitteita, jotka aiheuttaisivat lisäkustannuksia n Pcounter on sulautettu sovellus Tuetut laitteet: bizhub C203, C253, C353, C451, C550, C650 ja kaikki uudet bizhub-laitteet, joissa on toteutettu bizhub OP eli avoin laitealusta. 3

4 Pcounter, ominaisuudet Pcounter laaja valikoima ominaisuuksia Pcounter-ohjelmisto sisältää runsaasti työkaluja tulostuskustannusten budjetointiin ja kohdentamiseen organisaation toimialasta tai rakenteesta riippumatta. Ominaisuuksia: Nopea asennus ja toimintaympäristöön integrointi n Palvelinohjelmisto asentuu noin 30 minuutissa n Kaikki verkkotulostimet ovat välittömästi liitettävissä Pcounter-palveluun n Verkkotulostimille lähetettyjä töitä voi helposti seurata kaikilta työasemilta (Windows, Mac, Unix/Linux) n Sovellus tukee Windows Active directory -palvelua ja Novell Netware-palvelimia Tulostustapahtumien rekisteröinti ja valvonta n Ajantasainen ja kattava verkkotulostusliikenteen seuranta sekä tulostuslokien kerääminen ilman erillisen työaseman tarvetta Kopiointi-, skannaus- ja faksausoikeuksien osto n Ulkoista PayCon-terminaalia tai bizhub-laitteisiin sulautettua Pcounter-valintapaneelia käyttäen Kustannusten kohdentaminen n Yksilöllinen hinnoittelu eri tulostustöille ja käyttäjä- tai käyttäjäryhmäkohtaiset budjetit Follow-Me-tulostus & Turvatulostus n PayCon- ja Pcounter embedded mahdollistavat suojatun ja erittäin joustavan turvatulostuksen sekä Follow-Me-tulostuksen miltä tahansa työasemalta Raportointi n Yksityiskohtaiset päivä-, viikko- tai kuukausiraportit käyttäjien ja käyttäjäryhmien verkkotulostuksesta ja sen kustannuksista Kiintiöt ja käyttöoikeudet n Kopio- ja tulostuskiintiöiden vaivaton määrittely ja ajantasainen seuranta: kun kiintiö täyttyy, tulostus ei ole mahdollista Vaivaton laskutus n Käyttäjä antaa laskutustiedot ennen tulostustyön lähettämistä avautuvaan pop up -ikkunaan Tulostussäännöt ja töiden ohjaus n Tulostustöiden poisto, siirto jonossa tai lähetys toiselle tulostimelle pitää laitekannan tuottavuuden korkeana Viestit käyttäjille n Töiden kustannusarviot ja ilmoitus työn ohjaamisesta toiselle laitteelle Laitetuki n Sovellus tukee kaikkia PCL- ja PS-verkkotulostimia n Optiona tuki paikallistulostukselle (sarja-, USB-, rinnakkaistulostus) n Pcounter-toiminnot on sulautettu tuettujen bizhub-laitteiden valintapaneeliin Lisätoimintoja n LDAP-hakemisto n Tuki Windows-palvelinklustereille n Optiona selainpohjainen tulostusoikeuksien ostaminen (PWC) ja raporttien tuottaminen (PWR) 4

5 Pcounter, edut Työnkulku Viesti käyttäjälle Hylätty työ Pysäytetyt/ Poistetut työt Tunnuksella tulostus ja/tai kopiolaskutus Saldon tarkistus Pcountertulostuspalvelin Tulostussäännöt Tulostetut työt Vekkotulostin/Monikäyttölaite Saldoilmoitus Käyttäjätilin tiedot Palvelin Lokitiedot Pcounter-työnkulku tulostustyön tarkistus, hinnoittelu, kustannusten kohdennus ja sääntöjen mukainen tulostus Edut: n Sovelluksen nopea ja vaivaton asennus n Saumaton ja helppo integrointi mihin tahansa tulostus- ja kopiojärjestelmään n Tehokas kustannusten ja käytön valvonta n Keskitetty kustannusvalvonta ei enää yksittäisten laitteiden mittarilukemien tarkistusta n Keskitetty valvonta mahdollistaa kopiokustannusten jäljittämisen ja kohdennuksen n Tarkat tiedot laitteiden todellisesta suorituskyvystä auttavat laitekannan uusimisessa ja suunnittelussa n Tehokas tulostuskiintiöiden hallinta n Hukkakopioiden vähentäminen tukee vihreitä arvoja n Pcounter-järjestelmä tunnistaa automaattisesti bizhublaitteelta verkkoon kirjautuvan käyttäjän tai käyttäjäryhmän 5

6 Pcounter Web Report Pcounter Web Report verkkoraportointi Pcounter Web Report on Pcounter-sovelluksen lisäominaisuus, joka nopeasti ja luotettavasti kokoaa yhteenvedot käyttäjille tärkeistä tiedoista ja esittää ne graafisessa muodossa. Pcounter Web Report on mainio työkalu, joka kerää ja muuttaa vaikeasti luettavat tilastot selkeiksi kaavioiksi ja taulukoiksi. Pcounter Web Report -raportointijärjestelmän graafinen esitystapa, monipuoliset raportit ja erilaiset tarkastelunäkökulmat auttavat pienentämään asiakirjatuotantokuluja ja pitämään kustannukset hallinnassa, vaikka tulostus- ja kopiointivolyymit kasvaisivat. Ominaisuuksia: n Esteetön pääsy kaikkiin Pcounter-sovelluksen keräämiin lokitietoihin n Pcounter Web Report avautuu selaimelle kaikilta työasemilta n Kaikkien tapahtumien välitön tarkistus samalta näytöltä n Yhteenvetojen tarkastelu erilaisista näkökulmista n Graafisten esitysten katselu View Graph -painiketta napauttamalla n Tarkat erittelyt ja vertailut laitteiden käytöstä tai käytön määrästä (esimerkiksi päivittäisestä käyttöasteesta ja väri/mustavalkotuotannon suhteesta) n Kuluerittelyt voivat olla laite- tai käyttäjäkohtaisia tai perustua tiettyyn ajanjaksoon Edut: n Kaikkien kopiointi- ja tulostustapahtumien välitön raportointi n Yksityiskohtaiset erittelyt, luettelot ja katsaukset kaikista tapahtumista n Laskutustietojen nopea tarkastelu n Selkeät kustannusvertailut n Käytettävissä kaikilta verkkoon liitetyiltä työasemilta 6

7 Pcounter Web Cashier Pcounter Web Cashier maksujen ja tilien hallinta Pcounter Web Cashier on Pcounter-sovelluksen lisäominaisuus, joka mahdollistaa Pcounter-palvelun käyttäjämaksujen hallinnoinnin verkkoselaimelta. Selaimelle avautuva Pcounter Web Cashier helpottaa maksujen keräämistä ja taloushallintoa organisaatioissa, joissa käyttäjiä on paljon ja joissa tulostus- ja kopiointivolyymit ovat jatkuvasti suuria. Saumattomasti Pcounter-sovelluksen kanssa yhteensopiva Web Cashier on helppokäyttöinen ja selkeä toiminnoiltaan riippumatta Pcounter-asiakkaiden ja heidän tiliensä lukumäärästä. Ominaisuuksia: n Täydellinen yhteensopivuus Pcounter-sovellukseen n Tulostusmaksutilien (talletukset ja velan maksu) helppo hallinnointi n Selkeä, selainpohjainen käyttöliittymä n Käyttöliittymä ulkoiseen maksujen hallintaan n Tilitapahtumien yksityiskohtainen raportointi n Tietoturvallinen kaikille rekisteröidyille käyttäjilleen n Uusien Pcounter-asiakastilien luominen Edut: n Kaikkien verkkotapahtumien vaivaton hallinnointi ja läpinäkyvyys n Käyttö ei vaadi teknistä erityisosaamista (esimerkiksi kirjastoissa ja yliopistoissa) n Erityisen kätevä maksettaessa korteilla ja oppilaitoksissa, joissa henkilökunta ei itse valvo maksuliikennettä Kaikista Pcounter-sovelluksista 60 päivän kokeiluversio n Voit itse todeta Pcounter-ohjelmiston vahvuudet ja hyödyt lataamalla ilmaisen kokeiluversion verkkosivultamme: konicaminolta.eu. n Halutessasi voit tutustua Pcounter Web Report - ja Pcounter Web Cashier -lisäsovelluksiin lataamalla myös niiden kokeiluversiot. n Ohjelmien kaikki ominaisuudet ovat käytettävissäsi 60 päivän ajan. Näin ehdit vakuuttua niiden monista eduista, joilla parannat tulostuksen kannattavuutta ja tehokkuutta! 7

8 Teknisiä tietoja Järjestelmävaatimukset (minimi): Palvelin Windows NT, 2000, 2003, XP Professional, Vista, Internet Explorer Työasema Windows NT, 2000, XP, Vista, Internet Explorer Käyttöjärjestelmän tehokas toiminta vaatii riittävän tehokkaan suorittimen ja tarpeeksi muistia Teknisiä tietoja Tukee kaikkia Microsoft Windows/Active Directory -palvelimia Tukee kaikkia Novell Netware- ja NDPSpalvelimia Tukee tulostustöiden hallinnointia kaikilta verkkoasemilta mukaan lukien MAC- ja UNIX-työasemat Pcounter Web Client mahdollistaa kommunikointituen MAC- ja muille ei-windowstyöasemille Klusteri- ja LDAP-tuki Ohjelma tukee kaikkia PCL-, PostScript- ja HPGL-sivunkuvausta käyttäviä tulostimia sekä Epsonin ESC/P-, ESC/P2- ja ESC/ PAGE-tulostimia, Ricohin RPCS-tulostimia ja Canonin BubbleJet- ja Image Runner -tulostimia Verkkoon kirjautuvien käyttäjien automaattinen tunnistus Tukee käyttäjiä, joilla ei verkkotunnusta. Palvelinvaatimukset: riittävä teho käyttöjärjestelmän toimintaan ja palvelujen suorittamiseen. Pcounter-ohjelmisto ei lisäkuormita merkittävästi tehtävien käsittelyä tai laiteresursseja. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Konica Minolta pidättää oikeuden hintoja sekä ominaisuuksia koskeviin muutoksiin. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Puh. vaihde ESPOO Keilaranta 10 E ESPOO JYVÄSKYLÄ Piippukatu JYVÄSKYLÄ OULU Ratakatu OULU ROVANIEMI Vierustie ROVANIEMI SODANKYLÄ Kasarmintie SODANKYLÄ TAMPERE Hatanpäänkatu TAMPERE TURKU Apilakatu TURKU 11/

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa

Lisätiedot

Sisältö. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Sisältö. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Käyttöopas i Sisältö McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Ominaisuudet... 8 SecurityCenterin käyttäminen... 9 Otsikko... 9 Vasen sarake... 9 Pääikkuna... 10 SecurityCenterin kuvakkeiden

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Luotettava suoja päätelaitteille ja viestintäympäristöihin Yleistä Symantec Protection Suite Enterprise Edition luo suojatun päätelaite- ja viestintäympäristön. Se suojaa hankalilta haittaohjelmien, tiedon

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Sisältö. McAfee Total Protection 7. McAfee SecurityCenter 9. McAfee QuickClean 41. McAfee Shredder 47

Sisältö. McAfee Total Protection 7. McAfee SecurityCenter 9. McAfee QuickClean 41. McAfee Shredder 47 Käyttöopas i Sisältö McAfee Total Protection 7 McAfee SecurityCenter 9 Ominaisuudet...10 SecurityCenterin käyttäminen... 11 Otsikko... 11 Vasen sarake... 11 Pääikkuna... 12 SecurityCenterin kuvakkeiden

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

KOKOUSTEN VAUHDITTAJA

KOKOUSTEN VAUHDITTAJA Epson EB-1400Wi -sarja KOKOUSTEN VAUHDITTAJA kuva enintään: käyttäjät tekevät merkintöjä tulosta, tallenna ja jaa SUUNNITELTU YRITYSKÄYTTÖÖN INTEGROITU, INTERAKTIIVINEN NEUVOTTELUHUONEJÄRJESTELMÄ Heijasta

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

Lexmarkin sovellukset

Lexmarkin sovellukset Lexmarkin sovellukset Auta asiakkaitasi löytämään Lexmarkin ratkaisuja tukevien yksi- ja monitoimitulostimien koko potentiaali Lexmarkin sovellukset on suunniteltu yritysten avuksi. Kun asiakirjoja laaditaan,

Lisätiedot

Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille

Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille FOR SERVICE ENTERPRISES Projektitoiminnan saumatonta ohjaamista Kotimaassa Kansainvälisesti Useilla eri kielillä Useilla eri valuutoilla

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Demand. Julkaisu 13.3.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Demand. Julkaisu 13.3.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Demand Julkaisu 13.3.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Windows-järjestelmien johtava palautusratkaisu Yleistä 7.0 on Windowspohjaisten palvelinten, työasemien ja kannettavien tietokoneiden kattava, levypohjainen palautusratkaisu,

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

Koko infrastruktuurin hallinnan j a laboratorio biopankki, mukaan lukien hyvin ohjauslaitteet ja laitteeseen.

Koko infrastruktuurin hallinnan j a laboratorio biopankki, mukaan lukien hyvin ohjauslaitteet ja laitteeseen. BBMS 1.63 BioBank Management System Koko infrastruktuurin hallinnan j a laboratorio biopankki, mukaan lukien hyvin ohjauslaitteet ja laitteeseen. Lyhyt tiedot: - Ei vaadi web-selain - Ei ole raj oituksia

Lisätiedot